Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb"

Transkript

1 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové Říčany u Prahy Tel: , fax: , IČ: Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5

2 Motto: Vážíme si toho, co udělali, i když už nejsou tvůrčí. Posláním organizace je umožnit seniorům z regionu prožít klidné a důstojné stáří v pobytovém zařízení, které jim zajistí potřebné stravovací, ubytovací a sociální služby. Potřebná zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační péče je zajišťována především prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Všeobecné sestry mají způsobilost k výkonu svého povolání. Cílovou skupinou jsou senioři nad 63 let, kteří žijí v regionu nebo k němu mají vazbu a z důvodu věku mají trvale sníženou soběstačnost. Hlavním cílem je individuálně podpořit uživatele podle druhu jejich postižení, tím zlepšit nebo alespoň zachovat míru soběstačnosti klientů a předejít sociálnímu vyloučení ze společnosti. Domov má kapacitu 49 (53 viz dále) uživatelů. Od byla na základě rozhodnutí rady SK zvýšena kapacita domova o 2 lůžka na oddělení zvýšené péče a snížena věková hranice pro uživatele na 63 let. Jedno a dvoulůžkové pokoje jsou umístěny ve třech podlažích, v přízemí jsou jídelny, společenská místnost, kanceláře a stravovací provoz. V suterénu je tělocvična, místnost pro zájmovou činnost, prádelna, kotelna a další technické prostory. Objekt je bezbariérový. Přilehlá zahrada slouží k relaxaci klientů i jejich návštěv. Využívá se např. na petanque, kuželky, příležitostné grilování s obyvateli, při sportovních hrách a pod. Domov se v roce 2013 zapojil do projektu od MPSV- Stáže ve firmách, které u nás zdárně proběhly na pozicích samostatná účetní a asistentka ředitele. Další pozice jsou průběžně FDV vypisovány a čekáme na zájem ze strany zájemců. V květnu 2013 u nás proběhlo požární cvičení s IZS Středočeského kraje, které mělo mezi obyvateli i zaměstnanci velmi kladný ohlas. V domově jsme nyní v rámci pomoci při povodních v červnu 2013 poskytli dočasné ubytování 4 obyvatelům z Červeného mlýna Všestudy, jejichž domov byl zasažen. Od 7/2013 máme do doby znovu zprovoznění domova ČM Všestudy navýšenu kapacitu na 53 obyvatel. Ubytovaní využívají místnost, která je za běžného provozu využívána k volnočasovým aktivitám a pro trvalé obývání není vhodná- nalézá se v suterénu budovy. Od září 2013 jsme začali spolupracovat s OU Kunice, jejichž žáci k nám dochází 2x týdně na získání odborné praxe v učebním oboru Pečovatel. Uživatelé služby Počet k (z toho 3 z ČM Všestudy) z toho mužů 16 (z toho 3 z ČM Všestudy) žen 36 Obsazení lůžek v roce ,36 % Průměrný věk 82,4 let Počet nově přijatých klientů v roce 2013: 24 (z toho 4 z ČM Všestudy) Počet dle stupně příspěvku na péči k : bez příspěvku (z toho 1 z ČM Všestudy) 6- zažádáno u 5 klientů o zvýšení I. stupeň 11- zažádáno u 3 klientů o zvýšení II. stupeň (z toho 2 z ČM Všestudy) 12- zažádáno u 1 klienta o zvýšení III. stupeň 16- zažádáno u 1 klienta o zvýšení IV. stupeň 7 1

3 Zaměstnanci Došlo ke změně na pozicích sociálních pracovnic, kdy jedna ze soc. pracovnic na vlastní žádost ukončila pracovní poměr k a od nastoupila nová na dobu zástupu rodičovské a mateřské dovolené kmenové soc. pracovnice. Stejně tak i druhá ze sociálních pracovnic, která ukončila pracovní poměr na vlastní žádost k a od nastoupila nová soc. pracovnice, také po dobu zástupu rodičovské dovolené. Dále ukončili pracovní poměr dva PSS k , místo nich nastoupili noví PSS. Všichni nově přijatí pracovníci prošli výběrovým řízením. Rovněž jsme od ledna 2013 začali spolupracovat s nutriční terapeutkou na DPP. U nových zaměstnanců využíváme možnost čerpání příspěvku ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu v ČR- OPLZZ. Od byla opětovně vytvořena pozice vedoucí PSS a byla posílena rehabilitační činnost pro obyvatele o novou PSS se specializací na rehabilitace. Dvě pracovnice v soc. službách mají dlouhodobou PN. K dalším výraznějším změnám v obsazení personálu v roce 2013 nedošlo. Evidenční počet zaměstnanců na HPP k Personál v přímé péči (včetně MD a dlouhodobé PN) 41 (fyzický) 40,5 (přepočtený) 28 27,5 Hospodářsko-správní 4 4,0 Manuálně pracující 9 9,0 Vzdělávání pracovníků V první polovině roku 2013 se pracovníci zúčastňovali vzdělávacích akcí a seminářů podle plánu vzdělávání, s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám, pracovním náplním a aktuálním nabídkám seminářů. Zaměstnanci z přímé péče, dále střední a nejvyšší management, se rovněž zúčastnili vzdělávacího bloku od Středočeského kraje. Témata byla např.: Dobrovolnictví, Klíčový pracovník, Management, atd. Vrchní sestra studuje vysokou školu, 2 všeobecné sestry VŠ v roce 2013 zdárně ukončili s titulem Bc. Uskutečnili jsme i výměnné stáže pro PSS a soc. pracovníky mezi ČM Všestudy a DS Benešov. Od září 2013 jsme se zapojili do vzdělávání s názvem: Zvyšování kvalifikace sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako nástroj pro profesionální poskytování sociálních služeb (CZ.1.04/3.1.03/A ). Tento projekt bude probíhat až do roku Zdravotní péče, rehabilitace a péče pracovníků v sociálních službách Lékařskou péči zajišťuje ordinace MUDr. Bureše 1x v týdnu. Na odborná vyšetření jsou klienti odesíláni k jednotlivým odborným lékařům. Na potřebné péči a podpoře klientů se podílí tým pracovníků - pracovníci v sociálních službách, sociální pracovnice, všeobecné sestry, fyzioterapeutka a PSS se specializací na rehabilitaci. Každý člen pracovního týmu se průběžně vzdělává, aby kvalita poskytované péče byla neustále na co nejvyšší úrovni. Odborné výkony ošetřovatelského personálu vykazujeme na základě zvláštní smlouvy zdravotním pojišťovnám. Všeobecná sestra je v domově přítomna 24 hodin denně. Vzhledem ke zhoršujícímu fyzickému stavu klientů a postupnému obsazovaní klientů vyžadujících zvýšenou péči jak na 1., tak i na 2. patře, byly posíleny služby pracovníků v sociálních službách na pokoje v přízemí 1 pracovník na denní 12 hod. službu a 1 2

4 pracovník na ranní službu, na 1. a 2. patře jsou zařazování 2 pracovníci na 12 hod. službu. Dále je v pracovní dny přítomna i jedna PSS na ranní službu, která se věnuje výhradně hygieně našich klientů na centrální koupelně a vedoucí PSS, která dohlíží na řádnou péči a v případě potřeby zastoupí chybějícího PSS. Aktivizační činnosti Tyto činnosti zahrnují různé aktivity s uživateli služby. Mezi pravidelné patří v sudých týdnech katolická mše a Klub seniorů, zaštítěný Komunitním centrem Říčany. Úterní dopoledne jsou vyhrazena závodům v šipkách, nově pétanque či stolního fotbálku. Tréninky paměti jsou 1x týdně, stejně tak i poslech hudby a zpívání, či kratochvilná odpoledne (kde se reaguje na aktuální dění ve společnosti). Výtvarné práce probíhají 1x za 14 dní s pomocí dětí z MŠ Čtyřlístek, jindy jsou spojené s muzikoterapií či poslechem povídek. I v tomto roce probíhají oslavy narozenin klientů vždy ke konci měsíce slavíme narozeniny klientů v daném měsíci. Na některé akce docházejí i senioři žijící v okolí Domova. Nepravidelně pořádáme různá hudební vystoupení, besedy, cestopisné přednášky, výlety, pečení, samozřejmostí je několik vánočních koncertů. V tomto roce se uskutečnila Vzpomínková práce s klienty (individuální či v malých skupinkách). Pravidelně třikrát týdně probíhají skupinová cvičení s fyzioterapeutkou, účast je vždy kolem 20 klientů. Kromě toho probíhá cvičení i individuálně, poskytuje péči širokého rozsahu za použití přístrojové techniky. Zúčastnili jsme se také sportovních her pro seniory v Říčanech pořádané Domovem s pečovatelskou službou, kde jsme se celkově umístili na II. místě. Pořádali jsme i vlastní sportovní hry, kterých se účastnilo celkem 9 domovů jak ze Středočeského kraje tak i Prahy. Navštívili jsme i pražskou ZOO, tentokrát její severní část a navázali tak na loňskou návštěvu jižní části. Reagujeme na dění ve společnosti i mimo Domov. Vycházíme vstříc individuálním potřebám klientů s ohledem na jejich sociální a zdravotní možnosti. Prioritou je příjemné prostředí i pocit spokojenosti obyvatel Domova. V rámci aktivizačních činností jsme zavedli pravidelně 1x v měsíci tematické dny, např. Kostkovaný den, Kloboučkový den, Ruský den, Slovenský den apod. K těmto dnům se snažíme maximálně věnovat jak např. živou hudbou k danému dni, úpravou jídelníčku atd. Dobrovolnická činnost Povedl se zvýšit počet dobrovolníků, ať již pravidelných, či krátkodobých. Spolupracujeme s gymnáziem OpenGate, studenti připravují programy pro seniory, v případě potřeby pomáhají s doprovodem na akce mimo zařízení. Další spolupráce je se ZUŠ Říčany, 1. základní školou Masarykovo náměstí, MŠ U Slunečních hodin, ZŠ Olivova v Říčanech, atd. Praxe Naše organizace spolupracuje s vyššími odbornými školami při zabezpečení odborné praxe studentů a OU Kunice. V roce 2013 se praxe zúčastnily 4 studentky vyšších odborných škol a 6 žáků z OU Kunice. 3

5 Kontrolní činnost Vedoucí pracovníci provádějí kontroly v rámci svých kompetencí podle plánu kontrol. Případné nedostatky jsou řešeny ihned. Cena kvality v sociálních službách Dne 19. listopadu 2013 jsme převzali Čestné uznání v kategorii Poskytovatelů sociálních služeb v soutěži Cena kvality, nad kterou převzalo záštitu MPSV. Tato soutěž je zařazena mezi strategické projekty Národního programu podpory kvality. V roce 2013 přišlo do soutěže 112 nominací v různých kategoriích. Čestné uznání jsme získali za individuální přístup k našim obyvatelům, za rodinné prostředí a za velké množství aktivit. Kontroly jiných orgánů ÚP ČR- veřejnosprávní kontrola bez závad; HZS Středočeského kraje Tematická kontrola požární ochrany dne drobné závady byly neprodleně odstraněny; KHS Středočeského kraje bez závad; ÚP ČR- veřejnosprávní kontrola bez závad; KHS Středočeského kraje- kontrola proočkovanosti bez závad; OSSZkontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti bez závad; Finanční úřad pro Středočeský kraj- daňová kontrola bez závad; ÚP ČR- veřejnosprávní kontrola bez závad. Hospodaření Na rok 2013 byl rozpočet schválen ve výši Kč. Z toho byl přiznán příspěvek na provoz od zřizovatele , který byl po rozdělní dotace z MPSV následně navýšen na Kč, dotace MPSV Kč, mzdy Kč a odpisy Kč. Rozpočet byl na začátku roku nepokryt ve výši Kč. K byl však již plně pokrytý, především díky zvýšenému příspěvku od zřizovatele a dodatečným III. kolem přidělení dotace z MPSV ve výši Kč. Jen pro porovnání uvádím i výši dotace MPSV za rok Kč, v roce 2011 dokonce ve výši Kč. Jak je z uvedeného vidět, dotace z MPSV poslední roky razantně klesá. Bylo podáno několik odvolání na MPSV ohledně výše dotace. V II. kole rozdělování dotací našemu domovu nebylo nic přiznáno a s nadějí jsme vzhlíželi ke III. kolu. Výrazný pokles dotace od MPSV se snaží kompenzovat náš zřizovatel- Středočeský kraj, který naštěstí zvýšil svůj příspěvek. Díky zaměstnávání zaměstnanců z ÚP, byl nám poskytnut příspěvek z ÚP ve výši Kč. Vzhledem k růstu cen, DPH a snížené dotaci od MPSV jsme od navýšili poplatky za ubytování v souladu s vyhláškou o 10.- Kč na 1 den. Znovu jsme oslovili rodiny klientů, kteří nemají na plnou úhradu s žádostí o pomoc při financování služby. Sponzorské dary za rok 2013 byly: Kč (finanční dary) a (hmotný dar). Do navýšení rozpočtu se projevilo i poskytnutí ubytování a služeb 4 obyvatelům z ČM Všestudy. Od jsme začali používat Spořící účet pro efektivnější využití finančních prostředků, kde máme k uloženo ,04.-Kč, které jsou tvořeny z prostředků rezervního a investičního fondu a úroků ve výši ,04.-Kč. Celkový rozpočet k byl proto navýšen na Kč. Tak jako každý rok i na rok 2013 je zpracovávána Zpráva nezávislého auditora k ověření hospodaření. 4

6 Domov a vylepšení pobytu Pokračujeme ve zlepšování podmínek pro bydlení našich obyvatel. Nejen pro pořádání sportovních her, ale i k celoročnímu využívání byla zpevněna část travnaté plochy a vytvořena nová krytá pergola s dlažbou. Rovněž tak byla postavena nová krytá pergola, která nahradila původní, již nestabilní pergolu na zvýšené části zahrady. Ve II. NP byla přemístěna kuchyňka s WC a vzniklo tak další bezbariérové WC v domově, které je již nyní dostupnější většímu počtu obyvatel. Radou Středočeského kraje nám byla chválena investiční akce na nákup nové průběžné myčky do kuchyně a dále i pořízení automatických vstupních dveří do domova. Instalací dveří vznikne zádveří, které poskytne našim obyvatelům lepší tepelnou pohodu ve vstupní hale a pobytu jak na jídelně, tak i při cestě do a z koupelny v přízemí. V zadní části domova byla zhotovena zimní zahrada a rozšířena část terasy pro obyvatele z přízemí. Dále jsme pořídili 7 ks lůžek s el. ovládáním, 6 polohovacích křesel včetně jídelních desek, madla na wc a jídelní stolky. Ze sponzorských darů jsme zakoupili vestu pro nácvik chůze a Sara Steddy- vozík pro přesun obyvatel, kteří již nezvládají vlastní schůzi. Pořídili jsme také několik PC a právní systém Codexis, mikrofon s reproduktory, který využíváme jak při besedách s obyvateli, při různých přednáškách nebo i při karaoke. Pořídili jsme i různé kompenzační pomůcky pro rehabilitaci a stojan na kola pro návštěvy. Největší přínos pro zdravotní úsek je vybavení přístrojem na měření CRP. V roce 2013 jsme také uskutečnili výmalbu společných prostor na jídelně a některých pokojů obyvatel a vytvořili dekoraci na III. NP s názvem Louka, která zahrnuje i nástroje zemědělské výroby, které se používali na začátku 20. stol. Abychom umožnili realizaci projektu stáže ve firmách, provedli jsme stavební úpravy ředitelny a přeměnu chodby na sklad inkontinenčních pomůcek. Vzhledem k 12letému používání vnitřního zábradlí na schodišti a vnějšího zábradlí pro vozíčkáře a betonových zídek, bylo přikročeno k nové bezúdržbové povrchové úpravě- žárovým zinkem a u zídek k novému nátěru. Spotřeba paliv a energií rok Zemní plyn m m m m m m m3 Rozdíl - 969m m m m m m m3 Elektrická energie kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Rozdíl kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Voda 2685 m m m m m m m3 Rozdíl -10 m m m 3 +32m 3-171m 3-25 m m3 Nárůst spotřeby zemního plynu je dán vlivem počasí (dlouhá a výrazná zima ze začátku roku), kdy jsme topení pouštěli dle aktuálního počasí. Topná sezona začala prakticky již na začátku roku. Elektrická energie- díky tomu, že v ½ roku probíhaly stavební úpravy (nový sklad inkontinenčních pomůcek a úprava ředitelny) logicky s sebou neslo zvýšení spotřeby el. energie. Na konci roku jsme pro snížení el. energie provedli výměnu světelných zdrojů v prádelně, v kuchyni a některých kancelářích, kde se svítí přibližně 12 hodin denně za trubice s technologií LED, kde lze očekávat snížení spotřeby el. energie a delší živostnost. Toto se však promítne až v roce následujícím. Náklady na vodu se rovněž zvýšili a to především z důvodu vyšších nároků na hygienu, které s sebou ruku v ruce přináší obyvatelé s potřebou vyšší péče a to nejen v oblasti přímé péče, ale i na provozním úseku- především pak v prádelně. Nárůst veškeré spotřeby je způsoben i dočasným ubytováním obyvatel z ČM Všestudy, kdy máme během jejich pobytu zvýšenou kapacitu. 5

7 Autoprovoz Osobní vůz Citroën Berlingo, rok výroby Počet ujetých kilometrů km km km km km km Spotřeba PHM 465,02 l 481,86 l 552,28l 645,576l 724,484 l 881,868 l Normovaná spotřeba 479,99 l 472,42 l 557,34l 639,64l 728,816 l 880,322 l Úspora +14,99 l -8,27 l +4,56l -6,18l 4,572 l 1,546 l Každoročně se zvyšující počet kilometrů je dán především vyšším počtem prováděných sociálních šetření za účelem vyřízení podaných žádostí na sociální službu a výběr nových uživatelů Domova Pod Kavčí Skálou. Dále pak k využití dopravy zaměstnanců na školení a obyvatel na různé volnočasové, aktivizační, sportovní a vědomostní aktivity uživatel. Investice a opravy Z plánovaných investičních akcí byly zřizovatelem v roce 2013 schváleny výdaje ve výši Kč na nákup nové průběžné myčky do kuchyně od firmy Tuli-form s.r.o. ( ) a pořízení automatických vstupních dveří od firmy Speedos a.s. ( ) Ze sponzorských darů byla pořízena vesta na nácvik chůze a povedlo se tak opět zvýšit standard pro uživatele a obsluhu pro zaměstnance v přímé péči. Prováděla se pravidelná údržba, která začíná být finančně náročnější, vzhledem ke 12 rokům provozu zařízení. Nejvíce nákladné na údržbu jsou nyní výtahy. Revize probíhaly dle plánu revizí. Přílohy: příloha 10; 11; 12; 13 akce pro uživatele grafy průměrný věk, ZP, úhrady, PNP, obložnost rozbory- počet strávníků, náklady na potraviny, prádelna V Říčanech Ing.,Bc. Václav Brácha Ředitel příspěvkové organizace 6

8 Příloha výroční zprávy Seznam akcí v roce 2013 Domov Pod Kavčí Skálou V našem DS máme tyto pravidelné aktivity: - 3x týdně rekondiční cvičení - 1x týdně cvičení pro klienty v menší skupině /smyslová či pohyb. omezení - výtvarná spolupráce s dětmi z MŠ i ZŠ říčanského regionu - 1x týdně trénování petanque - 1x týdně trénování paměti a kognitivních funkcí - 1x měsíčně Beseda obyvatel - 1x měsíčně Narozeninová posezení s hudbou /živou/ a Tématický den /např. Klouboučkový, Barevný..KREATIVITA zapojení našich obyvatel i zaměstnanců 1x za 14 dní Bohoslužba Farnost Říčany 1x za 14 dní KLUB SENIOR /setkání našich obyvatel a říčanských osob či jiných z okolí, občerstvení, zpívání, povídání. Od r končí s názvem KLUB SENIOR a zůstává neformální setkávání lidí s názvem Sešlost na Kavčí Skále. Leden: Beseda s promítáním fotografií o Brazílii studenti z babického gymnázia OPEN GATE Únor: Beseda s Městskou policií Říčany setkání se zástupci Městské policie důraz na prevenci, reakce veřejnosti na amnestii orientace na bezpečnost v Domově, na pokojích i ve veřejných prostorách, zapojení obyvatel a pohyb po komunikacích - Sázení tulipánových cibulek, péče o květiny a další přípravné práce v zájmové místnosti - Promítání + beseda se studentkou Open Gate studijní pobyt v Anglii a její postřehy - Masopustní veselení s maskami a občerstvením Březen : Osvětová přednáška v rámci Národního týdne trénování paměti a mozkový jogging - 3. R ročník v Říčanech zapojení do celosvětové akce. V ČR a ve SR hlášeno celkem 220 akcí. - Soutěžní den v DS Malešice Praha 10 soutěžní disciplíny, naše účast poprvé. - Výtvarné práce společně se ZŠ U Říčanského lesa je to naše prvotní spolupráce, krásná atmosféra při práci, chystáme výrobky pro Krajskou výstavu v Praze /jaro 2013/, - Příprava Kurzů počítačů společně se studenty z OPEN GATE - Pečeme podle receptu naší obyvatelky - PC kurzy se studenty z Babic - Jarní výstava na KÚ Praha prezentace výrobků seniorů z naší dílny i kuchyně nabídka pečiva podle receptu klientky - Ukázka tanečního vystoupení skupiny Twist Říčany standartní a latinsko-americké tance Duben : Život v Indii návštěva indických studentek překlad zajišťují z angličtiny studenti z babického gymnázia. živá diskuze, otázky našich obyvatel.. - pečení sladkého pečiva = součást pohoštění pro naše hosty setkání rodinných příslušníků našich obyvatel - 2. ročník Setkání rodin /celkový přehled hospodaření, výhledy do budoucna, návrhy a úpravy interiérů, diskuze, příjemná atmosféra - Kytarový koncert Jiřího Bardy zpěv + 5 kytar, pohodový poslech i zapojení našich obyvatel do zpěvu. - PC pokračování kurzu pro naše seniory zajišťuje Open Gate. 7

9 - Přednáška o Indii pokračování - Divadelní představení komedie o mezigeneračních vztazích a náhodách tělocvična DS /Divadelní spolek UCHO z Prahy 10 Uhříněves/ - Sportovní odpoledne v DPS Senior Říčany soutěžní odpoledne + živá hudba - Hasičské cvičení v našem Domově nácvik evakuace obyvatel - Šansony + klavírní doprovod interpretky jsou bývalé studentky naší klientky /profesorky hudby/. - Na přání klientů vysvěcení společných prostor + bohoslužba - Dopolední výlet na místní Trhy v Říčanech - Odpolední zpívání s harmonikou - Sobotní odpolední koncert 2x ročně zpěv spirituálů /angličtina, čeština, různé jazyky/. - Návštěva výstavy v Lysé nad Labem 14. ročník/prezentace výrobků i literárních příspěvků autorské čtení/ - Divadelní představení žáků ZŠ Magic Hill Říčany pěkné dekorace i obsah hry Květen: Koncert říčanského dětského sboru E. Erlichové s ukázkou stepu - cirkusové vystoupení cirkus JUNG ukázky žonglování, artisté, silová gymnastika - Tradiční koncert ZUŠ v Říčanech ke Dni matek - Přihlášení do soutěže Šikovné ruce našich seniorů literární příspěvek/ - Přihlášení do soutěže Hera o zařazení receptu Zavinovací rohlíčky paní Braitové do kuchařky /výběr/. - Výstava tulipánů v Průhonicích Dendrologická zahrada dopravu vozíčkářů zajišťuje Handicap Transport - Tradiční jarní opékání buřtů na zahradě a posezení na terase. - Promítání tanečního vystoupení vzpomínka na ukázku tance u nás /DVD Twist Říčany/ - Vystoupení pěveckého sboru CESMÍNA z DS Mělník - Promítání akcí z roku 2013 fotografie + komentář - Program babického gymnázia - studenti seznamují naše obyvatele se soutěžní disciplínou Debatování na dané téma /mezinárodní účast studentů, vysvětlují význam této disciplíny v běžném životě zdokonalování slovní vybavenosti, argumentace, mezigenerační pohled na věc, zdravé sebevědomí/ Červen : Přednáška Indie III tentokrát pohledem naší kolegyně /zdravotní sestra seznamuje přítomné se svým pobytem v této exotické oblasti/. Zdařilé fotografie - Předání daru /dřevěný vál + váleček/ a kuchařské knihy naší klientce /Hera slaví 85 let/ - Zapojení do soutěže Kronika národa literární příspěvky - Zapojení do akce Týden volného času v Říčanech - Poslech klasické hudby společný poslech CD v horkých dnech relaxace, představivost, duševní hygiena /osvěžující Smetanova Vltava zní/ Červenec : Výlet na Trhy v Říčanech /pěší i na vozících s doprovody/ Srpen : Beseda o představení Projektu Senzační senioři /Nadace Charty 77 a Konto Bariéry/ - občanské aktivity, partnerství s dalšími DS, důraz na aktivní život seniorů. - výlet do pražské ZOO 9 klientů na vozících s doprovody. Též účast rod. příslušníků doprava zajištěna Handicap Transport - ukázka bojového umění našeho zaměstnance + komentář o historii tohoto sportu. Září : Pečeme švestkový koláč + ochutnávka - 8

10 - účast našeho zařízení na Veletrhu neziskových organizací /možnosti kontaktů a spolupráce s říčanskými skupinami, pestrý program - Sportovní odpoledne pro naše klienty i pro veřejnost pétanque, tzv. Šnečí běh - Přednáška o lékařské péči /IKEM/ - Sportovní den v DS Zvonková Praha 10 /soutěžní disciplíny, kulturní program + skupinka fandících seniorů z našeho Domova/ - Mezinárodní den seniorů v Muzeu Policie soutěže pro seniory, prohlídka expozice - Přednáška o lékařské péči Oční klinika Průhonice Říjen : Muzeum Říčany výstava velkoplošných fotografií Stromy a aleje účast klientů s vozíky + doprovod a pěší. - Výtvarné spolupráce s dětmi z říčanské ZŠ výroba pomůcek pro chystaný Sportovní den - Sportovní den v DS Rožmitál pod Třemšínem - Sportovní den v DS Malešice Praha 10 - Sportovní den v našem Domově celkem 9 družstev /soutěže na zahradě i uvnitř Domova, občerstvení zajištěno, např. burčák a grilovaný kýta + kulturní pořad - Natáčení Českého rozhlasu Region obyvatelé při aktivitách s dětmi, individuální rozhovory, při Trénování paměti odvysíláno ČR Region - Péče o květiny /zazimování muškátů/ - Opět promítání z akcí 2013 Listopad : Vzpomínková akce Svátek zesnulých, rozsvítíme svíčky a připomínáme si obyvatele, kteří nás opustili a povídáme si, posloucháme vhodnou hudbu. - Přednáška Prevence infarktu IKEM - Muzeum Říčany I. republika ve zdejším regionu výpravná výstava s komentářem - Návštěva Technického muzea s Handicap Transport Doprovod pracovníka Muzea s komentářem k jednotlivým exponátům. - Promítání Open Gate Národní parky USA - Výtvarná práce příprava na výstavu KÚ zdobené svíčky - Převzetí čestného uznání Cena kvality v sociálních službách v Senátu ČR Prosinec : Předvánoční koncert dětí z Prahy umělecká a ZŠ program - Přednáška o říčanském kostele sv. Petra a Pavla historie, výzdoba spolupráce s Farností Říčany - Vánoční prodejní výstava na KÚ v Praze inspirace, podněty, vlastní výrobky.. - Koncert ZUŠ Říčany - v r slaví 60 let založení - Pečení cukroví a vánoční výzdoba interiérů - Mikulášská nadílka a hudební vystoupení dětí z 1. ZŠ Říčany /Andělé, čerti, Mikuláš, též návštěvy na pokojích/ - Kulturní pořad v Praze pozvánka na předávání cen soutěže SENIOR 2013/Senzační senioři/ + vystoupení D. Peckové s orchestrem - Prodejní výstava keramiky Chráněné dílny A MANO z Prahy v našem Domově - Společné zdobení vánočního cukroví - SILVESTR Na nečisto karaoke /společné zpívání se seniory../ - ZUŠ divadelní hra s vánočními motivy - Odpolední setkání se studenty OU Kunice /představují různé obory cukrářský, aranžerský obor + ukázky a hra na kytaru se zpěvem společně s našimi klienty/ 9

11 - Vánoční posezení před svátky s ochutnávkou vlastnoručně upečeného a zdobeného cukroví, též přítomnost některých rod. příslušníků našich rodin, poslouchání koled, hezká atmosféra při svíčkách a sváteční pohodě. V Říčanech Ing.,Bc. Václav Brácha Ředitel příspěvkové organizace 10

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2012 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014

ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014 ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014 Zpracoval: Mgr. Marek Kyjovský, ředitel Ostrava leden 2015 1 ÚVOD 1. Název zařízení: Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem: Petruškova 2936/6, Ostrava

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Domov důchodců HUMBURKY. Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013

Domov důchodců HUMBURKY. Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 Domov důchodců HUMBURKY Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013-1- I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace,

Více

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014 Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2014 Obsah 1. Základní údaje... 3 2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace...

Více

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 V Loučce, leden 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov pro seniory Loučka, příspěvková

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace

2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46 Obsah: Slovo úvodem 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.. 5 1.Sociální péče... 5 a) kapacita zařízení, počet klientů.. 5 b) evidenční počet neuspokojených žadatelů o službu... 5 c) počet

Více

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace za rok 2013 Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o organizaci... 3 1.1 Domov pro seniory... 3 1.2 Domov se zvláštním režimem... 5

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Máte před sebou výroční zprávu Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace za rok 2013.

ÚVODNÍ SLOVO. Máte před sebou výroční zprávu Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace za rok 2013. ÚVODNÍ SLOVO Vážení uživatelé, široká laická veřejnosti. Máte před sebou výroční zprávu Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace za rok 2013. Je krátkým a souhrnným ohlédnutím za předchozím

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015 Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 Duben 2015 Červen 2014 Atletické a sportovní hry v Zubří u Nového Města na Moravě. Název

Více