Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí"

Transkript

1 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky Orel Hudba Praha Letos s podtitulem: Hrozily nám bouřky, přesto vyšlo slunce... Děkujeme všem účinkujícím za vynikající výkony na jevišti i dalších stanovištích a návštěvníkům slavností za účast a skvělou atmosféru po celý den a na všech místech. Organizační štáb DMS Vážení spoluobčané, opět nastává čas dovolených, čas regenerace duševních a fyzických sil. Ještě před tím, než se rozjedete na vámi vybraná místa, kde budete trávit příjemné chvíle klidu a odpočinku, chci vám vyjádřit upřímné poděkování za vaši občanskou aktivitu v projektech, které město organizovalo a organizuje. Za projekty, které organizujete vy a které obohacují dění ve městě. Díky vám je Dobříš stále vnímána jako komunita navzájem se podporujících občanů. Jako město se spoustou příjemných kulturních a sportovních akcí. Jako město, kde se dobře žije. Všichni víme, že nás po návratu z dovolených čekají v říjnu další volby. Tentokrát volby komunální a pro naši oblast i volby do Senátu Parlamentu České republiky. Ano, voleb je dost. Nechci polemizovat a diskutovat, které volby jsou důležitější. Komunální volby ale vnímám jako důležitý bod, mezník, jak se budou města dále rozvíjet, jakým směrem a jaká bude ve městě panovat atmosféra a nálada, jaká bude politická reprezentace. To platí samozřejmě i pro naše město. Dobříš je v širokém okolí vnímána jako město, kde není korupce, klientelismus, kde je absence afér, kde panuje příjemná atmosféra. V době dovolených, v době volného času budeme mít možnost se zamyslet nad tím, co se za poslední čtyři roky událo. Co se podařilo, co se naopak nedaří, kde jsou rezervy a nedostatky. Zachovejme si odstup a nadhled. Zachovejme si vzájemný respekt a vysokou kulturu diskuse. Ještě jednou mi dovolte poděkovat vám za to, co pro Dobříš děláte a popřát vám příjemnou a ničím nerušenou dovolenou. Mgr. Jaroslav Melša, starosta města Dobříše Prezentace činnosti složek IZS mezi žáky základních škol na Dobříši Ve středu 18. června 2014 uspořádalo město Dobříš spolu se strážníky Městské policie Dobříš na fotbalovém stadiónu MFK v Dobříši pro žáky tříd dobříšských základních škol akci s názvem Dopoledne se složkami IZS. Tato akce byla realizována v rámci prevence kriminality a jejím cílem bylo hlouběji děti seznámit s činností klíčových složek Integrovaného záchranného systému v Dobříši. Zajímavého dopoledne se účastnilo 485 dětí se svým pedagogickým doprovodem. Ze složek IZS se prezentovala svou činností Městská policie Dobříš v počtu 6 strážníků + 1 služební pes, 2 členové ZZS stanice Dobříš se sanitním vozidlem, 4 příslušníci HZS ČR stanice Dobříš s hasičskou technikou, 5 příslušníků dobrovolných hasičů a několik nejmladších hasičů města Dobříše s hasičskou technikou, 1 policistka Preventivně informační skupiny Policie ČR ÚO Příbram a 12 příslušníků SPJ Policie ČR ÚO Příbram s veškerou výzbrojí. Akci zahájil starosta města Dobříše p. Mgr. Jaroslav Melša. Přivítal účastníky a zároveň poděkoval všem členům IZS a pozvaným složkám za vstřícnost při realizaci této akce. Poté už začal samotný program prezentací jednotlivých složek. Po skončení programu jsme byli ujištěni samotnými účastníky, že tato akce splnila svůj cíl, pro který byla organizována, a navíc rozšířila žákům vědomosti v oblasti řešení krizových situací. Václav Svoboda, strážník psovod a preventista za MP Dobříš

2 2 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Slovo místostarosty Vážení čtenáři, občané města, snažím se zde odpovídat alespoň na část vašich dotazů. Pro toto dvojčíslo si však dovolím změnu. Reaguji zde na jediný opakující se dotaz, tentokrát lidí přijíždějících do našeho města. Dále si dovolím malé ohlédnutí za dotazy a odpově mi z této rubriky. Dotaz: Kdy bude dostatečně viditelně označeno parkoviště P+R a zjednodušen způsob parkování? Doufám, že do konce prázdnin, i když jsem o to usiloval již na jaře letošního roku. Dostatečné označení bylo navrženo formou pevných cedulí přímo, připevnitelných na boky sloupů u vjezdu a tím i dostatečně viditelných z pohledu přijíždějícího řidiče. Informační cedule byly připraveny do výroby. Bohužel jsem se nesetkal s pochopením vedení radnice. Takže zatím nic není a přijíždějící nadále místo vjezdu často minou. Technické řešení pro zjednodušený způsob parkování pouze na jeden lístek je připraveno a také v rozpočtu schváleno. Nyní bohužel nastala překážka na straně poskytovatele dotace o výklad změny projektu po dokončení. Věřím, že se obě nedorozumění odstraní. Během minulých tří let, kdy tato rubrika vznikla, jsme spolu řešili řadu témat a problémů. Dovolím si proto malé ohlédnutí. Procházel jsem zpátky všechna čísla DL a zjistil, že i díky vám a vašim postřehům, připomínkám a podnětům se město postupně měnilo v lepší místo pro život. Vaše dotazy se pravidelně týkaly především úklidu a čistoty města, stavu zeleně, vyvážení kontejnerů, oprav komunikací nebo chodníků. Občas i jiných témat od stavu náměstí během jeho výstavby, přes výstavbu ulic Hálkova a Bořivojova, problematiku přechodů ve městě, výstavbu nových zámeckých schodů, úpravu parkovacích míst před prodejnou COOP až po P+R parkoviště a některé další. Řada úprav a změn ve městě tak vycházela i z vašich podnětů a realizovala se. To je skvělé. Považuji za dobré, že se v DL díky této rubrice objevovalo i něco dalšího z chodu města, než strohé záznamy z jednání rady města nebo zastupitelstva. Je před námi léto, období tzv. okurkové sezóny pro média, kdy se hledá cokoliv senzačního. Doufám, že nic z různých kauz z vyšší politiky, které hýbou médii, se našeho města nedotkne. Přeji nám, aby toto letní období období prázdnin, bylo kouzelné zvláště pro naše děti a vnoučata. Je to doba vhodná pro relaxaci, klid a odpočinek. Doba rodinných dovolených a příjemně strávených chvil s přáteli. Přeji vám všem hezké zážitky, příjemnou dovolenou a na podzim na slyšenou nebo vlastně na počtenou. Mgr. Jan Bláha, místostarosta města Dobříše Stanovisko města k tématu Muzeum rukavic: Radě města Dobříše byla doručena žádost Muzejního spolku o.s. o vyjádření k záměru spolku vybudovat v Dobříši Muzeum rukavic. V žádosti bylo též zmíněno, že spolek na schůzi projednával možnosti přemístění sbírek současné expozice muzea města z prostor v dobříšském zámku a též přesun Informačního centra z budovy ve vlastnictví města do Kopáčkova domu. Rada města po projednání všech variant rozhodla nepřestěhovat současnou expozici muzea města Dobříše ze zámku a Informační centrum ponechat ve stávajících prostorách ve vlastnictví města v budově č.p.106 na Mírovém náměstí. Dále rada města konstatovala, že soukromý projekt zřízení muzea rukavic vítá a podporuje jej, a to stejným způsobem jako podporuje činnosti jiných neziskových organizací formou grantu z Fondu sportu kultury a volného času. Pro rok 2014 byla zastupitelstvem města schválena do Fondu sportu, kultury a volného času částka Kč. Následně bylo komisí posouzeno 42 žádostí neziskových organizací, které podaly žádost o grant na činnost organizace nebo konkrétní akci. Pro přidělení financí bylo komisí doporučeno 39 žádostí mezi které bylo zastupitelstvem a radou města rozděleno Kč. Jednou z žádostí, které rada města schválila finanční podporu byla i žádost Muzejního spolku. Tolik na vysvětlenou k různým informacím ke vzniku Muzea rukavic. Mgr. Jaroslav Melša, starosta města Dobříše Vážení občané města Dobříše, článkem o bezpečnosti ve městě Dobříši uzavírám cyklus článků, ve kterých jsem vás stručně informoval o základních faktech z různých oblastí veřejného života. O dodržování zákonů, zajiš ování veřejného pořádku a bezpečnosti osob a jejich majetku se stará 13 strážníků městské policie. MP využívá pro plnění úkolů jedno motorové vozidlo a dvě jízdní kola. Strážníci MP zajiš ují nepřetržitou službu 24 hod. denně. Ve službě jsou vždy 2 až 3 strážníci. K zajištění větší bezpečnosti obyvatel pomáhá významně městský kamerový systém a fotopasti. Zvýšil se tím monitoring sběrných míst separovaného odpadu s efektem znatelného poklesu nepořádku v těchto místech. Kamerový systém pak pomáhá zejména při odhalování pachatelů nejrůznějšího protiprávního jednání. Základní oblastí činnosti městské policie je zajiš ování veřejného pořádku, odstraňování autovraků, dodržování veřejných vyhlášek a nařízení, zajiš ování celoměstských akcí. Strážníci MP v rámci prevence kriminality pořádají ve školách různé akce, přednášky a besedy. Ve své přednáškové činnosti se také zaměřují na seniory, kteří se často stávají obě mi trestné činnosti. V oblasti dopravy je činnost směřována k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Dovolte, abych uvedl pár čísel za rok Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení byl Celková finanční částka za uložené pokuty v blokovém řízení byla Kč Poplatky za odchyt psů činily Kč Počet přestupků předaných do správního řízení 28 Počet předvedených a hledaných osob 8 Počet nalezených odcizených vozidel 5 Počet odchycených zvířat (psů, koček, hadů atd.) 85 Počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu 35 Počet odhalení pachatelů pomocí kamerového systému 21 Městská policie je neustále nucena reagovat na nové požadavky občanů a celkovou bezpečnost ve městě, kterou zajiš uje ve spolupráci s obvodním oddělením Policie ČR v Dobříši. Například probíhají společné kontroly restauračních zařízení zaměřené na dodržování zákazu podávání alkoholu osobám mladším 18 let, dodržování obecně závazné vyhlášky o provozu výherních automatů a vyhlášky o omezení doby hostinských provozoven. Oproti minulým letům je zaznamenáván mírný pokles všech ukazatelů trestné činnosti. Dobříš je po bezpečnostní stránce stabilizovaná a lze konstatovat, že na úseku veřejného pořád- ku nedochází za poslední období k událostem, které by svou povahou, závažností nebo společenskou nebezpečností nasvědčovaly o zhoršení bezpečnostní situace. Na Dobříši se občas mluví o problému drog a drogové scéně. I tato oblast je konzultována a řešena s orgány Policie ČR, které mají své postupy a informace, které podléhají zvláštnímu režimu. Na základě informací, které mám k dispozici a které mohu uveřejnit, mohu konstatovat, že Dobříš je ve srovnání s podobně velkými městy pod průměrem a nepatří ani zdaleka k problémovým městům. Je však jasné, že hlavním úkolem MP je pokračovat ve zkvalitňování a prohlubování úrovně práce na všech úsecích činnosti. Městská policie je složkou, která slouží občanům města, chrání životy, zdraví a majetek a zajiš uje klidný a bezpečný život ve městě. V závěru mého článku, vás chci, vážení spoluobčané, požádat o větší spolupráci s městskou policií. Neváhejte a okamžitě volejte MP, kdykoli budete svědky porušování veřejného pořádku. MP nemůže být všude, ale pokud dostane včas upozornění, může být dopadení pachatele úspěšné. Všichni si přejeme pohybovat se po městě bezpečně a nebýt ohrožováni. Do určité míry je to úkol společný. S přáním krásných, klidných letních dnů. Mgr. Jaroslav Melša, starosta města Dobříše

3 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 3 Dobříš bezbariérové úpravy chodníků, I. etapa Město Dobříš uspělo se žádostí o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Dobříš bezbariérové úpravy chodníků, I. etapa. Trasa projektu vede od Městské knihovny Dobříš a sportovní haly, dále podél ulice Školní k Základní škole Komenského. V lokalitě před městskou knihovnou dojde k vybudování nového chodníkového tělesa, dále dojde k rekonstrukci stávajícího chodníku tak, aby byly splněny všechny požadavky bezbariérovosti. Trasa končí u Komenského náměstí, kde dojde k rekonstrukci stávajících přechodů pro chodce před budovou Základní školy Komenského. Tento projekt je součástí záměru bezbariérové trasy DOBŘÍŠ MĚSTO BEZ BARIÉR, který byl schválen Úřadem vlády ČR dne a jehož cílem je postupné odstraňování překážek na území města Dobříše. Celkové náklady akce jsou Kč. Výše dotace ze SR činí Kč. Město Dobříš se bude podílet na spolufinancování projektu ve výši Kč. Realizace stavby se předpokládá v termínu 7/ /2014. Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka Top akce Turistické novinky LÉTO 2014 Dobříšsko, Novoknínsko, Střední Povltaví koncert Lucie Bílé, Letní kino Nový Knín, koncert kapely GARAGE & Tony Ducháček, Davle, Dobříšské regionální trhy, Novoknínský triatlon, Nový Knín, Summer fest Dobříš, KD Dobříš, koncert skupiny NO NAME, Letní kino Nový Knín, Rybí hody, zámek Dobříš, Dračí lodě Štěchovice, vltavanstechovice.webnode.cz let Sokol Rosovice, hřiště Rosovice, Dobříšské regionální trhy, Pou ová soutěž v požárním útoku, hřiště Stará Hu, Cyklo-Market Day by Night, SK Vlaška Dobříš, Michal na hraní, Letní kino Nový Knín, Koncert kapely Brutus, Davle, Buš muž (triatlon), Buš, Naučná stezka Svatojánské proudy byla renovována Moráň zaniklá ves při Vltavě / dodatek Svatojánské proudy jsou jistě jedním z nejkrásnějších úseků Vltavy a jsou oblíbené jak běžnými návštěvníky, tak trempy, kteří zde založili Ztracenku, jednu z nejstarších osad. Tímto místem také prochází naučná stezka dlouhá 8,5 km, která byla na podzim loňského roku zrekonstruována a osazena novými naučnými prvkami. Stezka má 15 zastavení věnujících se životu na Vltavě, na skalách a v oboře, historii vorařství i trampingu, přehradám vltavské kaskády i obcím Třebenice a Štěchovice. Naučné cedule obsahují QR kódy, pomocí nichž si lze např. poslechnout trampské písně nebo prohlédnout rozsáhlé fotogalerie. Pro děti jsou navíc připraveny dva interaktivní prvky. Renovaci provedlo ČSOP Zvoneček v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Foto: Vojtěch Pavelčík Nová kniha navazuje na již vydanou publikaci Moráň zaniklá ves při Vltavě, kterou doplňuje o nově získané materiály a zpřesňuje některé skutečnosti v původní knize uvedené. Hlavní část této publikace tvoří unikátní a doposud nepublikovaný soubor 16 fotografií z Moráně z léta Více informací na Zvýšení komfortu sběru použitého textilu Na území města byl umístěn již čtvrtý kontejner na sběr použitého textilu. Byl zvolen prostor kontejnerového stání u prodejny Bedřich v ulici Čs. armády. Od roku 2012 spolupracuje město Dobříš se společností Diakonie Broumov na sběru použitého textilu pro charitativní účely. Na území města byly umístěny tři velké kontejnery: na Větrníku před ubytovnou, u kotelny na křižovatce ulic Plk. B. Petroviče a Part. V. Svobody a ve sběrném dvoře v ulici Na Chmelnici. Tuto službu občané našeho města intenzivně využívají. V roce 2013 bylo z našich sběrných míst odvezeno skoro 60 tun vyřazeného textilu a ostatních sbíraných komodit a letos v květnu dokonce 6,2 t. V porovnání s městy podobné velikosti lámeme rekordy. Odložením použitého oblečení, textilu, obuvi, kabelek a dětských hraček do hnědých kontejnerů pomáháme sociálně slabým spoluobčanům najít uplatnění ve společnosti, dojde k opětovnému využití sesbírané komodity a zároveň chráníme životní prostředí věci nekončí na skládce komunálního odpadu. Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru životního prostředí Dobříšské regionální trhy a Benefice 2014 o prázdninách Také o prázdninách si můžete přijít nakoupit regionální potraviny a výrobky. Západní část Mírového náměstí ožije v sobotu 12. července a 9. srpna od 8.00 do Nákupem čerstvého pečiva můžete také podpořit klub Biják a Pesoklub Dobříš. Své příspěvky do benefice můžete posílat do 1. října 2014 pro Pesoklub na účet veřejné sbírky číslo /0800 a pro klub Biják na číslo účtu /0800. Přispět je možné také do pokladniček umístěných na deseti místech po Dobříši (podatelna MěÚ, Infocentrum, Letizia, Dětský svět, cukrárna Stáňa, lékárna Lege Artis, obuv Professor, květinářství Protea, Pizza Presto, městská knihovna). Zájemci o prodej na trzích se mohou hlásit na u: příp. na telefonu: Barbora Pecháčková Uchytilová, propagace MěÚ Farní charita Starý Knín zve na workshopy i v letních měsících! Srdečně vás zveme na naše další chystané aktivity. Tou nejbližší je připravovaný workshop Práce s tělem, který se uskuteční o prázdninách. Při všech seminářích a workshopech, které pořádáme, zajiš ujeme hlídání dětí. Aktuální informace o konání workshopů najdete na webových stránkách nebo vám je rádi sdělíme na tel. čísle , kde se můžete domluvit také na individuálním poradenství, které v rámci projektu Rodina poskytuje FCH Starý Knín. Poradíme v oblasti psychologické, sociální, právní i zdravotní péče o děti.

4 4 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Summer fest Dobríš š Letní areál za sportovní halou, Dobříš pátek Ocho Ríos Čokovoko Zrní Vees sobota ČOKOVOKO pátek Pětičlenná plzeňská kapela vznikla v roce Ocho Ríos hrají chytlavou taneční hudbu, ze které lze vycítit vliv mnoha žánrů rock, reggae, latino music, blues, ale také ska, funk, world music. Živé a bohaté rytmy doplňují dechy, kytarové a perkusní vyhrávky. Frontman Pavel Malina zpívá své texty španělsky, anglicky a česky. Zvukově se kapela podobá interpretům jako je Manu Chao, Che Sudaka a Spook and the Guay. Ocho Ríos hrají energickou muziku, která nenechá posluchače v klidu, a koncerty jsou vždy jedna velká taneční smrš. RED HOT CHILI PEPPERS revival sobota Pro děti: Divadelní společnost ANPU Praha Čertův švagr pohádka, Chambre Sépareé zábavný kabaret přes klíčovou dírku (pro děti i dospělé) Celtime Bloodline UHO Red Hot Chili Peppers revival Pořádá: Kulturní středisko Dobříš; Partner akce: Dokas Dobříš, s.r.o.; festival podpořilo město Dobříš Vstupné: Pátek 150 Kč; Sobota zdarma pro páteční platící diváky, ostatní 50 Kč Vstupné: Pohádka: Jednotlivé: 50 Kč (rodič se vstupenkou (PÁ nebo SO) zdarma); Rodinné: 30 Kč/os (2 dospělí + min. 2 děti) Čokovoko jsou svérázné Brňačky, které je třeba slyšet naživo. Svou tvorbu Čokovoko přirovnaly k dopravní nehodě většina lidí se podívá, by je potom otřesená. Raperky Adéla a Zuzana. Ta první, uštěpačná a lehce cynická tmavovláska, a vedle ní lehce přecitlivělá blondýna se smyslem pro tragiku a duchovno. Vyparáděné módou, kterou na Východ posílají švýcarské charity, berou na sebe nový prvek tuzemského hip hopu, totiž jeho ženskost. Samy uvádí: Jsme od roku 2006 nejsyrovější a nejznámější z hudebně nenadaných kapel v Brně. (Zdroj: lidovky.cz) VEES pátek Oblíbená revivalová kapela ukončí letošní ročník SFD. Jejich profesionálně zahraný set představuje průřez tvorbou RHCP se všemi slavnými hity. Vzhledem k věrnému a energickému provedení skladeb Redhotů získala tato sympatická partička řadu věrných fanoušků, včetně těch z Dobříše. Pro děti hraje ANPU Praha sobota KAPELY: ZRNÍ pátek Kladenská alternativní skupina Zrní je hlavní hvězdou pátečního programu SFD. Něžný artbrut Kladenskej uhelnej zen, tak zní heslo jedné z nejpůsobivějších kapel Česka. Kombinace jejich hudebních nástrojů není úplně obvyklá. Kromě kytary, bicích nebo baskytary je součástí i flétna a housle. Kapela zpívá zásadně česky, protože, podle jejich vlastních slov, jen v mateřštině dokážou být upřímní až do morku kosti. Naživo zní naprosto úžasně a opojně. Zúčastnit se takového koncertu je rozhodně zážitek. Z jejich hudby a projevu je cítit velká svoboda, která vám dá na chvíli křídla. (Zdroj: studentpoint.cz) Mladá indie/rock'n'rollová tříčlenná kapela z Českých Budějovic. Jejich naprosté zapálení a skromný přístup ve spojení s velmi dobrým ovládnutím nástrojů, které není dnes zdaleka pravidlem, nese své ovoce a tato kapela roste každým dnem. Hlavně se ale musí zažít přímo naživo. Live shows jsou velice energické a bubeník v této kapele není jen ten pomocník vzadu. Není to žádná kopírka, ani revival, je to současná autentická divoká kytarovka. OCHO RÍOS pátek Čertův švagr pohádka. Čert bývá považován za bytost, která svádí lidi ke zlu, ale v českých pohádkách často vystupuje jako bytost vtipná a spravedlivá, co se staví na stranu ubožáků a lidi zlé a hříšné odnáší do pekla. Pohádka na motivy Boženy Němcové je vtipným a výchovným kouskem, ve kterém je díky spravedlivému čertu potrestána pýcha, hrubost a lakota. Chambre Sépareé je asi čtyřminutový zábavný kabaret pro děti, ale i pro dospělé (loutky prožívají drobná erotická dobrodružství), na který se divák kouká klíčovou dírkou. Divadlo ANPU vzniklo v roce 1999, založila jej Bela Schenková a další studenti alternativní větve pražské DAMU. ANPU navazuje na tradici kočovných divadel, užívají masky, loutky a hru stínů.

5 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 5 KULTURA ČERVENEC SRPEN POZOR, vstupenky na dobříšský koncert VY- PSANÉ FIXY v KD v rámci podzimního turné k 20 letům kapely jsou již v prodeji prostřednictvím SMS ticket (www.smsticket.cz) za 175 Kč nebo v předprodeji v trafice U Davida na Dobříši za 160 Kč!!! Neváhejte a vstupenky si zajistěte včas. Děkujeme, že jsme mohli pomoci! Těsně před začátkem 9. festivalu ochotnických divadel paní Eva Wulfová-Jarolímková dostala výborný nápad, že bychom mohli naši radost a zápal zúročit také při pomoci druhým. Slovo dalo slovo a divadelní spolek Kruh byl rázem rozhodnut, že větší část svého dobrovolného vstupného z pátečního vystoupení a celý obsah speciální kasičky, která byla u východu, bude věnovat na dobrou věc. Říkali jsme si, že i malý příspěvek dokáže udělat velkou radost, ale nečekali jsme, že vybereme společně s částí dobrovolného vstupného celkem Kč, tato částka byla společně s mnoha pozdravy a chutným koláčem zaslána Soukromému dětskému domovu SOS 92, o.p.s., do Korkyně. Děkujeme všem divákům, kteří přispěli! A budeme se na vás těšit při dalším představení, z jehož výtěžku bychom chtěli opět pomoci i dalším lidem. Ivan Sutnar Kulturní středisko Dobříš nabízí možnost pronájmu 2 reklamních ploch na zábradlí na světelné křižovatce v centru města. Informace podá sl. Markéta Kurcová, tel.: , Divadelní festival nezklamal! 9. festival ochotnických divadelních souborů byl ve znamení dobré nálady a nezapomenutelných zážitků. Otevřel ho spolek ze Staré Huti s pohádkou Jana Drdy Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert, která byla plná energie a hudby, což poté ocenili diváci mohutným potleskem. V úterý se na divadelních prknech řešily dospělé problémy ve hře Když ty, tak já taky, spolek z Bystřice ukázal svojí obrovskou profesionalitu v klasickém pojetí této hry. Největší uznaní diváků, a to potlesk ve stoje, zažilo Divadlo za Vodou z Čenkova se svojí hrou Nový život, která se odehrávala na dráze. Ve čtvrtek nás čekaly tři různé příběhy ve hře Víš přece, že neslyším, když teče voda, ve kterých se představili herci ze Žebráku. Ukázali, že i ve vyšším věku se dají zažít různá dobrodružství. V pátek festival uzavřela hra domovského souboru Kruh, který představil v premiéře hru Epochální výlet pana Broučka mezi Indiány, ve které si někteří herci zahráli svoji první divadelní roli, za což jim patří veliký obdiv. Celým festivalem provázel Ivan Sutnar, Eva Jarolímková, Irča a Kája Tomíškovi, kteří vyvrátili mýtus o tom, že herec nemůže být i dobrým moderátorem. Děkujeme hlavně divákům a všem, co se na festivalu podíleli. A těšíme se na shledaní při jubilejním 10. ročníku! Ivan Sutnar SPOLEČENSKÁ KRONIKA Blahopřání Dne oslaví krásných 90 let paní Marie Mottlová z Dobříše. Vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti přeje rodina. Vzpomínka 7. července 2014 vzpomínáme stého výročí narození našeho otce a dědy pana Aloise Synka. Prosíme pamětníky, vzpomeňte s námi. Dcery s rodinami Před 40 lety 2. července 1974, nás nečekaně opustil strýc, pan Karel Klika z Dobříše, dlouholetý řidič u Výkupu. 4. července 1990 odešel jeho bratr, náš otec, pan Jiří Klika, autoelektrikář ze Staré Huti. Stále vzpomínají Jirka a Vlá a Klikovi ze Staré Huti Vítání občánků Den 15. července uplyne již 7 let, co nás navždy opustil pan Jaroslav Stanovský, bývalý televizní opravář. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Manželka Jarka, děti Jaruška a Jára s rodinami Dne byli v zrcadlovém sále zámku Dobříš slavnostně přivítáni nejmladší občánkové našeho města: Jakub Dušek, Nella Kosobudová, Matěj Kortán, Eliška Veselá, Lukáš Plechinger, Zlatá svatba Diamantová svatba Dne oslaví Zdeňka a Václav Dvořákovi 50 let společného života. Do dalších let hodně zdraví, štěstí a radosti přeje syn Zdeněk s rodinou. Dne oslavili manželé Karel a Marie Žaloudkovi ze Svatého Pole 60 let společného života, diamantovou svatbu. Do dalších společných let jim přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost v kruhu rodiny. Tímto zároveň moc děkujeme veliteli a členům hasičského sboru a členům zastupitelstva obce Svaté Pole za blahopřání, věcné dary a účast na mši v kostele Sv. Václava na Smíchově. Syn Zdeněk, dcera Jana s rodinami a ostatní příbuzní Lucie Fraňková, Nikola Lazarová, David Babor, Vojtěch Vojkůvka, Matyáš Petřík, Alexander Bory, Adam a Alexandr Chocholoušovi. Srdečně blahopřejeme. Poděkování Děkujeme paní Marii Javorské z Dobříše za údržbu a zvelebování záhonu u zdi mezi parkovištěm Penny market a ulicí Ludvíka Kopáčka. O tento záhon se již delší dobu nikdo nestaral. Paní Javorská na své náklady upravila záhon, osadila květinami a provádí jeho údržbu včetně zalévání, a tak přibyla v našem městě další pěkná upravená plocha. Iveta a Milan Hrdinovi Poděkování dobříšským ochotníkům Dne jsme byli dobříšskými ochotníky pozváni na zábavné představení Epochální výlet pana Broučka mezi Indiány. Veselý příběh pana Broučka byl okořeněn skvělými hereckými výkony, moc jsme se pobavili. Ochotníci ukázali, že jsou nejen dobrými herci, ale i dobrými lidmi, protože výtěžek ze vstupného darovali dětem do Dětského domova v Korkyni. Všem, kdo přispěli, moc děkujeme!!! Dětský domov Korkyně Konferenciéři festivalu Děkuji pohřební službě Jan Kotrch za velmi slušné jednání a důstojné uspořádání pohřbu paní Marie Kocánové. Rodina Kocánova

6 6 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Knihovna o prázdninách: POZOR ZMĚNY a prosba o pomoc Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, tento způsob léta bude pro nás poněkud náročný: čeká nás stavba nového bezbariérového vstupu do knihovny a na ni navazující přestavba oddělení pro dospělé. Děláme vše, co je v našich silách, abychom přesto nemuseli knihovnu zavřít určitá omezení jsou však opravdu nezbytná. Po dobu rekonstrukce bude oddělení pro dospělé přesunuto do vedlejší místnosti (bývalé oddělení pro děti), kam se vejde pouze malá část našeho knižního fondu. Vášnivým čtenářům proto velice doporučujeme, aby se včas zásobili dostatečným počtem knih. A pokud zapomenete požádat o prodloužení výpůjček, nic se neděje: výpůjční dobu v oddělení pro dospělé po celý čas omezeného provozu knihovny prodlužujeme na 3 měsíce! Za jakoukoli nabídku pomoci se stěhováním knih nebo regálů budeme velice vděčni vítáme pomoc i na hodinu či dvě Prázdninová otvírací doba knihovny: Oddělení pro dospělé: úterý 8 18, sobota 9 12 Oddělení pro děti: středa 8 17, sobota 9 12 Přístup na internet: út, st a so ve výpůjčních hodinách POZOR: v sobotu 5. 7., ve svátek Cyrila a Metoděje, je knihovna zavřená! Přesto, že se po celé léto budeme věnovat stavebním úpravám a dětem na 2 turnusech příměstského tábora (letos pořádáme již 4. ročník), nabídneme vám ještě alespoň 2 kulturní zážitky zapište si do diářů(!!!): Elixír čtvrtek od na zámku Dobříš Krásné dámy, stateční rytíři, hudba, břinkot mečů a kouzelný nápoj... Divadelní představení známé šermířské skupiny Rebel zaručeně pobaví děti i dospělé. Napadá vás lepší program pro letní podvečer pod širým nebem? Vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě 90 Kč. Předprodej v knihovně, informačním středisku a trafice U Davida. Detektiv Lupa a tajemná věž čtvrtek od na zámku Dobříš Zase divadlo??? Ano, ale něco úplně jiného! Vydejte se s detektivem Lupou do jedné zapomenuté vesnice na kraji začarovaného lesa, kde se skrývá tajemná věž! Podaří se mladému detektivovi rozluštit záhadu ztracených dětí a dostat srdce krásné Emílie? Vhodné pro děti od 4 let, rozhodně však zaujme i ty o dost (let) starší! Vstupné v předprodeji 60 Kč, na místě 80 Kč. Předprodej v knihovně, informačním středisku a trafice U Davida. 150 let knihovny Týdenní oslavy narozenin dobříšské knihovny si vážně nenechte ujít! Můžete se těšit na koncerty, divadelní představení, společenský program pro děti i dospělé, vernisáž nové výstavy, dobré občerstvení i drobné dárky. Na všechny programy je vstup volný a pro každého, kdo se v tomto týdnu nově přihlásí do knihovny, máme výjimečnou nabídku: registraci zdarma! No věřili byste tomu? Milí čtenáři, léto budiž pochváleno, a léto s knihou dvojnásobně. Těšíme se na vás v knihovně! Dostane Dobříš kuráž ke zrušení hazardních her? Hazard je nebezpečím, které dokáže zotročit lidskou mysl a ničit osudy našich dětí, dospělých i celých rodin. Jsem toho názoru, že je potřebné se proti němu účinně postavit. Kromě toho, blikající nevkusné reklamy heren, rušení nočního klidu a výtržnosti hazardních hráčů, kteří do automatů vhazují své úspory, někdy v horším případě sociální dávky, poškozují kulturní tvář našeho města. Dosud byl proces omezení či zákazu hazardních her velmi zdlouhavý, protože byl závislý na rozhodnutí ministerstva financí. Nicméně město Klatovy formou obecně závazné vyhlášky obce zrušilo provozování hazardních heren a rozhodnutí Ústavního soudu v následném sporu s provozovateli těchto heren jim dalo za pravdu, že je to možné. Některé další obce pak městem Klatovy prošlápnutou cestu následovaly. Proto osobně velmi vítám usnesení našeho města, ve kterém odhlasovalo snížení počtu míst, ve kterých jsou provozovány sázkové hry, a regulaci provozování sázkových her v místech, kde zůstane provozování her povoleno. Zároveň pozitivně vnímám důležitou součást usnesení města, ve kterém zastupitelstvo vyjádřilo výhledovou možnost vyhláškou úplně zrušit provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. Městu tedy zbývá učinit poslední krok k tomu, aby hazardní hry a s tím spojená rizika pro občany zmizela. Věřme, že k tomu dostane zastupitelstvo města dostatečnou kuráž. Bude-li si ji chtít potvrdit či čerpat od nás občanů, může se nechat inspirovat z jiných měst a nechat si toto rozhodnutí případně potvrdit v možná prvním místním referendu, které by se dalo spojit, podobně jako u jiných měst, s konáním voleb, tentokrát do místního zastupitelstva. Ivo Salcman Příbramská nemocnice má opět prvenství v rámci Evropy V pátek 6. června představila Oblastní nemocnice Příbram technickou novinku očního oddělení a má tak pro pacienty tohoto pracoviště další dobrou zprávu. Systémy, které v kompletním stavu a v té nejvyšší kvalitě vlastní nemocnice jako jediná v Evropě, řeší kvalitu provedení operací šedého zákalu a dalších refrakčních operací, včetně operačního řešení astigmatismu jakéhokoli stupně. Data se díky nové technice automaticky přenášejí do okulárů operačního mikroskopu bez rizika chybovosti a přináší tak pacientovi daleko větší přesnost operace, lepší pooperační výsledky a komfort, v některých parametrech technika nahrazuje také velmi nákladné přístroje, za jejichž použití musí pacienti platit nemalé částky. Zařízení, kterým v plném kompletu a v té nejlepší možné kvalitě disponuje Oblastní nemocnice Příbram, testovalo zatím pět evropských nemocnic 2 v Německu, 1 ve Španělsku a 2 v Rakousku, a to v nekompletním zkušebním provozu. Jedinečná kombinace ojedinělého softwarového a hardwarového vybavení je také součástí odborného semináře pro oční lékaře a primáře oddělení napříč celou Českou republikou, včetně fakultních nemocnic. Nemocnice v rámci semináře využije také techniku umožňující živý přenos ze sálu operačního do sálu přednáškového a přes internet. MUDr. Stanislav Holobrada, ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Dobříšské záření 2014 Vážení spoluobčané, i když jsou před námi prázdniny, čas uteče jako voda, a proto bychom vás již te chtěli pozvat na zářijově říjnový kulturní festival Dobříšské záření a přiblížit vám program tohoto festivalu, abyste věděli, na co se můžete po prázdninách těšit. Festival připravují společně lidé z katolické a evangelické farnosti a letos se uskuteční jeho již 16. ročník. Všechny akce festivalu jsou určeny široké veřejnosti. V neděli 31. srpna v bude na úvod festivalu otevřena výstava fotografií od Hany Rysové v Pastoračním centru sv. Tomáše. V pátek 5. září v bude festival slavnostně zahájen společenským večerem obou farností v Pastoračním centru sv. Tomáše. Neděle 21. září je určena dětem: v bude pro děti divadlo, poté hry a soutěže na zahradě evangelické fary. V pátek 26. září v zveme mládež a dospělé na představení divadla Víti Marčíka do evangelického kostela. Ve čtvrtek 2. října v bude jistě zajímavý večer s hostem, reportérem a fotografem Janem Šibíkem, který bude vyprávět o zkušenostech ze své práce a své povídání doprovodí promítáním v Pastoračním centru sv. Tomáše. Festival bude zakončen v sobotu 11. října v koncertem známé hudební skupiny Linha Singers v zrcadlovém sále dobříšského zámku. Názvy představení, vstupné a další informace budou upřesněny na začátku září. Srdečně vás zveme a věříme, že si nenecháte ujít příjemné kulturní zážitky. Těšíme se na vás. Přejeme krásné léto. Za přípravný tým DZ 2014 Ludmila Musilová

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici Ročník XVI ZDARMA číslo 7 / červenec 2012 skok vysoký a hod míčkem. V kategorii starších žáků 2 zlaté medaile ve skoku dalekém i vysokém vybojoval František Cais (ZŠ Fantova). Celkové pořadí škol, které

Více

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč,

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Vysmáté léto......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 14. srpna

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

OSTROVSKÝ. Duben 2015 MĚSÍČNÍK. www.dk-ostrov.cz

OSTROVSKÝ. Duben 2015 MĚSÍČNÍK. www.dk-ostrov.cz OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK www.dk-ostrov.cz Duben 2015 INFORMACE O VYDÁNÍ Ostrovský měsíčník vydává Dům kultury Ostrov v nákladu 8000 kusů měsíčně. Distribuce je zajišťována zdarma do každé ostrovské domácnosti.

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Č n o l S A A U n u í éš (n ot v b e i ), t y ro r o r odt n m s va l st l t z t. K n n e iš k ž e n ro r v j l n n

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

Revitalizace sídlišť začíná

Revitalizace sídlišť začíná 11/2010 4. června 2010 Cena 7,00 Kč Brána Šumavy zahájila letní sezónu Rušný květen, který v Sušici hostil mj. mezinárodní konferenci, domácí i zahraniční kapely při hudebních pořadech i účastníky přeshraničních

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Roèník XVII. ČERVEN 2011 mimořádné číslo Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Roèník XVII. ČERVEN 2011 mimořádné číslo Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l Roèník XVII. ČERVEN 2011 mimořádné číslo Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Slovo starosty Gymnázium Plzeň, Mikulášské

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012 Koncert a výstava ZUŠ ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 25. ledna 3. února 2012... 5. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Ročník XXII. č. 2 20.

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Reforma ve školství výukové plány se připravují

Reforma ve školství výukové plány se připravují 9/2006 Reforma ve školství výukové plány se připravují Od příštího školního roku musí mít všechny základní školy v republice vlastní vzdělávací plán, podle nějž se pak budou řídit. Učitelé ZŠ v Komenského

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení Valtický zpravodaj 2. října 2014 Letošní dýňobraní utrpělo deštěm Valtické dýňobraní probíhá každoročně díky podpoře města. Pracovníci technických služeb každoročně naváží dýně do jednotlivých ulic, mateřské

Více

DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem V současnosti startuje i v našem městě zcela nový projekt, který bude užitečným pomocníkem

Více

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 4 ročník XVIII duben 2015 Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Foto Pavel Vychodil Městské centrum

Více

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních 3/2015 Aktuálně z radnice Starosta Sušice Bc. Petr Mottl se 4. února sešel v Kolinci s tamním starostou Mgr. Pavlem Princem, aby projednal společný postup v několika oblastech. Šlo zejména o plánované

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více