MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014"

Transkript

1 MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE prezentace pro Teplárenské dny

2 Město Kopřivnice zásobování teplem současnost Rozvoj města (výstavba sídlišť) úzce spojen s rozvojem automobilky TATRA (60. až 80. léta). Město je zásobováno teplem pomoci soustavou CZT Zdrojem, bývalá podniková teplárna TATRA. Umístěna v areálu automobilky, dnešním vlastník je společnost KOMTERM a.s. Teplárna byla aje vlastníkem páteřních horkovodních rozvodů tepla (cca 8,5 km) Město Kopřivnice je vlastníkem (cca 21 ks) VS na území městě a sekundárních rozvodů tepla (cca 22 km čtyřtrubka) Provoz sekundáru zajišťuje TEPLO Kopřivnice s.r.o, organizace města.

3 Stávající stav soustavy CZT Soustava CZT byla budována souběžně svýstavbou panelových sídlišť ve městě vletech Primární rozvody byly dimenzovány na dodávku cca GJ tepla, současná dodávka nedosahuje GJ vliv zateplování objektů, ale i odpojování Sekundární rozvody jsou obdobně předimenzovány Zařízení za hranicí životnosti Důsledkem vysoké ztráty a poruchovost

4 Varianty řešení rok 2000 až 2005 Od roku 2000 město Kopřivnice zvažovalo možnosti rekonstrukce soustavy CZT Několik alternativ technického řešení o decentralizované zásobování teplem s okrskovými kotelnami o dvoutrubkový rozvod a objektové předávací stanice tepla ve variantě horkovod a teplovod o zdroj tepla ze stávající teplárny nebo z vlastního plynového zdroje Vroce 2004 byla přijata varianta kompletní rekonstrukce rozvodů tepla náhrada stávající primárních i sekundárních rozvodů tepla dvoutrubkovým rozvodem a instalace objektových předávacích stanic (dále OPS) Varianta byla vroce 2005 doplněna o záměr výstavby nového tepelného zdroje na zemní plyn, následně doplněný i o kogenerační jednotky.

5 Příprava realizace formou leasingu rok 2000 až 2005 Původním záměrem města bylo realizovat modernizaci formou leasingu, vroce 2002 byla pro účely realizace založena společnost TEPLO Kopřivnice s.r.o. Varianta leasingu byla pro svou finanční náročnost a negativní dopad do ceny tepla zamítnuta Nová aktivita byla zahájena vletech Vtomto období byl schválen koncesní zákon a město Kopřivnice pokračovalo podle tohoto předpisu

6 Koncesní projekt rok 2006 až 2009 Vroce 2008 byl zastupitelstvem města schválen Koncesní projekt snázvem Centrální zásobování teplem vkopřivnici Koncesní projekt zahrnoval podmínky města Kopřivnice o realizace nebude mít vliv na rozpočet města a nevzniknou požadavky na záruky ze strany města o vybudovaný majetek zůstane ve vlastnictví města o realizací nedojde k navýšení ceny služby dodávka tepla pro konečného odběratele o město si zachová vliv na tvorbu ceny tepla Koncesní projekt nebyl nakonec realizován

7 Dotace Eko Energie III rok 2010 až doposud Počátkem roku 2010 byla v rámci OPPI vyhlášena výzva kpodávání žádostí o podporu vprogramu Eko Energie III. Podpora byla zaměřena mimo jiné na modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech a tepla na oblasti zavádění a modernizace systémů měření a regulace Podpora byla směrována pro podnikatelské subjekty, příjemcem podpory nemohlo být pouze město, proto byl jako další spoluvlastník přibráno SBD s podílem10 %. Město Kopřivnice pověřilo realizací projektu společnost TEPLO Kopřivnice s.r.o., které v 06/2010 podává úspěšně žádost o podporu.

8 Výběr strategického partnera rok 2011 Požadavky na financování projektu přesahovaly možnosti města Kopřivnice i společnostiteplo Kopřivnice s.r.o. V 06/2011 město Kopřivnice vyhlašuje výběrové řízení na výběr partnera pro kapitálový vstup do společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. a realizaci projektu Modernizace CZT Kopřivnice. Hlavním úkolem partnera je zajištění financování projektu. Z třech uchazečů byla vybrána společnost TENZA a.s. a v 12/2011 je uzavřena Partnerská smlouva.

9 Partnerská smlouva Vtéto smlouvě jsousmluvně zajištěny priority města Kopřivnice: Náklady na dodávku tepla pro konečné spotřebitele nebudou vyšší než stávající náklady Město se nepodílí na realizaci a následně provozování finančně atoani formou záruky čiručením. Město bude mít zajištěný dostatečný vliv na dění ve Společnosti. Vliv bude zakotven ve společenské smlouvě Společnosti. Majetek vybudovaný v rámci Projektu bude výhradně ve vlastnictví Společnosti. Rozsah a technické řešení Projektu ja dáno stávající projektovou dokumentací.

10 Výběr zhotovitele a financující banky rok 2012 Výběr zhotovitele proběhl dle zákona o veřejných zakázkách, obdobně výběr banky pro spolufinancování projektu. Výběrové řízení zahájené vroce 2012 bylo nakonec zrušeno, částečně pro pochybení zadavatele a možné následné problémy spřiznáním dotace, částečně pro změnu koncepce zdroje tepla. Předpokládaný termíne zahájením realizace, který byl předpokládán v 09/2012 byl o rok odsunut. Důvodem byla: a) nutnost opakování výběrového řízení na zhotovitele b) nutnost zpracování zadávací dokumentace v podrobnosti realizační dokumentace c) splnění všech požadavků financující banky jako např. zajištění dlouhodobých smluv u 90% stávajících odběratelů.

11 Zdroj tepla pro soustavu CZT Původní koncepce zlet uvažovala s využitím zdroje tepla vareálu Tatra s palivovým mixem zemní plyn, černé uhlí, spoluspalování biomasy. Vzhledem kvývoji ceny tepla z tohoto zdroje, který neumožňoval dodržení požadavku nepřekročení stávajících nákladů konečných odběratelů na teplo byl projekt doplněn o záměr výstavby nového tepelného zdroje na zemní plyn Koncem roku 2012 předložil Komterm a.s. koncepci rozvoje teplárny a včetně doplnění o zdroj na biopaliva. Nabídl dodávky tepla vcenové úrovni nepřekračující cenu zemního plynu. Začátkem roku 2013 byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi TEPLO Kopřivnice s.r.o. a Komterm a.s, jejíž součástí je i dlouhodobá smlouva o dodávce tepla zteplárny Komterm do modernizované soustavy CZT

12 Současný stav rok 2013/2014 Generální dodavatel díla společnost Hochtief a.s. Stavba byla zahájena v 09/2013 Předpoklad uvedení do zkušebního provozu 09/2014 Předpoklad dokončení je 11/2014 Náklady stavby jsou 219 mil Kč Poskytnutá dotace je do výše 40% uznatelných nákladů

13 Technické parametry stavby Nové teplovodní rozvody zpředizolovaného potrubí izolační třídy 2 vcelkové délce 13,6 km Použité dimenze potrubí DN25 DN300 Instalace 195 ks OPS scelkovým příkonem 29 MW t OPS vybaveny autonomní regulací s řízením z centrálního dispečinku s funkcí dálkového odečtu měřičů tepla Soustava je připravena na realizaci zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla o výkonu 2 x 2 MW e

14

15 Děkuji za pozornost Roman Beneš energetik města Kopřivnice tel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Realizujeme vaše představy

Realizujeme vaše představy Realizujeme vaše představy 1 PROFIL TENZA, a.s. je významnou českou společností poskytující činnosti a služby zejména ve strojírenském a stavebním průmyslu se zaměřením na energetiku. Klíčové místo ve

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva TEPLÁRNA STRAKONICE a.s. 2010 výroční zpráva obsah výroční zpráva Dle ustanovení 21 zákona 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění platných předpisů. PROFIL SPOLEČNOSTI 2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 3 HODNOCENÍ

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Bytes Tábor s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009. Stránka 1 z 31

Bytes Tábor s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009. Stránka 1 z 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009 Stránka 1 z 31 Obsah 1. Úvod... 3 2. Organizační schéma společnosti s platností od 1.2.2010... 4 3. Orgány společnosti... 5 4. Z historie firmy...5

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE

SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA ke kapitole 3.1.3 ÚEK MRH Územní energetické koncepce Mikroregionu Hranicko Autoři: Ing. Libor Lenža, Ing. Michal Vodák, Ing. Radim Pištělák SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Více

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související aktivity v rámci Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu oddělení regionálního rozvoje 5. května

Více

R E F E R E N C E. Služby a poradenství

R E F E R E N C E. Služby a poradenství R E F E R E N C E Služby a poradenství Zásobování závodu LIAZ 01 v Jablonci nad Nisou teplem - - technicko-ekonomické posouzení Zadavatel: LIAZ, a.s. realizace: 04/1994 Ekonomické vyhodnocení podnikatelského

Více

MVV news / září 2009. Společnosti ve skupině MVV Energie CZ:

MVV news / září 2009. Společnosti ve skupině MVV Energie CZ: ZPRAVODAJ SKUPINY MVV news / září 2009 Představujeme Uherské Hradiště a CTZ s.r.o. Miroslav Kovářík o projektech MVV Energie CZ Tisková zpráva: Forenzní audit potvrdil oprávněnost ceny tepla Projekt EPC:

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s.

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo a chlad pro organizaci podléhající Hornímu zákonu,

Více

Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě

Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě n a o b d o b í 2 0 0 2 a ž 2 0 2 2 Z p r a c o v a t e l : Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů A u t o ř i : Ing.

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

ZÁKON o hospodaření energií

ZÁKON o hospodaření energií Strana 982 Sbírka zákonů č. 61 / 2008 61 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 359/2003 Sb., zákonem č. 694/2004

Více

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s.

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. PROFIL SPOLEČNOSTI................................................................

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

III.2.3. Energetické zdroje

III.2.3. Energetické zdroje Souhrn III.2.3. Energetické zdroje (Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) Energetika je páteří ekonomiky a její zajištění, v důsledku klesajících zásob energetických surovin,

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah v ý r o č n í z p r á v a 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah 1. Vybrané finanční ukazatele 2 2. Komentář generálního manažera 3 3. Vývoj v letech 1996 2008 4 4. Komentář finančního ředitele 5 5. Vedoucí pracovníci

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální

ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální Strana 4058 Sbírka zákonů č. 318 / 2012 318 ZÁKON ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více