Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb"

Transkript

1 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové Říčany u Prahy Tel: , fax: , IČ: Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5

2 Motto: Vážíme si toho, co udělali, i když už nejsou tvůrčí. Posláním organizace je umožnit seniorům z regionu prožít klidné a důstojné stáří v pobytovém zařízení, které jim zajistí potřebné stravovací, ubytovací a sociální služby. Potřebná zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační péče je zajišťována především prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Všeobecné sestry mají způsobilost k výkonu svého povolání. Cílovou skupinou jsou senioři nad 63 let, kteří žijí v regionu nebo k němu mají vazbu a z důvodu věku mají trvale sníženou soběstačnost. Hlavním cílem je individuálně podpořit uživatele podle druhu jejich postižení, tím zlepšit nebo alespoň zachovat míru soběstačnosti klientů a předejít sociálnímu vyloučení ze společnosti. Domov má kapacitu 49 (53 viz dále) uživatelů. Od byla na základě rozhodnutí rady SK zvýšena kapacita domova o 2 lůžka na oddělení zvýšené péče a snížena věková hranice pro uživatele na 63 let. Jedno a dvoulůžkové pokoje jsou umístěny ve třech podlažích, v přízemí jsou jídelny, společenská místnost, kanceláře a stravovací provoz. V suterénu je tělocvična, místnost pro zájmovou činnost, prádelna, kotelna a další technické prostory. Objekt je bezbariérový. Přilehlá zahrada slouží k relaxaci klientů i jejich návštěv. Využívá se např. na petanque, kuželky, příležitostné grilování s obyvateli, při sportovních hrách a pod. Domov se v roce 2013 zapojil do projektu od MPSV- Stáže ve firmách, které u nás zdárně proběhly na pozicích samostatná účetní a asistentka ředitele. Další pozice jsou průběžně FDV vypisovány a čekáme na zájem ze strany zájemců. V květnu 2013 u nás proběhlo požární cvičení s IZS Středočeského kraje, které mělo mezi obyvateli i zaměstnanci velmi kladný ohlas. V domově jsme nyní v rámci pomoci při povodních v červnu 2013 poskytli dočasné ubytování 4 obyvatelům z Červeného mlýna Všestudy, jejichž domov byl zasažen. Od 7/2013 máme do doby znovu zprovoznění domova ČM Všestudy navýšenu kapacitu na 53 obyvatel. Ubytovaní využívají místnost, která je za běžného provozu využívána k volnočasovým aktivitám a pro trvalé obývání není vhodná- nalézá se v suterénu budovy. Od září 2013 jsme začali spolupracovat s OU Kunice, jejichž žáci k nám dochází 2x týdně na získání odborné praxe v učebním oboru Pečovatel. Uživatelé služby Počet k (z toho 3 z ČM Všestudy) z toho mužů 16 (z toho 3 z ČM Všestudy) žen 36 Obsazení lůžek v roce ,36 % Průměrný věk 82,4 let Počet nově přijatých klientů v roce 2013: 24 (z toho 4 z ČM Všestudy) Počet dle stupně příspěvku na péči k : bez příspěvku (z toho 1 z ČM Všestudy) 6- zažádáno u 5 klientů o zvýšení I. stupeň 11- zažádáno u 3 klientů o zvýšení II. stupeň (z toho 2 z ČM Všestudy) 12- zažádáno u 1 klienta o zvýšení III. stupeň 16- zažádáno u 1 klienta o zvýšení IV. stupeň 7 1

3 Zaměstnanci Došlo ke změně na pozicích sociálních pracovnic, kdy jedna ze soc. pracovnic na vlastní žádost ukončila pracovní poměr k a od nastoupila nová na dobu zástupu rodičovské a mateřské dovolené kmenové soc. pracovnice. Stejně tak i druhá ze sociálních pracovnic, která ukončila pracovní poměr na vlastní žádost k a od nastoupila nová soc. pracovnice, také po dobu zástupu rodičovské dovolené. Dále ukončili pracovní poměr dva PSS k , místo nich nastoupili noví PSS. Všichni nově přijatí pracovníci prošli výběrovým řízením. Rovněž jsme od ledna 2013 začali spolupracovat s nutriční terapeutkou na DPP. U nových zaměstnanců využíváme možnost čerpání příspěvku ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu v ČR- OPLZZ. Od byla opětovně vytvořena pozice vedoucí PSS a byla posílena rehabilitační činnost pro obyvatele o novou PSS se specializací na rehabilitace. Dvě pracovnice v soc. službách mají dlouhodobou PN. K dalším výraznějším změnám v obsazení personálu v roce 2013 nedošlo. Evidenční počet zaměstnanců na HPP k Personál v přímé péči (včetně MD a dlouhodobé PN) 41 (fyzický) 40,5 (přepočtený) 28 27,5 Hospodářsko-správní 4 4,0 Manuálně pracující 9 9,0 Vzdělávání pracovníků V první polovině roku 2013 se pracovníci zúčastňovali vzdělávacích akcí a seminářů podle plánu vzdělávání, s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám, pracovním náplním a aktuálním nabídkám seminářů. Zaměstnanci z přímé péče, dále střední a nejvyšší management, se rovněž zúčastnili vzdělávacího bloku od Středočeského kraje. Témata byla např.: Dobrovolnictví, Klíčový pracovník, Management, atd. Vrchní sestra studuje vysokou školu, 2 všeobecné sestry VŠ v roce 2013 zdárně ukončili s titulem Bc. Uskutečnili jsme i výměnné stáže pro PSS a soc. pracovníky mezi ČM Všestudy a DS Benešov. Od září 2013 jsme se zapojili do vzdělávání s názvem: Zvyšování kvalifikace sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako nástroj pro profesionální poskytování sociálních služeb (CZ.1.04/3.1.03/A ). Tento projekt bude probíhat až do roku Zdravotní péče, rehabilitace a péče pracovníků v sociálních službách Lékařskou péči zajišťuje ordinace MUDr. Bureše 1x v týdnu. Na odborná vyšetření jsou klienti odesíláni k jednotlivým odborným lékařům. Na potřebné péči a podpoře klientů se podílí tým pracovníků - pracovníci v sociálních službách, sociální pracovnice, všeobecné sestry, fyzioterapeutka a PSS se specializací na rehabilitaci. Každý člen pracovního týmu se průběžně vzdělává, aby kvalita poskytované péče byla neustále na co nejvyšší úrovni. Odborné výkony ošetřovatelského personálu vykazujeme na základě zvláštní smlouvy zdravotním pojišťovnám. Všeobecná sestra je v domově přítomna 24 hodin denně. Vzhledem ke zhoršujícímu fyzickému stavu klientů a postupnému obsazovaní klientů vyžadujících zvýšenou péči jak na 1., tak i na 2. patře, byly posíleny služby pracovníků v sociálních službách na pokoje v přízemí 1 pracovník na denní 12 hod. službu a 1 2

4 pracovník na ranní službu, na 1. a 2. patře jsou zařazování 2 pracovníci na 12 hod. službu. Dále je v pracovní dny přítomna i jedna PSS na ranní službu, která se věnuje výhradně hygieně našich klientů na centrální koupelně a vedoucí PSS, která dohlíží na řádnou péči a v případě potřeby zastoupí chybějícího PSS. Aktivizační činnosti Tyto činnosti zahrnují různé aktivity s uživateli služby. Mezi pravidelné patří v sudých týdnech katolická mše a Klub seniorů, zaštítěný Komunitním centrem Říčany. Úterní dopoledne jsou vyhrazena závodům v šipkách, nově pétanque či stolního fotbálku. Tréninky paměti jsou 1x týdně, stejně tak i poslech hudby a zpívání, či kratochvilná odpoledne (kde se reaguje na aktuální dění ve společnosti). Výtvarné práce probíhají 1x za 14 dní s pomocí dětí z MŠ Čtyřlístek, jindy jsou spojené s muzikoterapií či poslechem povídek. I v tomto roce probíhají oslavy narozenin klientů vždy ke konci měsíce slavíme narozeniny klientů v daném měsíci. Na některé akce docházejí i senioři žijící v okolí Domova. Nepravidelně pořádáme různá hudební vystoupení, besedy, cestopisné přednášky, výlety, pečení, samozřejmostí je několik vánočních koncertů. V tomto roce se uskutečnila Vzpomínková práce s klienty (individuální či v malých skupinkách). Pravidelně třikrát týdně probíhají skupinová cvičení s fyzioterapeutkou, účast je vždy kolem 20 klientů. Kromě toho probíhá cvičení i individuálně, poskytuje péči širokého rozsahu za použití přístrojové techniky. Zúčastnili jsme se také sportovních her pro seniory v Říčanech pořádané Domovem s pečovatelskou službou, kde jsme se celkově umístili na II. místě. Pořádali jsme i vlastní sportovní hry, kterých se účastnilo celkem 9 domovů jak ze Středočeského kraje tak i Prahy. Navštívili jsme i pražskou ZOO, tentokrát její severní část a navázali tak na loňskou návštěvu jižní části. Reagujeme na dění ve společnosti i mimo Domov. Vycházíme vstříc individuálním potřebám klientů s ohledem na jejich sociální a zdravotní možnosti. Prioritou je příjemné prostředí i pocit spokojenosti obyvatel Domova. V rámci aktivizačních činností jsme zavedli pravidelně 1x v měsíci tematické dny, např. Kostkovaný den, Kloboučkový den, Ruský den, Slovenský den apod. K těmto dnům se snažíme maximálně věnovat jak např. živou hudbou k danému dni, úpravou jídelníčku atd. Dobrovolnická činnost Povedl se zvýšit počet dobrovolníků, ať již pravidelných, či krátkodobých. Spolupracujeme s gymnáziem OpenGate, studenti připravují programy pro seniory, v případě potřeby pomáhají s doprovodem na akce mimo zařízení. Další spolupráce je se ZUŠ Říčany, 1. základní školou Masarykovo náměstí, MŠ U Slunečních hodin, ZŠ Olivova v Říčanech, atd. Praxe Naše organizace spolupracuje s vyššími odbornými školami při zabezpečení odborné praxe studentů a OU Kunice. V roce 2013 se praxe zúčastnily 4 studentky vyšších odborných škol a 6 žáků z OU Kunice. 3

5 Kontrolní činnost Vedoucí pracovníci provádějí kontroly v rámci svých kompetencí podle plánu kontrol. Případné nedostatky jsou řešeny ihned. Cena kvality v sociálních službách Dne 19. listopadu 2013 jsme převzali Čestné uznání v kategorii Poskytovatelů sociálních služeb v soutěži Cena kvality, nad kterou převzalo záštitu MPSV. Tato soutěž je zařazena mezi strategické projekty Národního programu podpory kvality. V roce 2013 přišlo do soutěže 112 nominací v různých kategoriích. Čestné uznání jsme získali za individuální přístup k našim obyvatelům, za rodinné prostředí a za velké množství aktivit. Kontroly jiných orgánů ÚP ČR- veřejnosprávní kontrola bez závad; HZS Středočeského kraje Tematická kontrola požární ochrany dne drobné závady byly neprodleně odstraněny; KHS Středočeského kraje bez závad; ÚP ČR- veřejnosprávní kontrola bez závad; KHS Středočeského kraje- kontrola proočkovanosti bez závad; OSSZkontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti bez závad; Finanční úřad pro Středočeský kraj- daňová kontrola bez závad; ÚP ČR- veřejnosprávní kontrola bez závad. Hospodaření Na rok 2013 byl rozpočet schválen ve výši Kč. Z toho byl přiznán příspěvek na provoz od zřizovatele , který byl po rozdělní dotace z MPSV následně navýšen na Kč, dotace MPSV Kč, mzdy Kč a odpisy Kč. Rozpočet byl na začátku roku nepokryt ve výši Kč. K byl však již plně pokrytý, především díky zvýšenému příspěvku od zřizovatele a dodatečným III. kolem přidělení dotace z MPSV ve výši Kč. Jen pro porovnání uvádím i výši dotace MPSV za rok Kč, v roce 2011 dokonce ve výši Kč. Jak je z uvedeného vidět, dotace z MPSV poslední roky razantně klesá. Bylo podáno několik odvolání na MPSV ohledně výše dotace. V II. kole rozdělování dotací našemu domovu nebylo nic přiznáno a s nadějí jsme vzhlíželi ke III. kolu. Výrazný pokles dotace od MPSV se snaží kompenzovat náš zřizovatel- Středočeský kraj, který naštěstí zvýšil svůj příspěvek. Díky zaměstnávání zaměstnanců z ÚP, byl nám poskytnut příspěvek z ÚP ve výši Kč. Vzhledem k růstu cen, DPH a snížené dotaci od MPSV jsme od navýšili poplatky za ubytování v souladu s vyhláškou o 10.- Kč na 1 den. Znovu jsme oslovili rodiny klientů, kteří nemají na plnou úhradu s žádostí o pomoc při financování služby. Sponzorské dary za rok 2013 byly: Kč (finanční dary) a (hmotný dar). Do navýšení rozpočtu se projevilo i poskytnutí ubytování a služeb 4 obyvatelům z ČM Všestudy. Od jsme začali používat Spořící účet pro efektivnější využití finančních prostředků, kde máme k uloženo ,04.-Kč, které jsou tvořeny z prostředků rezervního a investičního fondu a úroků ve výši ,04.-Kč. Celkový rozpočet k byl proto navýšen na Kč. Tak jako každý rok i na rok 2013 je zpracovávána Zpráva nezávislého auditora k ověření hospodaření. 4

6 Domov a vylepšení pobytu Pokračujeme ve zlepšování podmínek pro bydlení našich obyvatel. Nejen pro pořádání sportovních her, ale i k celoročnímu využívání byla zpevněna část travnaté plochy a vytvořena nová krytá pergola s dlažbou. Rovněž tak byla postavena nová krytá pergola, která nahradila původní, již nestabilní pergolu na zvýšené části zahrady. Ve II. NP byla přemístěna kuchyňka s WC a vzniklo tak další bezbariérové WC v domově, které je již nyní dostupnější většímu počtu obyvatel. Radou Středočeského kraje nám byla chválena investiční akce na nákup nové průběžné myčky do kuchyně a dále i pořízení automatických vstupních dveří do domova. Instalací dveří vznikne zádveří, které poskytne našim obyvatelům lepší tepelnou pohodu ve vstupní hale a pobytu jak na jídelně, tak i při cestě do a z koupelny v přízemí. V zadní části domova byla zhotovena zimní zahrada a rozšířena část terasy pro obyvatele z přízemí. Dále jsme pořídili 7 ks lůžek s el. ovládáním, 6 polohovacích křesel včetně jídelních desek, madla na wc a jídelní stolky. Ze sponzorských darů jsme zakoupili vestu pro nácvik chůze a Sara Steddy- vozík pro přesun obyvatel, kteří již nezvládají vlastní schůzi. Pořídili jsme také několik PC a právní systém Codexis, mikrofon s reproduktory, který využíváme jak při besedách s obyvateli, při různých přednáškách nebo i při karaoke. Pořídili jsme i různé kompenzační pomůcky pro rehabilitaci a stojan na kola pro návštěvy. Největší přínos pro zdravotní úsek je vybavení přístrojem na měření CRP. V roce 2013 jsme také uskutečnili výmalbu společných prostor na jídelně a některých pokojů obyvatel a vytvořili dekoraci na III. NP s názvem Louka, která zahrnuje i nástroje zemědělské výroby, které se používali na začátku 20. stol. Abychom umožnili realizaci projektu stáže ve firmách, provedli jsme stavební úpravy ředitelny a přeměnu chodby na sklad inkontinenčních pomůcek. Vzhledem k 12letému používání vnitřního zábradlí na schodišti a vnějšího zábradlí pro vozíčkáře a betonových zídek, bylo přikročeno k nové bezúdržbové povrchové úpravě- žárovým zinkem a u zídek k novému nátěru. Spotřeba paliv a energií rok Zemní plyn m m m m m m m3 Rozdíl - 969m m m m m m m3 Elektrická energie kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Rozdíl kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Voda 2685 m m m m m m m3 Rozdíl -10 m m m 3 +32m 3-171m 3-25 m m3 Nárůst spotřeby zemního plynu je dán vlivem počasí (dlouhá a výrazná zima ze začátku roku), kdy jsme topení pouštěli dle aktuálního počasí. Topná sezona začala prakticky již na začátku roku. Elektrická energie- díky tomu, že v ½ roku probíhaly stavební úpravy (nový sklad inkontinenčních pomůcek a úprava ředitelny) logicky s sebou neslo zvýšení spotřeby el. energie. Na konci roku jsme pro snížení el. energie provedli výměnu světelných zdrojů v prádelně, v kuchyni a některých kancelářích, kde se svítí přibližně 12 hodin denně za trubice s technologií LED, kde lze očekávat snížení spotřeby el. energie a delší živostnost. Toto se však promítne až v roce následujícím. Náklady na vodu se rovněž zvýšili a to především z důvodu vyšších nároků na hygienu, které s sebou ruku v ruce přináší obyvatelé s potřebou vyšší péče a to nejen v oblasti přímé péče, ale i na provozním úseku- především pak v prádelně. Nárůst veškeré spotřeby je způsoben i dočasným ubytováním obyvatel z ČM Všestudy, kdy máme během jejich pobytu zvýšenou kapacitu. 5

7 Autoprovoz Osobní vůz Citroën Berlingo, rok výroby Počet ujetých kilometrů km km km km km km Spotřeba PHM 465,02 l 481,86 l 552,28l 645,576l 724,484 l 881,868 l Normovaná spotřeba 479,99 l 472,42 l 557,34l 639,64l 728,816 l 880,322 l Úspora +14,99 l -8,27 l +4,56l -6,18l 4,572 l 1,546 l Každoročně se zvyšující počet kilometrů je dán především vyšším počtem prováděných sociálních šetření za účelem vyřízení podaných žádostí na sociální službu a výběr nových uživatelů Domova Pod Kavčí Skálou. Dále pak k využití dopravy zaměstnanců na školení a obyvatel na různé volnočasové, aktivizační, sportovní a vědomostní aktivity uživatel. Investice a opravy Z plánovaných investičních akcí byly zřizovatelem v roce 2013 schváleny výdaje ve výši Kč na nákup nové průběžné myčky do kuchyně od firmy Tuli-form s.r.o. ( ) a pořízení automatických vstupních dveří od firmy Speedos a.s. ( ) Ze sponzorských darů byla pořízena vesta na nácvik chůze a povedlo se tak opět zvýšit standard pro uživatele a obsluhu pro zaměstnance v přímé péči. Prováděla se pravidelná údržba, která začíná být finančně náročnější, vzhledem ke 12 rokům provozu zařízení. Nejvíce nákladné na údržbu jsou nyní výtahy. Revize probíhaly dle plánu revizí. Přílohy: příloha 10; 11; 12; 13 akce pro uživatele grafy průměrný věk, ZP, úhrady, PNP, obložnost rozbory- počet strávníků, náklady na potraviny, prádelna V Říčanech Ing.,Bc. Václav Brácha Ředitel příspěvkové organizace 6

8 Příloha výroční zprávy Seznam akcí v roce 2013 Domov Pod Kavčí Skálou V našem DS máme tyto pravidelné aktivity: - 3x týdně rekondiční cvičení - 1x týdně cvičení pro klienty v menší skupině /smyslová či pohyb. omezení - výtvarná spolupráce s dětmi z MŠ i ZŠ říčanského regionu - 1x týdně trénování petanque - 1x týdně trénování paměti a kognitivních funkcí - 1x měsíčně Beseda obyvatel - 1x měsíčně Narozeninová posezení s hudbou /živou/ a Tématický den /např. Klouboučkový, Barevný..KREATIVITA zapojení našich obyvatel i zaměstnanců 1x za 14 dní Bohoslužba Farnost Říčany 1x za 14 dní KLUB SENIOR /setkání našich obyvatel a říčanských osob či jiných z okolí, občerstvení, zpívání, povídání. Od r končí s názvem KLUB SENIOR a zůstává neformální setkávání lidí s názvem Sešlost na Kavčí Skále. Leden: Beseda s promítáním fotografií o Brazílii studenti z babického gymnázia OPEN GATE Únor: Beseda s Městskou policií Říčany setkání se zástupci Městské policie důraz na prevenci, reakce veřejnosti na amnestii orientace na bezpečnost v Domově, na pokojích i ve veřejných prostorách, zapojení obyvatel a pohyb po komunikacích - Sázení tulipánových cibulek, péče o květiny a další přípravné práce v zájmové místnosti - Promítání + beseda se studentkou Open Gate studijní pobyt v Anglii a její postřehy - Masopustní veselení s maskami a občerstvením Březen : Osvětová přednáška v rámci Národního týdne trénování paměti a mozkový jogging - 3. R ročník v Říčanech zapojení do celosvětové akce. V ČR a ve SR hlášeno celkem 220 akcí. - Soutěžní den v DS Malešice Praha 10 soutěžní disciplíny, naše účast poprvé. - Výtvarné práce společně se ZŠ U Říčanského lesa je to naše prvotní spolupráce, krásná atmosféra při práci, chystáme výrobky pro Krajskou výstavu v Praze /jaro 2013/, - Příprava Kurzů počítačů společně se studenty z OPEN GATE - Pečeme podle receptu naší obyvatelky - PC kurzy se studenty z Babic - Jarní výstava na KÚ Praha prezentace výrobků seniorů z naší dílny i kuchyně nabídka pečiva podle receptu klientky - Ukázka tanečního vystoupení skupiny Twist Říčany standartní a latinsko-americké tance Duben : Život v Indii návštěva indických studentek překlad zajišťují z angličtiny studenti z babického gymnázia. živá diskuze, otázky našich obyvatel.. - pečení sladkého pečiva = součást pohoštění pro naše hosty setkání rodinných příslušníků našich obyvatel - 2. ročník Setkání rodin /celkový přehled hospodaření, výhledy do budoucna, návrhy a úpravy interiérů, diskuze, příjemná atmosféra - Kytarový koncert Jiřího Bardy zpěv + 5 kytar, pohodový poslech i zapojení našich obyvatel do zpěvu. - PC pokračování kurzu pro naše seniory zajišťuje Open Gate. 7

9 - Přednáška o Indii pokračování - Divadelní představení komedie o mezigeneračních vztazích a náhodách tělocvična DS /Divadelní spolek UCHO z Prahy 10 Uhříněves/ - Sportovní odpoledne v DPS Senior Říčany soutěžní odpoledne + živá hudba - Hasičské cvičení v našem Domově nácvik evakuace obyvatel - Šansony + klavírní doprovod interpretky jsou bývalé studentky naší klientky /profesorky hudby/. - Na přání klientů vysvěcení společných prostor + bohoslužba - Dopolední výlet na místní Trhy v Říčanech - Odpolední zpívání s harmonikou - Sobotní odpolední koncert 2x ročně zpěv spirituálů /angličtina, čeština, různé jazyky/. - Návštěva výstavy v Lysé nad Labem 14. ročník/prezentace výrobků i literárních příspěvků autorské čtení/ - Divadelní představení žáků ZŠ Magic Hill Říčany pěkné dekorace i obsah hry Květen: Koncert říčanského dětského sboru E. Erlichové s ukázkou stepu - cirkusové vystoupení cirkus JUNG ukázky žonglování, artisté, silová gymnastika - Tradiční koncert ZUŠ v Říčanech ke Dni matek - Přihlášení do soutěže Šikovné ruce našich seniorů literární příspěvek/ - Přihlášení do soutěže Hera o zařazení receptu Zavinovací rohlíčky paní Braitové do kuchařky /výběr/. - Výstava tulipánů v Průhonicích Dendrologická zahrada dopravu vozíčkářů zajišťuje Handicap Transport - Tradiční jarní opékání buřtů na zahradě a posezení na terase. - Promítání tanečního vystoupení vzpomínka na ukázku tance u nás /DVD Twist Říčany/ - Vystoupení pěveckého sboru CESMÍNA z DS Mělník - Promítání akcí z roku 2013 fotografie + komentář - Program babického gymnázia - studenti seznamují naše obyvatele se soutěžní disciplínou Debatování na dané téma /mezinárodní účast studentů, vysvětlují význam této disciplíny v běžném životě zdokonalování slovní vybavenosti, argumentace, mezigenerační pohled na věc, zdravé sebevědomí/ Červen : Přednáška Indie III tentokrát pohledem naší kolegyně /zdravotní sestra seznamuje přítomné se svým pobytem v této exotické oblasti/. Zdařilé fotografie - Předání daru /dřevěný vál + váleček/ a kuchařské knihy naší klientce /Hera slaví 85 let/ - Zapojení do soutěže Kronika národa literární příspěvky - Zapojení do akce Týden volného času v Říčanech - Poslech klasické hudby společný poslech CD v horkých dnech relaxace, představivost, duševní hygiena /osvěžující Smetanova Vltava zní/ Červenec : Výlet na Trhy v Říčanech /pěší i na vozících s doprovody/ Srpen : Beseda o představení Projektu Senzační senioři /Nadace Charty 77 a Konto Bariéry/ - občanské aktivity, partnerství s dalšími DS, důraz na aktivní život seniorů. - výlet do pražské ZOO 9 klientů na vozících s doprovody. Též účast rod. příslušníků doprava zajištěna Handicap Transport - ukázka bojového umění našeho zaměstnance + komentář o historii tohoto sportu. Září : Pečeme švestkový koláč + ochutnávka - 8

10 - účast našeho zařízení na Veletrhu neziskových organizací /možnosti kontaktů a spolupráce s říčanskými skupinami, pestrý program - Sportovní odpoledne pro naše klienty i pro veřejnost pétanque, tzv. Šnečí běh - Přednáška o lékařské péči /IKEM/ - Sportovní den v DS Zvonková Praha 10 /soutěžní disciplíny, kulturní program + skupinka fandících seniorů z našeho Domova/ - Mezinárodní den seniorů v Muzeu Policie soutěže pro seniory, prohlídka expozice - Přednáška o lékařské péči Oční klinika Průhonice Říjen : Muzeum Říčany výstava velkoplošných fotografií Stromy a aleje účast klientů s vozíky + doprovod a pěší. - Výtvarné spolupráce s dětmi z říčanské ZŠ výroba pomůcek pro chystaný Sportovní den - Sportovní den v DS Rožmitál pod Třemšínem - Sportovní den v DS Malešice Praha 10 - Sportovní den v našem Domově celkem 9 družstev /soutěže na zahradě i uvnitř Domova, občerstvení zajištěno, např. burčák a grilovaný kýta + kulturní pořad - Natáčení Českého rozhlasu Region obyvatelé při aktivitách s dětmi, individuální rozhovory, při Trénování paměti odvysíláno ČR Region - Péče o květiny /zazimování muškátů/ - Opět promítání z akcí 2013 Listopad : Vzpomínková akce Svátek zesnulých, rozsvítíme svíčky a připomínáme si obyvatele, kteří nás opustili a povídáme si, posloucháme vhodnou hudbu. - Přednáška Prevence infarktu IKEM - Muzeum Říčany I. republika ve zdejším regionu výpravná výstava s komentářem - Návštěva Technického muzea s Handicap Transport Doprovod pracovníka Muzea s komentářem k jednotlivým exponátům. - Promítání Open Gate Národní parky USA - Výtvarná práce příprava na výstavu KÚ zdobené svíčky - Převzetí čestného uznání Cena kvality v sociálních službách v Senátu ČR Prosinec : Předvánoční koncert dětí z Prahy umělecká a ZŠ program - Přednáška o říčanském kostele sv. Petra a Pavla historie, výzdoba spolupráce s Farností Říčany - Vánoční prodejní výstava na KÚ v Praze inspirace, podněty, vlastní výrobky.. - Koncert ZUŠ Říčany - v r slaví 60 let založení - Pečení cukroví a vánoční výzdoba interiérů - Mikulášská nadílka a hudební vystoupení dětí z 1. ZŠ Říčany /Andělé, čerti, Mikuláš, též návštěvy na pokojích/ - Kulturní pořad v Praze pozvánka na předávání cen soutěže SENIOR 2013/Senzační senioři/ + vystoupení D. Peckové s orchestrem - Prodejní výstava keramiky Chráněné dílny A MANO z Prahy v našem Domově - Společné zdobení vánočního cukroví - SILVESTR Na nečisto karaoke /společné zpívání se seniory../ - ZUŠ divadelní hra s vánočními motivy - Odpolední setkání se studenty OU Kunice /představují různé obory cukrářský, aranžerský obor + ukázky a hra na kytaru se zpěvem společně s našimi klienty/ 9

11 - Vánoční posezení před svátky s ochutnávkou vlastnoručně upečeného a zdobeného cukroví, též přítomnost některých rod. příslušníků našich rodin, poslouchání koled, hezká atmosféra při svíčkách a sváteční pohodě. V Říčanech Ing.,Bc. Václav Brácha Ředitel příspěvkové organizace 10

Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb

Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014 Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045 251 01 Říčany u Prahy Tel: 323 632 423, e-mail: reditel@domovpks.cz; IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY OBSAH 1. Úvodní slovo paní ředitelky 2. Profil organizace 3. Organizační struktura 4. Struktura uživatelů 5. Jak šel čas na Terasách v roce 2013 6. Naše cíle

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2015 ředitel penzionu - 1 - OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern Domov důchodců

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2013 ředitel penzionu OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách Ing. Martina Čuhajová Proč je HARTMANN partnerem projektu? Hartmann Rico, a.s. nabízí kvalitní výrobky, služby a různá řešení zeefektivňující

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2012 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2013 Obsah: 1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZAČNÍ

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva. Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. za rok 2009. Louny, únor 2010. Ing. Libuše Machillová.

Výroční zpráva. Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. za rok 2009. Louny, únor 2010. Ing. Libuše Machillová. Výroční zpráva Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny za rok 9 Louny, únor 1 Ing. Libuše Machillová ředitelka 1 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název organizace: Sídlo organizace: zřizovatel: Městská

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Rudná. za rok 2013

Výroční zpráva. Domova seniorů Rudná. za rok 2013 Výroční zpráva Domova seniorů Rudná za rok Vážení, dovolujeme si Vám předložit Výroční zprávu Domova seniorů Rudná za rok. Výroční zpráva je složena ze dvou částí Zpráva o činnosti Domova seniorů Rudná

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Dětské jesle o. p. s. Zřizovatel: Městská část Zbraslav (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) Sídlo: Jaromíra Vejvody 1400,

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 1 Výroční zpráva za rok 2008 Ústav sociálních služeb Milíčeves 2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK A INFORMACE PRO VEŘEJNOST... 3 1.1 CO SE NÁM PODAŘILO V ROCE 2008... 3 1.2 POSLÁNÍ... 5 1.3 NAŠE

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři:

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři: Soutěž: Navrhni projekt Chráněné bydlení Konvalinka Autoři: Julie Artemová, Lucie Marečková Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov OBSAH 1. Popis výchozího stavu. 3 2. Cíle

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Dětské jesle o. p. s. Zřizovatel: Městská část Zbraslav (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) Sídlo: Jaromíra Vejvody 1400,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. strana 1 PENZION PRO DŮCHODCE LOŠTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. strana 1 PENZION PRO DŮCHODCE LOŠTICE PENZION PRO DŮCHODCE LOŠTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ w w w. p p d - l o s t i c e. c z partner pro důstojný život seniorů PENZION

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Český Brod 1.3.2013 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2010 Základní údaje o organizaci: Název: Sídlo: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace /dále jen DpS Soběsuky/ Soběsuky

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 www.domovjedli.cz

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Český Brod 24.2.2014 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více