PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji"

Transkript

1 PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji TENTO ROČNÍ ZÁPIS Z P R A C O V A L K R O N I K Á Ř : Jan Psota ml. z Hradešína ZA ROK S T A R O S T A O B C E : Ing. Antonín Rubín, v. r. razítko obce a podpis starosty Kronikářský záznam obsahuje 24 stran na Hradešíně dne strana 1 z 24

2 Obsah Roční zápis za rok 2009 městys Škvorec 1.1 Volby do Evropského parlamentu...3 Volby do poslanecké sněmovny Zastupitelstvo a úřad městyse... 3 Struktura zastupitelstva Veřejná a mimořádná jednání ZM Škvorec 3 Rozpočet městyse Škvorce na rok 2009 Hospodaření v letech Dotace a granty Neúspěšné žádosti Stavební činnost... 4 Územní plán městyse Škvorce Stavební činnost 4 Oprava mostu v Tyršově ulici Opravy chodníků 4 Silnice na Doubek Odpadové hospodářství... 5 Změna cen za svoz komunálního odpadu Stížnost na Krajský úřad 5 Změna svozu odpadů Škvorecký zámek...7 Pokračování rekonstrukce zámku Směna pozemků Škvoreckého zámku 7 Oprava střechy zámku v roce Služby pro občany... 7 Škvorecký zpravodaj 7 Matrika Vítání občánků 8 CzechPoint Knihovna Doručená pošta Vánoční stromky Školství a vzdělání...8 MC Škvoreček Pravidelný program Činnost a kulturní akce 8 Spolu u kulatého stolu MŠ Škvorec Organizace 9 Zázemí školky Kulturní akce ZŠ Škvorec Organizace školy 10 Hospodaření školy Rekonstrukce školy z dotací Zápis do 1. třídy 11 Zvyšující se počet žáků Kontroly a inspekce Kulturní akce Společenské události a kultura Den Země na Klepci 12 Jarní koncert Staročeské máje Okolo Vidrholce let hasičů ve Škvorci Vánoční svátky 13 Oslava slunovratu Silvestr Spolky, NNO a občanská sdružení SDH Škvorec 14 Výjezdy Jednotky SDH Škvorec-požáry 15 TJ Sokol Škvorec 16 ČSV ZO Škvorec Klub pro rozvoj Škvorce a Třebohostic 17 Zpravodaj Naše Škvorecko Projekt Drobné sakrální památky 18 Projekt Příprava a realizace územních plánů 19 Myslivecké sdružení Neziskové organizace ve Škvorci Životní prostředí Pokácení památné lípy a topolů Znečištění škvoreckého potoka 19 Kontejnery Zajímavosti...20 Škola Taekwon-do Posvátný dub u sv. Donáta výročí narození Č. Tondera Drobné památky v Úvalech a okolí Napsali o nás Úžasných sto let Společenská kronika Obyvatelstvo a statistiky Společenská kronika Nové domy Rozloha obce Zdroje a prameny Seznam použitých zkratek 23 strana 2 z 24

3 1.1 Volby do Evropského parlamentu Pro letošní rok byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu, jež proběhly ve dnech 5. a 6. června Volební komise v okrsku Škvorec pracovala o 5 členech. Z 924 zapsaných voličů ve Škvorci se nakonec zúčastnilo 281 občanů, kteří odevzdali 281 platných hlasů, což tvoří 30,41 % volební účasti: číslo Název strany či sdružení hlasů % 4 Občanská demokratická strana (ODS) ,26 33 Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 38 13,52 21 Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 31 11,03 3 Věci veřejné 14 4,98 2 Křesťanská demokratická unie-československá strana lidová 11 3,91 9 Evropská demokratická strana 11 3,91 5 Suverenita 10 3,55 26 Strana zelených 10 3,55 Ostatní strany získaly pod 10 hlasů. Zdroj: ČSÚ Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR plánované v termínu 9. a 10. října 2009 byly zrušeny. 1.2 Zastupitelstvo a úřad městyse Struktura zastupitelstva Zastupitelstvo městyse Škvorec je devítičlenné a pracuje od 27. července 2007 v nezměněném složení: Starosta městyse : Ing. Antonín Rubín Místostarosta : František Žaba Kontrolní výbor : René Diviš Finanční výbor : Ing. Věra Bémová Stavební komise : (zrušena) Komise veřejného pořádku v obci : David Dušek Komise životního prostředí : MUDr. Pavel Horák Školská a kulturní komise : PhDr. Vladimír Trojan Členové zastupitelstva: Mgr. Květoslava Bělohubá Jana Andrsová Úřad městyse Škvorec pracoval následovně: podatelna : Miroslava Hájková od Zdenka Galbavá účtárna : Jaroslava Šedivá matrika : Miriam Korduliaková od Věra Kozáková knihovna : Miriam Korduliaková od Bronislava Petrů kronika : Jan Psota ml. Veřejná a mimořádná jednání ZMě Škvorec Zastupitelstvo městyse Škvorec se v roce 2009 sešlo na 4 veřejných jednáních v sokolovně, a sice 18. března, 10. června, 9. září a 30. listopadu. Mimo to bylo svoláno 1 mimořádné zasedání v hasičské klubovně. Rozpočet městyse Škvorce na rok 2009 Rozpočet činil v návrhu (18. března 2009) částku Kč v příjmech a Kč ve výdajích. ZMě Škvorec přijalo 9. září 2009 rozpočtové opatření, vzhledem k výsledkům veřejnoprávních kontrol, jimiž prošla místní spolky a občanská sdružení. Na základě výsledků kontrol bylo zastupitelstvu městyse Škvorce doporučeno snížit přidělované příspěvky sdružením o Kč. Hospodaření městyse Škvorec v letech /skutečnost/ příjmy výdaje stav účtu strana 3 z 24

4 Roku 2002 byla prováděna výstavba skupinového vodovodu a přestože to nebyla stavba obce, přispěl městys na jeho výstavbu částkou Kč. Obec ročně splácela doplatek Kč (roku 2010 bude uhrazena poslední splátka Kč). Roku 2003 proběhla stavba vodovodních řadů v ulicích, jež nebyly zařazeny do původního projektu (Za Starou poštou, Masarykovo náměstí, Komenského, Na Pazderně, Tyršova, Barákova, Husova, U Potoka, K Cihelně) a zřízeny kanalizační přípojky k obecním domům. Roku probíhala výstavba ČOV a tlakové kanalizace. 1. etapa byla financována: vlastními prostředky Kč, úvěrem Kč (čerpán 2005), dotací Kč, dotací z kraje Kč. Celkový náklad činil Kč. Obec splácí úvěr na 1. etapu ČOV + kanalizace ročními splátkami Kč. Roku 2007 se podařilo opravit komunikaci spojující ulici Barákova s lokalitou Nad Pivovarem a ulicí Sadová - Sadová (slepá). Roku 2008 byla pomocí dotace Kč zateplena budova základní školy, dále se z vlastních zdrojů a příspěvků majitelů větších objektů zrealizovala výstavba stoka B kanalizace za Kč. Roku 2009 probíhala II. etapa rekonstrukce základní školy z dotace Kč, která byla čerpána na kompletní opravu rozvodů elektroinstalace v celé budově a opravu schodiště na vstupu do budovy. Zdroj: Škvorecký zpravodaj 03/2010 s Dotace a granty V roce 2007 byla získána dotace Kč na opravu kapličky v místní části Třebohostice. Roku 2008 probíhalo zateplení obvodového zdiva a výměna oken na ZŠ, ve výši Kč, dotaci poskytlo Ministerstvo financí ČR. Další dotaci obdržel městys Škvorec na vybudování kanalizační stoky B za celkem Kč. Sdružení Naše Škvorecko získalo z prostředků společnosti T- Mobile Kč na opravu 3 kamenných křížů z prostředků T-Mobile. Roku 2009 získal městys dotaci Kč na II. etapu rekonstrukce základní školy (viz výše). Občanské sdružení Naše Škvorecko získalo dne 3. března 2009 částku ve výši Kč z Programu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu na projekt Příprava a realizace územních plánů - partnerství jako důležitý nástroj managementu. Neúspěšné žádosti Žádost o Kč na II. etapu tlaková kanalizace byla Fondem životního prostředí Středočeského kraje 18. června 2008 zamítnuta. Žádost o dotaci Kč na projekt ZO ČSV Škvorec: Začínající včelaři Škvorec byla Fondem životního prostředí Středočeského kraje 29. června 2009 zamítnuta. 1.3 Stavební činnost Územní plán městyse Škvorce ZMě Škvorce schválilo na svém jednání 18. března 2009 navýšení částky firmě C. H. S. Praha za doložení studie včetně posudků odborníků o Kč bez DPH. Byla následně uzavřena smlouva o dílo na zapracování k Územnímu plánu. Veřejné projednání ÚP se konalo 20. října 2009 od 17 hodin v místní sokolovně, kde byly projednány žádosti o znovuzařazení pozemků v Třebohosticích do ÚP. Stavební činnost Největší akcí roku 2009 byla celková oprava elektroinstalace v ZŠ Škvorec v nákladu Kč. Dále byla provedena oprava a doplnění osvětlení v Jiráskově ulici za Kč. Oprava mostu v Tyršově ulici Rekonstrukce mostu se úplně zastavila. Po celý rok přes most projížděla vozidla kyvadlově zúženým pruhem, druhá část byla uzavřena pletivem. K rekonstrukci chyběla nejprve stavební povolení, dokumentace byla neúplná a Středočeský kraj nakonec zmrazil dotace na údržby komunikací. Na radnici došel 14. prosince dopis z krajského Odboru dopravy. Podle (SÚS) Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, držící most ve správě, došlo ke zpoždění stavebního řízení z důvodu převodu vlastnictví pozemku. Opravy chodníků Letos probíhala oprava chodníku v ulici Čs. Armády v úseku mezi Mateřskou školou a Masarykovým náměstím. Rekonstrukce probíhala v září a říjnu. ZMě strana 4 z 24

5 Škvorec nakonec 30. listopadu rozhodlo o odúčtování prostředků v souvislosti se zastavením prací na opravě chodníků, chodníky byly dokončeny za Kč. Dále byl v rámci směny pozemků opraven chodník pod zámkem v hodnotě Kč. U místní radnice byla provedena oprava a přeložení propadlých schodů za Kč. Zdroj: Škvorecký zpravodaj (č. 5) 12/2009, s. 2. Silnice na Doubek Oprava silnice vedoucí z Třebohostic do Doubku byla rozhodnutím ZMě Škvorec 10. června 2009 ukončena pro nedostatečnost finančních prostředků ze strany SÚS. Silnice není frekventovanou komunikací, a proto nebyla pro SÚS prioritou. 1.4 Odpadové hospodářství Změna cen za svoz komunálního odpadu Ve Škvoreckém zpravodaji (prosinec 2008) byl ÚMě Škvorec zveřejněn přehled poplatků na rok Výše stanovených poplatků za svoz komunálního pobouřil množství občanů, ti projevili nesouhlas a jeden občan dokonce zaslal písemnou stížnost na Krajský úřad. Uvádím tabulkový přehled cen otištěný ve zpravodaji i reakci Krajského úřadu na stížnost škvoreckého občana. Vysvětlení k rozhodnutí Zastupitelstva městyse Škvorec proč se změnily ceny za odvoz odpadu pro rok Ceny svozu v létech byly stanoveny pouhým administrativním rozhodnutím bez ohledu na cenu, kterou obec platila společnosti ASP Říčany. Ceny svozu komunálního odpadu velikost nádoby četnost svozu cena ASP Říčany cena Škvorec rozdíl 120 litrů 1x týdně 1.847, , litrů 1x za 14 dnů 1.367, , litrů 1x měsíčně 743, , litrů 1x týdně Z uvedeného přehledu jednoznačně vyplývá, že předplatitelé svozů 1 x týdně vytvořili přebytek ve výši 681,30 Kč, ze kterého byla hrazena ztráta 356,10 Kč u předplatných na svozy 1 x za čtrnáct dnů a 1 x za měsíc. V této situaci, pokud by si svozy jedenkrát týdně nikdo neobjednal, musela by obec svoz domovního odpadu ve velkém rozsahu dotovat. Proto zastupitelstvo rozhodlo, aby ceny svozu pro rok 2009 odpovídaly cenám ASP s navýšením 10 % pro potřeby úhrady svozu tříděného odpadu a velkoobjemových kontejnerů. Pro informaci dále uvádíme, jak byly vytvořeny ceny pro rok 2009: Ceny svozu komunálního odpadu 2009 velikost nádoby četnost svozu cena ASP Říčany cena Škvorec rozdíl v % 120 litrů 1x týdně 2.082, ,5 10,4 120 litrů 1x 14 dnů 1.544, ,4 10, litrů 1x měsíc 838, ,6 240 litrů 1x týdně 3.736, ,1 10 Stížnost na Krajský úřad Na stanovení výše poplatku za svoz komunálního odpadu si stěžovalo množství občanů. Na tomto místě cituji písemnou odpověď Ing. Josefa Keřky z Krajského úřadu z 30. března 2009 na stížnost občanky městyse: Vážená paní XY, dne obdržel Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Vaši stížnost na výši ceny za svoz komunálního odpadu v městyse Škvorec. Obecně k problematice poplatků za odvoz komunálních odpadů v obcích Vám sdělujeme následující: Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech ). Dle tohoto zákona mají obce možnost volit mezi třemi různými způsoby úhrady platby za komunální odpad, a to: strana 5 z 24

6 a) úhrada za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy, jedná se o tzv. smluvní poplatek, nebo-li úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle ustanovení 17 odst. 5 zákona o odpadech. Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady. Ve smlouvě je také upraven způsob fakturace za sběr, svoz a odstraňování komunálních odpadů za dané období. Zákon o odpadech pouze stanoví, že tato smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady. To jsou tedy jediné náležitosti, které zákon o odpadech ukládá. Ostatní náležitosti, pokud jde o obsah smlouvy, vychází z občanského popř. obchodního zákoníku; b) poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území podle 17a zákona odpadech. Maximální výše poplatku za komunální odpad (dále jen,,poplatek") se stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládáni s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň, třídění tohoto odpadu. V poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob určených k odkládání odpadu. Na řízení ve věcech poplatku (např. způsoby úhrady, splatnost poplatku, případné sankce) se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění; c) místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění. V tomto případě jako u jediného ze tří druhů poplatků je stanovena jeho horní hranice, tj. maximálně 500,- Kč Poplatek platí fyzická osoba, která má v obci bud' trvalý pobyt nebo má ve vlastnictví stavbu sloužící k rekreaci. Úhrady za komunální odpad nelze mez sebou vzájemně kombinovat a pro jejich stanovení musí být použit jeden ze tří výše uvedených způsobů (viz 17 odst. 5 a 17a odst. 1 zákona o odpadech). Způsob úhrady za systém nakládání s komunálními odpady, které vznikají na území obce, může obec ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou. Všechny obecně závazné vyhlášky musí být zveřejňovány 15 dní před nabytím jejich účinností na úřední desce příslušného obecního úřadu a občané je mohou připomínkovat. Městys Škvorec upravil způsob nakládání s komunálním odpadem včetně nakládání se stavebním odpadem (tj. shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování) Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2007, která byla schválena zastupitelstvem městyse Škvorec dne Druh platby za komunální odpad vznikající fyzické osobě (občanu, poplatníku) při její činnosti na území městyse Škvorec byl stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2007 ze dne , a to způsobem uvedeným v odstavci b), tj. poplatkem za komunální odpad. Dne zastupitelstvo městyse Škvorec rozhodlo o změně článku č. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 5/2007, který se týká sazby (výše) poplatku za komunální odpad. Příslušnou změnou byla stanovena nová výše úhrady za svoz komunálního odpadu, a to pro rok 2009 s platností od Stanovení druhu platby a výše poplatku za svoz a odstranění komunálních odpadů je výhradně v samostatné kompetenci měst a obcí. Váš městys Škvorec stanovil vši úhrady za svoz komunálního odpadu dle typu používané sběrné nádoby ve vazbě na četnost svozu (týdenní, 14 denní, měsíční) a v návaznosti na předpokládané náklady vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky s tím, že každý poplatník má možnost zvolit si pro něho vhodný způsob četnosti odvozu komunálních odpadů. Protože zákon o odpadech nespecifikuje, co jsou předpokládané oprávněné náklady, nelze objektivně zkontrolovat, zda při stanovení maximální výše poplatku za svoz komunálního odpadu obec postupovala správně. Předpokládáme, že městys Škvorec zvolil pro občany vzhledem ke svým ekonomickým možnostem optimální způsob financování systému nakládání odpady na svém území. Změna svozu odpadů ZMě Škvorec na svém jednání 9. září 2009 navrhlo občanům jiný systém svozu odpadů, načež proběhlo výběrové řízení a ze 4 organizací byla vybrána fa APA, se svozem 2 x do měsíce a s odlišením velikosti nádob. Bylo také odsouhlaseno strana 6 z 24

7 přispět občanům nad 70 let, bydlícím samostatně a podle nových skutečností upravena OZV vyhláška č. 5/ poplatek za komunální odpad. 1.5 Škvorecký zámek Starý zámek ve Škvorci koupili v roce 2008 manželé Monica Salvatore Eremeev a Dmitry Eremeev, který řídí projekt obnovy. Pokračující rekonstrukce zámku V průběhu roku 2009 byla dokončena rekonstrukce věže, dostavěny chybějící části zdí a vystavěna ohradní zeď mezi školou a pozemkem náležícím zámku. U jižního paláce byly během oprav již roku 2008 objeveny pozůstatky renesanční sgrafitové fasády z roku 1565 na vnější hradební zdi, k níž byl palác dodatečně přistavěn. Tato sgrafita by se chtěl pan Eremeev pokusit zachovat. V prosinci byla dokončena zastřešení jižního paláce a byla osazena nová okna. Na nádvoří zámku byl letos zahájen archeologický výzkum, během něhož jsou zkoumány odkryté relikty původní raně gotické hradby vybíhající z nároží brány na sever. Tato hradba prostupovala rozměrnou věží (tzv. bergfrítem) s opěráky směrem do hradního příkopu (naznačující možnost existence kaple). Za hradbou byly odkryty pozůstatky sklepení raně gotického Domaslavova paláce, částečně zahloubeného do skály. V odkryvu se dochovaly zbytky portálů oken, dveří a výběhů žeber (druhotně použitých). Archeologický výzkum nebyl zatím vědecky publikován. Jakmile k tomu dojde, nálezy poopraví stávající hodnocení stavebněhistorického vývoje hradu (zámku) ve Škvorci. Odborný dohled při rekonstrukci zámku provádí: Dr. Pavel Kroupa z Národního památkového ústavu v Praze, stavební práce: architekt Ing. Olga Kantová, krovy a statika budov: Ing. Miroslav Fuchs, archeologicky výzkum vede Dr. Jaroslav Špaček, ředitel Městského muzea v Čelákovicích. Majitel zámku nabídl veřejnosti prohlídky zámku po telefonické dohodě. V průběhu roku 2008 provedl geodet Michal Gočál zaměření současného stavu budov areálu zámku, v 5/08 půdorysy a v 10/08 pohledy z jihovýchodní strany. Pro zajímavost uvádím, že výška prahu vchodu (branky pro pěší) do zámku ve 2.NP byla změřena a činí m.n.m, věž zámku je 25 m vysoká. Směna pozemků Škvoreckého zámku Na zasedání ZMě Škvorec 18. března 2009 bylo rozhodnuto o směně pozemků s majitelkou zámku Monicou Eremeev. Městys převedl zahradu p.č. 1/7 o výměře 214 m 2 a díl stavebního pozemku p.č. 1/2 o výměře 121 m 2 za 15 m 2 stavebního pozemku p.č. 1/1b, který paní Eremeev převedla na obec. K vyrovnání rozdílové hodnoty směněných pozemků nechala majitelka zámku po dohodě nově vybudovat chodník pod zámkem ze zámkové dlažby a zábrany v délce 150 m v hodnotě Kč. Chodník byl podle dohody vybudován. Městys Škvorec uzavřel s majiteli zámku nájemní smlouvu na pronájem části obecního pozemku p.č. 1/5 o rozloze 2088 m 2 po dobu 10 let. Jedná se o 800 m nevyužité stráně s jabloněmi, ležící pod zámkem. O pronájmu pozemku rozhodlo ZMě Škvorec 30. listopadu Oprava střechy zámku v roce 2006 NPÚ udělil roku 2006 z Programu záchrany architektonického dědictví dotaci Kč na opravu části střechy na zámku Škvorec. 22. prosince roku 2006 byla střecha v okolí plechové věže zámku zdvižena a trámy pod věží byly vyměněny. 1.6 Služby pro občany Škvorecký zpravodaj Ve třetím roce vydávání Škvoreckého zpravodaje nastaly komplikace. Příprav se dobrovolně ujala Letopisecká komise a kronikář, kteří navrhli obci zefektivnění vydávání tohoto časopisu. To by zahrnovalo sestavení redakce, změnu systému přijímání autorských článků, tisk a zvýšení rozpočtu. Vedení městyse myšlenku nepodpořilo a přípravy skončily konceptem nevydaného čísla 5/2009. V prosinci 2009 vydal ÚMě Škvorec nové vydání časopisu (5. číslo). Občany informoval o činnosti a údajích z matriky, poplatcích na rok 2010, uskutečněných investičních akcích v městysi, činnosti základní a mateřské školy, plánu akcí na zbytek roku a připomenul významné jubileum škvoreckého občana pana Prokopa Vejdělka (viz Společenská kronika). strana 7 z 24

8 Matrika. Za období od 1. ledna do 30. září 2009 bylo na matrice Škvorec vydáno 154 občanských průkazů, 43 úmrtních listů, bylo ověřeno 337 podpisů a 493 stran listin. Výnos do rozpočtu obce činil Kč. Vítání občánků bylo uspořádáno 12. prosince 2009 v 9.30 hodin v oddací síni UMě Škvorec, kde se v hojném počtu sešlo 20 dětí za doprovodu maminek. Žáci 1. stpně ZŠ Škvorec pro malé děti sehrály malé vystoupení. Škvorecký zpravodaj 03/2010 s. 2. Czech Point. Na nově zřízeném pracovišti Czech Point bylo vyřízeno celkem 162 výpisů (katastr nemovitostí, rejstřík trestů, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík a centrálního registru řidičů). Výnos z agendy do rozpočtu představuje Kč. Kontaktní místo na Úřadě městyse poskytuje dále výpisy: z insolvenčního rejstříku, registru živnostenského podnikání pro právnické i fyzické osoby, informačního systému odpadového hospodářství, informačního systému o veřejných zakázkách. Dále je možnost podat: žádost o zřízení datové schánky a oznámení o zneplatnění přístupových údajů. Úřad městyse připravuje i autorizovanou konverzi dokumentu z listinné do elektronické podoby a zpět. Knihovna. Místní knihovnu vede od 1. března 2008 po Miriam Korduliakové Bronislava Petrú z Třebohostic. 1. listopadu 2009 byla otvírací doba upravena na středy od 13,30 do 16,30. V knihovně je pro čtenáře k dispozici veřejný internet. Doručená pošta. Na ÚMě Škvorec bylo od 1. ledna 2009 do 30. září 2009 doručeno celkem 701 dopisů a 836 dopisů bylo odesláno. Vánoční stromky. Prodej Vánočních stromků byl zahájen 16. prosince 2009 od 12 hodin u Vojáčků na Hradešíně čp Školství a vzdělání MC Škvoreček Mateřské centrum Škvoreček provozuje občanské sdružení Škvoreček již třetím rokem. Jeho prostory nabízí maminkám a dětem zajímavé programy a zájmové kroužky jak pro děti, tak i pro rodiče. Děti si mohou v rámci herny hrát se svými vrstevníky, spontánně se učit toleranci, ohleduplnosti a solidaritě, což jim později usnadní nástup do MŠ. V rámci kroužků rozvíjejí své motorické i psychosociální dovednosti. Rodičům je poskytován prostor k seberealizaci, aktivní i pasivní trávení volného času. Pravidelný program pondělí jóga pro ženy úterý hlídání dětí školičkový program (děti od 2 let) volná herna pro maminky s dětmi středa výtvarná výchova, divadélko keramika pro školáky (liché týdny) keramika pro dospělé (liché týdny) čtvrtek hlídání dětí školičkový program (děti od 2 let) cvičení pro maminky (formování postavy, zdravotní tělocvik), po dobu cvičení hlídání dětí zdarma keramika pro předškoláky (liché týdny) angličtina pro školáky třídy jóga pro ženy (liché týdny) angličtina pro dospělé Mezi nejoblíbenější aktivity v roce 2009 patřila středeční herna s programem, která zahrnuje výtvarný kroužek s divadélkem. Oblibě se těšil keramický kroužek pro děti a dospělé. Kromě toho pořádalo MC kondiční cvičení pro maminky se zajištěním hlídání dětí, cvičení maminek s dětmi, angličtinu pro dospělé a nově výuka angličtiny pro děti třídy (od 19. března). Nově byla zavedena služba hlídání dětí ve věku 2-4 let formou miniškoličky, a to 2x týdně maximálním počtem 7 dětí na den. Činnost a kulturní akce Kromě pravidelných aktivit spolupracuje MC s místní mateřskou a základní školou a účastní se s nimi společných akcí jako plavání, výlety, divadla. V roce 2009 uspořádalo Mateřské centrum: Pálení čarodějnic, 24. dubna Výlet za zvířátky strana 8 z 24

9 na statek v Třebohosticích s opékáním špekáčků a jízdě na oslíkovi, 4. prosince od hodin Mikulášská "bezčertovská" besídka pro nejmenší s koledami, divadlem a ochutnávkou cukroví, 10. prosince "Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi" (viz Kulturní akce) se slosováním o dárky, spojené s Lampiónovým průvodem "Pochod adventních světýlek" (viz Kulturní akce). Jako poslední akce roku byla 16. prosince Vánoční besídka. Škvoreček se úspěšně zapojil do kampaní pořádaných Sítí mateřských center "Spolu u kulatého stolu" (viz níže) a 7. června uspořádalo v místní sokolovně akci "Táta dneska frčí". Od 15 hod pro děti sehrálo divadélko Hračka "Pohádky ze ZOO", probíhaly výtvarné soutěže "Co děláme s tátou" pro děti MC, MŠ a ZŠ, jejichž díla byla v sokolovně vystavena po dobu konání. Škvoreček zrealizoval 24. října v ZŠ Úvaly seminář kurzu "Respektovat a být respektován". Svou činnost prezentoval i na regionální kulturní akci "Den Země na Klepci" (viz Kulturní akce). Pořádal také ve dnech srpna týdenní příměstský tábor s tématem "Hrajeme si se zvířátky". Spolu u kulatého stolu Škvoreček se připojil k celorepublikové kampani Sítě mateřských center pod názvem Spolu u kulatého stolu a uspořádal 14. dubna 2009 v 10 hodin besedu s zástupci obce na téma Vzájemná spolupráce. Přítomni byli starosta Ing. Antonín Rubín, místostarosta František Žaba, předseda kulturní komise PhDr. Vladimír Trojan. Za MC předsedkyně MUDr. Petra Kučerová, členka sdružení MUDr. Lenka Horáková a krajská koordinátorka Sítě mateřských center pro Středočeský kraj Ing. arch. Linda Pačesová. Beseda měla 3 témata: 1. Rodinná politika na úrovni obce Byla řešena situace v místní mateřské škole, která není nejlepší (malá kapacita, není vlastní objekt, potřeba 60 míst). Obec navrhla částečné řešení problému zřízením nultého ročníku ve škole pro děti s odkladem školní docházky. MC chce pomoci, nabízí hlídání dětí. Žádá, aby byly vzaty do příštího obecního rozpočtu finanční požadavky na podporu hlídání, tím by byla tato služba zpřístupněna většímu počtu rodin. Dalším výhledovým řešením obce je vybudování mateřské školy či hlídacího centra v plánované pekárně. MC nabízí zapojení do soutěže Obec přátelská rodině. Splněním podmínek soutěže by se vytvořily lepší podmínky pro život rodin v obci a v případě výhry i získala dotace na rozvoj obce. Zastupitelé zváží možnosti naší obce. Obec nabízí MC formu příspěvku na jeho činnost bezplatným zapůjčením sokolovny pro účely MC. 2. Možnosti financování MC a získávání finančních zdrojů Zástupkyně MC žádají finanční přispívání na jedno pracovní místo na zajištění chodu centra. V letošním roce se podařilo získat příspěvek od úřadu práce na 6 měsíců. Zástupci městyse berou v potaz požadavky MC. Projednají je s ostatními zastupiteli. Region Pošembeří získal grant Leader, zástupci MC se zajímají o možnosti čerpání z grantu na aktivity MC. Pan Trojan slíbil, že zjistí podmínky pro čerpání z grantu. 3. Životní prostředí a sportovní vyžití v obci Diskuse se vedla o odpadcích podél přístupových cest do obce. Jsou to místa, která nepatří obci. Likvidace těchto smetišť je finančně náročná. MC navrhlo provést akci matek na vysbírání odpadků. Konkrétní navážka plastových součástí u lomu na Pazderně se bude místně šetřit. Dále MC zajímá zda dojde k další úpravě hřiště u sokolovny a zda by se nemohlo na jeho budování požádat o grant z Regionu Pošembeří. Pan Trojan se uvolil stát styčnou osobou pro jednání se Škvorečkem. Na závěr si s MC domluvil schůzku na 24. dubna. Diskuse proběhla v plném porozumění a přátelském duchu s výměnou dárků. Celou atmosféru dotvořilo drobné pohoštění připravené členkami MC a děti hrající si v zasedací místnosti. Zdroj: ŠZ 03/2010 s. 7.; NR Místnost plná Škvorečků sv. 5 z s. 4. MŠ Škvorec Organizace Mateřská škola "Včelička" se sídlem v ulici Čs. armády ve Škvorci je dvoutřídní s kapacitou 40 dětí. Ředitelkou je Marta Vykouřilová. Zápis do MŠ se uskutečnil 15. dubna V současné době má škola 20 předškolních dětí a 4 děti mají odklad školní docházky. Pro školní rok bylo přijato 16 dětí. Od září strana 9 z 24

10 pracuje v MŠ nová kvalifikovaná učitelka Jana Myslivečková, která společně se svými kolegyněmi připravuje pro děti zajímavé projekty a činnosti. Zázemí školky Od ledna do března 2009 byly zajištěny všechny plánované revize a zajištění bezpečnosti. Byla zajištěna kontrola a posouzení stavu stromů na zahradě (MŠ zajistí odstranění stromů, majitel pan Polanecký dal souhlas s jejich pokácením). U ostatních stromů byly prořezány suché větvě, MŠ zajistila plošinu a vyčistila okapy budovy (financoval pan Polanecký). S majitelem byly řešeny další úpravy: problém příjezdové cesty, materiál, lino ve vstupní chodbě, zaplavená vodovodní šachta a odvodnění kolem budovy. MŠ svolala brigádu na rozhrnutí písku (od pana Hovorky), pokácení stromů, výsadbu květin a zeleně. Velkým problémem je příjezdová cesta k budově. Do MŠ se dováží strava, chodník je úzký, u vrat není zpevněný a rozježděný. Prozatím byla objednána drť. Průlezky na zahradě jsou průběžně dovybavovány, z finančních darů sponzorů i rodičů. Plánuje se další výbava pro MŠ v rámci rozpočtu: nádobí, ložní prádlo, ručníky a vybavení koupelen, obnova her a hraček. Začátkem září 2009 byla dokončena úprava a vybavení zahrady, nová podlahová krytina v chodbě. Téma pro školní rok neslo název "Včelička", což se odráželo v náplni programu pro předškoláčky. Děti si zasoutěžily ve "Velí Superstar" a předvedly své modely na "Včelí módní přehlídce". Úspěch mělo "Včelí rojení", plné her a soutěží na zahradě. Zdařilé byly i časté výlety do přírody "Putování se včeličkou" k soše sv. Prokopa a k sv. Donátu. Kulturní akce MŠ podnikla v 1. polovině roku několik výletů a účastnila se kulturních akcí: - Divadlo Český Brod, - Kabaret - Klaunův pozdní příchod - pokračování projektu "Školní dílna" - návštěvy v 1. třídě - výuka AJ - cvičení v sokolovně - Josefský průvod - odložený z důvodu špatného počasí prezentace Škvorce na 3. ročníku Den Země na Klepci - vystoupení dětí Pohádkový les - průvod obcí, 2. ročník MŠ Školkovské máje tradice ve Škvorci, zastavení u domů rodičů, zpěv, koleda, - výlet do pohádkové Země - Kunice - Vidovice s pohádkou O perníkové chaloupce, sportování - slavnostní rozloučení s předškoláky - pravidelné tématické výlety - odemykání potůčku Dolíka - vyhánění zimy (Moreny), jarní rozkvetlé stromy - výlet na Hradešín. Ve 2. polovině roku jmenujme několik akcí: Začátek uspořádala MŠ ve spolupráci s základní školou Mikulášskou nadílku. Děti z vyšších ročníků ZŠ přišly v maskách čertů, Mikulášů a andělů. Předškolákům v MŠ rozdaly balíčky sladkostí a adventní čokoládové kalendáře, věnované od zástupců městyse - místostarosty Františka Žaby a starosty Ing. Antonína Rubína. Čerti naštěstí nikoho neodnesli. 16. prosince uspořádala MŠ od hodin 1. včeličkovou prodejní výstavu. Maminky prodávaly výrobky svých dětí a utržily Kč. Z těchto prostředků pořídí MŠ nové vybavení pro dolní třídu. Školka má v plánu zakoupit nové židličky a stolky, koberec a linoleum. Odpoledne pokračovalo Vánoční besídkou. Děti ve dvou pásmech předvedly, co všechno se za půl roku naučily. 21. prosince od 9 hodin proběhlo v MŠ divadelní představení "Cesta do Betléma", kde se děti hudební formou dozvěděly o původu slavení vánočních svátků. Vstupné 50 Kč. Zdroj: ŠZ (č. 5) 12/2009, s. 4.; ŠZ (č. 6) 03/2010 s. 6. ZŠ Škvorec Organizace školy Základní škola Škvorec má 7 tříd na dvou stupních (4. a 5. třída jsou spojeny a 8 třída není). Ředitelem školy je Mgr. Miroslav Sedláček. Pedagogický sbor má trvalý úkol zastavit klesající počet žáků, zvládnout přechodové stádium mezi strana 10 z 24

11 současnými učebními osnovami a novým školním vzdělávacím programem (ŠVP) a pozvednout školu na úroveň běžných evropských standard. Podle MŠMT jsou ŠVP povinné od školního roku 2009/2010 pro 1., 2., 3., 6., 7., a 8. třídu. Hospodaření školy Je dáno rozpočtem ze tří hlavních zdrojů: 1. Zřizovatel (městys) - hradí veškeré neinvestiční náklady. Každoročně stanovuje výši svého příspěvku do rozpočtu školy. Hradí další položky (mzdy zaměstnanců apod.), které nehradí stát v plné výši. 2. Stát (prostřednictvím Středočeského kraje) - hradí náklady na mzdy a část neinvestičních nákladů (vzdělávání učitelů, učebnice, plavání). Hradí příspěvek ze státního rozpočtu (prostřednictvím obce). Výše obou příspěvků se odvíjí od počtu žáků. 3. Rodiče hradí další náklady (návštěva kina, divadla, školy v přírodě, lyžařský výcvik, fotografování, částečně obědy - náklady na potraviny ad. Rozpočet školy může být navyšován z dalších zdrojů (sponzoři, doplňková činnost, fondy EU a grantová řízení). Rekonstrukce budovy z dotací ZŠ Škvorec již po 3 roky úspěšně využívá dotační tituly a fondy EU. Z prvního grantu byly pořízeny nové počítače a příslušný software. Roku 2008 bylo provedeno zateplení budovy, výměnu oken a roku 2009 byla zřízena elektroinstalace a osvětlení ve třídách a na chodbách - práce byly dokončeny 8. září 2009 (viz výše, granty). Zápis do 1. třídy Zápis do 1. třídy pro školní rok 2008/2009 proběhl dne ledna 2008, při němž bylo zapsáno 31 dětí, z toho 4 odklady a 27 dětí k přijetí. Někteří rodiče v rozporu se zákonem přihlásili své děti i do jiné školy (ZŠ Úvaly), čímž došlo k redukci počtu žáků. Úvalská ZŠ přijala dodatečně 7 dětí, v září 2008 nastoupilo do ZŠ Škvorec 20 dětí. Zápis do 1. třídy pro školní rok 2009/2010 proběhl dne ledna 2009, při němž bylo zapsáno 40 dětí, z toho 6 odkladů a 28 dětí k přijetí. Někteří rodiče (převážně z Květnice a Sibřiny) se později rozhodli pro jinou školu, v září 2009 nastoupilo do ZŠ Škvorec 25 dětí. Zvyšující se počet žáků Někteří místní občané (zejména členové jednoho sdružení) se nechávají veřejně slyšet, že nízký počet žáků je způsoben oblíbeností okolních škol u rodičů, kam raději umisťují své děti, zatímco škvorecká škola je jediná "volná". Počet žáků však v ZŠ Škvorec evidentně stoupá, a to nejen u zápisu, tak i celkově. V roce 2005 byli přijati do 1. třídy tři žáci. V dalších letech počet stoupal ( , , , ). Pro školní rok 2010/2011 je předpoklad přijetí 37 prvňáčků, což činí v celkovém počtu žáků zvyšující se tendenci: a žáků. Kontroly a inspekce V průběhu školního roku nedošlo k žádné kontrolní činnosti ČŠI. Byly provedeny každoroční kontroly ze strany VZP a OSSZ s výsledkem bez závad. Mimo tyto kontroly proběhly 4 kontroly hospodaření školy, předtím jen jednou za rok. Kulturní akce ZŠ Škvorec uspořádala vedle své hlavní činnosti (ve vzdělávání) řadu kulturních a společenských akcí nejen pro žáky, ale i pro veřejnost. Žáci se podílí, organizují, nebo konají na akcí ročně (ve školním roce celkem 75 akcí). Žáci školy spolupracují s obcí, mateřskou školou i mateřským centrem. Z kulturních akcí v první polovině roku (školní rok 2008/2009) uveďme: Josefský průvod. Žákům se podařilo obnovit tradici Josefských průvodů, jež si dříve pořádali občané městyse sami. 2. ročník oslavy svátku všech Josefů, ale i příchodu jara v pátek 20. března. Žáci si vyrobili různé masky, prošli v nich celou obcí a v parčíku před radnicí proběhly další doplňkové akce defilé masek s vyhlášením nejhezčí masky, projížďka na poníkovi a oslících a po drobném občerstvení byl průvod zakončen divadelním představením v sokolovně v podání herců jihočeského divadla Studna. Školní ples 21. března. Podruhé byl zahájen slavnostním předtančením žáků 9. třídy. Účast lidí na plesu rok od roku stoupá. strana 11 z 24

12 Letošní čtvrtý ročník plesu byl nejúspěšnější, platících návštěvníků bylo přesně dvojnásobek oproti prvnímu ročníku. Recitační soutěž mezi žáky jednotlivých tříd proběhla 25. března (základní kolo) a 1. dubna (finále). Není podstatné kdo vyhrál, jak výběr veršů, tak i přednes byl u některých dětí na dobré úrovni. Den Země. 23. dubna proběhl v sokolovně Den Země, kde byly současně s výstavou zvířat a dalšími dílčími akcemi vyhlášeny výsledky recitační soutěže a výtvarné soutěže žáků všech tříd. Pálení čarodějnic, při němž žáci 30. dubna od 10 hod pálili makety Morény, čarodějnic a přitom organizovali další dílčí akce sportovní soutěže pro děti, opékání vuřtů za sokolovnou. Den dětí 1. června tradičně převzali organizaci celé akce žáci 9. třídy. Další akcí byl Ekologický den v červnu a seznámení s možnostmi třídění odpadu, úklidu okolí školy a pomoc přírodě v okolí. Vyřazení absolventů. Každoročně jsou představováni starostovi městyse žáci 9. třídy, odcházející ze školy. Od obce i školy dostali upomínkové předměty. V druhé polovině roku (ve školním roce ) se uskutečnila také řada zajímavých akcí. Tak například v prosinci: První akcí byl školní výlet do Přerova nad Labem do tamního skanzenu a lesního ateliéru Kuba. 4. prosince žáci 8. třídy pod vedením paní učitelky Mgr. Šárky Kůstkové úspěšně zorganizovali Mikulášskou nadílku v místní mateřské škole, v mateřském centru a nakonec i ve škole v maskách čertů, Mikulášů a andělů. 10. prosince se škola zúčastnila spolu s MC a MŠ Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, jakožto celostátní akce (viz Kulturní akce). 11. prosince měli žáci možnost spatřit ukázku sov a výrů, což je pokračování letního pořadu o českých dravcích. 12. prosince vystoupili žáci 2. stupně ZŠ na Vítání občánků (viz Služby). 17. prosince vystoupili ti samí zpěváci v evangelickém kostele na akci Půjdem spolu do Betléma, adventním koncertu (viz Kulturní akce). Zdroj: Škvorecký zpravodaj (č. 5) 12/2009, s. 3.; Škvorecký zpravodaj 03/2010 s Společenské události a kultura Den Země na Klepci Třetí ročník regionální kulturní akce v sobotu 18. dubna 2009 zahájilo vyzvánění kostelního zvonu z roku 1409, zavěšeného ve věži kostela sv. Petra a Pavla na Horkách. Jeho volání vyslyšelo téměř 600 návštěvníků, před památným kamenem Slouhou přivítali vlajkonoši ze sdružení Otevřené Úvaly. První slova zazněla v úryvku z knihy Krajinou čertovy brázdy Otomara Dvořáka. Program se dále věnoval připomenutí výročí 700 let od první písemné zmínky obce Přišimasy a 730 let obce Horky. Následovalo vítání jara dětmi z MŠ Škvorec a hudebním doprovodem, dramatizace již tradiční legendy Slouha a zlá selka, prezentace dřevěné turistické známky Klepec a křest publikace Drobné památky v Úvalech a okolí Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí. Jedním z hlavních bodů Dne Země bylo komunitní plánování výsadby stromořadí (happening) podél polní cesty mezi částmi Klepec I. a Klepec II., na které bude Region Pošembeří žádat o dotaci z grantu Strom života Nadace Partnerství. Příchozí mohli hlasovat pro nejoblíbenější druh stromu vhodný pro chystanou alej a děti z MŠ Tismice ve spolupráci s občanským sdružením SOSák vytvořily zatím fiktivní stromořadí z malovaných stromů z papíru. V doprovodném programu organizátoři z obce Přišimasy připravili dětský lunapark, trampolínu, a nejen pro malé vědomostní i dovednostní soutěže. Samozřejmostí byl stánek s občerstvením (pivo, bramboráky, klobásy), letos i cukrová vata, balónky a hračky pro nejmenší. Na závěr probíhalo opékání špekáčků, které věnovala sponzorským darem Škvorecká uzenina Romana Švejdy. Pro návštěvníky bylo po celou dobu konání akce otevřeno stanové městečko, kde místní sdružení, obce a Region Pošembeří prezentovali: turistické známky Klepec a Tismice, regionální publikace Drobné památky v Úvalech a okolí, Krajinou Čertovy brázdy, Klub žen Přišimasy koláčky, MC Škvoreček výstavkou svou činnost, zahradníci z Limuz květiny a k dostání byly i upomínkové předměty. Celá akce byla zakončena slavnostním zapálením vatry zástupci obcí se zápalníky a vlajkonoši pod režií Skautského střediska br. Jiřího Bubáka Úvaly. Rituál zapalování čtyř ohňů vykonali starostové obcí: Pavel Běloch Hradešín, Pavel Frank Přišimasy, Ing. Martina Zdražilová Tismice a MUDr. Jan Šťastný město Úvaly. Užitečným počinem pro ekologicky uvažující návštěvníky byla prezentace programu Státního fondu životního prostředí ČR "Zelená úsporám", jehož prostřednictvím mohli zájemci získat finanční podporu při strana 12 z 24

13 zateplování budov, stavbě pasivních domů atd. Martin Šťastný z Masojed zajistil ozvučení akce. Jarní koncert Farní sbor Českobratrské církve evangelické a Úřad městyse Škvorec uspořádali v sobotu 30. května 2009 velikonoční koncert v evangelickém kostele. Vystoupil tradičně komorní pěvecký sbor Christi s částečně pozměněným repertoárem. Předvedl nově skladby od významných autorů: J. S. Bacha. G. P. Palestriny, J. Michny nebo L. Janáčka a zařadil také několik starých duchovních a lidových písní. Pod vedením Dr. Vítězslava Pokorného a klávesového doprovodu Mgr. Evy Nádeníčkové v 17 hodin vedle sólistky Marty Ženaté ze Škvorce vystoupili jako hosté čtyři studenti pražské konzervatoře Veronika Smolíková, Petra Vondrová, Michal Bragagnolo a Martin Vydra. Zdroj: plakát Staročeské máje Mezi jednou z nejstarších tradic ve Škvorci patří pořádání Staročeských májů. Sbor dobrovolných hasičů Škvorec tuto slavnost uspořádal 23. května 2009 v 10 hodin zahájením v Třebohosticích a od 13 hodin se pokračovalo ve Škvorci u křížku. Hudební doprovod zajišťovala kapela A je to. Poprava krále a vyhlášení královny májů bylo v 17 hodin. Ve 20 hodin se program přesunul do sokolovny, kde pokračoval tradiční taneční májovou zábavou, kde k poslechu a tanci zahrála skupina Reminiscence. Okolo Vidrholce Okrašlovací spolek Klánovice uspořádal v sobotu 18. července 2009 již 10. ročník setkání a jízdy historických vozidel pod názvem "Okolo Vidrholce", což je exhibiční jízda historických vozidel a veteránů, která letos proběhla pod záštitou Ladislava Smoljaka. Startovalo se u hotelu Smolík v Klánovicích, odkud ve 12:30 hodin vyrazila kolona nablýskaných starých vozidel. Cílem se stal tradičně dvůr Nového zámku čp. 2 ve Škvorci Hany Zvolské, která je dlouholetou hostitelkou orientačních jízd historických vozidel. Zde se uskutečnila přehlídka vozidel. Jízda byla věnována nadačnímu fondu Slunce pro všechny. Zdroj: plakát 120 let hasičů ve Škvorci Letošním rokem uplynulo 120 let od založení prvního Sboru dobrovolných hasičů ve Škvorci. Sbor byl založen pod názvem Spolek dobrovolných hasičů v městysi Škvorci 6. července Zakladateli byli starosta městyse Škvorce p. Huleč, pánové Günther, Škorpil, Mašín, Šmíd, Koníček, členská základna měla 16 členů. Cvičiteli sboru byli Václav Šmidlík a Jan Ešner z Úval. Sbor uspořádal 7. července 1901 ve Škvorci župní sjezd. 16. července 1914 sbor aktivně pomáhal při náhlé povodni městyse, kdy zachránil několik osob ze zatopených bytů. Oslava významného výročí se uskutečnila v sobotu 5. září Zahájení se uskutečnilo v 10 hodin v Třebohosticích, kde byl zástupci místního sboru položen věnec u pomníku padlých. Ve 13 hodin vyšel průvod za účelem položení věnce u pomníku padlých před škvoreckou sokolovnou a umístění kytice na hřbitově. Program byl bohatý na ukázky požární výstroje a výzbroje. Atrakcí byla plně funkční ruční koněspřežná stříkačka SDH Škvorec. Děti se svezly na Andulce, veteránském vozidle z Českého Brodu. Sbor místních hasičů si pro veřejnost připravil i ukázku hasičského zásahu. Po něm se v hostinci U Zálabských konala slavnostní schůze členů a taneční zábava, na které hrála kapela "A je to". Zdroj: NR sv. 20 ze dne s. 5.; plakát Vánoční svátky Městys Škvorec uspořádal 5. prosince 2009 v sokolovně Mikulášskou pro děti, kde od 14 až do 17 hodin vystupovaly děti s maskami čertů, mikulášů a andělů. Večer pokračovala od 20 hodin Mikulášská zábava pro dospělé za hudebního doprovodu skupiny Šarm. Další akci připravilo Mateřské centrum Škvoreček ve spolupráci s ÚM Škvorec, ZŠ, MŠ a společností Almed servis s.r.o. Předmětem bylo Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi 10. prosince 2009 u dětského hřiště před sokolovnou, čímž se MC Škvoreček připojil k akci agentury Agency Je5. Účastníci akce se i přes nepřízeň počasí pokusili překonat loňský rekord ve vypouštění balónků. Ty byly vypuštěny v 15,30 hodin po celé republice na pokyn rádia Frekvence 1. Centrem vypouštění bylo město Hradec Králové. V sokolovně každý obdržel jeden nebo strana 13 z 24

14 více nafouknutých balónků s přáníčky Ježíškovi. Děti zde měly možnost vhodit do Ježíškovy schránky své vlastnoručně zhotovené přáníčko. Po vypuštění balónků pak na vylosovaná přání čekaly dárky. K nebi bylo v vypuštěno 181 oranžových balónků s přáními. Akce pokračovala pochodem adventních světýlek (lampiónový průvod) ulicemi Škvorce k rozsvícenému vánočnímu stromu na náměstí. Zakončení proběhlo ve dvoře Sanatoria Topas, kde se všichni mohli zahřát horkým čajem, grogem nebo punčem. Na vyhladovělé účastníky čekal grilovaný špekáček s hořčicí a chlebem. Zdroj: NR sv. 1, ze dne s. 2.; plakát Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve spolupráci s Úřadem městyse Škvorce uspořádali tradiční adventní koncert pod názvem Vánoční zpívání. Byl uskutečněn v sobotu 19. prosince 2009 od 14 hodin v evangelickém kostele. Na programu vystoupili žáci 3. třídy ZŠ Škvorec pod vedením Mgr. Jitky Pokorné a pokračovalo vystoupením sboru Christi z Úval Dr. Vítězslava Pokorného s klávesovým doprovodem Mgr. Evy Nádeníčkové. Občanské sdružení Klub pro rozvoj Škvorce a Třebohostic uspořádal téhož dne 19. prosince ještě jeden Vánoční koncert, který se konal namísto nepoužitelné sokolovny od 15 hodin v hostinci U Zálabských. Vystoupil zde sbor Muzika Špalíček Praha. Občerstvení připravila zdarma firma OLMI, která občanské sdružení podporuje. Oslava slunovratu Nejdelší noc v roce připadla na 21. prosince, a proto na tento termín občanské sdružení Šamanská jurta připravilo obnovení téměř zapomenuté tradice: Oslavu slunovratu. Slavnost byla zahájena zapálením ohně u paty posvátného dubu (nedaleko lip u sv. Donáta), který letos vysvětil jihosibiřský šaman Očur-oolovič. Korunu dubu zdobí barevné stuhy, symboly pěti základních živlů. Ukázku sibiřského ohňového obřadu předvedla etnografka Pavlína Brzáková s výkladem o symbolice stromů. Následovalo vyprávění spisovatele a publicisty Václava Vokolka, který pohovořil o posvátném místě na křížení cest za Škvorcem, o sv. Donátu a jeho ochranné funkci v české krajině a o posvátných místech v okolí. Pokračoval písničkář Karel Vepřek svým hudebním příspěvkem a povídání o historii Slunovratu v podání astroložky Martiny Lukáškové. V závěru byl pentlemi zdoben posvátný dub. K občerstvení byl připraven čaj, cukroví a buřtguláš. Slovanští, keltští a germánští předkové v tomto čase vítali zrozeni nového Slunce. Vánoce a Slunovrat v lidové magii úzce souvisely s úrodou, s plodností. Díly slavnostní večeře byly roznášeny stromům, zvířatům, polím. Tím se štědrost přenesla i na celé okolí, na krajinu. Tento svátek z našeho území vymizel vlivem křesťanství a zlomek těchto oslav s ním spojených se dochoval pouze o Vánocích zdobením stromku a utužováním rodinných vazeb u štědrovečerního stolu. Zdroj: NR sv. 25 ze dne s. 11.; NR sv. 1 ze dne s. 3. Zakončení roku patřilo oslavě Silvestr 2009, který začal 31. prosince ve 20 hodin v hostinci U Zálabských. Hudební doprovod zajišťovala skupina A je to a přítomní si pochutnali nejen na silvestrovském ovaru, ale i na sektu. O půlnoci byl odpálen ohňostroj. 1.9 Spolky, NNO a občanská sdružení Zastupitelstvo městyse schválilo 18. března 2009 pro místní občanská sdružení příspěvky na svou činnost: 1) Naše Škvorecko Kč 2) Klub pro rozvoj Škvorce a Třebohostic Kč a 1 bezplatný pronájem sokolovny 3) TJ Sokol Škvorec Kč. Na základě provedené kontroly hospodaření všech sdružení bylo rozhodnuto, že příspěvky nebudou uděleny. 10. června rozhodlo ZMě o bezúplatném poskytnutí sokolovny všem zájmovým spolkům zdarma 1 ročně k pořádání kulturní akce. SDH Škvorec Členskou základnu Jednotky dobrovolných hasičů tvořilo 11 členů výboru, dále výjezdovou jednotku: 6 velitelů družstva, 5 strojníků a 13 hasičů. Ve sboru bylo k 31. prosinci 2009 celkem 70 členů. Složení výboru: starosta sboru: Rejfek Karel náměstek starosty: Havránek Vladimír strana 14 z 24

15 velitel sboru: Brich Jiří zástupce velitele: Procházka Radek strojník: Pužej Josef hospodář: Suk Karel kronikář: Vacková Eva referent MTZ: Žaba Pavel předseda KRR: Červová Drahuška člen KRR: Hanzl Jaroslav správce klubovny: Žaba František Výjezdovou jednotku JSDHO Škvorec tvoří: Velitelé: Brich J., Procházka R., Havránek Vl., Makal M., Hanzl J., Koleňák P. Strojníci: Pužej J., Žaba P., Sedlák Mich., Rejfek K., Žaba F. Hasiči: Suk J., Mandík L., Pelcl J., Kohout J., Andrs J., Mařík P., Dvořák T., Karvai P., Hlaváčová M., Vacková E., Krejčík M., Mareš Z., Vrátil L. Výbor svolal v roce 2009 do hasičské klubovny 9 členských schůzí (z toho 1x v hostinci u Vacků), 27. května se konala schůzka okrsků č. 6. a 19. července byla svolána mimořádná členská schůze. 12. prosince 2009 uspořádal sbor v hostinci U Zálabských od 17 hodin výroční valnou hromadu, na níž starosta Karel Reifek a velitel Jiří Brich seznámili přítomné o dosavadní činnosti jednotky. Ve 20 hodin se program překlenul v taneční zábavu za doprovodu country skupiny Cantry Caravan. Jednotka obhospodařuje požární zbrojnici s technickým vybavením: DA12 Avia A-31, CAS 25TRHP, přívěs PPS12, motorová pila, 8x DP Saturn. V červenci probíhala oprava zásahového vozidla CAS 25 (broušení a kytování, oprava koncového světla a nastříkání novou barvou). U Avie byla provedena kontrola STK, oprava nabíjení baterie a zkoušky čerpadla (na Dolíkách u rybníka) při čerpání a dodávce vody. V rámci údržby a správy technického vybavení byl u motorové pily vyměněn řetěz. U hasičské klubovny byla v březnu upravena příjezdová cesta a zábradlí a vrata od zbrojnice byla v listopadu natřena barvou. Sbor spolupracuje nejen s ÚMě Škvorec, ale i místními sdruženími, jako jsou TJ Sokol, Rybářský spolek a základní škola. O své činnosti informuje formou pozvánek a plakátů. SDH letos uspořádal několik kulturních akcí: 24. ledna Dětský karneval ve 14 hodin v sokolovně za doprovodu skupiny "A je to". Ve 20 hodin se konal Ples hasičů s tombolou a tanečním orchestrem Pohoda, vstupné 80 Kč. Dále Dětský den, Pálení čarodějnic 30. dubna na Vrchách (brigáda: příprava dřeva 10 členů), 22. května tradiční Staročeské máje (stavění Májky, zapůjčení krojů z Kolína). Nejvýznamnější akcí byla 5. září Oslava 120 let hasičů ve Škvorci (viz výše). 12. září se sbor v Přišimasech zúčastnil okrskové soutěže a 3. října od 7-16 hodin školení formou soutěže ve Staré Boleslavi, jehož se zúčastnilo 5 členů SDH Škvorec. 10. října uspořádali hasiči sběr železného šrotu jehož se zúčastnilo 8 členů sboru. Výjezdy Jednotky SDH Škvorec - požáry Ve Škvorci a okolí vypuklo v roce 2009 několik požárů. SDH Škvorec vyjížděl v průběhu roku celkem na 10 zásahů, u nichž zasahovaly i okolní sbory: 1) 8. ledna vyjížděli hasiči ve 12 hod na statek v Úvalech, účast 3 členů 2) 1. dubna hořela louka na Pazderně, likvidovali 4 členové června byl hašen požár SDH Úvaly neohlášeného pálení větví u silnice mezi Škvorcem a Dobročovicemi 3) 18. června hořel strom před zbrojnicí; strom poražen, 3 členové 4) 12. července vyjížděli v 0,50 hod 4 členové na statek do Křenice 5) 23. července uklízel SDH popadané stromy na silnici Sibřina Koloděje 6) 30. srpna hořelo hnojiště v ohradě u Třebohostic; hašení se účastnilo 6 členů sboru mezi hodinou. 7) 31. srpna byl likvidován požár stodoly v areálu Nového zámku čp. 2. Oheň byl hašen HZS ve spolupráci s jednotkami okolních SDH za pomoci dýchacích masek. 4 členové z SDH konali dohled nad dohašení 8) 6. září hořela skládka na poli mezi Křenicí a Pacovem, hasilo 6 členů října byl nahlášen ve 2,30 hodin požár stohu u silnice mezi Škvorcem a Dobročovicemi. Požár byl natolik rozsáhlý, že hasičské sbory dohlížely na bezproblémové dohoření. Zasahoval SDH Úvaly strana 15 z 24

16 9) 17. listopadu hledání požáru v Přišimasech, nalezení u sochy sv. Donáta, zasahovaly od 16-18,45 hodin 4 vozy 10) 18. listopadu vyjíždělo ve 3,30 několik jednotek SDH k požáru rodinného domu v Jiráskově ulici ve Škvorci. Zasahovaly HZS Říčany, Český Brod a sbory Škvorec, Úvaly a Doubek. Když hasiči dorazili, byla střecha v plamenech. Požár byl zlikvidován ve dvou hodinách a na žárovišti zůstal jako dozor SDH Škvorec, a to až do 14 hodin. Členové sboru pomáhali i v jiných situacích: v lednu 2x pomáhali při startování vozidel (kamionů a vozidel v objektu ALBA). 18. července vypaloval člen sboru P. Procházka sršní hnízdo u pana Kopřivy. Zdroj: dotazník vyplněný Karlem Rejfkem ; plakáty, internet TJ Sokol Škvorec Rok 2009 znamenal pro TJ Sokol Škvorec velké změny. 15. dubna 2009 ze své funkce odstoupil pokladník Jiří Pecháček a funkci pokladníka vykonával předseda František Bambula. I.A mužstvo sestoupilo do IV. třídy fotbalové soutěže a po sezóně odstoupil dne kompletně celý výkonný výbor: předseda František Bambula vystoupil z výboru a TJ Sokol, místopředseda Jindřich Urban abdikoval na post ve výboru a sekretář Bohumír Graman zůstal členem výboru. 23. července bylo zvoleno nové vedení, a sice: předseda: neobsazen místopředseda: Josef Pelcl pokladník: Martin Trnka (od ; vitrína) účetní: Drahomíra Červová sekretář: Ladislav Němeček (webové stránky) správce: Karel Pelcl členové výboru: Julius Abrahám Josef Stehlík Bohumír Graman trenér I.A mužstva: Karel Klíč (od ) trenér I.B mužstva: Julius Abrahám vedoucí I.B mužstva: Jan Mašín trenér dorostu: Petr Němeček vedoucí dorostu: Štěpán Paul trenér žáku: vedoucí žáků: Pavel Pont Josef Stehlík Michal Koštál V období červenec až prosinec 2009 fungoval tento prozatímní výkonný výbor, snažící se klub stabilizovat a dovést jej k volbě nového vedení. Na schůzi konané 16. ledna 2010 byl ustaven nový výbor v následující sestavě: předseda: místopředseda: místopředseda: sekretář: pokladník: účetní: správce areálu: členové výboru: Jaroslav Zálabský Jindřich Urban Petr Němeček Ladislav Němeček nejml. Martin Trnka Drahomíra Červová Karel Pelcl Pavel Pont Jaroslav Votava Pavel Pavera Radek Paul Členskou základnu tvoří celkem cca 130 členů. TJ Sokol uspořádal během roku 2009 několik kulturních akcí nejen pro veřejnost, ale i pro své členy: 20. června Memoriál Otakara Kadeřávka (letní turnaj žáků), 27. června Turnaj Hvězd (letní turnaj staré gardy) a února Zimní soustředění v Novém Městě pod Smrkem. V sobotu 18. července se od hodin konal na hřišti dorostový miniturnaj v kopané ročníků Fotbalisté připravili i zimní halové turnaje a florbal v místní sokolovně. TJ Sokol Škvorec spolupracuje s ÚMě Škvorec, SDH Škvorec, ZŠ Škvorec, MŠ Škvorec, sousedními sportovní kluby na okrese Praha-východ a Okresním fotbalovým svazem Praha-východ. Činnost fotbalisté prezentují na nových webových strana 16 z 24

17 stránkách každé domácí utkání ve Škvorci je oznámeno plakáty na vývěskách na náměstí, ve vitríně na zdi Restaurace u Zálabských a z místního rozhlasu. Na kulturní akce jsou vylepovány letáky a plakáty. Cílem členů TJ Sokola v nadcházejících sezónách je zajistit postup I.A mužstva zpět do III. třídy, stabilizovat chod klubu, perspektivní práce s mládeží a snaha přivést na fotbalová utkání více diváků. V březnu 2009 byly u hřiště pokáceny staré topoly. Bylo rozhodnuto, že na jejich místo zajistí a vysadí členové TJ Sokola jako náhradu 40 nových stromků. TJ Sokol v průběhu roku 2009 upravil plochu bývalého hokejového hřiště, prodal na jeho ploše složené dřevo a na jaře příštího roku by měla být na ploše zaseta tráva za účelem zřízení malého hřiště. V červnu 2009 byla firmou P. B. K. Mont. rekonstruována elektroinstalace v kabinách, která byla v dezolátním stavu. Zdroj: zápisy ze schůzí TJ Sokol; dotazník vyplněný L. Němečkem Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Škvorec Základní organizace Českého svazu včelařů (ZO ČSV) vznikla 12. února 1997 se sídlem Na Dymákách 323 a její okrsek územně zahrnuje obce Škvorec, Zlatá, Třebohostice a Sluštice. Členskou základnu tvoří: předseda: Jaroslav Kolek jednatel: Karel Hájek pokladník: Luboš Přibyl V roce 2009 měla organizace 15 členů, chovající celkem 55 včelstev (letošní tzv. zazimovaná včelstva) a kteří letos vyprodukovali cca 800 kg medu. Členové se schází na schůzích zpravidla dvakrát ročně. Roku 2009 byli do organizace přijati tři noví členové - včelaři, z toho jeden mladý. Svaz zažádal v roce 2009 Fond životního prostředí Středočeského kraje o dotaci Kč na projekt Začínající včelaři Škvorec, která nebyla udělena. V současnosti, již zhruba od 60tých let minulého století dochází v malochovu včel k úpadku. Včelaří zpravidla jen chovatelé v důchodovém věku (jen jako hobby pro užitek rodiny a přátel). K nezájmu o včelaření přispívá skutečnost, že se toto potýká s celou řadou chorob a škůdců včel dříve nevídanných. Souvisí to zřejmě s globálními klimatickými změnami. Choroby a škůdci včel k nám přicházejí z teplejších oblastí planety. Nejznámější problém se jmenuje roztoč Varroa destructor (varoáza). Proti těmto problémům je třeba bojovat a to včelaření komplikuje, znepříjemňuje i zneefektivňuje. V sezóně 2008 svaz zakoupil za nemalý peníz přístroj na lepší ošetření našich včelstev. Situace je natolik vážná, že bez tohoto boje by včely tak, jak je známe prakticky u nás přestaly existovat, s veškerými velmi negativními dopady na přírodu. I přesto podpora včelaření ze strany státu rok od roku klesá. Chovatelství včel spíše směřuje ke komerčním velkochovům, což mimo nesporné výhody přináší i problémy, např s rovnoměrností zavčelení krajiny. Historie chovu včel sahají v naší oblasti, potažmo obci, do poloviny 19. století. Včely se chovaly zpravidla na větších hospodářstvích nebo dvorech. Ve Škvorci byl založen včelařský spolek roku Známé a významné osobnosti včelaření i spolkové činnosti ve Škvorci v minulosti představují roku 1874 škvorecký učitel J. Vykoukal, P. Golombiovský a J. Štromajer, nověji otec a syn Cmíralovi. Syn Ladislav žil a včelařil až do pol. 90. let min. stol. do svých 90 let. Včel se chovalo daleko více než dnes avšak s nižší efektivitou, ta stoupala s rozvojem poznání života včel a s tím související technikou chovu. Zájem o včelaření v našich zemích rapidně poklesl s rozvojem cukrovarnictví. Bioekologický aspekt chovu včel vystupuje do popředí prakticky až v naší současnosti. Zdroj: Jaroslav Kolek Klub pro rozvoj Škvorce a Třebohostic, o.s. Hlavním posláním Klubu pro rozvoj je nejen pořádání zábavních a společenských akcí (poznávací výlety a zájezdy), ale má zájem o rozšíření činnosti do dalších oblastí (například ekologie, odborné přednášky, péče o životní prostředí, zdravý životní styl). K 31. prosinci 2009 měl Klub celkem 35 členů. Sdružení pracovalo pod vedením sedmičlenného výboru, zvoleném 11. dubna 2008 na valné hromadě, a to v následujícím složení: předsedkyně: Mgr. Květoslava Bělohubá místopředsedkyně a hospodářka: Ing. Jaroslava Simonová strana 17 z 24

18 kulturní referentka: Mgr. Ilona Holubová, kronikářka: Věra Nováková pokladnice: Michaela Kratzmannová kontrolní funkce: Marie Machytková a Jaroslav Kolek Klub zahájil letošní rok 18. dubna uspořádáním sobotní brigády spojené s úklidem prostranství před místním hřbitovem ve Škvorci. Sraz byl v 8,30 hodin. Z kulturních akcí jmenujme: 26. června zájezd do Divadla v přírodě v Horních Počernicích na představení Sen noci svatojánské, 19. září se uskutečnil zájezd na hrad Křivoklát a do obce Lány, 31. října zájezd po stopách malíře a spisovatele Josefa Lady v Hrusicích a Kunicích a 19. prosince uspořádal Klub druhý Vánoční koncert v hostinci U Zálabských (viz Kulturní akce). Klub se též aktivně podílel na jiných akcích, které pořádaly v průběhu roku ostatní zájmové organizace v obci. V průběhu roku spolupracoval s jednotlivými členy ostatních zájmových organizací ve Škvorci i v okolních obcích (zejména na Hradešíně a ve Slušticích). O svých akcích informoval veřejnost prostřednictvím pozvánek do poštovních schránek, zpravodajem (4/2009), osobních kontaktech, nebo místním rozhlasem. V roce 2010 mají členové Klubu pro rozvoj zájem nadále úspěšně rozvíjet činnost na základě zkušeností z roku Klub letos poprvé zažádal o grant na zřízení odpočinkové zóny ve Škvorci. Zpravodaj V dubnu 2009 vydal Klub pro rozvoj Škvorce a Třebohostic (2. číslo) zpravodaje. Občasník informoval občany nejen o aktivitách sdružení, ale jeho autoři značně kritizovali činnost a jednání ZMě, starosty a místostarosty. Dále zpravodaj řešil nízkou účast na jednáních zastupitelstva, diskriminaci občanů v cenovém zpoplatnění svozu komunálního odpadu, kanalizační přípojky, nízký počet žáků ZŠ s kritikou na osobu ředitele, zbytečné pokácení lípy na náměstí, zhoršený silniční provoz kvůli zámecké zdi a čerpání dotace na obnovu 3 křížků. Občasník místy přenáší na čtenáře zlobu a nenávist vůči některým osobám v zastupitelstvu i jiným lidem. Pokouší se čtenáři předložit nekritický jednostranný nesouhlas na dění v městysi. Kritika druhých je zde nejednodušším prostředkem subjektivního projevu členů sdružení, ale není to efektivní způsob, jak vy řešit problémy občanů a městyse. Místy článkům chybí objektivita. názor letopisecké komise Zdroj: Zpravodaj (občasník) 4/2009; dotazník vyplněný K. Bělohubou dne Naše Škvorecko, o.s. Občanské sdružení v roce 2009 fungovalo pod vedením několika funkcionářů, jež pracovali v neměnném složení od zvolení v srpnu 2008: předsedkyně: Mgr. Jana Mašková místopředseda, hospodář a pokladník PhDr. Vladimír Trojan Sdružení je organizováno jako volné, členové neplatí příspěvky. O své činnosti informuje prostřednictvím čtrnáctideníku Náš Region a webovými stránkami které byly spuštěny v rámci projektu Přípravy a realizace ÚP (viz níže) do srpna Na začátku roku 2009 byl dokončen projekt opravy 3 křížků (viz níže). Naše Škvorecko se aktivně podílí na činnosti v Místní akční skupině Region Pošembeří. PhDr. Trojan je členem správní rady MAS a Mgr. Mašková je členkou dozorčí rady a monitorovacího výboru. V roce 2010 má Naše Škvorecko za cíl přípravu projektu na dokončení oprav drobných sakrálních památek ve Škvorci. Má též zájem pomoci při opravě sochy sv. Prokopa a jejího přestěhování na původní místo. Projekt Drobné sakrální památky V letošním roce probíhal závěr restaurování 3 křížů ve Škvorci (Na Pazderně z roku 1778, na Masarykově náměstí v parku z roku 1864 a na rozcestí do Dobročovic a Zlaté z poloviny 18. století). Odborné zásahy provedl Bohumil Pánek z kamenosochařské a restaurátorské dílny z Říčan, jež odstranil usazeniny, nečistoty a doplnil poškozená místa umělým kamenem. Kříže prošly dříve amatérskými opravami, což se projevilo na jejich dnešním stavu. Betonem vyspravený pískovec natřený neprodyšnými nátěry časem zvětral a popraskal. Křížky stály na porušených základech a bylo nutné je znovu ukotvit. Tato skutečnost způsobila vícepráce, které si restaurátor Bohumil Pánek neúčtoval. strana 18 z 24

19 Rekonstrukce křížků vzbudila pozdvižení zejména u členů Klubu pro rozvoj Škvorce a Třebohostic, kteří veřejně kritizovali použití peněz na opravu křížků, když městys potřebuje kanalizaci a nové chodníky. Na projekt byl poskytnut grant společností T-Mobile ve výši Kč. Zdroj: Zpravodaj (občasník) 4/2009. Projekt Příprava a realizace územních plánů - partnerství jako důležitý nástroj managementu Naše Škvorecko získalo dne 3. března 2009 dotaci z Programu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši Kč na vzdělávací projekt Příprava a realizace územních plánů-partnerství jako důležitý nástroj managementu. Sdružení zahájilo součinnost s Českou zemědělskou univerzitou (ČZU) a s několika MAS Středočeského kraje připravilo v rámci projektu 3 dvoudenní semináře, jež se konaly v září v Praze, v říjnu v Třebovli a 6. listopadu od hodin a 7. listopadu od 8-12 hodin probíhal takový seminář i v Domě s pečovatelskou službou v Úvalech, kde bylo pro zájemce připraveno 15 míst. Hlavní náplní prvního dne byla přednáška o tom, jak územní plán vzniká a čemu slouží, spojená s příklady obcí, které ÚP v nedávných letech zpracovaly. Po přednášce se účastníci přesunuli k exkurzi na vybrané místo, kde se přesvědčili o promítnutí ÚP do praxe. Druhý den se zájemci seznamovali s bezúhonným vedením zřízením ÚP tak, aby nedocházelo ke sporům a neřešitelným konfliktům. Další program byl věnován prezentaci a otázkám účastníků semináře, kteří závěrem obdrželi od lektorů ČZU certifikát a věcný dar (publikaci). Zdroj: Náš Region sv. 22. ze dne ; dotazník vyplněný J. Maškovou ; publikace: Příprava a realizace územních plánů partnerství jako důležitý nástroj managementu Myslivecké sdružení ÚMě Škvorec a Myslivecké sdružení Škvorec letos upozornilo občany na dodržování Zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. ve znění dle č. 124/2008 Sb., zejména zákazu vlastníkům domácích zvířat nechat je pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. Tímto přestupkem se majitel vystavuje uložení pokuty orgánem státní správy myslivosti až do výše Kč. Při nedodržení tohoto zákona je myslivecká stráž oprávněna usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo svého vedoucího, ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení, pronásledují zvěř. Zdroj: webové stránky městyse Neziskové organizace ve Škvorci název sídlo vznik T. J. Sokol Škvorec 1898 Sbor dobrovolných hasičů 1889 Fotbalový Klub Škvorec 1928 T. J. Třebohostice Třebohostice T. J. Sokol Škvorec U Hřiště 228, Škvorec MŠ Škvorec Tyršova 4, Škvorec Škvorec Tyršova 253, Škvorec Sdružení pro založení golfového hřiště Škvorec Nový zámek Jezdecký klub Třebohostice Třebohostice Klub pro rozvoj Škvorce a Třebohostic Tyršova 211, Škvorec Naše Škvorecko Lesní 329, Škvorec Životní prostředí Pokácení památné lípy a topolů Rok 2009 byl ve znamení kácení stromů. V březnu byly pokáceny staré topoly lemující fotbalové hřiště. Jako další byly v červnu vzhledem ke špatnému stavu pokáceny památné lípy a akát na Masarykově náměstí. Získaný prostor bude využit pro výsadbu Vánočního jehličnanu. Znečištění škvoreckého potoka Tento dlouhodobý problém obtěžoval občany i letos. Po stížnostech občanů bylo provedeno šetření (ČIŽP) České inspekce životního prostředí. Občané obvinili na jednání ZMě Škvorec 9. září 2009 majitele sanatoria Topas, který poukázal na problematiku protějšího přítoku. Možnost odběru vzorků vody je možný jen v součinnosti s Policií ČR. Vlastníci budov v sousedství Škvoreckého potoka nejsou napojeni na kanalizaci a proto by jim měl městys uložit povinnost k napojení se. strana 19 z 24

20 Kontejnery Městys Škvorec nechal ve dnech září 2009 do ulic přistavit 7 kontejnerů na netříděný odpad o objemu 18 m 3 (6x ve Škvorci a 1x v Třebohosticích) Zajímavosti Škola Taekwon do Od září 2009 začala působit v místní sokolovně škola Taekwon-do I.T.F GBHS. Tréninky se zde konají pravidelně týdně každý čtvrtek od hodin, pod vedením trenéra Martina Zámečníka. Tento sport si dává za cíl harmonický rozvoj cvičenců po fyzické, psychické a morální stránce. Hlavní zásady každého taekwondisty formuloval jeho zakladatel takto: Zdvořilost, Čestnost, Vytrvalost, Sebeovládání a Nezkrotný duch. K těmto principům jsou vedeni cvičenci již od útlého věku. V České republice se tento sport vyučuje od roku 1987 a je organizován Českým svazem taekwon-do ITF, jehož jsou trenéři členy. Jako technický dohled zde působí korejský mistr HWANG HO-YONG, VIII.dan. Během posledních let si české sportovní taekwon-do ITF vybojovalo mnoho cenných umístění. Větší důraz než na sportovní stránku je však kladen na výuku tradičního bojového umění sebeobrany. Činnost škvoreckého Taekwon-do je zaměřena nejen na mládež školního věku, ale sdružují se členové předškolního věku i dospělí. Pravidelně se pořádají zkoušky na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody a také nabízí individuální výuku. Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři, nositelé černých pásů. Standardem školy je vysoká kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční cena. Posvátný dub u sv. Donáta Nedaleko Škvorce bylo na sklonku června 2009 založeno poutní místo posvěcené sibiřským šamanem a Tuvinským léčitelem Ooržak Dugar-Sjurjuna Očuroolovičem, který přijel do Česka na pozvání spisovatelky a etnoložky Pavlíny Brzákové. Zaujalo ho místo u sv. Donáta v polích za Škvorcem. Při první návštěvě tohoto místa viděl sibiřský šaman ducha těch stromů, s nímž promlouval. Naproti lipám nalezl statný dub, který má podle Očuroolovičových slov silné léčivé účinky. Sibiřský šaman Ooržak Dugar-Sjurjun Očur-oolovič pochází z ruské autonomní republiky Tuva, na jihu Sibiře. Své schopnosti získal po svém pradědovi Ooržakovi. Začal si je uvědomovat v době, kdy byl šamanismus perzekuován a jakékoliv jeho projevy těžce postihovány. Tradičnímu věštění z kamenů se naučil od své matky. V době jeho šamanské nemoci, kdy měl všelijaké vidiny, a chodili za ním duchové, se postupně seznamoval s neviditelným světem a učil se léčit. Když se dostavily výsledky, stal se šamanem. Šaman Ooržak léčil také několik lidí i v České republice. Byly to problémy se žaludkem, gynekologické potíže, migrény, zablokované páteře a bolestivé klouby. Kromě toho také čistí domy a byty od těžkých energií, vytváří ochranné amulety, vyrábí a oživuje bubny. Také vede semináře, kde učí lidi, jak mají o sebe a své zdraví pečovat. V polovině června 2009 vykonal u Donáta sibiřský posvátný obřad, který není naší krajině vzdálený: uctívání stromů se tradovalo před příchodem křesťanství i u nás, svědčí o tom například dochovaná tradice ve zdobení vánočního stromku a májky. Na strom byly při obřadu svěcení zavěšeny barevné pruhy látky, kde každá barva představuje jeden z pěti živlů: žlutá zemi, červená oheň, modrá vodu, zelená dřevo a bílá železo. Strom je nyní probuzený, tvrdí šaman, a je možné se u něj léčit. Každý zájemce o léčení či posílení by měl stromu přinést malý dárek barevnou stuhu, kterou pak přiváže na větev. Akt posvěcení místa nepředstavuje v regionu založení žádného nového náboženství. Pro obyvatele okolních vesnic je toto posvěcení chápáno jako dárek od sibiřského šamana, který osobitým způsobem oslavil krásu naší země. Rituálu se také zúčastnila česká herečka Květa Fialová. Strom je zázrak, je nádherné, když pro něj uspořádáme slavnost. Oslavujeme tím naše vlastní bytí, řekla na závěr obřadu. Spisovatelka a etnoložka Pavlína Brzáková žijící v areálu Nového zámku založila Etnografické a obřadní centrum sibiřského šamanismu Šamanská jurta, věnuje se léčení, výrobě bubnů a také občas přejíždí do pastevecké jurty v obci Žabonosy, kde vede semináře o šamanismu. Zdroj: Posvátný dub u sv. Donáta NR sv. 12 ze dne s. 1.; Šamanské poutní místo NR sv. 15 ze dne s. 1. strana 20 z 24

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotín 1999 Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Změna kronikářky 3 Počasí 4 Události v České republice 5 Správa věcí veřejných 6 Matrika 8 Finance 9 Technické služby 10 Věci sociální

Více

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Louňovický zpravodaj

Louňovický zpravodaj Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota ČERVEN 2007 Číslo 3 Slovo starostky Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme

Více

Kronika. města Chodova. koncept zpracovala kronikářka města Chodova Jitka Hloušková

Kronika. města Chodova. koncept zpracovala kronikářka města Chodova Jitka Hloušková Kronika města Chodova koncept zpracovala kronikářka města Chodova Jitka Hloušková Kronika města Chodova za rok Úvod Přemýšlela jsem, jak uvést letošní zápis do kroniky. Pro mne osobně je to teprve druhý

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a starosty obce Šilheřovice za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Radek Kaňa, starosta obce, ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu květen 2015 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBCE

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 MĚSTO ČESKÝ BROD Výroční zpráva za rok 2013 náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334 Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz Obsah 1. Úvod...3 1.1 Základní údaje o městě...3

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Radnice zakročila u nepovolené demolice bývalé olejny

Radnice zakročila u nepovolené demolice bývalé olejny Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 5 9. května 2013 Téma Zprávy Město Fotostrana Na revitalizaci skládky Den otevřených dveří Texaská tragédie

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února 1/13 Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února Vážení a milí, Rok se s rokem sešel, asi všichni bilancujeme své výhry a ztráty z roku minulého a ukládáme si předsevzetí

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole Závěr uplynulého školního roku byl hektický. Připravovali jsme se na rekonstrukci druhé poloviny střechy na budově 2. stupně. Vystěhovat třídy, nábytek, pomůcky a k tomu dva kabinety plné fyzikálních pomůcek,

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a starostky obce Šilheřovice za rok 2012 Zpracovala: Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce, ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu červen 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více