STUDIJNÍ PLÁNY 2017/2018

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ PLÁNY 2017/2018"

Transkript

1 STUDIJNÍ PLÁNY 2017/2018 Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií

2 Bakalářské studium

3 Studijní program: B5349 Porodní asistence Kreditní limit: 180 Typ: bakalářský Forma: prezenční Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: 5341R007 Porodní asistentka Segment: 1. semestr PA Povinné y KOS/P1ANP Anatomie Zp ZS/1 KIR/P1BIO Biofyzika a radiologie Z, Zk ZS/1 KPZ/P1EMB Embryologie Zp ZS/1 KOS/P1FYG Fyziologie Zp ZS/1 KPZ/P1GEN Genetika Zk ZS/1 KOS/P1KOM Komunikace a interaktivní procesy Zp ZS/1 KOS/P1LTE Latinská terminologie Zk ZS/1 KPZ/P1PPA Odborná praxe Zp ZS/1 KOS/P1IPO Primární a komunitní péče Zk ZS/1 KOS/P1PPY Psychologie Zp ZS/1 KPZ/P1SCL Sociologie Z, Zk ZS/1 KOS/P1FIZ KOS/P1OPT Úvod do filozofie, etiky a studia práva Základní postupy v porodní asistenci Zp ZS/ Zp ZS/1 KIR/P1ZIT Základy informačních technologií Z, Zk ZS/1 KPZ/P1TPA Základy teorie porodní asistence Zp ZS/1 KPZ/P1ZDP Zdravotní a sociální politika Z, Zk ZS/1 Povinně volitelné y JC/ZPAZD JC/ZPAZE Angličtina pro zdravotnictví A2+ Angličtina pro zdravotnictví B1 Student si volí úroveň AJ podle výsledku rozřazovacího testu Zk ZS/ Zk ZS/1 Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str

4 Segment: 2. semestr PA Povinné y KOS/P2ANP Anatomie* Z, Zk LS/1 KOS/P2BCH Biochemie, klinická farmakologie Zp LS/1 KOS/P2FYG Fyziologie * Z, Zk LS/1 KPZ/P2GYN Gynekologie Zp LS/1 KKO/P2IPR Interní propedeutika Zp LS/1 KOS/P2KOM Komunikace a interaktivní procesy Zp LS/1 KOS/P2MIK Mikrobiologie, epidemiologie, imunologie a hygiena Z, Zk LS/1 KPZ/P2PPA Odborná praxe * Zp LS/1 KPZ/P2PIP Odborná praxe individuální * Zp LS/1 KPZ/P2OAG KPZ/P2OZN Ošetřovatelství v gynekologii I. Ošetřovatelství v gynekologii II Zp LS/ Zp LS/1 KOS/P2PAG Patologie Z, Zk LS/1 KPZ/P2PEE Pedagogika a edukace Zp LS/1 KPZ/P2PA1 Porodní asistence I Zp LS/1 KPZ/P2POR Porodnictví Zp LS/1 KOS/P2PPY Psychologie Zp LS/1 KOS/P2FIZ KOS/P2OPT Úvod do filozofie, etiky a studia práva Základní postupy v porodní asistenci * Zk LS/ Z, Zk LS/1 KPZ/P2TPA Základy teorie porodní asistence * Z, Zk LS/1 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Povinně volitelné y JC/ZPAZE JC/ZPAZF Angličtina pro zdravotnictví B1 Angličtina pro zdravotnictví B Zk LS/ Zk LS/1 Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str

5 Segment: 3. semestr PA Povinné y KKO/P3ARP Akutní a kritické stavy Zp ZS/2 KOS/P3BCH Biochemie, klinická farmakologie Z, Zk ZS/2 KPZ/P3GYN Gynekologie Zp ZS/2 KKO/P3CHP Chirurgická propedeutika Zp ZS/2 KOS/P3KOM Komunikace a interaktivní procesy Z, Zk ZS/2 KPZ/P3PPA Odborná praxe * Z, Zk ZS/2 KPZ/P3OAG Ošetřovatelství v gynekologii I Z, Zk ZS/2 KPZ/P3OZN Ošetřovatelství v gynekologii II. * Z, Zk ZS/2 KPZ/P3NEO Péče v porodní asistenci o novorozence * Zp ZS/2 KPZ/P3POR Porodnictví Zk ZS/2 KPZ/P3PA1 Porodní asistence I. * Z, Zk ZS/2 KOS/P3PPY Psychologie Zp ZS/2 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str

6 Segment: 4. semestr PA Povinné y KKO/P4ARP Akutní a kritické stavy Z, Zk LS/2 KPZ/P4GYN Gynekologie Zk LS/2 KKO/P4NRL Neurologie Zp LS/2 KPZ/P4PPA Odborná praxe Zp LS/2 KPZ/P4PIP Odborná praxe individuální * Zp LS/2 KKO/P4VLD Ošetřovatelská péče v interních oborech Zp LS/2 KPZ/P4OZN Ošetřovatelství v gynekologii II. * Zp LS/2 KPZ/P4NEO Péče v porodní asistenci o novorozence* Z, Zk LS/2 KPZ/P4POR Porodnictví Zk LS/2 KPZ/P4PA1 Porodní asistence I Z, Zk LS/2 KPZ/P4ORT Porodní asistence II Z, Zk LS/2 KPZ/P4ONP Porodní asistence III Zp LS/2 KOS/P4PPY Psychologie Z, Zk LS/2 KIR/P4SBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/2 KIR/P4ZVS Základy výzkumu a statistiky Z, Zk LS/2 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str

7 Segment: 5. semestr PA Povinné y KKO/P5CHG Chirurgie * Zk ZS/3 KIR/P5MAE Management a ekonomika Zp ZS/3 KPZ/P5PPA Odborná praxe * Zp ZS/3 KKO/P5VLD Ošetřovatelská péče v interních oborech Zp ZS/3 KKO/P5PDI Ošetřovatelská péče v pediatrii * Z, Zk ZS/3 KKO/P5PSA Ošetřovatelství v psychiatrii Z, Zk ZS/3 KPZ/P5ORT Porodní asistence II. * Z, Zk ZS/3 KPZ/P5ONP Porodní asistence III Z, Zk ZS/3 KPZ/P5OSA Porodní asistence IV Zp ZS/3 KOS/P5ZPP Psychologie zdravotnická Zp ZS/3 KKO/P5ROD Rehabilitace v porodní asistenci Z, Zk ZS/3 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str

8 Segment: 6. semestr PA Povinné y KIR/P6BPR Bakalářská práce Zp LS/3 KIR/P6MAE Management a ekonomika Zp LS/3 KPZ/P6PPA Odborná praxe Z, Zk LS/3 KKO/P6VLD Ošetřovatelská péče v interních oborech Z, Zk LS/3 KPZ/P6ONP Porodní asistence III. * Z, Zk LS/3 KPZ/P6OSA Porodní asistence IV Z, Zk LS/3 KOS/P6ZPP Psychologie zdravotnická Z, Zk LS/3 KOS/P6PTT Psychoterapeutické techniky Zp LS/3 KPZ/P6UZV Základy ultrazvukové diagnostiky Zp LS/3 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Segment: Státní závěrečná zkouška PA Povinné y KPZ/SZPA1 KPZ/SZPA2 KPZ/SZPA3 Porodní asistence gynekologie, porodnictví, neonatologie Teorie porodní asistence Humanitní vědy

9 Studijní program: B5341 Ošetřovatelství Kreditní limit: 180 Typ: bakalářský Forma: prezenční Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: 5341R009 Všeobecná sestra Segment: 1. semestr VS Povinné y KOS/P1ANV Anatomie Zp ZS/1 KIR/P1BIF Biofyzika a radiologie Z, Zk ZS/1 KOS/P1FYZ Fyziologie Zp ZS/1 KPZ/P1GEN Genetika Z, Zk ZS/1 KOS/P1KOI Komunikace a interaktivní procesy Zp ZS/1 KOS/P1LAT Latinská terminologie Z, Zk ZS/1 KOS/P1PVS Odborná praxe Zp ZS/1 KOS/P1OSP Ošetřovatelské postupy Zp ZS/1 KOS/P1OSE Ošetřovatelství I Zp ZS/1 KOS/P1PSY Psychologie Zp ZS/1 KPZ/P1SOC Sociologie Z, Zk ZS/1 KOS/P1FIU Úvod do filozofie, etiky a studia práva Zp ZS/1 KIR/P1ZIT Základy informačních technologií Z, Zk ZS/1 KPZ/P1ZSP Zdravotní a sociální politika Z, Zk ZS/1 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Povinně volitelné y JC/ZPAZD Angličtina pro zdravotnictví A Zk ZS/1 JC/ZPAZE Angličtina pro zdravotnictví B Zk ZS/1 Student si volí úroveň AJ podle výsledku rozřazovacího testu. Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str

10 Segment: 2. semestr VS Povinné y KOS/P2ANV Anatomie * Z, Zk LS/1 KOS/P2BAS Bazální stimulace Zp LS/1 KOS/P2BCH Biochemie, klinická farmakologie Zp LS/1 KOS/P2FYZ Fyziologie * Z, Zk LS/1 KKO/P2CHP Chirurgická propedeutika Zp LS/1 KKO/P2INP Interní propedeutika Zp LS/1 KOS/P2KOI KOS/P2MIK Komunikace a interaktivní procesy Mikrobiologie, epidemiologie, imunologie a hygiena Zp LS/ Z, Zk LS/1 KOS/P2PVS Odborná praxe * Zp LS/1 KOS/P2PIV Odborná praxe individuální * Zp LS/1 KOS/P2OSP Ošetřovatelské postupy * Z, Zk LS/1 KOS/P2OSE Ošetřovatelství II.* Z, Zk LS/1 KOS/P2PAT Patologie Z, Zk LS/1 KPZ/P2PED Pedagogika a edukace Zp LS/1 KOS/P2PSY Psychologie Zp LS/1 KOS/P2FIU Úvod do filozofie, etiky a studia práva * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Zk LS/1 Povinně volitelné y JC/ZPAZE Angličtina pro zdravotnictví B Zk LS/1 JC/ZPAZF Angličtina pro zdravotnictví B Zk LS/1 Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str

11 Segment: 3. semestr VS Povinné y KKO/P3AKS Akutní a kritické stavy Zp ZS/2 KOS/P3BCH Biochemie, klinická farmakologie Z, Zk ZS/2 KKO/P3CHI Chirurgie * Zp ZS/2 KOS/P3KOI Komunikace a interaktivní procesy Z, Zk ZS/2 KOS/P3PVS Odborná praxe * Z, Zk ZS/2 KPZ/P3OTG KKO/P3OPR Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví Ošetřovatelství v ortopedii. Rehabilitační ošetřovatelství Zp ZS/ Zp ZS/2 KKO/P3OPD Ošetřovatelství v pediatrii Zp ZS/2 KOS/P3OPP Ošetřovatelství v primární a domácí péči Z, Zk ZS/2 KOS/P3PSY Psychologie Zp ZS/2 KKO/P3VLS Vnitřní lékařství I. * Zp ZS/2 KKO/P3VLG Vnitřní lékařství II. * Zp ZS/2 *Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str

12 Segment: 4. semestr VS Povinné y KKO/P4AKS Akutní a kritické stavy Z, Zk LS/2 KKO/P4CHI Chirurgie * Z, Zk LS/2 KOS/P4PVS Odborná praxe * Zp LS/2 KOS/P4PIV Odborná praxe individuální * Zp LS/2 KPZ/P4OTG Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví Zp LS/2 KKO/P4OPN Ošetřovatelství v neurologii Z, Zk LS/2 KKO/P4OPR Ošetřovatelství v ortopedii. Rehabilitační ošetřovatelství Z, Zk LS/2 KKO/P4OPD Ošetřovatelství v pediatrii Z, Zk LS/2 KOS/P4PSY Psychologie Z, Zk LS/2 KKO/P4VLS Vnitřní lékařství I Zp LS/2 KKO/P4VLG Vnitřní lékařství II Zp LS/2 KIR/P4ZVY Základy výzkumu a statistiky Z, Zk LS/2 *Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str

13 Segment: 5. semestr VS Povinné y KIR/P5MAG Management a ekonomika Zp ZS/3 KOS/P5PVS Odborná praxe * Zp ZS/3 KKO/P5OPJ KKO/P5OSI KPZ/P5OTG KKO/P5OPO Ošetřovatelství na JIP chirurgických oborů, základy instrumentování * Ošetřovatelství v gerontologii a infekčním lékařství Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví Ošetřovatelství v onkologii a hematologii * Zp ZS/ Zp ZS/ Z, Zk ZS/ Zp ZS/3 KKO/P5OPY Ošetřovatelství v psychiatrii Z, Zk ZS/3 KKO/P5OPL Ošetřovatelství v urologii Zp ZS/3 KOS/P5ZPV Psychologie zdravotnická Zp ZS/3 KKO/P5VLS Vnitřní lékařství I. * Z, Zk ZS/3 KKO/P5VLG Vnitřní lékařství II. * Z, Zk ZS/3 *Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str

14 Segment: 6. semestr VS Povinné y KIR/P6BPR Bakalářská práce Zp LS/3 KIR/P6MAE Management a ekonomika Zp LS/3 KOS/P6PVS Odborná praxe * Z, Zk LS/3 KKO/P6OPJ KKO/P6OSI KKO/P6OPO KKO/P6OSD Ošetřovatelství na JIP chirurgických oborů, základy instrument. Ošetřovatelství v gerontologii a infekčním lékařství Ošetřovatelství v onkologii a hematologii Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech Z, Zk LS/ Z, Zk LS/ Z, Zk LS/ Z, Zk LS/3 KKO/P6OPL Ošetřovatelství v urologii Zp LS/3 KOS/P6PAP Paliativní péče Zp LS/3 KOS/P6ZPV Psychologie zdravotnická Z, Zk LS/3 *Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Segment: Státní závěrečná zkouška VS Povinné y KOS/SZVS1 KOS/SZVS2 KOS/SZVS3 Ošetřovatelství Ošetřovatelství v klinických oborech Humanitní vědy

15 Studijní program: B5345 Specializace ve zdravotnictví Kreditní limit: 180 Typ: bakalářský Forma: prezenční Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: 5345R010 Radiologický asistent Segment: 1. semestr RA Povinné y KOS/P1ANR Anatomie Zp ZS/1 KIR/P1AFB Aplikovaná fyzika a biofyzika Z, Zk ZS/1 KIR/P1AMA Aplikovaná matematika Zk ZS/1 KOS/P1FYP Fyziologie Zp ZS/1 KOS/P1KMI Komunikace Z, Zk ZS/1 KOS/P1LAR Latinská terminologie I Zp ZS/1 KIR/P1PRA Odborná praxe* Zp ZS/1 KOS/P1PPO První pomoc a ošetřovatelství Z, Zk ZS/1 KIR/P1RFR Radiologická fyzika a radiobiologie Z, Zk ZS/1 KOS/P1FIE Úvod do filozofie, etiky a studia práva Zp ZS/1 KPZ/P1ZSR Zdravotní a sociální politika Zp ZS/1 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Povinně volitelné y JC/ZPAZD Angličtina pro zdravotnictví A Zk ZS/1 JC/ZPAZE Angličtina pro zdravotnictví B Zk ZS/1 Student si volí úroveň AJ podle výsledku rozřazovacího testu. Volitelné y KIR/V1AMS Aplikovaná matematika seminář Zp ZS/1 Nabídku dalších volitelných ů najdete na str Segment: 2. semestr RA Povinné y KOS/P2ANR Anatomie Z, Zk LS/1

16 KOS/P2FYP Fyziologie Z, Zk LS/1 KIR/P2PIR Individuální praxe * Zp LS/1 KIR/P2KDZ Konvenční a digitální zobrazování I Zp LS/1 KOS/P2LAR Latinská terminologie II Z, Zk LS/1 KIR/P2LPN Lékařské přístroje neradiologické Zp LS/1 KIR/P2PRA Odborná praxe * Zp LS/1 KOS/P2ORV Ošetřovatelství při radiologických výkonech* Z, Zk LS/1 KOS/P2PAE Patologie Zp LS/1 KIR/P2RDP Radiologické přístroje I Zp LS/1 KOS/P2FIE Úvod do filozofie, etiky a studia práva Zp LS/1 KIR/P2ZIT Základy informačních technologií Z, Zk LS/1 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Povinně volitelné y JC/ZPAZE Angličtina pro zdravotnictví B Zk LS/1 JC/ZPAZF Angličtina pro zdravotnictví B Zk LS/1 Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str

17 Segment: 3. semestr RA Povinné y KIR/P3ARD Anatomie radiologická I.* Zp ZS/2 KOS/P3FTO Farmakologie a toxikologie Zp ZS/2 KKO/P3CHO Chirurgické obory Zk ZS/2 KIR/P3KDZ Konvenční a digitální zobrazování II.* Z, Zk ZS/2 KIR/P3MEV Metodologie vědeckého výzkumu Z, Zk ZS/2 KIR/P3NUM Nukleární medicína I Zp ZS/2 KIR/P3PRA Odborná praxe * Zp ZS/2 KOS/P3PSR Psychologie Z, Zk ZS/2 KIR/P3RFD Radiologická fyzika a dozimetrie* Z, Zk ZS/2 KIR/P3RDP Radiologické přístroje II.* Zk ZS/2 KIR/P3RDT Radioterapie I Zp ZS/2 KOS/P3HEP Základy hygieny a epidemiologie Zp ZS/2 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str

18 Segment: 4. semestr RA Povinné y KIR/P4ARD Anatomie radiologická II.* Z, Zk LS/2 KIR/P4AIR Angiografie a intervenční radiologie Zk LS/2 KOS/P4AFA Aplikovaná farmakologie a správná laboratorní praxe Zp LS/2 KIR/P4PIR Individuální praxe* Zp LS/2 KKO/P4INO Interní obory Zk LS/2 KIR/P4KZP Konvenční zobrazovací postupy Zp LS/2 KIR/P4NUM Nukleární medicína II Zk LS/2 KIR/P4PRA Odborná praxe* Zp LS/2 KPZ/P4PGR Pedagogika a edukace Zp LS/2 KIR/P4RAO Radiační ochrana Z, Zk LS/2 KIR/P4RTP Radioterapeutické přístroje Zk LS/2 KIR/P4RDT Radioterapie II Zp LS/2 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str

19 Segment: 5. semestr RA Povinné y KIR/P5NUM Nukleární medicína III Zk ZS/3 KIR/P5PRA Odborná praxe * Zp ZS/3 KIR/P5RAO Radiační ochrana zkouška způsobilosti Z, Zk ZS/3 KIR/P5RAZ Radiologické zobrazovací metody Zp ZS/3 KIR/P5RDT Radioterapie III.* Z, Zk ZS/3 KIR/P5TOM Výpočetní tomografie* Z, Zk ZS/3 KIR/P5ZMR Zobrazování magnetickou rezonancí * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str Z, Zk ZS/3

20 Segment: 6. semestr RA Povinné y KIR/P6BKP Bakalářská práce Zp LS/3 KIR/P6KDO Kritické diagnostické obrazy * Z, Zk LS/3 KIR/P6PRA Odborná praxe * Z, Zk LS/3 KIR/P6ULT Ultrazvuk Z, Zk LS/3 *Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Segment: Státní závěrečná zkouška RA Povinné y KIR/SZRA1 KIR/SZRA2 KIR/SZRA3 Radiologické zobrazovací metody Ozařovací postupy v radioterapii Zobrazovací a nezobrazovací diagnostické postupy v nukleární medicíně

21 Studijní program: B5345 Specializace ve zdravotnictví Kreditní limit: 180 Typ: bakalářský Forma: prezenční Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: 5345R021 Zdravotnický záchranář Segment: 1. semestr ZZ Povinné y KOS/P1ANZ Anatomie Zp ZS/1 KOS/P1BIZ KOS/P1BFT Biofyzika, základy radiobiologie a radiační ochrana Biochemie, toxikologie, návykové látky a chemická ochrana Z, Zk ZS/ Z, Zk ZS/1 KOS/P1FZL Fyziologie Zp ZS/1 KOS/P1KOP Komunikace a interaktivní procesy Zp ZS/1 KOS/P1LTT Latinská terminologie Zk ZS/1 KKO/P1PZZ Odborná praxe Zp ZS/1 KOS/P1OPZ Ošetřovatelské postupy Zp ZS/1 KOS/P1OST Ošetřovatelství Zp ZS/1 KOS/P1PSK Psychologie Zp ZS/1 KPZ/P1SCG Sociologie Z, Zk ZS/1 KOS/P1FZO Úvod do filozofie, etiky a studia práva Zp ZS/1 KTS/ZTV1 Základy plavání Zp ZS/1 KIR/P1ZAI Základy informačních technologií Z, Zk ZS/1 KPZ/P1ZSZ Zdravotní a sociální politika Z, Zk ZS/1 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Povinně volitelné y KOS/AJ1A1 Anglický jazyk I. CEFR A Zp ZS/1 KOS/AJ1A2 Anglický jazyk I. CEFR A Zp ZS/1 KOS/AJ1B1 Anglický jazyk I. CEFR B Zp ZS/1 Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str

22 Segment: 2. semestr ZZ Povinné y KOS/P2ANZ Anatomie * Z, Zk LS/1 KOS/P2BAZ Bazální stimulace Zp LS/1 KOS/P2FAR Farmakologie a speciální farmakologie Z, Zk LS/1 KOS/P2FZL Fyziologie * Z, Zk LS/1 KKO/P2CHZ Chirurgická propedeutika Zp LS/1 KKO/P2IPZ Interní propedeutika Zp LS/1 KOS/P2KOP Komunikace a interaktivní procesy Zp LS/1 KOS/P2MEI Mikrobiologie, epidemiologie, imunologie a hygiena Z, Zk LS/1 KKO/P2PZZ Odborná praxe * Zp LS/1 KKO/P2PIZ Odborná praxe individuální * Zp LS/1 KOS/P2OPZ Ošetřovatelské postupy* Z, Zk LS/1 KOS/P2OST Ošetřovatelství * Z, Zk LS/1 KOS/P2PAT Patologie Z, Zk LS/1 KPZ/P2PEG Pedagogika a edukace Zp LS/1 KOS/P2PSK Psychologie Zp LS/1 KOS/P2FZO Úvod do filozofie, etiky a studia práva Zk LS/1 KTS/ZTV2 Kondiční příprava Zp LS/1 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Povinně volitelné y KOS/AJ2A1 Anglický jazyk II. CEFR A Zp LS/1 KOS/AJ2A2 Anglický jazyk II. CEFR A Zp LS/1 KOS/AJ2B1 Anglický jazyk II. CEFR B Zp LS/1 Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str

23 Segment: 3. semestr ZZ Povinné y KPZ/P3NPG Akutní stavy v gynekologii a porodnictví Zp ZS/2 KKO/P3CHT Chirurgie a traumatologie * Zp ZS/2 KKO/P3INT Interna * Z, Zk ZS/2 KOS/P3KOP Komunikace a interaktivní procesy Z, Zk ZS/2 KTS/ZTV3 Sebeobrana Zp ZS/2 KKO/P3PZZ Odborná praxe * Zk ZS/2 KKO/P3OPZ Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči * Z, Zk ZS/2 KOS/P3PSK Psychologie Zp ZS/2 KKO/P3SDL Soudní lékařství Zp ZS/2 KKO/P3UMK Urgentní medicína a medicína katastrof Zp ZS/2 KKO/P3VKG Vybrané kapitoly z gerontologie Z, Zk ZS/2 KKO/P3ZKA Základy kartografie a topografie Zp ZS/2 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str

24 Povinně volitelné y KOS/AJ3A1 Anglický jazyk III. CEFR A Zp ZS/2 KOS/AJ3A2 Anglický jazyk III. CEFR A Zp ZS/2 KOS/AJ3B1 Anglický jazyk III. CEFR B Zp ZS/2 Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str

25 Segment: 4. semestr ZZ Povinné y KKO/P4CHT Chirurgie a traumatologie * Z, Zk LS/2 KKO/P4INT Interna Zp LS/2 KKO/P4PZZ Odborná praxe * Zp LS/2 KKO/P4PIZ Odborná praxe individuální * Zp LS/2 KOS/P4PSK Psychologie Z, Zk LS/2 KKO/P4UMK Urgentní medicína a medicína katastrof * Z, Zk LS/2 KKO/P4VCH Válečná chirurgie, BARTS Z, Zk LS/2 KTS/ZTV4 Vodní záchrana * Zp LS/2 KIR/P4ZIS Základy výzkumu a statistiky Z, Zk LS/2 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Povinně volitelné y KOS/AJ4A1 Anglický jazyk IV. CEFR A Zk LS/2 KOS/AJ4A2 Anglický jazyk IV. CEFR A Zk LS/2 KOS/AJ4B1 Anglický jazyk IV. CEFR B Zk LS/2 Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str Segment: 5. semestr ZZ Povinné y KKO/P5ASD Akutní stavy v dětském lékařství * Z, Zk ZS/3 KKO/P5AKN Akutní stavy v neurologii a psychiatrii Zk ZS/3 KKO/P5ARE Anesteziologie a resuscitace * Zp ZS/3 KKO/P5BAP Báňská problematika Zp ZS/3 KKO/P5INT Interna Z, Zk ZS/3 KKO/P5KRZ Krizové řízení Zp ZS/3 KIR/P5MEK Management a ekonomika Zp ZS/3 KKO/P5PZZ Odborná praxe * Zp ZS/3 KKO/P5ORP Operační řízení v přednemocniční neodkladné péči Zp ZS/3 KTS/ZTV5 Lezení na umělé stěně Zp ZS/3 KKO/P5UMK Urgentní medicína a medicína katastrof * Zp ZS/3

26 KOS/P5ZDR Psychologie zdravotnická Zp ZS/3 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str

27 Segment: 6. semestr ZZ Povinné y KKO/P6ARE Anesteziologie a resuscitace Z, Zk LS/3 KIR/P6BKZ Bakalářská práce Zp LS/3 KKO/P6KRZ Krizové řízení Z, Zk LS/3 KTS/ZTV6 Sebeobrana Zp LS/3 KIR/P6MEK Management a ekonomika Zp LS/3 KKO/P6PZZ Odborná praxe * Zk LS/3 KKO/P6ORP Operační řízení v přednemocniční neodkladné péči Zk LS/3 KOS/P6ZDR Psychologie zdravotnická Zk LS/3 KKO/P6UMK Urgentní medicína a medicína katastrof * * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Z, Zk LS/3 Povinně volitelné y KKO/P6ORL KKO/P6OPS Student si volí 1 z nabídky. Akutní stavy v otorinolaryngologii Ošetřovatelská péče o nemocné se stomiemi Zp LS/ Zp LS/3 Segment: Státní závěrečná zkouška ZZ Povinné y KKO/ZZZ01 KKO/ZZZ02 KKO/ZZZ03 Urgentní medicína a medicína katastrof Klinické obory Chirurgie, Interna Komplex společenských věd

28 Studijní program: B5350 Zdravotně sociální péče Kreditní limit: 180 Typ: bakalářský Forma: prezenční Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: 5345R031 Zdravotně-sociální pracovník Segment: 1. Semestr ZSP Povinné y KOS/P1ANS Anatomie Zp ZS/1 KOS/P1FIL Filozofie a etika Z, Zk ZS/1 KOS/P1FZI Fyziologie Zp ZS/1 KOS/P1KIP Komunikace a interaktivní procesy Zp ZS/1 KOS/P1LTN Latinská terminologie Zp ZS/1 KPZ/P1PZS Odborná praxe se supervizí Zp ZS/1 KOS/P1PSP Psychologie Zp ZS/1 KPZ/P1SCP Sociální politika Z, Zk ZS/1 KPZ/P1SCI Sociologie Z, Zk ZS/1 KPZ/P1SZP Supervize ve zdravotně-sociální práci Z, Zk ZS/1 KPZ/P1MS1 Teorie a metody sociální práce I Z, Zk ZS/1 KOS/P1ZPR Základy práva I Zp ZS/1 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Povinně volitelné y JC/ZPAZD Angličtina pro zdravotnictví A Zk ZS/1 JC/ZPAZE Angličtina pro zdravotnictví B Zk ZS/1 Student si volí úroveň AJ podle výsledku rozřazovacího testu. Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str Segment: 2. Semestr ZSP Povinné y KOS/P2ANS Anatomie Z, Zk LS/1 KOS/P2FZI Fyziologie Z, Zk LS/1 KOS/P2KIP Komunikace a interaktivní procesy Zp LS/1 KOS/P2LAT Latinská terminologie Z, Zk LS/1 KPZ/P2PIS Odborná praxe individuální * Zp LS/1

29 KPZ/P2PZS Odborná praxe se supervizí * Zp LS/1 KOS/P2PAZ Patologie Zp LS/1 KPZ/P2PDG Pedagogika a edukace Zp LS/1 KOS/P2PSP Psychologie * Zp LS/1 KOS/P2SPL Sociální patologie Zp LS/1 KPZ/P2SPG Speciální pedagogika Zp LS/1 KPZ/P2MS2 Teorie a metody sociální práce II. * Z, Zk LS/1 KIR/P2INF Základy informačních technologií Z, Zk LS/1 KOS/P2ZPR Základy práva II Z, Zk LS/1 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Povinně volitelné y JC/ZPAZE Angličtina pro zdravotnictví B Zk LS/1 JC/ZPAZF Angličtina pro zdravotnictví B Zk LS/1 Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str Segment: 3. Semestr ZSP Povinné y KKO/P3CHB Chirurgické obory Zk ZS/2 KOS/P3KIP Komunikace a interaktivní procesy Z, Zk ZS/2 KIR/P3MVV Metodologie vědeckého výzkumu Z, Zk ZS/2 KPZ/P3PZS Odborná praxe se supervizí * Zp ZS/2 KKO/P3PEN Pediatrie a neonatologie Z, Zk ZS/2 KOS/P3PRP První pomoc Zp ZS/2 KKO/P3PST Psychiatrie Z, Zk ZS/2 KOS/P3PSP Psychologie Zp ZS/2 KIR/P3SBP Seminář k bakalářské práci * Zp ZS/2 KPZ/P3SPZ Sociální práce ve zdravotnictví Z, Zk ZS/2 KPZ/P3URH Ucelená rehabilitace * Zp ZS/2 KOS/P3HYE Základy hygieny a epidemiologie Zp ZS/2 KOS/P3ZPR Základy práva III Z, Zk ZS/2 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str

30 Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str

31 Segment: 4. Semestr ZSP Povinné y KKO/P4GER Geriatrie Z, Zk LS/2 KKO/P4INB Interní obory * Z, Zk LS/2 KIR/P4MTV Metody a techniky sociálního výzkumu Zp LS/2 KKO/P4NEU Neurologie Z, Zk LS/2 KPZ/P4PIS Odborná praxe individuální * Zp LS/2 KPZ/P4PZS Odborná praxe se supervizí * Z, Zk LS/2 KOS/P4PSP Psychologie Z, Zk LS/2 KPZ/P4ETE Základy ergoterapie a ergodiagnostiky Zp LS/2 KOS/P4ZOS Základy ošetřovatelství Zp LS/2 KOS/P4ZPR Základy práva IV. * Z, Zk LS/2 KPZ/P4ZP1 KPZ/P4ZOD Zdravotně sociální péče o osoby se zdravotním postižením I.* Zdravotně sociální práce s osobami s duševním onemocněním * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Z, Zk LS/ Zp LS/2 Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str Segment: 5. Semestr ZSP Povinné y KIR/P5MAN Management a ekonomika Zp ZS/3 KPZ/P5PZS Odborná praxe se supervizí * Zp ZS/3 KPZ/P5PTM Pedagogicko-terapeutické metody a techniky Z, Zk ZS/3 KPZ/P5SOL Sociální lékařství Zp ZS/3 KOS/P5PZN Psychologie zdraví a nemoci Z, Zk ZS/3 KPZ/P5SPM Sociální práce s menšinami, cizinci a uprchlíky Zp ZS/3 KPZ/P5SPR Sociální práce s rodinou Z, Zk ZS/3 KPZ/P5SPV Sociální práce se sociálně vyloučenými skupinami Zp ZS/3 KPZ/P5SPO Systém péče o ohrožené dítě Z, Zk ZS/3 KPZ/P5FZT Základy fyzioterapie Zp ZS/3 KPZ/P5ZP2 Zdravotně sociální péče o osoby se zdravotním postižením II. * * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Z, Zk ZS/3

32 Povinně volitelné y KPZ/P5ART Arteterapie Zp ZS/3 KPZ/P5ZNJ Znakový jazyk Zp ZS/3 Student si volí 1 z nabídky. Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str Segment: 6. Semestr ZSP Povinné y KIR/P6BKP Bakalářská práce Zp LS/3 KOS/P6KOP Komunitní sociální práce Zp LS/3 KOS/P6KRI Krizová intervence Zp LS/3 KPZ/P6PZS Odborná praxe se supervizí * Z, Zk LS/3 KOS/P6PTP Paliativní péče Zp LS/3 KPZ/P6SDV Sociální práce s delikventy Zp LS/3 KPZ/P6SPS Sociální práce se seniory Z, Zk LS/3 KKO/P6ZKL Základy malých klinických oborů Z, Zk LS/3 KOS/P6ZPT Základy psychoterapie Zp LS/3 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str

33 Povinně volitelné y KOS/P6BAS Bazální stimulace Zp LS/3 KPZ/P6ANI Animoterapie Zp LS/3 Student si volí 1 z nabídky. Segment: Státní závěrečná zkouška ZSP Povinné y KPZ/SZZP1 KPZ/SZZP2 KPZ/SZZP3 Základy klinických oborů Sociální práce a služby Humanitní vědy

34 Studijní program: B5341 Ošetřovatelství Kreditní limit: 180 Typ: bakalářský Forma: kombinovaná Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: 5341R009 Všeobecná sestra Segment: 1. semestr VS-k Povinné y KOS/K1ANT Anatomie Zp ZS/1 KIR/K1BIF Biofyzika a radiologie Z, Zk ZS/1 KOS/K1FYZ Fyziologie Zp ZS/1 KPZ/K1GEN Genetika Z, Zk ZS/1 KOS/K1KOI Komunikace a interaktivní procesy Zp ZS/1 KOS/K1LAT Latinská terminologie Z, Zk ZS/1 KOS/K1PVS Odborná praxe Zp ZS/1 KOS/K1OSP Ošetřovatelské postupy Zp ZS/1 KOS/K1OSE Ošetřovatelství I Zp ZS/1 KOS/K1PSY Psychologie Zp ZS/1 KPZ/K1SOC Sociologie Z, Zk ZS/1 KOS/K1FIU Úvod do filozofie, etiky a studia práva Zp ZS/1 KIR/K1ZIT Základy informačních technologií Z, Zk ZS/1 KPZ/K1ZSP Zdravotní a sociální politika Z, Zk ZS/1 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Povinně volitelné y JC/ZKAZD Angličtina pro zdravotnictví A Zk ZS/1 JC/ZKAZE Angličtina pro zdravotnictví B Zk ZS/1 JC/ZKNZD Němčina pro zdravotnictví A Zk ZS/1 JC/ZKRZD Ruština pro zdravotnictví A Zk ZS/1 Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str Segment: 2. semestr VS-k Povinné y KOS/K2ANT Anatomie * Z, Zk LS/1

35 KOS/K2BAS Bazální stimulace Zp LS/1 KOS/K2BCH Biochemie, klinická farmakologie Zp LS/1 KOS/K2FYZ Fyziologie * Z, Zk LS/1 KKO/K2CHP Chirurgická propedeutika Zp LS/1 KKO/K2INP Interní propedeutika Zp LS/1 KOS/K2KOI Komunikace a interaktivní procesy Zp LS/1 KOS/K2MIK Mikrobiologie, epidemiologie, imunologie a hygiena Z, Zk LS/1 KOS/K2PVS Odborná praxe * Zp LS/1 KOS/K2PIV Odborná praxe individuální * Zp LS/1 KOS/K2OSP Ošetřovatelské postupy * Z, Zk LS/1 KOS/K2OSE Ošetřovatelství II. * Z, Zk LS/1 KOS/K2PAT Patologie Z, Zk LS/1 KPZ/K2PEE Pedagogika a edukace Zp LS/1 KOS/K2PSY Psychologie Zp LS/1 KOS/K2FIU Úvod do filozofie, etiky a studia práva * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Z, Zk LS/1 Povinně volitelné y JC/ZKAZE Angličtina pro zdravotnictví B Zk LS/1 JC/ZKAZF Angličtina pro zdravotnictví B Zk LS/1 JC/ZKNZE Němčina pro zdravotnictví B Zk LS/1 JC/ZKRZE Ruština pro zdravotnictví B Zk LS/1 Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str

36 Segment: 3. semestr VS-k Povinné y KKO/K3AKS Akutní a kritické stavy Zp ZS/2 KOS/K3BCH Biochemie, klinická farmakologie Z, Zk ZS/2 KKO/K3CHI Chirurgie * Zp ZS/2 KOS/K3KOI Komunikace a interaktivní procesy Z, Zk ZS/2 KOS/K3PVS Odborná praxe * Z, Zk ZS/2 KPZ/K3OTG KKO/K3OPR Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví Ošetřovatelství v ortopedii. Rehabilitační ošetřovatelství Zp ZS/ Zp ZS/2 KKO/K3OPD Ošetřovatelství v pediatrii Zp ZS/2 KOS/K3OPP Ošetřovatelství v primární a domácí péči Z, Zk ZS/2 KOS/K3PSY Psychologie Zp ZS/2 KKO/K3VLS Vnitřní lékařství I. * Zp ZS/2 KKO/K3VLG Vnitřní lékařství II. * Zp ZS/2 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str Segment: 4. semestr VS-k Povinné y KKO/K4AKS Akutní a kritické stavy Z, Zk LS/2 KKO/K4CHI Chirurgie * Z, Zk LS/2 KOS/K4PVS Odborná praxe * Zp LS/2 KOS/K4PIV Odborná praxe individuální * Zp LS/2 KPZ/K4OTG Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví Zp LS/2 KKO/K4OPN Ošetřovatelství v neurologii Z, Zk LS/2 KKO/K4OPR Ošetřovatelství v ortopedii. Rehabilitační ošetřovatelství Z, Zk LS/2 KKO/K4OPD Ošetřovatelství v pediatrii Z, Zk LS/2 KOS/K4PSY Psychologie Z, Zk LS/2 KKO/K4VLS Vnitřní lékařství I Zp LS/2 KKO/K4VLG Vnitřní lékařství II Zp LS/2 KIR/K4ZVY Základy výzkumu a statistiky Z, Zk LS/2 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str

37 Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str

38 Segment: 5. semestr VS-k Povinné y KIR/K5MAE Management a ekonomika Zp ZS/3 KOS/K5PVS Odborná praxe * Zp ZS/3 KKO/K5OPJ KKO/K5OSI KPZ/K5OTG KKO/K5OPO Ošetřovatelství na JIP chirurgických oborů, základy instrumentování * Ošetřovatelství v gerontologii a infekčním lékařství Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví Ošetřovatelství v onkologii a hematologii * Zp ZS/ Zp ZS/ Z, Zk ZS/ Zp ZS/3 KKO/K5OPY Ošetřovatelství v psychiatrii Z, Zk ZS/3 KKO/K5OPL Ošetřovatelství v urologii Zp ZS/3 KOS/K5ZPV Psychologie zdravotnická Zp ZS/3 KKO/K5VLS Vnitřní lékařství I. * Z, Zk ZS/3 KKO/K5VLG Vnitřní lékařství II. * Z, Zk ZS/3 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str

39 Segment: 6. semestr VS-k Povinné y KIR/K6BPR Bakalářská práce Zp LS/3 KIR/K6MAE Management a ekonomika Zp LS/3 KOS/K6PVS Odborná praxe * Z, Zk LS/3 KKO/K6OPJ KKO/K6OSI KKO/K6OPO KKO/K6OSD Ošetřovatelství na JIP chirurgických oborů, základy instrumentování Ošetřovatelství v gerontologii a infekčním lékařství Ošetřovatelství v onkologii a hematologii Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech Z, Zk LS/ Z, Zk LS/ Z, Zk LS/ Z, Zk LS/3 KKO/K6OPL Ošetřovatelství v urologii Zp LS/3 KOS/K6PAP Paliativní péče Zp LS/3 KOS/K6ZPV Psychologie zdravotnická Z, Zk LS/3 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Segment: Státní závěrečná zkouška VS-k Povinné y KOS/SZVS1 KOS/SZVS2 KOS/SZVS3 Ošetřovatelství Ošetřovatelství v klinických oborech Humanitní vědy

40 Navazující magisterské studium

41 Studijní program: N5341 Ošetřovatelství Kreditní limit: 120 Typ: navazující Forma: kombinovaná Standardní doba studia: 2 roky Studijní obor: 5341T016 Ošetřovatelská péče v interních oborech Segment: 1. semestr OI-k Povinné y KOS/K7LBO Bolest v ošetřovatelství Z, Zk ZS/1 KOS/K7ZEC Edukace v ošetřovatelství Zp ZS/1 KOS/K7EPI KOS/K7FRF KIR/K7MEZ Etické a psychologické aspekty ošetřovatelství Farmakologie a racionální farmakoterapie Management a ekonomika ve zdravotnictví Zp ZS/ Z, Zk ZS/ Z, Zk ZS/1 KOS/K7MKO Multikulturní ošetřovatelství Zp ZS/1 KOS/K7PME KOS/K7SHO Preventivní medicína a dispenzarizace Současnost, perspektivy a historie ošetřovatelství Zp ZS/ Z, Zk ZS/1 KIR/K7VVO Výzkum v ošetřovatelství Zp ZS/1 KIR/K7ZIN Zdravotnické informační systémy Z, Zk ZS/1 KIR/K7ZSC Zdravotnické systémy Zp ZS/1 Povinně volitelné y JC/ZKAZU Angličtina pro zdravotnictví B Zk ZS/1 JC/ZKAZV Angličtina pro zdravotnictví B Zk ZS/1 JC/ZKRZU Ruština pro zdravotnictví B Zk ZS/1 JC/ZKNZU Němčina pro zdravotnictví B Zk ZS/1 Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str Segment: 2. semestr OI-k Povinné y KOS/K8EPI Etické a psychologické aspekty ošetřovatelství Z, Zk LS/1

42 KOS/K8FVO Fyzikální vyšetřování v ošetřovatelství Zp LS/1 KKO/K8KVO Klinická onkologie Z, Zk LS/1 KKO/K8KVY Klinická výživa II Zp LS/1 KOS/K8ODP Odborná praxe I Z, Zk LS/1 KOS/K8OPI Odborná praxe individuální Zp LS/1 KOS/K8PAL Paliativní ošetřovatelství Z, Zk LS/1 KKO/K8DEI KKO/K8RAD Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty s dermatovenerologickým a infekčním onemocněním Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty s chronickými ranami a defekty Zp LS/ Z, Zk LS/1 KKO/K8PCH Starý člověk ve zdraví a nemoci Z, Zk LS/1 KIR/K8ZDS Zdravotnická statistika Z, Zk LS/1 Povinně volitelné y JC/ZKAZV Angličtina pro zdravotnictví B Zk LS/1 JC/ZKAZW Angličtina pro zdravotnictví B Zk LS/1 JC/ZKRZV Ruština pro zdravotnictví B Zk LS/1 JC/ZKNZV Němčina pro zdravotnictví B Zk LS/1 Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str

43 Segment: 3. semestr OI-k Povinné y KKO/K9OPS KKO/K9NPA KKO/K9ARO KKO/K9ICH KKO/K9HEM KKO/K9JIP KKO/K9DIA KKO/K9KAO KKO/K9NHE KOS/K9KOS KOS/K9VST Specializovaná ošetřovatelská péče o nemocné se stomiemi Specializované ošetřovatelství v neurologii, ortopedii a rehabilitaci Specializovaná ošetřovatelská péče na oddělení ARO Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty s vybranými interními chorobami Specializované ošetřovatelství v klinické hematologii Specializované ošetřovatelství na JIP interních oborů Specializované ošetřovatelství v diabetologii Specializované ošetřovatelství v kardiologii Specializované ošetřovatelství v nefrologii Specifika komunitního ošetřovatelství Základy vybraných stimulačních technik Zp ZS/ Z, Zk ZS/ Zp ZS/ Z, Zk ZS/ Zp ZS/ Z, Zk ZS/ Z, Zk ZS/ Z, Zk ZS/ Zp ZS/ Zp ZS/ Z, Zk ZS/2 Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str Segment: 4. semestr OI-k Povinné y KIR/K10DP Diplomová práce Zp LS/2 KOS/K10OI Odborná praxe II Z, Zk LS/2 Segment: Státní závěrečná zkouška OI-k Povinné y KOS/SZOI1 KOS/SZOI2 Specializovaná ošetřovatelská péče v interních oborech Specializovaná ošetřovatelská péče v geriatrii

44 KOS/SZOI3 Specializovaná ošetřovatelská péče v onkologii

45 Studijní program: N5341 Ošetřovatelství Kreditní limit: 120 Typ: navazující Forma: kombinovaná Standardní doba studia: 2 roky Studijní obor: 5341T014 Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech Segment: 1. semestr OK-k Povinné y KOS/K7LBO Bolest v ošetřovatelství Z, Zk ZS/1 KOS/K7ZEC Edukace v ošetřovatelství Zp ZS/1 KOS/K7EPA KOS/K7FRF KIR/K7MEZ Etické a psychologické aspekty ošetřovatelství Farmakologie a racionální farmakoterapie Management a ekonomika ve zdravotnictví Zp ZS/ Z, Zk ZS/ Z, Zk ZS/1 KOS/K7MKO Multikulturní ošetřovatelství Zp ZS/1 KOS/K7PME KOS/K7SHP Preventivní medicína a dispenzarizace Současnost, perspektivy a historie oš Zp ZS/ Z, Zk ZS/1 KIR/K7VVO Výzkum v ošetřovatelství Zp ZS/1 KIR/K7ZIN Zdravotnické informační systémy Z, Zk ZS/1 KIR/K7ZSC Zdravotnické systémy Zp ZS/1 Povinně volitelné y JC/ZKAZU Angličtina pro zdravotnictví B Zk ZS/1 JC/ZKAZV Angličtina pro zdravotnictví B Zk ZS/1 JC/ZKRZU Ruština pro zdravotnictví B Zk ZS/1 JC/ZKNZU Němčina pro zdravotnictví B Zk ZS/1 Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str Segment: 2. semestr OK-k Povinné y KOS/K8EPA Etické a psychologické aspekty ošetřovatelství Z, Zk LS/1

46 KOS/K8FVK Fyzikální vyšetřování v ošetřovatelství Zp LS/1 KKO/K8KLO Klinická onkologie Z, Zk LS/1 KKO/K8KVY Klinická výživa II Zp LS/1 KOS/K8ODP Odborná praxe I Z, Zk LS/1 KOS/K8OPI Odborná praxe individuální Zp LS/1 KOS/K8PAO Paliativní ošetřovatelství Z, Zk LS/1 KKO/K8PPO Paliativní péče v onkologii Z, Zk LS/1

47 KIR/K8TRS KOS/K8SPT Přístrojová technika, specializované ošetřovatelství v radiologii a onkologii Supervize v paliativní a terminální péči Z, Zk LS/ Zp LS/1 KIR/K8ZDS Zdravotnická statistika Z, Zk LS/1 Povinně volitelné y JC/ZKAZV Angličtina pro zdravotnictví B Zk LS/1 JC/ZKAZW Angličtina pro zdravotnictví B Zk LS/1 JC/ZKRZV Ruština pro zdravotnictví B Zk LS/1 JC/ZKNZV Němčina pro zdravotnictví B Zk LS/1 Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str

48 Segment: 3. semestr OK-k Povinné y KOS/K9HPE Hospicová péče u nás a ve světě Zp ZS/2 KOS/K9PRP KKO/K9OPS Krizová podpora pro pacienta, rodinu a personál Ošetřovatelská péče o nemocné se stomiemi Z, Zk ZS/ Zp ZS/2 KOS/K9PPS Přehled psychoterapeutických směrů Zp ZS/2 KOS/K9PNV Psychologie a náboženská víra Zp ZS/2 KOS/K9PTN Řízení paliativní ošetřovatelské péče Z, Zk ZS/2 KKO/K9PLG KKO/K9PTK Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty na oddělení lékařské genetiky Specifická ošetřovatelská péče u pacientů s transplantací kostní dřeně Zp ZS/ Zp ZS/2 KKO/K9STS Symptomy terminálních stádií nemocí, etiopatogeneze a léčba Z, Zk ZS/2 KKO/K9PSY Vybrané kapitoly z psychiatrie Zp ZS/2 KOS/K9VSM KOS/K9USN Volitelné y Základy vybraných stimulačních technik Život, umírání a smrt ve světových náboženstvích Nabídku volitelných ů najdete na str Z, Zk ZS/ Zp ZS/2

49 Segment: 4. semestr OK-k Povinné y KIR/K10DP Diplomová práce Zp LS/2 KOS/K10OP Odborná bloková praxe Z, Zk LS/2 Segment: Státní závěrečná zkouška OK-k Povinné y KOS/SZOK1 KOS/SZOK2 KOS/SZOK3 Klinická onkologie Paliativní péče Ošetřovatelství

50 Studijní program: N5345 Specializace ve zdravotnictví Kreditní limit: 120 Typ: navazující Forma: kombinovaná Standardní doba studia: 2 roky Studijní obor: 5345T035 Perioperační péče v gynekologii a porodnictví Segment: 1. semestr PPG-k Povinné y KPZ/K7SZP Dezinfekce a sterilizace zdravotnických prostředků Zp ZS/1 KOS/K7FRF Farmakologie a racionální farmakoterapie Z, Zk ZS/1 KIR/K7MEZ Management a ekonomika ve zdravotnictví Z, Zk ZS/1 KPZ/K7OPP Odborná praxe I Zp ZS/1 KPZ/K7PP1 Perioperační péče I Z, Zk ZS/1 KPZ/K7PP2 Perioperační péče II Z, Zk ZS/1 KIR/K7VVP Výzkum v ošetřovatelství a porodní asistenci Zp ZS/1 KIR/K7ZIN Zdravotnické informační systémy Z, Zk ZS/1 KIR/K7ZSC Zdravotnické systémy Zp ZS/1 Povinně volitelné y JC/ZKAZU Angličtina pro zdravotnictví B Zk ZS/1 JC/ZKAZV Angličtina pro zdravotnictví B Zk ZS/1 JC/ZKRZU Ruština pro zdravotnictví B Zk ZS/1 JC/ZKNZU Němčina pro zdravotnictví B Zk ZS/1 Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str Segment: 2. semestr PPG-k Povinné y KKO/K8AAP Anestezie a analgezie v perioperační péči Z, Zk LS/1 KPZ/K8OPP Odborná praxe I Zp LS/1 KPZ/K8PIP Odborná praxe individuální * Zp LS/1

51 KPZ/K8PZL Patologie v ženském lékařství vyšetřovací metody Zp LS/1 KIR/K8TRP Specializované ošetřovatelství v radiologii a onkologii Zp LS/1 KPZ/K8SPE Specializovaná perioperační péče Z, Zk LS/1 KPZ/K8TEI Technika instrumentování PPG Z, Zk LS/1 KIR/K8ZST Zdravotnická statistika Z, Zk LS/1 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Povinně volitelné y JC/ZKAZV Angličtina pro zdravotnictví B Zk LS/1 JC/ZKAZW Angličtina pro zdravotnictví B Zk LS/1 JC/ZKRZV Ruština pro zdravotnictví B Zk LS/1 JC/ZKNZV Němčina pro zdravotnictví B Zk LS/1 Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str

52 Segment: 3. semestr PPG-k Povinné y KPZ/K9EDP Edukace v ošetřovatelství a porodní asistenci Z, Zk ZS/2 KPZ/K9PZL Patologie v ženském lékařství vyšetřovací metody Z, Zk ZS/2 KPZ/K9SPE Specializovaná perioperační péče Z, Zk ZS/2 KKO/K9SOA Specializované ošetřovatelství na ARO Z, Zk ZS/2 KPZ/K9TEI Technika instrumentování PPG * Z, Zk ZS/2 KPZ/K9OPP Odborná praxe II. * Zp ZS/2 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Povinně volitelné y KKO/K9KHE Specializované ošetřovatelství v klinické hematologii Zp ZS/2 KKO/K9NEF Student si volí 1 z nabídky. Specializované ošetřovatelství v nefrologii Zp ZS/2 Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str Segment: 4. semestr PPG-k Povinné y KIR/K10DP Diplomová práce Zp LS/2 KPZ/K10PP Odborná praxe II. * Z, Zk LS/2 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Segment: Státní závěrečná zkouška PPG-k Povinné y KPZ/SZPP1 Perioperační péče o klientku v gynekologii a porodnictví KPZ/SZPP2 Role porodní asistentky pro perioperační péči KPZ/SZPP3 Organizace a řízení v perioperační péči

53 Studijní program: N5345 Specializace ve zdravotnictví Kreditní limit: 120 Typ: navazující Forma: kombinovaná Standardní doba studia: 2 roky Studijní obor: 5345T038 Perioperační péče Segment: 1. semestr PPV-k Povinné y KPZ/K7DES Dezinfekce a sterilizace Zp ZS/1 zdravotnických prostředků KOS/K7FRF Farmakologie Z, Zk ZS/1 a racionální farmakoterapie KIR/K7MEZ Management Z, Zk ZS/1 a ekonomika ve zdravotnictví KOS/K7PPV Odborná praxe I Zp ZS/1 KPZ/K7PPA Perioperační péče I Z, Zk ZS/1 KPZ/K7PPB Perioperační péče II Z, Zk ZS/1 KKO/K7HCH Specializovaná Zp ZS/1 perioperační péče ve všeobecné a hrudní chirurgii KIR/K7VVV Výzkum Zp ZS/1 v ošetřovatelství KIR/K7ZSC Zdravotnické systémy Zp ZS/1

54 Povinně volitelné y JC/ZKAZU JC/ZKAZV JC/ZKRZU JC/ZKNZU Angličtina pro zdravotnictví B1+ Angličtina pro zdravotnictví B2 Ruština pro zdravotnictví B1+ Němčina pro zdravotnictví B Zk ZS/ Zk ZS/ Zk ZS/ Zk ZS/1 Volitelné y KIR/V7ZIN Zdravotnické informační systémy Z, Zk ZS/1 Nabídku dalších volitelných ů najdete na str

55 Segment: 2. semestr PPV-k Povinné y KKO/K8AAP Anestezie a analgezie Z, Zk LS/1 v perioperační péči KOS/K8PPV Odborná praxe I Zp LS/1 KOS/K8PRI Odborná praxe Zp LS/1 individuální* KPZ/K8PPG Specializovaná perioperační péče Z, Zk LS/1 v gynekologii a porodnictví KKO/K8PPK Specializovaná perioperační péče Z, Zk LS/1 v kardiochirurgii, cévní chirurgii, intervenční radiologii a angiolologii KKO/K8PPU Specializovaná perioperační péče Zp LS/1 v urologii KKO/K8HCH Specializovaná perioperační péče Z, Zk LS/1 ve všeobecné a hrudní chirurgii KOS/K8TIN Technika instrumentování PPV Z, Zk LS/1 Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str Povinně volitelné y JC/ZKAZV JC/ZKAZW JC/ZKRZV JC/ZKNZV Angličtina pro zdravotnictví B2 Angličtina pro zdravotnictví B2+ Ruština pro zdravotnictví B2 Němčina pro zdravotnictví B Zk LS/ Zk LS/ Zk LS/ Zk LS/1 Volitelné y KIR/V8ZDS Zdravotnická statistika Zk ZS/2 Nabídku dalších volitelných ů najdete na str Segment: 3. semestr PPV-k Povinné y KOS/K9EVO Edukace v ošetřovatelství Z, Zk ZS/2 KOS/K9PPV Odborná praxe II.* Zp ZS/2 KKO/K9SAR Specializované ošetřovatelství na ARO Z, Zk ZS/2

56 KKO/K9PPD KOS/K9PPN KKO/K9ORL KKO/K9ORT KKO/K9PRC Specializovaná perioperační péče v dětské chirurgii Specializovaná perioperační péče v neurochirurgii Specializovaná perioperační péče v oční chirurgii, ORL a stomatochirurgii Specializovaná perioperační péče v ortopedii Specializovaná perioperační péče v plastické a rekonstrukční chirurgii Zp ZS/ Zp ZS/ Z, Zk ZS/ Zp ZS/ Zp ZS/2 KKO/K9TRM Specializovaná perioperační péče v traumatologii Z, Zk ZS/2 KOS/K9TIN Technika instrumentování PPV * Z, Zk ZS/2 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Volitelné y Nabídku volitelných ů najdete na str

57 Segment: 4. semestr PPV-k Povinné y KIR/K10DP Diplomová práce Zp LS/2 KOS/K10PV Odborná praxe II.* Z, Zk LS/2 * Podmiňovaný, tabulka podmiňujících ů str Segment: Státní závěrečná zkouška PPV-k Povinné y KOS/SZPV1 Perioperační péče o pacienta ve vybraných oborech KOS/SZPV2 Role sestry v perioperační péči KOS/SZPV3 Organizace a řízení v perioperační péči

58 Doktorské studium

59 Studijní program: P5341 Ošetřovatelství Kreditní limit: 180 Typ: doktorský Forma: prezenční Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: 5341V000 Ošetřovatelství Segment: 1. ročník DSO Povinné y modul A FZS/AJOSD Anglický jazyk Zk ZS/1 FZS/MVYZA FZS/ROPRO Moderní kvalitativní a kvantitativní techniky výzkumné analýzy Rozhodovací procesy v ošetřovatelství Zk ZS/ Zk ZS/1 FZS/STAOS Statistická analýza dat Zk ZS/1 FZS/TEFIO Teoretické a filozofické perspektivy v ošetřovatelství Zk ZS/1 Povinné y modul B FZS/NTCOB Nové trendy v chirurgických oborech Zk LS/1 FZS/NTIOB Nové trendy v interních oborech Zk LS/1 FZS/NTORL Nové trendy v ORL Zk LS/1 Student si volí 1 z nabídky. Segment: 2. ročník DSO Povinně volitelné y FZS/IEOSN FZS/PVICO FZS/TMOST FZS/TMOPR Student si volí 2 y z nabídky. Implementace a evaluace strategií ošetřovatelské péče s aplikací ošetřovatelské teorie na akutní nemocné a jejich rodiny Práce s vědeckým materiálem (EBN) pro klinickou praxi v interním a chirurgickém ošetřovatelství Teoretická a metodologická východiska ošetřovatelství v sekundární a terciární zdravotní péči Teoretická a metodologická východiska ošetřovatelství v primární zdravotní péči Zk ZS/ Zk ZS/ Zk ZS/ Zk ZS/2

60 Volitelné y FZS/AJOSD Anglický jazyk Zk ZS/2 FZS/APEKD FZS/PREOS Aplikace ošetřovatelských teorií kompatibilních s ekologickými koncepty u dospělých a seniorů v sekundární péči Právo a etika v profesi sestra v ČR a komparace v mezinárodním kontextu FZS/PRVCR Prezentace vědecké činnosti rétorika, prezentace, publikace FZS/VSMOS FZS/SOCOS Student si volí 1 z nabídky. Role všeobecné s. v moderní ošetřovatelské praxi Sociologické aspekty moderního ošetřovatelství Zk ZS/ Zk ZS/ Zk ZS/ Zk ZS/ Zk ZS/2 Segment: Povinně volitelné y oboru Povinně volitelné y FZS/ODBP1 Odborná příprava I Zp FZS/ODBP2 Odborná příprava II Zp FZS/ODBP3 Odborná příprava III Zp FZS/ODBP4 Odborná příprava IV Zp FZS/ODBP5 Odborná příprava V Zp FZS/ODBP6 Odborná příprava VI Zp FZS/VYUK1 Pomoc při výuce I Zp FZS/VYUK2 Pomoc při výuce II Zp FZS/VYUK3 Pomoc při výuce III Zp FZS/VYUK4 Pomoc při výuce IV Zp FZS/PDIS1 Příprava disertační práce I Zp FZS/PDIS2 Příprava disertační práce II Zp FZS/PDIS3 Příprava disertační práce III Zp FZS/PDIS4 Příprava disertační práce IV Zp FZS/PDIS5 Příprava disertační práce V Zp FZS/PDIS6 Příprava disertační práce VI Zp FZS/PUBCI Publikační činnost Zp FZS/ZAHRS Zahraniční stáž Zp FZS/GRANT Zpracování grantové přihlášky Zp

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 0 + 10 z Veřejné zdravotnictví 0 + 5 z, ZK Komunikace

Více

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ HARMONOGRAM VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 Probíhá každý den podle rozvrhu od 16. 9. 2019 do 26. 6. 2020. Den Zimní období: pondělí čtvrtek pátek Souvislá praxe Letní období: pondělí-pátek souvislá praxe

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Zdravotnický záchranář - prezenční bakalářské studium 5345R021

Specializace ve zdravotnictví B5345 Zdravotnický záchranář - prezenční bakalářské studium 5345R021 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční a kombinované bakalářské studium 5341R007

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční a kombinované bakalářské studium 5341R007 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční a kombinované bakalářské studium 5341R007. Lékařská biofyzika

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční a kombinované bakalářské studium 5341R007. Lékařská biofyzika Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra. Kombinovaná forma studia

Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra. Kombinovaná forma studia Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra Kombinovaná forma studia Název vzdělávacího programu Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích předmětů/modulů Diplomovaná všeobecná sestra 3-41-N/1

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - kombinované bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) praxe 1 Histologie (ZS) (LS)

Více

Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích Diplomovaná všeobecná sestra N/11

Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích Diplomovaná všeobecná sestra N/11 Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra Denní forma studia Název vzdělávacího programu Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích Diplomovaná všeobecná sestra předmětů/modulů 53-41-N/11

Více

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - prezenční bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním Vylučující d) c) Latina a lékařská terminologie

Více

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 ve ročníku (tj.

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 ve ročníku (tj. Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 ve 2. - 4. ročníku (tj. verze 2015) 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Všeobecné lékařství prezenční studium (M5103) Studijní plán pro studenty studující v roce 2019/2020 ve ročníku (tj.

Všeobecné lékařství prezenční studium (M5103) Studijní plán pro studenty studující v roce 2019/2020 ve ročníku (tj. Všeobecné lékařství prezenční studium (M5103) Studijní plán pro studenty studující v roce 2019/2020 ve 4. - 5. ročníku (tj. verze 2015) 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Ročník 2010 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se

Více

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 v 6. ročníku (tj.

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 v 6. ročníku (tj. Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 v 6. ročníku (tj. verze 2012) 1. ročník Povinné předměty Latina a lékařská terminologie Lékařská biofyzika,

Více

Vylučující d) c) Fyziologie Latina a lékařská terminologie

Vylučující d) c) Fyziologie Latina a lékařská terminologie Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí ze dne 11. ledna 2010 jak vyplývá ze změn provedených

Více

Příloha č. 1 Seznam pracovišť LF Ústavy Anatomický ústav Biofyzikální ústav Biochemický ústav Biologický ústav Farmakologický ústav Fyziologický ústav Ústav histologie a embryologie Ústav lékařské etiky

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - prezenční bakalářské studium 5345R010

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - prezenční bakalářské studium 5345R010 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. 1 z 8 29.08.2018 8:38 Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-31

Více

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády o specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-31 Částka 10/2010 Platnost

Více

Úplné znění. Čl. 1. Čl. 2 Účel a cíle pokusného ověřování

Úplné znění. Čl. 1. Čl. 2 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-21041/2017-1 Úplné znění Vyhlášení pokusného ověřování organizace vzdělávání studentů ve vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Diplomovaná

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - prezenční bakalářské studium 5345R010. Fyziologie Matematika

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - prezenční bakalářské studium 5345R010. Fyziologie Matematika Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Termíny kurzů pro rok 2017

Termíny kurzů pro rok 2017 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurzů pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace Termín kurzu Místo konání kurzu Základní obory 1 alergologie

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

--- --- --- Ošetřovatelské postupy --- --- --- Výchova ke zdraví --- --- ---

--- --- --- Ošetřovatelské postupy --- --- --- Výchova ke zdraví --- --- --- Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční bakalářské studium 5341R007 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Latina a lékařská terminologie

Více

9. V 4 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slovo ekonomiky nahrazuje slovem ekonomie a slova v kvalitě a bezpečí poskytované ošetřovatelské péče, se zrušují.

9. V 4 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slovo ekonomiky nahrazuje slovem ekonomie a slova v kvalitě a bezpečí poskytované ošetřovatelské péče, se zrušují. Strana 5652 Sbírka zákonů č. 470 / 2017 470 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

Termíny kurzů pro rok 2018

Termíny kurzů pro rok 2018 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurzů pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace (dle Novely) Termín kurzu Místo konání kurzu Základní

Více

Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra

Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra Absolvent vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra naplňuje požadavky vycházející z Evropské strategie Světové zdravotnické

Více

53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra. Certifikace: vysvědčení o absolutoriu diplom absolventa vyšší odborné školy. Ročník

53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra. Certifikace: vysvědčení o absolutoriu diplom absolventa vyšší odborné školy. Ročník Učební plán Obor vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Délka / forma vzdělávání: působ ukončení: 53-1-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra vyšší odborné vzdělání 3,5 ročníku 7 období / kombinovaná absolutorium

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní medicína 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

Univerzita obrany. Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY. Akademický rok 2011-2012

Univerzita obrany. Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY. Akademický rok 2011-2012 Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY Akademický rok 2011 M 5133 Vojenské všeobecné lékařství (vojensko medicínská část) M 5134 Vojenské zubní lékařství (vojensko medicínská

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Vyhláška kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k

Více

UČEBNÍ PLÁN. POČET HODIN SAMOSTUDIA 254 259 233 233 233 233 140 1585 hod. 14/16 ZA 14/16 ZA 12/16 14/16 ZA 8/12 12/16 14/16 ZA 8/12 6/8 7/23 7/21

UČEBNÍ PLÁN. POČET HODIN SAMOSTUDIA 254 259 233 233 233 233 140 1585 hod. 14/16 ZA 14/16 ZA 12/16 14/16 ZA 8/12 12/16 14/16 ZA 8/12 6/8 7/23 7/21 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: KÓD OBORU VZDĚLÁNÍ: DOSAŽENÝ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ: DÉLKA / FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: ZPŮSOB UKONČENÍ: CERTIFIKACE: UČEBNÍ PLÁN Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1. vyšší odborné vzdělání 3,5

Více

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium 1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium Název předmětu P/C P/C počet kreditů Anatomie doc. RNDr. P. Fiala, CSc. Biofyzika MUDr. et MUDr. J. Beneš, Ph.D. Biologie a genetika RNDr. M. Pešta, Ph.D.,

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium 5342R004

Specializace ve zdravotnictví B5345 Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium 5342R004 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium 5342R004. Lékařská biologie

Specializace ve zdravotnictví B5345 Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium 5342R004. Lékařská biologie Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 69 57 50 Lékařská 171 146 140 Přírodovědecká 196 172 156 Filozofická 234 197 166 Pedagogická 63 58 48 Ekonomicko-správní 27 26 20

Více

Porodní asistentka. Předmět Sem. Zakončeno Garant předmětu. Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

Porodní asistentka. Předmět Sem. Zakončeno Garant předmětu. Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Porodní asistentka Předmět Sem. Zakončeno Garant předmětu Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Anglický jazyk 1/PAVS-u1 1 ZA Mgr. Milan Straňák Biofyzika 1 ZA Mgr. Martin Prokop Filosofie 1 ZA

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 94 88 61 Lékařská 167 142 134 Přírodovědecká 216 200 190 Filozofická 198 161 121 Pedagogická 48 43 33 Ekonomicko-správní 43 40 37

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2018

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2018 II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 08 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 85/009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech

Více

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů 152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. g) zákona č.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

Termíny kurzů pro rok 2016

Termíny kurzů pro rok 2016 Publikováno z 2. léka?ská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurz? pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace Termín kurzu Místo konání kurzu Základní obory 1 alergologie

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Doporučený studijní plán pro I. ročník programu Všeobecné lékařství, akademický rok 2019/2020

Doporučený studijní plán pro I. ročník programu Všeobecné lékařství, akademický rok 2019/2020 Doporučený studijní plán pro I. ročník programu Všeobecné lékařství, Týdně hodin v semestru zimním letním ZS LS před. cvič. před. cvič. ZS LS B03004 Anatomie Smetana 13 4 3 4 3 Z Z,Zk B03005 Anatomická

Více

../.Sb. VYHLÁŠKA. ze dne xx.xx.xxxx. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

../.Sb. VYHLÁŠKA. ze dne xx.xx.xxxx. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů ../.Sb. VYHLÁŠKA ze dne xx.xx.xxxx o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. písm. g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2017

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2017 Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ornapwj4neu) N Á V R H II. VYHLÁŠKA ze dne 207 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 85/2009

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2004

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2.12.2005 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2004 Physicians, dentists and pharmacists 2004 V České

Více

Prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti povinných a volitelných předmětů Bc. Všeobecná sestra

Prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti povinných a volitelných předmětů Bc. Všeobecná sestra Publikováno z 2. léka?ská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Prerekvizity, korekvizity a neslu?itelnosti povinných a volitelných p?edm?t? Bc. Všeobecná sestra Prerekvizity, korekvizity

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 2. 2008 3 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2006 Physicians, dentists and pharmacists 2006 Souhrn V České

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK. Článek 1 Úvodní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK. Článek 1 Úvodní ustanovení V Praze dne 29. 6. 2018 Č.j.: UK3LF/14959/2018-16 Počet listů: 2 Počet příloh: 1 OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Vyhláška č. 152/2018 Sb.

Vyhláška č. 152/2018 Sb. z 5 5.8.08 9:54 Vyhláška č. 5/08 Sb. Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/08-5 Částka 80/08 Platnost od 03.08.08 Účinnost od Budoucí znění

Více

Směrnice rektora č. 1/2016

Směrnice rektora č. 1/2016 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 50 00 Směrnice rektora č. /206 k pravidlům prostupnosti pro absolventy vyšších odborných škol na Vysoké škole zdravotnické, o. p.

Více

Všeobecná sestra. Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Filosofie 1 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD.

Všeobecná sestra. Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Filosofie 1 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. Všeobecná sestra Název předmětu Sem. Zakončeno Garant předmětu Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Anglický jazyk 1/PAVS-u1 1 ZA Mgr. Milan Straňák Biofyzika 1 ZA Mgr. Martin Prokop Filosofie

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2008

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2009 65 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2008 Physicians, dentists and pharmacists 2008 Souhrn V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2011

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2012 65 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2011 Physicians, dentists and pharmacists 2011 V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2008 51 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2007 Physicians, dentists and pharmacists 2007 Souhrn V České

Více

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Názvy pracovišť název pracoviště plný / zkrácený Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Děkanát správa budov Dermatovenerologická

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 30/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK. Článek 1 Úvodní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 30/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK. Článek 1 Úvodní ustanovení V Praze dne 29. 10 2018 Č.j.: UK3LF/14959/2018-29 Počet listů: 2 Počet příloh: 1 OPATŘENÍ DĚKANA č. 30/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy s klinickými daty pro roky 2015

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy s klinickými daty pro roky 2015 Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR Výkazy s klinickými daty pro roky 2015 Program statistického zjišťování Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za

Více

Termíny kurzů pro rok 2017

Termíny kurzů pro rok 2017 Publikováno z 2. léka?ská fakulta Univerzity Karlovy (http://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurz? pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace Termín kurzu Místo konání kurzu Základní obory 1 alergologie

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č.38/2017

Univerzita Karlova. Opatření rektora č.38/2017 Univerzita Karlova Opatření rektora č.38/2017 Název: Pravidla pro uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání získanému na Univerzitě Karlově v magisterském studijním

Více

Vyhláška č. 39/2005 Sb.

Vyhláška č. 39/2005 Sb. Vyhláška č. 39/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-39

Více

Základní modul - povinný

Základní modul - povinný Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené)

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.11.2004 78 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003 Všechny údaje v této aktuální informaci se týkají evidenčního

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 54 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2012 Physicians, dentists and pharmacists 2012 V České

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

2. ročník kombinovaná forma

2. ročník kombinovaná forma Datum 7:30- - 2. ročník: PORODNÍ ASISTENTKA kombinovaná forma studia ak. r. 2012/2013 konzultační den pátek, počet stud. 21 Garant oboru PA: Mgr. Věra Vránová, Ph.D. vera.vranova@upol.cz, tel.: 2808 Garant

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

Kódy předmětů Fyzioterapie

Kódy předmětů Fyzioterapie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Kódy předmětů Fyzioterapie Kódy předmětů Fyzioterapie Bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor

Více

Fakulta zdravotnických studií

Fakulta zdravotnických studií Fakulta zdravotnických studií Fakulta zdravotnických studií vznikla k 1. lednu 2007. Nabízí výuku v bakalářských, magisterských studijních programech a v doktorském studijním programu. Výuku zajišťuje

Více

Organizační struktura Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Organizační struktura Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. j.: MU-IS/9482/2019/837898/LF-1 Organizační struktura Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Znění účinné ke dni 1.8.2019, schváleno AS LF MU dne 20. 11. 2018 a AS MU dne 7. ledna 2019 Organizační struktura

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K UKONČOVÁNÍ MODULŮ A ČÁSTÍ SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K UKONČOVÁNÍ MODULŮ A ČÁSTÍ SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ METODICKÉ DOPORUČENÍ K UKONČOVÁNÍ MODULŮ A ČÁSTÍ SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ (Obory specializačního vzdělávání, které spadají do působnosti pověřené organizace NCO

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je oficiální platformou pro uveřejňování odkazů na elektronická výuková autorská a didaktická díla, přednášky,

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více