Bibliobox v čelákovické knihovně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bibliobox v čelákovické knihovně"

Transkript

1 měsíčník - červen zdarma V sobotu 23. května 2015 žily Sady 17. listopadu uměním. Konal se zde další ročník alternativního multižánrového festivalu ČelArt. Své nadání zde předvedli známí i neznámí, zkušení i začínající tvořiví lidé. Divadlo, improvizace, workshopy, koncerty, výstavy, graffiti Taneční vystoupení zachytila fotografka Jana Vondráčková, s jejíž tvorbou se můžete seznámit např. v Galerii na schodech v budově radnice. Nový pomocník EDA návratový box na knihy, tzv. bibliobox, Městské knihovny. Foto: -dv- Bibliobox v čelákovické knihovně l Soňa Husáriková, ředitelka knihovny Na čtenáře knihovny čeká u jejího vchodu nový pomocník návratový box na knihy, tzv. bibliobox. Umožňuje čtenářům vracet půjčené knihy a časopisy s ohledem na jejich časové možnosti mimo provozní dobu knihovny. Výpůjční lhůta u zbývajících nevrácených dokumentů se automaticky neprodlužuje. Pravidla pro používání biblioboxu najdete v knihovně a na jejím webu. Slavnostní zahájení provozu biblioboxu proběhlo v úterý 12. května 2015 za účastí Zdeňka Štefka, radního pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje, Josefa Pátka, starosty města, Petra Studničky, místostarosty II, a zastupitelů města Petra Bařiny, Vladimíra Duníka a Jindry Chourové. Pořízení biblioboxu je spolufinancováno městem Čelákovice a poskytnutím účelové dotace Středočeského kraje. Fotbalové turnaje v červnu... SK Union Čelákovice pořádá v sobotu 13. června unikátní fotbalový dvojzápas, kdy se střetnou výběry fotbalových novinářů s ligovými rozhodčími a bývalí fotbaloví reprezentanti s osobnostmi českého sportu a kumštu. V sobotu 27. června pak druhý ročník letního mezinárodního turnaje ligových týmů. Uzavírka na silnici II/ Muzejní noc 20. června... Připravený program dalšího ročníku čelákovické Muzejní noci a Svatojánské divadelní pouti je výsledkem spolupráce místních organizací a spolků, zejména pak Městského muzea, Základní umělecké školy Jana Zacha, Městské knihovny, Husova sboru, Římskokatolické farnosti, Spolku pro varhanní hudbu, Spolku přátel čelákovického muzea, Junáka českého skautu. Florbalová Orka slaví 20 let... Václav Dragoun a Martin Bajer seznamují se vznikem Orky, s její legendární sezonou, se současností, budoucností a červnovými oslavami. str. 3 str. 5 str. 19 str. 28

2 ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE Milé čtenářky, milí čtenáři, začal měsíc červen a je před námi začátek léta a období dovolených. V pořadí šestý měsíc roku je náročný ve školství. Rekapitulují se výsledky maturitních zkoušek, konají se absolutoria na vyšších odborných školách a státní závěrečné zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách. Žákům základních a středních škol končí školní rok a studenti vysokých škol se těší na konec roku akademického. úvodník Na konci června obdrží žáci v základních školách vysvědčení a ti v posledních ročnících se rozloučí se svými školami, s vedením, pedagogickým sborem i svými spolužáky. Deváťáci po opuštění škol postoupí výš. Žáci ale nejen odchází, ale i přichází. Prvňáčky budou v září s radostí očekávat jejich třídní učitelé. Chtěl bych poděkovat všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za jejich práci ve školním roce 2014/2015 a přeji všem zaslouženou dovolenou během letních prázdnin. V období letních měsíců budou zahájeny demoliční práce v ulici J. A. Komenského, aby byl připraven prostor pro výstavbu nové Mateřské školy Sluníčko. Intenzivní práce budou probíhat na zateplení objektu Mateřské školy Mateřídouška v ulici Rumunské, kde bude zmodernizována i varna. V základních školách byly ustaveny školské rady v novém složení, které budou pracovat v tříletém funkčním období. Velmi mne těší zájem uchazečů o Základní uměleckou školu Jana Zacha i Městský dům dětí a mládeže. Červen bude v Čelákovicích bohatý i na kulturní a sportovní akce. V sobotu 13. června se uskuteční fotbalový dvojzápas týmu Pavla Nedvěda proti Pivrncově jedenátce, o týden později se uskuteční Muzejní noc a 5. setkání rodáků a přátel Sedlčánek a Císařské Kuchyně. Prázdniny zahájí na program bohatá poslední červnová sobota. Konat se bude 4. ročník akce Setkání na náměstí a SK Union Čelákovice pořádá 2. ročník letního mezinárodního turnaje ligových týmů o Ministerský pohár, jehož spolupořadatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na všechny akce jste srdečně zváni! místostarosta II Cyklisté! Zvyšte šanci najít odcizené kolo! Město Čelákovice je partnerem CEREK (centrálního registru kol). S dotazy se obracejte na Městskou policii nebo přímo na KATALOG místních podniků, firem, podnikatelů, služeb apod. Aplikace s názvem KATALOG FIREM, která je součástí webových stránek města (pod oddílem Organizace/služby), nabízí zdarma místním podnikům a podnikatelům dát o sobě vědět. Žádáme proto všechny ty, kteří sídlí v našem městě či zde poskytují služby, aby využili této možnosti a vyplněním on-line formuláře se do katalogu ZDARMA zaregistrovali. informace l VODNÉ a STOČNÉ pro rok 2015 v Čelákovicích: vodné = 42,29 Kč/m 3 bez DPH stočné = 30,82 Kč/m 3 bez DPH celkem 73,11 Kč/m 3 bez DPH celkem 84,08 Kč/m 3 vč. DPH (rok 2014: vodné 40,55 Kč/m 3 bez DPH, stočné 30,53 Kč/ m 3 bez DPH, tj. celkem 71,08 Kč/m 3 bez DPH, 81,74 Kč/ m 3 vč. DPH, rok 2013: vodné 37,84 Kč/m 3 bez DPH, stočné 27,57 Kč/m 3 bez DPH, tj. celkem 65,41 Kč/m 3 bez DPH, 75,22 Kč/m 3 vč. DPH) Farní charita Neratovice U Závor 1458, Neratovice tel.: , fax: Kalendář akcí na webu města Na titulní stránce webových stránek města Čelákovic je Kalendář akcí ve městě, který informuje o akcích, jež aktuálně ve městě probíhají. Pro zveřejnění svých akcí v tomto kalendáři můžete zaslat informace na nebo se zaregistrovat na stránkách města a poté si akce sami přidávat a popřípadě i editovat. SMS INFOKANÁL Informace zdarma přímo do vašeho telefonu. Služba města Čelákovic umožňuje upozornit na krizové situace, náhlé události apod. Registrujte se zasláním SMS na číslo: (zpoplatněno jako běžná SMS) Formát zprávy pro registrování: IK CELAK REGISTRUJ (pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ) POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány! Je důležité dodržet formát zasílané SMS, jinak nedojde k přihlášení nebo odhlášení. Odpady v roce 2015 l Dana Richterová, odbor finanční a plánovací Na základě Obecně závazné vyhlášky E 4/2014 města Čelákovic o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je v letošním roce výše poplatku za komunální odpad 516 Kč za osobu a rok. Splatnost poplatku je jako každý rok do 30. června. Na přelomu května a června byla zahájena distribuce složenek, které jsou vytvořeny jako předpis. Plátci za domácnost si tak mohou zkontrolovat, za které osoby poplatek hradí. Složenky lze uhradit buď přímo na poště, v hotovosti na pokladně MěÚ, anebo bezhotovostně převodem ze svého bankovního účtu. Připomínáme, že u bezhotovostní platby je nutné uvést variabilní i specifický symbol, aby došlo ke správnému spárování platby při elektronickém přenosu dat. Kde: Čelákovice, náměstí 5. května Kdy: každou sobotu od 7.30 do hod. Web: Kontakt na organizátory: tel.: , Reklamace roznosu Zpravodaje Vážení čtenáři, protože redakční rada zachytila stížnosti na roznos našeho periodika (zajišťuje za úplatu Česká pošta, s. p., pobočka Čelákovice), zveřejňujeme, jak je možné reklamaci na roznos uplatnit. Nejlépe zaslat co nejdříve em na adresu, kam nebyl Zpravodaj dodán. Redakce bude mít jasnou představu o rozsahu stížností a zároveň je předá zodpovědné osobě, která zajistí nápravu. Děkujeme za pochopení. ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 37 (rok 2015), číslo 6. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, IČ , DIČ CZ , v nákladu kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice, Dagmar Vitáčková redakce, tel.: , fax: , Redakční rada: Petr Studnička předseda, Adéla Dvořáková, Radovan Havránek, Richard Nejman, Jana Poklopová, Martin Rych, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, není-li na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf oddíl Informace, sekce Zpravodaj. Tiskne: CALAMARUS, s. r. o., Pod Táborem 54/10, Praha 9, IČ: , Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky MK ČR E Vyšlo dne v Čelákovicích. POZOR! Uzávěrka pro číslo 7/2015 je str. 2 červen 2015

3 ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE Sváteční den k 70. výročí ukončení II. světové války V pátek 8. května 2015 v dopoledních hodinách uctili zástupci města památku obětí II. světové války položením květin u městských pomníků (2). Odpoledne byl zahájen sváteční program pietním aktem u Pomníku padlých na náměstí 5. května (3), pokračoval promenádním koncertem Hasičské dechové hudby z Lysé nad Labem, vystoupením mažoretek z Kosmonos (1) a otevřením Galerie na schodech v budově radnice. První vystavující je Jana Vondráčková, která představuje své fotografie Čelákovic. Foto: -dv- Prvenství v soutěži radničních periodik získal náš Zpravodaj l Petr Studnička, předseda redakční rady Zpravodaje Internetový magazín m-region.cz, Deník ze skupiny Vltava-Labe-Press, Knihovna Eduarda Petišky a Státní oblastní archiv v Praze vyhlásily v únoru letošního roku soutěž Radniční zpravodaj ve dvou kategoriích měsíčníky a občasníky. Město Čelákovice nominovalo do soutěže Zpravodaj města Čelákovic 4. března Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo 21. května v Centru volného času v Měšicích u příležitosti Světového dne kulturního rozmanitosti. V kategorii měsíčníků získal prvenství čelákovický Zpravodaj, druhým nejlepším radničním měsíčníkem se stala Mělnická radnice, následovaná Životem Úval. V kategorii občasníků zvítězila Městská část Praha-Březiněves před Jenštejnem a Tišicemi. Příprava radničního periodika je velmi náročná, a proto bych rád poděkoval členům redakčních rad a jejich předsedům, kteří se v uplynulém období na vydávání Zpravodaje podíleli. Mé uznání patří i redaktorce Zpravodaje, protože její práce je velmi náročná a stojí mnoho sil i nervů. A samozřejmě poděkování patří všem přispěvatelům, bez kterých by nemohl Zpravodaj každý měsíc vycházet. Zástupci obce Tišice, městské části Praha-Březiněves, města Čelákovic a obce Jenštejn na předávání cen v soutěži Radniční zpravodaj roku 2014 dne 21. května 2015 v Měšicích. Foto: Ilona Bervicová Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek předával v roce 2014 Ministerský pohár Pavlu Fořtovi, kapitánovi vítězného Slovanu Bratislava, který bude svoje loňské prvenství obhajovat i na letošním ročníku v sobotu 27. června v Čelákovicích na stadionu U Hájku. Foto: Jan Tauber MINISTERSKÝ POHÁR PROGRAM dne : 9.45 hod. Slavia Praha Slovan Bratislava hod. FK Jablonec Zbrojovka Brno hod. Utkání o třetí místo hod. Finále Ministerského poháru 2015 l Milan Šikl SK Union Čelákovice pořádá v sobotu 27. června 2015 na stadionu U Hájku druhý ročník letního mezinárodního turnaje ligových týmů o Ministerský pohár, který navazuje na předchozích deset úspěšných ročníků Poháru starosty města Čelákovic. Letošního turnaje, který je tradičně nejkvalitněji obsazenou fotbalovou akcí tohoto druhu v České republice, se zúčastní obhájce loňského prvenství Slovan Bratislava, dále pak Slavia Praha, FK Jablonec a Zbrojovka Brno. Příznivci nejpopulárnějšího sportu, kteří se do Čelákovic každoročně sjíždějí ve velkém počtu ze širokého okolí včetně hlavního města Prahy, se tak mohou znovu těšit na špičkové ligové týmy z Česka i Slovenska. Spolupořadatelem tradičního letního turnaje je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. l Milan Šikl NEDVĚDOVA XI versus PIVRNCOVA XI V sobotu 13. června 2015 se uskuteční na stadionu SK Union Čelákovice U Hájku unikátní fotbalový dvojzápas. Od 15 hod. se střetnou výběry fotbalových novinářů a ligových rozhodčích, arbitrem předzápasu bude nejlepší český sudí Pavel Královec. Od hod. pak začne atraktivní exhibiční duel NEDVĚDOVA XI vers. PIVRN- COVA XI. V týmu nejlepšího fotbalisty Evropy za rok 2003 Pavla Nedvěda nastoupí jeho bývalí reprezentační spoluhráči Karel Poborský, Pavel Kuka, Vratislav Lokvenc, Jiří Novotný, Marek Jankulovski, Tomáš Ujfaluši, Zdeněk Grygera, David Jarolím, Libor Sionko, Jan Polák a další. Po pátečním utkání na Islandu mohou dorazit do Čelákovic i fotbalisté ze současného českého národního týmu. Jeho soupeř, populární kreslíř Petr Urban, naopak bude sázet kromě fotbalistů i na osobnosti českého sportu a kumštu. I proto se v něm objeví také televizní hráči z kultovního seriálu Okresní přebor. Výtěžek z této akce bude věnován Nadaci fotbalových internacionálů pro reprezentanty, kteří se ocitli po skončení kariéry v sociálně-ekonomických problémech. Šek převezme předseda dozorčí rady Nadace fotbalových internacionálů, mistr Evropy z Bělehradu 1976, Antonín Panenka. Součástí fotbalového odpoledne v Čelákovicích, které pořádá SK Union, bude i bohatý doprovodný program přímo na hrací ploše, kde se divákům představí v roli hostů Martina Sáblíková, Dominik Hašek, Roman Šeberle, Lukáš Bauer a další, se kterými budou hovořit moderátoři Libor Bouček a Jan Žíla. V přestávkách mezi utkáními i jejich poločasy se uskuteční autogramiády aktérů a hostů. str. 3

4 ZPRÁVY Z RADNICE l -dv- o cem jednali zastupitelé mesta Neinvestiční dotace města Zastupitelstvo schválilo rozdělení dotací z rozpočtu města Čelákovic do oblasti výchovy, vzdělávání, kultury, sportu, sociálních, občanských a dalších volnočasových aktivit v řádném dotačním řízení 2015 včetně příslušných veřejnoprávních smluv. Podpora sportovních subjektů: AVZO TSČ ČR ZO Čelákovice/modeláři Kč Basketbal Čelákovice, o. s Kč 1. čelákovický klub potápěčů a vodáků Kč FBK Čelákovice, o. s Kč o. s. Aerobik Studio Čelákovice Kč ORKA florbal Kč SK karate Dragon Čelákovice, s. p Kč SK UNION Čelákovice Kč Tenisový klub Čelákovice, spolek Kč TJ Spartak Čelákovice Kč Volejbalový sportovní club Čelákovice Kč Podpora spolků: AKTRA.cz, z. s Kč Český rybářský svaz, MO Čelákovice Kč Český svaz chovatelů ZO Čelákovice Kč Domeček Ve Skále, o. s Kč Junák český skaut, středisko Čelákovice Kč Klub kaktusářů Čelákovice Kč Klub přátel Jana Zacha, o. s Kč Klub železničních cestovatelů Kč Labská stezka, o. s Kč Mateřské centrum Čelákovice Kč Občanské sdružení míčových kouzelníků Kč o. s. Sojka-spolek mladých Kč Rodinné centrum ROUTA, o. s Kč Sbor dobrovolných hasičů Kč Sdružení houbařů Čelákovice Kč Sdružení včelařů Čelákovice Kč Skaláci Kč Spolek pro varhanní hudbu, o. s Kč Spolek přátel čelákovického muzea Kč ZO Českého zahrádkářského svazu Čel Kč Dlouhá cesta Kč Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice Kč Opři se, o. s Kč Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, oblastní organizace Praha-východ Kč Svaz nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Praha-východ Kč Podpora ostatních aktivit: Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského Kč Náboženská obec CČSH v Čelákovicích Kč Sbor Církve bratrské v Čelákovicích Kč Robert Kubíček, Čelákovice (fyzická osoba) Kč Jana Šindelářová, Čelákovice (fyzická osoba) Kč Tereza Šťastná, Čelákovice (OSVČ) Kč RIAFILM-Jan Žáček, Praha 4 (OSVČ) Kč Dále veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace: Farní charitě Neratovice Kč o. s. Respondeo, Nymburk Kč o. s. Semiramis, Nymburk Kč Dále ZM konstatovalo, že s ohledem na změnu legislativy musí být upraveny podmínky pro poskytování dotací v oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit pro rok Nová příspěvková organizace města Zastupitelstvo zřídilo ke dni novou příspěvkovou organizaci s názvem Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, a schválilo její zřizovací listinu. Zateplení MŠ Rumunská V návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem ŽP ČR schválili zastupitelé uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu ŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí až do výše ,70 Kč na akci Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Čelákovice mezi Státním fondem životního prostředí ČR jako poskytovatelem a městem Čelákovice jako příjemcem. MAS Střední Polabí Zastupitelé se seznámili s přehledem činnosti výboru Místní akční skupiny (MAS) Střední Polabí, ukončili pověření zastupitele Miloše Choury k zastupování v MAS Střední Polabí a nově jím pověřili starostu města. Výběr z usnesení ZM č. 4/2015 ze dne 29. dubna o cem jednali radní mesta Příjezd k lávce Rada města uložila tajemníkovi Městského úřadu zadat zpracování projektové dokumentace příjezdové komunikace k lávce přes Labe. Zkvalitnění mobilního signálu RM projednala petici, v níž občané žádají vedení města, aby zahájilo jednání s mobilními operátory působícími na území města za účelem zkvalitnění mobilního signálu, zejména v lokalitách Sedlčánky a Císařská Kuchyně, a pověřila starostu města, aby jménem města Čelákovic oslovil všechny tři mobilní operátory, kteří na území města působí, a požádal je o prověření jejich technických možností pro nápravu v poskytované kvalitě signálu. Sportovní hala U Učiliště RM schválila dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Čelákovice jako pronajímatelem sportovní haly (budovy č. p. 1683) a Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm TOS Čelákovice, s. r. o., Čelákovice, jako nájemcem, kterým ukončuje ke dni smluvní vztahy. Nová mateřská škola Radní schválili pro nosné konstrukce stavby Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích ocelový montovaný systém. Bezbariérovost Kulturního domu Rada města schválila zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Čelákovice, mobilita Kulturní dům, odstranění bariér a uložila tajemníkovi Městského úřadu zajistit zahájení zadávacího řízení na plnění této veřejné zakázky. Zastupitelstvo on-line Radní schválili vypsání výzvy s názvem Zajištění AV techniky a on-line přenosů Zastupitelstva města za předpokládanou částku Kč bez DPH za 48 měsíců a uložili tajemníkovi Městského úřadu zajistit zahájení tohoto výběrového řízení. Výběr z usnesení RM č /2015. pozvánka NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA středa od hod. v Kulturním domě Aktuální program ZM bude zveřejněn týden před zasedáním na úřední desce města a na webových stránkách města. FARMÁŘSKÉ TRHY: Záměr na pronájem části náměstí l Lucie Nešněrová, odbor hospodářský Rada města schválila záměr na pronájem části revitalizovaného náměstí za účelem konání sobotních farmářských trhů. Upřesnění podmínek pronájmu: část pozemku p. č. 3201/1 ostatní plocha/ ostatní komunikace, o výměře m 2, z celkové výměry m 2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice; na dobu neurčitou; za minimální cenu Kč/čtvrtletí; s dodržením následujícího: nájemce bude provozovatelem farmářských trhů; provoz trhů bude na náklady nájemce; termín konání farmářských trhů sobota; nájemce bude vybrán podle výše nabídnutého nájemného; nájemce bude akceptovat znění nájemní smlouvy města. Záměr v plném znění spolu se vzorovou nájemní smlouvou je zveřejněn na úřední desce města a na Případné dotazy zodpoví Jindřich Týč, vedoucí odboru hospodářského Městského úřadu Čelákovice, tel.: , celakovice.cz. ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny v úterý od 7.30 do hod. v Čelákovicích ulice: Sokolovská.; v úterý od do hod. v Čelákovicích ulice: Přístavní. Poruchová linka str. 4 červen 2015

5 STAVBY SILNICE II/245 UL. MOCHOVSKÁ - ČELÁKOVICE UZAVŘENA E 13 E 13 B 1 B 1 l Marie Vávrová, vedoucí odboru školství, informací a kultury Počátkem roku 2015 zadalo město Čelákovice obnovu značně znehodnoceného pomníku Zdeňka Austa a Miroslava Maška, umístěného v roce 1945 u železničního mostu. Práce byla svěřena zkušenému kameníkovi Pavlu Korbelovi z obce Dřísy. Oprava originálu se zdála velmi problematická vzhledem k rozsahu poškození armatur a samotné hmoty pomníku (teraco) a také z důvodu nutného přesunu o cca 2 m z pozemku Českých drah na pozemek ve vlastnictví města. Ve shodě všech zúčastněných a po odborných konzultacích bylo rozhodnuto o zhotovení věrné kopie ze žuly středně šedé barvy (lom Vápenice). Na pomník byla osazena i nová nápisová deska a kopie odcizené hlavy Krista v kříži, odlité z umělé pryskyřice imitující kov. Žulový pomník je připevněn na betonový základ v zámrzné hloubce 80 cm na dva nerezové čepy a přilepen cementovým flexibilním lepidlem. U paty je osazena deska, sloužící k pokládání květin. Terénní úpravy, výsadbu zeleně a důležitou pomoc s mechanizací především při stěhování těla pomníku zajistily Technické služby. Vzniklo tak dílo v hodnotě 76 tis. Kč, které bude důstojnou připomínkou zmařených životů dvou mladých lidí na konci 2. světové války. Originál pomníku včetně původní nápisové desky byl deponován v Městském muzeu. ZPRÁVY Z RADNICE Obnova památníku Zdeňka Austa a Miroslava Maška U příležitosti výročí konce II. světové války, byly 8. května 2015 položeny květiny již k obnovenému pomníku Zdeňka Austa a Miroslava Maška u železničního mostu. Foto: -dv- Úplná uzavírka na silnici č. II/245 SILNICE II/245 UL. MOCHOVSKÁ - ČELÁKOVICE UZAVŘENA l Květoslava Doležalová, odbor hospodářský ČELÁKOVICE ČELÁKOVICE SILNICE II/245 UL. MOCHOVSKÁ - ČELÁKOVICE UZAVŘENA SILNICE II/245 UL. MOCHOVSKÁ ČELÁKOVICE UZAVŘENA V termínu od 8. do 19. června 2015 bude probíhat úplná uzavírka části silnice II/245 Mochovské, v úseku od křižovatky se silnicí III/2454 až po křižovatku s místní komunikací ulicí Družstevní z důvodu opravy povrchu vozovky. Objízdná trasa bude vedena po silnici III/2454 (ulicemi Masarykovou, Sedláčkovou, Jiřinskou, Rooseveltovou) a po přilehlých místních komunikacích na základě umístění přechodného dopravního značení. Za možné komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se předem omlouváme a prosíme o ohleduplnost a trpělivost. Investorem akce je Středočeský kraj a stavbu provádí a. s. STRABAG. MOCHOV SILNICE II/245 UL. MOCHOVSKÁ - ČELÁKOVICE UZAVŘENA MOCHOV 4x 4x MOCHOV E 13 MIMO VOZIDEL STAVBY MIMO VOZIDEL STAVBY MIMO DOPRAVNÍ E 13 OBSLUHY 6x MIMO VOZIDEL STAVBY 2,4 km E 13 MOCHOV MIMO VOZIDEL STAVBY ČELÁKOVICE MIMO VOZIDEL E 13 SILNICE II/245 UL. MOCHOVSKÁ - ČELÁKOVICE UZAVŘENA MIMO DOPRAVNÍ E 13 OBSLUHY SILNICE II/245 UL. MOCHOVSKÁ - ČELÁKOVICE UZAVŘENA 3x Mapa uzavírky a objízdné trasy. str. 5

6 ZPRÁVY Z RADNICE Nájezd do sídliště V Prokopě z ulice Toušeňské je uzavřen. Nájezd na parkoviště mezi sídlištěm V Prokopě a průmyslovým areálem. Trasa nové komunikace mezi sídlištěm V Prokopě a průmyslovým areálem. Foto: archiv ORM Komunikace při sídlišti V Prokopě VÝSTAVBA POKRAČUJE l Kateřina Kandlová, odbor rozvoje města Od pondělí 18. května 2015 probíhají práce na rekonstrukci ulice V Prokopě v oblasti garáží při ulici Toušeňské. Průjezd touto lokalitou je možný, avšak upozorňujeme na ztížené podmínky pohybu. V posledním květnovém týdnu byl úplně uzavřen nájezd do sídliště V Prokopě z ulice Toušeňské. Po předání staveniště byly zahájeny práce v úseku od bývalé zadní vrátnice TOS k nájezdu na ulici Stankovského. Byly provedeny bourací a zemní práce pro výstavbu komunikace a rozšíření parkovišť mezi sídlištěm a průmyslovým areálem. Nyní se v tomto úseku dokončují podkladní vrstvy pod živičný povrch komunikace a dláždění parkovišť. V druhé polovině měsíce května byly zahájeny práce na výstavbě příjezdových komunikací ke garážím při ulici Toušeňské. Jejich výstavba je dokončována. Na přelomu května a června bylo zahájeno frézování živičného povrchu stávající odbočky do sídliště V Prokopě ze silnice II/245. Navazujícími pracemi je bourání podkladních vrstev komunikace pro přípravu zemní pláně vozovky a přilehlého chodníku. V tomto období nebude umožněn nájezd do sídliště z ulice Toušeňské. Objízdná trasa bude vedena přes kruhový objezd na ulici Sokolovskou a dále ulicí Stankovského kolem bývalého zdravotního střediska. Nájezd a výjezd z garáží bude umožněn v naléhavých případech po dohodě se zástupcem zhotovitele, společnosti M SILNICE, a. s., Pardubice, panem Tadeášem Klemsou buď přímo na stavbě, nebo telefonicky v pracovních dnech mezi hod. na tel.: Za odbor rozvoje města při MěÚ Čelákovice případně podá doplňující informace Kateřina Kandlová, tel.: , Za dočasná omezení způsobená stavbou se velice omlouváme a předem děkujeme za pochopení. Společně se zhotovitelem stavby město udělá vše pro to, aby se tato omezení občanů dotkla co možná nejméně. Dle sdělení pracovníků poskytovatele finančních prostředků, Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy (ROP SČ), bude spolufinancování projektu pokryto z úspor v projektech financovaných z výzvy č. 85 pro oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Místní komunikace ROP SČ. Rekonstrukce Městské sauny l Jindřich Týč, vedoucí odboru hospodářského Obnovený chodník v ulici U Podjezdu s bezpečnějším průchodem pod viaduktem. Foto: Josef Pátek l Josef Pátek, starosta Chodník u podjezdu obnoven Dlouho odkládaná obnova chodníku v ulici U Podjezdu byla konečně provedena. Velikou zásluhu a poděkování musím poslat našim Technickým službám, protože odvedly velmi dobrou práci. Chodci, maminky s kočárky a další z lokality Za Dráhou tak mají snadnější přístup do centra města. V obnovách chodníků i nadále pokračujeme. Aktuálně se obnovují chodníky v části lokality V Prokopě, a to zejména tam, kde loni probíhala stavba vodovodu. Následovat bude chodník na konci Masarykovy ulice v úseku ulice Petra Bezruče křižovatka na Záluží, což usnadní pohyb chodců při cestě do Záluží. Po této akci chystáme rekonstrukci chodníku v Sedláčkově ulici na severní straně, který patří k nejhorším v centru města. V měsících červenci a srpnu začnou stavební práce na objektu Městské sauny. Cílem rekonstrukce je přiblížení se současnému trendu saunování a zařazení mezi saunové světy srovnatelné s okolní konkurencí. Vlastní práce se týkají vnitřních i venkovních prostor. Ve stávající části bude instalována nová vzduchotechnika s rekuperační jednotkou, dojde k rozšíření odpočinkových zón, vybuduje se klidová odpočívárna a celý interiér projde modernizací. Ve venkovním prostoru bude vybudována nová sauna s kapacitou dvaceti osob, která bude mít k dispozici i nově vybudované sprchové zázemí v části stávající kotelny. Dále budou provedeny i přípravné práce pro využití druhé, v současné době nevyužívané zahrady pro plánované rozšíření saunových služeb pro návštěvníky. Věříme, že plánovaná rekonstrukce proběhne bez závažných komplikací a do příští sezony vás Městská sauna přivítá v novém a příjemném prostředí. Sauna je od uzavřena. Otevřena by měla být od str. 6 červen 2015

7 Obecní dům Stankovského 1650 (vchod z ulice Rybářské) Čelákovice tel.: Den BESIPu l Radek Fedaček, velitel MP Dne se u 26. pluku velení, řízení a průzkumu Armády ČR, uskutečnil Den bezpečnosti silničního provozu. Na tuto akci jsme byli přizváni armádou jako jedna ze složek podílející se na zásazích integrovaného záchranného systému (IZS), abychom mohli prezentovat svou práci i jinak než kontrolou parkování, rychlosti, cyklistů, pejskařů Akce byla organizována pro žáky 8. a 9. tříd ze Staré Boleslavi, pro pracovníky AČR, jejich rodinné příslušníky a pro další osoby, které mají vztah k IZS. Celý program akce byl zaměřen právě na bezpečnost v silničním provozu, a tak se zde předváděly zákroky a vybavení hasičů, zdravotnické služby, Vojenské policie, Městské policie Čelákovice, Letecké záchranné služby Plzeň-Líně a dalších složek. Celá akce proběhla pod záštitou 26. pluku velení, řízení a průzkumu AČR a Auto Škoda, a. s., Mladá Boleslav, Výzkumu dopravní bezpečnosti. Nejdříve byly provedeny statické ukázky vybavení zainteresovaných složek, přičemž byl prováděn moderovaný komentář k jednotlivým složkám a jejich práci. Poté byla provedena dynamická ukázka simulovaného zákroku těchto složek u dopravní nehody, kdy se ke slovu dostala technika hasičů, záchranářů, zákrok městské policie proti osobě napadající záchranáře a pomyslnou třešničkou na dortu byl přílet záchranářského vrtulníku s transportem raněného v podvěsu. Poté se vrtulník vrátil zpět na plochu kasáren a byla umožněná jeho prohlídka s komentářem pracovníků letecké záchranné služby. Celý program byl oceněn dlouhým potleskem diváků i účastníků. Pacifikace osoby narušující zákrok záchranářů hlídkou Městské policie. Foto: archiv Armády ČR l Miloš Sekyra, místostarosta I, Petr Studnička, místostarosta II Rakouská severozápadní dráha (ÖNW) získala v roce 1870 koncesi ke stavbě spojovací tratě z Lysé nad Labem do Prahy a o tři roky později byl zahájen provoz vlaků mezi Prahou, Čelákovicemi a Nymburkem. V letech byla trať 231 v úseku Praha-Vysočany Lysá nad Labem zdvoukolejněna a v roce 1976 byla tato část elektrifikována. Další významná investiční akce je skryta pod názvem Optimalizace železniční trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, která je rozdělena do několika celků. V uplynulých letech proběhla modernizace zabezpečovacího zařízení. Nyní jsou nejdále přípravy peronizace železniční stanice v Čelákovicích. Díky výstavbě nástupišť se zlepší nástup a výstup cestujících do/z vlaků. Všechny rekonstruované objekty budou mít předepsanou výšku nástupištní hrany 550 mm nad temenem přilehlé kolejnice. V Čelákovicích vzniknou dvě nástupiště jedno ostrovní pro směr Praha/ Lysá nad Labem a jedno vnější u budovy pro směr Brandýs nad Labem. Ostrovní nástupiště bude posunuto směrem na sever s dvěma podchody (Kollárova Mochovská, nádražní budova Kozovazská). Přístup na obě nástupiště předpokládá bezbariérové řešení s výtahy a plošinami. Radní města jsou si vědomi výrazného vlivu této investiční akce na další rozvoj města. Na své schůzi 21. dubna Rada města projednala na žádost investora akce, kterým je SŽDC Praha, souhlas s projektovou dokumentací pro stavební povolení. Zástupci investora a zpracovatele projektu SUDOP Praha prezentovali l Petr Studnička, místostarosta II ZPRÁVY Z RADNICE Připravuje se peronizace železniční stanice Čelákovice Ilustrační vizualizace. Zdroj: SŽDC projekt členům komise pro rozvoj města dne 8. dubna. Rada města vyslovila souhlas pro 1. část 2. stavby Optimalizace železniční trati a poukázala na několik odlišností od původní schválené projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí. Město například požaduje realizaci schodiště do prostoru budoucí obytné zóny, rozšíření obou podchodů na 4 metry či nesouhlasí s nerealizací opravy, případně zrušením schodiště, které je umístěno u mostu přes ulici U Podjezdu. Dává však přednost řešení chodníku se zábradlím podél oplocení stavebnin v ulici U Podjezdu s návazností na horní podestu nyní navrženého schodiště. Výstavba nástupišť by měla být zahájena na podzim roku 2016 po skončení výluky železniční trati mezi Prahou-Běchovicemi a Úvaly, kvůli které jezdí nyní přes Čelákovice odklonem více než padesát dálkových vlaků denně. ZASTÁVKA ČELÁKOVICE-JIŘINA V dopravní špičce bude obsluhována v přibližně dvacetiminutovém intervalu Rada Středočeského kraje schválila dne 20. dubna navýšení rozsahu železniční dopravy od platnosti nového jízdního řádu pro rok 2016, tedy od 13. prosince 2015, a vyhověla tak připomínkám měst Čelákovice a Lysá nad Labem. K navýšení rozsahu dopravy dochází z důvodu kapacitních problémů nebo tam, kde se cestující potýkají s nedostatečnou nabídkou spojů. K posílení dopravy dojde především v ranní a odpolední dopravní špičce a finanční kompenzace dosáhne 19 milionů korun za rok. Na trati 231 budou posíleny v ranní špičce spoje zdvojením souprav řady 471, které jsou nyní přetíženy při příjezdu do Prahy až na 157 % kapacity. Během odpolední špičky, kdy dochází k přeplnění vlaků, budou prodlouženy čtyři páry spojů z Čelákovic až do Lysé nad Labem v období mezi a hod., které nyní jezdí mezi Prahou-hl. n. a Čelákovicemi. Od prosince tak bude zastávka Čelákovice-Jiřina obsluhována v ranní a odpolední špičce pracovních dnů díky posilovým spojům v přibližně dvacetiminutovém intervalu. K dalšímu posílení dopravy dojde na tratích Praha Český Brod, Praha Řevnice a Praha Vrané nad Vltavou Davle. Foto: ROPID str. 7

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 21.1. Chodník u MŠ 21.1.1 vzala na vědomí 1. stanovisko PČR k návrhu

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Omluveni: Ing. Petr

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek,, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Ing. Stanislav Vyhnal Neomluven 0 RM/669/36/12 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Dopis +

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. KC Kaskáda 05.11. Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A I. ukládá 1025 Ředitelce KC Kaskáda

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Výzva k podání cenové nabídky

Výzva k podání cenové nabídky Výzva k podání cenové nabídky Město Týniště nad Orlicí vyhlašuje nabídkové řízení na dodavatele stavby Oprava komunikací v Týništi nad Orlicí 1. Zadavatel : Město Týniště nad Orlicí Městský úřad v Týništi

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012 1. VODOHOSPODÁŘSKÉ INVESTICE 1.1. Intenzifikace ČOV Ve vodohospodářské oblasti je v plánu investic města prioritní akcí Intenzifikace a modernizace čistírny

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková)

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková) USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 28.7.2014 Usnesení 409/2014 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Bytové záležitosti (Ing. Vránek) 3. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Oprava schodiště

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II. Veřejná zakázka: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Místo konání : Obecní úřad Stráţkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu : 1. Rodinný dům na pozemku parc. č. 135/6 k.ú. Zličín, ul. Tylovická

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Chomutov, Dům dětí a mládeže Chomutov, Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského, Školní sportovní klub při 12. ZŠ Chomutov F L O R B A L propozice

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 12/2016 konané dne 10. května 2016

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 12/2016 konané dne 10. května 2016 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 12/2016 konané dne 10. května 2016 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický, Ing. Petr Studnička,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více