Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Naše vlast Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Naše vlast Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374"

Transkript

1 VY_32_INOVACE_VL.4.A.01 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Naše vlast Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

2

3 Česká republika leží ve střední Evropě a je vnitrozemský stát ČR sousedí s Německem, Polskem, Slovenskem a Rakouskem Od roku 2004 je členským státem Evropské unie Nejdůležitějším státním svátkem je 28. říjen, v roce 1918 vznikla samostatná Československá republika Česká republika vznikla 1. ledna 1993

4 V minulosti se území našeho státu dělilo na tři celky: Čechy, Morava a Slezsko ČECHY SLEZSKO MORAVA

5 Česká republika má své státní symboly, kterými se odlišuje od jiných států VELKÝ STÁTNÍ ZNAK STÁTNÍ VLAJKA MALÝ STÁTNÍ ZNAK VLAJKA PREZIDENTA

6 TRIKOLORA STÁTNÍ PEČEŤ STÁTNÍ HYMNA

7 Které historické země tvoří území naší republiky? Kdy vznikla Česká republika? Jmenujte státní symboly. Které státy sousedí s Českou republikou?

8 Jaká hudba hraje v prezentaci? a) B. Smetana Vltava b) B. Smetana Šárka c) B. Smetana Braniboři v Čechách

9 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva NAŠE VLAST. Klíčová slova: státní symboly. Žáci si zopakují základní údaje o České republice, připomenou si historické členění a státní symboly. Odpoví na zadané otázky.

10 ie/6272/4/ aky_%c4%8desk%c3%bdch_zem%c3%ad Čechurová, Milana. Vlastivěda pro 4. ročník základní školy. SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2010, str. 10, 11. ISBN

11 VY_32_INOVACE_VL.4.A.02 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Řeky, jezera a rybníky ČR Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

12 ŘEKY, JEZERA A RYBNÍKY V jižních Čechách je oblast plná rybníků, jezer a vodních toků, kterou označujeme jako Českobudějovickou a Třeboňskou pánev Na Šumavě najdeme Černé jezero, Plešné jezero, Čertovo jezero Rybníky jsou umělé vodní nádrže, vytvořené člověkem Největší český rybník je Rožmberk na Třeboňsku

13 JEZERA, RYBNÍKY PLEŠNÉ JEZERO NA ŠUMAVĚ RYBNÍK ROŽMBERK

14 ŘEKY Území, odkud voda odtéká do jedné hlavní řeky, se nazývá POVODÍ Řeky jsou významným zdrojem vody Jihočeskou oblast odvodňuje nejdelší česká řeka Vltava Levé přítoky Vltavy jsou Otava a Berounka a pravé přítoky jsou Malše, Lužnice a Sázava U Mělníka se Vltava vlévá do Labe Labe je nejvodnatější česká řeka a vlévá se do Severního moře Morava je nejdůležitější řekou východní části ČR Její přítoky jsou Bečva, Haná a Dyje

15 ŘEKY HLAVNÍ ŘÍČNÍ SÍŤ ČR SOUTOK LABE A VLTAVY U MĚLNÍKA

16 PŘEHRADNÍ NÁDRŽE Na některých řekách byly vybudovány vodní nádrže Přehradní nádrže chrání okolí řeky před povodní HRÁZ PŘEHRADNÍ NÁDRŽE SLAPY

17 OTÁZKY Jaký je rozdíl mezi jezerem a rybníkem? Co je povodí? Která naše řeka má největší povodí? Která řeka odvádí vodu z jižních Čech?

18 SPRÁVNĚ PŘIPOJ PŘIŘAĎ Ústí Pravý přítok Pramen Soutok Levý přítok Dolní tok Horní tok Střední tok

19 ANOTACE Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva o vodstvu. Klíčová slova: řeky, jezera, rybníky. Žáci si zopakují získané poznatky o řekách, jezerech a rybnících. Odpoví na zadané otázky. Tok řeky správně připojí.

20 ZDROJE G Čechurová, Milana. Vlastivěda pro 4. ročník základní školy. SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2010, str. 23, 24, 25, 26. ISBN

21 VY_32_INOVACE_V památkách a přírodních Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Cestujeme po kulturníc zajímavostech Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

22 LÁZNĚ ČESKÉ REPUBLIKY

23 PAMÁTNÁ MÍSTA ČR Rekreace Turistika turistické stezky Cykloturistika cyklostezky Památná místa Říp, Blaník, Velehrad, Terezín, Pražský hrad, Vyšehrad Karlštejn, Český Šternb Švihov, Konopiště, Ledn Hluboká nad Vltavou

24 POZNÁŠ TYTO HRADY?

25 PŘÍRODNÍ KRÁSY ČR Národní parky Krkonoše, Šumava, Podyjí, České Švýcarsko Chráněné krajinné oblasti Přírodní rezervace

26 SPRÁVNĚ PŘIŘAĎ

27 ANOTACE Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: památná místa, přírodní krásy. Žáci si zopakují získané vědomosti, soustředí se na lázně ČR a památná mís Vyhledají na mapě. Pojmenují známé hrady. Vyhledají a přiřadí národní parky.

28 ZDROJE vysehrad.shtml Čechurová, Milana. Vlastivěda pro 4. ročník základní školy. SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2010, str. 39, 41, 42. ISBN

29 VY_32_INOVACE_VL.4.A.04 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Nejstarší osídlení naší vlasti Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

30 Nejstarší období vývoje lidské společnosti Život ve skupinách tlupách Společné obstarávání potravy Zbraně zhotovené z opracovaných kamenů Úkryty pod převisy skal, později jednoduché chaty Oděvy z kožešin Oheň PRAVĚK DOBA KAMENNÁ Zemědělství Prvním ochočeným zvířetem - pes

31 DOBA KAMENNÁ

32 DOBA BRONZOVÁ A DOBA ŽELEZNÁ Kovové nástroje, později železné Sekery, nože, srpy, hroty k šípům, meče, šperky, ozdoby První obyvatelé Keltové Řemeslníci, obchodníci, bojovníci Opevněná sídliště Razili vlastní mince

33 KELTSKÉ OBDOBÍ

34 ŽIJEME V TLUPĚ PRAVĚKÝCH LOVCŮ Ke stavbě chýše budete potřebovat... Abyste se zahřáli, musíte nasbírat hodně.. Před zimou vás chrání také oděv vyrobený z. Nosíte na sobě jako ozdoby vyrobené z Napít se chodíte k Ženy mají ve vaší tlupě na starost. V zimě se bojíte, abyste neměli Když jdou muži na lov velké zvěře, chystají na ni.. Z hlíny nebo z kostí vyrábíte figurky Když pohřbíváte zemřelé, dáváte jim s sebou do hrobu

35 ANOTACE Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: doba ledová, doba kamenná, doba železná, doba bronzová. Pravěk, Keltové. Žáci si zopakují získané vědomosti. Vypracují zadané cvičení, v kterém doplní vhodná slova. Přečtou cvičení a zhodnotí práci.

36 Čechurová, Milana. Vlastivěda pro 4. ročník základní školy. SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2010, str. 70, 71, 72. ISBN ZDROJE

37 VY_32_INOVACE_VL.4.A.05 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Karel IV. Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

38 ZE ŽIVOTA KARLA IV. Prvním Lucemburkem na českém trůně byl Jan, manžel Elišky Přemyslovny Jejich syn Karel byl vzdělaný a úspěšný panovník Český král, získal také titul císaře římské říše Za jeho vlády došlo k rozkvětu českého státu Spory se snažil řešit jednáním Podporoval stavební činnost Rozšířen nový umělecký sloh - gotika

39 VÝZNAMNÉ STAVBY Založil Nové Město pražské Karlův most Započata stavba chrámu sv. Víta Hrad Karlštejn Založena Karlova univerzita roku 1348 Podporoval stavbu kostelů a klášterů středisky vzdělanosti

40 JAK SE JMENUJÍ TYTO STAVBY?

41 GOTIKA Sloh se začal prosazovat od 13. století Lomený oblouk Žebrová klenba

42 PŘIŘAĎ ZVÍKOV, KUTNÁ HORA, CHVALŠINY

43 OTÁZKY 1. Z kterého rodu pocházel Karel IV. po otci? 2. Jaký další titul získal král Karel IV.? 3. Které významné stavby byly za jeho vlády vybudovány? 4. Jak se zasloužil o růst vzdělanosti? 5. Jmenuj některé gotické památky.

44 ANOTACE Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva o Karlu IV. Klíčová slova: král Karel IV., gotika. Žáci si zopakují získané vědomosti o životě panovníka, připomenou si významné stavby. Správně pojmenují stavby. Připomenou si základní rysy gotiky. Odpoví na zadané otázky.

45 ZDROJE Čechurová, Milana. Vlastivěda pro 4. ročník základní školy. SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2010, str. 84, 85, 86. ISBN

46 VY_32_INOVACE_VL.4.A.06 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Marie Terezie Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

47 OSVÍCENSTVÍ Nový myšlenkový směr 18. století v Evropě Nové názory na lidský život a přírodu Za osvícenské panovníky považujeme Marii Terezii a Josefa II.

48 MARIE TEREZIE Roku 1740 se stala panovnicí v habsburské říši, a tedy i v českých zemích Rozhodla se vytvořit silný a jednotně spravovaný stát Posílení vojska Sčítání lidu Soupis veškeré půdy Zavedení povinné školní docházky pro děti od 6 do 12 let Změna životních podmínek prostých obyvatel (stále nevolníky) Nový robotní řád

49 MARIE TEREZIE

50 JOSEF II. Syn Marie Terezie Zrušení nevolnictví Povolil kromě katolického i jiná náboženství Ze zrušených klášterů zřizoval nemocnice a ústavy pro sirotky a pro chudé Zavedení němčiny jako úředního jazyka Českému jazyku hrozil zánik

51 JOSEF II.

52 OTÁZKY 1. Proč začala Marie Terezie zavádět ve své říši změny? 2. Které důležité změny provedla? 3. Jaké bylo vzdělávání poddaných? 4. Vysvětlete pojem nevolnictví? 5. Jaké změny provedl Josef II.?

53 ÚKOLY Co znamenalo pro poddané Josefa II. zrušení nevolnictví? Správné řešení zakroužkuj. a) Uzavřít sňatek a založit rodinu b) Přestat robotovat c) Dát syna vyučit řemeslu d) Volně se stěhovat za prací e) Přestat platit dávky a daně f) Přestat posílat děti do školy

54 ÚKOLY Které z těchto lidí zaměstnává stát? Podtrhni správné řešení. Spisovatel Voják Herečka Podnikatel Učitel Policistka Ministr Novinář Starosta Prodavačka Farmář Soudce Poslankyně Majitel obchodu

55 ANOTACE Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: Marie Terezie, Josef II. Osvícenství. Žáci si zopakují získané vědomosti o Marii Terezii a Josefu II. Odpoví na zadané otázky. V úkolu č. 1 zakroužkují správné odpovědi. V úkolu č. 2 podtrhnou správné odpovědi.

56 ZDROJE Čechurová, Milana. Vlastivěda pro 4. ročník základní školy. SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2010, str. 95, 96, 97. ISBN c-688 madison.de/freiburg_history/ _louis_frederic.htm

57 VY_32_INOVACE_VL.4.A.07 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Moje rodina Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

58 DOKÁŽEŠ SPRÁVNĚ DOPLNIT. Dcera maminčina bratra je moje. Tatínkova matka je maminčina Maminka je...tatínkovy matky. Sestřin manžel je můj... Já jsem jeho.. Maminčin bratr je můj... Já jsem jeho.. Tatínkova matka je moje... Já jsem její..

59 DOPLŇ SPRÁVNĚ.

60 VYLUŠTI DOPLŇOVAČKU. manžel mojí sestry babička a dědeček posloupnost předků v rodině rodina tvořená jedním rodičem a dětmi ustálené zvyklosti udržované v rodině skupina přibližně stejně starých lidí

61 ANOTACE Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: příbuzenské vztahy, rodokmen. V úkolu č. 1 žáci doplní cvičení, tím si zopakují vztahy v rodině. V úkolu č. 2 doplní rodokmen. Možno použít jako domácí práci. V úkolu č. 3 vyluští doplňovačku.

62 ZDROJE databáze programu Microsoft Office

63 VY_32_INOVACE_VL.4.A.08 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Já a ti druzí Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

64 KE KOMU MÁŠ NEJBLÍŽE, ZAPIŠ. Kdo má na tebe největší vliv z těchto osob a proč? JÁ

65 CO VYJADŘUJÍ TYTO OBLIČEJE?

66 ODPOVĚZ NA OTÁZKY A ZAKROUŽKUJ SI SPRÁVNÉ PÍSMENO U ODPOVĚDI, NALEZNEŠ SLOVO. Když mluvíš s lidmi, díváš se jim do očí? ano ú ne r Můžeš skákat lidem do řeči? ano y ne s Stydíš se oslovit dospělého člověka? ano b ne p Dokážeš vyslechnout kamaráda? ano ě ne a Mluvíš neustále jen o sobě? ano m ne ch GRATULUJU!!!!!!!

67 ANOTACE Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: já, druzí. V úkolu č. 1 žáci zapíší obecně nebo konkrétně osoby, ke kterým mají nejblíže. V úkolu č. 2 popíší obličeje. V úkolu č. 3 odpoví na otázky a zakroužkují u odpovědi správné písmeno. Naleznou slovo.

68 ZDROJE databáze programu Microsoft Power Point

69 VY_32_INOVACE_VL.4.A.09 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Doprava Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

70

71

72

73 Prezentace slouží jako motivace k učivu o dopravní situaci. Klíčová slova: křižovatky. Dopravní situace. V úkolu č. 1 žáci určí, které vozidlo projede křižovatkou jako první, své řešení zdůvodní. V úkolu č. 2 žáci určí, v jakém pořadí projedou vozidla křižovatkou, své řešení zdůvodní. V úkolu č. 3 žáci určí, v jakém pořadí projedou vozidla křižovatkou, své řešení zdůvodní.

74 autoskola/krizovatky/krizovatka _4.php

75 VY_32_INOVACE_VL.4.A.10 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Co už umíme Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

76 1. Naše životní prostředí tvoří: a/ obytná část našeho domu nebo bytu b/ mezilidské vztahy, společenské a přírodní prostředí c/ příroda kolem našeho města 2. Co nepatří mezi státní symboly? a/ státní vlajka b/ státní hranice c/ státní hymna

77 3. Ve svobodných volbách volí občan: a/ své zástupce poslance b/ prezidenta c/ ministry 4. Která pohoří leží na Moravě? a/ Krkonoše a Beskydy b/ Javorníky a Jeseníky c/ Jeseníky a Orlické hory 5. Na Šumavě je pramen: a/ Labe b/ Sázavy c/ Vltavy

78 6. Která plodina se nepěstuje v nížinách? a/ ječmen b/ kukuřice c/ brambory 7. Pro chemický průmysl potřebujeme: a/ černé uhlí b/ hnědé uhlí c/ ropa 8. Kolik krajů má Česká republika? a/ 12 b/ 14 c/ V 6. století se na našem území trvale usadili: a/ Germáni b/ Slované c/ Keltové

79 10. Slovanští věrozvěstové: a/ Rastislav a Mojmír b/ Cyril a Metoděj c/ Metoděj a Svatopluk 11. Který panovnický rod vládl jako první v Čechách? a/ Slavníkovci b/ Lucemburkové c/ Přemyslovci 12. Otcem vlasti byl nazýván: a/ kníže Václav b/ Jan Hus c/ Karel IV. 13. Nástup Habsburků nové období: a/ starověk b/ středověk c/ novověk

80 14. Charakterizuj třicetiletou válku: a/ začala v roce 1620 b/ trvala třicet let c/ bojovali v ní jen muži nad třicet let 15. Kterou ze změn provedla Marie Terezie? a / zrušení nevolnictví b/ povinná školní docházka c/ povolení i jiných náboženství než katolického

81 1b, 2b, 3a, 4b, 5c, 6b, 7c, 8b, 9b, 10b, 11c, 12c, 13c, 14b, 15b

82 Sečtěte si získané body bodů GRATULUJEME!!!!!! Velmi dobré znalosti bodů Trošku víc se budete muset snažit v příštím roce. 6 a méně bodů Budete mít co dohánět.

83 Prezentace slouží jako motivace závěrečného opakování učiva. Klíčová slova : životní prostředí, státní symboly, volby, pohoří na Moravě, Šumava, plodina vrchoviny, chemický průmysl, kraje České republiky, 6. století, Velká Morava, Přemyslovci, Karel IV., Habsburkové, Třicetiletá válka, Marie Terezie. Žáci odpovídají na otázky a za pomoci učitele provedou vyhodnocení.

84 databáze programu Power Point

85 VY_32_INOVACE_VL.5.A.11 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: leden 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: Národní obrození Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

86 Jan Evangelista Purkyně Josef Jungmann František Palacký Česko-německý slovník Živé organismy se skládají z buněk Dějiny národa českého v Čechách i v Moravě

87 Josef Jungmann František Palacký Jan Evangelista Purkyně Česko-německý slovník Dějiny národa českého v Čechách i v Moravě Živé organismy se skládají z buněk

88 Kde domov můj, bory šumí po skalinách, země česká, domov můj! zemský ráj to napohled! Voda hučí po lučinách, v sadě skví se jara květ, A to je ta krásná země, kde domov můj?

89 ZAKROUŽKUJ SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ. Národní divadlo Bouda divadlo Stavovské divadlo Kočovné divadelní společnosti

90 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: J.Jungmann, F.Palacký, J.E.Purkyně, píseň Kde domov můj, Stavovské divadlo. Národní obrození. Žáci pracují podle zadaných úkolů pod vedením učitele. V úkolu č.2 správně přepíší píseň Kde domov můj, mohou si společně zazpívat nebo poslechnout nahrávku.

91 Mühlhauserová, Hana. Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k vlastivědnému učivu pro 5. ročník základní školy. Tiskárna Sládek Znojmo 2003, str. 42. databáze programu Power Point

92 VY_32_INOVACE_VL.5.A.12 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: leden 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: Revoluční rok 1848 Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

93 Rok byl neklidným rokem v celé Evropě. V řadě zemí vypukla. Lidé odmítali neomezenou moc. V Rakousku musel odstoupit nenáviděný ministr. Na trůn nastoupil mladý. Češi požadovali hlavní zákon. V červnu 1848 bylo do Prahy svoláno setkání Slovanů tzv..

94 EPIGRAM je krátká rýmovaná báseň, kterou se autor vysmívá všemu, co se mu nelíbí hlavně vrchnosti. DEMOKRATICKÝ Nechoď, Vašku, s pány na led, mnohý příklad známe, že pán sklouzne a sedlák si za něj nohu zláme.

95

96 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: revoluční rok 1848, K.H.Borovský. V úkolu č.1 žáci správně doplní text. V úkolu č.2 si zopakují získané vědomosti o K.H.Borovském.

97 Mühlhauserová, Hana. Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k vlastivědnému učivu pro 5. ročník základní školy. Tiskárna Sládek Znojmo 2003, str. 43. databáze programu Power Point

98 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: leden 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: Česká kultura v druhé pol. 19. stol. Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

99

100 Pomocí stejných čísel očísluj. 1. Bedřich Smetana pěvecký spolek Kytice 2. Božena Němcová 3. Karel Jaromír Erben 4. Miroslav Tyrš 5. Mikoláš Aleš zakladatel tělových. spolku hudební skladatel malíř spisovatel výzdoba ND nacvičoval české písně Babička Libuše 6. Hlahol spisovatelka Sokol

101 Základní kámen položen roku Stavba byla dokončena roku. Divadlo těsně před slavnostním otevřením v září roku 1881 K otevření došlo až roku..

102 Základní kámen položen roku 1868 Stavba byla dokončena roku Divadlo těsně před slavnostním otevřením v září roku 1881 vyhořelo K otevření došlo až roku

103 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: česká kultura a Národní divadlo. V úkolu č. 1 žáci pojmenují obrázky. V úkolu č. 2 vytvoří trojice, které k sobě patří. V úkolu č. 3 provedou shrnutí základních informací o ND.

104 ovsk%c3%bd Mühlhauserová, Hana. Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k vlastivědnému učivu pro 5. ročník základní školy. Tiskárna Sládek Znojmo 2003, str. 45. databáze programu Power Point

105 VY_32_INOVACE_VL.5.A.14 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: leden 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: Hospodářský rozvoj Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

106 dostavník, formanský vůz

107 koněspřežná dráha, parní lokomotiva

108 průmysl výrobky podnik - značka místo hutnický pečivo, cukrovinky zbraně, lokomotivy Škoda Vítkovické železárny Opava Ostrava spotřební Solo Sušice Sušice obuvnický broušené sklenice, vázy Ludwig Moser Zlín

109 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: hospodářský rozvoj českých zemí. Žáci si prohlédnou obrázky hromadné přepravy. Mohou sestavit různé otázky k učivu. Do tabulky doplní chybějící údaje, možno použít jako pracovní list.

110 vůz_v_18._století.gif databáze programu Power Point

111 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: leden 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: Vznik Rakouska - Uherska Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

112

113 znak, vlajka

114

115 nájemní domy ústavy sociální péče spořitelny a banky péče o staré lidi nebo o lidi s různým postižením nabídka základního i vyššího vzdělání poskytnutí ošetření a lékařské péče nemocnice školy možnost uložit si peníze nebo požádat o půjčku pronájem bytů lidem, kteří se do města přistěhovali

116 V době Rakouska Uherska byla v českých zemích školní docházka povinná pro děti: a/. od 6 do 12 let b/. od 8 do 14 let c/. od 6 do 14 let V České republice dnes děti navštěvují povinně školu od do let. Povinná školní docházka je letá.

117 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva o Rakousku Uhersku. Klíčová slova: instituce, poskytované služby, školní docházka. V úkolu č. 1 žáci správně přiřadí instituce a jimi poskytované služby. V úkolu č. 2 zakroužkují správné odpovědi a doplní text.

118 kouzlo-kramku-z-rakouska-uherska-ozivi-zatecke-muzeum/ databáze programu Power Point

119 VY_32_INOVACE_VL.5.A.16 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: leden 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: První světová válka Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

120

121

122 porovnej obě mapy mapu střední Evropy před první světovou válkou a po ní vypiš státy, které vznikly po rozpadu Rakousko Uherska na jeho původním území

123 významný český politik pronásledován během války působil v zahraničí

124 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: střední Evropa před první světovou válkou a po ní. Žáci za pomoci učitele obě mapy porovnají a vypíší nově vzniklé státy. Lze využít i jako pracovní listy.

125 e_1914.jpg databáze programu Power Point

126 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: únor 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: Československá republika Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

127 ČSR tvořily země: Čechy, Morava, část Slezska, Slovensko, Podkarpatská Rus. Žijící národnosti: Češi, Slováci, Němci, Maďaři. Demokratická republika. Prezidentem se stal Tomáš Garrigue Masaryk. Přijata ústava. Období od roku 1918 do roku 1938 se nazývá první republika.

128

129 Čechy: Morava: Slezsko: Slovensko: Podkarpatská Rus:

130 Čechy: bílý lev Morava: šachovaná orlice Slezsko: černá orlice Slovensko: dvouramenný kříž Podkarpatská Rus: _červený medvěd

131 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva o demokratickém státě. Klíčová slova: státní znak Československé republiky, České republiky. Žáci si zopakují základní informace k učivu a vypracují zadaný úkol.

132 boly_cr/index.html databáze programu Power Point

133 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: únor 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: Život v Československu mezi dvěma válkami Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

134

135 Z tohoto období pochází také řada známých dětských knížek. Dášenka Povídání o pejskovi a kočičce Rychlé šípy jjosef Čapek JJJaroslav Foglar Karel Poláček Bylo nás pět Karel Čapek

136 Čtyři správné dvojice. Dášenka Povídání o pejskovi a kočičce Rychlé šípy Josef Čapek Jaroslav Foglar Karel Poláček Bylo nás pět Karel Čapek

137 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva o kultuře v období mezi dvěma válkami. Klíčová slova: dětská literatura. V úkolu žáci správně vyhledají dvojice, které k sobě patří a barevně označí, lze využít i jako pracovní list.

138 databáze programu Power Point

139 VY_32_INOVACE_VL.5.A.19 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: únor 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: Protektorát Čechy a Morava Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

140

141 NEVILLE CHAMBERLAIN - Velká Británie ÉDOUARD DALADIER Francie ADOLF HITLER Nacistické Německo BENITO MUSSOLINI fašistická Itálie

142

143 Karlovy Vary Hradec Králové Liberec Kutná Hora Ústí nad Labem Brno Česká Lípa České Budějovice Mělník Český Krumlov Plzeň Znojmo Bruntál Břeclav

144

145 Němečtí okupanti zasahovali proti každé demonstraci nebo při vzpomínce na Československo při oslavách vzniku samostatné Československé republiky němečtí vojáci postřelili studenta lékařské fakulty J. Opletala. Na následky zranění zemřel. 17.listopadu 1939 uzavření vysokých škol Poprava 9 studentů, ostatní odvezeni do koncentračních táborů. Na památku těchto událostí byl 17. listopad vyhlášen Mezinárodním dnem studentů.

146 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva Protektorát Čechy a Morava. Klíčová slova: mnichovská dohoda, student J. Opletal. V prezentaci si žáci zopakují základní informace o událostech této doby. Při vypracování úkolu pracují s mapou.

147 97.htm databáze programu Power Point Čechurová, Milada. Vlastivěda pro 5. ročník základní školy. SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2010, str. 70. ISBN

148 VY_32_INOVACE_VL.5.A.20 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: únor 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: Druhá světová válka Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

149 Čech Jan Kubiš a Slovák Jozef Gabčík.

150 Terezín nedaleko Litoměřic.

151 ATENTÁT KONCENTRAČNÍ TÁBOR KAPITULACE

152 Příjezd do Prahy.

153 1. KVĚTNA KVĚTNA KVĚTNA 1945

154 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva Druhá světová válka. Klíčová slova: Reinhard Heydrich, koncentrační tábor Terezín. Žáci podle obrázků vypravují sled událostí. Vyřeší zadané úkoly.

155 erezin_60_vyroci databáze programu Power Point

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

očekávaný výstup ročník 9. č. 14 název

očekávaný výstup ročník 9. č. 14 název č. 14 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 9. Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský a ostatní kraje ČR V pracovních listech

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

VODSTVO ČR pracovní list

VODSTVO ČR pracovní list VODSTVO ČR pracovní list VY_52_INOVACE_CVSD2_11_4B Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Pracovní list se zabývá vodstvem ČR. V

Více

Datum ověření: 14.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_36

Datum ověření: 14.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_36 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_36 Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, Anotace upevnění či ověření znalosti učiva o České republice.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy.

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655 Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Úmoří ČR Povodí- z určitého území voda stéká do jedné řeky Úmoří- z určitého území je voda odváděna do jednoho

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test k uvedeným tématům určený k zadání prostřednictvím interaktivní tabule. Řešení testu je uvedeno v příloze na

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Velká písmena - procvičování

Velká písmena - procvičování Velká písmena - procvičování MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_14 Tématický celek:

Více

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR Název: Kraje a krajská města ČR Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda

Více

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska.

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska. č. 7 název Státy Střední Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají střední Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Labe

ČESKÁ REPUBLIKA Labe Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Labe Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_VL_04_ČESKÁ REPUBLIKA 4. 5. ročník

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

1) Státy střední Evropy 5.r.

1) Státy střední Evropy 5.r. 1) Státy střední Evropy 5.r. Česká republika sousedí se 4 státy. - na severu - - na západě - - na jihu - - na východě - Doplň názvy států do mapky: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/czech_republic_map_blank.png

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Vlastivěda. Obec, město, Česká republika: mapa, orientační body a linie, značky na mapě. První pomoc

Vlastivěda. Obec, město, Česká republika: mapa, orientační body a linie, značky na mapě. První pomoc 1 Vlastivěda Vlastivěda Učivo Obec, město, Česká republika: mapa, orientační body a linie, značky na mapě První pomoc BESIP dopravní značky, křižovatky, pravidla silničního provozu z hlediska chodce a

Více

VY_07_Vla5E_62. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu.

VY_07_Vla5E_62. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu. Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Autor: Téma učivo: Učební pomůcky: Zápis z vyučovací hodiny: Obrázek 3: Sachrův dort [3]

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 20.5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA 5.4. 5.4.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.09.2013 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky. Geografická charakteristika Jihočeského kraje

Více

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 územní jednotka - Jihozápad Plzeňský kraj- největším správním střediskem je Plzeň/170 tis./druhé největší město v Čechách. Leţí na důleţité dopravní

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO CÍL: Seznámení se Spolkovou republikou Německo. Spolupráce učitel-žák, zapojení žáků při výkladu nové látky. Využití vlastivědné mapy a práce na PC. Zapojení zábavných prvků

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Mgr. Zdena Seidlová Téma učivo: OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Rekreační krajina 1 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test ZÁPIS

Mgr. Zdena Seidlová Téma učivo: OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Rekreační krajina 1 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test ZÁPIS Materiál pro domácí VY_03_Z6E_46 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_07_Vla5E_61. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

VY_07_Vla5E_61. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Autor: Téma učivo: Učební pomůcky: Zápis z vyučovací hodiny: Obrázek 5: Wolfgang Amadeus

Více

Vodstvo-řeky,vodní nádrže,podzemní voda

Vodstvo-řeky,vodní nádrže,podzemní voda Vodstvo-řeky,vodní nádrže,podzemní voda Povodí Rozvodí a úmoří-hlavní evropské rozvodí-úmoří- Černé,Baltské a Severní moře Úmoří ČR Střecha Evropy -vrchol-kralický Sněžník- z něj voda teče do tří moří

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOVÁ-LÁZNĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOVÁ-LÁZNĚ Tato metodika vznikla jako výstup národního projektu SIPVZ č. 00232P2006 Metodika využití VSW ve výuce na prvním stupni Základní školy, který řešila Základní škola a mateřská škola Lipová-lázně v roce

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl04 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 23. 10. 2012 Třída: 4. - 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl04 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 23. 10. 2012 Třída: 4. - 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl04

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_5 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky:

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_09_Vla4E_5 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.3267

CZ.1.07/1.4.00/21.3267 Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2473 Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím e-mail: skola@vraclav.cz

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ Vlastivědná témata Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se dle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Rozlišuje mezi plány a základními typy map Zná význam barev,

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Doplňující text, pracovní list, encyklopedie Zápis z vyučovací hodiny: Praha

Doplňující text, pracovní list, encyklopedie Zápis z vyučovací hodiny: Praha Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_2 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem 1/5 3.2.09.12 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Ochrana krajiny ČR (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Ochrana krajiny ČR (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

Ondrová. Rosenheimová

Ondrová. Rosenheimová Pomůcka Roční období podzimní měsíce 1. Pomůcka Roční období zimní měsíce 1. Pomůcka Roční období - jaro 1. PL - Podzim 1. PL Školní potřeby 1. PL Ovoce -zelenina 1. PL - Zima 1. PL Zdravá výţiva 1. Pomůcka

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Období: 2. období Počet hodin ročník: 33 66 Učební texty: 1 2. období Vzdělávací oblast je ve 4. 5.

Více

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY. Z_054_Česká republika_přírodní podmínky. Autor: Mgr. Jitka Kořístková

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY. Z_054_Česká republika_přírodní podmínky. Autor: Mgr. Jitka Kořístková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

očekávaný výstup Člověk a společnost 2. stupeň D být seznámen s obdobím rozkvětu českého státu v době přemyslovské a lucemburské ročník 7. č.

očekávaný výstup Člověk a společnost 2. stupeň D být seznámen s obdobím rozkvětu českého státu v době přemyslovské a lucemburské ročník 7. č. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Význam Karla IV. pro český stát Pracovní list je zaměřen na seznámení významné doby vlády

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Šablona:* III/2 Sada:* 1 Člověk a jeho svět Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: 29.5.2012 4.A

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_54 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více