sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015"

Transkript

1 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června Snímek Libuše Jakubíčková Naše farnosti slavily slavnost Božího Těla na náměstí Míru

2 DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ Dar Boží lásky městu Zlínu Tak nejpravdivěji a nejvýstižněji bychom mohli nazvat slavnost Božího Těla, která se uskutečnila minulou neděli na náměstí Míru ve Zlíně. Vám, kteří jste byli přítomni, stačí jen několik větiček, abyste si znovu vybavili, co se zde dělo: Nečekaně velký počet věřících obou farností se shromáždil kvůli Ježíši. Na tribuně byl přítomný živý Ježíš. Nejen pouze přítomný, ale i učící, obětující se za všechny. Lidé klečeli na náměstí vzdávali Bohu úctu. Ježíš žehnal celému našemu městu. Délka průvodu s Ježíšem téměř spojovala náměstí s kostelem sv. Filipa a Jakuba. I doprava vzdala poctu Kristu. Na závěr se lidé nevešli do kostela, který se otřásal písní Bože, chválíme Tebe! A co bude dál? Takovou otázku jsem dostal od jedné novinářky po skončení nedělní slavnosti Božího Těla. Dále se ptala: Bude něco takového ještě do Vánoc? Ráda bych přišla. Byla velice oslovena vším, co viděla a co slyšela, čeho byla svědkem. Možná poprvé se setkala s živým Ježíšem, přítomným i ve společenství věřících. Já jsem ji trochu zklamal, když jsem jí řekl, že do Vánoc nic zvláštního nechystáme. Až večer mně něco problesklo hlavou. Nedošlo mně, že jsem se mýlil. Přece něco chystáme! Ne nějakou naši akci, ale chceme společně každou neděli prosit Boha za odvrácení útoků zla v nás samotných, v našem městě i národě. Budeme se snažit pro to učinit co nejvíce. Chceme nechat každý den vstupovat Pána do našich srdcí i do našich lidských vztahů, do našeho prostředí. Tím budeme velice užiteční pro naše město. Jak všichni víte z minulého čísla Života farností, náš otec arcibiskup Jan, ustanovil společenství adorátorů arcidiecéze olomoucké s názvem Eucharistická hodina. Každý se může zapsat prostřednictvím své farnosti do Knihy členů. Obdrží členskou knížku se svým jménem, která bude nabízet několik adoračních pobožností a jednotlivých modliteb, z nichž si každý může vybírat. A jaké jsou podmínky? Členové společenství se snaží každý týden prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku, minimálně však jednou za měsíc. Usilují rovněž o růst v osobním přátelství s Pánem Ježíšem. Snaží se mu zalíbit celým svým životem. Podle svých možností přicházejí na mše svaté častěji, než je povinné. Aby jejich láska nebyla jen planým citem, snaží se aspoň půl hodiny každý týden věnovat nějaké službě lásky navíc. Tedy stejná doba jako modlitba před svatostánkem služba lásky pro druhé! Přečtěte si znovu pozorně v minulém Životě farností č. 11, jaké konkrétní možnosti modliteb i skutků lásky nám otec arcibiskup navrhuje. Dozvíte se i další podrobnosti k Eucharistické hodině. Odvahu zapojit se daleko více do budování Božího království ve Zlíně přeje P. Ivan Fišar 2 ŽIVOT FARNOSTÍ

3 Zvláštní poděkování Chtěl moc poděkovat obrovskému štábu nadšenců, kteří se zapojili do příprav a uskutečnění slavnosti Božího Těla. Odhaduji, že vás bylo určitě hodně přes 70, a to nepočítám ty, kteří se za tuto akci modlili. Takový počet jsem asi nezažil. Ježíš právě skrze tuto vaši službu, kterou jste dělali s velikou láskou, se pak mohl projevovat a oslovovat mnohé. Proto ten nezapomenutelný zážitek, jak jste to mnozí pojmenovávali. Sloužil jsem za vás všechny v úterý mši svatou. Snímek Lenka Hrdličková P. Ivan Fišar Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE Jedenáctá neděle v mezidobí (Ez 17,22 24; 2 Kor 5,6 10; Mk 4,26 34) PO Nezávazná památka sv. Víta, mučedníka PÁ Nezávazná památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa Nezávazná památka sv. Romualda, opata SO Sobotní památka Panny Marie NE Dvanáctá neděle v mezidobí (Job 38,1.8 11; 2 Kor 5,14 17; Mk 4,35 41) PO Nezávazná památka sv. Paulína Nolánského, biskupa Nezávazná památka sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků ST Slavnost Narození sv. Jana Křtitele SO Nezávazná památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve Sobotní památka Panny Marie NE Třináctá neděle v mezidobí (Mdr 1,13 15;2,23 24; 2 Kor 8, ; Mk 5,21 43) Příští číslo Života farností vyjde v neděli 28. června Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 22. června 2015 v 17 hod. Příspěvky můžete zasílat na Podrobnější informace k psaní článků najdete na: ŽIVOT FARNOSTÍ

4 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, Zlín tel.: , , web: Otec arcibiskup zve náš a vizovický děkanát do Štípy Prosebná pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání zlínského a vizovického děkanátu bude ve Štípě v sobotu 20. června arcibiskup Jan Graubner požehná lázeňskou kapli sv. Marie Magdaleny v Kostelci u lázní průvod do Štípy s modlitbou růžence světla adorace v kostele mše svatá celebruje otec arcibiskup za kostelem bude program pro děti a mládež Více informací najdete na plakátech. Výuka náboženství v novém školním roce Přihlášky do náboženství na nový školní rok 2015/2016 jsou určeny pro děti z prvních tříd a pro ty, kteří nechodili do náboženství. Předpokládáme, že všechny děti, které ve školním roce 2014/2015 chodily do náboženství, budou automaticky ve výuce náboženství pokračovat. Rodiče nových zájemců si vyzvednou přihlášky na faře, v sakristii nebo na farním webu. Vyplněné pak doneste nejpozději do konce června na faru nebo do kostela. Kdy a kde se náboženství bude příští školní rok učit, bude vyvěšeno od 15. srpna na nástěnce v kostele. Dospělí, kteří hledají Boha Nabízí se příprava, setkávání těch, kteří doposud nebyli pokřtěni, nebo po křtu nebyli dál vedeni ve víře a nikdo je ani nepřipravoval ke svatému přijímání. Anebo to bylo tak dávno (či nedokonale), že si to chtějí jako dospělí zopakovat. Hlaste se do neděle 28. června na faře, v sakristii nebo em. Kněžské svěcení V sobotu 27. června v 9.30 hod. bude v Olomouci kněžské svěcení. Mezi pěti jáhny, kteří přijmou kněžské svěcení, budou: Pavel Macura z Jižních Svahů a Josef Slezák z Březnice. P. Ivan Fišar SARKANDER organizace pro děti a mládež, pobočka Zlín, Divadelní 6, Zlín, tel.: web: Sarkander tvoření pro malé i velké budova Regina, 2. patro učebna náboženství Výroba šperků z korálků, barev fantasy moon, smaltované šperky a šperky z křišťálové pryskyřice v pátek 19. června od 15 do hod. Veškerý materiál je zajištěn. Přihlaste se předem. Ilona Zátopková 4 ŽIVOT FARNOSTÍ

5 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Okružní 5430; Zlín, tel.: , web: Vzdělávání pro dospělé Příští setkání z cyklu Křesťanství otázky a odpovědi se bude konat v úterý 16. června v hod. (po večerní mši svaté) Téma besedy je Mistr Jan Hus. Svatební ohlášky Svátost manželství přijmou v našem kostele v sobotu 4. července Andrea Machálková a Radek Burcev. Děkanátní pouť V sobotu 20. června se uskuteční pouť děkanátu Zlín a Vizovice za obnovu rodin a duchovní povolání. Cílem putování bude kostel Narození Panny Marie ve Štípě. Mše sv. na závěr školního roku Mše svatá na poděkování za uplynulý školní rok za účasti především CZŠ bude v našem kostele v pátek 26. června v 10 hod. Jste srdečně zváni. Kněžské svěcení V sobotu 27. června v 9.30 hod. bude v katedrále sv. Václava v Olomouci kněžské svěcení. Mezi těmi, kdo budou vysvěceni, je i Pavel Macura. Pokud bude dostatečný zájem, vypravíme autobus. Zájemci ať se zapisují v sakristii v kostele nejpozději do pátku 19. června. Primiční mše svatá Primiční mše svatá P. Pavla Macury bude v našem kostele v neděli 5. července v 16 hod. Vzhledem k tomu, že bude potřeba pro tuto slavnost připravit kostel, bude v neděli 5. července mše svatá jen ráno v 8 hod. a pak až odpoledne v 16 hod. primiční mše svatá. Večerní mše svatá ve hod. nebude. P. Pavel Glogar, SDB SLOUŽÍME NEMOCNÝM Mše svatá v Krajské nemocnici Tomáše Bati je sloužena každou sobotu v hod. v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) ve výukovém sále v suterénu. Bohoslužba je nejen pro pacienty, ale je přístupná veřejnosti. Svaté přijímání pro nemocné Svátost smíření (svatá zpověď) Svátost nemocných (pomazání nemocných) O tyto služby je třeba požádat na Farním úřadě ve Zlíně, na Sadové ulici 149, tel.: , Nahlaste jméno, oddělení a pokoj, popř. bydliště. Mše svatá v nemocnici je přístupná také veřejnosti. ŽIVOT FARNOSTÍ

6 BOŽÍ TĚLO VE ZLÍNĚ Mám fotografii maličké družičky s košíčkem s květinami, ten snímek je ještě černobílý a ta družička jsem já před mnoha a mnoha lety. Letos jsem viděla mnoho družiček a s dojetím vzpomínala. Přesto, že jsem byla dříve dosti skeptická k úmyslu obnovit veřejnou oslavu Božího Těla, bylo to důstojné a krásné. Obdivuji všechny a děkuji všem, kteří se přičinili jakýmkoliv způsobem o průběh a zabezpečení celé akce. Mám k tomu i osobní důvody, když v horku zkolaboval můj manžel. Okamžitě byli u nás mladí muži s nosítky, zanesli manžela do stanu s lékařskou první pomocí a po prvním ošetření se objevili záchranáři a odvezli ho do nemocnice. Díky Bohu již odpoledne jsme si ho mohli přivézt domů. I když jsme se nemohli plně soustředit na mši sv. a následný průvod, přece jsme mohli chválit Pána za to, že žije a působí v tolika lidech, ochotných pomáhat. Ludmila Němečková Letošní slavnost Těla a Krve Páně byla ve Zlíně po mnoha letech velkým svědectvím o naší víře v živého Boha ostatním spoluobčanům. I naše město, tak jako svět kolem nás, potřebuje vidět nás křesťany, že se nestydíme toto svědectví vydávat. Několik známých mně bezprostředně děkovalo za to, že zlínské farnosti tuto slavnost takto kvalitně zorganizovaly. Velmi rád toto velké poděkování předávám všem těm, kteří se na organizaci podíleli. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám v horku s úsměvem sloužili. Děkujeme všem, zvlášť seniorům a rodinám s malými dětmi, kteří svou přítomností ukazovali na živého přítomného Krista mezi námi. Kéž požehnání udělené našemu městu pomáhá měnit naše srdce i vztahy k sobě navzájem. Ať nám v myslích dlouho zní otázka otce Ivana: Co po mně chce náš Pán, až vyjdu z kostela? Ať na ni dokážeme nacházet odpovědi. Miroslav Kašný 6 ŽIVOT FARNOSTÍ

7 Letáček formátu A5, vložený do Života farností nás upozornil na to, že se ve Zlíně po mnoha letech v neděli 7. června tato slavnost uskuteční mší svatou na náměstí Míru, průvodem do kostela a tam se ukončí adorací. Jako účastnice této mimořádné události jsem nadšená z celé vydařené slavnosti. Z výborné organizace, z velké účasti lidí a taky z uskutečňování myšlenek a přání Svatého otce Františka vyjít ven z kostelů a seznamovat ostatní s životem věřících. Nedělní Boží Tělo u nás ve Zlíně ukázalo jednotu obou farností, povzbudilo hledající a bylo příležitostí pro širší vrstvy věřících v našem městě oslavit tak chystaný Národní eucharistický kongres v Brně. Marie Jakubíčková Velkolepá slavnost Božího Těla ve Zlíně Okolo dvou tisíc lidí se sešlo v neděli 7. června 2015 na náměstí Míru ve Zlíně, aby zde oslavili slavnost Těla a Krve Páně. Spousta květin, malé družičky, pěkný zpěv schóly a k tomu nádherný sluneční den to vše jen dokreslovalo neopakovatelnou atmosféru, která zde vládla. K tomu perfektní organizace. Většina z účastníků takovou veřejnou manifestaci víry viděla v životě poprvé. Vždyť poslední veřejná oslava Božího Těla se konala v bývalém Gottwaldově v době Pražského jara, kdy Městský národní výbor v Gottwaldově povolil v roce 1968 uspořádání eucharistického průvodu na parkovišti před kostelem. V této době byly ob- ŽIVOT FARNOSTÍ

8 noveny, byť jen na krátkou dobu, také prosebné průvody do polí, kterých se zúčastnilo vždy velké množství lidí. Za zmínku stojí uvést, že bývalý komunistický režim na začátku husákovské normalizace toleroval opakování Božítělového průvodu ještě v dalších třech letech. Jaká tehdy vládla atmosféra mezi státní správou a farním úřadem v našem městě, svědčí např. strohý dopis tehdejšího vedoucího odboru pro vnitřní věci Městského národního výboru v Gottwaldově ze dne : Vaše oznámení o uspořádání církevního obřadu (Boží Tělo) dne bereme na vědomí. O uvolnění prostoru před kostelem a o zajištění úklidu se dohodněte přímo s technickou správou města Gottwaldova. Ani v době obrodného procesu Pražského jara však nebylo myslitelné, aby se tak velká církevní oslava konala na jiném místě než v kostele a nebo před ním. Dnes bere většina z nás náboženskou svobodu jako zcela samozřejmou skutečnost, která patří k našemu životu. Po skončení slavnostní mše svaté, kterou sloužili kněží z obou zlínských farností, a požehnání našemu městu, následoval eucharistický průvod do farního kostela sv. Filipa a Jakuba. Poslední takový velký církevní průvod v našem městě se uskutečnil v roce 1947, kdy věřící ve Zlíně přivítali ostatky sv. Vojtěcha u příležitosti 950. výročí jeho mučednické smrti. Ve Zlíně byly světcovy ostatky ve dnech 8. a 9. května 1947 a přivítalo je okolo 13 tisíc věřících. Závěrečné slovo patří panu faráři P. Ivanu Fišarovi: Byl jsem velice mile překvapen tak velkou účastí lidí. S tím jsme nepočítali. Snad tak s polovinou, navíc v takovém horku. Na tribuně jsem si uvědomil, že zde bývají občas celebrity z uměleckého světa. A dnes je zde celebrita nejvyšší Pán Ježíš v Nejsvětější Svátosti oltářní. Myslím si, že celebritami mohou být i sestry z domova důchodců, které se starají o naše staré a nemocné lidi. Podle mne, čím víc dělá člověk své povolání s láskou, tím je velký. Ať je to kdokoliv. Jsem přesvědčen, že Ježíš nejvíce miloval, proto je tak velkou celebritou. Josef Pala Snímky z Božího Těla ve Zlíně: Lenka Hrdličková a Libuše Jakubíčková 8 ŽIVOT FARNOSTÍ

9 NEPŘEHLÉDNĚTE Den otevřených dveří ve slovenském komunitním domě Připomínáme, že v komunitním domě sv. Cyrila a Metoděje na Slovensku (Králová u Sence) se v sobotu 27. června koná Den otevřených dveří. Kromě prohlídky domu a jeho příslušenství bude na programu modlitba růžence, mše svatá, svědectví a představení některého z biblických příběhů. Autobus odjede od Městského divadla v sobotu 27. června v 7 hod., předpokládaný návrat do Zlína do 23 hod. Přihlásit se můžete v sakristiích obou našich kostelů a v prodejně Veni do 21. června. Cena 200 Kč, pro studenty 100 Kč. Bližší informace ve vývěskách. František Chvatík Family Point a Senior Point Zlín Kontaktní a poradenská střediska Family Point a Senior Point Zlín Vás zvou: Úterý 16. června v 9 hod. Výlet pro seniory do ZOO Lešná. Celodenní výlet, s sebou jídlo, pití, 2 MHD jízdenky a peníze na vstupné (sraz v Klubu 204). Návrat v 16 hod. Středa 17. června v 9.30 hod. Žiji kulturou Setkání a povídání o kultuře pro aktivní seniory. Středa 17. června v hod. Poezie Svatavy Mášové prokládaná hudbou Odpoledne s četbou poezie a příjemnou hudbou. Určeno pro širokou veřejnost. Pondělí 22. června od 16 hod. Bezlepkově ve Zlíně Druhé podpůrné a informační setkání všech, kteří drží bezlepkovou dietu, nebo které toto téma zajímá. Michaela Straková Ve farnosti sv. Filipa a Jakuba přijalo svátost biřmování v neděli 10. května 29 farníků. ŽIVOT FARNOSTÍ

10 BUDE VÁS ZAJÍMAT Vzpomínky na první světovou válku Před sto lety se svět ocitl v diplomatickém kolapsu. Stačily dva výstřely a padesát milionů lidí rukovalo na frontu, osm milionů zahynulo v zákopech první světové války v blátě, sněhu, zásahem kulky, probodnutím bodákem, roztržením granátem Téměř z každé obce našeho regionu pocházeli muži, kteří bojovali na ruské a italské frontě v první světové válce. Před časem ještě civilisté, nyní oblečeni do uniforem zakusili s puškou v ruce křest ohněm, a pokud přežili první seznámení s válkou, učili se za chodu, jak se chovat v boji. Sužováni zimou, deštěm, mrazem a nemocemi přežívali v zákopech, opět útočili a čelili dalším ofenzívám nepřítele. Těmto mužům, mezi nimiž má mnoho současníků své předky, jsou věnovány přednášky Ing. Mgr. Karla Mikuláška, kapitána v záloze, bývalého dlouholetého předsedy místní pobočky Moravskoslezské křesťanské akademie ve Zlíně. Karel Mikulášek se již několik let zabývá shromažďováním materiálů o válečné historii pěších pluků doplňovaných z našeho kraje z období první světové války. Navštěvuje různé archivy, kde studuje zachované dokumenty, které pak pečlivě zpracovává. Úzce také spolupracuje s Vojenským ústředním archivem v Praze. Výsledky své badatelské mravenčí práce, kterou málokdo v dnešní době dovede ocenit, postupně shrnuje do jakýchsi souborů archivních materiálů, podle nichž pak připravuje přednášky. První se konala na konci letošního ledna v Hřivínově Újezdu. Byla spojena s výstavou věnovanou první světové válce. Přednáška měla v obci velký ohlas (psalo se o ní Snímek Josef Pala i v denním tisku). Přišlo si ji poslechnout více než padesát občanů, kteří projevili zájem o válečnou historii. Oč větší muselo být pro přednášejícího zklamání na domácí půdě, které prožil ve čtvrtek 28. května v sále klášterní budovy Regina, kde na jeho přednášku s názvem V zákopech 1. světové války italská fronta přišla jen desetina z počtu hřivínoújezdských občanů. Téměř dvouhodinový referát o válečné době doplněný světelnými obrazy zachycujícími válečnou vřavu na frontě na několika desítkách dobových fotografií ukázal na profesionalitu Ing. Mikuláška, s jakou se věnuje danému tématu. Když četl autentické dopisy vojáků z fronty domů, člověk si uvědomoval absurditu války. A dnes po stu letech jako bychom na hrdiny první světové války zapomněli, jako by nám byli lhostejní. Je potěšitelné, že Město Zlín navrhuje Ing. Mgr. Karla Mikuláška k udělení plakety Ministerstva obrany Péče o válečné hroby. Josef Pala 10 ŽIVOT FARNOSTÍ

11 Obvazy pro malomocné V sobotu 2. května proběhlo v Přerově setkání pořádané občanským sdružením Omega, kde se sešlo na 90 pletařek z celé Moravy. Na programu byla beseda s promítáním dokumentu z misií v Indii, povzbuzující slova jáhna Zdeňka Mlčocha z přerovské farnosti, cimbálová muzika a společný oběd. Tento čas jsme prožili v přátelské atmosféře všech zúčastněných. Úryvek z děkovného dopisu: Modlíme se, aby Vám Kristus dal svou lásku, své největší dary, které naplní Vaše srdce, požehná Váš dům a všechny, které milujeme v pokoji a radosti. Misionáři charity Kalkata Do projektu je zapojeno 850 pletařek z celé České republiky, za rok 2014 bylo odesláno 93 balíků s obvazy do 22 oblastí v Africe a 11 oblastí Indie celkem ks obvazů. Všem pletařkám našich farností upřímné díky za všechny chudé a nemocné, ke kterým směřuje Vaše pomoc. Pán Bůh zaplať Vaši námahu. Marie Gajdošová Pozvánka na triduum matek Zveme všechny maminky z hnutí Modlitby matek a také všechny matky i muže z celé naší farnosti na třídenní modlitební setkání triduum. Opět po čtvrt roce máme skvělou příležitost, abychom činili pokání za své i cizí hříchy, chválili, klaněli se a děkovali Bohu za nesčetná dobrodiní. V tomto roce slavíme též kulaté výročí dvaceti let existence Modliteb matek. K modlitbám matek na celém světě se připojíme v kapli klášterní budovy Regina. Pátek 26. června v 17 hod. Tento den je vyhrazen pro osobní pokání. Můžeme věnovat trochu času tichosti a usebrání a prosit Ducha svatého, aby nám zjevil naše chyby a nedostatky, kterých si ještě nejsme vědomi. Vrcholem dne bude společná modlitba. Sobota 27. června v 9 hod. V tomto dni říkáme, že zaplňujeme prázdnotu a modlíme se za všechny a za všechno, co ovlivňuje život našich dětí (parta, drogy, alkohol, pornografie, media, špatná výuka, internet, populární zpěváci a sekty). Žádáme Pána o odpuštění a proměnu srdce. Neděle 28. června v 16 hod. Den radosti, díkuvzdání a chval. Jitka Bézová Pozvánka na Večer chval Pojďme společně chválit našeho Pána na posledním Večeru chval v tomto školním roce. Uskuteční se v úterý 23. června v hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. (Žalm 37,4) Ivana Nováková Koncert Hradišťanu ve Štípě V neděli 28. června se bude konat v 15 hod. v poutním kostele Narození Panny Marie ve Štípě koncert muziky Hradišťan, který bude k oslavě 250. výročí posvěcení kostela. Cena vstupenky je 300 Kč. Více informací o předprodeji vstupenek je možno najít na webu (red) ŽIVOT FARNOSTÍ

12 CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Česká 4787, Zlín Jižní Svahy, tel./fax: Olympiáda v orientačním běhu Zlínská olympiáda škol v orientačním běhu ve školním roce 2014/2015 skončila pro reprezentanty z naší školy úspěchem! Ve čtyřech kolech závodu se účastnilo kolem 30 žáků, postupně získávali body, a tak naše škola obsadila 2. místo mezi deseti zúčastněnými základními školami. Největší úspěchy v posledním závodě: 1. místo Marie Tichá, 2. místo Jan Pavelec a Matěj Mechl, 3. místo Jan Sklenařík a Jan Dubčák. Určitě si všichni užili radost ze sportování, z dosažených výsledků a hlavně z dortu sladké odměny za 2. místo. Děkuji všem za reprezentaci školy. Iva Musilová Pozvánka na vystoupení kroužku Biblických tanců Srdečně zveme všechny rodiče, příbuzné, přátele a další příznivce modlitby tancem na vystoupení, které se bude konat v úterý 23. června v 16 hod. v jídelně církevní školy. Těšíme se, že vám ukážeme, co jsme se během roku v kroužku naučily, a že se také spolu s námi přidáte k oslavě Boha gesty a tancem. Marie Jiroutová OREL JEDNOTA ZLÍN Letní příměstský tábor Ještě několik volných míst nabízíme na letních příměstských táborech, které pořádá Orel jednota Zlín pro děti ve věku od 4 do 12 let. Tábory se budou konat ve třech termínech: I. turnus od 20. do 24. července 2015 II. turnus od 17. do 21. srpna 2015 III. turnus od 24. do 28. srpna 2015 Tábor je zaměřen na všeobecné sportovní a kulturní aktivity, výlety, hry v přírodě, soutěže, tvoření podle počasí. Zahájení programu každý den v 7.45 hod. a ukončení hod. v budově orlovny ve Zlíně (Štefánikova 661). Cena tábora je Kč pro děti s trvalým bydlištěm ve Zlíně, pro ostatní Kč. V ceně je zahrnut oběd, dopolední a odpolední svačina, pitný režim po celý den, vstupné, jízdné, materiál na tvoření, odměny, dozor a zázemí v orlovně. Přihlášky zasílejte do 30. června na další případné informace na tel.: Marcela Sousedíková ŽIVOT FARNOSTÍ čtrnáctideník zlínských farnosti Vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, Zlín, tel.: , ) ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, Zlín, tel.: ) Redakční rada: P. Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej Jakubíček, Libuše Jakubíčková, PhDr. Josef Pala, Pavel Záleský Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným Určeno pro vnitřní potřebu ŽIVOT FARNOSTÍ

zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů

zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 Snímek Lenka Hrdličková

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník 3 březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník CÍRKEV JAKO PROSTOR OTEVŘENÉ A KLIDNÉ KONFRONTACE V pátek 14. února 2014 se setkal papež František soukromě s českými a moravskými

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

AKTUALITY. Jaroslav Seifert: O růženci. květen 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Jaroslav Seifert: O růženci. květen 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 5 květen 2013 ročník XXIII. Mons. Pavel Posád se zdraví se Svatým otcem Františkem. Více o pouti katechetů najdete

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2005 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Pastorační plán farnosti? Asi si mnozí dobře pamatujeme, jak se v našem hospodářství v dobách minulých vytvářely jedinečné pětileté plány, které pak zpravidla, rozuměj

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 Naším úkolem není být Matkou Terezou V polovině října proběhne blahořečení Matky Terezy. Snad nikdo nepochybuje o jejím významu. Matka Tereza rozvinula sociální činnost,

Více

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / /

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / / / / ÚVODNÍ SLOVO Biřmování Milí přátelé, po prázdninách a dovolených se znovu, možná s trochou nostalgie, setkáváme nad stránkami Farního zpravodaje. Tentokrát bychom se rádi ohlédli a dali všem čtenářům

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

Tys, Pane, dobrý a shovívavý.

Tys, Pane, dobrý a shovívavý. F IN ORMACE A R N Í 17. 7. 2011 Ročník XVIII., číslo 28 16. neděle v mezidobí Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice,

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Duben 2013 Velikonoce s papežem Františkem Letošní velikonoční triduum zahájil Svatý otec velmi netradičně v římské věznici pro mladistvé Casal del Marmo. Mši svatou na památku

Více