Vážení přátelé, Tématický zájezd do Švýcarska v měsíci červnu. Účast na mezinárodním semináři ve Slovenské republice a na 33. a 34. zasedání EFEE.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení přátelé, Tématický zájezd do Švýcarska v měsíci červnu. Účast na mezinárodním semináři ve Slovenské republice a na 33. a 34. zasedání EFEE."

Transkript

1 ZPRAV ODA J 1 SLO V O PREZIDENTA Vážení přátelé, jsme opět u konce již třetího roku nového milénia. Hlavním úkolem v tomto roce bylo uspořádání druhé světové konference o výbušninách. Tomuto úkolu jsme na svých zasedáních věnovali hlavní pozornost. Kromě toho jsme se zúčastnili připomínkového řízení k zákonu č. 228 ze dne , který vstoupí v platnost Byli jsme požádáni MV-ČR o připomínky popřípadě doplňky k otázkám pro získání oprávnění zbrojního průkazu skupiny F. Na poli mezinárodním jsme se zúčastnili 31. zasedání výboru EFEE, které se konalo ve dnech v Oslu. Jedním z bodu jednání byla informace o stavu přípravy druhé světové konference. Komise projednala další žádosti o udělení evropského certifikátu. Česká republika předložila čtyři žádosti. V současné době již tento certifikát má 11 členů naší společnosti. V dalším bodě zasedání byla řešena otázka spolupráce s komisařem rady EU v otázkách výroby, dopravy a trhací technice. 2. zasedání EFEE se uskutečnilo po skončení světové konference 13. září. V předvečer zasedání došlo v hotelu KAMPA k významnému setkání členů Světové federace I.S.E.E., kterou vedl prezident pan R. Tom Wattz, USA, členů E.F.E.E., kterou vedl prezident pan Ing. Rémy Müller a Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku. 32. zasedání vyslovilo vysoké uznání Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku za uspořádání druhé světové konference, která byla absolutně perfektní, sjednotila trhací techniku v nejdůležitějších tématech. Bylo zdůrazněno, že volba místa konání konference byla správná a myšlenka spojit východ se západem bližší spoluprací se jistě podařila. Takto hodnotil na závěr jednání o konferenci prezident EFEE pan Ing. Rémy Múller. Třetí světová konference se bude konat ve dnech v Brightonu UK. 33. zasedání EFEE se bude konat ve dnech v Moskvě. Vážení přátele, je před námi rok Na zasedání výboru společnosti bylo rozhodnuto, že příští rok se uskuteční tyto akce: Mezinárodní seminář a valná hromada společnosti s volbou výboru. Tématický zájezd do Švýcarska v měsíci červnu. Účast na mezinárodním semináři ve Slovenské republice a na 33. a 34. zasedání EFEE. O těchto akcích Vás budeme prostřednictví časopisu informovat. Na závěr mi dovolte, abych poděkoval výboru společnosti, redakční radě, sponzorům a Vám všem, kteří nám v naší práci pomáháte a na svých pracovištích dosahujete vysoké odborné výsledky. Přejí Vám a Vašim blízkým radostné, spokojené vánoce a Nový rok 2004 OBSAH AH ČÍSLA Slovo prezidenta... 1 Druhá světová konference o výbušninách a trhací technice... 2 Ohlédnutí za konferencí (z pohledu Austinu) let od první rozbušky... 7 Perunit 28E... 8 Pyrotechnika K historii výcviku pyrotechniků a řízení i tvorbě pyrotechnického systému... 9 Z dějin pyrotechnické činnosti na českém území o historii výcviku pyrotechniků - odborníků na zneškodňování výbušnin a munice, a o řízení této činnosti... 9 Důvodová zpráva Jubilea v roce Galerie osobností z trhacích prací Oznámení Plošná propagace našich sponzorů... 24

2 2 ZPRAV ODA J DRUHÁ SVĚT VĚTOVÁ KONFERENCE O VÝBUŠNINÁCH A TRHACÍ TECHNICE ZÁŘÍ 2003, PRAHA,, HOTEL PYRAMID YRAMIDA Konferenci zahájil v kongresovém sále HOTELU PYRAMIDA pan Roger Holmberger, předseda výboru tech. skupiny EFEE, ŠVÉDSKO, který představil garanta 2. světové konference zástupce MINISTERSTVA OBCHODU A PRŮMYSLU pana Doc. Ing. Zdenka Vorlíčka, CSc., z ČESKÉ REPUBLIKY. Zdravici k 2. svět. konferenci přednesli: pan René Müller, předseda EFEE, ŠVÝCARSKO pan Jan Klusáček, prezident STTP, ČESKÁ REPUBLIKA Posléze pan Roger Holmberger představil: organizační výbor a jeho předsedu pana Jana Klusáčka, Česká republika technický výbor a jeho předsedu pana Rogera Holmbergera, Švédsko Sponzory konference byli Austin Detonator, Metrostav, Explosive service, Energie stavební a báňská, Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku, Internationál Society of Explosives Engineers, Dorica, Deutscher spreng verband e.v., Hydro, NFF, Westspreng GmbH DYNO - Dyno Nobel. Pracovní program technického výboru byl rozdělen do 19 skupin sekcí. V těchto oborných sekcích bylo odpřednášeno více než 80 přednášek z celého světa a to v hlavních dominujicích oblastech: Zákony EU a jejich harmonizace Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí Nejnovější vývoj v technice, výrobě, technologii a její aplikaci ve vrtné, trhací technice a získané zkušenosti. Více než 413 delegátů ze 44 zemí bylo seznámeno v přednáškách se současnou světovou úrovní v oblasti výbušnin a trhací techniky. Nutno zdůraznit, že přijelo 70 delegátů mimo evropských zemí, většinou z USA, dále z Australie, Canady, Jižní Afriky, Brazilie, Čile, Indie, Izraele, Jižní Koreje, Taivanu, Spojených Arabských emirátů, Jordánska, Malezie, Maroka, Peru, Saudské Arábie a Jordánska. V průběhu tří dnů pracovního programů přednášek, a Světové výstavy, která byla součástí 2. světové konference navštívilo 500 odborníků, kteří vysoce hodnotili úroveň vystavovatelů. Kromě pracovního programu konference byly zajištěny doprovodné akce, návštěva Plzně, Karlových Varů, Karlštejna, plavba po Vltavě, návštěva Pražského hradu, koncertů a slavnostní společenská večeře, která se konala v prostorách ŽOFINA doprovázena kulturním programem. PRO JEV GARANT ARANTA A 2. SVĚT VĚTO VÉ K ONFERENCE MINISTERS TERST VA OBCHODU A PRŮMYSL SLU Doc. Ing. Zdeněk VORLÍČEK, CSc. Vážené dámy a pánové, vážení zahraniční hosté, je pro mě ctí jménem Ministerstva průmyslu České republiky, že Vás mohu přivítat v našem hlavním městě - stověžaté Praze příležitosti dnes zahajované světové konference o výbušninách a trhacích pracích, která reprezentuje setkání odborníků v oblasti využívání výbušnin v civilní trhací technice.

3 ZPRAV ODA J 3 I v našem státě, jehož historie má dlouhou a často velmi pohnutou historii, je tradice používání výbušnin mnohasetletá. Uvádí se, že vůbec první odstřel pro civilní účely byl proveden při ražbě Horní Bobří štoly roku 1627 u Báňské Šťavnice na území dnešní Slovenské republiky, a to tyrolským horníkem Kašparem Weindlem. Podle záznamů na Horním soudě byl k odstřelu použit černý trhací prach, do té doby používaný téměř výhradně pro vojenské účely. Odtud se tento způsob používání černého trhacího prachu rozšířil po celé Evropě, kolem roku 1700 byl již v hornictví všeobecně zaveden a do poloviny 19. století byl prakticky jedinou výbušninou používanou v civilní i vojenské trhací technice. Jsem mezi odborníky, a proto nemusím zdůrazňovat, jak je práce při výrobě i při používání černého trhacího prachu nebezpečná, přesto jeho nasazení v hornictví i v ostatních oborech průmyslové činnosti výrazně přispělo ke zvýšení produktivity práce a hospodářských výsledků. Druhé významné období rozvoje prostředků trhací techniky, to je trhavin, rozněcovadel a pomůcek, jakož i technologie trhacích prací v tehdejším Československu bylo ve 2. polovině minulého století. Izolace Československa od svobodného světa, potíže popř. i embargo dovozu vyspělých technologií na jedné straně a tlak na zvyšování efektivity práce a provozu, vedly k používání výbušnin do řady méně tradičních oborů. Mohu vzpomenout, že chemické explozivní energie výbušnin se používalo v zemědělství při rozmetání statkových hnojiv na polích, při hloubení vodních melioračních příkopů, v lesnictví při hašení lesních požárů a výstavbě odvodňovacích příkopů, v hutnictví k odpichování vysokých pecí, ve strojírenství k tváření a plátování kovů výbuchem, ve vodním hospodářství k prohlubování koryt a splavňování řek a odstraňování hotových bariér, v energetice pro hloubení jam pro stožáry elektrických vedení, v naftovém průmyslu k perforaci pažnic v roponosných horizontech a k likvidaci havarovaných vrtů a dále též při odstřelování nebezpečných horských lavin. Výčet není asi úplný a omlouvám se těm odborníkům, kteří propracovali a úspěšně používali v té době některé další technologie civilní trhací techniky, že jsem jejich obor nevzpomenul. Doménou i v té době však zůstávaly klasické průmyslové obory používání výbušnin k trhacím pracím, kterými byla těžba rud, uranu a skalních hornin, podzemní a povrchové inženýrské stavitelství jako např. ražba tunelu, metra, podzemních zásobníků plynu apod. a stavební práce a destrukce objektů. Počtu oborů průmyslové činnosti, ve kterých se používaly výbušniny k trhacím pracím odpovídá pochopitelně i objem a sortiment jejich výroby. V té době lze odhadnout, že se u nás využívalo nejméně 34 druhů povrchových, důlních a důlněbezpečných trhavín, 15 druhů el. rozněcovadel, kolem 7 druhů bleskovic včetně důlně bezpečné a celá řada různých pomůcek pro trhací práce od pneumatických nabíjecích zařízení pro sypké i náložkované trhaviny až po specielní důlně bezpečné roznětnice. Objem výroby a spotřeby trhavin v té době lze odhadnout kolem tun ročně včetně přípravy jednoduchých trhavinovaných směsí dusičnan amonný a palivo, které bylo dovoleno zhotovovat na místě použití. V 90. letech minulého století padla železná opona, svobodný svět se otevřel tehdejšímu Československu a to se otevřelo jemu. Došlo k postupnému rušení neefektivních provozů, uzavírce ztrátových dolů a omezení extenzivního hospodářství. To se projevilo i poklesem objemu spotřeby výbušnin k trhacím pracím. Podle údajů v Hornických ročenkách vydávaných Českým báňským úřadem se v České republice pohybovala spotřeba trhavin od tun v r do v r s vrcholem tun v r a rozněcovadel od 8,2 mil. v r do 2,7 mil. v r s vrcholem 5,9 mil. v r Výraznější pokles spotřeby rozněcovadel je dán zejména snížením odpalovaných náloží v uhelném hornictví a zavedením nových technologií roznětu např. (Indetshock). Pokud jde o předpisovou oblast, podařilo se již v r sjednotit do té doby roztříštěné dílčí rezortní předpisy, které často stejnou činnost upravovaly rozdílně. Stalo se tak vyhláškou tehdejšího Ústředního báňského úřadu č. 65 r Týž úřad vydal v r vyhlášku č. 246, které kromě rozdělení výbušnin do jednotlivých charakteristických tříd stanovuje základní parametry výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek k jejich použití a hlavně podrobně upravuje metodiky jejich zkoušení a vyhodnocování. Vyhláška závazně stanovuje více než 54 závazných metodik včetně matematicko-statistického hodnocení výsledků odolnosti zkoušených výbušnin (trhavin a rozněcovadel), proti zapálení výbušného prostředí, metanovzdušných směsí a výbušných směsí uhelného prachu se vzduchem. Pokud je mně známo, podobný komplexní předpis dosud ani ve státech Evropské unie neexistuje. Jedním ze závažných problémů, který v současné době řeším, je zajištění, aby zejména při povrchových trhacích pracích nedošlo k rozletu úlomků výbuchem rozpojovaného materiálu za hranici tzv. bezpečnostního okruhu. Přesto, že tento problém je z hlediska technických i právních norem dostatečně řešen, vyskytnou se případy ohrožení osob a majetku za touto hranicí. Stanovení velikosti a uzavírku bezpečnostního okruhu odpovídá právnická, resp. fyzická osoba provádějící odstřel, ale v hustotě osídleném území naší země se projevují tlaky na minimalizace velikosti bezpečnostního okruhu se všemi riziky s tím spojenými a zatím jsme nenašli odpovídající technické řešení, jak případy nadměrného rozletu eliminovat. Jsou ještě další problémy, na které bych mohl upozornit a kterými se bude ještě vaše konference zabývat. Ty se však již vymykají z obsahu tohoto mého úvodního referátu, jehož cílem bylo seznámit Vás, zahraniční odborníky v oblasti výroby a používání výbušnin v civilní trhací

4 4 ZPRAV ODA J technice, alespoň ve stručnosti s vývojem a stavem trhacích prací na území našeho státu. Přeji Vaší konferenci úspěšné projednání zadaných problémů, širokou výměnu zkušenosti, navázání nových osobních a odborných kontaktů a spokojený a šťastný pobyt v naší zemi. C O ŘEKLI O KONFERENCI Děkovný dopis Ing. Remi Müler, prezident EFEE org. dopis Děkuji za Vaši pozornost. Lieber Jan Klusacek und Team Herzlichen Dank für die Fotos. Bei, dieser Gelegenheit möchte ich Dir, dem Organisationskommittee, allen Helfern, dem tschechischen Sprengverband usw. usw. usw. meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Die Tagung war absolut perfekt. Sie hat die Sprengtechnik zu einem wichtigen Thema vereint. Auch denke ich, dass die Wahl des Tagungsortes in Prag richtig war. Die Idee das Ost und West näher zusammenrückt, ist sicherlich gelungen. Ich denke an die 450 Teilnehmer und 31 Aussteller. Die nächsten Tagungsorte werden sich bemühen müssen, den selben Standard zu erreichen. Noch einmal meinen herzlichsten Dank für all Eure Leistungen und Aufopferungen in einer guten Sache. Mit freundlichen Grüssen Překlad Remy Müller Pastpräsident EFEE Milý Jene Klusáčku, týme STTR Srdečný dík za fotografie. Při této přiležitosti bych rád tobě a organizačnímu výboru a všem Tvým spolupracovníkům české STTP vyslovil můj upřimný dík. Konference byla absolutně perfektní, sjednotila trhací techniku v nejdůležitějšách tématech. Také si myslím, že volba místa konání konference do Prahy byla správná. Myšlenka spojit východ se západem bližší spoluprácí se jistě podařila. Myslím, že hovořím za všech 450 účastníků a 31 vystavovatelů. Příští místa konání světové konference se budou muset velmi snažit, aby v budoucnosti dosáhli stejného standardu. Ještě jednou můj srdečný dík za Vaše snažení a obětování se pro dobrou věc podařilo. Ing. Remi Müller, prezident EFEE, Švýcarsko Děkovný dopis pana Mark P Hatt zástupce EFEE Velká Britanie org. dopis Dear Jan, Re: EFEE World Conference and EFEE Council Meeting On behalf of the UK Institute of Explosives Engineers, thank you for your colleagues in the Czeck Association for organising a very successful World Conference. Everything seemed to run very smoothly with the presentation of the papers for the 420 participants, as well as the good selection of exhibitors in the tent in the car park. The evening event in the Zofin Paláce was a stunning success. I know everybody put an awful lot of work into setting up and preparing the Conference, which I am sure was not easy at times, but the end result was defmitely worth the effort. My thanks to you and your organisation also for arranging for all the necessary rooms for the Council meetings and Committee meetings, which all seemed to be fairly successful again. We all háve a great deal of work to do in the forthcoming years if EFEE is going to expand and represent the Explosives Users throughout Europe. We have more busy times ahead. Once again, very many thanks indeed for organising a most successful event in Prague. Překlad Drahý Jene, Mark P Hatt UK EFEE Representative Jménem britského Institutu of Explosives Engineers děkuji Tobě i Tvým kolegům v České společnosti za organizaci a velký úspěch světové konference. Prezentace přednášek pro 420 účastníků proběhla velice hladce, stějně jako byl dobrý výběr vystavovatelů ve výstavním stanu na parkovišti. Večeře v paláci Žofín byla úžasným úspěchem. Vím, že každý vložil ohromný kus své práce do přípravy a realizace Konference a vím, že to nebylo občas snadné, ale konečný výsledek stál rozhodně za vynaložené úsilí. Moje poděkování Tobě a Tvé organizaci a také za zajištění všech nezbytných místnosti pro zasedání Rady a zasedání odborných komisi, která také proběhla s úspěchem. My všichni máme před sebou v nadcházejících letech velký kus práce, pokud se má EFEE rozšířovat a prezentovat uživatele výbušnin v rámci Evropy. Máme před sebou velice aktivní období. Ještě jednou, skutečně mnoho díků za organizaci nejuspěšnější akce v Praze. Mark P Hatt představitel EFEE Velká Britanie

5 ZPRAV ODA J 5 Co řekl o konferenci Ing. Radovan Poděl, CSc., předseda rady starších STTP Je třeba si uvědomit, že právě důsledná a cílevědomá práce dvou generací českých odborníků a jimi dosažené výsledky, byly rozhodujícími skutečnostmi na mezinárodním kolbišti, které vedly EFEE o pověření STTP k uspořádání druhé světové konference o výbušninách v České Republice. Vedení nabylo přesvědčení o našich schopnostech, organizačně zabezpečit tak prestižní akci, ale součastně posvětilo i vysokou odbornou úroveň jež dosáhli naši odborníci jak na poli vývoje a výroby výbušnin, tak i zejména v oboru trhací techniky za uplynulých padesát let. Já osobně tuto akci považuji za vyvrcholení a uznání i své odborné kariéry a s pocitem dobře vykonané práce budu nadále sledovat dění v našem oboru s plnou důvěrou ve schopnosti a přičinlivosti našich nástupců. Ať se nám daří. Ing. Radovan Poděl, CSc. předseda rady starších Co bych chtěl podotknout k odborné úrovni a k dalšímu rozvoji trhací techniky. Pozorně jsem sledoval přednášky zaměřené především na výzkum v oboru šíření výbuchových účinků ve hmotě a vlastní trhací techniku. Prožíval jsem hlubokou satisfakci a uspokojení, že náš výzkum byl nejen důsledný, ale i správně nasměrovaný, což přednesené přednášky jednoznačně potvrdily na příklad: Tyto možnosti byly bohužel naší generací odepřeny a tak jsme byli odkázáni jen na vlastní znalosti získané praxí matematiku, fyziku a chemii. Často jsme si vypomáhali odborným odhadem a vypěstovaným citem. Hlavním přínosem je, že odborné závěry většiny přednášek týkajících se našich oblastí jednoznačně potvrdily správnost našich výsledků a hmatatelně je potvrdily nezvratnými výsledky měření a odbornými závěry. Mé stanovisko k výsledkům dalšího rozvoje našeho oboru je ale velmi opatrné - ani příliš optimistické ani pesimistické. Více méně se přikláním k názoru, že již téměř vše (s vyjímkou dalšího vývoje ve výbušinářství a v pomůckách), což mělo být vyzkoušeno tak již vyzkoušeno bylo a dnes již prokázáno. Dále je nutno zdokonalovat některé technologie, pracovní metody, vylepšovat mechanizaci. Za nejdůležitější považuji správně určit hranice ekonomické výslednosti a zejména rychlosti průběhu mezi naší činností a všudypřítomnou a stále zdokonalovanou mechanizací, jež je dnes jistou módou využivající mj. i velkou těžkopádnost při schvalování odstřelů. Věřím v jistotu převahy našeho oboru zejména při povrchové těžbě surovin, skalních výlomech, ražení podzemních staveb ve velmi pevných horninách, v destrukcich specielních staveb a ještě v mnoha dalších oborech, ale již ne v tak výhradním postavení. Doporučuji střizlivé odborné uvažování, správná rozhodnutí beroucí v úvahu všechny okolnosti a osobně věřím v trvalý význam trhací techniky a s tímto optimistickým přesvědčením vstupme do současně začínajicího století. Teoretické závěry o šíření výbuchu v pevném i kapalném prostředí pásmo působení (intenzity) výbuchu. Vliv volných stěn na usměrnění působení výbuchem. Spolupůsobení sousedních náloží poměr mezi záběrem a roztečí. Bezzálomové ražení válcové zálomy, kanadský zálom atd. Vytváření vzduchových bublinových clon, jako účinné ochrany před nežádoucími účinky výbuchu pod vodou. ZÁVĚR KE KONFERENCI Podle hodnocení EFEEa došlých dalších dopisů organizačnímu výborů a STTP byli všichni delegáti spokojeni a nutno ještě zvláště poděkovat panu Dr. Novosadovi a jeho skupině Orgit, sponzorům. Všichni své náročné úkoly s úspěchem splnili. A ještě další. Mnoho z toho je obsaženo již v našich střelmistrovských skriptech, z let padesátých a učebnicových textech z postgraduálu v Pardubicích z let šedesátých. Zásadní pokrok spatřuji v tom, že dnešní odbornící badatelé mají k dispozici celou škálu zařízení, precizní metody vyhodnocování a grafické znázornění pro měření výbuchových tlaků rychlosti šíření seismických vln a jejich účinků na podloží a stěny.

6 6 ZPRAV ODA J OHLÉDNUTÍ ZA KONFERENCÍ (Z POHLEDU AUSTINU) MgA.. Magda TOMEČK ČKOVÁ Na přelomu ročních dob léta a podzimu, přesně září 2003, proběhla v Praze v hotelu Pyramida 2. světová konference společnosti EFEE (European Federation of Explosive Engineers). Jedná se o konferenci, která navazuje na tradici založenou v roce 2001 v Mnichově a jejímž cílem je umožnit setkání odborníků, společností a institucí působících v oblasti trhavin, trhacích prací, přepravy nebezpečného zboží a dalších souvisejících činností. Tato akce je jakousi mladší sestrou konference ISEE konanou každoročně v USA. Konference s doprovodnou výstavou se zúčastnilo více než 500 specialistů z celého světa, tj. uživatelé, výrobci trhavin, iniciačních prostředků a vrtacích zařízení, vědečtí pracovníci a další profesionálové pracující ve stavebním a báňském průmyslu. Hlavním cílem konference byla prezentace nejnovějších výzkumných prací a poznatků z oblasti výbušnin a provádění odstřelů, dále nastínění nových oblastí pro budoucí spolupráci. Projednávanými tématy byly: předpisy Evropské unie a harmonizování norem; zdraví, bezpečnost a pracovní prostředí; technický rozvoj výrobky a procesy; rozvoj vrtání, nabíjení a iniciování výbušnin; zkušenosti z provádění trhacích prací; řízení trhacích prací; Jak viděl konferenci Austin Je jisté, že se pohybujeme ve vysoce specializovaném oboru, který se tak často neprezentuje na veřejnosti jako jiné a neoplývá množstvím konaných konferencí a výstav na mezinárodní úrovni. Proto jistě všichni zainteresovaní přivítali, že Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku, zastřešující české specialisty zabývající se výbušninami a prováděním odstřelů pro průmyslové využití, mohla uspořádat konferenci v naší zemi. Obecně lze říci, že v současné době zaznamenáváme neobvyklý pohyb v oblasti výrobních kapacit pro výrobu trhavin a rozbušek ve střední Evropě. Dochází k pohybu a restrukturalizaci v České republice, na Slovensku, ale i v Polsku a Německu. Firmy, zejména ty ve střední Evropě, procházejí privatizací nebo ji připravují, některé již dostaly své nové vlastníky, a tito usilují o zvýšení výkonnosti svých firem a zlepšení pozic na trzích. Tyto firmy ve většině případů procházejí procesem, který byl v Austin Detonator zahájen na jaře roku 1999 a stále probíhá. Konkurence se bude zvyšovat a bude proto potřeba ještě pečlivěji vyhodnocovat pohyby a situaci na trhu. Konference a jednání s obchodními partnery a kolegy z oboru přinesla mnoho zajímavého jak v oblasti obchodu, tak informace technické a technologické, informace o pravděpodobném vývoji v oblasti iniciačních systémů i plánů jednotlivých firem na nejbližší období. Velmi vysoce lze hodnotit organizaci celé akce, zajištění jak hlavního programu tak všech odborných i doprovodných společenských akcí. Organizátoři konference se svého úkolu zhostili na výbornou. detekce výbuchů pro účely bezpečnosti, tedy všechno témata aktuální, zajímavá a podnětná. Doprovodné výstavy se zúčastnilo přes 30 významných dodavatelů technologií a služeb, z nichž mnoho působí nad rámec evropského kontinentu. Jejich výrobky, zařízení, přístroje a technologické celky poskytly delegátům konference možnost spatřit nejnovější inovace a technologie. Z výrobců rozbušek se výstavy účastnili zejména silní hráči evropského a světového významu (Austin Powder, Davey Bickford, Dyno Nobel Europe, Orica Germany). Pro všechny účastníky byla konference jistě přínosem v mnoha oblastech, od možnosti setkání se stálými a potenciálními zákazníky, autoritami v oboru z mnoha zemí, dodavateli a konkurencí, porovnání úrovně výrobků a služeb s konkurencí až po zachycení nejnovějších trendů v oboru.

7 ZPRAV ODA J 7 50 LET OD PRVNÍ ROZBUŠKY! MINISERIÁL Z HIST ORIE VÝROB OBY INICIÁT ORŮ VE VSETÍNĚ MgA.. Magda TOMEČK ČKOVÁ Společnost Austin Detonator si v letošním roce připomíná 50 let od zahájení výroby rozbušek. Rádi bychom čtenářům Zpravodaje přiblížili postupně různé etapy z historie výroby rozbušek a prostřednictvím krátkých příspěvků se ohlédli za uplynulými léty. Dnes se podíváme na rok 1953: Vývoj civilních rozbušek začal v letech tím, že navázal na výrobu vojenských rozbušek a zápalek. Ale až v roce 1953 se elektrické rozbušky poprvé objevily ve výrobním plánu Zbrojovky Vsetín. V tomto roce však nebyla vyrobena ani jedna rozbuška pro prodej. První elektrické rozbušky DEČ v roce 1953 měly následující znaky: Elektrická rozbuška DEČ (důlní elektrická časovaná) počet stupňů zpoždění 5s krokem 1s, dutinka ocelová sekundární náplň TNT s iniciační mohutností č.8 primární náplň 0,5 g třaskavé rtuti. Technologie byla primitivní, reakce probíhala v 70litrových skleněných demižonech. zpožďovací slož na bázi manganistan draselný antimon (ing. J. Ptáček a J. David). Tato zpožďovací slož se udržela až do roku 1980, nikdy se však nepodařilo odstranit její největší nedostatek a to selhávky způsobené uhasnutím sloupce lisované slože v průběhu hoření. zpožďovací element vyráběný třískově na soustružnických automatech z oceli z plného materiálu Elektrická pilule: Vývojem elektrické pilule byl pověřen ing. Kulhánek, který pracoval až do odchodu do důchodu (1985) jako vedoucí OTPV pyro v provozu 400 výroby. Elektrická pilule byla konstrukčně řešená s primární a sekundární pilulovou třaskavou složí: primární roznětná slož na bázi pikraminanu olovnatého namočená na odporový drátek; sekundární zážehová slož na bázi pikraminanu olovnatého, zirkonia a oxidu olovnatého (pro některé účely se používala sekundární zážehová slož na bázi dřevného uhlí a chlorečnanu draselného). Elektrická pilule v provedení mosazných pocínovaných lamel fixovaných sponkou pilule tvořenou izolačním papírem a ocelovou objímkou a s odporovým drátkem chromnikl 20/80 (výrobce f. Braun Braun, byl do republiky dovážen v diplomatických kufřících z Rakouska). Skelet elektrické pilule byl vyráběn na výsekových lisech f. Schaffler získaných jako válečné reparace z pobočného závodu f. Schaffler z oblasti Znojma. Můstek pilule byl na lamely připojen letováním. Hlavičku pilule chránila papírová izolační trubička. Těsnění rozbušky z PVC Ø 6,3 s dvěma otvory pro vodiče, sekané po 10 mm. Přívodní vodiče se smyčkovaly ručně a na elektrickou piluli byly letovány. Štítek přívodních vodičů byl plechový a byl umístěn na konci přívodních vodičů. třaskavá rtuť byla dávkovaná do tenkostěnné objímky a zalisovaná na sekundární náplň TNT. Před nalisováním pouzdra zpožďovače byl na objímku nadávkován černý prach, který zajišťoval přenos zážehu ze zpožďovací slože na třaskavou rtuť v objímce. Náběh sériové výroby je registrován od března V roce 1954 bylo vyrobeno celkem kusů elektrických rozbušek typu DEČ (důlní elektrická časová). Prodejní cena rozbušky byla stanovena na 6,18 Kč/kus.

8 8 ZPRAV ODA J NOVÁ PRŮMYSL SLOVÁ TRHAVIN VINA DYN YNAMIT AMITOVÉHO TYPU PERUNIT 28 E Ing. Ivo o VAR ARGA Explosia, a.s., Pardubice - Semtín V rámci řešení projektu výzkumu a vývoje č. FD-K/031 Náhrada aromatických nitrolátek v průmyslových trhavinách dynamitového typu hrazeného Ministerstvem průmyslu a obchodu bylo v období let připraveno celkem 110 laboratorních vzorků želatinovaných trhavin, kde byly látky podezřelé z nebezpečných vlastností pro lidský organismus - dinitrotoluen a trinitrotoluen nahrazeny jinými látkami. Na základě laboratorních výzkumů bylo navrženo 17 provozních vzorků, u nichž byla zkoumána výrobní schůdnost a vybušninářské a fyzikální parametry. Byla vyvinuta plastická trhavina dynamitového typu bez přídavku dinitrotoluenu s názvem Perunit 28 E, jejíž výbušninářské vlastnosti jsou srovnatelné s průmyslovou trhavinou stejného typu Perunit 20 a Perunit 28. Na základě toxikologického a ekologického zhodnocení, provedeného autorizovanou osobou bude trhavina Perunit 28 E významně méně nebezpečná pro lidské zdraví pro absenci specifických účinků na lidské zdraví, nebude vykazovat karcinogenní potenciál ani podezření na mutagenní účinky. Posouzení bylo provedeno v souladu se zákony č. 258/2001 Sb. o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 178/2001 Sb. o ochraně zdraví zaměstnanců, zákona č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a nařízením vlády č. 258/2001 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečných chemických látek a přípravků. Významně menší budou náklady na zajištění vyhovujících hygienických podmínek pracovního prostředí pro zaměstnance i vliv výroby nové trhaviny na životní prostředí. Nová trhavina Perunit 28 E svými výbušninářskými vlastnostmi překonává podobné typy trhavin (želatinované trhaviny vyráběné v SRN s názvem EURODYN 2000 nebo AMMON GELIT TDF), neboť uvedené trhaviny nejsou v tuzemsku schváleny v průměrech pod 50 mm, zatímco trhavina PERUNIT 28 E spolehlivě detonuje v papírových náložkách o průměru 28 mm. Tuto trhavinu můžete objednávat již nyní od okamžiku, kdy pro její odběr získáte povolení příslušného orgánu státní báňské správy. Vývojové práce rovněž ukázaly další možnosti pokračování vývoje ekologických trhavin. V letošním roce tak byla díky finanční podpoře ze strany MPO uvedena na trh nová plastická trhavina dynamitového typu Perunit 28 E bez dinitrotoluenů, jejíž výbušninářské vlastnosti jsou plně srovnatelné s dosud vyráběnou trhavinou Perunit 28. Výsledky řešení uvedeného projektu byly v letošním roce navrženy do soutěže Česká hlava. Tato nominace je nepochybně významným oceněním výsledků řešení. Dále uvedená tabulka uvádí přehled parametrů vyráběných trhavin: Parametr Jednotka PERUNIT 28 E PERUNIT 28 PERUNIT 20 Výbuchové charakteristiky stanovené výpočtem Minimální hodnoty dle TDV Maximální hodnoty naměřené u AO Minimální hodnoty dle TDV Minimální hodnoty dle TDV Kyslíková bilance %O 2 +2,13 +2,13 +0,85 +1,15 Měrný objem zplodin výbuchu l/kg Výbuchové teplo kj/kg Výbuchová teplota K Detonační rychlost v Ø 65 m/s mm v Ø 28 mm m/s Přenos detonace cm Trauzlova zkouška ml Brizance dle Hesse mm RPS v balistickém moždíři % Hustota g/cm 3 1,30 1,43 1,30 1,25

9 ZPRAV ODA J 9 P YRO TECHNIKA K HIST ORII VÝCVIKU PYR YRO TECHNIKŮ A ŘÍZENÍ I TV ORBĚ PYR YRO TECHNICKÉHO SY S TÉMU Ing. Jan POKORNÝ ORNÝ ÚVODNÍ SLOVO Dne 9. listopadu 2003 uplynulo 84 let od zahájení profesionálního vzdělávání pyrotechniků na území Československé republiky. Toto výročí se vztahuje na všechny vojenské, policejní, i civilní pyrotechniky. První část názvu STTP pro trhací techniku, je zviditelněna tím nejlepším, co se v republice v oboru trhacích prací, trhací techniky a vzdělávání střelmistrů i technických vedoucích odstřelů dosud uskutečnilo a stále uskutečňuje. Tak se docílilo postupně i toho, že STTP se stala řádným členem Evropského svazu střelmistrů EFEE (European Federation of Explosives Enginners) a ve STTP je i několik členů s Evropským certifikátem střelmistra. Vyvrcholením dosavadní činnosti STTP na tomto poli bylo její pověření Evropským svazem střelmistrů, organizačně zajistit 2. světovou konferenci výbušnin a trhací techniky (2nd world conference of explosives and blasting), která se s úspěchem uskutečnila v Praze ve dnech září Zbývající část názvu STTP a pyrotechniku, je v pozadí nejen v názvu Společnosti, ale i ve svém dosavadním zviditelnění. Přitom ve STTP je organizováno mnoho kvalifikovaných pyrotechniků, ať už bývalých příslušníků ozbrojených sil (držitelů oprávnění z Martina nebo z Opavy) nebo civilních pyrotechniků (držitelů oprávnění z Poličky). K radikálnímu zlepšení dosavadního stavu se pyrotechnici - členové výboru na jeho jednání dne 5. června 2003 dohodli, na jejich zviditelnění. Prvním počinem byla spolupráce při přípravě novely zákona č. 119/2202 Sb., o zbraních a střelivu, která dovolí soukromým subjektům vyhledávat, zviditelňovat a zajišťovat nevybuchlou munici. Její ničení je pak prováděno pyrotechniky Policie ČR. Dále v článcích na pokračování ve Zpravodaji seznámíme členy STTP s prací K historii výcviku pyrotechniků a řízení jejich činnosti na českém území, kterou autoři připravují k vydání jako publikaci k 90-tému výročí zahájení tohoto výcviku v roce Zásluhou autorů článků se tak všichni budeme moci seznámit a poučit z práce našich předchůdců, ale i současníků. Výcvik pyrotechniků má v naší republice dlouhé a hluboké profesionální kořeny, je na čem stavět a pokračovat tak v tradici českých pyrotechniků. Z DĚJIN PYR YRO TECHNICKÉ ČINNOSTI NA ČESKÉM ÚZEMÍ O HIST ORII VÝCVIKU PYR YRO TECHNIKŮ ODBORNÍKŮ ORNÍKŮ NA ZNEŠKODŇO ODŇOVÁNÍ VÝBUŠNIN A MUNICE, A O ŘÍZENÍ TÉTO ČINNOSTI Ing. Emil KULFÁNEK a Mgr.. Jan HAAS I. ÚVODEM Ze slovníku spisovné češtiny ACADEMIA vyplývá, že: pyrotechnika označuje obor zabývající se výrobou, používáním a zneškodňováním výbušnin, pyrotechnik je označením odborníka v pyrotechnice. Ze stejného slovníku dále vyplývá, že oba pojmy jsou odvozeny z výrazu Pyrrhovo vítězství, kterým je cca od roku 278 př. Kr. označováno - vítězství získané s více než velkými oběťmi. Pyrrhos épeirský král, který v letech př.kr. pomáhal jihoitalským řekům z městského státu Tarentum v jejich válce proti vzmáhajícímu se Římu. K předmětnému vítězství došlo v roce 279 př. Kr. u Auscula, kde Pyrrhos sice zvítězil nad římským vojskem, ale s velkými vlastními ztrátami. V masovém měřítku se výroba, používání a zneškodňování výbušnin začaly rozvíjet koncem 19. století. Souvisí to zejména s vývojem zbraní a střeliva. V pěchotní a dělostřelecké munici se postupně na celém světě začalo přecházet od sférických k válcovým a ogiválním střelám a granátům. Vynalezené

10 10 ZPRAV ODA J bezdýmné střelné prachy a trhaviny vedly k jejich použití jako náplní do munice. Začaly tak vytlačovat černý střelný prach, který se používal více jak půl tisíciletí. Počátek změn nastává v době kdy se začínají zkoušet tehdy známé nové výbušné látky. Ze střelivin to byla například střelná bavlna neboli nitrocelulóza, k jejímuž objevu se v roce 1846 hlásili hned tři badatelé v květnu v Basileji profesor Christian Friedrich Schoenbein (* ), v srpnu ve Frankfurtu nad Mohanem profesor R. Böttger a v říjnu v Braunschweigu profesor Otto. Prvé pokusy s bavlnou (Lenkovy a dalších) nevedly k žádným využitelným výsledkům. Střelná bavlna samovolně vybuchovala a při vysoké rychlosti hoření vznikalo velké množství plynných produktů, jejich tlaku neodolaly hlavně v té době známých palných zbraní. Teprve na základě pokusů, které prováděl Abel, se začalo používat želatinování nitrocelulózy. To byla cesta, která vedla k výrobě zrnkového prachu. V roce 1882 Reid a Johnson vyrobili první lovecký prach. Roku 1884 je následoval Duttenhofer v Rottweilu a v roce 1886 P.M.E. Vieille ve Francii. Roku 1889 Alfréd Nobel použil jako součást střelného prachu, kromě nitrocelulózy i nitroglycerín. Od této doby se nitrocelulózový a nitroglycerínový střelný prach začínají vyrábět hromadně ve velkém. Pro srovnání je uváděna balistická výkonnost pušek: 2. Od 60 / 70 let 19. století do konce I. světové války v roce Od vzniku Československa až do (meziválečné období) 4. Období II. světové války 1939 až Od konce II. světové války v roce 1945 do rozdělení Československa resp. České a Slovenské federativní republiky dnem Od vzniku samostatné České republiky dnem 1. ledna 1993 do současnosti Z dosud uvedeného popisu vyplývá, že výraz PYROTECHNIK by měl být všeobecným označením odborníka zabývajícího se výrobou, používáním a zneškodňováním výbušnin a to i v tom případě, zabývá-li se jen dvěma nebo pouze jednou z uvedených disciplin. V praxi se však k označení odborníků zabývajících se jenom výrobou výbušnin, žádný speciální výraz nepoužívá. Pro označení odborníků a specialistů zabývajících se používáním výbušnin se užívají výrazy STŘELMISTR, VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ODSTŘELU, nebo ve vojenské terminologii výraz ŽENISTA. Výrazem PYROTECHNIK jsou (v českých zemích již více než 80 let) označováni odborníci a specialisté zabývající se zneškodňováním výbušnin a munice. Druh prachu v nábojích Rok Balistická výkonnost (V ) 25 Náboje s černým prachem Náboje s bezdýmým prachem současnost Z trhavin to byl v roce 1867 dynamit Alfréda Nobela a kyselina pikrová, jejíž výbušné vlastnosti využil pro munici v roce 1855 poprvé Eugéne Turpin. Kyselina pikrová byla pod různými názvy ekrazit v Rakousko-Uhersku, melinit ve Francii, lydit ve Velké Británii, šimose v Japonsku používána téměř všemi státy světa. Dále to byl například trinitrotoluol, vynalezený již dříve, ale hojně začal být používán až od roku 1891, kdy došlo ke zlepšení technologie jeho výroby. Mezi dalšími představiteli nových druhů trhavin by mohl být jmenován hexanitrodifenylamin, nebo také tetranitrometylanilin, apod. CHRONOL ONOLOGIE OGIE DĚJIN PROFESIONÁLNÍ P YRO TECHNIKY NA A ČESKÉM ÚZEMÍ Dějiny pyrotechniky lze rozlišovat podle různých kritérií. Pro potřeby připravované publikace rozdělili autoři dějiny profesionální pyrotechniky na českém území do šesti období: 1. Od vynálezu černého prachu v Evropě až do 60 / 70 let 19. století 100 až 200 m.s m.s m.s m.s m.s -1 cca 800 m.s -1 cca 1000 m.s -1 Zpracovávaná publikace se zabývá historií třetího, pátého a šestého období v té oblasti pyrotechniky, která souvisí s výcvikem specialistů na ničení výbušnin a munice - pyrotechniků. To znamená s organizováním této činnosti, vlastním školením a výcvikem pyrotechniků a s ukázkami praktické likvidace munice a ostatních výbušin na území Čech, Moravy a Slezska od vzniku Československé republiky v roce 1918 do současnosti, kromě let II. světové války. Doposud se takovouto historií, jako samostatným tématem nikdo literárně nezabýval, proto nebylo na koho navázat. Pramenná základna ke zvolenému tématu je rozsáhlá a různorodá. Její zpracování je proto značně náročné. S jakým výsledkem se daří toto téma zpracovat z hlediska zachování historické objektivity, posoudí čtenáři. Zejména pyrotechnici, kteří tuto činnost vykonávají. Mnozí z nich zůstávají přitom ostatním lidem neznámí, přestože řada pyrotechniků (i v době hlubokého míru) obětovala a stále obětuje své životy pro klidný a spokojený život těch druhých. Vzhledem k tomu, že výcvik prvních profesionálních pyrotechniků - odborníků na ničení výbušnin a munice je úzce spjat s armádou, byly ke zpracování kapitol zabývajících se obdobím do roku 1939 využity jako prameny dokumenty, nacházející se především ve Vojenském ústředním archivu a ve Vojenském historickém muzeu. Jedním z takových dokumentů je kronika Zbrojního učiliště z Plzně, která byla založena

11 ZPRAV ODA J prosince 1928 rozkazem tehdejšího velitele Zbrojního učiliště podplukovníka Ing. Ladislava Jandy. Vedením kroniky byl pověřen nadporučík zbrojní správní služby Jan Špalek. Kronika představuje základní zdroj informací, především o školení vojenských pyrotechniků z let 1918 až Ke kronice patří i velké album fotografií. Dalším pramenem jsou dokumenty z věcných a jmenných rejstříků Hlavního štábu Ministerstva národní obrany, v nichž je zachycena písemná komunikace mezi jednotlivými odděleními II. odboru (odbor dělostřelecký a zbrojní) a Zbrojním učilištěm v Plzni, dále s Vojenskou muniční továrnou v Poličce, pobočným závodem Škodových závodů v Nýřanech a dalšími institucemi. Zpracování kapitol zabývajících se obdobím od roku 1945 (tzn. pátým a šestým obdobím) bylo provedeno formou volného zápisu vzpomínek a pamětí některých účastníků popisovaných dějů, tak jak si je pamatují, nebo jak je někde zanechali v písemné podobě. Podklady o výcviku vojenských pyrotechniků pocházejí od pamětníků, absolventů nebo učitelů z Martina (Slovenská republika), kam bylo Zbrojní učiliště z Plzně přemístěno. Z pozdějších let až do současnosti byly podklady čerpány od pamětníků, bývalých příslušníků Generálního štábu resp. Ministerstva obrany, a dále z Opavy ve Slezsku, která se stala třetím centrem výcviku vojenských pyrotechniků. Podklady o historii výcviku civilních pyrotechniků pocházejí od pamětníků z Českého báňského úřadu. Podklady o policejních pyrotechnicích pocházejí od pamětníků bývalých příslušníků Kriminalistické ústředny, Kriminalistického ústavu a Pyrotechnického odboru Policejního prezidia ČR. II. VÝROBA VÝBUŠIN A STŘELIV TŘELIVA V ČESKÝCH ZEMÍCH V LETECH I. SVĚT VĚTO VÉ VÁLKY 1914 AŽ 1918 Nové objevy v oboru vojenských výbušin na konci 19. století nevedly k většímu zapojení chemického průmyslu na našem území. Naopak, došlo k poklesu významu např. také nejstarší české dynamitky v Zámcích poblíž Roztok u Prahy. Továrna byla pobočkou firmy Dynamit Nobel a byla založena jako vůbec první v Rakousko-Uhersku v roce 1870 samotným Alfredem Nobelem společně s Augustem Schrammem. Na tuto skutečnost mělo vliv mimo jiné i rozšiřování továrny Dynamit Nobel v Bratislavě. Ze soukromých továren se přesouvala výroba do státních podniků, řízených vojenskou správou. I když výroba výbušin na našem území klesala, do dějin jejich vývoje se zapsala celá řada českých techniků. V Praze na technických školách přispěli k vysoké úrovni výuky o výbušinách profesor chemie na české technice Dr. Bohuslav Rýman (* ), na německé technice profesor W. Fr. Gintl (* ). V armádě se o rozvoj v oboru výbušin zasloužil pražský rodák generál Ph. Hess (* ), který byl prvním velitelem rakousko-uherské vojenské vzduchoplavby a tvůrcem světlometných jednotek. Ve vývoji výbušin patřil k nejvýznamnějším českým technikům také generál Ing. Karel Esop (* ), který prosadil ve Vojenském technickém komitétu jako hlavní trhavinu trinitrotoluen (TNT) namísto kyseliny pikrové - ekrazit. Stal se také autorem zkoušky trhaviny při které se měří její brizance tzv. Esopova brizanční zkouška (1903), jako první v Rakousko-Uhersku provedl trhání skal komorovými podkopy. Během 1. světové války, v letech 1915 až 1918, řídil vojenskou továrnu na trhaviny v Blumau a zaměstnával v ní české inženýry. V Blumau a Wöllersdorfu působil mezi českými inženýry během války také Ing. Čeněk Kratochvíl, který po válce vstoupil do Československé armády, kde se stal prvním přednostou odboru třaskavin na tehdejším Ministerstvu národní obrany, také tam působil Ing. Antonín Aleš, pozdější ředitel semptínské Explosie. Výrobní praxi zde získal i Dr. Jan Šedivý, další z pozdějších ředitelů semptínské Explosie. Při zahájení I. světové války 28. července 1914, bylo Rakousko- Uhersko poměrně málo připravené. To se týkalo především dělostřelectva a munice. V armádě se během války používalo 45 typů moderních děl, 53 typů starších děl, 6 typů protiletadlových kanonů a 14 typů minometů, což je celkem 131 typů různých typů děl a minometů. Pokud jde o množství, měla rakousko-uherská armáda v roce 1914 celkem mobilních děl a další v pevnostech. Na jedno dělo bylo v průměru 500 ran, což bylo velmi málo. Proto hned v prvním měsíci války žádalo rakousko-uherské velení o výrobu ks a na dalších 2,5 měsíce o ks dělostřeleckých granátů. Tyto požadavky byl průmysl schopen splnit jen z 90%. Navíc spotřeba dělostřelecké munice převyšovala výrobu o 60% a v některých rážích dokonce o 100%. Obdobná situace však byla i ve většině ostatních válčících zemí. V zimě 1914 až 1915 nastala u hlavních válčících zemí (Rakousko-Uhersko, Německo, Velká Británie, Francie, Itálie) krize z nedostatku střeliva. Výstižně tuto situaci vyjádřil tehdejší britský ministr financí Lloyd George, který v prosinci 1914 v Dolní sněmovně prohlásil: Co uskrblíme na materiálu, to promrháme na životech, to je velká lekce muničního zásobování. Tato situace vedla rakousko-uherské velení k vypracování programu výroby dělostřeleckých nábojů do listopadu roku V roce 1916 měl být v Rakousku-Uhersku přijat německý tzv. Hindenburgův program. Tento program totální mobilizace průmyslu a pracovních sil, měl Německu a Rakousko-Uhersku napomoci ke konečnému vítězství. Podle tohoto programu měla měsíční výroba v roce 1916 činit 1, dělostřeleckých granátů. Z toho lehkých - 1, , hrubých a těžkých ks. V roce 1917 už měla měsíční produkce dosáhnout 3, dělostřeleckých granátů. Z toho lehkých - 3, , hrubých a těžkých ks. V praxi však průmysl 100% výroby nedosáhl ani jednou. Hlavní příčinou bylo nedostatečné zásobování průmyslu surovinami. Mezi jednu z příčin lze započítat i vyřazení muniční továrny Škodových závodů v Bolevci u Plzně způsobené nežádoucím výbuchem dne 25. května Z uvedených a dalších důvodů, vyplýval nedostatek střeliva pro akce chystané na frontách. Například při jedenácté ofenzívě v Itálii na Soči v době od 12. srpna do 6. září 1917 bylo vystříleno

12 12 ZPRAV ODA J přes 2, granátů z děl. Přičemž v té době byla průměrná měsíční výroba 1, dělostřeleckých granátů. V Rakousko-Uhersku bylo celkem 556 firem, na území Čech, Moravy a Slovenska z tohoto počtu jich bylo celkem 192, tj. 34,53%. Přímých dodavatelských firem pověřených výrobou munice a jejich součástek bylo v Rakousko-Uhersku celkem 316, z toho v českých zemích 75, tzn. 23,73% a na Slovensku 9, tzn. 2,85%. Subdodavatelů bylo celkem 240, z toho 107, tzn. 44,58% v českých zemích a 1, tzn. 0,41% na Slovensku. Na výrobě a kompletaci střeliva se v Rakousko-Uhersku podílely téměř všechny strojírny. K největším patřily strojírny ve Wöllersdorfu s denní kapacitou ks granátů, dále Weiss-Manfred v maďarském Czepelu s ks granátů denně a Böhler ve Felixdorfu s ks granátů denně. Zapalovače do těchto granátů se vyráběly především v Hirtenbergu a v několika dalších menších podnicích - např. Sellier a Bellot v Praze na Žižkově, který vyráběl pouze pyrotechnické slože k zapalovačům nebo Georg Roth ve Vídni. Nábojnice vyráběl především vídeňský Arsenal, Weiss-Manfred, Enzesfeld a Berndorf. Řada menších podniků vyráběla součástky munice, které se pak kompletovaly. Pro ukázku je uváděn přehled kompletované munice v roce 1918: Místo Počet dělníků Počet granátů vyrobených 1 dělníkem /ks/ Wöllersdorf Enzesfeld Weiss-Manfred Böhler Pestszentlörinz Komárno Bolevec Dne 1. srpna 1915 byla v Bratislavě uvedena do provozu továrna na ballistitový střelný prach, jehož výrobu jako první v Rakousko-Uhersku zavedl v Blumau, do armády povolaný profesor organické chemie na české technice v Brně Ing. Dr. Cyrill Krauz (* ). Továrna v Bratislavě patřila firmě Dynamit Nobel. Vyráběl se zde prach především pro námořnictvo. Továrna byla jednou z největších v Rakousko-Uhersku. Od založení do 30. dubna 1918 se v továrně vyrobilo 10, kg střelného prachu: , kg; , kg; , kg; 1918 do , kg. Továrna vyráběla také trhavinu TNT v celkovém objemu 4, kg: , kg; , kg; kg. Pro ženijní účely se v továrně vyráběl také ekrazit. Za dobu války se jej v továrně vyrobilo kg: kg; kg; kg; kg; kg. Vedle velkých podniků na výrobu výbušin existovala i skupina drobných výrobců, kteří vyráběli především černý prach. Největší práchovny byly v Radvani na Slovensku. Založeny byly za vlády císařovny Marie Terezie 1740 až V průběhu I. světové války byly pověřeny výrobou prachu pro vojenské účely. Výroba to byla manufakturní přičemž hlavním zdrojem energie byla voda. Roční produkce se pohybovala od 35 do kg. Další menší práchovna na Slovensku byla v Gulvaši u Prešova. V českých zemích v průběhu války vyráběla černý prach práchovna v údolí na Bílém potoce u Veverské Bitýšky, založená již v roce Všechny práchovny zanikly s cechem prachařů v roce 1923 založením továrny Explosia v Semtíně u Pardubic. V roce 1915 se u válčících stran objevuje nový druh munice chemické střelivo. Přestože použití takovéhoto střeliva odporuje haagské konvenci z roku 1899, zcela neočekávaně a ve velkém měřítku použili chemickou munici Němci v bitvě u Yprů ve Flandrech dne 22. dubna Na vývoji chemické munice se intenzivně pracovalo i ve Francii. Ta ji použila poprvé při velkém náporu Němců na Verdun na jaře roku Od této doby se datuje velký rozmach výroby a používání plynového střeliva. V rámci Rakousko-Uherska se výrobou chemického střeliva zabývala továrna v maďarském Pestszentlörinzu. Do konce války zde bylo vyrobeno 1, ks těchto dělostřeleckých granátů při průměrné týdenní kapacitě až ks. Následující tabulka uvádí přehled chemické munice vyrobené v Pestszentlörinzu. Přehled chemické munice vyrobené v Pestszentlörinzu: Označení granátů Náplň granátů Vyrobeno (ks) Modrý kříž Clark I, II Žlutý kříž Dick Zelený kříž Difosgen Granáty C Bromcyan Granáty B Bromaceton Na počátku války v Blumau, Trofaiachu a v Ústí nad Labem vyráběla výbušiny firma Erste östereichische Actiengesellschaft für die Gewinnung chemischer und metallurgischer Producte. Firma byla založena roku 1856 ve Vídni. V roce 1859 byla přejmenována na výše uvedený název v překladu Rakouský spolek pro chemickou a hutní výrobu. Na základě nedostatku střeliva na frontách byla měsíční kapacita zvýšena z 210t na 3.400t střelného prachu a z 537t na 5.130t ostatních výbušných

13 ZPRAV ODA J 13 látek. Ale ani u této firmy nebylo během války z nedostatku surovin dosaženo 100% výroby. Důležitá byla i výroba pěchotního střeliva do ručních zbraní. Na počátku války měla rakousko-uherská armáda k dispozici do těchto zbraní celkem 258, nábojů. Generální štáb požadoval týdenní produkci 24, nábojů. Tento požadavek byl plněn na 100 % pouze v prvních měsících války, pak poměrně rychle výroba klesala, především pro nedostatek surovin - střelného prachu, uhlí apod. Na rozdíl od střeliva do dělostřeleckých zbraní, výroba stačila pokrýt spotřebu armády na frontách. Například při desáté ofenzívě na Soči v květnu a červnu 1917 bylo během 25 dnů vystříleno celkem 130, nábojů což v denním průměru představovalo 150 nábojů na pušku a nábojů na kulomet. Za celou dobu války bylo vyrobeno přibližně 4,5 miliardy nábojů z nichž spotřebovány byly 4 miliardy. Mezi největší výrobce střeliva do ručních pěchotních zbraní patřily továrny ve Wöllersdorfu, Weiss-Manfred v Czepelu, Hirtenbergu a dále Georg Roth v Lichtenworthu a v Bratislavě. Na konci války v roce 1918 se v muničních skladech po celém Rakousko-Uhersku nacházelo z produkce těchto továren 880, nábojů. Bolevec pátek 25. května 1917 K dosud největší tragédii na českém území způsobené výbuchem trhavin a munice došlo v pátek 25. května Tento den lze považovat za černý pátek v dějinách české pyrotechniky. Škodovy závody v Plzni vlastnily v Bolevci továrnu na výrobu a kompletaci munice. Do té doby zde bylo zhotovováno na 50 druhů dělostřeleckých nábojů v rážích 37 až 305 mm. Vzhledem k velké spotřebě dělostřeleckého střeliva na frontách se i v této továrně rozšiřovala výroba. V uvedený květnový den roku 1917 zde pracovalo celkem zaměstnanců Škodových závodů, z nichž 862 bylo mužů a žen. Dále se v objektu nacházelo 354 dělníků stavební firmy Alexandr, strážní jednotka se 42 muži maďarské národnosti a 24 četníků. O samotném průběhu neštěstí je záznam v knize Františka Janáčka Největší zbrojovka monarchie. Škodovka v dějinách, dějiny ve Škodovce , kapitola V průsečíku bolevecké katastrofy, str. 392: Ve hod. se Plzeň a její okolí otřásla mohutným výbuchem a následnou sérií silných detonací. Ze střech padala krytina, tříštila se skla v oknech, sypala se omítka. Šlo o explozi, která tentokrát skutečně proměnila celou muniční továrnu v jediný oblak ohně, dýmu a prachu, z něhož lítaly cihly, kusy dřev a země a ohnivé náboje. Rozpoutal se požár, který přeskakoval z budovy na budovu. Explodovaly desítky střel a šířily zkázu stovky metrů daleko. Vybuchovala nová a nová skladiště. Právě skutečnost, že odbavovací sklady byly přeplněné, že armáda nestačila munici odvážet, že se hotové náboje a granáty ukládaly přímo v dílnách, se staly jednou z příčin mimořádného rozsahu katastrofy. Nešlo přitom o žádné malé množství hotových dělostřeleckých granátů a nábojů do minometů i jiného střeliva. Jen od 1. ledna do 25. května se v boleveckém zařízení vyrobilo za 55, korun, tj. za 11,2 milióny měsíčně. Některé z nábojů byly časované, takže explodovaly ve vzduchu a střepiny masakrovaly prchající dělníky. Komplex muničky měl přitom pouze dva hlavní vchody. Někteří lidé si v panice sami způsobovali těžká zranění i smrt na ostnatých drátech ohrady. Další nebezpečnou past vytvářel lesní požár kolem závodu. Na místo přispěchali zdravotníci, požárníci a vojenská pohotovost. Nemohli se však přiblížit do takové vzdálenosti, aby získali přehled co se děje. Opakující se výbuchy držely totiž celou plochu továrny a její široké okolí dlouhé hodiny pod nepřetržitou bubnovou palbou. Před třetí hodinou došlo k dalším mohutným detonacím, po nichž vystoupily k nebi sloupy dýmu vysoké stovky metrů, to explodovala skladiště se sedmnácti tisíci kilogramy střelného prachu a jejich výbuch demoloval další objekty vzdálené i přes sto metrů. V Plzni ustal normální život. Zavíraly se závody, obchody, úřady i školy. Obyvatelé z blízkých osad ve strachu utíkali do polí a lesů. Dosud totiž nevyletěl do povětří poškozený a požárem obklopený hlavní sklad trhavin. K tomu naštěstí nedošlo. Hrůzy téměř nepřetržitých výbuchů a praskotu střel trvaly do druhého dne i když se jejich frekvence začala od večera snižovat. Teprve 26. května ráno se však mohli hlídky, i tak ještě ohrožované trvajícími explozemi, odvážit do bližšího okolí i do vlastních objektů továrny. Naskytl se jim hrůzný obraz. Mezi rozvalinami budov, zpřeráženými stromy, na rozervané a spálené zemi leželo mnoho mrtvých, často i jen porůznu rozmetaných částí lidských těl. Muniční továrna přestala fakticky existovat. Kromě zásob střel a trhavin bylo zničeno 58 objektů. Potud citace. Počet zraněných a mrtvých byl značný. Lékařské ošetření bylo poskytnuto 689 lidem, z toho bylo 668 zaměstnanců Škodových závodů (419 žen a 249 mužů), dále 12 zaměstnanců firmy Alexandr, 3 vojínové strážního oddílu a 6 četníků. Dalších 210 osob vyhledalo pomoc v nemocnici a na radnici v Plzni. Celkový počet obětí byl 195 osob (z toho 97 mužů a 98 žen). Při odklizovacích pracích přišlo o život dalších deset osob. Jejich totožnost se nedala přesně zjistit, neboť ze zohavených zbytků těl nešlo rozeznat jedná-li se o muže či ženu. Nevybuchlá munice byla rozmetána v širokém okolí. Docházelo k dalším zraněním a úmrtím, hlavně mezi dětmi. Například 26. května byl výbuchem granátu zabit školák u obce Košutky. Dne 8. června v Třemošné, našla skupina dětí nevybuchlý granát jehož exploze několik dětí zranila a jednu desetiletou dívenku zabila. Dne 29. května 1917 se konal první pohřeb obětí na boleveckém hřbitově s přísným vyloučením veřejnosti. Neobyčejně silné stráže bránily davům lidí přiblížit se ke hřbitovu. Pohřbu se zúčastnil i arcivévoda Karel Albrecht. Pohřby obětí probíhaly až do srpna. Do společného hrobu byli pochováni mrtví a jejich části ve 143 rakvích. Příčina výbuchu nebyla nikdy zjištěna. Objevila se však řada dohadů. Z Vídně nařízené vyšetřování se zabývalo hledáním viníků a údajných původců atentátu. Objevila se ničím nepo-

14 14 ZPRAV ODA J dložená teorie o objevení letadla v kritické době nad továrnou. Vzhledem k množství trhavin a munice lze soudit, že k výbuchu došlo především díky nedodržování bezpečnostních předpisů a celkově neutěšené bezpečnostní situaci v továrně. Měsíční produkce byla nábojů, což bylo podstatně víc, než na kolik byla projektována. Vojenská správa nestačila odvážet vyrobenou munici a tak se před výbuchem nacházelo v prostorách podniku na nábojů. Ve skladech bylo zhruba kg střelného prachu a obrovské množství dynamonu. Vzhledem k velkému množství zničené munice podnikala správa Škodových závodů kroky k další výrobě munice. Byla shromážděna poškozená munice, která se upravovala k dalšímu použití. Avšak oproti množství zničené munice bylo ks opravených nábojů v rážích od 47 do 120 mm velmi nepatrné množství. III. ČESKOSL OSLO VENSKO OD 28. ŘÍJNA 1918 DO 15. BŘEZNA 1939 Z toho co zde bylo dosud uvedeno je patrné, že to byla právě I. světová válka a události které ji provázely, zejména množství nevybuchlé munice na bývalých evropských bojištích a v týlových prostorech kde se výbušiny a munice vyráběly, která se stala tím startovním impulsem a vyvolala masovou potřebu odborných specialistů, kteří by uměli takovouto munici zneškodňovat. Těmito odborníky se stávali zpravidla vojenští specialisté. V některých zemích měli k této činnosti blíže specialisté ženijního vojska. Zejména v zemích, kde probíhaly frontové linie I. světové války a zneškodňování nevybuchlé munice bylo spojeno i s jejím vyhledáváním v terénu. Tehdejší země Koruny české byly v období I. světové války zeměmi týlovými. Vlastní bojová činnost se zde nevedla. Výbušiny a munice se zde ale vyráběly. Byl zde i relativní dostatek lidí s technickým vzděláním. Proto bylo zcela logické, že v Českých zemích se zneškodňováním nevybuchlé munice začali profesionálně jako první zabývat vojenští specialisté zbrojní služby. S vyhlášením samostatného Československa dne 28. října 1918 se začíná odvíjet i historie českých profesionálních pyrotechniků odborníků na zneškodňování výbušin a munice. Ale nepředbíhejme. Neúspěchy rakouské c.k. armády na ruské frontě v roce 1914 a protahující se dodávky z dosud dominujícího vídeňského Arsenalu, donutily vojenské velení k objednání dělostřeleckého materiálu také ve Škodových závodech v Plzni. Z toho ovšem vyplynul požadavek na školené odborníky zbrojní služby. Vojenské velení tedy zřídilo v Plzni informační kurs pro vyšší důstojníky tzv. Artillerieinspizierende, později Artilleriemeisterschule a Waffenmeisterschule. Kursy byly vybaveny z prostředků Škody Plzeň. Učebny byly umístěny v nouzových dřevěných barácích v Korandově ulici, kde kursy probíhaly až do konce války. O událostech 28. října 1918 hovoří jejich přímí účastníci v kronice pozdějšího Zbrojního učiliště v Plzni. Tento den zastihl frekventanty zbrojních kursů v každodenní práci. Početní stav se pohyboval okolo frekventantů a ostatních příslušníků kursů. V hodin ráno se konal pravidelný raport u velitele. Když se dostavili sokolové se členy plzeňského Národního výboru, oznámili veliteli, kapitánu dělostřelectva Schneiderovi, počátek státního převratu. Příchozí s velitelem poměrně dlouho rozmlouvali. V době tohoto jednání telefonoval posádkový důstojník do Prahy, aby jej spojili do Vídně. Na základě obdržených informací a rozkazů velitel školy nařídil nástup všech gážistů a mužstva na nádvoří a oznámil jim historickou událost. Mužstvo se pak rozjelo z Plzně na všechny strany. Čeští instruktoři výcviku se ihned přihlásili do služeb nového státu. Zabezpečili zásoby školy a převezli je do tehdejších kasáren 35. pěšího pluku. Tyto události však měly za následek nucenou přestávku ve výuce a to téměř až do konce roku V tomto roce byly zřízeny prozatímní kursy pouze pro dělmistry, kterých bylo potřeba k vojenským jednotkám na Slovensku v hraničním sporu s Maďarskem. Zahájení výcviku vojenských pyrotechniků Výnosem ministra národní obrany, byla dne 9. listopadu 1919 zřízena Československá dělostřelecká mistrovská škola v Plzni při vojenském kontrolním orgánu ve Škodových závodech. Jejím velitelem byl ustanoven nadporučík dělostřelectva Jan Liška. Kromě různých zbrojních kursů, jako např. kursy pro důstojníky správní a technické zbrojní služby, kursy pro dělostřelecké mistry apod., byly zřízeny i pyrotechnické kursy. Den 9. listopad 1919, můžeme tedy považovat za oficiální den zahájení výcviku českých a slovenských profesionálních pyrotechniků odborníků na zneškodňování výbušnin a munice (kdo byl tím, koho poprvé napadlo takové kursy organizovat, to se zjistit nepodařilo). Kursy organizačně zajišťovalo Ministerstvo národní obrany. Frekventanty povolávalo nejprve dělostřelecko - zbrojní oddělení (od roku oddělení /dělostřelecké/) II. odboru zbrojního a dělostřeleckého MNO. Pyrotechnických kursů se zúčastňovali zpravidla důstojníci technické zbrojní služby, ale mohli se jich zúčastnit také příslušníci zbraní a jiných služeb. Kurs se dělil na dvě části teoretickou a praktickou. Teoretická část se konala ve škole v Plzni. Praktická část se konala v muniční továrně, nejprve v Nýřanech u Plzně, později ve Vojenské muniční továrně č. 1 v Poličce. První prozatímní kurs pro pyrotechniky (resp. pro mistry ohňostrůjce, jak byl tento první kurs nazván) byl zahájen 15. května 1920 v délce šesti měsíců. Ohňostrůjce jedna ze specifických hodností zavedených v císařském (rakouském) a později v císařsko-královském (rakousko-uherském) dělostřelectvu. Ve vojenském slangu se ještě v průběhu I. světové války užíval zkomolený německý výraz fojverkr. Byla to hodnost odpovídající šikovateli pěchoty nebo strážmistrovi jízdy, tzn. přibližně praporčická a v podstatě nejvyšší poddůstojnická hodnost.

15 ZPRAV ODA J 15 Prvního prozatímního kursu pro pyrotechniky se zúčastnilo 11 nižších důstojníků. Výuka a výcvik v pyrotechnické činnosti se týkaly především vojenské munice a to jak rakousko-uherské tak i kořistní, která po skončení války zůstala ve skladech na našem území ve velkém množství. Největší sklad byl v Olomouci. Současně s tímto kursem probíhaly i další kursy v různých zbrojních specializacích. V roce 1921 byly ve škole uskutečněny další prozatímní kursy, všechny v délce šesti měsíců - mezi nimi opět kurs pyrotechnický. Velitelem tohoto kursu byl major dělostřelectva Ing. Karel Novák, který byl od 1. října 1921 až do 30. června 1922 i velitelem Československé dělostřelecké mistrovské školy. V červenci 1922 byl převelen na Ministerstvo národní obrany do Prahy. Od 1. října 1922 byly ve škole zahájeny podle předepsaných osnov pravidelné devítiměsíční kursy. V tomto roce ani v roce 1923 se pyrotechnické kursy nekonaly. Došlo však ke změně velitele školy, po majoru Novákovi byl do této funkce ustanoven major Ing. Vladimír Haak. K 1. dubnu 1923 byla provedena reorganizace technické zbrojní služby a škola dostala nový název Zbrojní škola. V roce 1924 byly do programu školy znovu zavedeny pyrotechnické kursy. V tomto roce proběhly dva kursy jeden tříměsíční, který byl více zaměřen na všeobecnou muniční problematiku, v kursu byla přednášena konstrukce, činnost a použití dělostřelecké munice, tohoto kursu se zúčastnilo 14 nižších důstojníků; - druhý kurs byl šestiměsíční pyrotechnický, zúčastnilo se jej 8 vyšších důstojníků a 15 důstojníků nižších. V roce 1925 se ve škole uskutečnil pyrotechnický kurs, kterého se zúčastnili 2 vyšší a 20 nižších důstojníků. V roce 1926 v průběhu konání dalšího pyrotechnického kursu, kterého se zúčastnili 2 vyšší a 21 nižších důstojníků, došlo k další reorganizaci technické zbrojní služby. Škola obdržela k 1. dubnu tohoto roku nový název Zbrojní učiliště (vydržel až do roku 1949). V roce 1927 začaly pyrotechnické kursy nabývat na pravidelnosti, kursu v tomto roce se zúčastnilo 9 nižších a 2 vyšší důstojníci. V roce 1928 vypovědělo město Plzeň Škodovým závodům dřevěné budovy v Korandově ulici, kde byla škola až dosud umístěna. Velitelství Zbrojního učiliště se přemístilo do budovy doplňovacího velitelství v Tylově ulici č. 39, učebny kursů byly umístěny do dvorní budovy. V tomto roce došlo k další změně velitele školy. Podplukovník Ing. Vladimír Haak byl převelen k Vojenskému technickému úřadu v Praze Břevnově a na funkci velitele Zbrojního učiliště byl ustanoven podplukovník Ing. Ladislav Janda. V několika následujících letech jsou informace nejasné, útržkovité. Například v roce 1929 byli frekventanti pyrotechnického kursu na exkursi v Nýřanech. V roce 1930 se pyrotechnického kursu s povolením ministra národní obrany zúčastnil také jugoslávský důstojník nadporučík Kosta Perič, který byl v tomto roce členem přejímací komise jugoslávské armády ve Škodových závodech. V květnu téhož roku byli frekventanti na praxi v Poličce a na exkurzi v Nýřanech. Ve školním roce 1930/1931 byli frekventanti na exkurzi ve Vojenském technickém ústavu v Praze. O školním roce 1932/1933 se kromě toho, že se pyrotechnický kurs konal, nepodařilo prozatím zjistit nic dalšího. Ve školním roce 1934/1935 se pyrotechnický kurs měl původně konat od 11. března do 8. června 1935, ale rozkazem ministra národní obrany byl přeložen na termín od 3. ledna do 18. května V této době pyrotechnický kurs dobu trvání 4,5 měsíce. K 19. listopadu 1935 byl vypracován přehled škol a kursů, které měly být zřízeny při mobilizaci. Pozoruhodné je, že Hlavní štáb Československé armády v té době nepředpokládal při mobilizaci s organizováním pyrotechnických kursů ani přes zkušenosti z I. světové války. V dalších letech jsou informace o výcviku pyrotechniků již ucelenější. Ve školním roce 1935/1936 se konal 4,5 měsíční pyrotechnický kurs v době od 30. září 1935 do 15. února 1936, z toho teoretická část 3 měsíce ve Zbrojním učilišti, praktická část 1,5 měsíce ve Vojenské muniční továrně č. 1 v Poličce. V roce 1936 vydalo Ministerstvo národní obrany směrnici Sm 205 o odborných školách a kursech ve které byl specifikován i účel pyrotechnických kursů takto: vycvičit frekventanty, důstojníky technické zbrojní služby na pyrotechniky. Toto odvětví služební činnosti vyžaduje zevrubné znalosti všech druhů munice a třaskavin, způsobu jejich výroby, dopravy a uložení, znalosti všech předpisů bezpečnostních, jakož i praktické znalosti ničení nevybuchlých střel, ručních granátů a jiné munice. Ve školním roce 1936/1937 se konal další 4,5 měsíční pyrotechnický kurs od 5. října 1936 do 20. února Teoretická část, která trvala 3 měsíce proběhla ve Zbrojním učilišti a praktická část v trvání 1,5 měsíce ve Vojenské muniční továrně č. 1 v Poličce. Dne 15. dubna 1937 byl do funkce velitele Zbrojního učiliště ustanoven podplukovník inženýr technické zbrojní služby Jindřich Škrla, který velel učilišti až do 27. dubna 1939, kdy dostal dovolenou na dobu neurčitou. V tomto roce byl organizován ještě jeden pyrotechnický kurs v době od 3. května do 15. září. Ve školním roce 1938/1939 se konal 4,5 měsíční pyrotechnický kurs v době od 2. května do 16. září 1938, z toho teoretická i praktická část podle stejných zásad jako předchozí 4,5 měsíční kurzy. Tento ročník byl ve Zbrojním učilišti velmi silně obsazen různých kursů se účastnilo celkem 456 frekventantů. Ve Zbrojním učilišti se nekonala jen výuka a výcvik. Velení učiliště pořádalo i různé společenské a sportovní akce. Například 7. prosince 1937 byl uspořádán večírek k oslavě svátku svaté Barbory, patronky to dělostřelectva a zbrojnictva. Zúčastnili se jej příslušníci Zbrojního učiliště, Zbrojního technického úřadu č. 1, Divizní zbrojnice č. 2, penzisté a záložníci technické zbrojní služby a někteří přední úředníci Škodových závodů. Dne 21. září 1938 byla z důvodů ohrožení celistvosti republiky vyhlášena částečná mobilizace. Ve Zbrojním učilišti byly hned na druhý den tj. 22. září, s okamžitou platností zrušeny všechny

16 16 ZPRAV ODA J kursy. Frekventanti se vrátili ke svým útvarům. Dne 24. září 1938 byla vyhlášena všeobecná mobilizace, která se týkala i Zbrojního učiliště. Velitel podplukovník Jindřich Škrla byl odvelen. Na jeho místo (do 16. října kdy se vrátil) byl dočasně ustanoven štábní kapitán technického zbrojnictva Josef Šimandl. Dne 15. března 1939, pět minut po sedmé hodině ranní, bylo Zbrojní učiliště obsazeno německým Wehrmachtem a byla přerušena veškerá výuka. Obnovena byla 17. března. Osobní spisy frekventantů uložené v trezoru velitele učiliště, byly na jeho příkaz tajně vyjmuty a zničeny. Dne 6. dubna 1939 uspořádal velitel učiliště, večírek na rozloučenou v plzeňské Měšťanské besedě. Praktická pyrotechnická činnost od roku 1919 do roku 1939 V popisovaném období organizovala výcvik a měla profesionální specialisty schopné zneškodňovat nevybuchlou munici tzn. pyrotechniky, a to je třeba zdůraznit, jen a pouze armáda. Tehdejší policejní resp. četnický sbor pyrotechniky neměl a k různým případům byli povoláváni pyrotechnici vojenští. Z vojenských druhů zbraní a ostatních služeb nikdo jiný než technická zbrojní služba, pyrotechniky neškolil, ani ženijní vojsko. Ministerstvo národní obrany, se zaváděním ženijních min zabývalo pouze okrajově. Ženisté byli cvičeni především v ničení a trhání. Například v roce 1933 výcvik u ženijní roty ženijních pluků byl rozdělen takto: 50% výcvik na vodě, 20% pěchotního výcviku a strážní služby, 18% pozemní výcvik a jenom 12% bylo určeno k výcviku v trhání a ničení. V sestavě armády byly zbrojnice. Byla to zařízení pro skladování výzbroje a také munice. Zbrojnice byly zemské, divizní a později sborové. Zemská zbrojnice I (ZZ I), byla v Praze na Ořechovce a měla odbočku v Hostivicích u Prahy ve směru na Plzeň. Zemská zbrojnice II (ZZ II), byla v Olomouci s odbočkami v Brně a Hranicích na Moravě. Zemská zbrojnice III (ZZ III), byla v Leopoldově na Slovensku s detašovaným správním oddělením v Trenčíně. Divizní zbrojnice č. 2, byla v Plzni, č. 3, v Terezíně, č. 4 v Josefově, č. 5 v Rudolfově, z popudu hraběte Josefa Václava z Liechtensteina, za vlády císařovny Marie Terezie, zde byla založena vůbec první dělostřelecká škola v habsburské monarchii, č. 11 v Košicích a č. 12 v Ružomberoku. Ve všech těchto zbrojnicích bylo v roce 1928 celkem 17 tabulkových míst pro pyrotechniky. Další uplatnění nacházeli vojenští pyrotechnici ve Vojenských muničních továrnách č. 1 v Poličce a č. 2 v Bohuslavicích nad Vláří, které byly vybudovány v první polovině 20. let. Kromě praktické činnosti v armádě, zasahovali vojenští pyrotechnici také v civilním sektoru. Za všechny ostatní lze uvést jeden případ na který vzpomíná bývalý učitel pyrotechnických kursů ve zbrojním učilišti, plukovník ve výslužbě Antonín Brych, který absolvoval pyrotechnický kurs v září V roce 1938 měla česká fašistická organizace Vlajka, založená v roce 1930, přibližně členů. Ve svém programu měla mimo jiné i boj proti židům. Na podzim roku 1938 zemřel v Plzni živnostník židovského původu, který měl být pochován na židovském hřbitově. Den před pohřbem chtěli dva členové organizace Vlajka umístit na hřbitov podomácku vyrobenou časovanou bombu. Pokud se pamatuji, byla to ocelová roura o průměru 120 mm, dlouhá 600 mm, na jedné straně opatřena zašroubovanou železnou zátkou. Naplněná byla šupinkovým tritolem promíseným sekaným železem. Na druhém konci byla jímka se 100g náložkami, iniciovaná elektrickým palníkem, k němuž bylo napojeno kabelové vedení k hodinovému strojku a k baterii vzpomíná Antonín Brych a pokračuje. Při umisťování nálože došlo ke zkratu v hodinovém strojku, v době kdy oba účastníci atentátu stáli přímo nad náloží. Byl jsem tehdy pověřen náčelníkem posádky případ likvidovat za přítomnosti plzeňské policie. Oba účastníci atentátu byli na místě usmrceni. Jejich těla byla rozmetána po hřbitově, chodidlo jednoho z nich bylo nalezeno 15m za hřbitovní zdí. Stejná nálož byla tehdy nalezena plzeňskými kriminalisty v tehdejším hotelu Smitka, v jednom z hostinských pokojů.. končí své vyprávění Antonín Brych. Podle různých svědectví bylo v uvedené době podobných nástrah a bomb instalováno mnoho, nejvíce na Chebsku a Karlovarsku. Na jejich likvidaci se podíleli pyrotechnici divizí. Nálože byly většinou v plechovkách. Jako trhaviny bylo používáno tritolu, kyseliny pikrové apod., které pocházely většinou z Nýřan a dalších muničních továren. IV.. ČECHY A MORAV A V LETECH 2. SVĚT VĚTO VÉ VÁLKY 1939 AŽ Toto období v dějinách profesionální pyrotechniky na území Čech a Moravy představuje kapitolu vyžadující samostatné zpracování. V protektorátu Čechy a Morava, který byl vyhlášen dnem 15. března 1939, po okupaci ozbrojenými silami nacistického Německa, vstoupil dnem 9. července 1941 v platnost zákon č. 827 z 26. června Zákon byl vydán Oberkomandem Luftwaffe (Velitelství letectva) v Německu a týkal se válečné organizace Luftwaffe, mimo jiné i ničení nevybuchlé munice a leteckých pum. Pod velení Luftwaffe patřila v té době skupina Luftschutztruppe. Této skupině byly podřízeny jednotky Luftschutzabteilunge, Nebelabteilunge, Luftschutzabteilungestabe a Sprengkommandos. Do těchto jednotek byli povoláváni i tehdejší občané protektorátu. Byli školeni ve vyhledávání a ničení, především letecké munice. Předmětem této publikace je především zaznamenání profesionální pyrotechnické činnosti v samostatném Československu, resp. České republice. Pyrotechnickou činnost v období od 15. března 1939 do 8. května 1945, na území Čech a Moravy, organizovaly a prováděly orgány tehdejšího nacistického Německa, jehož historiografie není v této práci zaznamenávána.

17 ZPRAV ODA J 17 V.. ČESKOSL OSLO VENSKO (ČESKÁ A SLO VENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA) V LETECH AŽ 1992 Jedenáctého května 1945 v západních Čechách, kapitulací německé vojenské jednotky v obci Milín, byla ukončena II. světová válka v Evropě. Na rozdíl od I. světové války, tentokrát na území Čech, Moravy i Slovenska probíhaly frontové linie. Na mnoha místech proto zůstalo velké množství nevybuchlých leteckých pum, dělostřeleckých granátů, nastražené munice nejrůznějších typů, jednotlivých ženijních min i celých minových polí, dokonce i nezabezpečená polní skladiště různých druhů munice. Neodborná manipulace při jejich odstraňování byla a mnohdy ještě stále je, příčinou těžkých i smrtelných zranění. O velkém množství munice, pozůstatků II. světové války na našem území, podávají svědectví různá hlášení docházející na tehdejší Velitelství dělostřelectva Ministerstva národní obrany obnoveného Československa. Několik příkladů pro ukázku: V okruhu železničního traťového velitelství Hradec Králové a Brno se k 9. srpnu 1945 nacházelo v různých železničních stanicích celkem 359 vagónů munice a trhavin, vagóny byly postupně předisponovány do muničního skladu v Chotěboři-Bílku. Na dělostřelecké střelnici v Jincích bylo 100 vagónů neroztříděné munice. Ve Veselí nad Lužnicí v lese Klobásná bylo 200 vagónů neroztříděné munice. V prostoru Janovice-Manělovice bylo 31 vagónů a v prostoru samoty Roudná u Sedlčan 38 vagónů munice. Přibližně 300 vagónů munice se nacházelo v okolí Hoštejna, kde bylo polní skladiště Schörnerovy armády. Dalších 600 tun munice se nacházelo ve volné přírodě v prostorech Malacky a Veľké Leváre. Popisovaný stav byl jedním z hlavních důvodů k urychlení obnovy výcviku armádních pyrotechniků již krátce po květnu Úkolem zahájení jejich centrálního výcviku bylo pověřeno velitelství nově budovaného Zbrojního učiliště, které bylo dočasně umístěno u Výzkumného technického ústavu Praha, v budově K Generálního štábu v Praze- Dejvicích. Velitelem učiliště byl ustanoven jeho poslední předválečný velitel podplukovník Ing. Jindřich Škrla, povolaný zpět do činné služby v červenci První dva jednoměsíční pyrotechnické kursy byly zřízeny v červenci až září Teoretická výuka probíhala v prostorách u Vojenského technického ústavu Praha a praktická část na okraji Prahy poblíž Hostivic, kde v objektu bývalé Zemské zbrojnice č. I, se nacházelo policejní skladiště různých druhů munice, zejména německé výroby, svezené sem ze středních Čech. Také v Bratislavě proběhl v době od 6. do 15. srpna 1945 krátkodobý kurs pro třídění a ničení nevybuchlé munice, kterého se zúčastnilo 11 nižších důstojníků a 13 rotmistrů. Hostivice, 13. září 1945, hod. Ve druhém pyrotechnickém kursu, při praktickém výcviku v Hostivicích u Prahy, došlo k dosud největšímu neštěstí v dějinách československé profesionální pyrotechnické činnosti. Ve čtvrtek 13. září 1945, ve hodin, při praktickém výcviku frekventantů, došlo k nekontrolovanému výbuchu. Na místě bylo usmrceno 12 důstojníků a další 2 podlehli svým zraněním v nemocnici SANOPS na Smíchově štábní kapitán Václav Vokurka, kapitán Karel Barták, kapitán Leopold Čížek, kapitán Josef Malý, kapitán František Kolek, kapitán Josef Kadeřábek, kapitán Vincenc Kotál, kapitán Karel Skopal, kapitán Karel Matoušek, kapitán Miroslav Petráš, kapitán Emil Procházka, kapitán Miloslav Záruba, kapitán Jaroslav Schwarz a kapitán Josef Smetana (všichni v hodnostech in memoriam). Dalším pěti těžce zraněným frekventantům kursu zůstaly trvalé následky. Nečekaný výbuch přežili následující frekventanti - Boudný, Havlíček, kapitán Salák, nadporučík Josef Hruška, Kolc, poručík Kopka, Nechanický, Procházka a poručík Jan Vaněk. Vyšetřovací komisi vedl velitel Zbrojního učiliště podplukovník Ing. Jindřich Škrla. Zdrojem informací byly výpovědi přeživších účastníků kursu, výsledky ohledání místa výbuchu a prozkoumání střepin na místě výbuchu. Příčina výbuchu nebyla nikdy zjištěna. Výcvik zneškodňování munice vedl diplomovaný pyrotechnik nadporučík Václav Vokurka. Centrum výbuchu bylo na demonstračním stolku, u kterého se prováděl výklad o deadjustaci německé 10 kg pumy s elektrickým zapalovačem, o anglické prstencové pumě a o německých pancéřových pěstích. Podle svědectví přeživších frekventantů se v okamžiku výbuchu u demonstračního stolku nikdo nenacházel. Vyšetřovací komise proto nemohla nikoho ze zúčastněných obvinit ze zanedbání povinností. Zahynuvším důstojníkům byl v pátek 21. září 1945 vystrojen v Praze státní pohřeb. Smuteční průvod byl vypraven z kasáren na Smíchově a ubíral se Prahou směrem k divadlu na Vinohradech, kde byly ostatky předány rodinám. Událost v Hostivicích u Prahy nebyla bohužel v té době jediná. Ke smrtelnému úrazu došlo také ve Vojenské muniční továrně č. 1 v Poličce, kde při ničení trofejní munice zbrojním oddělením pěšího vojska dne 6. srpna 1945 zahynuli dva lidé. Do konce roku 1945 zahynulo při pyrotechnických pracích 51 vojenských pyrotechniků, z toho 27 důstojníků a 11 rotmistrů. Zraněno bylo celkem 43 pyrotechniků, z toho těžce zraněno bylo 7 důstojníků a 9 rotmistrů a lehce zraněno 7 důstojníků a 10 rotmistrů. Obnovení výcviku pyrotechniků ve Zbrojním učilišti Neštěstí k nimž docházelo při likvidaci munice a zejména událost v Hostivicích ovlivnily další přípravu nových pyrotech-

18 18 ZPRAV ODA J niků. Došlo k přemístění výcviku pyrotechniků do Plzně kde bylo budováno nové Zbrojní učiliště, opětovně zřízené Ministerstvem národní obrany dnem Zbrojní učiliště bylo dislokováno v kasárnách Zdeňka Kaplíře ze Sulovic. Úkolem učiliště bylo pokračovat ve školení důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků zbrojní služby, přičemž z počátku byl učební program zaměřen čistě na školení a výcvik pyrotechniků. Samotná obnova učiliště probíhalo s velkými obtížemi, zejména materiálními. Zbrojní učiliště se budovalo v prostorách, které silně utrpěly válečnými událostmi. Přímo v areálu, kde bylo učiliště rozmístěno, se nacházelo 14 zásahů leteckých pum, čímž byly značně poškozeny ubytovací prostory. V samém prvopočátku, se daly používat pouze 2 místnosti. Jedna z nich sloužila jako kancelář a druhá jako učebna. Velitelský a učitelský sbor se také potýkal s nedostatkem zkušeností a znalostí o konstrukci válečného materiálu. Během školení, zejména v pyrotechnických kursech, se objevovaly stále nové a nové typy munice. Proto učitelé museli (v rozporu s pozdější, jednou z nejdůležitějších bezpečnostních zásad) přímo na funkčním materiálu získávat znalosti formou samostudia a bezprostředně tyto znalosti předávat frekventantům jednotlivých kursů. Velitelem prvního pyrotechnického kursu byl ustanoven major technické zbrojní služby Josef Šimandl zástupce velitele Zbrojního učiliště. Po celou dobu konání tohoto pyrotechnického kursu i později byly hledány nové a nové formy výuky a studia, kterými by daný úkol tzn. vycvičit kvalifikované pyrotechniky mohl být splněn. Zbrojní učiliště i přes těžkosti, jejichž pouhý zlomek je výše uveden, plnilo své poslání a v krátké době z něj vycházejí první kvalifikovaní absolventi, pyrotechnici. V dubnu 1946 byla zřízena Odbočka Zbrojního učiliště v Poličce, kde se v prostorách bývalé Vojenské muniční továrny č. 1, nacházela vojenská základna se skladovou a výrobní činností. Místní podmínky v Poličce, lépe vyhovovaly potřebám praktického výcviku frekventantů pyrotechnických kursů. Do 15. května 1946, kdy bylo velitelství učiliště přemístěno z Prahy do Plzně, bylo Zbrojní učiliště v Plzni i Odbočka Zbrojního učiliště v Poličce, řízeny z velitelství učiliště v Praze. Školení důstojníků zbrojní služby i v ostatních odbornostech bylo v učilišti zahájeno dnem 1. října Do pyrotechnických kursů byli povoláváni výhradně důstojníci technické zbrojní služby s několikaletou praxí. Výcvik a vlastní ničení nevybuchlé munice se zpočátku prováděly podle prvorepublikového předpisu, který byl v roce 1947 novelizován II. odborem MNO, MNO čj , hlavní štáb/3. oddělení VV čl. 211/1947. Tento předpis nesl evidenční značku Ma-II-50, později Mat-děl-VII-1 a název Ničení nevybuchlé munice. Předpis byl základní normou pro výcvik všech pyrotechniků. V roce 1946 byl prosazován požadavek, aby Zbrojní učiliště bylo zrovnoprávněno s tehdejší vojenskou akademií. Proto také v tomto roce přišla do učiliště první četa akademiků druhého ročníku, která byla školena již speciálně na technický směr. Těmto prvním frekventantům však byl velením armády odmítnut charakter absolventů vojenské akademie. Vedle základního školení jsou ve Zbrojním učilišti organizovány kursy pyrotechniků, vojenských akademiků a kursy ŠDZ - škola důstojníků v záloze se speciálním úkolem v oblasti technické zbrojní služby. V letech se výuka vyznačuje převážně živelným procesem školení. Frekventanti učiliště, včetně pyrotechnických kursů jsou vyučováni bez ohledu na budoucí specializaci všem známým druhům zbraní i munice, ať už to byly tehdejší sovětské, německé, anglické, francouzské, italské nebo čs. armády z období před II. světovou válkou. Naprostý nedostatek se projevoval u výcvikových pomůcek, jako např. obrazy, řezy municí, nebo výkresy. Řada výcvikových pomůcek byla zhotovována během vyučování samotnými učiteli za pomoci frekventantů. V srpnu 1948 odchází velitel Zbrojního učiliště plukovník Ing. Jindřich Škrla do důchodu a velení v učilišti vykonával z pověření zástupce velitele učiliště podplukovník Josef Šimandl. Turčianský Svätý Martin Dne 1. září 1949 je podplukovník Josef Šimandl ustanoven velitelem Zbrojního učiliště. Dne 29. září 1949 pak bylo učiliště, z tehdejších strategicko-technických důvodů přemístěno z Plzně do Turčianského Svätého Martina (dále jen Martin), na Slovensku. Pro frekventanty Zbrojního učiliště se musela v Martině vybudovat nová učebně výcviková základna, včetně potřebného vybavení pro výcvik pyrotechniků. Specializované odborné učebny munice a pyrotechniky byly vybudovány přímo v areálu na okraji Martina, kde bylo učiliště rozmístěno. Ostré cvičiště se stálou trhací jámou bylo vybudováno v katastru obce Sučany nedaleko Martina. S odbornými učiteli technické zbrojní služby to byl dobrý základ pro pokračování v kvalifikovaném výcviku profesionálních pyrotechniků. Velením pyrotechnických kursů byl pověřen tehdy kapitán Antonín Brych. Vzhledem k velkému množství nevybuchlé munice z II. světové války, nacházející se volně v přírodě ve Středoslovenském kraji zvláště v okresech Zvolen, Poprad, Orava a Banská Bystrica, byl praktický výcvik frekventantů prováděn nejen na cvičební trhací jámě u obce Sučany, ale přímo v terénu. V Martině v rámci Zbrojního učiliště existovala i Zbrojní vojenská akademie (ZVA), jejímž velitelem byl major Vladimír Kovařík. Příprava vojenských akademiků ve školním roce a probíhala tak, že posluchači absolvovali první ročník ve Vojenské akademii v Hranicích na Moravě a druhý ročník, specializaci zbrojní služby ve Zbrojní vojenské akademii v Martině. V roce 1950 byl poprvé a naposled přijat

19 ZPRAV ODA J 19 první ročník vojenských akademiků v Martině. V průběhu jejich studia byla Zbrojní vojenská akademie zrušena a přešla na systém učiliště. Od roku 1952 byla zavedena specializovaná příprava frekventantů učiliště již v průběhu jejich základního 3-letého školení počínaje školním rokem Vedle tohoto základního školení, zůstaly i nadále zachovány účelové kursy a úzkým zaměřením a specializací, jako byly například kursy pyrotechniků. Přestože škola v Martině, postupně měnila své názvy ze Zbrojní učiliště na: Dělostřelecko-technické učiliště (DTU), /léto 1953/; Dělostřelecké technické učiliště (DTU), /srpen 1957/; v srpnu 1959 bylo Učiliště PVO sloučeno s DTU se sídlem v Martině, velitelem nového učiliště byl ustanoven technik plukovník Josef Vrbenský; Vyšší dělostřelecké učiliště (VDU), /červenec 1962/; sloučením Dělostřeleckého učiliště v Hranicích na Moravě a DTU v Martině. Plukovník Josef Vrbenský odchází do důchodu a velitelem nového učiliště je ustanoven plukovník Rudolf Starý, po jeho odchodu do důchodu je v červenci 1970 velitelem učiliště ustanoven plukovník gšt. Emil Koštěk. /souběžně se základním systémem výuky probíhalo ve VDU školení ve Vojenské odborné škole VOŠ, později od roku 1967 ve Vojenské střední odborné škole - VSOŠ/; Vysoká vojenská velitelsko - technická škola (VVVTŠ), /červen 1972/; souběžně s Vojenskou střední odbornou školou; a nakonec Vojenské učiliště (VU) /od září 1979/; v rámci Vojenského učiliště působí od září 1979 Vojenská střední odborná škola a od roku 1982 Dvouletá důstojnická škola se zaměřením na obor munice - pyrotechnická činnost. V roce 1984 je velitelem Vojenského učiliště ustanoven plukovník Ing. Jan Turek. Centrální školící zařízení sloužící k přípravě a výcviku pyrotechniků zůstávalo ve škole zachováno. Školení a výcvik pyrotechniků mohli absolvovat jednak vlastní posluchači učiliště z oboru muniční technici a dále vojáci z povolání a občanští zaměstnanci z rezortu Ministerstva národní obrany. Později se kursů mohli zúčastňovat i specialisté z Pyrotechnické služby rezortu Ministerstva národní bezpečnosti resp. Ministerstva vnitra. Na výuce a výcviku ve škole v Martině se postupně, v různých letech podíleli: František Michalík, podplukovník Ing. Josef Hanuljak, podplukovník Jaromír Šíbl, podplukovník Josef Sudický, podplukovcník Jiří Vágner, podplukovník František Jelínek, podplukovník Ivan Dulla, podplukovník Ing. Gabriel Jasenák, major Ing. Štěpán Brablec a další. Do roku 1950 pocházelo nejvíce frekventantů pyrotechnických kursů, včetně jejich učitelů, z řad příslušníků výzbrojní služby (obdobně jako před rokem 1939). Postupně se při organizaci programů školení a výcviku pyrotechniků stále více a častěji rozvíjela úzká spolupráce se specialisty i jiných druhů vojsk. Jejich příslušníci se stávali také frekventanty pyrotechnických kursů a někteří, zejména specialisté ženijního vojska i učiteli v těchto kursech. Školení a výcvik pyrotechniků s nejvyšší kvalifikací byl organizován v rámci vyšší školy důstojníků v kursech, nejprve 10-ti měsíčních a později zaměřených pouze na pyrotechniku 5-ti měsíčních. V jednom kursu bylo školeno průměrně 15 až 20 frekventantů. Při ukončení kursu, po složení závěrečné zkoušky, získali úspěšní frekventanti průkaz s kvalifikací odborný pyrotechnik, jako doklad o absolvování nejvyššího pyrotechnického výcviku. Platnost průkazu s oprávněním vykonávat pyrotechnické práce a činnosti v něm uvedené, ve vojenských i mimovojenských prostorech byla pětiletá. Po uplynutí této doby se pyrotechnik, který chtěl i nadále vykonávat pyrotechnické práce, musel dostavit k přezkoušení, které bylo stejně náročné jako závěrečné zkoušky při ukončení kursu. V letech 1950 až 1992 bylo v Martině vyškoleno a vycvičeno přibližně odborných pyrotechniků. Pro potřeby útvarů a jednotek, k likvidaci nevybuchlé munice při výcviku, byly zřízeny další dva typy kursů 1-měsíční pro odbornost vojskový pyrotechnik a 2-týdenní pro odbornost pomocný pyrotechnik. Pomocný pyrotechnik byl oprávněn ničit pouze nevybuchlé ruční granáty a munici do ráže 20mm, jen na vojenských cvičištích (házelištích). Vojskový pyrotechnik měl oprávnění obdobné jako odborný pyrotechnik s omezením tohoto oprávnění pouze na vojenské prostory. Školení a výcvik pomocných a vojskových pyrotechniků mohli organizovat i náčelníci správ výzbrojní služby vyšších vojenských velitelství Vojenské okruhy. Průkazy pyrotechniků však byly vždy jednotné. Byly vydávány zástupcem školícího zařízení v Martině, který se vždy zúčastňoval závěrečných zkoušek takovýchto kursů. Do roku 1992 bylo souhrnně vyškoleno a vycvičeno přibližně 800 pomocných a přibližně 600 vojskových pyrotechniků. pokračování příště

20 20 ZPRAV ODA J DŮVODO ODOVÁ ZPRÁVA Ing. Jan POKORNÝ ORNÝ Vláda České republiky usnesením č. 64 ze dne 16. ledna 2002 uložila ministru vnitra zpracovat a vládě předložit návrh zákona, kterým se mění zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že Parlament České republiky schválil nový zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., (zákon o zbraních), který k 31. prosinci 2002 zrušil zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů, je třeba s účinností od 1. ledna 2004 novelizovat již nový zákon o zbraních. Úkol ke zpracování návrhu zákona o zbraních vyplynul z nezbytnosti řešit problematiku pyrotechnické asanace soukromých a veřejných prostor, zejména v oblastech se zvýšeným výskytem nevybuchlé munice nebo střeliva. Jde především o bývalé vojenské újezdy, které byly nebo budou předány k civilnímu využití. V současné době některé stavební úřady při povolování staveb v částečně pyrotechnicky asanovaném území (např. Mladá a Ralsko) vzhledem k nebezpečnosti stavebního území ukládají stavebníkovi jako podmínku stavebního povolení provedení hloubkového pyrotechnického průzkumu staveniště před zahájením zemních prací. Z provedené analýzy právního stavu a skutkového stavu vyplývá, že: Armáda České republiky je oprávněna provádět pyrotechnickou asanaci pouze ve vojenských prostorech a objektech; Policie České republiky je oprávněna provádět pyrotechnickou činnost na veřejných a soukromých prostranstvích a objektech a soukromé podnikatelské subjekty nemají oprávněni k vykonávání pyrotechnické asanace (s výjimkou oprávnění podle zákona č. 61/1988 Sb.) a provádějí tuto činnost na základě povoleni k jiným podnikatelským aktivitám, kde nejsou pro tuto činnost požadovány dostatečné odborné znalosti a stanovena příslušná oprávnění a povinnosti. Policie České republiky je v současné době jedinou složkou, která má zákonné oprávnění k provádění pyrotechnické asanace na veřejných a soukromých prostranstvích a objektech. Policie České republiky však nedisponuje dostatečnými prostředky (personálními i materiálně technickými), které by ji umožnily zajistit úkoly související s pyrotechnickou asanací těchto prostorů a objektů. K právnímu vymezeni vstupu soukromých podnikatelských subjektů do provádění hloubkového pyrotechnického průzkumu na veřejně přístupných a soukromých místech a objektech byla jako optimální a nejrychlejší varianta řešeni zvolena novelizace zákona o zbraních. Navrhovaná novela zákona o zbraních stanoví zejména podmínky pro získání oprávnění k vykonávání pyrotechnického průzkumu, přičemž budou využita ustanovení o zbrojních průkazech a licencích, dále pak stanovit nová oprávnění a povinnosti při provádění pyrotechnického průzkumu. K dozoru nad dodržováním povinností návrh novely zákona o zbraních využívá ustanovení o výkonu dozoru. Kladem navrhovaného řešení je, že v nejvyšší možné míře využívá stávající ustanovení zákona o zbraních tak, aby pyrotechnický průzkum prováděly pouze osoby nejen odborně způsobilé, ale i zdravotně způsobilé, bezúhonné a spolehlivé a bylo v maximální míře eliminováno riziko ohrožení života, zdraví nebo majetku. Navrhovaná právní úprava je v plném souladu s ústavním pořádkem České republiky, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Řešená problematika není právem Evropských společenství upravena. Navrhovaná právní úprava nepředpokládá zvýšené nároky na státní rozpočet.

AKTUALITY STŘÍPKY Z PROVOZU VÝZKUM A VÝVOJ PERSONÁLNÍ OKÉNKO

AKTUALITY STŘÍPKY Z PROVOZU VÝZKUM A VÝVOJ PERSONÁLNÍ OKÉNKO EDITORIAL OBSAH Vážené kolegyně, vážení kolegové, blíží se konec roku 2013, tak co o něm říci? Nejdůležitějším úkolem tohoto roku bylo přestavit laborační linku a přitom neohrozit dodávky našim zákazníkům.

Více

Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy Komory Oblasti podporují účast na valných hromadách

Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy Komory Oblasti podporují účast na valných hromadách 4 2012 zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků téma tohoto čísla Inženýrský den 2012 v Brně a energetická koncepce ČR Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy

Více

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Nástin historie státní podpory výzkumu v ČR v letech 1989 až 2014 Citace: Blažka Marek a kol.: 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost.

Více

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků 3 2009 téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků Titul stavba roku karlovarského kraje získala stavba letištní terminál karlovy vary Končí III. běh celoživotního

Více

L ORÉAL PRO ŽENY VE VĚDĚ

L ORÉAL PRO ŽENY VE VĚDĚ 20 let akademickýav ČR Zdemolovaný vchod do dvorany Knihovny AV ČR po výbuchu plynu, k němuž došlo 29. dubna v přilehlé Divadelní ulici. Více v rozhovoru s ředitelem SSČ Jiřím Malým na str. 8 10. bulletin

Více

S novými hodnotami do nového roku

S novými hodnotami do nového roku e š a n číslo 1 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y Un i p e t r o l ročník 8 aktualita leden 2014 úvodník S novými hodnotami do nového roku Těším se na projekty letošního

Více

Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do

Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do 5 FOTO: ARCHIV MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do kterého byla vtažena

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 03/2014 ROČNÍK 4 TÉMA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 17 PROGRAMÁTOŘI MAJÍ NEJVYŠŠÍ MZDY 23 20 LET ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ OFICIÁLNÍ STATISTIKY V OSN 4 ČESKÉ MATKY

Více

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait 4 20 08 informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Na jubilejním Mezinárodním strojírenském veletrhu zůstavá pavilon C součástí

Více

K létu patří kvalitní maso a masné výrobky.

K létu patří kvalitní maso a masné výrobky. 4/2005 ❷ Bezpečnost spotřebitelů především ❸ Z 5. jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM ze dne 22. 6. 2005 ❹ Z historie nejen veterinární medicíny ❺ Náš strategický záměr je vyrábět kvalitní výrobky

Více

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady WASTE MANAGEMENT FORUM Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady Chráníme životní prostředí Odborné

Více

çasopis pro slévárenský prûmysl / Foundry Industry Journal roçník LV / çervenec 2007 / Brno çíslo 7

çasopis pro slévárenský prûmysl / Foundry Industry Journal roçník LV / çervenec 2007 / Brno çíslo 7 çasopis pro slévárenský prûmysl / Foundry Industry Journal roçník LV / çervenec 2007 / Brno çíslo 7 obsah ODBORNÉ ČLÁNKY 295 Krautschneider, R. Čech, J.: Experimentální zjiš ování zbytkových napětí Al

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Strategickou otázkou budoucno

Strategickou otázkou budoucno akademický bulletin 2 AKADEMIE VĚD ČR a b 2012 Strategickou otázkou budoucnosti jsou energie a jednu z možných odpovědí hledá termojaderná fúze, str. 10 11. K nepřímému zapálení termojaderného paliva laserem

Více

konference ICEE v Norsku

konference ICEE v Norsku 8 2001 XI konference ICEE v Norsku pozvání na prezentaci učebnice Karlův most zkoumají i brněnští odborníci v areálu FEI VUT v Brně sídlili Keltové Obsah 3... SVĚT PO ÚTOKU OKU...... 4... SLOVO O REKTORA

Více

Veřejná zakázka Profesní informační systém ČKAIT Autorizační, dozorčí a profesní rada informují

Veřejná zakázka Profesní informační systém ČKAIT Autorizační, dozorčí a profesní rada informují 4 2013 zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků téma tohoto čísla Veřejná zakázka Profesní informační systém ČKAIT Autorizační, dozorčí a profesní rada informují Autorská práva

Více

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Bavme se o kvalitě potravin, ne o cenách Rozhovor s prezidentem Potravinářské komory ČR Ing. Miroslavem Tomanem, CSc. Čeští potravináři jsou ve dvojím

Více

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

vynikající platformu nejen pro představení nových dopravních a spedičních kontaktů, bez kterých je obchod směrem na východ téměř nerealizovatelný.

vynikající platformu nejen pro představení nových dopravních a spedičních kontaktů, bez kterých je obchod směrem na východ téměř nerealizovatelný. 05 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Padesáté číslo, pět let Cargováku Ano, právě držíte v rukou v pořadí padesáté číslo interního magazínu, který má za sebou pětiletou existenci. Pět

Více

MARATHON. 5/2014 číslo 125. Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění

MARATHON. 5/2014 číslo 125. Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON 5/2014 číslo 125 Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění Obsah

Více

ZPRÁVY. informace. 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù

ZPRÁVY. informace. 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù ZPRÁVY informace 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù 2 20 08 Kočičí oči lávka pro pěší přes dálnici D 8 obdržela cenu ČKAIT 2007 a cenu

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2012 28 Kč 1 EUR Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění Netradiční robotické aplikace Čeká evropskou energetiku válka sítí? Pět inovací,

Více

Změny na manažerských pozicích

Změny na manažerských pozicích ú uni plně n ové i nformace 7 8 číslo ročník 6 letní speciál Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Červenec srpen 2012 naše Rozhovor s ředitelem kapitálových investic Unipetrolu str. 4 Nedávno vyvinutý

Více

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ROČNÍK I I ČÍSLO 2 I ČERVEN 2008 I ZDARMA I WWW.OPZP.CZ Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí Odstraňování starých ekologických zátěží Za starou ekologickou zátěž považujeme takové

Více

Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 12/2014. V roli strážce sopečného ostrova 8. Vojna na plný úvazek 12

Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 12/2014. V roli strážce sopečného ostrova 8. Vojna na plný úvazek 12 12/2014 Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 V roli strážce sopečného ostrova 8 Vojna na plný úvazek 12 Nahradí ji Rozhodná podpora Resolute Support Po třinácti letech končí v Afghánistánu

Více