organizace identifikátor sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem CELSUZ - Odborné sociální poradenství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "organizace identifikátor sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem CELSUZ - Odborné sociální poradenství"

Transkript

1 Přehled schválených dotací pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok program I. (dle celkové částky pro organizaci) organizace identifikátor sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem odborné sociální poradenství CELSUZ - Odborné sociální poradenství veřejnost Kč odborné sociální poradenství CELSUZ - Služby pro cizince imigranti, azylanti, Kč sociální rehabilitace CELSUZ - Sociální rehabilitace, osoby v krizi Kč noclehárny Noclehárna pro lidi bez domova osoby v krizi, osoby bez přístřesí Kč nízkoprahová denní centra Denní centrum pro lidi bez domova osoby v krizi, osoby bez přístřesí Kč chráněné bydlení Chráněné bydlení sv. Anežky Kč Diecézní charita Brno IČ: chráněné bydlení Chráněné bydlení sv. Michaela kombinovaným, Kč 1 autismem Kč denní stacionáře Effeta denní stacionář Kč kombinovaným domovy pro seniory Domov pokojného stáří Kamenná Kč 2 NADĚJE IČ: domovy se zvláštním režimem Domov pokojného stáří Kamenná pečovatelská služba Charitní pečovatelská služba - CHPS odlehčovací služby Dům léčby bolesti s hospicem Rajhrad - odlehčovací služby osobní asistence Asistenční služba sv. Rafaela denní stacionáře domovy se zvláštním režimem domovy pro seniory domovy pro seniory domovy pro seniory Dům Naděje Brno - Vinohrady (denní stacionář) Dům Naděje Brno - Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Dům Naděje Brno - Řečkovice (domov pro seniory) Dům pokojného stáří Brno - Královo Pole (domov pro seniory) Dům Naděje Brno - Bohunice (domov pro seniory) kombinovaným Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč pečovatelská služba Dům Naděje Brno - Bohunice (pečovatelská služba) Kč pečovatelská služba Pečovatelská služba Kč 3 Betanie - křesťanská pomoc, z. ú. IČ: domovy pro seniory Dům důstojného stáří domovy se zvláštním režimem VILLA MARTHA Kč Kč Kč odlehčovací služby Odlehčovací služba Kč odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství Kč 4 Práh jižní Morava, z. ú. IČ: centra denních služeb Centrum denních služeb chráněné bydlení Chráněné bydlení podpora samostatného bydlení Podpora samostatného bydlení Kč Kč Kč Kč sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Kč noclehárny služeb Josefa Korbela noclehárna osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby ohrožené spol. nežádoucími jevy Kč terénní programy Prevence bezdomovectví osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dětmi Kč terénní programy služeb Josefa Korbela - terénní programy pro osoby bez přístřeší osoby bez přístřeší Kč 5 Armáda spásy v České republice, z. s. IČ: nízkoprahová denní centra služeb Josefa Korbela, nízkoprahové denní centrum, Mlýnská 25, Brno - nízkoprahové denní centrum osoby bez přístřeší Kč Kč Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a Jonáš děti a od 6 do 26 let Kč služeb Staňkova, Nízkoprahové zařízení pro děti a Lavina děti a od 6 do 26 let Kč Stránka 1

2 služeb Staňkova, komunitní centrum Dživipen děti a od 6 do 26 let Kč 6 Společnost Podané ruce o. p. s. IČ: odborné sociální poradenství Centrum poradenství v Brně odborné sociální poradenství Poradenské centrum v Brně odborné sociální poradenství Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu chráněné bydlení Přechodové byty v Brně kontaktní centra Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji kontaktní centra Kontaktní centrum v Brně terénní programy Terénní programy v Brně NZDM v Brně děti a od 6 do 26 let Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 7 LUMINA, spolek IČ: domovy pro seniory Domov NORBERTINUM senioři Kč domovy se zvláštním režimem Domov NORBERTINUM Kč Kč 8 IQ Roma servis, z. s. IČ: PRO MLADÉ terénní programy PRO DOSPĚLÉ - terénní programy děti a od 6 do 26 let, osoby ohrožené spol. nežádoucími jevy Kč Kč Kč 9 Liga vozíčkářů, z. ú. IČ: odborné sociální poradenství Poradna pro život s osobní asistence Osobní asistence centra denních služeb Centrum denních služeb Kč Kč Kč Kč sociální rehabilitace Sociální rehabilitace osoby s tělesným, osoby s mentálním, osoby s chronickým Kč raná péče Raná péče pro rodiny dětí s PAS kombinovaným, osoby s Kč 10 Paspoint, z. ú. IČ: osobní asistence Osobní asistence pro lidi s PAS (poruchy autistického spektra) kombinovaným, osoby s Kč Kč sociální rehabilitace Sociální rehabilitace pro osoby s PAS kombinovaným, osoby s Kč 11 PRÁVO NA ŽIVOT z. s. IČ: domovy se zvláštním režimem domovy se zvláštním režimem Domov Slunce, Domov se zvláštním režimem Senior Centrum, Domov se zvláštním režimem Kč Kč Kč DOTYK II, o. p. s. IČ: Diakonie ČCE - středisko v Brně IČ: Domov Ludmila, o. p. s. IČ: sociální rehabilitace Dotyk II - sociální rehabilitace osoby s duševním Kč raná péče Dotyk II - raná péče pečovatelská služba Pečovatelská služba centra denních služeb Centrum denních služeb Brno chráněné bydlení Chráněné bydlení Ovečka chráněné bydlení Chráněné bydlení Nosislav domovy pro seniory Domov pro seniory - Domov sv. Ludmily osoby se zdravotním, osoby s poruchami autistického spektra Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč 15 RATOLEST BRNO, z. s. IČ: Nízkoprahový klub Likusák Nízkoprahový klub Pavlač děti a od 6 do 26 let děti a od 6 do 26 let Kč Kč Kč Stránka 2

3 16 Slezská diakonie IČ: osobní asistence Středisko ELIADA Brno, osobní asistence raná péče Poradna rané péče DOREA kombinovaným kombinovaným Kč Kč Kč odborné sociální poradenství Poradny pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji - Poradna pro zrakově postižené Brno osoby se zrakovým Kč 17 TyfloCentrum Brno, o. p.s. IČ: průvodcovské a předčitatelské služby Asistenční služby nevidomým osoby se zrakovým Kč Aktivizační služby zrakově postiženým - Brno a okolí osoby se zrakovým Kč Kč sociální rehabilitace Socilání rehabilitace pro zrakově postižené osoby se zrakovým Kč 18 Domov pro mne, z. s. IČ: osobní asistence Osobní asistence chráněné bydlení Chráněné bydlení Kč Kč Kč odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství pro osoby s poruchami komunikace a hybnosti Kč 19 Občanské sdružení Logo z. s. IČ: centra denních služeb raná péče Centrum denních služeb pro osoby s poruchami komunikace a hybnosti Raná péče pro děti s poruchami komunikace a hybnosti osoby se zdravotním Kč Kč Kč sociální rehabilitace Sociální rehabilitace pro osoby s poruchami komunikace a hybnosti Kč 20 Sdružení Veleta, z. s. IČ: domovy pro osoby se zdravotním Domov VELETA denní stacionáře Stacionář VELETA kombinovaným kombinovaným Kč Kč Kč odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství osoby s tělesným se získaným poškozením míchy Kč 21 ParaCENTRUM Fenix, z. s. IČ: osobní asistence Osobní asistence osoby s tělesným se získaným poškozením míchy Kč Kč sociální rehabilitace Sociální rehabilitace osoby s tělesným se získaným poškozením míchy Kč 22 Generace Care, z. ú. IČ: pečovatelská služba Generace Care Kč Kč 23 Sanus Brno z. s. IČ: pečovatelská služba Pečovatelská služba odlehčovací služby Odlehčovací služby Kč Kč Kč 24 HEWER, z. s. IČ: osobní asistence Osobní asistence pro občany města Brna Kč Kč odborné sociální poradenství Ambulance Renadi Kč 25 RENADI, o. p. s. IČ: kontaktní centra Kontaktní centrum Renadi Kč Kč služby následné péče Následná péče Renadi Kč Stránka 3

4 26 Lotos - doléčovací centrum, o. p. s. IČ: služby následné péče Byty na půl cesty služby následné péče Centrum poradenství a prevence Kč 0 Kč Kč 27 Středisko rané péče SPRP Brno IČ: právní forma: pobočný spolek raná péče Raná péče osoby se zrakovým a kombinovaným Kč Kč 28 AGAPO, o. p. s. IČ: sociální rehabilitace Sociální rehabilitace osoby se zdravotním, osoby se sociálním znevýhodněním Kč Kč 29 Modrá linka, z. s. IČ: telefonická krizová pomoc Modrá linka - linka důvěry děti a, osoby v krizi Kč Kč 30 Maltézská pomoc, o. p. s. IČ: osobní asistence Osobní asistence Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním osoby se zdravotním, senioři osoby s tělesným a zdravotním, senioři Kč Kč Kč odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství pro osoby se sluchovým osoby se sluchovým Kč 31 Unie neslyšících Brno, z. s. IČ: Kč tlumočnické služby Tlumočení pomocí znakového jazyka pro osoby se sluchovým osoby se sluchovým Kč 32 Židovská obec Brno IČ: pečovatelská služba Agentura JAS Kč Kč 33 Ruka pro život o. p. s. IČ: domovy pro osoby se zdravotním Domov Božetěchova denní stacionáře Denní stacionář Brno kombinovaným, osoby s kombinovaným Kč Kč Kč 34 Na počátku, o. p. s. IČ: azylové domy Byty Na počátku odborné sociální poradenství Poradna Na počátku matky s dětmi ohrožené násilným jednáním, osoby v krizi matky s dětmi, osoby v krizi - ženy, které se v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím dostávají do nepříznivé životní situace Kč Kč Kč 35 Romodrom o. p. s. IČ: terénní programy Terénní programy - Jihomoravský kraj Romové a Kč Kč 36 Hospic sv. Alžběty o. p. s. IČ: odborné sociální poradenství Hospicová poradna při Hospici sv. Alžběty o.p.s odlehčovací služby Terénní odlehčovací služby Kč Kč Kč 37 SPONDEA, o. p. s. IČ: krizová pomoc Centrum krizové intervence oběti domácího násilí, rodiny s dětmi, osoby v krizi Kč Kč Stránka 4

5 38 Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno IČ: právní forma: pobočný spolek odlehčovací služby Odlehčovací služba Kč Kč 39 Sdružení Petrov, z. s. IČ: Dětský dům Zábrdovice - FARA děti a od 6 do 26 let Kč Kč 40 Persefona z. s. IČ: odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání oběti domácího násilí, rodiny s dětmi, osoby v krizi Kč Kč 41 Centrum pro rodinu a sociální péči IČ: Sociálně aktivizační služby pro seniory Kč Kč 42 Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. IČ: právní forma: s ručením omezením právní forma zřizovatele: církevní právnická osobní asistence Terénní osobní asistece při CSZŠ s.r.o Kč Kč 43 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Brno IČ: právní forma: pobočný spolek odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství Sociálně aktivizační služby pro osoby s tělesným, senioři osoby s tělesným, senioři Kč Kč Kč 44 Česká unie neslyšících, z. ú. IČ: CSS ČUN Brno SAS osoby se sluchovým Kč Kč 45 Poradna Dialog, z. s. IČ: odborné sociální poradenství Poradenství sociálněprávní a dluhové pro klienty ohrožené sociální vyloučeností veřejnost Kč Kč 46 VODICÍ PES, z. s. IČ: sociální rehabilitace Sociální rehabilitace osoby se zrakovým Kč Kč 47 Občanská poradna Brno IČ: odborné sociální poradenství Občanská poradna veřejnost Kč Kč 48 Teen Challenge International ČR IČ: Dětské centrum Teen Challenge děti a od 6 do 26 let Kč Kč 49 Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava IČ: terénní programy Terénní program Brno + Hodonín Romové a Kč Kč 50 Centrum Anabell, z. ú. IČ: odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství v KCA Brno, děti a ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy Kč Kč 51 Centrum naděje a pomoci z. s. IČ: odborné sociální poradenství Poradna pro ženy a dívky rodiny s dětmi Kč Kč 52 Bílý kruh bezpečí, z. s. IČ: odborné sociální poradenství Poradna Bílého kruhu bezpečí pro oběti trestné činnosti veřejnost Kč Kč 53 Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s. IČ: odborné sociální poradenství Sociální poradenství cizincům žijícím v Jihomoravském kraji (ve městě Brně) imigranti a azylanti Kč Kč Stránka 5

6 54 SOZE, zapsaný spolek IČ: azylové domy Azylový dům SOZE imigranti a azylanti 0 Kč odborné sociální poradenství Sociální poradenství Brno imigranti a azylanti 0 Kč 0 Kč CELKEM Kč Stránka 6