TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Ztráty 1945

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Ztráty 1945"

Transkript

1 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Ztráty 1945

2 Projekt OP VK: Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního vzdělávání Název materiálu (česky s diakritikou) Druhá světová válka, Ztráty Jméno autora Mgr. Martin Vonášek Název školy Gymnázium Hladnov Datum vzniku 11. října 2009 Vzdělávací oblast Člověk a společnost - dějepis Tematický okruh Závěrečné fáze druhé světové války s důrazem na konferenci v Postupimi a lidské, kulturní a materiální ztráty. Předpokládaný časový nárok 4 vyučovací hodiny Nutné pomůcky, doporučené SW a HW Základ: PC, OS, MS Office PowerPoint, dataprojektor prostředky... Doporučené: ActivStudioViewer, AdobeAcrobatReader, Interaktivní tabule. Klíčová slova Druhá světová válka, válka, dějiny 20.století, Konference v Postupimi, porážka Německa, vítězství spojenců, obrat ve válce, Norimberský proces Očekávané výstupy z RVP G Charakterizování důsledků druhé světové války na pozadí závěrečných fází války a vznikající nové mezinárodněpolitické situace. Pochopení rozsahu konkrétních důsledků, interpretace diskutabilních témat v souvislosti s právní základnou Norimberského procesu. Učivo z RVP G Důsledky druhé světové války Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní Integrace průřezových témat ano Mezioborové přesahy a vazby Zeměpis, Mediální výchova, Výtvarná výchova Použitá literatura a zdroje ano Stručná anotace Vytištěný materiál slouží jako druhý pracovní sešit pro žáky. Pracovní sešit podporuje vzájemnou komunikaci mezi učitelem a žáky na téma druhé světové války konkrétněji viz. dále. Pracovní sešit a prezentovaný materiál směřují žáky k souvislejšímu chápání událostí druhé světové války. Způsob použití materiálu Žáci podle samostatně získaných informací (čtení informativních textů) a informací doplněných učitelem (prezentování proměn) sami doplňují a charakterizují podobu historických procesů vedoucích k jednotlivým událostem Vlastní obsah materiálu Internetové odkazy na mapy, plakáty, audio a video dokumenty a flashové animace související s druhou světovou válkou, teoretické části prezentované formou od analýzy k syntéze. Metodika pro učitele Učitel využívá materiál k prezentování chronologicky pojatého vývoje druhé světové války od roku 1942 do roku 1945 s konkrétními mezioborovými a průřezovými přesahy. Forma teoretické přednášky a řízené diskuze se studenty, burza nápadů. Evaluace výstupů Žák pochopí souvislosti, příčiny a důsledky konkrétních historických procesů a zároveň je dokáže srozumitelně prezentovat, respektive je na základě pracovního sešitu schopný obecněji charakterizovat důsledky druhé světové války. Hotové řešení a e-learning ANO/NE Zadání pro žáky Doplňte správné odpovědi do pracovních sešitů na základě teoretických, prezentovaných a přečtených informací.

3 METODICKÝ MANUÁL PRO VÝUKOVÝ OBJEKT DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA, VELKÁ ALIANCE Výukový objekt používá prezentační, interaktivní a asociační metody k vedení cca 4 výukových hodin formou přednášky s prezentací, burzy nápadů nebo workshopu. Cílem je seznámit studenty s dějepisným tématem druhé světové války v několika úrovních. 1. Obecné členění druhé světové války 2. Jak válka probíhá, respektive vypadá 3. Evropa ve stínu německo-sovětského paktu, Život a smrt v okupované Evropě 5. Velká aliance Ztráty Výukový objekt lze použít jako prezentaci (ve formátu ppt.) a nebo jako plnohodnotný interaktivní produkt ve formátu ActivStudio (flp.) společně s dodanými pracovními listy. Zároveň vhodně vytištěný a upravený (sled stránek) výukový objekt lze použít jako další pracovní sešit, respektive manuál pro žáky. Okolo jednotlivých slide a do označených míst si mohou žáci psát poznámky a doplňovat další důležité informace. Interaktivní prezentace je do značné míry postavena na postupném odkrývání jednotlivých částí slide (stačí klikat na jednotlivé nadpisy, texty, obrázky které odkrývají další části jednoho slide) a žáci tak nejsou rozptylováni celým slide, ale mohou se soustředit jen na jednu část. Cílem odkrývání je i simulace přirozeně jdoucích procesů a událostí, které na mnoha slide sami žáci ukončují psanou rekapitulací (do míst označených symbolem tužky). Dalším nástrojem užívaným v rámci interaktivní podoby prezentace je překrývání map a díky tomu jednoduší a srozumitelnější výklad vývoje konkrétních událostí. U předem vytvořených stránek (tj. se všemi částmi odkrytými) je dobré využít odkazy na webové stránky a motivovat žáky k interpretaci procesů a události a dovytvářet tak stránku prezentace. Klasická prezentace ve formátu ppt je o tuto možnost ochuzena, ale konkrétní webové odkazy (symbol www) a stejně tak odkazy na rozšiřující místa v prezentaci (další mapy, dokumenty pdf apod.) obsahuje. Část věnovaná Ztrátám více omezuje roli Teoretických textů a většina přiložených textových dokumentů je vložena přímo do prezentace, které je vhodné dopředu si projít, upravit a vytisknout pro žáky a nebo je motivovat k jejich přečtení doma (domácí úkol, e-learning na Moodle apod.). Protože je celé téma druhé světové války příliš rozsáhlé je rozděleno do několika částí (samostatných prezentací), předmětem tohoto kompetenčního listu je prezentace Druhá světová válka, Ztráty (tj. zeleně označené části, viz. výše). Slide 3 (DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA ) Žáky přehledně a srozumitelně seznámíme s obsahem celého tématu. Zdůrazníme, že celé téma je rozděleno do jednotlivých prezentací nejprve část 1 a 2 (Úvod a Evropa ve stínu německo-sovětského paktu , následovat bude část 3 (Život a smrt v okupované Evropě), 4 (Velká aliance ), 5 (Ztráty). Dosáhneme tak transparentnosti a žáci se budou více orientovat nejenom v konkrétním témata, ale zároveň budou očekávat logické pokračování.

4 Slide 5 (ZTRÁTY, 1945) Celá stránka slouží jako hlavní rozcestník lze se z ní dostat k jednotlivým probíraným částem a z těchto částí zase zpět na hlavní rozcestník. V interaktivní prezentaci se klikáním na nadpis postupně odkrývají další nadpisy. V pozadí je fotografie kapitulačního dokumentu Německa. Slide 6 (POSLEDNÍ JEDNÁNÍ) Hlavním tématem slide je Postupimská konference. Téma je rozdělené na dvě části vlevo se nachází tématické fotografie, jejichž vhodnou interpretací lze dosáhnout charakteristiky atmosféry a hlavních témat respektive hrozeb budoucího vývoje. Kliknutím na fotografie dochází k jejich překlápění a odhalení další vrstvy fotografií (pouze interaktivní prezentace). Na jednom místě tak lze pomocí obrázků vysvětlit společně s žáky hlavní otázky, které Postupimská konference řešila. Druhá část slide tj. vpravo fotografie doplňuje jednak teoretickými informace, ale zároveň pomocí připravených otázek motivuje žáky k hledání dalších odpovědí na otázky, které z fotografií nepřímo vyplívají. Kliknutím na symbol radioaktivity se dostaneme na jiný slide, který rozebírá použití atomové zbraně v praxi (viz. slide 9). Vedle nadpisu se nachází odkazy na dva soubory ve formátu pdf, které slouží jako teoretické texty k tématu a umožňují žákům odpovědět na otázky v pracovních listech (viz. Pracovní listy, úloha 1-6). Jde o obecnou charakteristiku Postupimské konference a výtah ze samotných debat probíhajících na konferenci. Slide 7 (LIDSKÉ, MATERIÁLNÍ A KULTURNÍ ZTRÁTY) Otázka konkrétních ztrát je řešena jednak formou množství grafů a srovnávacích výřezů, v případě kulturních ztrát i pomocí fotografií významných českých umělců, kteří během druhé světové války zahynuli. Kliknutím na jednotlivé fotografie se zobrazují díla těchto autorů a měla by tak žákům usnadnit jmenování těchto umělců (pouze interaktivní prezentace). Jednotlivé nadpisy slide slouží jako odkazy na konkrétní koláčové grafy. Celý slide je doplněn úlohami v pracovních listech (viz. Pracovní listy, úloha 7-9). Slide 8 (ZÚČTOVÁNÍ) Celý slide je opět rozdělen na dvě částí. Vlevo lze do množin rovnou zapisovat konkrétní informace vztahující se k soudnímu tribunálu v Norimberku a vzniku Organizace spojených národů (pouze interaktivní prezentace). Informace získávají žáci jednak formou výkladu a zároveň z dostupných textů (viz Teoretické texty, slide 8). Pravá část slide je doplněna obrázky a odkazy na webové stánky, které lze s tématem vhodně projit. Odkazy se dotýkají jednak konkrétních událostí Norimberského soudního tribunálu, ale zároveň odkazují na pozdější události v NSR v souvislosti se vznikem a činností teroristického hnutí RAF, které se v neposlední řadě zaměřilo na likvidaci bývalých aktivních příslušníků nacistického režimu. Pracovní listy proto neobsahují otázky na konkrétní informace (ty by měli být doplněny přímo na slide), ale dávají prostor pro diskusi s žáky (viz. Pracovní listy, úloha 9-10). Slide 9 (ATOMOVÁ ZBRAŇ) Odkaz k tomuto slide je již součástí slide č. 6. Jeho interpretace se může odvíjet v několika rovinách. Jednak lze odkazy na webové stránky využít jako materiál pro referáty žáků, neboť se jedna o texty vztahující se k samotné explozi a dále ke kapitulaci Japonska. Dále lez slide prezentovat klasickým způsobem tj. upozornit na příčiny, průběh a důsledky použití atomové zbraně. Zároveň je možné využit

5 odkazu na ukázku z filmu Hirošima, má láska od režiséra A.Resnaise a celou tématiku propojit s Mediální výchovou a dokumentárním stylem A.Resnaise. Film lze interpretovat mnoha způsoby a jde opět spolupracovat s žáky, nebo je motivovat k hledání vlastních interpretací.

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY

OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY 1 Kolektiv autorů_lektorů projektu Multikulturní škola Vznik programu Multikulturní škola Program byl vytvořen v rámci projektu

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Příručka pro autory DUM

Příručka pro autory DUM Příručka pro autory DUM Následující text je shrnutím toho podstatného, čím byste se měli jako autoři při tvorbě digitálních učebních materiálů řídit. Pro inspiraci doporučujeme podívat se na již publikované

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Sídlo školy : U Uranie 14, 170 00 Praha 7 - Holešovice Vedení školy: Mag. Isabella Benischek

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Pojďme listovat v sobě tak jako v knize

Pojďme listovat v sobě tak jako v knize S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O, S. R. O. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Pojďme listovat v sobě tak jako v knize Ale

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573 ALBATROS. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého gymnázia

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573 ALBATROS. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého gymnázia Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573 ALBATROS Školní vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého gymnázia verze 2013/2014 platnost od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program ALBATROS Gymnázium Kladno,

Více

univerzita palackého v olomouci

univerzita palackého v olomouci univerzita palackého v olomouci pedagogická fakulta, katedra matematiky Výukový software a jeho využití v hodinách matematiky na 2. stupni základních škol DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Bc. Josef CHMELAŘ Vedoucí

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ. Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk.

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ. Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk. Jan Ámos Komenský Čtyřletý a osmiletý vzdělávací program 1 Denní forma

Více

VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Protože s odbornou geografií a kartografií současně studuji obor

Více

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Úvodní identifikační údaje

Více

DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a SŠ

DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a SŠ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání: 31.8.2009 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Svobodná základní

Více

Metodika Stopy. totality

Metodika Stopy. totality Metodika Stopy totality Metodika Stopy totality Obsah: ÚVOD Několik vět k reflexi projektu Stopy totality PROJEKTOVÁ ČÁST Projekt Stopy totality a projektové vyučování Vzdělávací cíl projektu Obsah projektu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81 Název ŠVP Oficiální název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81 Motivační název: Gymnázium U Balvanu Jablonec nad Nisou Školní vzdělávací program byl vytvořen podle

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová Sada didaktických rad a příkladů dobré praxe TABLETY DO ŠKOL POMŮCKA PRO PEDAGOGA VE SVĚTĚ DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ EDUBASE ČESKÝ JAZYK 6 10 let Vyjmenovaná slova Abeceda Práce s textem Ivana Hrubá Eliášová

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více