Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Naše vlast Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Naše vlast Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374"

Transkript

1 VY_32_INOVACE_VL.4.A.01 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Naše vlast Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

2

3 Česká republika leží ve střední Evropě a je vnitrozemský stát ČR sousedí s Německem, Polskem, Slovenskem a Rakouskem Od roku 2004 je členským státem Evropské unie Nejdůležitějším státním svátkem je 28. říjen, v roce 1918 vznikla samostatná Československá republika Česká republika vznikla 1. ledna 1993

4 V minulosti se území našeho státu dělilo na tři celky: Čechy, Morava a Slezsko ČECHY SLEZSKO MORAVA

5 Česká republika má své státní symboly, kterými se odlišuje od jiných států VELKÝ STÁTNÍ ZNAK STÁTNÍ VLAJKA MALÝ STÁTNÍ ZNAK VLAJKA PREZIDENTA

6 TRIKOLORA STÁTNÍ PEČEŤ STÁTNÍ HYMNA

7 Které historické země tvoří území naší republiky? Kdy vznikla Česká republika? Jmenujte státní symboly. Které státy sousedí s Českou republikou?

8 Jaká hudba hraje v prezentaci? a) B. Smetana Vltava b) B. Smetana Šárka c) B. Smetana Braniboři v Čechách

9 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva NAŠE VLAST. Klíčová slova: státní symboly. Žáci si zopakují základní údaje o České republice, připomenou si historické členění a státní symboly. Odpoví na zadané otázky.

10 ie/6272/4/ aky_%c4%8desk%c3%bdch_zem%c3%ad Čechurová, Milana. Vlastivěda pro 4. ročník základní školy. SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2010, str. 10, 11. ISBN

11 VY_32_INOVACE_VL.4.A.02 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Řeky, jezera a rybníky ČR Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

12 ŘEKY, JEZERA A RYBNÍKY V jižních Čechách je oblast plná rybníků, jezer a vodních toků, kterou označujeme jako Českobudějovickou a Třeboňskou pánev Na Šumavě najdeme Černé jezero, Plešné jezero, Čertovo jezero Rybníky jsou umělé vodní nádrže, vytvořené člověkem Největší český rybník je Rožmberk na Třeboňsku

13 JEZERA, RYBNÍKY PLEŠNÉ JEZERO NA ŠUMAVĚ RYBNÍK ROŽMBERK

14 ŘEKY Území, odkud voda odtéká do jedné hlavní řeky, se nazývá POVODÍ Řeky jsou významným zdrojem vody Jihočeskou oblast odvodňuje nejdelší česká řeka Vltava Levé přítoky Vltavy jsou Otava a Berounka a pravé přítoky jsou Malše, Lužnice a Sázava U Mělníka se Vltava vlévá do Labe Labe je nejvodnatější česká řeka a vlévá se do Severního moře Morava je nejdůležitější řekou východní části ČR Její přítoky jsou Bečva, Haná a Dyje

15 ŘEKY HLAVNÍ ŘÍČNÍ SÍŤ ČR SOUTOK LABE A VLTAVY U MĚLNÍKA

16 PŘEHRADNÍ NÁDRŽE Na některých řekách byly vybudovány vodní nádrže Přehradní nádrže chrání okolí řeky před povodní HRÁZ PŘEHRADNÍ NÁDRŽE SLAPY

17 OTÁZKY Jaký je rozdíl mezi jezerem a rybníkem? Co je povodí? Která naše řeka má největší povodí? Která řeka odvádí vodu z jižních Čech?

18 SPRÁVNĚ PŘIPOJ PŘIŘAĎ Ústí Pravý přítok Pramen Soutok Levý přítok Dolní tok Horní tok Střední tok

19 ANOTACE Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva o vodstvu. Klíčová slova: řeky, jezera, rybníky. Žáci si zopakují získané poznatky o řekách, jezerech a rybnících. Odpoví na zadané otázky. Tok řeky správně připojí.

20 ZDROJE G Čechurová, Milana. Vlastivěda pro 4. ročník základní školy. SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2010, str. 23, 24, 25, 26. ISBN

21 VY_32_INOVACE_V památkách a přírodních Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Cestujeme po kulturníc zajímavostech Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

22 LÁZNĚ ČESKÉ REPUBLIKY

23 PAMÁTNÁ MÍSTA ČR Rekreace Turistika turistické stezky Cykloturistika cyklostezky Památná místa Říp, Blaník, Velehrad, Terezín, Pražský hrad, Vyšehrad Karlštejn, Český Šternb Švihov, Konopiště, Ledn Hluboká nad Vltavou

24 POZNÁŠ TYTO HRADY?

25 PŘÍRODNÍ KRÁSY ČR Národní parky Krkonoše, Šumava, Podyjí, České Švýcarsko Chráněné krajinné oblasti Přírodní rezervace

26 SPRÁVNĚ PŘIŘAĎ

27 ANOTACE Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: památná místa, přírodní krásy. Žáci si zopakují získané vědomosti, soustředí se na lázně ČR a památná mís Vyhledají na mapě. Pojmenují známé hrady. Vyhledají a přiřadí národní parky.

28 ZDROJE vysehrad.shtml Čechurová, Milana. Vlastivěda pro 4. ročník základní školy. SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2010, str. 39, 41, 42. ISBN

29 VY_32_INOVACE_VL.4.A.04 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Nejstarší osídlení naší vlasti Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

30 Nejstarší období vývoje lidské společnosti Život ve skupinách tlupách Společné obstarávání potravy Zbraně zhotovené z opracovaných kamenů Úkryty pod převisy skal, později jednoduché chaty Oděvy z kožešin Oheň PRAVĚK DOBA KAMENNÁ Zemědělství Prvním ochočeným zvířetem - pes

31 DOBA KAMENNÁ

32 DOBA BRONZOVÁ A DOBA ŽELEZNÁ Kovové nástroje, později železné Sekery, nože, srpy, hroty k šípům, meče, šperky, ozdoby První obyvatelé Keltové Řemeslníci, obchodníci, bojovníci Opevněná sídliště Razili vlastní mince

33 KELTSKÉ OBDOBÍ

34 ŽIJEME V TLUPĚ PRAVĚKÝCH LOVCŮ Ke stavbě chýše budete potřebovat... Abyste se zahřáli, musíte nasbírat hodně.. Před zimou vás chrání také oděv vyrobený z. Nosíte na sobě jako ozdoby vyrobené z Napít se chodíte k Ženy mají ve vaší tlupě na starost. V zimě se bojíte, abyste neměli Když jdou muži na lov velké zvěře, chystají na ni.. Z hlíny nebo z kostí vyrábíte figurky Když pohřbíváte zemřelé, dáváte jim s sebou do hrobu

35 ANOTACE Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: doba ledová, doba kamenná, doba železná, doba bronzová. Pravěk, Keltové. Žáci si zopakují získané vědomosti. Vypracují zadané cvičení, v kterém doplní vhodná slova. Přečtou cvičení a zhodnotí práci.

36 Čechurová, Milana. Vlastivěda pro 4. ročník základní školy. SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2010, str. 70, 71, 72. ISBN ZDROJE

37 VY_32_INOVACE_VL.4.A.05 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Karel IV. Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

38 ZE ŽIVOTA KARLA IV. Prvním Lucemburkem na českém trůně byl Jan, manžel Elišky Přemyslovny Jejich syn Karel byl vzdělaný a úspěšný panovník Český král, získal také titul císaře římské říše Za jeho vlády došlo k rozkvětu českého státu Spory se snažil řešit jednáním Podporoval stavební činnost Rozšířen nový umělecký sloh - gotika

39 VÝZNAMNÉ STAVBY Založil Nové Město pražské Karlův most Započata stavba chrámu sv. Víta Hrad Karlštejn Založena Karlova univerzita roku 1348 Podporoval stavbu kostelů a klášterů středisky vzdělanosti

40 JAK SE JMENUJÍ TYTO STAVBY?

41 GOTIKA Sloh se začal prosazovat od 13. století Lomený oblouk Žebrová klenba

42 PŘIŘAĎ ZVÍKOV, KUTNÁ HORA, CHVALŠINY

43 OTÁZKY 1. Z kterého rodu pocházel Karel IV. po otci? 2. Jaký další titul získal král Karel IV.? 3. Které významné stavby byly za jeho vlády vybudovány? 4. Jak se zasloužil o růst vzdělanosti? 5. Jmenuj některé gotické památky.

44 ANOTACE Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva o Karlu IV. Klíčová slova: král Karel IV., gotika. Žáci si zopakují získané vědomosti o životě panovníka, připomenou si významné stavby. Správně pojmenují stavby. Připomenou si základní rysy gotiky. Odpoví na zadané otázky.

45 ZDROJE Čechurová, Milana. Vlastivěda pro 4. ročník základní školy. SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2010, str. 84, 85, 86. ISBN

46 VY_32_INOVACE_VL.4.A.06 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Marie Terezie Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

47 OSVÍCENSTVÍ Nový myšlenkový směr 18. století v Evropě Nové názory na lidský život a přírodu Za osvícenské panovníky považujeme Marii Terezii a Josefa II.

48 MARIE TEREZIE Roku 1740 se stala panovnicí v habsburské říši, a tedy i v českých zemích Rozhodla se vytvořit silný a jednotně spravovaný stát Posílení vojska Sčítání lidu Soupis veškeré půdy Zavedení povinné školní docházky pro děti od 6 do 12 let Změna životních podmínek prostých obyvatel (stále nevolníky) Nový robotní řád

49 MARIE TEREZIE

50 JOSEF II. Syn Marie Terezie Zrušení nevolnictví Povolil kromě katolického i jiná náboženství Ze zrušených klášterů zřizoval nemocnice a ústavy pro sirotky a pro chudé Zavedení němčiny jako úředního jazyka Českému jazyku hrozil zánik

51 JOSEF II.

52 OTÁZKY 1. Proč začala Marie Terezie zavádět ve své říši změny? 2. Které důležité změny provedla? 3. Jaké bylo vzdělávání poddaných? 4. Vysvětlete pojem nevolnictví? 5. Jaké změny provedl Josef II.?

53 ÚKOLY Co znamenalo pro poddané Josefa II. zrušení nevolnictví? Správné řešení zakroužkuj. a) Uzavřít sňatek a založit rodinu b) Přestat robotovat c) Dát syna vyučit řemeslu d) Volně se stěhovat za prací e) Přestat platit dávky a daně f) Přestat posílat děti do školy

54 ÚKOLY Které z těchto lidí zaměstnává stát? Podtrhni správné řešení. Spisovatel Voják Herečka Podnikatel Učitel Policistka Ministr Novinář Starosta Prodavačka Farmář Soudce Poslankyně Majitel obchodu

55 ANOTACE Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: Marie Terezie, Josef II. Osvícenství. Žáci si zopakují získané vědomosti o Marii Terezii a Josefu II. Odpoví na zadané otázky. V úkolu č. 1 zakroužkují správné odpovědi. V úkolu č. 2 podtrhnou správné odpovědi.

56 ZDROJE Čechurová, Milana. Vlastivěda pro 4. ročník základní školy. SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2010, str. 95, 96, 97. ISBN c-688 madison.de/freiburg_history/ _louis_frederic.htm

57 VY_32_INOVACE_VL.4.A.07 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Moje rodina Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

58 DOKÁŽEŠ SPRÁVNĚ DOPLNIT. Dcera maminčina bratra je moje. Tatínkova matka je maminčina Maminka je...tatínkovy matky. Sestřin manžel je můj... Já jsem jeho.. Maminčin bratr je můj... Já jsem jeho.. Tatínkova matka je moje... Já jsem její..

59 DOPLŇ SPRÁVNĚ.

60 VYLUŠTI DOPLŇOVAČKU. manžel mojí sestry babička a dědeček posloupnost předků v rodině rodina tvořená jedním rodičem a dětmi ustálené zvyklosti udržované v rodině skupina přibližně stejně starých lidí

61 ANOTACE Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: příbuzenské vztahy, rodokmen. V úkolu č. 1 žáci doplní cvičení, tím si zopakují vztahy v rodině. V úkolu č. 2 doplní rodokmen. Možno použít jako domácí práci. V úkolu č. 3 vyluští doplňovačku.

62 ZDROJE databáze programu Microsoft Office

63 VY_32_INOVACE_VL.4.A.08 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Já a ti druzí Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

64 KE KOMU MÁŠ NEJBLÍŽE, ZAPIŠ. Kdo má na tebe největší vliv z těchto osob a proč? JÁ

65 CO VYJADŘUJÍ TYTO OBLIČEJE?

66 ODPOVĚZ NA OTÁZKY A ZAKROUŽKUJ SI SPRÁVNÉ PÍSMENO U ODPOVĚDI, NALEZNEŠ SLOVO. Když mluvíš s lidmi, díváš se jim do očí? ano ú ne r Můžeš skákat lidem do řeči? ano y ne s Stydíš se oslovit dospělého člověka? ano b ne p Dokážeš vyslechnout kamaráda? ano ě ne a Mluvíš neustále jen o sobě? ano m ne ch GRATULUJU!!!!!!!

67 ANOTACE Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: já, druzí. V úkolu č. 1 žáci zapíší obecně nebo konkrétně osoby, ke kterým mají nejblíže. V úkolu č. 2 popíší obličeje. V úkolu č. 3 odpoví na otázky a zakroužkují u odpovědi správné písmeno. Naleznou slovo.

68 ZDROJE databáze programu Microsoft Power Point

69 VY_32_INOVACE_VL.4.A.09 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Doprava Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

70

71

72

73 Prezentace slouží jako motivace k učivu o dopravní situaci. Klíčová slova: křižovatky. Dopravní situace. V úkolu č. 1 žáci určí, které vozidlo projede křižovatkou jako první, své řešení zdůvodní. V úkolu č. 2 žáci určí, v jakém pořadí projedou vozidla křižovatkou, své řešení zdůvodní. V úkolu č. 3 žáci určí, v jakém pořadí projedou vozidla křižovatkou, své řešení zdůvodní.

74 autoskola/krizovatky/krizovatka _4.php

75 VY_32_INOVACE_VL.4.A.10 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Co už umíme Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

76 1. Naše životní prostředí tvoří: a/ obytná část našeho domu nebo bytu b/ mezilidské vztahy, společenské a přírodní prostředí c/ příroda kolem našeho města 2. Co nepatří mezi státní symboly? a/ státní vlajka b/ státní hranice c/ státní hymna

77 3. Ve svobodných volbách volí občan: a/ své zástupce poslance b/ prezidenta c/ ministry 4. Která pohoří leží na Moravě? a/ Krkonoše a Beskydy b/ Javorníky a Jeseníky c/ Jeseníky a Orlické hory 5. Na Šumavě je pramen: a/ Labe b/ Sázavy c/ Vltavy

78 6. Která plodina se nepěstuje v nížinách? a/ ječmen b/ kukuřice c/ brambory 7. Pro chemický průmysl potřebujeme: a/ černé uhlí b/ hnědé uhlí c/ ropa 8. Kolik krajů má Česká republika? a/ 12 b/ 14 c/ V 6. století se na našem území trvale usadili: a/ Germáni b/ Slované c/ Keltové

79 10. Slovanští věrozvěstové: a/ Rastislav a Mojmír b/ Cyril a Metoděj c/ Metoděj a Svatopluk 11. Který panovnický rod vládl jako první v Čechách? a/ Slavníkovci b/ Lucemburkové c/ Přemyslovci 12. Otcem vlasti byl nazýván: a/ kníže Václav b/ Jan Hus c/ Karel IV. 13. Nástup Habsburků nové období: a/ starověk b/ středověk c/ novověk

80 14. Charakterizuj třicetiletou válku: a/ začala v roce 1620 b/ trvala třicet let c/ bojovali v ní jen muži nad třicet let 15. Kterou ze změn provedla Marie Terezie? a / zrušení nevolnictví b/ povinná školní docházka c/ povolení i jiných náboženství než katolického

81 1b, 2b, 3a, 4b, 5c, 6b, 7c, 8b, 9b, 10b, 11c, 12c, 13c, 14b, 15b

82 Sečtěte si získané body bodů GRATULUJEME!!!!!! Velmi dobré znalosti bodů Trošku víc se budete muset snažit v příštím roce. 6 a méně bodů Budete mít co dohánět.

83 Prezentace slouží jako motivace závěrečného opakování učiva. Klíčová slova : životní prostředí, státní symboly, volby, pohoří na Moravě, Šumava, plodina vrchoviny, chemický průmysl, kraje České republiky, 6. století, Velká Morava, Přemyslovci, Karel IV., Habsburkové, Třicetiletá válka, Marie Terezie. Žáci odpovídají na otázky a za pomoci učitele provedou vyhodnocení.

84 databáze programu Power Point

85 VY_32_INOVACE_VL.5.A.11 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: leden 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: Národní obrození Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

86 Jan Evangelista Purkyně Josef Jungmann František Palacký Česko-německý slovník Živé organismy se skládají z buněk Dějiny národa českého v Čechách i v Moravě

87 Josef Jungmann František Palacký Jan Evangelista Purkyně Česko-německý slovník Dějiny národa českého v Čechách i v Moravě Živé organismy se skládají z buněk

88 Kde domov můj, bory šumí po skalinách, země česká, domov můj! zemský ráj to napohled! Voda hučí po lučinách, v sadě skví se jara květ, A to je ta krásná země, kde domov můj?

89 ZAKROUŽKUJ SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ. Národní divadlo Bouda divadlo Stavovské divadlo Kočovné divadelní společnosti

90 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: J.Jungmann, F.Palacký, J.E.Purkyně, píseň Kde domov můj, Stavovské divadlo. Národní obrození. Žáci pracují podle zadaných úkolů pod vedením učitele. V úkolu č.2 správně přepíší píseň Kde domov můj, mohou si společně zazpívat nebo poslechnout nahrávku.

91 Mühlhauserová, Hana. Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k vlastivědnému učivu pro 5. ročník základní školy. Tiskárna Sládek Znojmo 2003, str. 42. databáze programu Power Point

92 VY_32_INOVACE_VL.5.A.12 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: leden 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: Revoluční rok 1848 Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

93 Rok byl neklidným rokem v celé Evropě. V řadě zemí vypukla. Lidé odmítali neomezenou moc. V Rakousku musel odstoupit nenáviděný ministr. Na trůn nastoupil mladý. Češi požadovali hlavní zákon. V červnu 1848 bylo do Prahy svoláno setkání Slovanů tzv..

94 EPIGRAM je krátká rýmovaná báseň, kterou se autor vysmívá všemu, co se mu nelíbí hlavně vrchnosti. DEMOKRATICKÝ Nechoď, Vašku, s pány na led, mnohý příklad známe, že pán sklouzne a sedlák si za něj nohu zláme.

95

96 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: revoluční rok 1848, K.H.Borovský. V úkolu č.1 žáci správně doplní text. V úkolu č.2 si zopakují získané vědomosti o K.H.Borovském.

97 Mühlhauserová, Hana. Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k vlastivědnému učivu pro 5. ročník základní školy. Tiskárna Sládek Znojmo 2003, str. 43. databáze programu Power Point

98 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: leden 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: Česká kultura v druhé pol. 19. stol. Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

99

100 Pomocí stejných čísel očísluj. 1. Bedřich Smetana pěvecký spolek Kytice 2. Božena Němcová 3. Karel Jaromír Erben 4. Miroslav Tyrš 5. Mikoláš Aleš zakladatel tělových. spolku hudební skladatel malíř spisovatel výzdoba ND nacvičoval české písně Babička Libuše 6. Hlahol spisovatelka Sokol

101 Základní kámen položen roku Stavba byla dokončena roku. Divadlo těsně před slavnostním otevřením v září roku 1881 K otevření došlo až roku..

102 Základní kámen položen roku 1868 Stavba byla dokončena roku Divadlo těsně před slavnostním otevřením v září roku 1881 vyhořelo K otevření došlo až roku

103 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: česká kultura a Národní divadlo. V úkolu č. 1 žáci pojmenují obrázky. V úkolu č. 2 vytvoří trojice, které k sobě patří. V úkolu č. 3 provedou shrnutí základních informací o ND.

104 ovsk%c3%bd Mühlhauserová, Hana. Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k vlastivědnému učivu pro 5. ročník základní školy. Tiskárna Sládek Znojmo 2003, str. 45. databáze programu Power Point

105 VY_32_INOVACE_VL.5.A.14 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: leden 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: Hospodářský rozvoj Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

106 dostavník, formanský vůz

107 koněspřežná dráha, parní lokomotiva

108 průmysl výrobky podnik - značka místo hutnický pečivo, cukrovinky zbraně, lokomotivy Škoda Vítkovické železárny Opava Ostrava spotřební Solo Sušice Sušice obuvnický broušené sklenice, vázy Ludwig Moser Zlín

109 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: hospodářský rozvoj českých zemí. Žáci si prohlédnou obrázky hromadné přepravy. Mohou sestavit různé otázky k učivu. Do tabulky doplní chybějící údaje, možno použít jako pracovní list.

110 vůz_v_18._století.gif databáze programu Power Point

111 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: leden 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: Vznik Rakouska - Uherska Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

112

113 znak, vlajka

114

115 nájemní domy ústavy sociální péče spořitelny a banky péče o staré lidi nebo o lidi s různým postižením nabídka základního i vyššího vzdělání poskytnutí ošetření a lékařské péče nemocnice školy možnost uložit si peníze nebo požádat o půjčku pronájem bytů lidem, kteří se do města přistěhovali

116 V době Rakouska Uherska byla v českých zemích školní docházka povinná pro děti: a/. od 6 do 12 let b/. od 8 do 14 let c/. od 6 do 14 let V České republice dnes děti navštěvují povinně školu od do let. Povinná školní docházka je letá.

117 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva o Rakousku Uhersku. Klíčová slova: instituce, poskytované služby, školní docházka. V úkolu č. 1 žáci správně přiřadí instituce a jimi poskytované služby. V úkolu č. 2 zakroužkují správné odpovědi a doplní text.

118 kouzlo-kramku-z-rakouska-uherska-ozivi-zatecke-muzeum/ databáze programu Power Point

119 VY_32_INOVACE_VL.5.A.16 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: leden 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: První světová válka Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

120

121

122 porovnej obě mapy mapu střední Evropy před první světovou válkou a po ní vypiš státy, které vznikly po rozpadu Rakousko Uherska na jeho původním území

123 významný český politik pronásledován během války působil v zahraničí

124 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: střední Evropa před první světovou válkou a po ní. Žáci za pomoci učitele obě mapy porovnají a vypíší nově vzniklé státy. Lze využít i jako pracovní listy.

125 e_1914.jpg databáze programu Power Point

126 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: únor 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: Československá republika Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

127 ČSR tvořily země: Čechy, Morava, část Slezska, Slovensko, Podkarpatská Rus. Žijící národnosti: Češi, Slováci, Němci, Maďaři. Demokratická republika. Prezidentem se stal Tomáš Garrigue Masaryk. Přijata ústava. Období od roku 1918 do roku 1938 se nazývá první republika.

128

129 Čechy: Morava: Slezsko: Slovensko: Podkarpatská Rus:

130 Čechy: bílý lev Morava: šachovaná orlice Slezsko: černá orlice Slovensko: dvouramenný kříž Podkarpatská Rus: _červený medvěd

131 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva o demokratickém státě. Klíčová slova: státní znak Československé republiky, České republiky. Žáci si zopakují základní informace k učivu a vypracují zadaný úkol.

132 boly_cr/index.html databáze programu Power Point

133 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: únor 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: Život v Československu mezi dvěma válkami Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

134

135 Z tohoto období pochází také řada známých dětských knížek. Dášenka Povídání o pejskovi a kočičce Rychlé šípy jjosef Čapek JJJaroslav Foglar Karel Poláček Bylo nás pět Karel Čapek

136 Čtyři správné dvojice. Dášenka Povídání o pejskovi a kočičce Rychlé šípy Josef Čapek Jaroslav Foglar Karel Poláček Bylo nás pět Karel Čapek

137 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva o kultuře v období mezi dvěma válkami. Klíčová slova: dětská literatura. V úkolu žáci správně vyhledají dvojice, které k sobě patří a barevně označí, lze využít i jako pracovní list.

138 databáze programu Power Point

139 VY_32_INOVACE_VL.5.A.19 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: únor 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: Protektorát Čechy a Morava Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

140

141 NEVILLE CHAMBERLAIN - Velká Británie ÉDOUARD DALADIER Francie ADOLF HITLER Nacistické Německo BENITO MUSSOLINI fašistická Itálie

142

143 Karlovy Vary Hradec Králové Liberec Kutná Hora Ústí nad Labem Brno Česká Lípa České Budějovice Mělník Český Krumlov Plzeň Znojmo Bruntál Břeclav

144

145 Němečtí okupanti zasahovali proti každé demonstraci nebo při vzpomínce na Československo při oslavách vzniku samostatné Československé republiky němečtí vojáci postřelili studenta lékařské fakulty J. Opletala. Na následky zranění zemřel. 17.listopadu 1939 uzavření vysokých škol Poprava 9 studentů, ostatní odvezeni do koncentračních táborů. Na památku těchto událostí byl 17. listopad vyhlášen Mezinárodním dnem studentů.

146 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva Protektorát Čechy a Morava. Klíčová slova: mnichovská dohoda, student J. Opletal. V prezentaci si žáci zopakují základní informace o událostech této doby. Při vypracování úkolu pracují s mapou.

147 97.htm databáze programu Power Point Čechurová, Milada. Vlastivěda pro 5. ročník základní školy. SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2010, str. 70. ISBN

148 VY_32_INOVACE_VL.5.A.20 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: únor 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: Druhá světová válka Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

149 Čech Jan Kubiš a Slovák Jozef Gabčík.

150 Terezín nedaleko Litoměřic.

151 ATENTÁT KONCENTRAČNÍ TÁBOR KAPITULACE

152 Příjezd do Prahy.

153 1. KVĚTNA KVĚTNA KVĚTNA 1945

154 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva Druhá světová válka. Klíčová slova: Reinhard Heydrich, koncentrační tábor Terezín. Žáci podle obrázků vypravují sled událostí. Vyřeší zadané úkoly.

155 erezin_60_vyroci databáze programu Power Point

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH

DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH Z ČESKÝCH REÁLIÍ Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vydání druhé (elektronické), Praha, 2014 Aktualizováno

Více

Poř. číslo Název. mat. Autor Použitá literatura Metodika V-2-Vl-I-1-4.r.

Poř. číslo Název. mat. Autor Použitá literatura Metodika V-2-Vl-I-1-4.r. V-2 VLASTIVĚDA 1 Poř. číslo Název. mat. Autor Použitá literatura Metodika V-2-Vl-I-1-4.r. Světové strany, kraje ČR Palatová Monika ŠTIKOVÁ, Věra; TABARKOVÁ, Jana. Vlastivěda 4 : Poznáváme naši vlast. Brno

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005] [ Česká republika] [ Armáda České republiky] [ Výcviková

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA

OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA VY_12_INOVACE_OV.8.A.01 OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA Mgr. Naděžda Dzodzáková Morálka /z lat.moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav/ znamená celkovou představu správného jednání ve

Více

Zeměpis České republiky

Zeměpis České republiky Variace 1 Zeměpis České republiky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Základní údaje o ČR Název

Více

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MĚL BYCH ZNÁT: - Rozumět základním zeměpisným termínům - Umět pojmenovat různé typy krajin a jejich

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník

Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Metodická příručka pro 6.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli vytvořených v grantovém

Více

Studijní opora k projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030. Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede. Celkový počet stran: 98

Studijní opora k projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030. Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede. Celkový počet stran: 98 1.1 RVP ZV od cílů vzdělávání přes klíčové kompetence k očekávaným výstupům předmětu a hodnocení zeměpisu, Zeměpis (Geografie) v učebních plánech a osnovách na ZŠ a SŠ, evaluace výsledků učebních činností

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Bakalářská práce Veronika Kozlová Dějiny školství na Hlučínsku v historickém kontextu regionu Olomouc 2013 vedoucí práce: PhDr.

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Geografie v praxi ČR (exkurze) Brno, 2011 1 Obsah A KOMENTOVANÍ ZASTÁVEK PO TRASE... 3 1 BECHYNĚ GEOGRAFIE VYBRANÉ OBCE... 3 2 JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN JAKO REGIONÁLNÍ ZAMĚSTNAVATEL

Více

Služby (obslužná sféra)

Služby (obslužná sféra) Služby (obslužná sféra) - většina velkoprodejen je součástí obchodních center, nabízejících i další sluţby (opravny, kina, restaurace, jsou specializované (např. hobby, sport nebo elektromarkety) nebo

Více

travez cestovní agentura pro děti 21. s ezón a www.travez.cz e-mail: travez.veselkova@seznam.cz telefon: 272 952 528, mobil: 602 827 341 ZDARMA

travez cestovní agentura pro děti 21. s ezón a www.travez.cz e-mail: travez.veselkova@seznam.cz telefon: 272 952 528, mobil: 602 827 341 ZDARMA travez cestovní agentura pro děti ZDARMA Fotodokumentace výletu blíže na str. 4 V Ý L E T Y Na objednávku blíže na str. 27 21. s ezón a jaro 2015 www.travez.cz e-mail: travez.veselkova@seznam.cz telefon:

Více

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA VY_52 _INOVACE_Z.7.B.01 1. Na jaké dvě části se dělí Severní Amerika?.... ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA Mgr. Zuzana Benešová 2. K Severní Americe patří i zámořské území Dánska, pokryté ledovcem a nazýváme

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

OBSAH. Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje.

OBSAH. Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. 7 OBSAH ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 7 1. Kapitola 9 2. Kapitola 23 3. Kapitola 31 4. Kapitola 44 5. Kapitola 65 6. Kapitola 77 7. Kapitola 85 8. Kapitola 103 9. Kapitola Žák/žákyně rozpoznává netolerantní, rasistické,

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

Dějiny Zemí koruny České v datech

Dějiny Zemí koruny České v datech Dějiny Zemí koruny České v datech F. Čapka Obsah časová osa I. ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU (do 5. stol. n. l.) II. SLOVANSKÉ OSÍDLENÍ DO ZÁNIKU VELKÉ MORAVY (pol. 5. stol. - poč. 10. stol.) III. ČESKÝ STÁT ZA

Více

Metodická příručka k učebnici

Metodická příručka k učebnici Metodická příručka k učebnici Výchova k občanství. učebnice pro 5. 9. ročník Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Milé kolegyně, milí kolegové, rádi

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA

Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA Název oboru: Praktická škola dvouletá Název vyučovacího předmětu I. ročník II. ročník Jazykové a literární vzdělávání 4 4 Matematika 4 4 Základy přírodních a

Více

Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli.

Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli. Spomyšelské aktuality Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli. květen 2004 Vážení spoluobčané! V březnu tohoto roku bylo zastupitelstvo obce

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více