ZÁKLADNÍ PROFIL ZAŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ PROFIL ZAŘÍZENÍ"

Transkript

1

2 ZÁKLADNÍ PROFIL ZAŘÍZENÍ Název zařízení, sídlo, právní forma, IČO Název zařízení: Právní forma: Sídlo: Příspěvková organizace Václavkova 950/II, Mladá Boleslav Datum zápisu do or : Městský soud v Praze, spisová značka: Pr 916, IČ: Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, IČ: Datum a způsob vzniku příspěvkové organizace: Dle zákona č. 290/2002 Sb. v platném znění se dnem státní příspěvková organizace Centrum pro zdravotně postižené při ÚSP Mladá Boleslav stala příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Zřizovací listina byla schválena Zastupitelstvem Středočeského kraje usnesením č /2003/ZK ze dne Právním důvodem změn v příspěvkové organizaci je rozhodnutí zřizovatele - Středočeského kraje usnesení č /2006/ZK ze dne o vydání nové Zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb. Statutární orgán ředitelka: Mgr. Luďka Jiránková, ředitelka Tel.: Web: 2

3 OBSAH: 1. PŘEDMĚT ČINNOSTI ORGANIZACE, CÍLOVÁ SLUPINA 5 2. POSLÁNÍ A CÍLE 5 3. HISTORICKÉ MILNÍKY 6 4. SYSTÉM PÉČE O LIDI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 7 5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 8 6. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH ZAMĚSTNANCI DLE PRACOVNÍ SCHOPNOSTI ZKRÁCENÉ ÚVAZKY VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZAMĚSTNANCI DLE NEJVYŠŠÍHO DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KLIENTECH ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB ROZLOŽENÍ KLIENTŮ VE SLUŽBÁCH DLE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI ČEKACÍ DOBY DLE JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB NEPŘIJATÍ KLIENTI VĚKOVÉ SLOŽENÍ KLIENTŮ VĚKOVÁ STRUKTURA KLIENTŮ DLE SLUŽEB AKTIVITY ZÁJMOVÉ KROUŽKY HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE INFORMACE A KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ DÁRCI SPOLUPRÁCE S EXTERNÍMI SUBJEKTY CO SE NÁM POVEDLO V ROCE CO PLÁNUJEME V ROCE SEZNAM ZKRATEK 23 3 NAŠE STŘECHY NAD HLAVOU (9 budov ve 4 areálech) Havlíčkova TS, DS, OS, vedení Václavkova TS, DS, CHB Čechova CHB ve městě Sadová CHB ve městě

4 Vážení přátelé, úvodem letošní výroční zprávy dovolte pár slov o tom, co nejdůležitějšího se u nás v roce 2014 změnilo a co je u nás nového. Naši klienti dospívají a stárnou, mění se jejich potřeby i náš přístup k nim. V součinnosti s rodiči a opatrovníky našich klientů zjišťujeme, že vzrůstá poptávka po celoroční pobytové službě i pro klienty s vyšší potřebou péče. Změna části týdenního a případně denního stacionáře na další službu chráněného bydlení je naší vizí do budoucích let, započatou v roce Prvním krokem v tomto směru je změna přístupu zaměstnanců k naší práci, snaha o postupné odbourávání závislosti klientů na sociální službě. Významnou změnou v roce 2014 bylo zrušení ambulantní formy odlehčovacích služeb a jednoho z oddělení denního stacionáře DS3, které suplovalo družinu Základní školy speciální. K byla družina zřízena přímo ve škole a potřeba těchto oddělení v rámci naší organizace tak zanikla. Foto Luďka Mgr. Luďka Jiránková ředitelka I v uplynulém roce jsme se snažili klientům zkvalitňovat prostředí, v němž tráví většinu svého času, a to jak ve vnitřních prostorech (rekonstrukce, výmalby, pořízení vybavení stacionářů), tak i venku (revitalizace okolí bazénu, bezbariérové přístupy na 1. pavilonu, nové hřiště s cvičícími stroji, celková úprava areálu Václavkova). Pro rozvoj i potěchu klientů byla též zakoupena herní konzole. V roce 2014 jsme spolupořádali 1. ročník festivalu Narevanš, představili novou grafickou podobu webových stránek, začali intenzívně používat sociální sítě, vydali vlastní kalendář (duchovním otcem a realizátorem fotografování bylo sdružení Téma dne), což se setkalo s nečekaným ohlasem u klientů, rodičů i veřejnosti. Na konci roku 2014jsme se rozloučili s dlouholetým nájemcem jídelny Dietka, která se nachází v našem areálu a poskytuje obědy klientům i zaměstnancům. Odledna seo stravu v této jídelně postará nový nájemce. 4

5 1. PŘEDMĚT A ÚČEL ČINNOSTI, CÍLOVÁ SKUPINA Předmět činnosti organizace je vymezen rozhodnutím o registraci dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Hlavním účelem organizace je poskytování sociálních služeb. Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením. 2. POSLÁNÍ A CÍLE Posláním Centra 83 je rozšiřovat a stále zlepšovat především sociální a pracovní dovednosti a návyky uživatelů a vést je k co nejvíce možné míře soběstačnosti a samostatnosti v běžném životě. Cílem Centra 83 je postihnout často nepříznivou situaci s prioritním zaměřením na rozvoj jejich schopností, dovedností, sociálních návyků a dopomoci jim tak k co největší samostatnosti v jejich přirozeném prostředí. 5

6 3. MILNÍKY NAŠÍ HISTORIE září 1983 založení organizace, otevření denního stacionáře v Zalužanech (ústav sociální péče - zřizovatel Okresní ústav sociálních služeb) 1988 stěhování ústavu na zámeček Vinec 1992 právní subjektivita a změna názvu na Centrum 1991 stěhování do centra Mladé Boleslavi, Václavkovy ulice (areál bývalé MŠ Škoda auto) 1993 otevření týdenního stacionáře v areálu Václavkova otevření služby chráněné bydlení v areálu Václavkova otevření Krámečku s výrobky klientů z dílen první vydání časopisu Střípky zřizovatelem se stává Středočeský kraj nové odloučené pracoviště v prostorech bývalé dětské nemocnice v Havlíčkově ulici otevření odlehčovacích služeb v areálu Havlíčkova 2011 služba chráněného bydlení mimo areál Centra 83 pronájem bytů ve městě 2013 výročí 30 let od založení, vydání almanachu 2014 příprava uživatelů služeb na budoucnost celoroční pobytové služby 6

7 4. SYSTÉM PÉČE V CENTRU 83 Centrum 83 poskytuje čtyři sociální služby pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Číslo registrace: I. Denní stacionář (od r. 1983) kapacita 90 uživatelů Denní stacionář je nejstarší poskytovanou službou Centra 83, v současné době má 4 výchovná a 9 dílenských oddělení. Výchovná oddělení jsou zastřešena pod DS1 v ulici Václavkova a DS4 v ulici Havlíčkova (pro klienty s vyšší mírou potřeby podpory). Dílny, kde klienti pracují pod odborným terapeutickým dohledem, spadají pod DS2, 8 dílen je umístěno v Havlíčkově a 1 ve Václavkově ulici. Oddělení DS3, suplující školní družinu, bylo k zrušeno. Číslo registrace: II. Týdenní stacionář (od r. 1992) kapacita 25 lůžek Týdenní stacionář je pobytová služba, která spojuje kvalitní profesionální péči o klienty během týdne s jejich pobytem v rodinném prostředí o víkendech. Týdenní stacionář má 3 oddělení, a sice T4 nacházející se v areálu Václavkova a dvě oddělení v budově Havlíčkova, bezbariérový TH1 a TH2 umístěný v podkroví budovy toto oddělení je koncipováno jako příprava klientů pro přechod do chráněného bydlení. Číslo registrace: III. Chráněné bydlení (od r. 1998) kapacita 26 lůžek Chráněné bydlení je služba pro klienty, jejichž zdravotní stav umožňuje částečné osamostatnění se. Služba chráněného bydlení se dělí na 3 stupně poskytované sociální podpory. CHB1 je prvním stupněm s větší mírou podpory, CHB2 je určen pro samostatnější klienty. Obě oddělení se nachází v areálu Centra 83. V CHB3 bydlí klienti, kteří prošli výcvikovými byty a toto bydlení se nachází mimo areál organizace, v městské zástavbě. Číslo registrace: IV. Odlehčovací služby (od r. 2007) kapacita 5 lůžek Odlehčovací služby jsou určeny pro rodiny pečující o osobu s mentálním či kombinovaným postižením. Od byla zrušena ambulantní forma poskytování služby (v návaznosti na vznik družiny při Základní škole speciální). Od září je tedy služba poskytována ve víkendovém a týdenním režimu. Služba umožňuje pečujícím osobám odpočinek a zařízení si vlastních záležitostí. Služba je poskytována v malé skupině a je vedena individuálně dle potřeb klienta. 7

8 5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 8

9 Provozní personál Přímá péče 6. ZAMĚSTNANCI Organizace zaměstnává v přepočteném počtu celkem 80,7 osob. K 31. prosinci bylo v Centru 83 fyzicky zaměstnáno 133 osob. Na základě šetření a smlouvy s Úřadem práce je v Centru 83 celkem 67 vymezených chráněných pracovních míst, na kterých je zaměstnáno 77 osob, z nichž 71 jsou klienti. Centrum 83 je ve smyslu zákona o zaměstnanosti organizací zaměstnávající více než 50% se osob zdravotním postižením s příspěvkem od ÚP. Věkový průměr všech zaměstnanců je 37,5 let. Věkový průměr zaměstnanců - klientů je 32 let, ostatních zaměstnanců 43 let Graf zaměstnanců podle pracovní schopnosti (fyzicky k ) s těžším tělesným postižením změněná pracovní schopnost 7 69 Zaměstnanci Centra 83 Přepočteno za rok 2014 Fyzicky k Celkem bez změněné pracovní schopnosti 57 Vychovatelé 2 2 Pracovníci v sociálních službách přímá obslužná péče 4,7 3 základní výchovná nepedagogická 27,9 28 Sociální pracovníci 3,5 4 všeobecná sestra Zkrácené úvazky, DPČ, DPP (fyzicky ) Zdravotníci fyzioterapeut 0,5 1 Hospodářsko správní a provozně technický personál 6,2 6 Zaměstnanci převážně manuálně pracující provozní zaměstnanci 6,9 12 zaměstnaní klienti CELKEM 80,7 133 Zaměstnanci pracující na zkrácený pracovní úvazek DPP DPČ Pozn.: z počtu 96 zaměstnanců je 71 klientů

10 Počet osob Dotace Počet osob Dotace zaměstnanci Zaměstnanci -klienti 6.3. Vzdělávání zaměstnanců Zaměstnanci organizace jsou průběžně vzděláváni tak, jak vyžaduje jejich specializace dle Zákona 108/2006 Sb.. Pracovníci v sociálních službách si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci v akreditovaných kurzech a na odborných stážích. V průběhu celého roku 2014 probíhala na všech službách v Centru 83 supervize s personálem, kterou vedla Bc. Ilona Holková. Název Název Kurzy akreditované MPSV Kvalifikační kurzy PSS Řešení konfliktů na vlastní kůži 2 8 Úvod do problematiky práv uživatelů soc. služeb 10 6 Klient sociální služby v hmotné nouzi 1 6 Jednání se zájemci,zvyšování kvality 1 8 Sociální služby aktuality a praxe 3 6 IP s nekomunikativními klienty 2 8 Předsudky v sociálních službách 9 16 Úvod do supervize 9 6 Osoba se ZP v trestním právu a přestupky 1 8 Základy IP ve službách pro osoby se ZP 1 8 Nouzové a havarijní situace a související SQ 2 8 Plánování zaměřené na člověka 1 24 Základy IP 1 8 Supervize úvod 1 8 Etika v sociálních službách 2 8 Zákon o sociálních službách 1 8 Vedení týmu a motivace 9 12 Nouzové a havarijní situace 10 6 Profesionální pomáhání v kontextu sociálních služeb 9 16 Řešení konfliktů a vyjednávání 7 6 Dokumentace v soc. službách a správa pravidel 2 8 (hod./osobu) Další odborné vzdělávání a školení Výchova a vzdělávání 2 25 Daň Odměňování v příspěvkové organizaci 1 4 Odměňování v příspěvkové organizaci 1 6 Alternativní komunikace pomocí ipadů 1 24 Zákon o soc. službách 1 4 Správa operačních systémů pro malé a střední organizace Srozumitelné texty 1 10 Zdravotní služby v oblasti v oblasti soc. služeb 1 4 Zdravotnické právo 1 4 Provoz a péče dětského centra Odborné stáže Domov pod lípou, Lipník 8 4 Kamarád LORM, Žatec 2 2 Zahrada Kladno 2 2 Domov sociálních služeb Slatiňany 5 8 ZŠ speciální, Mladá Boleslav 2 1 Domov pod skalami, Kurovodice 3 4 Jistoty domova, Mladá Boleslav Školicí akce (vlastní) Školení první pomoci 35 2 Sledování péče 44 1 Seznámení s bazální stimulací 10 2 SQ2 a OOP a volný pohyb 42 2 (hod./osobu) 6.4. Nejvyšší dosažené vzdělání zaměstnanců (fyzicky k ) Dosažené vzdělání Základní 3 71 Střední 12 0 Střední s maturitou 32 0 Vyšší odborné 4 0 Vysokoškolské bakalářské 3 0 Vysokoškolské magisterské 9 0 Graf vzdělanosti zaměstnanců (bez klientů zaměstnanců) Magisterské 14% Bakalářské 5% 6% Vyšší odborné 5% 51% Základní 19% Střední s maturitou Střední

11 7. KLIENTI 7.1. Základní statistické údaje jednotlivých služeb Počet klientů, kteří v roce 2014 využili služby Denní kapacita služby děti ženy muži Celkem Denní stacionář Týdenní stacionář Odlehčovací služba Chráněné bydlení Rozložení klientů ve službách dle příspěvků na péči Služba Počet klientů Službou OS prošlo během roku 2014 celkem 35 klientů, max. však vždy nejvýše pět klientů najednou. využívající službu v průběhu roku/denní kapacita stupeň závislosti I. II. III. IV. Denní stacionář 80/ Týdenní stacionář 26/ Odlehčovací služba * 35/ Chráněné bydlení 23/ * v jednom případě probíhalo řízení o posouzení stupně závislosti 11

12 Čekací (průměrné) doby DS TS CHB OS 10 měsíců 0 měsíců 7 měsíců 0 měsíců 7.6. Věková struktura klientů dle jednotlivých služeb DS TS OS CHB 7.4. Nepřijatí klienti Služba Počet Důvod DS 0 TS 1 Službu neposkytujeme CHB 1 Nedostatečná kapacita OS Zastoupení klientů dle věku Věk Počet klientů 0-18 let let 61 Nad 26 let LET LET NA D 27 LET 12

13 duben březen únor leden 8. AKTIVITY Pro naše klienty připravujeme společně se SPMP Mladá Boleslav po celý rok kulturní a sportovní akce, výlety, pobyty, tábory a mnoho dalších volnočasových aktivit. V průběhu roku mají klienti možnost navštěvovat také kroužky, většinu z nich pod patronací SPMP. Na výběr je kurz vaření, taneční, zumba, hudební, florbalový. AKCE Výlet do Prahy návštěva technického muzea Výlet do Mnichova Hradiště a do ZOO Liberec Přechod Chlumu Olympiáda v DDM Mladá Boleslav Putování za Cipískem v Jičíně Vynášení zimy Soustředění sportovců na Baldovci Výlet do Turnova Výlet do ZOO Praha, do skanzenu v Kouřimi Velikonoční hry v DDM Jarmark na Magistrátě MB prodej výrobků z dílen Jarní ples Vystoupení Leporela na festivalu v Semilech Plavání Liberec sportovní kroužek Zeměfest Mladá Boleslav Pálení čarodějnic Čarodějnický slet 13

14 srpen červenec červen květen AKCE Výlety do Poděbrad, do svíčkárny v Šestajovicích, do Mirákula, do Kryštofova údolí a do Březiny Taneční pohár MČR v atletice sportovní kroužek Tábor SPMP Pobyt CHB v Krkonoších Prodejní akce dílen v Unhošti Cyklo pobyt Výlet do ZOO Praha, ZOO Liberec, do Sobotky,do ZOO Chleby, do Benátek nad Jizerou, do Mnichova Hradiště Mental Power festival Isarafest na zahradě Centra, prodejní stánek dílny Poznávací zájezd Slovinsko Spaní pod širákem Výlet do Sobotky a na Branžež Prodejní akce dílen v Kněžmostu Turistický pobyt - Lelkovna Festiválek Léto na dlani na zahradě Centra Výlet do Poděbrad RHB pobyt 14

15 Prosinec listopad říjen září AKCE Pobytový zájezd k moři Přechod Krkonoš sportovní kroužek Houbaři na lovu Festival Narevanš Festival Kladno taneční soubor Leporelo MČR horských kol sportovní kroužek Přespolní běh závody, sportovní kroužek Festival Mezi ploty Dýňobraní Houbaři na lovu v Bechově Festival Žatec taneční soubor Leporelo Návštěva Technického muzea v Praze Výlet do Turnova, do ZOO Liberec Diskotéka seznamovací na Rožátově Návštěva koncertu sboru Paprsek Festival Louny taneční soubor Leporelo Jarmarky vánoční prodej S čerty jsou žerty diskotéka Pobyt na horách Pec pod Sněžkou Výlet do Bělé pod Bezdězem Vánoční jarmark prodej výrobků z dílen Závody v plavání Liberec sportovní kroužek Vánoční setkání na zahradě a prodej Kalendáře 15

16 9. ZÁJMOVÁ ČINNOST 9.1. SK MLADÁ BOLESLAV Sportovní klub SK Mladá Boleslav (dříve Pážata) je již od roku 2003 registrovaným členem tělovýchovné jednoty Škoda Auto Mladá Boleslav. Naši členskou základnu tvoří 42 registrovaných sportovců vč. trenérů, kteří se formou pravidelných každotýdenních tréninků připravují na národní soutěže pořádané Českým svazem mentálně postižených sportovců (ČSMPS) a Českým hnutím speciálních olympiád (ČHSO). Zajišťujeme tělovýchovnou, sportovní a turistickou činnost pro sportovce s mentálním postižením a jim zažít pocit úspěchu v národních soutěžích. Při své činnosti se řídíme principy fair play. Daří se nám získávat na sportovní vyžití klientů i dotaci od města Mladá Boleslav, která se každoročně pohybuje od 15 do 20 tisíc. NAŠE ÚSPĚCHY V ROCE 2014: MČR 2014 plavání Liberec: Medaile: ZLATO - Kamil Bouchner, BRONZ - Kamil Bouchner, Jan Bohuslav, Václav Dufek (TRENÉŘI: Truksová, Fialová) Atletika 2014 Chomutov: Medaile: ZLATO - Lenka Závorová 2x, STŘÍBRO - Kamil Bouchner, Katka Bisová, BRONZ - Kamil Bouchner 2x, Lucie Kalousová 2x (TRENÉŘI: Truksová, Fialová) MČR 2014 MTB Sruby na Chrudimsku: STŘÍBRO - Lenka Závorová 2x, BRONZ Bára Štrobachová 2x (TRENÉŘI: Zemanová, Chumlenová) MČR 2014 v přespolním běhu Jablonec n.n.: ZLATO Lenka Závorová, Kamil Bouchner, STŘÍBRO - Lenka Ortová, Petr Třešňák, BRONZ - Ondřej Kopřiva (TRENÉŘI: Mizerová, Kolínská) 9.2. LEPORELO Soubor LEPORELO vznikl v roce 1996 původně jako taneční kroužek Centra 83 v Mladé Boleslavi. Jeho členy jsou lidé s mentálním handicapem a láskou k tanci a divadlu. Především pomocí výrazového tance ztvárňují příběhy známé i méně známé. Do repertoáru souboru patří například pohádky Smolíček pacholíček, O šípkové Růžence, ale také taneční představení ze známého filmu Hříšný tanec. Na festivalu Narevanš, v září roku 2014, proběhla premiéra zatím posledního nastudovaného kusu s názvem Laurin a Klement. Leporelo jezdí se svými představeními po celé republice a vystupuje na festivalech a soutěžích pro hendikepované i zdravé herce a tanečníky. 16

17 10. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE Hlavní činností organizace je provozování sociálních služeb. Doplňkovou činností je nákup a prodej zboží (Algida). ZÁVAZNÉ UKAZATELE [v tis. Kč] Celkové náklady Celkové výnosy Mzdové náklady Příspěvek na provoz (SK) 3590 Státní dotace (MPSV a ÚP) Odpisový plán Centrum 83 v roce 2014 hospodařilo s finančními prostředky přidělenými (64%)*, příjmy z vlastní činnosti (35,9 %), prostředky získanými doplňkovou činností (0,1%). Hlavními náklady organizace v roce 2014 byly mzdové a osobní náklady (68,9 %), dále pak náklady na spotřeby energií, pořizování majetku a materiálu potřebného k zajištění provozu a údržby. V roce 2014 organizace vykázala vyrovnaný hospodářský výsledek. Doplňková činnost v roce 2014 vykázala zisk Kč. *vč. dotace města Mladá Boleslav na provoy CHB 17

18 NÁKLADY CELKEM [v tis. Kč] Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady 164 Ostatní náklady na služby (poštovné, RHB, školení, nájmy, stravování, odpady, audit, IT software, poplatky ) Ostatní náklady (pojistné) 181 Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné 32 Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z drobného dlouhod. majetku 680 Náklady na doplňkovou činnost Graf nákladů organizace rozdělených dle jednotlivých služeb CHB 26% OS 10% TS 24% DS 40% Graf výnosů organizace (v tis. Kč) VÝNOSY CELKEM [v tis. Kč] Dotace státu na provoz sociálních služeb (MPSV) Příspěvek na podporu chráněných pracovních míst (Úřad práce) Dotace města Mladá Boleslav na chráněné bydlení 250 Příspěvek na provoz od zřizovatele (Středočeský kraj) Výnosy z prodeje vlastních výrobků - Krámeček 416 Výnosy z prodeje služeb (úhrady klientů a zdrav. pojišťoven) Ostatní příjmy Výnosy z doplňkové činnosti - prodaného zboží (Algida) 28 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ; 1% 9 393; 30% 28; 0% 1 601; 5% ; 64% Dotace na provoz Prodej služeb Prodej výrobků Doplňková činnost Ostatní příjmy 18

19 11. INFORMACE A KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ Dlouhodobá forma informovanosti: pravidelně aktualizované webové stránky aktuální příspěvky na sociální síti - facebook vitrína ve spojovací chodbě v Klaudiánově nemocnici s prezentací výrobků klientů dvouměsíčník Střípky časopis o dění v Centru 83, SPMP a ZŠS stálá výstavka činnosti a prezentace organizace v pobočce České spořitelny v Triu (Mladá Boleslav) od léta 2014 spolupráce s regionálním tiskem - Boleslavský deník prodejní akce výrobků z krámečku na jarmarcích a výstavách nástěnky ve městě, v obchodních centrech, na úřadech a ve spřátelených organizacích V roce 2014 přispěl ke komunikaci s veřejností také festival Narevanš a festival Isarafest, nově byla umístěna výstavka ve spořitelně, výborně nás prezentují i soubor Leporelo a sportovci z řad klientů, kteří se účastní celorepublikových akcí, stejně jako naše prodejní stánky s ukázkami řemesel na jarmarcích a trzích. Jsme zároveň otevřeni všem podnětům zvenčí a díky nápadu a spolupráci se sdružením Téma dne jsme vydali premiérový vlastní kalendář na rok 2015, volně dostupný široké veřejnosti. 12. DÁRCI V roce 2014 jsme obdrželi dary v celkové hodnotě 379 tis. Kč, z čehož 377,5 tis Kč bylo formou finančních darů a 1,5 tis. Kč byly dary věcné. Všem, kteří nás jakoukoli formou podporují, patří náš velký dík. Nejvýznamnějšími dárci byla Nadace KB a.s. Jistota, která financovala vybudování venkovního hřiště s cvičícími stroji pro klienty, Škoda auto a.s., která přispěla na plánovanou rekonstrukci výtahu, Ško-energo FIN na kulturní akce, ZZN Polabí na zdravotní potřeby klientů, Kultura města MB na rehabilitační pomůcky, BK Mladá Boleslav, Jaroslava Rychtářová a Ladislava Hladíková na potřeby klientů. 19

20 13. SPOLUPRÁCE S EXTERNÍMI SUBJEKTY Spolupráce se zřizovatelem Zřizovatelem Centra 83 je Středočeský kraj. Spolupráce především v otázkách ekonomických a metodických je na vysoké úrovni. Spolupráce s městem Mladá Boleslav Magistrát města se prostřednictvím komunitního plánování zajímá o naši činnost a aktivity, dlouhodobě formou neinvestičních dotací podporuje službu chráněného bydlení. V roce 2014 finančně podpořil i uspořádání festivalu Narevanš (akce SPMP ve spolupráci s Centrem 83) v Mladé Boleslavi. Spolupráce s dobrovolnickým centrem Spolupráce Centra 83 s Dobrovolnickým centrem pro oblast sociálních služeb při Magistrátu města Mladá Boleslav se datuje již od roku 2009, pokračovala i v roce 2014 a věříme, že bude fungovat i do budoucna. Spolupráce se SPMP V oblasti volnočasových aktivit našich klientů je naším nepostradatelným partnerem Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, okr. organizace Mladá Boleslav. Sdružení má v náplni své práce za úkol získávat dotace a připravovat zajímavé akce, kroužky, výlety i pobyty, které Centrum 83 ze svého postavení organizovat nemůže. Vzájemně se inspirujeme a podněcujeme k dalšímu rozvoji. Spolupráce se Základní školou speciální Základní škola speciální zajišťuje našim žákům z řad klientů kvalitní vzdělávání. Většina tříd školy se nachází přímo v areálu Centra a naši žáčci to tak nemají do školy daleko. Mnoho akcí je plánováno a realizováno ve společné režii. Spolupráce s organizacemi mimo sociální oblast Jsme otevřeni všem vnějším podnětům a velice vítáme nové nápady, které k nám přicházejí. V loňském roce bylo nejzajímavější spoluprací vydání kalendáře, který s našimi klienty nafotilo sdružení Téma dne. 20

21 14. CO SE NÁM PODAŘILO V ROCE 2014 udržení kvality služeb sportovní akce MČR v plavání, atletika, lyžování, přespolní běh, cyklistika, sportovní soustředění, pravidelné tréninky florbal, spinning, plavání. taneční kurzy a tradiční jarní ples festival Narevanš, hudební festival Isarafest, divadelní Léto na dlani - spolupořadatel rehabilitační pobyty letní a zimní poznávací a pobytové zájezdy pro klienty (zprostředkování) nová grafika a koncept webových stránky a nově facebookové stránky, oživení časopisu Střípky tradiční a úspěšný měsíční prázdninový prodej výrobků na zámku Mnichovo Hradiště vydání vlastního kalendáře na r (nafoceno a upraveno sdružením Téma dne) partnerská spolupráce s firmami, zapojení v komunitním plánování výroční zpráva 2013 osvěta besedy o budoucnosti s rodiči a opatrovníky oprava střechy 1.a 2. pavilon výměna akumulačních kamen září 2014 oprava zpevněných ploch a chodníků v areálu Václavkova stavební úpravy na bezbariérovém WC a prádelně na CHB opravy podlah, výměna koberců, malování prostor výměna vchodových dveří a okna Havlíčkova opravy střech na trafostanici a nad Krámečkem oprava sprchoviště u bazénu povrchové úpravy a instalace cvičících strojů - venkovního hřiště (nadace KB Jistota) výměna úpravny teplé užitkové vody v kotelně Havlíčkova 21

22 15. PLÁNY PRO ROK 2015 zajistit prostředky na hospodárný provoz organizace udržet kvalitu služeb, zajistit vzdělávání pracovníků nový nájemce jídelny Dietka v areálu Václavkova pokračovat v přípravě procesu transformace týdenního stacionáře pro dospělé na celoroční pobytovou službu stavební úpravy Havlíčkova plánovaná akce od r (havarijní severozápadní křídlo budovy) oprava výtahu Havlíčkova rekonstrukce kabiny a výtahové šachty autoprovoz výměnou za automobil r. v roční pronájem nového vozu Škoda Rapid spolupracovat s městem Mladá Boleslav a místními firmami při začleňování uživatelů sociální byty, pracovní místa. získat do pronájmu další byty od města pro rozšíření služby chráněného bydlení uspořádat adventní setkání ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi nafotit, zpracovat a vydat kalendář na rok 2016 naplánovat a realizovat další besedy pro rodiče a opatrovníky spolupracovat se SPMP na volnočasových akcích pro klienty 22

23 Seznam použitých zkratek DS TS OS CHB OÚSS MPSV SK ÚP ZŠS SPMP MB PSS AAK APLA MČR BK DDM KB ČP ČEZ denní stacionář týdenní stacionář odlehčovací služba chráněné bydlení Okresní ústav sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí Středočeský kraj Úřad práce Základní škola speciální Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Mladá Boleslav pracovník v sociálních službách augmentativní a alternativní komunikace Asociace pomáhající lidem s autismem Mistrovství České republiky Bruslařský klub Dům dětí a mládeže Na Výstavišti Mladá Boleslav Komerční banka Česká pošta České Energetické Závody 23

24

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015 Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 Duben 2015 Červen 2014 Atletické a sportovní hry v Zubří u Nového Města na Moravě. Název

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010 Název, druh, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach příspěvková organizace, domov pro osoby se zdravotním

Více

Historie Vincentina Život v pražském Vincentinu během okupace

Historie Vincentina Život v pražském Vincentinu během okupace Obsah Historie Vincentina Veřejný závazek Školní docházka, práce s uživateli s rizikem v chování Sportovní aktivity, taneční soubor Prezentační akce, pracovní skupina pro práva uživatelů Praxe studentů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

občanské sdružení 155 00 Praha 5

občanské sdružení 155 00 Praha 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 N A D Ě J E K Brance 11/19e občanské sdružení 155 00 Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Text: kolektiv autorů Foto: archiv Naděje Grafická úprava: Václav Grindler Sazba: DTP

Více

příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou

příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou OBSAH: 1 INFORMACE O ZAŘÍZENÍ PLATNÉ K 31. 12. 2014... 2 1. 1 Od zahájení provozu po současnost... 3 1. 2 Přehled dosavadních ředitelů - ředitelek...

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Ostravě dne 16. 3. 2015 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Obsah: I. Základní údaje II. Komentář 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 N A D Ě J E Varšavská 37 občanské sdružení 120 00 Praha 2 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen;

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Handicap centrum Srdce, o.p.s. Ostende 88/II Poděbrady 290 80 tel.: 325613362 IČO: 27576612 ředitel: Mgr. Michal Šmíd e-mail: reditel@hcsrdce.cz web: www.hcsrdce.cz bankovní spojení:

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 DOMOV HORIZONT příspěvková organizace Strážovská 1096, 697 01 Kyjov Domov Horizont, příspěvková organizace, Strážovská 1096, 697 01 Kyjov 2 Název organizace: Sídlo organizace:

Více

Vážení přátelé, předsedkyně sdružení

Vážení přátelé, předsedkyně sdružení Vážení přátelé, Právě otvíráte Výroční zprávu našeho Občanského sdružení za rok 2012. Čas je mnohdy rychlejší než naše uvažování, skutky, plány a vzpomínky na všechno to, čím jsme v loňském roce prošli.

Více