Vážení přátelé, Tématický zájezd do Švýcarska v měsíci červnu. Účast na mezinárodním semináři ve Slovenské republice a na 33. a 34. zasedání EFEE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení přátelé, Tématický zájezd do Švýcarska v měsíci červnu. Účast na mezinárodním semináři ve Slovenské republice a na 33. a 34. zasedání EFEE."

Transkript

1 ZPRAV ODA J 1 SLO V O PREZIDENTA Vážení přátelé, jsme opět u konce již třetího roku nového milénia. Hlavním úkolem v tomto roce bylo uspořádání druhé světové konference o výbušninách. Tomuto úkolu jsme na svých zasedáních věnovali hlavní pozornost. Kromě toho jsme se zúčastnili připomínkového řízení k zákonu č. 228 ze dne , který vstoupí v platnost Byli jsme požádáni MV-ČR o připomínky popřípadě doplňky k otázkám pro získání oprávnění zbrojního průkazu skupiny F. Na poli mezinárodním jsme se zúčastnili 31. zasedání výboru EFEE, které se konalo ve dnech v Oslu. Jedním z bodu jednání byla informace o stavu přípravy druhé světové konference. Komise projednala další žádosti o udělení evropského certifikátu. Česká republika předložila čtyři žádosti. V současné době již tento certifikát má 11 členů naší společnosti. V dalším bodě zasedání byla řešena otázka spolupráce s komisařem rady EU v otázkách výroby, dopravy a trhací technice. 2. zasedání EFEE se uskutečnilo po skončení světové konference 13. září. V předvečer zasedání došlo v hotelu KAMPA k významnému setkání členů Světové federace I.S.E.E., kterou vedl prezident pan R. Tom Wattz, USA, členů E.F.E.E., kterou vedl prezident pan Ing. Rémy Müller a Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku. 32. zasedání vyslovilo vysoké uznání Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku za uspořádání druhé světové konference, která byla absolutně perfektní, sjednotila trhací techniku v nejdůležitějších tématech. Bylo zdůrazněno, že volba místa konání konference byla správná a myšlenka spojit východ se západem bližší spoluprací se jistě podařila. Takto hodnotil na závěr jednání o konferenci prezident EFEE pan Ing. Rémy Múller. Třetí světová konference se bude konat ve dnech v Brightonu UK. 33. zasedání EFEE se bude konat ve dnech v Moskvě. Vážení přátele, je před námi rok Na zasedání výboru společnosti bylo rozhodnuto, že příští rok se uskuteční tyto akce: Mezinárodní seminář a valná hromada společnosti s volbou výboru. Tématický zájezd do Švýcarska v měsíci červnu. Účast na mezinárodním semináři ve Slovenské republice a na 33. a 34. zasedání EFEE. O těchto akcích Vás budeme prostřednictví časopisu informovat. Na závěr mi dovolte, abych poděkoval výboru společnosti, redakční radě, sponzorům a Vám všem, kteří nám v naší práci pomáháte a na svých pracovištích dosahujete vysoké odborné výsledky. Přejí Vám a Vašim blízkým radostné, spokojené vánoce a Nový rok 2004 OBSAH AH ČÍSLA Slovo prezidenta... 1 Druhá světová konference o výbušninách a trhací technice... 2 Ohlédnutí za konferencí (z pohledu Austinu) let od první rozbušky... 7 Perunit 28E... 8 Pyrotechnika K historii výcviku pyrotechniků a řízení i tvorbě pyrotechnického systému... 9 Z dějin pyrotechnické činnosti na českém území o historii výcviku pyrotechniků - odborníků na zneškodňování výbušnin a munice, a o řízení této činnosti... 9 Důvodová zpráva Jubilea v roce Galerie osobností z trhacích prací Oznámení Plošná propagace našich sponzorů... 24

2 2 ZPRAV ODA J DRUHÁ SVĚT VĚTOVÁ KONFERENCE O VÝBUŠNINÁCH A TRHACÍ TECHNICE ZÁŘÍ 2003, PRAHA,, HOTEL PYRAMID YRAMIDA Konferenci zahájil v kongresovém sále HOTELU PYRAMIDA pan Roger Holmberger, předseda výboru tech. skupiny EFEE, ŠVÉDSKO, který představil garanta 2. světové konference zástupce MINISTERSTVA OBCHODU A PRŮMYSLU pana Doc. Ing. Zdenka Vorlíčka, CSc., z ČESKÉ REPUBLIKY. Zdravici k 2. svět. konferenci přednesli: pan René Müller, předseda EFEE, ŠVÝCARSKO pan Jan Klusáček, prezident STTP, ČESKÁ REPUBLIKA Posléze pan Roger Holmberger představil: organizační výbor a jeho předsedu pana Jana Klusáčka, Česká republika technický výbor a jeho předsedu pana Rogera Holmbergera, Švédsko Sponzory konference byli Austin Detonator, Metrostav, Explosive service, Energie stavební a báňská, Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku, Internationál Society of Explosives Engineers, Dorica, Deutscher spreng verband e.v., Hydro, NFF, Westspreng GmbH DYNO - Dyno Nobel. Pracovní program technického výboru byl rozdělen do 19 skupin sekcí. V těchto oborných sekcích bylo odpřednášeno více než 80 přednášek z celého světa a to v hlavních dominujicích oblastech: Zákony EU a jejich harmonizace Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí Nejnovější vývoj v technice, výrobě, technologii a její aplikaci ve vrtné, trhací technice a získané zkušenosti. Více než 413 delegátů ze 44 zemí bylo seznámeno v přednáškách se současnou světovou úrovní v oblasti výbušnin a trhací techniky. Nutno zdůraznit, že přijelo 70 delegátů mimo evropských zemí, většinou z USA, dále z Australie, Canady, Jižní Afriky, Brazilie, Čile, Indie, Izraele, Jižní Koreje, Taivanu, Spojených Arabských emirátů, Jordánska, Malezie, Maroka, Peru, Saudské Arábie a Jordánska. V průběhu tří dnů pracovního programů přednášek, a Světové výstavy, která byla součástí 2. světové konference navštívilo 500 odborníků, kteří vysoce hodnotili úroveň vystavovatelů. Kromě pracovního programu konference byly zajištěny doprovodné akce, návštěva Plzně, Karlových Varů, Karlštejna, plavba po Vltavě, návštěva Pražského hradu, koncertů a slavnostní společenská večeře, která se konala v prostorách ŽOFINA doprovázena kulturním programem. PRO JEV GARANT ARANTA A 2. SVĚT VĚTO VÉ K ONFERENCE MINISTERS TERST VA OBCHODU A PRŮMYSL SLU Doc. Ing. Zdeněk VORLÍČEK, CSc. Vážené dámy a pánové, vážení zahraniční hosté, je pro mě ctí jménem Ministerstva průmyslu České republiky, že Vás mohu přivítat v našem hlavním městě - stověžaté Praze příležitosti dnes zahajované světové konference o výbušninách a trhacích pracích, která reprezentuje setkání odborníků v oblasti využívání výbušnin v civilní trhací technice.

3 ZPRAV ODA J 3 I v našem státě, jehož historie má dlouhou a často velmi pohnutou historii, je tradice používání výbušnin mnohasetletá. Uvádí se, že vůbec první odstřel pro civilní účely byl proveden při ražbě Horní Bobří štoly roku 1627 u Báňské Šťavnice na území dnešní Slovenské republiky, a to tyrolským horníkem Kašparem Weindlem. Podle záznamů na Horním soudě byl k odstřelu použit černý trhací prach, do té doby používaný téměř výhradně pro vojenské účely. Odtud se tento způsob používání černého trhacího prachu rozšířil po celé Evropě, kolem roku 1700 byl již v hornictví všeobecně zaveden a do poloviny 19. století byl prakticky jedinou výbušninou používanou v civilní i vojenské trhací technice. Jsem mezi odborníky, a proto nemusím zdůrazňovat, jak je práce při výrobě i při používání černého trhacího prachu nebezpečná, přesto jeho nasazení v hornictví i v ostatních oborech průmyslové činnosti výrazně přispělo ke zvýšení produktivity práce a hospodářských výsledků. Druhé významné období rozvoje prostředků trhací techniky, to je trhavin, rozněcovadel a pomůcek, jakož i technologie trhacích prací v tehdejším Československu bylo ve 2. polovině minulého století. Izolace Československa od svobodného světa, potíže popř. i embargo dovozu vyspělých technologií na jedné straně a tlak na zvyšování efektivity práce a provozu, vedly k používání výbušnin do řady méně tradičních oborů. Mohu vzpomenout, že chemické explozivní energie výbušnin se používalo v zemědělství při rozmetání statkových hnojiv na polích, při hloubení vodních melioračních příkopů, v lesnictví při hašení lesních požárů a výstavbě odvodňovacích příkopů, v hutnictví k odpichování vysokých pecí, ve strojírenství k tváření a plátování kovů výbuchem, ve vodním hospodářství k prohlubování koryt a splavňování řek a odstraňování hotových bariér, v energetice pro hloubení jam pro stožáry elektrických vedení, v naftovém průmyslu k perforaci pažnic v roponosných horizontech a k likvidaci havarovaných vrtů a dále též při odstřelování nebezpečných horských lavin. Výčet není asi úplný a omlouvám se těm odborníkům, kteří propracovali a úspěšně používali v té době některé další technologie civilní trhací techniky, že jsem jejich obor nevzpomenul. Doménou i v té době však zůstávaly klasické průmyslové obory používání výbušnin k trhacím pracím, kterými byla těžba rud, uranu a skalních hornin, podzemní a povrchové inženýrské stavitelství jako např. ražba tunelu, metra, podzemních zásobníků plynu apod. a stavební práce a destrukce objektů. Počtu oborů průmyslové činnosti, ve kterých se používaly výbušniny k trhacím pracím odpovídá pochopitelně i objem a sortiment jejich výroby. V té době lze odhadnout, že se u nás využívalo nejméně 34 druhů povrchových, důlních a důlněbezpečných trhavín, 15 druhů el. rozněcovadel, kolem 7 druhů bleskovic včetně důlně bezpečné a celá řada různých pomůcek pro trhací práce od pneumatických nabíjecích zařízení pro sypké i náložkované trhaviny až po specielní důlně bezpečné roznětnice. Objem výroby a spotřeby trhavin v té době lze odhadnout kolem tun ročně včetně přípravy jednoduchých trhavinovaných směsí dusičnan amonný a palivo, které bylo dovoleno zhotovovat na místě použití. V 90. letech minulého století padla železná opona, svobodný svět se otevřel tehdejšímu Československu a to se otevřelo jemu. Došlo k postupnému rušení neefektivních provozů, uzavírce ztrátových dolů a omezení extenzivního hospodářství. To se projevilo i poklesem objemu spotřeby výbušnin k trhacím pracím. Podle údajů v Hornických ročenkách vydávaných Českým báňským úřadem se v České republice pohybovala spotřeba trhavin od tun v r do v r s vrcholem tun v r a rozněcovadel od 8,2 mil. v r do 2,7 mil. v r s vrcholem 5,9 mil. v r Výraznější pokles spotřeby rozněcovadel je dán zejména snížením odpalovaných náloží v uhelném hornictví a zavedením nových technologií roznětu např. (Indetshock). Pokud jde o předpisovou oblast, podařilo se již v r sjednotit do té doby roztříštěné dílčí rezortní předpisy, které často stejnou činnost upravovaly rozdílně. Stalo se tak vyhláškou tehdejšího Ústředního báňského úřadu č. 65 r Týž úřad vydal v r vyhlášku č. 246, které kromě rozdělení výbušnin do jednotlivých charakteristických tříd stanovuje základní parametry výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek k jejich použití a hlavně podrobně upravuje metodiky jejich zkoušení a vyhodnocování. Vyhláška závazně stanovuje více než 54 závazných metodik včetně matematicko-statistického hodnocení výsledků odolnosti zkoušených výbušnin (trhavin a rozněcovadel), proti zapálení výbušného prostředí, metanovzdušných směsí a výbušných směsí uhelného prachu se vzduchem. Pokud je mně známo, podobný komplexní předpis dosud ani ve státech Evropské unie neexistuje. Jedním ze závažných problémů, který v současné době řeším, je zajištění, aby zejména při povrchových trhacích pracích nedošlo k rozletu úlomků výbuchem rozpojovaného materiálu za hranici tzv. bezpečnostního okruhu. Přesto, že tento problém je z hlediska technických i právních norem dostatečně řešen, vyskytnou se případy ohrožení osob a majetku za touto hranicí. Stanovení velikosti a uzavírku bezpečnostního okruhu odpovídá právnická, resp. fyzická osoba provádějící odstřel, ale v hustotě osídleném území naší země se projevují tlaky na minimalizace velikosti bezpečnostního okruhu se všemi riziky s tím spojenými a zatím jsme nenašli odpovídající technické řešení, jak případy nadměrného rozletu eliminovat. Jsou ještě další problémy, na které bych mohl upozornit a kterými se bude ještě vaše konference zabývat. Ty se však již vymykají z obsahu tohoto mého úvodního referátu, jehož cílem bylo seznámit Vás, zahraniční odborníky v oblasti výroby a používání výbušnin v civilní trhací

4 4 ZPRAV ODA J technice, alespoň ve stručnosti s vývojem a stavem trhacích prací na území našeho státu. Přeji Vaší konferenci úspěšné projednání zadaných problémů, širokou výměnu zkušenosti, navázání nových osobních a odborných kontaktů a spokojený a šťastný pobyt v naší zemi. C O ŘEKLI O KONFERENCI Děkovný dopis Ing. Remi Müler, prezident EFEE org. dopis Děkuji za Vaši pozornost. Lieber Jan Klusacek und Team Herzlichen Dank für die Fotos. Bei, dieser Gelegenheit möchte ich Dir, dem Organisationskommittee, allen Helfern, dem tschechischen Sprengverband usw. usw. usw. meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Die Tagung war absolut perfekt. Sie hat die Sprengtechnik zu einem wichtigen Thema vereint. Auch denke ich, dass die Wahl des Tagungsortes in Prag richtig war. Die Idee das Ost und West näher zusammenrückt, ist sicherlich gelungen. Ich denke an die 450 Teilnehmer und 31 Aussteller. Die nächsten Tagungsorte werden sich bemühen müssen, den selben Standard zu erreichen. Noch einmal meinen herzlichsten Dank für all Eure Leistungen und Aufopferungen in einer guten Sache. Mit freundlichen Grüssen Překlad Remy Müller Pastpräsident EFEE Milý Jene Klusáčku, týme STTR Srdečný dík za fotografie. Při této přiležitosti bych rád tobě a organizačnímu výboru a všem Tvým spolupracovníkům české STTP vyslovil můj upřimný dík. Konference byla absolutně perfektní, sjednotila trhací techniku v nejdůležitějšách tématech. Také si myslím, že volba místa konání konference do Prahy byla správná. Myšlenka spojit východ se západem bližší spoluprácí se jistě podařila. Myslím, že hovořím za všech 450 účastníků a 31 vystavovatelů. Příští místa konání světové konference se budou muset velmi snažit, aby v budoucnosti dosáhli stejného standardu. Ještě jednou můj srdečný dík za Vaše snažení a obětování se pro dobrou věc podařilo. Ing. Remi Müller, prezident EFEE, Švýcarsko Děkovný dopis pana Mark P Hatt zástupce EFEE Velká Britanie org. dopis Dear Jan, Re: EFEE World Conference and EFEE Council Meeting On behalf of the UK Institute of Explosives Engineers, thank you for your colleagues in the Czeck Association for organising a very successful World Conference. Everything seemed to run very smoothly with the presentation of the papers for the 420 participants, as well as the good selection of exhibitors in the tent in the car park. The evening event in the Zofin Paláce was a stunning success. I know everybody put an awful lot of work into setting up and preparing the Conference, which I am sure was not easy at times, but the end result was defmitely worth the effort. My thanks to you and your organisation also for arranging for all the necessary rooms for the Council meetings and Committee meetings, which all seemed to be fairly successful again. We all háve a great deal of work to do in the forthcoming years if EFEE is going to expand and represent the Explosives Users throughout Europe. We have more busy times ahead. Once again, very many thanks indeed for organising a most successful event in Prague. Překlad Drahý Jene, Mark P Hatt UK EFEE Representative Jménem britského Institutu of Explosives Engineers děkuji Tobě i Tvým kolegům v České společnosti za organizaci a velký úspěch světové konference. Prezentace přednášek pro 420 účastníků proběhla velice hladce, stějně jako byl dobrý výběr vystavovatelů ve výstavním stanu na parkovišti. Večeře v paláci Žofín byla úžasným úspěchem. Vím, že každý vložil ohromný kus své práce do přípravy a realizace Konference a vím, že to nebylo občas snadné, ale konečný výsledek stál rozhodně za vynaložené úsilí. Moje poděkování Tobě a Tvé organizaci a také za zajištění všech nezbytných místnosti pro zasedání Rady a zasedání odborných komisi, která také proběhla s úspěchem. My všichni máme před sebou v nadcházejících letech velký kus práce, pokud se má EFEE rozšířovat a prezentovat uživatele výbušnin v rámci Evropy. Máme před sebou velice aktivní období. Ještě jednou, skutečně mnoho díků za organizaci nejuspěšnější akce v Praze. Mark P Hatt představitel EFEE Velká Britanie

5 ZPRAV ODA J 5 Co řekl o konferenci Ing. Radovan Poděl, CSc., předseda rady starších STTP Je třeba si uvědomit, že právě důsledná a cílevědomá práce dvou generací českých odborníků a jimi dosažené výsledky, byly rozhodujícími skutečnostmi na mezinárodním kolbišti, které vedly EFEE o pověření STTP k uspořádání druhé světové konference o výbušninách v České Republice. Vedení nabylo přesvědčení o našich schopnostech, organizačně zabezpečit tak prestižní akci, ale součastně posvětilo i vysokou odbornou úroveň jež dosáhli naši odborníci jak na poli vývoje a výroby výbušnin, tak i zejména v oboru trhací techniky za uplynulých padesát let. Já osobně tuto akci považuji za vyvrcholení a uznání i své odborné kariéry a s pocitem dobře vykonané práce budu nadále sledovat dění v našem oboru s plnou důvěrou ve schopnosti a přičinlivosti našich nástupců. Ať se nám daří. Ing. Radovan Poděl, CSc. předseda rady starších Co bych chtěl podotknout k odborné úrovni a k dalšímu rozvoji trhací techniky. Pozorně jsem sledoval přednášky zaměřené především na výzkum v oboru šíření výbuchových účinků ve hmotě a vlastní trhací techniku. Prožíval jsem hlubokou satisfakci a uspokojení, že náš výzkum byl nejen důsledný, ale i správně nasměrovaný, což přednesené přednášky jednoznačně potvrdily na příklad: Tyto možnosti byly bohužel naší generací odepřeny a tak jsme byli odkázáni jen na vlastní znalosti získané praxí matematiku, fyziku a chemii. Často jsme si vypomáhali odborným odhadem a vypěstovaným citem. Hlavním přínosem je, že odborné závěry většiny přednášek týkajících se našich oblastí jednoznačně potvrdily správnost našich výsledků a hmatatelně je potvrdily nezvratnými výsledky měření a odbornými závěry. Mé stanovisko k výsledkům dalšího rozvoje našeho oboru je ale velmi opatrné - ani příliš optimistické ani pesimistické. Více méně se přikláním k názoru, že již téměř vše (s vyjímkou dalšího vývoje ve výbušinářství a v pomůckách), což mělo být vyzkoušeno tak již vyzkoušeno bylo a dnes již prokázáno. Dále je nutno zdokonalovat některé technologie, pracovní metody, vylepšovat mechanizaci. Za nejdůležitější považuji správně určit hranice ekonomické výslednosti a zejména rychlosti průběhu mezi naší činností a všudypřítomnou a stále zdokonalovanou mechanizací, jež je dnes jistou módou využivající mj. i velkou těžkopádnost při schvalování odstřelů. Věřím v jistotu převahy našeho oboru zejména při povrchové těžbě surovin, skalních výlomech, ražení podzemních staveb ve velmi pevných horninách, v destrukcich specielních staveb a ještě v mnoha dalších oborech, ale již ne v tak výhradním postavení. Doporučuji střizlivé odborné uvažování, správná rozhodnutí beroucí v úvahu všechny okolnosti a osobně věřím v trvalý význam trhací techniky a s tímto optimistickým přesvědčením vstupme do současně začínajicího století. Teoretické závěry o šíření výbuchu v pevném i kapalném prostředí pásmo působení (intenzity) výbuchu. Vliv volných stěn na usměrnění působení výbuchem. Spolupůsobení sousedních náloží poměr mezi záběrem a roztečí. Bezzálomové ražení válcové zálomy, kanadský zálom atd. Vytváření vzduchových bublinových clon, jako účinné ochrany před nežádoucími účinky výbuchu pod vodou. ZÁVĚR KE KONFERENCI Podle hodnocení EFEEa došlých dalších dopisů organizačnímu výborů a STTP byli všichni delegáti spokojeni a nutno ještě zvláště poděkovat panu Dr. Novosadovi a jeho skupině Orgit, sponzorům. Všichni své náročné úkoly s úspěchem splnili. A ještě další. Mnoho z toho je obsaženo již v našich střelmistrovských skriptech, z let padesátých a učebnicových textech z postgraduálu v Pardubicích z let šedesátých. Zásadní pokrok spatřuji v tom, že dnešní odbornící badatelé mají k dispozici celou škálu zařízení, precizní metody vyhodnocování a grafické znázornění pro měření výbuchových tlaků rychlosti šíření seismických vln a jejich účinků na podloží a stěny.

6 6 ZPRAV ODA J OHLÉDNUTÍ ZA KONFERENCÍ (Z POHLEDU AUSTINU) MgA.. Magda TOMEČK ČKOVÁ Na přelomu ročních dob léta a podzimu, přesně září 2003, proběhla v Praze v hotelu Pyramida 2. světová konference společnosti EFEE (European Federation of Explosive Engineers). Jedná se o konferenci, která navazuje na tradici založenou v roce 2001 v Mnichově a jejímž cílem je umožnit setkání odborníků, společností a institucí působících v oblasti trhavin, trhacích prací, přepravy nebezpečného zboží a dalších souvisejících činností. Tato akce je jakousi mladší sestrou konference ISEE konanou každoročně v USA. Konference s doprovodnou výstavou se zúčastnilo více než 500 specialistů z celého světa, tj. uživatelé, výrobci trhavin, iniciačních prostředků a vrtacích zařízení, vědečtí pracovníci a další profesionálové pracující ve stavebním a báňském průmyslu. Hlavním cílem konference byla prezentace nejnovějších výzkumných prací a poznatků z oblasti výbušnin a provádění odstřelů, dále nastínění nových oblastí pro budoucí spolupráci. Projednávanými tématy byly: předpisy Evropské unie a harmonizování norem; zdraví, bezpečnost a pracovní prostředí; technický rozvoj výrobky a procesy; rozvoj vrtání, nabíjení a iniciování výbušnin; zkušenosti z provádění trhacích prací; řízení trhacích prací; Jak viděl konferenci Austin Je jisté, že se pohybujeme ve vysoce specializovaném oboru, který se tak často neprezentuje na veřejnosti jako jiné a neoplývá množstvím konaných konferencí a výstav na mezinárodní úrovni. Proto jistě všichni zainteresovaní přivítali, že Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku, zastřešující české specialisty zabývající se výbušninami a prováděním odstřelů pro průmyslové využití, mohla uspořádat konferenci v naší zemi. Obecně lze říci, že v současné době zaznamenáváme neobvyklý pohyb v oblasti výrobních kapacit pro výrobu trhavin a rozbušek ve střední Evropě. Dochází k pohybu a restrukturalizaci v České republice, na Slovensku, ale i v Polsku a Německu. Firmy, zejména ty ve střední Evropě, procházejí privatizací nebo ji připravují, některé již dostaly své nové vlastníky, a tito usilují o zvýšení výkonnosti svých firem a zlepšení pozic na trzích. Tyto firmy ve většině případů procházejí procesem, který byl v Austin Detonator zahájen na jaře roku 1999 a stále probíhá. Konkurence se bude zvyšovat a bude proto potřeba ještě pečlivěji vyhodnocovat pohyby a situaci na trhu. Konference a jednání s obchodními partnery a kolegy z oboru přinesla mnoho zajímavého jak v oblasti obchodu, tak informace technické a technologické, informace o pravděpodobném vývoji v oblasti iniciačních systémů i plánů jednotlivých firem na nejbližší období. Velmi vysoce lze hodnotit organizaci celé akce, zajištění jak hlavního programu tak všech odborných i doprovodných společenských akcí. Organizátoři konference se svého úkolu zhostili na výbornou. detekce výbuchů pro účely bezpečnosti, tedy všechno témata aktuální, zajímavá a podnětná. Doprovodné výstavy se zúčastnilo přes 30 významných dodavatelů technologií a služeb, z nichž mnoho působí nad rámec evropského kontinentu. Jejich výrobky, zařízení, přístroje a technologické celky poskytly delegátům konference možnost spatřit nejnovější inovace a technologie. Z výrobců rozbušek se výstavy účastnili zejména silní hráči evropského a světového významu (Austin Powder, Davey Bickford, Dyno Nobel Europe, Orica Germany). Pro všechny účastníky byla konference jistě přínosem v mnoha oblastech, od možnosti setkání se stálými a potenciálními zákazníky, autoritami v oboru z mnoha zemí, dodavateli a konkurencí, porovnání úrovně výrobků a služeb s konkurencí až po zachycení nejnovějších trendů v oboru.

7 ZPRAV ODA J 7 50 LET OD PRVNÍ ROZBUŠKY! MINISERIÁL Z HIST ORIE VÝROB OBY INICIÁT ORŮ VE VSETÍNĚ MgA.. Magda TOMEČK ČKOVÁ Společnost Austin Detonator si v letošním roce připomíná 50 let od zahájení výroby rozbušek. Rádi bychom čtenářům Zpravodaje přiblížili postupně různé etapy z historie výroby rozbušek a prostřednictvím krátkých příspěvků se ohlédli za uplynulými léty. Dnes se podíváme na rok 1953: Vývoj civilních rozbušek začal v letech tím, že navázal na výrobu vojenských rozbušek a zápalek. Ale až v roce 1953 se elektrické rozbušky poprvé objevily ve výrobním plánu Zbrojovky Vsetín. V tomto roce však nebyla vyrobena ani jedna rozbuška pro prodej. První elektrické rozbušky DEČ v roce 1953 měly následující znaky: Elektrická rozbuška DEČ (důlní elektrická časovaná) počet stupňů zpoždění 5s krokem 1s, dutinka ocelová sekundární náplň TNT s iniciační mohutností č.8 primární náplň 0,5 g třaskavé rtuti. Technologie byla primitivní, reakce probíhala v 70litrových skleněných demižonech. zpožďovací slož na bázi manganistan draselný antimon (ing. J. Ptáček a J. David). Tato zpožďovací slož se udržela až do roku 1980, nikdy se však nepodařilo odstranit její největší nedostatek a to selhávky způsobené uhasnutím sloupce lisované slože v průběhu hoření. zpožďovací element vyráběný třískově na soustružnických automatech z oceli z plného materiálu Elektrická pilule: Vývojem elektrické pilule byl pověřen ing. Kulhánek, který pracoval až do odchodu do důchodu (1985) jako vedoucí OTPV pyro v provozu 400 výroby. Elektrická pilule byla konstrukčně řešená s primární a sekundární pilulovou třaskavou složí: primární roznětná slož na bázi pikraminanu olovnatého namočená na odporový drátek; sekundární zážehová slož na bázi pikraminanu olovnatého, zirkonia a oxidu olovnatého (pro některé účely se používala sekundární zážehová slož na bázi dřevného uhlí a chlorečnanu draselného). Elektrická pilule v provedení mosazných pocínovaných lamel fixovaných sponkou pilule tvořenou izolačním papírem a ocelovou objímkou a s odporovým drátkem chromnikl 20/80 (výrobce f. Braun Braun, byl do republiky dovážen v diplomatických kufřících z Rakouska). Skelet elektrické pilule byl vyráběn na výsekových lisech f. Schaffler získaných jako válečné reparace z pobočného závodu f. Schaffler z oblasti Znojma. Můstek pilule byl na lamely připojen letováním. Hlavičku pilule chránila papírová izolační trubička. Těsnění rozbušky z PVC Ø 6,3 s dvěma otvory pro vodiče, sekané po 10 mm. Přívodní vodiče se smyčkovaly ručně a na elektrickou piluli byly letovány. Štítek přívodních vodičů byl plechový a byl umístěn na konci přívodních vodičů. třaskavá rtuť byla dávkovaná do tenkostěnné objímky a zalisovaná na sekundární náplň TNT. Před nalisováním pouzdra zpožďovače byl na objímku nadávkován černý prach, který zajišťoval přenos zážehu ze zpožďovací slože na třaskavou rtuť v objímce. Náběh sériové výroby je registrován od března V roce 1954 bylo vyrobeno celkem kusů elektrických rozbušek typu DEČ (důlní elektrická časová). Prodejní cena rozbušky byla stanovena na 6,18 Kč/kus.

8 8 ZPRAV ODA J NOVÁ PRŮMYSL SLOVÁ TRHAVIN VINA DYN YNAMIT AMITOVÉHO TYPU PERUNIT 28 E Ing. Ivo o VAR ARGA Explosia, a.s., Pardubice - Semtín V rámci řešení projektu výzkumu a vývoje č. FD-K/031 Náhrada aromatických nitrolátek v průmyslových trhavinách dynamitového typu hrazeného Ministerstvem průmyslu a obchodu bylo v období let připraveno celkem 110 laboratorních vzorků želatinovaných trhavin, kde byly látky podezřelé z nebezpečných vlastností pro lidský organismus - dinitrotoluen a trinitrotoluen nahrazeny jinými látkami. Na základě laboratorních výzkumů bylo navrženo 17 provozních vzorků, u nichž byla zkoumána výrobní schůdnost a vybušninářské a fyzikální parametry. Byla vyvinuta plastická trhavina dynamitového typu bez přídavku dinitrotoluenu s názvem Perunit 28 E, jejíž výbušninářské vlastnosti jsou srovnatelné s průmyslovou trhavinou stejného typu Perunit 20 a Perunit 28. Na základě toxikologického a ekologického zhodnocení, provedeného autorizovanou osobou bude trhavina Perunit 28 E významně méně nebezpečná pro lidské zdraví pro absenci specifických účinků na lidské zdraví, nebude vykazovat karcinogenní potenciál ani podezření na mutagenní účinky. Posouzení bylo provedeno v souladu se zákony č. 258/2001 Sb. o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 178/2001 Sb. o ochraně zdraví zaměstnanců, zákona č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a nařízením vlády č. 258/2001 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečných chemických látek a přípravků. Významně menší budou náklady na zajištění vyhovujících hygienických podmínek pracovního prostředí pro zaměstnance i vliv výroby nové trhaviny na životní prostředí. Nová trhavina Perunit 28 E svými výbušninářskými vlastnostmi překonává podobné typy trhavin (želatinované trhaviny vyráběné v SRN s názvem EURODYN 2000 nebo AMMON GELIT TDF), neboť uvedené trhaviny nejsou v tuzemsku schváleny v průměrech pod 50 mm, zatímco trhavina PERUNIT 28 E spolehlivě detonuje v papírových náložkách o průměru 28 mm. Tuto trhavinu můžete objednávat již nyní od okamžiku, kdy pro její odběr získáte povolení příslušného orgánu státní báňské správy. Vývojové práce rovněž ukázaly další možnosti pokračování vývoje ekologických trhavin. V letošním roce tak byla díky finanční podpoře ze strany MPO uvedena na trh nová plastická trhavina dynamitového typu Perunit 28 E bez dinitrotoluenů, jejíž výbušninářské vlastnosti jsou plně srovnatelné s dosud vyráběnou trhavinou Perunit 28. Výsledky řešení uvedeného projektu byly v letošním roce navrženy do soutěže Česká hlava. Tato nominace je nepochybně významným oceněním výsledků řešení. Dále uvedená tabulka uvádí přehled parametrů vyráběných trhavin: Parametr Jednotka PERUNIT 28 E PERUNIT 28 PERUNIT 20 Výbuchové charakteristiky stanovené výpočtem Minimální hodnoty dle TDV Maximální hodnoty naměřené u AO Minimální hodnoty dle TDV Minimální hodnoty dle TDV Kyslíková bilance %O 2 +2,13 +2,13 +0,85 +1,15 Měrný objem zplodin výbuchu l/kg Výbuchové teplo kj/kg Výbuchová teplota K Detonační rychlost v Ø 65 m/s mm v Ø 28 mm m/s Přenos detonace cm Trauzlova zkouška ml Brizance dle Hesse mm RPS v balistickém moždíři % Hustota g/cm 3 1,30 1,43 1,30 1,25

9 ZPRAV ODA J 9 P YRO TECHNIKA K HIST ORII VÝCVIKU PYR YRO TECHNIKŮ A ŘÍZENÍ I TV ORBĚ PYR YRO TECHNICKÉHO SY S TÉMU Ing. Jan POKORNÝ ORNÝ ÚVODNÍ SLOVO Dne 9. listopadu 2003 uplynulo 84 let od zahájení profesionálního vzdělávání pyrotechniků na území Československé republiky. Toto výročí se vztahuje na všechny vojenské, policejní, i civilní pyrotechniky. První část názvu STTP pro trhací techniku, je zviditelněna tím nejlepším, co se v republice v oboru trhacích prací, trhací techniky a vzdělávání střelmistrů i technických vedoucích odstřelů dosud uskutečnilo a stále uskutečňuje. Tak se docílilo postupně i toho, že STTP se stala řádným členem Evropského svazu střelmistrů EFEE (European Federation of Explosives Enginners) a ve STTP je i několik členů s Evropským certifikátem střelmistra. Vyvrcholením dosavadní činnosti STTP na tomto poli bylo její pověření Evropským svazem střelmistrů, organizačně zajistit 2. světovou konferenci výbušnin a trhací techniky (2nd world conference of explosives and blasting), která se s úspěchem uskutečnila v Praze ve dnech září Zbývající část názvu STTP a pyrotechniku, je v pozadí nejen v názvu Společnosti, ale i ve svém dosavadním zviditelnění. Přitom ve STTP je organizováno mnoho kvalifikovaných pyrotechniků, ať už bývalých příslušníků ozbrojených sil (držitelů oprávnění z Martina nebo z Opavy) nebo civilních pyrotechniků (držitelů oprávnění z Poličky). K radikálnímu zlepšení dosavadního stavu se pyrotechnici - členové výboru na jeho jednání dne 5. června 2003 dohodli, na jejich zviditelnění. Prvním počinem byla spolupráce při přípravě novely zákona č. 119/2202 Sb., o zbraních a střelivu, která dovolí soukromým subjektům vyhledávat, zviditelňovat a zajišťovat nevybuchlou munici. Její ničení je pak prováděno pyrotechniky Policie ČR. Dále v článcích na pokračování ve Zpravodaji seznámíme členy STTP s prací K historii výcviku pyrotechniků a řízení jejich činnosti na českém území, kterou autoři připravují k vydání jako publikaci k 90-tému výročí zahájení tohoto výcviku v roce Zásluhou autorů článků se tak všichni budeme moci seznámit a poučit z práce našich předchůdců, ale i současníků. Výcvik pyrotechniků má v naší republice dlouhé a hluboké profesionální kořeny, je na čem stavět a pokračovat tak v tradici českých pyrotechniků. Z DĚJIN PYR YRO TECHNICKÉ ČINNOSTI NA ČESKÉM ÚZEMÍ O HIST ORII VÝCVIKU PYR YRO TECHNIKŮ ODBORNÍKŮ ORNÍKŮ NA ZNEŠKODŇO ODŇOVÁNÍ VÝBUŠNIN A MUNICE, A O ŘÍZENÍ TÉTO ČINNOSTI Ing. Emil KULFÁNEK a Mgr.. Jan HAAS I. ÚVODEM Ze slovníku spisovné češtiny ACADEMIA vyplývá, že: pyrotechnika označuje obor zabývající se výrobou, používáním a zneškodňováním výbušnin, pyrotechnik je označením odborníka v pyrotechnice. Ze stejného slovníku dále vyplývá, že oba pojmy jsou odvozeny z výrazu Pyrrhovo vítězství, kterým je cca od roku 278 př. Kr. označováno - vítězství získané s více než velkými oběťmi. Pyrrhos épeirský král, který v letech př.kr. pomáhal jihoitalským řekům z městského státu Tarentum v jejich válce proti vzmáhajícímu se Římu. K předmětnému vítězství došlo v roce 279 př. Kr. u Auscula, kde Pyrrhos sice zvítězil nad římským vojskem, ale s velkými vlastními ztrátami. V masovém měřítku se výroba, používání a zneškodňování výbušnin začaly rozvíjet koncem 19. století. Souvisí to zejména s vývojem zbraní a střeliva. V pěchotní a dělostřelecké munici se postupně na celém světě začalo přecházet od sférických k válcovým a ogiválním střelám a granátům. Vynalezené

10 10 ZPRAV ODA J bezdýmné střelné prachy a trhaviny vedly k jejich použití jako náplní do munice. Začaly tak vytlačovat černý střelný prach, který se používal více jak půl tisíciletí. Počátek změn nastává v době kdy se začínají zkoušet tehdy známé nové výbušné látky. Ze střelivin to byla například střelná bavlna neboli nitrocelulóza, k jejímuž objevu se v roce 1846 hlásili hned tři badatelé v květnu v Basileji profesor Christian Friedrich Schoenbein (* ), v srpnu ve Frankfurtu nad Mohanem profesor R. Böttger a v říjnu v Braunschweigu profesor Otto. Prvé pokusy s bavlnou (Lenkovy a dalších) nevedly k žádným využitelným výsledkům. Střelná bavlna samovolně vybuchovala a při vysoké rychlosti hoření vznikalo velké množství plynných produktů, jejich tlaku neodolaly hlavně v té době známých palných zbraní. Teprve na základě pokusů, které prováděl Abel, se začalo používat želatinování nitrocelulózy. To byla cesta, která vedla k výrobě zrnkového prachu. V roce 1882 Reid a Johnson vyrobili první lovecký prach. Roku 1884 je následoval Duttenhofer v Rottweilu a v roce 1886 P.M.E. Vieille ve Francii. Roku 1889 Alfréd Nobel použil jako součást střelného prachu, kromě nitrocelulózy i nitroglycerín. Od této doby se nitrocelulózový a nitroglycerínový střelný prach začínají vyrábět hromadně ve velkém. Pro srovnání je uváděna balistická výkonnost pušek: 2. Od 60 / 70 let 19. století do konce I. světové války v roce Od vzniku Československa až do (meziválečné období) 4. Období II. světové války 1939 až Od konce II. světové války v roce 1945 do rozdělení Československa resp. České a Slovenské federativní republiky dnem Od vzniku samostatné České republiky dnem 1. ledna 1993 do současnosti Z dosud uvedeného popisu vyplývá, že výraz PYROTECHNIK by měl být všeobecným označením odborníka zabývajícího se výrobou, používáním a zneškodňováním výbušnin a to i v tom případě, zabývá-li se jen dvěma nebo pouze jednou z uvedených disciplin. V praxi se však k označení odborníků zabývajících se jenom výrobou výbušnin, žádný speciální výraz nepoužívá. Pro označení odborníků a specialistů zabývajících se používáním výbušnin se užívají výrazy STŘELMISTR, VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ODSTŘELU, nebo ve vojenské terminologii výraz ŽENISTA. Výrazem PYROTECHNIK jsou (v českých zemích již více než 80 let) označováni odborníci a specialisté zabývající se zneškodňováním výbušnin a munice. Druh prachu v nábojích Rok Balistická výkonnost (V ) 25 Náboje s černým prachem Náboje s bezdýmým prachem současnost Z trhavin to byl v roce 1867 dynamit Alfréda Nobela a kyselina pikrová, jejíž výbušné vlastnosti využil pro munici v roce 1855 poprvé Eugéne Turpin. Kyselina pikrová byla pod různými názvy ekrazit v Rakousko-Uhersku, melinit ve Francii, lydit ve Velké Británii, šimose v Japonsku používána téměř všemi státy světa. Dále to byl například trinitrotoluol, vynalezený již dříve, ale hojně začal být používán až od roku 1891, kdy došlo ke zlepšení technologie jeho výroby. Mezi dalšími představiteli nových druhů trhavin by mohl být jmenován hexanitrodifenylamin, nebo také tetranitrometylanilin, apod. CHRONOL ONOLOGIE OGIE DĚJIN PROFESIONÁLNÍ P YRO TECHNIKY NA A ČESKÉM ÚZEMÍ Dějiny pyrotechniky lze rozlišovat podle různých kritérií. Pro potřeby připravované publikace rozdělili autoři dějiny profesionální pyrotechniky na českém území do šesti období: 1. Od vynálezu černého prachu v Evropě až do 60 / 70 let 19. století 100 až 200 m.s m.s m.s m.s m.s -1 cca 800 m.s -1 cca 1000 m.s -1 Zpracovávaná publikace se zabývá historií třetího, pátého a šestého období v té oblasti pyrotechniky, která souvisí s výcvikem specialistů na ničení výbušnin a munice - pyrotechniků. To znamená s organizováním této činnosti, vlastním školením a výcvikem pyrotechniků a s ukázkami praktické likvidace munice a ostatních výbušin na území Čech, Moravy a Slezska od vzniku Československé republiky v roce 1918 do současnosti, kromě let II. světové války. Doposud se takovouto historií, jako samostatným tématem nikdo literárně nezabýval, proto nebylo na koho navázat. Pramenná základna ke zvolenému tématu je rozsáhlá a různorodá. Její zpracování je proto značně náročné. S jakým výsledkem se daří toto téma zpracovat z hlediska zachování historické objektivity, posoudí čtenáři. Zejména pyrotechnici, kteří tuto činnost vykonávají. Mnozí z nich zůstávají přitom ostatním lidem neznámí, přestože řada pyrotechniků (i v době hlubokého míru) obětovala a stále obětuje své životy pro klidný a spokojený život těch druhých. Vzhledem k tomu, že výcvik prvních profesionálních pyrotechniků - odborníků na ničení výbušnin a munice je úzce spjat s armádou, byly ke zpracování kapitol zabývajících se obdobím do roku 1939 využity jako prameny dokumenty, nacházející se především ve Vojenském ústředním archivu a ve Vojenském historickém muzeu. Jedním z takových dokumentů je kronika Zbrojního učiliště z Plzně, která byla založena

11 ZPRAV ODA J prosince 1928 rozkazem tehdejšího velitele Zbrojního učiliště podplukovníka Ing. Ladislava Jandy. Vedením kroniky byl pověřen nadporučík zbrojní správní služby Jan Špalek. Kronika představuje základní zdroj informací, především o školení vojenských pyrotechniků z let 1918 až Ke kronice patří i velké album fotografií. Dalším pramenem jsou dokumenty z věcných a jmenných rejstříků Hlavního štábu Ministerstva národní obrany, v nichž je zachycena písemná komunikace mezi jednotlivými odděleními II. odboru (odbor dělostřelecký a zbrojní) a Zbrojním učilištěm v Plzni, dále s Vojenskou muniční továrnou v Poličce, pobočným závodem Škodových závodů v Nýřanech a dalšími institucemi. Zpracování kapitol zabývajících se obdobím od roku 1945 (tzn. pátým a šestým obdobím) bylo provedeno formou volného zápisu vzpomínek a pamětí některých účastníků popisovaných dějů, tak jak si je pamatují, nebo jak je někde zanechali v písemné podobě. Podklady o výcviku vojenských pyrotechniků pocházejí od pamětníků, absolventů nebo učitelů z Martina (Slovenská republika), kam bylo Zbrojní učiliště z Plzně přemístěno. Z pozdějších let až do současnosti byly podklady čerpány od pamětníků, bývalých příslušníků Generálního štábu resp. Ministerstva obrany, a dále z Opavy ve Slezsku, která se stala třetím centrem výcviku vojenských pyrotechniků. Podklady o historii výcviku civilních pyrotechniků pocházejí od pamětníků z Českého báňského úřadu. Podklady o policejních pyrotechnicích pocházejí od pamětníků bývalých příslušníků Kriminalistické ústředny, Kriminalistického ústavu a Pyrotechnického odboru Policejního prezidia ČR. II. VÝROBA VÝBUŠIN A STŘELIV TŘELIVA V ČESKÝCH ZEMÍCH V LETECH I. SVĚT VĚTO VÉ VÁLKY 1914 AŽ 1918 Nové objevy v oboru vojenských výbušin na konci 19. století nevedly k většímu zapojení chemického průmyslu na našem území. Naopak, došlo k poklesu významu např. také nejstarší české dynamitky v Zámcích poblíž Roztok u Prahy. Továrna byla pobočkou firmy Dynamit Nobel a byla založena jako vůbec první v Rakousko-Uhersku v roce 1870 samotným Alfredem Nobelem společně s Augustem Schrammem. Na tuto skutečnost mělo vliv mimo jiné i rozšiřování továrny Dynamit Nobel v Bratislavě. Ze soukromých továren se přesouvala výroba do státních podniků, řízených vojenskou správou. I když výroba výbušin na našem území klesala, do dějin jejich vývoje se zapsala celá řada českých techniků. V Praze na technických školách přispěli k vysoké úrovni výuky o výbušinách profesor chemie na české technice Dr. Bohuslav Rýman (* ), na německé technice profesor W. Fr. Gintl (* ). V armádě se o rozvoj v oboru výbušin zasloužil pražský rodák generál Ph. Hess (* ), který byl prvním velitelem rakousko-uherské vojenské vzduchoplavby a tvůrcem světlometných jednotek. Ve vývoji výbušin patřil k nejvýznamnějším českým technikům také generál Ing. Karel Esop (* ), který prosadil ve Vojenském technickém komitétu jako hlavní trhavinu trinitrotoluen (TNT) namísto kyseliny pikrové - ekrazit. Stal se také autorem zkoušky trhaviny při které se měří její brizance tzv. Esopova brizanční zkouška (1903), jako první v Rakousko-Uhersku provedl trhání skal komorovými podkopy. Během 1. světové války, v letech 1915 až 1918, řídil vojenskou továrnu na trhaviny v Blumau a zaměstnával v ní české inženýry. V Blumau a Wöllersdorfu působil mezi českými inženýry během války také Ing. Čeněk Kratochvíl, který po válce vstoupil do Československé armády, kde se stal prvním přednostou odboru třaskavin na tehdejším Ministerstvu národní obrany, také tam působil Ing. Antonín Aleš, pozdější ředitel semptínské Explosie. Výrobní praxi zde získal i Dr. Jan Šedivý, další z pozdějších ředitelů semptínské Explosie. Při zahájení I. světové války 28. července 1914, bylo Rakousko- Uhersko poměrně málo připravené. To se týkalo především dělostřelectva a munice. V armádě se během války používalo 45 typů moderních děl, 53 typů starších děl, 6 typů protiletadlových kanonů a 14 typů minometů, což je celkem 131 typů různých typů děl a minometů. Pokud jde o množství, měla rakousko-uherská armáda v roce 1914 celkem mobilních děl a další v pevnostech. Na jedno dělo bylo v průměru 500 ran, což bylo velmi málo. Proto hned v prvním měsíci války žádalo rakousko-uherské velení o výrobu ks a na dalších 2,5 měsíce o ks dělostřeleckých granátů. Tyto požadavky byl průmysl schopen splnit jen z 90%. Navíc spotřeba dělostřelecké munice převyšovala výrobu o 60% a v některých rážích dokonce o 100%. Obdobná situace však byla i ve většině ostatních válčících zemí. V zimě 1914 až 1915 nastala u hlavních válčících zemí (Rakousko-Uhersko, Německo, Velká Británie, Francie, Itálie) krize z nedostatku střeliva. Výstižně tuto situaci vyjádřil tehdejší britský ministr financí Lloyd George, který v prosinci 1914 v Dolní sněmovně prohlásil: Co uskrblíme na materiálu, to promrháme na životech, to je velká lekce muničního zásobování. Tato situace vedla rakousko-uherské velení k vypracování programu výroby dělostřeleckých nábojů do listopadu roku V roce 1916 měl být v Rakousku-Uhersku přijat německý tzv. Hindenburgův program. Tento program totální mobilizace průmyslu a pracovních sil, měl Německu a Rakousko-Uhersku napomoci ke konečnému vítězství. Podle tohoto programu měla měsíční výroba v roce 1916 činit 1, dělostřeleckých granátů. Z toho lehkých - 1, , hrubých a těžkých ks. V roce 1917 už měla měsíční produkce dosáhnout 3, dělostřeleckých granátů. Z toho lehkých - 3, , hrubých a těžkých ks. V praxi však průmysl 100% výroby nedosáhl ani jednou. Hlavní příčinou bylo nedostatečné zásobování průmyslu surovinami. Mezi jednu z příčin lze započítat i vyřazení muniční továrny Škodových závodů v Bolevci u Plzně způsobené nežádoucím výbuchem dne 25. května Z uvedených a dalších důvodů, vyplýval nedostatek střeliva pro akce chystané na frontách. Například při jedenácté ofenzívě v Itálii na Soči v době od 12. srpna do 6. září 1917 bylo vystříleno

12 12 ZPRAV ODA J přes 2, granátů z děl. Přičemž v té době byla průměrná měsíční výroba 1, dělostřeleckých granátů. V Rakousko-Uhersku bylo celkem 556 firem, na území Čech, Moravy a Slovenska z tohoto počtu jich bylo celkem 192, tj. 34,53%. Přímých dodavatelských firem pověřených výrobou munice a jejich součástek bylo v Rakousko-Uhersku celkem 316, z toho v českých zemích 75, tzn. 23,73% a na Slovensku 9, tzn. 2,85%. Subdodavatelů bylo celkem 240, z toho 107, tzn. 44,58% v českých zemích a 1, tzn. 0,41% na Slovensku. Na výrobě a kompletaci střeliva se v Rakousko-Uhersku podílely téměř všechny strojírny. K největším patřily strojírny ve Wöllersdorfu s denní kapacitou ks granátů, dále Weiss-Manfred v maďarském Czepelu s ks granátů denně a Böhler ve Felixdorfu s ks granátů denně. Zapalovače do těchto granátů se vyráběly především v Hirtenbergu a v několika dalších menších podnicích - např. Sellier a Bellot v Praze na Žižkově, který vyráběl pouze pyrotechnické slože k zapalovačům nebo Georg Roth ve Vídni. Nábojnice vyráběl především vídeňský Arsenal, Weiss-Manfred, Enzesfeld a Berndorf. Řada menších podniků vyráběla součástky munice, které se pak kompletovaly. Pro ukázku je uváděn přehled kompletované munice v roce 1918: Místo Počet dělníků Počet granátů vyrobených 1 dělníkem /ks/ Wöllersdorf Enzesfeld Weiss-Manfred Böhler Pestszentlörinz Komárno Bolevec Dne 1. srpna 1915 byla v Bratislavě uvedena do provozu továrna na ballistitový střelný prach, jehož výrobu jako první v Rakousko-Uhersku zavedl v Blumau, do armády povolaný profesor organické chemie na české technice v Brně Ing. Dr. Cyrill Krauz (* ). Továrna v Bratislavě patřila firmě Dynamit Nobel. Vyráběl se zde prach především pro námořnictvo. Továrna byla jednou z největších v Rakousko-Uhersku. Od založení do 30. dubna 1918 se v továrně vyrobilo 10, kg střelného prachu: , kg; , kg; , kg; 1918 do , kg. Továrna vyráběla také trhavinu TNT v celkovém objemu 4, kg: , kg; , kg; kg. Pro ženijní účely se v továrně vyráběl také ekrazit. Za dobu války se jej v továrně vyrobilo kg: kg; kg; kg; kg; kg. Vedle velkých podniků na výrobu výbušin existovala i skupina drobných výrobců, kteří vyráběli především černý prach. Největší práchovny byly v Radvani na Slovensku. Založeny byly za vlády císařovny Marie Terezie 1740 až V průběhu I. světové války byly pověřeny výrobou prachu pro vojenské účely. Výroba to byla manufakturní přičemž hlavním zdrojem energie byla voda. Roční produkce se pohybovala od 35 do kg. Další menší práchovna na Slovensku byla v Gulvaši u Prešova. V českých zemích v průběhu války vyráběla černý prach práchovna v údolí na Bílém potoce u Veverské Bitýšky, založená již v roce Všechny práchovny zanikly s cechem prachařů v roce 1923 založením továrny Explosia v Semtíně u Pardubic. V roce 1915 se u válčících stran objevuje nový druh munice chemické střelivo. Přestože použití takovéhoto střeliva odporuje haagské konvenci z roku 1899, zcela neočekávaně a ve velkém měřítku použili chemickou munici Němci v bitvě u Yprů ve Flandrech dne 22. dubna Na vývoji chemické munice se intenzivně pracovalo i ve Francii. Ta ji použila poprvé při velkém náporu Němců na Verdun na jaře roku Od této doby se datuje velký rozmach výroby a používání plynového střeliva. V rámci Rakousko-Uherska se výrobou chemického střeliva zabývala továrna v maďarském Pestszentlörinzu. Do konce války zde bylo vyrobeno 1, ks těchto dělostřeleckých granátů při průměrné týdenní kapacitě až ks. Následující tabulka uvádí přehled chemické munice vyrobené v Pestszentlörinzu. Přehled chemické munice vyrobené v Pestszentlörinzu: Označení granátů Náplň granátů Vyrobeno (ks) Modrý kříž Clark I, II Žlutý kříž Dick Zelený kříž Difosgen Granáty C Bromcyan Granáty B Bromaceton Na počátku války v Blumau, Trofaiachu a v Ústí nad Labem vyráběla výbušiny firma Erste östereichische Actiengesellschaft für die Gewinnung chemischer und metallurgischer Producte. Firma byla založena roku 1856 ve Vídni. V roce 1859 byla přejmenována na výše uvedený název v překladu Rakouský spolek pro chemickou a hutní výrobu. Na základě nedostatku střeliva na frontách byla měsíční kapacita zvýšena z 210t na 3.400t střelného prachu a z 537t na 5.130t ostatních výbušných

13 ZPRAV ODA J 13 látek. Ale ani u této firmy nebylo během války z nedostatku surovin dosaženo 100% výroby. Důležitá byla i výroba pěchotního střeliva do ručních zbraní. Na počátku války měla rakousko-uherská armáda k dispozici do těchto zbraní celkem 258, nábojů. Generální štáb požadoval týdenní produkci 24, nábojů. Tento požadavek byl plněn na 100 % pouze v prvních měsících války, pak poměrně rychle výroba klesala, především pro nedostatek surovin - střelného prachu, uhlí apod. Na rozdíl od střeliva do dělostřeleckých zbraní, výroba stačila pokrýt spotřebu armády na frontách. Například při desáté ofenzívě na Soči v květnu a červnu 1917 bylo během 25 dnů vystříleno celkem 130, nábojů což v denním průměru představovalo 150 nábojů na pušku a nábojů na kulomet. Za celou dobu války bylo vyrobeno přibližně 4,5 miliardy nábojů z nichž spotřebovány byly 4 miliardy. Mezi největší výrobce střeliva do ručních pěchotních zbraní patřily továrny ve Wöllersdorfu, Weiss-Manfred v Czepelu, Hirtenbergu a dále Georg Roth v Lichtenworthu a v Bratislavě. Na konci války v roce 1918 se v muničních skladech po celém Rakousko-Uhersku nacházelo z produkce těchto továren 880, nábojů. Bolevec pátek 25. května 1917 K dosud největší tragédii na českém území způsobené výbuchem trhavin a munice došlo v pátek 25. května Tento den lze považovat za černý pátek v dějinách české pyrotechniky. Škodovy závody v Plzni vlastnily v Bolevci továrnu na výrobu a kompletaci munice. Do té doby zde bylo zhotovováno na 50 druhů dělostřeleckých nábojů v rážích 37 až 305 mm. Vzhledem k velké spotřebě dělostřeleckého střeliva na frontách se i v této továrně rozšiřovala výroba. V uvedený květnový den roku 1917 zde pracovalo celkem zaměstnanců Škodových závodů, z nichž 862 bylo mužů a žen. Dále se v objektu nacházelo 354 dělníků stavební firmy Alexandr, strážní jednotka se 42 muži maďarské národnosti a 24 četníků. O samotném průběhu neštěstí je záznam v knize Františka Janáčka Největší zbrojovka monarchie. Škodovka v dějinách, dějiny ve Škodovce , kapitola V průsečíku bolevecké katastrofy, str. 392: Ve hod. se Plzeň a její okolí otřásla mohutným výbuchem a následnou sérií silných detonací. Ze střech padala krytina, tříštila se skla v oknech, sypala se omítka. Šlo o explozi, která tentokrát skutečně proměnila celou muniční továrnu v jediný oblak ohně, dýmu a prachu, z něhož lítaly cihly, kusy dřev a země a ohnivé náboje. Rozpoutal se požár, který přeskakoval z budovy na budovu. Explodovaly desítky střel a šířily zkázu stovky metrů daleko. Vybuchovala nová a nová skladiště. Právě skutečnost, že odbavovací sklady byly přeplněné, že armáda nestačila munici odvážet, že se hotové náboje a granáty ukládaly přímo v dílnách, se staly jednou z příčin mimořádného rozsahu katastrofy. Nešlo přitom o žádné malé množství hotových dělostřeleckých granátů a nábojů do minometů i jiného střeliva. Jen od 1. ledna do 25. května se v boleveckém zařízení vyrobilo za 55, korun, tj. za 11,2 milióny měsíčně. Některé z nábojů byly časované, takže explodovaly ve vzduchu a střepiny masakrovaly prchající dělníky. Komplex muničky měl přitom pouze dva hlavní vchody. Někteří lidé si v panice sami způsobovali těžká zranění i smrt na ostnatých drátech ohrady. Další nebezpečnou past vytvářel lesní požár kolem závodu. Na místo přispěchali zdravotníci, požárníci a vojenská pohotovost. Nemohli se však přiblížit do takové vzdálenosti, aby získali přehled co se děje. Opakující se výbuchy držely totiž celou plochu továrny a její široké okolí dlouhé hodiny pod nepřetržitou bubnovou palbou. Před třetí hodinou došlo k dalším mohutným detonacím, po nichž vystoupily k nebi sloupy dýmu vysoké stovky metrů, to explodovala skladiště se sedmnácti tisíci kilogramy střelného prachu a jejich výbuch demoloval další objekty vzdálené i přes sto metrů. V Plzni ustal normální život. Zavíraly se závody, obchody, úřady i školy. Obyvatelé z blízkých osad ve strachu utíkali do polí a lesů. Dosud totiž nevyletěl do povětří poškozený a požárem obklopený hlavní sklad trhavin. K tomu naštěstí nedošlo. Hrůzy téměř nepřetržitých výbuchů a praskotu střel trvaly do druhého dne i když se jejich frekvence začala od večera snižovat. Teprve 26. května ráno se však mohli hlídky, i tak ještě ohrožované trvajícími explozemi, odvážit do bližšího okolí i do vlastních objektů továrny. Naskytl se jim hrůzný obraz. Mezi rozvalinami budov, zpřeráženými stromy, na rozervané a spálené zemi leželo mnoho mrtvých, často i jen porůznu rozmetaných částí lidských těl. Muniční továrna přestala fakticky existovat. Kromě zásob střel a trhavin bylo zničeno 58 objektů. Potud citace. Počet zraněných a mrtvých byl značný. Lékařské ošetření bylo poskytnuto 689 lidem, z toho bylo 668 zaměstnanců Škodových závodů (419 žen a 249 mužů), dále 12 zaměstnanců firmy Alexandr, 3 vojínové strážního oddílu a 6 četníků. Dalších 210 osob vyhledalo pomoc v nemocnici a na radnici v Plzni. Celkový počet obětí byl 195 osob (z toho 97 mužů a 98 žen). Při odklizovacích pracích přišlo o život dalších deset osob. Jejich totožnost se nedala přesně zjistit, neboť ze zohavených zbytků těl nešlo rozeznat jedná-li se o muže či ženu. Nevybuchlá munice byla rozmetána v širokém okolí. Docházelo k dalším zraněním a úmrtím, hlavně mezi dětmi. Například 26. května byl výbuchem granátu zabit školák u obce Košutky. Dne 8. června v Třemošné, našla skupina dětí nevybuchlý granát jehož exploze několik dětí zranila a jednu desetiletou dívenku zabila. Dne 29. května 1917 se konal první pohřeb obětí na boleveckém hřbitově s přísným vyloučením veřejnosti. Neobyčejně silné stráže bránily davům lidí přiblížit se ke hřbitovu. Pohřbu se zúčastnil i arcivévoda Karel Albrecht. Pohřby obětí probíhaly až do srpna. Do společného hrobu byli pochováni mrtví a jejich části ve 143 rakvích. Příčina výbuchu nebyla nikdy zjištěna. Objevila se však řada dohadů. Z Vídně nařízené vyšetřování se zabývalo hledáním viníků a údajných původců atentátu. Objevila se ničím nepo-

14 14 ZPRAV ODA J dložená teorie o objevení letadla v kritické době nad továrnou. Vzhledem k množství trhavin a munice lze soudit, že k výbuchu došlo především díky nedodržování bezpečnostních předpisů a celkově neutěšené bezpečnostní situaci v továrně. Měsíční produkce byla nábojů, což bylo podstatně víc, než na kolik byla projektována. Vojenská správa nestačila odvážet vyrobenou munici a tak se před výbuchem nacházelo v prostorách podniku na nábojů. Ve skladech bylo zhruba kg střelného prachu a obrovské množství dynamonu. Vzhledem k velkému množství zničené munice podnikala správa Škodových závodů kroky k další výrobě munice. Byla shromážděna poškozená munice, která se upravovala k dalšímu použití. Avšak oproti množství zničené munice bylo ks opravených nábojů v rážích od 47 do 120 mm velmi nepatrné množství. III. ČESKOSL OSLO VENSKO OD 28. ŘÍJNA 1918 DO 15. BŘEZNA 1939 Z toho co zde bylo dosud uvedeno je patrné, že to byla právě I. světová válka a události které ji provázely, zejména množství nevybuchlé munice na bývalých evropských bojištích a v týlových prostorech kde se výbušiny a munice vyráběly, která se stala tím startovním impulsem a vyvolala masovou potřebu odborných specialistů, kteří by uměli takovouto munici zneškodňovat. Těmito odborníky se stávali zpravidla vojenští specialisté. V některých zemích měli k této činnosti blíže specialisté ženijního vojska. Zejména v zemích, kde probíhaly frontové linie I. světové války a zneškodňování nevybuchlé munice bylo spojeno i s jejím vyhledáváním v terénu. Tehdejší země Koruny české byly v období I. světové války zeměmi týlovými. Vlastní bojová činnost se zde nevedla. Výbušiny a munice se zde ale vyráběly. Byl zde i relativní dostatek lidí s technickým vzděláním. Proto bylo zcela logické, že v Českých zemích se zneškodňováním nevybuchlé munice začali profesionálně jako první zabývat vojenští specialisté zbrojní služby. S vyhlášením samostatného Československa dne 28. října 1918 se začíná odvíjet i historie českých profesionálních pyrotechniků odborníků na zneškodňování výbušin a munice. Ale nepředbíhejme. Neúspěchy rakouské c.k. armády na ruské frontě v roce 1914 a protahující se dodávky z dosud dominujícího vídeňského Arsenalu, donutily vojenské velení k objednání dělostřeleckého materiálu také ve Škodových závodech v Plzni. Z toho ovšem vyplynul požadavek na školené odborníky zbrojní služby. Vojenské velení tedy zřídilo v Plzni informační kurs pro vyšší důstojníky tzv. Artillerieinspizierende, později Artilleriemeisterschule a Waffenmeisterschule. Kursy byly vybaveny z prostředků Škody Plzeň. Učebny byly umístěny v nouzových dřevěných barácích v Korandově ulici, kde kursy probíhaly až do konce války. O událostech 28. října 1918 hovoří jejich přímí účastníci v kronice pozdějšího Zbrojního učiliště v Plzni. Tento den zastihl frekventanty zbrojních kursů v každodenní práci. Početní stav se pohyboval okolo frekventantů a ostatních příslušníků kursů. V hodin ráno se konal pravidelný raport u velitele. Když se dostavili sokolové se členy plzeňského Národního výboru, oznámili veliteli, kapitánu dělostřelectva Schneiderovi, počátek státního převratu. Příchozí s velitelem poměrně dlouho rozmlouvali. V době tohoto jednání telefonoval posádkový důstojník do Prahy, aby jej spojili do Vídně. Na základě obdržených informací a rozkazů velitel školy nařídil nástup všech gážistů a mužstva na nádvoří a oznámil jim historickou událost. Mužstvo se pak rozjelo z Plzně na všechny strany. Čeští instruktoři výcviku se ihned přihlásili do služeb nového státu. Zabezpečili zásoby školy a převezli je do tehdejších kasáren 35. pěšího pluku. Tyto události však měly za následek nucenou přestávku ve výuce a to téměř až do konce roku V tomto roce byly zřízeny prozatímní kursy pouze pro dělmistry, kterých bylo potřeba k vojenským jednotkám na Slovensku v hraničním sporu s Maďarskem. Zahájení výcviku vojenských pyrotechniků Výnosem ministra národní obrany, byla dne 9. listopadu 1919 zřízena Československá dělostřelecká mistrovská škola v Plzni při vojenském kontrolním orgánu ve Škodových závodech. Jejím velitelem byl ustanoven nadporučík dělostřelectva Jan Liška. Kromě různých zbrojních kursů, jako např. kursy pro důstojníky správní a technické zbrojní služby, kursy pro dělostřelecké mistry apod., byly zřízeny i pyrotechnické kursy. Den 9. listopad 1919, můžeme tedy považovat za oficiální den zahájení výcviku českých a slovenských profesionálních pyrotechniků odborníků na zneškodňování výbušnin a munice (kdo byl tím, koho poprvé napadlo takové kursy organizovat, to se zjistit nepodařilo). Kursy organizačně zajišťovalo Ministerstvo národní obrany. Frekventanty povolávalo nejprve dělostřelecko - zbrojní oddělení (od roku oddělení /dělostřelecké/) II. odboru zbrojního a dělostřeleckého MNO. Pyrotechnických kursů se zúčastňovali zpravidla důstojníci technické zbrojní služby, ale mohli se jich zúčastnit také příslušníci zbraní a jiných služeb. Kurs se dělil na dvě části teoretickou a praktickou. Teoretická část se konala ve škole v Plzni. Praktická část se konala v muniční továrně, nejprve v Nýřanech u Plzně, později ve Vojenské muniční továrně č. 1 v Poličce. První prozatímní kurs pro pyrotechniky (resp. pro mistry ohňostrůjce, jak byl tento první kurs nazván) byl zahájen 15. května 1920 v délce šesti měsíců. Ohňostrůjce jedna ze specifických hodností zavedených v císařském (rakouském) a později v císařsko-královském (rakousko-uherském) dělostřelectvu. Ve vojenském slangu se ještě v průběhu I. světové války užíval zkomolený německý výraz fojverkr. Byla to hodnost odpovídající šikovateli pěchoty nebo strážmistrovi jízdy, tzn. přibližně praporčická a v podstatě nejvyšší poddůstojnická hodnost.

15 ZPRAV ODA J 15 Prvního prozatímního kursu pro pyrotechniky se zúčastnilo 11 nižších důstojníků. Výuka a výcvik v pyrotechnické činnosti se týkaly především vojenské munice a to jak rakousko-uherské tak i kořistní, která po skončení války zůstala ve skladech na našem území ve velkém množství. Největší sklad byl v Olomouci. Současně s tímto kursem probíhaly i další kursy v různých zbrojních specializacích. V roce 1921 byly ve škole uskutečněny další prozatímní kursy, všechny v délce šesti měsíců - mezi nimi opět kurs pyrotechnický. Velitelem tohoto kursu byl major dělostřelectva Ing. Karel Novák, který byl od 1. října 1921 až do 30. června 1922 i velitelem Československé dělostřelecké mistrovské školy. V červenci 1922 byl převelen na Ministerstvo národní obrany do Prahy. Od 1. října 1922 byly ve škole zahájeny podle předepsaných osnov pravidelné devítiměsíční kursy. V tomto roce ani v roce 1923 se pyrotechnické kursy nekonaly. Došlo však ke změně velitele školy, po majoru Novákovi byl do této funkce ustanoven major Ing. Vladimír Haak. K 1. dubnu 1923 byla provedena reorganizace technické zbrojní služby a škola dostala nový název Zbrojní škola. V roce 1924 byly do programu školy znovu zavedeny pyrotechnické kursy. V tomto roce proběhly dva kursy jeden tříměsíční, který byl více zaměřen na všeobecnou muniční problematiku, v kursu byla přednášena konstrukce, činnost a použití dělostřelecké munice, tohoto kursu se zúčastnilo 14 nižších důstojníků; - druhý kurs byl šestiměsíční pyrotechnický, zúčastnilo se jej 8 vyšších důstojníků a 15 důstojníků nižších. V roce 1925 se ve škole uskutečnil pyrotechnický kurs, kterého se zúčastnili 2 vyšší a 20 nižších důstojníků. V roce 1926 v průběhu konání dalšího pyrotechnického kursu, kterého se zúčastnili 2 vyšší a 21 nižších důstojníků, došlo k další reorganizaci technické zbrojní služby. Škola obdržela k 1. dubnu tohoto roku nový název Zbrojní učiliště (vydržel až do roku 1949). V roce 1927 začaly pyrotechnické kursy nabývat na pravidelnosti, kursu v tomto roce se zúčastnilo 9 nižších a 2 vyšší důstojníci. V roce 1928 vypovědělo město Plzeň Škodovým závodům dřevěné budovy v Korandově ulici, kde byla škola až dosud umístěna. Velitelství Zbrojního učiliště se přemístilo do budovy doplňovacího velitelství v Tylově ulici č. 39, učebny kursů byly umístěny do dvorní budovy. V tomto roce došlo k další změně velitele školy. Podplukovník Ing. Vladimír Haak byl převelen k Vojenskému technickému úřadu v Praze Břevnově a na funkci velitele Zbrojního učiliště byl ustanoven podplukovník Ing. Ladislav Janda. V několika následujících letech jsou informace nejasné, útržkovité. Například v roce 1929 byli frekventanti pyrotechnického kursu na exkursi v Nýřanech. V roce 1930 se pyrotechnického kursu s povolením ministra národní obrany zúčastnil také jugoslávský důstojník nadporučík Kosta Perič, který byl v tomto roce členem přejímací komise jugoslávské armády ve Škodových závodech. V květnu téhož roku byli frekventanti na praxi v Poličce a na exkurzi v Nýřanech. Ve školním roce 1930/1931 byli frekventanti na exkurzi ve Vojenském technickém ústavu v Praze. O školním roce 1932/1933 se kromě toho, že se pyrotechnický kurs konal, nepodařilo prozatím zjistit nic dalšího. Ve školním roce 1934/1935 se pyrotechnický kurs měl původně konat od 11. března do 8. června 1935, ale rozkazem ministra národní obrany byl přeložen na termín od 3. ledna do 18. května V této době pyrotechnický kurs dobu trvání 4,5 měsíce. K 19. listopadu 1935 byl vypracován přehled škol a kursů, které měly být zřízeny při mobilizaci. Pozoruhodné je, že Hlavní štáb Československé armády v té době nepředpokládal při mobilizaci s organizováním pyrotechnických kursů ani přes zkušenosti z I. světové války. V dalších letech jsou informace o výcviku pyrotechniků již ucelenější. Ve školním roce 1935/1936 se konal 4,5 měsíční pyrotechnický kurs v době od 30. září 1935 do 15. února 1936, z toho teoretická část 3 měsíce ve Zbrojním učilišti, praktická část 1,5 měsíce ve Vojenské muniční továrně č. 1 v Poličce. V roce 1936 vydalo Ministerstvo národní obrany směrnici Sm 205 o odborných školách a kursech ve které byl specifikován i účel pyrotechnických kursů takto: vycvičit frekventanty, důstojníky technické zbrojní služby na pyrotechniky. Toto odvětví služební činnosti vyžaduje zevrubné znalosti všech druhů munice a třaskavin, způsobu jejich výroby, dopravy a uložení, znalosti všech předpisů bezpečnostních, jakož i praktické znalosti ničení nevybuchlých střel, ručních granátů a jiné munice. Ve školním roce 1936/1937 se konal další 4,5 měsíční pyrotechnický kurs od 5. října 1936 do 20. února Teoretická část, která trvala 3 měsíce proběhla ve Zbrojním učilišti a praktická část v trvání 1,5 měsíce ve Vojenské muniční továrně č. 1 v Poličce. Dne 15. dubna 1937 byl do funkce velitele Zbrojního učiliště ustanoven podplukovník inženýr technické zbrojní služby Jindřich Škrla, který velel učilišti až do 27. dubna 1939, kdy dostal dovolenou na dobu neurčitou. V tomto roce byl organizován ještě jeden pyrotechnický kurs v době od 3. května do 15. září. Ve školním roce 1938/1939 se konal 4,5 měsíční pyrotechnický kurs v době od 2. května do 16. září 1938, z toho teoretická i praktická část podle stejných zásad jako předchozí 4,5 měsíční kurzy. Tento ročník byl ve Zbrojním učilišti velmi silně obsazen různých kursů se účastnilo celkem 456 frekventantů. Ve Zbrojním učilišti se nekonala jen výuka a výcvik. Velení učiliště pořádalo i různé společenské a sportovní akce. Například 7. prosince 1937 byl uspořádán večírek k oslavě svátku svaté Barbory, patronky to dělostřelectva a zbrojnictva. Zúčastnili se jej příslušníci Zbrojního učiliště, Zbrojního technického úřadu č. 1, Divizní zbrojnice č. 2, penzisté a záložníci technické zbrojní služby a někteří přední úředníci Škodových závodů. Dne 21. září 1938 byla z důvodů ohrožení celistvosti republiky vyhlášena částečná mobilizace. Ve Zbrojním učilišti byly hned na druhý den tj. 22. září, s okamžitou platností zrušeny všechny

16 16 ZPRAV ODA J kursy. Frekventanti se vrátili ke svým útvarům. Dne 24. září 1938 byla vyhlášena všeobecná mobilizace, která se týkala i Zbrojního učiliště. Velitel podplukovník Jindřich Škrla byl odvelen. Na jeho místo (do 16. října kdy se vrátil) byl dočasně ustanoven štábní kapitán technického zbrojnictva Josef Šimandl. Dne 15. března 1939, pět minut po sedmé hodině ranní, bylo Zbrojní učiliště obsazeno německým Wehrmachtem a byla přerušena veškerá výuka. Obnovena byla 17. března. Osobní spisy frekventantů uložené v trezoru velitele učiliště, byly na jeho příkaz tajně vyjmuty a zničeny. Dne 6. dubna 1939 uspořádal velitel učiliště, večírek na rozloučenou v plzeňské Měšťanské besedě. Praktická pyrotechnická činnost od roku 1919 do roku 1939 V popisovaném období organizovala výcvik a měla profesionální specialisty schopné zneškodňovat nevybuchlou munici tzn. pyrotechniky, a to je třeba zdůraznit, jen a pouze armáda. Tehdejší policejní resp. četnický sbor pyrotechniky neměl a k různým případům byli povoláváni pyrotechnici vojenští. Z vojenských druhů zbraní a ostatních služeb nikdo jiný než technická zbrojní služba, pyrotechniky neškolil, ani ženijní vojsko. Ministerstvo národní obrany, se zaváděním ženijních min zabývalo pouze okrajově. Ženisté byli cvičeni především v ničení a trhání. Například v roce 1933 výcvik u ženijní roty ženijních pluků byl rozdělen takto: 50% výcvik na vodě, 20% pěchotního výcviku a strážní služby, 18% pozemní výcvik a jenom 12% bylo určeno k výcviku v trhání a ničení. V sestavě armády byly zbrojnice. Byla to zařízení pro skladování výzbroje a také munice. Zbrojnice byly zemské, divizní a později sborové. Zemská zbrojnice I (ZZ I), byla v Praze na Ořechovce a měla odbočku v Hostivicích u Prahy ve směru na Plzeň. Zemská zbrojnice II (ZZ II), byla v Olomouci s odbočkami v Brně a Hranicích na Moravě. Zemská zbrojnice III (ZZ III), byla v Leopoldově na Slovensku s detašovaným správním oddělením v Trenčíně. Divizní zbrojnice č. 2, byla v Plzni, č. 3, v Terezíně, č. 4 v Josefově, č. 5 v Rudolfově, z popudu hraběte Josefa Václava z Liechtensteina, za vlády císařovny Marie Terezie, zde byla založena vůbec první dělostřelecká škola v habsburské monarchii, č. 11 v Košicích a č. 12 v Ružomberoku. Ve všech těchto zbrojnicích bylo v roce 1928 celkem 17 tabulkových míst pro pyrotechniky. Další uplatnění nacházeli vojenští pyrotechnici ve Vojenských muničních továrnách č. 1 v Poličce a č. 2 v Bohuslavicích nad Vláří, které byly vybudovány v první polovině 20. let. Kromě praktické činnosti v armádě, zasahovali vojenští pyrotechnici také v civilním sektoru. Za všechny ostatní lze uvést jeden případ na který vzpomíná bývalý učitel pyrotechnických kursů ve zbrojním učilišti, plukovník ve výslužbě Antonín Brych, který absolvoval pyrotechnický kurs v září V roce 1938 měla česká fašistická organizace Vlajka, založená v roce 1930, přibližně členů. Ve svém programu měla mimo jiné i boj proti židům. Na podzim roku 1938 zemřel v Plzni živnostník židovského původu, který měl být pochován na židovském hřbitově. Den před pohřbem chtěli dva členové organizace Vlajka umístit na hřbitov podomácku vyrobenou časovanou bombu. Pokud se pamatuji, byla to ocelová roura o průměru 120 mm, dlouhá 600 mm, na jedné straně opatřena zašroubovanou železnou zátkou. Naplněná byla šupinkovým tritolem promíseným sekaným železem. Na druhém konci byla jímka se 100g náložkami, iniciovaná elektrickým palníkem, k němuž bylo napojeno kabelové vedení k hodinovému strojku a k baterii vzpomíná Antonín Brych a pokračuje. Při umisťování nálože došlo ke zkratu v hodinovém strojku, v době kdy oba účastníci atentátu stáli přímo nad náloží. Byl jsem tehdy pověřen náčelníkem posádky případ likvidovat za přítomnosti plzeňské policie. Oba účastníci atentátu byli na místě usmrceni. Jejich těla byla rozmetána po hřbitově, chodidlo jednoho z nich bylo nalezeno 15m za hřbitovní zdí. Stejná nálož byla tehdy nalezena plzeňskými kriminalisty v tehdejším hotelu Smitka, v jednom z hostinských pokojů.. končí své vyprávění Antonín Brych. Podle různých svědectví bylo v uvedené době podobných nástrah a bomb instalováno mnoho, nejvíce na Chebsku a Karlovarsku. Na jejich likvidaci se podíleli pyrotechnici divizí. Nálože byly většinou v plechovkách. Jako trhaviny bylo používáno tritolu, kyseliny pikrové apod., které pocházely většinou z Nýřan a dalších muničních továren. IV.. ČECHY A MORAV A V LETECH 2. SVĚT VĚTO VÉ VÁLKY 1939 AŽ Toto období v dějinách profesionální pyrotechniky na území Čech a Moravy představuje kapitolu vyžadující samostatné zpracování. V protektorátu Čechy a Morava, který byl vyhlášen dnem 15. března 1939, po okupaci ozbrojenými silami nacistického Německa, vstoupil dnem 9. července 1941 v platnost zákon č. 827 z 26. června Zákon byl vydán Oberkomandem Luftwaffe (Velitelství letectva) v Německu a týkal se válečné organizace Luftwaffe, mimo jiné i ničení nevybuchlé munice a leteckých pum. Pod velení Luftwaffe patřila v té době skupina Luftschutztruppe. Této skupině byly podřízeny jednotky Luftschutzabteilunge, Nebelabteilunge, Luftschutzabteilungestabe a Sprengkommandos. Do těchto jednotek byli povoláváni i tehdejší občané protektorátu. Byli školeni ve vyhledávání a ničení, především letecké munice. Předmětem této publikace je především zaznamenání profesionální pyrotechnické činnosti v samostatném Československu, resp. České republice. Pyrotechnickou činnost v období od 15. března 1939 do 8. května 1945, na území Čech a Moravy, organizovaly a prováděly orgány tehdejšího nacistického Německa, jehož historiografie není v této práci zaznamenávána.

17 ZPRAV ODA J 17 V.. ČESKOSL OSLO VENSKO (ČESKÁ A SLO VENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA) V LETECH AŽ 1992 Jedenáctého května 1945 v západních Čechách, kapitulací německé vojenské jednotky v obci Milín, byla ukončena II. světová válka v Evropě. Na rozdíl od I. světové války, tentokrát na území Čech, Moravy i Slovenska probíhaly frontové linie. Na mnoha místech proto zůstalo velké množství nevybuchlých leteckých pum, dělostřeleckých granátů, nastražené munice nejrůznějších typů, jednotlivých ženijních min i celých minových polí, dokonce i nezabezpečená polní skladiště různých druhů munice. Neodborná manipulace při jejich odstraňování byla a mnohdy ještě stále je, příčinou těžkých i smrtelných zranění. O velkém množství munice, pozůstatků II. světové války na našem území, podávají svědectví různá hlášení docházející na tehdejší Velitelství dělostřelectva Ministerstva národní obrany obnoveného Československa. Několik příkladů pro ukázku: V okruhu železničního traťového velitelství Hradec Králové a Brno se k 9. srpnu 1945 nacházelo v různých železničních stanicích celkem 359 vagónů munice a trhavin, vagóny byly postupně předisponovány do muničního skladu v Chotěboři-Bílku. Na dělostřelecké střelnici v Jincích bylo 100 vagónů neroztříděné munice. Ve Veselí nad Lužnicí v lese Klobásná bylo 200 vagónů neroztříděné munice. V prostoru Janovice-Manělovice bylo 31 vagónů a v prostoru samoty Roudná u Sedlčan 38 vagónů munice. Přibližně 300 vagónů munice se nacházelo v okolí Hoštejna, kde bylo polní skladiště Schörnerovy armády. Dalších 600 tun munice se nacházelo ve volné přírodě v prostorech Malacky a Veľké Leváre. Popisovaný stav byl jedním z hlavních důvodů k urychlení obnovy výcviku armádních pyrotechniků již krátce po květnu Úkolem zahájení jejich centrálního výcviku bylo pověřeno velitelství nově budovaného Zbrojního učiliště, které bylo dočasně umístěno u Výzkumného technického ústavu Praha, v budově K Generálního štábu v Praze- Dejvicích. Velitelem učiliště byl ustanoven jeho poslední předválečný velitel podplukovník Ing. Jindřich Škrla, povolaný zpět do činné služby v červenci První dva jednoměsíční pyrotechnické kursy byly zřízeny v červenci až září Teoretická výuka probíhala v prostorách u Vojenského technického ústavu Praha a praktická část na okraji Prahy poblíž Hostivic, kde v objektu bývalé Zemské zbrojnice č. I, se nacházelo policejní skladiště různých druhů munice, zejména německé výroby, svezené sem ze středních Čech. Také v Bratislavě proběhl v době od 6. do 15. srpna 1945 krátkodobý kurs pro třídění a ničení nevybuchlé munice, kterého se zúčastnilo 11 nižších důstojníků a 13 rotmistrů. Hostivice, 13. září 1945, hod. Ve druhém pyrotechnickém kursu, při praktickém výcviku v Hostivicích u Prahy, došlo k dosud největšímu neštěstí v dějinách československé profesionální pyrotechnické činnosti. Ve čtvrtek 13. září 1945, ve hodin, při praktickém výcviku frekventantů, došlo k nekontrolovanému výbuchu. Na místě bylo usmrceno 12 důstojníků a další 2 podlehli svým zraněním v nemocnici SANOPS na Smíchově štábní kapitán Václav Vokurka, kapitán Karel Barták, kapitán Leopold Čížek, kapitán Josef Malý, kapitán František Kolek, kapitán Josef Kadeřábek, kapitán Vincenc Kotál, kapitán Karel Skopal, kapitán Karel Matoušek, kapitán Miroslav Petráš, kapitán Emil Procházka, kapitán Miloslav Záruba, kapitán Jaroslav Schwarz a kapitán Josef Smetana (všichni v hodnostech in memoriam). Dalším pěti těžce zraněným frekventantům kursu zůstaly trvalé následky. Nečekaný výbuch přežili následující frekventanti - Boudný, Havlíček, kapitán Salák, nadporučík Josef Hruška, Kolc, poručík Kopka, Nechanický, Procházka a poručík Jan Vaněk. Vyšetřovací komisi vedl velitel Zbrojního učiliště podplukovník Ing. Jindřich Škrla. Zdrojem informací byly výpovědi přeživších účastníků kursu, výsledky ohledání místa výbuchu a prozkoumání střepin na místě výbuchu. Příčina výbuchu nebyla nikdy zjištěna. Výcvik zneškodňování munice vedl diplomovaný pyrotechnik nadporučík Václav Vokurka. Centrum výbuchu bylo na demonstračním stolku, u kterého se prováděl výklad o deadjustaci německé 10 kg pumy s elektrickým zapalovačem, o anglické prstencové pumě a o německých pancéřových pěstích. Podle svědectví přeživších frekventantů se v okamžiku výbuchu u demonstračního stolku nikdo nenacházel. Vyšetřovací komise proto nemohla nikoho ze zúčastněných obvinit ze zanedbání povinností. Zahynuvším důstojníkům byl v pátek 21. září 1945 vystrojen v Praze státní pohřeb. Smuteční průvod byl vypraven z kasáren na Smíchově a ubíral se Prahou směrem k divadlu na Vinohradech, kde byly ostatky předány rodinám. Událost v Hostivicích u Prahy nebyla bohužel v té době jediná. Ke smrtelnému úrazu došlo také ve Vojenské muniční továrně č. 1 v Poličce, kde při ničení trofejní munice zbrojním oddělením pěšího vojska dne 6. srpna 1945 zahynuli dva lidé. Do konce roku 1945 zahynulo při pyrotechnických pracích 51 vojenských pyrotechniků, z toho 27 důstojníků a 11 rotmistrů. Zraněno bylo celkem 43 pyrotechniků, z toho těžce zraněno bylo 7 důstojníků a 9 rotmistrů a lehce zraněno 7 důstojníků a 10 rotmistrů. Obnovení výcviku pyrotechniků ve Zbrojním učilišti Neštěstí k nimž docházelo při likvidaci munice a zejména událost v Hostivicích ovlivnily další přípravu nových pyrotech-

18 18 ZPRAV ODA J niků. Došlo k přemístění výcviku pyrotechniků do Plzně kde bylo budováno nové Zbrojní učiliště, opětovně zřízené Ministerstvem národní obrany dnem Zbrojní učiliště bylo dislokováno v kasárnách Zdeňka Kaplíře ze Sulovic. Úkolem učiliště bylo pokračovat ve školení důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků zbrojní služby, přičemž z počátku byl učební program zaměřen čistě na školení a výcvik pyrotechniků. Samotná obnova učiliště probíhalo s velkými obtížemi, zejména materiálními. Zbrojní učiliště se budovalo v prostorách, které silně utrpěly válečnými událostmi. Přímo v areálu, kde bylo učiliště rozmístěno, se nacházelo 14 zásahů leteckých pum, čímž byly značně poškozeny ubytovací prostory. V samém prvopočátku, se daly používat pouze 2 místnosti. Jedna z nich sloužila jako kancelář a druhá jako učebna. Velitelský a učitelský sbor se také potýkal s nedostatkem zkušeností a znalostí o konstrukci válečného materiálu. Během školení, zejména v pyrotechnických kursech, se objevovaly stále nové a nové typy munice. Proto učitelé museli (v rozporu s pozdější, jednou z nejdůležitějších bezpečnostních zásad) přímo na funkčním materiálu získávat znalosti formou samostudia a bezprostředně tyto znalosti předávat frekventantům jednotlivých kursů. Velitelem prvního pyrotechnického kursu byl ustanoven major technické zbrojní služby Josef Šimandl zástupce velitele Zbrojního učiliště. Po celou dobu konání tohoto pyrotechnického kursu i později byly hledány nové a nové formy výuky a studia, kterými by daný úkol tzn. vycvičit kvalifikované pyrotechniky mohl být splněn. Zbrojní učiliště i přes těžkosti, jejichž pouhý zlomek je výše uveden, plnilo své poslání a v krátké době z něj vycházejí první kvalifikovaní absolventi, pyrotechnici. V dubnu 1946 byla zřízena Odbočka Zbrojního učiliště v Poličce, kde se v prostorách bývalé Vojenské muniční továrny č. 1, nacházela vojenská základna se skladovou a výrobní činností. Místní podmínky v Poličce, lépe vyhovovaly potřebám praktického výcviku frekventantů pyrotechnických kursů. Do 15. května 1946, kdy bylo velitelství učiliště přemístěno z Prahy do Plzně, bylo Zbrojní učiliště v Plzni i Odbočka Zbrojního učiliště v Poličce, řízeny z velitelství učiliště v Praze. Školení důstojníků zbrojní služby i v ostatních odbornostech bylo v učilišti zahájeno dnem 1. října Do pyrotechnických kursů byli povoláváni výhradně důstojníci technické zbrojní služby s několikaletou praxí. Výcvik a vlastní ničení nevybuchlé munice se zpočátku prováděly podle prvorepublikového předpisu, který byl v roce 1947 novelizován II. odborem MNO, MNO čj , hlavní štáb/3. oddělení VV čl. 211/1947. Tento předpis nesl evidenční značku Ma-II-50, později Mat-děl-VII-1 a název Ničení nevybuchlé munice. Předpis byl základní normou pro výcvik všech pyrotechniků. V roce 1946 byl prosazován požadavek, aby Zbrojní učiliště bylo zrovnoprávněno s tehdejší vojenskou akademií. Proto také v tomto roce přišla do učiliště první četa akademiků druhého ročníku, která byla školena již speciálně na technický směr. Těmto prvním frekventantům však byl velením armády odmítnut charakter absolventů vojenské akademie. Vedle základního školení jsou ve Zbrojním učilišti organizovány kursy pyrotechniků, vojenských akademiků a kursy ŠDZ - škola důstojníků v záloze se speciálním úkolem v oblasti technické zbrojní služby. V letech se výuka vyznačuje převážně živelným procesem školení. Frekventanti učiliště, včetně pyrotechnických kursů jsou vyučováni bez ohledu na budoucí specializaci všem známým druhům zbraní i munice, ať už to byly tehdejší sovětské, německé, anglické, francouzské, italské nebo čs. armády z období před II. světovou válkou. Naprostý nedostatek se projevoval u výcvikových pomůcek, jako např. obrazy, řezy municí, nebo výkresy. Řada výcvikových pomůcek byla zhotovována během vyučování samotnými učiteli za pomoci frekventantů. V srpnu 1948 odchází velitel Zbrojního učiliště plukovník Ing. Jindřich Škrla do důchodu a velení v učilišti vykonával z pověření zástupce velitele učiliště podplukovník Josef Šimandl. Turčianský Svätý Martin Dne 1. září 1949 je podplukovník Josef Šimandl ustanoven velitelem Zbrojního učiliště. Dne 29. září 1949 pak bylo učiliště, z tehdejších strategicko-technických důvodů přemístěno z Plzně do Turčianského Svätého Martina (dále jen Martin), na Slovensku. Pro frekventanty Zbrojního učiliště se musela v Martině vybudovat nová učebně výcviková základna, včetně potřebného vybavení pro výcvik pyrotechniků. Specializované odborné učebny munice a pyrotechniky byly vybudovány přímo v areálu na okraji Martina, kde bylo učiliště rozmístěno. Ostré cvičiště se stálou trhací jámou bylo vybudováno v katastru obce Sučany nedaleko Martina. S odbornými učiteli technické zbrojní služby to byl dobrý základ pro pokračování v kvalifikovaném výcviku profesionálních pyrotechniků. Velením pyrotechnických kursů byl pověřen tehdy kapitán Antonín Brych. Vzhledem k velkému množství nevybuchlé munice z II. světové války, nacházející se volně v přírodě ve Středoslovenském kraji zvláště v okresech Zvolen, Poprad, Orava a Banská Bystrica, byl praktický výcvik frekventantů prováděn nejen na cvičební trhací jámě u obce Sučany, ale přímo v terénu. V Martině v rámci Zbrojního učiliště existovala i Zbrojní vojenská akademie (ZVA), jejímž velitelem byl major Vladimír Kovařík. Příprava vojenských akademiků ve školním roce a probíhala tak, že posluchači absolvovali první ročník ve Vojenské akademii v Hranicích na Moravě a druhý ročník, specializaci zbrojní služby ve Zbrojní vojenské akademii v Martině. V roce 1950 byl poprvé a naposled přijat

19 ZPRAV ODA J 19 první ročník vojenských akademiků v Martině. V průběhu jejich studia byla Zbrojní vojenská akademie zrušena a přešla na systém učiliště. Od roku 1952 byla zavedena specializovaná příprava frekventantů učiliště již v průběhu jejich základního 3-letého školení počínaje školním rokem Vedle tohoto základního školení, zůstaly i nadále zachovány účelové kursy a úzkým zaměřením a specializací, jako byly například kursy pyrotechniků. Přestože škola v Martině, postupně měnila své názvy ze Zbrojní učiliště na: Dělostřelecko-technické učiliště (DTU), /léto 1953/; Dělostřelecké technické učiliště (DTU), /srpen 1957/; v srpnu 1959 bylo Učiliště PVO sloučeno s DTU se sídlem v Martině, velitelem nového učiliště byl ustanoven technik plukovník Josef Vrbenský; Vyšší dělostřelecké učiliště (VDU), /červenec 1962/; sloučením Dělostřeleckého učiliště v Hranicích na Moravě a DTU v Martině. Plukovník Josef Vrbenský odchází do důchodu a velitelem nového učiliště je ustanoven plukovník Rudolf Starý, po jeho odchodu do důchodu je v červenci 1970 velitelem učiliště ustanoven plukovník gšt. Emil Koštěk. /souběžně se základním systémem výuky probíhalo ve VDU školení ve Vojenské odborné škole VOŠ, později od roku 1967 ve Vojenské střední odborné škole - VSOŠ/; Vysoká vojenská velitelsko - technická škola (VVVTŠ), /červen 1972/; souběžně s Vojenskou střední odbornou školou; a nakonec Vojenské učiliště (VU) /od září 1979/; v rámci Vojenského učiliště působí od září 1979 Vojenská střední odborná škola a od roku 1982 Dvouletá důstojnická škola se zaměřením na obor munice - pyrotechnická činnost. V roce 1984 je velitelem Vojenského učiliště ustanoven plukovník Ing. Jan Turek. Centrální školící zařízení sloužící k přípravě a výcviku pyrotechniků zůstávalo ve škole zachováno. Školení a výcvik pyrotechniků mohli absolvovat jednak vlastní posluchači učiliště z oboru muniční technici a dále vojáci z povolání a občanští zaměstnanci z rezortu Ministerstva národní obrany. Později se kursů mohli zúčastňovat i specialisté z Pyrotechnické služby rezortu Ministerstva národní bezpečnosti resp. Ministerstva vnitra. Na výuce a výcviku ve škole v Martině se postupně, v různých letech podíleli: František Michalík, podplukovník Ing. Josef Hanuljak, podplukovník Jaromír Šíbl, podplukovník Josef Sudický, podplukovcník Jiří Vágner, podplukovník František Jelínek, podplukovník Ivan Dulla, podplukovník Ing. Gabriel Jasenák, major Ing. Štěpán Brablec a další. Do roku 1950 pocházelo nejvíce frekventantů pyrotechnických kursů, včetně jejich učitelů, z řad příslušníků výzbrojní služby (obdobně jako před rokem 1939). Postupně se při organizaci programů školení a výcviku pyrotechniků stále více a častěji rozvíjela úzká spolupráce se specialisty i jiných druhů vojsk. Jejich příslušníci se stávali také frekventanty pyrotechnických kursů a někteří, zejména specialisté ženijního vojska i učiteli v těchto kursech. Školení a výcvik pyrotechniků s nejvyšší kvalifikací byl organizován v rámci vyšší školy důstojníků v kursech, nejprve 10-ti měsíčních a později zaměřených pouze na pyrotechniku 5-ti měsíčních. V jednom kursu bylo školeno průměrně 15 až 20 frekventantů. Při ukončení kursu, po složení závěrečné zkoušky, získali úspěšní frekventanti průkaz s kvalifikací odborný pyrotechnik, jako doklad o absolvování nejvyššího pyrotechnického výcviku. Platnost průkazu s oprávněním vykonávat pyrotechnické práce a činnosti v něm uvedené, ve vojenských i mimovojenských prostorech byla pětiletá. Po uplynutí této doby se pyrotechnik, který chtěl i nadále vykonávat pyrotechnické práce, musel dostavit k přezkoušení, které bylo stejně náročné jako závěrečné zkoušky při ukončení kursu. V letech 1950 až 1992 bylo v Martině vyškoleno a vycvičeno přibližně odborných pyrotechniků. Pro potřeby útvarů a jednotek, k likvidaci nevybuchlé munice při výcviku, byly zřízeny další dva typy kursů 1-měsíční pro odbornost vojskový pyrotechnik a 2-týdenní pro odbornost pomocný pyrotechnik. Pomocný pyrotechnik byl oprávněn ničit pouze nevybuchlé ruční granáty a munici do ráže 20mm, jen na vojenských cvičištích (házelištích). Vojskový pyrotechnik měl oprávnění obdobné jako odborný pyrotechnik s omezením tohoto oprávnění pouze na vojenské prostory. Školení a výcvik pomocných a vojskových pyrotechniků mohli organizovat i náčelníci správ výzbrojní služby vyšších vojenských velitelství Vojenské okruhy. Průkazy pyrotechniků však byly vždy jednotné. Byly vydávány zástupcem školícího zařízení v Martině, který se vždy zúčastňoval závěrečných zkoušek takovýchto kursů. Do roku 1992 bylo souhrnně vyškoleno a vycvičeno přibližně 800 pomocných a přibližně 600 vojskových pyrotechniků. pokračování příště

20 20 ZPRAV ODA J DŮVODO ODOVÁ ZPRÁVA Ing. Jan POKORNÝ ORNÝ Vláda České republiky usnesením č. 64 ze dne 16. ledna 2002 uložila ministru vnitra zpracovat a vládě předložit návrh zákona, kterým se mění zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že Parlament České republiky schválil nový zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., (zákon o zbraních), který k 31. prosinci 2002 zrušil zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů, je třeba s účinností od 1. ledna 2004 novelizovat již nový zákon o zbraních. Úkol ke zpracování návrhu zákona o zbraních vyplynul z nezbytnosti řešit problematiku pyrotechnické asanace soukromých a veřejných prostor, zejména v oblastech se zvýšeným výskytem nevybuchlé munice nebo střeliva. Jde především o bývalé vojenské újezdy, které byly nebo budou předány k civilnímu využití. V současné době některé stavební úřady při povolování staveb v částečně pyrotechnicky asanovaném území (např. Mladá a Ralsko) vzhledem k nebezpečnosti stavebního území ukládají stavebníkovi jako podmínku stavebního povolení provedení hloubkového pyrotechnického průzkumu staveniště před zahájením zemních prací. Z provedené analýzy právního stavu a skutkového stavu vyplývá, že: Armáda České republiky je oprávněna provádět pyrotechnickou asanaci pouze ve vojenských prostorech a objektech; Policie České republiky je oprávněna provádět pyrotechnickou činnost na veřejných a soukromých prostranstvích a objektech a soukromé podnikatelské subjekty nemají oprávněni k vykonávání pyrotechnické asanace (s výjimkou oprávnění podle zákona č. 61/1988 Sb.) a provádějí tuto činnost na základě povoleni k jiným podnikatelským aktivitám, kde nejsou pro tuto činnost požadovány dostatečné odborné znalosti a stanovena příslušná oprávnění a povinnosti. Policie České republiky je v současné době jedinou složkou, která má zákonné oprávnění k provádění pyrotechnické asanace na veřejných a soukromých prostranstvích a objektech. Policie České republiky však nedisponuje dostatečnými prostředky (personálními i materiálně technickými), které by ji umožnily zajistit úkoly související s pyrotechnickou asanací těchto prostorů a objektů. K právnímu vymezeni vstupu soukromých podnikatelských subjektů do provádění hloubkového pyrotechnického průzkumu na veřejně přístupných a soukromých místech a objektech byla jako optimální a nejrychlejší varianta řešeni zvolena novelizace zákona o zbraních. Navrhovaná novela zákona o zbraních stanoví zejména podmínky pro získání oprávnění k vykonávání pyrotechnického průzkumu, přičemž budou využita ustanovení o zbrojních průkazech a licencích, dále pak stanovit nová oprávnění a povinnosti při provádění pyrotechnického průzkumu. K dozoru nad dodržováním povinností návrh novely zákona o zbraních využívá ustanovení o výkonu dozoru. Kladem navrhovaného řešení je, že v nejvyšší možné míře využívá stávající ustanovení zákona o zbraních tak, aby pyrotechnický průzkum prováděly pouze osoby nejen odborně způsobilé, ale i zdravotně způsobilé, bezúhonné a spolehlivé a bylo v maximální míře eliminováno riziko ohrožení života, zdraví nebo majetku. Navrhovaná právní úprava je v plném souladu s ústavním pořádkem České republiky, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Řešená problematika není právem Evropských společenství upravena. Navrhovaná právní úprava nepředpokládá zvýšené nároky na státní rozpočet.

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

ZÁKLADY LOMAŘSTVÍ 3.4.2008

ZÁKLADY LOMAŘSTVÍ 3.4.2008 ZÁKLADY LOMAŘSTVÍ 3.4.2008 Základní složky trhavin Látky výbušné estery kyseliny dusičné, aromatické nitrolátky Nytroglycerin olej. Kapalina, těkavá, tuhne při 10 C, citlivá, detonační rychlost 8500m/sec

Více

PASPORT TP PRO HLOUBENOU JÁMU

PASPORT TP PRO HLOUBENOU JÁMU PASPORT TP PRO HLOUBENOU JÁMU SOUČÁSTI NÁVRHU: A, Parametry odstřelu B, Roznět náloží C, Škodlivé účinky odstřelů TRHACÍ PRÁCE A ROZPOJOVÁNÍ HORNIN PROGRAM Č. 3 1, Volba skutečné zabírky: z sk [m] Volíme

Více

Dvacet let od výbuchu NVS na Staroměstském náměstí

Dvacet let od výbuchu NVS na Staroměstském náměstí Dvacet let od výbuchu NVS na Staroměstském náměstí První teroristický útok s využitím nástražného výbušného systému byl v České republice po listopadu 1989 proveden na Staroměstském náměstí 2. června 1990.

Více

Ing. Pavel Křivánek H 4. E*Star - elektronické rozbuška

Ing. Pavel Křivánek H 4. E*Star - elektronické rozbuška Ing. Pavel Křivánek H 4 Austin Detonator s.r.o. E*Star - elektronické rozbuška Abstrakt Elektrické a neelektrické rozbušky jsou v poslední době doplněny stále více využívanými elektronickými rozbuškami.

Více

Zobrazený rozněcovač se používá u. a. Glass mine 43 b. T Mi-35 c. Topf mine A 4531

Zobrazený rozněcovač se používá u. a. Glass mine 43 b. T Mi-35 c. Topf mine A 4531 301 Zobrazený rozněcovač se používá u 302 a. Glass mine 43 b. T Mi-35 c. Topf mine A 4531 Zobrazený rozněcovač T. Mi.Z.43 má stav součástek 303 a. po úplné adjustaci do miny b. při nájezdu na minu c. po

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

Alfred NOBEL. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

Alfred NOBEL. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_13_F8 Alfred NOBEL Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Jiří Slavík Alfred Nobel Narozen - 21. října 1833, Stockholm Zemřel - 10.

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA Katedra geotechniky a podzemního stavitelství PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ PŘEDNÁŠKY 4 TECHNOLOGIE RAŽENÍ Technologie ražení podzemích děl lze rozdělit: Metody ražby

Více

ZBRANĚ A MUNICE VELKÉ VÁLKY 1914 1918

ZBRANĚ A MUNICE VELKÉ VÁLKY 1914 1918 ZBRANĚ A MUNICE VELKÉ VÁLKY 1914 1918 V rubrice Příběhy a události se budou autoři kromě aktuálních témat věnovat zbraním a munici, kterou používali naši dědové v řadách legionářů, ale i v rakousko uherské

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.2 2. Přednáška Technické odstřely Při rozpojování pevných hornin, ale i zpevněných zemin a stavebních hmot, zůstávají trhací práce stále jediným efektivním

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Explosia a. s. je mezinárodně známý a významný výrobce průmyslových trhavin, které vyváží do řady zemí Evropské unie i mimo ni.

Explosia a. s. je mezinárodně známý a významný výrobce průmyslových trhavin, které vyváží do řady zemí Evropské unie i mimo ni. TRHAVINY Historie SINCE 1920 Explosia a. s. Explosia a. s. je tradiční a nejvýznamnější český výrobce výbušnin, jehož historie sahá do roku 1920, kdy byla založena Československá akciová továrna na látky

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydání obecně závazné vyhlášky obce k zabezpečení

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Taktika dělostřelectva

Taktika dělostřelectva Taktika dělostřelectva Historický vývoj dělostřelectva Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 284 datum: 8. září 2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Všeobecná ženijní podpora

Všeobecná ženijní podpora Všeobecná ženijní podpora Pyrotechnická asanace. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (platí od 1. 98. 2017 do 15. 1131. 8. 2017) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

č. 455/1991 Sb., o živnostenském č. 587/1992 Sb., o spotřebních Ministerstvo zemědělství zákon č. 61/1997 Sb., o lihu oboru zaměřeném

č. 455/1991 Sb., o živnostenském č. 587/1992 Sb., o spotřebních Ministerstvo zemědělství zákon č. 61/1997 Sb., o lihu oboru zaměřeném PŘÍLOHA č. 3 k zákonu č. 455/11 Sb. KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Poznámka Orgán státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle 27 odst. 3 Požadovaná

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

ASPI BY569 Strana :25:56

ASPI BY569 Strana :25:56 Obsah Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Předmět podnikání Požadovaná odborná a jiná zvláštní Podmínky, jejichž splnění se Orgán státní správy, který se Poznámka způsobilost podle 27 odst. 1 a

Více

Požární ochrana kulturních památek v ČR Národní muzeum Rudolf Kaiser

Požární ochrana kulturních památek v ČR Národní muzeum Rudolf Kaiser Požární ochrana kulturních památek v ČR 8.10.2015 Národní muzeum Rudolf Kaiser Úvod Mosty k požární ochraně kulturních památek Naší snahou je vybudovat funkční most k účinné ochraně kulturního dědictví.

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Chování pyrotechnických výrobků v podmínkách požáru

Chování pyrotechnických výrobků v podmínkách požáru Chování pyrotechnických výrobků v podmínkách požáru mjr. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., mjr. Ing. Věra Žídková, mjr. Ing. Radim Bezděk HZS Moravskoslezského kraje, foto archiv HZS Moravskoslezského kraje Kulturní,

Více

PROFIL PODNIKU VOP CZ, s.p. Největší výrobce vojenské techniky v ČR Firma s mezinárodně uznávanými odborníky v oblasti výzkumu a vývoje Renomovaný partner v oblasti zkušebnictví a certifikace Podnik s

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Z á p i s z 23. schůze výboru, která se konala ve dnech 19-21. února 2008 v Mostě únor 2008 Z á p i s z 23. schůze

Více

1.2.102 DOPRAVNÍ CESTY POUŽÍVANÉ PRO PŘEPRAVU VÝBUŠNIN

1.2.102 DOPRAVNÍ CESTY POUŽÍVANÉ PRO PŘEPRAVU VÝBUŠNIN Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.2.102 DOPRAVNÍ

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Klasifikační cvičení českého USAR odřadu podle metodiky INSARAG října 2010 pplk. Ing. Lenka Rašovská, oddělení IZS, MV-GŘ HZS ČR

Klasifikační cvičení českého USAR odřadu podle metodiky INSARAG října 2010 pplk. Ing. Lenka Rašovská, oddělení IZS, MV-GŘ HZS ČR Klasifikační cvičení českého USAR odřadu podle metodiky INSARAG 11. 15. října 2010 pplk. Ing. Lenka Rašovská, oddělení IZS, MV-GŘ HZS ČR U S A R URBAN SEARCH AND RESCUE Vyhledávání a záchrana v obydlených

Více

Česká vodíková technologická platforma. Luděk Janík 1.11.2007. Stručná historie

Česká vodíková technologická platforma. Luděk Janík 1.11.2007. Stručná historie Česká vodíková technologická platforma Luděk Janík 1.11.2007 Stručná historie 1. 7/2005 MPO ČR zadalo zpracování studie ohledně vodíkových technologií. Hlavní závěr: je třeba založit zastřešující organizaci

Více

Tomáš Neugebauer Listopad 2015

Tomáš Neugebauer Listopad 2015 Tomáš Neugebauer Listopad 2015 V druhé polovině roku 2015 došlo k mnohým zásadním změnám v požadavcích na zajištění BOZP, a to především v oblastech: nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

9. cvičení. Demolice. Trhací práce na lomech

9. cvičení. Demolice. Trhací práce na lomech 9. cvičení Demolice Trhací práce na lomech Demolice Demolice Obecné vzorce pro výpočet destrukce Konstrukce z prostého betonu nebo zdiva Q = ( w 2 + w) c t kde Q hmotnost nálože [kg] w záběr nálože [m]

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

Prezentace CZECHTRADE na akci NBC The International Symposium Conference 2006

Prezentace CZECHTRADE na akci NBC The International Symposium Conference 2006 Závěrečná zpráva z akce: Prezentace CZECHTRADE na akci NBC The International Symposium Conference 2006 Termín konání: 18. 21. červen 2006 Místo konání: AIR Defence House MO,Tampere, Finsko I. Úvod Obor

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Částka 70 Sbírka zákonů č. 208 / 2010 Strana 2355 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Vláda nařizuje podle 24 odst. 2 a

Více

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR VZNIK PAMÁTKOVÉ PÉČE Lze najít řadu příkladů zájmu o památky již v dřívějších dobách, ať jde o sbírání ostatků, či uměleckých děl, práce vedutistů, či v pěstování historické vlastivědy.

Více

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ CESTY

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ CESTY ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ CESTY TERMÍN: 13. 9. 2010 15. 9. 2010 MÍSTO: Londýn, Velká Británie CÍL CESTY: Setkání se zástupci TUC (Trades Union Congress) TÉMA: Kolektivní vyjednávání na regionální úrovni, regionální

Více

Jaderná energetika Je odvětví energetiky a průmyslu, které se zabývá především výrobou energie v jaderných elektrárnách, v širším smyslu může jít i o

Jaderná energetika Je odvětví energetiky a průmyslu, které se zabývá především výrobou energie v jaderných elektrárnách, v širším smyslu může jít i o Anotace Učební materiál EU V2 1/F18 je určen k výkladu učiva jaderná energetika fyzika 9. ročník. UM se váže k výstupu: žák vysvětlí princip jaderného reaktoru, zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých

Více

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY. První náměstek policejního prezidenta

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY. První náměstek policejního prezidenta POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY První náměstek policejního prezidenta Příloha k č. j. PYRO-727-1/ČJ-2015-9400KR Základní právní úprava Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU, o harmonizaci

Více

ŽIVNOSTI VÁZANÉ (K 23 a 24)

ŽIVNOSTI VÁZANÉ (K 23 a 24) Části platného znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona

Více

VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství

VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství Základy konstrukce hlavňových palných zbraní Róbert Jankových (robert.jankovych@seznam.cz ) Brno, 18. září 2012 Osnova 1. Definice hlavňových palných zbraní 2.

Více

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při při hornické činnosti nebo činnosti prováděné

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při při hornické činnosti nebo činnosti prováděné Částka 141 Sbírka zákonů č. 378 / 2012 Strana 4917 378 VYHLÁŠKA ze dne 8. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy

Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy Jan Robenek, 8. Srpen 2010-23:00 V září roku 2009 vstoupilo v platnost nové nařízení Evropské komise, které ukončilo dodávky

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Úvod. Proč zdravotní plány obcí? Potřebujeme zdravotní plány obcí?

Úvod. Proč zdravotní plány obcí? Potřebujeme zdravotní plány obcí? Úvod Proč zdravotní plány obcí? Potřebujeme zdravotní plány obcí? Hromadná neinfekční onemocnění Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt, jehož se zúčastnila většina států světa a jenž se stal

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI / /EU. ze dne 30.1.2015,

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI / /EU. ze dne 30.1.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2015 C(2015) 328 final SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI / /EU ze dne 30.1.2015, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok 12. Ropné šoky RB Osnova 1. První ropný šok 2. Druhý ropný šok 3. Třetí ropný šok Ropné šoky na časové ose První ropná krize první šok V 50. a 60. letech prožívá západní Evropa období výrazného hospodářského

Více

ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI

ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI ZKUŠENOSTI SE SPOLUPRACÍ S KOLEKTIVNÍMI SYSTÉMY NAKLÁDÁNÍ SE SUROVINAMI VZNIKLÝCH Z ELEKTROODPADŮ NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE 24.9.2015

Více

Příspěvek pana Joachima Schäfera, jednatele veletržní společnosti Messe Düsseldorf GmbH, k evropským tiskovým konferencím konaným před zahájením veletrhů wire 2010 a Tube 2010 V termínu 12. až 16. dubna

Více

Otevřený dopis občanskému sdružení Dubeňák a obci Dubenec. v Dubenci 23. 5. 2012

Otevřený dopis občanskému sdružení Dubeňák a obci Dubenec. v Dubenci 23. 5. 2012 Otevřený dopis občanskému sdružení Dubeňák a obci Dubenec v Dubenci 23. 5. 2012 Zcela náhodně jsme v těchto dnech zaregistrovali otevřený dopis občanského sdružení Dubeňák, z něhož mj. vyplývá, že je adresováno

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. Analytická část Úvod Předmětem následujícího textu jsou zjištění, plynoucí ze statistického šetření Českého statistického úřadu o licencích za rok 2014, zaměřeného na poskytovatele licencí, počty platných

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.1 1. Přednáška Kompendium předmětu Trhací práce a rozpojování hornin Dokumentace a rozsah trhacích prací Rozsah trhacích prací prací Malý rozsah Malý rozsah

Více

Dámy a pánové, v dnešním vystoupení bych Vás rád informoval o obsahu a stavu přípravy nového zákona o službě vojáků v záloze.

Dámy a pánové, v dnešním vystoupení bych Vás rád informoval o obsahu a stavu přípravy nového zákona o službě vojáků v záloze. Dámy a pánové, v dnešním vystoupení bych Vás rád informoval o obsahu a stavu přípravy nového zákona o službě vojáků v záloze. Po seznámení se současným stavem legislativního procesu se v krátkosti vrátím

Více

Fyzika. Námět pro mezipředmětovou projektovou výuku ... Autor: Mgr. Roman Holoubek

Fyzika. Námět pro mezipředmětovou projektovou výuku ... Autor: Mgr. Roman Holoubek Námět pro mezipředmětovou projektovou výuku Autor: Mgr. Roman Holoubek Fyzika Při střelbě z katapultu můžeme pozorovat, že dochází k silovému působení. Pokus se toto silové působení definovat (vzájemné

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

ze dne 1 Předmět úpravy

ze dne 1 Předmět úpravy NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne o platových poměrech vojáků z povolání Vláda nařizuje podle 68 odst. 2 a 4 a podle 68c odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. xxx\xxxx/sb., (dále

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Souhrnná informace o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč)

Souhrnná informace o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč) Souhrnná informace o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč) Níže uvedenou zprávu Ministerstvo dopravy předkládá na základě úkolu uloženého usnesením č. 948 Poslanecké

Více

1.1.1 Národní identifikační značky. (1) Česká republika. Kiel (2) Kolín nad Rýnem (3) Mellrichstadt (4) Mnichov (5) Německá spolková republika

1.1.1 Národní identifikační značky. (1) Česká republika. Kiel (2) Kolín nad Rýnem (3) Mellrichstadt (4) Mnichov (5) Německá spolková republika Zkušební značky platné podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

G. STŘELNÉ ZBRANĚ A STŘELIVO zkušební otázky z ústní části. Střelné zbraně a střelivo

G. STŘELNÉ ZBRANĚ A STŘELIVO zkušební otázky z ústní části. Střelné zbraně a střelivo G. Střelné zbraně a střelivo 95 1. Jaké znáte kategorie zbraní a střeliva podle zákona o střelných zbraních a střelivu. KATEGORIE A zbraně (zakázané pro veřejnost) vojenské, včetně odpalovacích zařízení,

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

SOUBOR OTÁZEK. 6. ročník

SOUBOR OTÁZEK. 6. ročník SOUBOR OTÁZEK 6. ročník 2016 Mezinárodní matematická soutěž Pangea v Evropě Název země Počet registrovaných účastníků Název země Počet registrovaných účastníků 1 Německo 147 000 10 Dánsko 5 068 2 Polsko

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ.

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. LUKOIL LUBRICANTS MAZIVA LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. Pravidelné laboratorní kontroly a kompetentní vývojové

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_20_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více