ZÁKLADNÍ PROFIL ZAŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ PROFIL ZAŘÍZENÍ"

Transkript

1

2 ZÁKLADNÍ PROFIL ZAŘÍZENÍ Název zařízení, sídlo, právní forma, IČO Název zařízení: Právní forma: Sídlo: Příspěvková organizace Václavkova 950/II, Mladá Boleslav Datum zápisu do or : Městský soud v Praze, spisová značka: Pr 916, IČ: Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, IČ: Datum a způsob vzniku příspěvkové organizace: Dle zákona č. 290/2002 Sb. v platném znění se dnem státní příspěvková organizace Centrum pro zdravotně postižené při ÚSP Mladá Boleslav stala příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Zřizovací listina byla schválena Zastupitelstvem Středočeského kraje usnesením č /2003/ZK ze dne Právním důvodem změn v příspěvkové organizaci je rozhodnutí zřizovatele - Středočeského kraje usnesení č /2006/ZK ze dne o vydání nové Zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb. Statutární orgán ředitelka: Mgr. Luďka Jiránková, ředitelka Tel.: Web: 2

3 OBSAH: 1. PŘEDMĚT ČINNOSTI ORGANIZACE, CÍLOVÁ SLUPINA 5 2. POSLÁNÍ A CÍLE 5 3. HISTORICKÉ MILNÍKY 6 4. SYSTÉM PÉČE O LIDI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 7 5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 8 6. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH ZAMĚSTNANCI DLE PRACOVNÍ SCHOPNOSTI ZKRÁCENÉ ÚVAZKY VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZAMĚSTNANCI DLE NEJVYŠŠÍHO DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KLIENTECH ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB ROZLOŽENÍ KLIENTŮ VE SLUŽBÁCH DLE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI ČEKACÍ DOBY DLE JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB NEPŘIJATÍ KLIENTI VĚKOVÉ SLOŽENÍ KLIENTŮ VĚKOVÁ STRUKTURA KLIENTŮ DLE SLUŽEB AKTIVITY ZÁJMOVÉ KROUŽKY HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE INFORMACE A KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ DÁRCI SPOLUPRÁCE S EXTERNÍMI SUBJEKTY CO SE NÁM POVEDLO V ROCE CO PLÁNUJEME V ROCE SEZNAM ZKRATEK 23 3 NAŠE STŘECHY NAD HLAVOU (9 budov ve 4 areálech) Havlíčkova TS, DS, OS, vedení Václavkova TS, DS, CHB Čechova CHB ve městě Sadová CHB ve městě

4 Vážení přátelé, úvodem letošní výroční zprávy dovolte pár slov o tom, co nejdůležitějšího se u nás v roce 2014 změnilo a co je u nás nového. Naši klienti dospívají a stárnou, mění se jejich potřeby i náš přístup k nim. V součinnosti s rodiči a opatrovníky našich klientů zjišťujeme, že vzrůstá poptávka po celoroční pobytové službě i pro klienty s vyšší potřebou péče. Změna části týdenního a případně denního stacionáře na další službu chráněného bydlení je naší vizí do budoucích let, započatou v roce Prvním krokem v tomto směru je změna přístupu zaměstnanců k naší práci, snaha o postupné odbourávání závislosti klientů na sociální službě. Významnou změnou v roce 2014 bylo zrušení ambulantní formy odlehčovacích služeb a jednoho z oddělení denního stacionáře DS3, které suplovalo družinu Základní školy speciální. K byla družina zřízena přímo ve škole a potřeba těchto oddělení v rámci naší organizace tak zanikla. Foto Luďka Mgr. Luďka Jiránková ředitelka I v uplynulém roce jsme se snažili klientům zkvalitňovat prostředí, v němž tráví většinu svého času, a to jak ve vnitřních prostorech (rekonstrukce, výmalby, pořízení vybavení stacionářů), tak i venku (revitalizace okolí bazénu, bezbariérové přístupy na 1. pavilonu, nové hřiště s cvičícími stroji, celková úprava areálu Václavkova). Pro rozvoj i potěchu klientů byla též zakoupena herní konzole. V roce 2014 jsme spolupořádali 1. ročník festivalu Narevanš, představili novou grafickou podobu webových stránek, začali intenzívně používat sociální sítě, vydali vlastní kalendář (duchovním otcem a realizátorem fotografování bylo sdružení Téma dne), což se setkalo s nečekaným ohlasem u klientů, rodičů i veřejnosti. Na konci roku 2014jsme se rozloučili s dlouholetým nájemcem jídelny Dietka, která se nachází v našem areálu a poskytuje obědy klientům i zaměstnancům. Odledna seo stravu v této jídelně postará nový nájemce. 4

5 1. PŘEDMĚT A ÚČEL ČINNOSTI, CÍLOVÁ SKUPINA Předmět činnosti organizace je vymezen rozhodnutím o registraci dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Hlavním účelem organizace je poskytování sociálních služeb. Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením. 2. POSLÁNÍ A CÍLE Posláním Centra 83 je rozšiřovat a stále zlepšovat především sociální a pracovní dovednosti a návyky uživatelů a vést je k co nejvíce možné míře soběstačnosti a samostatnosti v běžném životě. Cílem Centra 83 je postihnout často nepříznivou situaci s prioritním zaměřením na rozvoj jejich schopností, dovedností, sociálních návyků a dopomoci jim tak k co největší samostatnosti v jejich přirozeném prostředí. 5

6 3. MILNÍKY NAŠÍ HISTORIE září 1983 založení organizace, otevření denního stacionáře v Zalužanech (ústav sociální péče - zřizovatel Okresní ústav sociálních služeb) 1988 stěhování ústavu na zámeček Vinec 1992 právní subjektivita a změna názvu na Centrum 1991 stěhování do centra Mladé Boleslavi, Václavkovy ulice (areál bývalé MŠ Škoda auto) 1993 otevření týdenního stacionáře v areálu Václavkova otevření služby chráněné bydlení v areálu Václavkova otevření Krámečku s výrobky klientů z dílen první vydání časopisu Střípky zřizovatelem se stává Středočeský kraj nové odloučené pracoviště v prostorech bývalé dětské nemocnice v Havlíčkově ulici otevření odlehčovacích služeb v areálu Havlíčkova 2011 služba chráněného bydlení mimo areál Centra 83 pronájem bytů ve městě 2013 výročí 30 let od založení, vydání almanachu 2014 příprava uživatelů služeb na budoucnost celoroční pobytové služby 6

7 4. SYSTÉM PÉČE V CENTRU 83 Centrum 83 poskytuje čtyři sociální služby pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Číslo registrace: I. Denní stacionář (od r. 1983) kapacita 90 uživatelů Denní stacionář je nejstarší poskytovanou službou Centra 83, v současné době má 4 výchovná a 9 dílenských oddělení. Výchovná oddělení jsou zastřešena pod DS1 v ulici Václavkova a DS4 v ulici Havlíčkova (pro klienty s vyšší mírou potřeby podpory). Dílny, kde klienti pracují pod odborným terapeutickým dohledem, spadají pod DS2, 8 dílen je umístěno v Havlíčkově a 1 ve Václavkově ulici. Oddělení DS3, suplující školní družinu, bylo k zrušeno. Číslo registrace: II. Týdenní stacionář (od r. 1992) kapacita 25 lůžek Týdenní stacionář je pobytová služba, která spojuje kvalitní profesionální péči o klienty během týdne s jejich pobytem v rodinném prostředí o víkendech. Týdenní stacionář má 3 oddělení, a sice T4 nacházející se v areálu Václavkova a dvě oddělení v budově Havlíčkova, bezbariérový TH1 a TH2 umístěný v podkroví budovy toto oddělení je koncipováno jako příprava klientů pro přechod do chráněného bydlení. Číslo registrace: III. Chráněné bydlení (od r. 1998) kapacita 26 lůžek Chráněné bydlení je služba pro klienty, jejichž zdravotní stav umožňuje částečné osamostatnění se. Služba chráněného bydlení se dělí na 3 stupně poskytované sociální podpory. CHB1 je prvním stupněm s větší mírou podpory, CHB2 je určen pro samostatnější klienty. Obě oddělení se nachází v areálu Centra 83. V CHB3 bydlí klienti, kteří prošli výcvikovými byty a toto bydlení se nachází mimo areál organizace, v městské zástavbě. Číslo registrace: IV. Odlehčovací služby (od r. 2007) kapacita 5 lůžek Odlehčovací služby jsou určeny pro rodiny pečující o osobu s mentálním či kombinovaným postižením. Od byla zrušena ambulantní forma poskytování služby (v návaznosti na vznik družiny při Základní škole speciální). Od září je tedy služba poskytována ve víkendovém a týdenním režimu. Služba umožňuje pečujícím osobám odpočinek a zařízení si vlastních záležitostí. Služba je poskytována v malé skupině a je vedena individuálně dle potřeb klienta. 7

8 5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 8

9 Provozní personál Přímá péče 6. ZAMĚSTNANCI Organizace zaměstnává v přepočteném počtu celkem 80,7 osob. K 31. prosinci bylo v Centru 83 fyzicky zaměstnáno 133 osob. Na základě šetření a smlouvy s Úřadem práce je v Centru 83 celkem 67 vymezených chráněných pracovních míst, na kterých je zaměstnáno 77 osob, z nichž 71 jsou klienti. Centrum 83 je ve smyslu zákona o zaměstnanosti organizací zaměstnávající více než 50% se osob zdravotním postižením s příspěvkem od ÚP. Věkový průměr všech zaměstnanců je 37,5 let. Věkový průměr zaměstnanců - klientů je 32 let, ostatních zaměstnanců 43 let Graf zaměstnanců podle pracovní schopnosti (fyzicky k ) s těžším tělesným postižením změněná pracovní schopnost 7 69 Zaměstnanci Centra 83 Přepočteno za rok 2014 Fyzicky k Celkem bez změněné pracovní schopnosti 57 Vychovatelé 2 2 Pracovníci v sociálních službách přímá obslužná péče 4,7 3 základní výchovná nepedagogická 27,9 28 Sociální pracovníci 3,5 4 všeobecná sestra Zkrácené úvazky, DPČ, DPP (fyzicky ) Zdravotníci fyzioterapeut 0,5 1 Hospodářsko správní a provozně technický personál 6,2 6 Zaměstnanci převážně manuálně pracující provozní zaměstnanci 6,9 12 zaměstnaní klienti CELKEM 80,7 133 Zaměstnanci pracující na zkrácený pracovní úvazek DPP DPČ Pozn.: z počtu 96 zaměstnanců je 71 klientů

10 Počet osob Dotace Počet osob Dotace zaměstnanci Zaměstnanci -klienti 6.3. Vzdělávání zaměstnanců Zaměstnanci organizace jsou průběžně vzděláváni tak, jak vyžaduje jejich specializace dle Zákona 108/2006 Sb.. Pracovníci v sociálních službách si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci v akreditovaných kurzech a na odborných stážích. V průběhu celého roku 2014 probíhala na všech službách v Centru 83 supervize s personálem, kterou vedla Bc. Ilona Holková. Název Název Kurzy akreditované MPSV Kvalifikační kurzy PSS Řešení konfliktů na vlastní kůži 2 8 Úvod do problematiky práv uživatelů soc. služeb 10 6 Klient sociální služby v hmotné nouzi 1 6 Jednání se zájemci,zvyšování kvality 1 8 Sociální služby aktuality a praxe 3 6 IP s nekomunikativními klienty 2 8 Předsudky v sociálních službách 9 16 Úvod do supervize 9 6 Osoba se ZP v trestním právu a přestupky 1 8 Základy IP ve službách pro osoby se ZP 1 8 Nouzové a havarijní situace a související SQ 2 8 Plánování zaměřené na člověka 1 24 Základy IP 1 8 Supervize úvod 1 8 Etika v sociálních službách 2 8 Zákon o sociálních službách 1 8 Vedení týmu a motivace 9 12 Nouzové a havarijní situace 10 6 Profesionální pomáhání v kontextu sociálních služeb 9 16 Řešení konfliktů a vyjednávání 7 6 Dokumentace v soc. službách a správa pravidel 2 8 (hod./osobu) Další odborné vzdělávání a školení Výchova a vzdělávání 2 25 Daň Odměňování v příspěvkové organizaci 1 4 Odměňování v příspěvkové organizaci 1 6 Alternativní komunikace pomocí ipadů 1 24 Zákon o soc. službách 1 4 Správa operačních systémů pro malé a střední organizace Srozumitelné texty 1 10 Zdravotní služby v oblasti v oblasti soc. služeb 1 4 Zdravotnické právo 1 4 Provoz a péče dětského centra Odborné stáže Domov pod lípou, Lipník 8 4 Kamarád LORM, Žatec 2 2 Zahrada Kladno 2 2 Domov sociálních služeb Slatiňany 5 8 ZŠ speciální, Mladá Boleslav 2 1 Domov pod skalami, Kurovodice 3 4 Jistoty domova, Mladá Boleslav Školicí akce (vlastní) Školení první pomoci 35 2 Sledování péče 44 1 Seznámení s bazální stimulací 10 2 SQ2 a OOP a volný pohyb 42 2 (hod./osobu) 6.4. Nejvyšší dosažené vzdělání zaměstnanců (fyzicky k ) Dosažené vzdělání Základní 3 71 Střední 12 0 Střední s maturitou 32 0 Vyšší odborné 4 0 Vysokoškolské bakalářské 3 0 Vysokoškolské magisterské 9 0 Graf vzdělanosti zaměstnanců (bez klientů zaměstnanců) Magisterské 14% Bakalářské 5% 6% Vyšší odborné 5% 51% Základní 19% Střední s maturitou Střední

11 7. KLIENTI 7.1. Základní statistické údaje jednotlivých služeb Počet klientů, kteří v roce 2014 využili služby Denní kapacita služby děti ženy muži Celkem Denní stacionář Týdenní stacionář Odlehčovací služba Chráněné bydlení Rozložení klientů ve službách dle příspěvků na péči Služba Počet klientů Službou OS prošlo během roku 2014 celkem 35 klientů, max. však vždy nejvýše pět klientů najednou. využívající službu v průběhu roku/denní kapacita stupeň závislosti I. II. III. IV. Denní stacionář 80/ Týdenní stacionář 26/ Odlehčovací služba * 35/ Chráněné bydlení 23/ * v jednom případě probíhalo řízení o posouzení stupně závislosti 11

12 Čekací (průměrné) doby DS TS CHB OS 10 měsíců 0 měsíců 7 měsíců 0 měsíců 7.6. Věková struktura klientů dle jednotlivých služeb DS TS OS CHB 7.4. Nepřijatí klienti Služba Počet Důvod DS 0 TS 1 Službu neposkytujeme CHB 1 Nedostatečná kapacita OS Zastoupení klientů dle věku Věk Počet klientů 0-18 let let 61 Nad 26 let LET LET NA D 27 LET 12

13 duben březen únor leden 8. AKTIVITY Pro naše klienty připravujeme společně se SPMP Mladá Boleslav po celý rok kulturní a sportovní akce, výlety, pobyty, tábory a mnoho dalších volnočasových aktivit. V průběhu roku mají klienti možnost navštěvovat také kroužky, většinu z nich pod patronací SPMP. Na výběr je kurz vaření, taneční, zumba, hudební, florbalový. AKCE Výlet do Prahy návštěva technického muzea Výlet do Mnichova Hradiště a do ZOO Liberec Přechod Chlumu Olympiáda v DDM Mladá Boleslav Putování za Cipískem v Jičíně Vynášení zimy Soustředění sportovců na Baldovci Výlet do Turnova Výlet do ZOO Praha, do skanzenu v Kouřimi Velikonoční hry v DDM Jarmark na Magistrátě MB prodej výrobků z dílen Jarní ples Vystoupení Leporela na festivalu v Semilech Plavání Liberec sportovní kroužek Zeměfest Mladá Boleslav Pálení čarodějnic Čarodějnický slet 13

14 srpen červenec červen květen AKCE Výlety do Poděbrad, do svíčkárny v Šestajovicích, do Mirákula, do Kryštofova údolí a do Březiny Taneční pohár MČR v atletice sportovní kroužek Tábor SPMP Pobyt CHB v Krkonoších Prodejní akce dílen v Unhošti Cyklo pobyt Výlet do ZOO Praha, ZOO Liberec, do Sobotky,do ZOO Chleby, do Benátek nad Jizerou, do Mnichova Hradiště Mental Power festival Isarafest na zahradě Centra, prodejní stánek dílny Poznávací zájezd Slovinsko Spaní pod širákem Výlet do Sobotky a na Branžež Prodejní akce dílen v Kněžmostu Turistický pobyt - Lelkovna Festiválek Léto na dlani na zahradě Centra Výlet do Poděbrad RHB pobyt 14

15 Prosinec listopad říjen září AKCE Pobytový zájezd k moři Přechod Krkonoš sportovní kroužek Houbaři na lovu Festival Narevanš Festival Kladno taneční soubor Leporelo MČR horských kol sportovní kroužek Přespolní běh závody, sportovní kroužek Festival Mezi ploty Dýňobraní Houbaři na lovu v Bechově Festival Žatec taneční soubor Leporelo Návštěva Technického muzea v Praze Výlet do Turnova, do ZOO Liberec Diskotéka seznamovací na Rožátově Návštěva koncertu sboru Paprsek Festival Louny taneční soubor Leporelo Jarmarky vánoční prodej S čerty jsou žerty diskotéka Pobyt na horách Pec pod Sněžkou Výlet do Bělé pod Bezdězem Vánoční jarmark prodej výrobků z dílen Závody v plavání Liberec sportovní kroužek Vánoční setkání na zahradě a prodej Kalendáře 15

16 9. ZÁJMOVÁ ČINNOST 9.1. SK MLADÁ BOLESLAV Sportovní klub SK Mladá Boleslav (dříve Pážata) je již od roku 2003 registrovaným členem tělovýchovné jednoty Škoda Auto Mladá Boleslav. Naši členskou základnu tvoří 42 registrovaných sportovců vč. trenérů, kteří se formou pravidelných každotýdenních tréninků připravují na národní soutěže pořádané Českým svazem mentálně postižených sportovců (ČSMPS) a Českým hnutím speciálních olympiád (ČHSO). Zajišťujeme tělovýchovnou, sportovní a turistickou činnost pro sportovce s mentálním postižením a jim zažít pocit úspěchu v národních soutěžích. Při své činnosti se řídíme principy fair play. Daří se nám získávat na sportovní vyžití klientů i dotaci od města Mladá Boleslav, která se každoročně pohybuje od 15 do 20 tisíc. NAŠE ÚSPĚCHY V ROCE 2014: MČR 2014 plavání Liberec: Medaile: ZLATO - Kamil Bouchner, BRONZ - Kamil Bouchner, Jan Bohuslav, Václav Dufek (TRENÉŘI: Truksová, Fialová) Atletika 2014 Chomutov: Medaile: ZLATO - Lenka Závorová 2x, STŘÍBRO - Kamil Bouchner, Katka Bisová, BRONZ - Kamil Bouchner 2x, Lucie Kalousová 2x (TRENÉŘI: Truksová, Fialová) MČR 2014 MTB Sruby na Chrudimsku: STŘÍBRO - Lenka Závorová 2x, BRONZ Bára Štrobachová 2x (TRENÉŘI: Zemanová, Chumlenová) MČR 2014 v přespolním běhu Jablonec n.n.: ZLATO Lenka Závorová, Kamil Bouchner, STŘÍBRO - Lenka Ortová, Petr Třešňák, BRONZ - Ondřej Kopřiva (TRENÉŘI: Mizerová, Kolínská) 9.2. LEPORELO Soubor LEPORELO vznikl v roce 1996 původně jako taneční kroužek Centra 83 v Mladé Boleslavi. Jeho členy jsou lidé s mentálním handicapem a láskou k tanci a divadlu. Především pomocí výrazového tance ztvárňují příběhy známé i méně známé. Do repertoáru souboru patří například pohádky Smolíček pacholíček, O šípkové Růžence, ale také taneční představení ze známého filmu Hříšný tanec. Na festivalu Narevanš, v září roku 2014, proběhla premiéra zatím posledního nastudovaného kusu s názvem Laurin a Klement. Leporelo jezdí se svými představeními po celé republice a vystupuje na festivalech a soutěžích pro hendikepované i zdravé herce a tanečníky. 16

17 10. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE Hlavní činností organizace je provozování sociálních služeb. Doplňkovou činností je nákup a prodej zboží (Algida). ZÁVAZNÉ UKAZATELE [v tis. Kč] Celkové náklady Celkové výnosy Mzdové náklady Příspěvek na provoz (SK) 3590 Státní dotace (MPSV a ÚP) Odpisový plán Centrum 83 v roce 2014 hospodařilo s finančními prostředky přidělenými (64%)*, příjmy z vlastní činnosti (35,9 %), prostředky získanými doplňkovou činností (0,1%). Hlavními náklady organizace v roce 2014 byly mzdové a osobní náklady (68,9 %), dále pak náklady na spotřeby energií, pořizování majetku a materiálu potřebného k zajištění provozu a údržby. V roce 2014 organizace vykázala vyrovnaný hospodářský výsledek. Doplňková činnost v roce 2014 vykázala zisk Kč. *vč. dotace města Mladá Boleslav na provoy CHB 17

18 NÁKLADY CELKEM [v tis. Kč] Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady 164 Ostatní náklady na služby (poštovné, RHB, školení, nájmy, stravování, odpady, audit, IT software, poplatky ) Ostatní náklady (pojistné) 181 Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné 32 Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z drobného dlouhod. majetku 680 Náklady na doplňkovou činnost Graf nákladů organizace rozdělených dle jednotlivých služeb CHB 26% OS 10% TS 24% DS 40% Graf výnosů organizace (v tis. Kč) VÝNOSY CELKEM [v tis. Kč] Dotace státu na provoz sociálních služeb (MPSV) Příspěvek na podporu chráněných pracovních míst (Úřad práce) Dotace města Mladá Boleslav na chráněné bydlení 250 Příspěvek na provoz od zřizovatele (Středočeský kraj) Výnosy z prodeje vlastních výrobků - Krámeček 416 Výnosy z prodeje služeb (úhrady klientů a zdrav. pojišťoven) Ostatní příjmy Výnosy z doplňkové činnosti - prodaného zboží (Algida) 28 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ; 1% 9 393; 30% 28; 0% 1 601; 5% ; 64% Dotace na provoz Prodej služeb Prodej výrobků Doplňková činnost Ostatní příjmy 18

19 11. INFORMACE A KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ Dlouhodobá forma informovanosti: pravidelně aktualizované webové stránky aktuální příspěvky na sociální síti - facebook vitrína ve spojovací chodbě v Klaudiánově nemocnici s prezentací výrobků klientů dvouměsíčník Střípky časopis o dění v Centru 83, SPMP a ZŠS stálá výstavka činnosti a prezentace organizace v pobočce České spořitelny v Triu (Mladá Boleslav) od léta 2014 spolupráce s regionálním tiskem - Boleslavský deník prodejní akce výrobků z krámečku na jarmarcích a výstavách nástěnky ve městě, v obchodních centrech, na úřadech a ve spřátelených organizacích V roce 2014 přispěl ke komunikaci s veřejností také festival Narevanš a festival Isarafest, nově byla umístěna výstavka ve spořitelně, výborně nás prezentují i soubor Leporelo a sportovci z řad klientů, kteří se účastní celorepublikových akcí, stejně jako naše prodejní stánky s ukázkami řemesel na jarmarcích a trzích. Jsme zároveň otevřeni všem podnětům zvenčí a díky nápadu a spolupráci se sdružením Téma dne jsme vydali premiérový vlastní kalendář na rok 2015, volně dostupný široké veřejnosti. 12. DÁRCI V roce 2014 jsme obdrželi dary v celkové hodnotě 379 tis. Kč, z čehož 377,5 tis Kč bylo formou finančních darů a 1,5 tis. Kč byly dary věcné. Všem, kteří nás jakoukoli formou podporují, patří náš velký dík. Nejvýznamnějšími dárci byla Nadace KB a.s. Jistota, která financovala vybudování venkovního hřiště s cvičícími stroji pro klienty, Škoda auto a.s., která přispěla na plánovanou rekonstrukci výtahu, Ško-energo FIN na kulturní akce, ZZN Polabí na zdravotní potřeby klientů, Kultura města MB na rehabilitační pomůcky, BK Mladá Boleslav, Jaroslava Rychtářová a Ladislava Hladíková na potřeby klientů. 19

20 13. SPOLUPRÁCE S EXTERNÍMI SUBJEKTY Spolupráce se zřizovatelem Zřizovatelem Centra 83 je Středočeský kraj. Spolupráce především v otázkách ekonomických a metodických je na vysoké úrovni. Spolupráce s městem Mladá Boleslav Magistrát města se prostřednictvím komunitního plánování zajímá o naši činnost a aktivity, dlouhodobě formou neinvestičních dotací podporuje službu chráněného bydlení. V roce 2014 finančně podpořil i uspořádání festivalu Narevanš (akce SPMP ve spolupráci s Centrem 83) v Mladé Boleslavi. Spolupráce s dobrovolnickým centrem Spolupráce Centra 83 s Dobrovolnickým centrem pro oblast sociálních služeb při Magistrátu města Mladá Boleslav se datuje již od roku 2009, pokračovala i v roce 2014 a věříme, že bude fungovat i do budoucna. Spolupráce se SPMP V oblasti volnočasových aktivit našich klientů je naším nepostradatelným partnerem Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, okr. organizace Mladá Boleslav. Sdružení má v náplni své práce za úkol získávat dotace a připravovat zajímavé akce, kroužky, výlety i pobyty, které Centrum 83 ze svého postavení organizovat nemůže. Vzájemně se inspirujeme a podněcujeme k dalšímu rozvoji. Spolupráce se Základní školou speciální Základní škola speciální zajišťuje našim žákům z řad klientů kvalitní vzdělávání. Většina tříd školy se nachází přímo v areálu Centra a naši žáčci to tak nemají do školy daleko. Mnoho akcí je plánováno a realizováno ve společné režii. Spolupráce s organizacemi mimo sociální oblast Jsme otevřeni všem vnějším podnětům a velice vítáme nové nápady, které k nám přicházejí. V loňském roce bylo nejzajímavější spoluprací vydání kalendáře, který s našimi klienty nafotilo sdružení Téma dne. 20

21 14. CO SE NÁM PODAŘILO V ROCE 2014 udržení kvality služeb sportovní akce MČR v plavání, atletika, lyžování, přespolní běh, cyklistika, sportovní soustředění, pravidelné tréninky florbal, spinning, plavání. taneční kurzy a tradiční jarní ples festival Narevanš, hudební festival Isarafest, divadelní Léto na dlani - spolupořadatel rehabilitační pobyty letní a zimní poznávací a pobytové zájezdy pro klienty (zprostředkování) nová grafika a koncept webových stránky a nově facebookové stránky, oživení časopisu Střípky tradiční a úspěšný měsíční prázdninový prodej výrobků na zámku Mnichovo Hradiště vydání vlastního kalendáře na r (nafoceno a upraveno sdružením Téma dne) partnerská spolupráce s firmami, zapojení v komunitním plánování výroční zpráva 2013 osvěta besedy o budoucnosti s rodiči a opatrovníky oprava střechy 1.a 2. pavilon výměna akumulačních kamen září 2014 oprava zpevněných ploch a chodníků v areálu Václavkova stavební úpravy na bezbariérovém WC a prádelně na CHB opravy podlah, výměna koberců, malování prostor výměna vchodových dveří a okna Havlíčkova opravy střech na trafostanici a nad Krámečkem oprava sprchoviště u bazénu povrchové úpravy a instalace cvičících strojů - venkovního hřiště (nadace KB Jistota) výměna úpravny teplé užitkové vody v kotelně Havlíčkova 21

22 15. PLÁNY PRO ROK 2015 zajistit prostředky na hospodárný provoz organizace udržet kvalitu služeb, zajistit vzdělávání pracovníků nový nájemce jídelny Dietka v areálu Václavkova pokračovat v přípravě procesu transformace týdenního stacionáře pro dospělé na celoroční pobytovou službu stavební úpravy Havlíčkova plánovaná akce od r (havarijní severozápadní křídlo budovy) oprava výtahu Havlíčkova rekonstrukce kabiny a výtahové šachty autoprovoz výměnou za automobil r. v roční pronájem nového vozu Škoda Rapid spolupracovat s městem Mladá Boleslav a místními firmami při začleňování uživatelů sociální byty, pracovní místa. získat do pronájmu další byty od města pro rozšíření služby chráněného bydlení uspořádat adventní setkání ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi nafotit, zpracovat a vydat kalendář na rok 2016 naplánovat a realizovat další besedy pro rodiče a opatrovníky spolupracovat se SPMP na volnočasových akcích pro klienty 22

23 Seznam použitých zkratek DS TS OS CHB OÚSS MPSV SK ÚP ZŠS SPMP MB PSS AAK APLA MČR BK DDM KB ČP ČEZ denní stacionář týdenní stacionář odlehčovací služba chráněné bydlení Okresní ústav sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí Středočeský kraj Úřad práce Základní škola speciální Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Mladá Boleslav pracovník v sociálních službách augmentativní a alternativní komunikace Asociace pomáhající lidem s autismem Mistrovství České republiky Bruslařský klub Dům dětí a mládeže Na Výstavišti Mladá Boleslav Komerční banka Česká pošta České Energetické Závody 23

24

OBSAH: Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

OBSAH: Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH: 1. HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI ORGANIZACE 5 2. POSLÁNÍ, CÍLE A PRINCIPY ORGANIZACE 5 3. HISTORIE V KOSTCE 6 4. SYSTÉM PÉČE O LIDI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 7 5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 8 6. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

V PROMĚNÁCH ČASU

V PROMĚNÁCH ČASU V PROMĚNÁCH ČASU 1911-2015 Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. (dále jen CSS ) je největším poskytovatelem sociálních služeb na Děčínsku, jeho působnost je regionální

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice 253 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s. Obsah: Slovo úvodem I. Základní údaje organizace II. III. Veřejný závazek organizace Zpráva o činnosti 1. Rozsah poskytovaných služeb 2. Činnosti, aktivity

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1. Poskytovatel sociální služby CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice, se sídlem Odlochovice 1, 257 03 Jankov Identifikátor

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1. Charakteristika organizace Základní škola Bernarda Bolzana o.p.s. byla založena v roce 1997 s hlavní činností v oblasti výchovy a vzdělávání. Od této doby se snaží svoji obecně

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. Zlosyň 160, PSČ

Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. Zlosyň 160, PSČ Výroční zpráva 2012 Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. Zlosyň 160, PSČ 277 44 ALZHEIMERCENTRUM ZLOSYŇ O. P. S. POBYTOVÉ ZAŘÍZENÍ Motto: Důležité je, abychom čas, který na péči máme, využili co nejsmysluplněji.

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Úvodní slovo. Vznik organizace. Poslání a cíle

Úvodní slovo. Vznik organizace. Poslání a cíle ÚSTÍ NAD LABEM Úvodní slovo Uplynulý rok 2014 byl pro nás náročnou zkouškou vše kompletně zvládnout, starosti o chráněnou dílnu, odborné sociální poradenství, tlumočnické služby a též i o pokračující projekty

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2011 Rok 2011 byl rokem výročním, ve kterém proběhla oslava 20let založení zařízení. Během této doby pobytová služba, kterou DOZP Trmice nabízí, prošla celou řadou

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!"

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme! Chráněné bydlení Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!" Poslání Posláním chráněného bydlení je podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů a zajištění podmínek pro bydlení v přirozeném prostředí.

Více

Žádost o dotaci na sociální službu z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013

Žádost o dotaci na sociální službu z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013 datum přijetí: registrační číslo: Žádost o dotaci na sociální službu z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013 v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách program I. Identifikační údaje

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008 Třebíčský oddíl plavání Plavecký areál laguna, Mládežnická 1096/2, 674 01 Třebíč Tel.: 603 702 883, IČO: 642711706 Internet: www.top.webz.cz, email: bartova.top@seznam.cz Výroční zpráva Třebíčského oddílu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Tato zpráva je vytvořena

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace Kyselka, část Radošov č.p. 137, 363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor Sídlo /dle OR/ Zprávu vypracoval - funkce: Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod Ing. Ferdinand Kubáník - jednatel Telefon/spojovatelka:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2016 č. A/2016/1

Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2016 č. A/2016/1 Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2016 č. A/2016/1 Žádost se podává pouze v rozsahu základních činností a v souladu se Základní sítí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Výroční zpráva o činnosti a hospodaření SPMP ČR pobočný spolek Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2, Bruntál Strana 1 /6 I. Zpráva o činnosti Název a sídlo organizace: SPMP ČR pobočný spolek Bruntál, Nám. J. Žižky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

Transformace. Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí

Transformace. Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí Transformace Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí 1 Historie Prosinec 1947 zahájení provozu Domova pro matku a dítě Rok 1950 rozšířen na Kojenecký

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace:

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015 Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach - příspěvková organizace Sídlo: č.p. 1, Žampach, 564 01 Žamberk

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace Kyselka, část Radošov č.p. 137, 363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2010 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více