sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015"

Transkript

1 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června Snímek Libuše Jakubíčková Naše farnosti slavily slavnost Božího Těla na náměstí Míru

2 DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ Dar Boží lásky městu Zlínu Tak nejpravdivěji a nejvýstižněji bychom mohli nazvat slavnost Božího Těla, která se uskutečnila minulou neděli na náměstí Míru ve Zlíně. Vám, kteří jste byli přítomni, stačí jen několik větiček, abyste si znovu vybavili, co se zde dělo: Nečekaně velký počet věřících obou farností se shromáždil kvůli Ježíši. Na tribuně byl přítomný živý Ježíš. Nejen pouze přítomný, ale i učící, obětující se za všechny. Lidé klečeli na náměstí vzdávali Bohu úctu. Ježíš žehnal celému našemu městu. Délka průvodu s Ježíšem téměř spojovala náměstí s kostelem sv. Filipa a Jakuba. I doprava vzdala poctu Kristu. Na závěr se lidé nevešli do kostela, který se otřásal písní Bože, chválíme Tebe! A co bude dál? Takovou otázku jsem dostal od jedné novinářky po skončení nedělní slavnosti Božího Těla. Dále se ptala: Bude něco takového ještě do Vánoc? Ráda bych přišla. Byla velice oslovena vším, co viděla a co slyšela, čeho byla svědkem. Možná poprvé se setkala s živým Ježíšem, přítomným i ve společenství věřících. Já jsem ji trochu zklamal, když jsem jí řekl, že do Vánoc nic zvláštního nechystáme. Až večer mně něco problesklo hlavou. Nedošlo mně, že jsem se mýlil. Přece něco chystáme! Ne nějakou naši akci, ale chceme společně každou neděli prosit Boha za odvrácení útoků zla v nás samotných, v našem městě i národě. Budeme se snažit pro to učinit co nejvíce. Chceme nechat každý den vstupovat Pána do našich srdcí i do našich lidských vztahů, do našeho prostředí. Tím budeme velice užiteční pro naše město. Jak všichni víte z minulého čísla Života farností, náš otec arcibiskup Jan, ustanovil společenství adorátorů arcidiecéze olomoucké s názvem Eucharistická hodina. Každý se může zapsat prostřednictvím své farnosti do Knihy členů. Obdrží členskou knížku se svým jménem, která bude nabízet několik adoračních pobožností a jednotlivých modliteb, z nichž si každý může vybírat. A jaké jsou podmínky? Členové společenství se snaží každý týden prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku, minimálně však jednou za měsíc. Usilují rovněž o růst v osobním přátelství s Pánem Ježíšem. Snaží se mu zalíbit celým svým životem. Podle svých možností přicházejí na mše svaté častěji, než je povinné. Aby jejich láska nebyla jen planým citem, snaží se aspoň půl hodiny každý týden věnovat nějaké službě lásky navíc. Tedy stejná doba jako modlitba před svatostánkem služba lásky pro druhé! Přečtěte si znovu pozorně v minulém Životě farností č. 11, jaké konkrétní možnosti modliteb i skutků lásky nám otec arcibiskup navrhuje. Dozvíte se i další podrobnosti k Eucharistické hodině. Odvahu zapojit se daleko více do budování Božího království ve Zlíně přeje P. Ivan Fišar 2 ŽIVOT FARNOSTÍ

3 Zvláštní poděkování Chtěl moc poděkovat obrovskému štábu nadšenců, kteří se zapojili do příprav a uskutečnění slavnosti Božího Těla. Odhaduji, že vás bylo určitě hodně přes 70, a to nepočítám ty, kteří se za tuto akci modlili. Takový počet jsem asi nezažil. Ježíš právě skrze tuto vaši službu, kterou jste dělali s velikou láskou, se pak mohl projevovat a oslovovat mnohé. Proto ten nezapomenutelný zážitek, jak jste to mnozí pojmenovávali. Sloužil jsem za vás všechny v úterý mši svatou. Snímek Lenka Hrdličková P. Ivan Fišar Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE Jedenáctá neděle v mezidobí (Ez 17,22 24; 2 Kor 5,6 10; Mk 4,26 34) PO Nezávazná památka sv. Víta, mučedníka PÁ Nezávazná památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa Nezávazná památka sv. Romualda, opata SO Sobotní památka Panny Marie NE Dvanáctá neděle v mezidobí (Job 38,1.8 11; 2 Kor 5,14 17; Mk 4,35 41) PO Nezávazná památka sv. Paulína Nolánského, biskupa Nezávazná památka sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků ST Slavnost Narození sv. Jana Křtitele SO Nezávazná památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve Sobotní památka Panny Marie NE Třináctá neděle v mezidobí (Mdr 1,13 15;2,23 24; 2 Kor 8, ; Mk 5,21 43) Příští číslo Života farností vyjde v neděli 28. června Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 22. června 2015 v 17 hod. Příspěvky můžete zasílat na Podrobnější informace k psaní článků najdete na: ŽIVOT FARNOSTÍ

4 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, Zlín tel.: , , web: Otec arcibiskup zve náš a vizovický děkanát do Štípy Prosebná pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání zlínského a vizovického děkanátu bude ve Štípě v sobotu 20. června arcibiskup Jan Graubner požehná lázeňskou kapli sv. Marie Magdaleny v Kostelci u lázní průvod do Štípy s modlitbou růžence světla adorace v kostele mše svatá celebruje otec arcibiskup za kostelem bude program pro děti a mládež Více informací najdete na plakátech. Výuka náboženství v novém školním roce Přihlášky do náboženství na nový školní rok 2015/2016 jsou určeny pro děti z prvních tříd a pro ty, kteří nechodili do náboženství. Předpokládáme, že všechny děti, které ve školním roce 2014/2015 chodily do náboženství, budou automaticky ve výuce náboženství pokračovat. Rodiče nových zájemců si vyzvednou přihlášky na faře, v sakristii nebo na farním webu. Vyplněné pak doneste nejpozději do konce června na faru nebo do kostela. Kdy a kde se náboženství bude příští školní rok učit, bude vyvěšeno od 15. srpna na nástěnce v kostele. Dospělí, kteří hledají Boha Nabízí se příprava, setkávání těch, kteří doposud nebyli pokřtěni, nebo po křtu nebyli dál vedeni ve víře a nikdo je ani nepřipravoval ke svatému přijímání. Anebo to bylo tak dávno (či nedokonale), že si to chtějí jako dospělí zopakovat. Hlaste se do neděle 28. června na faře, v sakristii nebo em. Kněžské svěcení V sobotu 27. června v 9.30 hod. bude v Olomouci kněžské svěcení. Mezi pěti jáhny, kteří přijmou kněžské svěcení, budou: Pavel Macura z Jižních Svahů a Josef Slezák z Březnice. P. Ivan Fišar SARKANDER organizace pro děti a mládež, pobočka Zlín, Divadelní 6, Zlín, tel.: web: Sarkander tvoření pro malé i velké budova Regina, 2. patro učebna náboženství Výroba šperků z korálků, barev fantasy moon, smaltované šperky a šperky z křišťálové pryskyřice v pátek 19. června od 15 do hod. Veškerý materiál je zajištěn. Přihlaste se předem. Ilona Zátopková 4 ŽIVOT FARNOSTÍ

5 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Okružní 5430; Zlín, tel.: , web: Vzdělávání pro dospělé Příští setkání z cyklu Křesťanství otázky a odpovědi se bude konat v úterý 16. června v hod. (po večerní mši svaté) Téma besedy je Mistr Jan Hus. Svatební ohlášky Svátost manželství přijmou v našem kostele v sobotu 4. července Andrea Machálková a Radek Burcev. Děkanátní pouť V sobotu 20. června se uskuteční pouť děkanátu Zlín a Vizovice za obnovu rodin a duchovní povolání. Cílem putování bude kostel Narození Panny Marie ve Štípě. Mše sv. na závěr školního roku Mše svatá na poděkování za uplynulý školní rok za účasti především CZŠ bude v našem kostele v pátek 26. června v 10 hod. Jste srdečně zváni. Kněžské svěcení V sobotu 27. června v 9.30 hod. bude v katedrále sv. Václava v Olomouci kněžské svěcení. Mezi těmi, kdo budou vysvěceni, je i Pavel Macura. Pokud bude dostatečný zájem, vypravíme autobus. Zájemci ať se zapisují v sakristii v kostele nejpozději do pátku 19. června. Primiční mše svatá Primiční mše svatá P. Pavla Macury bude v našem kostele v neděli 5. července v 16 hod. Vzhledem k tomu, že bude potřeba pro tuto slavnost připravit kostel, bude v neděli 5. července mše svatá jen ráno v 8 hod. a pak až odpoledne v 16 hod. primiční mše svatá. Večerní mše svatá ve hod. nebude. P. Pavel Glogar, SDB SLOUŽÍME NEMOCNÝM Mše svatá v Krajské nemocnici Tomáše Bati je sloužena každou sobotu v hod. v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) ve výukovém sále v suterénu. Bohoslužba je nejen pro pacienty, ale je přístupná veřejnosti. Svaté přijímání pro nemocné Svátost smíření (svatá zpověď) Svátost nemocných (pomazání nemocných) O tyto služby je třeba požádat na Farním úřadě ve Zlíně, na Sadové ulici 149, tel.: , Nahlaste jméno, oddělení a pokoj, popř. bydliště. Mše svatá v nemocnici je přístupná také veřejnosti. ŽIVOT FARNOSTÍ

6 BOŽÍ TĚLO VE ZLÍNĚ Mám fotografii maličké družičky s košíčkem s květinami, ten snímek je ještě černobílý a ta družička jsem já před mnoha a mnoha lety. Letos jsem viděla mnoho družiček a s dojetím vzpomínala. Přesto, že jsem byla dříve dosti skeptická k úmyslu obnovit veřejnou oslavu Božího Těla, bylo to důstojné a krásné. Obdivuji všechny a děkuji všem, kteří se přičinili jakýmkoliv způsobem o průběh a zabezpečení celé akce. Mám k tomu i osobní důvody, když v horku zkolaboval můj manžel. Okamžitě byli u nás mladí muži s nosítky, zanesli manžela do stanu s lékařskou první pomocí a po prvním ošetření se objevili záchranáři a odvezli ho do nemocnice. Díky Bohu již odpoledne jsme si ho mohli přivézt domů. I když jsme se nemohli plně soustředit na mši sv. a následný průvod, přece jsme mohli chválit Pána za to, že žije a působí v tolika lidech, ochotných pomáhat. Ludmila Němečková Letošní slavnost Těla a Krve Páně byla ve Zlíně po mnoha letech velkým svědectvím o naší víře v živého Boha ostatním spoluobčanům. I naše město, tak jako svět kolem nás, potřebuje vidět nás křesťany, že se nestydíme toto svědectví vydávat. Několik známých mně bezprostředně děkovalo za to, že zlínské farnosti tuto slavnost takto kvalitně zorganizovaly. Velmi rád toto velké poděkování předávám všem těm, kteří se na organizaci podíleli. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám v horku s úsměvem sloužili. Děkujeme všem, zvlášť seniorům a rodinám s malými dětmi, kteří svou přítomností ukazovali na živého přítomného Krista mezi námi. Kéž požehnání udělené našemu městu pomáhá měnit naše srdce i vztahy k sobě navzájem. Ať nám v myslích dlouho zní otázka otce Ivana: Co po mně chce náš Pán, až vyjdu z kostela? Ať na ni dokážeme nacházet odpovědi. Miroslav Kašný 6 ŽIVOT FARNOSTÍ

7 Letáček formátu A5, vložený do Života farností nás upozornil na to, že se ve Zlíně po mnoha letech v neděli 7. června tato slavnost uskuteční mší svatou na náměstí Míru, průvodem do kostela a tam se ukončí adorací. Jako účastnice této mimořádné události jsem nadšená z celé vydařené slavnosti. Z výborné organizace, z velké účasti lidí a taky z uskutečňování myšlenek a přání Svatého otce Františka vyjít ven z kostelů a seznamovat ostatní s životem věřících. Nedělní Boží Tělo u nás ve Zlíně ukázalo jednotu obou farností, povzbudilo hledající a bylo příležitostí pro širší vrstvy věřících v našem městě oslavit tak chystaný Národní eucharistický kongres v Brně. Marie Jakubíčková Velkolepá slavnost Božího Těla ve Zlíně Okolo dvou tisíc lidí se sešlo v neděli 7. června 2015 na náměstí Míru ve Zlíně, aby zde oslavili slavnost Těla a Krve Páně. Spousta květin, malé družičky, pěkný zpěv schóly a k tomu nádherný sluneční den to vše jen dokreslovalo neopakovatelnou atmosféru, která zde vládla. K tomu perfektní organizace. Většina z účastníků takovou veřejnou manifestaci víry viděla v životě poprvé. Vždyť poslední veřejná oslava Božího Těla se konala v bývalém Gottwaldově v době Pražského jara, kdy Městský národní výbor v Gottwaldově povolil v roce 1968 uspořádání eucharistického průvodu na parkovišti před kostelem. V této době byly ob- ŽIVOT FARNOSTÍ

8 noveny, byť jen na krátkou dobu, také prosebné průvody do polí, kterých se zúčastnilo vždy velké množství lidí. Za zmínku stojí uvést, že bývalý komunistický režim na začátku husákovské normalizace toleroval opakování Božítělového průvodu ještě v dalších třech letech. Jaká tehdy vládla atmosféra mezi státní správou a farním úřadem v našem městě, svědčí např. strohý dopis tehdejšího vedoucího odboru pro vnitřní věci Městského národního výboru v Gottwaldově ze dne : Vaše oznámení o uspořádání církevního obřadu (Boží Tělo) dne bereme na vědomí. O uvolnění prostoru před kostelem a o zajištění úklidu se dohodněte přímo s technickou správou města Gottwaldova. Ani v době obrodného procesu Pražského jara však nebylo myslitelné, aby se tak velká církevní oslava konala na jiném místě než v kostele a nebo před ním. Dnes bere většina z nás náboženskou svobodu jako zcela samozřejmou skutečnost, která patří k našemu životu. Po skončení slavnostní mše svaté, kterou sloužili kněží z obou zlínských farností, a požehnání našemu městu, následoval eucharistický průvod do farního kostela sv. Filipa a Jakuba. Poslední takový velký církevní průvod v našem městě se uskutečnil v roce 1947, kdy věřící ve Zlíně přivítali ostatky sv. Vojtěcha u příležitosti 950. výročí jeho mučednické smrti. Ve Zlíně byly světcovy ostatky ve dnech 8. a 9. května 1947 a přivítalo je okolo 13 tisíc věřících. Závěrečné slovo patří panu faráři P. Ivanu Fišarovi: Byl jsem velice mile překvapen tak velkou účastí lidí. S tím jsme nepočítali. Snad tak s polovinou, navíc v takovém horku. Na tribuně jsem si uvědomil, že zde bývají občas celebrity z uměleckého světa. A dnes je zde celebrita nejvyšší Pán Ježíš v Nejsvětější Svátosti oltářní. Myslím si, že celebritami mohou být i sestry z domova důchodců, které se starají o naše staré a nemocné lidi. Podle mne, čím víc dělá člověk své povolání s láskou, tím je velký. Ať je to kdokoliv. Jsem přesvědčen, že Ježíš nejvíce miloval, proto je tak velkou celebritou. Josef Pala Snímky z Božího Těla ve Zlíně: Lenka Hrdličková a Libuše Jakubíčková 8 ŽIVOT FARNOSTÍ

9 NEPŘEHLÉDNĚTE Den otevřených dveří ve slovenském komunitním domě Připomínáme, že v komunitním domě sv. Cyrila a Metoděje na Slovensku (Králová u Sence) se v sobotu 27. června koná Den otevřených dveří. Kromě prohlídky domu a jeho příslušenství bude na programu modlitba růžence, mše svatá, svědectví a představení některého z biblických příběhů. Autobus odjede od Městského divadla v sobotu 27. června v 7 hod., předpokládaný návrat do Zlína do 23 hod. Přihlásit se můžete v sakristiích obou našich kostelů a v prodejně Veni do 21. června. Cena 200 Kč, pro studenty 100 Kč. Bližší informace ve vývěskách. František Chvatík Family Point a Senior Point Zlín Kontaktní a poradenská střediska Family Point a Senior Point Zlín Vás zvou: Úterý 16. června v 9 hod. Výlet pro seniory do ZOO Lešná. Celodenní výlet, s sebou jídlo, pití, 2 MHD jízdenky a peníze na vstupné (sraz v Klubu 204). Návrat v 16 hod. Středa 17. června v 9.30 hod. Žiji kulturou Setkání a povídání o kultuře pro aktivní seniory. Středa 17. června v hod. Poezie Svatavy Mášové prokládaná hudbou Odpoledne s četbou poezie a příjemnou hudbou. Určeno pro širokou veřejnost. Pondělí 22. června od 16 hod. Bezlepkově ve Zlíně Druhé podpůrné a informační setkání všech, kteří drží bezlepkovou dietu, nebo které toto téma zajímá. Michaela Straková Ve farnosti sv. Filipa a Jakuba přijalo svátost biřmování v neděli 10. května 29 farníků. ŽIVOT FARNOSTÍ

10 BUDE VÁS ZAJÍMAT Vzpomínky na první světovou válku Před sto lety se svět ocitl v diplomatickém kolapsu. Stačily dva výstřely a padesát milionů lidí rukovalo na frontu, osm milionů zahynulo v zákopech první světové války v blátě, sněhu, zásahem kulky, probodnutím bodákem, roztržením granátem Téměř z každé obce našeho regionu pocházeli muži, kteří bojovali na ruské a italské frontě v první světové válce. Před časem ještě civilisté, nyní oblečeni do uniforem zakusili s puškou v ruce křest ohněm, a pokud přežili první seznámení s válkou, učili se za chodu, jak se chovat v boji. Sužováni zimou, deštěm, mrazem a nemocemi přežívali v zákopech, opět útočili a čelili dalším ofenzívám nepřítele. Těmto mužům, mezi nimiž má mnoho současníků své předky, jsou věnovány přednášky Ing. Mgr. Karla Mikuláška, kapitána v záloze, bývalého dlouholetého předsedy místní pobočky Moravskoslezské křesťanské akademie ve Zlíně. Karel Mikulášek se již několik let zabývá shromažďováním materiálů o válečné historii pěších pluků doplňovaných z našeho kraje z období první světové války. Navštěvuje různé archivy, kde studuje zachované dokumenty, které pak pečlivě zpracovává. Úzce také spolupracuje s Vojenským ústředním archivem v Praze. Výsledky své badatelské mravenčí práce, kterou málokdo v dnešní době dovede ocenit, postupně shrnuje do jakýchsi souborů archivních materiálů, podle nichž pak připravuje přednášky. První se konala na konci letošního ledna v Hřivínově Újezdu. Byla spojena s výstavou věnovanou první světové válce. Přednáška měla v obci velký ohlas (psalo se o ní Snímek Josef Pala i v denním tisku). Přišlo si ji poslechnout více než padesát občanů, kteří projevili zájem o válečnou historii. Oč větší muselo být pro přednášejícího zklamání na domácí půdě, které prožil ve čtvrtek 28. května v sále klášterní budovy Regina, kde na jeho přednášku s názvem V zákopech 1. světové války italská fronta přišla jen desetina z počtu hřivínoújezdských občanů. Téměř dvouhodinový referát o válečné době doplněný světelnými obrazy zachycujícími válečnou vřavu na frontě na několika desítkách dobových fotografií ukázal na profesionalitu Ing. Mikuláška, s jakou se věnuje danému tématu. Když četl autentické dopisy vojáků z fronty domů, člověk si uvědomoval absurditu války. A dnes po stu letech jako bychom na hrdiny první světové války zapomněli, jako by nám byli lhostejní. Je potěšitelné, že Město Zlín navrhuje Ing. Mgr. Karla Mikuláška k udělení plakety Ministerstva obrany Péče o válečné hroby. Josef Pala 10 ŽIVOT FARNOSTÍ

11 Obvazy pro malomocné V sobotu 2. května proběhlo v Přerově setkání pořádané občanským sdružením Omega, kde se sešlo na 90 pletařek z celé Moravy. Na programu byla beseda s promítáním dokumentu z misií v Indii, povzbuzující slova jáhna Zdeňka Mlčocha z přerovské farnosti, cimbálová muzika a společný oběd. Tento čas jsme prožili v přátelské atmosféře všech zúčastněných. Úryvek z děkovného dopisu: Modlíme se, aby Vám Kristus dal svou lásku, své největší dary, které naplní Vaše srdce, požehná Váš dům a všechny, které milujeme v pokoji a radosti. Misionáři charity Kalkata Do projektu je zapojeno 850 pletařek z celé České republiky, za rok 2014 bylo odesláno 93 balíků s obvazy do 22 oblastí v Africe a 11 oblastí Indie celkem ks obvazů. Všem pletařkám našich farností upřímné díky za všechny chudé a nemocné, ke kterým směřuje Vaše pomoc. Pán Bůh zaplať Vaši námahu. Marie Gajdošová Pozvánka na triduum matek Zveme všechny maminky z hnutí Modlitby matek a také všechny matky i muže z celé naší farnosti na třídenní modlitební setkání triduum. Opět po čtvrt roce máme skvělou příležitost, abychom činili pokání za své i cizí hříchy, chválili, klaněli se a děkovali Bohu za nesčetná dobrodiní. V tomto roce slavíme též kulaté výročí dvaceti let existence Modliteb matek. K modlitbám matek na celém světě se připojíme v kapli klášterní budovy Regina. Pátek 26. června v 17 hod. Tento den je vyhrazen pro osobní pokání. Můžeme věnovat trochu času tichosti a usebrání a prosit Ducha svatého, aby nám zjevil naše chyby a nedostatky, kterých si ještě nejsme vědomi. Vrcholem dne bude společná modlitba. Sobota 27. června v 9 hod. V tomto dni říkáme, že zaplňujeme prázdnotu a modlíme se za všechny a za všechno, co ovlivňuje život našich dětí (parta, drogy, alkohol, pornografie, media, špatná výuka, internet, populární zpěváci a sekty). Žádáme Pána o odpuštění a proměnu srdce. Neděle 28. června v 16 hod. Den radosti, díkuvzdání a chval. Jitka Bézová Pozvánka na Večer chval Pojďme společně chválit našeho Pána na posledním Večeru chval v tomto školním roce. Uskuteční se v úterý 23. června v hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. (Žalm 37,4) Ivana Nováková Koncert Hradišťanu ve Štípě V neděli 28. června se bude konat v 15 hod. v poutním kostele Narození Panny Marie ve Štípě koncert muziky Hradišťan, který bude k oslavě 250. výročí posvěcení kostela. Cena vstupenky je 300 Kč. Více informací o předprodeji vstupenek je možno najít na webu (red) ŽIVOT FARNOSTÍ

12 CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Česká 4787, Zlín Jižní Svahy, tel./fax: Olympiáda v orientačním běhu Zlínská olympiáda škol v orientačním běhu ve školním roce 2014/2015 skončila pro reprezentanty z naší školy úspěchem! Ve čtyřech kolech závodu se účastnilo kolem 30 žáků, postupně získávali body, a tak naše škola obsadila 2. místo mezi deseti zúčastněnými základními školami. Největší úspěchy v posledním závodě: 1. místo Marie Tichá, 2. místo Jan Pavelec a Matěj Mechl, 3. místo Jan Sklenařík a Jan Dubčák. Určitě si všichni užili radost ze sportování, z dosažených výsledků a hlavně z dortu sladké odměny za 2. místo. Děkuji všem za reprezentaci školy. Iva Musilová Pozvánka na vystoupení kroužku Biblických tanců Srdečně zveme všechny rodiče, příbuzné, přátele a další příznivce modlitby tancem na vystoupení, které se bude konat v úterý 23. června v 16 hod. v jídelně církevní školy. Těšíme se, že vám ukážeme, co jsme se během roku v kroužku naučily, a že se také spolu s námi přidáte k oslavě Boha gesty a tancem. Marie Jiroutová OREL JEDNOTA ZLÍN Letní příměstský tábor Ještě několik volných míst nabízíme na letních příměstských táborech, které pořádá Orel jednota Zlín pro děti ve věku od 4 do 12 let. Tábory se budou konat ve třech termínech: I. turnus od 20. do 24. července 2015 II. turnus od 17. do 21. srpna 2015 III. turnus od 24. do 28. srpna 2015 Tábor je zaměřen na všeobecné sportovní a kulturní aktivity, výlety, hry v přírodě, soutěže, tvoření podle počasí. Zahájení programu každý den v 7.45 hod. a ukončení hod. v budově orlovny ve Zlíně (Štefánikova 661). Cena tábora je Kč pro děti s trvalým bydlištěm ve Zlíně, pro ostatní Kč. V ceně je zahrnut oběd, dopolední a odpolední svačina, pitný režim po celý den, vstupné, jízdné, materiál na tvoření, odměny, dozor a zázemí v orlovně. Přihlášky zasílejte do 30. června na další případné informace na tel.: Marcela Sousedíková ŽIVOT FARNOSTÍ čtrnáctideník zlínských farnosti Vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, Zlín, tel.: , ) ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, Zlín, tel.: ) Redakční rada: P. Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej Jakubíček, Libuše Jakubíčková, PhDr. Josef Pala, Pavel Záleský Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným Určeno pro vnitřní potřebu ŽIVOT FARNOSTÍ

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE 6. 5. Pátá neděle velikonoční ÚT

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012

číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička V obou našich farnostech přistoupily děti

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce Markéta 2/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Přehled sborových aktivit

Přehled sborových aktivit Přehled sborových aktivit Sbor CASD Brno - Střední 10 aktualizováno 13. 10. 2017 ZÁŘÍ 2017 11. 9. po 17:00 1. schůzka po prázdninách - Pandy i Plejády Pathfinder 11. 9. po 19:00 ZOB Atmosféra 16. 9. so

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 11 ročník XXVI neděle 31. května 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 11 ročník XXVI neděle 31. května 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 11 ročník XXVI neděle 31. května 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Ve farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů přistoupilo 36 dětí

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Petr Klinkovský Zveme vás na tradiční pouť do farnosti

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2012 Středa 4. července

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 2 ročník XXVII neděle 31. ledna 2016

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 2 ročník XXVII neděle 31. ledna 2016 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 2 ročník XXVII neděle 31. ledna 2016 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více