Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2006"

Transkript

1 2006 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2006

2 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2006 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále též jen Pojišťovna ) po jisté pauze připravila pro laickou i odbornou veřejnost další vydání statistické Ročenky VZP ČR (dále jen Ročenka ), tentokráte za rok Ročenka je významným doplňkem Výroční zprávy VZP ČR. Zatímco výroční zpráva obsahuje dle metodiky MZ ČR základní údaje o VZP samotné, o její činnosti a informace ekonomické a finanční, Ročenka je zaměřena na analytické a statistické údaje zajímající širokou odbornou veřejnost, konkrétně pak na podrobnější zmapování sítě a činnosti smluvních zdravotnických zařízení, na informace o pojištěncích VZP, o plátcích pojistného na veřej né zdravotní pojištění a o výběru pojistného. Ročenka odpovídá již zavedené a osvědčené grafické podobě výroční zprávy. Obsahově navázala na předchozí vydání v letech 1999 až 2005, došlo jen k několika drobným změnám. Ročenka vychází v tištěné podobě, k dispozici bude i v elektronické verzi (ve formátu pdf) na internetových stránkách (odkaz: O nás Ročenky VZP ČR).

3 OBSAH 1. POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY 5 A Pojištěnci Pojišťovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojišťovny dle způsobu platby pojistného 9 2. VÝBĚR POJISTNÉHO SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 A Primární péče 17 B Ambulantní specializovaná péče 17 C Akutní a následná lůžková péče 21 D Lázně a ozdravovny 40 E DRNR, ZZS, LSPP 40 F Přehled o nákladné zdravotnické technice NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 47 A Výkony 50 B Léky 60 C Zdravotnické prostředky 63 D Lázně a ozdravovny 64 E Praktičtí lékaři 65 F Stomatologové 68 G Ambulantní specializovaná péče 69 H Akutní lůžková péče 70 I Následná péče 72 J DRNR, ZZS, LSPP 74 3

4

5 1. kapitola 2006 Pojištěnci Pojišťovny Ročenka VZP ČR za rok kapitola

6 POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY Kapitola 1 Pojištěnci Pojišťovny Za pojištěnce podléhající veřejnému zdravotnímu pojištění se podle platného znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, považují osoby, které mají na území České republiky trvalý pobyt (bez ohledu na státní občanství), jsou zaměstnány u zaměstnavatele se sídlem na území České republiky (pokud byl tento pracovněprávní vztah uzavřen podle platných právních předpisů České republiky) a nemají na území České republiky trvalý pobyt. Část A Pojištěnci Pojišťovny a jejich pohyb Všechny údaje o počtech pojištěnců a jejich pohybu mezi zdravotními pojišťovnami byly získány z Centrálního registru pojištěnců, který podle platného znění 27 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, vede Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. Centrální registr pojištěnců podchycuje všechny pojištěnce s veřejným zdravotním pojištěním, tj. pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a pojištěnce zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Tabulka T 1.1 obsahuje počty pojištěnců v členění podle krajů a pohlaví, a to pojištěnců za celou Českou republiku a pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, dále procentuální podíl pojištěnců VZP k celkovému počtu pojištěnců v České republice a konečně procentuální rozdělení pojištěnců VZP podle pohlaví. Počty pojištěnců uvedené v řádku Nezařazeno do kraje jsou pojištěnci zavedení do Centrálního registru pojištěnců některou ze zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a nelze je s jistotou převést do konkrétního kraje. Tato poznámka platí také pro tabulku T 1.2. Tabulka T 1.2 obsahuje vypočtený průměrný věk pojištěnců v členění podle krajů a pohlaví, a to pojištěnců za celou Českou republiku a pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, dále absolutní rozdíl průměrného věku pojištěnců VZP a průměrného věku pojištěnců celé České republiky. 6Ročenka VZP ČR za rok kapitola V tabulce T 1.3 jsou počty pojištěnců v členění podle věkových skupin a pohlaví s uvedením procentuálního podílu pojištěnců VZP vůči všem pojištěncům České republiky. Část B Pojištěnci Pojišťovny dle způsobu platby pojistného Tabulka T 1.4 obsahuje celkové počty pojištěnců VZP v členění dle krajů. Dále z celkového počtu pojištěnců VZP členění na zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Pro srovnání je uveden také údaj o počtu zaměstnavatelů v daném kraji. Tabulka obsahuje také počty pojištěnců VZP, kteří jsou zároveň zaměstnaní a OSVČ, zároveň zaměstnaní a platí za ně pojistné i stát, zároveň OSVČ a platí za ně pojistné i stát a zároveň zaměstnaní, OSVČ a platí za ně i stát. Tyto souběhy jsou podmnožinou samostatně uváděného počtu zaměstnanců a OSVČ. Veškeré údaje jsou k Tabulka T 1.5 obsahuje počty pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, do 60 let věku, nad 60 let věku, a celkový počet v členění dle krajů. Dále obsahuje procentuální podíl pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, vůči celkovému počtu pojištěnců VZP. Údaje jsou k Tabulka T 1.6 obsahuje celkové počty pojištěnců VZP a počty pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, do 60 let věku, nad 60 let věku a celkový počet. Dále obsahuje procentuální podíl pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, vůči celkovému počtu pojištěnců VZP. Údaje jsou za rok 2006 členěny po jednotlivých měsících (vždy k 1. dni v měsíci), uveden je i měsíční (aritmetický) průměr za příslušný rok. Tabulka T 1.7 obsahuje počty pojištěnců, za které hradí pojistné stát, dle jednotlivých skupin pojištěnců v celé ČR a ve VZP. Dále pak procentuální podíl pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, vůči pojištěncům, za které hradí pojistné stát, v celé ČR. Údaje jsou k

7 POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY Část A Pojištěnci Pojišťovny a jejich pohyb T 1.1 Počet pojištěnců k Pojištěnci ČR Pojištěnci VZP Podíl pojištěnců VZP v % Pojištěnci VZP dle pohlaví v % Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Hlavní město Praha ,8 61,1 63,9 50,5 49,5 Středočeský kraj ,7 60,1 61,4 50,5 49,5 Jihočeský kraj ,7 67,1 66,9 49,1 50,9 Plzeňský kraj ,9 65,7 65,3 49,0 51,0 Karlovarský kraj ,8 73,0 72,9 49,3 50,7 Ústecký kraj ,8 73,5 73,6 49,3 50,7 Liberecký kraj ,6 79,0 78,3 48,6 51,4 Královéhradecký kraj ,4 64,7 64,6 48,9 51,1 Pardubický kraj ,7 75,5 74,6 48,6 51,4 Vysočina ,2 77,6 77,4 49,4 50,6 Jihomoravský kraj ,2 63,1 63,6 49,3 50,7 Olomoucký kraj ,0 50,2 51,1 49,8 50,2 Moravskoslezský kraj ,7 42,6 42,6 49,2 50,8 Zlínský kraj ,2 71,1 71,2 49,1 50,9 Nezařazeno do kraje Celkem ,1 63,2 63,6 49,4 50,6 Ročenka VZP ČR za rok kapitola 7

8 POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY Část A Pojištěnci Pojišťovny a jejich pohyb T 1.2 Průměrný věk pojištěnců k Pojištěnci ČR Pojištěnci VZP Rozdíl (Pojištěnci VZP - Pojištěnci ČR) Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Hlavní město Praha 40,25 43,61 41,99 42,09 46,43 44,24 1,84 2,82 2,25 Středočeský kraj 38,49 41,36 39,94 40,34 44,00 42,15 1,85 2,64 2,21 Jihočeský kraj 38,64 41,37 40,02 39,57 42,80 41,21 0,93 1,43 1,19 Plzeňský kraj 39,19 41,90 40,57 40,06 43,79 41,97 0,87 1,89 1,40 Karlovarský kraj 38,02 40,79 39,43 38,69 41,72 40,22 0,67 0,93 0,79 Ústecký kraj 37,74 40,62 39,20 38,71 41,84 40,30 0,97 1,22 1,10 Liberecký kraj 38,06 41,03 39,57 38,95 42,13 40,59 0,89 1,10 1,02 Královéhradecký kraj 38,87 42,05 40,49 40,23 44,00 42,16 1,36 1,95 1,67 Pardubický kraj 38,43 41,49 39,98 39,37 42,98 41,22 0,94 1,49 1,24 Vysočina 38,29 41,19 39,75 39,30 42,72 41,03 1,01 1,53 1,28 Jihomoravský kraj 38,66 41,99 40,36 40,37 44,56 42,50 1,71 2,57 2,14 Olomoucký kraj 38,47 41,62 40,08 41,94 46,68 44,32 3,47 5,06 4,24 Moravskoslezský kraj 38,06 41,17 39,64 41,83 47,11 44,51 3,77 5,94 4,87 Zlínský kraj 38,44 41,79 40,15 39,79 43,89 41,88 1,35 2,10 1,73 Nezařazeno do kraje 36,98 34,17 35, Celkem 38,61 41,67 40,17 40,25 44,11 42,20 1,64 2,44 2,03 Část A Pojištěnci Pojišťovny a jejich pohyb T 1.3 Věková struktura pojištěnců VZP k Ročenka VZP ČR za rok kapitola Muži Ženy Občané ČR Věková skupina Z toho VZP Z toho VZP Z toho VZP Celkový počet Celkový počet Celkový počet Počet % Počet % Počet % 0 4 roky , , ,3 5 9 let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , let , , ,7 85 let a více , , ,3 Celkem , , ,6

9 POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY Část B Pojištěnci Pojišťovny dle způsobu platby pojistného T 1.4 Počet pojištěnců dle způsobu platby pojistného k Počet subjektů v jednotlivých skupinách plátců Samostatně Souběh Počet pojištěnců VZP Počet zaměstnavatelů Zaměstnanci OSVČ OBZP Zaměstnanci + OSVČ Zaměstnanci + platba státu OSVČ + platba státu Zaměstnanci + OSVČ + platba státu Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Část B Pojištěnci Pojišťovny dle způsobu platby pojistného T 1.5 Počet pojištěnců VZP, za které je plátcem pojistného stát k (v členění dle kraje) do 60 let % *) nad 60 let % *) Celkem % *) Hlavní město Praha , , ,7 Středočeský kraj , , ,8 Jihočeský kraj , , ,0 Plzeňský kraj , , ,0 Karlovarský kraj , , ,4 Ústecký kraj , , ,0 Liberecký kraj , , ,6 Královéhradecký kraj , , ,2 Pardubický kraj , , ,5 Vysočina , , ,6 Jihomoravský kraj , , ,4 Olomoucký kraj , , ,4 Moravskoslezský kraj , , ,5 Zlínský kraj , , ,2 Celkem , , ,6 Ročenka VZP ČR za rok kapitola *) k celkovému počtu pojištěnců VZP 9

10 POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY Část B Pojištěnci Pojišťovny dle způsobu platby pojistného T 1.6 Počet pojištěnců VZP, za které je plátcem pojistného stát rok 2006 Období Celkem Počet pojištěnců VZP za které je plátcem pojistného stát do 60 let % nad 60 let % Celkem % leden , , ,42 únor , , ,48 březen , , ,44 duben , , ,40 květen , , ,16 červen , , ,94 červenec , , ,98 srpen , , ,94 září , , ,48 říjen , , ,56 listopad , , ,44 prosinec , , ,57 Průměr , , ,98 Údaje k 1. dni v měsíci Část B Pojištěnci Pojišťovny dle způsobu platby pojistného T 1.7 Přehled o pojištěncích, za které je plátcem pojistného stát k Ročenka VZP ČR za rok kapitola Skupiny pojištěnců ČR VZP Podíl počet % Nezaopatřené děti do ukončení povinné školní docházky ,0 Nezaopatřené děti po ukončení povinné školní docházky ,1 Poživatelé důchodů Ženy na mat. dovolené, příjemci rodičovského příspěvku ,0 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ,6 Osoby pobírající dávky soc. péče z důvodu soc. potřebnosti Osoby převážně nebo úplně bezmocné a osoby o ně pečující ,1 Osoby konající civilní vojenskou službu nebo na voj. cvičení ,7 Osoby ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody ,6 Osoby bez příjmu, pečující osobně, celodenně o dítě do 7 let věku nebo o 2 děti do 15 let věku ,4 Osoby důchodového věku bez nároku na důchod ,7 OBZP pobírající nemocenskou ,2 Osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu ,6 Mladiství v ústavech ,2 Osoby s oprávněním k pobytu za účelem dočasné ochrany ,9 Celkem ,0 10

11 2. kapitola 2006 Výběr pojistného Ročenka VZP ČR za rok kapitola

12 VÝBĚR POJISTNÉHO Kapitola 2 Výběr pojistného Tabulka T 2.1 obsahuje přijaté pojistné od plátců pojistného a celkové příjmy v roce 2006 členěné po krajích a dále členěné na pojistné od zaměstnanců (včetně příjmů ČKA), OSVČ, OBZP a na ostatní příjmy (včetně příjmů ČKA), dále procentuální podíl vybraného pojistného od zaměstnanců, OSVČ, OBZP a ostatních příjmů a nakonec průměrné příjmy pojistného na jednoho zaměstnance a na jednu OSVČ nebo OBZP. Tabulka T 2.2 obsahuje příjmy pojistného od zaměstnanců (včetně příjmů ČKA), od OSVČ a OBZP, ostatní příjmy (včetně příjmů ČKA), platbu od státu a příjmy celkem po jednotlivých měsících v roce Dále obsahuje procentuální podíl příjmů pojistného od zaměstnanců, od OSVČ a OBZP, ostatních příjmů a plateb od státu na celkových příjmech VZP. Tabulka T 2.3 obsahuje celkové příjmy, dále průměrný počet pojištěnců VZP a příjem na jednoho pojištěnce VZP. Vše za celý rok 2006 včetně meziročního indexu a absolutního meziročního rozdílu. Tabulka T 2.4 člení celkové příjmy na příjmy z výběru pojistného, příjmy od státu a z přerozdělení a ostatní příjmy (ČKA). Vše za celý rok 2006 včetně meziročního indexu a absolutního meziročního rozdílu. Ročenka VZP ČR za rok kapitola 12

13 VÝBĚR POJISTNÉHO T 2.1 Příjmy pojistného v roce 2006 Zaměstnanci *) Příjmy (v tis. Kč) Podíl (v %) OSVČ + OBZP Ostatní *) Celkem Zaměst - nanci *) OSVČ + OBZP Ostatní *) Průměrný příjem na osobu (v Kč) Zaměst - OSVČ + OBZP nanci *) Hlavní město Praha ,5 6,8 0, Středočeský kraj ,8 13,7 1, Jihočeský kraj ,4 12,2 1, Plzeňský kraj ,9 9,9 1, Karlovarský kraj ,6 14,5 1, Ústecký kraj ,4 10,1 1, Liberecký kraj ,1 12,4 1, Královéhradecký kraj ,6 11,3 1, Pardubický kraj ,9 11,0 1, Vysočina ,6 10,3 1, Jihomoravský kraj ,2 10,3 1, Olomoucký kraj ,7 12,3 2, Moravskoslezský kraj ,2 11,1 1, Zlínský kraj ,4 11,2 1, Praha Ústřední pojišťovna Celkem ,5 10,2 1, Ostatní příjmy: pokuty, penále, přirážky k pojistnému *) včetně příjmů od ČKA T 2.2 Vývoj příjmů pojistného a celkových příjmů v roce 2006 Období Zaměstnanci *) OSVČ + OBZP Ostatní *) Platba státu Příjmy celkem Zaměstnanci *) v % OSVČ + OBZP v % Ostatní *) v % Platba státu v % leden ,5 5,5 0,7 42,3 únor ,9 6,9 0,8 32,4 březen ,3 8,1 0,8 34,8 duben ,4 4,9 0,7 44,0 květen ,4 6,2 0,8 37,6 červen ,8 7,1 1,0 32,1 červenec ,5 6,8 0,7 34,0 srpen ,2 6,9 0,9 31,0 září ,4 7,7 0,9 23,0 říjen ,9 7,0 0,9 35,2 listopad ,6 7,6 1,0 25,8 prosinec ,5 8,0 0,9 22,6 Celkem ,1 6,8 0,8 33,3 Průměr měsíční Ročenka VZP ČR za rok kapitola Údaje v tis. Kč Ostatní příjmy: pokuty, penále, přirážky k pojistnému *) včetně příjmů od ČKA 13

14 VÝBĚR POJISTNÉHO T 2.3 Příjmy pojistného na 1 pojištěnce VZP Rok Celkové příjmy (v tis. Kč) Průměrný počet pojištěnců VZP Příjem na 1 pojištěnce VZP (v Kč) Index 06/05 108,2 98,9 109,4 Rozdíl V celkových příjmech za rok 2005 je zahrnut příjem od ČKA ve výši tis. Kč V celkových příjmech za rok 2006 je zahrnuto vrácení prostředků za postoupení pohledávek za plátci pojistného na ČKA ve výši tis. Kč T 2.4 Přehled příjmů pojistného v roce 2006 Rok Příjmy z výběru pojistného *) Příjmy od státu a z přerozdělení Další příjmy **) Příjmy celkem Index 06/05 106,9 120,7 0,1 108,2 Rozdíl Údaje v tis. Kč *) včetně pokut, penále a přirážek k pojistnému **) ČKA Ročenka VZP ČR za rok kapitola 14

15 3. kapitola 2006 Síť zdravotnických zařízení Ročenka VZP ČR za rok kapitola

16 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Kapitola 3 Síť zdravotnických zařízení Část A Primární péče V této části jsou uvedeny celkové počty (tj. za ambulantní i lůžková zdravotnická zařízení) smluvních zařízení (IČ identifikační číslo), která mají pracoviště ve sledované odbornosti, v členění podle krajů a za ČR celkem. Do primární péče jsou zahrnuty odbornosti 001 praktický lékař pro dospělé, 002 praktický lékař pro děti a dorost, 014 praktický zubní lékař a 603 gynekologie a porodnictví. Vedle počtu smluvních zařízení jsou zde ještě uvedeny údaje o přepočteném počtu lékařských míst (PPLM). Přepočtený počet lékařských míst vychází z metodiky VZP o poměrném kapacitním čísle a zohledňuje počet zveřejněných ordinačních hodin a dnů v týdnu. Část B Ambulantní specializovaná péče Jednotlivé tabulky uvádějí počty smluvních zařízení (IČ), která mají pracoviště ve sledované odbornosti, v členění podle krajů a za ČR celkem. Počty zařízení jsou celkové, tj. za ambulantní zařízení i ambulance lůžkových zařízení dohromady. V tabulkách jsou dále uvedeny přepočtené počty lékařských míst (PPLM). Přepočtený počet lékařských míst vychází z metodiky VZP o poměrném kapacitním čísle a zohledňuje počet zveřejněných ordinačních hodin a dnů v týdnu. Část C Akutní a následná lůžková péče Ročenka VZP ČR za rok kapitola Tabulky jsou uspořádány podle oborů a krajů, ve kterých se smluvní zařízení, mající pracoviště sledované odbornosti, vyskytují, v závěru je uveden sumář za ČR. V tabulkách jsou informace o počtu zařízení (IČ) a počtu lůžek celkem a dále členěných na lůžka standardní a intenzivní péče. U následné lůžkové péče jsou v členění podle krajů uvedeny počty smluvních zařízení (IČ), která mají lůžka následné péče. Počty lůžek jsou uváděny celkem a v členění na lůžka psychiatrických léčeben, odborných léčebných ústavů tuberkulózy a respiračních nemocí (OLÚ TRN), rehabilitačních odborných léčebných ústavů, ostatních odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných, lůžka ošetřovatelské péče a hospiců. Dále jsou zde uvedeny počty smluvních zařízení (IČ) a počty lůžek za oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče (OCHRIP) a za spinální jednotky. Část D Lázně a ozdravovny V tabulce jsou uvedeny počty smluvních lázeňských a ozdravenských zařízení dle IČZ a dle působnosti v jednotlivých krajích, včetně jejich lůžkové kapacity. Část E DRNR, ZZS, LSPP Tato část obsahuje údaje o počtu smluvních zařízení (IČ) u dopravy raněných, nemocných a rodiček, dále u zdravotnické záchranné služby a lékařské služby první pomoci. Část F Přehled o nákladné zdravotnické technice V tabulce jsou uvedeny počty nasmlouvaných přístrojů vybrané zdravotnické techniky k

17 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Část A Primární péče k Odbornost 001 pracoviště praktického lékaře pro dospělé Odbornost 002 pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost Odbornost 014 pracoviště praktického zubního lékaře Odbornost 603 pracoviště gynekologie a porodnictví Odbornost 001 Odbornost 002 Odbornost 014 Odbornost 603 Počet ZZ (IČ) PPLM Počet ZZ (IČ) PPLM Počet ZZ (IČ) PPLM Počet ZZ (IČ) Hlavní město Praha , , , ,13 Středočeský kraj , , , ,17 Jihočeský kraj , , , ,97 Plzeňský kraj , , , ,02 Karlovarský kraj , , , ,90 Ústecký kraj , , , ,98 Liberecký kraj , , , ,08 Královéhradecký kraj , , , ,61 Pardubický kraj , , , ,59 Vysočina , , , ,21 Jihomoravský kraj , , , ,46 Olomoucký kraj , , , ,66 Moravskoslezský kraj , , , ,46 Zlínský kraj , , , ,70 Celkem , , , ,94 PPLM Část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 101 pracoviště interního lékařství Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,45 Středočeský kraj 91 71,02 Jihočeský kraj 78 47,11 Plzeňský kraj 69 64,39 Karlovarský kraj 34 18,00 Ústecký kraj 65 44,42 Liberecký kraj 35 21,99 Královéhradecký kraj 50 50,70 Pardubický kraj 58 49,85 Vysočina 55 25,93 Jihomoravský kraj ,34 Olomoucký kraj 68 53,82 Moravskoslezský kraj ,25 Zlínský kraj 51 40,05 Celkem ,32 Část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 103 pracoviště diabetologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 49 55,65 Středočeský kraj 45 28,62 Jihočeský kraj 19 14,14 Plzeňský kraj 26 19,04 Karlovarský kraj 10 6,45 Ústecký kraj 35 20,69 Liberecký kraj 16 8,01 Královéhradecký kraj 20 13,53 Pardubický kraj 22 14,23 Vysočina 24 14,39 Jihomoravský kraj 40 27,84 Olomoucký kraj 27 13,81 Moravskoslezský kraj 47 31,13 Zlínský kraj 20 20,30 Celkem ,83 Ročenka VZP ČR za rok kapitola 17

18 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 105 pracoviště gastroenterologie a hepatologie Část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 107 pracoviště kardiologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 41 61,55 Středočeský kraj 22 27,92 Jihočeský kraj 15 13,64 Plzeňský kraj 13 15,94 Karlovarský kraj 8 5,45 Ústecký kraj 24 25,47 Liberecký kraj 11 12,05 Královéhradecký kraj 11 21,51 Pardubický kraj 8 15,32 Vysočina 17 12,50 Jihomoravský kraj 26 31,73 Olomoucký kraj 12 11,50 Moravskoslezský kraj 31 30,28 Zlínský kraj 10 11,80 Celkem ,66 Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 64 98,40 Středočeský kraj 26 25,60 Jihočeský kraj 18 15,35 Plzeňský kraj 15 15,92 Karlovarský kraj 5 5,80 Ústecký kraj 22 15,55 Liberecký kraj 18 11,17 Královéhradecký kraj 14 21,17 Pardubický kraj 15 21,51 Vysočina 16 12,83 Jihomoravský kraj 30 50,22 Olomoucký kraj 24 22,58 Moravskoslezský kraj 37 39,91 Zlínský kraj 15 13,63 Celkem ,64 Ročenka VZP ČR za rok kapitola Část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 108 pracoviště nefrologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 22 20,40 Středočeský kraj 5 4,84 Jihočeský kraj 7 4,50 Plzeňský kraj 4 2,00 Karlovarský kraj 3 1,20 Ústecký kraj 7 6,28 Liberecký kraj 4 3,60 Královéhradecký kraj 5 3,72 Pardubický kraj 5 3,52 Vysočina 6 2,87 Jihomoravský kraj 12 10,12 Olomoucký kraj 5 3,10 Moravskoslezský kraj 9 8,57 Zlínský kraj 7 6,20 Celkem ,92 Část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 109 pracoviště revmatologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 37 37,15 Středočeský kraj 19 12,25 Jihočeský kraj 15 7,99 Plzeňský kraj 12 5,73 Karlovarský kraj 3 3,80 Ústecký kraj 12 10,10 Liberecký kraj 7 6,10 Královéhradecký kraj 8 4,72 Pardubický kraj 6 4,33 Vysočina 10 7,20 Jihomoravský kraj 23 19,30 Olomoucký kraj 11 7,50 Moravskoslezský kraj 26 19,03 Zlínský kraj 6 6,00 Celkem ,20 18

19 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 205 pracoviště tuberkulózy a respiračních nemocí Část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 207 pracoviště alergologie a klinické imunologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 42 70,45 Středočeský kraj 26 29,91 Jihočeský kraj 15 12,10 Plzeňský kraj 24 22,83 Karlovarský kraj 8 7,45 Ústecký kraj 22 22,16 Liberecký kraj 12 8,00 Královéhradecký kraj 14 19,28 Pardubický kraj 20 17,66 Vysočina 15 13,26 Jihomoravský kraj 28 37,97 Olomoucký kraj 14 16,98 Moravskoslezský kraj 27 38,10 Zlínský kraj 15 16,74 Celkem ,89 Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,85 Středočeský kraj 31 24,64 Jihočeský kraj 19 14,33 Plzeňský kraj 18 15,45 Karlovarský kraj 9 5,75 Ústecký kraj 32 25,72 Liberecký kraj 17 12,93 Královéhradecký kraj 20 23,40 Pardubický kraj 16 11,71 Vysočina 17 15,50 Jihomoravský kraj 26 46,15 Olomoucký kraj 13 12,47 Moravskoslezský kraj 46 41,06 Zlínský kraj 14 10,90 Celkem ,86 Část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 209 pracoviště neurologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,60 Středočeský kraj 47 45,93 Jihočeský kraj 31 24,37 Plzeňský kraj 30 27,50 Karlovarský kraj 10 9,60 Ústecký kraj 38 40,68 Liberecký kraj 28 19,70 Královéhradecký kraj 24 29,90 Pardubický kraj 29 24,30 Vysočina 29 19,90 Jihomoravský kraj 64 82,76 Olomoucký kraj 43 42,41 Moravskoslezský kraj 73 73,47 Zlínský kraj 25 29,10 Celkem ,22 Část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 305 pracoviště psychiatrie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,62 Středočeský kraj 47 44,41 Jihočeský kraj 33 30,30 Plzeňský kraj 36 33,32 Karlovarský kraj 12 11,70 Ústecký kraj 33 32,80 Liberecký kraj 15 14,11 Královéhradecký kraj 29 25,35 Pardubický kraj 25 24,95 Vysočina 26 25,29 Jihomoravský kraj 64 66,14 Olomoucký kraj 35 32,49 Moravskoslezský kraj 49 54,30 Zlínský kraj 21 22,38 Celkem ,16 Ročenka VZP ČR za rok kapitola 19

20 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 501 pracoviště chirurgie Část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 606 pracoviště ortopedie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,10 Středočeský kraj 64 79,16 Jihočeský kraj 38 39,09 Plzeňský kraj 38 56,73 Karlovarský kraj 25 22,15 Ústecký kraj 57 53,43 Liberecký kraj 27 27,35 Královéhradecký kraj 45 50,28 Pardubický kraj 43 42,86 Vysočina 30 23,11 Jihomoravský kraj 62 88,25 Olomoucký kraj 36 46,60 Moravskoslezský kraj 60 71,35 Zlínský kraj 34 36,25 Celkem ,71 Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,20 Středočeský kraj 49 48,14 Jihočeský kraj 31 25,55 Plzeňský kraj 28 24,67 Karlovarský kraj 17 12,70 Ústecký kraj 39 29,75 Liberecký kraj 23 14,05 Královéhradecký kraj 38 29,64 Pardubický kraj 40 31,10 Vysočina 23 18,93 Jihomoravský kraj 66 59,93 Olomoucký kraj 29 32,09 Moravskoslezský kraj 64 50,87 Zlínský kraj 24 23,05 Celkem ,67 Ročenka VZP ČR za rok kapitola Část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 701 pracoviště otorinolaryngologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,00 Středočeský kraj 49 47,91 Jihočeský kraj 33 27,50 Plzeňský kraj 32 28,27 Karlovarský kraj 13 10,50 Ústecký kraj 34 36,85 Liberecký kraj 21 17,30 Královéhradecký kraj 27 28,92 Pardubický kraj 25 26,25 Vysočina 20 17,99 Jihomoravský kraj 64 62,67 Olomoucký kraj 36 34,26 Moravskoslezský kraj 55 56,64 Zlínský kraj 30 27,10 Celkem ,16 Část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 705 pracoviště oftalmologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,25 Středočeský kraj 58 62,09 Jihočeský kraj 39 34,44 Plzeňský kraj 38 40,10 Karlovarský kraj 23 21,20 Ústecký kraj 41 48,18 Liberecký kraj 24 19,85 Královéhradecký kraj 31 51,40 Pardubický kraj 24 29,11 Vysočina 29 27,10 Jihomoravský kraj 65 92,22 Olomoucký kraj 49 55,08 Moravskoslezský kraj 81 95,23 Zlínský kraj 38 42,37 Celkem ,62 20

21 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 706 pracoviště urologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 45 59,55 Středočeský kraj 30 24,10 Jihočeský kraj 14 12,06 Plzeňský kraj 14 14,00 Karlovarský kraj 8 5,80 Ústecký kraj 25 17,79 Liberecký kraj 9 7,60 Královéhradecký kraj 16 19,20 Pardubický kraj 13 12,69 Vysočina 11 7,10 Jihomoravský kraj 33 36,78 Olomoucký kraj 20 18,50 Moravskoslezský kraj 33 33,63 Zlínský kraj 13 19,20 Celkem ,00 Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 1_1 pracoviště interního lékařství Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Ročenka VZP ČR za rok kapitola 21

22 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 1_7 pracoviště kardiologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Ročenka VZP ČR za rok kapitola Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 1_9 pracoviště revmatologie Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

23 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 2_2 pracoviště klinické hematologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 2_3 pracoviště přenosných nemocí Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Ročenka VZP ČR za rok kapitola 23

24 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 2_5 pracoviště tuberkulózy a respiračních nemocí Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Ročenka VZP ČR za rok kapitola Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 2_6 pracoviště klinické farmakologie Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

25 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 2_7 pracoviště alergologie a klinické imunologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 2_9 pracoviště neurologie Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Ročenka VZP ČR za rok kapitola 25

26 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 3_1 pracoviště pediatrie Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Ročenka VZP ČR za rok kapitola Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 3_5 pracoviště psychiatrie Psychiatrické léčebny Obor 3_5 Pracoviště psychiatrie Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Psychiatrické léčebny Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

27 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 4_1 pracoviště pracovního lékařství Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 4_2 pracoviště klinické onkologie (bez radiační onkologie) Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Ročenka VZP ČR za rok kapitola 27

28 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 4_3 pracoviště radioterapie a radiační onkologie Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Ročenka VZP ČR za rok kapitola Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 4_4 pracoviště dermatovenerologie Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

29 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 4_7 pracoviště nukleární medicíny Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 5_1 pracoviště chirurgie Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Ročenka VZP ČR za rok kapitola 29

30 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 5_3 pracoviště úrazové chirurgie Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Ročenka VZP ČR za rok kapitola Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 5_5 pracoviště kardiochirurgie Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

31 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 5_6 pracoviště neurochirurgie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 6_1 pracoviště plastické chirurgie Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) Intenzivní Celkem Standardní péče péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Ročenka VZP ČR za rok kapitola 31

32 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 6_2 pracoviště popáleninové medicíny Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Ročenka VZP ČR za rok kapitola Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 6_5 pracoviště čelistní a obličejové chirurgie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

33 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 6_3 pracoviště gynekologie a porodnictví Obor 6_3 pracoviště gynekologie a porodnictví - předporodní specializovaná péče Obor 3_4 pracoviště neonatologie Obor 6_3 pracoviště gynekologie a porodnictví Obor 6_3 předporodní specializovaná péče Obor 3_4 pracoviště neonatologie Počet lůžek Počet lůžek Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Počet smluvních ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Počet smluvních ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Intenzivní péče Ročenka VZP ČR za rok kapitola 33

34 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 6_6 pracoviště ortopedie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 6_7 pracoviště ortopedické protetiky Ročenka VZP ČR za rok kapitola Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

35 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 7_1 pracoviště otorinolaryngologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 7_2 pracoviště foniatrie Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Ročenka VZP ČR za rok kapitola 35

36 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 7_5 pracoviště oftalmologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 7_6 pracoviště urologie Ročenka VZP ČR za rok kapitola Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

37 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 7_8 pracoviště anesteziologicko-resuscitační Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj 7 52 Plzeňský kraj 4 37 Karlovarský kraj 1 17 Ústecký kraj 6 39 Liberecký kraj 6 27 Královéhradecký kraj 5 31 Pardubický kraj 5 34 Vysočina 5 27 Jihomoravský kraj Olomoucký kraj 8 62 Moravskoslezský kraj Zlínský kraj 5 33 Celkem Ročenka VZP ČR za rok kapitola 37

38 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Ročenka VZP ČR za rok kapitola Část C Akutní a následná lůžková péče k Následná péče Psychiatrické léčebny OLÚ TRN OLÚ rehabilitace OLÚ ostatní LDN Ošetřovatelská lůžka Hospic Počet lůžek následné Počet smluvních ZZ (IČ) *) Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) *) Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) *) Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) *) Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ *) **) Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) *) Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) *) Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Počet lůžek péče celkem *) včetně ZZ začleněných v rámci jiného ZZ **) 1 LDN poskytuje péči ve 2 krajích 38

39 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 1_6 pracoviště geriatrie Obor 2_1 pracoviště fyziatrie a rehabilitačního lékařství Obor 5_1 a 2_1 spinální jednotka OCHRIP (oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče) Počet smluvních ZZ (IČ) Obor 1_6 pracoviště geriatrie Obor 2_1 pracoviště fyziatrie a reh. lékařství Spinální jednotka obor 5_1 a 2_1 OCHRIP Počet lůžek Počet lůžek Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Počet smluvních ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Počet smluvních ZZ (IČ) Celkem Intenzivní péče Následná péče Počet smluvních ZZ (IČ) Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Počet lůžek Ročenka VZP ČR za rok kapitola 39

40 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Část D Lázně a ozdravovny k Počet smluvních ZZ (IČZ) Počet lůžek Lázně Ozdravovny Celkem Lázně Ozdravovny Celkem Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem (IČZ) Část E DRNR, ZZS, LSPP k Ročenka VZP ČR za rok kapitola Počet ZZ (IČ) DRNR ZZS LSPP Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

41 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Část F Přehled o nákladné zdravotnické technice k Název Počet nasmlouvaných přístrojů Počítačový tomograf 119 Magnetická rezonance 33 Angiografický komplet 82 Přístroje pro radioterapii Lineární urychlovač 27 Kobaltový zářič 17 RTG simulátor pro radioterapii 25 Plánovací 3D systém pro radioterapii 27 RTG skiaskopicko-skiagrafický přístroj s velkou rozlišovací schopností 144 Gamakamera 96 Litotryptor (neinvazivní na principu rázové vlny) 30 Hyperbarická komora 13 Mamografický RTG přístroj 132 Hemodialyzační přístroj RTG celotělový dvoufotonový kostní denzitometr 32 PET 4 PET / CT 2 Ročenka VZP ČR za rok kapitola 41

42

43 4. kapitola 2006 Náklady na zdravotní péči Ročenka VZP ČR za rok kapitola

44 NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI Kapitola 4 Náklady na zdravotní péči Náklady na zdravotní péči se rozumí čerpání základního fondu zdravotního pojištění na základě vykázaných výkonů zdravotní péče poskytnuté zdravotnickými zařízeními. V tabulce T 4.1 údaje uvedené u jednotlivých krajských poboček VZP zahrnují náklady na zdravotní péči vykázanou zdravotnickými zařízeními dle jejich sídla působnosti, nikoliv dle trvalého bydliště pacienta/pojištěnce VZP ČR. Segment Stomatologie zahrnuje náklady na zdravotní péči vykázanou stomatologickými zdravotnickými zařízeními. Segment Ambulance zahrnuje náklady na zdravotní péči vykázanou ambulantními zdravotnickými zařízeními (odbornosti praktických lékařů, specialistů, dále diagnostická zdravotní péče, rehabilitační péče, domácí péče, doprava ambulantních zdravotnických zařízení, lékařská služba první pomoci). Segment Hospitalizace zahrnuje náklady na zdravotní péči vykázanou lůžkovými zdravotnickými zařízeními (nemocnice, odborné léčebné ústavy, léčebny pro dlouhodobě nemocné) včetně zdravotní péče poskytované v těchto zařízeních ambulantně. Segment Doprava a ostatní zahrnuje vykázané náklady na dopravu pacientů/pojištěnců VZP ČR (dopravní zdravotní služba, zdravotnická záchranná služba, z ostatních nákladů dárcovství kostní dřeně). Tabulka T 4.2 obsahuje celkové náklady na zdravotní péči v členění dle věkové skupiny a pohlaví pojištěnce v roce Náklady jsou vypočteny podle 4 vyhlášky č. 644/2004 Sb., tj. přes mechanismus nákladových indexů. Ohodnocení péče je jednotné pro všechny zdravotní pojišťovny. Náklady takto vypočtené se liší od nákladů evidovaných v účetnictví. Tabulka T 4.3 obsahuje průměrné celkové náklady na zdravotní péči na jednoho pojištěnce VZP ČR v členění dle věkové skupiny a pohlaví pojištěnce v roce Náklady jsou stejně jako v tabulce T 4.2 vypočteny podle 4 vyhlášky č. 644/2004 Sb., tj. přes mechanismus nákladových indexů. Rovněž ve výpočtu použité průměrné počty pojištěnců v jednotlivých skupinách podle věku a pohlaví jsou stanoveny podle 4 odst. 2 vyhlášky č. 644/2004 Sb. Ročenka VZP ČR za rok kapitola 44

45 NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI T 4.1 Náklady na zdravotní péči v členění dle kraje a segmentu péče v roce 2006 Stoma tologie Ambulance Hospitalizace Doprava a ostatní Péče v zahraničí Lázně Ozdravovny ambulantní ZZ Léky Zdravotnické prostředky lůžková ZZ ambulantní ZZ Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Praha - Ústř. pojišťovna Celkem Údaje v tis. Kč lůžková ZZ Celkem Ročenka VZP ČR za rok kapitola 45

46 NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI T 4.2 Celkové náklady na zdravotní péči v členění dle věkové skupiny a pohlaví pojištěnce v roce 2006 Věková skupina Náklady v tis. Kč Muži Ženy Celkem 0 4 roky let let let let let let let let let let let let let let let let let a více Celkem Poznámka: Náklady jsou vypočteny podle 4 vyhlášky č. 644/2004 Sb., tj. přes mechanismus nákladových indexů. Ohodnocení péče je jednotné pro všechny ZP. Náklady takto vypočtené se liší od nákladů evidovaných v účetnictví. Ročenka VZP ČR za rok kapitola T 4.3 Průměrné celkové náklady na zdravotní péči na 1 pojištěnce v členění dle věkové skupiny a pohlaví pojištěnce v roce 2006 Věková skupina Náklady v Kč Muži Ženy Celkem 0 4 roky let let let let let let let let let let let let let let let let let a více Průměr Poznámka: Náklady jsou vypočteny podle 4 vyhlášky č. 644/2004 Sb., tj. přes mechanismus nákladových indexů. Ohodnocení péče je jednotné pro všechny ZP. Náklady takto vypočtené se liší od nákladů evidovaných v účetnictví. Rovněž ve výpočtu použité průměrné počty pojištěnců v jednotlivých skupinách podle věku a pohlaví jsou stanoveny podle 4 odst. 2 vyhlášky č. 644/2004 Sb. 46

47 5. kapitola 2006 Činnost zdravotnických zařízení Ročenka VZP ČR za rok kapitola

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 ROČENKA Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen Pojišťovna nebo VZP ) připravila

Více

ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY za roky 2004 a 2005 ROČENKA 2004 VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ÚVOD DO ROČENKY ZA ROKY 2004 A 2005 Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2010

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2010 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2010 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2010 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

ročenka VZP ČR za rok 2014

ročenka VZP ČR za rok 2014 ročenka VZP ČR za rok 2014 www.vzp.cz Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2014 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou i odbornou veřejnost další

Více

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17 Vážení přátelé, dnes se vám dostává do rukou Ročenka Všeobecné zdravotní pojiš ovny České republiky za rok 2003. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové podobě. Pokud máte zájem o Ročenku za rok 2001 a

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 14. 8. 2018 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2012 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2012 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.11.2004 78 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003 Všechny údaje v této aktuální informaci se týkají evidenčního

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 6 10.5.2004 Síť zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji k 31.12.2003 Koncem

Více

Komentáře k tabulkám Ročenky VZP ČR za rok 2011

Komentáře k tabulkám Ročenky VZP ČR za rok 2011 Komentáře k tabulkám Ročenky VZP ČR za rok 2011 Kapitola 1 Pojištěnci VZP V souladu s vymezením daným platným zněním zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, byli v roce 2011 účastníky veřejného

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 11. 2011 56 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2011 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Více

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2013 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2012

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 10. 2012 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2012 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2004

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2.12.2005 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2004 Physicians, dentists and pharmacists 2004 V České

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 2. 2008 3 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2006 Physicians, dentists and pharmacists 2006 Souhrn V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2011

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2012 65 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2011 Physicians, dentists and pharmacists 2011 V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2008 51 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2007 Physicians, dentists and pharmacists 2007 Souhrn V České

Více

Ročenka VZP ČR za rok 2016

Ročenka VZP ČR za rok 2016 1 Ročenka VZP ČR za rok 2016 Obsah Kapitola I. Pojištěnci VZP... 3 Část A Pojištěnci VZP... 3 Část B Pojištěnci VZP dle způsobu platby pojistného... 5 Kapitola II. Výběr pojistného... 6 Kapitola III. Síť

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2003

Zdravotnická zařízení v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15.4.2004 18 Zdravotnická zařízení v roce 2003 Od 1.1.2003 byla v souladu se zákonem č. 290 / 2002 Sb. převedena většina

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 29. 8. 2017 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2008

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2009 65 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2008 Physicians, dentists and pharmacists 2008 Souhrn V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 54 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2012 Physicians, dentists and pharmacists 2012 V České

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví kého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 2 30.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v roce 2002 Ke konci roku 2002 existovalo na území kého kraje

Více

Obsah. Ročenka VZP ČR za rok Kapitola I. Pojištěnci VZP ČR Část A Pojištěnci VZP ČR... 3

Obsah. Ročenka VZP ČR za rok Kapitola I. Pojištěnci VZP ČR Část A Pojištěnci VZP ČR... 3 Vzp čr Ročenka za rok 2017 Obsah Kapitola I. Pojištěnci VZP ČR... 3 Část A Pojištěnci VZP ČR... 3 Část B Pojištěnci VZP ČR dle způsobu platby pojistného... 4 Kapitola II. Výběr pojistného... 7 Kapitola

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku 4. Zdravotní péče Hlavní město Praha je na tom z hlediska zdravotní péče pro mladé lidi velmi dobře. Praha disponuje nadprůměrným počtem lékařů na 1 tisíc mladých lidí ve věku do 18 let, i více než 25

Více

Lůžková péče Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Lůžková péče Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. Lůžková péče 2001 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za roky 1975-1993.

Více

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů 152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. g) zákona č.

Více

Regulační poplatky a doplatky za léky

Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační 184 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Ročenka za rok 2010 Regulační Regulační a limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely byly zavedeny od 1.

Více

6 Regulační poplatky a d o p l a t k y z a l é k y

6 Regulační poplatky a d o p l a t k y z a l é k y Regulační poplatky a doplatky za léky Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační poplatky a limity regulačních poplatků a doplatků za léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely byly

Více

Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2002

Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2003 65 Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2002 Řada lékařů

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky

kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky 164 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky / ročenka Kapitola 6. Kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační poplatky a limity

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2017

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2017 Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ornapwj4neu) N Á V R H II. VYHLÁŠKA ze dne 207 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 85/2009

Více

../.Sb. VYHLÁŠKA. ze dne xx.xx.xxxx. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

../.Sb. VYHLÁŠKA. ze dne xx.xx.xxxx. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů ../.Sb. VYHLÁŠKA ze dne xx.xx.xxxx o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. písm. g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání

Více

Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2001

Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 12. 2002 61 Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2001 Řada lékařů

Více

Vyhláška č. 152/2018 Sb.

Vyhláška č. 152/2018 Sb. z 5 5.8.08 9:54 Vyhláška č. 5/08 Sb. Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/08-5 Částka 80/08 Platnost od 03.08.08 Účinnost od Budoucí znění

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy s klinickými daty pro roky 2015

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy s klinickými daty pro roky 2015 Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR Výkazy s klinickými daty pro roky 2015 Program statistického zjišťování Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2018

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2018 II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 08 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 85/009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2008

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 02. 2009 2 Nemocnice v České republice v roce 2008 Hospitals in the Czech Republic in 2008 Souhrn Koncem roku bylo

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Lůžková péče 2000. Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Lůžková péče 2000. Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. Lůžková péče 2000 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za roky 1975-1993.

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2009

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 3. 2010 5 Nemocnice v České republice v roce 2009 Hospitals in the Czech Republic in 2009 Souhrn Koncem roku 2009

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2010

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 7. 2011 37 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2010 Health Establishments in the CR in 2010 Souhrn Tato aktuální

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2008

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 6. 2009 20 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2008 Health Establishments in the CR in 2008 Souhrn Tato aktuální

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 2. 2015 1 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013 Physicians, dentists and pharmacists 2013 V České

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2011. Health Establishments in the CR in 2011

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2011. Health Establishments in the CR in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2012 25 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2011 Health Establishments in the CR in 2011 Souhrn Tato aktuální

Více

Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví v r. 2016

Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví v r. 2016 Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví v r. 216 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví - Sekce ekonomická NZIS Report č.1

Více

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, POHLED VZP

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, POHLED VZP ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, POHLED VZP DOSTUPNOST A KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE Místní a časová dostupnost (Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.) Místní dostupnost určuje, v jakém běžném dojezdovém čase musejí být

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 28.4.2003 Nemocnice v Moravskoslezském kraji k 31.12.2002 V Moravskoslezském kraji

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2012

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 3. 2013 4 Souhrn Nemocnice v České republice v roce 2012 Hospitals in the Czech Republic in 2012 K 31. 12. 2012

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2009

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 6. 2010 30 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2009 Health Establishments in the CR in 2009 Souhrn Tato aktuální

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.10.2003 5 Hospitalizovaní v nemocnicích Hlavního města Prahy podle kraje bydliště v

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2010

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 3. 2011 4 Nemocnice v České republice v roce 2010 Hospitals in the Czech Republic in 2010 Souhrn Koncem roku 2010

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2012. Health Establishments in the CR in 2012

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2012. Health Establishments in the CR in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 8. 2013 30 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2012 Health Establishments in the CR in 2012 Souhrn Tato aktuální informace

Více

PŘEHLED POUŽITÝCH ČÍSELNÍKŮ

PŘEHLED POUŽITÝCH ČÍSELNÍKŮ O PŘEHLED POUŽITÝCH ČÍSELNÍKŮ Referenční registr NRPZS (v. 1.0-20. 5. 2016) 1 OBSAH 2 Přehled zkratek... 2 3 Číselníky využívané správními úřady... 3 3.1 AkademickyTitul Titul před jménem... 3 3.2 DruhPece

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 2 5.5.2003 Síť zdravotnických v roce 2002 Na konci roku 2002 bylo v Pardubickém kraji

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období NZIS REPORT č. K/11 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období NZIS REPORT č. K/11 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období 2014 2017 NZIS REPORT č. K/11 (08/2018) Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie

Více

158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části

158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části 158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm.

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. Ekonomika III. Základy ekonomiky. PC, POWER POINT, dataprojektor

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. Ekonomika III. Základy ekonomiky. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2006

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 5. 2007 16 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2006 Health Establishments in the CR in 2006 Souhrn Tato aktuální

Více

Síť zdravotnických zařízeních a činnost lůžkových zdravotnických zařízení v České republice

Síť zdravotnických zařízeních a činnost lůžkových zdravotnických zařízení v České republice Výběrová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky 21.října 2009 Síť zdravotnických zařízeních a činnost lůžkových zdravotnických zařízení v České republice Romana Malečkov ková ÚZIS ČR

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.4.2005 12 Zdravotnická zařízení v roce 2004 Health establishments in 2004 Souhrn Tato aktuální informace charakterizuje

Více

Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky

Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační poplatky a limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely (dále PZLÚ) byly zavedeny od 1. ledna 2008

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2005

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4.4.2006 9 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2005 Health Establishments in the CR in 2005 Souhrn Tato aktuální informace

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2015

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2015 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 215 Autoři: Ing. Markéta Bartůňková, Bc. Jan Jann, Mgr. Jan Žofka, Ing. Michal Kratochvíl, Ing. Zdena Nováková,

Více

Síť zdravotnických zařízení 2001

Síť zdravotnických zařízení 2001 Síť zdravotnických zařízení 2001 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Síť zdravotnických zařízení Řada: Zdravotnická

Více

Obory specializačního vzdělávání lékařů

Obory specializačního vzdělávání lékařů Obory specializačního vzdělávání lékařů 1. Anesteziologie a resuscitace Garant oboru: prim. MUDr. Bohuslav Kuta, MBA, Oddělení anesteziologicko resuscitační Tel.: 38 787 4000, e-mail: kuta@nemcb.cz Akreditace

Více

Nemocnice 21. století

Nemocnice 21. století Nemocnice 21. století Úvod 1. část DOPORUČENÉ PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ -LÉKAŘI Česká lékařská komora sleduje se znepokojením prohlubující se nedostatek kvalifikovaných lékařů a zdravotních

Více

Problémy akutní lůžkové péče a potřeba změn v systému úhrad

Problémy akutní lůžkové péče a potřeba změn v systému úhrad Seminář k úhradám akutní lůžkové péče, Praha 30.4. 2019 VZ PSP ČR Problémy akutní lůžkové péče a potřeba změn v systému úhrad prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. Problémy akutní lůžkové péče v ČR dle dat Národního

Více

Model systémového zajištění urgentní péče v České republice. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví Roman Prymula, náměstek pro zdravotní péči

Model systémového zajištění urgentní péče v České republice. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví Roman Prymula, náměstek pro zdravotní péči Model systémového zajištění urgentní péče v České republice Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví Roman Prymula, náměstek pro zdravotní péči 19.9.2019 Co je urgentní příjem? Urgentní příjem (UP) je specializované

Více

Národní registr zdravotnických pracovníků

Národní registr zdravotnických pracovníků Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů ve znění vyhlášek č. 361/2010

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj:

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: PLATNÉ ZN NÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZM N 21 Atestační zkouška (1) Specializační vzdělávání se ukončuje atestační zkouškou před oborovou atestační komisí podle zkušebního řádu stanoveného prováděcím

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

typ pracoviště 185/2009 Sb.) do: diabetologie II. typ endokrinologie II. typ není programen určeno

typ pracoviště 185/2009 Sb.) do: diabetologie II. typ endokrinologie II. typ není programen určeno Akreditace k uskutečňování vzdělávacích programů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně získala akreditaci k uskutečňování vzdělávacích programů : A. Vzdělávání lékařů ZÁKLADNÍ OBORY MZ - potvrzení souladu

Více

Úhradová vyhláška na rok 2010

Úhradová vyhláška na rok 2010 Úhradová vyhláška na rok 2010 Makroekonomické předpoklady výběru pojistného v roce 2010 Promítnutí růstu nezaměstnanosti z 4,9% na 9% Promítnutí zvýšení počtu důchodců cca 40 tis. ročně Očekávaný mzdový

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/5 (08/2018) Stručný přehled

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období NZIS REPORT č. K/9 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období NZIS REPORT č. K/9 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/9 (08/2018) Stručný přehled činnosti oboru chirurgie

Více

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE Z POHLEDU VZP

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE Z POHLEDU VZP OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE Z POHLEDU VZP OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE Možnosti úhrady a příspěvků Očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění Zákon přesně stanoví skupiny pojištěnců, kterým zdravotní pojišťovny

Více