D O M A M I DOMAMIL. Osnova: I. Nelehký úkol správné volby referátu II. Vznik a vývoj Domamile. - Ročník 1924

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D O M A M I DOMAMIL. Osnova: I. Nelehký úkol správné volby referátu II. Vznik a vývoj Domamile. - Ročník 1924"

Transkript

1

2 D O M A M I L DOMAMIL Osnova: I. Nelehký úkol správné volby referátu II. Vznik a vývoj Domamile - Ročník 1924

3 - Lenka Jih - Zákopy - Úryvky z války: - shoz zbraní - bombardovací letadlo - kráter - Zemědělství - Radvan - Sokolovna - Výstavba Domamile: - nákupní a prodejní středisko - budova ZDŠ a MŠ - zdravotní středisko - požární zbrojnice III. Konec mého úsilí IV. Použitý materiál V. Dokumentační materiál: - nákupní středisko - požární zbrojnice - celkový pohled - kostel - hřbitov VI. Schéma obce VII. Referát vypracoval Nelehký úkol správné volby referátu Dostal jsem nelehký úkol popsat svoji vesnici, kde již 15 let žiji. Původně jsem si myslel, že to vzdám a začnu raději psát o nějakém městě, např. o Jaroměřicích n. Rok., neboť o tomto městě toho již pár řádek napsáno bylo. Skoro každoročně tam trávím své letní prázdniny, a tak se dozvídám blíže a blíže o zajímavostech tohoto města. Když už jsem byl skoro pevně rozhodnut, rodiče mi při jedné z našich četných rozmluv poradili, abych psal přece jenom o Domamili. Žiji zde, už sám vím něco málo z historie vesnice a kdykoliv se tu mohu na každého obrátit s prosbou, jak to bylo dřív. Rodiče mě poslali za dědečkem, kterého jsem poprosil, aby mi některé věci ze svého dřívějšího života přiblížil. Povídali jsme si o všeličems. Nakonec jsem se mu přiznal, že se mi o Domamili přece jenom nijak moc psát nechce, protože nic nevím a zatím mi nikdo neuměl poradit. Děda se na mě skoro rozhněval, že jsem za ním nepřišel hned. Nabídl se mi přiblížit mi tehdejší dobu, zvyklosti, zajímavosti, jací zde žili lidé Pro mě až dosud známý děda, o kterém jsem si myslel, že mi už nic nového nemůže říct, tak právě on mi začal odhalovat tajemství, která jsou skryta pod tajemnou rouškou

4 Domamile dřívějších let. Poradil mi, abych si obstaral kroniku vesnice, pozorně si ji pročetl a kdybych něčemu nerozuměl, nebo by mi bylo něco nejasné, abych se za ním zastavil. Dal jsem na jeho radu, sehnal si kroniku, ale už jenom při pouhém pohlédnutí na ni, jak je obsáhlá, nějak se mi do jejího čtení nechtělo. Nakonec se mi podařilo překonat sebe samého, takže jsem kroniku přečetl úplně celou. Návštěvu u dědečka jsem si ale stejně neodpustil, rád jsem naslouchal jeho vyprávění, při kterém jsem si dělal poznámky. Uměl velmi barvitě líčit zajímavé příběhy, které on sám zažil, nezapomněl se se mnou podělit ani o ty, které znal pouze z vyprávění. Mně jako chlapci se velmi líbila pestrost jeho slov a hlavně válečné příběhy, jejichž vyprávěním mě doslova unášel do míst bojů, s napětím jsem naslouchal, byl jsem rád, když příběh šťastně skončil, kdy nemožné se stalo možným. Díky tomuto vyprávění se pro mě stal doslova kouzelným dědečkem a já mu vděčím za mnohé. Na stránkách svého referátu bych se rád v krátkosti o nějakém příběhu zmínil. Vznik a vývoj Domamile Rád bych začal psát o tom, jak název Domamil vznikl, ale jelikož jsem vyslechl hodně příběhů a přečetl mnoho písemných zpráv o původu názvu, zjišťuji, že nevím zhola nic a že jsem si to uvědomil až při úplném zhotovování referátu, skoro na poslední chvíli. Z historie je známo, že nynější obec je toho jména jediná v celé Československé republice. V listinných zprávách se poprvé objevuje na sklonku 12. století v zakládací listině louckého kláštera u Znojma, vyhotovené v Praze dne 25. října 1190 českým knížetem Ottou, kde se mezi jinými uvádí i osada Domamil. Roku 1220 potvrzuje Robert, biskup olomoucký, klášteru louckému patronátní právo s desátkem na kostele domamilském. Z toho je zřejmé, že vesnice byla majetkem proboštství Staro-Boleslavského a byla proti ročnímu platu postoupena klášteru v Louce. Dne 22. října 1234 potvrdil král Václav I. klášteru louckému jeho statky a vsi (včetně Domamile). Osvobodil je od berních cel a dávek. Žádný světský úředník nesměl vstoupiti na majetek kláštera. Uvedené právo potvrzuje též papež Honorius III. v listině THEODORIKA z roku 1284, kde se uvádí mezi jinými i osada Domamil s kostelem. Roku 1539 bez svolení zeměpanského a biskupského prodal opat Ondřej osadu Domamil Václavu Chroustenskému z Malovar. Zemský sněm však prohlásil tuto smlouvu za neplatnou a nový majitel musel osadu vrátit klášteru. V letech nechal opat Benedikt opravit hospodářský dvůr, založil pivovar a mlýn. Pivovar vařil ročně 650 sudů piva. Také byl založen rybník zvaný Loucký, z něhož byla voda vedena dřevěným potrubím do pivovaru. Potrubí je ještě dnes možno nalézt při zemních pracích v prostoru pod rybníkem. Pivovar a mlýn byly zrušeny v letech Podle Lánové visitace ze dne bylo v obci 22 gruntů. Dle této visitace jim patřilo 350 parcel. V měsíci září a říjnu roku 1770 bylo provedeno první sčítání lidí a očíslování domů. Očíslování platí do současné doby. Při prvním sčítání měla obec 51 domů a 420 obyvatel. Pro srovnání v roce 1825 měla obec 69 domů a 447 obyvatel v roce 1847 měla obec 71 domů a 638 obyvatel v roce 1885 měla obec 85 domů a 530 obyvatel

5 v roce 1930 měla obec 111 domů a 484 obyvatel v roce 1980 měla obec 129 čísel a 346 obyvatel (sčítání lidu) V majetku kláštera zůstala obec až do zrušení kláštera císařem Josefem II. dne 29. července Po zrušení kláštera byla obec majetkem náboženského fondu, který ji v roce 1802 prodal hraběti Walisovi. Po zrušení kláštera byl dvůr zrušen a pozemky rozděleny 24 občanům asi po 25 měřicích (čtvrtláníci). Od roku 1738 jsou zmínky ve farní matrice o učitelích, kteří vyučovali na škole v Domamili, kde se však vyučovalo, není známo. Až koncem 18. století je známo, že za školu sloužila chalupa č. p. 10. Nynější škola byla zbudována v letech na místě staré chalupy č.p. 10. Školu nechal zbudovat nový majitel vesnice hrabě Walis. Domamil měla znaky velmi starého osídlení. Původní její výstavba byla protáhlý půlkruh kolem hlubokého potoka. Na východní straně byl tento půlkruh uzavřen dvěma rybníky. První z nich měl hráz v prostoru dnešních Božích muk. Druhý rybník se rozprostíral v místech dnešního rybníka Mlýnského. První rybník byl vysušen a přeměněn na louku začátkem 18. století. Druhý byl zmenšen na dnešní velikost roku Z vysušené části byla utvořena louka. Na místě pod obecní kovárnou byl chudobinec, v němž jedna místnost sloužila za nemocnici. Poněvadž tento chudobinec nestačil, byly v roce 1895 pronajaty od velkostatku dvě světnice za roční nájemné 30 zlatých. V roce 1899 se v Domamili odbývaly první trhy. Za světové války trhy zanikly, jelikož po válce byly málo navštěvovány, proto bylo v roce 1926 na žádost místních občanů tržiště rozparcelováno a prodáno na stavební místa 1 m čtvereční za 2,- koruny. Ze strany od lesa stála farní budova (tvrz), hospodářský dvůr a lesovna. Hlavní cesta vedla směrem od Mor. Budějovic do prostoru dnešních Božích muk, dále po dnešních humnech kolem osady ke Štěpkovu a k Dačicím. Ročník 1924 Koncem roku 1943 bylo rozhodnuto tehdejším protektorem ministerstva školství Moravcem, že děvčata a chlapci narození v roce 1924 odejdou v roce 1944 na práci do Německa. Pracovní úřad v Mor. Budějovicích, vedený důstojníkem SS, rozhodl, že musí odejít všichni, i ti, kteří byli nemocni nebo trvale zdravotně postiženi, i děvčata, která byla vdaná. Tak přísné rozhodnutí v jiných krajích nebylo. Nemuseli jet ti, kteří pracovali ve velkých zemědělských statcích a podíleli se svou prací na dodávkách zemědělských produktů. Z Domamile odjížděli začátkem ledna, nejsmutnější loučení bylo pro rodiče, ti mladí si to ani nijak neuvědomovali. Po příjezdu do Mnichova byli ubytování v dřevěných ubytovnách, které tvořily doslova sídliště. Celý objekt byl obehnán plotem, ve vstupních branách se museli prokazovat legitimací. Jednalo s o továrnu na letecké motory. Řev německého průvodce nenechal nikoho na pochybách, že jsou v cizí zemi nepřátelské jako otroci a ne vítaní hosté, jak hlásil ministr Moravec. Měli potravinové lístky menší než Němci. Část lístků odevzdávali v kantýně, kde se stravovali 3x denně. Brzy zjistili, že mají v táboře štěnice. Nechávali světlo v celém lágru, palandy odtáhli od zdí, ale i tak nemohli klidně spát. Za jasných nocí býval

6 letecký poplach nebo nálet. Utíkali co nejdále do polí a schovávali se pod můstky nebo železniční mosty. Jen ruští zajatci a vězni z koncentračního tábora z blízkého Dachau stáli po celou dobu náletu seřazeni v útvarech v ulicích mezi budovami. Byli hlídáni strážnými s puškami, právě tak jako v továrně při práci. Mládí jim pomáhalo překonávat strach z náletů, stesk po domově, hořký pocit ponížení a nesvobody. Ve volném čase chodili na výlety, někdo se odvážil i do Alp. Velmi málo, ale přece jenom někdy za někým přijeli rodiče. Asi po 10 měsících se všichni, kteří přežili, vrátili domů. Pracovali v podnicích válečné výroby na Moravě. Mnoho děvčat a chlapců, zvláště od jarních měsíců 1945, sabotovalo výrobu pro Němce. Konec války se rychle blížil, situace byla nepřehledná. Němci už nemohli lidi k práci přinutit. Pobyt za války v Německu byl pro naše občany, tehdy dvacetileté, nezkušené chlapce a dívky velkou zkouškou, ale ta smutná doba měla ve svých důsledcích kladný vliv na některé jejich životní postoje. Z domamilských občanů přežili všichni. Lenka Jih Významnou úlohu v národně osvobozeneckém boji na Třebíčsku a Moravskobudějovicku sehrála partyzánská skupina LENKA - JIH /SPELTER/. Hlavními organizátory Lenky Jih byli českoslovenští parašutisté Rudolf Novotný, Jan Vavrda a Jaroslav Kotásek. Společně s parašutisty z paraskupiny POTASH byli vycvičeni a vyškoleni v Anglii. Vysazeni u Kramolína Dukovany. Úkolem parašutistů bylo dostat se do Nové Říše u Dačic. Adresát v Nové Říši však selhal a parašutisté se museli vrátit, ukrývali se na hájence v Boňově. Došlo k přestřelce, při které byl Kotásek zabit. Vavrdovi a Novotnému se podařilo uniknout, dostali se až do Domamile, kde se ukrývali na hájence u Kopců. Vysílání pod heslem Mužně vpřed a Lesy šumí se uskutečnilo z domamilské pošty, z lomu Tříhranný a z krasonické hospody. Partyzánská skupina Lenka Jih se základnou v Šašovicích a Domamili dohodla se zahraničím letecký shoz zbraní, který se uskutečnil západně od Římova. Byl to první letecký shoz zbraní a střeliva pro partyzánskou skupinu Lenka Jih. Mezi kulomety, samopaly, puškami a trhavinami byly i dvě soupravy vysílacích stanic. V pořadí druhý shoz se uskutečnil u lesa, východně od Šašovic na západní straně lomu Tříhranný. Po shozu byly zbraně ukryty s lesních skrýších, ze kterých byly vyzbrojovány partyzánské skupiny podle příkazů velitelů. Z pošty bylo pokusně vysíláno, ale jako místo pro vysílání bylo posouzeno za nevhodné. Úkrytem pro odbojové pracovníky byla Kopcova hájenka /k Meziříčku/. V hájence byli přechováváni parašutisté, lidé pronásledovaní nacisty, byla úkrytem pro zbraně, střediskem pro předávání zpráv a centrem partyzánské skupiny, kterou vedl hajný Josef Kopec. Ke střetnutí 8-členné partyzánské skupiny Lenka Jih s německou hlídkou došlo na lesonické křižovatce v noci Dva Němci byli zastřeleni, jeden těžce zraněn. Z partyzánů byl jeden lehce raněn.

7 Zákopy V lese u kapličky v Zákopech při silnici z Domamile do Štěpkova skončila u nás druhá světová válka střetnutím sovětské armády s ustupující armádou německou. Sověti napadli ustupující armádu, která se snažila dosáhnout Jindřichohradecka a tam se vzdát americké armádě. Byla však napadena sovětskou armádou a v lese u kapličky byl sveden boj, hlavně letectvem. Přes ústupovou cestu nakáceli partyzáni stromy a tak došlo k zablokování cesty. Les byl přecpaný německou armádou, sověti bombardovali, nalétávali letadly nepřetržitě až do setmění. Hořely tanky, převrácená auta, hořel les Přes noc se Němci, kteří zůstali, přesunuli co nejdále do Čech. V lese Zákopy padlo mnoho německých vojáků a dva páry koní. Mrtvé vojáky Němci na nákladních autech odvezli, některé pochovali na silnici, kde byla vyrytá hluboká jáma do padlé bomby, naházeli na ně palivové dříví a hlínu se štěrkem. Koncem května zdejším okolím prošlo mnoho lidí, kteří se vraceli do Slezska. Dne 1. června přijelo sem asi 700 ruských vojáků v autech a na tankách z Koněvovy armády. Úryvky z války Dne 6. května jevily se již známky porážky německé branné moci a všude objevovali se naši ozbrojení partyzáni, zbraně jim shazovali britští vojáci z letadel. Také zde jedné noci v obecním lese u Šašovic byly shozeny bedny a střelivo, které zdejší občan v téže noci odvezl se svým povozem do Černého lesa, kde byly lesním personálem pečlivě ukryty ve skrýši k tomu účelu zřízené. Zmíněného dne stála v Domamili na mostě hlídka německých vojáků, od nichž žádali naši partyzáni, by jim vydali svoje zbraně. Tito však odepřeli. Hlídka nějakým způsobem uvědomila své velitelství v Mor. Budějovicích o jednání partyzánů, a to sem poslalo 3 tanky s vojáky v černých uniformách. Tanky ze tří stran obsadily kostel kolem osmé hodiny večerní, kde se právě konala májová pobožnost. Když lidé vycházeli z kostela, řvali na ně esesmani a rozkazovali, aby všichni muži se shromáždili před sochou sv. Jana, ženy a děti aby odešly do svých domovů. S namířenými kulomety proti mužům žádali vydání zbraní, nikdo se však nepřihlásil, že by měl doma nějakou zbraň. Na to se esesmani rozběhli po domech a hledali zbraně. Tlumočníka esesmanům musel dělat tehdejší vrchní četnický strážmistr. Před četnickou stanici přijeli s jedním tankem a položili tam jednu bombu, která prý byla slepá. Ve škole našli 2 automatické pušky americké, na poště zastihli poštmistra, o němž předem od místní hlídky věděli, že zbraně mají. Ti jim však vydali pouze jednu pistoli, ostatní zbraně, mezi nimi i kulomet, měli dobře ukryty. Poštmistra odvedli ke kostelu a vyslýchali, kde vzali zbraně. Tvrdili, že Domamilí projíždělo auto a zbraně vyhazovalo. Toto tvrzení, ovšem nepravdivé, potvrdil i vedoucí něm. hlídky a tak oba zachránil před jistou smrtí. Druhý den opět Němci hledali partyzány, ale nenašli. Ti byli všichni dobře ukryti po lese.

8 Bombardovací letadlo V noci na 21. října zabloudilo jedno německé bombardovací letadlo, letící z Řecka do Budapešti, až sem k Domamili, přilákáno reflektory z Radvánu a přistálo na louce pod vranínským lesem. Při pádu se značně poškodilo, takže nebylo schopno letu. Z posádky jedenácti mužů byli dva těžce raněni a odneseni odvezeni do třebíčské nemocnice. Letadlo bylo potom na místě rozebráno, křídla zvlášť a trup také, dovezeno do vsi, kde si jej mohli lidé zblízka prohlédnout. Letadlo bylo potom odvezeno po železnici do Německa. Kráter Dne 24. srpna 1944 za jasného dne přelétalo naše území ve veliké výšce několik set anglických letadel a jedno z nich, pro poruchu, vypustilo bombu 350 kg těžkou. Spadla v budkovském lese, kde vyryla kráter o průměru 8 m do hloubky 3 m. Zemědělství Hospodaření na drobných a velmi početných parcelách skončilo scelováním pozemků v r Vlivem scelení oddalováno na později i vytvoření JZD. Toto propagováno delší dobu. Ustavující schůze JZD provedena , kdy zvoleno představenstvo. Od 1. dubna hospodařeno ve 3. typu, ihned provedena HTUP /hospodářsko-technická úprava půdy/ a jarní práce konány společně. Skupinové ustájení provedeno v polovici července. Růst členů JZD pokračoval pomalu, teprve v r se družstvo značně rozšířilo. JZD začíná i s výstavbou. V r postavena drůbežárna a v r zahájena stavba vepřína porodnice. V roce 1961 bylo odpracováno celkem pracovních jednotek, hodnota PJ v penězích byla 10 Kč, v naturáliích 2,30 Kč. Rok 1961 možno označit za rok s víc než dobrou úrodou, za rok s příznivým počasím. V práci JZD byly hlavní nedostatky: organizace práce, její evidence, odměňování a nevyužívání strojů. Problém družstva zůstává věk družstevníků. JZD nesoucí od sloučení s Komárovicemi název Radvan hospodařilo na 654 ha zemědělské půdy, z toho 549 orné. JZD Radvan pokročilo ve svém vývoji k dalšímu stupni. Po dlouhých úvahách o sloučení s Vranínem nakonec došlo k překvapivému řešení. JZD Radvan se sloučilo s Jakubovem. Nové JZD Nový život tak spojilo Jakubov s Martínkovem, Domamilí, Komárovicemi a Vranínem ve značně velký kolos. V r ke změnám ve struktuře hospodaření nedošlo, i nadále trvá omezený počet soukromých hospodářů.

9 Pro práci zemědělců byl rok 1978 rokem velmi významným. Došlo k dalšímu sloučení s JZD Lesonice a tak vznikl nový celek JZD Jakubov nositel Řádu práce, ve kterém jsou začleněny tyto obce: Jakubov, Martínkov, Domamil, Komárovice, Vranín, Lesonice, Cidlina, Babice a Bolíkovice, v celkovém rozsahu ha zemědělské půdy. Rokem 1980 uzavírá JZD šestou pětiletku. V družstvu je vytvořeno 6 hospodářských středisek: 2 střediska v rostlinné výrobě, 1 středisko v živočišné výrobě, 1 středisko technických služeb, 1 středisko skladu a jedno středisko správní. Stav členské základny činil ke konci roku 1982: 910 členů. V průběhu roku 1984 byla v Domamili rozestavěna jedna větší stavba. Jedná se o míchárnu krmiv. K uvedení do provozu zbývá dokončit montáž technologie elektroinstalace. Dále byla započata stavba silážního žlabu. Z dalších akcí v naší obci: byla asfaltována komunikace kolem odchoven mladého dobytka a míchárny krmiv. V r byl vybudován silážní žlab, dále dokončena míchárna krmiv. Mimo tyto stavební akce ve vlastní režii byla prováděna výstavba seníku, tato akce je prováděna dodavatelsky Zemědělským stavebním sdružením Třebíč. Radvan V letech bylo zjištěno, že je v naší oblasti poslech českosl. rozhlasu pod stanovenou normu. Proto byla naplánována stavba vysílače a za vhodné místo určen Radvan. Po zhotovení potřebné dokumentace a zajištění prováděcího závodu Pozemní stavby n.p. Havlíčkův Brod bylo dne 1. a 2. dubna 1952 vytýčeno staveniště budoucího rozhlasového vysílače. Zkušební vysílání bylo zahájeno dne a tím prakticky dán vysílač pro jihozápadní Moravu do provozu. Anténní vysílač je vysoký asi 108 m. Stavba vysílače silně rozvlnila hladinu obce. Veřejné mínění prohlásilo stavbu vysílače za rušící stanici, která by rušila vysílání západního rozhlasu, který z nejrůznějších míst agitoval proti lidovému demokratickému zřízení v ČSR. Tehdy, až do r. 1956, bylo v obci dosti posluchačů ciziny. Teď možno říci, že díky ukončení socializace vesnice je nám umožněn čistý poslech našich rozhlasových stanic a rovněž i cizích stanic. Sokolovna Vybudování nové sokolovny probíhalo v letech Když v květnu 1957 byla při průtrži mračen zatopena podlaha a zcela zničena, bylo nutno něco dělat. Věc se tak po delší době dala do pohybu a zásluhou místních funkcionářů se dala do pohybu celá stavba. Přestavba sokolovny se provedla ve svépomocné akci Z. Byl stanoven náklad na výstavbu, který nesměl být překročen a taky byl splněn, avšak pro změny ve směrnicích nebyl uznán projekt, který vypracoval soukromý stav. technik a po jednoročním úsilí se podařilo obstarat

10 projekt u Krajského projektového ústavu. Stará budova byla zbourána a začal se shromažďovat materiál. Stavba byla dále rozvržena na další dvě léta, jelikož občané se společnému dílu věnovali poměrně málo. Sokolovna byla dostavěna v šedesátém roce. Výstavba Domamile Na místě bývalého parčíku začala výstavba nákupního a prodejního střediska. Po dobré přípravě a za vydatné spolupráce občanů, hlavně důchodců, byla zdárně dokončena. Místní hostinec byl rekonstruován na dnešní stav. V letech 1974 rekonstruována budova školy a přístavba ZDŠ. Pro nevysvětlitelné obtíže ze strany odboru školství nemohla tato výstavba být dokončena. Ohromná snaha národního výboru po úspěšném umístění obou škol, tj. ZŠ i MŠ nemohla být splněna, byla ukončena až o pár let později. Škola základní i mateřská byly zřízeny z důvodu růstu počtu obyvatel. V roce 1971 se rozhodlo vybudovat v Domamili zdravotní středisko. Budova bývalé pošty byla rozbořena. Na této stavbě se nepřetržitě pracovalo a o poutní slavnosti bylo zdravotní středisko slavnostně otevřeno. Obec tak dostala pěkné středisko pro ordinaci obvodního lékaře a pro návštěvy lékaře dětského. Také zde máme požární zbrojnici. Konec mému úsilí Za velkého úsilí, snahy a píle se mi podařilo tento referát dovést až do konce. Úkol to byl velmi těžký, ale za pomoci našeho dědečka, o kterém se zmiňuji na začátku referátu, se mi podařilo něco málo ve stručnosti o naší vesnici napsat. Protože nebyla napsána žádná knížečka, psal jsem většinu referátu za pomoci kroniky a dědečka. Myslím si, že se mi to vcelku podařilo, a tím končí můj referát. Prameny: - Kronika I, Kronika II - Vyprávění dědečka, rodičů - Vyprávění občanů, kteří válku prožili

11 Celkový pohled na Domamil

12 Dřívější pohled na kostel soudobý pohled

13 Celkový pohled na věž kostela, celkový pohled na hřbitov

14 Pohled na nákupní středisko, pohled na požární zbrojnici, v pozadí kostel a lípa

15 svobody Schéma nejdůležitějších objektů v Domamili

16

17

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Procházka dávnými časy

Procházka dávnými časy Procházka dávnými časy Starý Jeneček Jeneček na polohopisném plánu z roku 1919 Když bylo kolem roku 1770 zavedeno stálé číslování domů, měl Jeneček, tehdy zvaný Malý Jenč, celkem asi 11 čísel popisných.

Více

Znak obce. Vlajka obce

Znak obce. Vlajka obce Znak obce Vlajka obce 1 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu Založení obce Dlouhá Ves souvisí úzce s objevem stříbrné rudy v okolí Německého Brodu. Obec byla založena při kolonizaci kraje na levém břehu Sázavy

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.).

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.). HISTORIE ROUDNICE Obsah: 1) Název Roudnice 2) Nejstarší osídlení 3) Osídlování Roudnice 4) Roudnické tvrze 5) Roudnice a její držitelé 6) Osobnosti Zdislav Mnich, Matěj Chvojka, Jan Matějka, bratranci

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939 TONDO, UTÍKEJ! Byl slunečný zimní den, pondělí 18. prosince 1939. Děti ze Zlína šly tak jako vždy do školy, do Komenského měšťanské školy. Nikdo z nich však netušil, že by se dnes mohlo stát něco neobvyklého.

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ Z FOTOKRONIKY Č STRANA 1-10 STRANA 1 STRANA 2

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ Z FOTOKRONIKY Č STRANA 1-10 STRANA 1 STRANA 2 VÝBĚR FOTOGRAFIÍ Z FOTOKRONIKY Č.2 1945-1980 STRANA 1-10 STRANA 1 STRANA 2 Stará náves s prašnou silnicí z r.1945. Domy: č.p.76 maj. Krejči Emilie - zbouráno č.p.48 maj. Balatka Ant. - zbouráno č.p.137

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Tachov 1953-1960 Inventář Číslo EL NAD: 539 Evidenční číslo pomůcky: 161 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Vikingská domovina. Vikingská domovina

Vikingská domovina. Vikingská domovina Vikingové. pocházeli ze Severní Evropy. Žili na území dnešního Dánska, Norska a Švédska. Podnebí v této oblasti bylo nehostinné, zimy dlouhé a obživy nedostatek. Vikingská domovina Vikingové pocházeli

Více

Kronika obce Nová Ves Příloha

Kronika obce Nová Ves Příloha Indikační skica Stabilního katastru obce z roku 1842, kterou pro potřeby finančního úřadu v Brandýse nad Labem v tehdejším Kouřimském kraji zhotovili adjunkt Franz Lizius a geometr Anton Matchinger. Indikační

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování Libín Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_37 PROTEKTORÁT ČECHY

Více

Centrum obce Žehuň. Náves v minulosti nazývaná Kopeček. Pomník padlých v průběhu několika desetiletí

Centrum obce Žehuň. Náves v minulosti nazývaná Kopeček. Pomník padlých v průběhu několika desetiletí Centrum obce Žehuň Za zmínku stojí i vlastní centrum obce, takzvaná náves, v minulosti nazývaná Kopeček, kde stojí pomník padlých z první světové války, který se slavnostně odhaloval 25. září 1921. Pořízen

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s největšími a rozhodujícími bitvami

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Sochy v Manětíně obecné informace

Sochy v Manětíně obecné informace Sochy v Manětíně obecné informace Všechny sochy jsou z období baroka. 1. polovina 18. století. Hlavní iniciátorkou uměleckého rozmachu té doby byla Marie Gabriela Lažanská. Všechny sochy byly vytvořeny

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Poloha obce. Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m.

Poloha obce. Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m. LOUKY nad Dřevnicí Poloha obce Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m. Podnebí je zde podle místní kroniky pro zdraví lidí i zvířectva jakož i pro rostlinstvo

Více

Obec Stará Červená Voda (něm. Alt Rothwasser, Alt-Rothwasser, Altrothwasser, pol. Stara Czerwona Woda) se nachází v okrese Jeseník, kraj Olomoucký.

Obec Stará Červená Voda (něm. Alt Rothwasser, Alt-Rothwasser, Altrothwasser, pol. Stara Czerwona Woda) se nachází v okrese Jeseník, kraj Olomoucký. Stará Červená Voda Identifikationsangaben Lokalita Gemeinschaft Bezirk Erdstrich Stará Červená Voda Stará Červená Voda Jeseník Olomoucký kraj Katastrální území Stará Červená Voda, Kode: 753688 GPS-Koordinaten

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví 1 Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA 2 Copyright Autor: Radim Weber Ilustrace: Václav Nenáhla Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2016 ISBN: 978-80-7512-382-4 (epub) 978-80-7512-383-1 (mobipocket) 978-80-7512-384-8

Více

ZPÁTKY DO MINULOSTI - ANEB HISTORIE OSADY KOVÁKŮ

ZPÁTKY DO MINULOSTI - ANEB HISTORIE OSADY KOVÁKŮ ZPÁTKY DO MINULOSTI - ANEB HISTORIE OSADY KOVÁKŮ Jakožto kronikářka postupně pročítám osadní kroniku, která se začala vésti roku 1949 a postupně se od založení osady (1937) rozrůstala. Jelikož je kronika

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

II. SV boje operace Barbarossa

II. SV boje operace Barbarossa Zimní válka napadení Finska SSSR 11/1939 3/1940 tuhé boje, Finové donuceni požádat o příměří Rudá armáda obrovské ztráty (200 tis. vojáků, 2200 tanků a letadel) Německo získává přesvědčení, že SSSR není

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479 Státní okresní archiv Klatovy Základní škola Těšov 1923-1982 Inventář EL NAD č.: 1789 AP č.: 479 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

První světová válka ve filmu pracovní list k filmovým ukázkám

První světová válka ve filmu pracovní list k filmovým ukázkám První světová válka ve filmu pracovní list k filmovým ukázkám 1. Přiřaďte žánr k uvedeným filmovým ukázkám: a) Den, kdy začala první světová válka (2012). b) Atentát na vévodu Františka Ferdinanda d Este

Více

130 let školy v Nové Vsi u Světlé

130 let školy v Nové Vsi u Světlé 130 let školy v Nové Vsi u Světlé 1. období 1885-1976 Škola Nová školní budova nahradila školu postavenou v roce 1837 na místě č. p. 58 (dnes Bohemia Machine). O stavbě nové budovy pro dvoutřídní školu

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

ZMIZELÉ DUBÍ 8.díl Bývalá kaple a škola v Bystřici

ZMIZELÉ DUBÍ 8.díl Bývalá kaple a škola v Bystřici ZMIZELÉ DUBÍ 8.díl Bývalá kaple a škola v Bystřici Dnes předkládám k porovnání dva skládané snímky Bystřice. Jsou na nich zachycena stejná místa s odstupem cca 90 let. Na skládaných pohledech vidíme v

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Příběhy našich sousedů Božena Klusáková Scénář k hlasové reportáži Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Pedagogické vedení: Mgr. Radka Hodačová Škola: ZŠ Jana Ámose

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Jedovnické rybníky do roku 1450

Jedovnické rybníky do roku 1450 Jedovnické rybníky do roku 1450 Titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové ukazuje, jak asi vypadaly Jedovnice a blízké okolí v 15. století. Za grafickou úpravu titulního obrázku (mapky) děkuji Ing. Marku Audymu.

Více

Nabídka lokalit Akce památky

Nabídka lokalit Akce památky Nabídka lokalit Akce památky Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, pište na pamatky@brontosaurus.cz. PLUMLOV Paní místostarostka se nám ozvala s nabídkou pořádat zde pracovní víkendovky. Rekonstrukce

Více

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto nemovité kulturní památky:

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto nemovité kulturní památky: 50 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. února 2010 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 1 Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky (1) Za národní kulturní

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

Jiří Kuře Král (* 1934)

Jiří Kuře Král (* 1934) Jiří Kuře Král (* 1934) vypracovali: Josef Crkal, Hana Landová Žofie Nováková Radka Staňková Tomáš Taybner Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 pedagogické vedení: PhDr. Adam Krupička,

Více

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ JANA ROTREKLOVÁ 2.ROČNÍK MSP FA ČVUT V PRAZE ATU ATELIÉR GIRSA ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. VÁCLAV GIRSA ASISTENTI: ING, ARCH. TOMÁŠ

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová III/2/Př VY_32_INOVACE_P16 Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: 9.6.2012 Datum ověření: 11.6.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Místní program obnovy vesnice. Mníšek. r. 2014-2020

Místní program obnovy vesnice. Mníšek. r. 2014-2020 Místní program obnovy vesnice Mníšek r. 2014-2020 Obsah 1. Úvod - Program obnovy vesnice Programem obnovy vesnice, se obec definuje v hospodářském rozvoji obce, který je zaměřen na stavební obnovu obytných

Více

Já nechci do školky! Aní, kakám! slyším takřka ze spaní volání prostřední dcery Johanky a je mi jasné, jaká scénka se odehrává. Johanka sedí na záchodě, za chvilku seskočí, vystrčí zadeček a budec čekat,

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Program rozvoje. Obce Slavošov

Program rozvoje. Obce Slavošov Program rozvoje Obce Slavošov 2003-2006 Obsah 1. Úvod. 2. Charakteristika a základní analýza obce 2.1. Základní charakteristika obyvatelstvo 2.2. Zemědělství... 2.3. Průmysl.. 2.4. Komunikace... 2.5. Technická

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Virtual Cup Vysočinou ze Žďáru nad Sázavou

Virtual Cup Vysočinou ze Žďáru nad Sázavou Virtual Cup Vysočinou ze Žďáru nad Sázavou 1. T1. Trasa začíná na parkovišti u obchodníka ŠKODA, firmy AUTO, Nádražní 67, Žďár nad Sázavou. 2. Vyjeďte vpravo okolo parkoviště nových a ojetých vozů po silnici

Více

Adolf Švadlenka vzpomínky

Adolf Švadlenka vzpomínky Adolf Švadlenka vzpomínky Životní milníky Adolfa Švadlenky1 Adolf Švadlenka, blížňovický rodák, na jehož adresu byla zahraničním odbojem z Anglie v roce 1941 vyslána skupina parašutistů SILVER A, se narodil

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

DATABÁZE ROZVOJOVÝCH PLOCH, BROWNFIELDS NA ÚZEMÍ MAS STŘEDNÍ HANÁ

DATABÁZE ROZVOJOVÝCH PLOCH, BROWNFIELDS NA ÚZEMÍ MAS STŘEDNÍ HANÁ DATABÁZE ROZVOJOVÝCH PLOCH, BROWNFIELDS NA ÚZEMÍ MAS STŘEDNÍ HANÁ Region MAS Střední Haná v současnosti zahrnuje území o ploše 141,05 km 2 v rovinaté oblasti Hané jižně od měst Olomouce, Přerova i Prostějova.

Více

Konec druhé světové války v Satalicích

Konec druhé světové války v Satalicích Konec druhé světové války v Satalicích Druhá světová válka si vyžádala oběti i mezi občany Satalic. V koncentračních táborech přišlo o život 8 občanů naší obce. O květnové neděli 25. 3. 1945 od 12 do13

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Americká vojenská správa Cheb Časové rozmezí: 1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 573 Evidenční číslo pomůcky: 1440

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby

Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby Vrtulníky policejního letectva, jejich posádky a další letecký personál byly před dvaceti pěti lety - 1. dubna 1987 - u zrodu a zahájení provozu sanitního

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Dětství v protektorátu Příběh Heleny Brabencové

Dětství v protektorátu Příběh Heleny Brabencové Dětství v protektorátu Příběh Heleny Brabencové ZŠ a MŠ Praha 6, náměstí Svobody 2 Vypracovali: Jakub Votruba, Vavřinec Holeček, 8. ročník pod vedením paní učit. Vladimíry Horké Paní Helena Brabencová

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Život za. První republiky

Život za. První republiky Život za První republiky Československá republika se skládala z těchto zemí: Čechy Morava Slovensko Podkarpatská Rus Jednotlivé země však nebyly stejně hospodářsky vyspělé. Nejvyspělejší byly Čechy a Morava,

Více