Bibliobox v čelákovické knihovně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bibliobox v čelákovické knihovně"

Transkript

1 měsíčník - červen zdarma V sobotu 23. května 2015 žily Sady 17. listopadu uměním. Konal se zde další ročník alternativního multižánrového festivalu ČelArt. Své nadání zde předvedli známí i neznámí, zkušení i začínající tvořiví lidé. Divadlo, improvizace, workshopy, koncerty, výstavy, graffiti Taneční vystoupení zachytila fotografka Jana Vondráčková, s jejíž tvorbou se můžete seznámit např. v Galerii na schodech v budově radnice. Nový pomocník EDA návratový box na knihy, tzv. bibliobox, Městské knihovny. Foto: -dv- Bibliobox v čelákovické knihovně l Soňa Husáriková, ředitelka knihovny Na čtenáře knihovny čeká u jejího vchodu nový pomocník návratový box na knihy, tzv. bibliobox. Umožňuje čtenářům vracet půjčené knihy a časopisy s ohledem na jejich časové možnosti mimo provozní dobu knihovny. Výpůjční lhůta u zbývajících nevrácených dokumentů se automaticky neprodlužuje. Pravidla pro používání biblioboxu najdete v knihovně a na jejím webu. Slavnostní zahájení provozu biblioboxu proběhlo v úterý 12. května 2015 za účastí Zdeňka Štefka, radního pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje, Josefa Pátka, starosty města, Petra Studničky, místostarosty II, a zastupitelů města Petra Bařiny, Vladimíra Duníka a Jindry Chourové. Pořízení biblioboxu je spolufinancováno městem Čelákovice a poskytnutím účelové dotace Středočeského kraje. Fotbalové turnaje v červnu... SK Union Čelákovice pořádá v sobotu 13. června unikátní fotbalový dvojzápas, kdy se střetnou výběry fotbalových novinářů s ligovými rozhodčími a bývalí fotbaloví reprezentanti s osobnostmi českého sportu a kumštu. V sobotu 27. června pak druhý ročník letního mezinárodního turnaje ligových týmů. Uzavírka na silnici II/ Muzejní noc 20. června... Připravený program dalšího ročníku čelákovické Muzejní noci a Svatojánské divadelní pouti je výsledkem spolupráce místních organizací a spolků, zejména pak Městského muzea, Základní umělecké školy Jana Zacha, Městské knihovny, Husova sboru, Římskokatolické farnosti, Spolku pro varhanní hudbu, Spolku přátel čelákovického muzea, Junáka českého skautu. Florbalová Orka slaví 20 let... Václav Dragoun a Martin Bajer seznamují se vznikem Orky, s její legendární sezonou, se současností, budoucností a červnovými oslavami. str. 3 str. 5 str. 19 str. 28

2 ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE Milé čtenářky, milí čtenáři, začal měsíc červen a je před námi začátek léta a období dovolených. V pořadí šestý měsíc roku je náročný ve školství. Rekapitulují se výsledky maturitních zkoušek, konají se absolutoria na vyšších odborných školách a státní závěrečné zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách. Žákům základních a středních škol končí školní rok a studenti vysokých škol se těší na konec roku akademického. úvodník Na konci června obdrží žáci v základních školách vysvědčení a ti v posledních ročnících se rozloučí se svými školami, s vedením, pedagogickým sborem i svými spolužáky. Deváťáci po opuštění škol postoupí výš. Žáci ale nejen odchází, ale i přichází. Prvňáčky budou v září s radostí očekávat jejich třídní učitelé. Chtěl bych poděkovat všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za jejich práci ve školním roce 2014/2015 a přeji všem zaslouženou dovolenou během letních prázdnin. V období letních měsíců budou zahájeny demoliční práce v ulici J. A. Komenského, aby byl připraven prostor pro výstavbu nové Mateřské školy Sluníčko. Intenzivní práce budou probíhat na zateplení objektu Mateřské školy Mateřídouška v ulici Rumunské, kde bude zmodernizována i varna. V základních školách byly ustaveny školské rady v novém složení, které budou pracovat v tříletém funkčním období. Velmi mne těší zájem uchazečů o Základní uměleckou školu Jana Zacha i Městský dům dětí a mládeže. Červen bude v Čelákovicích bohatý i na kulturní a sportovní akce. V sobotu 13. června se uskuteční fotbalový dvojzápas týmu Pavla Nedvěda proti Pivrncově jedenátce, o týden později se uskuteční Muzejní noc a 5. setkání rodáků a přátel Sedlčánek a Císařské Kuchyně. Prázdniny zahájí na program bohatá poslední červnová sobota. Konat se bude 4. ročník akce Setkání na náměstí a SK Union Čelákovice pořádá 2. ročník letního mezinárodního turnaje ligových týmů o Ministerský pohár, jehož spolupořadatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na všechny akce jste srdečně zváni! místostarosta II Cyklisté! Zvyšte šanci najít odcizené kolo! Město Čelákovice je partnerem CEREK (centrálního registru kol). S dotazy se obracejte na Městskou policii nebo přímo na KATALOG místních podniků, firem, podnikatelů, služeb apod. Aplikace s názvem KATALOG FIREM, která je součástí webových stránek města (pod oddílem Organizace/služby), nabízí zdarma místním podnikům a podnikatelům dát o sobě vědět. Žádáme proto všechny ty, kteří sídlí v našem městě či zde poskytují služby, aby využili této možnosti a vyplněním on-line formuláře se do katalogu ZDARMA zaregistrovali. informace l VODNÉ a STOČNÉ pro rok 2015 v Čelákovicích: vodné = 42,29 Kč/m 3 bez DPH stočné = 30,82 Kč/m 3 bez DPH celkem 73,11 Kč/m 3 bez DPH celkem 84,08 Kč/m 3 vč. DPH (rok 2014: vodné 40,55 Kč/m 3 bez DPH, stočné 30,53 Kč/ m 3 bez DPH, tj. celkem 71,08 Kč/m 3 bez DPH, 81,74 Kč/ m 3 vč. DPH, rok 2013: vodné 37,84 Kč/m 3 bez DPH, stočné 27,57 Kč/m 3 bez DPH, tj. celkem 65,41 Kč/m 3 bez DPH, 75,22 Kč/m 3 vč. DPH) Farní charita Neratovice U Závor 1458, Neratovice tel.: , fax: Kalendář akcí na webu města Na titulní stránce webových stránek města Čelákovic je Kalendář akcí ve městě, který informuje o akcích, jež aktuálně ve městě probíhají. Pro zveřejnění svých akcí v tomto kalendáři můžete zaslat informace na nebo se zaregistrovat na stránkách města a poté si akce sami přidávat a popřípadě i editovat. SMS INFOKANÁL Informace zdarma přímo do vašeho telefonu. Služba města Čelákovic umožňuje upozornit na krizové situace, náhlé události apod. Registrujte se zasláním SMS na číslo: (zpoplatněno jako běžná SMS) Formát zprávy pro registrování: IK CELAK REGISTRUJ (pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ) POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány! Je důležité dodržet formát zasílané SMS, jinak nedojde k přihlášení nebo odhlášení. Odpady v roce 2015 l Dana Richterová, odbor finanční a plánovací Na základě Obecně závazné vyhlášky E 4/2014 města Čelákovic o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je v letošním roce výše poplatku za komunální odpad 516 Kč za osobu a rok. Splatnost poplatku je jako každý rok do 30. června. Na přelomu května a června byla zahájena distribuce složenek, které jsou vytvořeny jako předpis. Plátci za domácnost si tak mohou zkontrolovat, za které osoby poplatek hradí. Složenky lze uhradit buď přímo na poště, v hotovosti na pokladně MěÚ, anebo bezhotovostně převodem ze svého bankovního účtu. Připomínáme, že u bezhotovostní platby je nutné uvést variabilní i specifický symbol, aby došlo ke správnému spárování platby při elektronickém přenosu dat. Kde: Čelákovice, náměstí 5. května Kdy: každou sobotu od 7.30 do hod. Web: Kontakt na organizátory: tel.: , Reklamace roznosu Zpravodaje Vážení čtenáři, protože redakční rada zachytila stížnosti na roznos našeho periodika (zajišťuje za úplatu Česká pošta, s. p., pobočka Čelákovice), zveřejňujeme, jak je možné reklamaci na roznos uplatnit. Nejlépe zaslat co nejdříve em na adresu, kam nebyl Zpravodaj dodán. Redakce bude mít jasnou představu o rozsahu stížností a zároveň je předá zodpovědné osobě, která zajistí nápravu. Děkujeme za pochopení. ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 37 (rok 2015), číslo 6. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, IČ , DIČ CZ , v nákladu kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice, Dagmar Vitáčková redakce, tel.: , fax: , Redakční rada: Petr Studnička předseda, Adéla Dvořáková, Radovan Havránek, Richard Nejman, Jana Poklopová, Martin Rych, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, není-li na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf oddíl Informace, sekce Zpravodaj. Tiskne: CALAMARUS, s. r. o., Pod Táborem 54/10, Praha 9, IČ: , Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky MK ČR E Vyšlo dne v Čelákovicích. POZOR! Uzávěrka pro číslo 7/2015 je str. 2 červen 2015

3 ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE Sváteční den k 70. výročí ukončení II. světové války V pátek 8. května 2015 v dopoledních hodinách uctili zástupci města památku obětí II. světové války položením květin u městských pomníků (2). Odpoledne byl zahájen sváteční program pietním aktem u Pomníku padlých na náměstí 5. května (3), pokračoval promenádním koncertem Hasičské dechové hudby z Lysé nad Labem, vystoupením mažoretek z Kosmonos (1) a otevřením Galerie na schodech v budově radnice. První vystavující je Jana Vondráčková, která představuje své fotografie Čelákovic. Foto: -dv- Prvenství v soutěži radničních periodik získal náš Zpravodaj l Petr Studnička, předseda redakční rady Zpravodaje Internetový magazín m-region.cz, Deník ze skupiny Vltava-Labe-Press, Knihovna Eduarda Petišky a Státní oblastní archiv v Praze vyhlásily v únoru letošního roku soutěž Radniční zpravodaj ve dvou kategoriích měsíčníky a občasníky. Město Čelákovice nominovalo do soutěže Zpravodaj města Čelákovic 4. března Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo 21. května v Centru volného času v Měšicích u příležitosti Světového dne kulturního rozmanitosti. V kategorii měsíčníků získal prvenství čelákovický Zpravodaj, druhým nejlepším radničním měsíčníkem se stala Mělnická radnice, následovaná Životem Úval. V kategorii občasníků zvítězila Městská část Praha-Březiněves před Jenštejnem a Tišicemi. Příprava radničního periodika je velmi náročná, a proto bych rád poděkoval členům redakčních rad a jejich předsedům, kteří se v uplynulém období na vydávání Zpravodaje podíleli. Mé uznání patří i redaktorce Zpravodaje, protože její práce je velmi náročná a stojí mnoho sil i nervů. A samozřejmě poděkování patří všem přispěvatelům, bez kterých by nemohl Zpravodaj každý měsíc vycházet. Zástupci obce Tišice, městské části Praha-Březiněves, města Čelákovic a obce Jenštejn na předávání cen v soutěži Radniční zpravodaj roku 2014 dne 21. května 2015 v Měšicích. Foto: Ilona Bervicová Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek předával v roce 2014 Ministerský pohár Pavlu Fořtovi, kapitánovi vítězného Slovanu Bratislava, který bude svoje loňské prvenství obhajovat i na letošním ročníku v sobotu 27. června v Čelákovicích na stadionu U Hájku. Foto: Jan Tauber MINISTERSKÝ POHÁR PROGRAM dne : 9.45 hod. Slavia Praha Slovan Bratislava hod. FK Jablonec Zbrojovka Brno hod. Utkání o třetí místo hod. Finále Ministerského poháru 2015 l Milan Šikl SK Union Čelákovice pořádá v sobotu 27. června 2015 na stadionu U Hájku druhý ročník letního mezinárodního turnaje ligových týmů o Ministerský pohár, který navazuje na předchozích deset úspěšných ročníků Poháru starosty města Čelákovic. Letošního turnaje, který je tradičně nejkvalitněji obsazenou fotbalovou akcí tohoto druhu v České republice, se zúčastní obhájce loňského prvenství Slovan Bratislava, dále pak Slavia Praha, FK Jablonec a Zbrojovka Brno. Příznivci nejpopulárnějšího sportu, kteří se do Čelákovic každoročně sjíždějí ve velkém počtu ze širokého okolí včetně hlavního města Prahy, se tak mohou znovu těšit na špičkové ligové týmy z Česka i Slovenska. Spolupořadatelem tradičního letního turnaje je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. l Milan Šikl NEDVĚDOVA XI versus PIVRNCOVA XI V sobotu 13. června 2015 se uskuteční na stadionu SK Union Čelákovice U Hájku unikátní fotbalový dvojzápas. Od 15 hod. se střetnou výběry fotbalových novinářů a ligových rozhodčích, arbitrem předzápasu bude nejlepší český sudí Pavel Královec. Od hod. pak začne atraktivní exhibiční duel NEDVĚDOVA XI vers. PIVRN- COVA XI. V týmu nejlepšího fotbalisty Evropy za rok 2003 Pavla Nedvěda nastoupí jeho bývalí reprezentační spoluhráči Karel Poborský, Pavel Kuka, Vratislav Lokvenc, Jiří Novotný, Marek Jankulovski, Tomáš Ujfaluši, Zdeněk Grygera, David Jarolím, Libor Sionko, Jan Polák a další. Po pátečním utkání na Islandu mohou dorazit do Čelákovic i fotbalisté ze současného českého národního týmu. Jeho soupeř, populární kreslíř Petr Urban, naopak bude sázet kromě fotbalistů i na osobnosti českého sportu a kumštu. I proto se v něm objeví také televizní hráči z kultovního seriálu Okresní přebor. Výtěžek z této akce bude věnován Nadaci fotbalových internacionálů pro reprezentanty, kteří se ocitli po skončení kariéry v sociálně-ekonomických problémech. Šek převezme předseda dozorčí rady Nadace fotbalových internacionálů, mistr Evropy z Bělehradu 1976, Antonín Panenka. Součástí fotbalového odpoledne v Čelákovicích, které pořádá SK Union, bude i bohatý doprovodný program přímo na hrací ploše, kde se divákům představí v roli hostů Martina Sáblíková, Dominik Hašek, Roman Šeberle, Lukáš Bauer a další, se kterými budou hovořit moderátoři Libor Bouček a Jan Žíla. V přestávkách mezi utkáními i jejich poločasy se uskuteční autogramiády aktérů a hostů. str. 3

4 ZPRÁVY Z RADNICE l -dv- o cem jednali zastupitelé mesta Neinvestiční dotace města Zastupitelstvo schválilo rozdělení dotací z rozpočtu města Čelákovic do oblasti výchovy, vzdělávání, kultury, sportu, sociálních, občanských a dalších volnočasových aktivit v řádném dotačním řízení 2015 včetně příslušných veřejnoprávních smluv. Podpora sportovních subjektů: AVZO TSČ ČR ZO Čelákovice/modeláři Kč Basketbal Čelákovice, o. s Kč 1. čelákovický klub potápěčů a vodáků Kč FBK Čelákovice, o. s Kč o. s. Aerobik Studio Čelákovice Kč ORKA florbal Kč SK karate Dragon Čelákovice, s. p Kč SK UNION Čelákovice Kč Tenisový klub Čelákovice, spolek Kč TJ Spartak Čelákovice Kč Volejbalový sportovní club Čelákovice Kč Podpora spolků: AKTRA.cz, z. s Kč Český rybářský svaz, MO Čelákovice Kč Český svaz chovatelů ZO Čelákovice Kč Domeček Ve Skále, o. s Kč Junák český skaut, středisko Čelákovice Kč Klub kaktusářů Čelákovice Kč Klub přátel Jana Zacha, o. s Kč Klub železničních cestovatelů Kč Labská stezka, o. s Kč Mateřské centrum Čelákovice Kč Občanské sdružení míčových kouzelníků Kč o. s. Sojka-spolek mladých Kč Rodinné centrum ROUTA, o. s Kč Sbor dobrovolných hasičů Kč Sdružení houbařů Čelákovice Kč Sdružení včelařů Čelákovice Kč Skaláci Kč Spolek pro varhanní hudbu, o. s Kč Spolek přátel čelákovického muzea Kč ZO Českého zahrádkářského svazu Čel Kč Dlouhá cesta Kč Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice Kč Opři se, o. s Kč Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, oblastní organizace Praha-východ Kč Svaz nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Praha-východ Kč Podpora ostatních aktivit: Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského Kč Náboženská obec CČSH v Čelákovicích Kč Sbor Církve bratrské v Čelákovicích Kč Robert Kubíček, Čelákovice (fyzická osoba) Kč Jana Šindelářová, Čelákovice (fyzická osoba) Kč Tereza Šťastná, Čelákovice (OSVČ) Kč RIAFILM-Jan Žáček, Praha 4 (OSVČ) Kč Dále veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace: Farní charitě Neratovice Kč o. s. Respondeo, Nymburk Kč o. s. Semiramis, Nymburk Kč Dále ZM konstatovalo, že s ohledem na změnu legislativy musí být upraveny podmínky pro poskytování dotací v oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit pro rok Nová příspěvková organizace města Zastupitelstvo zřídilo ke dni novou příspěvkovou organizaci s názvem Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, a schválilo její zřizovací listinu. Zateplení MŠ Rumunská V návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem ŽP ČR schválili zastupitelé uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu ŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí až do výše ,70 Kč na akci Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Čelákovice mezi Státním fondem životního prostředí ČR jako poskytovatelem a městem Čelákovice jako příjemcem. MAS Střední Polabí Zastupitelé se seznámili s přehledem činnosti výboru Místní akční skupiny (MAS) Střední Polabí, ukončili pověření zastupitele Miloše Choury k zastupování v MAS Střední Polabí a nově jím pověřili starostu města. Výběr z usnesení ZM č. 4/2015 ze dne 29. dubna o cem jednali radní mesta Příjezd k lávce Rada města uložila tajemníkovi Městského úřadu zadat zpracování projektové dokumentace příjezdové komunikace k lávce přes Labe. Zkvalitnění mobilního signálu RM projednala petici, v níž občané žádají vedení města, aby zahájilo jednání s mobilními operátory působícími na území města za účelem zkvalitnění mobilního signálu, zejména v lokalitách Sedlčánky a Císařská Kuchyně, a pověřila starostu města, aby jménem města Čelákovic oslovil všechny tři mobilní operátory, kteří na území města působí, a požádal je o prověření jejich technických možností pro nápravu v poskytované kvalitě signálu. Sportovní hala U Učiliště RM schválila dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Čelákovice jako pronajímatelem sportovní haly (budovy č. p. 1683) a Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm TOS Čelákovice, s. r. o., Čelákovice, jako nájemcem, kterým ukončuje ke dni smluvní vztahy. Nová mateřská škola Radní schválili pro nosné konstrukce stavby Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích ocelový montovaný systém. Bezbariérovost Kulturního domu Rada města schválila zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Čelákovice, mobilita Kulturní dům, odstranění bariér a uložila tajemníkovi Městského úřadu zajistit zahájení zadávacího řízení na plnění této veřejné zakázky. Zastupitelstvo on-line Radní schválili vypsání výzvy s názvem Zajištění AV techniky a on-line přenosů Zastupitelstva města za předpokládanou částku Kč bez DPH za 48 měsíců a uložili tajemníkovi Městského úřadu zajistit zahájení tohoto výběrového řízení. Výběr z usnesení RM č /2015. pozvánka NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA středa od hod. v Kulturním domě Aktuální program ZM bude zveřejněn týden před zasedáním na úřední desce města a na webových stránkách města. FARMÁŘSKÉ TRHY: Záměr na pronájem části náměstí l Lucie Nešněrová, odbor hospodářský Rada města schválila záměr na pronájem části revitalizovaného náměstí za účelem konání sobotních farmářských trhů. Upřesnění podmínek pronájmu: část pozemku p. č. 3201/1 ostatní plocha/ ostatní komunikace, o výměře m 2, z celkové výměry m 2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice; na dobu neurčitou; za minimální cenu Kč/čtvrtletí; s dodržením následujícího: nájemce bude provozovatelem farmářských trhů; provoz trhů bude na náklady nájemce; termín konání farmářských trhů sobota; nájemce bude vybrán podle výše nabídnutého nájemného; nájemce bude akceptovat znění nájemní smlouvy města. Záměr v plném znění spolu se vzorovou nájemní smlouvou je zveřejněn na úřední desce města a na Případné dotazy zodpoví Jindřich Týč, vedoucí odboru hospodářského Městského úřadu Čelákovice, tel.: , celakovice.cz. ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny v úterý od 7.30 do hod. v Čelákovicích ulice: Sokolovská.; v úterý od do hod. v Čelákovicích ulice: Přístavní. Poruchová linka str. 4 červen 2015

5 STAVBY SILNICE II/245 UL. MOCHOVSKÁ - ČELÁKOVICE UZAVŘENA E 13 E 13 B 1 B 1 l Marie Vávrová, vedoucí odboru školství, informací a kultury Počátkem roku 2015 zadalo město Čelákovice obnovu značně znehodnoceného pomníku Zdeňka Austa a Miroslava Maška, umístěného v roce 1945 u železničního mostu. Práce byla svěřena zkušenému kameníkovi Pavlu Korbelovi z obce Dřísy. Oprava originálu se zdála velmi problematická vzhledem k rozsahu poškození armatur a samotné hmoty pomníku (teraco) a také z důvodu nutného přesunu o cca 2 m z pozemku Českých drah na pozemek ve vlastnictví města. Ve shodě všech zúčastněných a po odborných konzultacích bylo rozhodnuto o zhotovení věrné kopie ze žuly středně šedé barvy (lom Vápenice). Na pomník byla osazena i nová nápisová deska a kopie odcizené hlavy Krista v kříži, odlité z umělé pryskyřice imitující kov. Žulový pomník je připevněn na betonový základ v zámrzné hloubce 80 cm na dva nerezové čepy a přilepen cementovým flexibilním lepidlem. U paty je osazena deska, sloužící k pokládání květin. Terénní úpravy, výsadbu zeleně a důležitou pomoc s mechanizací především při stěhování těla pomníku zajistily Technické služby. Vzniklo tak dílo v hodnotě 76 tis. Kč, které bude důstojnou připomínkou zmařených životů dvou mladých lidí na konci 2. světové války. Originál pomníku včetně původní nápisové desky byl deponován v Městském muzeu. ZPRÁVY Z RADNICE Obnova památníku Zdeňka Austa a Miroslava Maška U příležitosti výročí konce II. světové války, byly 8. května 2015 položeny květiny již k obnovenému pomníku Zdeňka Austa a Miroslava Maška u železničního mostu. Foto: -dv- Úplná uzavírka na silnici č. II/245 SILNICE II/245 UL. MOCHOVSKÁ - ČELÁKOVICE UZAVŘENA l Květoslava Doležalová, odbor hospodářský ČELÁKOVICE ČELÁKOVICE SILNICE II/245 UL. MOCHOVSKÁ - ČELÁKOVICE UZAVŘENA SILNICE II/245 UL. MOCHOVSKÁ ČELÁKOVICE UZAVŘENA V termínu od 8. do 19. června 2015 bude probíhat úplná uzavírka části silnice II/245 Mochovské, v úseku od křižovatky se silnicí III/2454 až po křižovatku s místní komunikací ulicí Družstevní z důvodu opravy povrchu vozovky. Objízdná trasa bude vedena po silnici III/2454 (ulicemi Masarykovou, Sedláčkovou, Jiřinskou, Rooseveltovou) a po přilehlých místních komunikacích na základě umístění přechodného dopravního značení. Za možné komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se předem omlouváme a prosíme o ohleduplnost a trpělivost. Investorem akce je Středočeský kraj a stavbu provádí a. s. STRABAG. MOCHOV SILNICE II/245 UL. MOCHOVSKÁ - ČELÁKOVICE UZAVŘENA MOCHOV 4x 4x MOCHOV E 13 MIMO VOZIDEL STAVBY MIMO VOZIDEL STAVBY MIMO DOPRAVNÍ E 13 OBSLUHY 6x MIMO VOZIDEL STAVBY 2,4 km E 13 MOCHOV MIMO VOZIDEL STAVBY ČELÁKOVICE MIMO VOZIDEL E 13 SILNICE II/245 UL. MOCHOVSKÁ - ČELÁKOVICE UZAVŘENA MIMO DOPRAVNÍ E 13 OBSLUHY SILNICE II/245 UL. MOCHOVSKÁ - ČELÁKOVICE UZAVŘENA 3x Mapa uzavírky a objízdné trasy. str. 5

6 ZPRÁVY Z RADNICE Nájezd do sídliště V Prokopě z ulice Toušeňské je uzavřen. Nájezd na parkoviště mezi sídlištěm V Prokopě a průmyslovým areálem. Trasa nové komunikace mezi sídlištěm V Prokopě a průmyslovým areálem. Foto: archiv ORM Komunikace při sídlišti V Prokopě VÝSTAVBA POKRAČUJE l Kateřina Kandlová, odbor rozvoje města Od pondělí 18. května 2015 probíhají práce na rekonstrukci ulice V Prokopě v oblasti garáží při ulici Toušeňské. Průjezd touto lokalitou je možný, avšak upozorňujeme na ztížené podmínky pohybu. V posledním květnovém týdnu byl úplně uzavřen nájezd do sídliště V Prokopě z ulice Toušeňské. Po předání staveniště byly zahájeny práce v úseku od bývalé zadní vrátnice TOS k nájezdu na ulici Stankovského. Byly provedeny bourací a zemní práce pro výstavbu komunikace a rozšíření parkovišť mezi sídlištěm a průmyslovým areálem. Nyní se v tomto úseku dokončují podkladní vrstvy pod živičný povrch komunikace a dláždění parkovišť. V druhé polovině měsíce května byly zahájeny práce na výstavbě příjezdových komunikací ke garážím při ulici Toušeňské. Jejich výstavba je dokončována. Na přelomu května a června bylo zahájeno frézování živičného povrchu stávající odbočky do sídliště V Prokopě ze silnice II/245. Navazujícími pracemi je bourání podkladních vrstev komunikace pro přípravu zemní pláně vozovky a přilehlého chodníku. V tomto období nebude umožněn nájezd do sídliště z ulice Toušeňské. Objízdná trasa bude vedena přes kruhový objezd na ulici Sokolovskou a dále ulicí Stankovského kolem bývalého zdravotního střediska. Nájezd a výjezd z garáží bude umožněn v naléhavých případech po dohodě se zástupcem zhotovitele, společnosti M SILNICE, a. s., Pardubice, panem Tadeášem Klemsou buď přímo na stavbě, nebo telefonicky v pracovních dnech mezi hod. na tel.: Za odbor rozvoje města při MěÚ Čelákovice případně podá doplňující informace Kateřina Kandlová, tel.: , Za dočasná omezení způsobená stavbou se velice omlouváme a předem děkujeme za pochopení. Společně se zhotovitelem stavby město udělá vše pro to, aby se tato omezení občanů dotkla co možná nejméně. Dle sdělení pracovníků poskytovatele finančních prostředků, Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy (ROP SČ), bude spolufinancování projektu pokryto z úspor v projektech financovaných z výzvy č. 85 pro oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Místní komunikace ROP SČ. Rekonstrukce Městské sauny l Jindřich Týč, vedoucí odboru hospodářského Obnovený chodník v ulici U Podjezdu s bezpečnějším průchodem pod viaduktem. Foto: Josef Pátek l Josef Pátek, starosta Chodník u podjezdu obnoven Dlouho odkládaná obnova chodníku v ulici U Podjezdu byla konečně provedena. Velikou zásluhu a poděkování musím poslat našim Technickým službám, protože odvedly velmi dobrou práci. Chodci, maminky s kočárky a další z lokality Za Dráhou tak mají snadnější přístup do centra města. V obnovách chodníků i nadále pokračujeme. Aktuálně se obnovují chodníky v části lokality V Prokopě, a to zejména tam, kde loni probíhala stavba vodovodu. Následovat bude chodník na konci Masarykovy ulice v úseku ulice Petra Bezruče křižovatka na Záluží, což usnadní pohyb chodců při cestě do Záluží. Po této akci chystáme rekonstrukci chodníku v Sedláčkově ulici na severní straně, který patří k nejhorším v centru města. V měsících červenci a srpnu začnou stavební práce na objektu Městské sauny. Cílem rekonstrukce je přiblížení se současnému trendu saunování a zařazení mezi saunové světy srovnatelné s okolní konkurencí. Vlastní práce se týkají vnitřních i venkovních prostor. Ve stávající části bude instalována nová vzduchotechnika s rekuperační jednotkou, dojde k rozšíření odpočinkových zón, vybuduje se klidová odpočívárna a celý interiér projde modernizací. Ve venkovním prostoru bude vybudována nová sauna s kapacitou dvaceti osob, která bude mít k dispozici i nově vybudované sprchové zázemí v části stávající kotelny. Dále budou provedeny i přípravné práce pro využití druhé, v současné době nevyužívané zahrady pro plánované rozšíření saunových služeb pro návštěvníky. Věříme, že plánovaná rekonstrukce proběhne bez závažných komplikací a do příští sezony vás Městská sauna přivítá v novém a příjemném prostředí. Sauna je od uzavřena. Otevřena by měla být od str. 6 červen 2015

7 Obecní dům Stankovského 1650 (vchod z ulice Rybářské) Čelákovice tel.: Den BESIPu l Radek Fedaček, velitel MP Dne se u 26. pluku velení, řízení a průzkumu Armády ČR, uskutečnil Den bezpečnosti silničního provozu. Na tuto akci jsme byli přizváni armádou jako jedna ze složek podílející se na zásazích integrovaného záchranného systému (IZS), abychom mohli prezentovat svou práci i jinak než kontrolou parkování, rychlosti, cyklistů, pejskařů Akce byla organizována pro žáky 8. a 9. tříd ze Staré Boleslavi, pro pracovníky AČR, jejich rodinné příslušníky a pro další osoby, které mají vztah k IZS. Celý program akce byl zaměřen právě na bezpečnost v silničním provozu, a tak se zde předváděly zákroky a vybavení hasičů, zdravotnické služby, Vojenské policie, Městské policie Čelákovice, Letecké záchranné služby Plzeň-Líně a dalších složek. Celá akce proběhla pod záštitou 26. pluku velení, řízení a průzkumu AČR a Auto Škoda, a. s., Mladá Boleslav, Výzkumu dopravní bezpečnosti. Nejdříve byly provedeny statické ukázky vybavení zainteresovaných složek, přičemž byl prováděn moderovaný komentář k jednotlivým složkám a jejich práci. Poté byla provedena dynamická ukázka simulovaného zákroku těchto složek u dopravní nehody, kdy se ke slovu dostala technika hasičů, záchranářů, zákrok městské policie proti osobě napadající záchranáře a pomyslnou třešničkou na dortu byl přílet záchranářského vrtulníku s transportem raněného v podvěsu. Poté se vrtulník vrátil zpět na plochu kasáren a byla umožněná jeho prohlídka s komentářem pracovníků letecké záchranné služby. Celý program byl oceněn dlouhým potleskem diváků i účastníků. Pacifikace osoby narušující zákrok záchranářů hlídkou Městské policie. Foto: archiv Armády ČR l Miloš Sekyra, místostarosta I, Petr Studnička, místostarosta II Rakouská severozápadní dráha (ÖNW) získala v roce 1870 koncesi ke stavbě spojovací tratě z Lysé nad Labem do Prahy a o tři roky později byl zahájen provoz vlaků mezi Prahou, Čelákovicemi a Nymburkem. V letech byla trať 231 v úseku Praha-Vysočany Lysá nad Labem zdvoukolejněna a v roce 1976 byla tato část elektrifikována. Další významná investiční akce je skryta pod názvem Optimalizace železniční trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, která je rozdělena do několika celků. V uplynulých letech proběhla modernizace zabezpečovacího zařízení. Nyní jsou nejdále přípravy peronizace železniční stanice v Čelákovicích. Díky výstavbě nástupišť se zlepší nástup a výstup cestujících do/z vlaků. Všechny rekonstruované objekty budou mít předepsanou výšku nástupištní hrany 550 mm nad temenem přilehlé kolejnice. V Čelákovicích vzniknou dvě nástupiště jedno ostrovní pro směr Praha/ Lysá nad Labem a jedno vnější u budovy pro směr Brandýs nad Labem. Ostrovní nástupiště bude posunuto směrem na sever s dvěma podchody (Kollárova Mochovská, nádražní budova Kozovazská). Přístup na obě nástupiště předpokládá bezbariérové řešení s výtahy a plošinami. Radní města jsou si vědomi výrazného vlivu této investiční akce na další rozvoj města. Na své schůzi 21. dubna Rada města projednala na žádost investora akce, kterým je SŽDC Praha, souhlas s projektovou dokumentací pro stavební povolení. Zástupci investora a zpracovatele projektu SUDOP Praha prezentovali l Petr Studnička, místostarosta II ZPRÁVY Z RADNICE Připravuje se peronizace železniční stanice Čelákovice Ilustrační vizualizace. Zdroj: SŽDC projekt členům komise pro rozvoj města dne 8. dubna. Rada města vyslovila souhlas pro 1. část 2. stavby Optimalizace železniční trati a poukázala na několik odlišností od původní schválené projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí. Město například požaduje realizaci schodiště do prostoru budoucí obytné zóny, rozšíření obou podchodů na 4 metry či nesouhlasí s nerealizací opravy, případně zrušením schodiště, které je umístěno u mostu přes ulici U Podjezdu. Dává však přednost řešení chodníku se zábradlím podél oplocení stavebnin v ulici U Podjezdu s návazností na horní podestu nyní navrženého schodiště. Výstavba nástupišť by měla být zahájena na podzim roku 2016 po skončení výluky železniční trati mezi Prahou-Běchovicemi a Úvaly, kvůli které jezdí nyní přes Čelákovice odklonem více než padesát dálkových vlaků denně. ZASTÁVKA ČELÁKOVICE-JIŘINA V dopravní špičce bude obsluhována v přibližně dvacetiminutovém intervalu Rada Středočeského kraje schválila dne 20. dubna navýšení rozsahu železniční dopravy od platnosti nového jízdního řádu pro rok 2016, tedy od 13. prosince 2015, a vyhověla tak připomínkám měst Čelákovice a Lysá nad Labem. K navýšení rozsahu dopravy dochází z důvodu kapacitních problémů nebo tam, kde se cestující potýkají s nedostatečnou nabídkou spojů. K posílení dopravy dojde především v ranní a odpolední dopravní špičce a finanční kompenzace dosáhne 19 milionů korun za rok. Na trati 231 budou posíleny v ranní špičce spoje zdvojením souprav řady 471, které jsou nyní přetíženy při příjezdu do Prahy až na 157 % kapacity. Během odpolední špičky, kdy dochází k přeplnění vlaků, budou prodlouženy čtyři páry spojů z Čelákovic až do Lysé nad Labem v období mezi a hod., které nyní jezdí mezi Prahou-hl. n. a Čelákovicemi. Od prosince tak bude zastávka Čelákovice-Jiřina obsluhována v ranní a odpolední špičce pracovních dnů díky posilovým spojům v přibližně dvacetiminutovém intervalu. K dalšímu posílení dopravy dojde na tratích Praha Český Brod, Praha Řevnice a Praha Vrané nad Vltavou Davle. Foto: ROPID str. 7

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 Rada města Čelákovic: 1.1. Schvaluje předložený program jednání 1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

USNESENÍ č. 10 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne

USNESENÍ č. 10 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne USNESENÍ č. 10 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 30. 3. 2016 1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu 1.2 ZM určuje návrhovou komisi Mgr. Miloš Bukač Martin Spilka. Milena Přívozníková Milan

Více

USNESENÍ č. 15 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne

USNESENÍ č. 15 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne USNESENÍ č. 15 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 26. 2. 2009 ------------------------------------------------------------------- ZM určuje: ověřovatele zápisu Mgr. Bodláka, p. Šímu,

Více

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2)

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 65. zasedání konaného dne 12. 4. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 57 00, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 40/206 konaného dne 8. 2. 206 od 6:30

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Podklad 2. 3 pro jednání ZM 24/2013 dne Rozpočet města úprava č. 8

Podklad 2. 3 pro jednání ZM 24/2013 dne Rozpočet města úprava č. 8 Podklad 2. 3 pro jednání ZM 24/2013 dne 25. 9. 2013 Rozpočet města 2013 - úprava č. 8 Předkládá: Ing. Josef Pátek - starosta Zpracoval: Ing. Karel Majer ved. odboru FaP Příjmy Daňové příjmy DPPO za obce

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 31/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 31/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 21.1. Chodník u MŠ 21.1.1 vzala na vědomí 1. stanovisko PČR k návrhu

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-33/2016 Datum jednání: 10.02.2016 Program jednání (USN-R3-732/2016) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Nádražní 476,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 17/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. června 2014

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 17/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. června 2014 USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 17/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. června 2014 Rada města Čelákovic: 692. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 2.12, 4.5, 4.6, 4.7, 6.8 a 11.1.

Více

Návrh změn názvů ulic a stanovení uličních čar

Návrh změn názvů ulic a stanovení uličních čar 2. MĚSTO ČELÁKOVICE Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 11. 2. 2015 Podkladový materiál předkládá Ing. Petr Studnička, místostarosta II Podkladový materiál zpracoval/a Jan Baran, tajemník

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 2.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Petra Pelikánová účetní městyse Program jednání:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

, do hod ,- Kč

, do hod ,- Kč Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova Účel podpory

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne 2. 11. 2011 v kanceláři starosty města 289/19/RM/2011 Kontrola plnění usnesení z 18. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne 21.9.2016 Přítomní zastupitelé: J. Šustr, A Šustrová, I. Lavičková, L. Bouchner, M. Neumaierová P.Skála a J. Sýkora 1) Zahájení

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Omluveni: Ing. Petr

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

ZÁPIS Č. 7/2014 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC

ZÁPIS Č. 7/2014 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC ZÁPIS Č. 7/2014 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 19. 8. 2014 Přítomni: Barbora Jungerová předsedkyně komise, Ing. Jarmila Omelková, Martin Reimont, Mgr. Martin Šanda, Pavel Šíma, Ing. arch. Ivan Vaňousek,

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 8. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. dubna 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 60. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 25.01.2017 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Muchova 267, Chlumec Usnesení č. 1/60R/2017 Schválení

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod.

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012 1. VODOHOSPODÁŘSKÉ INVESTICE 1.1. Intenzifikace ČOV Ve vodohospodářské oblasti je v plánu investic města prioritní akcí Intenzifikace a modernizace čistírny

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic

Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 14/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 19. května 2015 Rada města Čelákovic: 1.1 Schvaluje předložený program jednání doplněný o body: 2.7, 4.6, 8.10, 8.11, 8.12. Staženy

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA 1.1 Schvaluje Jmenuje Jmenuje 1.3 Schvaluje 2.1 Neschvaluje 3.1 Schvaluje se vzdává práva a promíjí dluh 3.2.

USNESENÍ RADY MĚSTA 1.1 Schvaluje Jmenuje Jmenuje 1.3 Schvaluje 2.1 Neschvaluje 3.1 Schvaluje se vzdává práva a promíjí dluh 3.2. USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 4/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. února 2015 Rada města Čelákovic: 1.1 Schvaluje předložený program jednání 1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje Písek 17.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký bazén Písek stanovení dalšího postupu NÁVRH USNESENÍ 1/ Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Městská část Praha Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 6. 11. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Spojovací chodník Milotická K Třešňovce

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/33/12 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/33/12 ze dne číslo 1/33/12 k návrhu na schválení programu 33. jednání RMČ a) předložený program 33. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 33. jednání RMČ číslo 2/33/12 k návrhu na schválení rozpočtu MČ Praha

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 83. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 25.06.2014 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y v působnosti RM. 300/16 Rozpočtové opatření FO - zapojení pojistných náhrad pro městský obvod město

R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y v působnosti RM. 300/16 Rozpočtové opatření FO - zapojení pojistných náhrad pro městský obvod město Magistrát města Ústí nad Labem Kancelář tajemníka MmÚ R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y v působnosti RM ze dne 25. 8. 2016 300/16 319/16 ==================================================================

Více

MCPNE 01658/2016 Zápis č. 21 z 18. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice

MCPNE 01658/2016 Zápis č. 21 z 18. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice MCPNE 01658/2016 Zápis č. 21 z 18. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 19.09.2016 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Roman Karásek,

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne 10.10.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.104/2016) Hlasování (usnesení č.

Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.104/2016) Hlasování (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 07/2016 konaného dne 14.03. 2016 od 15:33 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Rudolf Kouba, člen

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne 25. 6. 2014 Přítomni: Filipová, Ullwerová, Janeček, Zdeněk, Jahodová, Filip, Kubelík, Krafta, Konopík, Vrtišková, Kolář, Rážová, Novotný

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

ZÁPIS Č. 10/2013 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC

ZÁPIS Č. 10/2013 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC ZÁPIS Č. 10/2013 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 17. 10. 2013 Přítomni: Ing. Vladimír Pavlovič předseda, Martin Reimont, Bc. Petra Schebestová, PhDr. Zdeňka Tichá, Ing. arch. Ivan Vaňousek, Eva Zahrádková,

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 22.12.2016, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a sportu, jako správce programových dotací

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 3/14 ze dne

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 3/14 ze dne Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 3/14 ze dne 19.2.2014 Přítomni: Filipová, Ullwerová, Janeček, Zdeněk, Rážová, Vrtišková, Jahodová, Konopík, Filip, Kubelík, Drábek, Blažek, Kolář

Více

Usn.č. 41/02 1) Usn.č. 41/02 2)

Usn.č. 41/02 1) Usn.č. 41/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 41. zasedání konaného dne 27. 4. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 11.4.2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více