Bibliobox v čelákovické knihovně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bibliobox v čelákovické knihovně"

Transkript

1 měsíčník - červen zdarma V sobotu 23. května 2015 žily Sady 17. listopadu uměním. Konal se zde další ročník alternativního multižánrového festivalu ČelArt. Své nadání zde předvedli známí i neznámí, zkušení i začínající tvořiví lidé. Divadlo, improvizace, workshopy, koncerty, výstavy, graffiti Taneční vystoupení zachytila fotografka Jana Vondráčková, s jejíž tvorbou se můžete seznámit např. v Galerii na schodech v budově radnice. Nový pomocník EDA návratový box na knihy, tzv. bibliobox, Městské knihovny. Foto: -dv- Bibliobox v čelákovické knihovně l Soňa Husáriková, ředitelka knihovny Na čtenáře knihovny čeká u jejího vchodu nový pomocník návratový box na knihy, tzv. bibliobox. Umožňuje čtenářům vracet půjčené knihy a časopisy s ohledem na jejich časové možnosti mimo provozní dobu knihovny. Výpůjční lhůta u zbývajících nevrácených dokumentů se automaticky neprodlužuje. Pravidla pro používání biblioboxu najdete v knihovně a na jejím webu. Slavnostní zahájení provozu biblioboxu proběhlo v úterý 12. května 2015 za účastí Zdeňka Štefka, radního pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje, Josefa Pátka, starosty města, Petra Studničky, místostarosty II, a zastupitelů města Petra Bařiny, Vladimíra Duníka a Jindry Chourové. Pořízení biblioboxu je spolufinancováno městem Čelákovice a poskytnutím účelové dotace Středočeského kraje. Fotbalové turnaje v červnu... SK Union Čelákovice pořádá v sobotu 13. června unikátní fotbalový dvojzápas, kdy se střetnou výběry fotbalových novinářů s ligovými rozhodčími a bývalí fotbaloví reprezentanti s osobnostmi českého sportu a kumštu. V sobotu 27. června pak druhý ročník letního mezinárodního turnaje ligových týmů. Uzavírka na silnici II/ Muzejní noc 20. června... Připravený program dalšího ročníku čelákovické Muzejní noci a Svatojánské divadelní pouti je výsledkem spolupráce místních organizací a spolků, zejména pak Městského muzea, Základní umělecké školy Jana Zacha, Městské knihovny, Husova sboru, Římskokatolické farnosti, Spolku pro varhanní hudbu, Spolku přátel čelákovického muzea, Junáka českého skautu. Florbalová Orka slaví 20 let... Václav Dragoun a Martin Bajer seznamují se vznikem Orky, s její legendární sezonou, se současností, budoucností a červnovými oslavami. str. 3 str. 5 str. 19 str. 28

2 ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE Milé čtenářky, milí čtenáři, začal měsíc červen a je před námi začátek léta a období dovolených. V pořadí šestý měsíc roku je náročný ve školství. Rekapitulují se výsledky maturitních zkoušek, konají se absolutoria na vyšších odborných školách a státní závěrečné zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách. Žákům základních a středních škol končí školní rok a studenti vysokých škol se těší na konec roku akademického. úvodník Na konci června obdrží žáci v základních školách vysvědčení a ti v posledních ročnících se rozloučí se svými školami, s vedením, pedagogickým sborem i svými spolužáky. Deváťáci po opuštění škol postoupí výš. Žáci ale nejen odchází, ale i přichází. Prvňáčky budou v září s radostí očekávat jejich třídní učitelé. Chtěl bych poděkovat všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za jejich práci ve školním roce 2014/2015 a přeji všem zaslouženou dovolenou během letních prázdnin. V období letních měsíců budou zahájeny demoliční práce v ulici J. A. Komenského, aby byl připraven prostor pro výstavbu nové Mateřské školy Sluníčko. Intenzivní práce budou probíhat na zateplení objektu Mateřské školy Mateřídouška v ulici Rumunské, kde bude zmodernizována i varna. V základních školách byly ustaveny školské rady v novém složení, které budou pracovat v tříletém funkčním období. Velmi mne těší zájem uchazečů o Základní uměleckou školu Jana Zacha i Městský dům dětí a mládeže. Červen bude v Čelákovicích bohatý i na kulturní a sportovní akce. V sobotu 13. června se uskuteční fotbalový dvojzápas týmu Pavla Nedvěda proti Pivrncově jedenátce, o týden později se uskuteční Muzejní noc a 5. setkání rodáků a přátel Sedlčánek a Císařské Kuchyně. Prázdniny zahájí na program bohatá poslední červnová sobota. Konat se bude 4. ročník akce Setkání na náměstí a SK Union Čelákovice pořádá 2. ročník letního mezinárodního turnaje ligových týmů o Ministerský pohár, jehož spolupořadatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na všechny akce jste srdečně zváni! místostarosta II Cyklisté! Zvyšte šanci najít odcizené kolo! Město Čelákovice je partnerem CEREK (centrálního registru kol). S dotazy se obracejte na Městskou policii nebo přímo na KATALOG místních podniků, firem, podnikatelů, služeb apod. Aplikace s názvem KATALOG FIREM, která je součástí webových stránek města (pod oddílem Organizace/služby), nabízí zdarma místním podnikům a podnikatelům dát o sobě vědět. Žádáme proto všechny ty, kteří sídlí v našem městě či zde poskytují služby, aby využili této možnosti a vyplněním on-line formuláře se do katalogu ZDARMA zaregistrovali. informace l VODNÉ a STOČNÉ pro rok 2015 v Čelákovicích: vodné = 42,29 Kč/m 3 bez DPH stočné = 30,82 Kč/m 3 bez DPH celkem 73,11 Kč/m 3 bez DPH celkem 84,08 Kč/m 3 vč. DPH (rok 2014: vodné 40,55 Kč/m 3 bez DPH, stočné 30,53 Kč/ m 3 bez DPH, tj. celkem 71,08 Kč/m 3 bez DPH, 81,74 Kč/ m 3 vč. DPH, rok 2013: vodné 37,84 Kč/m 3 bez DPH, stočné 27,57 Kč/m 3 bez DPH, tj. celkem 65,41 Kč/m 3 bez DPH, 75,22 Kč/m 3 vč. DPH) Farní charita Neratovice U Závor 1458, Neratovice tel.: , fax: Kalendář akcí na webu města Na titulní stránce webových stránek města Čelákovic je Kalendář akcí ve městě, který informuje o akcích, jež aktuálně ve městě probíhají. Pro zveřejnění svých akcí v tomto kalendáři můžete zaslat informace na nebo se zaregistrovat na stránkách města a poté si akce sami přidávat a popřípadě i editovat. SMS INFOKANÁL Informace zdarma přímo do vašeho telefonu. Služba města Čelákovic umožňuje upozornit na krizové situace, náhlé události apod. Registrujte se zasláním SMS na číslo: (zpoplatněno jako běžná SMS) Formát zprávy pro registrování: IK CELAK REGISTRUJ (pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ) POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány! Je důležité dodržet formát zasílané SMS, jinak nedojde k přihlášení nebo odhlášení. Odpady v roce 2015 l Dana Richterová, odbor finanční a plánovací Na základě Obecně závazné vyhlášky E 4/2014 města Čelákovic o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je v letošním roce výše poplatku za komunální odpad 516 Kč za osobu a rok. Splatnost poplatku je jako každý rok do 30. června. Na přelomu května a června byla zahájena distribuce složenek, které jsou vytvořeny jako předpis. Plátci za domácnost si tak mohou zkontrolovat, za které osoby poplatek hradí. Složenky lze uhradit buď přímo na poště, v hotovosti na pokladně MěÚ, anebo bezhotovostně převodem ze svého bankovního účtu. Připomínáme, že u bezhotovostní platby je nutné uvést variabilní i specifický symbol, aby došlo ke správnému spárování platby při elektronickém přenosu dat. Kde: Čelákovice, náměstí 5. května Kdy: každou sobotu od 7.30 do hod. Web: Kontakt na organizátory: tel.: , Reklamace roznosu Zpravodaje Vážení čtenáři, protože redakční rada zachytila stížnosti na roznos našeho periodika (zajišťuje za úplatu Česká pošta, s. p., pobočka Čelákovice), zveřejňujeme, jak je možné reklamaci na roznos uplatnit. Nejlépe zaslat co nejdříve em na adresu, kam nebyl Zpravodaj dodán. Redakce bude mít jasnou představu o rozsahu stížností a zároveň je předá zodpovědné osobě, která zajistí nápravu. Děkujeme za pochopení. ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 37 (rok 2015), číslo 6. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, IČ , DIČ CZ , v nákladu kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice, Dagmar Vitáčková redakce, tel.: , fax: , Redakční rada: Petr Studnička předseda, Adéla Dvořáková, Radovan Havránek, Richard Nejman, Jana Poklopová, Martin Rych, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, není-li na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf oddíl Informace, sekce Zpravodaj. Tiskne: CALAMARUS, s. r. o., Pod Táborem 54/10, Praha 9, IČ: , Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky MK ČR E Vyšlo dne v Čelákovicích. POZOR! Uzávěrka pro číslo 7/2015 je str. 2 červen 2015

3 ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE Sváteční den k 70. výročí ukončení II. světové války V pátek 8. května 2015 v dopoledních hodinách uctili zástupci města památku obětí II. světové války položením květin u městských pomníků (2). Odpoledne byl zahájen sváteční program pietním aktem u Pomníku padlých na náměstí 5. května (3), pokračoval promenádním koncertem Hasičské dechové hudby z Lysé nad Labem, vystoupením mažoretek z Kosmonos (1) a otevřením Galerie na schodech v budově radnice. První vystavující je Jana Vondráčková, která představuje své fotografie Čelákovic. Foto: -dv- Prvenství v soutěži radničních periodik získal náš Zpravodaj l Petr Studnička, předseda redakční rady Zpravodaje Internetový magazín m-region.cz, Deník ze skupiny Vltava-Labe-Press, Knihovna Eduarda Petišky a Státní oblastní archiv v Praze vyhlásily v únoru letošního roku soutěž Radniční zpravodaj ve dvou kategoriích měsíčníky a občasníky. Město Čelákovice nominovalo do soutěže Zpravodaj města Čelákovic 4. března Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo 21. května v Centru volného času v Měšicích u příležitosti Světového dne kulturního rozmanitosti. V kategorii měsíčníků získal prvenství čelákovický Zpravodaj, druhým nejlepším radničním měsíčníkem se stala Mělnická radnice, následovaná Životem Úval. V kategorii občasníků zvítězila Městská část Praha-Březiněves před Jenštejnem a Tišicemi. Příprava radničního periodika je velmi náročná, a proto bych rád poděkoval členům redakčních rad a jejich předsedům, kteří se v uplynulém období na vydávání Zpravodaje podíleli. Mé uznání patří i redaktorce Zpravodaje, protože její práce je velmi náročná a stojí mnoho sil i nervů. A samozřejmě poděkování patří všem přispěvatelům, bez kterých by nemohl Zpravodaj každý měsíc vycházet. Zástupci obce Tišice, městské části Praha-Březiněves, města Čelákovic a obce Jenštejn na předávání cen v soutěži Radniční zpravodaj roku 2014 dne 21. května 2015 v Měšicích. Foto: Ilona Bervicová Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek předával v roce 2014 Ministerský pohár Pavlu Fořtovi, kapitánovi vítězného Slovanu Bratislava, který bude svoje loňské prvenství obhajovat i na letošním ročníku v sobotu 27. června v Čelákovicích na stadionu U Hájku. Foto: Jan Tauber MINISTERSKÝ POHÁR PROGRAM dne : 9.45 hod. Slavia Praha Slovan Bratislava hod. FK Jablonec Zbrojovka Brno hod. Utkání o třetí místo hod. Finále Ministerského poháru 2015 l Milan Šikl SK Union Čelákovice pořádá v sobotu 27. června 2015 na stadionu U Hájku druhý ročník letního mezinárodního turnaje ligových týmů o Ministerský pohár, který navazuje na předchozích deset úspěšných ročníků Poháru starosty města Čelákovic. Letošního turnaje, který je tradičně nejkvalitněji obsazenou fotbalovou akcí tohoto druhu v České republice, se zúčastní obhájce loňského prvenství Slovan Bratislava, dále pak Slavia Praha, FK Jablonec a Zbrojovka Brno. Příznivci nejpopulárnějšího sportu, kteří se do Čelákovic každoročně sjíždějí ve velkém počtu ze širokého okolí včetně hlavního města Prahy, se tak mohou znovu těšit na špičkové ligové týmy z Česka i Slovenska. Spolupořadatelem tradičního letního turnaje je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. l Milan Šikl NEDVĚDOVA XI versus PIVRNCOVA XI V sobotu 13. června 2015 se uskuteční na stadionu SK Union Čelákovice U Hájku unikátní fotbalový dvojzápas. Od 15 hod. se střetnou výběry fotbalových novinářů a ligových rozhodčích, arbitrem předzápasu bude nejlepší český sudí Pavel Královec. Od hod. pak začne atraktivní exhibiční duel NEDVĚDOVA XI vers. PIVRN- COVA XI. V týmu nejlepšího fotbalisty Evropy za rok 2003 Pavla Nedvěda nastoupí jeho bývalí reprezentační spoluhráči Karel Poborský, Pavel Kuka, Vratislav Lokvenc, Jiří Novotný, Marek Jankulovski, Tomáš Ujfaluši, Zdeněk Grygera, David Jarolím, Libor Sionko, Jan Polák a další. Po pátečním utkání na Islandu mohou dorazit do Čelákovic i fotbalisté ze současného českého národního týmu. Jeho soupeř, populární kreslíř Petr Urban, naopak bude sázet kromě fotbalistů i na osobnosti českého sportu a kumštu. I proto se v něm objeví také televizní hráči z kultovního seriálu Okresní přebor. Výtěžek z této akce bude věnován Nadaci fotbalových internacionálů pro reprezentanty, kteří se ocitli po skončení kariéry v sociálně-ekonomických problémech. Šek převezme předseda dozorčí rady Nadace fotbalových internacionálů, mistr Evropy z Bělehradu 1976, Antonín Panenka. Součástí fotbalového odpoledne v Čelákovicích, které pořádá SK Union, bude i bohatý doprovodný program přímo na hrací ploše, kde se divákům představí v roli hostů Martina Sáblíková, Dominik Hašek, Roman Šeberle, Lukáš Bauer a další, se kterými budou hovořit moderátoři Libor Bouček a Jan Žíla. V přestávkách mezi utkáními i jejich poločasy se uskuteční autogramiády aktérů a hostů. str. 3

4 ZPRÁVY Z RADNICE l -dv- o cem jednali zastupitelé mesta Neinvestiční dotace města Zastupitelstvo schválilo rozdělení dotací z rozpočtu města Čelákovic do oblasti výchovy, vzdělávání, kultury, sportu, sociálních, občanských a dalších volnočasových aktivit v řádném dotačním řízení 2015 včetně příslušných veřejnoprávních smluv. Podpora sportovních subjektů: AVZO TSČ ČR ZO Čelákovice/modeláři Kč Basketbal Čelákovice, o. s Kč 1. čelákovický klub potápěčů a vodáků Kč FBK Čelákovice, o. s Kč o. s. Aerobik Studio Čelákovice Kč ORKA florbal Kč SK karate Dragon Čelákovice, s. p Kč SK UNION Čelákovice Kč Tenisový klub Čelákovice, spolek Kč TJ Spartak Čelákovice Kč Volejbalový sportovní club Čelákovice Kč Podpora spolků: AKTRA.cz, z. s Kč Český rybářský svaz, MO Čelákovice Kč Český svaz chovatelů ZO Čelákovice Kč Domeček Ve Skále, o. s Kč Junák český skaut, středisko Čelákovice Kč Klub kaktusářů Čelákovice Kč Klub přátel Jana Zacha, o. s Kč Klub železničních cestovatelů Kč Labská stezka, o. s Kč Mateřské centrum Čelákovice Kč Občanské sdružení míčových kouzelníků Kč o. s. Sojka-spolek mladých Kč Rodinné centrum ROUTA, o. s Kč Sbor dobrovolných hasičů Kč Sdružení houbařů Čelákovice Kč Sdružení včelařů Čelákovice Kč Skaláci Kč Spolek pro varhanní hudbu, o. s Kč Spolek přátel čelákovického muzea Kč ZO Českého zahrádkářského svazu Čel Kč Dlouhá cesta Kč Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice Kč Opři se, o. s Kč Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, oblastní organizace Praha-východ Kč Svaz nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Praha-východ Kč Podpora ostatních aktivit: Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského Kč Náboženská obec CČSH v Čelákovicích Kč Sbor Církve bratrské v Čelákovicích Kč Robert Kubíček, Čelákovice (fyzická osoba) Kč Jana Šindelářová, Čelákovice (fyzická osoba) Kč Tereza Šťastná, Čelákovice (OSVČ) Kč RIAFILM-Jan Žáček, Praha 4 (OSVČ) Kč Dále veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace: Farní charitě Neratovice Kč o. s. Respondeo, Nymburk Kč o. s. Semiramis, Nymburk Kč Dále ZM konstatovalo, že s ohledem na změnu legislativy musí být upraveny podmínky pro poskytování dotací v oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit pro rok Nová příspěvková organizace města Zastupitelstvo zřídilo ke dni novou příspěvkovou organizaci s názvem Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, a schválilo její zřizovací listinu. Zateplení MŠ Rumunská V návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem ŽP ČR schválili zastupitelé uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu ŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí až do výše ,70 Kč na akci Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Čelákovice mezi Státním fondem životního prostředí ČR jako poskytovatelem a městem Čelákovice jako příjemcem. MAS Střední Polabí Zastupitelé se seznámili s přehledem činnosti výboru Místní akční skupiny (MAS) Střední Polabí, ukončili pověření zastupitele Miloše Choury k zastupování v MAS Střední Polabí a nově jím pověřili starostu města. Výběr z usnesení ZM č. 4/2015 ze dne 29. dubna o cem jednali radní mesta Příjezd k lávce Rada města uložila tajemníkovi Městského úřadu zadat zpracování projektové dokumentace příjezdové komunikace k lávce přes Labe. Zkvalitnění mobilního signálu RM projednala petici, v níž občané žádají vedení města, aby zahájilo jednání s mobilními operátory působícími na území města za účelem zkvalitnění mobilního signálu, zejména v lokalitách Sedlčánky a Císařská Kuchyně, a pověřila starostu města, aby jménem města Čelákovic oslovil všechny tři mobilní operátory, kteří na území města působí, a požádal je o prověření jejich technických možností pro nápravu v poskytované kvalitě signálu. Sportovní hala U Učiliště RM schválila dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Čelákovice jako pronajímatelem sportovní haly (budovy č. p. 1683) a Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm TOS Čelákovice, s. r. o., Čelákovice, jako nájemcem, kterým ukončuje ke dni smluvní vztahy. Nová mateřská škola Radní schválili pro nosné konstrukce stavby Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích ocelový montovaný systém. Bezbariérovost Kulturního domu Rada města schválila zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Čelákovice, mobilita Kulturní dům, odstranění bariér a uložila tajemníkovi Městského úřadu zajistit zahájení zadávacího řízení na plnění této veřejné zakázky. Zastupitelstvo on-line Radní schválili vypsání výzvy s názvem Zajištění AV techniky a on-line přenosů Zastupitelstva města za předpokládanou částku Kč bez DPH za 48 měsíců a uložili tajemníkovi Městského úřadu zajistit zahájení tohoto výběrového řízení. Výběr z usnesení RM č /2015. pozvánka NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA středa od hod. v Kulturním domě Aktuální program ZM bude zveřejněn týden před zasedáním na úřední desce města a na webových stránkách města. FARMÁŘSKÉ TRHY: Záměr na pronájem části náměstí l Lucie Nešněrová, odbor hospodářský Rada města schválila záměr na pronájem části revitalizovaného náměstí za účelem konání sobotních farmářských trhů. Upřesnění podmínek pronájmu: část pozemku p. č. 3201/1 ostatní plocha/ ostatní komunikace, o výměře m 2, z celkové výměry m 2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice; na dobu neurčitou; za minimální cenu Kč/čtvrtletí; s dodržením následujícího: nájemce bude provozovatelem farmářských trhů; provoz trhů bude na náklady nájemce; termín konání farmářských trhů sobota; nájemce bude vybrán podle výše nabídnutého nájemného; nájemce bude akceptovat znění nájemní smlouvy města. Záměr v plném znění spolu se vzorovou nájemní smlouvou je zveřejněn na úřední desce města a na Případné dotazy zodpoví Jindřich Týč, vedoucí odboru hospodářského Městského úřadu Čelákovice, tel.: , celakovice.cz. ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny v úterý od 7.30 do hod. v Čelákovicích ulice: Sokolovská.; v úterý od do hod. v Čelákovicích ulice: Přístavní. Poruchová linka str. 4 červen 2015

5 STAVBY SILNICE II/245 UL. MOCHOVSKÁ - ČELÁKOVICE UZAVŘENA E 13 E 13 B 1 B 1 l Marie Vávrová, vedoucí odboru školství, informací a kultury Počátkem roku 2015 zadalo město Čelákovice obnovu značně znehodnoceného pomníku Zdeňka Austa a Miroslava Maška, umístěného v roce 1945 u železničního mostu. Práce byla svěřena zkušenému kameníkovi Pavlu Korbelovi z obce Dřísy. Oprava originálu se zdála velmi problematická vzhledem k rozsahu poškození armatur a samotné hmoty pomníku (teraco) a také z důvodu nutného přesunu o cca 2 m z pozemku Českých drah na pozemek ve vlastnictví města. Ve shodě všech zúčastněných a po odborných konzultacích bylo rozhodnuto o zhotovení věrné kopie ze žuly středně šedé barvy (lom Vápenice). Na pomník byla osazena i nová nápisová deska a kopie odcizené hlavy Krista v kříži, odlité z umělé pryskyřice imitující kov. Žulový pomník je připevněn na betonový základ v zámrzné hloubce 80 cm na dva nerezové čepy a přilepen cementovým flexibilním lepidlem. U paty je osazena deska, sloužící k pokládání květin. Terénní úpravy, výsadbu zeleně a důležitou pomoc s mechanizací především při stěhování těla pomníku zajistily Technické služby. Vzniklo tak dílo v hodnotě 76 tis. Kč, které bude důstojnou připomínkou zmařených životů dvou mladých lidí na konci 2. světové války. Originál pomníku včetně původní nápisové desky byl deponován v Městském muzeu. ZPRÁVY Z RADNICE Obnova památníku Zdeňka Austa a Miroslava Maška U příležitosti výročí konce II. světové války, byly 8. května 2015 položeny květiny již k obnovenému pomníku Zdeňka Austa a Miroslava Maška u železničního mostu. Foto: -dv- Úplná uzavírka na silnici č. II/245 SILNICE II/245 UL. MOCHOVSKÁ - ČELÁKOVICE UZAVŘENA l Květoslava Doležalová, odbor hospodářský ČELÁKOVICE ČELÁKOVICE SILNICE II/245 UL. MOCHOVSKÁ - ČELÁKOVICE UZAVŘENA SILNICE II/245 UL. MOCHOVSKÁ ČELÁKOVICE UZAVŘENA V termínu od 8. do 19. června 2015 bude probíhat úplná uzavírka části silnice II/245 Mochovské, v úseku od křižovatky se silnicí III/2454 až po křižovatku s místní komunikací ulicí Družstevní z důvodu opravy povrchu vozovky. Objízdná trasa bude vedena po silnici III/2454 (ulicemi Masarykovou, Sedláčkovou, Jiřinskou, Rooseveltovou) a po přilehlých místních komunikacích na základě umístění přechodného dopravního značení. Za možné komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se předem omlouváme a prosíme o ohleduplnost a trpělivost. Investorem akce je Středočeský kraj a stavbu provádí a. s. STRABAG. MOCHOV SILNICE II/245 UL. MOCHOVSKÁ - ČELÁKOVICE UZAVŘENA MOCHOV 4x 4x MOCHOV E 13 MIMO VOZIDEL STAVBY MIMO VOZIDEL STAVBY MIMO DOPRAVNÍ E 13 OBSLUHY 6x MIMO VOZIDEL STAVBY 2,4 km E 13 MOCHOV MIMO VOZIDEL STAVBY ČELÁKOVICE MIMO VOZIDEL E 13 SILNICE II/245 UL. MOCHOVSKÁ - ČELÁKOVICE UZAVŘENA MIMO DOPRAVNÍ E 13 OBSLUHY SILNICE II/245 UL. MOCHOVSKÁ - ČELÁKOVICE UZAVŘENA 3x Mapa uzavírky a objízdné trasy. str. 5

6 ZPRÁVY Z RADNICE Nájezd do sídliště V Prokopě z ulice Toušeňské je uzavřen. Nájezd na parkoviště mezi sídlištěm V Prokopě a průmyslovým areálem. Trasa nové komunikace mezi sídlištěm V Prokopě a průmyslovým areálem. Foto: archiv ORM Komunikace při sídlišti V Prokopě VÝSTAVBA POKRAČUJE l Kateřina Kandlová, odbor rozvoje města Od pondělí 18. května 2015 probíhají práce na rekonstrukci ulice V Prokopě v oblasti garáží při ulici Toušeňské. Průjezd touto lokalitou je možný, avšak upozorňujeme na ztížené podmínky pohybu. V posledním květnovém týdnu byl úplně uzavřen nájezd do sídliště V Prokopě z ulice Toušeňské. Po předání staveniště byly zahájeny práce v úseku od bývalé zadní vrátnice TOS k nájezdu na ulici Stankovského. Byly provedeny bourací a zemní práce pro výstavbu komunikace a rozšíření parkovišť mezi sídlištěm a průmyslovým areálem. Nyní se v tomto úseku dokončují podkladní vrstvy pod živičný povrch komunikace a dláždění parkovišť. V druhé polovině měsíce května byly zahájeny práce na výstavbě příjezdových komunikací ke garážím při ulici Toušeňské. Jejich výstavba je dokončována. Na přelomu května a června bylo zahájeno frézování živičného povrchu stávající odbočky do sídliště V Prokopě ze silnice II/245. Navazujícími pracemi je bourání podkladních vrstev komunikace pro přípravu zemní pláně vozovky a přilehlého chodníku. V tomto období nebude umožněn nájezd do sídliště z ulice Toušeňské. Objízdná trasa bude vedena přes kruhový objezd na ulici Sokolovskou a dále ulicí Stankovského kolem bývalého zdravotního střediska. Nájezd a výjezd z garáží bude umožněn v naléhavých případech po dohodě se zástupcem zhotovitele, společnosti M SILNICE, a. s., Pardubice, panem Tadeášem Klemsou buď přímo na stavbě, nebo telefonicky v pracovních dnech mezi hod. na tel.: Za odbor rozvoje města při MěÚ Čelákovice případně podá doplňující informace Kateřina Kandlová, tel.: , Za dočasná omezení způsobená stavbou se velice omlouváme a předem děkujeme za pochopení. Společně se zhotovitelem stavby město udělá vše pro to, aby se tato omezení občanů dotkla co možná nejméně. Dle sdělení pracovníků poskytovatele finančních prostředků, Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy (ROP SČ), bude spolufinancování projektu pokryto z úspor v projektech financovaných z výzvy č. 85 pro oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Místní komunikace ROP SČ. Rekonstrukce Městské sauny l Jindřich Týč, vedoucí odboru hospodářského Obnovený chodník v ulici U Podjezdu s bezpečnějším průchodem pod viaduktem. Foto: Josef Pátek l Josef Pátek, starosta Chodník u podjezdu obnoven Dlouho odkládaná obnova chodníku v ulici U Podjezdu byla konečně provedena. Velikou zásluhu a poděkování musím poslat našim Technickým službám, protože odvedly velmi dobrou práci. Chodci, maminky s kočárky a další z lokality Za Dráhou tak mají snadnější přístup do centra města. V obnovách chodníků i nadále pokračujeme. Aktuálně se obnovují chodníky v části lokality V Prokopě, a to zejména tam, kde loni probíhala stavba vodovodu. Následovat bude chodník na konci Masarykovy ulice v úseku ulice Petra Bezruče křižovatka na Záluží, což usnadní pohyb chodců při cestě do Záluží. Po této akci chystáme rekonstrukci chodníku v Sedláčkově ulici na severní straně, který patří k nejhorším v centru města. V měsících červenci a srpnu začnou stavební práce na objektu Městské sauny. Cílem rekonstrukce je přiblížení se současnému trendu saunování a zařazení mezi saunové světy srovnatelné s okolní konkurencí. Vlastní práce se týkají vnitřních i venkovních prostor. Ve stávající části bude instalována nová vzduchotechnika s rekuperační jednotkou, dojde k rozšíření odpočinkových zón, vybuduje se klidová odpočívárna a celý interiér projde modernizací. Ve venkovním prostoru bude vybudována nová sauna s kapacitou dvaceti osob, která bude mít k dispozici i nově vybudované sprchové zázemí v části stávající kotelny. Dále budou provedeny i přípravné práce pro využití druhé, v současné době nevyužívané zahrady pro plánované rozšíření saunových služeb pro návštěvníky. Věříme, že plánovaná rekonstrukce proběhne bez závažných komplikací a do příští sezony vás Městská sauna přivítá v novém a příjemném prostředí. Sauna je od uzavřena. Otevřena by měla být od str. 6 červen 2015

7 Obecní dům Stankovského 1650 (vchod z ulice Rybářské) Čelákovice tel.: Den BESIPu l Radek Fedaček, velitel MP Dne se u 26. pluku velení, řízení a průzkumu Armády ČR, uskutečnil Den bezpečnosti silničního provozu. Na tuto akci jsme byli přizváni armádou jako jedna ze složek podílející se na zásazích integrovaného záchranného systému (IZS), abychom mohli prezentovat svou práci i jinak než kontrolou parkování, rychlosti, cyklistů, pejskařů Akce byla organizována pro žáky 8. a 9. tříd ze Staré Boleslavi, pro pracovníky AČR, jejich rodinné příslušníky a pro další osoby, které mají vztah k IZS. Celý program akce byl zaměřen právě na bezpečnost v silničním provozu, a tak se zde předváděly zákroky a vybavení hasičů, zdravotnické služby, Vojenské policie, Městské policie Čelákovice, Letecké záchranné služby Plzeň-Líně a dalších složek. Celá akce proběhla pod záštitou 26. pluku velení, řízení a průzkumu AČR a Auto Škoda, a. s., Mladá Boleslav, Výzkumu dopravní bezpečnosti. Nejdříve byly provedeny statické ukázky vybavení zainteresovaných složek, přičemž byl prováděn moderovaný komentář k jednotlivým složkám a jejich práci. Poté byla provedena dynamická ukázka simulovaného zákroku těchto složek u dopravní nehody, kdy se ke slovu dostala technika hasičů, záchranářů, zákrok městské policie proti osobě napadající záchranáře a pomyslnou třešničkou na dortu byl přílet záchranářského vrtulníku s transportem raněného v podvěsu. Poté se vrtulník vrátil zpět na plochu kasáren a byla umožněná jeho prohlídka s komentářem pracovníků letecké záchranné služby. Celý program byl oceněn dlouhým potleskem diváků i účastníků. Pacifikace osoby narušující zákrok záchranářů hlídkou Městské policie. Foto: archiv Armády ČR l Miloš Sekyra, místostarosta I, Petr Studnička, místostarosta II Rakouská severozápadní dráha (ÖNW) získala v roce 1870 koncesi ke stavbě spojovací tratě z Lysé nad Labem do Prahy a o tři roky později byl zahájen provoz vlaků mezi Prahou, Čelákovicemi a Nymburkem. V letech byla trať 231 v úseku Praha-Vysočany Lysá nad Labem zdvoukolejněna a v roce 1976 byla tato část elektrifikována. Další významná investiční akce je skryta pod názvem Optimalizace železniční trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, která je rozdělena do několika celků. V uplynulých letech proběhla modernizace zabezpečovacího zařízení. Nyní jsou nejdále přípravy peronizace železniční stanice v Čelákovicích. Díky výstavbě nástupišť se zlepší nástup a výstup cestujících do/z vlaků. Všechny rekonstruované objekty budou mít předepsanou výšku nástupištní hrany 550 mm nad temenem přilehlé kolejnice. V Čelákovicích vzniknou dvě nástupiště jedno ostrovní pro směr Praha/ Lysá nad Labem a jedno vnější u budovy pro směr Brandýs nad Labem. Ostrovní nástupiště bude posunuto směrem na sever s dvěma podchody (Kollárova Mochovská, nádražní budova Kozovazská). Přístup na obě nástupiště předpokládá bezbariérové řešení s výtahy a plošinami. Radní města jsou si vědomi výrazného vlivu této investiční akce na další rozvoj města. Na své schůzi 21. dubna Rada města projednala na žádost investora akce, kterým je SŽDC Praha, souhlas s projektovou dokumentací pro stavební povolení. Zástupci investora a zpracovatele projektu SUDOP Praha prezentovali l Petr Studnička, místostarosta II ZPRÁVY Z RADNICE Připravuje se peronizace železniční stanice Čelákovice Ilustrační vizualizace. Zdroj: SŽDC projekt členům komise pro rozvoj města dne 8. dubna. Rada města vyslovila souhlas pro 1. část 2. stavby Optimalizace železniční trati a poukázala na několik odlišností od původní schválené projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí. Město například požaduje realizaci schodiště do prostoru budoucí obytné zóny, rozšíření obou podchodů na 4 metry či nesouhlasí s nerealizací opravy, případně zrušením schodiště, které je umístěno u mostu přes ulici U Podjezdu. Dává však přednost řešení chodníku se zábradlím podél oplocení stavebnin v ulici U Podjezdu s návazností na horní podestu nyní navrženého schodiště. Výstavba nástupišť by měla být zahájena na podzim roku 2016 po skončení výluky železniční trati mezi Prahou-Běchovicemi a Úvaly, kvůli které jezdí nyní přes Čelákovice odklonem více než padesát dálkových vlaků denně. ZASTÁVKA ČELÁKOVICE-JIŘINA V dopravní špičce bude obsluhována v přibližně dvacetiminutovém intervalu Rada Středočeského kraje schválila dne 20. dubna navýšení rozsahu železniční dopravy od platnosti nového jízdního řádu pro rok 2016, tedy od 13. prosince 2015, a vyhověla tak připomínkám měst Čelákovice a Lysá nad Labem. K navýšení rozsahu dopravy dochází z důvodu kapacitních problémů nebo tam, kde se cestující potýkají s nedostatečnou nabídkou spojů. K posílení dopravy dojde především v ranní a odpolední dopravní špičce a finanční kompenzace dosáhne 19 milionů korun za rok. Na trati 231 budou posíleny v ranní špičce spoje zdvojením souprav řady 471, které jsou nyní přetíženy při příjezdu do Prahy až na 157 % kapacity. Během odpolední špičky, kdy dochází k přeplnění vlaků, budou prodlouženy čtyři páry spojů z Čelákovic až do Lysé nad Labem v období mezi a hod., které nyní jezdí mezi Prahou-hl. n. a Čelákovicemi. Od prosince tak bude zastávka Čelákovice-Jiřina obsluhována v ranní a odpolední špičce pracovních dnů díky posilovým spojům v přibližně dvacetiminutovém intervalu. K dalšímu posílení dopravy dojde na tratích Praha Český Brod, Praha Řevnice a Praha Vrané nad Vltavou Davle. Foto: ROPID str. 7

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Náměstí Svobody. Březen 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

Náměstí Svobody. Březen 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Březen 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Místostarostové Frýdku-Místku Petr Rafaj (vlevo) a Eva Richtrová a starosta města Zdeněk Stolař na únorovém zasedání zastupitelstva města.

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz DUBEN 2010 Informace k pořizování, projednávání a schvalování územního

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 70. schůze rady města se konala 25. července Radní schválili: " žádost velitele PS Přelouč o povolení výcviku jednotky HZS PaK,

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Město zná své osobnosti za rok 2014. Ze společnosti Ukliďmě Pošembeří!

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Město zná své osobnosti za rok 2014. Ze společnosti Ukliďmě Pošembeří! Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Město zná své osobnosti za rok 2014 Ze společnosti Ukliďmě Pošembeří! Ze společnosti Masopust opět po roce prošel centrem města Ze

Více

ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka

ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 vyšlo 24. 6. 2015 www.tisnov.cz Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka Foto: Michal Beneš HAPPENING ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL BYL SOUČÁSTÍ

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje M A G A Z Í N zlín 7 â E R V E N E C 2 0 0 9 R O â N Í K X V Stavba roku 2008 Zlínského kraje VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro mne i tak trochu vzácnou příležitost vás

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Radniční listy 3 / 2015. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce. Titulní foto Robert Mročka

Radniční listy 3 / 2015. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce. Titulní foto Robert Mročka Radniční listy 3 / 2015 Měsíčník občanů statutárního města Olomouce AFO a Pevnost poznání: duben ve znamení vědy Zoo chystá další část safari str. 4 Opravy silnic přinesou řadu uzavírek str. 11 13 Na sídlišti

Více