Katalog sociálních služeb Bruntálska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog sociálních služeb Bruntálska"

Transkript

1 Katalog sociálních služeb Bruntálska

2 Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných sociálních službách ve městě Bruntál. V této brožuře naleznete důležité informace o státních i neziskových organizacích, úřadech, institucí či poskytovatelích sociálních služeb, a především, jak pevně věříme, prakticky využitelné informace o nabízených službách. Katalog vznikl v rámci Komunitního plánování sociálních služeb, za aktivní spoluúčasti poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb působících v našem městě, jehož cílem je optimalizovat poskytování sociálních služeb tak, aby odpovídaly i Vašim potřebám. Proto máte možnost podílet se na celém procesu komunitního plánování, ať už přímou prací v jednotlivých pracovních skupinách, svými připomínkami, nebo jen tím, že věnujete trochu svého času na zodpovězení otázek, se kterými se na Vás budou organizátoři tohoto procesu obracet. Hana Šutovská, místostarostka

3 Obsah OBSAH: Poskytovatelé sociálních služeb Agentura podporovaného zaměstnávání ()...8 Azylový dům Bethel (, )...9 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi (, ) Centrum pro zdravotně postižené SK () Citadela, o. s. Bruntál (DR) Domov důchodců (S) Dům na půl cesty () Fond ohrožených dětí (DR) Help in (S,,, ) Kofoedova škola (S,,, ) Liga (,,, DR) ěsto Bruntál pečovatelská služba (S) Open house (,, DR) Pečovatelská služba německého řádu (S, ) Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (, DR) Poradna rané péče () Sagapo () Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých () Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené () Spolkový dům ariany Berlové (, DR) Středisko Archa () Návazné služby Dům dětí a mládeže (DR) Junák svaz skautů a skautek ČR (DR) Klub seniorů (S) Okresní výbor Svazu tělesně postižených ČR () Sdružení občanů zdravotně postižených Bruntál () Sdružení pro pomoc mentálně postiženým () Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených Eva () Společenství Romů na oravě () Střední škola služeb (DR) Tesalonika (DR) T. O. Tláček Základní škola Amos (DR) Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna (DR).. 55 Další organizace mající vztah k sociální problematice ěstský úřad - odbor sociálních věcí S DR Senioři Zdravotně postižení enšiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením Děti, mládež a rodina

4 ě s t s k ý ú ř a d o d b o r s o c i á l n í c h v ě c í Katalog sociálních služeb Bruntálska / ěstský úřad - Odbor sociální péče Každý se během svého života dostává do obtížných situací. Některé z nich nedokáže řešit bez pomoci. V této chvíli může potřebovat sociální službu. Takové situace mohou být velmi rozmanité. ůže se jednat o situaci, kdy člověku činí potíže běžné činnosti každodenního života, má těžkosti v rodinném soužití, nemůže pracovat v běžném zaměstnání, je bez přístřeší, zkouší nebo užívá návykové látky apod. Potřeby jednotlivých lidí se liší případ od případu stejně jako potřeby jednotlivých společenství. To znamená, že musí být k dispozici taková nabídka sociálních služeb, která bude tyto různé potřeby schopna flexibilně uspokojit. Proto existují nejrůznější typy sociálních služeb, aby měl každý člověk v nepříznivé sociální situaci možnost vybrat si tu, která nejlépe vyhovuje jeho potřebám. Sociální služby musí být dostupné všem, kteří je potřebují. Proto se v České republice prosazuje metoda komunitního plánování, díky níž je možné efektivně zjišťovat stav v poskytování sociálních služeb, potřeby, které nejsou naplněny a následně stanovit priority rozvoje sociálních služeb. Uživatelé sociálních služeb a jejich rodiny musí mít důvěru ve služby, které přijímají, potřebují být ujištěni, že jejich služby jsou kvalitní. Proto byly vytvořeny standardy kvality sociálních služeb, které obsahují základní kritéria kvalitní služby. Sociální služby poskytují zejména obce a kraje, nestátní neziskové organizace a fyzické osoby a také inisterstvo práce a sociálních věcí ČR. sociální službou se rozumí činnost nebo souhrn činností poskytující osobám v nepříznivé životní situaci podporu při sociálním začleňování a ochranu před sociálním vyloučením s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti Co je nepříznivá sociální situace? Situace, v níž se lidé mohou ocitnout, jestliže pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, pro nemoc, zdravotní postižení, krizovou situaci, životní návyky, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby nebo z jiných závažných důvodů, nejsou fakticky schopni zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak zabezpečeny nebo jestliže jejich způsob života ohrožuje zájmy a potřeby společnosti. Co je běžný způsob života? Běžný způsob života je situace, kdy člověk má možnost využívat běžné služby poskytované veřejnosti, přirozené sociální sítě a vlastní zdroje, je v kontaktu s ostatními lidmi, vnějším i vnitřním prostředím, v němž žije a jeho život odpovídá podmínkám života vrstevníků. Co je přirozená sociální síť? Jsou to osobní kontakty člověka a jeho okolí - rodina, přátelé, známí, kolegové z práce,vrstevníci, atd. Kdo je uživatel? Uživatel je osoba, která využívá sociální služby, protože se ocitla v nepříznivé sociální situaci. Základní druhy a formy sociálních služeb Sociální služby zahrnují a) sociální poradenství b) služby sociální péče c) služby sociální prevence Sociální poradenství zahrnuje ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTÍ je poskytováno se změřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí.zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. 4

5 ě s t s k ý ú ř a d o d b o r s o c i á l n í c h v ě c í SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. OSOBNÍ ASISTENCE je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA je terenní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. TÍSŇOVÁ PÉČE je terenní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. PRUVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám,jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikac a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. PODPORA SAOSTATNÉHO BYDLENÍ je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. ODLEHČOVACÍ SLUŽBY jsou terenní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí CENTRA DENNÍCH SLUŽEB poskytují ambulantní služby osobám se sníženými schopnostmi např. v oblasti osobní péče, ve výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti DENNÍ STACIONÁŘE poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc při osobní hygieně, při poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti TÝDENNÍ STACIONÁŘE poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. DOOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍ poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. DOOVY PRO SENIORY poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. DOOVY SE ZVLÁŠTNÍ REŽIE poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ poskytují pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění. á formu skupinového, popř. individuálního bydlení. SOC. SLUŽBY POSKYTOVANÉ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ÚSTAVNÍ PÉČE poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče. Katalog sociálních služeb Bruntálska / ěstský úřad - Odbor sociální péče 5

6 ě s t s k ý ú ř a d o d b o r s o c i á l n í c h v ě c í Katalog sociálních služeb Bruntálska / ěstský úřad - Odbor sociální péče SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. RANNÁ PÉČE je terénní, popř. ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POOC je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci. TLUOČNICKÉ SLUŽBY jsou terenní, popř. ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. AZYLOVÉ DOY poskytují pobytové služby na přechodnou dobu lidem bez přístřeší za současné motivace k aktivitě a pomoc s navržením a realizací způsobů, jak si zajistit vlastní bydlení. DOY NA PUL CESTY poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř. pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. KONTAKTNÍ CENTRA jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popř. terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. KRIZOVÁ POOC je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA poskytují ambulantní, popř. terénní služby pro osoby bez přístřeší NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A LÁDEŽ poskytují ambulantní, popř. terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy.cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života. NOCLEHÁRNY zařízení určené lidem bez přístřeší, kteří mají zájem o přespání, u kterých se nevyžaduje aktivní zájem o zajištění si vlastního bydlení. Podstatou služby je poskytnutí přespání, hygienické úkony. SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE jsou terenní služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTI jsou terénní, popř. ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou nedokáží sami bez pomoci překonat SOCIÁLNÍ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍ jsou ambulantní, popř. terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností TERAPEUTICKÉ KOUNITY jsou pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. TERENNÍ PROGRAY určené osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách. SOCIÁLNÍ REHABILITACE je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností. 6

7 Poskytovatelé sociálních služeb

8 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb Agentura podporovaného zaměstnávání Bruntál Kavalcova 7, Bruntál Tel.: web: Zřizovatel: Slezská diakonie (www.slezskadiakonie.cz) Služby poskytujeme: osoby se zdravotním postižením Poskytujeme Vám tyto služby: podporované zaměstnávání Poskytované úkony: podpora při vytváření představy o vhodném pracovním uplatnění podpora při vyhledávání pracovního místa podpora při získání a udržení pracovního místa pracovní asistence na pracovišti podpora při získávání dovedností a návyků potřebných pro úspěšnou integraci na trh práce Telefonicky nás můžete kontaktovat v době: Po Pá: hod Osobně Vás rádi přivítáme v době: Po a St: hod Bezbariérovost objektu: NE 8

9 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Azylový dům bethel Kavalcova 7, Bruntál Tel.: (Jaroslav Vejmola, vedoucí střediska) web: Zřizovatel: Slezská diakonie (www.slezskadiakonie.cz) Služby poskytujeme: Cílovou skupinu tvoří muži ve věku od 18 do 80 let, kteří z různých důvodů ztratili přístřeší (bezdomovci, neplatiči, navrátilci z výkonu trestu odnětí svobody). Podmínkou je plná mobilita a způsobilost k právním úkonům. Posláním azylového domu Bethel Bruntál je podpora těm, kteří se ocitli bez přístřeší. Podpora je zaměřena tak, aby se minimalizovala jejich závislost na systému sociální pomoci. Poskytujeme Vám tyto služby: Celodenní ubytování Podpora při vedení domácnosti a sebeobsluhy Podpora péče o sebe Poradenství v oblasti bydlení a soc. problematiky Pomoc při vyřizování dokladů Hledání možností samostatného bydlení Krizový pokoj Šatník obnošeného šatstva Telefonicky nás můžete kontaktovat v době: Po Pá: hod (sociální pracovník) Nonstop (pro běžný kontakt, ubytování) Osobně Vás rádi přivítáme v době: Po Pá: hod (sociální pracovník) Provoz azylového domu je nepřetržitý Co je naším cílem? otivovat uživatele k větší aktivitě, k rozvíjení přirozených vloh a talentů. inimalizovat odkázanost uživatele na systému sociální pomoci. Osamostatnění uživatele a odchod do vlastního bytu, k rodině. Bezbariérovost objektu: NE Bethel Bruntál je realizován v období od do díky finanční spoluúčasti Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů a je spolufinancován rovněž státním fondem České republiky. Provoz azylového domu je financován i z příspěvků ěsta Bruntál. Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb 9

10 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Středisko Chana Kavalcova 7, Bruntál Tel.: web: Zřizovatel: Slezská diakonie Na Nivách 7, Český Těšín Služby poskytujeme: Ženám ve věku let a jejich dětem, které ztratily domov z různých příčin. Nejčastější příčiny ztráty domova jsou: rozvodové řízení nebo rozchod s partnerem domácí násilí nevyhovující podmínky k bydlení soudní vystěhování pro neplacení nájmu ukončení pobytu v jiném ubytovacím zařízení Poskytujeme Vám tyto služby: ubytování: je možné se ubytovat dlouhodobě (na dobu 1,5 roku) nebo krátkodobě (pobyt na období momentální nouze do délky 14 dnů) poradenství v oblasti bydlení a ubytování poskytování darovaného ošacení možnost udržování hygienických návyků (pro osoby žijící v nevyhovujících podmínkách např. bez vody) zprostředkování ubytování v jiném zařízení (nabízíme pomoc při hledání jiného zařízení pro ubytování jiný azylový dům, ubytovna ) krizové ubytování dlouhodobé ubytování tréninkové bydlení CENY ZA UBYTOVÁNÍ: Ubytované ženy přispívají měsíčně na pokrytí nákladů spojených s pobytem. 1 osoba 2.340,-Kč 2 osoby 2.930,-Kč 3-4 osoby 3.540,-Kč 5 osob a více 3.920,-Kč Telefonicky nás můžete kontaktovat v době: Po Pá: hod Osobně Vás rádi přivítáme v době: sociální pracovnice Po-Pá 8-15 hod provoz azylového domu je nepřetržitý krizové ubytování do 19 hod Bezbariérovost objektu: NE 10

11 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Centrum pro zdravotně postižené ORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE - DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ BRUNTÁL Dukelská 2, Bruntál Tel.: , Zřizovatel: CZP SK je sdružením právnických osob (zakladatelů): Národní rada zdravotně postižených ČR Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR Svaz tělesně postižených v ČR Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Služby poskytujeme: Všem zdravotně postiženým bez ohledu na věk, druh a rozsah zdravotního postižení a členství v jiných občanských sdruženích. Poskytujeme Vám tyto služby: sociálně právní poradenství všeobecná právní poradna (ve spolupráci s externími odborníky ) poradenství při výběru kompenzačních pomůcek pomoc při zřizování vyhrazených parkovišť Informace o ozdravných, relaxačních, životosprávných a rehabilitačních pobytek, kurzech, o rehabilitačním plavání a cvičení, zvláštních službách a výhodách pro zdravotně postižené Pomoc při řešení problematiky zaměstnávání zdravotně postižených osob Přednášková a lektorská činnost Terenní práce Poskytované úkony: sepisování žádostí a odvolání, doprovod na úřady návštěvy v bytech osob s omezenými pohybovými schopnostmi, které pomoc potřebují, ale samy si ji nemohou zajistit Telefonicky nás můžete kontaktovat v době: Každou středu: hod První, druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci hod Osobně Vás rádi přivítáme v době: Každou středu hod První, druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci hod Bezbariérovost objektu: NE ale připravuje se odstranění. Pokud přijede vozíčkář a potřebuje osobní kontakt, služby zajišťujeme až na parkoviště. Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb 11

12 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb Citadela SDRUŽENÍ PRO PODPORU PREVENCE ZÁVISLOSTÍ A SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ sídlo: Krnovská 9, Bruntál tel.: fax.: web: právní forma: občanské sdružení Cíl a obsah činnosti: Cílem činnosti sdružení je pomocí tvorby, realizace a podpory preventivně výchovných, poradenských a vzdělávacích programů ovlivňovat názory a postoje široké veřejnosti v problematice závislostí, užívání návykových látek a dalších společensky nežádoucích a rizikových jevů. Činnost sdružení je zaměřena zejména na oblast problematiky: užívání a závislostí na všech typech návykových látek společensky nežádoucích jevů a rizikového chování problematika blízko související, jako je posilování sebevědomí, zodpovědného chování, rozvoj otevřené komunikace, tolerance atd. požární ochrany a ochrany obyvatelstva, zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí Sdružení za tímto účelem: zřizuje, provozuje a podporuje střediska prevence a poradenství, realizuje preventivní programy pro děti, mládež, pedagogické pracovníky i další odbornou i neodbornou veřejnosti, realizuje průzkumy názorových postojů veřejnosti, realizuje vzdělávací a publikační činnost, sdružuje a spravuje prostředky určené pro naplnění cílů sdružení a účelně s nimi nakládá v souladu se svým posláním a zaměřením. Aktuálně realizované programy: 1. Programu dlouhodobé primární prevence užívání návykových látek a souvisejících společensky nežádoucích jevů na školách Realizace programu primární prevence je uskutečňována za využití částečně vrstevnického prvku ve spolupráci se studenty VŠ a SŠ (s trvalým bydlištěm v naší lokalitě), kteří jsou postupně odborně vyškolováni pro práci aktivistů absolutoriem vzdělávacích kursů po jejichž 12

13 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b absolvování jsou připraveni na práci v oblasti primární prevence na školách. Dvojice aktivistů (studentů) působí v průběhu svého studia (minimálně tři roky) na škole a realizuje vzdělávací bloky na základních a speciálních školách (od šesté do deváté třídy), v nižších ročnících víceletých gymnázií (prima až kvarta), dětských domovech a v 1. a 2. ročnících středního školství (vto. učilišť) - vždy se stejnou skupinou dětí, což umožňuje navázaní bližšího kontaktu a překonání komunikačních bariér. Realizovaný program se snaží ovlivňovat názory a postoje dětí a mládeže k výše uvedené problematice žádoucím směrem s následným pokusem o změnu jejich chování a hodnotového systému. Diskutovaná témata se týkají legálních a ilegálních návykových látek, ale i dalších ohrožujících faktorů a situací (zdravý životní styl, mezilidská komunikace, šikana, gambling, promiskuita a AIDS, rasismus a intolerance, sekty a pod.), je realizována rovněž snaha dotknout se i problémů blízko souvisejících - posilování sebevědomí, zodpovědnosti, rozvoj otevřené komunikace, tolerance atd. Zjednodušeně se dá říci, že hlavním aspektem je nalezení otevřené komunikace s dětmi, hovořit o všem, co je zajímá a výše uvedenou problematiku zakomponovávat do kontextu jejich způsobů myšlení. Souběžně je realizována metodická pomoc pro pedagogické pracovníky - školní metodiky prevence i rodiče (přednášková činnost, vstupy na třídních schůzkách, poskytování individuální informací atd.), vydáván (případně distribuován) metodický a propagační materiál pro děti, učitele i rodiče. 2. Primárně preventivní program Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva a) Komplexní program výchovy dětí v oblasti požární ochrany Preventivní program si klade za cíl realizaci požární prevence cíleně směrované na děti ve školách s jednoznačným cílem: ochránit lidské životy i majetek. Program se skládá ze dvou hlavních částí. První část sestává z opravdu základních informací a poznatků a je určena dětem ve věku cca let (1. stupeň základního školství). Od šesté třídy (druhá část na 2. stupni) je již výuka doplněna o tématiku náročnější a není už vedena tak hravou formou, jako část první. Otevřená komunikace a vzájemný dialog je však nadále její podstatou. Realizace programu je uskutečňována ve spolupráci s příslušníky HZS a JSDH, kteří jsou odborně vyškolováni formou vzdělávacích kursů, po jejichž absolvování jsou připraveni na práci na školách. Náročný výcvik ) je realizován formou třídenního intensivního úvodního kursu a následně (po cca. 4-6 týdnech, kdy si účastníci ověří metodiku prací s konkrétním kolektivem dětí na škole) dvoudenního metodického semináře a dle potřeby doplňován jednorázovými přednáškami a workshopy. b) Vzdělávání pedagogických a jiných pracovníků a publikační činnost Lektoři vzdělávací akce jsou autory publikace Výchova dětí v oblasti požární ochrany - příručka pro učitele základních a středních škol, vydané inisterstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR pro potřeby Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb 13

14 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb inisterstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsah vzdělávací akce bezprostředně navazuje na jednotlivá témata obsažená v příručce. V teoretické části jsou prezentovány základní informace o požární ochraně počínající právními předpisy přes popis principů hoření a nebezpečných zplodin vznikajících při hoření, průběh požáru a způsoby jeho hašení, druhy hasicích přístrojů a jejich použití, základní popis činnosti jednotek požární ochrany při mimořádné události až po základní témata první pomoci a zdravovědy. Budou uvedeny i základní přístupy k jednotlivým oblastem pro dosažení poutavého a zajímavého výkladu dané problematiky. V části metodické jsou pak prezentovány konkrétní příklady výkladu jednotlivých témat včetně způsobu ověřování znalostí dětí, a to rozděleně pro první a druhý stupeň základního školství. Vzdělávací akce je koncipována tak, aby učitel dokázal přenášet informace (témata výuky) o dané problematice na děti příslušné věkové skupiny. Sdružení funguje od roku

15 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Domov Důchodců Příspěvková organizace Okružní 16, Bruntál Tel.: , Fax: www: zřizovatel: Krajský úřad oravskoslezského kraje Služby poskytujeme: starobním a invalidním důchodcům s nepříznivým zdravotním stavem a sociální situací, kteří již nejsou schopni svou situaci řešit vlastními silami. Poskytujeme Vám tyto služby: Respitní péče - poskytovaná služba je určena rodinám, které celodenně pečují o svého dlouhodobě nemocného nebo zdravotně postiženého člena. Formou krátkodobého pobytu nabízíme kompletní pobytovou péči o nemocného např. během dovolené, pobytu v lázních či hospitalizaci pečujících členů rodiny. Zdravotní a ošetřovatelská péče - zdravotní péči zajišťuje po celých 24 hodin odborný personál. Dle stupně zdravotního postižení pomáhají klientům při zvládání denních úkonů - od podávání léků, přes hygienickou péči, podávání stravy, polohování, aktivizaci, dohled či pomoc při dodržování léčebného režimu, zvládání běžných činností, zprostředkovávají kontakt se společenským prostředím apod. Naši klienti mají možnost svobodné volby lékaře. V zařízení ordinují jak praktičtí lékaři, tak specialisté z oboru ortopedie, urologie, revmatologie, diabetologie, zubního a kožního lékařství, k dispozici je rovněž rehabilitace. Sociální péče - sociální pracovníci poskytují jednotlivým klientům individuální péči. V případě, že klient není schopen si vyřídit své záležitosti sám a nemá rodinu, která by mu pomohla, poskytují zaměstnanci pomoc při jednání s úřady nebo u soudu, zprostředkovávají setkání s notářem, právníkem či jinými poskytovateli služeb.na přání obyvatel navrhují řešení jejich problémů, informují o dění v okolí, zprostředkovávají kontakt s blízkými, se souhlasem klienta informují příbuzné o jejich potřebách a přáních. U nesvéprávných obyvatel spolupracují s opatrovníky a soudem tak, aby nebyla, stejně jako u ostatních klientů, dotčena jejich práva Zařízení je rozděleno do tří oddělení dle zdravotního stavu klientů: I. oddělení klienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje celodenní pomoc při všech úkonech Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb 15

16 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb II. oddělení klienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšenou pomoc při některých úkonech III. oddělení klienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje dopomoc při některých úkonech Všechny pokoje jsou vybaveny moderním víceúčelovým nábytkem, televizorem a chladničkou. Nedílnou součástí je prostorné sociální zařízení, umožňující snadný přístup také vozíčkářům. K odpočinku slouží prostorný zahradní areál s altány, tanečním parketem, grilem, vodotryskem a slunečníky, kavárna s bufetem vybavená kulečníkovým stolem, společenské místnosti, kulturní sál, knihovna a ekumenická modlitebna. Podmínky přijetí Žádost o přijetí do DD získáte spolu s kompletními informacemi na sociálním úseku našeho zařízení. V případě zájmu vám rádi poradíme, které služby a v jakém rozsahu vám můžeme nabídnout nejen my, ale i jiná sociální zařízení. S výčtem poskytovaných služeb jsou žadatelé o umístění podrobně seznamováni z toho důvodu, aby sami mohli svobodně zvážit, zda jsme schopni naplnit jejich představy a potřeby. Jsou jim zodpovězeny všechny dotazy a poskytnuta prohlídka zařízení včetně pokojů. Po nástupu jsou klienti podrobně seznámeni s domovním řádem, chodem ústavu, svými právy, postupem při vyřizování stížností, zdravotní péčí, obsluhujícím personálem apod. Stravování Strava v DD je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou normám ve veřejném stravování. O dietním stravování, stejně jako změně diety, rozhoduje ošetřující lékař dle zdravotního stavu či žádosti obyvatele. ožnost opuštění zařízení ožnost opuštění ústavu je zcela neomezená, klienti pouze oznamují staniční sestře délku pobytu mimo ústav z důvodu odhlášení stravy. Nepřetržitá služba ve vrátnici umožňuje bezproblémové příchody obyvatel i v pozdních hodinách např. z kulturních zařízení, restaurace či návštěv. Návštěvy Obyvatelé mohou přijímat návštěvy denně od 8 do 20 hodin v místnostech k tomuto účelu zřízených (klubovny, kavárna, zahrada). Klienti, kteří bydlí na pokojích sami, mohou přijímat návštěvy ve svých pokojích. Při mimořádných událostech (chřipková epidemie, karanténa) mohou být návštěvy nařízením krajského hygieniky zakázány. Zájmová činnost Zařízení vydává měsíční zpravodaj Domovinky, ve kterém zveřejňuje informace pro klienty, jejich připomínky či příspěvky, přání k narozeninám, informace o nabídce volnočasových aktivit apod. Obyvatelé jsou tak pomocí tohoto periodika a propagačních materiálů umístěných na nástěnkách informováni nejen o možnostech trávení volného času v areálu, ale také o kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích konaných ve městě a přilehlém okolí. K doplňkovým službám, jež pořádáme jedenkrát za měsíc, patří pořádání zábav s živou hudbou, Filmový klub - v jehož rámci promítáme filmy na přání a Křížovkář měsíce - soutěž o zajímavé 16

17 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b ceny pro úspěšné luštitele. Průběžně pořádáme vzdělávací besedy s odborníky na zajímavá témata, kulturní vystoupení k různým výročím roku (Den matek, Vánoce, Silvestr apod.), Křeslo pro hosta, aktivně se zúčastňujeme projektu Senioři mezi námi, dvakrát ročně pořádáme oslavy Dne seniorů a poznávací zájezdy. Telefonicky nás můžete kontaktovat v době: od hod Osobně Vás rádi přivítáme v době: od hod a od hod Bezbariérový přístup: ANO Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb 17

18 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb Dům na půl cesty Timotei Kavalcova 817/7, Bruntál kraj: oravskoslezský rok vzniku: 2004 vedoucí: Jaroslav Vejmola telefon: web: Zřizovatel: Slezská diakonie web: Naším posláním je podporovat mladé lidi, kteří nemají rodinné zázemí, aby mohli úspěšně žít ve společnosti. Služby poskytujeme: Služby DPC, jsou určeny mladým lidem odcházejícím z dětských domovů a výchovných ústavů po dosažení zletilosti, dále mladým lidem bez rodinného zázemí a bez možnosti zajistit si vlastní bydlení pro nedostatek financí, nebo nedostatek základních sociálních dovedností. Tato služba je spojena s poskytnutím bydlení a sociálního tréninku zaměřeného na rozvoj psychosociálních dovedností s cílem postupného zapojování do samostatného běžného života. Jedná se o časově omezenou službu. Dům na půl cesty Timotei je určen pro mladé lidi: ve věku let odcházející z dětských domovů a výchovných ústavů bez přístřeší, bez dobrého rodinného zázemí a bez širšího sociálního zázemí u nichž problematika přesahuje možnosti řešení vlastními prostředky Dále je služba určena: osoby po ukončení ústavní a ochranné výchovy oběti násilí, trestných činů osoby bez přístřeší osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody a z výkonu vazby příslušníci a příslušnice národnostních menšin rodiny klientů/klientek Poskytujeme Vám tyto služby: dům na půl cesty asistenční služby mediační služba nácvik sociálních dovedností psychologické poradenství sociální výcvikový byt Dům na půl cesty Timotei (dále DPC) je jedním ze středisek Slezské diakonie. DPC je v provozu od dubna Nachází se v centru města v budově bývalého internátu Střední průmyslové školy. 18

19 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Součástí střediska jsou také dva výcvikové byty v blízkosti centra města. Celková kapacita střediska poskytuje zázemí pro 9 uživatelů sociálních služeb. Společně užívají kuchyň, společenskou místnost a sociální zařízení. Telefonicky nás můžete kontaktovat v době: Po Pá: hod Osobně Vás rádi přivítáme v době: Po Pá: hod Co je naším cílem: integrace mladých lidí bez domova do běžné společnosti rozvoj psychosociálních dovedností uživatele s cílem postupného zapojování do samostatného běžného života vedení k odpovědnosti za svůj život budování ekonomické nezávislosti uživatele rozvoj osobnosti uživatele a jeho vztahů k lidem a společnosti Význam střediska pro společnost obecně: napomáhá integrovat znevýhodněné mladé lidi do společnosti navazuje na činnost zařízení ústavní péče je aktivně začleněno do sítě sociálních služeb a spolupracuje s dalšími institucemi pracuje s vysoce rizikovou mládeží, a tudíž působí jako prevence kriminality Spolupracujeme s: odbory péče o dítě, sociálními kurátory dětskými domovy výchovnými a diagnostickými ústavy Kofoedovou školou Azylovým domem Bethel Bruntál Chcete pomoci? Své příspěvky můžete posílat na konto: /0100 Bezbariérovost objektu: NE Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb 19

20 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb 20 Občanské sdružení na pomoc opuštěným, týraným a zanedbávaným dětem Andělská Hora obecní úřad Tel.: , web: zřizovatel: FOD, Na Poříčí 6, Praha 1 Služby poskytujeme: dětem v ohrožení - zanedbávané, týrané, zneužívané dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí a jejich rodinám Poskytujeme Vám tyto služby: pomoc dětem v ohrožení (zanedbávané, týrané, zneužívané) sanace rodin sociální asistence v rodinách přítomnost u konfliktních styků v rámci porozvodových sporů bezplatné sociálně právní poradenství Telefonicky nás můžete kontaktovat v době: PO PÁ : hod na pevné lince Nepřetržitě: na uvedeném mobilním telefonu Osobně Vás rádi přivítáme v době: PONDĚLÍ : hod Bezbariérový přístup - zadní vchod do objektu možno použít jako bezbariérový.

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj 400 000,- Kč Charita Opava Rozjeďte to s námi Aktivity organizace Charita Opava vznikla na základě dobrovolného společenství

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Provozní dispozice (řád)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Provozní dispozice (řád) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice A. Krause 1995, 530 02 Pardubice Provozní dispozice (řád) Denní stacionář Slunečnice Pardubice je od 1. 1. 2007 jednou z organizačních složek příspěvkové

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2012-2015 Opatření 2012-2015 Aktivity 2012-2015 Realizátor a partneři 1. 1.1.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krnovská 9, 792 01 Bruntál tel.: 554 717 737 e-mail: citadela@iol.cz web: www.hasik.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR POSKYTNUTÉ NA ROK 2013 ROZHODNUTÍM Č.J.

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM Adresa : Soukenická 158 537 01 Chrudim Telefon : 469 638 209 recepce (pondělí - pátek od 7,00 hodin do 15,30 hodin) Fax : 469 630 470 E-mail : centrum@socialni-sluzby.cz

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více