Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí"

Transkript

1 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky Orel Hudba Praha Letos s podtitulem: Hrozily nám bouřky, přesto vyšlo slunce... Děkujeme všem účinkujícím za vynikající výkony na jevišti i dalších stanovištích a návštěvníkům slavností za účast a skvělou atmosféru po celý den a na všech místech. Organizační štáb DMS Vážení spoluobčané, opět nastává čas dovolených, čas regenerace duševních a fyzických sil. Ještě před tím, než se rozjedete na vámi vybraná místa, kde budete trávit příjemné chvíle klidu a odpočinku, chci vám vyjádřit upřímné poděkování za vaši občanskou aktivitu v projektech, které město organizovalo a organizuje. Za projekty, které organizujete vy a které obohacují dění ve městě. Díky vám je Dobříš stále vnímána jako komunita navzájem se podporujících občanů. Jako město se spoustou příjemných kulturních a sportovních akcí. Jako město, kde se dobře žije. Všichni víme, že nás po návratu z dovolených čekají v říjnu další volby. Tentokrát volby komunální a pro naši oblast i volby do Senátu Parlamentu České republiky. Ano, voleb je dost. Nechci polemizovat a diskutovat, které volby jsou důležitější. Komunální volby ale vnímám jako důležitý bod, mezník, jak se budou města dále rozvíjet, jakým směrem a jaká bude ve městě panovat atmosféra a nálada, jaká bude politická reprezentace. To platí samozřejmě i pro naše město. Dobříš je v širokém okolí vnímána jako město, kde není korupce, klientelismus, kde je absence afér, kde panuje příjemná atmosféra. V době dovolených, v době volného času budeme mít možnost se zamyslet nad tím, co se za poslední čtyři roky událo. Co se podařilo, co se naopak nedaří, kde jsou rezervy a nedostatky. Zachovejme si odstup a nadhled. Zachovejme si vzájemný respekt a vysokou kulturu diskuse. Ještě jednou mi dovolte poděkovat vám za to, co pro Dobříš děláte a popřát vám příjemnou a ničím nerušenou dovolenou. Mgr. Jaroslav Melša, starosta města Dobříše Prezentace činnosti složek IZS mezi žáky základních škol na Dobříši Ve středu 18. června 2014 uspořádalo město Dobříš spolu se strážníky Městské policie Dobříš na fotbalovém stadiónu MFK v Dobříši pro žáky tříd dobříšských základních škol akci s názvem Dopoledne se složkami IZS. Tato akce byla realizována v rámci prevence kriminality a jejím cílem bylo hlouběji děti seznámit s činností klíčových složek Integrovaného záchranného systému v Dobříši. Zajímavého dopoledne se účastnilo 485 dětí se svým pedagogickým doprovodem. Ze složek IZS se prezentovala svou činností Městská policie Dobříš v počtu 6 strážníků + 1 služební pes, 2 členové ZZS stanice Dobříš se sanitním vozidlem, 4 příslušníci HZS ČR stanice Dobříš s hasičskou technikou, 5 příslušníků dobrovolných hasičů a několik nejmladších hasičů města Dobříše s hasičskou technikou, 1 policistka Preventivně informační skupiny Policie ČR ÚO Příbram a 12 příslušníků SPJ Policie ČR ÚO Příbram s veškerou výzbrojí. Akci zahájil starosta města Dobříše p. Mgr. Jaroslav Melša. Přivítal účastníky a zároveň poděkoval všem členům IZS a pozvaným složkám za vstřícnost při realizaci této akce. Poté už začal samotný program prezentací jednotlivých složek. Po skončení programu jsme byli ujištěni samotnými účastníky, že tato akce splnila svůj cíl, pro který byla organizována, a navíc rozšířila žákům vědomosti v oblasti řešení krizových situací. Václav Svoboda, strážník psovod a preventista za MP Dobříš

2 2 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Slovo místostarosty Vážení čtenáři, občané města, snažím se zde odpovídat alespoň na část vašich dotazů. Pro toto dvojčíslo si však dovolím změnu. Reaguji zde na jediný opakující se dotaz, tentokrát lidí přijíždějících do našeho města. Dále si dovolím malé ohlédnutí za dotazy a odpově mi z této rubriky. Dotaz: Kdy bude dostatečně viditelně označeno parkoviště P+R a zjednodušen způsob parkování? Doufám, že do konce prázdnin, i když jsem o to usiloval již na jaře letošního roku. Dostatečné označení bylo navrženo formou pevných cedulí přímo, připevnitelných na boky sloupů u vjezdu a tím i dostatečně viditelných z pohledu přijíždějícího řidiče. Informační cedule byly připraveny do výroby. Bohužel jsem se nesetkal s pochopením vedení radnice. Takže zatím nic není a přijíždějící nadále místo vjezdu často minou. Technické řešení pro zjednodušený způsob parkování pouze na jeden lístek je připraveno a také v rozpočtu schváleno. Nyní bohužel nastala překážka na straně poskytovatele dotace o výklad změny projektu po dokončení. Věřím, že se obě nedorozumění odstraní. Během minulých tří let, kdy tato rubrika vznikla, jsme spolu řešili řadu témat a problémů. Dovolím si proto malé ohlédnutí. Procházel jsem zpátky všechna čísla DL a zjistil, že i díky vám a vašim postřehům, připomínkám a podnětům se město postupně měnilo v lepší místo pro život. Vaše dotazy se pravidelně týkaly především úklidu a čistoty města, stavu zeleně, vyvážení kontejnerů, oprav komunikací nebo chodníků. Občas i jiných témat od stavu náměstí během jeho výstavby, přes výstavbu ulic Hálkova a Bořivojova, problematiku přechodů ve městě, výstavbu nových zámeckých schodů, úpravu parkovacích míst před prodejnou COOP až po P+R parkoviště a některé další. Řada úprav a změn ve městě tak vycházela i z vašich podnětů a realizovala se. To je skvělé. Považuji za dobré, že se v DL díky této rubrice objevovalo i něco dalšího z chodu města, než strohé záznamy z jednání rady města nebo zastupitelstva. Je před námi léto, období tzv. okurkové sezóny pro média, kdy se hledá cokoliv senzačního. Doufám, že nic z různých kauz z vyšší politiky, které hýbou médii, se našeho města nedotkne. Přeji nám, aby toto letní období období prázdnin, bylo kouzelné zvláště pro naše děti a vnoučata. Je to doba vhodná pro relaxaci, klid a odpočinek. Doba rodinných dovolených a příjemně strávených chvil s přáteli. Přeji vám všem hezké zážitky, příjemnou dovolenou a na podzim na slyšenou nebo vlastně na počtenou. Mgr. Jan Bláha, místostarosta města Dobříše Stanovisko města k tématu Muzeum rukavic: Radě města Dobříše byla doručena žádost Muzejního spolku o.s. o vyjádření k záměru spolku vybudovat v Dobříši Muzeum rukavic. V žádosti bylo též zmíněno, že spolek na schůzi projednával možnosti přemístění sbírek současné expozice muzea města z prostor v dobříšském zámku a též přesun Informačního centra z budovy ve vlastnictví města do Kopáčkova domu. Rada města po projednání všech variant rozhodla nepřestěhovat současnou expozici muzea města Dobříše ze zámku a Informační centrum ponechat ve stávajících prostorách ve vlastnictví města v budově č.p.106 na Mírovém náměstí. Dále rada města konstatovala, že soukromý projekt zřízení muzea rukavic vítá a podporuje jej, a to stejným způsobem jako podporuje činnosti jiných neziskových organizací formou grantu z Fondu sportu kultury a volného času. Pro rok 2014 byla zastupitelstvem města schválena do Fondu sportu, kultury a volného času částka Kč. Následně bylo komisí posouzeno 42 žádostí neziskových organizací, které podaly žádost o grant na činnost organizace nebo konkrétní akci. Pro přidělení financí bylo komisí doporučeno 39 žádostí mezi které bylo zastupitelstvem a radou města rozděleno Kč. Jednou z žádostí, které rada města schválila finanční podporu byla i žádost Muzejního spolku. Tolik na vysvětlenou k různým informacím ke vzniku Muzea rukavic. Mgr. Jaroslav Melša, starosta města Dobříše Vážení občané města Dobříše, článkem o bezpečnosti ve městě Dobříši uzavírám cyklus článků, ve kterých jsem vás stručně informoval o základních faktech z různých oblastí veřejného života. O dodržování zákonů, zajiš ování veřejného pořádku a bezpečnosti osob a jejich majetku se stará 13 strážníků městské policie. MP využívá pro plnění úkolů jedno motorové vozidlo a dvě jízdní kola. Strážníci MP zajiš ují nepřetržitou službu 24 hod. denně. Ve službě jsou vždy 2 až 3 strážníci. K zajištění větší bezpečnosti obyvatel pomáhá významně městský kamerový systém a fotopasti. Zvýšil se tím monitoring sběrných míst separovaného odpadu s efektem znatelného poklesu nepořádku v těchto místech. Kamerový systém pak pomáhá zejména při odhalování pachatelů nejrůznějšího protiprávního jednání. Základní oblastí činnosti městské policie je zajiš ování veřejného pořádku, odstraňování autovraků, dodržování veřejných vyhlášek a nařízení, zajiš ování celoměstských akcí. Strážníci MP v rámci prevence kriminality pořádají ve školách různé akce, přednášky a besedy. Ve své přednáškové činnosti se také zaměřují na seniory, kteří se často stávají obě mi trestné činnosti. V oblasti dopravy je činnost směřována k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Dovolte, abych uvedl pár čísel za rok Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení byl Celková finanční částka za uložené pokuty v blokovém řízení byla Kč Poplatky za odchyt psů činily Kč Počet přestupků předaných do správního řízení 28 Počet předvedených a hledaných osob 8 Počet nalezených odcizených vozidel 5 Počet odchycených zvířat (psů, koček, hadů atd.) 85 Počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu 35 Počet odhalení pachatelů pomocí kamerového systému 21 Městská policie je neustále nucena reagovat na nové požadavky občanů a celkovou bezpečnost ve městě, kterou zajiš uje ve spolupráci s obvodním oddělením Policie ČR v Dobříši. Například probíhají společné kontroly restauračních zařízení zaměřené na dodržování zákazu podávání alkoholu osobám mladším 18 let, dodržování obecně závazné vyhlášky o provozu výherních automatů a vyhlášky o omezení doby hostinských provozoven. Oproti minulým letům je zaznamenáván mírný pokles všech ukazatelů trestné činnosti. Dobříš je po bezpečnostní stránce stabilizovaná a lze konstatovat, že na úseku veřejného pořád- ku nedochází za poslední období k událostem, které by svou povahou, závažností nebo společenskou nebezpečností nasvědčovaly o zhoršení bezpečnostní situace. Na Dobříši se občas mluví o problému drog a drogové scéně. I tato oblast je konzultována a řešena s orgány Policie ČR, které mají své postupy a informace, které podléhají zvláštnímu režimu. Na základě informací, které mám k dispozici a které mohu uveřejnit, mohu konstatovat, že Dobříš je ve srovnání s podobně velkými městy pod průměrem a nepatří ani zdaleka k problémovým městům. Je však jasné, že hlavním úkolem MP je pokračovat ve zkvalitňování a prohlubování úrovně práce na všech úsecích činnosti. Městská policie je složkou, která slouží občanům města, chrání životy, zdraví a majetek a zajiš uje klidný a bezpečný život ve městě. V závěru mého článku, vás chci, vážení spoluobčané, požádat o větší spolupráci s městskou policií. Neváhejte a okamžitě volejte MP, kdykoli budete svědky porušování veřejného pořádku. MP nemůže být všude, ale pokud dostane včas upozornění, může být dopadení pachatele úspěšné. Všichni si přejeme pohybovat se po městě bezpečně a nebýt ohrožováni. Do určité míry je to úkol společný. S přáním krásných, klidných letních dnů. Mgr. Jaroslav Melša, starosta města Dobříše

3 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 3 Dobříš bezbariérové úpravy chodníků, I. etapa Město Dobříš uspělo se žádostí o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Dobříš bezbariérové úpravy chodníků, I. etapa. Trasa projektu vede od Městské knihovny Dobříš a sportovní haly, dále podél ulice Školní k Základní škole Komenského. V lokalitě před městskou knihovnou dojde k vybudování nového chodníkového tělesa, dále dojde k rekonstrukci stávajícího chodníku tak, aby byly splněny všechny požadavky bezbariérovosti. Trasa končí u Komenského náměstí, kde dojde k rekonstrukci stávajících přechodů pro chodce před budovou Základní školy Komenského. Tento projekt je součástí záměru bezbariérové trasy DOBŘÍŠ MĚSTO BEZ BARIÉR, který byl schválen Úřadem vlády ČR dne a jehož cílem je postupné odstraňování překážek na území města Dobříše. Celkové náklady akce jsou Kč. Výše dotace ze SR činí Kč. Město Dobříš se bude podílet na spolufinancování projektu ve výši Kč. Realizace stavby se předpokládá v termínu 7/ /2014. Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka Top akce Turistické novinky LÉTO 2014 Dobříšsko, Novoknínsko, Střední Povltaví koncert Lucie Bílé, Letní kino Nový Knín, koncert kapely GARAGE & Tony Ducháček, Davle, Dobříšské regionální trhy, Novoknínský triatlon, Nový Knín, Summer fest Dobříš, KD Dobříš, koncert skupiny NO NAME, Letní kino Nový Knín, Rybí hody, zámek Dobříš, Dračí lodě Štěchovice, vltavanstechovice.webnode.cz let Sokol Rosovice, hřiště Rosovice, Dobříšské regionální trhy, Pou ová soutěž v požárním útoku, hřiště Stará Hu, Cyklo-Market Day by Night, SK Vlaška Dobříš, Michal na hraní, Letní kino Nový Knín, Koncert kapely Brutus, Davle, Buš muž (triatlon), Buš, Naučná stezka Svatojánské proudy byla renovována Moráň zaniklá ves při Vltavě / dodatek Svatojánské proudy jsou jistě jedním z nejkrásnějších úseků Vltavy a jsou oblíbené jak běžnými návštěvníky, tak trempy, kteří zde založili Ztracenku, jednu z nejstarších osad. Tímto místem také prochází naučná stezka dlouhá 8,5 km, která byla na podzim loňského roku zrekonstruována a osazena novými naučnými prvkami. Stezka má 15 zastavení věnujících se životu na Vltavě, na skalách a v oboře, historii vorařství i trampingu, přehradám vltavské kaskády i obcím Třebenice a Štěchovice. Naučné cedule obsahují QR kódy, pomocí nichž si lze např. poslechnout trampské písně nebo prohlédnout rozsáhlé fotogalerie. Pro děti jsou navíc připraveny dva interaktivní prvky. Renovaci provedlo ČSOP Zvoneček v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Foto: Vojtěch Pavelčík Nová kniha navazuje na již vydanou publikaci Moráň zaniklá ves při Vltavě, kterou doplňuje o nově získané materiály a zpřesňuje některé skutečnosti v původní knize uvedené. Hlavní část této publikace tvoří unikátní a doposud nepublikovaný soubor 16 fotografií z Moráně z léta Více informací na Zvýšení komfortu sběru použitého textilu Na území města byl umístěn již čtvrtý kontejner na sběr použitého textilu. Byl zvolen prostor kontejnerového stání u prodejny Bedřich v ulici Čs. armády. Od roku 2012 spolupracuje město Dobříš se společností Diakonie Broumov na sběru použitého textilu pro charitativní účely. Na území města byly umístěny tři velké kontejnery: na Větrníku před ubytovnou, u kotelny na křižovatce ulic Plk. B. Petroviče a Part. V. Svobody a ve sběrném dvoře v ulici Na Chmelnici. Tuto službu občané našeho města intenzivně využívají. V roce 2013 bylo z našich sběrných míst odvezeno skoro 60 tun vyřazeného textilu a ostatních sbíraných komodit a letos v květnu dokonce 6,2 t. V porovnání s městy podobné velikosti lámeme rekordy. Odložením použitého oblečení, textilu, obuvi, kabelek a dětských hraček do hnědých kontejnerů pomáháme sociálně slabým spoluobčanům najít uplatnění ve společnosti, dojde k opětovnému využití sesbírané komodity a zároveň chráníme životní prostředí věci nekončí na skládce komunálního odpadu. Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru životního prostředí Dobříšské regionální trhy a Benefice 2014 o prázdninách Také o prázdninách si můžete přijít nakoupit regionální potraviny a výrobky. Západní část Mírového náměstí ožije v sobotu 12. července a 9. srpna od 8.00 do Nákupem čerstvého pečiva můžete také podpořit klub Biják a Pesoklub Dobříš. Své příspěvky do benefice můžete posílat do 1. října 2014 pro Pesoklub na účet veřejné sbírky číslo /0800 a pro klub Biják na číslo účtu /0800. Přispět je možné také do pokladniček umístěných na deseti místech po Dobříši (podatelna MěÚ, Infocentrum, Letizia, Dětský svět, cukrárna Stáňa, lékárna Lege Artis, obuv Professor, květinářství Protea, Pizza Presto, městská knihovna). Zájemci o prodej na trzích se mohou hlásit na u: příp. na telefonu: Barbora Pecháčková Uchytilová, propagace MěÚ Farní charita Starý Knín zve na workshopy i v letních měsících! Srdečně vás zveme na naše další chystané aktivity. Tou nejbližší je připravovaný workshop Práce s tělem, který se uskuteční o prázdninách. Při všech seminářích a workshopech, které pořádáme, zajiš ujeme hlídání dětí. Aktuální informace o konání workshopů najdete na webových stránkách nebo vám je rádi sdělíme na tel. čísle , kde se můžete domluvit také na individuálním poradenství, které v rámci projektu Rodina poskytuje FCH Starý Knín. Poradíme v oblasti psychologické, sociální, právní i zdravotní péče o děti.

4 4 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Summer fest Dobríš š Letní areál za sportovní halou, Dobříš pátek Ocho Ríos Čokovoko Zrní Vees sobota ČOKOVOKO pátek Pětičlenná plzeňská kapela vznikla v roce Ocho Ríos hrají chytlavou taneční hudbu, ze které lze vycítit vliv mnoha žánrů rock, reggae, latino music, blues, ale také ska, funk, world music. Živé a bohaté rytmy doplňují dechy, kytarové a perkusní vyhrávky. Frontman Pavel Malina zpívá své texty španělsky, anglicky a česky. Zvukově se kapela podobá interpretům jako je Manu Chao, Che Sudaka a Spook and the Guay. Ocho Ríos hrají energickou muziku, která nenechá posluchače v klidu, a koncerty jsou vždy jedna velká taneční smrš. RED HOT CHILI PEPPERS revival sobota Pro děti: Divadelní společnost ANPU Praha Čertův švagr pohádka, Chambre Sépareé zábavný kabaret přes klíčovou dírku (pro děti i dospělé) Celtime Bloodline UHO Red Hot Chili Peppers revival Pořádá: Kulturní středisko Dobříš; Partner akce: Dokas Dobříš, s.r.o.; festival podpořilo město Dobříš Vstupné: Pátek 150 Kč; Sobota zdarma pro páteční platící diváky, ostatní 50 Kč Vstupné: Pohádka: Jednotlivé: 50 Kč (rodič se vstupenkou (PÁ nebo SO) zdarma); Rodinné: 30 Kč/os (2 dospělí + min. 2 děti) Čokovoko jsou svérázné Brňačky, které je třeba slyšet naživo. Svou tvorbu Čokovoko přirovnaly k dopravní nehodě většina lidí se podívá, by je potom otřesená. Raperky Adéla a Zuzana. Ta první, uštěpačná a lehce cynická tmavovláska, a vedle ní lehce přecitlivělá blondýna se smyslem pro tragiku a duchovno. Vyparáděné módou, kterou na Východ posílají švýcarské charity, berou na sebe nový prvek tuzemského hip hopu, totiž jeho ženskost. Samy uvádí: Jsme od roku 2006 nejsyrovější a nejznámější z hudebně nenadaných kapel v Brně. (Zdroj: lidovky.cz) VEES pátek Oblíbená revivalová kapela ukončí letošní ročník SFD. Jejich profesionálně zahraný set představuje průřez tvorbou RHCP se všemi slavnými hity. Vzhledem k věrnému a energickému provedení skladeb Redhotů získala tato sympatická partička řadu věrných fanoušků, včetně těch z Dobříše. Pro děti hraje ANPU Praha sobota KAPELY: ZRNÍ pátek Kladenská alternativní skupina Zrní je hlavní hvězdou pátečního programu SFD. Něžný artbrut Kladenskej uhelnej zen, tak zní heslo jedné z nejpůsobivějších kapel Česka. Kombinace jejich hudebních nástrojů není úplně obvyklá. Kromě kytary, bicích nebo baskytary je součástí i flétna a housle. Kapela zpívá zásadně česky, protože, podle jejich vlastních slov, jen v mateřštině dokážou být upřímní až do morku kosti. Naživo zní naprosto úžasně a opojně. Zúčastnit se takového koncertu je rozhodně zážitek. Z jejich hudby a projevu je cítit velká svoboda, která vám dá na chvíli křídla. (Zdroj: studentpoint.cz) Mladá indie/rock'n'rollová tříčlenná kapela z Českých Budějovic. Jejich naprosté zapálení a skromný přístup ve spojení s velmi dobrým ovládnutím nástrojů, které není dnes zdaleka pravidlem, nese své ovoce a tato kapela roste každým dnem. Hlavně se ale musí zažít přímo naživo. Live shows jsou velice energické a bubeník v této kapele není jen ten pomocník vzadu. Není to žádná kopírka, ani revival, je to současná autentická divoká kytarovka. OCHO RÍOS pátek Čertův švagr pohádka. Čert bývá považován za bytost, která svádí lidi ke zlu, ale v českých pohádkách často vystupuje jako bytost vtipná a spravedlivá, co se staví na stranu ubožáků a lidi zlé a hříšné odnáší do pekla. Pohádka na motivy Boženy Němcové je vtipným a výchovným kouskem, ve kterém je díky spravedlivému čertu potrestána pýcha, hrubost a lakota. Chambre Sépareé je asi čtyřminutový zábavný kabaret pro děti, ale i pro dospělé (loutky prožívají drobná erotická dobrodružství), na který se divák kouká klíčovou dírkou. Divadlo ANPU vzniklo v roce 1999, založila jej Bela Schenková a další studenti alternativní větve pražské DAMU. ANPU navazuje na tradici kočovných divadel, užívají masky, loutky a hru stínů.

5 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 5 KULTURA ČERVENEC SRPEN POZOR, vstupenky na dobříšský koncert VY- PSANÉ FIXY v KD v rámci podzimního turné k 20 letům kapely jsou již v prodeji prostřednictvím SMS ticket (www.smsticket.cz) za 175 Kč nebo v předprodeji v trafice U Davida na Dobříši za 160 Kč!!! Neváhejte a vstupenky si zajistěte včas. Děkujeme, že jsme mohli pomoci! Těsně před začátkem 9. festivalu ochotnických divadel paní Eva Wulfová-Jarolímková dostala výborný nápad, že bychom mohli naši radost a zápal zúročit také při pomoci druhým. Slovo dalo slovo a divadelní spolek Kruh byl rázem rozhodnut, že větší část svého dobrovolného vstupného z pátečního vystoupení a celý obsah speciální kasičky, která byla u východu, bude věnovat na dobrou věc. Říkali jsme si, že i malý příspěvek dokáže udělat velkou radost, ale nečekali jsme, že vybereme společně s částí dobrovolného vstupného celkem Kč, tato částka byla společně s mnoha pozdravy a chutným koláčem zaslána Soukromému dětskému domovu SOS 92, o.p.s., do Korkyně. Děkujeme všem divákům, kteří přispěli! A budeme se na vás těšit při dalším představení, z jehož výtěžku bychom chtěli opět pomoci i dalším lidem. Ivan Sutnar Kulturní středisko Dobříš nabízí možnost pronájmu 2 reklamních ploch na zábradlí na světelné křižovatce v centru města. Informace podá sl. Markéta Kurcová, tel.: , Divadelní festival nezklamal! 9. festival ochotnických divadelních souborů byl ve znamení dobré nálady a nezapomenutelných zážitků. Otevřel ho spolek ze Staré Huti s pohádkou Jana Drdy Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert, která byla plná energie a hudby, což poté ocenili diváci mohutným potleskem. V úterý se na divadelních prknech řešily dospělé problémy ve hře Když ty, tak já taky, spolek z Bystřice ukázal svojí obrovskou profesionalitu v klasickém pojetí této hry. Největší uznaní diváků, a to potlesk ve stoje, zažilo Divadlo za Vodou z Čenkova se svojí hrou Nový život, která se odehrávala na dráze. Ve čtvrtek nás čekaly tři různé příběhy ve hře Víš přece, že neslyším, když teče voda, ve kterých se představili herci ze Žebráku. Ukázali, že i ve vyšším věku se dají zažít různá dobrodružství. V pátek festival uzavřela hra domovského souboru Kruh, který představil v premiéře hru Epochální výlet pana Broučka mezi Indiány, ve které si někteří herci zahráli svoji první divadelní roli, za což jim patří veliký obdiv. Celým festivalem provázel Ivan Sutnar, Eva Jarolímková, Irča a Kája Tomíškovi, kteří vyvrátili mýtus o tom, že herec nemůže být i dobrým moderátorem. Děkujeme hlavně divákům a všem, co se na festivalu podíleli. A těšíme se na shledaní při jubilejním 10. ročníku! Ivan Sutnar SPOLEČENSKÁ KRONIKA Blahopřání Dne oslaví krásných 90 let paní Marie Mottlová z Dobříše. Vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti přeje rodina. Vzpomínka 7. července 2014 vzpomínáme stého výročí narození našeho otce a dědy pana Aloise Synka. Prosíme pamětníky, vzpomeňte s námi. Dcery s rodinami Před 40 lety 2. července 1974, nás nečekaně opustil strýc, pan Karel Klika z Dobříše, dlouholetý řidič u Výkupu. 4. července 1990 odešel jeho bratr, náš otec, pan Jiří Klika, autoelektrikář ze Staré Huti. Stále vzpomínají Jirka a Vlá a Klikovi ze Staré Huti Vítání občánků Den 15. července uplyne již 7 let, co nás navždy opustil pan Jaroslav Stanovský, bývalý televizní opravář. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Manželka Jarka, děti Jaruška a Jára s rodinami Dne byli v zrcadlovém sále zámku Dobříš slavnostně přivítáni nejmladší občánkové našeho města: Jakub Dušek, Nella Kosobudová, Matěj Kortán, Eliška Veselá, Lukáš Plechinger, Zlatá svatba Diamantová svatba Dne oslaví Zdeňka a Václav Dvořákovi 50 let společného života. Do dalších let hodně zdraví, štěstí a radosti přeje syn Zdeněk s rodinou. Dne oslavili manželé Karel a Marie Žaloudkovi ze Svatého Pole 60 let společného života, diamantovou svatbu. Do dalších společných let jim přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost v kruhu rodiny. Tímto zároveň moc děkujeme veliteli a členům hasičského sboru a členům zastupitelstva obce Svaté Pole za blahopřání, věcné dary a účast na mši v kostele Sv. Václava na Smíchově. Syn Zdeněk, dcera Jana s rodinami a ostatní příbuzní Lucie Fraňková, Nikola Lazarová, David Babor, Vojtěch Vojkůvka, Matyáš Petřík, Alexander Bory, Adam a Alexandr Chocholoušovi. Srdečně blahopřejeme. Poděkování Děkujeme paní Marii Javorské z Dobříše za údržbu a zvelebování záhonu u zdi mezi parkovištěm Penny market a ulicí Ludvíka Kopáčka. O tento záhon se již delší dobu nikdo nestaral. Paní Javorská na své náklady upravila záhon, osadila květinami a provádí jeho údržbu včetně zalévání, a tak přibyla v našem městě další pěkná upravená plocha. Iveta a Milan Hrdinovi Poděkování dobříšským ochotníkům Dne jsme byli dobříšskými ochotníky pozváni na zábavné představení Epochální výlet pana Broučka mezi Indiány. Veselý příběh pana Broučka byl okořeněn skvělými hereckými výkony, moc jsme se pobavili. Ochotníci ukázali, že jsou nejen dobrými herci, ale i dobrými lidmi, protože výtěžek ze vstupného darovali dětem do Dětského domova v Korkyni. Všem, kdo přispěli, moc děkujeme!!! Dětský domov Korkyně Konferenciéři festivalu Děkuji pohřební službě Jan Kotrch za velmi slušné jednání a důstojné uspořádání pohřbu paní Marie Kocánové. Rodina Kocánova

6 6 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Knihovna o prázdninách: POZOR ZMĚNY a prosba o pomoc Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, tento způsob léta bude pro nás poněkud náročný: čeká nás stavba nového bezbariérového vstupu do knihovny a na ni navazující přestavba oddělení pro dospělé. Děláme vše, co je v našich silách, abychom přesto nemuseli knihovnu zavřít určitá omezení jsou však opravdu nezbytná. Po dobu rekonstrukce bude oddělení pro dospělé přesunuto do vedlejší místnosti (bývalé oddělení pro děti), kam se vejde pouze malá část našeho knižního fondu. Vášnivým čtenářům proto velice doporučujeme, aby se včas zásobili dostatečným počtem knih. A pokud zapomenete požádat o prodloužení výpůjček, nic se neděje: výpůjční dobu v oddělení pro dospělé po celý čas omezeného provozu knihovny prodlužujeme na 3 měsíce! Za jakoukoli nabídku pomoci se stěhováním knih nebo regálů budeme velice vděčni vítáme pomoc i na hodinu či dvě Prázdninová otvírací doba knihovny: Oddělení pro dospělé: úterý 8 18, sobota 9 12 Oddělení pro děti: středa 8 17, sobota 9 12 Přístup na internet: út, st a so ve výpůjčních hodinách POZOR: v sobotu 5. 7., ve svátek Cyrila a Metoděje, je knihovna zavřená! Přesto, že se po celé léto budeme věnovat stavebním úpravám a dětem na 2 turnusech příměstského tábora (letos pořádáme již 4. ročník), nabídneme vám ještě alespoň 2 kulturní zážitky zapište si do diářů(!!!): Elixír čtvrtek od na zámku Dobříš Krásné dámy, stateční rytíři, hudba, břinkot mečů a kouzelný nápoj... Divadelní představení známé šermířské skupiny Rebel zaručeně pobaví děti i dospělé. Napadá vás lepší program pro letní podvečer pod širým nebem? Vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě 90 Kč. Předprodej v knihovně, informačním středisku a trafice U Davida. Detektiv Lupa a tajemná věž čtvrtek od na zámku Dobříš Zase divadlo??? Ano, ale něco úplně jiného! Vydejte se s detektivem Lupou do jedné zapomenuté vesnice na kraji začarovaného lesa, kde se skrývá tajemná věž! Podaří se mladému detektivovi rozluštit záhadu ztracených dětí a dostat srdce krásné Emílie? Vhodné pro děti od 4 let, rozhodně však zaujme i ty o dost (let) starší! Vstupné v předprodeji 60 Kč, na místě 80 Kč. Předprodej v knihovně, informačním středisku a trafice U Davida. 150 let knihovny Týdenní oslavy narozenin dobříšské knihovny si vážně nenechte ujít! Můžete se těšit na koncerty, divadelní představení, společenský program pro děti i dospělé, vernisáž nové výstavy, dobré občerstvení i drobné dárky. Na všechny programy je vstup volný a pro každého, kdo se v tomto týdnu nově přihlásí do knihovny, máme výjimečnou nabídku: registraci zdarma! No věřili byste tomu? Milí čtenáři, léto budiž pochváleno, a léto s knihou dvojnásobně. Těšíme se na vás v knihovně! Dostane Dobříš kuráž ke zrušení hazardních her? Hazard je nebezpečím, které dokáže zotročit lidskou mysl a ničit osudy našich dětí, dospělých i celých rodin. Jsem toho názoru, že je potřebné se proti němu účinně postavit. Kromě toho, blikající nevkusné reklamy heren, rušení nočního klidu a výtržnosti hazardních hráčů, kteří do automatů vhazují své úspory, někdy v horším případě sociální dávky, poškozují kulturní tvář našeho města. Dosud byl proces omezení či zákazu hazardních her velmi zdlouhavý, protože byl závislý na rozhodnutí ministerstva financí. Nicméně město Klatovy formou obecně závazné vyhlášky obce zrušilo provozování hazardních heren a rozhodnutí Ústavního soudu v následném sporu s provozovateli těchto heren jim dalo za pravdu, že je to možné. Některé další obce pak městem Klatovy prošlápnutou cestu následovaly. Proto osobně velmi vítám usnesení našeho města, ve kterém odhlasovalo snížení počtu míst, ve kterých jsou provozovány sázkové hry, a regulaci provozování sázkových her v místech, kde zůstane provozování her povoleno. Zároveň pozitivně vnímám důležitou součást usnesení města, ve kterém zastupitelstvo vyjádřilo výhledovou možnost vyhláškou úplně zrušit provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. Městu tedy zbývá učinit poslední krok k tomu, aby hazardní hry a s tím spojená rizika pro občany zmizela. Věřme, že k tomu dostane zastupitelstvo města dostatečnou kuráž. Bude-li si ji chtít potvrdit či čerpat od nás občanů, může se nechat inspirovat z jiných měst a nechat si toto rozhodnutí případně potvrdit v možná prvním místním referendu, které by se dalo spojit, podobně jako u jiných měst, s konáním voleb, tentokrát do místního zastupitelstva. Ivo Salcman Příbramská nemocnice má opět prvenství v rámci Evropy V pátek 6. června představila Oblastní nemocnice Příbram technickou novinku očního oddělení a má tak pro pacienty tohoto pracoviště další dobrou zprávu. Systémy, které v kompletním stavu a v té nejvyšší kvalitě vlastní nemocnice jako jediná v Evropě, řeší kvalitu provedení operací šedého zákalu a dalších refrakčních operací, včetně operačního řešení astigmatismu jakéhokoli stupně. Data se díky nové technice automaticky přenášejí do okulárů operačního mikroskopu bez rizika chybovosti a přináší tak pacientovi daleko větší přesnost operace, lepší pooperační výsledky a komfort, v některých parametrech technika nahrazuje také velmi nákladné přístroje, za jejichž použití musí pacienti platit nemalé částky. Zařízení, kterým v plném kompletu a v té nejlepší možné kvalitě disponuje Oblastní nemocnice Příbram, testovalo zatím pět evropských nemocnic 2 v Německu, 1 ve Španělsku a 2 v Rakousku, a to v nekompletním zkušebním provozu. Jedinečná kombinace ojedinělého softwarového a hardwarového vybavení je také součástí odborného semináře pro oční lékaře a primáře oddělení napříč celou Českou republikou, včetně fakultních nemocnic. Nemocnice v rámci semináře využije také techniku umožňující živý přenos ze sálu operačního do sálu přednáškového a přes internet. MUDr. Stanislav Holobrada, ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Dobříšské záření 2014 Vážení spoluobčané, i když jsou před námi prázdniny, čas uteče jako voda, a proto bychom vás již te chtěli pozvat na zářijově říjnový kulturní festival Dobříšské záření a přiblížit vám program tohoto festivalu, abyste věděli, na co se můžete po prázdninách těšit. Festival připravují společně lidé z katolické a evangelické farnosti a letos se uskuteční jeho již 16. ročník. Všechny akce festivalu jsou určeny široké veřejnosti. V neděli 31. srpna v bude na úvod festivalu otevřena výstava fotografií od Hany Rysové v Pastoračním centru sv. Tomáše. V pátek 5. září v bude festival slavnostně zahájen společenským večerem obou farností v Pastoračním centru sv. Tomáše. Neděle 21. září je určena dětem: v bude pro děti divadlo, poté hry a soutěže na zahradě evangelické fary. V pátek 26. září v zveme mládež a dospělé na představení divadla Víti Marčíka do evangelického kostela. Ve čtvrtek 2. října v bude jistě zajímavý večer s hostem, reportérem a fotografem Janem Šibíkem, který bude vyprávět o zkušenostech ze své práce a své povídání doprovodí promítáním v Pastoračním centru sv. Tomáše. Festival bude zakončen v sobotu 11. října v koncertem známé hudební skupiny Linha Singers v zrcadlovém sále dobříšského zámku. Názvy představení, vstupné a další informace budou upřesněny na začátku září. Srdečně vás zveme a věříme, že si nenecháte ujít příjemné kulturní zážitky. Těšíme se na vás. Přejeme krásné léto. Za přípravný tým DZ 2014 Ludmila Musilová

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu Prezentace - Komunitní centrum Háta Háta, o.p.s. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu BC. MIROSLAV KRAJCIGR, DIS. PROJEKTOVÝ MANAŽER KOMUNITNÍ CENTRUM

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka)

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Na 9. setkání obcí s názvem Bystré Setkání se uskuteční ve dnech 5.9. 7.9. 2014 v Bystrém u Poličky Na

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Brandýský Matýsek z.s.

Brandýský Matýsek z.s. 1 Brandýský Matýsek Brandýský Matýsek z.s. je rodinné centrum s tradicí od roku 1995, které podporuje rodiny s dětmi od -9 měsíců do 9 let z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavi a blízkého okolí. - Poskytujeme

Více

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská 1 Vážení rodiče, opět se společně s námi setkáváte díky časopisu Dukeláček, který Vám i nadále bude přinášet dění v naší mateřské

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více