PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji"

Transkript

1 PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji TENTO ROČNÍ ZÁPIS Z P R A C O V A L K R O N I K Á Ř : Jan Psota ml. z Hradešína ZA ROK S T A R O S T A O B C E : Ing. Antonín Rubín, v. r. razítko obce a podpis starosty Kronikářský záznam obsahuje 24 stran na Hradešíně dne strana 1 z 24

2 Obsah Roční zápis za rok 2009 městys Škvorec 1.1 Volby do Evropského parlamentu...3 Volby do poslanecké sněmovny Zastupitelstvo a úřad městyse... 3 Struktura zastupitelstva Veřejná a mimořádná jednání ZM Škvorec 3 Rozpočet městyse Škvorce na rok 2009 Hospodaření v letech Dotace a granty Neúspěšné žádosti Stavební činnost... 4 Územní plán městyse Škvorce Stavební činnost 4 Oprava mostu v Tyršově ulici Opravy chodníků 4 Silnice na Doubek Odpadové hospodářství... 5 Změna cen za svoz komunálního odpadu Stížnost na Krajský úřad 5 Změna svozu odpadů Škvorecký zámek...7 Pokračování rekonstrukce zámku Směna pozemků Škvoreckého zámku 7 Oprava střechy zámku v roce Služby pro občany... 7 Škvorecký zpravodaj 7 Matrika Vítání občánků 8 CzechPoint Knihovna Doručená pošta Vánoční stromky Školství a vzdělání...8 MC Škvoreček Pravidelný program Činnost a kulturní akce 8 Spolu u kulatého stolu MŠ Škvorec Organizace 9 Zázemí školky Kulturní akce ZŠ Škvorec Organizace školy 10 Hospodaření školy Rekonstrukce školy z dotací Zápis do 1. třídy 11 Zvyšující se počet žáků Kontroly a inspekce Kulturní akce Společenské události a kultura Den Země na Klepci 12 Jarní koncert Staročeské máje Okolo Vidrholce let hasičů ve Škvorci Vánoční svátky 13 Oslava slunovratu Silvestr Spolky, NNO a občanská sdružení SDH Škvorec 14 Výjezdy Jednotky SDH Škvorec-požáry 15 TJ Sokol Škvorec 16 ČSV ZO Škvorec Klub pro rozvoj Škvorce a Třebohostic 17 Zpravodaj Naše Škvorecko Projekt Drobné sakrální památky 18 Projekt Příprava a realizace územních plánů 19 Myslivecké sdružení Neziskové organizace ve Škvorci Životní prostředí Pokácení památné lípy a topolů Znečištění škvoreckého potoka 19 Kontejnery Zajímavosti...20 Škola Taekwon-do Posvátný dub u sv. Donáta výročí narození Č. Tondera Drobné památky v Úvalech a okolí Napsali o nás Úžasných sto let Společenská kronika Obyvatelstvo a statistiky Společenská kronika Nové domy Rozloha obce Zdroje a prameny Seznam použitých zkratek 23 strana 2 z 24

3 1.1 Volby do Evropského parlamentu Pro letošní rok byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu, jež proběhly ve dnech 5. a 6. června Volební komise v okrsku Škvorec pracovala o 5 členech. Z 924 zapsaných voličů ve Škvorci se nakonec zúčastnilo 281 občanů, kteří odevzdali 281 platných hlasů, což tvoří 30,41 % volební účasti: číslo Název strany či sdružení hlasů % 4 Občanská demokratická strana (ODS) ,26 33 Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 38 13,52 21 Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 31 11,03 3 Věci veřejné 14 4,98 2 Křesťanská demokratická unie-československá strana lidová 11 3,91 9 Evropská demokratická strana 11 3,91 5 Suverenita 10 3,55 26 Strana zelených 10 3,55 Ostatní strany získaly pod 10 hlasů. Zdroj: ČSÚ Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR plánované v termínu 9. a 10. října 2009 byly zrušeny. 1.2 Zastupitelstvo a úřad městyse Struktura zastupitelstva Zastupitelstvo městyse Škvorec je devítičlenné a pracuje od 27. července 2007 v nezměněném složení: Starosta městyse : Ing. Antonín Rubín Místostarosta : František Žaba Kontrolní výbor : René Diviš Finanční výbor : Ing. Věra Bémová Stavební komise : (zrušena) Komise veřejného pořádku v obci : David Dušek Komise životního prostředí : MUDr. Pavel Horák Školská a kulturní komise : PhDr. Vladimír Trojan Členové zastupitelstva: Mgr. Květoslava Bělohubá Jana Andrsová Úřad městyse Škvorec pracoval následovně: podatelna : Miroslava Hájková od Zdenka Galbavá účtárna : Jaroslava Šedivá matrika : Miriam Korduliaková od Věra Kozáková knihovna : Miriam Korduliaková od Bronislava Petrů kronika : Jan Psota ml. Veřejná a mimořádná jednání ZMě Škvorec Zastupitelstvo městyse Škvorec se v roce 2009 sešlo na 4 veřejných jednáních v sokolovně, a sice 18. března, 10. června, 9. září a 30. listopadu. Mimo to bylo svoláno 1 mimořádné zasedání v hasičské klubovně. Rozpočet městyse Škvorce na rok 2009 Rozpočet činil v návrhu (18. března 2009) částku Kč v příjmech a Kč ve výdajích. ZMě Škvorec přijalo 9. září 2009 rozpočtové opatření, vzhledem k výsledkům veřejnoprávních kontrol, jimiž prošla místní spolky a občanská sdružení. Na základě výsledků kontrol bylo zastupitelstvu městyse Škvorce doporučeno snížit přidělované příspěvky sdružením o Kč. Hospodaření městyse Škvorec v letech /skutečnost/ příjmy výdaje stav účtu strana 3 z 24

4 Roku 2002 byla prováděna výstavba skupinového vodovodu a přestože to nebyla stavba obce, přispěl městys na jeho výstavbu částkou Kč. Obec ročně splácela doplatek Kč (roku 2010 bude uhrazena poslední splátka Kč). Roku 2003 proběhla stavba vodovodních řadů v ulicích, jež nebyly zařazeny do původního projektu (Za Starou poštou, Masarykovo náměstí, Komenského, Na Pazderně, Tyršova, Barákova, Husova, U Potoka, K Cihelně) a zřízeny kanalizační přípojky k obecním domům. Roku probíhala výstavba ČOV a tlakové kanalizace. 1. etapa byla financována: vlastními prostředky Kč, úvěrem Kč (čerpán 2005), dotací Kč, dotací z kraje Kč. Celkový náklad činil Kč. Obec splácí úvěr na 1. etapu ČOV + kanalizace ročními splátkami Kč. Roku 2007 se podařilo opravit komunikaci spojující ulici Barákova s lokalitou Nad Pivovarem a ulicí Sadová - Sadová (slepá). Roku 2008 byla pomocí dotace Kč zateplena budova základní školy, dále se z vlastních zdrojů a příspěvků majitelů větších objektů zrealizovala výstavba stoka B kanalizace za Kč. Roku 2009 probíhala II. etapa rekonstrukce základní školy z dotace Kč, která byla čerpána na kompletní opravu rozvodů elektroinstalace v celé budově a opravu schodiště na vstupu do budovy. Zdroj: Škvorecký zpravodaj 03/2010 s Dotace a granty V roce 2007 byla získána dotace Kč na opravu kapličky v místní části Třebohostice. Roku 2008 probíhalo zateplení obvodového zdiva a výměna oken na ZŠ, ve výši Kč, dotaci poskytlo Ministerstvo financí ČR. Další dotaci obdržel městys Škvorec na vybudování kanalizační stoky B za celkem Kč. Sdružení Naše Škvorecko získalo z prostředků společnosti T- Mobile Kč na opravu 3 kamenných křížů z prostředků T-Mobile. Roku 2009 získal městys dotaci Kč na II. etapu rekonstrukce základní školy (viz výše). Občanské sdružení Naše Škvorecko získalo dne 3. března 2009 částku ve výši Kč z Programu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu na projekt Příprava a realizace územních plánů - partnerství jako důležitý nástroj managementu. Neúspěšné žádosti Žádost o Kč na II. etapu tlaková kanalizace byla Fondem životního prostředí Středočeského kraje 18. června 2008 zamítnuta. Žádost o dotaci Kč na projekt ZO ČSV Škvorec: Začínající včelaři Škvorec byla Fondem životního prostředí Středočeského kraje 29. června 2009 zamítnuta. 1.3 Stavební činnost Územní plán městyse Škvorce ZMě Škvorce schválilo na svém jednání 18. března 2009 navýšení částky firmě C. H. S. Praha za doložení studie včetně posudků odborníků o Kč bez DPH. Byla následně uzavřena smlouva o dílo na zapracování k Územnímu plánu. Veřejné projednání ÚP se konalo 20. října 2009 od 17 hodin v místní sokolovně, kde byly projednány žádosti o znovuzařazení pozemků v Třebohosticích do ÚP. Stavební činnost Největší akcí roku 2009 byla celková oprava elektroinstalace v ZŠ Škvorec v nákladu Kč. Dále byla provedena oprava a doplnění osvětlení v Jiráskově ulici za Kč. Oprava mostu v Tyršově ulici Rekonstrukce mostu se úplně zastavila. Po celý rok přes most projížděla vozidla kyvadlově zúženým pruhem, druhá část byla uzavřena pletivem. K rekonstrukci chyběla nejprve stavební povolení, dokumentace byla neúplná a Středočeský kraj nakonec zmrazil dotace na údržby komunikací. Na radnici došel 14. prosince dopis z krajského Odboru dopravy. Podle (SÚS) Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, držící most ve správě, došlo ke zpoždění stavebního řízení z důvodu převodu vlastnictví pozemku. Opravy chodníků Letos probíhala oprava chodníku v ulici Čs. Armády v úseku mezi Mateřskou školou a Masarykovým náměstím. Rekonstrukce probíhala v září a říjnu. ZMě strana 4 z 24

5 Škvorec nakonec 30. listopadu rozhodlo o odúčtování prostředků v souvislosti se zastavením prací na opravě chodníků, chodníky byly dokončeny za Kč. Dále byl v rámci směny pozemků opraven chodník pod zámkem v hodnotě Kč. U místní radnice byla provedena oprava a přeložení propadlých schodů za Kč. Zdroj: Škvorecký zpravodaj (č. 5) 12/2009, s. 2. Silnice na Doubek Oprava silnice vedoucí z Třebohostic do Doubku byla rozhodnutím ZMě Škvorec 10. června 2009 ukončena pro nedostatečnost finančních prostředků ze strany SÚS. Silnice není frekventovanou komunikací, a proto nebyla pro SÚS prioritou. 1.4 Odpadové hospodářství Změna cen za svoz komunálního odpadu Ve Škvoreckém zpravodaji (prosinec 2008) byl ÚMě Škvorec zveřejněn přehled poplatků na rok Výše stanovených poplatků za svoz komunálního pobouřil množství občanů, ti projevili nesouhlas a jeden občan dokonce zaslal písemnou stížnost na Krajský úřad. Uvádím tabulkový přehled cen otištěný ve zpravodaji i reakci Krajského úřadu na stížnost škvoreckého občana. Vysvětlení k rozhodnutí Zastupitelstva městyse Škvorec proč se změnily ceny za odvoz odpadu pro rok Ceny svozu v létech byly stanoveny pouhým administrativním rozhodnutím bez ohledu na cenu, kterou obec platila společnosti ASP Říčany. Ceny svozu komunálního odpadu velikost nádoby četnost svozu cena ASP Říčany cena Škvorec rozdíl 120 litrů 1x týdně 1.847, , litrů 1x za 14 dnů 1.367, , litrů 1x měsíčně 743, , litrů 1x týdně Z uvedeného přehledu jednoznačně vyplývá, že předplatitelé svozů 1 x týdně vytvořili přebytek ve výši 681,30 Kč, ze kterého byla hrazena ztráta 356,10 Kč u předplatných na svozy 1 x za čtrnáct dnů a 1 x za měsíc. V této situaci, pokud by si svozy jedenkrát týdně nikdo neobjednal, musela by obec svoz domovního odpadu ve velkém rozsahu dotovat. Proto zastupitelstvo rozhodlo, aby ceny svozu pro rok 2009 odpovídaly cenám ASP s navýšením 10 % pro potřeby úhrady svozu tříděného odpadu a velkoobjemových kontejnerů. Pro informaci dále uvádíme, jak byly vytvořeny ceny pro rok 2009: Ceny svozu komunálního odpadu 2009 velikost nádoby četnost svozu cena ASP Říčany cena Škvorec rozdíl v % 120 litrů 1x týdně 2.082, ,5 10,4 120 litrů 1x 14 dnů 1.544, ,4 10, litrů 1x měsíc 838, ,6 240 litrů 1x týdně 3.736, ,1 10 Stížnost na Krajský úřad Na stanovení výše poplatku za svoz komunálního odpadu si stěžovalo množství občanů. Na tomto místě cituji písemnou odpověď Ing. Josefa Keřky z Krajského úřadu z 30. března 2009 na stížnost občanky městyse: Vážená paní XY, dne obdržel Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Vaši stížnost na výši ceny za svoz komunálního odpadu v městyse Škvorec. Obecně k problematice poplatků za odvoz komunálních odpadů v obcích Vám sdělujeme následující: Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech ). Dle tohoto zákona mají obce možnost volit mezi třemi různými způsoby úhrady platby za komunální odpad, a to: strana 5 z 24

6 a) úhrada za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy, jedná se o tzv. smluvní poplatek, nebo-li úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle ustanovení 17 odst. 5 zákona o odpadech. Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady. Ve smlouvě je také upraven způsob fakturace za sběr, svoz a odstraňování komunálních odpadů za dané období. Zákon o odpadech pouze stanoví, že tato smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady. To jsou tedy jediné náležitosti, které zákon o odpadech ukládá. Ostatní náležitosti, pokud jde o obsah smlouvy, vychází z občanského popř. obchodního zákoníku; b) poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území podle 17a zákona odpadech. Maximální výše poplatku za komunální odpad (dále jen,,poplatek") se stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládáni s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň, třídění tohoto odpadu. V poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob určených k odkládání odpadu. Na řízení ve věcech poplatku (např. způsoby úhrady, splatnost poplatku, případné sankce) se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění; c) místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění. V tomto případě jako u jediného ze tří druhů poplatků je stanovena jeho horní hranice, tj. maximálně 500,- Kč Poplatek platí fyzická osoba, která má v obci bud' trvalý pobyt nebo má ve vlastnictví stavbu sloužící k rekreaci. Úhrady za komunální odpad nelze mez sebou vzájemně kombinovat a pro jejich stanovení musí být použit jeden ze tří výše uvedených způsobů (viz 17 odst. 5 a 17a odst. 1 zákona o odpadech). Způsob úhrady za systém nakládání s komunálními odpady, které vznikají na území obce, může obec ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou. Všechny obecně závazné vyhlášky musí být zveřejňovány 15 dní před nabytím jejich účinností na úřední desce příslušného obecního úřadu a občané je mohou připomínkovat. Městys Škvorec upravil způsob nakládání s komunálním odpadem včetně nakládání se stavebním odpadem (tj. shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování) Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2007, která byla schválena zastupitelstvem městyse Škvorec dne Druh platby za komunální odpad vznikající fyzické osobě (občanu, poplatníku) při její činnosti na území městyse Škvorec byl stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2007 ze dne , a to způsobem uvedeným v odstavci b), tj. poplatkem za komunální odpad. Dne zastupitelstvo městyse Škvorec rozhodlo o změně článku č. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 5/2007, který se týká sazby (výše) poplatku za komunální odpad. Příslušnou změnou byla stanovena nová výše úhrady za svoz komunálního odpadu, a to pro rok 2009 s platností od Stanovení druhu platby a výše poplatku za svoz a odstranění komunálních odpadů je výhradně v samostatné kompetenci měst a obcí. Váš městys Škvorec stanovil vši úhrady za svoz komunálního odpadu dle typu používané sběrné nádoby ve vazbě na četnost svozu (týdenní, 14 denní, měsíční) a v návaznosti na předpokládané náklady vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky s tím, že každý poplatník má možnost zvolit si pro něho vhodný způsob četnosti odvozu komunálních odpadů. Protože zákon o odpadech nespecifikuje, co jsou předpokládané oprávněné náklady, nelze objektivně zkontrolovat, zda při stanovení maximální výše poplatku za svoz komunálního odpadu obec postupovala správně. Předpokládáme, že městys Škvorec zvolil pro občany vzhledem ke svým ekonomickým možnostem optimální způsob financování systému nakládání odpady na svém území. Změna svozu odpadů ZMě Škvorec na svém jednání 9. září 2009 navrhlo občanům jiný systém svozu odpadů, načež proběhlo výběrové řízení a ze 4 organizací byla vybrána fa APA, se svozem 2 x do měsíce a s odlišením velikosti nádob. Bylo také odsouhlaseno strana 6 z 24

7 přispět občanům nad 70 let, bydlícím samostatně a podle nových skutečností upravena OZV vyhláška č. 5/ poplatek za komunální odpad. 1.5 Škvorecký zámek Starý zámek ve Škvorci koupili v roce 2008 manželé Monica Salvatore Eremeev a Dmitry Eremeev, který řídí projekt obnovy. Pokračující rekonstrukce zámku V průběhu roku 2009 byla dokončena rekonstrukce věže, dostavěny chybějící části zdí a vystavěna ohradní zeď mezi školou a pozemkem náležícím zámku. U jižního paláce byly během oprav již roku 2008 objeveny pozůstatky renesanční sgrafitové fasády z roku 1565 na vnější hradební zdi, k níž byl palác dodatečně přistavěn. Tato sgrafita by se chtěl pan Eremeev pokusit zachovat. V prosinci byla dokončena zastřešení jižního paláce a byla osazena nová okna. Na nádvoří zámku byl letos zahájen archeologický výzkum, během něhož jsou zkoumány odkryté relikty původní raně gotické hradby vybíhající z nároží brány na sever. Tato hradba prostupovala rozměrnou věží (tzv. bergfrítem) s opěráky směrem do hradního příkopu (naznačující možnost existence kaple). Za hradbou byly odkryty pozůstatky sklepení raně gotického Domaslavova paláce, částečně zahloubeného do skály. V odkryvu se dochovaly zbytky portálů oken, dveří a výběhů žeber (druhotně použitých). Archeologický výzkum nebyl zatím vědecky publikován. Jakmile k tomu dojde, nálezy poopraví stávající hodnocení stavebněhistorického vývoje hradu (zámku) ve Škvorci. Odborný dohled při rekonstrukci zámku provádí: Dr. Pavel Kroupa z Národního památkového ústavu v Praze, stavební práce: architekt Ing. Olga Kantová, krovy a statika budov: Ing. Miroslav Fuchs, archeologicky výzkum vede Dr. Jaroslav Špaček, ředitel Městského muzea v Čelákovicích. Majitel zámku nabídl veřejnosti prohlídky zámku po telefonické dohodě. V průběhu roku 2008 provedl geodet Michal Gočál zaměření současného stavu budov areálu zámku, v 5/08 půdorysy a v 10/08 pohledy z jihovýchodní strany. Pro zajímavost uvádím, že výška prahu vchodu (branky pro pěší) do zámku ve 2.NP byla změřena a činí m.n.m, věž zámku je 25 m vysoká. Směna pozemků Škvoreckého zámku Na zasedání ZMě Škvorec 18. března 2009 bylo rozhodnuto o směně pozemků s majitelkou zámku Monicou Eremeev. Městys převedl zahradu p.č. 1/7 o výměře 214 m 2 a díl stavebního pozemku p.č. 1/2 o výměře 121 m 2 za 15 m 2 stavebního pozemku p.č. 1/1b, který paní Eremeev převedla na obec. K vyrovnání rozdílové hodnoty směněných pozemků nechala majitelka zámku po dohodě nově vybudovat chodník pod zámkem ze zámkové dlažby a zábrany v délce 150 m v hodnotě Kč. Chodník byl podle dohody vybudován. Městys Škvorec uzavřel s majiteli zámku nájemní smlouvu na pronájem části obecního pozemku p.č. 1/5 o rozloze 2088 m 2 po dobu 10 let. Jedná se o 800 m nevyužité stráně s jabloněmi, ležící pod zámkem. O pronájmu pozemku rozhodlo ZMě Škvorec 30. listopadu Oprava střechy zámku v roce 2006 NPÚ udělil roku 2006 z Programu záchrany architektonického dědictví dotaci Kč na opravu části střechy na zámku Škvorec. 22. prosince roku 2006 byla střecha v okolí plechové věže zámku zdvižena a trámy pod věží byly vyměněny. 1.6 Služby pro občany Škvorecký zpravodaj Ve třetím roce vydávání Škvoreckého zpravodaje nastaly komplikace. Příprav se dobrovolně ujala Letopisecká komise a kronikář, kteří navrhli obci zefektivnění vydávání tohoto časopisu. To by zahrnovalo sestavení redakce, změnu systému přijímání autorských článků, tisk a zvýšení rozpočtu. Vedení městyse myšlenku nepodpořilo a přípravy skončily konceptem nevydaného čísla 5/2009. V prosinci 2009 vydal ÚMě Škvorec nové vydání časopisu (5. číslo). Občany informoval o činnosti a údajích z matriky, poplatcích na rok 2010, uskutečněných investičních akcích v městysi, činnosti základní a mateřské školy, plánu akcí na zbytek roku a připomenul významné jubileum škvoreckého občana pana Prokopa Vejdělka (viz Společenská kronika). strana 7 z 24

8 Matrika. Za období od 1. ledna do 30. září 2009 bylo na matrice Škvorec vydáno 154 občanských průkazů, 43 úmrtních listů, bylo ověřeno 337 podpisů a 493 stran listin. Výnos do rozpočtu obce činil Kč. Vítání občánků bylo uspořádáno 12. prosince 2009 v 9.30 hodin v oddací síni UMě Škvorec, kde se v hojném počtu sešlo 20 dětí za doprovodu maminek. Žáci 1. stpně ZŠ Škvorec pro malé děti sehrály malé vystoupení. Škvorecký zpravodaj 03/2010 s. 2. Czech Point. Na nově zřízeném pracovišti Czech Point bylo vyřízeno celkem 162 výpisů (katastr nemovitostí, rejstřík trestů, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík a centrálního registru řidičů). Výnos z agendy do rozpočtu představuje Kč. Kontaktní místo na Úřadě městyse poskytuje dále výpisy: z insolvenčního rejstříku, registru živnostenského podnikání pro právnické i fyzické osoby, informačního systému odpadového hospodářství, informačního systému o veřejných zakázkách. Dále je možnost podat: žádost o zřízení datové schánky a oznámení o zneplatnění přístupových údajů. Úřad městyse připravuje i autorizovanou konverzi dokumentu z listinné do elektronické podoby a zpět. Knihovna. Místní knihovnu vede od 1. března 2008 po Miriam Korduliakové Bronislava Petrú z Třebohostic. 1. listopadu 2009 byla otvírací doba upravena na středy od 13,30 do 16,30. V knihovně je pro čtenáře k dispozici veřejný internet. Doručená pošta. Na ÚMě Škvorec bylo od 1. ledna 2009 do 30. září 2009 doručeno celkem 701 dopisů a 836 dopisů bylo odesláno. Vánoční stromky. Prodej Vánočních stromků byl zahájen 16. prosince 2009 od 12 hodin u Vojáčků na Hradešíně čp Školství a vzdělání MC Škvoreček Mateřské centrum Škvoreček provozuje občanské sdružení Škvoreček již třetím rokem. Jeho prostory nabízí maminkám a dětem zajímavé programy a zájmové kroužky jak pro děti, tak i pro rodiče. Děti si mohou v rámci herny hrát se svými vrstevníky, spontánně se učit toleranci, ohleduplnosti a solidaritě, což jim později usnadní nástup do MŠ. V rámci kroužků rozvíjejí své motorické i psychosociální dovednosti. Rodičům je poskytován prostor k seberealizaci, aktivní i pasivní trávení volného času. Pravidelný program pondělí jóga pro ženy úterý hlídání dětí školičkový program (děti od 2 let) volná herna pro maminky s dětmi středa výtvarná výchova, divadélko keramika pro školáky (liché týdny) keramika pro dospělé (liché týdny) čtvrtek hlídání dětí školičkový program (děti od 2 let) cvičení pro maminky (formování postavy, zdravotní tělocvik), po dobu cvičení hlídání dětí zdarma keramika pro předškoláky (liché týdny) angličtina pro školáky třídy jóga pro ženy (liché týdny) angličtina pro dospělé Mezi nejoblíbenější aktivity v roce 2009 patřila středeční herna s programem, která zahrnuje výtvarný kroužek s divadélkem. Oblibě se těšil keramický kroužek pro děti a dospělé. Kromě toho pořádalo MC kondiční cvičení pro maminky se zajištěním hlídání dětí, cvičení maminek s dětmi, angličtinu pro dospělé a nově výuka angličtiny pro děti třídy (od 19. března). Nově byla zavedena služba hlídání dětí ve věku 2-4 let formou miniškoličky, a to 2x týdně maximálním počtem 7 dětí na den. Činnost a kulturní akce Kromě pravidelných aktivit spolupracuje MC s místní mateřskou a základní školou a účastní se s nimi společných akcí jako plavání, výlety, divadla. V roce 2009 uspořádalo Mateřské centrum: Pálení čarodějnic, 24. dubna Výlet za zvířátky strana 8 z 24

9 na statek v Třebohosticích s opékáním špekáčků a jízdě na oslíkovi, 4. prosince od hodin Mikulášská "bezčertovská" besídka pro nejmenší s koledami, divadlem a ochutnávkou cukroví, 10. prosince "Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi" (viz Kulturní akce) se slosováním o dárky, spojené s Lampiónovým průvodem "Pochod adventních světýlek" (viz Kulturní akce). Jako poslední akce roku byla 16. prosince Vánoční besídka. Škvoreček se úspěšně zapojil do kampaní pořádaných Sítí mateřských center "Spolu u kulatého stolu" (viz níže) a 7. června uspořádalo v místní sokolovně akci "Táta dneska frčí". Od 15 hod pro děti sehrálo divadélko Hračka "Pohádky ze ZOO", probíhaly výtvarné soutěže "Co děláme s tátou" pro děti MC, MŠ a ZŠ, jejichž díla byla v sokolovně vystavena po dobu konání. Škvoreček zrealizoval 24. října v ZŠ Úvaly seminář kurzu "Respektovat a být respektován". Svou činnost prezentoval i na regionální kulturní akci "Den Země na Klepci" (viz Kulturní akce). Pořádal také ve dnech srpna týdenní příměstský tábor s tématem "Hrajeme si se zvířátky". Spolu u kulatého stolu Škvoreček se připojil k celorepublikové kampani Sítě mateřských center pod názvem Spolu u kulatého stolu a uspořádal 14. dubna 2009 v 10 hodin besedu s zástupci obce na téma Vzájemná spolupráce. Přítomni byli starosta Ing. Antonín Rubín, místostarosta František Žaba, předseda kulturní komise PhDr. Vladimír Trojan. Za MC předsedkyně MUDr. Petra Kučerová, členka sdružení MUDr. Lenka Horáková a krajská koordinátorka Sítě mateřských center pro Středočeský kraj Ing. arch. Linda Pačesová. Beseda měla 3 témata: 1. Rodinná politika na úrovni obce Byla řešena situace v místní mateřské škole, která není nejlepší (malá kapacita, není vlastní objekt, potřeba 60 míst). Obec navrhla částečné řešení problému zřízením nultého ročníku ve škole pro děti s odkladem školní docházky. MC chce pomoci, nabízí hlídání dětí. Žádá, aby byly vzaty do příštího obecního rozpočtu finanční požadavky na podporu hlídání, tím by byla tato služba zpřístupněna většímu počtu rodin. Dalším výhledovým řešením obce je vybudování mateřské školy či hlídacího centra v plánované pekárně. MC nabízí zapojení do soutěže Obec přátelská rodině. Splněním podmínek soutěže by se vytvořily lepší podmínky pro život rodin v obci a v případě výhry i získala dotace na rozvoj obce. Zastupitelé zváží možnosti naší obce. Obec nabízí MC formu příspěvku na jeho činnost bezplatným zapůjčením sokolovny pro účely MC. 2. Možnosti financování MC a získávání finančních zdrojů Zástupkyně MC žádají finanční přispívání na jedno pracovní místo na zajištění chodu centra. V letošním roce se podařilo získat příspěvek od úřadu práce na 6 měsíců. Zástupci městyse berou v potaz požadavky MC. Projednají je s ostatními zastupiteli. Region Pošembeří získal grant Leader, zástupci MC se zajímají o možnosti čerpání z grantu na aktivity MC. Pan Trojan slíbil, že zjistí podmínky pro čerpání z grantu. 3. Životní prostředí a sportovní vyžití v obci Diskuse se vedla o odpadcích podél přístupových cest do obce. Jsou to místa, která nepatří obci. Likvidace těchto smetišť je finančně náročná. MC navrhlo provést akci matek na vysbírání odpadků. Konkrétní navážka plastových součástí u lomu na Pazderně se bude místně šetřit. Dále MC zajímá zda dojde k další úpravě hřiště u sokolovny a zda by se nemohlo na jeho budování požádat o grant z Regionu Pošembeří. Pan Trojan se uvolil stát styčnou osobou pro jednání se Škvorečkem. Na závěr si s MC domluvil schůzku na 24. dubna. Diskuse proběhla v plném porozumění a přátelském duchu s výměnou dárků. Celou atmosféru dotvořilo drobné pohoštění připravené členkami MC a děti hrající si v zasedací místnosti. Zdroj: ŠZ 03/2010 s. 7.; NR Místnost plná Škvorečků sv. 5 z s. 4. MŠ Škvorec Organizace Mateřská škola "Včelička" se sídlem v ulici Čs. armády ve Škvorci je dvoutřídní s kapacitou 40 dětí. Ředitelkou je Marta Vykouřilová. Zápis do MŠ se uskutečnil 15. dubna V současné době má škola 20 předškolních dětí a 4 děti mají odklad školní docházky. Pro školní rok bylo přijato 16 dětí. Od září strana 9 z 24

10 pracuje v MŠ nová kvalifikovaná učitelka Jana Myslivečková, která společně se svými kolegyněmi připravuje pro děti zajímavé projekty a činnosti. Zázemí školky Od ledna do března 2009 byly zajištěny všechny plánované revize a zajištění bezpečnosti. Byla zajištěna kontrola a posouzení stavu stromů na zahradě (MŠ zajistí odstranění stromů, majitel pan Polanecký dal souhlas s jejich pokácením). U ostatních stromů byly prořezány suché větvě, MŠ zajistila plošinu a vyčistila okapy budovy (financoval pan Polanecký). S majitelem byly řešeny další úpravy: problém příjezdové cesty, materiál, lino ve vstupní chodbě, zaplavená vodovodní šachta a odvodnění kolem budovy. MŠ svolala brigádu na rozhrnutí písku (od pana Hovorky), pokácení stromů, výsadbu květin a zeleně. Velkým problémem je příjezdová cesta k budově. Do MŠ se dováží strava, chodník je úzký, u vrat není zpevněný a rozježděný. Prozatím byla objednána drť. Průlezky na zahradě jsou průběžně dovybavovány, z finančních darů sponzorů i rodičů. Plánuje se další výbava pro MŠ v rámci rozpočtu: nádobí, ložní prádlo, ručníky a vybavení koupelen, obnova her a hraček. Začátkem září 2009 byla dokončena úprava a vybavení zahrady, nová podlahová krytina v chodbě. Téma pro školní rok neslo název "Včelička", což se odráželo v náplni programu pro předškoláčky. Děti si zasoutěžily ve "Velí Superstar" a předvedly své modely na "Včelí módní přehlídce". Úspěch mělo "Včelí rojení", plné her a soutěží na zahradě. Zdařilé byly i časté výlety do přírody "Putování se včeličkou" k soše sv. Prokopa a k sv. Donátu. Kulturní akce MŠ podnikla v 1. polovině roku několik výletů a účastnila se kulturních akcí: - Divadlo Český Brod, - Kabaret - Klaunův pozdní příchod - pokračování projektu "Školní dílna" - návštěvy v 1. třídě - výuka AJ - cvičení v sokolovně - Josefský průvod - odložený z důvodu špatného počasí prezentace Škvorce na 3. ročníku Den Země na Klepci - vystoupení dětí Pohádkový les - průvod obcí, 2. ročník MŠ Školkovské máje tradice ve Škvorci, zastavení u domů rodičů, zpěv, koleda, - výlet do pohádkové Země - Kunice - Vidovice s pohádkou O perníkové chaloupce, sportování - slavnostní rozloučení s předškoláky - pravidelné tématické výlety - odemykání potůčku Dolíka - vyhánění zimy (Moreny), jarní rozkvetlé stromy - výlet na Hradešín. Ve 2. polovině roku jmenujme několik akcí: Začátek uspořádala MŠ ve spolupráci s základní školou Mikulášskou nadílku. Děti z vyšších ročníků ZŠ přišly v maskách čertů, Mikulášů a andělů. Předškolákům v MŠ rozdaly balíčky sladkostí a adventní čokoládové kalendáře, věnované od zástupců městyse - místostarosty Františka Žaby a starosty Ing. Antonína Rubína. Čerti naštěstí nikoho neodnesli. 16. prosince uspořádala MŠ od hodin 1. včeličkovou prodejní výstavu. Maminky prodávaly výrobky svých dětí a utržily Kč. Z těchto prostředků pořídí MŠ nové vybavení pro dolní třídu. Školka má v plánu zakoupit nové židličky a stolky, koberec a linoleum. Odpoledne pokračovalo Vánoční besídkou. Děti ve dvou pásmech předvedly, co všechno se za půl roku naučily. 21. prosince od 9 hodin proběhlo v MŠ divadelní představení "Cesta do Betléma", kde se děti hudební formou dozvěděly o původu slavení vánočních svátků. Vstupné 50 Kč. Zdroj: ŠZ (č. 5) 12/2009, s. 4.; ŠZ (č. 6) 03/2010 s. 6. ZŠ Škvorec Organizace školy Základní škola Škvorec má 7 tříd na dvou stupních (4. a 5. třída jsou spojeny a 8 třída není). Ředitelem školy je Mgr. Miroslav Sedláček. Pedagogický sbor má trvalý úkol zastavit klesající počet žáků, zvládnout přechodové stádium mezi strana 10 z 24

11 současnými učebními osnovami a novým školním vzdělávacím programem (ŠVP) a pozvednout školu na úroveň běžných evropských standard. Podle MŠMT jsou ŠVP povinné od školního roku 2009/2010 pro 1., 2., 3., 6., 7., a 8. třídu. Hospodaření školy Je dáno rozpočtem ze tří hlavních zdrojů: 1. Zřizovatel (městys) - hradí veškeré neinvestiční náklady. Každoročně stanovuje výši svého příspěvku do rozpočtu školy. Hradí další položky (mzdy zaměstnanců apod.), které nehradí stát v plné výši. 2. Stát (prostřednictvím Středočeského kraje) - hradí náklady na mzdy a část neinvestičních nákladů (vzdělávání učitelů, učebnice, plavání). Hradí příspěvek ze státního rozpočtu (prostřednictvím obce). Výše obou příspěvků se odvíjí od počtu žáků. 3. Rodiče hradí další náklady (návštěva kina, divadla, školy v přírodě, lyžařský výcvik, fotografování, částečně obědy - náklady na potraviny ad. Rozpočet školy může být navyšován z dalších zdrojů (sponzoři, doplňková činnost, fondy EU a grantová řízení). Rekonstrukce budovy z dotací ZŠ Škvorec již po 3 roky úspěšně využívá dotační tituly a fondy EU. Z prvního grantu byly pořízeny nové počítače a příslušný software. Roku 2008 bylo provedeno zateplení budovy, výměnu oken a roku 2009 byla zřízena elektroinstalace a osvětlení ve třídách a na chodbách - práce byly dokončeny 8. září 2009 (viz výše, granty). Zápis do 1. třídy Zápis do 1. třídy pro školní rok 2008/2009 proběhl dne ledna 2008, při němž bylo zapsáno 31 dětí, z toho 4 odklady a 27 dětí k přijetí. Někteří rodiče v rozporu se zákonem přihlásili své děti i do jiné školy (ZŠ Úvaly), čímž došlo k redukci počtu žáků. Úvalská ZŠ přijala dodatečně 7 dětí, v září 2008 nastoupilo do ZŠ Škvorec 20 dětí. Zápis do 1. třídy pro školní rok 2009/2010 proběhl dne ledna 2009, při němž bylo zapsáno 40 dětí, z toho 6 odkladů a 28 dětí k přijetí. Někteří rodiče (převážně z Květnice a Sibřiny) se později rozhodli pro jinou školu, v září 2009 nastoupilo do ZŠ Škvorec 25 dětí. Zvyšující se počet žáků Někteří místní občané (zejména členové jednoho sdružení) se nechávají veřejně slyšet, že nízký počet žáků je způsoben oblíbeností okolních škol u rodičů, kam raději umisťují své děti, zatímco škvorecká škola je jediná "volná". Počet žáků však v ZŠ Škvorec evidentně stoupá, a to nejen u zápisu, tak i celkově. V roce 2005 byli přijati do 1. třídy tři žáci. V dalších letech počet stoupal ( , , , ). Pro školní rok 2010/2011 je předpoklad přijetí 37 prvňáčků, což činí v celkovém počtu žáků zvyšující se tendenci: a žáků. Kontroly a inspekce V průběhu školního roku nedošlo k žádné kontrolní činnosti ČŠI. Byly provedeny každoroční kontroly ze strany VZP a OSSZ s výsledkem bez závad. Mimo tyto kontroly proběhly 4 kontroly hospodaření školy, předtím jen jednou za rok. Kulturní akce ZŠ Škvorec uspořádala vedle své hlavní činnosti (ve vzdělávání) řadu kulturních a společenských akcí nejen pro žáky, ale i pro veřejnost. Žáci se podílí, organizují, nebo konají na akcí ročně (ve školním roce celkem 75 akcí). Žáci školy spolupracují s obcí, mateřskou školou i mateřským centrem. Z kulturních akcí v první polovině roku (školní rok 2008/2009) uveďme: Josefský průvod. Žákům se podařilo obnovit tradici Josefských průvodů, jež si dříve pořádali občané městyse sami. 2. ročník oslavy svátku všech Josefů, ale i příchodu jara v pátek 20. března. Žáci si vyrobili různé masky, prošli v nich celou obcí a v parčíku před radnicí proběhly další doplňkové akce defilé masek s vyhlášením nejhezčí masky, projížďka na poníkovi a oslících a po drobném občerstvení byl průvod zakončen divadelním představením v sokolovně v podání herců jihočeského divadla Studna. Školní ples 21. března. Podruhé byl zahájen slavnostním předtančením žáků 9. třídy. Účast lidí na plesu rok od roku stoupá. strana 11 z 24

12 Letošní čtvrtý ročník plesu byl nejúspěšnější, platících návštěvníků bylo přesně dvojnásobek oproti prvnímu ročníku. Recitační soutěž mezi žáky jednotlivých tříd proběhla 25. března (základní kolo) a 1. dubna (finále). Není podstatné kdo vyhrál, jak výběr veršů, tak i přednes byl u některých dětí na dobré úrovni. Den Země. 23. dubna proběhl v sokolovně Den Země, kde byly současně s výstavou zvířat a dalšími dílčími akcemi vyhlášeny výsledky recitační soutěže a výtvarné soutěže žáků všech tříd. Pálení čarodějnic, při němž žáci 30. dubna od 10 hod pálili makety Morény, čarodějnic a přitom organizovali další dílčí akce sportovní soutěže pro děti, opékání vuřtů za sokolovnou. Den dětí 1. června tradičně převzali organizaci celé akce žáci 9. třídy. Další akcí byl Ekologický den v červnu a seznámení s možnostmi třídění odpadu, úklidu okolí školy a pomoc přírodě v okolí. Vyřazení absolventů. Každoročně jsou představováni starostovi městyse žáci 9. třídy, odcházející ze školy. Od obce i školy dostali upomínkové předměty. V druhé polovině roku (ve školním roce ) se uskutečnila také řada zajímavých akcí. Tak například v prosinci: První akcí byl školní výlet do Přerova nad Labem do tamního skanzenu a lesního ateliéru Kuba. 4. prosince žáci 8. třídy pod vedením paní učitelky Mgr. Šárky Kůstkové úspěšně zorganizovali Mikulášskou nadílku v místní mateřské škole, v mateřském centru a nakonec i ve škole v maskách čertů, Mikulášů a andělů. 10. prosince se škola zúčastnila spolu s MC a MŠ Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, jakožto celostátní akce (viz Kulturní akce). 11. prosince měli žáci možnost spatřit ukázku sov a výrů, což je pokračování letního pořadu o českých dravcích. 12. prosince vystoupili žáci 2. stupně ZŠ na Vítání občánků (viz Služby). 17. prosince vystoupili ti samí zpěváci v evangelickém kostele na akci Půjdem spolu do Betléma, adventním koncertu (viz Kulturní akce). Zdroj: Škvorecký zpravodaj (č. 5) 12/2009, s. 3.; Škvorecký zpravodaj 03/2010 s Společenské události a kultura Den Země na Klepci Třetí ročník regionální kulturní akce v sobotu 18. dubna 2009 zahájilo vyzvánění kostelního zvonu z roku 1409, zavěšeného ve věži kostela sv. Petra a Pavla na Horkách. Jeho volání vyslyšelo téměř 600 návštěvníků, před památným kamenem Slouhou přivítali vlajkonoši ze sdružení Otevřené Úvaly. První slova zazněla v úryvku z knihy Krajinou čertovy brázdy Otomara Dvořáka. Program se dále věnoval připomenutí výročí 700 let od první písemné zmínky obce Přišimasy a 730 let obce Horky. Následovalo vítání jara dětmi z MŠ Škvorec a hudebním doprovodem, dramatizace již tradiční legendy Slouha a zlá selka, prezentace dřevěné turistické známky Klepec a křest publikace Drobné památky v Úvalech a okolí Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí. Jedním z hlavních bodů Dne Země bylo komunitní plánování výsadby stromořadí (happening) podél polní cesty mezi částmi Klepec I. a Klepec II., na které bude Region Pošembeří žádat o dotaci z grantu Strom života Nadace Partnerství. Příchozí mohli hlasovat pro nejoblíbenější druh stromu vhodný pro chystanou alej a děti z MŠ Tismice ve spolupráci s občanským sdružením SOSák vytvořily zatím fiktivní stromořadí z malovaných stromů z papíru. V doprovodném programu organizátoři z obce Přišimasy připravili dětský lunapark, trampolínu, a nejen pro malé vědomostní i dovednostní soutěže. Samozřejmostí byl stánek s občerstvením (pivo, bramboráky, klobásy), letos i cukrová vata, balónky a hračky pro nejmenší. Na závěr probíhalo opékání špekáčků, které věnovala sponzorským darem Škvorecká uzenina Romana Švejdy. Pro návštěvníky bylo po celou dobu konání akce otevřeno stanové městečko, kde místní sdružení, obce a Region Pošembeří prezentovali: turistické známky Klepec a Tismice, regionální publikace Drobné památky v Úvalech a okolí, Krajinou Čertovy brázdy, Klub žen Přišimasy koláčky, MC Škvoreček výstavkou svou činnost, zahradníci z Limuz květiny a k dostání byly i upomínkové předměty. Celá akce byla zakončena slavnostním zapálením vatry zástupci obcí se zápalníky a vlajkonoši pod režií Skautského střediska br. Jiřího Bubáka Úvaly. Rituál zapalování čtyř ohňů vykonali starostové obcí: Pavel Běloch Hradešín, Pavel Frank Přišimasy, Ing. Martina Zdražilová Tismice a MUDr. Jan Šťastný město Úvaly. Užitečným počinem pro ekologicky uvažující návštěvníky byla prezentace programu Státního fondu životního prostředí ČR "Zelená úsporám", jehož prostřednictvím mohli zájemci získat finanční podporu při strana 12 z 24

13 zateplování budov, stavbě pasivních domů atd. Martin Šťastný z Masojed zajistil ozvučení akce. Jarní koncert Farní sbor Českobratrské církve evangelické a Úřad městyse Škvorec uspořádali v sobotu 30. května 2009 velikonoční koncert v evangelickém kostele. Vystoupil tradičně komorní pěvecký sbor Christi s částečně pozměněným repertoárem. Předvedl nově skladby od významných autorů: J. S. Bacha. G. P. Palestriny, J. Michny nebo L. Janáčka a zařadil také několik starých duchovních a lidových písní. Pod vedením Dr. Vítězslava Pokorného a klávesového doprovodu Mgr. Evy Nádeníčkové v 17 hodin vedle sólistky Marty Ženaté ze Škvorce vystoupili jako hosté čtyři studenti pražské konzervatoře Veronika Smolíková, Petra Vondrová, Michal Bragagnolo a Martin Vydra. Zdroj: plakát Staročeské máje Mezi jednou z nejstarších tradic ve Škvorci patří pořádání Staročeských májů. Sbor dobrovolných hasičů Škvorec tuto slavnost uspořádal 23. května 2009 v 10 hodin zahájením v Třebohosticích a od 13 hodin se pokračovalo ve Škvorci u křížku. Hudební doprovod zajišťovala kapela A je to. Poprava krále a vyhlášení královny májů bylo v 17 hodin. Ve 20 hodin se program přesunul do sokolovny, kde pokračoval tradiční taneční májovou zábavou, kde k poslechu a tanci zahrála skupina Reminiscence. Okolo Vidrholce Okrašlovací spolek Klánovice uspořádal v sobotu 18. července 2009 již 10. ročník setkání a jízdy historických vozidel pod názvem "Okolo Vidrholce", což je exhibiční jízda historických vozidel a veteránů, která letos proběhla pod záštitou Ladislava Smoljaka. Startovalo se u hotelu Smolík v Klánovicích, odkud ve 12:30 hodin vyrazila kolona nablýskaných starých vozidel. Cílem se stal tradičně dvůr Nového zámku čp. 2 ve Škvorci Hany Zvolské, která je dlouholetou hostitelkou orientačních jízd historických vozidel. Zde se uskutečnila přehlídka vozidel. Jízda byla věnována nadačnímu fondu Slunce pro všechny. Zdroj: plakát 120 let hasičů ve Škvorci Letošním rokem uplynulo 120 let od založení prvního Sboru dobrovolných hasičů ve Škvorci. Sbor byl založen pod názvem Spolek dobrovolných hasičů v městysi Škvorci 6. července Zakladateli byli starosta městyse Škvorce p. Huleč, pánové Günther, Škorpil, Mašín, Šmíd, Koníček, členská základna měla 16 členů. Cvičiteli sboru byli Václav Šmidlík a Jan Ešner z Úval. Sbor uspořádal 7. července 1901 ve Škvorci župní sjezd. 16. července 1914 sbor aktivně pomáhal při náhlé povodni městyse, kdy zachránil několik osob ze zatopených bytů. Oslava významného výročí se uskutečnila v sobotu 5. září Zahájení se uskutečnilo v 10 hodin v Třebohosticích, kde byl zástupci místního sboru položen věnec u pomníku padlých. Ve 13 hodin vyšel průvod za účelem položení věnce u pomníku padlých před škvoreckou sokolovnou a umístění kytice na hřbitově. Program byl bohatý na ukázky požární výstroje a výzbroje. Atrakcí byla plně funkční ruční koněspřežná stříkačka SDH Škvorec. Děti se svezly na Andulce, veteránském vozidle z Českého Brodu. Sbor místních hasičů si pro veřejnost připravil i ukázku hasičského zásahu. Po něm se v hostinci U Zálabských konala slavnostní schůze členů a taneční zábava, na které hrála kapela "A je to". Zdroj: NR sv. 20 ze dne s. 5.; plakát Vánoční svátky Městys Škvorec uspořádal 5. prosince 2009 v sokolovně Mikulášskou pro děti, kde od 14 až do 17 hodin vystupovaly děti s maskami čertů, mikulášů a andělů. Večer pokračovala od 20 hodin Mikulášská zábava pro dospělé za hudebního doprovodu skupiny Šarm. Další akci připravilo Mateřské centrum Škvoreček ve spolupráci s ÚM Škvorec, ZŠ, MŠ a společností Almed servis s.r.o. Předmětem bylo Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi 10. prosince 2009 u dětského hřiště před sokolovnou, čímž se MC Škvoreček připojil k akci agentury Agency Je5. Účastníci akce se i přes nepřízeň počasí pokusili překonat loňský rekord ve vypouštění balónků. Ty byly vypuštěny v 15,30 hodin po celé republice na pokyn rádia Frekvence 1. Centrem vypouštění bylo město Hradec Králové. V sokolovně každý obdržel jeden nebo strana 13 z 24

14 více nafouknutých balónků s přáníčky Ježíškovi. Děti zde měly možnost vhodit do Ježíškovy schránky své vlastnoručně zhotovené přáníčko. Po vypuštění balónků pak na vylosovaná přání čekaly dárky. K nebi bylo v vypuštěno 181 oranžových balónků s přáními. Akce pokračovala pochodem adventních světýlek (lampiónový průvod) ulicemi Škvorce k rozsvícenému vánočnímu stromu na náměstí. Zakončení proběhlo ve dvoře Sanatoria Topas, kde se všichni mohli zahřát horkým čajem, grogem nebo punčem. Na vyhladovělé účastníky čekal grilovaný špekáček s hořčicí a chlebem. Zdroj: NR sv. 1, ze dne s. 2.; plakát Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve spolupráci s Úřadem městyse Škvorce uspořádali tradiční adventní koncert pod názvem Vánoční zpívání. Byl uskutečněn v sobotu 19. prosince 2009 od 14 hodin v evangelickém kostele. Na programu vystoupili žáci 3. třídy ZŠ Škvorec pod vedením Mgr. Jitky Pokorné a pokračovalo vystoupením sboru Christi z Úval Dr. Vítězslava Pokorného s klávesovým doprovodem Mgr. Evy Nádeníčkové. Občanské sdružení Klub pro rozvoj Škvorce a Třebohostic uspořádal téhož dne 19. prosince ještě jeden Vánoční koncert, který se konal namísto nepoužitelné sokolovny od 15 hodin v hostinci U Zálabských. Vystoupil zde sbor Muzika Špalíček Praha. Občerstvení připravila zdarma firma OLMI, která občanské sdružení podporuje. Oslava slunovratu Nejdelší noc v roce připadla na 21. prosince, a proto na tento termín občanské sdružení Šamanská jurta připravilo obnovení téměř zapomenuté tradice: Oslavu slunovratu. Slavnost byla zahájena zapálením ohně u paty posvátného dubu (nedaleko lip u sv. Donáta), který letos vysvětil jihosibiřský šaman Očur-oolovič. Korunu dubu zdobí barevné stuhy, symboly pěti základních živlů. Ukázku sibiřského ohňového obřadu předvedla etnografka Pavlína Brzáková s výkladem o symbolice stromů. Následovalo vyprávění spisovatele a publicisty Václava Vokolka, který pohovořil o posvátném místě na křížení cest za Škvorcem, o sv. Donátu a jeho ochranné funkci v české krajině a o posvátných místech v okolí. Pokračoval písničkář Karel Vepřek svým hudebním příspěvkem a povídání o historii Slunovratu v podání astroložky Martiny Lukáškové. V závěru byl pentlemi zdoben posvátný dub. K občerstvení byl připraven čaj, cukroví a buřtguláš. Slovanští, keltští a germánští předkové v tomto čase vítali zrozeni nového Slunce. Vánoce a Slunovrat v lidové magii úzce souvisely s úrodou, s plodností. Díly slavnostní večeře byly roznášeny stromům, zvířatům, polím. Tím se štědrost přenesla i na celé okolí, na krajinu. Tento svátek z našeho území vymizel vlivem křesťanství a zlomek těchto oslav s ním spojených se dochoval pouze o Vánocích zdobením stromku a utužováním rodinných vazeb u štědrovečerního stolu. Zdroj: NR sv. 25 ze dne s. 11.; NR sv. 1 ze dne s. 3. Zakončení roku patřilo oslavě Silvestr 2009, který začal 31. prosince ve 20 hodin v hostinci U Zálabských. Hudební doprovod zajišťovala skupina A je to a přítomní si pochutnali nejen na silvestrovském ovaru, ale i na sektu. O půlnoci byl odpálen ohňostroj. 1.9 Spolky, NNO a občanská sdružení Zastupitelstvo městyse schválilo 18. března 2009 pro místní občanská sdružení příspěvky na svou činnost: 1) Naše Škvorecko Kč 2) Klub pro rozvoj Škvorce a Třebohostic Kč a 1 bezplatný pronájem sokolovny 3) TJ Sokol Škvorec Kč. Na základě provedené kontroly hospodaření všech sdružení bylo rozhodnuto, že příspěvky nebudou uděleny. 10. června rozhodlo ZMě o bezúplatném poskytnutí sokolovny všem zájmovým spolkům zdarma 1 ročně k pořádání kulturní akce. SDH Škvorec Členskou základnu Jednotky dobrovolných hasičů tvořilo 11 členů výboru, dále výjezdovou jednotku: 6 velitelů družstva, 5 strojníků a 13 hasičů. Ve sboru bylo k 31. prosinci 2009 celkem 70 členů. Složení výboru: starosta sboru: Rejfek Karel náměstek starosty: Havránek Vladimír strana 14 z 24

15 velitel sboru: Brich Jiří zástupce velitele: Procházka Radek strojník: Pužej Josef hospodář: Suk Karel kronikář: Vacková Eva referent MTZ: Žaba Pavel předseda KRR: Červová Drahuška člen KRR: Hanzl Jaroslav správce klubovny: Žaba František Výjezdovou jednotku JSDHO Škvorec tvoří: Velitelé: Brich J., Procházka R., Havránek Vl., Makal M., Hanzl J., Koleňák P. Strojníci: Pužej J., Žaba P., Sedlák Mich., Rejfek K., Žaba F. Hasiči: Suk J., Mandík L., Pelcl J., Kohout J., Andrs J., Mařík P., Dvořák T., Karvai P., Hlaváčová M., Vacková E., Krejčík M., Mareš Z., Vrátil L. Výbor svolal v roce 2009 do hasičské klubovny 9 členských schůzí (z toho 1x v hostinci u Vacků), 27. května se konala schůzka okrsků č. 6. a 19. července byla svolána mimořádná členská schůze. 12. prosince 2009 uspořádal sbor v hostinci U Zálabských od 17 hodin výroční valnou hromadu, na níž starosta Karel Reifek a velitel Jiří Brich seznámili přítomné o dosavadní činnosti jednotky. Ve 20 hodin se program překlenul v taneční zábavu za doprovodu country skupiny Cantry Caravan. Jednotka obhospodařuje požární zbrojnici s technickým vybavením: DA12 Avia A-31, CAS 25TRHP, přívěs PPS12, motorová pila, 8x DP Saturn. V červenci probíhala oprava zásahového vozidla CAS 25 (broušení a kytování, oprava koncového světla a nastříkání novou barvou). U Avie byla provedena kontrola STK, oprava nabíjení baterie a zkoušky čerpadla (na Dolíkách u rybníka) při čerpání a dodávce vody. V rámci údržby a správy technického vybavení byl u motorové pily vyměněn řetěz. U hasičské klubovny byla v březnu upravena příjezdová cesta a zábradlí a vrata od zbrojnice byla v listopadu natřena barvou. Sbor spolupracuje nejen s ÚMě Škvorec, ale i místními sdruženími, jako jsou TJ Sokol, Rybářský spolek a základní škola. O své činnosti informuje formou pozvánek a plakátů. SDH letos uspořádal několik kulturních akcí: 24. ledna Dětský karneval ve 14 hodin v sokolovně za doprovodu skupiny "A je to". Ve 20 hodin se konal Ples hasičů s tombolou a tanečním orchestrem Pohoda, vstupné 80 Kč. Dále Dětský den, Pálení čarodějnic 30. dubna na Vrchách (brigáda: příprava dřeva 10 členů), 22. května tradiční Staročeské máje (stavění Májky, zapůjčení krojů z Kolína). Nejvýznamnější akcí byla 5. září Oslava 120 let hasičů ve Škvorci (viz výše). 12. září se sbor v Přišimasech zúčastnil okrskové soutěže a 3. října od 7-16 hodin školení formou soutěže ve Staré Boleslavi, jehož se zúčastnilo 5 členů SDH Škvorec. 10. října uspořádali hasiči sběr železného šrotu jehož se zúčastnilo 8 členů sboru. Výjezdy Jednotky SDH Škvorec - požáry Ve Škvorci a okolí vypuklo v roce 2009 několik požárů. SDH Škvorec vyjížděl v průběhu roku celkem na 10 zásahů, u nichž zasahovaly i okolní sbory: 1) 8. ledna vyjížděli hasiči ve 12 hod na statek v Úvalech, účast 3 členů 2) 1. dubna hořela louka na Pazderně, likvidovali 4 členové června byl hašen požár SDH Úvaly neohlášeného pálení větví u silnice mezi Škvorcem a Dobročovicemi 3) 18. června hořel strom před zbrojnicí; strom poražen, 3 členové 4) 12. července vyjížděli v 0,50 hod 4 členové na statek do Křenice 5) 23. července uklízel SDH popadané stromy na silnici Sibřina Koloděje 6) 30. srpna hořelo hnojiště v ohradě u Třebohostic; hašení se účastnilo 6 členů sboru mezi hodinou. 7) 31. srpna byl likvidován požár stodoly v areálu Nového zámku čp. 2. Oheň byl hašen HZS ve spolupráci s jednotkami okolních SDH za pomoci dýchacích masek. 4 členové z SDH konali dohled nad dohašení 8) 6. září hořela skládka na poli mezi Křenicí a Pacovem, hasilo 6 členů října byl nahlášen ve 2,30 hodin požár stohu u silnice mezi Škvorcem a Dobročovicemi. Požár byl natolik rozsáhlý, že hasičské sbory dohlížely na bezproblémové dohoření. Zasahoval SDH Úvaly strana 15 z 24

16 9) 17. listopadu hledání požáru v Přišimasech, nalezení u sochy sv. Donáta, zasahovaly od 16-18,45 hodin 4 vozy 10) 18. listopadu vyjíždělo ve 3,30 několik jednotek SDH k požáru rodinného domu v Jiráskově ulici ve Škvorci. Zasahovaly HZS Říčany, Český Brod a sbory Škvorec, Úvaly a Doubek. Když hasiči dorazili, byla střecha v plamenech. Požár byl zlikvidován ve dvou hodinách a na žárovišti zůstal jako dozor SDH Škvorec, a to až do 14 hodin. Členové sboru pomáhali i v jiných situacích: v lednu 2x pomáhali při startování vozidel (kamionů a vozidel v objektu ALBA). 18. července vypaloval člen sboru P. Procházka sršní hnízdo u pana Kopřivy. Zdroj: dotazník vyplněný Karlem Rejfkem ; plakáty, internet TJ Sokol Škvorec Rok 2009 znamenal pro TJ Sokol Škvorec velké změny. 15. dubna 2009 ze své funkce odstoupil pokladník Jiří Pecháček a funkci pokladníka vykonával předseda František Bambula. I.A mužstvo sestoupilo do IV. třídy fotbalové soutěže a po sezóně odstoupil dne kompletně celý výkonný výbor: předseda František Bambula vystoupil z výboru a TJ Sokol, místopředseda Jindřich Urban abdikoval na post ve výboru a sekretář Bohumír Graman zůstal členem výboru. 23. července bylo zvoleno nové vedení, a sice: předseda: neobsazen místopředseda: Josef Pelcl pokladník: Martin Trnka (od ; vitrína) účetní: Drahomíra Červová sekretář: Ladislav Němeček (webové stránky) správce: Karel Pelcl členové výboru: Julius Abrahám Josef Stehlík Bohumír Graman trenér I.A mužstva: Karel Klíč (od ) trenér I.B mužstva: Julius Abrahám vedoucí I.B mužstva: Jan Mašín trenér dorostu: Petr Němeček vedoucí dorostu: Štěpán Paul trenér žáku: vedoucí žáků: Pavel Pont Josef Stehlík Michal Koštál V období červenec až prosinec 2009 fungoval tento prozatímní výkonný výbor, snažící se klub stabilizovat a dovést jej k volbě nového vedení. Na schůzi konané 16. ledna 2010 byl ustaven nový výbor v následující sestavě: předseda: místopředseda: místopředseda: sekretář: pokladník: účetní: správce areálu: členové výboru: Jaroslav Zálabský Jindřich Urban Petr Němeček Ladislav Němeček nejml. Martin Trnka Drahomíra Červová Karel Pelcl Pavel Pont Jaroslav Votava Pavel Pavera Radek Paul Členskou základnu tvoří celkem cca 130 členů. TJ Sokol uspořádal během roku 2009 několik kulturních akcí nejen pro veřejnost, ale i pro své členy: 20. června Memoriál Otakara Kadeřávka (letní turnaj žáků), 27. června Turnaj Hvězd (letní turnaj staré gardy) a února Zimní soustředění v Novém Městě pod Smrkem. V sobotu 18. července se od hodin konal na hřišti dorostový miniturnaj v kopané ročníků Fotbalisté připravili i zimní halové turnaje a florbal v místní sokolovně. TJ Sokol Škvorec spolupracuje s ÚMě Škvorec, SDH Škvorec, ZŠ Škvorec, MŠ Škvorec, sousedními sportovní kluby na okrese Praha-východ a Okresním fotbalovým svazem Praha-východ. Činnost fotbalisté prezentují na nových webových strana 16 z 24

17 stránkách každé domácí utkání ve Škvorci je oznámeno plakáty na vývěskách na náměstí, ve vitríně na zdi Restaurace u Zálabských a z místního rozhlasu. Na kulturní akce jsou vylepovány letáky a plakáty. Cílem členů TJ Sokola v nadcházejících sezónách je zajistit postup I.A mužstva zpět do III. třídy, stabilizovat chod klubu, perspektivní práce s mládeží a snaha přivést na fotbalová utkání více diváků. V březnu 2009 byly u hřiště pokáceny staré topoly. Bylo rozhodnuto, že na jejich místo zajistí a vysadí členové TJ Sokola jako náhradu 40 nových stromků. TJ Sokol v průběhu roku 2009 upravil plochu bývalého hokejového hřiště, prodal na jeho ploše složené dřevo a na jaře příštího roku by měla být na ploše zaseta tráva za účelem zřízení malého hřiště. V červnu 2009 byla firmou P. B. K. Mont. rekonstruována elektroinstalace v kabinách, která byla v dezolátním stavu. Zdroj: zápisy ze schůzí TJ Sokol; dotazník vyplněný L. Němečkem Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Škvorec Základní organizace Českého svazu včelařů (ZO ČSV) vznikla 12. února 1997 se sídlem Na Dymákách 323 a její okrsek územně zahrnuje obce Škvorec, Zlatá, Třebohostice a Sluštice. Členskou základnu tvoří: předseda: Jaroslav Kolek jednatel: Karel Hájek pokladník: Luboš Přibyl V roce 2009 měla organizace 15 členů, chovající celkem 55 včelstev (letošní tzv. zazimovaná včelstva) a kteří letos vyprodukovali cca 800 kg medu. Členové se schází na schůzích zpravidla dvakrát ročně. Roku 2009 byli do organizace přijati tři noví členové - včelaři, z toho jeden mladý. Svaz zažádal v roce 2009 Fond životního prostředí Středočeského kraje o dotaci Kč na projekt Začínající včelaři Škvorec, která nebyla udělena. V současnosti, již zhruba od 60tých let minulého století dochází v malochovu včel k úpadku. Včelaří zpravidla jen chovatelé v důchodovém věku (jen jako hobby pro užitek rodiny a přátel). K nezájmu o včelaření přispívá skutečnost, že se toto potýká s celou řadou chorob a škůdců včel dříve nevídanných. Souvisí to zřejmě s globálními klimatickými změnami. Choroby a škůdci včel k nám přicházejí z teplejších oblastí planety. Nejznámější problém se jmenuje roztoč Varroa destructor (varoáza). Proti těmto problémům je třeba bojovat a to včelaření komplikuje, znepříjemňuje i zneefektivňuje. V sezóně 2008 svaz zakoupil za nemalý peníz přístroj na lepší ošetření našich včelstev. Situace je natolik vážná, že bez tohoto boje by včely tak, jak je známe prakticky u nás přestaly existovat, s veškerými velmi negativními dopady na přírodu. I přesto podpora včelaření ze strany státu rok od roku klesá. Chovatelství včel spíše směřuje ke komerčním velkochovům, což mimo nesporné výhody přináší i problémy, např s rovnoměrností zavčelení krajiny. Historie chovu včel sahají v naší oblasti, potažmo obci, do poloviny 19. století. Včely se chovaly zpravidla na větších hospodářstvích nebo dvorech. Ve Škvorci byl založen včelařský spolek roku Známé a významné osobnosti včelaření i spolkové činnosti ve Škvorci v minulosti představují roku 1874 škvorecký učitel J. Vykoukal, P. Golombiovský a J. Štromajer, nověji otec a syn Cmíralovi. Syn Ladislav žil a včelařil až do pol. 90. let min. stol. do svých 90 let. Včel se chovalo daleko více než dnes avšak s nižší efektivitou, ta stoupala s rozvojem poznání života včel a s tím související technikou chovu. Zájem o včelaření v našich zemích rapidně poklesl s rozvojem cukrovarnictví. Bioekologický aspekt chovu včel vystupuje do popředí prakticky až v naší současnosti. Zdroj: Jaroslav Kolek Klub pro rozvoj Škvorce a Třebohostic, o.s. Hlavním posláním Klubu pro rozvoj je nejen pořádání zábavních a společenských akcí (poznávací výlety a zájezdy), ale má zájem o rozšíření činnosti do dalších oblastí (například ekologie, odborné přednášky, péče o životní prostředí, zdravý životní styl). K 31. prosinci 2009 měl Klub celkem 35 členů. Sdružení pracovalo pod vedením sedmičlenného výboru, zvoleném 11. dubna 2008 na valné hromadě, a to v následujícím složení: předsedkyně: Mgr. Květoslava Bělohubá místopředsedkyně a hospodářka: Ing. Jaroslava Simonová strana 17 z 24

18 kulturní referentka: Mgr. Ilona Holubová, kronikářka: Věra Nováková pokladnice: Michaela Kratzmannová kontrolní funkce: Marie Machytková a Jaroslav Kolek Klub zahájil letošní rok 18. dubna uspořádáním sobotní brigády spojené s úklidem prostranství před místním hřbitovem ve Škvorci. Sraz byl v 8,30 hodin. Z kulturních akcí jmenujme: 26. června zájezd do Divadla v přírodě v Horních Počernicích na představení Sen noci svatojánské, 19. září se uskutečnil zájezd na hrad Křivoklát a do obce Lány, 31. října zájezd po stopách malíře a spisovatele Josefa Lady v Hrusicích a Kunicích a 19. prosince uspořádal Klub druhý Vánoční koncert v hostinci U Zálabských (viz Kulturní akce). Klub se též aktivně podílel na jiných akcích, které pořádaly v průběhu roku ostatní zájmové organizace v obci. V průběhu roku spolupracoval s jednotlivými členy ostatních zájmových organizací ve Škvorci i v okolních obcích (zejména na Hradešíně a ve Slušticích). O svých akcích informoval veřejnost prostřednictvím pozvánek do poštovních schránek, zpravodajem (4/2009), osobních kontaktech, nebo místním rozhlasem. V roce 2010 mají členové Klubu pro rozvoj zájem nadále úspěšně rozvíjet činnost na základě zkušeností z roku Klub letos poprvé zažádal o grant na zřízení odpočinkové zóny ve Škvorci. Zpravodaj V dubnu 2009 vydal Klub pro rozvoj Škvorce a Třebohostic (2. číslo) zpravodaje. Občasník informoval občany nejen o aktivitách sdružení, ale jeho autoři značně kritizovali činnost a jednání ZMě, starosty a místostarosty. Dále zpravodaj řešil nízkou účast na jednáních zastupitelstva, diskriminaci občanů v cenovém zpoplatnění svozu komunálního odpadu, kanalizační přípojky, nízký počet žáků ZŠ s kritikou na osobu ředitele, zbytečné pokácení lípy na náměstí, zhoršený silniční provoz kvůli zámecké zdi a čerpání dotace na obnovu 3 křížků. Občasník místy přenáší na čtenáře zlobu a nenávist vůči některým osobám v zastupitelstvu i jiným lidem. Pokouší se čtenáři předložit nekritický jednostranný nesouhlas na dění v městysi. Kritika druhých je zde nejednodušším prostředkem subjektivního projevu členů sdružení, ale není to efektivní způsob, jak vy řešit problémy občanů a městyse. Místy článkům chybí objektivita. názor letopisecké komise Zdroj: Zpravodaj (občasník) 4/2009; dotazník vyplněný K. Bělohubou dne Naše Škvorecko, o.s. Občanské sdružení v roce 2009 fungovalo pod vedením několika funkcionářů, jež pracovali v neměnném složení od zvolení v srpnu 2008: předsedkyně: Mgr. Jana Mašková místopředseda, hospodář a pokladník PhDr. Vladimír Trojan Sdružení je organizováno jako volné, členové neplatí příspěvky. O své činnosti informuje prostřednictvím čtrnáctideníku Náš Region a webovými stránkami které byly spuštěny v rámci projektu Přípravy a realizace ÚP (viz níže) do srpna Na začátku roku 2009 byl dokončen projekt opravy 3 křížků (viz níže). Naše Škvorecko se aktivně podílí na činnosti v Místní akční skupině Region Pošembeří. PhDr. Trojan je členem správní rady MAS a Mgr. Mašková je členkou dozorčí rady a monitorovacího výboru. V roce 2010 má Naše Škvorecko za cíl přípravu projektu na dokončení oprav drobných sakrálních památek ve Škvorci. Má též zájem pomoci při opravě sochy sv. Prokopa a jejího přestěhování na původní místo. Projekt Drobné sakrální památky V letošním roce probíhal závěr restaurování 3 křížů ve Škvorci (Na Pazderně z roku 1778, na Masarykově náměstí v parku z roku 1864 a na rozcestí do Dobročovic a Zlaté z poloviny 18. století). Odborné zásahy provedl Bohumil Pánek z kamenosochařské a restaurátorské dílny z Říčan, jež odstranil usazeniny, nečistoty a doplnil poškozená místa umělým kamenem. Kříže prošly dříve amatérskými opravami, což se projevilo na jejich dnešním stavu. Betonem vyspravený pískovec natřený neprodyšnými nátěry časem zvětral a popraskal. Křížky stály na porušených základech a bylo nutné je znovu ukotvit. Tato skutečnost způsobila vícepráce, které si restaurátor Bohumil Pánek neúčtoval. strana 18 z 24

19 Rekonstrukce křížků vzbudila pozdvižení zejména u členů Klubu pro rozvoj Škvorce a Třebohostic, kteří veřejně kritizovali použití peněz na opravu křížků, když městys potřebuje kanalizaci a nové chodníky. Na projekt byl poskytnut grant společností T-Mobile ve výši Kč. Zdroj: Zpravodaj (občasník) 4/2009. Projekt Příprava a realizace územních plánů - partnerství jako důležitý nástroj managementu Naše Škvorecko získalo dne 3. března 2009 dotaci z Programu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši Kč na vzdělávací projekt Příprava a realizace územních plánů-partnerství jako důležitý nástroj managementu. Sdružení zahájilo součinnost s Českou zemědělskou univerzitou (ČZU) a s několika MAS Středočeského kraje připravilo v rámci projektu 3 dvoudenní semináře, jež se konaly v září v Praze, v říjnu v Třebovli a 6. listopadu od hodin a 7. listopadu od 8-12 hodin probíhal takový seminář i v Domě s pečovatelskou službou v Úvalech, kde bylo pro zájemce připraveno 15 míst. Hlavní náplní prvního dne byla přednáška o tom, jak územní plán vzniká a čemu slouží, spojená s příklady obcí, které ÚP v nedávných letech zpracovaly. Po přednášce se účastníci přesunuli k exkurzi na vybrané místo, kde se přesvědčili o promítnutí ÚP do praxe. Druhý den se zájemci seznamovali s bezúhonným vedením zřízením ÚP tak, aby nedocházelo ke sporům a neřešitelným konfliktům. Další program byl věnován prezentaci a otázkám účastníků semináře, kteří závěrem obdrželi od lektorů ČZU certifikát a věcný dar (publikaci). Zdroj: Náš Region sv. 22. ze dne ; dotazník vyplněný J. Maškovou ; publikace: Příprava a realizace územních plánů partnerství jako důležitý nástroj managementu Myslivecké sdružení ÚMě Škvorec a Myslivecké sdružení Škvorec letos upozornilo občany na dodržování Zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. ve znění dle č. 124/2008 Sb., zejména zákazu vlastníkům domácích zvířat nechat je pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. Tímto přestupkem se majitel vystavuje uložení pokuty orgánem státní správy myslivosti až do výše Kč. Při nedodržení tohoto zákona je myslivecká stráž oprávněna usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo svého vedoucího, ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení, pronásledují zvěř. Zdroj: webové stránky městyse Neziskové organizace ve Škvorci název sídlo vznik T. J. Sokol Škvorec 1898 Sbor dobrovolných hasičů 1889 Fotbalový Klub Škvorec 1928 T. J. Třebohostice Třebohostice T. J. Sokol Škvorec U Hřiště 228, Škvorec MŠ Škvorec Tyršova 4, Škvorec Škvorec Tyršova 253, Škvorec Sdružení pro založení golfového hřiště Škvorec Nový zámek Jezdecký klub Třebohostice Třebohostice Klub pro rozvoj Škvorce a Třebohostic Tyršova 211, Škvorec Naše Škvorecko Lesní 329, Škvorec Životní prostředí Pokácení památné lípy a topolů Rok 2009 byl ve znamení kácení stromů. V březnu byly pokáceny staré topoly lemující fotbalové hřiště. Jako další byly v červnu vzhledem ke špatnému stavu pokáceny památné lípy a akát na Masarykově náměstí. Získaný prostor bude využit pro výsadbu Vánočního jehličnanu. Znečištění škvoreckého potoka Tento dlouhodobý problém obtěžoval občany i letos. Po stížnostech občanů bylo provedeno šetření (ČIŽP) České inspekce životního prostředí. Občané obvinili na jednání ZMě Škvorec 9. září 2009 majitele sanatoria Topas, který poukázal na problematiku protějšího přítoku. Možnost odběru vzorků vody je možný jen v součinnosti s Policií ČR. Vlastníci budov v sousedství Škvoreckého potoka nejsou napojeni na kanalizaci a proto by jim měl městys uložit povinnost k napojení se. strana 19 z 24

20 Kontejnery Městys Škvorec nechal ve dnech září 2009 do ulic přistavit 7 kontejnerů na netříděný odpad o objemu 18 m 3 (6x ve Škvorci a 1x v Třebohosticích) Zajímavosti Škola Taekwon do Od září 2009 začala působit v místní sokolovně škola Taekwon-do I.T.F GBHS. Tréninky se zde konají pravidelně týdně každý čtvrtek od hodin, pod vedením trenéra Martina Zámečníka. Tento sport si dává za cíl harmonický rozvoj cvičenců po fyzické, psychické a morální stránce. Hlavní zásady každého taekwondisty formuloval jeho zakladatel takto: Zdvořilost, Čestnost, Vytrvalost, Sebeovládání a Nezkrotný duch. K těmto principům jsou vedeni cvičenci již od útlého věku. V České republice se tento sport vyučuje od roku 1987 a je organizován Českým svazem taekwon-do ITF, jehož jsou trenéři členy. Jako technický dohled zde působí korejský mistr HWANG HO-YONG, VIII.dan. Během posledních let si české sportovní taekwon-do ITF vybojovalo mnoho cenných umístění. Větší důraz než na sportovní stránku je však kladen na výuku tradičního bojového umění sebeobrany. Činnost škvoreckého Taekwon-do je zaměřena nejen na mládež školního věku, ale sdružují se členové předškolního věku i dospělí. Pravidelně se pořádají zkoušky na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody a také nabízí individuální výuku. Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři, nositelé černých pásů. Standardem školy je vysoká kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční cena. Posvátný dub u sv. Donáta Nedaleko Škvorce bylo na sklonku června 2009 založeno poutní místo posvěcené sibiřským šamanem a Tuvinským léčitelem Ooržak Dugar-Sjurjuna Očuroolovičem, který přijel do Česka na pozvání spisovatelky a etnoložky Pavlíny Brzákové. Zaujalo ho místo u sv. Donáta v polích za Škvorcem. Při první návštěvě tohoto místa viděl sibiřský šaman ducha těch stromů, s nímž promlouval. Naproti lipám nalezl statný dub, který má podle Očuroolovičových slov silné léčivé účinky. Sibiřský šaman Ooržak Dugar-Sjurjun Očur-oolovič pochází z ruské autonomní republiky Tuva, na jihu Sibiře. Své schopnosti získal po svém pradědovi Ooržakovi. Začal si je uvědomovat v době, kdy byl šamanismus perzekuován a jakékoliv jeho projevy těžce postihovány. Tradičnímu věštění z kamenů se naučil od své matky. V době jeho šamanské nemoci, kdy měl všelijaké vidiny, a chodili za ním duchové, se postupně seznamoval s neviditelným světem a učil se léčit. Když se dostavily výsledky, stal se šamanem. Šaman Ooržak léčil také několik lidí i v České republice. Byly to problémy se žaludkem, gynekologické potíže, migrény, zablokované páteře a bolestivé klouby. Kromě toho také čistí domy a byty od těžkých energií, vytváří ochranné amulety, vyrábí a oživuje bubny. Také vede semináře, kde učí lidi, jak mají o sebe a své zdraví pečovat. V polovině června 2009 vykonal u Donáta sibiřský posvátný obřad, který není naší krajině vzdálený: uctívání stromů se tradovalo před příchodem křesťanství i u nás, svědčí o tom například dochovaná tradice ve zdobení vánočního stromku a májky. Na strom byly při obřadu svěcení zavěšeny barevné pruhy látky, kde každá barva představuje jeden z pěti živlů: žlutá zemi, červená oheň, modrá vodu, zelená dřevo a bílá železo. Strom je nyní probuzený, tvrdí šaman, a je možné se u něj léčit. Každý zájemce o léčení či posílení by měl stromu přinést malý dárek barevnou stuhu, kterou pak přiváže na větev. Akt posvěcení místa nepředstavuje v regionu založení žádného nového náboženství. Pro obyvatele okolních vesnic je toto posvěcení chápáno jako dárek od sibiřského šamana, který osobitým způsobem oslavil krásu naší země. Rituálu se také zúčastnila česká herečka Květa Fialová. Strom je zázrak, je nádherné, když pro něj uspořádáme slavnost. Oslavujeme tím naše vlastní bytí, řekla na závěr obřadu. Spisovatelka a etnoložka Pavlína Brzáková žijící v areálu Nového zámku založila Etnografické a obřadní centrum sibiřského šamanismu Šamanská jurta, věnuje se léčení, výrobě bubnů a také občas přejíždí do pastevecké jurty v obci Žabonosy, kde vede semináře o šamanismu. Zdroj: Posvátný dub u sv. Donáta NR sv. 12 ze dne s. 1.; Šamanské poutní místo NR sv. 15 ze dne s. 1. strana 20 z 24

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Komentář k návrhu rozpočtu městyse Libštát r. 2015

Komentář k návrhu rozpočtu městyse Libštát r. 2015 Komentář k návrhu rozpočtu městyse Libštát r. 2015 položka stručný komentář příjmy_ výdaje investice 1111 Daň z příjmů fyzických osob příjmy vychází ze skutečnosti předešlého roku 2 200 000,- 1112 Daň

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 36. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.11.2013 od 19.00 hodin do 20.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 22.9.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více