KVALITA OČIMA PACIENTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALITA OČIMA PACIENTŮ"

Transkript

1 KVALITA OČIMA PACIENTŮ Fakultní nemocnice Hradec Králové Měření kvality zdravotní prostřednictvím zkušenosti pacientů Březen 2012 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/

2 OBSAH Hlavnízjištění strana 3 Řešitel projektu strana 4 Metodickáčást strana 5 Souhrnnáspokojenost strana 13 Spokojenost pacientů v jednotlivých dimenzích strana 16 Spokojenost pacientů na jednotlivých pracovištích strana 34 Spokojenost pacientů s personálem a službami strana 55 Příloha 1: Souhrnná spokojenost na pracovištích (tab.) strana 60 Příloha 2: Přehled indikátorů podle pracovišť strana 65

3 FN Hradec Králové: Shrnutí výsledků Souhrnná spokojenost Výzkum prokázal, že kvalita ve Fakultní nemocnici Hradec Králové je na vysoké úrovni. Souhrnná spokojenost za celé zdravotnické zařízení činí %. Nemocnice si podržela rating A+ (Nadstandardní kvalita zdravotních služeb). Spokojenost v jednotlivých dimenzích Všech osmi sledovaných dimenzípřesahuje spokojenost hranici 80 %. Vůbec nejvyšší spokojenost je s dimenzemi zapojení rodiny. Naopak mírně nižší spokojenost oproti průměru vyjadřují pacienti s tělesným pohodlím a citovou oporou. K faktorům sytícím jednotlivé dimenze kvality, které nejvíce přispívají k celkové spokojenosti pacientů, patří: Hodnocení postoje celého personálu nemocnice o péči a užívání léků po propuštění z nemocnice Seznámení s právy nemocného Doba podávání jídel Tišení bolesti K faktorům sytícím jednotlivé dimenze kvality, které nejméněpřispívají k celkové spokojenosti pacientů, patří: Znalost ošetřujícího lékaře Srozumitelnost odpovědí lékaře Důvěra k ošetřujícímu lékaři Zajištění citových a duchovních potřeb Čistota toalet a sprch, Kvalita jídla, Doba ranního buzení Nabídka pomoci při zajišťování domácí po propuštění z nemocnice Spokojenost s vybranými službami nemocnice (telefon, TV, noviny..) Spokojenost s personálem a všeobecnými službami Celková průměrná spokojenost se sestrami činí 84 %, s lékaři 83 %, se všeobecnými službami je spokojenost nižší - 70 %. Struktura vzorku Ve vzorku pacientů je 54 % žen a 46 % mužů. Z hlediska věku je nejvíce zastoupena skupina pacientů ve věku let. Z hlediska vzdělání mají v souboru značnou převahu lidé vyučení bez maturity a lidé se středoškolským vzděláním s maturitou. Jako akutní případ bylo do nemocnice přijato 29 % pacientů. 61 % pacientů bylo přijato plánovaně. Většina pacientů nečekala na přijetí do nemocnice déle než měsíc. RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 3

4 Řešitel projektu RNDr. Tomáš RAITER řešitel projektu Kvalita Očima Pacientů Telefon: IČ: DIČ: CZ Opletalova 9, Praha 1 Řešitel projektu je zkušeným výzkumným pracovníkem. Je zakladatelem společnosti pro marketingový výzkum STEM/MARK, a.s., působil jako prezident SIMAR - asociace předních výzkumných společností působících v České republice, zaměřuje se na koncepci a koordinaci významných projektů na národní i mezinárodní úrovni. Je jedním z iniciátorů a propagátorů projektu Kvalita Očima Pacientů. V rámci tohoto projektu spolupracuje od roku 2001 s Ministerstvem zdravotnictví ČR a společností STEM/MARK, a.s. na lokalizaci metodiky měření kvality zdravotní prostřednictvím systematického monitoringu osmi pickerovských dimenzí kvality/spokojenosti pacientů. Při měření kvality zdravotní spolupracuje také s některými kraji, krajskými zdravotními rady a nemocnicemi (např.: Liberecký kraj, Zlínský kraj, Středočeský kraj, Ústřední vojenská nemocnice, FN Ostrava, FN Plzeň a dalšími). Je spoluautorem publikace Strategický marketing zdravotnických zařízení a metodické příručky Kvalita Očima Pacientů. Ing. Bc. Petr Šipula Analytik Analytik, který spolupracuje na projektech Kvalita Očima Pacientů a v oblasti marketingového výzkumu působí více než 5 let. Partnerem řešitele projektu je výzkumná společnost STEM/MARK STEM/MARK je společností zkušených odborníků v marketingovém výzkumu, kteří se řídí přesvědčením, že kvalitní výzkum musí být dialog: Dialog mezi námi a klientem a dialog s našimi respondenty otevírají cestu k dobrému výzkumu. Dobrý výzkum je předpokladem úspěšného dialogu našeho klienta s jeho zákazníky. Nejlepší služby se rodí z otevřeného dialogu lidí. Marketingový výzkum je dialog. V letošním roce STEM/MARK vstoupí do osmnáctého roku existence. Během této doby jsme se stali jednou z předních společností v oblasti marketingového výzkumu na českém trhu. Poskytujeme služby na vysoké profesionální úrovni, prověřené na několika úrovních společnosti nezávislými orgány české asociace agentur pro výzkum trhu SIMAR a odpovídající standardům světové profesní organizace ESOMAR. Výzkumné série, rozsáhlý archiv dat pořízených ve vlastní režii a znalost prostředí nám umožňují znát odpovědi na některé otázky ještě dříve, než nám je klienti položí. Pomáháme zákazníkům správně porozumět výsledkům výzkumu a zvolit optimální marketingovou strategii vedoucí k úspěchu a k dosažení jejich cílů. Tím podporujeme jejich růst a zlepšování pozice na trhu. STEM/MARK, a.s. Chlumčanského 497/5, Praha 8 Web: RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 4

5 METODICKÁ ČÁST

6 Metodika projektu Ve výzkumu byl použit standardizovaný a v českém prostředí ověřený dotazník, který pokrývá všech osm pickerovských dimenzí a umožňuje získat standardizovaná data srovnatelná nejen mezi jednotlivými odděleními, ale která jsou také základem pro sledování vývoje kvality v časové řadě. Projektu se zúčastnila tato lůžková oddělení nemocnice v Hradci Králové: Kardiologie -1.INT lůžkové oddělení B Kardiologie - 1.INT lůžkové oddělení C 1.INT oddělení H angiologické Revmatologie - 2.INT lůžkové oddělení E Gastroenterologie - 2.INT lůžkové oddělení D INF oddělení pro dospělé PLICNÍ lůžkové oddělení A NEURO odd. intermed. NEURO odd. všeob. neurol. PSYCH oddělení A - uzavřené odd. PSYCH oddělení B - uzavřené odd. PSYCH oddělení C KOŽNÍ odd. B - dospělí ONKO lůžka 3. patro ONKO lůžka 4. patro KGM oddělení G geriatrické KGM lůžkové oddělení A KGM oddělení H diabetologické KGM oddělení F ošetř. KCH lůžkové oddělení G KCH lůžkové oddělení H CHIR lůžkové oddělení A CHIR lůžkové oddělení C CHIR odd.úraz.chir. D CHIR odd. plast. chir. E CHIR odd. cévní chir. E NCH odd. 4. patro NCH odd. 3. patro NCH odd. 1. patro ORTOP odd. VO 1 ORTOP odd. VO 2 ORTOP odd. septické UROL lůžkové oddělení I UROL lůžkové oddělení J ORL odd. muži ORL odd. ženy OČNÍ lůžkové odd. PGK odd. operační gynekologie PGK odd. gynekol. a těhotných PGK odd.pro matku a novoroz.a 2.INT-OKH lůžkové oddělení 2.INT-OKH IOKO REHAB odd. rehabilitační REHAB odd. protetické Sběr dat Výzkumnou technikou bylo anketní dotazování. K dotazování byl použit standardizovaný dotazník, který byl v nemocnicích distribuován prostřednictvím staničních sester pacientům všech oddělení den před propuštěním z nemocnice. Distribuci a sběr dotazníků zajišťoval odběratel vlastními zaměstnanci dle metodických pokynů řešitele projektu. Jednalo se o pacienty, kteří strávili v nemocnici minimálně 2 dny (jednu noc) a kteří jsou k vyplnění dotazníku způsobilí. Dotazník vyplňovali respondenti samostatně, doba vyplňování obvykle nepřekročila 20 minut. V průběhu šetření sestra rozdávala dotazníky všem způsobilým pacientům, dokud celkový návrat nedosáhl předem stanovené hranice určené pro každé oddělení. Jednotlivá oddělení měla stanovena plánovaný počet vyplněných dotazníků podle velikosti a průměrného počtu přijatých pacientů. Podle standardní metodiky nejsou obvykle vyhodnocena pracoviště, kde počet získaných dotazníků nedosáhl aspoň 20 ks. Pracoviště s nižším počtem vstupují do celkových výsledků spokojenosti pacientů za celou nemocnici, ale nejsou obvykle samostatně vyhodnocována. Mohou být sloučena s jiným pracovištěm, nebo zařazena do kategorie ostatní. Každé oddělení vyplňuje Hlášení o nezařazených pacientech, ve kterém je evidován počet případů, kdy pacient sice splňoval objektivní podmínky pro zařazení do výzkumu, ale nevyhověl subjektivním kritériím (indispozice k vyplnění dotazníku, organizační důvody zařízení). Pokud na pracovišti součet získaných dotazníků a nezařazených pacientů překročí počet vykázaných propuštěných pacientů, je hlášení tohoto pracoviště o propuštěných pacientech anulováno. Pokud je přesto počet dotazníků vyšší než počet propuštěných pacientů, je ve výstupech uvedeno, že u tohoto pracoviště nebylo možné návratnost vyhodnotit. RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 6

7 Parametry projektu Detaily terénního šetření Celkový počet sebraných dotazníků: 1537 Termín dotazování: říjen 2011 Průběh sběru šetření ukazuje histogram sběru dat Návratnost dotazníků Počet propuštěných pacientů: 2376 Počet nezařazených pacientů: 194 Počet nezařazených pacientů (bez interupcí): 186 (8,2 %) Počet hospitalizací v roce 2010 dle ÚZIS: Počet dotazníků: 1537 (4,7% z ročních hospitalizací) Návratnost: 70 % Počet dotaz. na pracovištích, kde nebyla dodržena etika sběru: 173 (11%) Počet validních dotazníků: 1364 ( 4,2 % z ročních hosp.) Očištěná návratnost: 63 % Sběr na jednotlivých pracovištích Počet pracovišť: 44 Počet pracovišť s n<20: 9 spojeny do kategorie Jiná pracoviště PSYCH oddělení A - uzavřené odd. (12); PSYCH oddělení B - uzavřené odd. (14) PSYCH oddělení C (8) KGM oddělení H diabetologické (15) KGM oddělení F ošetř. (1) NCH odd. 1. patro (15) ORTOP odd. VO 2 (7) ORTOP odd. septické (12) PGK odd.pro matku a novoroz.a (Některým rodičkám,minimálně 21 byl předán omylem dotazník s kódem pro oddělení PGK odd. gynekol. a těhotných). Přesný počet dotazníků není znám. Počet pracovišť s porušením etiky sběru dat: 4 Metodické poznámky Počet pracovišť nevstupujících do souhrnné spokojenosti: 3 Por-Gyn klin. matka a novorozeně PSYCH oddělení A - uzavřené odd. PSYCH oddělení B - uzavřené odd. V minulé vlně byly do zpracování zahrnuty PSYCH oddělení A i B. V rámci této vlny byly spokojenosti v rámci srovnání za rok 2009 přepočítány bez těchto dvou oddělení. Zpráva obsahuje výsledky všech pracovišť, včetně těch, kde bylo zjištěno porušení etiky sběru dat. Vážení dat Rozsah vah: 0,6 5,44 Rozložení vah ukazuje tento histogram: RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 7

8 Návratnost dotazníků ZÁKLAD: Všichni pacienti ORL - ženy Onkologie 4. patro Kardiochirurgická klin. G Rehabilitační klin. - rehab. 2. interní klin.d Neurologická klin.- Neurologická klin.-všeob Rehabilitační klin. - protet KOŽNÍ odd. B - dospělí Infekční odd. (dosp.) Chirurgická klin. C interní klin.b Psychiatrie B 1. interní klin.h - angio. 2. interní klin.e Klin.gerontologická H Psychiatrie A Psychiatrie C Onkologie 3. patro Chirurgická klin. D - úrazy interní klin Chirurgická klin. A % 20% 40% 60% 80% 100% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2011 Návratnost dotazníků ZÁKLAD: Všichni pacienti Ortopedická klin. septické Plicní odd. A Klin.gerontologická G Urologická klin. J Klin.gerontologická A Ortopedická klin. VO interní klin.c Neurochirurgická klin Neurochirurgická klin Por-Gyn klin Urologická klin. I interní klin Chirurgická klin. E - cévní Oční klin Chirurgická klin. E Kardiochirurgická klin. H ORL - muži Por-Gyn klin Neurochirurgická klin Ortopedická klin. VO Klin.gerontologická % 20% 40% 60% 80% 100% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2011 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 8

9 Počet získaných odpovědí v jednotlivých ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1537 (2011), n=1611 (2009) Por-Gyn klin. - matka a novoroz. + gynekol.+těhotné Por-Gyn klin. - oper.gynekologie Chirurgická klin. A Ortopedická klin. VO1 1. interní klin.c Chirurgická klin. C Oční klin. 1. interní klin.b Urologická klin. J Infekční odd. dosp. Urologická klin. I Onkologie 4. patro Plicní odd. A Kardiochirurgická klin. G Chirurgická klin. D - úrazy 2. interní klin.e Neurologická klin.-všeob. 2. interní klin. - hematol.ioko Onkologie 3. patro ORL - ženy 2. interní klin. - hematologie Rehabilitační klin. - rehab ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, Počet získaných odpovědí v jednotlivých ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1537 (2011), n=1611 (2009) 2. interní klin.d ORL - muži Neurochirurgická klin. 4.p. Neurologická klin.-intermed. Neurochirurgická klin. 3.p. Kardiochirurgická klin. H Klin.gerontologická G Kožní odd. 1. interní klin.h - angio. Klin.gerontologická A Chirurgická klin. E - plastika Chirurgická klin. E - cévní Rehabilitační klin. - protet. Klin.gerontologická H diabetologové Neurochirurgická klin. 1.p. Psychiatrie B Psychiatrie A Ortopedická klin. septické Psychiatrie C Ortopedická klin. VO2 Klin.gerontologická F ošetř ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 9

10 ZÁKLAD: Všichni pacienti Počty propuštěných pacientů Počty propuštěných pacientů ZÁKLAD: Všichni pacienti Por-Gyn klin. - matka a novoroz Neurochirurgická klin. 1.p Por-Gyn klin. - oper.gynekologie interní klin. - hematologie interní klin.c Kardiochirurgická klin. G Ortopedická klin. VO Neurochirurgická klin. 4.p Oční klin. Chirurgická klin. A Urologická klin. I Urologická klin. J Chirurgická klin. D - úrazy ORL - muži 1. interní klin.b 2. interní klin. - hematol.ioko Klin.gerontologická A Rehabilitační klin. - rehab. 2. interní klin.d Chirurgická klin. E - plastika Chirurgická klin. E - cévní ORL - ženy Neurologická klin.-intermed Plicní odd. A interní klin.h - angio Onkologie 3. patro Kožní odd Chirurgická klin. C Ortopedická klin. VO Neurologická klin.-všeob Rehabilitační klin. - protet Klin.gerontologická G Psychiatrie B Infekční odd. (dosp.) 2. interní klin.e Neurochirurgická klin. 3.p. Onkologie 4. patro Kardiochirurgická klin. H Zařazení pacienti Nezařazení pacienti ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2011 Klin.gerontologická H diabetologové Psychiatrie A Ortopedická klin. septické Psychiatrie C Klin.gerontologická F ošetř Zařazení pacienti Nezařazení pacienti ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2011 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 10

11 ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1537 (2011) Histogram sběru dat ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2011 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 11

12 Struktura pacientů, přijetí do zdravotnického zařízení Demografická struktura pacientů ZÁKLAD: Všichni respondenti n=1537 (2011), n=1611 (2009) Byl/a jste vtéto nemocnici, kde právě ležíte, hospitalizován/a ZÁKLAD: Všichni respondenti n=1537 (2011), n=1611 (2009) Do 30 let Neplánovaně, jako akutní případ Věk let let Plánovaně, byl(a) jstem objednán(a) předem Byl(a) jsem převezen(a) odjinud Nad 70 let Neuvedeno 6 7 Vzdělání Pohlaví Muž Žena Základní bez vyučení 10 9 Vyučení bez maturity Maturita VŠ % 20% 40% 60% 80% 100% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2011 Čekací doba na přijetí do nemocnice ZÁKLAD: Všichni respondenti, jejichž příjem byl předem plánován n=886 (2011), n=904 (2009) Nečekala(a) jsem dny 7 6 Do jednoho týdne Do jednoho měsíce Do půl roku Do roka Do dvou let 1 0 Více než dva roky 0 0 Neuvedeno 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2011 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 12

13 SOUHRNNÁ SPOKOJENOST Spokojenost s péčí souhrnně pro všechny sledované ukazatele

14 Souhrnná spokojenost - pracoviště FN Hradec Králové: Souhrnná spokojenost FN Hradec Králové: Souhrnná spokojenost 1 Onkologie 4. patro 2011 (n=45) 2009 (n=39) 99,0 79, interní klin.d 2011 (n=32) 2009 (n=44) 83,6 85,4 2 Neurologická klin.-všeob (n=38) 2009 (n=61) 92,5 79,5 21 Urologická klin. J 2011 (n=49) 2009 (n=50) 83,5 84,1 3 Oční klin (n=52) 2009 (n=79) 91,2 83, interní klin.h - angio (n=23) 2009 (n=21) 83,5 79,6 4 Onkologie 3. patro 5 Rehabilitační klin. - rehab interní klin. - hematologie 7 1. interní klin.c 8 2. interní klin. - hematol.ioko 9 Neurochirurgická klin. 3.p. 10 Chirurgická klin. E - plastika 11 Neurologická klin.-intermed. 12 Urologická klin. I 13 ORL - ženy 14 Plicní odd. A 15 Klin.gerontologická G interní klin.b 2011 (n=37) 2009 (n=22) 2011 (n=36) 2009 (n=36) 2011 (n=36) 2009 (n=16) 2011 (n=56) 2009 (n=61) 2011 (n=38) 2009 (n=40) 2011 (n=29) 2009 (n=24) 2011 (n=21) 2009 (n=27) 2011 (n=30) 2009 (n=30) 2011 (n=48) 2009 (n=41) 2011 (n=36) 2009 (n=37) 2011 (n=44) 2009 (n=31) 2011 (n=26) 2009 (n=24) 2011 (n=51) 2009 (n=46) 89,4 75,0 87,4 87,8 87,4 85,6 86,4 84,0 86,3 89,1 86,2 85,4 85,7 88,4 85,6 89,7 85,6 85,8 85,1 84,6 85,0 85,6 84,9 79,8 84,8 83,5 23 Chirurgická klin. A 24 Chirurgická klin. D - úrazy 25 Jiná oddělení 26 Neurochirurgická klin. 4.p. 27 Kožní odd. 28 Rehabilitační klin. - protet. 29 Chirurgická klin. E - cévní 30 Kardiochirurgická klin. H 31 ORL - muži 32 Chirurgická klin. C 33 Kardiochirurgická klin. G 34 Infekční odd. (dosp.+ přízemí) 2011 (n=63) 83, (n=46) 84, (n=43) 82, (n=47) 81, (n=95) 82, (n=101) 82, (n=31) 82, (n=26) 73, (n=25) 82, (n=25) 79, (n=19) 82, (n=17) 89, (n=20) 81, (n=25) 84, (n=28) 80, (n=31) 82, (n=34) 80, (n=60) 79, (n=52) 78, (n=44) 82, (n=44) 78, (n=31) 81, (n=48) 76, (n=33) 79,8 17 Klin.gerontologická A 2011 (n=22) 2009 (n=30) 84,7 85,3 35 Por-Gyn klin. - matka a novoroz (n=87) 76, (n=157) 74, interní klin.e 2011 (n=39) 2009 (n=45) 88,1 36 Ortopedická klin. VO (n=60) 2009 (n=50) 76,3 79,9 19 Por-Gyn klin. - oper.gynekologie 2011 (n=70) 2009 (n=75) 83,8 78,8 37 Psychiatrická oddělení A,B - uzavřená odd (n=26) 2009 (n=22) 65,1 73,1 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN Plzeň, 2011 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - FN Plzeň, 2011 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 14

15 Souhrnná spokojenost charakteristiky pacientů Souhrnná spokojenost Základ:Všichni pacienti 1 Do 30 let let let 4 Nad 70 let 5 Muž 6 Žena 7 Zákl. bez vyučení 8 Vyučen 9 Maturita 10 VŠ 11 akutní 12 plánovaný 13 samostatně 14 s pomocí 2011 (n=114) 2009 (n=122) 2011 (n=309) 2009 (n=338) 2011 (n=586) 2009 (n=634) 2011 (n=316) 2009 (n=281) 2011 (n=677) 2009 (n=712) 2011 (n=709) 2009 (n=713) 2011 (n=139) 2009 (n=127) 2011 (n=507) 2009 (n=566) 2011 (n=539) 2009 (n=542) 2011 (n=182) 2009 (n=178) 2011 (n=389) 2009 (n=386) 2011 (n=884) 2009 (n=930) 2011 (n=1292) 2009 (n=1307) 2011 (n=59) 2009 (n=77) 76,0 76,1 82,0 81,8 86,6 84,2 86,5 84,6 84,1 83,2 84,6 82,4 87,6 84,9 85,3 83,6 83,4 81,9 82,0 81,2 84,0 81,7 84,1 82,8 82,7 83,9 81,6 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 15

16 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH

17 FN Hradec Králové: Souhrnná spokojenost Základ: Všichni pacienti 2011 (n=1416) 2009 (n=1455) 82,8 94,4 92,0 91,1 90,0 85,7 83,1 84,8 83,4 84,7 82,1 83,0 81,9 80,5 80,4 80,1 77,6 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 17

18 FN Hradec Králové: Základ: Všichni pacienti 84, (n=1398) 2009 (n=1428) 84,7 82,1 Doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotnímu stavu 92,5 93,0 Zhoršení zdravotních potíží během čekání na přijetí do nemocnice Dodržení termínu přijetí Dostatek informací o zdravotním stavu a dalším průběhu léčby Doba čekání na uložení na lůžko 91,3 90,3 88,9 88,7 87,1 84,0 86,0 83,3 Dojem z prvního kontaktu s nemocnicí 84,2 84,0 Organizace a plynulost přijetí do nemocnice 70,4 64,9 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 18

19 FN Hradec Králové: FN Hradec Králové: 84,7 84,7 1 Onkologie 4. patro 2011 (n=45) 2009 (n=39) 99,7 83, interní klin.d 2011 (n=31) 2009 (n=43) 88,7 2 Oční klin. 3 Onkologie 3. patro 2011 (n=52) 2009 (n=79) 2011 (n=37) 2009 (n=22) 95,7 94,2 69,6 21 Kardiochirurgická klin. G 22 Urologická klin. J 2011 (n=43) 2009 (n=31) 2011 (n=49) 2009 (n=46) 83,9 84,4 83,7 85,7 4 Chirurgická klin. E - plastika 5 Rehabilitační klin. - rehab. 6 Neurologická klin.-všeob interní klin. - hematologie 8 Rehabilitační klin. - protet. 9 Klin.gerontologická A 10 Neurologická klin.-intermed. 11 Neurochirurgická klin. 3.p interní klin.b interní klin.c 14 Chirurgická klin. D - úrazy 15 Kožní odd interní klin. - hematol.ioko 2011 (n=20) 2009 (n=26) 2011 (n=36) 2009 (n=36) 2011 (n=38) 2009 (n=61) 2011 (n=36) 2009 (n=16) 2011 (n=19) 2009 (n=17) 2011 (n=21) 2009 (n=30) 2011 (n=30) 2009 (n=30) 2011 (n=29) 2009 (n=23) 2011 (n=50) 2009 (n=44) 2011 (n=55) 2009 (n=59) 2011 (n=42) 2009 (n=47) 2011 (n=25) 2009 (n=24) 2011 (n=38) 2009 (n=40) 92,9 92,8 92,5 92,9 92,3 85,6 91,8 88,6 90,5 87,3 89,6 83,6 89,2 88,9 88,7 79,5 87,8 81,0 87,7 86,6 86,6 83,5 86,4 77,8 85,6 89,5 23 Por-Gyn klin. - oper.gynekologie interní klin.e 25 ORL - ženy 26 Chirurgická klin. A 27 Plicní odd. A 28 Por-Gyn klin. - matka a novoroz. 29 Neurochirurgická klin. 4.p. 30 Jiná oddělení 31 Chirurgická klin. E - cévní 32 ORL - muži interní klin.h - angio. 34 Chirurgická klin. C 2011 (n=70) 83, (n=74) 77, (n=37) 83, (n=45) 89, (n=35) 83, (n=36) 84, (n=62) 82, (n=46) 82, (n=43) 82, (n=29) 83, (n=86) 82, (n=155) 78, (n=31) 80, (n=26) 72, (n=94) 80, (n=100) 77, (n=20) 80, (n=25) 90, (n=34) 78, (n=55) 82, (n=23) 77, (n=19) 84, (n=51) 76, (n=44) 84,4 17 Urologická klin. I 2011 (n=47) 2009 (n=38) 85,2 85,4 35 Infekční odd. (dosp.+ přízemí) 2011 (n=48) 2009 (n=33) 73,8 75,9 18 Klin.gerontologická G 2011 (n=25) 2009 (n=24) 85,0 66,6 36 Ortopedická klin. VO (n=60) 2009 (n=50) 69,5 69,1 19 Kardiochirurgická klin. H 2011 (n=28) 2009 (n=31) 84,5 82,9 37 Psychiatrická oddělení A,B - uzavřená odd (n=26) 2009 (n=21) 55,2 67,7 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 19

20 FN Hradec Králové: Základ: Všichni pacienti 85, (n=1415) 2009 (n=1451) 85,7 83,1 Způsob komunikace před pacientem ze strany sestry 92,0 91,2 Způsob komunikace před pacientem ze strany lékaře 89,1 88,2 Úcta a respekt ze strany zdravotnického personálu 86,7 85,3 Důvěra k ošetřujícím sestrám 86,1 85,2 Potřeba většího zapojení do rozhodování o vlastní léčbě 82,6 70,7 Znalost ošetřujícího lékaře 79,7 76,0 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 20

21 FN Hradec Králové: FN Hradec Králové: 85,7 85,7 1 Onkologie 4. patro 2011 (n=45) 2009 (n=39) 96,7 74,8 20 Por-Gyn klin. - oper.gynekologie 2011 (n=70) 2009 (n=75) 84,6 83,7 2 Neurologická klin.-všeob (n=38) 2009 (n=61) 95,4 79,0 21 Urologická klin. J 2011 (n=49) 2009 (n=50) 84,1 78,8 3 Onkologie 3. patro 2011 (n=37) 2009 (n=22) 94,1 72, interní klin.c 2011 (n=56) 2009 (n=61) 83,9 78,6 4 Oční klin. 5 Neurochirurgická klin. 3.p. 6 Klin.gerontologická A 7 Rehabilitační klin. - rehab interní klin. - hematologie 9 Chirurgická klin. E - plastika 10 Plicní odd. A interní klin. - hematol.ioko 12 ORL - ženy 13 Chirurgická klin. A interní klin.e 15 ORL - muži 16 Chirurgická klin. E - cévní 2011 (n=52) 2009 (n=79) 2011 (n=29) 2009 (n=23) 2011 (n=22) 2009 (n=30) 2011 (n=36) 2009 (n=36) 2011 (n=36) 2009 (n=16) 2011 (n=21) 2009 (n=27) 2011 (n=44) 2009 (n=31) 2011 (n=38) 2009 (n=40) 2011 (n=36) 2009 (n=37) 2011 (n=63) 2009 (n=46) 2011 (n=39) 2009 (n=45) 2011 (n=34) 2009 (n=60) 2011 (n=20) 2009 (n=25) 93,7 88,4 91,5 87,8 91,4 87,6 90,8 88,6 90,0 87,3 88,8 93,2 87,8 82,3 87,4 88,0 87,4 85,3 87,2 87,9 86,4 90,5 85,9 75,7 85,7 81,5 23 Chirurgická klin. D - úrazy 24 Neurochirurgická klin. 4.p interní klin.d interní klin.b 27 Chirurgická klin. C 28 Ortopedická klin. VO interní klin.h - angio. 30 Kožní odd. 31 Rehabilitační klin. - protet. 32 Kardiochirurgická klin. H 33 Infekční odd. (dosp.+ přízemí) 34 Por-Gyn klin. - matka a novoroz (n=43) 83, (n=47) 84, (n=31) 83, (n=26) 74, (n=32) 82, (n=44) 84, (n=51) 81, (n=46) 80, (n=52) 81, (n=44) 88, (n=60) 81, (n=50) 82, (n=23) 80, (n=21) 80, (n=25) 79, (n=25) 83, (n=19) 79, (n=17) 90, (n=28) 79, (n=31) 82, (n=48) 78, (n=33) 78, (n=87) 78, (n=156) 76,6 17 Klin.gerontologická G 2011 (n=26) 2009 (n=24) 85,3 72,1 35 Neurologická klin.- intermed (n=30) 2009 (n=30) 78,2 88,9 18 Urologická klin. I 2011 (n=48) 2009 (n=40) 84,8 83,3 36 Kardiochirurgická klin. G 2011 (n=43) 2009 (n=30) 71,0 83,2 19 Jiná oddělení 2011 (n=95) 84, (n=100) 83,9 37 Psychiatrická oddělení A,B - uzavřená odd (n=26) 2009 (n=22) 62,7 70,5 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 21

22 FN Hradec Králové: Základ: Všichni pacienti 83, (n=1411) 2009 (n=1448) 83,0 81,9 Kontinuita informací ze strany zdravotnického personálu 88,7 90,6 Dostatek soukromí během vyšetření nebo léčby 87,6 87,1 Dosažitelnost zdravotnického personálu 87,2 87,0 Změna termínu dohodnutého vyšetření či zákroku 84,8 83,5 Rychlostí pomoci ze strany zdravotnického personálu 83,6 82,5 Dostatek soukromí, při probírání zdravotního stavu nebo léčby 80,7 78,4 Celkové hodnocení 71,5 67,0 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 22

23 FN Hradec Králové: FN Hradec Králové: 83,0 83,0 1 Onkologie 4. patro 2011 (n=45) 2009 (n=39) 99,7 72,6 20 Chirurgická klin. A 2011 (n=63) 2009 (n=46) 81,4 86,0 2 Neurologická klin.-všeob. 3 Oční klin (n=38) 2009 (n=61) 2011 (n=52) 2009 (n=79) 94,7 77,0 94,2 81,3 21 Kardiochirurgická klin. G 22 Chirurgická klin. D - úrazy 2011 (n=43) 2009 (n=29) 2011 (n=43) 2009 (n=47) 81,2 81,6 80,8 78,6 4 Onkologie 3. patro 5 Neurologická klin.-intermed interní klin. - hematol.ioko 7 1. interní klin.c 8 2. interní klin. - hematologie 9 Klin.gerontologická G 10 Rehabilitační klin. - rehab. 11 Por-Gyn klin. - oper.gynekologie 12 Chirurgická klin. E - plastika 13 Urologická klin. J 14 Neurochirurgická klin. 3.p interní klin.b 16 Chirurgická klin. E - cévní 2011 (n=37) 2009 (n=22) 2011 (n=30) 2009 (n=30) 2011 (n=38) 2009 (n=40) 2011 (n=56) 2009 (n=61) 2011 (n=36) 2009 (n=16) 2011 (n=26) 2009 (n=23) 2011 (n=36) 2009 (n=36) 2011 (n=70) 2009 (n=75) 2011 (n=20) 2009 (n=27) 2011 (n=49) 2009 (n=49) 2011 (n=29) 2009 (n=23) 2011 (n=51) 2009 (n=46) 2011 (n=19) 2009 (n=25) 89,6 71,3 89,2 89,6 86,7 87,7 86,0 84,6 85,6 83,9 85,5 82,4 85,1 87,2 84,9 78,7 84,4 90,3 83,6 84,4 83,5 87,4 83,3 81,9 82,6 84, interní klin.d 24 Plicní odd. A 25 Klin.gerontologická A 26 ORL - muži 27 Kožní odd interní klin.h - angio. 29 Jiná oddělení 30 Neurochirurgická klin. 4.p. 31 Chirurgická klin. C 32 Rehabilitační klin. - protet interní klin.e 34 Ortopedická klin. VO (n=32) 80, (n=44) 82, (n=44) 80, (n=31) 87, (n=22) 80, (n=30) 85, (n=34) 79, (n=60) 80, (n=25) 79, (n=25) 75, (n=23) 78, (n=21) 76, (n=95) 78, (n=100) 78, (n=30) 78, (n=25) 70, (n=52) 77, (n=44) 84, (n=19) 77, (n=17) 90, (n=39) 77, (n=45) 89, (n=60) 75, (n=50) 76,3 17 Kardiochirurgická klin. H 2011 (n=28) 2009 (n=31) 82,6 35 Infekční odd. (dosp.+ přízemí) 2011 (n=48) 2009 (n=33) 73,1 77,8 18 ORL - ženy 2011 (n=36) 2009 (n=37) 81,8 85,2 36 Por-Gyn klin. - matka a novoroz (n=87) 68, (n=156) 68,2 19 Urologická klin. I 2011 (n=47) 2009 (n=41) 81,5 84,1 37 Psychiatrická oddělení A,B - uzavřená odd (n=26) 2009 (n=22) 58,0 69,0 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 23

24 FN Hradec Králové:, komunikace Základ: Všichni pacienti 84, (n=1413) 2009 (n=1454) 84,8 83,4 Seznámení s právy nemocného 97,3 98,0 Frekvence návštěv ošetřujícího lékaře 96,2 96,5 Frekvence hovorů s lékařem 93,8 92,8 Srozumitelnost odpovědí sester 82,1 78,7 Srozumitelnost odpovědí lékaře 72,5 67,5 Spokojenost s vybranými službami nemocnice (telefon, TV, noviny atd.) 68,9 67,6 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 24

25 FN Hradec Králové:, komunikace FN Hradec Králové:, komunikace 84,8 84,8 1 Onkologie 4. patro 2011 (n=45) 2009 (n=39) 99,6 80, interní klin.h - angio (n=22) 2009 (n=21) 83,3 78,9 2 Oční klin interní klin. - hematologie 2011 (n=52) 2009 (n=79) 2011 (n=36) 2009 (n=16) 91,7 86,1 90,6 87,3 21 Klin.gerontologická A interní klin.c 2011 (n=22) 2009 (n=30) 2011 (n=56) 2009 (n=61) 83,3 87,7 83,2 84,1 4 Neurologická klin.-všeob interní klin. - hematol.ioko 6 Por-Gyn klin. - oper.gynekologie 7 2. interní klin.e 8 Onkologie 3. patro 9 Urologická klin. I 10 Neurochirurgická klin. 3.p. 11 Chirurgická klin. E - plastika 12 Chirurgická klin. A 13 Neurochirurgická klin. 4.p. 14 ORL - ženy 15 Rehabilitační klin. - rehab. 16 Jiná oddělení 2011 (n=38) 88, (n=61) 82, (n=38) 88, (n=40) 91, (n=70) 88, (n=75) 76, (n=38) 88, (n=45) 87, (n=37) 87, (n=22) 77, (n=48) 87, (n=41) 84, (n=29) 86, (n=24) 86, (n=21) 86, (n=27) 88, (n=63) 85, (n=46) 86, (n=31) 85, (n=26) 70, (n=36) 85, (n=37) 85, (n=36) 85, (n=36) 88, (n=95) 84, (n=101) 85,2 23 Infekční odd. (dosp.+ přízemí) 24 Plicní odd. A 25 Kožní odd. 26 Klin.gerontologická G interní klin.d 28 Rehabilitační klin. - protet interní klin.b 30 Chirurgická klin. E - cévní 31 Por-Gyn klin. - matka a novoroz. 32 Kardiochirurgická klin. H 33 Urologická klin. J 34 Ortopedická klin. VO (n=48) 83, (n=33) 81, (n=44) 83, (n=31) 84, (n=25) 82, (n=25) 81, (n=26) 82, (n=24) 72, (n=31) 82, (n=44) 89, (n=19) 82, (n=17) 92, (n=51) 82, (n=46) 83, (n=20) 82, (n=25) 81, (n=87) 81, (n=156) 80, (n=28) 80, (n=31) 81, (n=49) 80, (n=50) 86, (n=60) 78, (n=50) 80,8 17 Chirurgická klin. C 2011 (n=52) 2009 (n=44) 84,2 84,6 35 ORL - muži 2011 (n=34) 2009 (n=60) 76,9 80,6 18 Neurologická klin.- intermed (n=30) 2009 (n=30) 84,1 91,0 36 Kardiochirurgická klin. G 2011 (n=44) 2009 (n=30) 73,9 80,8 19 Chirurgická klin. D - úrazy 2011 (n=43) 2009 (n=47) 83,5 81,6 37 Psychiatrická oddělení A,B - uzavřená odd (n=26) 2009 (n=22) 66,4 71,5 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 25

26 FN Hradec Králové: Základ: Všichni pacienti 2011 (n=1414) 2009 (n=1452) 80,5 80,4 80,5 Pády z lůžka Doba podávání jídel Tišení bolesti Čistota pokojů Noční hluk Teplota na pokoji Množství jídla Čistota toalet a sprch Doba ranního buzení Kvalita jídla 98,7 98,8 96,5 97,2 96,5 95,9 88,2 86,6 82,7 84,8 81,9 79,4 78,9 80,1 78,6 77,5 64,9 64,4 42,1 42,9 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 26

27 FN Hradec Králové: FN Hradec Králové: 80,5 80,5 1 Onkologie 4. patro 2011 (n=45) 2009 (n=39) 97,7 79,1 20 Oční klin (n=52) 2009 (n=79) 80,5 75,5 2 Neurologická klin.-všeob (n=38) 2009 (n=61) 88,3 73,5 21 Chirurgická klin. E - plastika 2011 (n=21) 2009 (n=27) 80,2 79, interní klin.b 2011 (n=51) 2009 (n=46) 87,0 86, interní klin.e 2011 (n=38) 2009 (n=45) 79,6 81, interní klin.c 5 Neurologická klin.-intermed interní klin.h - angio. 7 Kožní odd. 8 Urologická klin. I 9 Rehabilitační klin. - rehab. 10 Onkologie 3. patro interní klin. - hematologie 12 Plicní odd. A 13 Neurochirurgická klin. 4.p interní klin.d 15 Urologická klin. J 16 Klin.gerontologická G 2011 (n=56) 2009 (n=61) 2011 (n=30) 2009 (n=30) 2011 (n=23) 2009 (n=21) 2011 (n=25) 2009 (n=24) 2011 (n=48) 2009 (n=40) 2011 (n=36) 2009 (n=36) 2011 (n=37) 2009 (n=22) 2011 (n=36) 2009 (n=16) 2011 (n=44) 2009 (n=31) 2011 (n=31) 2009 (n=26) 2011 (n=31) 2009 (n=44) 2011 (n=49) 2009 (n=50) 2011 (n=26) 2009 (n=24) 85,3 83,7 85,1 85,2 85,1 81,3 84,2 73,9 84,0 84,4 83,8 79,5 83,8 76,6 83,0 81,8 83,0 84,8 82,7 76,7 82,7 81,5 82,1 84,0 82,1 82, interní klin. - hematol.ioko 24 Kardiochirurgická klin. G 25 Neurochirurgická klin. 3.p. 26 Jiná oddělení 27 Chirurgická klin. A 28 ORL - muži 29 Chirurgická klin. E - cévní 30 Kardiochirurgická klin. H 31 Chirurgická klin. D - úrazy 32 Ortopedická klin. VO1 33 Rehabilitační klin. - protet. 34 Infekční odd. (dosp.+ přízemí) 2011 (n=38) 79, (n=40) 86, (n=44) 78, (n=30) 81, (n=29) 77, (n=24) 83, (n=95) 77, (n=101) 81, (n=63) 76, (n=46) 77, (n=34) 75, (n=60) 78, (n=20) 75, (n=25) 79, (n=28) 75, (n=31) 76, (n=43) 75, (n=47) 77, (n=60) 74, (n=50) 81, (n=19) 74, (n=17) 87, (n=48) 72, (n=33) 83,0 17 Klin.gerontologická A 2011 (n=22) 2009 (n=30) 81,2 81,3 35 Por-Gyn klin. - matka a novoroz (n=87) 71, (n=157) 68,6 18 ORL - ženy 2011 (n=36) 2009 (n=37) 81,1 83,1 36 Chirurgická klin. C 2011 (n=52) 2009 (n=44) 71,1 73,2 19 Por-Gyn klin. - oper.gynekologie 2011 (n=70) 2009 (n=75) 80,5 78,6 37 Psychiatrická oddělení A,B - uzavřená odd (n=26) 2009 (n=22) 70,0 77,8 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 27

28 FN Hradec Králové: Základ: Všichni pacienti 80, (n=1414) 2009 (n=1452) 80,1 77,6 Hodnocení postoje celého personálu nemocnice 98,4 98,3 Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany sestry 82,7 79,0 Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany lékaře 80,5 77,3 Vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry 70,0 67,1 Zajištění citových a duchovních potřeb 69,1 66,9 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 28

29 FN Hradec Králové: FN Hradec Králové: 80,1 80,1 1 Onkologie 4. patro 2011 (n=45) 2009 (n=39) 100,0 68, interní klin.h - angio (n=23) 2009 (n=21) 78,8 74,8 2 Neurologická klin.-všeob (n=38) 2009 (n=61) 93,3 72,2 21 Urologická klin. J 2011 (n=49) 2009 (n=50) 78,0 80,6 3 Oční klin (n=52) 2009 (n=79) 89,8 79, interní klin. - hematologie 2011 (n=35) 2009 (n=16) 77,7 84,7 4 ORL - ženy 5 2. interní klin. - hematol.ioko 6 1. interní klin.c 7 2. interní klin.e 8 Chirurgická klin. E - plastika 9 Klin.gerontologická G 10 Urologická klin. I 11 Plicní odd. A 12 Rehabilitační klin. - rehab. 13 Chirurgická klin. D - úrazy 14 Rehabilitační klin. - protet. 15 Neurochirurgická klin. 3.p. 16 Onkologie 3. patro 2011 (n=36) 2009 (n=37) 2011 (n=38) 2009 (n=40) 2011 (n=56) 2009 (n=61) 2011 (n=39) 2009 (n=45) 2011 (n=21) 2009 (n=27) 2011 (n=26) 2009 (n=24) 2011 (n=48) 2009 (n=41) 2011 (n=44) 2009 (n=31) 2011 (n=36) 2009 (n=36) 2011 (n=43) 2009 (n=47) 2011 (n=19) 2009 (n=17) 2011 (n=29) 2009 (n=23) 2011 (n=37) 2009 (n=22) 87,3 81,6 85,0 89,3 84,9 74,9 84,5 86,7 84,0 85,3 83,8 78,3 83,2 85,4 82,7 81,5 82,5 85,0 82,3 78,4 81,1 78,8 80,9 80,9 68,9 23 Neurochirurgická klin. 4.p interní klin.b 25 ORL - muži 26 Chirurgická klin. E - cévní 27 Kardiochirurgická klin. H 28 Klin.gerontologická A 29 Por-Gyn klin. - oper.gynekologie 30 Infekční odd. (dosp.+ přízemí) 31 Chirurgická klin. C 32 Kožní odd interní klin.d 34 Kardiochirurgická klin. G 2011 (n=31) 2009 (n=26) 2011 (n=51) 2009 (n=46) 2011 (n=34) 2009 (n=60) 2011 (n=20) 2009 (n=25) 2011 (n=28) 2009 (n=31) 2011 (n=22) 2009 (n=30) 2011 (n=70) 2009 (n=75) 2011 (n=48) 2009 (n=33) 2011 (n=52) 2009 (n=44) 2011 (n=25) 2009 (n=25) 2011 (n=32) 2009 (n=44) 2011 (n=43) 2009 (n=30) 77,4 66,3 77,4 72,5 77,3 73,2 75,8 76,3 75,1 76,4 74,9 80,6 73,6 67,3 73,5 69,5 72,9 78,4 72,7 74,5 72,1 81,9 71,0 76,1 17 Chirurgická klin. A 2011 (n=63) 2009 (n=46) 79,9 78,2 35 Por-Gyn klin. - matka a novoroz (n=87) 70, (n=156) 68,9 18 Jiná oddělení 2011 (n=95) 79, (n=100) 79,4 36 Ortopedická klin. VO (n=60) 2009 (n=50) 69,9 75,8 19 Neurologická klin.- intermed (n=30) 2009 (n=30) 79,0 87,8 37 Psychiatrická oddělení A,B - uzavřená odd (n=26) 2009 (n=21) 58,3 66,2 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 29

30 FN Hradec Králové: Základ: Všichni pacienti 94, (n=1393) 2009 (n=1367) 94,4 92,0 Doba návštěv 96,5 94,1 Dostatek příležitostí pro rodinu hovořit s lékařem 93,9 91,2 Vysvětlení po propuštění rodině 93,5 91,6 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 30

31 FN Hradec Králové: FN Hradec Králové: 94,4 94,4 1 Onkologie 4. patro 2011 (n=45) 2009 (n=37) 100,0 91, interní klin.b 2011 (n=51) 2009 (n=44) 94,1 96, interní klin. - hematologie 2011 (n=36) 2009 (n=15) 100,0 86,7 21 Rehabilitační klin. - rehab (n=36) 2009 (n=34) 93,5 98,5 3 Onkologie 3. patro 4 Klin.gerontologická G 5 1. interní klin.h - angio interní klin. - hematol.ioko 7 Urologická klin. I 8 Plicní odd. A 9 Oční klin. 10 Chirurgická klin. E - plastika interní klin.c interní klin.d 13 Chirurgická klin. A 14 Neurologická klin.- všeob interní klin.e 16 Neurologická klin.- intermed (n=37) 2009 (n=22) 2011 (n=26) 2009 (n=24) 2011 (n=20) 2009 (n=16) 2011 (n=37) 2009 (n=38) 2011 (n=45) 2009 (n=41) 2011 (n=44) 2009 (n=29) 2011 (n=51) 2009 (n=74) 2011 (n=19) 2009 (n=22) 2011 (n=55) 2009 (n=59) 2011 (n=31) 2009 (n=42) 2011 (n=62) 2009 (n=44) 2011 (n=38) 2009 (n=57) 2011 (n=39) 2009 (n=45) 2011 (n=30) 2009 (n=29) 99,1 90,9 98,7 100,0 98,3 89,6 98,2 94,7 97,8 93,1 97,7 98,9 97,4 95,5 97,4 87,1 97,0 84,7 96,8 96,4 96,5 95,5 96,5 91,2 95,3 97,0 95,0 95,4 22 Urologická klin. J 23 Klin.gerontologická A 24 ORL - muži 25 Por-Gyn klin. - oper.gynekologie 26 Neurochirurgická klin. 3.p. 27 Rehabilitační klin. - protet. 28 Chirurgická klin. C 29 Chirurgická klin. D - úrazy 30 Ortopedická klin. VO1 31 Chirurgická klin. E - cévní 32 Kardiochirurgická klin. G 33 Kožní odd. 34 Infekční odd. (dosp.+ přízemí) 2011 (n=47) 2009 (n=44) 2011 (n=22) 2009 (n=30) 2011 (n=34) 2009 (n=56) 2011 (n=69) 2009 (n=70) 2011 (n=29) 2009 (n=20) 2011 (n=19) 2009 (n=17) 2011 (n=50) 2009 (n=42) 2011 (n=43) 2009 (n=45) 2011 (n=59) 2009 (n=47) 2011 (n=20) 2009 (n=24) 2011 (n=43) 2009 (n=28) 2011 (n=24) 2009 (n=25) 2011 (n=46) 2009 (n=28) 93,3 92,4 93,2 93,3 93,1 94,3 93,0 82,4 92,5 85,8 92,1 94,1 91,0 87,3 90,7 93,0 90,7 90,1 90,0 95,1 88,0 97,0 87,5 98,0 85,1 89,3 17 ORL - ženy 2011 (n=35) 2009 (n=36) 94,8 91,2 35 Neurochirurgická klin. 4.p (n=30) 2009 (n=24) 83,9 90,3 18 Kardiochirurgická klin. H 2011 (n=28) 2009 (n=28) 94,6 91,7 36 Por-Gyn klin. - matka a novoroz (n=87) 81, (n=153) 81,6 19 Jiná oddělení 2011 (n=95) 94, (n=101) 90,9 37 Psychiatrická oddělení A,B - uzavřená odd (n=26) 2009 (n=20) 78,8 88,3 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 31

32 FN Hradec Králové: Základ: Všichni pacienti 91, (n=1391) pokračování 2009 (n=1424) 91,1 90,0 o péči a užívání léků po propuštění z nemocnice 97,4 96,9 o možných nebezpečných příznacích po propuštění z nemocnice 93,1 91,7 Průběh propuštění z nemocnice 92,3 92,1 Doporučení nemocnice rodině nebo přátelům 87,3 85,1 Nabídka pomoci při zajišťování domácí po propuštění z nemocnice 68,5 65,0 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 32

33 FN Hradec Králové: FN Hradec Králové: 91,1 91,1 1 Onkologie 4. patro 2011 (n=45) 2009 (n=39) 100,0 88,9 20 ORL - ženy 2011 (n=36) 2009 (n=37) 90,8 86,6 2 Oční klin (n=52) 2009 (n=79) 99,0 93, interní klin.e 2011 (n=39) 2009 (n=45) 90,6 96,1 3 Neurochirurgická klin. 3.p. 4 Neurologická klin.-všeob. 5 Onkologie 3. patro 6 Rehabilitační klin. - protet. 7 Chirurgická klin. E - cévní 8 2. interní klin.d 9 Plicní odd. A 10 Rehabilitační klin. - rehab interní klin. - hematol.ioko interní klin. - hematologie interní klin.h - angio. 14 Jiná oddělení 15 Chirurgická klin. A 16 ORL - muži 2011 (n=29) 2009 (n=23) 2011 (n=38) 2009 (n=61) 2011 (n=37) 2009 (n=22) 2011 (n=18) 2009 (n=17) 2011 (n=19) 2009 (n=25) 2011 (n=32) 2009 (n=43) 2011 (n=42) 2009 (n=27) 2011 (n=35) 2009 (n=36) 2011 (n=37) 2009 (n=40) 2011 (n=35) 2009 (n=16) 2011 (n=23) 2009 (n=19) 2011 (n=95) 2009 (n=98) 2011 (n=63) 2009 (n=46) 2011 (n=34) 2009 (n=60) 95,3 91,7 94,9 86,1 94,7 84,5 94,7 94,1 94,6 93,0 93,9 92,6 93,3 92,6 92,9 96,3 92,7 93,5 92,7 87,4 92,7 88,4 92,5 86,8 91,9 92,3 91,6 82,2 22 Klin.gerontologická A 23 Chirurgická klin. D - úrazy 24 Neurologická klin.-intermed interní klin.b 26 Urologická klin. I 27 Klin.gerontologická G 28 Chirurgická klin. C 29 Por-Gyn klin. - matka a novoroz. 30 Kožní odd. 31 Kardiochirurgická klin. H 32 Infekční odd. (dosp.+ přízemí) 33 Kardiochirurgická klin. G 34 Chirurgická klin. E - plastika 2011 (n=22) 90, (n=29) 91, (n=43) 89, (n=45) 90, (n=29) 89, (n=30) 94, (n=49) 89, (n=45) 91, (n=46) 89, (n=40) 91, (n=25) 88, (n=23) 87, (n=51) 87, (n=44) 89, (n=86) 86, (n=155) 85, (n=25) 85, (n=25) 86, (n=24) 85, (n=31) 92, (n=48) 85, (n=33) 85, (n=41) 85, (n=28) 92, (n=19) 84, (n=27) 92, interní klin.c 2011 (n=55) 2009 (n=60) 91,5 95,9 35 Ortopedická klin. VO (n=60) 2009 (n=49) 83,6 90,6 18 Urologická klin. J 2011 (n=49) 2009 (n=45) 91,5 86,0 36 Neurochirurgická klin. 4.p (n=30) 2009 (n=25) 82,3 81,4 19 Por-Gyn klin. - oper.gynekologie 2011 (n=70) 2009 (n=73) 91,3 90,0 37 Psychiatrická oddělení A,B - uzavřená odd (n=26) 2009 (n=22) 71,3 78,2 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 33

34 SPOKOJENOST PACIENTŮ NA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH

35 Přehled statisticky významných rozdílů v dimenzích mezi daným pracovištěm a ostatními ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2011 Přijetí do nemocnice Respekt, ohled, úcta Koordinace a integrace 1. interní klin.b + 1. interní klin.c + 1. interní klin.h - angio. 2. interní klin.e 2. interní klin.d Tělesné pohodlí Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) Zapojení rodiny Infekční odd. (dosp.+ přízemí) Plicní odd. A Neurologická klin.-intermed. Neurologická klin.-všeob Kožní odd. Onkologie 3. patro Onkologie 4. patro Klin.gerontologická G Klin.gerontologická A Kardiochirurgická klin. G Kardiochirurgická klin. H Chirurgická klin. A - Chirurgická klin. C Chirurgická klin. D - úrazy - Chirurgická klin. E - plastika Chirurgická klin. E - cévní Neurochirurgická klin. 4.p. - - Neurochirurgická klin. 3.p. Ortopedická klin. VO Urologická klin. I Urologická klin. J ORL - muži - ORL - ženy Oční klin Por-Gyn klin. - oper.gynekologie - Por-Gyn klin. - matka a novoroz interní klin. - hematologie 2. interní klin. - hematol.ioko + Rehabilitační klin. - rehab. Rehabilitační klin. - protet. Jiná oddělení pokračování RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 35

36 Spokojenost pacientůna jednotlivých pracovištích 1. interní klin.b: 2011 (n=51) 2009 (n=46) 84,8 83,5 94,1 96,6 89,6 91,9 87,8 81,0 87,0 86,2 83,3 81,9 82,2 83,0 81,7 80,7 77,4 72,5 pokračování 1. interní klin.b (n=51) Ostatní pracoviště (n=1482) 84,8 83,4 94,1 93,2 89,6 90,4 87,8 84,1 87,0 79,6 83,3 81,6 82,2 81,7 84,7 77,4 79,2 1. interní klin.c: 2011 (n=56) 2009 (n=61) 86,4 84,0 97,0 84,7 91,5 95,9 87,7 86,6 86,0 84,6 85,3 83,7 84,9 74,9 83,9 78,6 83,2 84,1 pokračování 1. interní klin.c (n=56) Ostatní pracoviště (n=1477) 86,4 83,4 97,0 93,1 91,5 90,3 87,7 84,1 86,0 81,5 85,3 79,7 84,9 78,9 83,9 84,6 83,2 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 36

37 Spokojenost pacientůna jednotlivých pracovištích 1. interní klin.h -angio.: 2011 (n=23) 2009 (n=21) 83,5 79,6 98,3 89,6 92,7 88,4 85,1 81,3 83,3 78,9 80,2 80,2 78,8 74,8 78,7 76,9 77,1 84,7 pokračování 1. interní klin.h -angio. (n=23) Ostatní pracoviště (n=1510) 83,5 83,5 98,3 93,2 92,7 90,3 85,1 79,8 83,3 84,2 80,2 84,6 78,8 79,1 78,7 81,7 77,1 2. interní klin.e: 2011 (n=39) 2009 (n=45) 88,1 95,3 97,0 90,6 96,1 88,0 87,0 86,4 90,5 84,5 86,7 83,1 89,8 79,6 81,4 77,4 89,2 pokračování 2. interní klin.e (n=39) Ostatní pracoviště (n=1494) 83,5 95,3 93,2 90,6 90,3 88,0 84,1 86,4 84,5 84,5 79,0 83,1 84,2 79,6 79,9 77,4 81,8 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 37

38 Spokojenost pacientůna jednotlivých pracovištích 2. interní klin.d: 2011 (n=32) 2009 (n=44) 83,6 85,4 96,8 96,4 93,9 92,6 88,7 82,8 84,8 82,7 81,5 82,5 89,1 80,6 82,9 72,1 81,9 pokračování 2. interní klin.d (n=32) Ostatní pracoviště (n=1501) 83,6 83,5 96,8 93,2 93,9 90,3 84,2 82,8 84,6 82,7 79,8 82,5 80,6 81,7 72,1 79,3 Infekční odd. (dosp.): 2011 (n=48) 2009 (n=33) 76,9 79,8 85,1 89,3 85,1 85,8 83,1 81,4 78,5 78,8 73,8 75,9 73,5 69,5 73,1 77,8 72,2 83,0 pokračování Infekční odd. (dosp.) (n=48) Ostatní pracoviště (n=1485) 76,9 83,7 85,1 93,5 85,1 90,5 83,1 78,5 84,8 73,8 84,5 73,5 79,3 73,1 81,9 72,2 80,1 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 38

39 Spokojenost pacientůna jednotlivých pracovištích Plicní odd. A: 2011 (n=44) 2009 (n=31) 85,0 85,6 97,7 98,9 93,3 92,6 87,8 82,3 83,0 84,5 83,0 84,8 82,7 83,9 82,7 81,5 80,3 87,9 pokračování Plicní odd. A (n=44) Ostatní pracoviště (n=1489) 85,0 83,4 97,7 93,1 93,3 90,3 87,8 84,5 83,0 83,0 79,8 82,7 82,7 79,0 80,3 81,7 Neurologická klin.- intermed.: 2011 (n=30) 2009 (n=30) 85,6 89,7 95,0 95,4 89,7 94,8 89,2 88,9 89,2 89,6 85,1 85,2 84,1 91,0 79,0 87,8 78,2 88,9 pokračování Neurologická klin.-intermed. (n=30) Ostatní pracoviště (n=1503) 85,6 83,4 95,0 93,2 89,7 90,4 89,2 84,1 89,2 81,5 85,1 79,8 84,1 84,2 79,0 79,1 78,2 84,7 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 39

40 Spokojenost pacientůna jednotlivých pracovištích Neurologická klin.- všeob.: 2011 (n=38) 2009 (n=61) 92,5 79,5 96,5 91,2 95,4 79,0 94,9 86,1 94,7 77,0 93,3 72,2 92,3 85,6 88,5 82,0 88,3 73,5 pokračování Neurologická klin.-všeob. (n=38) Ostatní pracoviště (n=1495) 92,5 83,3 96,5 93,2 95,4 94,9 90,2 94,7 81,3 93,3 78,7 92,3 84,0 88,5 84,1 88,3 79,7 Kožní odd.: 2011 (n=25) 2009 (n=25) 82,0 79,4 87,5 98,0 86,4 77,8 85,4 86,4 84,2 73,9 82,7 81,3 79,7 83,3 79,1 75,8 72,7 74,5 pokračování Kožní odd. (n=25) Ostatní pracoviště (n=1508) 82,0 83,5 87,5 93,3 86,4 84,2 85,4 90,4 84,2 79,8 82,7 79,7 84,6 79,1 81,7 72,7 79,2 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 40

41 Spokojenost pacientůna jednotlivých pracovištích Onkologie 3. patro: 2011 (n=37) 2009 (n=22) 89,4 75,0 99,1 90,9 94,7 84,5 94,2 69,6 94,1 72,4 89,6 71,3 87,7 77,3 83,8 76,6 80,9 68,9 pokračování Onkologie 3. patro (n=37) Ostatní pracoviště (n=1496) 89,4 83,3 99,1 93,1 94,7 90,2 94,2 84,0 94,1 89,6 81,5 87,7 84,1 83,8 79,8 80,9 79,1 Onkologie 4. patro: 2011 (n=45) 2009 (n=39) 99,0 79,0 100,0 68,0 100,0 91,4 100,0 88,9 99,7 83,2 99,7 72,6 99,6 80,9 97,7 79,1 96,7 74,8 pokračování Onkologie 4. patro (n=45) Ostatní pracoviště (n=1488) 99,0 83,0 100,0 78,5 100,0 93,0 100,0 90,1 99,7 83,7 99,7 81,1 99,6 83,8 97,7 79,3 96,7 84,2 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 41

42 Spokojenost pacientůna jednotlivých pracovištích Klin.gerontologická G: 2011 (n=26) 2009 (n=24) 84,9 79,8 98,7 100,0 88,0 87,8 85,5 82,4 85,3 72,1 85,0 66,6 83,8 78,3 82,6 72,1 82,1 82,3 pokračování Klin.gerontologická G (n=26) Ostatní pracoviště (n=1507) 84,9 83,5 98,7 93,1 88,0 90,4 85,5 81,6 85,3 84,5 85,0 84,2 83,8 79,0 82,6 82,1 79,8 Klin.gerontologická A: 2011 (n=22) 2009 (n=30) 84,7 85,3 93,2 93,3 91,4 87,6 90,2 91,6 89,6 83,6 83,3 87,7 81,2 81,3 80,1 85,2 74,9 80,6 pokračování Klin.gerontologická A (n=22) Ostatní pracoviště (n=1511) 84,7 83,5 93,2 93,2 91,4 84,5 90,2 90,4 89,6 84,1 83,3 84,2 81,2 79,9 80,1 81,7 74,9 79,2 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 42

43 Spokojenost pacientůna jednotlivých pracovištích Kardiochirurgická klin. G: 2011 (n=44) 2009 (n=31) 78,2 81,7 88,0 97,0 85,0 92,5 83,9 84,4 81,2 81,6 78,7 81,3 73,9 80,8 71,0 83,2 71,0 76,1 pokračování Kardiochirurgická klin. G (n=44) Ostatní pracoviště (n=1489) 78,2 83,6 88,0 93,4 85,0 90,5 83,9 84,2 81,2 81,7 78,7 79,9 73,9 84,5 71,0 84,9 71,0 79,3 Kardiochirurgická klin. H: 2011 (n=28) 2009 (n=31) 80,8 82,7 94,6 91,7 85,2 92,4 84,5 82,9 82,6 80,8 81,9 79,6 82,4 75,1 76,4 75,1 76,9 pokračování Kardiochirurgická klin. H (n=28) Ostatní pracoviště (n=1505) 80,8 83,5 94,6 93,2 85,2 90,4 84,5 84,2 82,6 81,7 80,8 79,6 84,7 75,1 79,2 75,1 80,0 RNDr. Tomáš RAITER, 2012 Kvalita Očima Pacientů, 2011 strana 43

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Thomayerova nemocnice

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Thomayerova nemocnice KVALITA OČIMA PACIENTŮ Thomayerova nemocnice Měření kvality zdravotní prostřednictvím zkušenosti pacientů - 2011 Březen 2012 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- V. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy-ii. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT

PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze přijetí do Přijetí do Dodržení termínu přijetí Doba čekání na přijetí do vzhledem ke zdravotním

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 2.díl Měření kvality zdravotní lůžkové péče v nemocnicích Libereckého kraje Prosinec 2011/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009 KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů. (mezinárodně kompatibilní metodika osmi dimenzí kvality) PODROBNÁ ZPRÁVA Executive Summary - metodika FORMÁLNÍ

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008 KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů. (mezinárodně kompatibilní metodika osmi dimenzí kvality) Executive Summary - highlights 1. Výsledky měření

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2017 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Psychiatrická léčebna

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Ústřední vojenské nemocnice Praha Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů Konference Strategie ÚVN Praha 2. února 2012 RNDr. Tomáš Raiter Tři pilíře měření

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Rehabilitační ústav Kladruby Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím zkušenosti pacientů 2011 Březen 2012/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2008 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů - RÚ Kladruby Srpen 2008 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter & STEM/MARK / Senior

Více

KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ

KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ Kvantitativní výzkum mezi pacienty Fakultní nemocnice Ostrava I. a II. pololetí r. 2006 Prosinec 2006 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ

Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ TISKOVÁ ZPRÁVA 1. února 2012 Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj se dlouhodobě věnuje projektům KVALITA OČIMA PACIENTŮ a KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA zaměřeným

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Červen 2013 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Masarykův onkologický

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Únor 2018/ Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Nemocnice Na Homolce

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2013 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Hodnocení kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů Fakultní nemocnice Ostrava Prosinec 2008 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Ostrava - AMBULANCE Prosinec 2010 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2014 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Oblastní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Říjen 2013/ Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Rehabilitační ústav

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2014/ Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Rehabilitační ústav

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Únor 2017 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Rehabilitační ústav

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů RÚ Kladruby Červenec 2009 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter, zpracováno ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2013 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Listopad 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Oblastní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2007 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Listopad 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Krajská nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN

KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů Prosinec 2011 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz KVALITA OČIMA

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2013 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Rehabilitační ústav

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl Měření kvality zdravotní lůžkové v nemocnicích Libereckého kraje Prosinec 2011/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

SOUHRN Výsledky průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve FTNsP rok 2007

SOUHRN Výsledky průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve FTNsP rok 2007 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 SOUHRN Výsledky průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve FTNsP rok 2007 Oddělení kvality FTNsP ÚVOD Projekt sledování spokojenosti

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2014 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Ostrava - AMBULANCE Leden 2010 / Závěrečná zpráva / PUBLIC / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2011 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - 2011 Měření kvality zdravotních služeb ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Březen 2012 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr.

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ Spokojenost podle lékařských oborů Tato kapitola se věnuje spokojenosti v jednotlivých lékařských oborech. Názvy jednotlivých zdravotnických zařízeních, ve kterých probíhal

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Oblastní nemocnice Příbram. Tisková konference k výsledkům výzkumu Příbram, 18. prosince 2012 RNDr.

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Oblastní nemocnice Příbram. Tisková konference k výsledkům výzkumu Příbram, 18. prosince 2012 RNDr. KVALITA OČIMA PACIENTŮ Oblastní nemocnice Příbram Tisková konference k výsledkům výzkumu Příbram, 18. prosince 2012 RNDr. Tomáš Raiter Obsah příspěvku: Filozofie měření spokojenosti pacientů? Jak se měří

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2018 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2016 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2015 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Olomouc - AMBULANCE Září 2011 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter, www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů Termín šetření : 1.7. - 31.12.2015 Hospitalizováno Celkem Odevzdáno Návratnost 11 761 1 627 13,80% Obecné shrnutí připomínek a pochval hospitalizovaných

Více

Úvod: Definice respondenta/ky: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou. Vídeňská 800, Praha 4

Úvod: Definice respondenta/ky: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou. Vídeňská 800, Praha 4 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 oddělení kvality ošetřovatelské péče V ý s l e d k y p r ů z k u m u s p o k o j e n o s t i h o s p i t a l i z o v a n ý c h

Více

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů v roce Výsledky zpracované MZ ČR

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů v roce Výsledky zpracované MZ ČR Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů v roce 21 Výsledky zpracované MZ ČR výtah z původního obsáhlého materiálu plné znění najdete na http://www.mzcr.cz/kvalitaodbornik/obsah/mereni-kvality-zdravotni-pece-prostrednictvim-spokojenosti-pacientu_1849_15.html

Více

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky. MUDr.

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky. MUDr. Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky MUDr. Petr Tilšer Hodnocení spokojenosti pacientů obecná východiska ankety zjišťující spokojenost

Více

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů Termín šetření: 1.1.2015-30.06.2015 Hospitalizováno Celkem Odevzdáno Návratnost 12 736 2 055 16,1% Obecné shrnutí připomínek a pochval hospitalizovaných

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

Spokojenost se sestrami

Spokojenost se sestrami Spokojenost se sestrami Nadprůměrná spokojenost se sestrami je na těchto oborech: Oftalmologie, Chirurgie plastická, Nukleární medicína, Rehabilitace a Onkologie, radiologie Podprůměrná spokojenost se

Více

Spokojenost se sestrami

Spokojenost se sestrami Spokojenost se sestrami Nadprůměrná spokojenost se sestrami je na těchto oborech: Oftalmologie; Nukleární medicína; Hematologie; Chirurgie plastická; Kardiochirurgie; Infekční lékařství, Neurochirurgie,

Více

HODNOCENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE OČIMA PACIENTŮ Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Vážená paní, vážený pane, zvyšování kvality zdravotní péče je jednou z priorit našeho kraje. Při

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Ostrava - AMBULANCE Leden 2012/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. TISKOVÁ ZPRÁVA 14.

RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. TISKOVÁ ZPRÁVA 14. RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR TISKOVÁ ZPRÁVA 14. května 2012 Řešitel projektu Kvalita Očima Pacientů zveřejňuje výsledky

Více

Klient byl návštěvníkem některé z ambulancí FTNsP v období červen, červenec, srpen 2006.

Klient byl návštěvníkem některé z ambulancí FTNsP v období červen, červenec, srpen 2006. Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 oddělení kvality ošetřovatelské péče V ý s l e d k y p r ů z k u m u s p o k o j e n o s t i a m b u l a n t n í c h k l i e n

Více

BENEFITY A ÚSKALÍ MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ. Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 RNDr. Tomáš Raiter

BENEFITY A ÚSKALÍ MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ. Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 RNDr. Tomáš Raiter BENEFITY A ÚSKALÍ MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 RNDr. Tomáš Raiter Obsah příspěvku: Filozofie metody Metodické poznámky Informace o výzkumu

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1st half of 2006

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1st half of 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15.9.2006 45 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2006 Hospitals in the Czech Republic in the 1st half of 2006

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Krajská nemocnice Liberec '12 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů 15. ledna 2013 RNDr. Tomáš RAITER www.hodnoceni-nemocnic.cz Obsah příspěvku: Filozofie

Více

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM Průzkum je proveden podle Metodického návodu pro distribuci a sběr dotazníků pro měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ R-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE

KVALITA OČIMA PACIENTŮ R-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE KVALITA OČIMA PACIENTŮ R-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE Název zdravotnického zařízení: Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Dotazník by měl pacient vyplnit sám. Pokud potřebuje při vyplňování

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - I. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - I. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - I. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Ψ-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Ψ-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE KVALITA OČIMA PACIENTŮ Ψ-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE Název zdravotnického zařízení: Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Dotazník by měl pacient vyplnit sám. Pokud potřebuje při vyplňování

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2002

Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2002 41 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2002 Rezorty celkem K 30. 6. 2002 existovalo v České republice

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ AMBULANTNÍ PÉČE pilotní šetření

KVALITA OČIMA PACIENTŮ AMBULANTNÍ PÉČE pilotní šetření KVALITA OČIMA PACIENTŮ AMBULANTNÍ PÉČE pilotní šetření Hodnocení kvality ambulantních služeb prostřednictvím pacientů- pilotní výzkum Březen 2010 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter

Více

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM 28. 3. 2014 zpracovaly: Mgr. Jelena Skibová, Libuše Tylečková Průzkumy spokojenosti pacientů v IKEM Průzkumy spokojenosti

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 25.3.2004 Využití lůžkového fondu nemocnic ve Středočeském kraji v roce 2003 V roce 2003

Více

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA Květen 2017 / Závěrečná zpráva z výzkumného projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Psychiatrická nemocnice Jihlava 2017 Kvalita Pracovního

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy - I. díl Měření kvality zdravotní péče ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2012

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 3. 2013 4 Souhrn Nemocnice v České republice v roce 2012 Hospitals in the Czech Republic in 2012 K 31. 12. 2012

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2010

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 3. 2011 4 Nemocnice v České republice v roce 2010 Hospitals in the Czech Republic in 2010 Souhrn Koncem roku 2010

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2008

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 02. 2009 2 Nemocnice v České republice v roce 2008 Hospitals in the Czech Republic in 2008 Souhrn Koncem roku bylo

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.10.2003 5 Hospitalizovaní v nemocnicích Hlavního města Prahy podle kraje bydliště v

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12 2.10.2004 Využití lůžkového fondu nemocnic ve Středočeském kraji v 1. pololetí 2004

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2009

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 3. 2010 5 Nemocnice v České republice v roce 2009 Hospitals in the Czech Republic in 2009 Souhrn Koncem roku 2009

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Inovace modulů studijního oboru Všeobecná sestra (MODOSE) CZ.1.07/2.2.00/15.0101

Inovace modulů studijního oboru Všeobecná sestra (MODOSE) CZ.1.07/2.2.00/15.0101 Název projektu: Inovace modulů studijního oboru Všeobecná sestra (MODOSE) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0101 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ústav zdravotnických studií Studentská 1402/2

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/22 (09/2016) Stručný

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Nemocnice v České republice v roce 2002

Nemocnice v České republice v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26.2.2003 9 Nemocnice v České republice v roce 2002 Rezorty celkem (zdravotnictví, doprava, obrana, spravedlnost) Koncem

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 14. 8. 2018 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA Srpen 2018 / Závěrečná zpráva z výzkumného projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Psychiatrická nemocnice Jihlava 2018 Kvalita Pracovního Života

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

SOUHRNNÁ SPOKOJENOST. Spokojenost s péčí souhrnně pro všechny sledované ukazatele

SOUHRNNÁ SPOKOJENOST. Spokojenost s péčí souhrnně pro všechny sledované ukazatele SOUHRNNÁ SPOKOJENOST Spokojenost s péčí souhrnně pro všechny sledované ukazatele Souhrnná spokojenost - pracoviště VFN: Souhrnná spokojenost VFN: Souhrnná spokojenost 1 Geriatrická 2 Onkologická 3 Oční

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

PRAKTICKÁ SESTRA. Komplex kvantitativních šetření: názory odborné a laické veřejnosti na změnu názvu studijního oboru

PRAKTICKÁ SESTRA. Komplex kvantitativních šetření: názory odborné a laické veřejnosti na změnu názvu studijního oboru PRAKTICKÁ SESTRA Komplex kvantitativních šetření: názory odborné a laické veřejnosti na změnu názvu studijního oboru Červen 2009 / Závěrečná zpráva / řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / Výzkum a marketing/

Více

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2013 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více