Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Naše vlast Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Naše vlast Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374"

Transkript

1 VY_32_INOVACE_VL.4.A.01 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Naše vlast Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

2

3 Česká republika leží ve střední Evropě a je vnitrozemský stát ČR sousedí s Německem, Polskem, Slovenskem a Rakouskem Od roku 2004 je členským státem Evropské unie Nejdůležitějším státním svátkem je 28. říjen, v roce 1918 vznikla samostatná Československá republika Česká republika vznikla 1. ledna 1993

4 V minulosti se území našeho státu dělilo na tři celky: Čechy, Morava a Slezsko ČECHY SLEZSKO MORAVA

5 Česká republika má své státní symboly, kterými se odlišuje od jiných států VELKÝ STÁTNÍ ZNAK STÁTNÍ VLAJKA MALÝ STÁTNÍ ZNAK VLAJKA PREZIDENTA

6 TRIKOLORA STÁTNÍ PEČEŤ STÁTNÍ HYMNA

7 Které historické země tvoří území naší republiky? Kdy vznikla Česká republika? Jmenujte státní symboly. Které státy sousedí s Českou republikou?

8 Jaká hudba hraje v prezentaci? a) B. Smetana Vltava b) B. Smetana Šárka c) B. Smetana Braniboři v Čechách

9 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva NAŠE VLAST. Klíčová slova: státní symboly. Žáci si zopakují základní údaje o České republice, připomenou si historické členění a státní symboly. Odpoví na zadané otázky.

10 ie/6272/4/ aky_%c4%8desk%c3%bdch_zem%c3%ad Čechurová, Milana. Vlastivěda pro 4. ročník základní školy. SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2010, str. 10, 11. ISBN

11 VY_32_INOVACE_VL.4.A.02 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Řeky, jezera a rybníky ČR Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

12 ŘEKY, JEZERA A RYBNÍKY V jižních Čechách je oblast plná rybníků, jezer a vodních toků, kterou označujeme jako Českobudějovickou a Třeboňskou pánev Na Šumavě najdeme Černé jezero, Plešné jezero, Čertovo jezero Rybníky jsou umělé vodní nádrže, vytvořené člověkem Největší český rybník je Rožmberk na Třeboňsku

13 JEZERA, RYBNÍKY PLEŠNÉ JEZERO NA ŠUMAVĚ RYBNÍK ROŽMBERK

14 ŘEKY Území, odkud voda odtéká do jedné hlavní řeky, se nazývá POVODÍ Řeky jsou významným zdrojem vody Jihočeskou oblast odvodňuje nejdelší česká řeka Vltava Levé přítoky Vltavy jsou Otava a Berounka a pravé přítoky jsou Malše, Lužnice a Sázava U Mělníka se Vltava vlévá do Labe Labe je nejvodnatější česká řeka a vlévá se do Severního moře Morava je nejdůležitější řekou východní části ČR Její přítoky jsou Bečva, Haná a Dyje

15 ŘEKY HLAVNÍ ŘÍČNÍ SÍŤ ČR SOUTOK LABE A VLTAVY U MĚLNÍKA

16 PŘEHRADNÍ NÁDRŽE Na některých řekách byly vybudovány vodní nádrže Přehradní nádrže chrání okolí řeky před povodní HRÁZ PŘEHRADNÍ NÁDRŽE SLAPY

17 OTÁZKY Jaký je rozdíl mezi jezerem a rybníkem? Co je povodí? Která naše řeka má největší povodí? Která řeka odvádí vodu z jižních Čech?

18 SPRÁVNĚ PŘIPOJ PŘIŘAĎ Ústí Pravý přítok Pramen Soutok Levý přítok Dolní tok Horní tok Střední tok

19 ANOTACE Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva o vodstvu. Klíčová slova: řeky, jezera, rybníky. Žáci si zopakují získané poznatky o řekách, jezerech a rybnících. Odpoví na zadané otázky. Tok řeky správně připojí.

20 ZDROJE G Čechurová, Milana. Vlastivěda pro 4. ročník základní školy. SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2010, str. 23, 24, 25, 26. ISBN

21 VY_32_INOVACE_V památkách a přírodních Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Cestujeme po kulturníc zajímavostech Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

22 LÁZNĚ ČESKÉ REPUBLIKY

23 PAMÁTNÁ MÍSTA ČR Rekreace Turistika turistické stezky Cykloturistika cyklostezky Památná místa Říp, Blaník, Velehrad, Terezín, Pražský hrad, Vyšehrad Karlštejn, Český Šternb Švihov, Konopiště, Ledn Hluboká nad Vltavou

24 POZNÁŠ TYTO HRADY?

25 PŘÍRODNÍ KRÁSY ČR Národní parky Krkonoše, Šumava, Podyjí, České Švýcarsko Chráněné krajinné oblasti Přírodní rezervace

26 SPRÁVNĚ PŘIŘAĎ

27 ANOTACE Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: památná místa, přírodní krásy. Žáci si zopakují získané vědomosti, soustředí se na lázně ČR a památná mís Vyhledají na mapě. Pojmenují známé hrady. Vyhledají a přiřadí národní parky.

28 ZDROJE vysehrad.shtml Čechurová, Milana. Vlastivěda pro 4. ročník základní školy. SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2010, str. 39, 41, 42. ISBN

29 VY_32_INOVACE_VL.4.A.04 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Nejstarší osídlení naší vlasti Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

30 Nejstarší období vývoje lidské společnosti Život ve skupinách tlupách Společné obstarávání potravy Zbraně zhotovené z opracovaných kamenů Úkryty pod převisy skal, později jednoduché chaty Oděvy z kožešin Oheň PRAVĚK DOBA KAMENNÁ Zemědělství Prvním ochočeným zvířetem - pes

31 DOBA KAMENNÁ

32 DOBA BRONZOVÁ A DOBA ŽELEZNÁ Kovové nástroje, později železné Sekery, nože, srpy, hroty k šípům, meče, šperky, ozdoby První obyvatelé Keltové Řemeslníci, obchodníci, bojovníci Opevněná sídliště Razili vlastní mince

33 KELTSKÉ OBDOBÍ

34 ŽIJEME V TLUPĚ PRAVĚKÝCH LOVCŮ Ke stavbě chýše budete potřebovat... Abyste se zahřáli, musíte nasbírat hodně.. Před zimou vás chrání také oděv vyrobený z. Nosíte na sobě jako ozdoby vyrobené z Napít se chodíte k Ženy mají ve vaší tlupě na starost. V zimě se bojíte, abyste neměli Když jdou muži na lov velké zvěře, chystají na ni.. Z hlíny nebo z kostí vyrábíte figurky Když pohřbíváte zemřelé, dáváte jim s sebou do hrobu

35 ANOTACE Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: doba ledová, doba kamenná, doba železná, doba bronzová. Pravěk, Keltové. Žáci si zopakují získané vědomosti. Vypracují zadané cvičení, v kterém doplní vhodná slova. Přečtou cvičení a zhodnotí práci.

36 Čechurová, Milana. Vlastivěda pro 4. ročník základní školy. SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2010, str. 70, 71, 72. ISBN ZDROJE

37 VY_32_INOVACE_VL.4.A.05 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Karel IV. Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

38 ZE ŽIVOTA KARLA IV. Prvním Lucemburkem na českém trůně byl Jan, manžel Elišky Přemyslovny Jejich syn Karel byl vzdělaný a úspěšný panovník Český král, získal také titul císaře římské říše Za jeho vlády došlo k rozkvětu českého státu Spory se snažil řešit jednáním Podporoval stavební činnost Rozšířen nový umělecký sloh - gotika

39 VÝZNAMNÉ STAVBY Založil Nové Město pražské Karlův most Započata stavba chrámu sv. Víta Hrad Karlštejn Založena Karlova univerzita roku 1348 Podporoval stavbu kostelů a klášterů středisky vzdělanosti

40 JAK SE JMENUJÍ TYTO STAVBY?

41 GOTIKA Sloh se začal prosazovat od 13. století Lomený oblouk Žebrová klenba

42 PŘIŘAĎ ZVÍKOV, KUTNÁ HORA, CHVALŠINY

43 OTÁZKY 1. Z kterého rodu pocházel Karel IV. po otci? 2. Jaký další titul získal král Karel IV.? 3. Které významné stavby byly za jeho vlády vybudovány? 4. Jak se zasloužil o růst vzdělanosti? 5. Jmenuj některé gotické památky.

44 ANOTACE Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva o Karlu IV. Klíčová slova: král Karel IV., gotika. Žáci si zopakují získané vědomosti o životě panovníka, připomenou si významné stavby. Správně pojmenují stavby. Připomenou si základní rysy gotiky. Odpoví na zadané otázky.

45 ZDROJE Čechurová, Milana. Vlastivěda pro 4. ročník základní školy. SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2010, str. 84, 85, 86. ISBN

46 VY_32_INOVACE_VL.4.A.06 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Marie Terezie Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

47 OSVÍCENSTVÍ Nový myšlenkový směr 18. století v Evropě Nové názory na lidský život a přírodu Za osvícenské panovníky považujeme Marii Terezii a Josefa II.

48 MARIE TEREZIE Roku 1740 se stala panovnicí v habsburské říši, a tedy i v českých zemích Rozhodla se vytvořit silný a jednotně spravovaný stát Posílení vojska Sčítání lidu Soupis veškeré půdy Zavedení povinné školní docházky pro děti od 6 do 12 let Změna životních podmínek prostých obyvatel (stále nevolníky) Nový robotní řád

49 MARIE TEREZIE

50 JOSEF II. Syn Marie Terezie Zrušení nevolnictví Povolil kromě katolického i jiná náboženství Ze zrušených klášterů zřizoval nemocnice a ústavy pro sirotky a pro chudé Zavedení němčiny jako úředního jazyka Českému jazyku hrozil zánik

51 JOSEF II.

52 OTÁZKY 1. Proč začala Marie Terezie zavádět ve své říši změny? 2. Které důležité změny provedla? 3. Jaké bylo vzdělávání poddaných? 4. Vysvětlete pojem nevolnictví? 5. Jaké změny provedl Josef II.?

53 ÚKOLY Co znamenalo pro poddané Josefa II. zrušení nevolnictví? Správné řešení zakroužkuj. a) Uzavřít sňatek a založit rodinu b) Přestat robotovat c) Dát syna vyučit řemeslu d) Volně se stěhovat za prací e) Přestat platit dávky a daně f) Přestat posílat děti do školy

54 ÚKOLY Které z těchto lidí zaměstnává stát? Podtrhni správné řešení. Spisovatel Voják Herečka Podnikatel Učitel Policistka Ministr Novinář Starosta Prodavačka Farmář Soudce Poslankyně Majitel obchodu

55 ANOTACE Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: Marie Terezie, Josef II. Osvícenství. Žáci si zopakují získané vědomosti o Marii Terezii a Josefu II. Odpoví na zadané otázky. V úkolu č. 1 zakroužkují správné odpovědi. V úkolu č. 2 podtrhnou správné odpovědi.

56 ZDROJE Čechurová, Milana. Vlastivěda pro 4. ročník základní školy. SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2010, str. 95, 96, 97. ISBN c-688 madison.de/freiburg_history/ _louis_frederic.htm

57 VY_32_INOVACE_VL.4.A.07 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Moje rodina Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

58 DOKÁŽEŠ SPRÁVNĚ DOPLNIT. Dcera maminčina bratra je moje. Tatínkova matka je maminčina Maminka je...tatínkovy matky. Sestřin manžel je můj... Já jsem jeho.. Maminčin bratr je můj... Já jsem jeho.. Tatínkova matka je moje... Já jsem její..

59 DOPLŇ SPRÁVNĚ.

60 VYLUŠTI DOPLŇOVAČKU. manžel mojí sestry babička a dědeček posloupnost předků v rodině rodina tvořená jedním rodičem a dětmi ustálené zvyklosti udržované v rodině skupina přibližně stejně starých lidí

61 ANOTACE Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: příbuzenské vztahy, rodokmen. V úkolu č. 1 žáci doplní cvičení, tím si zopakují vztahy v rodině. V úkolu č. 2 doplní rodokmen. Možno použít jako domácí práci. V úkolu č. 3 vyluští doplňovačku.

62 ZDROJE databáze programu Microsoft Office

63 VY_32_INOVACE_VL.4.A.08 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Já a ti druzí Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

64 KE KOMU MÁŠ NEJBLÍŽE, ZAPIŠ. Kdo má na tebe největší vliv z těchto osob a proč? JÁ

65 CO VYJADŘUJÍ TYTO OBLIČEJE?

66 ODPOVĚZ NA OTÁZKY A ZAKROUŽKUJ SI SPRÁVNÉ PÍSMENO U ODPOVĚDI, NALEZNEŠ SLOVO. Když mluvíš s lidmi, díváš se jim do očí? ano ú ne r Můžeš skákat lidem do řeči? ano y ne s Stydíš se oslovit dospělého člověka? ano b ne p Dokážeš vyslechnout kamaráda? ano ě ne a Mluvíš neustále jen o sobě? ano m ne ch GRATULUJU!!!!!!!

67 ANOTACE Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: já, druzí. V úkolu č. 1 žáci zapíší obecně nebo konkrétně osoby, ke kterým mají nejblíže. V úkolu č. 2 popíší obličeje. V úkolu č. 3 odpoví na otázky a zakroužkují u odpovědi správné písmeno. Naleznou slovo.

68 ZDROJE databáze programu Microsoft Power Point

69 VY_32_INOVACE_VL.4.A.09 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Doprava Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

70

71

72

73 Prezentace slouží jako motivace k učivu o dopravní situaci. Klíčová slova: křižovatky. Dopravní situace. V úkolu č. 1 žáci určí, které vozidlo projede křižovatkou jako první, své řešení zdůvodní. V úkolu č. 2 žáci určí, v jakém pořadí projedou vozidla křižovatkou, své řešení zdůvodní. V úkolu č. 3 žáci určí, v jakém pořadí projedou vozidla křižovatkou, své řešení zdůvodní.

74 autoskola/krizovatky/krizovatka _4.php

75 VY_32_INOVACE_VL.4.A.10 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Co už umíme Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

76 1. Naše životní prostředí tvoří: a/ obytná část našeho domu nebo bytu b/ mezilidské vztahy, společenské a přírodní prostředí c/ příroda kolem našeho města 2. Co nepatří mezi státní symboly? a/ státní vlajka b/ státní hranice c/ státní hymna

77 3. Ve svobodných volbách volí občan: a/ své zástupce poslance b/ prezidenta c/ ministry 4. Která pohoří leží na Moravě? a/ Krkonoše a Beskydy b/ Javorníky a Jeseníky c/ Jeseníky a Orlické hory 5. Na Šumavě je pramen: a/ Labe b/ Sázavy c/ Vltavy

78 6. Která plodina se nepěstuje v nížinách? a/ ječmen b/ kukuřice c/ brambory 7. Pro chemický průmysl potřebujeme: a/ černé uhlí b/ hnědé uhlí c/ ropa 8. Kolik krajů má Česká republika? a/ 12 b/ 14 c/ V 6. století se na našem území trvale usadili: a/ Germáni b/ Slované c/ Keltové

79 10. Slovanští věrozvěstové: a/ Rastislav a Mojmír b/ Cyril a Metoděj c/ Metoděj a Svatopluk 11. Který panovnický rod vládl jako první v Čechách? a/ Slavníkovci b/ Lucemburkové c/ Přemyslovci 12. Otcem vlasti byl nazýván: a/ kníže Václav b/ Jan Hus c/ Karel IV. 13. Nástup Habsburků nové období: a/ starověk b/ středověk c/ novověk

80 14. Charakterizuj třicetiletou válku: a/ začala v roce 1620 b/ trvala třicet let c/ bojovali v ní jen muži nad třicet let 15. Kterou ze změn provedla Marie Terezie? a / zrušení nevolnictví b/ povinná školní docházka c/ povolení i jiných náboženství než katolického

81 1b, 2b, 3a, 4b, 5c, 6b, 7c, 8b, 9b, 10b, 11c, 12c, 13c, 14b, 15b

82 Sečtěte si získané body bodů GRATULUJEME!!!!!! Velmi dobré znalosti bodů Trošku víc se budete muset snažit v příštím roce. 6 a méně bodů Budete mít co dohánět.

83 Prezentace slouží jako motivace závěrečného opakování učiva. Klíčová slova : životní prostředí, státní symboly, volby, pohoří na Moravě, Šumava, plodina vrchoviny, chemický průmysl, kraje České republiky, 6. století, Velká Morava, Přemyslovci, Karel IV., Habsburkové, Třicetiletá válka, Marie Terezie. Žáci odpovídají na otázky a za pomoci učitele provedou vyhodnocení.

84 databáze programu Power Point

85 VY_32_INOVACE_VL.5.A.11 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: leden 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: Národní obrození Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

86 Jan Evangelista Purkyně Josef Jungmann František Palacký Česko-německý slovník Živé organismy se skládají z buněk Dějiny národa českého v Čechách i v Moravě

87 Josef Jungmann František Palacký Jan Evangelista Purkyně Česko-německý slovník Dějiny národa českého v Čechách i v Moravě Živé organismy se skládají z buněk

88 Kde domov můj, bory šumí po skalinách, země česká, domov můj! zemský ráj to napohled! Voda hučí po lučinách, v sadě skví se jara květ, A to je ta krásná země, kde domov můj?

89 ZAKROUŽKUJ SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ. Národní divadlo Bouda divadlo Stavovské divadlo Kočovné divadelní společnosti

90 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: J.Jungmann, F.Palacký, J.E.Purkyně, píseň Kde domov můj, Stavovské divadlo. Národní obrození. Žáci pracují podle zadaných úkolů pod vedením učitele. V úkolu č.2 správně přepíší píseň Kde domov můj, mohou si společně zazpívat nebo poslechnout nahrávku.

91 Mühlhauserová, Hana. Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k vlastivědnému učivu pro 5. ročník základní školy. Tiskárna Sládek Znojmo 2003, str. 42. databáze programu Power Point

92 VY_32_INOVACE_VL.5.A.12 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: leden 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: Revoluční rok 1848 Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

93 Rok byl neklidným rokem v celé Evropě. V řadě zemí vypukla. Lidé odmítali neomezenou moc. V Rakousku musel odstoupit nenáviděný ministr. Na trůn nastoupil mladý. Češi požadovali hlavní zákon. V červnu 1848 bylo do Prahy svoláno setkání Slovanů tzv..

94 EPIGRAM je krátká rýmovaná báseň, kterou se autor vysmívá všemu, co se mu nelíbí hlavně vrchnosti. DEMOKRATICKÝ Nechoď, Vašku, s pány na led, mnohý příklad známe, že pán sklouzne a sedlák si za něj nohu zláme.

95

96 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: revoluční rok 1848, K.H.Borovský. V úkolu č.1 žáci správně doplní text. V úkolu č.2 si zopakují získané vědomosti o K.H.Borovském.

97 Mühlhauserová, Hana. Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k vlastivědnému učivu pro 5. ročník základní školy. Tiskárna Sládek Znojmo 2003, str. 43. databáze programu Power Point

98 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: leden 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: Česká kultura v druhé pol. 19. stol. Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

99

100 Pomocí stejných čísel očísluj. 1. Bedřich Smetana pěvecký spolek Kytice 2. Božena Němcová 3. Karel Jaromír Erben 4. Miroslav Tyrš 5. Mikoláš Aleš zakladatel tělových. spolku hudební skladatel malíř spisovatel výzdoba ND nacvičoval české písně Babička Libuše 6. Hlahol spisovatelka Sokol

101 Základní kámen položen roku Stavba byla dokončena roku. Divadlo těsně před slavnostním otevřením v září roku 1881 K otevření došlo až roku..

102 Základní kámen položen roku 1868 Stavba byla dokončena roku Divadlo těsně před slavnostním otevřením v září roku 1881 vyhořelo K otevření došlo až roku

103 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: česká kultura a Národní divadlo. V úkolu č. 1 žáci pojmenují obrázky. V úkolu č. 2 vytvoří trojice, které k sobě patří. V úkolu č. 3 provedou shrnutí základních informací o ND.

104 ovsk%c3%bd Mühlhauserová, Hana. Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k vlastivědnému učivu pro 5. ročník základní školy. Tiskárna Sládek Znojmo 2003, str. 45. databáze programu Power Point

105 VY_32_INOVACE_VL.5.A.14 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: leden 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: Hospodářský rozvoj Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

106 dostavník, formanský vůz

107 koněspřežná dráha, parní lokomotiva

108 průmysl výrobky podnik - značka místo hutnický pečivo, cukrovinky zbraně, lokomotivy Škoda Vítkovické železárny Opava Ostrava spotřební Solo Sušice Sušice obuvnický broušené sklenice, vázy Ludwig Moser Zlín

109 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: hospodářský rozvoj českých zemí. Žáci si prohlédnou obrázky hromadné přepravy. Mohou sestavit různé otázky k učivu. Do tabulky doplní chybějící údaje, možno použít jako pracovní list.

110 vůz_v_18._století.gif databáze programu Power Point

111 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: leden 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: Vznik Rakouska - Uherska Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

112

113 znak, vlajka

114

115 nájemní domy ústavy sociální péče spořitelny a banky péče o staré lidi nebo o lidi s různým postižením nabídka základního i vyššího vzdělání poskytnutí ošetření a lékařské péče nemocnice školy možnost uložit si peníze nebo požádat o půjčku pronájem bytů lidem, kteří se do města přistěhovali

116 V době Rakouska Uherska byla v českých zemích školní docházka povinná pro děti: a/. od 6 do 12 let b/. od 8 do 14 let c/. od 6 do 14 let V České republice dnes děti navštěvují povinně školu od do let. Povinná školní docházka je letá.

117 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva o Rakousku Uhersku. Klíčová slova: instituce, poskytované služby, školní docházka. V úkolu č. 1 žáci správně přiřadí instituce a jimi poskytované služby. V úkolu č. 2 zakroužkují správné odpovědi a doplní text.

118 kouzlo-kramku-z-rakouska-uherska-ozivi-zatecke-muzeum/ databáze programu Power Point

119 VY_32_INOVACE_VL.5.A.16 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: leden 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: První světová válka Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

120

121

122 porovnej obě mapy mapu střední Evropy před první světovou válkou a po ní vypiš státy, které vznikly po rozpadu Rakousko Uherska na jeho původním území

123 významný český politik pronásledován během války působil v zahraničí

124 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva. Klíčová slova: střední Evropa před první světovou válkou a po ní. Žáci za pomoci učitele obě mapy porovnají a vypíší nově vzniklé státy. Lze využít i jako pracovní listy.

125 e_1914.jpg databáze programu Power Point

126 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: únor 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: Československá republika Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

127 ČSR tvořily země: Čechy, Morava, část Slezska, Slovensko, Podkarpatská Rus. Žijící národnosti: Češi, Slováci, Němci, Maďaři. Demokratická republika. Prezidentem se stal Tomáš Garrigue Masaryk. Přijata ústava. Období od roku 1918 do roku 1938 se nazývá první republika.

128

129 Čechy: Morava: Slezsko: Slovensko: Podkarpatská Rus:

130 Čechy: bílý lev Morava: šachovaná orlice Slezsko: černá orlice Slovensko: dvouramenný kříž Podkarpatská Rus: _červený medvěd

131 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva o demokratickém státě. Klíčová slova: státní znak Československé republiky, České republiky. Žáci si zopakují základní informace k učivu a vypracují zadaný úkol.

132 boly_cr/index.html databáze programu Power Point

133 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: únor 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: Život v Československu mezi dvěma válkami Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

134

135 Z tohoto období pochází také řada známých dětských knížek. Dášenka Povídání o pejskovi a kočičce Rychlé šípy jjosef Čapek JJJaroslav Foglar Karel Poláček Bylo nás pět Karel Čapek

136 Čtyři správné dvojice. Dášenka Povídání o pejskovi a kočičce Rychlé šípy Josef Čapek Jaroslav Foglar Karel Poláček Bylo nás pět Karel Čapek

137 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva o kultuře v období mezi dvěma válkami. Klíčová slova: dětská literatura. V úkolu žáci správně vyhledají dvojice, které k sobě patří a barevně označí, lze využít i jako pracovní list.

138 databáze programu Power Point

139 VY_32_INOVACE_VL.5.A.19 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: únor 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: Protektorát Čechy a Morava Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

140

141 NEVILLE CHAMBERLAIN - Velká Británie ÉDOUARD DALADIER Francie ADOLF HITLER Nacistické Německo BENITO MUSSOLINI fašistická Itálie

142

143 Karlovy Vary Hradec Králové Liberec Kutná Hora Ústí nad Labem Brno Česká Lípa České Budějovice Mělník Český Krumlov Plzeň Znojmo Bruntál Břeclav

144

145 Němečtí okupanti zasahovali proti každé demonstraci nebo při vzpomínce na Československo při oslavách vzniku samostatné Československé republiky němečtí vojáci postřelili studenta lékařské fakulty J. Opletala. Na následky zranění zemřel. 17.listopadu 1939 uzavření vysokých škol Poprava 9 studentů, ostatní odvezeni do koncentračních táborů. Na památku těchto událostí byl 17. listopad vyhlášen Mezinárodním dnem studentů.

146 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva Protektorát Čechy a Morava. Klíčová slova: mnichovská dohoda, student J. Opletal. V prezentaci si žáci zopakují základní informace o událostech této doby. Při vypracování úkolu pracují s mapou.

147 97.htm databáze programu Power Point Čechurová, Milada. Vlastivěda pro 5. ročník základní školy. SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2010, str. 70. ISBN

148 VY_32_INOVACE_VL.5.A.20 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: únor 2013 Ročník: 5. Vlastivěda: Druhá světová válka Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

149 Čech Jan Kubiš a Slovák Jozef Gabčík.

150 Terezín nedaleko Litoměřic.

151 ATENTÁT KONCENTRAČNÍ TÁBOR KAPITULACE

152 Příjezd do Prahy.

153 1. KVĚTNA KVĚTNA KVĚTNA 1945

154 Prezentace slouží jako motivace k opakování učiva Druhá světová válka. Klíčová slova: Reinhard Heydrich, koncentrační tábor Terezín. Žáci podle obrázků vypravují sled událostí. Vyřeší zadané úkoly.

155 erezin_60_vyroci databáze programu Power Point

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd.

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. Prir2 II-4 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. Anotace: Materiál učební text - poznámky 4. ročník Člověk přetváří krajinu Slouží k ověření znalostí o krajině v ČR Ověřeno 21. 3. 2012

Více

POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY

POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s povrchem ČR. POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY přirozené hranice ČR tvoří většinou hory, na jihu pak řeka střed

Více

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 1. Nejrozsáhlejší česká nížina se jmenuje Hornomoravský úval. (Ne. Polabí) 2. Na horu Javořice se můžeme vydat na Českomoravské vrchovině. (Ano.) 3. Řeka Labe protéká na dolním toku Českým středohořím.

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Výrazem samostatnosti státu jsou státní symboly. Nejdůležitější jsou: - státní vlajka - státní znak /malý a velký/ - státní hymna

ČESKÁ REPUBLIKA. Výrazem samostatnosti státu jsou státní symboly. Nejdůležitější jsou: - státní vlajka - státní znak /malý a velký/ - státní hymna ČESKÁ REPUBLIKA Vznikla 1. ledna 1993 poté, co se Československá republika rozdělila na dva samostatné státy Českou republiku a Slovenskou republiku. Výrazem samostatnosti státu jsou státní symboly. Nejdůležitější

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. září říjen. říjen. listopad. listopad prosinec. prosinec. leden

TEMATICKÝ PLÁN. září. září říjen. říjen. listopad. listopad prosinec. prosinec. leden TEMATICKÝ PLÁN Předmět: VLASTIVĚDA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Matějcová, Mgr. Kateřina Rothová Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 4. (4. A, 4. B) Školní rok 2016/2017

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA největší město a zároveň hlavní město Praha ostatní větší města: Brno, Ostrava,

Více

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby trvání prvního samostatného československého státu. Učebnice: Obrazy z novějších

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Předmět: Vlastivěda Vl. Naše vlast ČR - poloha ČR, obyvatelé ČR, členění na kraje, sousedé ČR

Předmět: Vlastivěda Vl. Naše vlast ČR - poloha ČR, obyvatelé ČR, členění na kraje, sousedé ČR Přílohy Příloha číslo 1: Školní vzdělávací program ZŠ Dobrovského Vlastivěda. Školní vzdělávací program Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Oblast: Předmět: Období: Člověk a

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/2/13.

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/2/13. Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Anotace: Klíčová slova: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Opakování a procvičování učiva vlastivědy

Opakování a procvičování učiva vlastivědy Opakování a procvičování učiva vlastivědy Téma : Panovníci a významné osobnosti nejstarších českých dějin Cíl : Vyhledávání a zpracování získaných informací Pomůcky : pracovní listy, kartičky s panovníky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

Velká vlastivědná soutěž dějiny VY_32_INOVACE_45V1109. Mgr. Hana Kvasničková

Velká vlastivědná soutěž dějiny VY_32_INOVACE_45V1109. Mgr. Hana Kvasničková Velká vlastivědná soutěž dějiny Mgr. Hana Kvasničková 1 Skupinová práce určená k procvičení i rozšíření probraného dějepisného učiva. Vyjmenuje některé osobnosti českých dějin, využívá archívu, knihoven

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/12. Název materiálu: Hydrologie České republiky. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/12. Název materiálu: Hydrologie České republiky. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Hydrologie České republiky daltonský list Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracovala: Mgr. Pavel Šulák Dalton - Hydrologie České republiky A. pracuj samostatně

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vodstvo ČR samostatná práce

Vodstvo ČR samostatná práce Název: Škola: Autor: VY_32_INOVACE_Z_9B_8CH Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Mgr. Adéla Nosková Ročník: 9. Tematický okruh, předmět: Téma: Využívání informačních a komunikačních

Více

Metodický list k pracovnímu listu pro cizince, pro žáky s poruchou školních dovedností i prospěchově slabší žáky.

Metodický list k pracovnímu listu pro cizince, pro žáky s poruchou školních dovedností i prospěchově slabší žáky. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Metodický list k pracovnímu listu pro cizince, pro žáky s poruchou školních dovedností i prospěchově slabší žáky. Předmět Ročník Vlastivěda

Více

očekávaný výstup ročník 9. č. 14 název

očekávaný výstup ročník 9. č. 14 název č. 14 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 9. Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský a ostatní kraje ČR V pracovních listech

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

VODSTVO ČR pracovní list

VODSTVO ČR pracovní list VODSTVO ČR pracovní list VY_52_INOVACE_CVSD2_11_4B Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Pracovní list se zabývá vodstvem ČR. V

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

ČSR mezi válkami VY_32_INOVACE_D_428

ČSR mezi válkami VY_32_INOVACE_D_428 VY_32_INOVACE_D_428 ČSR mezi válkami Autor: Karel Primas, Mgr. Použití: 9. ročník Datum vypracování: 6. 1. 2013 Datum pilotáže: 8. 1. 2013 Metodika: žáci mohou vyplňovat pracovní list buď jako opakování

Více

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU 1. Doplňte neúplný text. Po smrti Ludvíka Jagellonského byl roku 1526 zvolen na český trůn člen mocného evropského rodu, který pocházel

Více

Polsko náš severní soused

Polsko náš severní soused Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_65 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Datum ověření: 14.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_36

Datum ověření: 14.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_36 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_36 Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, Anotace upevnění či ověření znalosti učiva o České republice.

Více

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI VY_32_INOVACE_02_Nejstarší osídlení naší vlasti NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://pravek.boiohaemum.cz/index.php

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 2. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 2. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 2 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. ČESKÉ BUDĚJOVICE leží na soutoku Vltavy a Malše město je proslulé výrobou piva

Více

ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova Litoměřice

ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova Litoměřice Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět Vlastivěda Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci

Více

Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu:

Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: 5.12.2012 Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu: VY_12_INOVACE_16_Vl 4.roč. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2213

Více

Učebnice, atlas, pracovní list- dokončení Zápis z vyučovací hodiny:

Učebnice, atlas, pracovní list- dokončení Zápis z vyučovací hodiny: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_17 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, p. o.

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, p. o. Podpora a vylepšení podmínek výuky Základní škola, Liberec, Křížanská 80, p. o. Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-1-41 Vypracoval: Daniela Šťastná Výukový cíl: Žák kreslí architektonické prvky Žák přiřazuje

Více

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY pracovní list. Jméno:

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY pracovní list. Jméno: č. 9 název Kraje České republiky anotace V pracovních listech žáci poznávají přírodní zvláštnosti krajů ČR. Testovou i zábavnou formou si ověřují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Vltava

ČESKÁ REPUBLIKA Vltava Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Vltava Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_VL_04_ČESKÁ REPUBLIKA 4. 5. ročník

Více

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test k uvedeným tématům určený k zadání prostřednictvím interaktivní tabule. Řešení testu je uvedeno v příloze na

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti STOLETÍ PÁRY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s průmyslovým a kulturním rozvojem českých zemí. Učebnice: Obrazy z novějších Českých dějin. STOLETÍ PÁRY 19.

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_4 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_33 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Dějepis / Historické etapy a odkaz minulosti

Dějepis / Historické etapy a odkaz minulosti Identifikátor materiálu Anotace Autor Jazyk EU: ICT 1-20 Hra slouží k zopakování stručných fakt o významných osobnostech jednotlivých historických období v českých dějinách a vytvoření jejich přehledu,

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

VLASTIVĚDA / 4. ROČNÍK. Strategie (metody a formy práce)

VLASTIVĚDA / 4. ROČNÍK. Strategie (metody a formy práce) VLASTIVĚDA / 4. ROČNÍK Učivo Čas Strategie (metody a formy práce) Pomůcky Pravěk Kapitola o čase České země v pravěku 3 práce ve dvojicích přiřazování letopočtů staletí a tisíciletí samostatná práce vyhledávání

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Severní Morava a Slezsko

Severní Morava a Slezsko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_40 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

povrch, členitost a pohoří

povrch, členitost a pohoří č. 5 název Přírodní podmínky ČR povrch, členitost a pohoří anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 6. V pracovních listech žáci získávají základní

Více

VY_32_INOVACE_Z8 16. Téma: Práce s tematickými mapami. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis

VY_32_INOVACE_Z8 16. Téma: Práce s tematickými mapami. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis VY_32_INOVACE_Z8 16 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony České republiky Téma: Práce s tematickými mapami Jméno autora: Mgr. Lucie Racková Datum ověření

Více

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte správně nebo zakroužkujte správnou odpověď. V polovině 11. století se rozhořel boj mezi papežem a císařem o to, kdo je na světě mocnější. Toho využil kníže,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozkvět kultury a umění

Rozkvět kultury a umění Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_8 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

1) Úpice má přibližně: a) obyvatel b) obyvatel c) obyvatel

1) Úpice má přibližně: a) obyvatel b) obyvatel c) obyvatel JMÉNO A PŘÍJMENÍ: TŘÍDA: 3.A 1) Úpice má přibližně: a) 3 000 obyvatel b) 6 000 obyvatel c) 10 000 obyvatel 2) Na Náměstí T. G. M. v Úpici stojí: a) Kostel sv. Jakuba menšího b) Kostel sv. Jakuba většího

Více

VY_52_INOVACE_VL_4A_23 Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod. Ročník: 4. Tematický okruh, předmět: Přírodní vědy, Vlastivěda

VY_52_INOVACE_VL_4A_23 Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod. Ročník: 4. Tematický okruh, předmět: Přírodní vědy, Vlastivěda Název: Škola: Autor: VY_52_INOVACE_VL_4A_23 Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Ivana Hynková Ročník: 4. Tematický okruh, předmět: Přírodní vědy, Vlastivěda Téma: 1. čtvrtletní

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska.

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska. č. 7 název Státy Střední Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají střední Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR Název: Kraje a krajská města ČR Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy.

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655 Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Úmoří ČR Povodí- z určitého území voda stéká do jedné řeky Úmoří- z určitého území je voda odváděna do jednoho

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Kraj, v němž žijeme Anotace Pracovní listy k zopakování a procvičení učiva Kraj, v němž žijeme. Autor Mgr.

Více

Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Mnichovská dohoda Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace: Autor: Jazyk: Pracovní list vybízející žáky k aktivitě a uplatnění získaných

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Přemyslovci - Boleslav II.

Přemyslovci - Boleslav II. Tematická oblast Přemyslovci - Boleslav II. Přemyslovci Datum vytvoření 17.11.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První Vlivem evropské politiky ztratil Boleslav II. na konci své vlády rozsáhlá

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Kraj Vysočina. Pardubický kraj. November 07, DUM VL 14, Pardubický kraj, Kraj Vysočina.notebook

Kraj Vysočina. Pardubický kraj. November 07, DUM VL 14, Pardubický kraj, Kraj Vysočina.notebook Pardubický kraj http://commons.wikimedia.org/wiki/file%3apardubick%c3%bd_kraj_in_czech_republic.svg Kraj Vysočina http://commons.wikimedia.org/wiki/file:kraj_vysocina.svg 1 Pardubický kraj leží ve východních

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více