Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011"

Transkript

1 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011

2 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti statistických dat v KIT Potřeby a požadavky subjektů KIT - průzkumy výsledky plošného on-line průzkumu (webová aplikace) výsledky výběrového průzkumu (řízené rozhovory) SWOT analýza a analýza rizik Optimální formy plošných šetření v oblasti KIT - doporučení 2

3 Kongresová a incentivní turistika základní popis segmentu Kongresová turistika Kongresová turistika je specializovaná forma cestovního ruchu, která zahrnuje soubor činností - zaměřených na výměnu vědeckých a odborných poznatků a zkušeností nebo zážitků - spojených s cestováním a pobytem lidí v kongresovém místě. Zároveň jde i o nabídku doprovodných programů v rámci kongresu nebo v rámci využití volného času v kongresovém místě. Incentivní turistika Incentivní akce jsou zaměřeny na zvýšení motivace účastníků těchto akcí. Jedná se o akce za odměnu se zábavnými či společenskými programy. Často jsou akce organizovány firmami pro své zaměstnance, klienty, partnery,dodavatele apod. V praxi bývá, z pragmatických důvodů, propojována incentivní náplň s náplní vzdělávací, neboť pak jsou náklady na takovou akci obhajitelnější. Kongresový průmysl MICE segment kongresy konference semináře incentivní akce výstavy a veletrhy školení prezentace společenské a kulturní akce sportovní akce 3

4 Zmapování stávající situace Vývoj počtu akcí a počtu účastníků akcí ve světě v období počet akcí počet účastníků ů akcí počet akcí počet účastníků akcí zdroj : ICCA Statistics Report

5 Zmapování stávající situace 120 Vývoj počtu akcí a počtu účastníků v ČR a Praze za období počet akcí počet účastníků akcí Česká republika - akce Praha - akce Česká republika - účastníci zdroj : ICCA Statistics Report

6 Zmapování stávající situace Vývoj umístění ČR a Prahy v období na poli mezinárodní kongresové turistiky (dle stat. asociace ICCA) umístění v roce ČR - počet akcí Praha - počet akcí ČR - počet účastníků Praha - počet účastníků 6

7 Zmapování stávající situace Faktory úspěchu Prahy v posledních letech: otevření železné opony očekávání nižších cen za konferenční kapacity, ubytování a služby výborná dopravní dostupnost moderní infrastruktura kongresové turistiky Potenciální faktory úspěchu Prahy v budoucnosti: kulturní a historická atraktivita Prahy výborná dopravní letecká a pozemní dostupnost infrastruktura kongresové turistiky bezpečnost destinace 7

8 Zmapování stávající situace Počty zařízení

9 Zmapování stávající situace Celková kapacita

10 Zmapování stávající situace Celkový počet konferenčních zařízení dle typu 6% 1% 5% 7% 1% 4% 9% 39% Celková kapacita konferenčních zařízení dle typu 28% hotel 5* hotel 4* hotel 3* konferenční centrum býv. kulturní dům výstaviště 10% 12% 4% 17% postaveno před r kulturní zařízení sportovní hala 7% 13% 20% 11% 6% hotel 5* hotel 4* hotel 3* konferenční centrum býv. kulturní dům výstaviště postaveno před r kulturní zařízení sportovní hala 10

11 Zmapování stávající situace Umístění organizačních agentur dle sídla společnosti 2,6% 0,9% 0,9% 3,4% 2,6% 6,9% 2,6% 0,9% Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Ústecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský Členění organizačních agentur dle jejich hlavního zaměření 2,6% 3,4% 5,2% 3,4% PCO - kongresy a konference DMC & event management incentivní a motivační programy výstavy a veletrhy 22,4% sportovní programy 76,7% 65,5% 11

12 Zmapování stávající situace v oblasti statistických dat Domácí zdroje Český statistický úřad (ČSÚ) webová aplikace TLT Benchmark studie MMR ČR a agenturou Czech Tourism statistická šetření na úrovni krajských úřadů průzkumy Convention Bureau tuzemská odborná periodika (COT Business, Hotel & Spa, ITG, ) Zahraniční zdroje International Congress and Convention Association (ICCA) Union of International Associations (UIA) Association of Congress Centres (AIPC) zahraniční odborná periodika další externí zdroje 12

13 Potřeby a požadavky subjektů Přehled úspěšnosti dotazníku u subjektů v jednotlivých krajích Kraj Počet oslovených Počet odpovědí Procento odpovědí Hlavní město Praha % Středočeský kraj % Jihočeský kraj % Plzeňský kraj % Karlovarský kraj % Ústecký kraj % Liberecký kraj % Královehradecký kraj % Pardubický kraj % Kraj Vysočina % Jihomoravský kraj % Olomoucký kraj % Zlínský kraj % Moravskoslezský kraj % Celkem % 35% Procento odpovědí na dotazník z jednotlivých krajů 30% 25% 20% 15% 10% 13

14 Potřeby a požadavky subjektů Jak často vyhledáváte aktuální statistická data z KIT segmentu? 11% 3% 40% 46% 1x ročně několikrát ročně alespoň 1x měsíčně častěji než 1x měsíčně 14

15 Potřeby a požadavky subjektů Jaké oblasti dat a jaké ukazatele z KIT segmentu považujete za relevantní k dlouhodobému plošnému sběru a zpracování? počty konaných akcí (celkem) struktura konaných akcí dle typologie akcí * počty účastníků akcí (celkem) struktura účastníků akcí dle země původu (tuzemci, zahraniční účastníci) doby trvání akcí, délky akcí typologie zadavatelů akcí** původ zadavatelů akcí (tuzemci, zahraniční zadavatelé) obsazenosti dispon. konf. prostor tržby z akcí a struktura tržeb z akcí výše účastnických poplatků, balíčků náklady na akce, struktura nákladů Srovnávací koeficient Konferenční centra Hotely Agentury 15

16 Potřeby a požadavky subjektů průběžný průzkum Jak často sbírat data 4% 54% 42% N = 24 ročně čtvtletně měsíčně Agentury Hotely Konferenční centra 16

17 Potřeby a požadavky subjektů průběžný průzkum Formy průběžného sběru dat jiná forma kolokvium, skupinová diskuze osobní rozhovor s tazatelem telefonické dotazování dotazník on-line - webová aplikace dotazník elektronicky (excel) přes dotazník písemně (papírová forma) 0% 20% 40% 60% 80% 100% ano ne N = 24 17

18 Potřeby a požadavky subjektů jednorázový průzkum Zájem subjektů o jednorázový průzkum určitě ano (1) 31% spíše ano (2) 35% možná (3) 27% spíše ne (4) 8% určitě ne (5) 0% 0% 10% 20% 30% 40% Agentury Hotely Konferenční centra Organizace CR 18

19 Potřeby a požadavky subjektů jednorázový průzkum Formy sběru dat - jednorázový průzkum jiná forma kolokvium, skupinová diskuze osobní rozhovor s tazatelem telefonické dotazování dotazník on-line - webová aplikace dotazník elektronicky (excel) přes dotazník písemně (papírová forma) 0% 20% 40% 60% 80% 100% ano ne N = 26 19

20 Potřeby a požadavky subjektů jednorázový průzkum Ukazatel - počet konaných akcí 0% Ukazatel - počty účastníků celkem 0% Ukazatel - doba trvání akcí, délka akcí 4% 100% N = % N = 26 96% N = 26 ano ne ano ne ano ne Ukazatel - typ zadavatelů akcí 8% Ukazatel - struktura konaných akcí dle typu akce 12% Ukazatel - původ zadavatele akcí (tuzemci / zahraničí) 15% ano 92% ne N = 26 ano ne 88% N = 26 ano ne 85% N = 26 20

21 Potřeby a požadavky subjektů jednorázový průzkum Ukazatel - struktura konaných akcí dle velikosti akce 15% Ukazatel - třby z akcí a struktura tržeb z akcí 19% Ukazatel - obsazenost disponibilních konferenčních prostor 43% 57% 85% N = 26 81% N = 26 N = 21 ano ne ano ne ano ne Ukazatel - výše účastnických poplatků, balíčků 27% Ukazatel - struktura účastníků dle země původu 19% Ukazatel - náklady na akce, struktura nákladů 8% 73% N = 26 81% N = 26 92% N = 26 ano ne ano ne ano ne 21

22 Doporučení jednorázový průzkum dotazník Analýza KIT segmentu - sběr statistických dat za období (se zaměřením na rok 2010) - konferenční zařízení A Počet konaných akcí povinný ukazatel leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem rok Počet účastníků, delegátů, návštěvníků akcí povinný ukazatel leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem rok Doba trvání akcí, délka akcí - počet uskutečněných akcednů v měsíci povinný ukazatel leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem rok DELEGÁTODEN 22

23 Doporučení jednorázový průzkum dotazník Počet konaných akcí dle typologie akcí kongresy / konference pro více jak 500 účastníků konference / školení / jednání pro méně než 500 účastníků incentivní akce (akce propojující školení, jednání, společenskou událost, sportovní aktivity, relax) veletrhy / výstavy events - společenské akce / plesy / ceremoniální akce sportovní akce / soutěžní akce kulturní akce / divadelní představení / koncerty CELKEM ROK 2010 povinný ukazatel nepovinný ukazatel nepovinný ukazatel Počet účastníků akcí dle typologie akcí povinný ukazatel nepovinný ukazatel nepovinný ukazatel kongresy / konference pro více jak 500 účastníků konference / školení / jednání pro méně než 500 účastníků incentivní akce (akce propojující školení, jednání, společenskou událost, sportovní aktivity, relax) veletrhy / výstavy events - společenské akce / plesy / ceremoniální akce sportovní akce / soutěžní akce kulturní akce / divadelní představení / koncerty CELKEM ROK

24 Doporučení jednorázový průzkum dotazník Počet konaných akcí dle velikosti akcí dané počtem účastníků, delegátů, návštěvníků akce Počet akcí: pro účastníků a více pro účastníků pro účastníků pro účastníků pro účastníků pro 49 účastníků a méně CELKEM ROK povinný ukazatel nepovinný ukazatel nepovinný ukazatel Počet konaných akcí dle doby trvání akcí Počet akcí: povinný ukazatel nepovinný ukazatel nepovinný ukazatel trvající 7 hod a méně probíhající 1 den probíhající 2 dny probíhající 3-4 dny probíhající 5-8 dní CELKEM ROK Počet konaných akcí dle původu účastníků akcí akce s účastníky z České republiky (akce v českém jazyce - významná většina rezidentů a jednání v českém jazyce ) akce s účastníky ze zahraničí (cizí jednací jazyk) CELKEM ROK povinný ukazatel nepovinný ukazatel nepovinný ukazatel

25 Doporučení jednorázový průzkum dotazník Počet konaných akcí a počet účastníků akcí dle typologie klientů - smluvních partnerů počet akcí 2010 asociace, neziskové společnosti a instituce veřejné instituce na státní, regionální či obecní úrovni firmy, korporace (mimo organizační agentury) organizační agentury CELKEM ROK povinný ukazatel počet účastníků 2010 povinný ukazatel - - Původ zadavatelů akcí v roce 2010 (zatrhněte odpovídající možnost) tuzemtí zadavatelé: více než zadavatelů zadavatelů rezidenti, zadavatelé z ČR zahraniční zadavatelé: více než 20 zadavatelů Německo Rakousko Švýcarsko Slovensko Polsko Maďarsko Velká Británie a Irsko Benelux (Nizozemí, Belgie, Lucemb.) Skandinávie, Pobaltské republiky Francie Španělsko a Portugalsko Itálie Rusko a býv. republiky SSSR Balkánské země (Řec. Tur. Bul. apod.) Izrael USA, Kanada Mexiko, státy Střední Ameriky Země Jižní Ameriky Austrálie, Nový Zeland Japonsko, Korea Čína Indie Arabské země - Blízký východ Arabské země - Severní Afrika Jižní Afrika ostatní země zadavatelů zadavatelů 5-9 zadavatelů 5-9 zadavatelů 3-4 zadavatelé 1-4 zadavatelé 1-2 zadavatelé povinný ukazatel 0 zadavatelů povinný ukazatel 0 zadavatelů 25

26 Doporučení jednorázový průzkum dotazník Struktura tržeb z akcí (v%) pronájem prostor gastronomie, catering konferenční technika (AV, IT, tlumočnická či kancelářská technika) personální služby (hostesky, registrace, tlumočníci apod.) výstavní a veletržní služby (stavba výstavních stánků, dodávka energií do stánků apod.) ostatní služby (architekti, květiny, výzdoba, orientační systém apod.) CELKEM ROK povinný ukazatel nepovinný ukazatel nepovinný ukazatel 0,00% 0,00% 0,00% Celkové tržby z akcí (do tržeb z akcí se nezapočítává tržba za ubytování a tržby za služby realizované mimo konferenční zařízení) nepovinný ukazatel nepovinný ukazatel nepovinný ukazatel celkové tržby z akcí Průměrná dosahovaná cena za celodenní (12 hod) pronájem prostor - průměrná dosahovaná cena za nejvyužívanější sál zařízení (bez DPH) v roce průměrná dosahovaná cena za pronájem (Kč) (ceny bez DPH) průměrná roční obsazenost prostoru (výpočet: počet akcednů v prostoru / 365 dnů v roce) obvyklá využitá kapacita sálu (průměrná využitá kapacita v divadelním uspořádání) nepovinný ukazatel nepovinný ukazatel nepovinný ukazatel Průměrná dosahovaná cena za pokoj pro MICE klientelu v roce (NET cena, bez DPH a bez snídaně) - otázka pouze pro ubytovací zařízení - hotely nepovinný ukazatel nepovinný ukazatel nepovinný ukazatel průměrná dosahovaná cena za pokoj pro MICE klientelu Poměr skutečně realizovaných akcí na celkovém počtu zpracovaných nabídek - Conversion Rate nepovinný ukazatel nepovinný ukazatel nepovinný ukazatel poměr skutečně realizovaných akcí na celkovém počtu zpracovaných nabídek (v %) 26

Statistické šetření organizátorů akcí KIT segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro akce KIT segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů akcí KIT segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro akce KIT segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů akcí KIT segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro akce KIT segmentu cestovního ruchu Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor cestovního ruchu 19. března 2013

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

Důležitost a význam kongresového turismu pro hotel

Důležitost a význam kongresového turismu pro hotel Důležitost a význam kongresového turismu pro hotel Diplomová práce Bc. Kamila Nováková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Návrhová část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Česká republika To letí!

Česká republika To letí! Česká republika To letí! Přírodní památka Pravčická brána Památka Ještěd Relax a zábava Teplice v Čechách Sport Koloběžky Klínovec Sport Sport Významné místo Praha Cyklookruh Poděbrady Památka Trosky Relax

Více

Event marketing MICE OBSAH OBSAH

Event marketing MICE OBSAH OBSAH OBSAH 1 OBSAH OBCHODNÍ SPECIFIKA, VÝHODY A RIZIKA INCENTIVNÍ TURISTIKY 8 1. ÚVOD A DEFINICE POJMŮ 8 1.1 Marketing 8 1.2 Incentiva jako součást marketingu 8 1.3 Motivace 8 1.4 Incentivní cesta jako motivační

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

Marketingové strategie (Country reporty za rok 2012):

Marketingové strategie (Country reporty za rok 2012): Marketingové strategie (Country reporty za rok 2012): Čína za autorský kolektiv CzechIt Institute for Strategic Studies on Tourism, o.p.s.: Ing. Monika Palatková, Ph.D. Ing. Šárka Tittelbachová Ing. Gabriela

Více

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE Úvodní poznámka Dosavadní průběh roku 2009 potvrzuje v reálném vývoji jak mezinárodního, tak tuzemského cestovního ruchu očekávané důsledky hospodářské krize. Celosvětové přehledy, jakož i národní statistiky

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Český Krumlov Tourism Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace Rada pro výzkum, vývoj a inovace Vydal: Úřad vlády

Více

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK BRNO 4. 7. listopadu 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Ve dnech 4. až 7. listopadu 2014 proběhl v areálu brněnského výstaviště, v pavilonech

Více

Aktualizace Marketingové koncepce rozvoje cestovního ruchu ve městě Kutná Hora

Aktualizace Marketingové koncepce rozvoje cestovního ruchu ve městě Kutná Hora 1 Aktualizace Marketingové koncepce rozvoje cestovního ruchu ve městě Kutná Hora prosinec 2010 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Středočeským krajem v rámci projektu Propagace cestovního

Více

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL Barbara Morská Klíčová slova: Veletrhy, výstavy, podpora prodeje, public relations, cíle vystavovatele, výběr veletrhu. Key words:

Více

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5 Statutární město Ostrava MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI OSTRAVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST Ing. Lenka Hurtová Ing. Lucie Ligocká 08 11/2010 OBSAH 8 SYNTÉZA... 3 8.1 Formulace SWOT

Více

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020 National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020 www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry of Regional

Více

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj Bc. Andrea Kadlecová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce obsahuje stručný přehled vývoje klastrů

Více

Koncepce účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně

Koncepce účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně Koncepce účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně I. Shrnutí str.2 I.I. Návrh konceptu podmínky a okolnosti EXPO 2015 - předpoklady účasti ČR na EXPO 2015 I.II. Nejdůležitější aspekty

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

CESTOVNÍ RUCH Praktická cvičení v regionální turistice

CESTOVNÍ RUCH Praktická cvičení v regionální turistice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání CESTOVNÍ RUCH Praktická cvičení v regionální turistice Mgr. Štefan Klíma Horky nad

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU

DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Manuál pro učitele Kolektiv autorů 2010 www.czechtourism.cz/didaktika www.aholvos.cz Tato publikace byla vytvořena pro projekt

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ANALYTICKÁ ČÁST... 6 1 SITUAČNÍ ANALÝZA, POUŽITÁ METODOLOGIE A FAKTORY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 7 2 SOUČASNÉ TRENDY

Více