455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)"

Transkript

1 455/1991 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (platí od do ) ve 231/1992, zákona č. 591/1992, zákona č. 600/1992, zákona č. 273/1993 zákona č. 303/1993, zákona č. 42/1994, zákona č. 38/1994, zákona č. 136/1994, zákona č. 200/1994, zákona č. 237/1995, zákona č. 286/1995, zákona č. 95/1996, zákona č. 94/1996, zákona č. 147/1996, zákona č. 19/1997, zákona č. 49/1997, zákona č. 61/1997, zákona č. 217/1997, zákona č. 280/1997, zákona č. 79/1997, zákona č. 15/1998, zákona č. 83/1998, zákona č. 157/1998, zákona č. 167/1998, zákona č. 159/1999, zákona č. 358/1999, zákona č. 356/1999, zákona č. 360/1999, zákona č. 363/1999, zákona č. 27/2000, zákona č. 29/2000, zákona č. 121/2000, zákona č. 122/2000, zákona č. 123/2000, zákona č. 124/2000, zákona č. 149/2000, zákona č. 151/2000, zákona č. 158/2000, zákona č. 247/2000, zákona č. 249/2000, zákona č. 258/2000, zákona č. 309/2000, zákona č. 362/2000, zákona č. 409/2000, zákona č. 458/2000, zákona č. 100/2001, zákona č. 120/2001, zákona č. 164/2001, zákona č. 256/2001, zákona č. 274/2001, zákona č. 477/2001, zákona č. 478/2001, zákona č. 501/2001, zákona č. 86/2002, zákona č. 119/2002, zákona č. 174/2002, zákona č. 281/2002, zákona č. 308/2002, zákona č. 320/2002, zákona č. 88/2003, zákona č. 130/2003, zákona č. 162/2003, zákona č. 224/2003, zákona č. 228/2003, zákona č. 274/2003, zákona č. 354/2003, zákona č. 438/2003, zákona č. 38/2004, zákona č. 119/2004, zákona č. 167/2004, zákona č. 257/2004, zákona č. 326/2004, zákona č. 499/2004, zákona č. 695/2004, zákona č. 58/2005, zákona č. 95/2005, zákona č. 127/2005, zákona č. 215/2005, zákona č. 253/2005, zákona č. 358/2005, zákona č. 428/2005, zákona č. 444/2005, zákona č. 62/2006, zákona č. 76/2006, zákona č. 109/2006, zákona č. 115/2006, zákona č. 131/2006, zákona č. 161/2006, zákona č. 165/2006, zákona č. 179/2006, zákona č. 186/2006, zákona č. 191/2006, zákona č. 212/2006, zákona č. 214/2006, zákona č. 225/2006, zákona č. 310/2006, zákona č. 315/2006, zákona č. 160/2007, zákona č. 269/2007, zákona č. 270/2007, zákona č. 296/2007, zákona č. 130/2008, zákona č. 189/2008, zákona č. 230/2008, zákona č. 254/2008, zákona č. 274/2008, zákona č. 227/2009, zákona č. 285/2009, zákona č. 145/2010, zákona č. 160/2010, zákona č. 155/2010, zákona č. 424/2010, zákona č. 427/2010, zákona č. 73/2011, zákona č. 152/2011, zákona č. 350/2011, zákona č. 351/2011, zákona č. 355/2011, zákona č. 375/2011, zákona č. 420/2011, zákona č. 428/2011, zákona č. 458/2011, zákona č. 53/2012, zákona č. 119/2012, zákona č. 167/2012, zákona č. 169/2012, zákona č. 199/2012, zákona č. 201/2012, zákona č. 202/2012, zákona č. 221/2012, zákona č. 407/2012, zákona č. 234/2013, zákona č. 241/2013 zákona č. 279/2013,, zákona č. 303/2013, zákona č. 308/2013, zákona č. 309/2013, zákona č. 127/2014, zákona č. 140/2014, zákona č. 267/2014, zákona č. 206/2015, zákona č. 267/2015, zákona č. 88/2016, zákona č. 91/2016, zákona č. 126/2016, zákona č. 188/2016, zákona č. 229/2016, zákona č. 258/2016, zákona č. 304/2016, zákona č. 304/201664/2017, (zkráceno text neobsahující změny byl vypuštěn) zákona č. 64/2017, zákona č. 65/2017 a zákona č. 183/2017 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 62 (1) Právnická osoba jako podnikatel podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) v rozporu s 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti nevede a neuchovává po zákonem stanovenou dobu o těchto osobách evidenci a neuchovává po zákonem stanovenou dobu kopie dokladů o jejich odborné způsobilosti, b) neoznámí živnostenskému úřadu ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací ukončení výkonu jeho funkce podle 11 odst. 5, c) v rozporu s 11 odst. 7 nepředloží živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou neoznámí živnostenskému úřadu ukončení výkonu jeho funkce, d) neustanoví nového odpovědného zástupce podle 11 odst. 8, e) v rozporu s 17 odst neprokáže na žádost živnostenského úřadu právní důvod pro užívání provozovny, oprávněnost umístění mobilní provozovny, 2. neoznámí předem zahájení ukončení provozování živnosti v provozovně, f) v rozporu s 17 odst. 4 neustanoví osobu odpovědnou za činnost provozovny, g) neoznačí provozovnu podle 17 odst. 7, 8 9, h) v rozporu s 17 odst. 10 umožní prodejem zboží poskytováním služeb pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštními právními předpisy, i) poruší některou z podmínek stanovených změněných živnostenským úřadem pro provozování koncesované živnosti podle 27 odst. 3, j) v rozporu s 31 odst. 2 neoznačí sídlo organizační složku závodu, k) neprokáže kontrolnímu orgánu způsob nabytí prodávaného zboží materiálu podle 31 odst. 3,

2 l) v rozporu s 31 odst. 4 neidentifikuje účastníka smluvního vztahu předmět smluvního vztahu, nevede evidenci o účastnících předmětu smluvního vztahu, nemá tuto evidenci přístupnou v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází, m) neeviduje neuchovává identifikační údaje podle 31 odst. 6, n) v rozporu s 31 odst. 7 koupí zboží ho přijme do zástavy zprostředkuje jeho nákup, o) nezajistí, aby v provozovně určené pro prodej zboží poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého slovenského jazyka podle 31 odst. 8, p) nezajistí, aby jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti podle 31 odst. 9, q) neoznámí živnostenskému úřadu pokračování v provozování živnosti podle 31 odst. 12, r) nevydá na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží poskytnutí služby, na dokladu neuvede zákonem stanovené údaje podle 31 odst. 14, s) v rozporu s 31 odst. 15 nesdělí na žádost živnostenského úřadu, zda provozuje živnost, nedoloží doklady prokazující provozování živnosti, t) v rozporu s 31 odst. 16 neoznámí při ukončení činnosti v provozovně živnostenskému úřadu adresu místa, kde lze vypořádat případné závazky, u) v rozporu s 31 odst. 17 zaměstnává zaměstnance, kteří nemají způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními právními předpisy znalost bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví, v) v rozporu s 49 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, nepředloží doklady o nich, s výjimkou neoznámení změny oboru činnosti u živnosti volné, w) v rozporu s 56 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi, nepředloží doklady o nich. (2) Podnikající fyzická osoba uvedená v 69a odst. 1 se při dočasném poskytování služeb dopustí přestupku tím, že a) v rozporu s 69a odst. 4 písm. a) neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb, b) v rozporu s 69a odst. 4 písm. b) a 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, c) v rozporu s 69a odst. 5 uznávacímu orgánu neoznámí poskytování služeb v činnosti, která je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní podmínky odborné způsobilosti podle 7. (3) Právnická osoba uvedená v 69a odst. 2 se při dočasném poskytování služeb dopustí přestupku tím, že a) v rozporu s 69a odst. 4 písm. a) neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb, b) v rozporu s 69a odst. 4 písm. b) a 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, c) v rozporu s 69a odst. 5 neoznámí uznávacímu orgánu poskytování služeb v činnosti, která je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní podmínky odborné způsobilosti podle 7. (4) Za přestupek lze uložit pokutu a) do Kč, jde li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), k), l), m), n), r), t), u), b) do Kč, jde li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), i), j), o), p), s), podle odstavce 2 podle odstavce 3, (zkráceno text neobsahující změny byl vypuštěn) 63 (1) Právnická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je a) živností volnou, b) předmětem živnosti řemeslné vázané, c) předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění. (2) Za přestupek lze uložit pokutu a) do Kč, jde li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) do Kč, jde li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c) do Kč, jde li o přestupek podle odstavce 1 písm. c). (zkráceno text neobsahující změny byl vypuštěn) KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Předmět podnikání Požadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost podle 27 odst. 1 a 2 Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle 27 odst. 3 Orgán státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi Poznámka Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin pro výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) potravinářskou technologii, chemii, zemědělství, farmacii, lékařství veterinární lékařství, pro výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) Ministerstvo zemědělství zákon č. 61/1997, o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991, o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění, a zákona č. 587/1992, o spotřebních daních, ve znění, (zákon o lihu), ve znění

3 zaměřeném na potravinářskou technologii, chemii, zemědělství, farmacii veterinární lékařství a 3 roky praxe v oboru, vzdělání zaměřeném na potravinářskou technologii, chemii, zemědělství, v oboru laborant pro farmaceutickou výrobu a 3 roky praxe v oboru, d) osvědčení o rekvalifikaci jiný doklad o školství, mládeže a tělovýchovy, odvětví, v němž je živnost provozována, a 3 roky praxe v oboru, e) doklady podle 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) e) živnostenského zákona Výroba a úprava lihu sulfitového lihu syntetického programu a studijním oboru zaměřeném na chemii, zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, vzdělání zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, d) osvědčení o rekvalifikaci jiný doklad o školství, mládeže a tělovýchovy, odvětví, v němž je živnost provozována, a 3 roky praxe v oboru, e) doklady podle 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) e) živnostenského zákona Ministerstvo průmyslu a obchodu zákon č. 61/1997, ve znění Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování,nákup, a prodej a skladovánívýbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice aprovádění trhacích prací pro výzkum, vývoj, výrobu a zpracování výbušnin a výzkum, vývoj a výrobu munice: : vysokoškolské vzdělání ve studijním technické vědy technologie; pro ničení a zneškodňování výbušnin: oprávnění průkazpyrotechnika*); vydané obvodním báňským úřadem a věk nejméně 21 let; pro nákup, a prodej a skladování výbušnin: a) oprávnění průkazpyrotechnika střelmistra*), b) odpalovače ohňostrojů vydané obvodním báňským úřadem oprávnění technického vedoucího odstřelů*); pro znehodnocování, ničení a delaboraci munice: a) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým zaměřením a oprávnění pyrotechnika*), orgánu členů orgánu***); výzkum, vývoj, výroba, znehodnocování, ničení, delaborace, nákup, prodej a skladování munice mohou být provozovány pouze v provozovně uvedené v muniční licenci****)*) pro výzkum, vývoj, výrobu, zpracování,ničení, zneškodňovánízpracování, nákup, a prodej a skladovánívýbušnin Český báňský úřad*****) "*) 35 a 36 zákona č. 61/1988, o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů **) 70f zákona č. 119/2002, o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 229/2016 ***)*) 1 odst. 5 zákona č. 451/1991, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky b) osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu**) a 3 roky praxe v oboru, c) osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu**) a 5 let praxe v oboru; pro nákup, prodej a skladování munice: a) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým, ekonomickým, vojenským policejním zaměřením, ****) 70i**) 23, 35, 36 zákona č. 119/2002,61/1988, o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,ve znění zákona č. 229/ /1991 *****) 23 zákona č. 61/1988, ve znění b) osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu**) a 3 roky praxe v oboru, c) osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu**) a 5 let praxe v oboru vydané Českým báňským úřadem;

4 pro provádění trhacích prací: a) oprávnění průkazstřelmistra*), vydané obvodním báňským úřadem, b) oprávnění technického vedoucího odstřelů vydané Českým báňským úřadem*) Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva pro vývoj, výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničem zbraní: technické vědy technologie a 3 roky praxe v oboru, zaměřeném na technické vědy technologie a 3 roky praxe v oboru, vzdělání s technickým zaměřením a 3 roky praxe v oboru, d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání puškař nástrojař a 3 roky praxe v oboru, e) osvědčení o rekvalifikaci jiný doklad o školství, mládeže a tělovýchovy, odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru; pro nákup, prodej, přepravu, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva: ekonomii, vojenství, policii, technické vědy technologie a 1 rok praxe v oboru, zaměřeném na ekonomii, vojenství, policii, technické vědy technologie a 2 roky praxe v oboru, vzdělání s technickým, ekonomickým, vojenským policejním zaměřením a 2 roky praxe v oboru, d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání prodavač se specializací na zbraně a střelivo v příbuzném oboru a 3 roky praxe v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivem, e) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání puškař nástrojař a 3 roky praxe v oboru a 1 rok praxe v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivem, f) osvědčení o rekvalifikaci jiný doklad o školství, mládeže a tělovýchovy, odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru; orgánu členů orgánu*), pro nabývání výbušnin a výbušných předmětů**) a provádění činností s nimi musí podnikatel odpovědný zástupce splňovat odbornou způsobilost stanovenou pro obor výzkum, vývoj, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, a to přiměřeně rozsahu živnostenského oprávnění pro vývoj, výrobu, ničení, znehodnocování střeliva Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva ***) *) 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 **) 21 odst. 1 a 2 zákona č. 61/1988, ve znění zákona č. 542/1991 ***) pro vývoj, výrobu, ničení a znehodnocování střeliva 17 odst. 3 písm. i) zákona č. 156/2000, o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 13/1998, a zákona č. 368/1992, o správních poplatcích, ve znění, ve 155/2010 a ve znění zákona č. 206/2015, o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a pro výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení střeliva: odborná způsobilost stanovená pro vývoj, výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení zbraní, oprávnění průkaz pyrotechnika a věk nejméně 21 let; pro vývoj střeliva: vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické vědy technologie, studijní obor teorie a technologie výbušnin a 3 roky praxe v oboru technické vědy, ekonomii, vojenství policii a věk nejméně 21 let, zaměstnanců ( 6 odst. 2 zákona č. 455/1991, ve souhlas krajského ředitelství Policie České republiky 3 odst. 2 zákona č. 310/2006, o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a

5 ničení bezpečnostního materiálu Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci*) realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělám zaměřeném na technické vědy, ekonomii, vojenství policii a věk nejméně 21 let, c) střední vzdělání s maturitní zkouškou výučním listem v oboru vzdělání s technickým, ekonomickým, vojenským policejním zaměřením a věk nejméně 21 let, d) osvědčení o rekvalifikaci jiný doklad o školství, mládeže a tělovýchovy, odvětví, v němž je živnost provozována, a 1 rok praxe v oboru a věk nejméně 21 let pro výrobu a zpracování paliv a maziv: programu a studijním oboru zaměřeném na chemii a 1 rok praxe v oboru, zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, d) osvědčení o rekvalifikaci jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru, e) profesní kvalifikace pro činnost chemika pro obsluhu zařízení podle zvláštního právního předpisu*) a 4 roky praxe v oboru, f) doklady podle 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) e) živnostenského zákona; pro distribuci pohonných hmot: a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v oboru, c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, d) střední vzdělání a 4 roky praxe v oboru, e) profesní kvalifikace pro činnost chemika pro obsluhu zařízení podle zvláštního právního předpisu*) a 4 roky praxe v oboru technické vědy a 3 roky praxe v oboru, s technickým zaměřením a 6 roků praxe v oboru, vzdělání s technickým zaměřením a 6 roků praxe v oboru; u zdrojů tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně a samostatného rozvodného zařízení tepelné energie s instalovaným výkonem do 1 MW včetně postačuje: a) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání s technickým zaměřením a 3 roky praxe v oboru, b) osvědčení o rekvalifikaci jiný doklad o odborné kvalifikaci pro provozování malých energetických zdrojů vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvem, do jehož 155/2010 ) fyzická právnická osoba, která žádá o udělení koncese a není držitelem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie*), musí prokázat, že má technické předpoklady k zajištění výkonu koncesované činnosti**), a že touto činností nedojde k ohrožení života a činnosti osob, majetku či zájmu na ochranu životního prostředí. Fyzická právnická osoba, která žádá o udělení koncese, musí mít uzavřeno pojištění odpovědnosti. pro distribuci pohonných hmot celní úřad Státní energetická inspekce bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) Zákon č. 311/2006, o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění *) zákon č. 179/2006, ve znění pozdějších předpisů *) zákon č. 458/2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění **) 9 vyhlášky č. 426/2005, o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

6 Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou li určeny k přepravě zvířat věcí, osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, nákladní provozovaná vozidly jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou li určeny k přepravě zvířat věcí, osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována odborná způsobilost podle 8a zákona č. 111/1994 u silniční motorové dopravy nákladní provozované vozidly jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou li určeny k přepravě zvířat věcí, a osobní provozované vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče dopravní úřad zákon č. 111/1994, o silniční dopravě, ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání v silniční dopravě a zrušuje se směrnice Rady 96/26/ES Vnitrozemská vodní doprava 33a zákona č. 114/1995, o vnitrozemské plavbě, ve 358/1999 Ministerstvo dopravy zákon č. 114/1995, o vnitrozemské plavbě, ve znění Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků Provádění pyrotechnického průzkumu a) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zaměřeném na rostlinolékařství, ochranu rostlin, pěstitelství, zahradnictví, chmelařství, vinohradnictví, lesnictví, zemědělskou lesnickou techniku, obecné zemědělství a 3 roky praxe v obsluze a seřizování zařízení pro aplikaci přípravků, b) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a 4 roky praxe v obsluze a seřizování zařízení pro aplikaci přípravků a) oprávnění průkazpyrotechnika*) vydané obvodním báňským úřadem, b) osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění bez rozlišení druhu pyrotechnického průzkumu**)oprávnění a věk nejméně 21 let schválení provozovny orgánu členů orgánu***)*) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 65 zákona č. 326/2004, o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve 199/2012 "*) 35 a 36 zákona č. 61/1988, ve znění **) 70f zákona č. 119/2002, ve znění zákona č. 229/2016 ***)*) 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Provádění veřejných dražeb dobrovolných nedobrovolných pro provádění veřejných dražeb dobrovolných: a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v dražební realitní činnosti, b) vyšší odborné vzdělání a 3 roky praxe v dražební realitní činnosti, c) střední vzdělání a 5 let praxe v dražební realitní činnosti, d) osvědčení o rekvalifikaci jiný doklad o školství, mládeže a tělovýchovy, odvětví, v němž je živnost provozována, a 9 let praxe v dražební realitní činnosti, e) doklady podle 7 odst. 5 písm. j), k), l) m) živnostenského zákona; Ministerstvo pro místní rozvoj 6 zákona č. 26/2000, o veřejných dražbách, ve 315/2006 pro provádění veřejných dražeb nedobrovolných: a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v dražební realitní činnosti, b) vyšší odborné vzdělání a 4 roky praxe v dražební realitní činnosti,

7 c) střední vzdělání a 6 let praxe v dražební realitní činnosti, d) osvědčení o rekvalifikaci jiný doklad o školství, mládeže a tělovýchovy, odvětví, v němž je živnost provozována, a 10 let praxe v dražební realitní činnosti, e) doklady podle 7 odst. 5 písm. j), k), l) m) živnostenského zákona Provozování cestovní kanceláře cestovní ruch, zaměřeném na cestovní ruch, vzdělání zaměřeném na cestovní ruch, d) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, e) vyšší odborné vzdělání a 3 roky praxe v oboru, f) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 6 let praxe v oboru, g) osvědčení o rekvalifikaci jiný doklad o školství, mládeže a tělovýchovy, odvětví, v němž je živnost provozována, a 6 let praxe v oboru, h) doklad o profesní kvalifikaci pro provozování cestovní kanceláře podle zvláštního právního předpisu*) a 2 roky praxe v oboru i) doklady podle 7 odst. 5 písm. b),c), f), g), h) i) živnostenského zákona Ministerstvo pro místní rozvoj**) *) zákon č. 179/2006, o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) **) zákon č. 159/1999, o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění, a zákona č. 455/1991, o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění Ostraha majetku a osob a) vysokoškolské vzdělání, b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního obdobného zaměření, bezpečnostním právním a 3 roky praxe v oboru, d) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení o rekvalifikaci jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, e) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a profesní kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu*) Služby soukromých detektivůa) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního obdobného zaměření a 1 rok praxe v oboru, bezpečnostním právním a 3 roky praxe v oboru, d) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení o rekvalifikaci jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,, orgánu členů orgánu**) a osob, které pro předmětnou činnost vykonávají ( 6 odst. 2 zákona č. 455/1991, ve 155/2010 ), orgánu členů orgánu**) a osob, které pro předmětnou činnost vykonávají ( 6 odst. 2 zákona č. 455/1991, ve 155/2010 )) *) zákon č. 179/2006, ve znění pozdějších předpisů, **) 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 *) zákon č. 179/2006, ve znění pozdějších předpisů, **) 1 odst. 5 zákona č. 451/1991

8 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob Vedení spisovny e) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a profesní kvalifikace pro činnost detektiv koncipient podle zvláštního právního předpisu*) strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace výpočetní techniku a 1 rok praxe v oboru, zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace výpočetní techniku a 2 roky praxe v oboru, vzdělání zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace výpočetní techniku a 2 roky praxe v oboru, d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace výpočetní techniku a 3 roky praxe v oboru, e) osvědčení o rekvalifikaci jiný doklad o školství, mládeže a tělovýchovy, odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v administrativě, b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v administrativě, c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v administrativě, d) osvědčení o rekvalifikaci jiný doklad o školství, mládeže a tělovýchovy, odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v administrativě osob, které pro předmětnou činnost vykonávají ( 6 odst. 2 zákona č. 455/1991, ve 155/2010 ) schválení provozovny a zaměstnanců ( 6 odst. 2 zákona č. 455/1991, ve 155/2010 ) Státní oblastní archiv příslušný podle místa provozovny 68 odst. 4 zákona č. 499/2004, o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní Provozování pohřební služby Provádění balzamace a konzervace vojenství, policii tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport a 2 roky praxe v řízení střeleb provozování střelnic, zaměřeném na vojenství, policii tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport a 2 roky praxe v řízení střeleb provozování střelnic, vzdělání zaměřeném na vojenství policii a 2 roky praxe v řízení střeleb provozování střelnic, d) průkaz rozhodčího trenéra střeleb a 3 roky praxe v řízení střeleb provozování střelnic 6 odst. 2 zákona č. 256/2001, o pohřebnictví a o změně některých zákonů 10 odst. 2 zákona č. 256/2001, o pohřebnictví a o změně některých zákonů orgánu členů orgánu*) *) 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 krajské hygienické stanice 6 odst. 4 zákona č. 256/2001, o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve 67/2006 krajské hygienické stanice 10 odst. 4 zákona č. 256/2001, o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve 320/2002 Provozování krematoria 13 odst. 2 zákona č. 256/2001, o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve 67/2006 krajské hygienické stanice 13 odst. 4 zákona č. 256/2001, o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve 67/2006

9 (zkráceno text neobsahující změny byl vypuštěn)

Příloha č. 3 Koncesované živnosti

Příloha č. 3 Koncesované živnosti Příloha č. 3 Koncesované živnosti Předmět podnikání Požadovaná odborná a jiná Podmínky, jejichž splnění se Orgán státní správy, který Poznámka zvláštní způsobilost podle vyžaduje podle 27 odst. 3 se vyjadřuje

Více

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (platí od 1. 98. 2017 do 15. 1131. 8. 2017) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992

Více

KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle 27 odst. 3

KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle 27 odst. 3 Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb. Předmět podnikání Požadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost podle 27 odst. 1 a 2 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle

Více

č. 455/1991 Sb., o živnostenském č. 587/1992 Sb., o spotřebních Ministerstvo zemědělství zákon č. 61/1997 Sb., o lihu oboru zaměřeném

č. 455/1991 Sb., o živnostenském č. 587/1992 Sb., o spotřebních Ministerstvo zemědělství zákon č. 61/1997 Sb., o lihu oboru zaměřeném PŘÍLOHA č. 3 k zákonu č. 455/11 Sb. KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Poznámka Orgán státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle 27 odst. 3 Požadovaná

Více

ASPI BY569 Strana :25:56

ASPI BY569 Strana :25:56 Obsah Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Předmět podnikání Požadovaná odborná a jiná zvláštní Podmínky, jejichž splnění se Orgán státní správy, který se Poznámka způsobilost podle 27 odst. 1 a

Více

Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI. (K 26 a 27)

Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI. (K 26 a 27) Systém ASPI - stav k 1.6.2008 do částky 60/2008 Sb. a 12/2008 Sb.m.s. Obsah a text 455/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 7.2008 Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Předmět

Více

praxe v oboru, nebo rozsahu živnostenského d) střední vzdělání s výučním listem oprávnění v oboru vzdělání puškař nebo

praxe v oboru, nebo rozsahu živnostenského d) střední vzdělání s výučním listem oprávnění v oboru vzdělání puškař nebo Příloha 3 ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ Předmět podnikání Požadovaná odborná a jiná zvláštní Podmínky, jejichž splnění se Orgán státní správy, který se Poznámka způsobilost podle 27 odst. 1 a 2 vyžaduje podle vyjadřuje

Více

KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI. b) vyí odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo c) střední vzdělání s maturitní

KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI. b) vyí odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo c) střední vzdělání s maturitní KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI Předmět podnikání Požadovaná odborná a jiná zvlátní Podmínky, jejichž splnění se Orgán státní správy, který se Poznámka způsobilost podle 27 odst. 1 a 2 vyžaduje podle vyjadřuje k

Více

455/1991 Sb., pro výrobu a úpravu. lihovin a ostatních. konzumního lihu, (s výjimkou piva, kvasného lihu,

455/1991 Sb., pro výrobu a úpravu. lihovin a ostatních. konzumního lihu, (s výjimkou piva, kvasného lihu, KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Požadovaná odborná a jiná 27 odst. 1 a 2 vyžaduje podle 27 odst. 3 Orgán státní správy, k žádosti o koncesi 1 2 3 4 5 Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin

Více

ŽIVNOSTI VÁZANÉ (K 23 a 24)

ŽIVNOSTI VÁZANÉ (K 23 a 24) Části platného znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona

Více

Živnosti koncesované - Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenskému zákonu

Živnosti koncesované - Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenskému zákonu Živnosti koncesované - Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenskému zákonu Obsahová náplň živností koncesovaných: Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických

Více

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) - 52 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin

Více

Část A. Příloha 1 ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Řeznictví a uzenářství. Mlékárenství. Mlynářství. Pekařství, cukrářství. Pivovarnictví a sladovnictví

Část A. Příloha 1 ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Řeznictví a uzenářství. Mlékárenství. Mlynářství. Pekařství, cukrářství. Pivovarnictví a sladovnictví Příloha 1 ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin Aplikace, výroba a opravy ortopedické

Více

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) - 50 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin

Více

- 50 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

- 50 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) - 50 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin

Více

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) - 52 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin

Více

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) - 52 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin

Více

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) - 50 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin

Více

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) - 52 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin

Více

Část A. Platné znění od Příloha 1 ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Řeznictví a uzenářství. Mlékárenství. Mlynářství. Pekařství, cukrářství

Část A. Platné znění od Příloha 1 ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Řeznictví a uzenářství. Mlékárenství. Mlynářství. Pekařství, cukrářství Platné znění od 1.12.2016 Příloha 1 ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin Aplikace,

Více

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) - 52 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin

Více

- 52 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

- 52 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) - 52 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin

Více

- 53 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

- 53 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) - 53 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin

Více

Концессионные виды предпринимательской деятельности.

Концессионные виды предпринимательской деятельности. Концессионные виды предпринимательской деятельности. (к 26 a 27 Закона) Předmět Požadovaná Podmínky, podnikání Orgán Poznámka odborná státní jejichž správy, a splnění jiná zvláštní který se yžaduje se

Více

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) - 50 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin

Více

Část A. Příloha 1 ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Řeznictví a uzenářství. Mlékárenství. Mlynářství. Pekařství, cukrářství. Pivovarnictví a sladovnictví

Část A. Příloha 1 ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Řeznictví a uzenářství. Mlékárenství. Mlynářství. Pekařství, cukrářství. Pivovarnictví a sladovnictví Příloha 1 ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin Aplikace, výroba a opravy ortopedické

Více

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) - 49 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin

Více

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) - 52 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin

Více

Příloha 1 ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Část A. Část B

Příloha 1 ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Část A. Část B Níže jsou uvedeny přílohy číslo 1 až 5 živnostenského zákona včetně předpokladů pro výkon živností vázaných, koncesovaných a řemeslných. U volných živností zákon doložení odborné způsobilosti nevyžaduje.

Více

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) - 49 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin

Více

- 47 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

- 47 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) - 47 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin

Více

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky)

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) 7. Živnost 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

- 47 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

- 47 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) - 47 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin

Více

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) - 47 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin

Více

- 48 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

- 48 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) - 48 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin

Více

BPH_EKOR Ekonomika organizací. podzim 2011

BPH_EKOR Ekonomika organizací. podzim 2011 BPH_EKOR Ekonomika organizací podzim 2011 Živnostenské podnikání» Členění živností (1 příklad)» Podmínky provozování živnosti (1 příklad) Malé a střední podniky» Klasifikace (1 příklad) Zákon č. 455/1991

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 145 USNESENÍ hospodářského výboru z 23. schůze konané dne 17.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 145 USNESENÍ hospodářského výboru z 23. schůze konané dne 17. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2008 5. volební období 145 USNESENÍ hospodářského výboru z 23. schůze konané dne 17. ledna 2008 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_18_PRÁVO_2.06_Druhy živností. Výkladová prezentace k tématu Druhy živností

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_18_PRÁVO_2.06_Druhy živností. Výkladová prezentace k tématu Druhy živností Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

- 29 - Obsahové náplně živností koncesovaných

- 29 - Obsahové náplně živností koncesovaných - 29 - Obsahové náplně živností koncesovaných Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Předmětem obsahové náplně živnosti je též poradenství věcně související s obsahem živnosti, pokud jiný právní

Více

Výroba a opravy sériově zhotovovaných - protéz, - trupových ortéz, - končetinových ortéz, - měkkých bandáží

Výroba a opravy sériově zhotovovaných - protéz, - trupových ortéz, - končetinových ortéz, - měkkých bandáží Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi Broušení a leptání skla Zpracování

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období 1048 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 55 Rozeslána dne 21. května 2010 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 55 Rozeslána dne 21. května 2010 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 55 Rozeslána dne 21. května 2010 Cena Kč 46, O B S A H : 155. Zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní

Více

Obsahové náplně živností koncesovaných

Obsahové náplně živností koncesovaných 29 Obsahové náplně živností koncesovaných Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Předmětem obsahové náplně živnosti je též poradenství věcně související s obsahem živnosti, pokud jiný právní předpis

Více

Obsahové náplně živností koncesovaných

Obsahové náplně živností koncesovaných Obsahové náplně živností koncesovaných Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Předmětem obsahové náplně živnosti je též poradenství věcně související s obsahem živnosti, pokud jiný právní předpis

Více

Živnosti koncesované

Živnosti koncesované Živnosti koncesované Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

Obsahové náplně živností koncesovaných

Obsahové náplně živností koncesovaných Obsahové náplně živností koncesovaných Předmětem obsahové náplně živnosti je též poradenství věcně související s obsahem živnosti, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak. Živnost Obsahová náplň živnosti

Více

(K 7 odst. 6) Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Obchod se zvířaty určenými pro zájmové

(K 7 odst. 6) Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Obchod se zvířaty určenými pro zájmové PŘÍLOHA č. 5 k zákonu č. 455/11 Sb. Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností

Více

nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,

nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, Živnosti koncesované Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským

Více

Obsahové náplně živností koncesovaných

Obsahové náplně živností koncesovaných - 28 - Obsahové náplně živností koncesovaných Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Předmětem obsahové náplně živnosti je též poradenství věcně související s obsahem živnosti, pokud jiný právní

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

9. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

9. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 290 9. funkční období 290 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 85 ze 7. volebního

Více

Obsah a text 278/2008 Sb. - poslední stav textu

Obsah a text 278/2008 Sb. - poslední stav textu Příloha 3 Obsahové náplně živností koncesovaných Předmětem obsahové náplně živnosti je též poradenství věcně související s obsahem živnosti, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak. ---------------------------------

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ekonomika organizací Seminář č. 5

Ekonomika organizací Seminář č. 5 Ekonomika organizací Seminář č. 5 Příklad 1 Určete o jakou činnost se jedná z hlediska provozování živnosti (k řešení použijte živnostenský zákon v aktuálním znění): a) hostinská činnost b) výroba a prodej

Více

OBSAHOVÉ NÁPLNĚ KONCESOVANÝCH ŽIVNOSTÍ

OBSAHOVÉ NÁPLNĚ KONCESOVANÝCH ŽIVNOSTÍ Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 469/2000 Sb. OBSAHOVÉ NÁPLNĚ KONCESOVANÝCH ŽIVNOSTÍ Dále uvedené koncesované živnosti obsahují též poradenskou činnost, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. SKUPINA

Více

3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění)

3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění) 3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění) Obsah kapitoly: Všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti Překážky provozování živnosti Rozdělení živností Živnostenské oprávnění

Více

(K 7 odst. 6) Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka

(K 7 odst. 6) Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Příloha č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb. Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka

Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Příloha 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K 7 odst. 6) Živnost

Více

a) osvědčení o rekvalifikaci*)

a) osvědčení o rekvalifikaci*) ŽIVNOST Obchod se zvířaty určenými pro zájmové obory Vodní záchranářská služba POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na veterinární

Více

**) 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 3/2005 Sb.

**) 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 3/2005 Sb. Příloha č. 2 Živnosti vázané Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka 1 2 3 Geologické práce *) osvědčení o odborné způsobilosti vydané *) s výjimkou geologických Ministerstvem životního

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu

Více

Studijní materiál k e-learningovému kurzu ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON PO NOVELE

Studijní materiál k e-learningovému kurzu ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON PO NOVELE Studijní materiál k e-learningovému kurzu ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON PO NOVELE Autorka: JUDr. Daniela Světlíková Aktualizováno k 1. 1. 2017 Obsah Obsah... 2 1 Právní prostředí živnostenského podnikání... 4 1.1

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***)

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***) Příloha 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K 7 odst. 6) Živnost

Více

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost?

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost? Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání 5.1.2009 08:22 Zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně

Více

doklady dle 21 odst. 2 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie.

doklady dle 21 odst. 2 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie. Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Správní odbor a obecní živnostenský úřad

Správní odbor a obecní živnostenský úřad Správní odbor a obecní živnostenský úřad Vedoucí odboru Oddělení matriky Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů vedoucí oddělení Oddělení přestupkové Oddělení obecní živnostenský

Více

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva Ekonomika Změna a zánik živnosti Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

ŽIVNOSTI VÁZANÉ (K 23 a 24) Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka. vydané Ministerstvem životního prostředí**)

ŽIVNOSTI VÁZANÉ (K 23 a 24) Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka. vydané Ministerstvem životního prostředí**) - 53 - ŽIVNOSTI VÁZANÉ (K 23 a 24) Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Geologické práce*) 1 2 3 osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 22.10.2018 09:28:58 Obchodní firma: VERKON s.r.o. Adresa sídla: Julia Mařáka 1274, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Boleslav Identifikační

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Subjekt. Živnostenská oprávnění. Živnostenské oprávnění č. 1: Statutární orgán nebo jeho členové: Odpovědný zástupce:

Subjekt. Živnostenská oprávnění. Živnostenské oprávnění č. 1: Statutární orgán nebo jeho členové: Odpovědný zástupce: Subjekt Obchodní firma: RYBÁRIK, s.r.o. (zapsáno od 03.04.2000) Sídlo: (zapsáno od 19.05.2005) Brněnská 1370, 686 02, Staré Město (zapsáno od 12.04.2000 do 19.05.2005) Brněnská 1370, 686 03, Staré Město

Více

OBSAH. ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) OBSAH Seznam zkratek.............................................. XI Seznam předpisů citovaných v komentáři........................ XIV Předmluva k prvnímu vydání................................. XXIX

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

ŽIVNOSTI VÁZANÉ (K 23 a 24) Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka. vydané Ministerstvem životního prostředí**)

ŽIVNOSTI VÁZANÉ (K 23 a 24) Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka. vydané Ministerstvem životního prostředí**) - 54 - ŽIVNOSTI VÁZANÉ (K 23 a 24) Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Geologické práce*) 1 2 3 osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem

Více

333/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. května o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče

333/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. května o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče 333/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004 o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 88

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Obsah a text 455/1991 Sb. - poslední stav textu

Obsah a text 455/1991 Sb. - poslední stav textu na potravinářskou chemii zemědělství a 3 roky praxe v oboru, d) osvědčení o rekvalifikaci jiný doklad o odborné kvalifikaci --------------------- Výroba a zpracování paliv a) vysokoškolské vzdělání ve

Více

Vybrané části příloh živnostenského zákona s vyznačením navrhovaných změn

Vybrané části příloh živnostenského zákona s vyznačením navrhovaných změn Vybrané části příloh živnostenského zákona s vyznačením navrhovaných změn ŽIVNOSTI VÁZANÉ (K 23 a 24) Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Výroba

Více

Stanovy akciové společnosti

Stanovy akciové společnosti Stanovy akciové společnosti Riocath Global, a.s., IČ 066 84 998 1. Firma a sídlo společnosti------------------------------------------------------------ 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Riocath Global,

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 02.01.2017 13:00:44 Obchodní firma: Amec Foster Wheeler Nuclear Czech Republic, a.s. Sídlo: Křenová 184/58, 602 00, Brno - Trnitá Identifikační

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Právní úprava uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání v České republice: Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Seznam koncesovaných živností (příloha č.3 živnostenského zákona - stav k 1.9.2006)

Seznam koncesovaných živností (příloha č.3 živnostenského zákona - stav k 1.9.2006) Živnosti koncesované Seznam koncesovaných živností (příloha č.3 živnostenského zákona - stav k 1.9.2006) Obor Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování

Více

- Výroba strojů a zařízení

- Výroba strojů a zařízení Ing. Zdeněk Veiner ŽIVNOST VOLNÁ Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí Výroba strojů

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 26.05.2015 10:03:55 Obchodní firma: Amec Foster Wheeler Nuclear Czech Republic, a.s. Sídlo: Křenová 184/58, 602 00, Brno - Trnitá Identifikační

Více

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva.

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva. Otázka: Živnostenské právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): marky = Soubor právních předpisů o živnostenském podnikání (objektivní právo), jednak oprávnění k provozování živnosti, náleží osobě,

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Podnikání v oboru Živnost

Podnikání v oboru Živnost Podnikání v oboru Živnost Možnosti podnikání v ČR Český právní řád umožňuje podnikání buď jako: fyzická osoba /FO/ nebo jako: právnická osoba /PO/ Možnosti podnikání fyzických osob 1)osoby podnikající

Více

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o:

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o: Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Zákon o živnostenském podnikání Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o lihu. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o lihu. Čl. I ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České

Více

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou 03. Pojmenování (název) životní situace Hlášení živnosti volné, řemeslných a vázaných dle 9 odst.a) živnostenského zákona, tzv. živností ohlašovacích 4. Základní

Více