BRITSKÁ KRÁLOVSKÁ RODINA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRITSKÁ KRÁLOVSKÁ RODINA"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice Absolventská práce BRITSKÁ KRÁLOVSKÁ RODINA Barbora Kněžínková IX. A Vedoucí práce: Mgr. Světlana Kostková Školní rok 2011/2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichž jsem čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Sedle dne Jméno autorky: Barbora Kněžínková

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat Mgr. Světlaně Kostkové za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce.

4 Anotace Tato práce s názvem Britská královská rodina byla zpracována jako absolventská práce při ukončení základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Práce je zaměřena na historii i současnost britské královské rodiny. Zachycuje vládu jednotlivých panovníků od královny Viktorie, přes krále Eduarda VII., Jiřího V., Eduarda VIII. a Jiřího VI. po současnou panovnici Alžbětu II. Krátce jsou zmíněni také potomci vládnoucí královny jako možní následníci trůnu.

5 Obsah Úvod Královna Viktorie Mládí Nástup na trůn Sňatek Irsko Smrt Alberta Pozdní období Král Eduard VII Mládí Vláda Záliby Smrt Král Jiří V Mládí Manželství Vláda První světová válka Král Eduard VIII Mládí Vláda a abdikace Druhá světová válka Eduard ve filmové tvorbě Král Jiří VI Mládí Manželství Vláda Commonwealth Pozdní období... 23

6 6. Královna Alžběta II Druhá světová válka Sňatek Smrt otce a nástup na trůn Vláda Potomci Charles, princ z Walesu Anne, královská princezna Andrew, vévoda z Yorku Edward, hrabě z Wessexu Vnoučata Zajímavosti Budoucí král? Závěr Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace Elektronické zdroje Seznam příloh Příloha I Příloha II... 37

7 Úvod Pro svou absolventskou práci jsem si vybrala téma Britská královská rodina. Jelikož jsem Británii již dvakrát navštívila, je mi tato země a její kultura velmi blízká. Začala jsem se také zajímat o to, kdo stojí v čele této země a protože je Velká Británie monarchie, bude moje práce směřovat k britské královně a královské rodině. Chtěla bych zde uvést krátkou historii královské rodiny, ze které současná královna pochází, počínaje nejznámější britskou královnou Viktorií. Nástup současné královny na trůn byl vzhledem k historickým souvislostem v době jejího narození zcela neočekávaný. V jednotlivých kapitolách se budu snažit popsat život a vládu panovníků, kteří se po kralování Viktorie na trůnu vystřídali. Velkou část práce věnuji královně Alžbětě II., která vládne Velké Británii už 60 let a v letošním roce slaví výročí usednutí na trůn. Krátce představím některé členy současné královské rodiny. Součástí práce bude také dotazník, kterým zjistím úroveň znalostí o britském království mezi žáky osmých a devátých tříd. 6

8 1. Královna Viktorie (24. května ledna 1901) doba vlády: Narodila se jako jediná dcera čtvrtého syna krále Jiřího III., prince Eduarda Augusta, vévody z Kentu. Období její vlády trvalo 63 let a 7 měsíců, což je nejdelší období vlády jednoho panovníka na britském trůnu. Doba, po kterou vládla, je označována jako viktoriánské období. 1.1 Mládí V době jejího narození vládl její děd - král Jiří III., ale jeho synové neměli žádné legitimní potomky. Viktorie jako jediné legitimní dítě čtvrtého syna Eduarda, vévody z Kentu, se stala dědičkou koruny po smrti svého strýce krále Jiřího IV. roku V celé době Viktoriina panování se spekulovalo o její legitimitě. Vynořily se názory, že biologickým otcem Viktorie není Eduard August, ale tajemník a finanční správce Viktoriiny matky. Jakékoli závěry jsou stále v rovině spekulací. Viktorie byla až do tří let vychovávána v němčině. Poté se princezna učila francouzsky a anglicky. Se svým budoucím manželem, bratrancem Albertem, se seznámila v roce 1836, v době, kdy jí bylo 17 let. 7

9 1.2 Nástup na trůn Král Vilém IV. Zemřel roku 1837 na zástavu srdce a princezna Viktorie z Kentu se stala britskou královnou. Korunována byla 28. června Jako první panovník si za své sídlo zvolila nově vybudovaný Buckinghamský palác. Podle práva pro nástupnictví na hannoverský trůn nemohla být nástupkyní na trůnu žena. Hannoverským králem se tak stal její strýc Ernest August I. Hannoverský. Protože v té době nebyla Viktorie vdaná a neměla žádné potomky, byl Ernest nástupcem i britského trůnu až do roku 1840, kdy se královně Viktorii a princi Albertovi narodilo první dítě. Jejím hlavním rádcem se stal její strýc (bratr její matky), belgický král Leopold. 1.3 Sňatek 10. února 1840 se Viktorie vdala v královské kapli St. James s Palace za svého bratrance prince Alberta. Stal se jejím důležitým politickým rádcem. První dítě královského páru, princezna Viktorie, se narodilo 21. listopadu Irsko Mladá královna si Irsko oblíbila a vybrala pro svůj odpočinkový pobyt. Tento pocit byl podpořen prvotním vřelým přijetím ze strany Irů. Roku 1845 bylo Irsko postiženo neúrodou brambor, která si v průběhu čtyř let vyžádala život více než jednoho miliónu obyvatel a způsobila emigraci dalšího miliónu Irů. Tato pohroma je nazývána velký irský hladomor. Na podporu Irů věnovala královna ze svých prostředků 2000 liber. Viktorie uskutečnila první návštěvu Irska roku Cílem bylo ukázat zájem britské veřejnosti o problémy Irů. V 70. a 80. letech 19. století zájem monarchie o Irsko poklesl, částečně proto, že irská společnost odmítla blahopřát královninu synovi Eduardovi ke sňatku a narození syna. 8

10 1.5 Smrt Alberta Viktoriin manžel princ Albert zemřel roku 1861 v důsledku špatných hygienických podmínek na tyfus. Jeho smrt ji velmi zasáhla. Po zbytek svého života za něj držela smutek a nosila černé šaty. Také se stáhla z veřejnosti a žila na svých sídlech ve Skotsku. 1.6 Pozdní období Ve svém životě také zažila několik pokusů o atentát. Jeden z nich se měl uskutečnit v dobách oslav jejího 50. výročí na trůnu. Při recepci, na kterou bylo pozváno 50 evropských králů a princů, chtělo několik irských anarchistů vyhodit do vzduchu Westminsterské opatství. Tato akce však byla odhalena ještě před svým uskutečněním. Na šedesáté výročí nástupu na trůn byli pozváni předsedové vlád všech samosprávných dominií. Slavnostní průvod zahrnoval vojenské jednotky ze všech britských dominií a kolonií. Její zdravotní stav se zhoršoval a královna Viktorie zemřela 22. ledna Byla pohřbena 2. února ve Frogmore Mauzoleu vedle svého manžela prince Alberta. Viktorie byla posledním příslušníkem hannoverské dynastie na britském trůnu. Památník královny Viktorie v Londýně 9

11 2. Král Eduard VII. (9. listopad květen 1910) doba vlády: Mládí Jako nejstarší syn královny Viktorie a prince Alberta se stal dědicem trůnu neboli korunním princem a byl mu krátce po narození udělen titul prince z Walesu. Eduardovi rodiče rozhodli, že bude mít vzdělání, které ho připraví na úlohu britského krále. Ovšem Eduardovy školní výsledky nebyly dobré. Jeho kvality spočívaly v jeho šarmu a společenskosti. Po krátkém studiu v Římě studoval na Edinburghské univerzitě, později i v Oxfordu. V roce 1860 podnikl svou první cestu do Severní Ameriky. Jeho smysl pro humor a společenské chování přispělo k dobrému výsledku cesty. Tato návštěva podpořila dobré vztahy mezi Velkou Británií a Spojenými státy. Po návratu se chtěl věnovat kariéře v armádě, avšak jako budoucímu králi mu to bylo znemožněno. Roku 1861 zorganizovala královna Viktorie se svým manželem Eduardovo setkání s jeho budoucí manželkou Alexandrou Dánskou. Eduard byl vyslán do Německa, kde měl sledovat vojenská cvičení. Hlavním cílem cesty však bylo toto setkání. Sňatek Eduarda s Alexandrou se uskutečnil v roce 1863 v kapli sv. Jiří na Windsorském hradu. 10

12 Královna Viktorie se po smrti svého manžela, prince Alberta, stáhla do soukromí a Eduard se místo ní účastnil společenských akcí. Byl tak prvním monarchou, který se prezentoval na veřejných akcích. Zúčastnil se například slavnostního otevření radnice v Halifaxu nebo Tower Bridge. Do státních záležitostí ho matka však nenechala zasahovat až do roku Vláda Po smrti své matky se stal králem Spojeného království a císařem Indie. Eduard je považován za prvního následníka trůnu, který nastupoval na trůn bez dluhů. Při spravování financí využíval rady svých židovských přátel. V době antisemitismu tedy musel čelit kritice, že otevřeně spolupracuje s Židy. Korunovace královského páru se konala ve Westminsterském opatství 9. srpna Na toto datum byla posunuta kvůli zánětu slepého střeva, který postihl Eduarda. Operací mu byl zachráněn život. 8. dubna 1904 podepsal Srdečnou dohodu mezi Francií a Velkou Británií, která byla smlouvou o koloniích. Také odstraňovala vzájemné rozpory v mimoevropských oblastech. Dala předpoklady další spolupráce a stala se zárodkem Trojdohody. 11

13 2.3 Záliby Jeho největším zájmem bylo cestování do zahraničí a spravování vojenských a námořních záležitostí. Mluvil plynule německy a francouzsky. Podporoval dobré vztahy Británie s evropskými státy, především s Francií. Byl prvním britským panovníkem, který navštívil Ruské impérium. Byl patronem vědy a umění, podílel se na založení Royal College of Music. Hrál karty, měl rád venkovní sporty a věnoval se lovu. Zpopularizoval nošení smokingu a tvídového oblečení. Zavedl zvyk nedělního oběda v podobě hovězí pečeně a opečených brambor s křenovou omáčkou, což je dodnes oblíbeným nedělním jídlem Britů. 2.4 Smrt Eduard byl velmi silným kuřákem; denně vykouřil dvacet cigaret a dvanáct doutníků. Ke konci života trpěl zánětem průdušek. V den své smrti několikrát zkolaboval, avšak stále odmítal ulehnout. Navečer 6. května 1910 ztratil vědomí a zemřel. 12

14 3. Král Jiří V. (3. červen leden 1936) doba vlády: Narodil se jako druhý nejstarší syn svého otce Eduarda VII. Jeho bratr Albert byl však starší jen o patnáct měsíců, proto spolu vyrůstali a trávili dětství. Vzhledem k tomu, že měl staršího bratra, neočekávalo se od něj, že bude někdy v budoucnu králem. 3.1 Mládí Se svým bratrem Albertem strávili nějaký čas na výcvikové lodi. Na této lodi procestovali několik britských kolonií. Později Albert odešel na studia, aby se připravoval na kralování. Jelikož se nepředpokládalo, že by Jiří usedl na trůn, zůstal dále u námořnictva. Sloužil nějaký čas pod velením svého strýce Alfréda, vévody z Edinburghu, na Maltě. Zde se zamiloval do jeho dcery a své sestřenice Marie z Edinburghu. Této lásce však nebylo přáno ze všech stran a Marie tedy Jiřího nabídku ke sňatku odmítla. 3.2 Manželství Jeho starší bratr Albert, který byl zasnoubený se svou sestřenicí Marií z Tecku, zemřel v roce 1891 na zápal plic. Jiří se tak stal britským korunním princem. Následně ho královna Viktorie přesvědčila, aby požádal snoubenku svého zemřelého bratra o ruku, protože Marii z Tecku stále považovala za vhodnou kandidátku na sňatek s budoucím králem. 13

15 Jiří se tedy s Marií oženil 6. července 1893 v královské kapli v St. James s Palace. Z manželství vzešlo šest potomků, pět synů a dcera. Narozdíl od svých rodičů upřednostňoval klidný styl života. Byl známý filatelista a významně se podepsal na vytvoření královské filatelistické sbírky, která se jeho počinem dostala až na úroveň nejrozsáhlejší sbírky známek na světě. 3.3 Vláda V roce 1901 byl Jiřímu udělen titul prince z Walesu. Roku 1910, kdy zemřel jeho otec Eduard VII., se Jiří stal britským králem. Korunovace královského páru se konala 22. června 1911 ve Westminsterském opatství. Později se svou manželkou navštívili Indii, kde se jako indický císař a indická císařovna zúčastnili slavnostního zasedání indických hodnostářů a princů. Při této příležitosti měl Jiří na hlavě korunu indického císaře, zhotovenou právě pro toto setkání. 3.4 První světová válka Německý císař Vilém II., který byl pro Brity představitelem válečných hrůz, byl Jiřího bratranec. I Marie, ačkoli byla stejně jako její matka britského původu, měla své předky v Německu. Na důkaz britského vlastenectví změnil Jiří název svého královského rodu Sachsen-Coburg und Gotha na rod Windsorové. On i další členové královské rodiny se vzdali používání německých titulů. Prosadil také, aby příbuzní královské rodiny bojující na německé straně byli zbaveni britských šlechtických titulů. Varoval britského velvyslance v Německu před nárůstem vlivu nacistické strany. 14

16 V roce 1932 ho jeho okolí přesvědčilo, aby přednesl vánoční projev rozhlasem, ačkoliv on sám nebyl nijak nadšený touto novotou. Od té doby se vánoční projev každoročně opakuje. Lid svého krále opravdu miloval, což bylo vidět i při oslavách stříbrného výročí jeho nástupu na trůn. První světová válka poznamenala jeho zdraví a kouření tento stav dále zhoršovalo. Dlouho trpěl dýchacími problémy a záněty průdušek. Roku 1928 vážně onemocněl a po následující dva roky převzal jeho státní povinnosti jeho syn Eduard. Jiřího zdravotní stav se později sice zlepšil, ale úplně se už nezotavil nikdy a 20. ledna 1936 v Sandringham House zemřel. Konec jeho života je epizodně zachycen také v australsko britsko - americkém hraném filmu Králova řeč z roku

17 4. Král Eduard VIII. (23. červen květen 1972) doba vlády: 20. leden prosinec 1936 Narodil se jako nejstarší syn Jiřího, vévody z Yorku, (krále Jiřího V.) a jeho manželky Marie z Tecku. 4.1 Mládí Studoval na námořních školách - nejdříve v Osborne, později v Dartmouthu. Dva roky sloužil u britského námořnictva. Když jeho otec nastoupil na trůn, byl Eduardovi udělen titul prince z Walesu a začal se připravovat na plnění královských povinností. Námořní kariéru tedy musel ukončit a začal studovat na Oxfordu, odkud ovšem odešel již po osmi semestrech. Za 1. světové války již Eduard dosáhl věku, kdy mohl nastoupit do britské armády. Do armády vstoupil roku Pracoval u granátnické stráže. Měl také zájem o zapojení se do války na frontě, ovšem jako následníku trůnu mu v tom bylo zabráněno. Ve 20. letech zastupoval Eduard svého otce při některých příležitostech, a to jak v Británii, tak i v zahraničí. Zajímal se o chudé části země a podnikl 16 cest po zemích Britského impéria. Jeho vzhled, zcestovalost a status svobodného muže mu přinesly velkou pozornost a stal se populárním jako filmová hvězda té doby. V době největší slávy se stal nejfotografovanější celebritou a určoval mužskou módu. 16

18 Eduardova zženštilost a jiné stránky jeho bezstarostné povahy ve 20. a 30. letech působily starosti britskému premiérovi, jeho otci králi a také některým jeho přátelům. Král Jiří V. byl nespokojen, že se Eduard nebyl schopen usadit, zatímco jeho bratr Albert se oženil a měl dvě děti. Roku 1930 věnoval Jiří Eduardovi dům v Sunningdale. Zde se Eduard stýkal s několika provdanými ženami. Jedna z nich ho seznámila s Američankou Wallis Simpsnovou. Ta byla rozvedena roku 1927 se svým prvním manželem a krátce nato se provdala za amerického obchodníka Ernesta Simpsona. Eduard a Wallis se stali milenci, i když to Eduard před svým otcem popíral. Tento poměr ještě zhoršil již tak špatný vztah mezi Eduardem a jeho otcem. 4.2 Vláda a abdikace Když král Jiří roku 1936 zemřel, Eduard nastoupil na trůn jako Eduard VIII. Následující den porušil Eduard královský protokol, když sledoval vyhlášení o svém jmenování panovníkem z okna St. James s Palace v doprovodu tehdy ještě stále vdané Wallis Simpsonové. Eduard však nikdy nebyl korunován. Když svůj záměr - oženit se s podruhé rozvedenou Wallis Simpsonovou - oznámil tehdejšímu premiérovi Stanleymu Baldwinovi, Baldwin ho informoval, že veřejnost bude sňatek považovat za morálně neakceptovatelný a nepřijmou Simpsonovou za svou královnu. Sňatek byl totiž kritizovaný Anglikánskou církví, jelikož si Eduard chtěl vzít dvakrát rozvedenou ženu. Eduard byl jako král hlavním představitelem církve a kněží očekávali, že bude názory církve respektovat. 17

19 Eduard navrhl jako možnost morganatické manželství, které by umožňovalo, aby zůstal králem, ale Wallis by nepoužívala titul královny a jejich potomci by neměli nástupnictví na trůn. Tento návrh byl britskou vládou a vládami jiných dominií zamítnut. Premiér Baldwin navrhl Eduardovi tři možnosti - vzdát se sňatku s milovanou ženou, vzít si Wallis přes odpor vlády a lidu, nebo abdikace. Eduard se nechtěl sňatku vzdát a zvolil abdikaci. Dokument o abdikaci podepsal 10. prosince 1936 v přítomnosti svých bratrů. Po abdikaci vysvětlil v rozhlasovém projevu lidu důvod své abdikace a odjel do Rakouska. Eduard se s Wallis Simpsonovou oženil 3. června 1937 ve Francii, později byl tento sňatek potvrzen i v Anglii. Britský tisk informuje o abdikaci krále Eduarda 4.3 Druhá světová válka V říjnu 1937 navštívil Eduard s manželkou nacistické Německo a setkal se zde s Hitlerem. Během návštěvy dokonce Eduard používal nacistický pozdrav. Za druhé světové války manželé pravděpodobně odtajňovali některé informace, a tak byli Winstonem Churchilem převezeni na Bahamy, kde podle něho už nemohli poškozovat britské zájmy. Historikové se domnívají, že Hitler byl připraven Eduarda na britský trůn dosadit, aby podpořil myšlenku fašismu v Británii. Je známo, že Eduard a především jeho manželka sympatizovali již před druhou světovou válkou s fašismem. Také vyšlo na povrch, že 18

20 se Simpsonová stýkala v Londýně s německým velvyslancem a předávala mu některé tajné informace. Po válce se odstěhovali do Francie, kde Eduard napsal a vydal svoji knihu Příběh krále a příjmy z jejího vydání přispívaly do jejich rozpočtu. Královská rodina Wallis nikdy nepřijala. Eduard se v roce 1952 zúčastnil pohřbu svého bratra Jiřího, ale korunovaci Alžběty II. sledoval pouze v televizi. Roku 1971 mu byla diagnostikovaná, jako silnému kuřákovi, rakovina jícnu. Eduard zemřel 28. května 1972 v Paříži a byl pochován v Berkshire v Anglii. 4.4 Eduard ve filmové tvorbě O Eduardově abdikaci a vztahu k Wallis Simpsonové pojednává britský televizní seriál Edward & Mrs. Simpson. Ve filmu Žena, kterou miloval jsou zachyceny vzpomínky Wallis Simpsonové na seznámení s Eduardem, na život s ním, jeho abdikaci a jeho smrt. Eduarda velmi věrně představoval Anthony Andrews a Wallis hrála Jane Seymour. Eduard a Wallis na dobové fotografii 19

21 5. Král Jiří VI. (4. prosinec únor 1952) doba vlády: Narodil se jako druhý syn waleského prince Jiřího, později krále Jiřího V., a jeho manželky Marie z Tecku. Narodil se v den výročí úmrtí svého pradědečka prince Alberta, manžela královny Viktorie. Na jeho počest dostal jméno Albert. V době svého narození byl čtvrtý v pořadí nástupnictví na trůn. 5.1 Mládí V mládí býval často nemocný. Byl přeučený levák a pravděpodobně důsledkem toho koktal. Navštěvoval královskou námořnickou školu v Osborne a školu královského námořnictva v Dartmouthu. V roce 1910 zemřel král Eduard VII. a na britský trůn usedl Albertův otec Jiří V. Albert se zapojil do bojů první světové války, sloužil jako lodní poddůstojník. Na lodi Collingwood se účastnil námořní bitvy proti německému námořnictvu. Po válce studoval dějiny, ekonomiku a občanskou nauku na Trinity College v Cambridge. V roce 1920 mu byl udělen titul vévody z Yorku a v té době také začal přebírat některé královské povinnosti, zastupovat svého otce a podnikat cesty. 20

22 5.2 Manželství Roku 1920 se Albert potkal Alžbětu Bowes-Lyonovou, která, i když byla potomkem skotského krále Roberta I. a Jindřicha VII., nebyla podle britského práva šlechtičnou. Alžběta několikrát odmítla Albertovu nabídku k sňatku a svolila až po dvou letech. Královská svatba se konala 26. dubna 1923 ve Westminsterském opatství. To, že Alžběta neměla šlechtický původ, bylo britskou veřejností vnímané jako známka modernizace královské rodiny. Narodily se jim dvě dcery: Alžběta, která nastoupila po svém otci na britský trůn jako královna Alžběta II., a Margareta. Celá rodina vedla relativně klidný a neokázalý život v domě na Piccadilly. Šťastná rodina Manželka Alžběta pomohla Albertovi překonat jeho strach z veřejného vystupování. Albert prováděl speciální dechová cvičení s jazykovým expertem Lionelem Loguem, aby se zbavil koktání. Výsledky se dostavily a pak už byl schopný veřejně vystupovat, i když s malými obavami. 21

23 5.3 Vláda Král Jiří V. zemřel v lednu 1936 a na trůn nastoupil Albertův starší bratr Eduard, který ale v prosinci téhož roku abdikoval, aby se mohl oženit s již dvakrát rozvedenou Američankou Wallis Simpsonovou. Tak se Albert stal králem, přestože to nečekal. Po nástupu na trůn přijal Albert jméno Jiří VI. Korunovace se konala 12. května 1937, ve stejný den, kdy měl být korunovaný Eduard. Obřadu se netradičně účastnila i jeho matka Marie, aby mu tak vyjádřila podporu. Ve funkci udělil titul vévoda z Windsoru svému bratru Eduardovi, který svou abdikací ztratil právo nosit královský titul. Král podporoval premiéra Nevilla Chamberlaina ve snaze o appeasement s Adolfem Hitlerem. Když se Chamberlain vrátil po podpisu Mnichovské dohody, veřejně vystoupil na balkóně Buckinghamského paláce vedle krále. To bylo do té doby nevídané - prostor na balkónu byl vyhrazen jen členům královské rodiny. Roku 1939 podnikl královský pár cestu do Kanady se zastávkou ve Spojených státech. Cílem cesty bylo získat politickou podporu Spojených států pro Velkou Británii v případné válce. Král s manželkou byli v průběhu návštěvy vřele vítaní kanadskou i americkou veřejností. Po vypuknutí války roku 1939 se Jiří VI. s rodinou rozhodli zůstat v Londýně. Oficiálně zůstávali v Buckinghamském paláci, ale na noc odjížděli z bezpečnostních důvodů na Windsorský hrad. V průběhu války král i královna navštěvovali vybombardovaná místa a továrny a tím poskytovali obyvatelstvu morální podporu. Královská rodina stejně jako ostatní obyvatelé žila z přídělového systému. Při oslavách konce války král a královna pozvali na vystoupení na balkónu Buckinghamského paláce premiéra Winstona Churchilla. 22

24 5.4 Commonwealth Období vlády Jiřího VI. bylo poznamenáno rozpadem Britského impéria. Postupně se osamostatňovaly další bývalé kolonie. Samostatné státy zůstaly součástí Commonwealth of Nations. Za jeho vlády došlo k uspořádání vztahů s Irskem. Ústava roku 1937 vyhlásila Irsko za suverénní, nezávislý a demokratický stát. Během druhé světové války bylo Irsko neutrální a v roce 1948 bylo prohlášeno republikou. 5.5 Pozdní období Po válce se jeho zdraví zhoršovalo po prožitém napětím v průběhu války a kvůli kouření. Onemocněl rakovinou plic a arteriosklerózou. Princezna Alžběta jako následnice trůnu se postupně s jeho zhoršujícím se zdravotním stavem ujímala větší části královských povinností. V září 1951 podstoupil Jiří VI. operaci, při které mu byla odstraněna levá polovina plic. 31. ledna 1952 vyprovodil přes varování lékařů svou dceru na cestu do Austrálie a Keni a 6. února zemřel ve spánku na infarkt. Byl pohřben v kapli svatého Jiří na Windsorském hradu. Jiří VI. přes svou vrozenou nesmělost projevil v těžkých dobách Británie statečnost, když společně se všemi Brity sdílel všechny obtíže války včetně bombardování Londýna. Po náletech ho bylo často vídat v ulicích, jak utěšuje a povzbuzuje Londýňany. Angličané mu to nikdy nezapomněli a vedle Winstona Churchilla byl bezesporu nejpopulárnějším mužem země. S dcerou Alžbětou 23

25 6. Královna Alžběta II. (21. dubna 1926) doba vlády: dodnes Narodila jako první dcera krále Jiřího VI. Po narození byla Alžběta třetí v pořadí následníků britského trůnu. Nikoho nenapadlo, že z ní bude královna, jelikož se předpokládalo, že se korunní princ Eduard, Alžbětin strýc, ožení a bude mít děti a rodina druhorozeného Jiřího zůstane v ústraní. Eduard se však po necelém roce kralování trůnu vzdal, aby si mohl vzít milovanou Wallis Simpsonovou. Alžbětin otec se tak stal králem Jiřím IV. a Alžběta a její sestra Margaret byly královské dcery. Ani potom neměla nástupnictví jisté. Platil zákon, který upřednostňoval mužské potomky. Kdyby se Alžbětě narodil bratr, stal by se britským králem on. Pro Alžbětu toto nové postavení znamenalo jen více učení, které ji zároveň připravovalo na budoucí roli královny Británie. 6.1 Druhá světová válka Sotva dosáhla dostatečného věku, nastoupila do armády. Za druhé světové války sloužila jako nižší důstojnice Elisabeth Windsor bez nejmenších výhod a dotáhla to až k velitelské hodnosti. V armádě se stala kvalifikovanou automechaničkou. 24

26 6.2 Sňatek Alžběta se 20. listopadu 1947 provdala za svého vzdáleného příbuzného Philipa Mountbattena z řecké královské rodiny. Philip se vzdal svých řeckých a dánských titulů a krátce po sňatku mu byl udělen titul vévoda z Edinburghu. V poválečné bídě musela Alžběta ušetřit přídělové lístky na látky, aby vystačily na svatební šaty. Nechtěla žádná privilegia. Sňatek byl lehce kritizován (Philip byl jiného vyznání, jeho sestry se provdaly za německé šlechtice s vazbou na nacistické hnutí.), avšak byl brán jako záblesk obnovy země. 25

27 6.3 Smrt otce a nástup na trůn Jiří IV. zemřel 6. února Alžběta byla právě na oficiální návštěvě Keni. Když se tuto smutnou zprávu dozvěděla, okamžitě se vrátila domů. I když byl Jiří těžce nemocný, Alžbětu ztráta milovaného otce velmi zasáhla. Její korunovaci v červnu 1953 poprvé v dějinách přenášela televize. Přenos sledovalo dvacet milionů lidí a záznam dalších sto milionů. Oficiální korunovační portrét nebyla malba, nýbrž fotografie. 6.4 Vláda Alžběta II. nebyla jen královnou Anglie, Walesu a Skotska, ale i celého britského společenství. Státnické povinnosti ji proto vedly jak do Austrálie, Kanady a Afriky, tak i na různá exotická souostroví. Řada území se od koruny odtrhla. Roku 1982 svedla Británie s Argentinou válku o Falklandské ostrovy. Alžběta provedla Británii mnoha těžkými situacemi, ať už to byl rozpad kdysi mocné koloniální říše, studená válka nebo ekonomické krize. Musela se vyrovnávat nejen s politickými úskalími, ale i s řadou osobních problémů a smutných událostí v královské rodině. Možná i proto ji většina Britů miluje. A ti, kteří ji nemilují, ji alespoň uznávají. 26

28 6.5 Potomci Královna Alžběta II. má se svým manželem čtyři děti, tři syny a jednu dceru. Královská rodina v roce 1979 v Balmoral Charles, princ z Walesu Nejstarší syn Charles, nyní princ z Walesu, se narodil 14. listopadu Jeho první manželkou byla Diana Spencer. Z tohoto manželství vzešli dva synové, William (1982) a Harry (1984), avšak jinak manželství nebylo příliš úspěšné. Charles měl dlouhodobou přítelkyni Camillu Parker - Bowles. Diana měla později také milence. Věnovala se charitě, boji proti AIDS, atd. V roce 1996 bylo jejich manželství rozvedeno. 27

29 Diana tragicky zahynula při autonehodě v Paříži 30. srpna Britská veřejnost pro princeznu velmi truchlila. Královna odmítla Dianinu smrt komentovat, zůstala na zámku ve Skotsku a mlčela. Lid ji za to odsuzoval, a dokonce řada Britů byla nakloněna zrušení monarchie. Tehdejší premiér Tony Blair však královnou přesvědčil, že poddaní od ní čekají vyjádření. Alžběta nakonec vydala smuteční prohlášení a zúčastnila se státního pohřbu. Necelých devět let po rozvodu s první manželkou Dianou si princ Charles vzal svou dlouholetou přítelkyni Camillu Parker - Bowlesovou, která byla také jednou z příčin jeho rozvodu. Camilla užívá titulu vévodkyně z Cornwallu Anne, královská princezna Jediná dcera královny Alžběty II. princezna Anne se narodila 15. srpna V současnosti je desátá v pořadí na britský královský trůn. Je známa pro svoji charitativní práci. Je jediným členem britské královské rodiny, který soutěžil na olympijských hrách, a to v jízdě na koni. Stala se členkou Mezinárodního olympijského výboru. 28

30 Z manželství s Markem Philipsem má dvě děti - Petera Philipse (1977) a Zaru Philips (1981). Ani jeden z nich nenese žádný titul, údajně kvůli přání jejich matky, která tak chtěla své děti ochránit od publicity, kterou by jim tituly přinesly. Staly se tak prvními vnoučaty britského monarchy, která nemají žádný titul. V roce 1992 se Anne a Mark Philips rozvedli. Později téhož roku se Anne vdala za Timothyho Laurence Andrew, vévoda z Yorku Třetí dítě a druhý syn královny Alžběty II. se narodil 19. února Je čtvrtý v pořadí na britský trůn. V roce 1986 se Andrew oženil se Sarah Margaret Fergusonovou. V den sňatku obdržel titul vévody z Yorku. Z manželství vzešly dvě dcery - princezny Beatrice (1988) a Eugenie (1990). V roce 1992 však manželé oznámili, že budou žít odděleně. K rozvodu došlo v roce 1996, proběhl přátelsky a oba se v péči o dcery střídají. 29

31 6.5.4 Edward, hrabě z Wessexu Nejmladší syn královny Alžběty II. se narodil 10. března Je sedmý v pořadí na britský trůn. Jako jeden z pěti členů britské královské rodiny získal magisterský titul na Univerzitě v Cambridge. V červnu 1999 se oženil se Sophií Rhys - Jones. V den svatby se z něj stal hrabě z Wessexu, Sophie dostala titul komtesa z Wessexu. Mají dvě děti, dceru Louise (2003) a syna Jamese (2007) Vnoučata Nejznámějšími vnoučaty královny Alžběty jsou synové prince Charlese William a Harry, kteří jsou v současnosti druhý a třetí v pořadí následnictví na královský trůn. V dalším pořadí jsou pátá a šestá dcery prince Andrewa (ten je čtvrtý), Beatrice a Eugenie. Následují za svým otcem děti prince Edwarda (sedmý), James (osmý) a Lady Luise (devátá). Děti princezny Anny (nyní desátá), syn Peter Phillips (jedenáctý,) pak je jeho dcera Svannah dvanáctá (královnina pravnučka) a teprve za ní dcera princezny Anny Zara Phillips, v současnosti třináctá. Vnuci královny Alžběty William a Harry s otcem 30

32 6.6 Zajímavosti Alžběta II. si může připsat i několik prvenství: jako první britská panovnice navštívila v roce 1996 Prahu, po pádu železné opony, též zavítala poprvé do Polska a Ruska. Jako první příslušník královské rodiny zavítala do Vatikánu a na Blízkém východě jako první britská panovnice navštívila mešitu. Na důkaz respektu si dokonce vyzula obuv a pokryla si hlavu šálem. Největším královniným koníčkem je fotografování. Královna miluje psy, především plemeno Welsh Corgi, a také koně, na kterých umí dobře jezdit. Za dobu svého kralování rozeslala na sto tisíc telegramů občanům své říše, kteří se dožili 100 let. Na britském trůnu přežila 11 amerických prezidentů a šest papežů. Navštívila 24x Kanadu, 16x Austrálii, Nový Zéland 10x a Jamajku 6x. Královna dodržuje tradici rozdávání vánočního pudinku svým sloužícím. Za dobu svého panování jich rozdala 80 tisíc! Královna se může pochlubit neuvěřitelnou sbírkou klobouků, která čítá více než 5000 kusů! 31

Další svatba v britské královské rodině vdala se Zara Philips, vnučka Alžběty II. Úterý, 02 Srpen :33

Další svatba v britské královské rodině vdala se Zara Philips, vnučka Alžběty II. Úterý, 02 Srpen :33 V sobotu 30. července 2011 se v Británii odehrála další královská svatba. Svého dlouholetého přítele pana Mikea Tindalla si bez většího zájmu médií vzala za muže vnučka královny Alžběty II. slečna Zara

Více

Bonus: Děti Marie Terezie

Bonus: Děti Marie Terezie Bonus: Děti Marie Terezie Marie Alžběta (1737 1740) Marie Anna (6. října 1738, Vídeň 19. listopadu 1789, Klagenfurt) Marie Anna Habsbursko-Lotrinská, byla dobročinnou a sociálně angažovanou dcerou královny

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_04_Marie Terezie Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Soutěže od Kvida Polívky

Soutěže od Kvida Polívky Soutěže od Kvida Polívky Velká Británie Celý název: Spojené království Velké Británie a Severního Irska Hlavní město: Londýn Rozloha: 243 610 km² (77. největší země na světě) Nejvyšší bod: Ben Nevis (1343

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

ANGLIE v 17. století 1

ANGLIE v 17. století 1 ANGLIE v 17. století 1 1603 umírá královna Alžběta I. / dcera Jindřicha VIII. / bez potomků. Na trůn nastupuje syn Marie Stuartovny skotský král Jakub VI., vládne jako Jakub I. / 1603 1625 / 1603 UNIE

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Papa Haydn

Papa Haydn www.zlinskedumy.cz Papa Haydn Joseph Haydn byl rakouský hudební skladatel, přední představitel klasicismu, často bývá označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta. Joseph Haydn se narodil

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948. Datum: 7.3. 2011

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948. Datum: 7.3. 2011 ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovalt m.cz vedeni@zsladovalt m.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Ověření ve výuce Sada: II. Třída: 8. A Datum:

Více

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století.

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století. Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu 20. 30. léta 19. století www.zlinskedumy.cz * obava z návratu starých pořádků - odpor proti restauraci a absolutismu *vliv francouzské revoluce - požadavek

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně Vyučovací

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk a společnost

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI]

[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI] Ondřej MILČÁK [Andreas MILCSAK] * okolo 1757 13.3.1829 Brutovce (zhruba 72 let) Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ 10.10.1779 Brutovce (ženich 22 let, nevěsta 27 let) VOJTKO Řehoř KRIVECSKÝ

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 22. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ / Šablona: EU I/2 Sada:ČP D8, 29

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ / Šablona: EU I/2 Sada:ČP D8, 29 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D8, 29 Ověření ve výuce: dějepis Třída: VIII. Datum: 16. 01. 2012 Předmět: dějepis Ročník: VIII. Klíčová slova: etapy revoluce,

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš, skautskou přezdívkou Brčil, se narodil 15. července 1924 v Praze. Maturoval na Vančurově gymnázium na Smíchově, později studoval Filozofickou fakultu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Mezi světovými válkami

Mezi světovými válkami Mezi světovými válkami První světová válka byla velkým mezníkem v lidských dějinách především v Evropě dalekosáhlé změny důsledkem poválečného uspořádání je druhá světová válka Pařížská mírová konference

Více

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte správně nebo zakroužkujte správnou odpověď. V polovině 11. století se rozhořel boj mezi papežem a císařem o to, kdo je na světě mocnější. Toho využil kníže,

Více

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( )

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( ) VY_32_INOVACE_146 MARIE TEREZIE (1740 1780) JOSEF II. (1780 1790) určeno pro 5. ročník ZŠ Člověk a jeho svět Lidé a čas Novější dějiny ČR Světlo rozumu březen 2011 Mgr. Hana Patschová Prezentace slouží

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Rodinný archiv Swetliků, Cheb Časové rozmezí: 1941-1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 549 Evidenční číslo pomůcky:

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Leopold I.Berchtold. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D

Leopold I.Berchtold. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Leopold I.Berchtold MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Rod hrabat Berchtoldů Berchtoldové přišli do našich zemí z Tyrolska. Šlechtický rod věrný Habsburkům. Prapředek Berchtoldů měl zasadit první smrtelnou ránu

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

POKUS PRVNÍ. Život je drama

POKUS PRVNÍ. Život je drama POKUS PRVNÍ Život je drama (Je to literární klišé?) 1 Vítr nese semínko pampelišky Na hladinu rybníka? Na kousek hlíny? Do otevřených úst? Na šlehačkový dort? Do kouta chodby? Na betonový dvorek? Do praskliny

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_15_Jiří z Poděbrad Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

První světová válka ve filmu pracovní list k filmovým ukázkám

První světová válka ve filmu pracovní list k filmovým ukázkám První světová válka ve filmu pracovní list k filmovým ukázkám 1. Přiřaďte žánr k uvedeným filmovým ukázkám: a) Den, kdy začala první světová válka (2012). b) Atentát na vévodu Františka Ferdinanda d Este

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

První světová válka Vznik Československého státu

První světová válka Vznik Československého státu První světová válka Vznik Československého státu 1 První světová válka Vznik Československého státu záminkou k vypuknutí 1. SV koncem června v Sarajevu její pravou příčinou byly spory mezi velmocemi a

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Žadatel (jméno a příjmení): Předložený doklad totožnosti: Narozen kdy: kde: okr.: Náboženství (mix.rel., disp.cult., abiect.fid.cath.) kán. 1125, 1086,

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_27_Svatá Ludmila Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program

Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program KRÁLOVSKÉ PALÁCE Buckingham Palace Buckinghamský palác je oficiální londýnské sídlo britského panovníka a největší královská pracovna na světě.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Karel IV. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět VZDĚLÁVACÍ OBOR: TÉMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Vlastivìda Lidé a čas

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

KOLONIALISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_2,3_31

KOLONIALISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_2,3_31 DĚJINY 20. STOLETÍ KOLONIALISMUS Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_2,3_31 K čemu jsou kolonie Po staru:

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností císaře římského a českého

Více

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII.

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2701 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Datum: 8.9.2011 Předmět: Dějepis Ročník: 7. Klíčová slova: Francká

Více

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass Projekt Historie Židů a současná situace na Blízkém východě Dílna Židovské Brno, Pavel Hass 19.5.-23.5.2008 ZŠ Kotlářská, Brno Zpracovala Mgr. Yvona Dvořáková 1. Evokace (obr. č.1, 2, 3) Zamysleme se nad

Více

Štěstí trvá jenom vteřinu

Štěstí trvá jenom vteřinu Štěstí trvá jenom vteřinu Obsah 1.0 Úvod 2.0 Osobnosti 2.1 Eugenie Točíková 2.2 Vlastimil Kučera 3.0 Příběh paní Točíkové 3.1 Dětství a mládí 3.2 Válka, postřelení tatínka 3.3 Maturita a práce 3.4 Vztah

Více

Marshallův plán. Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_DEJ_29. Období vytvoření: únor Ročník: 2., příp. 3.

Marshallův plán. Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_DEJ_29. Období vytvoření: únor Ročník: 2., příp. 3. VY_32_INOVACE_DEJ_29 Marshallův plán Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1945-48 Předmět: dějepis, příp. hospodářské dějiny Výstižný

Více

Napoleon Bonaparte (stručný životopis)

Napoleon Bonaparte (stručný životopis) Napoleon Bonaparte (stručný životopis) narodil se 15. srpna 1769 ve městě Ajaccio ve zchudlé šlechtické rodině na Korsice (krátce předtím připojené k Francii) = malý Korsičan studoval různé vojenské školy

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_13_Božena Němcová Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_4 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE Případová studie Komplexní program na podporu zahájení podnikání Studie je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV.

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_6Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více