00. Tento Plán řádné údržby od této chvíle ruší a nahrazuje původní Plán vydaný v 1. dílu. str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "00. Tento Plán řádné údržby od této chvíle ruší a nahrazuje původní Plán vydaný v 1. dílu. str."

Transkript

1 str. PLÁN ŘÁDNÉ ÚDRŽBY - Plán plánované údržby 1 - Úvod 3 - Kontrola stavu a opotřebení pneumatik 3 - Brzdy 4 - Potrubí, pryžové části, hadice,brzdová a palivová soustava 5 - Napnutí a seřízení řemenů různých pohonů, typologie 5 - Spojkový pedál 9 - Páka parkovací brzdy 10 - Kontrola / seřízení vůle zdvihátek 10 - Kontrola emisí výfukových plynů (benzínové motory) 12 - Kontrola emisí výfukových plynů (naftové motory) 14 - Kontrola funkčnosti zařízení na odvětrání plynů 15 - Výměna palivového filtru (benzínové motory) 15 - Výměna palivového filtru (naftové motory) 16 - Doplnění kapalin 18 - Výměna ozubeného řemene pohonu rozvodu 22 - Výměna svíček a kontrola kabelů 45 - Kontrola funkčnosti kontrolních soustav motorů 47 - Kontrola hladiny oleje v převodovce / diferenciálu 48 - Výměna motorového oleje a filtru 49 - Výměna brzdové kapaliny 52 Tento Plán řádné údržby od této chvíle ruší a nahrazuje původní Plán vydaný v 1. dílu technické servisní příručky. Copyright by Fiat Auto

2 PLÁN PLÁNOVANÉ ÚDRŽBY TISÍCE KILOMETRŮ Č. OPERACE STR Kontrola stavu a opotřebení pneumatik Kontrola fungování signalizace opotřebení destiček předních kotoučových brzd Kontrola stavu destiček zadních kotoučových brzd (Bravo v) Kontrola stavu a opotřebení zadních bubnových obložení Vnější vizuální kontrola stavu vozidla: vnější stav, konzervace, potrubí pod skeletem (výfuk, dodávka paliva, brzdy), pryžové části (kryty, vlnovce, pouzdra, atd.) Kontrola napnutí a případné seřízení řemenů různých pohonů a případné seřízení (kromě vozidel s automatickými napínači) Vizuální kontrola stavu klínových / POLY-V řemenů různých pohonů Kontrola / seřízení dráhy nebo výšky spojkového pedálu (kromě provedení s hydraulickým řízením) Kontrola / seřízení páky parkovací brzdy Kontrola / seřízení vůle zdvihátek (provedení Diesel 1910 TD) Kontrola / seřízení vůle zdvihátek (provedení Diesel 1929 TD) Kontrola emisí výfukových plynů / kouřivosti Kontrola funkčnosti zařízení na odvětrání plynů Výměna palivového filtru (u benzínových motorů) Výměna palivového filtru (u naftových motorů) Výměna vložky vzduchového filtru (u benzínových motorů) Výměna vložky vzduchového filtru (u naftových motorů) Doplnění kapalin (chlazení motoru, brzdová, posilovač řízení, ostřikovač, baterie, atd.) Výměna ozubeného řemene pohonu rozvodu Výměna svíček a kontrola kabelů Kontrola vstřikovací a zapalovací soustavy (pomocí diagnostické zásuvky) Kontrola hladiny oleje v převodovce a diferenciálu (pouze u provedení s mechanickou převodovkou) Kontrola hladiny oleje v samočinné převodovce Výměna motorového oleje (nebo každých 18 měsíců) (každých km u naftových motorů) Výměna filtru motorového oleje (každých km u naftových motorů) Výměna brzdové kapaliny (nebo každých 24 měsíců) Výměna pylového filtru (nebo každých 12 měsíců) Copyright by Fiat Auto 1

3 Technické údaje Rozvrh údržby Bravo-Brava INTERVALY V TISÍCÍCH KM ÚKONY PLÁNOVANÉ ÚDRŽBY Vyměňte zapalovací svíčky, zkontrolujte vysokonapě ové kabely Vyměňte brzdovou kapalinu Zkontrolujte systém zapal./vstřik. (benzín. motory, pomocí konektoru pro vlastní diagnostiku) Vyměňte motorový olej a olejový filtr (u dieselových motorů každých km) Přídavné úkony Kromě úkonů, uvedených v programu plánované údržby, je také nutné provést následující kontroly: Kontrola každých 500 km nebo před dlouhými cestami Kontrola každých 5000 km (pouze u diesel. motorů) Vyměňte každé 2 roky Vyměňte každých km - hladina motorového oleje - hladina chladící kapaliny - hladiny brzdové kapaliny/činnost hydraul. spojky - tlak v pneumatikách - vypuštění kondenzační vody z palivového filtru - chladící kapalinu motoru\-kapalinu brzd/spojky - rozvodový řemen - olej mechanické převodovky 2 Copyright by Fiat Auto

4 Úvod Všeobecně Operace údržby spočívají v kontrole a obnovení účinnosti některých součástí vozidla, u kterých se v důsledku běžného používání předpokládá, že dojde k opotřebení a zhoršení kvality. V této sekci jsou popsány zásady údržby, které je nutno pravidelně provádět na vozidle v intervalech uvedených v Plánu řádné údržby (viz předchozí stránka). Každá operace je popsána, jako by byla samostatná. To znamená, že není předem stanoven ideální postup, který by bylo třeba provést při každé údržbě. Proto je třeba provádět úkony, které vyžadují demontáž stejných komponentů, pokud možno současně (a slučitelně v příslušných intervalech), aby se optimalizovala doba provádění údržby. Pokud by kromě úkonů řádné údržby bylo nutné provést další výměny nebo opravy, je nezbytné pro tyto výměny nebo opravy vyžádat souhlas zákazníka. ÚKONY ŘÁDNÉ ÚDRŽBY 1 KONTROLA STAVU A OPOTŘEBENÍ PNEUMATIK Zkontrolovat stav pneumatik. Především, zda není běhoun a bok pneumatiky popraskaný, což by nasvědčovalo zestárnutí pneumatiky, zda pneumatika není nadměrně nebo nepravidelně sjetá, odřená či roztřepená, porézní nebo pořezaná. Pomocí příslušné měrky zkontrolovat hloubku vzorku. Měření se provádí v průsečíku příčné a podélné drážky (v několika bodech po obvodu). Minimální přípustná tlouš ka je 1,6 mm. Rozdíl výšek vzorku jedné pneumatiky nesmí být vyšší než 2 mm. Rozdíl výšek vzorku pneumatik jedné nápravy nesmí být vyšší než 5 mm. V případě nadměrného opotřebení vzorku je nutno zkontrolovat tlak pneumatik a informovat zákazníka o případné nutnosti seřídit geometrické charakteristiky vozidla. Copyright by Fiat Auto 3

5 2 KONTROLA FUNGOVÁNÍ SIGNALIZACE OPOTŘEBENÍ DESTIČEK PŘEDNÍCH KOTOUČOVÝCH BRZD Odpojit konektor signalizace opotřebení předních brzdových destiček, ukostřit koncovku spojky na straně kabelového rozvodu a zkontrolovat, zda se na přístrojové desce rozsvítí příslušná kontrolka. 3 KONTROLA STAVU DESTIČEK ZADNÍCH KOTOUČOVÝCH BRZD (Bravo v) Demontovat zadní kolo a mezerou u brzdové čelisti zkontrolovat tlouš ku třecího materiálu. Tato tlouš ka nesmí být menší jak 1,5 mm. Zkontrolovat, zda jsou třecí plochy opotřebené pravidelně. Vizuálně zkontrolovat neporušenost prachovek brzdových čelistí. Zkontrolovat stav pracovních ploch brzdových kotoučů (opotřebení, hluboké drážky nebo vrypy). Seznámit zákazníka s nutností vyměnit nebo vybrousit (v případě brzdového kotouče) některý z kontrolovaných dílů. 4 KONTROLA STAVU A OPOTŘEBENÍ ZADNÍHO OBLOŽENÍ (BUBNOVÉ BRZDY) Demontovat zadní kolo a brzdový buben. Zkontrolovat tlouš ku brzdových obložení - minimální povolená hodnota je 1,5 mm. Zkontrolovat, zda obložení nejsou znečištěná olejem nebo tukem. Zkontrolovat účinnost vratné pružiny čelistí a automatického nastavování vůle mezi bubnem a čelistmi. Zkontrolovat účinnost brzdových válečků ovládání čelistí (volnou dráhu pístků, neporušenost prachovek). Zkontrolovat stav pracovních ploch brzdových bubnů (opotřebení, držáky nebo vrypy). Seznámit zákazníka s nutností vyměnit nebo osoustružit (v případě brzdového bubnu) některý z kontrolovaných dílů. Pokud je soustava opatřena inspekčním otvorem, je možné provést kontrolu tlouš ky brzdových obložení tímto otvorem bez demontáže bubnu. Toto platí pouze pro kontrolu tlouš ky brzdových obložení. 4 Copyright by Fiat Auto

6 5 Všeobecně VNĚJŠÍ VIZUÁLNÍ STAVU A NEPORUŠENOSTI: POTRUBÍ, PRYŽOVÉ ČÁSTI, HADICE, BRZDOVÁ A PALIVOVÁ SOUSTAVA Umístit vozidlo na zvedák. Vizuálně zkontrolovat: - případné unikání kapalin u těchto soustav: mazání, dodávka paliva, chlazení motoru, brzdy a posilovač řízení; - neporušenost pryžových prvků: pouzdra (kloubů), pružné členy (lůžka) a kryty (ochranné); zkontrolovat, zda nejsou povolená přídržná hrdla potrubí a krytů. Zkontrolovat správnou polohu vodičů a kabelů v upevňovacích prvcích v motorovém prostoru. Zkontrolovat rovněž, zda o sebe netřou brzdové hadice ani při maximálním rejdu. 5 KONTROLA NAPNUTÍ A PŘÍPADNÉ SEŘÍZENÍ ŘEMENŮ RŮZNÝCH POHONŮ Kontrola napnutí a případné seřízení řemenů různých pohonů se provádí pomocí přípravků Tato kontrola se neprovádí u motorů vybavených automatickým napínačem. Bravo-Brava v Zkontrolovat, zda hodnoty napnutí řemenu pohonu alternátoru a řemenu pohonu hydraulického řízení, zjištěné pomocí příslušného přípravku, odpovídají hodnotám předepsaným v tabulce uvedené na konci této kapitoly. Pokud zjistíte, že jste naměřili jiné hodnoty, je nutno nastavit správnou hodnotu napnutí tak, že povolíte šroub (1) a otočíte napínačem pomocí šestihranného otvoru. Znovu dotáhnout šroub a zkontrolovat napnutí řemene pohonu alternátoru. Seřízení řemene pohonu čerpadla hydraulického se provede pomocí seřizovacího šroubu a přítužné matice (2). Copyright by Fiat Auto 5

7 Bravo v Zkontrolovat, zda hodnoty napnutí řemenu pohonu alternátoru kompresoru klimatizace a řemenu pohonu hydraulického řízení, zjištěné pomocí příslušného přípravku, odpovídají hodnotám předepsaným v tabulce, jež je uvedena na konci této kapitoly. Pokud zjistíte, že jste naměřili jiné hodnoty, je nutno nastavit správnou hodnotu napnutí řemenu hydraulického řízení pomocí prostředního šroubu napínače - povolit šrouby (1), napnout řemen a znovu dotáhnout šrouby (1). Řemen pohonu alternátoru - kompresoru klimatizace se napne pomocí příslušného seřizovacího šroubu. V případě nutnosti demontovat kryt kompresoru. Bravo-Brava 1929 TD Zkontrolovat, zda hodnoty napnutí, zjištěné pomocí příslušného přípravku, odpovídají hodnotám předepsaným v tabulce uvedené na konci této kapitoly. Pokud zjistíte, že jste naměřili jiné hodnoty, je nutno pomocí připevňovacích šroubů alternátoru a seřizovacího šroubu zajistit správného napnutí příslušného řemene. Napnutí řemene pohonu čerpadla hydraulického řízení se provede pomocí mikrometrického šroubu a příslušných připevňovacích šroubů čerpadla. 6 Copyright by Fiat Auto

8 Hodnoty napnutí použitých řemenů Všeobecně 3 drážky atd. 4 drážky atd. 5 drážky atd. 6 drážky atd. 7 drážky atd. Hodnoty napnutí nových řemenů Typologie klínového řemenu 3 drážky atd. 4 drážky atd. 5 drážky atd. 6 drážky atd. 7 drážky atd. Typologie řemenů POLY-V Počet drážek řemene POLY-V se stanoví tak, že se spočítá počet zubů nebo hrotů řemene (3 7), jak je uvedeno na obrázku. Zda je klínový řemen typu AV 10 - AV 11 atd. se stanoví tak, že se odečte kóta X na hřbetu řemene. Pokud je hodnota 10 mm, jedná se o řemen AV 10, pokud 11 mm, jedná se o řemen AV 11 atd. Copyright by Fiat Auto 7

9 7 VIZUÁLNÍ KONTROLA STAVU KLÍNOVÝCH / POLY-V ŘEMENŮ RŮZNÝCH POHONŮ - Odpojit kabel od záporného pólu baterie, demontovat pravé přední kolo, vyndat panel příslušného podběhu tak, aby byl přístup k řemenům pohonu pomocných orgánů. - Nasadit montážní klíč baterie, demontovat pravé přední kolo, vyndat panel příslušného podběhu tak, aby byl přístup k řemenu pohonu pomocných orgánů. Nasadit montážní klíč na matici (nebo šroub) připevňující setrvačník (1), otočit klikovým hřídelem a zkontrolovat stav řemenů pohonu pomocných orgánů. Zkontrolovat, zda řemen není nějak porušený. Především zda není natržený, naříznutý, zda není povrch materiálu opotřebený (povrch musí být na pohled hladký a lesklý),zda na něm nejsou vyschlé nebo zatvrdlé úseky, které by mohly způsobit ztrátu jeho přilnavosti. Zkontrolovat rovněž, zda řemen nepřišel do kontaktu s olejem nebo s rozpouštědly, které by mohly narušit pružnost pryže, z níž je vyroben, nebo snížit přilnavost. V případě výskytu některé z těchto závad informujte zákazníka o nutnosti řemen vyměnit. Pokud je řemen znečistěný olejem nebo jinými kapalinami, zkontrolovat případný únik kapaliny a po dohodě se zákazníkem odstranit příčiny. 8 Copyright by Fiat Auto

10 8 Všeobecně KONTROLA / SEŘÍZENÍ DRÁHY NEBO VÝŠKY SPOJKOVÉHO PEDÁLU Kontrolu je nutno provést pouze na vozidlech s mechanickým vypínáním ( v v v TD 1929 D). Pohonný agregát v je opatřen hydraulickým vypínáním. 1. Změřit dráhu spojkového pedálu: 1. Úplně sešlápnutý pedál 2. Pedál v klidové poloze X. Dráha pedálu: 155 ± 10 mm ( v) 170 ± 10 mm ( v v TD D) 2. Při seřízení spojkového pedálu v klidové poloze se postupuje takto: - sešlápnout dvakrát nebo třikrát spojkový pedál a usadit vypínání spojky; - zkontrolovat, zda má dráha X spojkového pedálu předepsanou hodnotu. Dráha se měří pravítkem ve středu pedálu a rovná se vzdálenosti mezi koncovou polohou pedálu (pedál v kontaktu se skeletem) a jeho klidovou polohou; - případné seřízení dráhy se provede pomocí matice a protimatice lana ovládání spojky. POZN.: Pod pedálovou konzolou se nesmějí nacházet překážky, které by omezovaly pohyb pedálu po celé dráze. Především je nutno dávat pozor, aby koberečky pod pedály byly vždy dobře položené a nepřekážely pohybu pedálu. Copyright by Fiat Auto 9

11 9 KONTROLA / SEŘÍZENÍ PÁKY PARKOVACÍ BRZDY Několikrát zatáhnout parkovací brzdu a zkontrolovat, zda má zdvih ozubeného úseku pět poloh. V opačném případě provést seřízení takto: - demontovat kryt páky parkovací brzdy; - nastavit délku dráhy lana parkovací brzdy povolením nebo utažením seřizovací matice; - zkontrolovat, zda dráha páky parkovací brzdy odpovídá pěti zubům. Seřízením je nutno dosáhnout toho, že dráha páky parkovací brzdy odpovídá pouze pěti zubům. Jakmile je páky parkovací brzdy v klidové poloze, musí se zadní kola volně otáčet. V opačném případě je nutno provést seřízení znovu KONTROLA/SEŘÍZENÍ VŮLE ZDVIHÁTEK Při kontrole a nastavení vůle zdvihátek je nutno demontovat následující díly: Bravo-Brava 1910 TD 1. Demontovat horní kryt motoru. 10 Copyright by Fiat Auto

12 1. Pomocí přípravku odpojit trubku chladicí kapaliny motoru a vyšroubovat fitink na hlavě válců; vyšroubovat rovněž šroub vyznačený na obrázku a odsunout potrubí stranou. 2. Vyšroubovat připevňovací šrouby víka zdvihátek a demontovat víko. Odpojit přitom potrubí odvětrání palivových par a šroub, vyznačený na obrázku, připevňující víko ozubeného řemenu k víku zdvihátek. Zkontrolovat vůli zdvihátek. Bravo-Brava 1929 D 3. Vyšroubovat připevňovací šrouby víka zdvihátek, odpojit držáky a demontovat víko. Zkontrolovat vůli zdvihátek. Kontrola a případné nastavení vůle zdvihátek 4. Otočit vačkový hřídel tak, aby se sací a výfukové ventily dostaly do polohy, kdy jsou zavřené. Se studeným motorem zkontrolovat pomoci tlouš kometru, zda se vůle mezi sníženým rádiusem vačky a příslušným zdvihátkem nachází v předepsaném rozmezí hodnot: Pohonný agregát Sání Výfuk Copyright by Fiat Auto 11

13 Pokud tato vůle není v předepsaném rozmezí, postupujte takto: 1. Použitím nátlačné páky stáhnout dolů misku příslušného zdvihátka a zasunout aretovací přípravek zdvihátek tak, aby vruby na okraji zdvihátka byly natočeny tak, aby se usnadnilo vytažení měněné misky. 2. Vhodným způsobem nadzvednout misku a pak ji vyjmout pomocí kleští POZN.: Demontovanou misku je nutno vyměnit za novou, jejíž tlouš ka umožní obnovit správnou vůli ventilu. Stejně postupovat i u druhé misky dvojice seřizovaných ventilů. 12 KONTROLA EMISÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ (benzínové motory) Elektronické vstřikovací a zapalovací soustavy jsou schopny samočinně řídit předstih, obsah oxidu uhelnatého (CO) a průtočné množství vzduchu při volnoběhu. Proto není nutné je ručně seřizovat. Nicméně kontrola obsahu výfukových plynů na výstupu z katalyzátoru může poskytnout cenné indikace ohledně stavu fungování vstřikovací a zapalovací soustavy, o parametrech pohonného agregátu nebo katalyzátoru. Měření koncentrace oxidu uhelnatého (CO), nespálených uhlovodíků (HC) a hodnoty l se provádí s katalyzátorem zahřátým na provozní teplotu ( C) (doporučujeme nejdříve svižně projet vozidlo po dobu asi 5 10 minut, aby bylo jisté, že katalyzátor skutečně dosáhl provozní teplotu). Pak zasunout do výfukového potrubí sondu vhodně kalibrovaného testeru nejméně do hloubky 30 cm. Pokud tvar koncového úseku výfukového potrubí nedovolí kompletní zavedení sondy, je třeba jej nastavit prodlužovací trubkou, u které je zaručena těsnost spoje. 1. Zkontrolovat, zda koncentrace CO a hodnota l při volnoběhu a zrychleném volnoběhu splňují hodnoty stanovené ministerským oběžníkem: Měření volnoběhu motoru: mez CO 0,5 % obj. Měření zrychleného volnoběhu motoru ( ot/min): mez CO 0,3 % obj. Lambda = 1 ± 0,03 12 Copyright by Fiat Auto

14 V případě, že by naměřené hodnoty nesplňovaly meze stanovené ministerským oběžníkem, je třeba informovat zákazníka, že je nutno zkontrolovat: - zda správně funguje lambda sonda - pomocí testeru Fiat / Lancia; - zda do oblasti v blízkosti uložení lambda sondy neproniká vzduch; - vstřikovací soustavu, především pak stav opotřebení zapalovacích svíček. 2. Pokud je hodnota HC vyšší než 90 ppm, je nutno hledat příčinu závady v nesprávném seřízení motoru nebo ve snížení účinnosti katalyzátoru. NAPĚTÍ Faktor l je dán poměrem mezi množstvím nasávaného a teoretického vzduchu, který slouží pro spálení všeho vstřikovaného paliva. BOHATÉ SMĚSI CHUDÉ SMĚSI Pro získání optimální směsi je třeba, aby se množství vstřikovaného paliva co nejvíce blížilo teoretickému množství, které by bylo potřebné pro úplné spálení v poměru k množství vzduchu nasávaného motorem. V takovém případě se říká, že se faktor lambda rovná 1 (ideální směs) a CO je v mezích daných zákonem. S l ³ 1 (chudá směs) a nadměrným množstvím vzduchu má CO tendenci se držet na nízkých hodnotách; S l 1 (bohatá směs) a nedostatkem vzduchu má CO tendenci se držet na vysokých hodnotách. SOUČINITEL VZDUCHU Copyright by Fiat Auto 13

15 12 KONTROLA EMISÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ (naftové motory - pomocí opacimetru) Spustit motor vozidla a zahřát na provozní teplotu (2. zapnutí elektrického ventilátoru chlazení chladiče). Umístit měřicí jednotku opacimetru stabilně k výfukovému potrubí vozidla (výfukové plyny opacimetru musejí jít proti větru). Připojit hadici měřicí jednotky k výfukovému potrubí vozidla. Provést všechna zapojení a měření podle návodu výrobce přístroje. Sešlápnout na podlahu plynový pedál třikrát rychle za sebou až po dosažení režimu zásahu omezovače otáček motoru. Provést měření při pěti po sobě jdoucích plných akceleracích. Zaznamenat si maximální dosažené hodnoty. Výsledek získáme jako aritmetický průměr tří hodnot, jež jsou neblíže u sebe. V případě, že máte více trojic, zvolte tu trojici, u které bylo dosaženo největšího průměru. Srovnejte hodnoty s mezní hodnotou uvedenou na štítku vozidla a splňující směrnici EHS. Kde není tento údaj uveden, platí následující meze stanovené směrnicí 92/55/EHS: Naftový atmosférický motor : K = 2,5 m -1 Naftový motor s turbokompresorem: K = 3 m -1 Pokud je hodnota kouřivosti u výfuku vyšší než 70 %, informujte zákazníka o nutnosti provést sérii kontrol: stav vzduchového čističe, časování a průtok vstřikovacího čerpadla, vůli a časování ventilů, kalibrace a vyčištění vstřikovacích ventilů, kompresní poměr. 14 Copyright by Fiat Auto

16 13 KONTROLA FUNKČNOSTI ZAŘÍZENÍ NA ODVĚTRÁNÍ PLYNŮ Všeobecně Soustava na odvětrání benzínových par zabrání parám, které vznikají v palivové nádrži a ve vstřikovací a zapalovací soustavě, aby unikaly do ovzduší a tím ho znečiš ovaly uvolňováním lehkých uhlovodíků (HC), jež obsahují. Proto je nutné zkontrolovat, zda hadice, které jsou součástí soustavy, jsou ve správné poloze v motorovém prostoru. Dále je nutno zkontrolovat, zda nejsou naprasklé, naříznuté nebo zda netečnou, zda jsou správně uchycené a netřou se o ostatní komponenty. Zkontrolovat také neporušenost filtru s aktivním uhlím. Postavit vozidlo na zvedák a zkontrolovat neporušenost hadic pod podlahou vozidla. 14 VÝMĚNA PALIVOVÉHO FILTRU (u benzínových motorů) Při výměně palivového filtru provést následující operace: - Zvednout vozidlo; - vyšroubovat připevňovací šrouby palivového filtru k držáku; - odpojit od filtru rychlospojky palivového přívodního a zpětného potrubí; palivo, které vyteče při této operaci, zachytit do vhodné nádoby; - vyšroubovat připevňovací šrouby a vyndat filtr. POZN.: Filtr se NIKDY NESMÍ NAMONTOVAT OBRÁCENĚ, jinak se musí vyměnit (i po by jen po krátkém provozu v obrácené poloze). Šipka vyražená na vnějším obalu vyznačuje směr průtoku paliva. Po výměně filtru je nutno spustit motor a zkontrolovat, zda z fitinků neteče palivo. Copyright by Fiat Auto 15

17 15 VÝMĚNA PALIVOVÉHO FILTRU (u naftových motorů) Při výměně palivového filtru po odpojení kabelu od záporného pólu baterie postupujte takto: - Odpojit od filtru fitink (1) přívodního potrubí paliva z palivové nádrže; - Odpojit od filtru fitink (2) přívodního potrubí paliva do vstřikovacího čerpadla; - Odpojit elektrické zapojení (3) snímače ovládání předehřívání paliva; - Odpojit elektrické zapojení (4) napájení předehřívání paliva; - Vyšroubovat dvě matice připevňující filtr k přepážce mezi kabinou a motorovým prostorem a vyjmout kompletní filtr z vozidla. - Na pracovní stolici vyšroubovat palivový filtr (1) a příslušné těsnění z držáku (2). Při montáži palivového filtru postupovat takto: - namazat pryžové těsnění vložky; - naplnit filtrační vložku naftou (aby se zkrátila doba samočinného odvzdušnění); - zašroubovat vložku do držáku; - utáhnout vložku o 3/4 otáčky (moment 1,3 1,6 danm). U pohonného agregátu 1929 D, který je osazen čerpadlem Lucas, lze toho dosáhnout pomocí očíslovaných značek, které jsou vyryty na vložce. Například, jakmile se vložka nasadí na držák, je třeba na držáku provést značku, která souhlasí s některou značkou uvedenou na filtru. Pak je nutno zašroubovat filtr tak, že se odpočítá 6 značek za výchozí značkou. Výchozí značka Výchozí značka Vložka Vložka Ruční dotažení Momentové dotažení (6 značek) 16 Copyright by Fiat Auto

18 16 17 Všeobecně Vyšroubovat připevňovací šrouby víka vzduchového filtru. Zvednout víko a vyjmout filtrační prvek. Tato operace se usnadní uvolněním sponky spojovacího vlnovce k tělesu škrticí klapky. Při čištění může snadno dojít k poškození filtru, čímž se ohrozí správné fungování dodávky paliva do motoru. Pečlivě vyčistit pouzdro vložky vzduchového filtru. Vyměnit vzduchový filtr, namontovat víko zpět a zajistit ho sponkami. Pokud se na filtru vyskytují stopy po oleji, zkontrolujte případné infiltrace v celém vzduchovém rozvodu. POZN.: Při používání vozidla na prašných cestách je nutno měnit vzduchový filtr častěji. Na žádost zákazníka poskytněte odpovídající informace o optimálních intervalech údržby v závislosti na daném provozování vozidla. Copyright by Fiat Auto 17

19 18 DOPLNĚNÍ KAPALIN Chladicí kapalina motoru Když je motor zahřátý na vyšší teplotu, nesnímejte uzávěr z nádržky: nebezpečí popálenin Hladinu kapaliny je nutno kontrolovat se studeným motorem. Nesmí být pod značkou MIN, která je vyznačená na nádržce. Pokud je hladina nedostatečná, pomalu dolévejte hrdlem nádržky směs destilované vody a kapaliny Paraflu 11 od firmy Fiat Lubrificanti v poměru 50 %. POZN.: Jestliže přidáte Paraflu Formula Europa do první náplně Paraflu 11, není možné zkontrolovat účinnost nemrznoucího prostředku pomocí normálního kontrolního zařízení. Paraflu Formula Europa je již hotová směs, do které není nutno přidávat vodu. Hladina brzdové kapaliny Kontrolu hladiny brzdové kapaliny je nutno provést s vozidlem stojícím na rovině. Zkontrolovat, zda je hladina kapaliny v nádržce na značce MAX uvedené na nádržce. Postupné klesání hladiny brzdové kapaliny během času je zcela normální, protože je odrazem opotřebovávání brzdových obložení. Hladina brzdové kapaliny v nádržce nesmí překročit úroveň MAX. Je nutno zkontrolovat fungování kontrolky na přístrojové desce: když zatlačíte na víko nádržky (klíček spínací skříňky je v poloze MAR), musí se kontrolka rozsvítit. 18 Copyright by Fiat Auto

20 Pro doplnění je nutno používat pouze kapaliny klasifikované jako DOT4. Především se doporučuje používat kapalinu Tutela TOP C, která byla použita jako první náplň. Brzdová kapalina se nesmí dostat do kontaktu s lakovanými díly, protože je vysoce korozní. Kdyby se tak stalo, okamžitě ji smyjte vodou. Symbol na nádržce značí, že se jedná o brzdovou kapalinu syntetického typu. Tím se odlišuje od kapalin minerálního typu. Používáním kapalin minerálního typu se nenapravitelně zničí speciální pryžové těsnění brzdové soustavy. Kapalina do posilovače řízení Zkontrolovat na rovně stojícím vozidle a se studeným motorem, zda je hladina mezi značkami MIN a MAX, které se nacházejí na měrce připevněné na uzávěru nádržky. Před kontrolou nejdříve očistit měrku, pak zašroubovat uzávěr na doraz, vyšroubovat ho a zkontrolovat hladinu. Zahřátá kapalina může přesahovat nad značku MAX. V případě nutno kapalinu doplňte. Dbejte na to, aby kapalina měla stejné charakteristiky jako kapalina v nádržce. Spus te motor a vyčkejte, až se hladina kapaliny v nádržce stabilizuje. S běžícím motorem otočte volantem několikrát úplně doprava a doleva. Doplňte kapalinu tak, aby hladina dosahovala na značku MAX a pak nasa te a zatáhněte uzávěr nádržky. Dbejte na to, aby se kapalina do posilovače řízení nedostala do kontaktu se zahřátými částmi motoru - je hořlavá. Copyright by Fiat Auto 19

21 Hladina kapaliny v omývači předního /zadního skla a v případném omývači světlometů Pro doplnění kapaliny vyjměte uzávěr, zvedněte nahoru filtr a doplňte směs vody a kapaliny Arexons DPI v těchto poměrech: - 30 % Arexons DP1 a 70 % vody v létě; - 50 % Arexons DP1 a 50 % vody v zimě; Při teplotách pod -20 C používejte čistý Arexons DP1. Provedení s omývačem světlometů jsou vybavena měrkou, která udává množství kapaliny v nádržce omývače skel. Hladina motorového oleje Při kontrole hladiny oleje v motoru musí vozidlo stát na rovné ploše a motor musí být studený nebo vychladlý nejméně 10 minut po zastavení. Hladina oleje se musí pohybovat mezi značkami MIN a MAX na měrce. Vzdálenost mezi značkami MIN a MAX na měrce odpovídá asi 1 litru oleje. Pokud se hladina oleje blíží značce MIN nebo je dokonce pod ní, je nutno doplnit olej nalévacím hrdlem až na značku MAX. Hladina oleje nikdy nesmí překročit značku MAX. Při dolévání oleje postupujte s nejvyšší opatrností a dbejte na to, aby olej neukapával do větracích otvorů alternátoru, což by mohlo těžce poškodit alternátor a vyvolat i nebezpečí požáru. Nepoužívejte pro doplnění oleje jiný olej než ten, který se nachází v motoru. Ujetí počtu kilometrů dle Plánu řádné údržby je zaručeno pouze za podmínky, že budete používat polosyntetický olej. Před kontrolou hladiny po doplnění nechte nejdříve protočit motor na několik sekund a po zastavení motoru počkejte několik minut. 20 Copyright by Fiat Auto

22 Hladina kapaliny v baterii Baterie je typu se sníženou údržbou. V normálních provozních podmínkách není nutné do baterie doplňovat destilovanou vodu. S vozidlem stojícím na rovině se musí hladina kapaliny do baterie (elektrolytu) nacházet mezi značkami vyznačenými na baterii. Pokud by hladina klesla pod značku MIN, je nutno zvednout víko (1) a případně doplnit destilovanou vodou. Kapalina obsažená v baterii je jedovatá a korozní. Vyhýbejte se zasažení pokožky nebo očí. Nepřibližujte se k baterii s volným plamenem nebo s možnými zdroji jiskření - nebezpečí výbuchu a požáru. Kontrolujte stav nabití baterie pokud možno vždy na začátku zimního období, aby nemohlo dojít k zamrznutí elektrolytu. Tuto kontrolu provádějte častěji, pokud se vozidlo používá převážně na krátké vzdálenosti nebo pokud je vybaveno spotřebiči s trvalým odběrem i při vypnutém klíčku spínací skříňky. Copyright by Fiat Auto 21

23 Umístit vozidlo na zvedák, odpojit kabel od záporného pólu baterie, demontovat přední kolo a panel příslušného podběhu. Sejmout kryt hnacího řemene rozvodu. 19 VÝMĚNA OZUBENÉHO ŘEMENE POHONU ROZVODU Bravo-Brava v Umístit vozidlo na zvedák a: - odpojit kabel od záporného pólu baterie; - demontovat pravé přední kolo; - demontovat panel pravého příslušného podběhu, aby byl přístup k řemenu pohonu pomocných orgánů: 1. Povolit prostřední matici automatického napínače tak, aby se uvolnila pružina uvnitř tohoto zařízení a uvolnit řemen pohonu pomocných orgánů. Svléknout řemen ze setrvačníku, ale nechat ho nasazený na řemenici čerpadla hydraulického řízení; to znamená, že není nutné demontovat horní kryt řemenice čerpadla hydraulického řízení. 2. Demontovat horní kryt ozubeného řemene pohonu rozvodu poté, co by demontován protilehlý držák potrubí chladicí kapaliny. 3. Povolit připevňovací šrouby setrvačníku a pak točit setrvačníkem tak, aby značka na setrvačníku souhlasila se značkou na krytem pod ním. Vyndat setrvačník. 4. Demontovat spodní kryt ozubeného řemene. 22 Copyright by Fiat Auto

24 1. Povolit šroub automatického napínače, uvolnit ozubený řemen a demontovat ho. Montáž řemene rozvodu 2. Demontovat víko zdvihátek, pomocí klíče povolit připevňovací šroub řemenice pohonu vačkového hřídele; nasadit ozubený řemen na ozubené kolo klikového hřídele a demontovat dva připevňovací šrouby - vyznačené na obrázku - olejového čerpadla k bloku motoru. 3. Nasadit přípravek tak, aby otvor (1) přípravku souhlasil s kolíkem na ozubeném kole klikového hřídele. V této poloze se 1. válec nachází v HÚ. 4. Demontovat připevňovací šrouby víka rozvodu na straně výfuku, povolit víka na straně sání, zvednou mazací potrubí, demontovat 2. víko a zasunout do jeho lůžka přípravek pro časování vačkového hřídele a pak všechna víka utáhnout prozatímním momentem 1 danm. Při zvedání mazacího potrubí je nutno postupovat s nejvyšší opatrností, aby nedošlo k jeho zdeformování nebo prasknutí. Copyright by Fiat Auto 23

25 1. Dokončit montáž ozubeného řemenu v následujícím pořadí operací: - hnací pastorek klikového hřídele (1); - hnací řemenici vačkového hřídele (2); - řemenici čerpadla chladicí kapaliny (3); - automatický napínač (4). POZN.: Při montáži řemenu je nutno dbát na to, aby se řemen nepoškodil, to znamená, aby nebyl ohnut do ostrého úhlu. Při montáži řemene je nutno, aby šipky na řemenu směřovaly po směru otáčení motoru. Napnutí ozubeného řemenu 2. Nasadit přípravek v bodě vyznačeném na obrázku a přesunout páčku (1) na napínači do polohy maximálního napnutí řemene, pak utáhnout přítužnou matici napínače. 3. Pomocí klíče utáhnout připevňovací šroub řemenice pohonu vačkového hřídele momentem 11,3 danm. 24 Copyright by Fiat Auto

26 1. Demontovat přípravek a namontovat 2. víko do lůžka. Pro tuto operaci je nutno demontovat připevňovací šrouby 1., 2., 3. a 4. víka na straně výfuku, povolit víka na straně sání, lehce nadzvednout mazací potrubí a vytáhnout přípravek a uložit víko a utáhnout všechny připevňovací šrouby vík předepsaným momentem. Při zvedání mazacího potrubí je nutno postupovat s nejvyšší opatrností, aby nedošlo k jeho zdeformování nebo prasknutí. 2. Demontovat přípravek , který byl před tím nasazen na ozubené kolo rozvodu. Otočit klikovým hřídel o dvě otočky po směru otáčení. Povolit přítužnou matici napínače a postavit páčku (1) do souhlasné polohy s pevnou značkou (2). Utáhnout předepsaným momentem přítužnou matici napínače. 3. Namontovat zpět všechny před tím demontované díly. Dbát na to, aby řemenice pohonu pomocných orgánů byla namontována tak, aby byl otvor řemenice zasunutý do kolíku (1) na pastorku klikového hřídele. Zkontrolovat opět časování motoru. Zkontrolovat, zda značka (2) na řemenici souhlasí se značkou (3) na krytu ozubeného řemene. Copyright by Fiat Auto 25

27 Umístit vozidlo na zvedák a: - odpojit kabel od záporného pólu baterie; - demontovat pravé přední kolo; - demontovat panel pravého příslušného podběhu. 1. Aby byl přístup k ozubenému řemenu, je třeba svléknout ze setrvačníku řemen pohonu alternátoru. To znamená, že se povolí připevňovací šroub napínače, jak je vyznačeno na obrázku. 2. Po demontáži přívodního potrubí, které se nachází u horní části krytu ozubeného řemene, demontovat svíčky a nasadit komparátor k prvnímu válci pomocí držáku ; otáček klikovým hřídelem, až po naměření HÚ. 3. Zkontrolovat, zda značka (1) na setrvačníku souhlasí se značkou (2), která se nachází na spodním krytu ozubeného řemenu. Zkontrolovat rovněž, zda značka na setrvačníku souhlasí se značkou na krytu převodovky, jak je vyznačeno na výřezu na obrázku. 4. Demontovat spodní kryt setrvačníku z krytu převodovky a nasadit upínač setrvačníku a vyndat setrvačník. Vyšroubovat horní a spodní připevňovací šrouby krytu ozubeného řemene a vyndat ho. 26 Copyright by Fiat Auto

28 1. Povolit přítužnou matici automatického napínače, povolit řemen a demontovat ho. Časování vačkových hřídelí na hodnotu 0 2. Pomocí přípravku namontovaný do držáku povolit připevňovací šrouby řemenic vačkových hřídelů. 3. Demontovat zapalovací cívky po povolení přítužných matic na držáku a odpojení příslušných zapojení. Demontovat zadní víka vačkových hřídelů, jak je vyznačeno na obrázku. 4. Nasadit přípravky časování vačkových hřídelů tak, aby uložení hřídele (1) souhlasilo s výstupkem (2) na přípravku. Zasunout výstupek do uložení hřídelů a upevnit přípravek k horní hlavě válců tam, kde původně byla víka, která jsme demontovali. Provést tuto operaci jak u vačkového hřídele na straně sání, tak u hřídele na straně výfuku. Pokud by se přípravky nedaly dobře zasunout namísto vík a bylo by nutné otočit vačkovými hřídeli, je nutno písty ustavit tak, aby se žádný z nich nenacházel v HÚ, a tím zabránit, aby se ventily nezapříčily. Přípravek , které se používají pro časování, se od sebe liší vybráním (3), které je provedeno v dolním rohu a které musí souhlasit s uzávěrem (4) na horní hlavě válců. Copyright by Fiat Auto 27

29 1. Nasadit ozubený řemen pouze na pastorek klikového hřídele. Pomocí upínače setrvačníku namontovat setrvačník a utáhnout příslušnou matici momentem 22 danm. Sundat upínač setrvačníku. 2. Povolit příslušné připevňovací prvky a demontovat napínač řemene pohonu pomocných orgánů, aby bylo možné aplikovat přípravek pro časování v poloze 0. Zkontrolovat pomocí komparátoru, zda se válec č. 1 nachází v HÚ, pak připevňovacím šroubem ozubeného řemene upevnit pevnou značkou, vyznačenou na obrázku, do vybrání použitého šroubu. 3. Namontovat základnu kotouče se stupnicí na řemenici pohonu pomocných orgánů a připevnit ji k řemenici šroubem. Namontovat kotouč se stupnicí na příslušnou základnu tak, aby poloha 0 kotouče souhlasilo s již nastavenou pevnou značkou. 4. Otočit klikový hřídel asi o 10 v normálním směru otáčení - pomocí klíče, který se nasadí na přítužnou matici setrvačníku. Na komparátoru naměřit hodnotu axiálního posuvu pístu (např. 0,6 mm) 28 Copyright by Fiat Auto

30 1. Otočit klikovým hřídelem proti směru otáčení asi o 20 oproti pevné značce. a pak otáčet klikovým hřídelem v normálním směru otáčení tak, aby jsme na komparátoru odečetli stejnou hodnotu axiálního posuvu, jako před tím (0,6 mm). 2. Přečíst na kotouči se stupnicí hodnotu úhlu tohoto axiálního posuvu (např. 8 ). Vypočítat aritmetický průměr hodnoty úhlu klikového hřídele, který byl nastaven na začátku (10 ), a stávající hodnotou (8 ) a uvolnit kotouč se stupnicí a nastavit ho proti pevné značce - bez otočení klikového hřídele - na hodnotu vypočítanou jako aritmetický průměr (například 9 = průměr hodnot 10 a 8 ). Opět upnout kotouč se stupnicí. 3. Otočit řemenicí klikového hřídele po směru hodinových ručiček tak, aby hodnota 0 na stupnici souhlasila s pevnou značkou. 4. Otočit klikovým hřídelem o 10 po směru a proti směru hodinových ručiček a zkontrolovat na komparátoru, zda hodnota, kterou zjistíme při otáčení hřídele po směru hodinových ručiček je stejná jako hodnota, kterou zjistíme při otáčení hřídele proti směru hodinových ručiček. V případě, že by hodnoty zjištěné na komparátoru dle postupu uvedeného v bodě 4 nebyly stejné, je nutno znovu provést celou proceduru. Copyright by Fiat Auto 29

31 Napnutí ozubeného řemene 1. Dokončit zpětnou montáž ozubeného řemene v následujícím pořadí: 1. Ozubené (již nasazené) ozubené kolo klikového hřídele - 2. Ozubené kolo olejového čerpadla - 3. Pevná kladka - 4. Řemenice rozvodu na straně sání - 5. Řemenice rozvodu na straně výfuku - 6. Automatický napínač Při nasazování řemene musí být řemenice vačkových hřídelů otočeny směrem doprava, aby se případně zajistila vůle pro správné nasazení řemene na tyto řemenice a zároveň i správné napnutí již nasazeného úseku řemene. 2. Vyšroubovat šroub (1), aby bylo možné nasadit přípravek pro napnutí ozubeného řemene. 3. Pomocí přípravku napnout řemen na maximum, utáhnout matici napínače. Demontovat komparátor a utáhnout řemenice vačkových hřídelů momentem 11,5 danm pomocí přípravku na držáku Demontovat přípravky ; otočit klikovým hřídele o dvě otáčky, povolit přítužnou matici napínače pomocí klíče přesunout značku (1) napínače tak, aby souhlasila se značkou (2). Utáhnout přítužnou matici napínače řemene momentem 2,3 danm. Provést poslední kontrolu: namontovat znovu komparátor, změřit HÚ a zkontrolovat, zda přípravky dobře sedí na vačkových hřídelích. Namontovat zpět všechny původně demontované díly. 30 Copyright by Fiat Auto

32 Umístit vozidlo na zvedák a: - odpojit kabel od záporného pólu baterie; - demontovat pravé přední kolo; - demontovat panel pravého příslušného podběhu. 1. Povolit prostřední matici automatického napínače tak, aby se uvolnila pružina uvnitř tohoto zařízení a uvolnit řemen pohonu pomocných orgánů. Svléknout řemen. 2. Demontovat pevnou kladku řemene pohonu pomocných orgánů, vyšroubovat spodní a horní připevňovací šrouby kryt ozubeného řemene a sejmout kryt. 3. Demontovat kryt zapalovacích cívek, odpojit zapojení cívek, kostřicí kabel (1) a potrubí odvětrání olejových par z víka hlavy válců (2). 4. Odpojit zapojení kompresoru, uvolnit příslušný kabel, povolit připevňovací šrouby vyznačené na obrázku a demontovat víko hlavy válců. Copyright by Fiat Auto 31

33 1. Pomocí příslušného klíče demontovat zapalovací cívky. Nasadit komparátor k válci č. 1 pomocí držáku , otáčet klikovým hřídelem až do HÚ. 2. Odstranit 2. připevňovací víko vačkového hřídele na straně sání a 3. připevňovací víko vačkového hřídele na straně výfuku, jak je zobrazeno na obrázku.. Při demontáži vík vačkových hřídelů je nutné si je vhodně označit, aby byly namontovány zpět přesně do jejich původních poloh. V opačném případě by na to mohla doplatit spolehlivost vačkových hřídelů 3. Nasadit a upnout dvojici přípravků namísto demontovaných vík. Dvojice přípravků musí přesně sledovat profil vaček vačkových hřídelů. 4. Odstranit spodní kryt převodovky a nasadit upínač setrvačníku Demontovat setrvačník (řemenici pohonu pomocných orgánů). 32 Copyright by Fiat Auto

34 1. Zkontrolovat, zda středicí výstupek na ozubeném kole pohonu rozvodu je v ose s motorem. Demontovat víčko s průhledem, které se nachází na zvou převodovky. Zkontrolovat rovněž, zda značka na setrvačníku souhlasí se značkou na zvonu.. Povolit matici vyznačenou na obrázku a povolit ozubený řemen. Sejmout řemen. Montáž ozubeného řemenu 3. Aby se usnadnilo nasazení ozubeného řemen, pomocí přípravku povolit připevňovací šroub řemenice vačkového hřídele na straně sání a řemenice na straně výfuku. Otvory těchto řemenic umožňují dobré sesazení řemene a řemenice. 4. Nasadit řemen v následujícím pořadí: 1. Hnací pastorek klikového hřídele - 2. Pevná kladka - 3. Řemenice vačkového hřídele na straně výfuku - 4. Řemenice vačkového hřídele na straně sání - 5. Kladka automatického napínače - 6. Řemenice čerpadla chladicí kapaliny motoru. POZN.: Při nasazování je nutno zabránit jeho zlomení řemenu do ostrého úhlu, aby se neporušila jeho struktura. Řemen je nutno nasadit tak, aby šipka, jež je na něm vyznačena, odpovídala směru otáčení motoru. Na řemenu jsou tři značky, které sloužily pro montáž u výrobce. Copyright by Fiat Auto 33

35 Napnutí ozubeného řemene 1. Nasadit přípravek do otvoru v držáku automatického napínače; otočit přípravek tak, aby vyvinul na automatický napínač sílu, jež napne řemen na maximum. Utáhnout matici upevňující napínač k držáku. 2. Utáhnout připevňovací šrouby řemenice vačkového hřídele na straně sání a výfuku momentem 11,8 danm pomocí přípravku Demontovat dvojiti přípravků a nasadit zpět víka vačkových hřídelů (podle značení při demontáži) do správné polohy a utáhnout je momentem 1,5 danm. Demontovat upínač setrvačníku a otočit klikovým hřídelem dvě otáčky po směru otáčení. Povolit přítužnou matici napínače řemene a pomocí přípravku ustavit do souhlasné polohy pohyblivou značku (1) napínače a pevnou značku (2) na bloku motoru. Utáhnout momentem 2,5 danm matici napínače a pak namontovat zpět všechny původně demontované díly. 34 Copyright by Fiat Auto

36 Bravo v Všeobecně Demontáž-montáž ozubeného řemenu nelze provést na vozidle, protože mezi krytem ozubeného řemenu skeletem není dostatek místa. Proto je nutno před touto operací umístit motor na pracovní stolici. Postupuje se podle pokynů uvedených v technické servisní příručce ke generální opravě motoru. 1. Pro informaci lze uvést, že časování vačkových hřídelů se provádí tak, že se přípravky nasadí na místo 2. válce rozvodu na straně výfuku a víka 3. válce rozvodu na straně sání. POZN.: Písmena A a S uvedená na přípravcích mají tento význam: A = sání, S = výfuk. Zkontrolovat profil přípravků plně odpovídá profilu vaček vačkových hřídelů. 2. Pro stanovení HÚ válce č. 1 umístit komparátor na držáku a našroubovat ho na místo zapalovací svíčky prvního válce. Otáčet klikovou hřídelí až po dosažení HÚ dle komparátoru. V HÚ musí značka na ozubeném kole klikového hřídele souhlasit se značkou na víku olejového čerpadla. 3. S povolenými řemenicemi vačkových hřídelů nasadit řemen v následujícím pořadí: 1. - Ozubené kolo klikového hřídele - 2. Pevná kladka - 3. Řemenice vačkového hřídele na straně výfuku - 4. Řemenice vačkového hřídele na straně sání - 5. Automatický napínač - 6. Čerpadlo chladicí kapaliny motoru. Řemen je nutno nasadit tak, aby šipka, jež je na něm vyznačena, odpovídala směru otáčení motoru. Na řemenu jsou dvě značky, které sloužily pro montáž u výrobce. Copyright by Fiat Auto 35

37 1. Zapáčit šroubovákem na výstupek automatického napínače tak, aby se napínač přesunul do polohy maximálního napnutí řemene. Utáhnout přítužnou matici napínače. 2. Pomocí klíče utáhnout předepsaným momentem řemenice rozvodu na straně výfuku a sání. Demontovat přípravky, které byly nasazeny pro časování a upnutí vačkových hřídelů a otočit klikovým hřídelem o dvě otáčky po směru otáčky. 3. Povolit přítužnou matici napínače a ustavit do souhlasné polohy pohyblivou značku (1) napínače a pevnou značku (2). Utáhnout předepsaným momentem matici napínače a pak namontovat zpět všechny původně demontované díly. 36 Copyright by Fiat Auto

38 Umístit vozidlo na zvedák a: - odpojit kabel od záporného pólu baterie; - demontovat pravé přední kolo; - demontovat panel pravého příslušného podběhu. 1. Otočit napínač řemene pohonu pomocných orgánů po směru šipky, povolit řemen a sundat ho. 2. Demontovat spodní kryt motorového prostoru, vyšroubovat šrouby krytu převodovky a nasadit upínač setrvačníku Demontovat setrvačník (řemenici pohonu pomocných orgánů). 3. Demontovat spodní kryt ozubeného řemene; demontovat ojničku včetně držáku u horního krytu ozubeného řemene a demontovat kryt. 4. U 1910 TD 75 zkontrolovat, zda vstřikovací čerpadlo je sfázované, tozn. zda souhlasí značky (1) a (2) vyznačené na obrázku. Pomocí montážních šroubů (3), které se zasunou do otvorů na řemenici, utáhnout řemenici v poloze fáze. Copyright by Fiat Auto 37

39 1. Povolit matici vyznačenou na obrázku napínače, uvolnit řemene a sundat ho. Zpětná montáž a napnutí ozubeného řemene 2. Demontovat šroub (1) vyznačený na obrázku, který připevňuje olejové čerpadlo. Na místo šroubu zasunout čep přípravku Nasadit ozubený řemen, ale pouze na ozubeného kolo klikového hřídele. 3. Nasadit přípravek na ozubeného kolo klikového hřídele a na čep (3); otáčet postupně klikovým hřídelem tak, aby kolík (2) zapadl do otvoru (1). Tím získáme HÚ prvního válce. 4. Pomocí přípravku otáčet řemenicí vačkového hřídele tak, abychom dostali tato ustavení: - až do motoru značka (1) na řemenici musí být posunuta o 7 zubů (po směru hodinových ručiček) vůči značce (2) na víku zdvihátek; - od motoru značka (1) na řemenici musí souhlasit se značkou (3) na víku zdvihátek. POZN.: Rozvod je správné načasován, jakmile s válcem č. 1 v HÚ se značka (1) nachází v poloze vyznačené na obrázku (u motorů do č se poloha značka může odchýlit o ± 3 motoru neboli 1 /2 hrotu). 38 Copyright by Fiat Auto

40 1. U provedení 1910 TD 100 povolit připevňovací šrouby řemenice vstřikovacího čerpadla a otočit jí tak, aby se do bodu vyznačeném na obrázku dal nasadit čep Dokončit montáž ozubeného řemenu v následujícím pořadí: 1. Ozubené kolo klikového hřídele 2. Pevná kladka 3. Řemenice rozvodu 4. Řemenice vstřikovacího čerpadla 5. Automatický napínač 6. Čerpadlo chladicí kapaliny U všech motorů před úpravou a po ní je možné nasazení nového řemenu a časování rozvodu provést tak, že se příčné značky na hřbetu ozubeného řemenu (A) dají do souhlasné polohy s příslušnými značkami na řemenicích. POZN.: Řemen je nutno nasadit tak, aby šipka na řemenu souhlasila se směrem otáčení motoru. 3. Zapáčit v bodě vyznačeném na obrázku tak, aby se pohyblivá značka (1) na napínači se dostala do polohy maximálního napnutí. Utáhnout přítužnou matku napínače. 4. U provedení 1910 TD 75 uvolnit řemenici pohonu vstřikovacího čerpadla povolením příslušných šroubů. Copyright by Fiat Auto 39

41 1. U provedení 1910 TD 100 upnout řemenici pohonu vstřikovacího čerpadla a utáhnout předepsaným momentem příslušné připevňovací šrouby. Vyndat přípravek Otočit klikovým hřídelem o dvě otáčky v normálním směru otáčení, uvolnit přítužnou matici napínače a ustavit do souhlasné polohy pevnou značku (1) na držáku napínače a pohyblivou značku (2) napínače řemene. Utáhnout předepsaným momentem matici napínače. Namontovat zpět původně demontované díly v opačném pořadí operací. Bravo-Brava 1929 D Umístit vozidlo na zvedák a: - odpojit kabel od záporného pólu baterie; - demontovat pravé přední kolo; - demontovat panel pravého příslušného podběhu. 3. Povolit připevňovací šrouby a seřizovací šroub a sundat řemen pohonu alternátoru. V případě vozidel vybavených klimatizací sundat ze setrvačníku i řemen pohonu kompresoru. 40 Copyright by Fiat Auto

42 1. Demontovat horní kryt ozubeného řemene, v případě potřeby uvolnit z víka držáky potrubí chladicí soustavy motoru. 2. Demontovat spodní kryt ozubeného řemene. 3. Demontovat spodní kryt setrvačníku ze zvonu převodovky. 4. Nasadit upínač setrvačníku a zabránit tak případnému otáčení klikového hřídele. 5. Demontovat setrvačník a pak sundat i upínač setrvačníku Copyright by Fiat Auto 41

43 1. Otočit klikovým hřídelem v normálním směru otáčení tak, aby značky na řemenici klikového hřídele a řemenici pohonu vstřikovacího čerpadla souhlasily s pevnými značkami na motoru. V této konfiguraci motoru je 1. válec v HÚ a vačkový hřídel je načasovaný pro výbuch v tomto válci. POZN.: Připevňovací otvor řemenice pohonu vačkového hřídele má tvar očnice. To znamená, že značka na řemenici nemusí přesně souhlasit s pevnou značkou na krytu. 2. Povolit matici napínače řemenu a sejmout řemen pohonu rozvodu. 42 Copyright by Fiat Auto

44 1. Oddálit zapojení a kabely vyznačené na obrázku, vyšroubovat matice upevňující podtlakovou jednotku posilovače brzd k hlavě válců a demontovat ji. 2. Nasadit přípravek časování vačkového hřídele tak, aby drážka (1) vačkového hřídele odpovídala výstupku (2) na přípravku. Upnout přípravek k hlavě válců tak, aby se středicí kolík (3) dostal do polohy vyznačené na obrázku. Kolík na přípravku musí být dokonale vycentrovaný. Pokud tomu tak není, je nutno nasadit klíč na šestihran (4) a velmi pomalým otáčením vycentrovat kolík na přípravku. 3. Vyndat šroub vyznačený na obrázku připevňující přední víko k bloku motoru. Nasadit ozubený řemen pouze na ozubeného kolo klikového hřídele. 4. Nasadit přípravek , který slouží pro přesné stanovení HÚ, na 1. válec. přípravek je nutno dokonale upevnit pomocí dvou šroubů k ozubenému kolu pohonu klikového hřídele a pomocí dalšího šroubu k přednímu víku klikového hřídele (u původně demontovaného šroubu). Pomocí přípravků a povolit připevňovací šroub řemenice pohonu vačkového hřídele. Copyright by Fiat Auto 43

45 Montáž a napnutí ozubeného řemene 1. Dokončit montáž ozubeného řemenu v následujícím pořadí: - Ozubené kolo klikového hřídele - Pevná kladka - Řemenice vstřikovacího čerpadla - Řemenice rozvodu - Automatický napínač Zkontrolovat, zda značka na vstřikovacím čerpadle odpovídá pevné značce na zadním víku. 2. Namontovat na přípravek díl Umístit závaží spolu s rýhovaným prvkem do vzdálenosti 120 mm na milimetrovém měřítku a upnout ho. Takto smontovaný přípravek nasadit na napínač, jak je vyobrazeno na obrázku. Ustavit milimetrovou tyčku do vodorovné polohy a utáhnout šroub kloubu. 3. Utáhnout předepsaným momentem připevňovací šroub řemenice pohonu vačkového hřídele. Demontovat přípravky namontované pro stanovení časování a HÚ a upínač setrvačníku. Usadit řemen, otočit klikovým hřídele o dvě otáčky v normálním směru otáčení, utáhnout předepsaným momentem přítužnou matici napínače a demontovat přípravky použité pro napnutí řemene. POZN.: Během usazování ozubeného řemene se může milimetrové měřítko odchýlit od vodorovné polohy. Proto je nutno povolit kloub a znovu ji ustavit. Namontovat zpět všechny demontované díly v opačném pořadí operací. 44 Copyright by Fiat Auto

46 20 VÝMĚNA SVÍČEK A KONTROLA KABELŮ Všeobecně Čistota a neporušenost svíček jsou určujícím faktorem pro účinnost motoru a snížení škodlivých emisí. Na vozidlech jsou použity tyto svíčky: Typ svíčky Používejte výhradně svíčky předepsaného typu. Pokud není teplotní stupeň vyhovující nebo není zaručena předepsaná životnost, mohou se vyskytnout problémy. Zkontrolujte rovněž neporušenost napájecích kabelů po celé trase - zda nejsou naříznuté, popraskané nebo přiškrcené. POZN.: Následující operace provádějte se studeným motorem. Bravo-Brava v 1. Demontovat kryt hlavy válců vyznačený na obrázku. 2. Odpojit vysokonapě ové kabely zapalovacích svíček. Při odstraňování krytek postupujte s nejvyšší opatrností. Pomocí příslušného klíče demontujte a vyměňte svíčky. Copyright by Fiat Auto 45

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Bravo - Brava 10. strana. - Demontáž-montáž hnací jednotky 1. - Demontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící kapaliny 8

Bravo - Brava 10. strana. - Demontáž-montáž hnací jednotky 1. - Demontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící kapaliny 8 Obsah strana EMONTÁŽ-MONTÁŽ - emontáž-montáž hnací jednotky 1 VÝMĚNA HNACÍCH ŘEMENŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ - emontáž-montáž hnacích řemenů příslušenství 9 - emontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící

Více

Doporučené výměnné intervaly

Doporučené výměnné intervaly 1 8.11.2010 12:34:50 Vozidlo AUDI / A4 2.5 TDI / 08/1997-06/2000 / Limuzína se stupňovitou zádí Země výroby D Zdvih. objem/výkon 2.5 / 110 kw Označení motoru AFB Klíč RB AUD 606 Doporučené výměnné intervaly

Více

Návod na opravu. De-/montáž ozubeného řemene. Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI. Tiskni

Návod na opravu. De-/montáž ozubeného řemene. Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI. Tiskni Page 1 of 5 Tiskni Návod na opravu De-/montáž ozubeného řemene Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI Bezpečnostní pokyny Otočit motorem pouze za rozvodové kolo klikového ve směru otáčení. Rozvodové kolo

Více

10. Obsah. strana. strana. - Demontáž řemene ventilového rozvodu 37 - Nasazení a napnutí řemene ventilového rozvodu 39

10. Obsah. strana. strana. - Demontáž řemene ventilového rozvodu 37 - Nasazení a napnutí řemene ventilového rozvodu 39 Obsah strana strana DEMONTÁŽ-MONTÁŽ - Demontáž-montáž pohonného agregátu 1 VÝMĚNA ŘEMENE POHONU POMOCNÝCH ORGÁNŮ - Demontáž-montáž řemene pohonu pomocných orgánů 10 VÝMĚNA OZUBENÉHO ŘEMENE - Demontáž ozubeného

Více

Motor Obsah. Tipo C 10. strana. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene

Motor Obsah. Tipo C 10. strana. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene Tipo C Obsah strana DEMONTÁŽ A MONTÁŽ - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene příslušenství 10 - Demontáž a montáž rozvodového řemene 11 - Napínání rozvodového řemene 16 - Demontáž a montáž

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroj 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 63 ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ Benzin Diesel EW DV DW 7 10 6 10 A TED4 BTED4 1.8i 16V

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR Hlava válců (dan.m) 1 Šroub sacího potrubí (*) 1,3 ± 0,2 2 Šroub odlučovače oleje (*) 1,3 ± 0,2 3 4 Šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) Závrtný šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) 0,5 ± 0,1

Více

[3] Napínací páka (-).188 J2.

[3] Napínací páka (-).188 J2. DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : ROZVODOVÝ ŘEMEN : URGENTNÍ : Dodržovat pokyny platné pro bezpečnost a čistotu (viz brožura: DOPORUČENÍ - NEZBYTNÉ ZÁSADY). 1. Doporučené nářadí Schéma : E5AP181C [1] přístroj na měření

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU BENZINOVÉ MOTORY

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU BENZINOVÉ MOTORY BENZINOVÉ MOTORY TU XU EW Skupina motorů 1 3 5 10 JP JP4 J2U J4 1.1i 1.4i 1 6i 16V 2.0i 20.i 16V Ident. štítek motoru HFX KFW NFU RFL RFN Berlingo X X X Jumpy X Jumper X 114 Skupina motorů KONTROLA A NASTAVENÍ

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 58 Motory : všechny typy benzinových a dieselových motorů PŘÍSTROJ Přístroj pro měření

Více

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU Motory : 6FY RFJ Nářadí [1] Plnicí válec : 4520-T [2] Adaptér pro plnicí válec : 4222-T [3] Tyčka pro uzavření plnicího válce : 4370-T DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu. POZN. : Operace

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Audi A3 1,8 l T s kódem motoru ARZ ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Při výměně ozubeného

Více

Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu

Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu Česká on-line verze technických údajů pro servis osobních a lehkých užitkových automobilů - zážehové i vznětové motory od roku výroby 1970. SERVIS Servisní plány

Více

Škoda Fabia 1,2 44 kw

Škoda Fabia 1,2 44 kw Škoda Fabia 1,2 44 kw Subkritérium A1: Práce Práce (bez materiálu) Poznámka kontrola vozu: zjištění závady/ servisní prohlídka prohlédnutí vozu, ať už za účelem zjištění závady před opravou či servisní

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus 2,0 l. 16 V s kódem motoru EDDB, EDDC, EDDD ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro sadu ozubených řemenů CT881K2 / CT881WP1 ve voze Ford Fiesta V rok výroby 2004 (JH_JD_) 1,4 l 16 V s kódem motoru FXJA ContiTech

Více

Varování a doporučení. Všeobecně. Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Umístěte přední stranu do servisní pozice

Varování a doporučení. Všeobecně. Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Umístěte přední stranu do servisní pozice Stránka č. 1 z 10 Příručky pro opravu AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T Rok výroby: 01/95-11/00, KW/HP: 110/150, Obsah: 1781, Kódy motorů: AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Typ karoserie: limuzína AUDI A4 1.8 20V Turbo AEB

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Fiat Doblò, karoserie/kombi (263) 1.6 D Multijet ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Dieselový

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU Motory : HFX KFV NFU NFS (dan.m) A = HFX KFV B = NFU Pravý závěs motoru (1) : 6 ± 0,4 (2) : 6 ± 0,6 (3) : 4,5 ± 0,4 Táhlo záchytu reakce (4) : 6 ± 0,6 (5) : 6 ± 0,6 (6)

Více

308 - B1HG013RP0 - Demontáž - montáž : Palivový filtr DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : PALIVOVÝ FILTR

308 - B1HG013RP0 - Demontáž - montáž : Palivový filtr DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : PALIVOVÝ FILTR Page 1 z 8 DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : PALIVOVÝ FILTR URGENTNÍ : Dodržovat pokyny bezpečnosti a čistoty. 1. Doporučené nářadí Schéma : E5AP2VFD [1] sada krytek (-).0188-T. Page 2 z 8 Schéma : E5AP2X8D [2] Odmašťovač

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Fiat 500 1,2 l kód motoru 169 A4.000 ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Při výměně ozubeného

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC.105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 83 Skupiny motorů Ident. štítek motoru A Benzinové motory ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzinové motory EW A J4 A ES 9 1.8i 16V 2.0i 16V 3.0i 24S Ident. štítek motoru 6FY 6FZ RFJ XFU C5 X X X X 99 Skupiny motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Dieselové

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 144 KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzin Diesel EW DV DW 7 10 6 10 A TED4 BTED4 1.8i

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD481.05/CK/01-06/2014 KD481.05 Doporučení pro montáž/demontáž SUBARU: Forester (I, II, II FL, III), Legacy (IV, V), Impreza (G11, FL G11, GR/GV), MOTORY 1.5 i, 2.0 (i, R, X, XS, STi, XT), 2.5 (STi, Ti,

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU Motory : 9HY 9HZ (dan.m) Táhlo záchytu reakce 1 2 10 6 ± 0,6 Levý horní závěs motoru 3 5,5 ± 0,5 Levý spodní závěs motoru 4 6 ± 0,6 Pravý spodní závěs motoru 5 5,5± 0,5

Více

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54 5 Obsah Představujem e v o z id lo R e n a u lt L a g u n a... 10 Bezpečnost p ře d e v š ím!... 11 Opravy během jíz d y... 12 Nouzové s ta rto v á n í... 13 Výměna k o la... 14 Hledání n e tě s n o s

Více

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU Nářadí Motory : HFX KFV NFU NFS KFU [1] Plnicí válec : 4520-T [2] Adaptér pro plnicí válec : 4222-T [3] Kleště na demontáž-montáž pružných upev. pásků : 9029-T Vypuštění POZN. : Operaci provádět u studeného

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Servisní informace 2007/0047/1

Servisní informace 2007/0047/1 Servisní informace 2007/0047/1 01 VÝROBNÍ ZLEPŠENÍ EUROCARGO 50.50.20 SOUSTAVA TÁHEL ŘAZENÍ Věc Seřízení spojkových/výběrových táhel (bowden) mechanické převodovky. Popis Zasíláme informaci o tom, jak

Více

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE Nářadí [1] Souprava Exxoclim (viz návod od výrobce) : Flash vybavení 2.4.2-1 [2] Zařízení pro vypouštění, recyklaci, vysávání, plnění [3] Sada zátek (pro klimatizaci) :

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro CT1015 WP1 a CT1018K1 ve voze Audi A4 (B6) 2,5 l V6 TDI s kódem motoru AKE rok výroby 2001 ContiTech ukazuje, jak lze zabránit

Více

www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!!

www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!! www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!! ceny platí do vyprodání skladových zásob kulový čep 8993339 85.301 260 102 rejdový čep 7372170 85.624

Více

Souprava ventilu s dvojitou zarážkou Kompaktní nosič pracovního nářadí TX 1000 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Souprava ventilu s dvojitou zarážkou Kompaktní nosič pracovního nářadí TX 1000 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Souprava ventilu s dvojitou zarážkou Kompaktní nosič pracovního nářadí TX 1000 Číslo modelu 23171 Form No. 3413-122 Rev A Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka 65

Více

Provozní návod Spojka - Osobní automobil Zkušební zařízení pro kontrolu bočního házení Středící trn

Provozní návod Spojka - Osobní automobil Zkušební zařízení pro kontrolu bočního házení Středící trn Obj.č. 4200 080 560 Obsah 1. Předmluva... 1 2. Rozsah dodávky... 2 3.... 2 3.1 Montáž zkušebního zařízení pro kontrolu bočního házení... 3 3.2 Montáž spojkové lamely... 4 3.3 Montáž a nastavení měřících

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů Identifikační štítek motoru KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzin Diesel TU ET TU DV 1 3 3 5 4 6 JP A JP A J4 JP4 JP4S TD TED4 1.1i 1.4i KFU 1.6i 16V 1.4 HDi 1.6 16V HDi HFX KFV KFU NFU NFS

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD455.62/CK/01-06/2014 KD455.50 Doporučení pro montáž/demontáž NISSAN: Primastar, Primastar FL, Interstar (I, II, II FL) OPEL: Movano(A, FL, FL2), Vivaro (A, A FL) RENAULT: Avantime,Espace(IV,IV.2) Laguna

Více

Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb. Přehled témat:

Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb. Přehled témat: Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb Přehled témat: Ztráta chladící kapaliny - Octavia III 1.6 a 2.0 TDI CR Vadná funkce přestavovače vačkového hřídele motorů TDI

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

AUTOŠKOLA Technická příprava. (skupina B)

AUTOŠKOLA Technická příprava. (skupina B) AUTOŠKOLA Technická příprava (skupina B) Obsah 1 Popište úkony kontroly vozidla před jízdou... 3 2 Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneu.... 3 3 Popište obsah kontroly

Více

GEOMETRIE NÁPRAV C5 B3BP166D B3BP168D

GEOMETRIE NÁPRAV C5 B3BP166D B3BP168D GEOMETRIE NÁPRAV C5 Kontrolní a seřizovací podmínky : Správný tlak vzduchu v pneumatikách. Uvedení vozidla do referenční výškové polohy. Ozubená tyč řízení nastavená ve střední (nulové) poloze (viz příslušná

Více

4141A LAGUNA II ZELENÁ TECHNICKÁ NÓTA EDITION TCHEQUE. Ostatní dotčené podkapitoly: Motory: Základní dokumentace:

4141A LAGUNA II ZELENÁ TECHNICKÁ NÓTA EDITION TCHEQUE. Ostatní dotčené podkapitoly: Motory: Základní dokumentace: ZELENÁ TECHNICKÁ NÓTA EDITION TCHEQUE LAGUNA II ZÁŘÍ 2001 77 11 307 949 XGO Typ A B 4141A Service 00429 C G J L M R V Ruší a nahrazuje Technickou nótu č. 4123A z července 2001. Změny: servisních řešení

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů Ident. štítek motoru A Benzinové motory KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Dieselové motory EW ES DW 10 12 9 10 12 2.0i 16V J4 2.2i 16V HPi 3.0i 24S UTED 4 BTED 4 ATED4 BTED4 2.0 16V HDi 2.2 16V

Více

Před zkouškou z praktické jízdy u skupiny vozidel B musí být žadatel schopen provést kontrolu vozidla před jízdou, což představuje:

Před zkouškou z praktické jízdy u skupiny vozidel B musí být žadatel schopen provést kontrolu vozidla před jízdou, což představuje: Před zkouškou z praktické jízdy u skupiny vozidel B musí být žadatel schopen provést kontrolu vozidla před jízdou, což představuje: A) STAV PROVOZNÍCH KAPALIN: 1) Motorový olej - kontrola hladiny motorového

Více

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů Prelims Obsah 5 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla...

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření Okruhy k maturitní zkoušce profilová část ODBORNÉ PŘEDMĚTY obor: Silniční doprava Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření 1. Spalovací motory: rozdělení, základní pojmy, problémy

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD459.42/CZ/01-06/2014 KD459.42 Doporučení pro montáž/demontáž CITROËN: FORD: MAZDA: MINI: PEUGEOT: SUZUKI: VOLVO: Berlingo (B9, M59), C2, C3 (I, II a A51), C4, C5 (X7 a Fl), Dispatch II, Jumpy II, Xsara

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroj 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 77 TU ET TU 1 3 3 5 JP/A JP JP4 Ident. štítek motoru HFX KFV KFU NFU C3 X X X X Viz

Více

Rozvodovka a koncové převody

Rozvodovka a koncové převody 3. KAPITOLA Rozvodovka a koncové převody Skříň rozvodovky s pravým a levým portálem tvoří zadní nápravu traktorů Zetor. Koncepčně je provedení zadní nápravy u všech typů traktorů Z 2011 Z 6945 stejné a

Více

Vaše uživatelský manuál FIAT BRAVA http://cs.yourpdfguides.com/dref/708725

Vaše uživatelský manuál FIAT BRAVA http://cs.yourpdfguides.com/dref/708725 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu Podrobný návod pro Ford Galaxy (WRG) 2000-2006, 1,9 l 85 kw s kódem motoru AUY, od modelu 2003 Soupravy pro ozubený řemen CT1028K3, CT1028WP2 u

Více

3. Montáž rozvodového mechanismu motoru Škoda 1.3i

3. Montáž rozvodového mechanismu motoru Škoda 1.3i 3. Montáž rozvodového mechanismu motoru Škoda 1.3i Lukáš Buřval, Pavel Klaus, Petr Tomčík Tuto akci podpořil Regionální koordinátor pro popularizaci technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

HONDA Accord 2.2i 16V (F22B5) 1994 do 1999

HONDA Accord 2.2i 16V (F22B5) 1994 do 1999 Strana 1/18 Varování a doporučení Doporučujeme následující postupy, pokud výrobce nepředepisuje něco jiného: Po demontáži vždy namontujte nový rozvodový řemen Zkontrolujte napínač a napínací kladky, v

Více

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87)

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87) J87 10357 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 442176812405 7681240 5 290 2 J87 14408 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 44217681234 7681234 6 844 7 J87 10010 ČELO BLOKU MOTORU 442110140035 1014003 2

Více

ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY (dan.m)

ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY (dan.m) Převodovka pravá strana Zavěšení celku motor/převodovka Motor : KFU 1 2 3 6 ± 0,6 6 ± 0,1 4,5 ± 0,4 Převodovka levá strana 4 5 6 1 ± 0,2 1,8 ± 0,2 2 ± 0,2 7 3 ± 0,3 8 1,9 ± 0,1 9 2,5 ± 0,2 10 6,5 ± 0,6

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,9/77 kw TDI PD Kód motoru BJB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití

Více

MOTOR. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version MOTOR ČÁST 4 MOTOR PRINCIP FUNKCE MOTORU

MOTOR. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version  MOTOR ČÁST 4 MOTOR PRINCIP FUNKCE MOTORU MOTOR Typ motoru, je čtyřtaktní dvouválec s uspořádáním do V, chlazený kapalinou s nuceným oběhem. Válce jsou přesazeny a svírají úhel 45 0. Každý válec je vybaven jedním vačkovým hřídelem a čtyřmi ventily.

Více

FORCE 934G1 Návod pro sadu na rozvody Fiat, Alfa Romeo, Lancia

FORCE 934G1 Návod pro sadu na rozvody Fiat, Alfa Romeo, Lancia FORCE 934G1 Návod pro sadu na rozvody Fiat, Alfa Romeo, Lancia 4 7 7 8 10 5 5 10 10 6 3 4 11 9 1 4 1 1. Obsah 1. Přípravek pro napínák rozvodového řemenu. Sada aretačních desek vačkové hřídele 3. Přípravek

Více

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 Návod k použití 1 RK 12 1562 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 POČET STRAN 5 PLATÍ OD: 10.2000 Návod k použití 2 RK 12 1562 Popis 1. Vrátek je poháněn

Více

SPOLU DOJEDEME DÁL VŠE, CO BYSTE MĚLI ZNÁT... PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY

SPOLU DOJEDEME DÁL VŠE, CO BYSTE MĚLI ZNÁT... PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY SPOLU DOJEDEME DÁL VŠE, CO BYSTE MĚLI ZNÁT... PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY KDY JE POTŘEBA PROVÉST PROHLÍDKU? Obsah a frekvence pravidelných prohlídek závisí na typu vozu, jeho motorizaci, stáří a počtu ujetých

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 61 Ident. štítek motoru ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ TU ET TU 1 3 3 5 JP/A JP JP4 HFX

Více

zadního krytu ozubeného řemene.

zadního krytu ozubeného řemene. Olejové čerpadlo vymontovat a namontovat Vymontovat, odmontovat Zadní kryt ozubeného řemenu viz pracovní postup "Zadní kryt ozubeného řemenu odmontovat a namontovat". Přidržovací kozlík přídavných agregátů

Více

Hydraulický zvedák sudů PBH-300

Hydraulický zvedák sudů PBH-300 TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE Hydraulický zvedák sudů PBH-300 Obsah 1. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava zvedáku k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 52 Diesel 2,2 HDi Štítek motoru 4HV 4HU JUMPER X60 X Viz strany : 55-62 63-70 53

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 110 Identifikační štítek motoru C1 X KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU 384F TU ET TU 1

Více

Obsah. Systém AV, trubka rukojeti Systém AV, Přední trubková rukojeť Záchranářská pila Nástroje, zvláštní příslušenství Číslo stroje Utahovací momenty

Obsah. Systém AV, trubka rukojeti Systém AV, Přední trubková rukojeť Záchranářská pila Nástroje, zvláštní příslušenství Číslo stroje Utahovací momenty 0-08-CZ-PL-RUS Obsah MS 6, MS 6 C Kliková skříň Válec, tlumič výfuku Olejové čerpado, spojka Řetězová brzda, Zařízení pro napínání řetězu Víko řetězky Zapalování Zapalování M-Tronic Startovací zařízení

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Motor,6/85 kw FSI Kód motoru BLF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Vymontujte kryt motoru Umístěte přední stranu do servisní pozice. SKODA Superb 1.

Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Vymontujte kryt motoru Umístěte přední stranu do servisní pozice. SKODA Superb 1. Stránka č. 1 z 8 Příručky pro opravu SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI Rok výroby: 02/02-03/08, KW/HP: 96/130, Obsah: 1896, Kódy motorů: AWX, AVF, Ty SKODA Superb 1.9 TDi AWX 6 Zpět Varování a doporučení Doporučujeme

Více

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE Nářadí [1] Souprava Exxoclim (viz návod od výrobce) : Flash vybavení 2.4.2-1 [2] Zařízení pro vypouštění, recyklaci, vysávání, plnění [3] Sada zátek (pro klimatizaci) : (-).1701-HZ Kontrola kompresoru

Více

ProfiTech Lanový kladkostroj - napínací zařízení k přemísťování a tahání břemen 2tprovedení typ 60005 4t provedení typ 60006

ProfiTech Lanový kladkostroj - napínací zařízení k přemísťování a tahání břemen 2tprovedení typ 60005 4t provedení typ 60006 ProfiTech Lanový kladkostroj - napínací zařízení k přemísťování a tahání břemen 2tprovedení typ 60005 4t provedení typ 60006 Návod k obsluze ProfiTech / lanový kladkostroj - napínací zařízení č. 60005

Více

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60 Rozpad dílů rotační kypřič K-60 Hlava válce 1 380020070-0001 šroub s límcem 4 2 120230083-0001 víčko ventilové 1 3 120250032-0001 těsnění ventilového víčka 1 4 270960014-0001 svíčka zapalovací F7TC 1 5

Více

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Popis prací. Platí pro převodovky GA866 a GA867/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania:

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Popis prací. Platí pro převodovky GA866 a GA867/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Všeobecně Všeobecně Platí pro převodovky GA866 a GA867/R Přípravky Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Číslo dílu Označení 82 320 Plošinový zvedák 98 405 Upevňovací příčka a držák 98 655-9

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 110 Identifikační štítek motoru KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU 384F TU ET TU 1 3 5

Více

Konstrukce a technická data traktorů Zetor

Konstrukce a technická data traktorů Zetor 2. kapitola Konstrukce a technická data traktorů Zetor Konstrukční charakteristika traktoru Zetor 15 Traktor Zetor 15 se vyráběl ve Zbrojovce Brno v letech 1948 1949 a stal se tak v pořadí druhým sériově

Více

W1600 PRIME POČÍTADLA MOTOHODIN PRO SAMOJÍZDNÉ ROTAČNÍ SEKAČKY W1613, W /2007. WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o.

W1600 PRIME POČÍTADLA MOTOHODIN PRO SAMOJÍZDNÉ ROTAČNÍ SEKAČKY W1613, W /2007. WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o. NÁVOD K MONTÁŽI 08/2007 POČÍTADLA MOTOHODIN PRO SAMOJÍZDNÉ ROTAČNÍ SEKAČKY W1613, W1618 W1600 PRIME Před uvedením stroje do provozu pečlivě prostudujte návod k použití! Vždy se řiďte bezpečnostními předpisy

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA 1000/1100MB, 1000MBG, 1000/1100MBX 6. část: BRZDY. Hydraulická brzda

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA 1000/1100MB, 1000MBG, 1000/1100MBX 6. část: BRZDY. Hydraulická brzda Hydraulická brzda 1 Hydraulická brzda 1. 10-138-5374 Rozvodka 1 110-595461 03-4065.13 2. 10-139-5374 Zadní pevná rozvodka do 6. série (7/65) 1 110-595462 03-4065.14 2. 10-138-5374 Rozvodka od 6. série

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD457.37/CK/01-06/2014 KD457.37 Doporučení pro montáž/demontáž AUDI: A3 řada 1 (AU34) SEAT: Cordoba III, Ibiza II, Inca, Leon, Toledo Series 2 SKODA: Octavia II, Octavia III VOLKSWAGEN: Bora, Caddy II,

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzinové motory EW ES 7 10 12 9 A J4 A J4 A J4 1.8i 16V 2.0i 16V 2.2i 16V HPi 3.0i 24S Ident. štítek motoru 6FY 6FZ RFJ RFN 3FZ XFU XFV XFW C5 X X X X X C8

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru AUA AUB BBY BBZ Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5306.00.15 5 Servis Toto

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému Všeobecně Všeobecně Pro provoz hydraulické výbavy je možno objednat komponenty z výrobního závodu. K dispozici jsou následující komponenty: Ovládání Nádrž hydraulického oleje s tlakově omezovacím ventilem

Více

Elektrický palivový ventil

Elektrický palivový ventil Předmluva pro uživatele tohoto manuálu Vyobrazení ukazuje pohon Jumo 004B-1 v Me 262. Provozní stavy jsou rozděleny do jednotlivých fází, takže obrázky zobrazují pohon od rozběhu po zastavení. Na levé

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Konstrukce a údržba skupina B

Konstrukce a údržba skupina B 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou - množství oleje v motoru měrkou > mezi ryskami minimum - maximum (doplnit stejný motorový olej ) - množství chladící kapaliny v expanzní nádobce > mezi ryskami

Více

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA POUŽITÍ Hydraulické agregáty řady HA jsou určeny pro nejrůznější aplikace. Jsou navrženy dle konkrétních požadavků zákazníka. Parametry použitých hydraulických prvků určují rozsah

Více

S1024-2POS / S POS S2024-2POS / S POS KLAPKOVÉ POHONY S VRATNOU PRUŽINKOU 10/20 Nm PRO 2-POLOHOVOU REGULACI

S1024-2POS / S POS S2024-2POS / S POS KLAPKOVÉ POHONY S VRATNOU PRUŽINKOU 10/20 Nm PRO 2-POLOHOVOU REGULACI S1024-2POS / S10230-2POS S2024-2POS / S20230-2POS KLAPKOVÉ POHONY S VRATNOU PRUŽINKOU 10/20 Nm PRO 2-POLOHOVOU REGULACI TECHNICKÉ INFORMACE OBECNĚ Tyto přímo zpřažené klapkové pohony zajišťují dvoupolohovou

Více

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Obsah Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2018 (2)

Obsah Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2018 (2) 02-2018-CZ-PL-RUS Obsah Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2018 (2) 27.08.2018 Obsah MS 260, MS 260 C 4 Kliková skříň 6 Válec, tlumič výfuku 9 Olejové čerpadlo 13 Spojka, řetězka 16 Řetězová brzda 19

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania:

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Všeobecně Všeobecně Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Přípravky Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Číslo dílu Označení 99 309 Přípravek pro otáčení 99 318 Podpěra motoru 99 502

Více