D O M A M I DOMAMIL. Osnova: I. Nelehký úkol správné volby referátu II. Vznik a vývoj Domamile. - Ročník 1924

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D O M A M I DOMAMIL. Osnova: I. Nelehký úkol správné volby referátu II. Vznik a vývoj Domamile. - Ročník 1924"

Transkript

1

2 D O M A M I L DOMAMIL Osnova: I. Nelehký úkol správné volby referátu II. Vznik a vývoj Domamile - Ročník 1924

3 - Lenka Jih - Zákopy - Úryvky z války: - shoz zbraní - bombardovací letadlo - kráter - Zemědělství - Radvan - Sokolovna - Výstavba Domamile: - nákupní a prodejní středisko - budova ZDŠ a MŠ - zdravotní středisko - požární zbrojnice III. Konec mého úsilí IV. Použitý materiál V. Dokumentační materiál: - nákupní středisko - požární zbrojnice - celkový pohled - kostel - hřbitov VI. Schéma obce VII. Referát vypracoval Nelehký úkol správné volby referátu Dostal jsem nelehký úkol popsat svoji vesnici, kde již 15 let žiji. Původně jsem si myslel, že to vzdám a začnu raději psát o nějakém městě, např. o Jaroměřicích n. Rok., neboť o tomto městě toho již pár řádek napsáno bylo. Skoro každoročně tam trávím své letní prázdniny, a tak se dozvídám blíže a blíže o zajímavostech tohoto města. Když už jsem byl skoro pevně rozhodnut, rodiče mi při jedné z našich četných rozmluv poradili, abych psal přece jenom o Domamili. Žiji zde, už sám vím něco málo z historie vesnice a kdykoliv se tu mohu na každého obrátit s prosbou, jak to bylo dřív. Rodiče mě poslali za dědečkem, kterého jsem poprosil, aby mi některé věci ze svého dřívějšího života přiblížil. Povídali jsme si o všeličems. Nakonec jsem se mu přiznal, že se mi o Domamili přece jenom nijak moc psát nechce, protože nic nevím a zatím mi nikdo neuměl poradit. Děda se na mě skoro rozhněval, že jsem za ním nepřišel hned. Nabídl se mi přiblížit mi tehdejší dobu, zvyklosti, zajímavosti, jací zde žili lidé Pro mě až dosud známý děda, o kterém jsem si myslel, že mi už nic nového nemůže říct, tak právě on mi začal odhalovat tajemství, která jsou skryta pod tajemnou rouškou

4 Domamile dřívějších let. Poradil mi, abych si obstaral kroniku vesnice, pozorně si ji pročetl a kdybych něčemu nerozuměl, nebo by mi bylo něco nejasné, abych se za ním zastavil. Dal jsem na jeho radu, sehnal si kroniku, ale už jenom při pouhém pohlédnutí na ni, jak je obsáhlá, nějak se mi do jejího čtení nechtělo. Nakonec se mi podařilo překonat sebe samého, takže jsem kroniku přečetl úplně celou. Návštěvu u dědečka jsem si ale stejně neodpustil, rád jsem naslouchal jeho vyprávění, při kterém jsem si dělal poznámky. Uměl velmi barvitě líčit zajímavé příběhy, které on sám zažil, nezapomněl se se mnou podělit ani o ty, které znal pouze z vyprávění. Mně jako chlapci se velmi líbila pestrost jeho slov a hlavně válečné příběhy, jejichž vyprávěním mě doslova unášel do míst bojů, s napětím jsem naslouchal, byl jsem rád, když příběh šťastně skončil, kdy nemožné se stalo možným. Díky tomuto vyprávění se pro mě stal doslova kouzelným dědečkem a já mu vděčím za mnohé. Na stránkách svého referátu bych se rád v krátkosti o nějakém příběhu zmínil. Vznik a vývoj Domamile Rád bych začal psát o tom, jak název Domamil vznikl, ale jelikož jsem vyslechl hodně příběhů a přečetl mnoho písemných zpráv o původu názvu, zjišťuji, že nevím zhola nic a že jsem si to uvědomil až při úplném zhotovování referátu, skoro na poslední chvíli. Z historie je známo, že nynější obec je toho jména jediná v celé Československé republice. V listinných zprávách se poprvé objevuje na sklonku 12. století v zakládací listině louckého kláštera u Znojma, vyhotovené v Praze dne 25. října 1190 českým knížetem Ottou, kde se mezi jinými uvádí i osada Domamil. Roku 1220 potvrzuje Robert, biskup olomoucký, klášteru louckému patronátní právo s desátkem na kostele domamilském. Z toho je zřejmé, že vesnice byla majetkem proboštství Staro-Boleslavského a byla proti ročnímu platu postoupena klášteru v Louce. Dne 22. října 1234 potvrdil král Václav I. klášteru louckému jeho statky a vsi (včetně Domamile). Osvobodil je od berních cel a dávek. Žádný světský úředník nesměl vstoupiti na majetek kláštera. Uvedené právo potvrzuje též papež Honorius III. v listině THEODORIKA z roku 1284, kde se uvádí mezi jinými i osada Domamil s kostelem. Roku 1539 bez svolení zeměpanského a biskupského prodal opat Ondřej osadu Domamil Václavu Chroustenskému z Malovar. Zemský sněm však prohlásil tuto smlouvu za neplatnou a nový majitel musel osadu vrátit klášteru. V letech nechal opat Benedikt opravit hospodářský dvůr, založil pivovar a mlýn. Pivovar vařil ročně 650 sudů piva. Také byl založen rybník zvaný Loucký, z něhož byla voda vedena dřevěným potrubím do pivovaru. Potrubí je ještě dnes možno nalézt při zemních pracích v prostoru pod rybníkem. Pivovar a mlýn byly zrušeny v letech Podle Lánové visitace ze dne bylo v obci 22 gruntů. Dle této visitace jim patřilo 350 parcel. V měsíci září a říjnu roku 1770 bylo provedeno první sčítání lidí a očíslování domů. Očíslování platí do současné doby. Při prvním sčítání měla obec 51 domů a 420 obyvatel. Pro srovnání v roce 1825 měla obec 69 domů a 447 obyvatel v roce 1847 měla obec 71 domů a 638 obyvatel v roce 1885 měla obec 85 domů a 530 obyvatel

5 v roce 1930 měla obec 111 domů a 484 obyvatel v roce 1980 měla obec 129 čísel a 346 obyvatel (sčítání lidu) V majetku kláštera zůstala obec až do zrušení kláštera císařem Josefem II. dne 29. července Po zrušení kláštera byla obec majetkem náboženského fondu, který ji v roce 1802 prodal hraběti Walisovi. Po zrušení kláštera byl dvůr zrušen a pozemky rozděleny 24 občanům asi po 25 měřicích (čtvrtláníci). Od roku 1738 jsou zmínky ve farní matrice o učitelích, kteří vyučovali na škole v Domamili, kde se však vyučovalo, není známo. Až koncem 18. století je známo, že za školu sloužila chalupa č. p. 10. Nynější škola byla zbudována v letech na místě staré chalupy č.p. 10. Školu nechal zbudovat nový majitel vesnice hrabě Walis. Domamil měla znaky velmi starého osídlení. Původní její výstavba byla protáhlý půlkruh kolem hlubokého potoka. Na východní straně byl tento půlkruh uzavřen dvěma rybníky. První z nich měl hráz v prostoru dnešních Božích muk. Druhý rybník se rozprostíral v místech dnešního rybníka Mlýnského. První rybník byl vysušen a přeměněn na louku začátkem 18. století. Druhý byl zmenšen na dnešní velikost roku Z vysušené části byla utvořena louka. Na místě pod obecní kovárnou byl chudobinec, v němž jedna místnost sloužila za nemocnici. Poněvadž tento chudobinec nestačil, byly v roce 1895 pronajaty od velkostatku dvě světnice za roční nájemné 30 zlatých. V roce 1899 se v Domamili odbývaly první trhy. Za světové války trhy zanikly, jelikož po válce byly málo navštěvovány, proto bylo v roce 1926 na žádost místních občanů tržiště rozparcelováno a prodáno na stavební místa 1 m čtvereční za 2,- koruny. Ze strany od lesa stála farní budova (tvrz), hospodářský dvůr a lesovna. Hlavní cesta vedla směrem od Mor. Budějovic do prostoru dnešních Božích muk, dále po dnešních humnech kolem osady ke Štěpkovu a k Dačicím. Ročník 1924 Koncem roku 1943 bylo rozhodnuto tehdejším protektorem ministerstva školství Moravcem, že děvčata a chlapci narození v roce 1924 odejdou v roce 1944 na práci do Německa. Pracovní úřad v Mor. Budějovicích, vedený důstojníkem SS, rozhodl, že musí odejít všichni, i ti, kteří byli nemocni nebo trvale zdravotně postiženi, i děvčata, která byla vdaná. Tak přísné rozhodnutí v jiných krajích nebylo. Nemuseli jet ti, kteří pracovali ve velkých zemědělských statcích a podíleli se svou prací na dodávkách zemědělských produktů. Z Domamile odjížděli začátkem ledna, nejsmutnější loučení bylo pro rodiče, ti mladí si to ani nijak neuvědomovali. Po příjezdu do Mnichova byli ubytování v dřevěných ubytovnách, které tvořily doslova sídliště. Celý objekt byl obehnán plotem, ve vstupních branách se museli prokazovat legitimací. Jednalo s o továrnu na letecké motory. Řev německého průvodce nenechal nikoho na pochybách, že jsou v cizí zemi nepřátelské jako otroci a ne vítaní hosté, jak hlásil ministr Moravec. Měli potravinové lístky menší než Němci. Část lístků odevzdávali v kantýně, kde se stravovali 3x denně. Brzy zjistili, že mají v táboře štěnice. Nechávali světlo v celém lágru, palandy odtáhli od zdí, ale i tak nemohli klidně spát. Za jasných nocí býval

6 letecký poplach nebo nálet. Utíkali co nejdále do polí a schovávali se pod můstky nebo železniční mosty. Jen ruští zajatci a vězni z koncentračního tábora z blízkého Dachau stáli po celou dobu náletu seřazeni v útvarech v ulicích mezi budovami. Byli hlídáni strážnými s puškami, právě tak jako v továrně při práci. Mládí jim pomáhalo překonávat strach z náletů, stesk po domově, hořký pocit ponížení a nesvobody. Ve volném čase chodili na výlety, někdo se odvážil i do Alp. Velmi málo, ale přece jenom někdy za někým přijeli rodiče. Asi po 10 měsících se všichni, kteří přežili, vrátili domů. Pracovali v podnicích válečné výroby na Moravě. Mnoho děvčat a chlapců, zvláště od jarních měsíců 1945, sabotovalo výrobu pro Němce. Konec války se rychle blížil, situace byla nepřehledná. Němci už nemohli lidi k práci přinutit. Pobyt za války v Německu byl pro naše občany, tehdy dvacetileté, nezkušené chlapce a dívky velkou zkouškou, ale ta smutná doba měla ve svých důsledcích kladný vliv na některé jejich životní postoje. Z domamilských občanů přežili všichni. Lenka Jih Významnou úlohu v národně osvobozeneckém boji na Třebíčsku a Moravskobudějovicku sehrála partyzánská skupina LENKA - JIH /SPELTER/. Hlavními organizátory Lenky Jih byli českoslovenští parašutisté Rudolf Novotný, Jan Vavrda a Jaroslav Kotásek. Společně s parašutisty z paraskupiny POTASH byli vycvičeni a vyškoleni v Anglii. Vysazeni u Kramolína Dukovany. Úkolem parašutistů bylo dostat se do Nové Říše u Dačic. Adresát v Nové Říši však selhal a parašutisté se museli vrátit, ukrývali se na hájence v Boňově. Došlo k přestřelce, při které byl Kotásek zabit. Vavrdovi a Novotnému se podařilo uniknout, dostali se až do Domamile, kde se ukrývali na hájence u Kopců. Vysílání pod heslem Mužně vpřed a Lesy šumí se uskutečnilo z domamilské pošty, z lomu Tříhranný a z krasonické hospody. Partyzánská skupina Lenka Jih se základnou v Šašovicích a Domamili dohodla se zahraničím letecký shoz zbraní, který se uskutečnil západně od Římova. Byl to první letecký shoz zbraní a střeliva pro partyzánskou skupinu Lenka Jih. Mezi kulomety, samopaly, puškami a trhavinami byly i dvě soupravy vysílacích stanic. V pořadí druhý shoz se uskutečnil u lesa, východně od Šašovic na západní straně lomu Tříhranný. Po shozu byly zbraně ukryty s lesních skrýších, ze kterých byly vyzbrojovány partyzánské skupiny podle příkazů velitelů. Z pošty bylo pokusně vysíláno, ale jako místo pro vysílání bylo posouzeno za nevhodné. Úkrytem pro odbojové pracovníky byla Kopcova hájenka /k Meziříčku/. V hájence byli přechováváni parašutisté, lidé pronásledovaní nacisty, byla úkrytem pro zbraně, střediskem pro předávání zpráv a centrem partyzánské skupiny, kterou vedl hajný Josef Kopec. Ke střetnutí 8-členné partyzánské skupiny Lenka Jih s německou hlídkou došlo na lesonické křižovatce v noci Dva Němci byli zastřeleni, jeden těžce zraněn. Z partyzánů byl jeden lehce raněn.

7 Zákopy V lese u kapličky v Zákopech při silnici z Domamile do Štěpkova skončila u nás druhá světová válka střetnutím sovětské armády s ustupující armádou německou. Sověti napadli ustupující armádu, která se snažila dosáhnout Jindřichohradecka a tam se vzdát americké armádě. Byla však napadena sovětskou armádou a v lese u kapličky byl sveden boj, hlavně letectvem. Přes ústupovou cestu nakáceli partyzáni stromy a tak došlo k zablokování cesty. Les byl přecpaný německou armádou, sověti bombardovali, nalétávali letadly nepřetržitě až do setmění. Hořely tanky, převrácená auta, hořel les Přes noc se Němci, kteří zůstali, přesunuli co nejdále do Čech. V lese Zákopy padlo mnoho německých vojáků a dva páry koní. Mrtvé vojáky Němci na nákladních autech odvezli, některé pochovali na silnici, kde byla vyrytá hluboká jáma do padlé bomby, naházeli na ně palivové dříví a hlínu se štěrkem. Koncem května zdejším okolím prošlo mnoho lidí, kteří se vraceli do Slezska. Dne 1. června přijelo sem asi 700 ruských vojáků v autech a na tankách z Koněvovy armády. Úryvky z války Dne 6. května jevily se již známky porážky německé branné moci a všude objevovali se naši ozbrojení partyzáni, zbraně jim shazovali britští vojáci z letadel. Také zde jedné noci v obecním lese u Šašovic byly shozeny bedny a střelivo, které zdejší občan v téže noci odvezl se svým povozem do Černého lesa, kde byly lesním personálem pečlivě ukryty ve skrýši k tomu účelu zřízené. Zmíněného dne stála v Domamili na mostě hlídka německých vojáků, od nichž žádali naši partyzáni, by jim vydali svoje zbraně. Tito však odepřeli. Hlídka nějakým způsobem uvědomila své velitelství v Mor. Budějovicích o jednání partyzánů, a to sem poslalo 3 tanky s vojáky v černých uniformách. Tanky ze tří stran obsadily kostel kolem osmé hodiny večerní, kde se právě konala májová pobožnost. Když lidé vycházeli z kostela, řvali na ně esesmani a rozkazovali, aby všichni muži se shromáždili před sochou sv. Jana, ženy a děti aby odešly do svých domovů. S namířenými kulomety proti mužům žádali vydání zbraní, nikdo se však nepřihlásil, že by měl doma nějakou zbraň. Na to se esesmani rozběhli po domech a hledali zbraně. Tlumočníka esesmanům musel dělat tehdejší vrchní četnický strážmistr. Před četnickou stanici přijeli s jedním tankem a položili tam jednu bombu, která prý byla slepá. Ve škole našli 2 automatické pušky americké, na poště zastihli poštmistra, o němž předem od místní hlídky věděli, že zbraně mají. Ti jim však vydali pouze jednu pistoli, ostatní zbraně, mezi nimi i kulomet, měli dobře ukryty. Poštmistra odvedli ke kostelu a vyslýchali, kde vzali zbraně. Tvrdili, že Domamilí projíždělo auto a zbraně vyhazovalo. Toto tvrzení, ovšem nepravdivé, potvrdil i vedoucí něm. hlídky a tak oba zachránil před jistou smrtí. Druhý den opět Němci hledali partyzány, ale nenašli. Ti byli všichni dobře ukryti po lese.

8 Bombardovací letadlo V noci na 21. října zabloudilo jedno německé bombardovací letadlo, letící z Řecka do Budapešti, až sem k Domamili, přilákáno reflektory z Radvánu a přistálo na louce pod vranínským lesem. Při pádu se značně poškodilo, takže nebylo schopno letu. Z posádky jedenácti mužů byli dva těžce raněni a odneseni odvezeni do třebíčské nemocnice. Letadlo bylo potom na místě rozebráno, křídla zvlášť a trup také, dovezeno do vsi, kde si jej mohli lidé zblízka prohlédnout. Letadlo bylo potom odvezeno po železnici do Německa. Kráter Dne 24. srpna 1944 za jasného dne přelétalo naše území ve veliké výšce několik set anglických letadel a jedno z nich, pro poruchu, vypustilo bombu 350 kg těžkou. Spadla v budkovském lese, kde vyryla kráter o průměru 8 m do hloubky 3 m. Zemědělství Hospodaření na drobných a velmi početných parcelách skončilo scelováním pozemků v r Vlivem scelení oddalováno na později i vytvoření JZD. Toto propagováno delší dobu. Ustavující schůze JZD provedena , kdy zvoleno představenstvo. Od 1. dubna hospodařeno ve 3. typu, ihned provedena HTUP /hospodářsko-technická úprava půdy/ a jarní práce konány společně. Skupinové ustájení provedeno v polovici července. Růst členů JZD pokračoval pomalu, teprve v r se družstvo značně rozšířilo. JZD začíná i s výstavbou. V r postavena drůbežárna a v r zahájena stavba vepřína porodnice. V roce 1961 bylo odpracováno celkem pracovních jednotek, hodnota PJ v penězích byla 10 Kč, v naturáliích 2,30 Kč. Rok 1961 možno označit za rok s víc než dobrou úrodou, za rok s příznivým počasím. V práci JZD byly hlavní nedostatky: organizace práce, její evidence, odměňování a nevyužívání strojů. Problém družstva zůstává věk družstevníků. JZD nesoucí od sloučení s Komárovicemi název Radvan hospodařilo na 654 ha zemědělské půdy, z toho 549 orné. JZD Radvan pokročilo ve svém vývoji k dalšímu stupni. Po dlouhých úvahách o sloučení s Vranínem nakonec došlo k překvapivému řešení. JZD Radvan se sloučilo s Jakubovem. Nové JZD Nový život tak spojilo Jakubov s Martínkovem, Domamilí, Komárovicemi a Vranínem ve značně velký kolos. V r ke změnám ve struktuře hospodaření nedošlo, i nadále trvá omezený počet soukromých hospodářů.

9 Pro práci zemědělců byl rok 1978 rokem velmi významným. Došlo k dalšímu sloučení s JZD Lesonice a tak vznikl nový celek JZD Jakubov nositel Řádu práce, ve kterém jsou začleněny tyto obce: Jakubov, Martínkov, Domamil, Komárovice, Vranín, Lesonice, Cidlina, Babice a Bolíkovice, v celkovém rozsahu ha zemědělské půdy. Rokem 1980 uzavírá JZD šestou pětiletku. V družstvu je vytvořeno 6 hospodářských středisek: 2 střediska v rostlinné výrobě, 1 středisko v živočišné výrobě, 1 středisko technických služeb, 1 středisko skladu a jedno středisko správní. Stav členské základny činil ke konci roku 1982: 910 členů. V průběhu roku 1984 byla v Domamili rozestavěna jedna větší stavba. Jedná se o míchárnu krmiv. K uvedení do provozu zbývá dokončit montáž technologie elektroinstalace. Dále byla započata stavba silážního žlabu. Z dalších akcí v naší obci: byla asfaltována komunikace kolem odchoven mladého dobytka a míchárny krmiv. V r byl vybudován silážní žlab, dále dokončena míchárna krmiv. Mimo tyto stavební akce ve vlastní režii byla prováděna výstavba seníku, tato akce je prováděna dodavatelsky Zemědělským stavebním sdružením Třebíč. Radvan V letech bylo zjištěno, že je v naší oblasti poslech českosl. rozhlasu pod stanovenou normu. Proto byla naplánována stavba vysílače a za vhodné místo určen Radvan. Po zhotovení potřebné dokumentace a zajištění prováděcího závodu Pozemní stavby n.p. Havlíčkův Brod bylo dne 1. a 2. dubna 1952 vytýčeno staveniště budoucího rozhlasového vysílače. Zkušební vysílání bylo zahájeno dne a tím prakticky dán vysílač pro jihozápadní Moravu do provozu. Anténní vysílač je vysoký asi 108 m. Stavba vysílače silně rozvlnila hladinu obce. Veřejné mínění prohlásilo stavbu vysílače za rušící stanici, která by rušila vysílání západního rozhlasu, který z nejrůznějších míst agitoval proti lidovému demokratickému zřízení v ČSR. Tehdy, až do r. 1956, bylo v obci dosti posluchačů ciziny. Teď možno říci, že díky ukončení socializace vesnice je nám umožněn čistý poslech našich rozhlasových stanic a rovněž i cizích stanic. Sokolovna Vybudování nové sokolovny probíhalo v letech Když v květnu 1957 byla při průtrži mračen zatopena podlaha a zcela zničena, bylo nutno něco dělat. Věc se tak po delší době dala do pohybu a zásluhou místních funkcionářů se dala do pohybu celá stavba. Přestavba sokolovny se provedla ve svépomocné akci Z. Byl stanoven náklad na výstavbu, který nesměl být překročen a taky byl splněn, avšak pro změny ve směrnicích nebyl uznán projekt, který vypracoval soukromý stav. technik a po jednoročním úsilí se podařilo obstarat

10 projekt u Krajského projektového ústavu. Stará budova byla zbourána a začal se shromažďovat materiál. Stavba byla dále rozvržena na další dvě léta, jelikož občané se společnému dílu věnovali poměrně málo. Sokolovna byla dostavěna v šedesátém roce. Výstavba Domamile Na místě bývalého parčíku začala výstavba nákupního a prodejního střediska. Po dobré přípravě a za vydatné spolupráce občanů, hlavně důchodců, byla zdárně dokončena. Místní hostinec byl rekonstruován na dnešní stav. V letech 1974 rekonstruována budova školy a přístavba ZDŠ. Pro nevysvětlitelné obtíže ze strany odboru školství nemohla tato výstavba být dokončena. Ohromná snaha národního výboru po úspěšném umístění obou škol, tj. ZŠ i MŠ nemohla být splněna, byla ukončena až o pár let později. Škola základní i mateřská byly zřízeny z důvodu růstu počtu obyvatel. V roce 1971 se rozhodlo vybudovat v Domamili zdravotní středisko. Budova bývalé pošty byla rozbořena. Na této stavbě se nepřetržitě pracovalo a o poutní slavnosti bylo zdravotní středisko slavnostně otevřeno. Obec tak dostala pěkné středisko pro ordinaci obvodního lékaře a pro návštěvy lékaře dětského. Také zde máme požární zbrojnici. Konec mému úsilí Za velkého úsilí, snahy a píle se mi podařilo tento referát dovést až do konce. Úkol to byl velmi těžký, ale za pomoci našeho dědečka, o kterém se zmiňuji na začátku referátu, se mi podařilo něco málo ve stručnosti o naší vesnici napsat. Protože nebyla napsána žádná knížečka, psal jsem většinu referátu za pomoci kroniky a dědečka. Myslím si, že se mi to vcelku podařilo, a tím končí můj referát. Prameny: - Kronika I, Kronika II - Vyprávění dědečka, rodičů - Vyprávění občanů, kteří válku prožili

11 Celkový pohled na Domamil

12 Dřívější pohled na kostel soudobý pohled

13 Celkový pohled na věž kostela, celkový pohled na hřbitov

14 Pohled na nákupní středisko, pohled na požární zbrojnici, v pozadí kostel a lípa

15 svobody Schéma nejdůležitějších objektů v Domamili

16

17

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Literární soutěž Pomníky s příběhem Příběh rodiny Fafkových Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Úvod Procházím-li čtvrtí, ve které bydlím - Vinohrady, není pro mne problém narazit na pomníčky či pamětní

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Minulost školy a školství v obci Vrbici

Minulost školy a školství v obci Vrbici Minulost školy a školství v obci Vrbici První školní budova byla postavena v místech, kde stojí škola nynější a vydržela zde až do roku 1833. Ve školním sklepě bylo v této době umístěno obecní vězení.

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Zemědělský majetek, zkonfiskovaný podle dekretu presidenta republiky ze dne

Zemědělský majetek, zkonfiskovaný podle dekretu presidenta republiky ze dne Dekrét 28/1945 Zb. II (o osídlení poľnohospodárskej pôdy Nemcov, Maďarov a iných nepriateľov štátu českými, slovenskými a inými slovanskými poľnohospodármi) Autor: prezident republiky Platnosť od: 26.7.1945

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Přehled rozdělení dotací

Přehled rozdělení dotací MAS Partnerství venkova Přehled rozdělení dotací v rámci realizace SPL v letech 2009 až 2014 Základní údaje Na projekty SPL rozděleno celkem: 33 636 680 Kč Z toho podle typu žadatele: Podrobněji: Celkové

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_ 48 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 16.12.2011

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Talířová na Nížkově 35. ročník

Talířová na Nížkově 35. ročník Talířová na Nížkově 35. ročník Termín konání: 19. září 2015 Hrací louka u rybníka (jako minulý rok) Časový harmonogram: Termín konání: 19. září 2015 Příjezd: většina přijede již 18. září večer Začátek

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Regenerace centra obce Rybníky

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Regenerace centra obce Rybníky Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní

Více

Symbol podaných rukou bude připomínat budoucím generacím i umělecké dílo od sochaře Ivana Šmída, autora sochy Poutníka u kapličky a sochy sv.

Symbol podaných rukou bude připomínat budoucím generacím i umělecké dílo od sochaře Ivana Šmída, autora sochy Poutníka u kapličky a sochy sv. Projekt Podané ruce Vážení přátelé, i když pořádáme obecní den už pěknou řádku let, těší se vždy hojné účasti a nese se vždy ve vzájemném přátelském duchu. Jen vzpomeňme, kolik jsme zde už prožili emocí!

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12.

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:535/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla L 410 MA poznávací

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 leden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 leden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Želešice Prvni historicka zminka o Zelesic V diplomatari Ceskeho kralovstvi Gustava Friedrich v roce 1912 je na stranach 315-319 prepsana s p K ozrejmeni historicke udalosti uveme nasledujici str N ejstarsi

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Zápis č. 4/2015. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 4. 6. 2015 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 4/2015. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 4. 6. 2015 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 4/2015 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 4. 6. 2015 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďuriš Milan, Gregor Jiří, Ing. Homolka Josef,

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A I. Paradoxy české účasti v první světové válce První světová válka vypukla v létě roku 1914. Na rozdíl od všech předpokladů trvala dlouhé čtyři roky (čeští vojáci v Rusku bojovali

Více

Kronika Roudnice. Obsah: 1) Název Roudnice. Roudnické tvrze. 2) Roudnice a její držitelé 1384-1513. Zajímavá data 1660-1887 orientační doložená

Kronika Roudnice. Obsah: 1) Název Roudnice. Roudnické tvrze. 2) Roudnice a její držitelé 1384-1513. Zajímavá data 1660-1887 orientační doložená Kronika Roudnice Obsah: 1) Název Roudnice Roudnické tvrze 2) Roudnice a její držitelé 1384-1513 Zajímavá data 1660-1887 orientační doložená 3) Zajímavá data 1897-2012 orientační doložená 4) Osobnosti v

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Systém traumatologické přípravy v kraji Vysočina Ing. Tomáš Halačka halacka.t@kr-vysocina.cz tel. 564602814 obsah: 1. Laická zdravotnická první pomoc

Více

100 LET NAŠÍ ŠKOLY. Počátky vzdělání v našem městě

100 LET NAŠÍ ŠKOLY. Počátky vzdělání v našem městě Počátky vzdělání v našem městě Nejstarší zmínka o vyučování v našem blízkém okolí se vztahuje k městu Gmünd a roku 1387. V obcích, kde stál kostel, byly zřizovány farní triviální školy, ve kterých se kromě

Více

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim Chadimův mlýn Horní Dubenky Ing. Martin Chadim Historie Z Gruntovnice: 1644 kupuje mlýn první Chadim Matěj za 510 kop V roce 1926 mlýn se stavením vyhořel a Bedřich Chadim jej znova postavil do podoby

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Veřejné za ká zk y pod lupou

Veřejné za ká zk y pod lupou Veřejné za ká zk y pod lupou Poskytovatelé APUeN Poskytovatel B2B Centrum, a. s., Praha CLANROY, a. s., Praha ecentre, a. s., Ostrava ECONOMY.CZ, s. r. o., Praha eeebid.com Inc., o. s., Praha NAR marketing,

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Aktuální stav elektronizace veřejných zakázek v České republice

Aktuální stav elektronizace veřejných zakázek v České republice ELEKTRONICKÁ TRŽIŠTĚ NOVĚ Aktuální stav elektronizace veřejných zakázek v České republice Poskytovatelé APUeN Poskytovatel B2B Centrum, a. s., Praha CLANROY, a. s., Praha ecentre, a. s., Ostrava ECONOMY.CZ,

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 10. ledna 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 10. ledna 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 10. ledna 2013 Přítomni: Bc. Janáček Jakub, Geist Jiří, Hájek Ladislav, Mgr. Hájek Otto, Hošák Albert, Ing. Nevole Josef, Štukhejl

Více