Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb"

Transkript

1 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové Říčany u Prahy Tel: , fax: , IČ: Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5

2 Motto: Vážíme si toho, co udělali, i když už nejsou tvůrčí. Posláním organizace je umožnit seniorům z regionu prožít klidné a důstojné stáří v pobytovém zařízení, které jim zajistí potřebné stravovací, ubytovací a sociální služby. Potřebná zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační péče je zajišťována především prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Všeobecné sestry mají způsobilost k výkonu svého povolání. Cílovou skupinou jsou senioři nad 63 let, kteří žijí v regionu nebo k němu mají vazbu a z důvodu věku mají trvale sníženou soběstačnost. Hlavním cílem je individuálně podpořit uživatele podle druhu jejich postižení, tím zlepšit nebo alespoň zachovat míru soběstačnosti klientů a předejít sociálnímu vyloučení ze společnosti. Domov má kapacitu 49 (53 viz dále) uživatelů. Od byla na základě rozhodnutí rady SK zvýšena kapacita domova o 2 lůžka na oddělení zvýšené péče a snížena věková hranice pro uživatele na 63 let. Jedno a dvoulůžkové pokoje jsou umístěny ve třech podlažích, v přízemí jsou jídelny, společenská místnost, kanceláře a stravovací provoz. V suterénu je tělocvična, místnost pro zájmovou činnost, prádelna, kotelna a další technické prostory. Objekt je bezbariérový. Přilehlá zahrada slouží k relaxaci klientů i jejich návštěv. Využívá se např. na petanque, kuželky, příležitostné grilování s obyvateli, při sportovních hrách a pod. Domov se v roce 2013 zapojil do projektu od MPSV- Stáže ve firmách, které u nás zdárně proběhly na pozicích samostatná účetní a asistentka ředitele. Další pozice jsou průběžně FDV vypisovány a čekáme na zájem ze strany zájemců. V květnu 2013 u nás proběhlo požární cvičení s IZS Středočeského kraje, které mělo mezi obyvateli i zaměstnanci velmi kladný ohlas. V domově jsme nyní v rámci pomoci při povodních v červnu 2013 poskytli dočasné ubytování 4 obyvatelům z Červeného mlýna Všestudy, jejichž domov byl zasažen. Od 7/2013 máme do doby znovu zprovoznění domova ČM Všestudy navýšenu kapacitu na 53 obyvatel. Ubytovaní využívají místnost, která je za běžného provozu využívána k volnočasovým aktivitám a pro trvalé obývání není vhodná- nalézá se v suterénu budovy. Od září 2013 jsme začali spolupracovat s OU Kunice, jejichž žáci k nám dochází 2x týdně na získání odborné praxe v učebním oboru Pečovatel. Uživatelé služby Počet k (z toho 3 z ČM Všestudy) z toho mužů 16 (z toho 3 z ČM Všestudy) žen 36 Obsazení lůžek v roce ,36 % Průměrný věk 82,4 let Počet nově přijatých klientů v roce 2013: 24 (z toho 4 z ČM Všestudy) Počet dle stupně příspěvku na péči k : bez příspěvku (z toho 1 z ČM Všestudy) 6- zažádáno u 5 klientů o zvýšení I. stupeň 11- zažádáno u 3 klientů o zvýšení II. stupeň (z toho 2 z ČM Všestudy) 12- zažádáno u 1 klienta o zvýšení III. stupeň 16- zažádáno u 1 klienta o zvýšení IV. stupeň 7 1

3 Zaměstnanci Došlo ke změně na pozicích sociálních pracovnic, kdy jedna ze soc. pracovnic na vlastní žádost ukončila pracovní poměr k a od nastoupila nová na dobu zástupu rodičovské a mateřské dovolené kmenové soc. pracovnice. Stejně tak i druhá ze sociálních pracovnic, která ukončila pracovní poměr na vlastní žádost k a od nastoupila nová soc. pracovnice, také po dobu zástupu rodičovské dovolené. Dále ukončili pracovní poměr dva PSS k , místo nich nastoupili noví PSS. Všichni nově přijatí pracovníci prošli výběrovým řízením. Rovněž jsme od ledna 2013 začali spolupracovat s nutriční terapeutkou na DPP. U nových zaměstnanců využíváme možnost čerpání příspěvku ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu v ČR- OPLZZ. Od byla opětovně vytvořena pozice vedoucí PSS a byla posílena rehabilitační činnost pro obyvatele o novou PSS se specializací na rehabilitace. Dvě pracovnice v soc. službách mají dlouhodobou PN. K dalším výraznějším změnám v obsazení personálu v roce 2013 nedošlo. Evidenční počet zaměstnanců na HPP k Personál v přímé péči (včetně MD a dlouhodobé PN) 41 (fyzický) 40,5 (přepočtený) 28 27,5 Hospodářsko-správní 4 4,0 Manuálně pracující 9 9,0 Vzdělávání pracovníků V první polovině roku 2013 se pracovníci zúčastňovali vzdělávacích akcí a seminářů podle plánu vzdělávání, s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám, pracovním náplním a aktuálním nabídkám seminářů. Zaměstnanci z přímé péče, dále střední a nejvyšší management, se rovněž zúčastnili vzdělávacího bloku od Středočeského kraje. Témata byla např.: Dobrovolnictví, Klíčový pracovník, Management, atd. Vrchní sestra studuje vysokou školu, 2 všeobecné sestry VŠ v roce 2013 zdárně ukončili s titulem Bc. Uskutečnili jsme i výměnné stáže pro PSS a soc. pracovníky mezi ČM Všestudy a DS Benešov. Od září 2013 jsme se zapojili do vzdělávání s názvem: Zvyšování kvalifikace sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako nástroj pro profesionální poskytování sociálních služeb (CZ.1.04/3.1.03/A ). Tento projekt bude probíhat až do roku Zdravotní péče, rehabilitace a péče pracovníků v sociálních službách Lékařskou péči zajišťuje ordinace MUDr. Bureše 1x v týdnu. Na odborná vyšetření jsou klienti odesíláni k jednotlivým odborným lékařům. Na potřebné péči a podpoře klientů se podílí tým pracovníků - pracovníci v sociálních službách, sociální pracovnice, všeobecné sestry, fyzioterapeutka a PSS se specializací na rehabilitaci. Každý člen pracovního týmu se průběžně vzdělává, aby kvalita poskytované péče byla neustále na co nejvyšší úrovni. Odborné výkony ošetřovatelského personálu vykazujeme na základě zvláštní smlouvy zdravotním pojišťovnám. Všeobecná sestra je v domově přítomna 24 hodin denně. Vzhledem ke zhoršujícímu fyzickému stavu klientů a postupnému obsazovaní klientů vyžadujících zvýšenou péči jak na 1., tak i na 2. patře, byly posíleny služby pracovníků v sociálních službách na pokoje v přízemí 1 pracovník na denní 12 hod. službu a 1 2

4 pracovník na ranní službu, na 1. a 2. patře jsou zařazování 2 pracovníci na 12 hod. službu. Dále je v pracovní dny přítomna i jedna PSS na ranní službu, která se věnuje výhradně hygieně našich klientů na centrální koupelně a vedoucí PSS, která dohlíží na řádnou péči a v případě potřeby zastoupí chybějícího PSS. Aktivizační činnosti Tyto činnosti zahrnují různé aktivity s uživateli služby. Mezi pravidelné patří v sudých týdnech katolická mše a Klub seniorů, zaštítěný Komunitním centrem Říčany. Úterní dopoledne jsou vyhrazena závodům v šipkách, nově pétanque či stolního fotbálku. Tréninky paměti jsou 1x týdně, stejně tak i poslech hudby a zpívání, či kratochvilná odpoledne (kde se reaguje na aktuální dění ve společnosti). Výtvarné práce probíhají 1x za 14 dní s pomocí dětí z MŠ Čtyřlístek, jindy jsou spojené s muzikoterapií či poslechem povídek. I v tomto roce probíhají oslavy narozenin klientů vždy ke konci měsíce slavíme narozeniny klientů v daném měsíci. Na některé akce docházejí i senioři žijící v okolí Domova. Nepravidelně pořádáme různá hudební vystoupení, besedy, cestopisné přednášky, výlety, pečení, samozřejmostí je několik vánočních koncertů. V tomto roce se uskutečnila Vzpomínková práce s klienty (individuální či v malých skupinkách). Pravidelně třikrát týdně probíhají skupinová cvičení s fyzioterapeutkou, účast je vždy kolem 20 klientů. Kromě toho probíhá cvičení i individuálně, poskytuje péči širokého rozsahu za použití přístrojové techniky. Zúčastnili jsme se také sportovních her pro seniory v Říčanech pořádané Domovem s pečovatelskou službou, kde jsme se celkově umístili na II. místě. Pořádali jsme i vlastní sportovní hry, kterých se účastnilo celkem 9 domovů jak ze Středočeského kraje tak i Prahy. Navštívili jsme i pražskou ZOO, tentokrát její severní část a navázali tak na loňskou návštěvu jižní části. Reagujeme na dění ve společnosti i mimo Domov. Vycházíme vstříc individuálním potřebám klientů s ohledem na jejich sociální a zdravotní možnosti. Prioritou je příjemné prostředí i pocit spokojenosti obyvatel Domova. V rámci aktivizačních činností jsme zavedli pravidelně 1x v měsíci tematické dny, např. Kostkovaný den, Kloboučkový den, Ruský den, Slovenský den apod. K těmto dnům se snažíme maximálně věnovat jak např. živou hudbou k danému dni, úpravou jídelníčku atd. Dobrovolnická činnost Povedl se zvýšit počet dobrovolníků, ať již pravidelných, či krátkodobých. Spolupracujeme s gymnáziem OpenGate, studenti připravují programy pro seniory, v případě potřeby pomáhají s doprovodem na akce mimo zařízení. Další spolupráce je se ZUŠ Říčany, 1. základní školou Masarykovo náměstí, MŠ U Slunečních hodin, ZŠ Olivova v Říčanech, atd. Praxe Naše organizace spolupracuje s vyššími odbornými školami při zabezpečení odborné praxe studentů a OU Kunice. V roce 2013 se praxe zúčastnily 4 studentky vyšších odborných škol a 6 žáků z OU Kunice. 3

5 Kontrolní činnost Vedoucí pracovníci provádějí kontroly v rámci svých kompetencí podle plánu kontrol. Případné nedostatky jsou řešeny ihned. Cena kvality v sociálních službách Dne 19. listopadu 2013 jsme převzali Čestné uznání v kategorii Poskytovatelů sociálních služeb v soutěži Cena kvality, nad kterou převzalo záštitu MPSV. Tato soutěž je zařazena mezi strategické projekty Národního programu podpory kvality. V roce 2013 přišlo do soutěže 112 nominací v různých kategoriích. Čestné uznání jsme získali za individuální přístup k našim obyvatelům, za rodinné prostředí a za velké množství aktivit. Kontroly jiných orgánů ÚP ČR- veřejnosprávní kontrola bez závad; HZS Středočeského kraje Tematická kontrola požární ochrany dne drobné závady byly neprodleně odstraněny; KHS Středočeského kraje bez závad; ÚP ČR- veřejnosprávní kontrola bez závad; KHS Středočeského kraje- kontrola proočkovanosti bez závad; OSSZkontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti bez závad; Finanční úřad pro Středočeský kraj- daňová kontrola bez závad; ÚP ČR- veřejnosprávní kontrola bez závad. Hospodaření Na rok 2013 byl rozpočet schválen ve výši Kč. Z toho byl přiznán příspěvek na provoz od zřizovatele , který byl po rozdělní dotace z MPSV následně navýšen na Kč, dotace MPSV Kč, mzdy Kč a odpisy Kč. Rozpočet byl na začátku roku nepokryt ve výši Kč. K byl však již plně pokrytý, především díky zvýšenému příspěvku od zřizovatele a dodatečným III. kolem přidělení dotace z MPSV ve výši Kč. Jen pro porovnání uvádím i výši dotace MPSV za rok Kč, v roce 2011 dokonce ve výši Kč. Jak je z uvedeného vidět, dotace z MPSV poslední roky razantně klesá. Bylo podáno několik odvolání na MPSV ohledně výše dotace. V II. kole rozdělování dotací našemu domovu nebylo nic přiznáno a s nadějí jsme vzhlíželi ke III. kolu. Výrazný pokles dotace od MPSV se snaží kompenzovat náš zřizovatel- Středočeský kraj, který naštěstí zvýšil svůj příspěvek. Díky zaměstnávání zaměstnanců z ÚP, byl nám poskytnut příspěvek z ÚP ve výši Kč. Vzhledem k růstu cen, DPH a snížené dotaci od MPSV jsme od navýšili poplatky za ubytování v souladu s vyhláškou o 10.- Kč na 1 den. Znovu jsme oslovili rodiny klientů, kteří nemají na plnou úhradu s žádostí o pomoc při financování služby. Sponzorské dary za rok 2013 byly: Kč (finanční dary) a (hmotný dar). Do navýšení rozpočtu se projevilo i poskytnutí ubytování a služeb 4 obyvatelům z ČM Všestudy. Od jsme začali používat Spořící účet pro efektivnější využití finančních prostředků, kde máme k uloženo ,04.-Kč, které jsou tvořeny z prostředků rezervního a investičního fondu a úroků ve výši ,04.-Kč. Celkový rozpočet k byl proto navýšen na Kč. Tak jako každý rok i na rok 2013 je zpracovávána Zpráva nezávislého auditora k ověření hospodaření. 4

6 Domov a vylepšení pobytu Pokračujeme ve zlepšování podmínek pro bydlení našich obyvatel. Nejen pro pořádání sportovních her, ale i k celoročnímu využívání byla zpevněna část travnaté plochy a vytvořena nová krytá pergola s dlažbou. Rovněž tak byla postavena nová krytá pergola, která nahradila původní, již nestabilní pergolu na zvýšené části zahrady. Ve II. NP byla přemístěna kuchyňka s WC a vzniklo tak další bezbariérové WC v domově, které je již nyní dostupnější většímu počtu obyvatel. Radou Středočeského kraje nám byla chválena investiční akce na nákup nové průběžné myčky do kuchyně a dále i pořízení automatických vstupních dveří do domova. Instalací dveří vznikne zádveří, které poskytne našim obyvatelům lepší tepelnou pohodu ve vstupní hale a pobytu jak na jídelně, tak i při cestě do a z koupelny v přízemí. V zadní části domova byla zhotovena zimní zahrada a rozšířena část terasy pro obyvatele z přízemí. Dále jsme pořídili 7 ks lůžek s el. ovládáním, 6 polohovacích křesel včetně jídelních desek, madla na wc a jídelní stolky. Ze sponzorských darů jsme zakoupili vestu pro nácvik chůze a Sara Steddy- vozík pro přesun obyvatel, kteří již nezvládají vlastní schůzi. Pořídili jsme také několik PC a právní systém Codexis, mikrofon s reproduktory, který využíváme jak při besedách s obyvateli, při různých přednáškách nebo i při karaoke. Pořídili jsme i různé kompenzační pomůcky pro rehabilitaci a stojan na kola pro návštěvy. Největší přínos pro zdravotní úsek je vybavení přístrojem na měření CRP. V roce 2013 jsme také uskutečnili výmalbu společných prostor na jídelně a některých pokojů obyvatel a vytvořili dekoraci na III. NP s názvem Louka, která zahrnuje i nástroje zemědělské výroby, které se používali na začátku 20. stol. Abychom umožnili realizaci projektu stáže ve firmách, provedli jsme stavební úpravy ředitelny a přeměnu chodby na sklad inkontinenčních pomůcek. Vzhledem k 12letému používání vnitřního zábradlí na schodišti a vnějšího zábradlí pro vozíčkáře a betonových zídek, bylo přikročeno k nové bezúdržbové povrchové úpravě- žárovým zinkem a u zídek k novému nátěru. Spotřeba paliv a energií rok Zemní plyn m m m m m m m3 Rozdíl - 969m m m m m m m3 Elektrická energie kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Rozdíl kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Voda 2685 m m m m m m m3 Rozdíl -10 m m m 3 +32m 3-171m 3-25 m m3 Nárůst spotřeby zemního plynu je dán vlivem počasí (dlouhá a výrazná zima ze začátku roku), kdy jsme topení pouštěli dle aktuálního počasí. Topná sezona začala prakticky již na začátku roku. Elektrická energie- díky tomu, že v ½ roku probíhaly stavební úpravy (nový sklad inkontinenčních pomůcek a úprava ředitelny) logicky s sebou neslo zvýšení spotřeby el. energie. Na konci roku jsme pro snížení el. energie provedli výměnu světelných zdrojů v prádelně, v kuchyni a některých kancelářích, kde se svítí přibližně 12 hodin denně za trubice s technologií LED, kde lze očekávat snížení spotřeby el. energie a delší živostnost. Toto se však promítne až v roce následujícím. Náklady na vodu se rovněž zvýšili a to především z důvodu vyšších nároků na hygienu, které s sebou ruku v ruce přináší obyvatelé s potřebou vyšší péče a to nejen v oblasti přímé péče, ale i na provozním úseku- především pak v prádelně. Nárůst veškeré spotřeby je způsoben i dočasným ubytováním obyvatel z ČM Všestudy, kdy máme během jejich pobytu zvýšenou kapacitu. 5

7 Autoprovoz Osobní vůz Citroën Berlingo, rok výroby Počet ujetých kilometrů km km km km km km Spotřeba PHM 465,02 l 481,86 l 552,28l 645,576l 724,484 l 881,868 l Normovaná spotřeba 479,99 l 472,42 l 557,34l 639,64l 728,816 l 880,322 l Úspora +14,99 l -8,27 l +4,56l -6,18l 4,572 l 1,546 l Každoročně se zvyšující počet kilometrů je dán především vyšším počtem prováděných sociálních šetření za účelem vyřízení podaných žádostí na sociální službu a výběr nových uživatelů Domova Pod Kavčí Skálou. Dále pak k využití dopravy zaměstnanců na školení a obyvatel na různé volnočasové, aktivizační, sportovní a vědomostní aktivity uživatel. Investice a opravy Z plánovaných investičních akcí byly zřizovatelem v roce 2013 schváleny výdaje ve výši Kč na nákup nové průběžné myčky do kuchyně od firmy Tuli-form s.r.o. ( ) a pořízení automatických vstupních dveří od firmy Speedos a.s. ( ) Ze sponzorských darů byla pořízena vesta na nácvik chůze a povedlo se tak opět zvýšit standard pro uživatele a obsluhu pro zaměstnance v přímé péči. Prováděla se pravidelná údržba, která začíná být finančně náročnější, vzhledem ke 12 rokům provozu zařízení. Nejvíce nákladné na údržbu jsou nyní výtahy. Revize probíhaly dle plánu revizí. Přílohy: příloha 10; 11; 12; 13 akce pro uživatele grafy průměrný věk, ZP, úhrady, PNP, obložnost rozbory- počet strávníků, náklady na potraviny, prádelna V Říčanech Ing.,Bc. Václav Brácha Ředitel příspěvkové organizace 6

8 Příloha výroční zprávy Seznam akcí v roce 2013 Domov Pod Kavčí Skálou V našem DS máme tyto pravidelné aktivity: - 3x týdně rekondiční cvičení - 1x týdně cvičení pro klienty v menší skupině /smyslová či pohyb. omezení - výtvarná spolupráce s dětmi z MŠ i ZŠ říčanského regionu - 1x týdně trénování petanque - 1x týdně trénování paměti a kognitivních funkcí - 1x měsíčně Beseda obyvatel - 1x měsíčně Narozeninová posezení s hudbou /živou/ a Tématický den /např. Klouboučkový, Barevný..KREATIVITA zapojení našich obyvatel i zaměstnanců 1x za 14 dní Bohoslužba Farnost Říčany 1x za 14 dní KLUB SENIOR /setkání našich obyvatel a říčanských osob či jiných z okolí, občerstvení, zpívání, povídání. Od r končí s názvem KLUB SENIOR a zůstává neformální setkávání lidí s názvem Sešlost na Kavčí Skále. Leden: Beseda s promítáním fotografií o Brazílii studenti z babického gymnázia OPEN GATE Únor: Beseda s Městskou policií Říčany setkání se zástupci Městské policie důraz na prevenci, reakce veřejnosti na amnestii orientace na bezpečnost v Domově, na pokojích i ve veřejných prostorách, zapojení obyvatel a pohyb po komunikacích - Sázení tulipánových cibulek, péče o květiny a další přípravné práce v zájmové místnosti - Promítání + beseda se studentkou Open Gate studijní pobyt v Anglii a její postřehy - Masopustní veselení s maskami a občerstvením Březen : Osvětová přednáška v rámci Národního týdne trénování paměti a mozkový jogging - 3. R ročník v Říčanech zapojení do celosvětové akce. V ČR a ve SR hlášeno celkem 220 akcí. - Soutěžní den v DS Malešice Praha 10 soutěžní disciplíny, naše účast poprvé. - Výtvarné práce společně se ZŠ U Říčanského lesa je to naše prvotní spolupráce, krásná atmosféra při práci, chystáme výrobky pro Krajskou výstavu v Praze /jaro 2013/, - Příprava Kurzů počítačů společně se studenty z OPEN GATE - Pečeme podle receptu naší obyvatelky - PC kurzy se studenty z Babic - Jarní výstava na KÚ Praha prezentace výrobků seniorů z naší dílny i kuchyně nabídka pečiva podle receptu klientky - Ukázka tanečního vystoupení skupiny Twist Říčany standartní a latinsko-americké tance Duben : Život v Indii návštěva indických studentek překlad zajišťují z angličtiny studenti z babického gymnázia. živá diskuze, otázky našich obyvatel.. - pečení sladkého pečiva = součást pohoštění pro naše hosty setkání rodinných příslušníků našich obyvatel - 2. ročník Setkání rodin /celkový přehled hospodaření, výhledy do budoucna, návrhy a úpravy interiérů, diskuze, příjemná atmosféra - Kytarový koncert Jiřího Bardy zpěv + 5 kytar, pohodový poslech i zapojení našich obyvatel do zpěvu. - PC pokračování kurzu pro naše seniory zajišťuje Open Gate. 7

9 - Přednáška o Indii pokračování - Divadelní představení komedie o mezigeneračních vztazích a náhodách tělocvična DS /Divadelní spolek UCHO z Prahy 10 Uhříněves/ - Sportovní odpoledne v DPS Senior Říčany soutěžní odpoledne + živá hudba - Hasičské cvičení v našem Domově nácvik evakuace obyvatel - Šansony + klavírní doprovod interpretky jsou bývalé studentky naší klientky /profesorky hudby/. - Na přání klientů vysvěcení společných prostor + bohoslužba - Dopolední výlet na místní Trhy v Říčanech - Odpolední zpívání s harmonikou - Sobotní odpolední koncert 2x ročně zpěv spirituálů /angličtina, čeština, různé jazyky/. - Návštěva výstavy v Lysé nad Labem 14. ročník/prezentace výrobků i literárních příspěvků autorské čtení/ - Divadelní představení žáků ZŠ Magic Hill Říčany pěkné dekorace i obsah hry Květen: Koncert říčanského dětského sboru E. Erlichové s ukázkou stepu - cirkusové vystoupení cirkus JUNG ukázky žonglování, artisté, silová gymnastika - Tradiční koncert ZUŠ v Říčanech ke Dni matek - Přihlášení do soutěže Šikovné ruce našich seniorů literární příspěvek/ - Přihlášení do soutěže Hera o zařazení receptu Zavinovací rohlíčky paní Braitové do kuchařky /výběr/. - Výstava tulipánů v Průhonicích Dendrologická zahrada dopravu vozíčkářů zajišťuje Handicap Transport - Tradiční jarní opékání buřtů na zahradě a posezení na terase. - Promítání tanečního vystoupení vzpomínka na ukázku tance u nás /DVD Twist Říčany/ - Vystoupení pěveckého sboru CESMÍNA z DS Mělník - Promítání akcí z roku 2013 fotografie + komentář - Program babického gymnázia - studenti seznamují naše obyvatele se soutěžní disciplínou Debatování na dané téma /mezinárodní účast studentů, vysvětlují význam této disciplíny v běžném životě zdokonalování slovní vybavenosti, argumentace, mezigenerační pohled na věc, zdravé sebevědomí/ Červen : Přednáška Indie III tentokrát pohledem naší kolegyně /zdravotní sestra seznamuje přítomné se svým pobytem v této exotické oblasti/. Zdařilé fotografie - Předání daru /dřevěný vál + váleček/ a kuchařské knihy naší klientce /Hera slaví 85 let/ - Zapojení do soutěže Kronika národa literární příspěvky - Zapojení do akce Týden volného času v Říčanech - Poslech klasické hudby společný poslech CD v horkých dnech relaxace, představivost, duševní hygiena /osvěžující Smetanova Vltava zní/ Červenec : Výlet na Trhy v Říčanech /pěší i na vozících s doprovody/ Srpen : Beseda o představení Projektu Senzační senioři /Nadace Charty 77 a Konto Bariéry/ - občanské aktivity, partnerství s dalšími DS, důraz na aktivní život seniorů. - výlet do pražské ZOO 9 klientů na vozících s doprovody. Též účast rod. příslušníků doprava zajištěna Handicap Transport - ukázka bojového umění našeho zaměstnance + komentář o historii tohoto sportu. Září : Pečeme švestkový koláč + ochutnávka - 8

10 - účast našeho zařízení na Veletrhu neziskových organizací /možnosti kontaktů a spolupráce s říčanskými skupinami, pestrý program - Sportovní odpoledne pro naše klienty i pro veřejnost pétanque, tzv. Šnečí běh - Přednáška o lékařské péči /IKEM/ - Sportovní den v DS Zvonková Praha 10 /soutěžní disciplíny, kulturní program + skupinka fandících seniorů z našeho Domova/ - Mezinárodní den seniorů v Muzeu Policie soutěže pro seniory, prohlídka expozice - Přednáška o lékařské péči Oční klinika Průhonice Říjen : Muzeum Říčany výstava velkoplošných fotografií Stromy a aleje účast klientů s vozíky + doprovod a pěší. - Výtvarné spolupráce s dětmi z říčanské ZŠ výroba pomůcek pro chystaný Sportovní den - Sportovní den v DS Rožmitál pod Třemšínem - Sportovní den v DS Malešice Praha 10 - Sportovní den v našem Domově celkem 9 družstev /soutěže na zahradě i uvnitř Domova, občerstvení zajištěno, např. burčák a grilovaný kýta + kulturní pořad - Natáčení Českého rozhlasu Region obyvatelé při aktivitách s dětmi, individuální rozhovory, při Trénování paměti odvysíláno ČR Region - Péče o květiny /zazimování muškátů/ - Opět promítání z akcí 2013 Listopad : Vzpomínková akce Svátek zesnulých, rozsvítíme svíčky a připomínáme si obyvatele, kteří nás opustili a povídáme si, posloucháme vhodnou hudbu. - Přednáška Prevence infarktu IKEM - Muzeum Říčany I. republika ve zdejším regionu výpravná výstava s komentářem - Návštěva Technického muzea s Handicap Transport Doprovod pracovníka Muzea s komentářem k jednotlivým exponátům. - Promítání Open Gate Národní parky USA - Výtvarná práce příprava na výstavu KÚ zdobené svíčky - Převzetí čestného uznání Cena kvality v sociálních službách v Senátu ČR Prosinec : Předvánoční koncert dětí z Prahy umělecká a ZŠ program - Přednáška o říčanském kostele sv. Petra a Pavla historie, výzdoba spolupráce s Farností Říčany - Vánoční prodejní výstava na KÚ v Praze inspirace, podněty, vlastní výrobky.. - Koncert ZUŠ Říčany - v r slaví 60 let založení - Pečení cukroví a vánoční výzdoba interiérů - Mikulášská nadílka a hudební vystoupení dětí z 1. ZŠ Říčany /Andělé, čerti, Mikuláš, též návštěvy na pokojích/ - Kulturní pořad v Praze pozvánka na předávání cen soutěže SENIOR 2013/Senzační senioři/ + vystoupení D. Peckové s orchestrem - Prodejní výstava keramiky Chráněné dílny A MANO z Prahy v našem Domově - Společné zdobení vánočního cukroví - SILVESTR Na nečisto karaoke /společné zpívání se seniory../ - ZUŠ divadelní hra s vánočními motivy - Odpolední setkání se studenty OU Kunice /představují různé obory cukrářský, aranžerský obor + ukázky a hra na kytaru se zpěvem společně s našimi klienty/ 9

11 - Vánoční posezení před svátky s ochutnávkou vlastnoručně upečeného a zdobeného cukroví, též přítomnost některých rod. příslušníků našich rodin, poslouchání koled, hezká atmosféra při svíčkách a sváteční pohodě. V Říčanech Ing.,Bc. Václav Brácha Ředitel příspěvkové organizace 10

Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb

Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014 Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045 251 01 Říčany u Prahy Tel: 323 632 423, e-mail: reditel@domovpks.cz; IČ:

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb

Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045 251 01 Říčany u Prahy Tel: 323 632 423, fax: 323 632 441, e-mail: reditel@domovpks.cz

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice 253 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

V PROMĚNÁCH ČASU

V PROMĚNÁCH ČASU V PROMĚNÁCH ČASU 1911-2015 Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. (dále jen CSS ) je největším poskytovatelem sociálních služeb na Děčínsku, jeho působnost je regionální

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

Hodnocení poslání, cílů a principů služby za rok 2015

Hodnocení poslání, cílů a principů služby za rok 2015 Sociální služby města Žďár nad Sázavou příspěvková organizace města Dům klidného stáří, Okružní 763/67, 591 01 Žďár nad Sázavou Hodnocení poslání, cílů a principů služby za rok 2015 Služba:Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Motto: Domov není místo, kde bydlíš,

Motto: Domov není místo, kde bydlíš, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern IČ 00511897

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Poskytovaná sociální služba: Domovy pro seniory Posláním pobytové

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Tato zpráva je vytvořena

Více

Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. Zlosyň 160, PSČ

Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. Zlosyň 160, PSČ Výroční zpráva 2012 Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. Zlosyň 160, PSČ 277 44 ALZHEIMERCENTRUM ZLOSYŇ O. P. S. POBYTOVÉ ZAŘÍZENÍ Motto: Důležité je, abychom čas, který na péči máme, využili co nejsmysluplněji.

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Zámek Břežany, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany 1, 671 65 Břežany Příloha č.2 Společné Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Důraz na spolupráci úseků jasné podíly

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Závěrečná zpráva o čerpání účelové dotace 2007 - senioři

Závěrečná zpráva o čerpání účelové dotace 2007 - senioři Závěrečná zpráva o čerpání účelové dotace 2007 - senioři Aktivity pro seniory v roce 2007 Komunitní centrum Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany IČO: 274 35 610 Akce Termín Předp. náklady Požadavek

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociální služby

Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociální služby Kontaktní údaje Název : Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociální služby SENIOCARE z. ú Adresa: Děčín III, Březová 372/83 Telefon: +420 775 433 036 e-mail: info@seniocare.cz Webové

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Město Česká Lípa 1.verze návrhu rozpočtu na rok rozpočet 2012 k v tis.kč

Město Česká Lípa 1.verze návrhu rozpočtu na rok rozpočet 2012 k v tis.kč 1.verze návrhu rozpočtu na rok 2013 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 V návrhu rozpočtu na rok 2013 byly ponechány nejnižší možné částky na pokrytí

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa Spolek MaPa založili manželé Markéta a Pavel Vohnoutovi na jaře roku 2015 v Kosově Hoře u Sedlčan. Díky pečlivosti a cílevědomosti zakladatelů uběhlo od prvotního nápadu z rána

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Hodnotící zpráva za rok 2012

Hodnotící zpráva za rok 2012 Hodnotící zpráva za rok 2012 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

Plán kulturních a sportovních akcí Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 1. pololetí roku 2016

Plán kulturních a sportovních akcí Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 1. pololetí roku 2016 Plán kulturních a sportovních akcí Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 1. pololetí roku 2016 Domov pro seniory Barvířská 495 5. 1. Kvizové dopoledne, 9:30 hodin, malý sál

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú.

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. 1977 Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice 1980/3 Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. Kaplice Okres: Kaplice 1982 1992/2 Datum: Květen

Více

Druhy poskytovaných služeb. Domov pro seniory: 69 lůžek Domov se zvláštním režimem: 19 lůžek Odlehčovací služby: 7 lůžek

Druhy poskytovaných služeb. Domov pro seniory: 69 lůžek Domov se zvláštním režimem: 19 lůžek Odlehčovací služby: 7 lůžek Druhy poskytovaných služeb Domov pro seniory: 69 lůžek Domov se zvláštním režimem: 19 lůžek Odlehčovací služby: 7 lůžek Domov seniorů TGM Společné cíle služeb: Poskytovat komplexní ošetřovatelské a sociální

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Záznam z kontroly kontrolního výboru

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Záznam z kontroly kontrolního výboru MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Bc. Lenka Kopřivová Kontrolní výbor Kontrolní výbor Název bodu:

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více