Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017"

Transkript

1 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017 Rada Jihomoravského kraje na své 3. schůzi konané dne projednala návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok Na úřední desce Jihomoravského kraje je v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2017, návrh závazných ukazatelů rozpočtu, návrh rozpočtu výdajů rekapitulace dle oddílů (tj. oblastí rozpočtového hospodaření), návrh na poskytnutí členských příspěvků právnickým osobám a návrh na poskytnutí dotací právnickým osobám z rozpočtu Jihomoravského kraje. Do plného znění návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017 mohou občané nahlížet na informacích ve vestibulu hlavní budovy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, a na odboru ekonomickém Krajského úřadu Jihomoravského kraje, dveře č. 115 v prvním patře v budově Žerotínovo náměstí 3, nebo prostřednictvím internetových stránek Jihomoravského kraje v tématu Ekonomika a finance. Připomínky k návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017 mohou občané uplatnit buď písemně poštou, nebo prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve lhůtě do na adrese: Odbor ekonomický Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, Brno, případně elektronicky na adrese nebo ústně přímo při zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne v jednacím sále ve 3. patře budovy, místnost č. 306.

2 Tabulka č. 1 Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2017 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Schválený rozpočet 2016 Upravený rozpočet k Návrh rozpočtu na rok 2017 % NR 2017/SR Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , Daň z příjmů právnických osob , Daň z přidané hodnoty , Správní poplatky ,8 Daňové příjmy celkem , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , Odvody příspěvkových organizací , Ostatní odvody příspěvkových organizací , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z úroků , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , Platby za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků ,0 Nedaňové příjmy celkem , Příjmy z prodeje pozemků , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ,0 Kapitálové příjmy celkem , Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,6 Přijaté transfery celkem ,9 Příjmy celkem ,2 Oddíl VÝDAJE Schválený rozpočet 2016 Upravený rozpočet k Návrh rozpočtu na rok 2017 % NR 2017/SR Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ,0 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby ,6 22 Doprava ,6 23 Vodní hospodářství ,1 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce ,5 31,32 Vzdělávání a školské služby ,4 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky ,3 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,1 35 Zdravotnictví ,6 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,9 37 Ochrana životního prostředí ,0 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti ,3 52 Civilní připravenost na krizové stavy ,0 53 Bezpečnost a veřejný pořádek ,0 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém ,7 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany ,9 62 Jiné veřejné služby a činnosti ,3 63 Finanční operace ,2 64 Ostatní činnosti ,0 Výdaje celkem ,7 Položka FINANCOVÁNÍ Schválený rozpočet 2016 Upravený rozpočet k Návrh rozpočtu na rok 2017 % NR 2017/SR Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří x kapitolu OSFA 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků x Financování celkem x PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Schválený rozpočet 2016 Upravený rozpočet k Návrh rozpočtu na rok 2017 % NR 2017/SR 2016 Příjmy celkem ,2 Výdaje celkem ,7 Saldo příjmů a výdajů ,2 Financování ,2

3 Tabulka č. 3 Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok rekapitulace dle oddílů (v tis. Kč) Oddíl Název oddílu Návrh rozpočtu na rok 2017 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce ,32 Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice 43 zaměstnanosti Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti Výdaje celkem

4 Tabulka č. 8 Návrh členských příspěvků právnickým osobám z rozpočtu JMK na rok 2017 Název příjemce Právní forma IČ ORJ Č. akce Částka v tis. Kč Asociace krajů České republiky zájmové sdružení právnických osob Asociace poskytovatelů sociálních spolek služeb České republiky, z.s. Centrála cestovního ruchu - Jižní zájmové sdružení právnických osob Morava, zájmové sdružení právnických osob European Regions Research and mezinárodní síť Innovation Network (ERRIN) Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a zájmové sdružení právnických osob Metoděje*) Jihomoravské centrum pro zájmové sdružení právnických osob mezinárodní mobilitu, zájmové sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst České zájmové sdružení právnických osob republiky Peri Urban Regions Platform Europe (evropská síť periurbánních regionů) - "PURPLE" mezinárodní nezisková organizace CELKEM *) Členský příspěvek ve sdružení Evropské kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje je přepočten na českou měnu a činí EUR.

5 Tabulka č. 9 Návrh dotací právnickým osobám z rozpočtu JMK na rok 2017 Název příjemce Právní forma IČ Účel Agility Ráječko - z. s., pro pomoc dětem s Downovým syndromem a jejich rodinám Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o. s. spolek Zajištění financování projektu Společně do společnosti ORJ Č. akce Částka v tis. Kč zájmové sdružení právnických Udržení a rozvoj informačních a organizačních osob kapacit ANNO JMK v 2017 spolek Provoz centra PASPOINT 20 Nová 500 CEJIZA, s. r. o. společnost s ručením omezeným Provozní náklady - nájem prostor, úhrada energií, právní a konzultační služby, odborné poradenství, osobní náklady Centrum Anabell, z. s. spolek Náklady na provoz Nutriční poradny Česká alzheimerovská společnost, o. p. s. obecně prospěšná společnost Realizace projektu Gerontologické a organizační supervize (GOS) - zvýšení kvality poskytovaných služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v pobytových zařízeních zřizovaných JMK Český filharmonický sbor Brno, o.p.s. obecně prospěšná společnost Podpora činnosti Českého filharmonického sboru Hnutí Humanitární Pomoci spolek Podpora projektu organizace - Zabezpečení Domova OLGA v roce 2017 Hnutí Humanitární Pomoci spolek Podpora projektu organizace - rekonstrukce sociálního zařízení v Centru VELAN v roce Janáčkova akademie múzických umění vysoká škola Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně Jihomoravské centrum pro mezinárodní zájmové sdružení právnických mobilitu, zájmové sdružení právnických osob osob Internacionalizace jihomoravských vysokých škol Jihomoravské centrum pro mezinárodní zájmové sdružení právnických mobilitu, zájmové sdružení právnických osob osob Krajská rada seniorů Jihomoravského kraje Příprava nových projektů na podporu talentů (Horizon 2020 a MŠMT) a organizace celostátní (meziregionální) přírodovědné soutěže N-Trophy pobočný spolek Aktivity Krajské rady seniorů JMK a jejich členských organizací včetně poradenství v následujících oblastech: kulturní, propagační, vzdělávací, informovanosti seniorů, zdravotní, společenské, provozní náklady Masarykova univerzita vysoká škola Vzdělávání seniorů - univerzita třetího věku Masarykova univerzita vysoká škola Systematické vyhledávání a rozvoj nadaných dětí v JMK (včetně osobních nákladů) 5 Nová Mezinárodní centrum slovanské hudby, obecně prospěšná společnost Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae o.p.s. Modrá Beruška - komunitní centrum spolek Pronájem prostor pro činnost organizace rodičů a dětí s poruchou autistického spektra Moravská zemská knihovna v Brně příspěvková organizace státu Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2017 Národní rada osob se zdravotním spolek Projekt Euroklíč postižením ČR, z. s. Posílej to dál o. p. s. obecně prospěšná společnost Pobytové akce, dva vzdělávací semináře Potravinová banka pro Brno a spolek Zajištění nových činností a profesionalizace činností Jihomoravský kraj, z. s. organizace Regionální agrární komora Jihomoravského kraje zájmové sdružení právnických osob Dotace na činnost, realizace expozic výstav a veletrhů, prezentace řešení aktuálních problémů jihomoravského zemědělství 6 Nová Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod regionální rada regionu soudržnosti Dotace na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod včetně činnosti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období roku 2017 v souvislosti s ukončováním a uzavíráním Regionálního operačního programu Jihovýchod v období Sdružení Práh spolek Nákup osobního automobilu SK Kontakt Brno z. s. spolek Činnost sportovního klubu (plavecká výuka pro osoby s postižením) Společně, o. p. s. obecně prospěšná společnost Zabezpečení provozu stávajících Senior pointů, případně rozšíření jejich sítě v rámci JMK Spolek neslyšících Břeclav, z. s. spolek Financování projektu Podpora rozvoje komunikačních kompetencí Spolek pro udržitelný rozvoj regionů spolek Zajištění vzdělávacích akcí Spondea, o. p. s. obecně prospěšná společnost Zajištění programu pro osoby nezvládající agresi ve vztazích Sportovní klub Kociánka Brno, z. s. spolek Provoz organizace (materiální vybavení, doprava, ubytování) Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce veřejná výzkumná instituce Podpora neziskových činností organizace Vinařský fond fond Dotace na Projekt podpory a rozvoje vinařské 6 Nová turistiky na jižní Moravě CELKEM

6 Kapitola III.1.1 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu příjmů JMK na rok 2017 Položka Název položky Částka v tis. Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Platby za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Příjmy celkem

7 Kapitola III.1.2 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu výdajů JMK na rok 2017 Název paragrafu Částka v tis. Kč 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Podpora podnikání a inovací Ostatní odvětvová a oborová opatření Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Vodní cesty Provoz veřejné železniční dopravy Drážní vozidla Ostatní záležitosti železniční dopravy Letiště Ostatní záležitosti v dopravě Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečisťování vody Ostatní záležitosti vodního hospodářství Podpora podnikání Mateřské školy Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Gymnázia Střední odborné školy Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Konzervatoře Sportovní školy - gymnázia Dětské domovy Školní stravování Školní družiny a kluby Internáty Zařízení výchovného poradenství Domovy mládeže Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Vyšší odborné školy Základní umělecké školy Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střediska volného času Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ostatní záležitosti vzdělávání Hudební činnost Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Všeobecná ambulantní péče Lékařská služba první pomoci Ostatní nemocnice Odborné léčebné ústavy Léčebny dlouhodobě nemocných Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Ostatní ústavní péče Zdravotnická záchranná služba Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi Programy paliativní péče Ostatní speciální zdravotnická péče Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Ostatní činnost ve zdravotnictví 4 770

8 Název paragrafu Částka v tis. Kč 3635 Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Monitoring ochrany ovzduší Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Monitoring nakládání s odpady Dekontaminace půd a čištění spodní vody Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Ostatní správa v ochraně životního prostředí Ekologická výchova a osvěta Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Domovy pro seniory Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Chráněné bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ostatní správa v oblasti krizového řízení Bezpečnost a veřejný pořádek Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Požární ochrana - profesionální část Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému Zastupitelstva krajů v tom: Výdaje na činnost politických klubů ANO ,40 - ČSSD 187,68 - KDU - ČSL 187,68 - KSČM 132,96 - ODS 119,28 - TOP 09 + STA + Žít Brno 91,92 - Starostové pro JM 91,92 - SPD + SPO 91,92 - Zelení a Piráti 78, Činnost regionální správy Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařazené Výdaje celkem

9 Kapitola III.1.3 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu financování JMK na rok 2017 Položka Název položky Částka v tis. Kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Financování celkem

10 Kapitola III.2.1 Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím zřízeným JMK na rok příspěvky na provoz ORG Název a sídlo organizace Částka v tis. Kč Příspěvkové organizace v oblasti školství 1301 Základní umělecká škola Adamov, příspěvková organizace, Ronovská 281/12, Adamov Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace, Zámek 3/3, Blansko Základní umělecká škola Boskovice, příspěvková organizace, náměstí 9. května 951/7, Boskovice Základní umělecká škola Jedovnice, příspěvková organizace, Na Větřáku 463, Jedovnice Základní umělecká škola Letovice, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 203/29, Letovice Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková organizace, Pod Strážnicí 499, Velké 116 Opatovice 1321 Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace, Údolní 1200/2, Blansko Středisko volného času Boskovice, příspěvková organizace, 17. listopadu 153/1, Boskovice Letokruh - středisko volného času Letovice, příspěvková organizace, Českobratrská 137/5, Letovice Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace, Nad Čertovkou 2304/17, Blansko Základní škola speciální Blansko, příspěvková organizace, Žižkova 1919/27, Blansko Mateřská škola a Základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace, Křetín č.p. 12, Křetín 1335 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, příspěvková organizace, Štefánikova 1142/2, Boskovice 1336 Základní škola při Dětské léčebně Ostrov u Macochy, příspěvková organizace, Ostrov u Macochy č.p. 363, Ostrov u Macochy 1380 Dětský domov Hodonín u Kunštátu, příspěvková organizace, Hodonín u Kunštátu č.p. 48, Lysice Dětský domov Boskovice, příspěvková organizace, Štefánikova 2344/2b, Boskovice Gymnázium Blansko, příspěvková organizace, Seifertova 33/13, Blansko Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace, Palackého náměstí 222/1, Boskovice Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace, Nad Čertovkou /18, Blansko 1811 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, Hybešova 982/53, Boskovice 1812 Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace, Na Větřáku 463, Jedovnice Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace, Komenského 343/5, Boskovice Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace, Bezručova 1601/33, Blansko 1861 Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace, Tyršova 500/6, Letovice Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace, náměstí 9. května 2153/2a, Boskovice 2301 Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, příspěvková organizace, Smetanova 346/8, Brno Základní umělecká škola F. Jílka Brno, příspěvková organizace, Vídeňská 264/52, Brno Základní umělecká škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace, Charbulova 108/84, Brno Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48, příspěvková organizace, Došlíkova /48, Brno 2305 Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace, Veveří 944/133, Brno Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno, příspěvková organizace, Palackého třída 822/70, Brno 2307 Základní umělecká škola Brno, Slunná, příspěvková organizace, Slunná 193/11, Brno Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81, příspěvková organizace, Trnkova 1784/81, Brno 200

11 ORG Název a sídlo organizace Částka v tis. Kč 2309 Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1939/24, Brno 2310 Základní umělecká škola Brno, Vranovská, příspěvková organizace, Vranovská 842/41, Brno Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu Brno, příspěvková organizace, Smetanova /14, Brno 2321 Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace, Lidická 1880/50, Brno Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace, Helceletova 234/4, Brno Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, Lipová 233/20, Brno 2331 Mateřská škola a Základní škola Brno, Barvičova, příspěvková organizace, Barvičova 45/54, Brno Mateřská škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace, Černopolní 212/9, Brno Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace, Koperníkova 803/2, Brno 2341 Základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace, Černopolní 212/9, Brno Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace, Novoměstská /21, Brno 2350 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace, Ibsenova 114/1, Brno 2351 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace, Kociánka /6, Brno 2352 Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace, Palackého 343/68, Brno Základní škola Brno, Sekaninova, příspěvková organizace, Sekaninova 895/1, Brno Základní škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace, Štolcova 301/16, Brno Mateřská škola a Základní škola Brno, Lidická, příspěvková organizace, Lidická 1858/6a, Brno Základní škola, Praktická škola a Dětský domov Brno, Vídeňská, příspěvková organizace, Vídeňská /26, Brno 2381 Dětský domov Dagmar Brno, příspěvková organizace, Zeleného 825/51, Brno Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace, Terezy Novákové 936/2, Brno Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, příspěvková organizace, Botanická 63/70, Brno Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace, Elgartova 689/3, Brno Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace, Křenová 304/36, Brno Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, příspěvková organizace, Žižkova 980/55, Brno Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace, Slovanské náměstí 1804/7, Brno Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace, třída Kapitána Jaroše 1829/14, Brno 2807 Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace, Vídeňská 55/47, Brno Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace, Vejrostova 1143/2, Brno Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, Kotlářská 263/9, Brno 2812 Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno Taneční konzervatoř Brno, příspěvková organizace, Nejedlého 375/3, Brno Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace, Vranovská 1364/65, Brno 2817 Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace, Kudelova 1855/8, Brno Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace, Sokolská 366/1, Brno 2822 Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, Husova 537/10, Brno 2826 Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace, Olomoucká 1140/61, Brno 2827 Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace, Purkyňova 2832/97, Brno

12 ORG Název a sídlo organizace Částka v tis. Kč 2831 Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, Brno Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace, Šmahova 364/110, Brno Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11, příspěvková organizace, Křižíkova /11, Brno 2836 Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace, Gellnerova 66/1, Brno Odborné učiliště a Praktická škola Brno, příspěvková organizace, Lomená 530/44, Brno Střední škola pro tělesně postižené Gemini Brno, příspěvková organizace, Vaculíkova 259/14, Brno Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace, Cihlářská 604/21, Brno Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno, příspěvková organizace, Klášterského 620/4, Brno 2850 Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Brno, Kotlářská, příspěvková organizace, Kotlářská /9, Brno 2852 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace, Merhautova 590/15, Brno 2853 Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace, Kounicova 684/16, Brno Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace, Jaselská 190/7, Brno Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace, Charbulova 1072/106, Brno Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace, Čichnova 982/23, Brno 2871 Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace, Jílová 164/36g, Brno Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace, Pražská 636/38b, Brno Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace, Trnkova 2482/113, Brno Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, Hybešova 253/15, Brno 3301 Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice, příspěvková organizace, Palackého nám. 1607/27a, Ivančice 3302 Základní umělecká škola Kuřim, příspěvková organizace, Zahradní 1529/21, Kuřim Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace, Náměstí 13. prosince 144/12, Oslavany 3304 Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace, Komenského 702/4, Ořechov Základní umělecká škola Pozořice, příspěvková organizace, U Školy 386, Pozořice Základní umělecká škola Rosice, příspěvková organizace, Na Schodech 239, Rosice Základní umělecká škola Tišnov, příspěvková organizace, Dvořáčkova 316, Tišnov Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace, Nádražní 232, Židlochovice Základní umělecká škola Pohořelice, příspěvková organizace, Školní 462, Pohořelice Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace, Zemědělská 619/2, Ivančice Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace, Jungmannova 1084/1, Kuřim Středisko volného času Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 39, Pohořelice Mateřská škola a Základní škola Želešice, Sadová, příspěvková organizace, Sadová 530, Želešice Dětský domov Vranov, příspěvková organizace, Vranov č.p. 160, Vranov Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Ivančice, příspěvková organizace, Široká 484/42, Ivančice 3380 Dětský domov Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 1685, Tišnov Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace, Lány 859/2, Ivančice Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace, Na Hrádku 20, Tišnov Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace, U školy 39, Zastávka Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace, Tyršova 400, Židlochovice Gymnázium a Základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace, Riegrova 40/17, Šlapanice 3811 Střední odborná škola Fortika, příspěvková organizace, Tišnovská 15, Lomnice 2 914

13 ORG Název a sídlo organizace Částka v tis. Kč 3820 Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace, Učiliště 496, Sokolnice 3835 Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace, Cvrčovice č.p. 131, Cvrčovice Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, Rajhrad Střední škola a Základní škola Tišnov, příspěvková organizace, nám. Míru 22, Tišnov Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková organizace, Hybešova 253/15, Brno Základní umělecká škola Hustopeče, příspěvková organizace, Komenského 684/4, Hustopeče Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace, Bří. Mrštíků 70/2, Klobouky u 50 Brna 4303 Základní umělecká škola Mikulov, příspěvková organizace, Náměstí 23/28, Mikulov Základní umělecká škola Velké Pavlovice, příspěvková organizace, Hlavní 178/30, Velké Pavlovice Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace, Lidická 1060/4, Břeclav Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková organizace, Komenského 273/7, Mikulov Mateřská škola a Základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace, Herbenova 2969/4, Břeclav 4332 Základní škola a Praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace, Šafaříkova 999/24, Hustopeče Základní škola Mikulov, Školní, příspěvková organizace, Školní 184/1, Mikulov Dětský domov Mikulov, příspěvková organizace, Nádražní 974/26, Mikulov Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace, Sady října 674/1, Břeclav 4801 Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, příspěvková organizace, Dukelské nám. 31/7, Hustopeče Gymnázium a Střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace, Komenského 273/7, Mikulov Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace, nábř Komenského 1126/1, Břeclav 4813 Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace, Sobotní 116, Valtice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace, Masarykovo nám /1, Hustopeče 4916 Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, příspěvková organizace, Bří. Mrštíků 2131/30, Břeclav Základní umělecká škola Dolní Bojanovice, příspěvková organizace, Prostřední 417, Dolní 108 Bojanovice 5302 Základní umělecká škola Hodonín, příspěvková organizace, Horní Valy 3655/2, Hodonín Základní umělecká škola Strážnice, příspěvková organizace, Preláta Horného 509, Strážnice Základní umělecká škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace, Velká nad Veličkou 461, Velká nad Veličkou 5305 Základní umělecká škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou 5321 Středisko volného času Hodonín, příspěvková organizace, nám. B. Martinů 2952/5, Hodonín Dům dětí a mládeže Strážnice, příspěvková organizace, Radějovská 848, Strážnice Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, Hutník 1495, Veselí nad 717 Moravou 5325 Dům dětí a mládeže Vracov, příspěvková organizace, Sokolská 896, Vracov Mateřská škola, základní škola a praktická škola Hodonín, náměstí B. Martinů, příspěvková organizace, náměstí B. Martinů 2952/5, Hodonín 5334 Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Školní, příspěvková organizace, Školní 3208/51, Kyjov Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace, Za Humny 3304/46, Kyjov 5336 Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, Kollárova 1045, Veselí nad Moravou

14 ORG Název a sídlo organizace Částka v tis. Kč 5337 Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace, Vřesovice č.p. 243, Vřesovice 5342 Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková organizace, Sídlištní 3969/2, Hodonín Dětský domov Hodonín, příspěvková organizace, Jarošova 2267/1, Hodonín Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace, ul. Boženy Hrejsové 1255, Strážnice Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace, Legionářů 813/1, Hodonín 5801 Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace, třída Komenského /23, Kyjov 5802 Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková organizace, Masarykova 379, Strážnice 5811 Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, Kollárova , Veselí nad Moravou 5814 Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace, Brandlova 2222/32, Hodonín 5820 Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace, Lipová alej 3756/21, Hodonín Střední škola Strážnice, příspěvková organizace, J. Skácela 890, Strážnice Střední škola automobilní Kyjov, příspěvková organizace, Nádražní 471/48, Kyjov Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, náměstí Svobody 318, Bzenec 5869 Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace, Havlíčkova 1223/17, Kyjov Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, příspěvková organizace, P. Jilemnického 2854/2, Hodonín 6301 Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace, Nádražní 124/4, Vyškov Maják - středisko volného času Vyškov, příspěvková organizace, Brněnská 139/7, Vyškov Mateřská škola, Základní škola a Střední škola Vyškov, příspěvková organizace, Sídliště Osvobození /55, Vyškov 6336 Základní škola, Slavkov u Brna, Malinovského 280, příspěvková organizace, Malinovského 280, Slavkov u Brna 6800 Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková organizace, Součkova 500, Bučovice Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace, Komenského 16/5, Vyškov 6820 Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace, Tyršova 479, Slavkov u Brna Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace, Sochorova 552/15, Vyškov 6916 Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, příspěvková organizace, Jungmannova 76/2, Vyškov 7301 Základní umělecká škola Hrušovany nad Jevišovkou, příspěvková organizace, Anenská 210, Hrušovany nad Jevišovkou 7302 Základní umělecká škola Miroslav, příspěvková organizace, Komenského 177/1, Miroslav Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov, příspěvková organizace, Školní 139, Moravský Krumlov 7304 Základní umělecká škola Znojmo, příspěvková organizace, Rooseveltova 999/21, Znojmo Středisko volného času Znojmo, příspěvková organizace, Sokolská 1277/8, Znojmo Středisko volného času Miroslav, příspěvková organizace, Kostelní 197/16, Miroslav Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace, Horní Česká 247/15, Znojmo 7380 Dětský domov Znojmo, příspěvková organizace, Hakenova 716/18, Znojmo Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace, Smetanova 168, Moravský Krumlov Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková organizace, náměstí Komenského 945/4, Znojmo 7802 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, Pontassievská 350/3, Znojmo 7851 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, příspěvková organizace, Jana Palacha 956/8, Znojmo 7860 Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace, nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov

15 ORG Název a sídlo organizace Částka v tis. Kč 7861 Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace, Uhelná 3264/6, Znojmo Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace, Dvořákova 1594/19, Znojmo Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, příspěvková organizace, Jana Palacha 955/6, Znojmo 691 Příspěvkové organizace v oblasti školství celkem Příspěvkové organizace v oblasti kultury 9102 Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace, Úprkova 2, Hodonín Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace, Nám. Čsl. armády 2, Vyškov Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, Porta coeli 1001, Předklášteří Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1, Mikulov Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace, Přemyslovců 8, Znojmo Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, Zámecké nám. 9, Hodonín Hvězdárna Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, Benátky 32, Veselí nad Moravou Muzeum Blanenska, příspěvková organizace, Zámek 1/1, Blansko Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková organizace, Hradní 642/1, Boskovice Příspěvkové organizace v oblasti kultury celkem Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb 9201 Habrovanský zámek, příspěvková organizace, Habrovany čp. 1, Rousínov Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace, Zámecká 1, Černá Hora Domov Hvězda, příspěvková organizace, Nové Hvězdlice 200, Bohdalice Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Zámecká 57, Sokolnice Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace, Sportovní 432, Zastávka u Brna Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace, Šikulova 1438, Předklášteří Domov důchodců Božice, příspěvková organizace, Božice 188, Božice Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace, Hostim 1, Hostim Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace, Jevišovice 104, Jevišovice Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, Plaveč Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace, Skalice 1, Hostěradice S - centrum Hodonín, příspěvková organizace, Na Pískách 4037/11, Hodonín Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1095, Kyjov Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, Preláta Horného 515, Strážnice Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace, tř. Bří Čapků 1, Hodonín SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace, Pod Sanatorkou 3, Blansko Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace, Šebetov č. 1, Šebetov Paprsek, příspěvková organizace, K Čihadlu 679, Velké Opatovice Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace, Polní 1-3, Vyškov Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/71, Střelice Srdce v domě, příspěvková organizace, Klentnice 81, Mikulov Zámek Břežany, příspěvková organizace, Břežany 1, Břežany Emin zámek, příspěvková organizace, Hrušovany nad Jevišovkou 275, Hrušovany nad Jevišovkou Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace, Tavíkovice 153, Tavíkovice Domov na Jarošce, příspěvková organizace, Jarošova 3, Hodonín Domov Horizont, příspěvková organizace, Strážovská 1096, Kyjov Zelený dům pohody, příspěvková organizace, P. Jilemnického 1, Hodonín Domov u Františka, příspěvková organizace, Rybářská 1079, Újezd u Brna Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb celkem Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 9303 Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace, Křetín 12, Křetín Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace, ul. Mládeže 1020/10, Znojmo Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 965, Kyjov LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace, Boženy Němcové 151, Otnice Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, Kamenice 798/1d, Brno

16 ORG Název a sídlo organizace Částka v tis. Kč 9313 Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace, Pod Klášterem 17, Letovice Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví celkem Příspěvková organizace v oblasti dopravy Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 449/3, Brno Příspěvková organizace v oblasti dopravy celkem Příspěvková organizace v oblasti meziregionální spolupráce 9501 Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, příspěvková organizace, Žerotínovo náměstí Příspěvková organizace v oblasti meziregionální spolupráce celkem Příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje 9601 Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace, Křížkovského 554/12, Brno Služby a správa majetku Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, Cejl 73, Brno Příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje celkem Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím celkem

17 Kapitola III.2.2 Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím zřízeným JMK na rok účelově určené příspěvky na provoz ORG Název a sídlo organizace Název akce Částka v tis. Kč Příspěvkové organizace v oblasti školství 1811 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, Hybešova 982/53, Boskovice 2301 Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, příspěvková organizace, Smetanova 346/8, Brno 2321 Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace, Lidická 1880/50, Brno Údržba a provoz budov do doby prodeje 150 Projekt Mozartovy děti 100 Firemní školka Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, Lipová 233/20, Brno 2863 Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace, Charbulova 1072/106, Brno 2872 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace, Pražská 636/38b, Brno 2872 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace, Pražská 636/38b, Brno 2915 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, Hybešova 253/15, Brno 3916 Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková organizace, Hybešova 253/15, Brno 4811 Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace, nábř. Komenského 1126/1, Břeclav 5801 Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace, třída Komenského 549/23, Kyjov 5866 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, náměstí Svobody 318, Bzenec 6801 Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace, Komenského 16/5, Vyškov Příspěvkové organizace v oblasti školství celkem Environmentální vzdělávání 500 Údržba a provoz budov do doby prodeje 550 Regionální vzdělávací centrum stavebních řemesel JMK Centrum vzdělávání všem Provoz nemovitosti na České 11, Brno 300 Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Detašované pracoviště JMK 34 Údržba a provoz budov do doby prodeje 200 Údržba a provoz budov do doby prodeje 720 Údržba a provoz budov do doby prodeje Příspěvkové organizace v oblasti kultury 9102 Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace, Úprkova 2, Hodonín 9102 Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace, Úprkova 2, Hodonín Udržitelnost projektu Porta culturae Dny otevřených ateliérů a Databanka část realizovaná příspěvkovou organizací Galerie výtvarných umění v Hodoníně - Mezinárodní malířské sympozium Malý/velký formát Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, Porta coeli 1001, Předklášteří 9104 Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, Porta coeli 1001, Předklášteří 9104 Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, Porta coeli 1001, Předklášteří 9105 Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1, Mikulov 9105 Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1, Mikulov 9105 Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1, Mikulov 9106 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace, Přemyslovců 8, Znojmo Udržitelnost projektu "Obnova secesní památky - vila a život rodiny Löw-Beerů" Udržitelnost projektu "Celnice - zahradní domek Löw- Beerovy vily" Löw-Beerova vila - provozní náklady Udržitelnost projektu "Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově" Festival art designu 900 Stálá výstava Dietrichsteinů v Mikulově Repase expozice "Živá příroda Znojemska" 464

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Příloha č. 4 směrnice Organizační řád Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené poř.č. IČ Název právnické osoby* Příspěvkové 1 47885939 Základní umělecká škola Adamov, příspěvková 2 00380521

Více

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Jihomoravským krajem

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Jihomoravským krajem Příloha č. 4 směrnice Organizační řád Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Jihomoravským krajem poř.č. Příspěvkové organizace 1 47885939 Základní umělecká škola Adamov, příspěvková organizace

Více

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno JM IČO DIČ Název příspěvkové SÍDLO Ulice PSČ, Město JM_001 006 38 013 CZ00638013 Střední škola polytechnická,, Jílová 36g Jílová 36g, 639 00 Jílová 36g 639 00 JM_002 005 58 982 není plátce DPH Gymnázium,,

Více

Dodatek c. 1. v příloze č. 1 této rámcové smlouvy, které centrální zadavatel

Dodatek c. 1. v příloze č. 1 této rámcové smlouvy, které centrální zadavatel Dodatek c. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními

Více

číslo 518387 Uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi Poskytovatel a centrální zadavatel se dohodli na následujících změnách vý~euvedené Rámcovésmlouvy:

číslo 518387 Uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi Poskytovatel a centrální zadavatel se dohodli na následujících změnách vý~euvedené Rámcovésmlouvy: Eviden~ní~Islo: 606964 Dodatek Č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby

Více

Dodatek č. 3. Zerotínovo náměstí 449/3, Brno

Dodatek č. 3. Zerotínovo náměstí 449/3, Brno Dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 3. 2015 a Dodatku č.

Více

Příloha závěrkového listu č. 1 Soupis ných míst Poř. číslo JM - označení Faktický atel IČ faktického atele Adresa ného místa EIC Číslo ného místa Celkový za období termínu dodávky [MWh] Typ měření Napojení

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Rada Jihomoravského kraje na své 105. schůzi konané dne 4. 6. 2015 projednala návrh Závěrečného účtu Jihomoravského kraje

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Rada Jihomoravského kraje na své 146. schůzi konané dne 2. 6. 2016 projednala návrh Závěrečného účtu Jihomoravského kraje

Více

Dodatek c. 2. MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163

Dodatek c. 2. MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163 Dodatek c. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 3. 2015 (dále také jen

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016 Rada Jihomoravského kraje na své 20. schůzi konané dne 1. 6. 2017 projednala návrh Závěrečného účtu Jihomoravského kraje za

Více

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 Rada Jihomoravského kraje na své 125. schůzi konané dne 30. 11. 2015 projednala návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016. Na úřední desce Jihomoravského

Více

le: 28353242 MUDr. Bořkem Semrádem. jednatelem Zaps<Ínav obchodním rejstříku vedeném Krajsk)'lll soudem v I3rně, oddíl C.

le: 28353242 MUDr. Bořkem Semrádem. jednatelem Zaps<Ínav obchodním rejstříku vedeném Krajsk)'lll soudem v I3rně, oddíl C. Dodatek Č. I k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravsk)' kraj a príspčvkové zřizované Jihomoravsk)'m kr~em (dále také jen,.smlouva'") llz:wrcné mezi uvedcn~'rni

Více

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 Rada Jihomoravského kraje na své 42. schůzi konané dne 24. 11. 2017 projednala návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018. Na úřední desce Jihomoravského

Více

Příloha č. 2 smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny

Příloha č. 2 smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny Typ měření C ID Organizace Sídlo organizace IČ Název odběrného místa Číslo místa spotřeby EAN Typ měření Napěťová hladina Hodnota jističe Typ sazby distribuce Předpokládaná spotřeba v r. 2013 (červenec

Více

GYMNÁZIA A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, MENDLOVO NÁMĚSTÍ, BRNO

GYMNÁZIA A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, MENDLOVO NÁMĚSTÍ, BRNO 001. Bezpečnostně právní akademie Brno, s. r. o., střední škola 002. Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, p. o. 003. EKO GYMNÁZIUM BRNO o. p. s. 004. VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů)

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský

Více

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013 Rada Jihomoravského kraje na své 3. schůzi konané dne 4. 12. 2012 projednala návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013. Na úřední desce Jihomoravského

Více

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - bez požadavku na poskytování náhradního plnění. (dále také jen "Smlouva")

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - bez požadavku na poskytování náhradního plnění. (dále také jen Smlouva) Dodatek Č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - bez požadavku na poskytování náhradního plnění (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 13.08.2015 (dále

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. sociálního fondu 5. ekologického fondu 6. Závazné ukazatele rozpočtu Zpracovala:

Více

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018 MĚSTO NÝŘANY Benešova třída 295, 330 23 Nýřany IČ: 00258199 R O Z P O Č E T na rok 2018 Rozpočet schválen zastupitelstvem města Nýřany dne 20. 12. 2017 Město Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany Celková

Více

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 Rada Jihomoravského kraje na své 141. schůzi konané dne 29. 11. 2011 projednala návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012. Na úřední desce Jihomoravského

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 18. zasedání Zastupitelstva města Šluknov ve čtvrtek, dne 14.12.2017 BOD OE Návrh rozpočtu města Šluknova na rok 2018 Důvodová zpráva pro členy ZM ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 Obsah: 1. Úhrnná bilance

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Strana 1 B. PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2015 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu Města Dolní Kounice na rok 2019

Návrh rozpočtu Města Dolní Kounice na rok 2019 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Města Dolní Kounice na rok 2019 schválený rozpočet upravený rozpočet očekávaný rozpočet rozpočet 2019 Název odvětví Daňové příjmy, poplatky, finanční vztah SR k rozpočtu obce, dotace

Více

Smlouva o poskytování služeb odborného konzultanta v oblasti dodávek energií

Smlouva o poskytování služeb odborného konzultanta v oblasti dodávek energií Smlouva o poskytování služeb odborného konzultanta v oblasti dodávek energií uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 1. Objednatel CEJIZA, s.r.o. se sídlem: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 60200

Více

II.2. Celková bilance schváleného rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance schváleného rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance schváleného rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 116 000 1112

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Rozpočet na rok Financování: Třída 8 : Financování (stavy na běžných účtech) ,00 Kč

Rozpočet na rok Financování: Třída 8 : Financování (stavy na běžných účtech) ,00 Kč Rozpočet na rok 2018 Příjmy: Třída 1: Daňové příjmy 37 501 750,00 Kč Třída 2: Nedaňové příjmy 18 114 800,00 Kč Třída 3: Kapitálové příjmy 0,00 Kč Třída 4: Přijaté dotace 23 353 023,60 Kč Příjmy celkem

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2015 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 116 000 1112 Daň z

Více

Schválený rozpočet příjmů města Žamberka dle OdPa na rok 2017 k Schváleno usnesením RM č. 94/2018-RADA/4658 dne 25.1.

Schválený rozpočet příjmů města Žamberka dle OdPa na rok 2017 k Schváleno usnesením RM č. 94/2018-RADA/4658 dne 25.1. 1 Schválený rozpočet příjmů města Žamberka dle OdPa na rok 2017 k 31.12.2017 OdPa Pol Název Příjmy Rozpočtové příjmy schválený rozpočet po rozpočet změnách 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.

Více

Rozpočet. statutárního města Jihlavy. na rok 2017

Rozpočet. statutárního města Jihlavy. na rok 2017 statutárního města Jihlavy na rok 2017 schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 12. prosince 2016 usnesením č. 367/16-ZM příloha č. j. MMJ/EO/4566/2016 Zkratky: RS = rozpočet schválený RU = rozpočet

Více

Tabulka č. 3: Příspěvkové organizace rok 2019 paragraf položka ZŠ a MŠ Horní Stropnice ,

Tabulka č. 3: Příspěvkové organizace rok 2019 paragraf položka ZŠ a MŠ Horní Stropnice , NÁVARH ROZPOČTU OBCE HORNÍ STROPNICE NA ROK 2019 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2019 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Druhové třídění (číslo položky)

Druhové třídění (číslo položky) Schválený rozpočet města Opočna na rok 2012 Odvětvové třídění (číslo paragrafu) Druhové třídění (číslo položky) Text Částka v Kč Druhové třídění - seskupení položek: 1111 Příjmy DPFO závislá činnost 4

Více

o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm krajem.

o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm krajem. r(::'h~e.>,za " ~1--:~tA!r(rol:nQ~zr:'a~,~ '-U ~IC;23353242. ( f'-[' Rámcová smlouva o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm

Více

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Datum vytvoření: 15. 12. 2016 MĚSTO SOBĚSLAV Souhrnný Období: 30. 9. 2016 Částky v tisících Kč Příjmy 134 424 154 894 116 344 Daňové příjmy 90 290 93 933 75 657 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Více

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. rok 2017

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. rok 2017 MĚSTO NÝŘANY Benešova třída 295, 330 23 Nýřany IČ: 00258199 R O Z P O Č E T rok 2017 Rozpočet na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem města Nýřany dne 20. 3. 2017 I. P Ř Í J M Y - rozpočet 2017 Kč Tř.

Více

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - s požadavkem na poskytování náhradního plnění. (dále také jen "Smlouva")

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - s požadavkem na poskytování náhradního plnění. (dále také jen Smlouva) Dodatek Č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - s požadavkem na poskytování náhradního plnění (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 13.08.2015 (dále také

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2018 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2018 (v tis. Kč) Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2018 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy RS Odd Par Pol ORJ Název položky 2018 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 25 380,00

Více

Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2018

Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2018 PŘÍJMY Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2018 název údaje v tis. Kč 1111 - Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 14 000,00 1112 - Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 400,00

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 019 288 1112 Daň z

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Schválený rozpočet obce Baška na rok příjmy

Schválený rozpočet obce Baška na rok příjmy Schválený rozpočet obce Baška na rok 2017 - příjmy OdPa Pol Popis RU 2016 Čerpání 09/16 RS 2017 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 6 100 000 6 471 286,39 6 740 000

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2019

Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2019 PŘÍJMY Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2019 1111 - Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 16 500,00 1112 - Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 400,00 1113 - Daň z příjmu

Více

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Schválený rozpočet a b text 1 Rozpočet po změnách 2 Výsledek od poč. roku 3 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 18 630 000,00 18 630 000,00 19 713 332,66

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Schválený Schválený Schválený 10 Zemědělství a lesní hospodářství 6 107 6 089 6 180 6 338 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče 3 186 3 150

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Schválený Schválený Schválený 10 Zemědělství a lesní hospodářství 5 960 5 999 6 107 6 089 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče 3 150 3 150

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Schválený Schválený Schválený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 5 962 5 960 5 999 6 107 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče 3 150

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K PŘÍJMY

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K PŘÍJMY PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2006 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 911,481 911,481 959,468 105.3 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 131,623 131,623 93,217

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Schválený Upravený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 8 562 7 479 6 172 6 636 6 177 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Schválený Schválený Schválený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 6 177 5 962 5 960 5 999 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče 3 150

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci 13 530 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet obce Baška na rok příjmy

Schválený rozpočet obce Baška na rok příjmy Schválený rozpočet obce Baška na rok 2018 - příjmy OdPa Pol Popis RS 2017 RU 2017 Čerpání 10/2017 RS 2018 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 6 740 000 6 740 000 8

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Projednáno schváleno v orgánech kraje Provedeno na základě žádosti odboru sociálních věcí v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Projednáno schváleno v orgánech kraje Provedeno na základě žádosti odboru sociálních věcí v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Rozpočtová opatření č. 341/2018 č. 365/2018 Schválena RJMK dne 27.08.2018 Zveřejněna od 28.08.2018 do 28.02.2019 Rozpočtové opatření č. 341/2018 1 316,2 tis. Kč výdaje 4399 Ostatní záležitosti sociálních

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 212 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 212 29 Státní rozpočet 212 29 Krajské rozpočty a

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Návrh rozpočtu města Opočna na rok ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ ,00

Návrh rozpočtu města Opočna na rok ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ ,00 Počet listů: 5 Spis. znak/skart. znak: 619/S5 MUO 23/2018/HSFO/ÚD Druhové třídění Název Částka v Kč Rozpočtová třída: 1. Daňové příjmy 52 433 700,00 2. Nedaňové příjmy 13 931 500,00 3. Kapitálové příjmy

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Schválený Upravený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 4 985 4 884 4 557 8 851 7 070 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.700.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 1. smluvní strana Jméno: Sídlo: IČO:

uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 1. smluvní strana Jméno: Sídlo: IČO: Rámcová smlouva o poskytování mobilních telekomuníkačních služeb pro Jíhomoravský kraj a příspěvkové organízace zřízované Jíhomoravským krajem, případně pro další právnícké osoby zřízované Jíhomoravským

Více

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 20,000 20,000 5,808 29,04% 5169 Nákup ostatních služeb 20,000 20,000 5,808 29,04% 2141 Vnitřní obchod 145,000 145,000 72,716 50,15% 5021 Ostatní

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

Schválený rozpočet Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce dne usnesením č. 166/18/2016 starostka obce Lada Hašková

Schválený rozpočet Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce dne usnesením č. 166/18/2016 starostka obce Lada Hašková Rozpis rozpočtu na rok 2016 Obec Horosedly IČ : 00583961 Okres Písek Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce dne 16.12.2016 usnesením č. 166/18/2016 starostka obce Lada Hašková I. Rozpočtové příjmy Paragraf

Více

Ce.: MUO 18/2019/HSFO/UD. Návrh rozpočtu města Opočna na rok Druhové třídění Název Částka v Kč

Ce.: MUO 18/2019/HSFO/UD. Návrh rozpočtu města Opočna na rok Druhové třídění Název Částka v Kč Počet listů/počet příloh: 5/0 Spis. znak/skart. znak: 619/S5 Ce.: MUO 18/2019/HSFO/UD Návrh rozpočtu města Opočna na rok 2019 Druhové třídění Název Částka v Kč Rozpočtová třída: 1. Daňové příjmy 56 907

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

R o z p o č e t n a r o k 2019

R o z p o č e t n a r o k 2019 R o z p o č e t n a r o k 2019 P ř í j m y Paragraf Položka Text N á v r h Třída 1 Daňové příjmy 53 595 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 12 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD KAP Jihomoravský kraj Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu: název IČO

Více