Schválení: Mgr. V. Mynářová vedoucí zařízení Verze: 01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schválení: Mgr. V. Mynářová vedoucí zařízení Verze: 01"

Transkript

1 PODÁVÁNÍ STRAVY UŽIVATELŮM V RÁMCI KONCEPTU BAZÁLNÍ STIMULACE Nahrazuje: nový dokument Proces Jméno a příjmení Funkce Podpis Domov pro seniory Jasenka Vsetín, Dolní Jasenka Vsetín Zpracování: Květoslava Urbánková všeobecná sestra Ev. číslo: II PP-10/2016 Přezkoumání: Tomáš Žamboch, DiS. Koordinační a projektový pracovník Účinnost: Schválení: Mgr. V. Mynářová vedoucí zařízení Verze: 01 Obsah 1. Účel Rozsah platnosti, závaznost Vymezení základních pojmů Pravomoci a odpovědnosti Popis procesu Povinnosti pracovníků Povinnosti všeobecné sestry Povinnosti PSS Faktory ovlivňující výživu Biologické faktory Psychické faktory Sociální faktory Příznaky poruchy výživy Příčiny, které můžou ovlivnit příjem stravy Kontrolní kritéria... 7 Stránka 1 z 16

2 1. Účel Účelem pracovního postupu je zajistit všem klientům nutričně vyváženou, teplou, esteticky upravenou stravu odpovídající aktuálnímu zdravotnímu stavu. 2. Rozsah platnosti, závaznost Pracovní postup je závazný pro všechny pracovníky v sociálních službách Domova pro seniory Jasenka Vsetín (dále jen PSS), případně další pracovníky zařízení, kteří se podílejí na podávání stravy u uživatelů. 3. Vymezení základních pojmů (1) mobilita pohyblivost, schopnost pohybovat se, přemisťovat se (2) imobilita neschopnost pohybovat se, přemisťovat se (3) modulární dietetika doplněk výživy (4) sipping popíjení tekuté výživy (5) Nutridrink kompletní tekutá strava při nedostatečném příjmu energie a živin (6) Malnutrice - podvýživa (7) Klíčový pracovník (dále jen KP) (8) Všeobecná sestra (dále jen VS) 4. Pravomoci a odpovědnosti (1) Vedoucí zařízení je odpovědný za seznámení zaměstnance s obsahem, revizí nebo zrušením tohoto pracovního postupu. Koordinuje práci týmu. (2) Vedoucí přímé péče koordinuje a kontroluje podávání stravy v zařízení. (3) Všichni zaměstnanci poskytující uživatelům sociální nebo zdravotní službu jsou povinni seznámit se s tímto předpisem a dodržovat jej v plném rozsahu. (4) Tento pracovní postup je všem zaměstnancům přístupný na pracovnách zařízení. 5. Popis procesu Při podávání stravy u uživatelů s poruchou příjmu stravy se používá orální stimulace. Cílem orální stimulace je stimulovat uživatele pomocí chuťových vjemů. Orální stimulace napomáhá k obnovení paměťových stop, uvědomění si vlastního těla. Zásady pro orální stimulaci: (1) Před podáváním stravy u uživatele s poruchou v oblasti stravování provedeme nejdříve somatickou stimulující masáž obličeje, pro stimulaci žvýkacích svalů (Příloha č. 1). Stránka 2 z 16 Verze 01

3 (2) Chutě u uživatele stimulujeme individuálně dle polykacích schopností a formy stravy. (3) U uživatele s poruchou příjmu stravy používáme ke stimulaci dutiny ústní molitanové tyčinky (glycerinové používáme pouze, když se objeví v dutině ústní problém). (4) Před každým podáváním stravy kontrolujeme dutinu ústní (pozor na afty, poranění dutiny ústní, nefungující zubní náhrada, problém s chrupem, zápach z dutiny ústní). (5) Ústa jsou nejcitlivější oblast pro vnímání, proto ke stimulaci využíváme chuťové buňky na sliznici jazyka, které stimulujeme známými jídly nebo nápoji Povinnosti pracovníků Povinnosti všeobecné sestry (1) Specifické potřeby uživatele, způsob stimulace a jiné důležité informace o uživateli jsou uložené v dokumentaci uživatele, která je umístěna na pokoji seznamte se s ní. (2) Ihned reagujte na informace, které převezmete od PSS, týkající se změn ve zdravotním stavu uživatele. (3) Spolupracujte s pracovníky PSS, (4) Informujte ústně PSS o změnách v péči, veškeré změny ihned zaznamenejte do záznamu a hodnocení v ISCygnus. (5) Informujte PSS ústně i písemně, u kterých uživatelů je sledování příjmu stravy. (6) Zajistěte denně u uživatelů, kteří mají sipping Nutridrink zaznamenejte. (7) Pokud uživatel nedodržuje předepsanou dietu (dle potřeby i opakovaně) uživatele informujte o rizicích spojených s jeho volbou, informujte lékaře. (8) Rizika v oblasti výživy u všech uživatelů vyhodnocujte v souladu s metodickým postupem Nutriční péče. VŠEOBECNÁ SESTRA ODPOVĚDNÁ ZA NUTRIČNÍ PÉČI V ZAŘÍZENÍ INFORMUJE LÉKAŘE NEBO NUTRIČNÍ AMBULANCI V TĚCHTO PŘÍPADECH: (1) uživatel nedodržuje lékařem doporučenou dietu, (2) hmotnost uživatele je dle výpočtu BMI v IS Cygnus v oblasti těžká podvýživa, (3) výsledek sceeningu MNA u uživatele signalizuje podvýživu, (4) uživatel od posledního vážení zhubl více než 10% tělesné hmotnosti, (5) ve zdravotním stavu uživatele nastala závažná změna s dopadem na oblast příjmu stavy Povinnosti PSS (1) Na základě získaných informací z biografické anamnézy (oblíbené jídlo, pití, hudba). Vyhodnoťte vhodné prvky v souvislosti s individuálními potřebami uživatele, využívejte paměťových stop, které jsou v mozku uchované po celý život. (2) Pomocí molitanové tyčinky a oblíbených chutí podporujte u uživatele polykání a chuť k jídlu, pracujte s tím, co měl uživatel rád, co naopak rád neměl. (3) Specifické potřeby uživatele, způsob stimulace a jiné důležité informace o uživateli jsou uložené v dokumentaci uživatele, která je umístěna na pokoji seznamte se Stránka 3 z 16 Verze 01

4 s ní. (4) Při podávání stravy (i mixované stravy), používejte slovní motivaci (název oblíbeného jídla, nápoje), vždy seznamte uživatele s tím, jaké jídlo je podáváno. (5) Je-li u uživatele jen minimálně zachována úchopová schopnost, použijte asistované krmení, aktivně ho podporujte v komunikaci, podporujte jeho hybnost, snažte se o zlepšení vnímání jeho vlastního těla (6) Pokud je to možné umožněte uživateli si k jídlu přičichnout, pokud to lze, osahat (např. ovoce olfaktorická stimulace). (7) Upravte polohu uživatele před jídlem v souladu s PP- polohování, správné krmení. Správná poloha uživatele má zásadní význam (Příloha č. 2), správná poloha těla ovlivňuje polykání. (8) Jídlo podávejte uživatelům dle časového harmonogramu, který je uveden v Domácím řádu. (9) Pokud je na pokoji více uživatel, snažte se, aby vždy byl krmen pouze jeden uživatel, aby veškerá pozornost byla soustředěna na jednoho uživatele. (10) Jídlo podávejte pomalu, dejte uživateli dostatek času sousto spolknout, (11) Pokud uživatel jídlo odmítá, nebo si to přeje, dejte mu čas, podání stravy odložte na pozdější dobu, proveďte stimulující masáž obličeje (Příloha č. 3). (12) Využijte optické (zrakové) stimulace, pomocí zrakového vjemu u klienta je možné provést stimulaci chuťových buněk používejte k tomu oblíbené tekutiny, jídlo. (13) Stimulujte chuťové buňky, proveďte stimulaci dutiny ústní pomocí molitanové štětičky namočené v oblíbeném nápoji, jídle, potírejte rty. (14) Upravuje a porcuje jídlo na talíři až před očima uživatele (nakrájet, namazat apod. dle přání a schopností uživatele optická stimulace). (15) Pokud uživatel nepřijme Vaši péči požádejte kolegyni. (16) Zajistěte vhodné pomůcky pro naplňování potřeb uživatele v oblasti výživy (jídelní stolek k lůžku, dovoz k jídlu do jídelny, dopomoc při chůzi do jídelny, vyvětrání pokoje. - Pokud to zdravotní stav uživatele dovoluje vysazení do křesla, do IV (konzultovat stav s VS), vertikalizace do sedu na lůžku s dolními končetinami přes okraj lůžka - zajištění specifické pomůcky pro stolování- nabídněte příbor, plastová lžička, vhodné nádobí např. hrníček, pijátko, hluboký talíř, polévka do pijítka a jiné), specifické potřeby zaznamená vždy KP do plánu péče strava, - jídlo podávejte na podnosu, (17) Zajistěte, aby jídlo bylo vkusně upravené, teplé a uživatel měl vždy dostatek tekutin. (18) Imobilním uživatelům zajistěte možnost před a po jídle hygienu rukou. (19) Zajistěte podávání modulárních dietetik u klientů se sippingem a to 3x-5x denně na doporučení lékaře zaznamenávat do činností v plánu rizik a. FANTOMALT podává se uživatelům při výživě s vysokými nároky na příjem energie b. PROTIFAR podává se uživatelům s vysokými nároky na příjem bílkovin c. CALOGEN podává se uživatelům s vysokými nároky na příjem tuků, (20) Během dne dávejte uživateli popíjet Nutridrink (Příloha č. 3). (21) Sledujte případné změny ve stravovacích návycích nebo množství přijaté stravy u uživatelů, dodržování předepsané diety, o zjištěných skutečnostech informujte VS Stránka 4 z 16 Verze 01

5 (opakovaně nedojedená porce by měla být signálem pro další sledování). (22) Zaznamenávejte všechny změny do záznamu a hodnocení péče v IS Cygnus. (23) Reagujte na změny v oblasti výživy přehodnocením plánu péče. (24) Sledujte a zaznamenávejte sledování příjmu stravy, je-li to stanoveno či doporučeno lékařem nebo sestrou, (25) Před podáváním jídla zajistěte, přítomnost všech uživatel v jídelně, před odvozem na IV do jídelny a dovezení zpět z jídelny umožněte uživatelům umýt si ruce. (26) Pokud to situace vyžaduje, uživatele edukujte o vhodnosti dodržování ordinované diety, respektujte výběr jídla uživatele (Příloha č. 4). (27) Pokud uživatel stabilně nedodržuje dietu, informujte VS. (28) Při přípravě a úpravě stravy, příp. při jejím podávání uživatelům používejte ochranné pomůcky (zástěra, jednorázové rukavice při kontaktu rukou personálu se stravou). (29) Dodržujte zásady, které zajišťují vytvoření co možná nejvyššího stupně kultury a estetického stolování. (30) Podávejte stravu a tekutiny tak, aby nedošlo k jejich aspiraci (častější kontrola dutiny ústní). (31) Vždy kontrolujte teplotu jídla (dotazem). (32) Dodržujte naordinovanou dietu. (33) Podporujte soběstačnost uživatele, vyčkejte, jak se uživatel sám nají, teprve potom (34) dopomáhejte. (35) Při krmení zajistěte oční kontakt s uživatele, zabraňte výškovému rozdílu. (36) Informujte uživatele o všech krocích, které s ním budete provádět, mluvte na něj. (37) Strava by měla být podána až po aplikaci předepsané dávky inzulinu, spolupracujte s VS, při jakýchkoliv pochybnostech o stavu uživatele, nedostatečném příjmu stravy informujte VS, sledujte veškeré změny ve stravování uživatele (nechutenství, nevolnost, zvracení, odmítání stravy apod.), o změnách informujte VS a proveďte záznam do IS, (38) Vždy zajistěte, aby uživatel dostal stravu, která je mu určená dle normy (bez ohledu na to jaké množství uživatel přijímá), diety apod., esteticky upravenou a měla vhodnou konzistenci. (39) Při podávání stravy uživateli nespěchejte. (40) Po jídle upravte polohu uživatele snižte podpěru téměř do vodorovné polohy - nespěchejte. 6. Faktory ovlivňující výživu 6.1. Biologické faktory (1) Špatná funkce trávicího systému (narušená činnost orgánů trávicí trubice), (2) věk (3) pohlaví, (4) zdravotní stav onemocnění dutiny ústní, stav chrupu, narušení zažívacího traktu např. léky antibiotika. Stránka 5 z 16 Verze 01

6 6.2. Psychické faktory (1) Emocionální stav stres (jídlo nepřijímáme, nebo se přejídáme), (2) psychosomatické stavy (anorexie, bulimie) Sociální faktory (1) Kulturní zvyky a obyčeje, (2) víra (náboženství), (3) životní styl (vegetariánství), (4) individuální zvyky (oblíbená a neoblíbená jídla, (5) ekonomická situace (finanční příjmy). 7. Příznaky poruchy výživy (1) Nechutenství- ztráta chuti k jídlu, (2) kachexie chorobná vyhublost, sešlost doprovázena tělesnou slabostí, (3) odmítání jídla, (4) nadměrný pocit hladu, (5) zvláštní chutě vyskytující se v určitých situacích např. stres, (6) porucha polykání, (7) příznaky vyskytující se při poruchách zažívacího traktu: - říhání - pálení žáhy - nauzea /nevolnost/ - zvracení (8) mentální anorexie porucha příjmu stravy úmyslné snižování tělesné hmotnosti, (9) mentální bulimie - porucha příjmu stravy přejídání, přehnaná kontrola hmotnosti, (10)porucha vyprazdňování. 8. Příčiny, které můžou ovlivnit příjem stravy (1) Bolest, (2) studené jídlo, (3) porucha polykání, (4) špatná poloha, (5) rušivé vlivy z okolí (hlasitá řeč), (6) averze vůči člověku, pečovateli, (7) jakákoliv nesplněná potřeba uživatele, (8) užívání nadměrného množství léků. Stránka 6 z 16 Verze 01

7 9. Kontrolní kritéria (1) Uživatel je ve správné poloze. (2) U uživatele je dodržená dieta dle dietního systému. (3) Uživatel má zajištění specifické pomůcky pro stolování (příbor, plastová lžička, vhodné nádobí např. hrníček, pijátko, hluboký talíř, polévka do pijítka a jiné). (4) Uživatel má na dosah dostatek tekutin (má zajištěné pomůcky, na které je zvyklý). (5) Jsou dodržované zásady, které zajišťují vytvoření co možná nejvyššího stupně kultury a estetického stolování. (6) Uživatel má jídlo dostatečně teplé. (7) Jsou naplňované potřeby uživatele. (8) Pracovník zná specifika uživatele. (9) Poskytovaná péče je dokumentována. (10) Uživatel má zkontrolovanou zubní náhradu. Stránka 7 z 16 Verze 01

8 Příloha č. 1 - Somatická stimulující masáž obličeje Stimulace slinných žláz Stimulace obličeje Stránka 8 z 16 Verze 01

9 Příloha č. 2 - Poloha při podávání stravy a) správná poloha POCITY UŽIVATELKY SUPER CÍTÍM SE DOBŘE JÍDLO BY MI CHUTNALO TO HLAZENÍ JE MOC PŘÍJEMNÉ b) nesprávná poloha POCITY UŽIVATELKY STRAŠNÉ NEPŘÍJEMNÉ JÍDLO MNĚ SEDÍ NA HRUDNÍKU JÍDLO MNĚ NECHUTNÁ Stránka 9 z 16 Verze 01

10 Příloha č. 3 - Přehled základních nejčastěji používaných nutričních doplňků NUTRIDRINK NEUTRAL - vysokoenergetická kompletní tekutá dietetická výživa, která se podává při nedostatečném příjmu energie a živin, NUTRIDRINK PROTEIN - doplněk se zvýšeným obsahem bílkovin, který se podává při onkologických onemocněních, po úrazech a u seniorů. Jedná se o vhodný výživový doplněk, který se používá u uživatelů, kteří jsou v riziku vzniku dekubitů. CUBITAN - je nutriční přípravek, který je určen pro uživatele s dekubitem. Dávkování Cubitanu se řídí stupněm poškození tkáně. Cubitan by měl uživatel konzumovat až do úplného zhojení dekubitu. NUTRIDRINK MULTI FIBRE - doplněk s obsahem vlákniny, který se podává při zažívacích potížích, průjmech, zácpě a u seniorů. NUTRIDRINK CREME - doplněk se zvýšeným obsahem energie a bílkovin, hodný při poruše polykání, u onkologických uživatelů a seniorů. ENSURE PLUS FIBER - představuje výživově kompletní a vyváženou dietetickou potravinu s vysokým obsahem energie. Nutriční doplňky se podávají po jídle nebo mezi jednotlivými jídly, tak aby se uživatel jejich konzumací nezasytil a neodmítal jíst běžnou stravu. Cílem podávání nutričních doplňků stravy není snížit příjem běžné stravy, ale naopak ji doplnit a obohatit. Uživatel by měl tyto doplňky popíjet pomalu, po doušcích, protože živiny se tak lépe vstřebávají. Přípravky obsahují vysoké množství energie v malém objemu a při rychlé konzumaci by mohly zejména seniorům způsobit střevní potíže. Po otevření se musí zkonzumovat do 24 hodin. Stránka 10 z 16 Verze 01

11 Příloha č. 4 - Význam diety v léčbě a prevenci nemoci dělíme 1) Na nemoci, kde má dieta zásadní význam a onemocnění bez dietní edukace léčit nelze obezita, cukrovka, podvýživa, pankreas, BLP, fenylketonurie 2) Na nemoci, kde je dieta stále důležitá, ale její význam se snižuje hypertenze,dna, dieta o ledvinových onemocněních, onemocnění jater, žlučníku, žaludku. 3) Na nemoci, kde dietní léčba svůj význam ztratila např. léčba neurologických onemocnění epilepsie, kloubní, pohybové onemocnění, je nutné učit správnému životnímu stylu. PŘEHLED DIET Dieta č. O Složení diety: Energie: 6000KJ, 60g bílkovin, 45g tuků, 200g sacharidů. Indikace: tekutá dieta se předepisuje nejčastěji po operacích ústní dutiny, tonzilektomii, při chorobách ústní dutiny, hltanu, jícnu, při všech změnách, které způsobují zúžení jícnu, přechodně také při těžkých horečnatých stavech, při sepsi. Dieta tekutá, šetřící, mechanickou úpravou v tekuté formě. Dieta č. 1 Složení diety: Energie: 9500 KJ, 80g bílkovin, 70g tuků, 320g sacharidů. Indikace: kašovitá dieta se indikuje po operacích trávícího systému, po poúrazových změnách v ústní dutině, při poleptání jícnu, ezofagitidě, stenóze, CMP, někdy je vhodná dieta pro pacienty v akutním stadiu vředové choroby žaludku a dvanáctníku. Dieta šetřící kašovitá, strava po technologické přípravě upravena do kašovité konzistence. Dieta č. 2 Složení diety: Energie: 9500KJ, 80g bílkovin, 70g tuků, 320g sacharidů. Indikace: u nemocných s poruchami gastrointestinálního traktu, kde není nutná tekutá úprava a omezení tuků (gastritida, vředová choroba, chronické funkční poruchy apod. (u nemocných v zátěžových stavech, kde je potřeba nenadýmavé úpravy), infarkt myokardu, onkologické choroby po léčbě, pooperační stavy, horečnaté stavy apod. Dieta je šetřící, energeticky je dieta plnohodnotná, lehce stravitelná. Dieta č. 3 Složení diety: Energie: 9500 KJ, 80g bílkovin, 70g tuků, 320g sacharidů. Indikace: u dospělých pacientů a starších dětí, kteří nevyžadují dietní omezení. Racionální dieta připravena podle zásad správné výživy s fyziologickým poměrem živin. Stránka 11 z 16 Verze 01

12 Dieta č. 4 Složení diety: Energie: 9500 KJ, 80g bílkovin, 55g tuků, 360g sacharidů. Indikace: u nemocných v pokročilém stadiu rekonvalescence jako přechod z diety 4s, u chronické pankreatitidy hepatitidy a cholecystitidy. Dieta s omezením tuku, nedráždivá, plnohodnotná, obsah bílkovin a sacharidů je fyziologický, obsah tuků je snížený. Dieta č. 5 Složení diety: Energie: 9500KJ, 80g bílkovin, 70g tuků, 320g sacharidů. Indikace: u nemocných při chronických, akutních průjmových onemocněních, při střevní dyspepsii, ulceroznícolitidě, po operacích s následkem stomie. Dieta je bezezbytková, bílkovinná, šetřící s vyšším obsahem bílkovin, vyloučené pokrmy, které obsahuji nestravitelné složky (ovoce, zelenina). Dieta č. 6 Složení diety: Energie: 9500KJ, 50g bílkovin, 70g tuků, 350g sacharidů. Indikace: u nemocných s chronickým selháváním ledvin různé etiologie, u nemocných s nefrotickým syndromem. Dieta je nízkobílkovinná, bílkoviny omezeny na polovinu běžné dávky a připravuje se bez soli. Dieta č. 8 Složení diety: Energie: 6150 KJ,75g bílkovin,50g tuků,175g sacharidů. dieta redukční, obsah sacharidů 175 g. Dieta č. 9 Složení diety: Energie: 7 400KJ,75g bílkovin,60g tuků, 225g sacharidů. Indikace: u nemocných s diabetem mellitus 1. typu a u vybraných diabetiků 2. typu bez obezity. Diabetická dieta s obsahem sacharidů 225g. Dieta č. 10 Složení diety: Energie: 9500KJ, 80g bílkovin, 70g tuků, 320g sacharidů. Indikace: u nemocných s chorobami srdce, cév, v dekompenzaci a všemi chorobami, u nichž dochází k zadržování tekutin, tvoří se otoky, hypertenze. Dieta je neslaná, šetřící, energeticky dostačující, s vyloučením kuchyňské soli a potravin obsahující sodík. Dieta č. 11 Složení diety: Energie: KJ, 105g bílkovin, 80g tuků, 420g sacharidů. Indikace: u nemocných s vyšší energetickou potřebou, kteří nepotřebují šetřící úpravu (kachexie, některé onkologické, psychiatrické a neurologické diagnózy, onemocnění plic různé etiologie). Výživná dieta se zvýšenou energetickou hodnotou, fyziologickým poměrem živin, zařazeny II. večeře. Stránka 12 z 16 Verze 01

13 Dieta č. 12 Složení diety: Energie: 5500 KJ, 45g bílkovin, 40g tuků, 190g sacharidů. Indikace: pro děti od 1,5 do 3 let nevyžadujících speciální dietní opatření. Strava batolat racionální dětská výživa pro děti od 1 roku do 3 let. Dieta č. 13 Složení diety: Energie: 9000 KJ, 75g bílkovin, 65g tuků, 300g sacharidů. Indikace: pro děti od 3 do 15 let, pokud nevyžadují zvláštní dietní omezení. Dieta č. 14 Nutriční hodnoty se řídí požadovaným doporučením dietního opatření. Strava, v jejímž rámci lze realizovat speciální požadavky pacientů v těžkých stavech trpících nechutenstvím, pacientů přecházející z výživy enterální nebo parenterální na stravu per os, nebo pacientů vyžadujících speciální stravu z důvodů náboženských nebo etnických. Stránka 13 z 16 Verze 01

14 Příloha č. 5 - FOMULÁŘ PRO ZÁZNAM SLEDOVÁNÍ PŘÍJMU STRAVY DATUM Vzorník jak zaznamenávat Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře Příjem tekutin 1. den 2. den 3. den 4. den 5. den 6. den 7. den 8. den 9. den 10. den 11. den 12. den 13. den 14. den 15. den 16. den Stránka 14 z 16 Verze 01

15 DATUM Vzorník jak zaznamenávat Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře Příjem tekutin 17. den 18. den 19. den 20. den 21. den 22. den 23. den 24. den 25. den 26. den 27. den 28. den 29. den 30. den 31. den Stránka 15 z 16 Verze 01

16 SEZNAM REVIZÍ Datum Popis revize Jméno a příjmení Podpis ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ S DOKUMENTEM Svým podpisem potvrzuji, že jsem se s dokumentem seznámil/a, obsahově rozumím popsanému procesu a povinnostem, které mi z dokumentu vyplývají. Datum Jméno a příjmení Pracovní pozice Podpis Stránka 16 z 16 Verze 01

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

Dietní systém Nemocnice Strakonice, a.s. VÝŽIVA 2. vydání SP-V-005-P Dělení dietního systému...1

Dietní systém Nemocnice Strakonice, a.s. VÝŽIVA 2. vydání SP-V-005-P Dělení dietního systému...1 OBSAH 1 Dělení dietního systému...1 Diety základní...1 Diety speciální...1 Standardizované dietní postupy...1 2 Definice diet...2 2.1 Základní diety...2 2.2 Speciální diety...4 2.3 Standardizované dietní

Více

PODÁVÁNÍ STRAVY UŽIVATELŮM

PODÁVÁNÍ STRAVY UŽIVATELŮM PODÁVÁNÍ STRAVY UŽIVATELŮM Nahrazuje: Proces nový dokument Jméno a příjmení Funkce Podpis Domov pro seniory Jasenka - Vsetín Dolní Jasenka 2274 755 01 Vsetín Zpracování: Petra Studená vedoucí úseku přímé

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Kuchař - Číšník Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Kuchař - číšník Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

Zpracování: Vladimíra Oravcová vedoucí přímé péče Ev. číslo: II PP 10/2017. koordinační a projektový pracovník

Zpracování: Vladimíra Oravcová vedoucí přímé péče Ev. číslo: II PP 10/2017. koordinační a projektový pracovník PÉČE O UŽIVATELE OHROŽENÉ NEDOSTATEČNÝM PŘÍJMEM TEKUTIN Nahrazuje: nový dokument Proces Jméno a příjmení Funkce Podpis Domov pro seniory Karolinka Pod Obecniců 308 756 05 Karolinka Zpracování: Vladimíra

Více

www.zlinskedumy.cz STRAVOVÁNÍ - DIETY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání

www.zlinskedumy.cz STRAVOVÁNÍ - DIETY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání STRAVOVÁNÍ - DIETY Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání Odborné učiliště Kelč Rozvoj handicapovaných žáků a ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0736 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Dietní systém v KN (S - 51)

Dietní systém v KN (S - 51) (S - 51) Účinnost od: 15.2.2017 Účinnost do: -------------------------------- Rozsah působnosti: Obsah Lékaři a NLZP (všeobecné sestry, zdravotničtí asistenti, porodní asistentky, nutriční terapeuti) 1

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DIETNÍ SYSTÉM. Mgr. Jana Spáčilová

DIETNÍ SYSTÉM. Mgr. Jana Spáčilová DIETNÍ SYSTÉM Mgr. Jana Spáčilová NUTRIČNÍ TERAPEUT!!! DIETA Strava zohledňující specifické požadavky na složení, energetickou hodnotu, technologickou úpravu, které vyžaduje onemocnění pacientů Snídaně

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Sipping. Katedra ošetřovatelství LF, MU PhDr. Simona Saibertová

Sipping. Katedra ošetřovatelství LF, MU PhDr. Simona Saibertová Sipping Katedra ošetřovatelství LF, MU PhDr. Simona Saibertová Přípravky enterální klinické výživy dle složení a stupně naštěpení jednotlivých živin: polymerní, oligomerní, speciální a modulární Polymerní

Více

Dostatek energie u chronického onemocnění ledvin a optimální tělesná hmotnost

Dostatek energie u chronického onemocnění ledvin a optimální tělesná hmotnost Dostatek energie u chronického onemocnění ledvin a optimální tělesná hmotnost 3. 3. 2019 Dostatek energie u chronického onemocnění ledvin a optimální tělesná hmotnost Zajištění dostatečného množství energie

Více

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra Život 90 14.4.2016 1.Co je malnutrice (podvýživa)? Malnutrice (podvýživa) stav, kdy příjem energie a nutrietů je nižší, než jejich potřeba. Nemocný senior musí

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

SYSTÉM STRAVOVÁNÍ A DIETETOLOGICKÉ PÉČE

SYSTÉM STRAVOVÁNÍ A DIETETOLOGICKÉ PÉČE SYSTÉM STRAVOVÁNÍ A DIETETOLOGICKÉ PÉČE Nemocnice Český Krumlov, a.s. Obsah: 1) Časový harmonogram podávání stravy 2) Možnosti individuálních požadavků na stravování ze strany pacienta 3) Seznam diet nemocnice

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s.

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Nemocnice Český Těšín a.s. Ostravská 783 Český Těšín, 737 01 www.nemocniceceskytesin.agel.cz tel.: 558 769 248 fax.: 558 736 599 Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Sestavila: Jolana Kajzarová,

Více

koordinační a projektový pracovník Schválení: Bc. Davidová Hana vedoucí zařízení Verze: 01

koordinační a projektový pracovník Schválení: Bc. Davidová Hana vedoucí zařízení Verze: 01 VÝMĚNA INKONTINENČNÍCH POMŮCEK Nahrazuje: Proces nový dokument Jméno a příjmení Funkce Podpis Domov pro seniory - Jasenka Vsetín Dolní Jasenka 2274 755 01 Vsetín Zpracování: Michaela Makyčová pracovnice

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

sociální pracovnice koordinační a projektový pracovník vedoucí zařízení Verze: 01

sociální pracovnice koordinační a projektový pracovník vedoucí zařízení Verze: 01 VÁŽNĚ MÍNĚNÝ NESOUHLAS UŽIVATELE S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍ SLUŽBY Nahrazuje: Proces Nový dokument Jméno a příjmení Pracovní pozice Podpis Domov pro seniory Jasenka - Vsetín Dolní Jasenka 2274 Vsetín 75501

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha DIETNÍ VÝŽIVA 2016 Nutriční ambulance 4.interní kliniky VFN Spolupráce s nutričním

Více

Zpracování: Jarmila Hlavicová sociální pracovnice Ev. číslo: II SQ 11/2015. Schválení: Mgr. M. Pavlůsková ředitelka Verze: 01

Zpracování: Jarmila Hlavicová sociální pracovnice Ev. číslo: II SQ 11/2015. Schválení: Mgr. M. Pavlůsková ředitelka Verze: 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Nahrazuje: Proces Jméno a příjmení Funkce Podpis Domov pro seniory Jasenka - Vsetín Dolní Jasenka 2274 755 01 Vsetín Zpracování: Jarmila Hlavicová

Více

praktická ukázka změny polohy klienta posazení, postavení, otáčení a posouvání v lůžku, oblékání

praktická ukázka změny polohy klienta posazení, postavení, otáčení a posouvání v lůžku, oblékání Církevní ZŠ a SŠ Plzeň Táborská 28, 326 00 Plzeň Obor vzdělání (kód a název): 74-41-M/01 Sociální činnost Forma vzdělávání: dálková SOUBOR MATURITNÍCH OKRUHŮ PEČOVATELSTVÍ pro školní rok 2018/2019 1. Péče

Více

Interdisciplinární workshop NK FN Brno, 12.dubna 2012. Nutriční podpůrný p tým

Interdisciplinární workshop NK FN Brno, 12.dubna 2012. Nutriční podpůrný p tým Nutriční podpora nemocných s neurogenní dysfagií Interdisciplinární workshop NK FN Brno, 12.dubna 2012 Miroslav Tomíška Nutriční podpůrný p tým Neurogenní dysfágie klinický význam způsobuje pokles příjmu

Více

DIETOLOGIE. Hallan s.r.o. www.hallan.cz

DIETOLOGIE. Hallan s.r.o. www.hallan.cz Hallan s.r.o. www.hallan.cz Vzdělávací program Stravovací úsek pro cestovní ruch je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater 1. Vysvětlete příznak - dekubitus 2. stupně. 2. Klient má dekubitus - jaké budou Vaše ošetřovatelské

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

CÍLENÁ REŽIMOVÁ INTERVENCE U ŽEN V OBDOBÍ MENOPAUZY A PO NÍ

CÍLENÁ REŽIMOVÁ INTERVENCE U ŽEN V OBDOBÍ MENOPAUZY A PO NÍ CÍLENÁ REŽIMOVÁ INTERVENCE U ŽEN V OBDOBÍ MENOPAUZY A PO NÍ Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy PŘECHOD Z POHLEDU REŽIMU Několikaletý proces (ne jednorázová změna) Není určen jen geneticky, ale i dalšími

Více

Globální problémy Civilizační choroby. Dominika Fábryová Oktáva 17/

Globální problémy Civilizační choroby. Dominika Fábryová Oktáva 17/ Globální problémy Civilizační choroby Dominika Fábryová Oktáva 17/18 18.3.2018 Co jsou civilizační choroby nemoci, které jsou způsobeny špatným životním stylem můžeme označit za nemoci moderní doby hlavní

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

NAŠE PRAVIDLA. Domova se zvláštním režimem

NAŠE PRAVIDLA. Domova se zvláštním režimem NAŠE PRAVIDLA Domova se zvláštním režimem Závaznost: Sociální pracovnice, PSS, SZP, vedoucí služby Zodpovědná osoba: Vedoucí služby Spoluúčast na tvorbě metodického postupu: zaměstnanci ÚOSS, PSS, vedoucí

Více

Stravování nemocných. Mgr. Renata Vytejčková

Stravování nemocných. Mgr. Renata Vytejčková Stravování nemocných Mgr. Renata Vytejčková Výživa = nutrice Dodává organismu energii a látky důležité pro jeho stavbu a funkce. Základní složky výživy jsou živiny ( bílkoviny tuky cukry ), vitamíny, minerály,

Více

Implementace konceptu stimulace vnímání

Implementace konceptu stimulace vnímání Implementace konceptu stimulace vnímání do ošetřovatelské péče Mgr.et Mgr. J.Dresslerová KARIM FN Brno Bohunice 16.11.2013 Schopnost vnímání se rozvíjí již v embryonálním životě vnímání vibrací vnímání

Více

Diabetes - cukrovka. Ing. Miroslava Teichmanová

Diabetes - cukrovka. Ing. Miroslava Teichmanová Diabetes - cukrovka Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Poskytování stravy osobám s demencí

Poskytování stravy osobám s demencí Poskytování stravy osobám s demencí Zjištění z návštěv pobytových zařízení sociálních služeb Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Již v roce 2007 v domovech pro seniory absence

Více

Stejně jako v jiném životním období, i ve stáří platí, že stravování by mělo být vyvážené, pestré a s dostatečným množstvím potřebných živin.

Stejně jako v jiném životním období, i ve stáří platí, že stravování by mělo být vyvážené, pestré a s dostatečným množstvím potřebných živin. Otázka: Poruchy výživy ve stáří Předmět: Biologie Přidal(a): Saša Stejně jako v jiném životním období, i ve stáří platí, že stravování by mělo být vyvážené, pestré a s dostatečným množstvím potřebných

Více

ZÁZNAM ZE SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ

ZÁZNAM ZE SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ ZÁZNAM ZE SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ ÚDAJE O ZÁJEMCI O SLUŽBU Jméno a příjmení: datum nar.: Trvalé bydliště: Skutečné bydliště: číslo telefonu: rodinný stav: BYTOVÉ PODMÍNKY ZÁJEMCE Dosud bydlel/a: v bytě v rodinném

Více

TÉMATA K PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

TÉMATA K PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě

Více

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Bc. Markéta Zemanová,DiS. OLV FNKV Praha Dietní výživa 2017 Úvod Součástí zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Více

PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Nahrazuje: Proces nový Jméno a příjmení Funkce Podpis Domov pro seniory Jasenka - Vsetín Dolní Jasenka 2274 755 01 Vsetín Zpracování: Marta Bártková vedoucí zařízení

Více

Systém dětské výživy ve FN Motol. Marieta Baliková

Systém dětské výživy ve FN Motol. Marieta Baliková Systém dětské výživy ve FN Motol Marieta Baliková FN MOTOL Fakultní nemocnice v Motole je jedním z největších zdravotnických zařízení v ČR i Evropě. Jejím základním a nejvyšším posláním je léčit a ošetřovat

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom)

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Tamara Starnovská a kolektiv motto Hladovění v populaci je v současné době příznakem chudoby, hladovění

Více

DIETNÍ SYSTÉM. Mgr. Jana Stávková

DIETNÍ SYSTÉM. Mgr. Jana Stávková DIETNÍ SYSTÉM Mgr. Jana Stávková NUTRIČNÍ TERAPEUT!!! DIETA Strava zohledňující specifické poţadavky na sloţení, energetickou hodnotu, technologickou úpravu, které vyţaduje onemocnění pacientů Snídaně

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s poruchou tepenného prokrvení končetin.

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s poruchou tepenného prokrvení končetin. Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s poruchou tepenného prokrvení končetin. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Jak budeme asistovat

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Pravidla pro stravování

Pravidla pro stravování Pravidla pro stravování ( informace pro uživatele ) 1. Stravování v Domově je zajišťováno vlastním kuchyňským provozem a poskytována je strava celodenní s možností odebírání stravy normální (D3), dietní

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE dle Gordonové (studentský formulář) Katedra ošetřovatelství LF MU

OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE dle Gordonové (studentský formulář) Katedra ošetřovatelství LF MU Vyšetření: (v dobé sběru anamn. +3dni) Vitální funkce: Medikace: OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE dle Gordonové (studentský formulář) Katedra ošetřovatelství LF MU Oddělení: Jméno studenta: Ročník: Datum: VSTUPNÍ

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CHOPN. Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské

Více

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu:

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu: Žít naplno s cukrovkou Léčebný pobyt zahrnuje: plná penze vstupní lékařské vyšetření a závěrečná konzultace nutná laboratorní vyšetření konzultační hodiny s odborným lékařem, diabetologickou edukační sestrou

Více

vedoucí úseku péče o klienta sociální pracovnice Schválení: Mgr. Pavlína Bártková vedoucí zařízení Verze: 01

vedoucí úseku péče o klienta sociální pracovnice Schválení: Mgr. Pavlína Bártková vedoucí zařízení Verze: 01 SLEDOVÁNÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ PRO SBĚR DAT DO KISSOS Nahrazuje: II VP 06/2016 - Evidence intervencí ze dne 1. 5.2016 Domov pro seniory Jasenka Vsetín Dolní Jasenka 2274 Proces Jméno a příjmení Funkce Podpis

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP Výskyt cukrovky V roce 2010 se léčilo v ČR s tímto onemocněním více než 800 tisíc osob. To představovalo

Více

Péče o K/N na interním oddělení

Péče o K/N na interním oddělení Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním dýchacích cest - bronchopneumonie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Zhodnoťte hodnotu

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního klienta navrhněte plán oše péče. 2. Určete aktuální ošetřovatelské problémy.

Více

Rozhodli jste se snížit. svou váhu? ještě než začnete...

Rozhodli jste se snížit. svou váhu? ještě než začnete... Rozhodli jste se snížit svou váhu? metody léčby nadváhy a obezity, ještě než začnete... JAK HUBNU...NĚKOLIK RAD PRO VAŠE HUBNUTÍ Rozhodli jste se snížit svou váhu. To je skvělé. 60% POPULACE S NADVÁHOU

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

Diabetes mellitus může být diagnostikován třemi různými způsoby:

Diabetes mellitus může být diagnostikován třemi různými způsoby: Diabetes mellitus 2. typu V současné době tvoří nemocní s diabetem v České republice cca 8 % populace, další část pacientů s diabetem zůstává stále ještě nediagnostikována (více než 2 % obyvatel). Výskyt

Více

Příloha č.1. Povolení k výzkumu

Příloha č.1. Povolení k výzkumu Příloha č.1 Povolení k výzkumu Příloha č.2/1 Mini-nutritional Assesment Příloha č.2/2 -Mini-nutritional Assesment Příloha č. 3 Nottinghamský dotazník Příloha č.4 Nutriční dotazník hodnocení výživy pacienta

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním pohybového aparátu - LS syndrom

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním pohybového aparátu - LS syndrom Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním pohybového aparátu - LS syndrom Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Určete aktuální

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Definice zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu

Definice zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu Hejmalová Michaela Definice potraviny, které se odlišují od potravin pro běžnou spotřebu svým: zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem a jsou stanovené pro výživové účely uvedené v této vyhlášce

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním dýchacích cest - CHOPN

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním dýchacích cest - CHOPN Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním dýchacích cest - CHOPN Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Vyjmenujte zásady, které

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Kreuzbergová Jaroslava, FN Plzeň MÝTY O STRAVOVÁNÍ HOSPITALIZOVANÉHO PACIENTA

Kreuzbergová Jaroslava, FN Plzeň MÝTY O STRAVOVÁNÍ HOSPITALIZOVANÉHO PACIENTA Kreuzbergová Jaroslava, FN Plzeň MÝTY O STRAVOVÁNÍ HOSPITALIZOVANÉHO PACIENTA Mýty? Naši klienti= pacienti Pacientovi musí strava chutnat Pacient očekává, že léčebná strava bude mít chuť, na kterou je

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_11 Název materiálu: Druhy výživy Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Materiál seznámí

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

Přezkoumání: Mgr. B. Kamasová manažerka kvality Účinnost: Schválení: Ing. M. Hlatký vedoucí zařízení Verze: 01

Přezkoumání: Mgr. B. Kamasová manažerka kvality Účinnost: Schválení: Ing. M. Hlatký vedoucí zařízení Verze: 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Nahrazuje: Dokument Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby ze dne 3. 10. 2011 Proces Jméno a příjmení Funkce Podpis Domov pro seniory

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - komplikace gastroduodenálního vředu

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - komplikace gastroduodenálního vředu Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - komplikace gastroduodenálního vředu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace:

Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: Péče o K/N na ortopedickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Zhodnoťte aktuální či potencionální ošetřovatelské

Více

TERMINOLOGIE NUTRIČNÍ INTERVENCE

TERMINOLOGIE NUTRIČNÍ INTERVENCE Každá položka má svůj jedinečný kód, pětimístné číslo, které následuje za alfanumerickým kódem podle Mezinárodní terminologie pro nutriční diagnostiku. Tyto kódy se v nutriční dokumentaci neuvádějí. Pěticiferný

Více

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 1. Jméno, příjmení a titul žadatele:... 2. Bydliště: 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:.. Bydliště: Telefon: 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

Výživová doporučení, přídatné látky a rezidua. Bc. Eliška Koublová

Výživová doporučení, přídatné látky a rezidua. Bc. Eliška Koublová Výživová doporučení, přídatné látky a rezidua Bc. Eliška Koublová Výživová doporučení Vznikla na základě zlepšení zdraví. Zdraví je podle WHO vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno

Více

Dietní systém. Pařízková Pavlína, nutriční terapeut FN Brno září 2017,

Dietní systém. Pařízková Pavlína, nutriční terapeut FN Brno září 2017, Dietní systém Pařízková Pavlína, nutriční terapeut FN Brno září 2017, parizkova.pavlina@fnbrno.cz Osnova Dietní systém Rozdělení diet dle označení Rozdělení diet dle technologického zpracování Pravidla

Více

Cystická fibróza. Slané děti

Cystická fibróza. Slané děti Cystická fibróza Slané děti CYSTICKÁ FIBRÓZA Mukoviscidóza AR 1:3000 Vrozený defekt chloridového kanálu, vedoucí k poruše transportu elektrolytů Projevy CF I vysoká koncentrace elektrolytů v potu - slaný

Více

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY Hypoglykemické koma DEFINICE Diabetes mellitus je chronické onemocnění metabolizmu glukózy charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi, tj. hyperglykemií. Při nadměrném množství inzulinu a nízké hladině

Více