Katalog sociálních služeb Bruntálska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog sociálních služeb Bruntálska"

Transkript

1 Katalog sociálních služeb Bruntálska

2 Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných sociálních službách ve městě Bruntál. V této brožuře naleznete důležité informace o státních i neziskových organizacích, úřadech, institucí či poskytovatelích sociálních služeb, a především, jak pevně věříme, prakticky využitelné informace o nabízených službách. Katalog vznikl v rámci Komunitního plánování sociálních služeb, za aktivní spoluúčasti poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb působících v našem městě, jehož cílem je optimalizovat poskytování sociálních služeb tak, aby odpovídaly i Vašim potřebám. Proto máte možnost podílet se na celém procesu komunitního plánování, ať už přímou prací v jednotlivých pracovních skupinách, svými připomínkami, nebo jen tím, že věnujete trochu svého času na zodpovězení otázek, se kterými se na Vás budou organizátoři tohoto procesu obracet. Hana Šutovská, místostarostka

3 Obsah OBSAH: Poskytovatelé sociálních služeb Agentura podporovaného zaměstnávání ()...8 Azylový dům Bethel (, )...9 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi (, ) Centrum pro zdravotně postižené SK () Citadela, o. s. Bruntál (DR) Domov důchodců (S) Dům na půl cesty () Fond ohrožených dětí (DR) Help in (S,,, ) Kofoedova škola (S,,, ) Liga (,,, DR) ěsto Bruntál pečovatelská služba (S) Open house (,, DR) Pečovatelská služba německého řádu (S, ) Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (, DR) Poradna rané péče () Sagapo () Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých () Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené () Spolkový dům ariany Berlové (, DR) Středisko Archa () Návazné služby Dům dětí a mládeže (DR) Junák svaz skautů a skautek ČR (DR) Klub seniorů (S) Okresní výbor Svazu tělesně postižených ČR () Sdružení občanů zdravotně postižených Bruntál () Sdružení pro pomoc mentálně postiženým () Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených Eva () Společenství Romů na oravě () Střední škola služeb (DR) Tesalonika (DR) T. O. Tláček Základní škola Amos (DR) Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna (DR).. 55 Další organizace mající vztah k sociální problematice ěstský úřad - odbor sociálních věcí S DR Senioři Zdravotně postižení enšiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením Děti, mládež a rodina

4 ě s t s k ý ú ř a d o d b o r s o c i á l n í c h v ě c í Katalog sociálních služeb Bruntálska / ěstský úřad - Odbor sociální péče Každý se během svého života dostává do obtížných situací. Některé z nich nedokáže řešit bez pomoci. V této chvíli může potřebovat sociální službu. Takové situace mohou být velmi rozmanité. ůže se jednat o situaci, kdy člověku činí potíže běžné činnosti každodenního života, má těžkosti v rodinném soužití, nemůže pracovat v běžném zaměstnání, je bez přístřeší, zkouší nebo užívá návykové látky apod. Potřeby jednotlivých lidí se liší případ od případu stejně jako potřeby jednotlivých společenství. To znamená, že musí být k dispozici taková nabídka sociálních služeb, která bude tyto různé potřeby schopna flexibilně uspokojit. Proto existují nejrůznější typy sociálních služeb, aby měl každý člověk v nepříznivé sociální situaci možnost vybrat si tu, která nejlépe vyhovuje jeho potřebám. Sociální služby musí být dostupné všem, kteří je potřebují. Proto se v České republice prosazuje metoda komunitního plánování, díky níž je možné efektivně zjišťovat stav v poskytování sociálních služeb, potřeby, které nejsou naplněny a následně stanovit priority rozvoje sociálních služeb. Uživatelé sociálních služeb a jejich rodiny musí mít důvěru ve služby, které přijímají, potřebují být ujištěni, že jejich služby jsou kvalitní. Proto byly vytvořeny standardy kvality sociálních služeb, které obsahují základní kritéria kvalitní služby. Sociální služby poskytují zejména obce a kraje, nestátní neziskové organizace a fyzické osoby a také inisterstvo práce a sociálních věcí ČR. sociální službou se rozumí činnost nebo souhrn činností poskytující osobám v nepříznivé životní situaci podporu při sociálním začleňování a ochranu před sociálním vyloučením s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti Co je nepříznivá sociální situace? Situace, v níž se lidé mohou ocitnout, jestliže pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, pro nemoc, zdravotní postižení, krizovou situaci, životní návyky, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby nebo z jiných závažných důvodů, nejsou fakticky schopni zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak zabezpečeny nebo jestliže jejich způsob života ohrožuje zájmy a potřeby společnosti. Co je běžný způsob života? Běžný způsob života je situace, kdy člověk má možnost využívat běžné služby poskytované veřejnosti, přirozené sociální sítě a vlastní zdroje, je v kontaktu s ostatními lidmi, vnějším i vnitřním prostředím, v němž žije a jeho život odpovídá podmínkám života vrstevníků. Co je přirozená sociální síť? Jsou to osobní kontakty člověka a jeho okolí - rodina, přátelé, známí, kolegové z práce,vrstevníci, atd. Kdo je uživatel? Uživatel je osoba, která využívá sociální služby, protože se ocitla v nepříznivé sociální situaci. Základní druhy a formy sociálních služeb Sociální služby zahrnují a) sociální poradenství b) služby sociální péče c) služby sociální prevence Sociální poradenství zahrnuje ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTÍ je poskytováno se změřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí.zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. 4

5 ě s t s k ý ú ř a d o d b o r s o c i á l n í c h v ě c í SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. OSOBNÍ ASISTENCE je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA je terenní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. TÍSŇOVÁ PÉČE je terenní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. PRUVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám,jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikac a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. PODPORA SAOSTATNÉHO BYDLENÍ je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. ODLEHČOVACÍ SLUŽBY jsou terenní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí CENTRA DENNÍCH SLUŽEB poskytují ambulantní služby osobám se sníženými schopnostmi např. v oblasti osobní péče, ve výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti DENNÍ STACIONÁŘE poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc při osobní hygieně, při poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti TÝDENNÍ STACIONÁŘE poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. DOOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍ poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. DOOVY PRO SENIORY poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. DOOVY SE ZVLÁŠTNÍ REŽIE poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ poskytují pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění. á formu skupinového, popř. individuálního bydlení. SOC. SLUŽBY POSKYTOVANÉ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ÚSTAVNÍ PÉČE poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče. Katalog sociálních služeb Bruntálska / ěstský úřad - Odbor sociální péče 5

6 ě s t s k ý ú ř a d o d b o r s o c i á l n í c h v ě c í Katalog sociálních služeb Bruntálska / ěstský úřad - Odbor sociální péče SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. RANNÁ PÉČE je terénní, popř. ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POOC je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci. TLUOČNICKÉ SLUŽBY jsou terenní, popř. ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. AZYLOVÉ DOY poskytují pobytové služby na přechodnou dobu lidem bez přístřeší za současné motivace k aktivitě a pomoc s navržením a realizací způsobů, jak si zajistit vlastní bydlení. DOY NA PUL CESTY poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř. pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. KONTAKTNÍ CENTRA jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popř. terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. KRIZOVÁ POOC je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA poskytují ambulantní, popř. terénní služby pro osoby bez přístřeší NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A LÁDEŽ poskytují ambulantní, popř. terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy.cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života. NOCLEHÁRNY zařízení určené lidem bez přístřeší, kteří mají zájem o přespání, u kterých se nevyžaduje aktivní zájem o zajištění si vlastního bydlení. Podstatou služby je poskytnutí přespání, hygienické úkony. SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE jsou terenní služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTI jsou terénní, popř. ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou nedokáží sami bez pomoci překonat SOCIÁLNÍ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍ jsou ambulantní, popř. terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností TERAPEUTICKÉ KOUNITY jsou pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. TERENNÍ PROGRAY určené osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách. SOCIÁLNÍ REHABILITACE je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností. 6

7 Poskytovatelé sociálních služeb

8 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb Agentura podporovaného zaměstnávání Bruntál Kavalcova 7, Bruntál Tel.: web: Zřizovatel: Slezská diakonie (www.slezskadiakonie.cz) Služby poskytujeme: osoby se zdravotním postižením Poskytujeme Vám tyto služby: podporované zaměstnávání Poskytované úkony: podpora při vytváření představy o vhodném pracovním uplatnění podpora při vyhledávání pracovního místa podpora při získání a udržení pracovního místa pracovní asistence na pracovišti podpora při získávání dovedností a návyků potřebných pro úspěšnou integraci na trh práce Telefonicky nás můžete kontaktovat v době: Po Pá: hod Osobně Vás rádi přivítáme v době: Po a St: hod Bezbariérovost objektu: NE 8

9 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Azylový dům bethel Kavalcova 7, Bruntál Tel.: (Jaroslav Vejmola, vedoucí střediska) web: Zřizovatel: Slezská diakonie (www.slezskadiakonie.cz) Služby poskytujeme: Cílovou skupinu tvoří muži ve věku od 18 do 80 let, kteří z různých důvodů ztratili přístřeší (bezdomovci, neplatiči, navrátilci z výkonu trestu odnětí svobody). Podmínkou je plná mobilita a způsobilost k právním úkonům. Posláním azylového domu Bethel Bruntál je podpora těm, kteří se ocitli bez přístřeší. Podpora je zaměřena tak, aby se minimalizovala jejich závislost na systému sociální pomoci. Poskytujeme Vám tyto služby: Celodenní ubytování Podpora při vedení domácnosti a sebeobsluhy Podpora péče o sebe Poradenství v oblasti bydlení a soc. problematiky Pomoc při vyřizování dokladů Hledání možností samostatného bydlení Krizový pokoj Šatník obnošeného šatstva Telefonicky nás můžete kontaktovat v době: Po Pá: hod (sociální pracovník) Nonstop (pro běžný kontakt, ubytování) Osobně Vás rádi přivítáme v době: Po Pá: hod (sociální pracovník) Provoz azylového domu je nepřetržitý Co je naším cílem? otivovat uživatele k větší aktivitě, k rozvíjení přirozených vloh a talentů. inimalizovat odkázanost uživatele na systému sociální pomoci. Osamostatnění uživatele a odchod do vlastního bytu, k rodině. Bezbariérovost objektu: NE Bethel Bruntál je realizován v období od do díky finanční spoluúčasti Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů a je spolufinancován rovněž státním fondem České republiky. Provoz azylového domu je financován i z příspěvků ěsta Bruntál. Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb 9

10 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Středisko Chana Kavalcova 7, Bruntál Tel.: web: Zřizovatel: Slezská diakonie Na Nivách 7, Český Těšín Služby poskytujeme: Ženám ve věku let a jejich dětem, které ztratily domov z různých příčin. Nejčastější příčiny ztráty domova jsou: rozvodové řízení nebo rozchod s partnerem domácí násilí nevyhovující podmínky k bydlení soudní vystěhování pro neplacení nájmu ukončení pobytu v jiném ubytovacím zařízení Poskytujeme Vám tyto služby: ubytování: je možné se ubytovat dlouhodobě (na dobu 1,5 roku) nebo krátkodobě (pobyt na období momentální nouze do délky 14 dnů) poradenství v oblasti bydlení a ubytování poskytování darovaného ošacení možnost udržování hygienických návyků (pro osoby žijící v nevyhovujících podmínkách např. bez vody) zprostředkování ubytování v jiném zařízení (nabízíme pomoc při hledání jiného zařízení pro ubytování jiný azylový dům, ubytovna ) krizové ubytování dlouhodobé ubytování tréninkové bydlení CENY ZA UBYTOVÁNÍ: Ubytované ženy přispívají měsíčně na pokrytí nákladů spojených s pobytem. 1 osoba 2.340,-Kč 2 osoby 2.930,-Kč 3-4 osoby 3.540,-Kč 5 osob a více 3.920,-Kč Telefonicky nás můžete kontaktovat v době: Po Pá: hod Osobně Vás rádi přivítáme v době: sociální pracovnice Po-Pá 8-15 hod provoz azylového domu je nepřetržitý krizové ubytování do 19 hod Bezbariérovost objektu: NE 10

11 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Centrum pro zdravotně postižené ORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE - DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ BRUNTÁL Dukelská 2, Bruntál Tel.: , Zřizovatel: CZP SK je sdružením právnických osob (zakladatelů): Národní rada zdravotně postižených ČR Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR Svaz tělesně postižených v ČR Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Služby poskytujeme: Všem zdravotně postiženým bez ohledu na věk, druh a rozsah zdravotního postižení a členství v jiných občanských sdruženích. Poskytujeme Vám tyto služby: sociálně právní poradenství všeobecná právní poradna (ve spolupráci s externími odborníky ) poradenství při výběru kompenzačních pomůcek pomoc při zřizování vyhrazených parkovišť Informace o ozdravných, relaxačních, životosprávných a rehabilitačních pobytek, kurzech, o rehabilitačním plavání a cvičení, zvláštních službách a výhodách pro zdravotně postižené Pomoc při řešení problematiky zaměstnávání zdravotně postižených osob Přednášková a lektorská činnost Terenní práce Poskytované úkony: sepisování žádostí a odvolání, doprovod na úřady návštěvy v bytech osob s omezenými pohybovými schopnostmi, které pomoc potřebují, ale samy si ji nemohou zajistit Telefonicky nás můžete kontaktovat v době: Každou středu: hod První, druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci hod Osobně Vás rádi přivítáme v době: Každou středu hod První, druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci hod Bezbariérovost objektu: NE ale připravuje se odstranění. Pokud přijede vozíčkář a potřebuje osobní kontakt, služby zajišťujeme až na parkoviště. Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb 11

12 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb Citadela SDRUŽENÍ PRO PODPORU PREVENCE ZÁVISLOSTÍ A SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ sídlo: Krnovská 9, Bruntál tel.: fax.: web: právní forma: občanské sdružení Cíl a obsah činnosti: Cílem činnosti sdružení je pomocí tvorby, realizace a podpory preventivně výchovných, poradenských a vzdělávacích programů ovlivňovat názory a postoje široké veřejnosti v problematice závislostí, užívání návykových látek a dalších společensky nežádoucích a rizikových jevů. Činnost sdružení je zaměřena zejména na oblast problematiky: užívání a závislostí na všech typech návykových látek společensky nežádoucích jevů a rizikového chování problematika blízko související, jako je posilování sebevědomí, zodpovědného chování, rozvoj otevřené komunikace, tolerance atd. požární ochrany a ochrany obyvatelstva, zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí Sdružení za tímto účelem: zřizuje, provozuje a podporuje střediska prevence a poradenství, realizuje preventivní programy pro děti, mládež, pedagogické pracovníky i další odbornou i neodbornou veřejnosti, realizuje průzkumy názorových postojů veřejnosti, realizuje vzdělávací a publikační činnost, sdružuje a spravuje prostředky určené pro naplnění cílů sdružení a účelně s nimi nakládá v souladu se svým posláním a zaměřením. Aktuálně realizované programy: 1. Programu dlouhodobé primární prevence užívání návykových látek a souvisejících společensky nežádoucích jevů na školách Realizace programu primární prevence je uskutečňována za využití částečně vrstevnického prvku ve spolupráci se studenty VŠ a SŠ (s trvalým bydlištěm v naší lokalitě), kteří jsou postupně odborně vyškolováni pro práci aktivistů absolutoriem vzdělávacích kursů po jejichž 12

13 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b absolvování jsou připraveni na práci v oblasti primární prevence na školách. Dvojice aktivistů (studentů) působí v průběhu svého studia (minimálně tři roky) na škole a realizuje vzdělávací bloky na základních a speciálních školách (od šesté do deváté třídy), v nižších ročnících víceletých gymnázií (prima až kvarta), dětských domovech a v 1. a 2. ročnících středního školství (vto. učilišť) - vždy se stejnou skupinou dětí, což umožňuje navázaní bližšího kontaktu a překonání komunikačních bariér. Realizovaný program se snaží ovlivňovat názory a postoje dětí a mládeže k výše uvedené problematice žádoucím směrem s následným pokusem o změnu jejich chování a hodnotového systému. Diskutovaná témata se týkají legálních a ilegálních návykových látek, ale i dalších ohrožujících faktorů a situací (zdravý životní styl, mezilidská komunikace, šikana, gambling, promiskuita a AIDS, rasismus a intolerance, sekty a pod.), je realizována rovněž snaha dotknout se i problémů blízko souvisejících - posilování sebevědomí, zodpovědnosti, rozvoj otevřené komunikace, tolerance atd. Zjednodušeně se dá říci, že hlavním aspektem je nalezení otevřené komunikace s dětmi, hovořit o všem, co je zajímá a výše uvedenou problematiku zakomponovávat do kontextu jejich způsobů myšlení. Souběžně je realizována metodická pomoc pro pedagogické pracovníky - školní metodiky prevence i rodiče (přednášková činnost, vstupy na třídních schůzkách, poskytování individuální informací atd.), vydáván (případně distribuován) metodický a propagační materiál pro děti, učitele i rodiče. 2. Primárně preventivní program Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva a) Komplexní program výchovy dětí v oblasti požární ochrany Preventivní program si klade za cíl realizaci požární prevence cíleně směrované na děti ve školách s jednoznačným cílem: ochránit lidské životy i majetek. Program se skládá ze dvou hlavních částí. První část sestává z opravdu základních informací a poznatků a je určena dětem ve věku cca let (1. stupeň základního školství). Od šesté třídy (druhá část na 2. stupni) je již výuka doplněna o tématiku náročnější a není už vedena tak hravou formou, jako část první. Otevřená komunikace a vzájemný dialog je však nadále její podstatou. Realizace programu je uskutečňována ve spolupráci s příslušníky HZS a JSDH, kteří jsou odborně vyškolováni formou vzdělávacích kursů, po jejichž absolvování jsou připraveni na práci na školách. Náročný výcvik ) je realizován formou třídenního intensivního úvodního kursu a následně (po cca. 4-6 týdnech, kdy si účastníci ověří metodiku prací s konkrétním kolektivem dětí na škole) dvoudenního metodického semináře a dle potřeby doplňován jednorázovými přednáškami a workshopy. b) Vzdělávání pedagogických a jiných pracovníků a publikační činnost Lektoři vzdělávací akce jsou autory publikace Výchova dětí v oblasti požární ochrany - příručka pro učitele základních a středních škol, vydané inisterstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR pro potřeby Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb 13

14 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb inisterstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsah vzdělávací akce bezprostředně navazuje na jednotlivá témata obsažená v příručce. V teoretické části jsou prezentovány základní informace o požární ochraně počínající právními předpisy přes popis principů hoření a nebezpečných zplodin vznikajících při hoření, průběh požáru a způsoby jeho hašení, druhy hasicích přístrojů a jejich použití, základní popis činnosti jednotek požární ochrany při mimořádné události až po základní témata první pomoci a zdravovědy. Budou uvedeny i základní přístupy k jednotlivým oblastem pro dosažení poutavého a zajímavého výkladu dané problematiky. V části metodické jsou pak prezentovány konkrétní příklady výkladu jednotlivých témat včetně způsobu ověřování znalostí dětí, a to rozděleně pro první a druhý stupeň základního školství. Vzdělávací akce je koncipována tak, aby učitel dokázal přenášet informace (témata výuky) o dané problematice na děti příslušné věkové skupiny. Sdružení funguje od roku

15 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Domov Důchodců Příspěvková organizace Okružní 16, Bruntál Tel.: , Fax: www: zřizovatel: Krajský úřad oravskoslezského kraje Služby poskytujeme: starobním a invalidním důchodcům s nepříznivým zdravotním stavem a sociální situací, kteří již nejsou schopni svou situaci řešit vlastními silami. Poskytujeme Vám tyto služby: Respitní péče - poskytovaná služba je určena rodinám, které celodenně pečují o svého dlouhodobě nemocného nebo zdravotně postiženého člena. Formou krátkodobého pobytu nabízíme kompletní pobytovou péči o nemocného např. během dovolené, pobytu v lázních či hospitalizaci pečujících členů rodiny. Zdravotní a ošetřovatelská péče - zdravotní péči zajišťuje po celých 24 hodin odborný personál. Dle stupně zdravotního postižení pomáhají klientům při zvládání denních úkonů - od podávání léků, přes hygienickou péči, podávání stravy, polohování, aktivizaci, dohled či pomoc při dodržování léčebného režimu, zvládání běžných činností, zprostředkovávají kontakt se společenským prostředím apod. Naši klienti mají možnost svobodné volby lékaře. V zařízení ordinují jak praktičtí lékaři, tak specialisté z oboru ortopedie, urologie, revmatologie, diabetologie, zubního a kožního lékařství, k dispozici je rovněž rehabilitace. Sociální péče - sociální pracovníci poskytují jednotlivým klientům individuální péči. V případě, že klient není schopen si vyřídit své záležitosti sám a nemá rodinu, která by mu pomohla, poskytují zaměstnanci pomoc při jednání s úřady nebo u soudu, zprostředkovávají setkání s notářem, právníkem či jinými poskytovateli služeb.na přání obyvatel navrhují řešení jejich problémů, informují o dění v okolí, zprostředkovávají kontakt s blízkými, se souhlasem klienta informují příbuzné o jejich potřebách a přáních. U nesvéprávných obyvatel spolupracují s opatrovníky a soudem tak, aby nebyla, stejně jako u ostatních klientů, dotčena jejich práva Zařízení je rozděleno do tří oddělení dle zdravotního stavu klientů: I. oddělení klienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje celodenní pomoc při všech úkonech Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb 15

16 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb II. oddělení klienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšenou pomoc při některých úkonech III. oddělení klienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje dopomoc při některých úkonech Všechny pokoje jsou vybaveny moderním víceúčelovým nábytkem, televizorem a chladničkou. Nedílnou součástí je prostorné sociální zařízení, umožňující snadný přístup také vozíčkářům. K odpočinku slouží prostorný zahradní areál s altány, tanečním parketem, grilem, vodotryskem a slunečníky, kavárna s bufetem vybavená kulečníkovým stolem, společenské místnosti, kulturní sál, knihovna a ekumenická modlitebna. Podmínky přijetí Žádost o přijetí do DD získáte spolu s kompletními informacemi na sociálním úseku našeho zařízení. V případě zájmu vám rádi poradíme, které služby a v jakém rozsahu vám můžeme nabídnout nejen my, ale i jiná sociální zařízení. S výčtem poskytovaných služeb jsou žadatelé o umístění podrobně seznamováni z toho důvodu, aby sami mohli svobodně zvážit, zda jsme schopni naplnit jejich představy a potřeby. Jsou jim zodpovězeny všechny dotazy a poskytnuta prohlídka zařízení včetně pokojů. Po nástupu jsou klienti podrobně seznámeni s domovním řádem, chodem ústavu, svými právy, postupem při vyřizování stížností, zdravotní péčí, obsluhujícím personálem apod. Stravování Strava v DD je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou normám ve veřejném stravování. O dietním stravování, stejně jako změně diety, rozhoduje ošetřující lékař dle zdravotního stavu či žádosti obyvatele. ožnost opuštění zařízení ožnost opuštění ústavu je zcela neomezená, klienti pouze oznamují staniční sestře délku pobytu mimo ústav z důvodu odhlášení stravy. Nepřetržitá služba ve vrátnici umožňuje bezproblémové příchody obyvatel i v pozdních hodinách např. z kulturních zařízení, restaurace či návštěv. Návštěvy Obyvatelé mohou přijímat návštěvy denně od 8 do 20 hodin v místnostech k tomuto účelu zřízených (klubovny, kavárna, zahrada). Klienti, kteří bydlí na pokojích sami, mohou přijímat návštěvy ve svých pokojích. Při mimořádných událostech (chřipková epidemie, karanténa) mohou být návštěvy nařízením krajského hygieniky zakázány. Zájmová činnost Zařízení vydává měsíční zpravodaj Domovinky, ve kterém zveřejňuje informace pro klienty, jejich připomínky či příspěvky, přání k narozeninám, informace o nabídce volnočasových aktivit apod. Obyvatelé jsou tak pomocí tohoto periodika a propagačních materiálů umístěných na nástěnkách informováni nejen o možnostech trávení volného času v areálu, ale také o kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích konaných ve městě a přilehlém okolí. K doplňkovým službám, jež pořádáme jedenkrát za měsíc, patří pořádání zábav s živou hudbou, Filmový klub - v jehož rámci promítáme filmy na přání a Křížovkář měsíce - soutěž o zajímavé 16

17 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b ceny pro úspěšné luštitele. Průběžně pořádáme vzdělávací besedy s odborníky na zajímavá témata, kulturní vystoupení k různým výročím roku (Den matek, Vánoce, Silvestr apod.), Křeslo pro hosta, aktivně se zúčastňujeme projektu Senioři mezi námi, dvakrát ročně pořádáme oslavy Dne seniorů a poznávací zájezdy. Telefonicky nás můžete kontaktovat v době: od hod Osobně Vás rádi přivítáme v době: od hod a od hod Bezbariérový přístup: ANO Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb 17

18 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb Dům na půl cesty Timotei Kavalcova 817/7, Bruntál kraj: oravskoslezský rok vzniku: 2004 vedoucí: Jaroslav Vejmola telefon: web: Zřizovatel: Slezská diakonie web: Naším posláním je podporovat mladé lidi, kteří nemají rodinné zázemí, aby mohli úspěšně žít ve společnosti. Služby poskytujeme: Služby DPC, jsou určeny mladým lidem odcházejícím z dětských domovů a výchovných ústavů po dosažení zletilosti, dále mladým lidem bez rodinného zázemí a bez možnosti zajistit si vlastní bydlení pro nedostatek financí, nebo nedostatek základních sociálních dovedností. Tato služba je spojena s poskytnutím bydlení a sociálního tréninku zaměřeného na rozvoj psychosociálních dovedností s cílem postupného zapojování do samostatného běžného života. Jedná se o časově omezenou službu. Dům na půl cesty Timotei je určen pro mladé lidi: ve věku let odcházející z dětských domovů a výchovných ústavů bez přístřeší, bez dobrého rodinného zázemí a bez širšího sociálního zázemí u nichž problematika přesahuje možnosti řešení vlastními prostředky Dále je služba určena: osoby po ukončení ústavní a ochranné výchovy oběti násilí, trestných činů osoby bez přístřeší osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody a z výkonu vazby příslušníci a příslušnice národnostních menšin rodiny klientů/klientek Poskytujeme Vám tyto služby: dům na půl cesty asistenční služby mediační služba nácvik sociálních dovedností psychologické poradenství sociální výcvikový byt Dům na půl cesty Timotei (dále DPC) je jedním ze středisek Slezské diakonie. DPC je v provozu od dubna Nachází se v centru města v budově bývalého internátu Střední průmyslové školy. 18

19 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Součástí střediska jsou také dva výcvikové byty v blízkosti centra města. Celková kapacita střediska poskytuje zázemí pro 9 uživatelů sociálních služeb. Společně užívají kuchyň, společenskou místnost a sociální zařízení. Telefonicky nás můžete kontaktovat v době: Po Pá: hod Osobně Vás rádi přivítáme v době: Po Pá: hod Co je naším cílem: integrace mladých lidí bez domova do běžné společnosti rozvoj psychosociálních dovedností uživatele s cílem postupného zapojování do samostatného běžného života vedení k odpovědnosti za svůj život budování ekonomické nezávislosti uživatele rozvoj osobnosti uživatele a jeho vztahů k lidem a společnosti Význam střediska pro společnost obecně: napomáhá integrovat znevýhodněné mladé lidi do společnosti navazuje na činnost zařízení ústavní péče je aktivně začleněno do sítě sociálních služeb a spolupracuje s dalšími institucemi pracuje s vysoce rizikovou mládeží, a tudíž působí jako prevence kriminality Spolupracujeme s: odbory péče o dítě, sociálními kurátory dětskými domovy výchovnými a diagnostickými ústavy Kofoedovou školou Azylovým domem Bethel Bruntál Chcete pomoci? Své příspěvky můžete posílat na konto: /0100 Bezbariérovost objektu: NE Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb 19

20 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb 20 Občanské sdružení na pomoc opuštěným, týraným a zanedbávaným dětem Andělská Hora obecní úřad Tel.: , web: zřizovatel: FOD, Na Poříčí 6, Praha 1 Služby poskytujeme: dětem v ohrožení - zanedbávané, týrané, zneužívané dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí a jejich rodinám Poskytujeme Vám tyto služby: pomoc dětem v ohrožení (zanedbávané, týrané, zneužívané) sanace rodin sociální asistence v rodinách přítomnost u konfliktních styků v rámci porozvodových sporů bezplatné sociálně právní poradenství Telefonicky nás můžete kontaktovat v době: PO PÁ : hod na pevné lince Nepřetržitě: na uvedeném mobilním telefonu Osobně Vás rádi přivítáme v době: PONDĚLÍ : hod Bezbariérový přístup - zadní vchod do objektu možno použít jako bezbariérový.

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Tento dokument popisuje strukturu Minimální sítě sociálních služeb na území ORP Votice a neinvestiční výdaje, které je třeba poskytnout na stabilizaci a udržitelnost

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Priority Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby Poslání

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10 Poskytovaná sociální služba raná péče Informace o službě rané péče Posláním terénních sociálních služeb rané péče Diakonie ČCE střediska Ratolest je podporovat

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: RÚT Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek PŘÍLOHA č. 1: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Název: Terénní program, Člověk v tísni o. p. s Šafaříkova 24, Praha Svaz bojovníků za svobodu 68 37701 Rokycany Telefon služby +420 777787691, +420 739220905 Terénní pracovnice:

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje Detašované pracoviště Bruntál, P.O. Box 62, Dukelská 2, 792 01 Bruntál, Tel: 554 718 068/605 441 443, czp.bruntal@centrum.cz, www.czp-msk.cz VÝROČNÍ

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více