VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010"

Transkript

1 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č IČ: Strana 1 (celkem 12)

2 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 Vypracování výroční zprávy o činnosti je příspěvkovým organizacím Středočeského kraje uloženo směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací. Směrnicí je dána základní struktura zprávy a termín jejího odevzdání zřizovateli. Struktura výroční zprávy o činnosti školy dále vychází 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva školy se zpracovává v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Kladno. 5. května 1870 se v souladu s výše uvedenou směrnicí zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy zpracovaných za kalendářní rok. Po schválení výroční zprávy uměleckou radou ji ředitel zasílá nejpozději do 31. října Odboru školství a sportu. 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká škola, Kladno, 5. května 1870 Adresa: 5. května 1870, Kladno zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 IČO: IZO: Ředitel školy: Petr Štorkán/Michaela Bernášková Telefon: / Zástupce ředitele: Marie Pelcová/Petr Štorkán Telefon: / Telefon škola: Fax: Mobil: webová stránka: Poslední datum zařazení do rejstříku škol je 24. června 2010 s účinností od Charakteristika školy Základní umělecká škola, Kladno, 5. května 1870 je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj a poskytuje vzdělání v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Zřizuje přípravné, základní studium a studium pro dospělé. Umožňuje nadaným žákům se vzdělávat v uměleckých disciplínách se zvláštním zřetelem na přípravu talentovaných žáků. Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou nebo absolventským koncertem, výstavou výtvarných prací, divadelním představením. Vzdělávání se uskutečňuje v budově školy na adrese Kladno, 5. května Všechny místnosti jsou využity k výuce a k technickému zázemí. Kromě hudebních tříd je zde hudební sál pro cca 90 míst, taneční sál, dvě třídy výtvarného oddělení, jedna zkušebna LDO, školní galerie a šatny. Škola má dvě pobočky: v Žilině a Hřebči pro hudební obor. Pobočka v Hřebči byla zrušena a od bude nově otevřena pobočka v ZŠ Hostivici, kde se budou vyučovat všechny obory. Základem koncepce školy je plně zabezpečovat dané úkoly ve výuce žáků podle dosud platných učebních osnov MŠMT. Dalším úkolem je vyhledávání talentovaných dětí pro vzdělávání ve všech oborech, a to formou průzkumu v MŠ a ZŠ. Pomocí výchovných koncertů, divadelních představení a vernisáží se škola prezentuje na veřejnosti a nabízí dětem možnosti uplatnění v uměleckých oborech. Naším cílem je nejen připravit žáky na další umělecké školy, ale hlavně vychovávat děti a mládež k estetickému cítění. Návštěva školy je současně i vhodné využití volného času, a tím pomáháme v prevenci dětské kriminality, drogové závislosti a dalších nešvarů moderní doby. Strana 2 (celkem 12)

3 Prezenční činnost se uskutečňuje formou koncertů, divadelních představení, vernisáží, výchovných koncertů, účastí na akcích pořádaných zřizovatelem nebo magistrátem města Kladna, soutěží pořádaných MŠMT, a jinými organizacemi. Spolupracujeme s regionálními médii, kde prezentujeme své krátkodobé i dlouhodobé záměry. Navázali jsme významnou spolupráci i s ostatními školami v okrese Kladno. Účastníme se na společných kulturních akcí. V loňském roce se nám podařilo výrazně posílit povědomí o naší organizaci, což se projevilo při získávání nových žáků a zájmu o vyučování na naší škole. Značně stoupla i návštěvnost akcí pořádaných školou. Velmi důležitým aspektem je otázka finančních prostředků. V současné době má naše škola vysoké provozní náklady vzhledem k nevýhodné smlouvě o výpůjčce se SOŠ a SOU Kladno, kde má pronajaté prostory. A proto jsme vyvolali jednání s ředitelem SOŠ a SOU Kladno, Dubská a s naším zřizovatelem o dalších možnostech. Datum založení školy: 1. února 1947 jako Městská hudební škola I. Škola nejvyšší povolený počet žáků (kapacita) a naplněnost školy (k ) Kapacita oboru vzdělání Skutečný Počet žáků v oboru vzdělání 1 Kapacita školy hudební taneční výtvarný hudební taneční výtvarný literárně dramat. počet žáků celkem 1 literárně dramat bez dospělých Umělecká rada školy ve složení: Marie Pelcová, Blanka Rejmanová, Michaela Bernášková, Lucie Mutaková, Olga Kolumbič, Veronika Hubičková, Ladislav Kníže, Pavel Tomáško, Petr Štorkán, Helena Janečková a Karla Koubková. Jako vedoucí oddělení nebo nástrojových skupin jsou součástí vedení školy. Zajišťují spolupráci mezi učiteli na jednotlivých odděleních a ředitelkou. Pomáhají při organizaci koncertů a kulturní akcí pořádaných školou. Jako poradní orgán připravují tvorbu ŠVP. Porady umělecké rady se uskutečňovali jedenkrát měsíčně. Škola je členem Asociace ZUŠ od roku Obory vzdělání a údaje o žácích v nich I. Počet žáků na I. stupni podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru v základním studiu Přípravné studium (1. a 2. roč.) 79 Hudební obor individuální výuka 364 Hudební obor skupinová výuka 0 Hudební obor kolektivní výuka 0 Taneční obor 31 Výtvarný obor 118 Literárně dramatický obor 27 Celkem 619 Počet žáků v rozšířeném studiu II. Počet žáků na II. stupni podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Strana 3 (celkem 12) v základním studiu Přípravné studium (1. a 2. roč.) 0 Hudební obor individuální výuka 45 Hudební obor skupinová výuka 0 Hudební obor kolektivní výuka 0 Počet žáků v rozšířeném studiu

4 Taneční obor 6 Výtvarný obor 11 Literárně dramatický obor 33 Celkem 95 Hudební obor přehled studijních zaměření v roce 2009/2010: Hra na klavír 129 žáků Hra na klávesové nástroje 37 žáků Hra na akordeon 4 žáci Hra na housle 40 žáků Hra na violoncello 5 žáků Hra na kytaru 85 žáků Hra na zobcovou flétnu 78 žáků Hra na flétnu 7 žáků Hra na klarinet 14 žáků Hra na saxofon 2 žáků Pěvecká hlasová výchova 34 žáků Hudební improvizace a skladba 1 žáci Pobočky školy: Masarykova jubilejní ZŠ Hřebeč, Školská 262, Hřebeč 9 žáků, hra na kytaru ZŠ Žilina, Žilina 75, Kamenné Žehrovice 22 žáků, hra na zobcovou flétnu Strana 4 (celkem 12)

5 Hudební obor přehled studijních zaměření v roce 2009/2010 a jmenovitý seznam pedagogů: 1101 Hra na klavír 129 žáků 1102 Hra na klávesové nástroje 37 žáků 1103 Hra na akordeon 4 žáci 1201 Hra na housle 40 žáků 1203 Hra na violoncello 5 žáků 1206 Hra na kytaru 85 žáků 1299 Hra na ostatní strunné nástroje 4 žáci 1301 Hra na zobcovou flétnu 78 žáků 1302 Hra na flétnu 7 žáků 1305 Hra na klarinet 14 žáků 1306 Hra na saxofon 2 žáci 1601 Pěvecká hlasová výchova 34 žáků 1701 Hudební improvizace a skladba 1 žák taneční obor 66 žáků výtvarný obor 148 žáků literárně-dramatický obor 60 žáků Bernášková Michaela Bezděkovský Jiří Bryndová Zdeňka Cvrčková Eva Čermáková Věra Gédéonová Věra Havlová Eliška Hubičková Veronika Janda Marek Janečková Helena Klement Jan Kníže Ladislav Koberstein Michal Kolumbič Olga Koubková Karla Král Vladimír Mutak Ozren Mutaková Lucie Neuradová Jana Přech Tomáš Pelcová Marie Rataj Blahoslav Rejmanová Blanka Růžička Luboš Sokolová Marie Strömingerová Magdalena Štorkán Petr Tomáško Pavel Zejfartová Lucie - flétna příčná, flétna zobcová - housle, hudební improvizace a skladba - výtvarný obor - výtvarný obor - zpěv - zobcová flétna, keyboard - akordeon, keyboard - housle - flétna příčná, flétna zobcová - housle - literárně-dramatický obor - klarinet, saxofon, zobcová flétna - zpěv, klavír, PHV - housle, keyboard - klarinet, zobcová flétna, saxofon - taneční obor - basová kytara, keyboard, kontrabas - violoncello, klavír - zpěv Strana 5 (celkem 12)

6 Hudební obor přehled studijních zaměření v roce 2010/2011 a jmenovitý seznam pedagogů: 1101 Hra na klavír 127 žáků 1102 Hra na klávesové nástroje 52 žáků 1103 Hra na akordeon 8 žáků 1201 Hra na housle 34 žáků 1203 Hra na violoncello 5 žáků 1204 Hra na kontrabas 3 žáci 1206 Hra na kytaru 102 žáků 1301 Hra na zobcovou flétnu 95 žáků 1302 Hra na flétnu 4 žáci 1305 Hra na klarinet 15 žáků 1306 Hra na saxofon 3 žáci 1307 Hra na trubku 1 žák 1401 Hra na bicí nástroje 10 žáků 1601 Pěvecká hlasová výchova 49 žáků 1701 Hudební improvizace a skladba 2 žáci 1901 Přípravný ročník hudebních oborů 26 žáků taneční obor 72 žáků výtvarný obor 180 žáků literárně-dramatický obor 64 žáků Bernášková Michaela Břicháč Radek Čermáková Věra Gédéonová Věra Havlová Eliška Hubičková Veronika Janda Marek Janečková Helena Klement Jan Kníže Ladislav Koberstein Michal Kolumbič Olga Koubková Karla Kuchtová Samanta Lutková Markéta Mutak Ozren Mutaková Lucie Neuradová Jana Přech Tomáš Rataj Blahoslav Rejmanová Blanka Růžička Luboš Sokolová Marie Šislerová Jana Štorkán Petr Tomáško Pavel Zejfartová Lucie Dorantová Gabriela Krejčová Hana Svobodová Blanka Šnobl Patrik Thuma Martin Yordánová Hristina - flétna příčná, flétna zobcová - bicí, hudební improvizace a skladba - výtvarný obor - výtvarný obor - zpěv - zobcová flétna, keyboard - akordeon, keyboard - housle - flétna příčná, flétna zobcová - taneční obor, keyboard - literárně-dramatický obor - klarinet, saxofon, zobcová flétna - housle, keyboard - klarinet, zobcová flétna, saxofon - housle, PHV - basová kytara, keyboard, kontrabas - violoncello, klavír - zpěv - literárně dramatický obor / Hostivice - zpěv / Hostivice - výtvarný obor / Hostivice / Hostivice - zobcová flétna, klarinet, žestě / Hostivice - keyboard, klavír / Hostivice Strana 6 (celkem 12)

7 4. Přijímání uchazečů ke vzdělávání Pro každý obor ve škole byl vypsán termín přijímacích zkoušek poslední týden v květnu, kterým předcházel průzkum hudebnosti a zájmu žáků v MŠ a ZŠ. Tento průzkum prováděla ředitelka školy. Při samotných přijímacích zkouškách jsou u dětí zjišťovány elementární dovednosti příslušných oborů. Od dubna 2010 byly vypsány termíny přijímacích zkoušek každé 1. úterý v měsíci. Pro školní rok 2009/2010 bylo přijato 41 žáků do HO, 22 žáků do VO, 20 žáků do TO a 7 žáků do LDO. Ten samý postup byl proveden v roce 2010 pro školní rok 2010/2011. Pro školní rok 2010/2011 bylo přijato pro Kladno: 93 žáků HO, 16 žáků VO, 15 žáků TO a 7 žáků LDO. žáků VO, 14 žáků LDO. pro pobočku v Hostivici: 74 žáků HO, 14 žáků VO, 26 Pro školní rok 2010/2011 bylo přijato celkem 259 žáků nových žáků. 5. Ukončení vzdělávání a výsledky ve vzdělávání Počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním je 553. Počet žáků, kteří prospěli je 66. Počty žáků, kteří absolvovali přípravné studium je 44. Postupové zkoušky vykonalo 663 žáků, z toho 44 žáků vykonalo zkoušku talentovou. Počty žáků, kteří ukončili docházku do ZUŠ v průběhu školního roku nebo na konci bez ukončení stupně vzdělání je 51. Důvody: zaměření na jiné aktivity (sport), zdravotní důvody, změna bydliště, ve 2. pololetí změna rozvrhů v ZŠ. Jeden žák byl přijat na ČVÚT v Praze, obor architektura a stavitelství, jeden žák byl přijat na SUPŠ, obor užitá malba a jeden žák byl přijat na Univerzitu v Hradci Králové - pedagogická fakulta, obor umělecko-řemeslné textilní disciplíny. 6. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický nepedagogických /přepočtený fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických s odbornou kvalifikací 1 34/28,392 5/3,889 29/24,503 28/23,503 1 Ve smyslu 10 odst. 1 a 2 Zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů II. Učitelé podle nejvyššího dosaženého vzdělání (absolvované školy) k Počet učitelů VŠ uměleckého zaměření (AMU, AVU) VŠ Ped. fakulta obory s uměl. zam. Konzervatoř Konzervatoř magisterské stud. bakalářské stud. magisterské stud. bakalářské stud. 6letá 4letá Jiná VŠ Jiná VOŠ nebo SŠ V tomto roce nikdo neabsolvoval funkční studium. Ředitelka školy je již zapsána ve funkčním studiu pro příští rok (září 2010). Strana 7 (celkem 12)

8 III. Učitelé podle délky praxe (k ) Počet učitelů s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let Deset pedagogů aktivně vystupuje na koncertech v různých orchestrech nebo sólově a jedna učitelka pořádá své výstavy. IV. Věková struktura učitelů (k ) Z toho Průměrný Počet učitelů do 30 let let let let nad 60 let důchodci věk Celkem z toho žen Personální změny ve školním roce 2009/2010: Od 8. února 2010 byla pověřena vedením školy M. Bernášková. Do tohoto dne pověřený ředitel P. Štorkán se stal jejím zástupcem. Dosavadní zástupce ředitele paní M. Pelcová byla ze své pozice odvolána a zůstala jako pedagogický pracovník. 30. června 2010 skončila pracovní smlouva šesti pedagogickým pracovníkům důchodového věku a nová s nimi již nebyla uzavřena. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků (ve smyslu vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné vzdělávání kurzy, semináře) a samostudium: a) jedna učitelka si doplnila pedagogickou kvalifikaci b) samostudium vlastní individuální studium každého učitele se zaměřením na zavádění nových trendů výuky a používání nových notových materiálů. Seznam DVPP seminářů a dalších: Seminář o archivní a spisové službě ve školství (Praha) Vnitřní kontrolní systém ve školství (Praha) Dvoudenní vzdělávací program pro řídící pracovníky ZUŠ (Praha) Seminář o FKSP a sociálních fondech (Praha) Dvoudenní vzdělávací program pro řídící pracovníky - zaměřeno na tvorbu ŠVP (Praha) Školení pedagogických pracovníků v rámci vzdělávacího programu - Práce v týmu - školící společnosti ELIO za spolupráce KÚ a ESF (Kladno - škola) Vzdělávací akce VISK - Nové metody a formy práce ve výuce. Umění a kultura ve výtvarném oboru ZUŠ (Kutná Hora) Seminář hospodaření škol a školských zařízení (Praha) Seminář novela zákona o pedagogických pracovnících (Praha) Seminář o datových schránkách a spisové službě (Praha) Seminář ředitel školy, školského zařízení a zákoník práce (Praha) Vzdělávací akce KJD Praha pro učitele se zrakovým postižením a nových metodických postupech při výuce (Praha) Školení pedagogických pracovníků v rámci vzdělávacího programu - Komunikace s rodiči - školící společnosti ELIO za spolupráce KÚ a ESF (Kladno - škola) Finanční náklady vynaložené na DVPP byly ,- Kč Strana 8 (celkem 12)

9 8. Výsledky a prezentace školy na veřejnosti Účast žáků školy v uměleckých soutěžích: Naše škola se zúčastnila Národní soutěže ZUŠ v oborech: - Komorní hra s převahou dechových nástrojů - Taneční estrádní a jazzové orchestry - Literárně-dramatický obor - sólový projev, přednesový, dramatický a loutkářský Výsledky: - Komorní hra - 1 x 1. místo v krajském kole - Taneční orchestry - 1 x čestné uznání v krajském kole - Literárně-dramatický obor - 3 x 1. místo s postupem v krajském kole Literárně-dramatický obor - 1 x 3. místo v celostátním kole - 2 x čestné uznání v celostátním kole Mezinárodní soutěž ve hře na zobcovou flétnu v Německu - MUZIKSCHULE Auerbach - 1 x čestné uznání Výtvarný obor - soutěže: - Malujeme EXlibris - 2 x 3. místo Koncertní a umělecká činnost: - 1x 2. místo - 1 x 1. místo - Kladenská Veverka - 1 x 3. místo - 2 x 2. místo - 4 x 1. místo - Malujeme autobus - 1 x 3. místo - Naše moje škola - 3 x práce na výstavě - Lidice Památeční strom - 1 x práce na výstavě Taneční obor účast na tanečním setkání ve Slaném Hudební obor - účast klarinetového kvarteta na setkání ZUŠ okresu Kladno na Stochově Literárně-dramatický obor - účast na setkání ZUŠ Středočeského kraje (pořadatel Středočeský KÚ) listopad prosinec - rozsvěcení Stromu splněných přání (pořadatel Magistrát města Kladna) - Adventní koncert ve Vlastivědném Sládečkově muzeu - Vánoční představení žáků ZUŠ v divadle Lampion duben - Krajské setkání důchodců Středočeského kraje (pořadatel KÚ Střed. kraje a Magistrát města Kladna) - otevření školní galerie a vernisáž prací žáků výtvarného oddělení - výchovné koncerty pro žáky ZŠ a MŠ - Divadelní představení pro žáky ZŠ a MŠ - Taneční představení pro žáky ZŠ a MŠ Strana 9 (celkem 12)

10 červen - Den otevřených dveří ZUŠ - Učitelské koncerty - Hurá na Prázdniny (pořadatel Magistrát města Kladna) - Závěrečný koncert ZUŠ v Městském divadle kladno - Absolventské koncerty v Zámecké galerii Na všech těchto akcích naši žáci školu výborně reprezentovali. Akce byly prezentovány na internetových stránkách školy, v regionálním rádiu i v tisku. Mezinárodní spolupráce: Opět jsme navázali přátelské styky s Association Artistique Musicale de Vitry ve Francii a domluvili vzájemné výměnné pobyty. Na této akci spolupracujeme se ZUŠ Moskevská, Kladno. Organizace soutěží: V loňském školním roce jsme organizovali Okresní kolo soutěže MŠMT - Národní soutěže ZUŠ v oborech: - komorní hra s převahou dechových nástrojů - taneční, jazzové orchestry Spolupráce školy a veřejnosti: Škola prezentuje úspěchy žáků hlavně na koncertech a vystoupení všech oborů výuky. Škola je zapojena do kvalitní vzdělávací nabídky celého regionu a pravidelně vytváří kulturní programy, které nabízí všem institucím. Dosavadní spolupráce je především s těmito subjekty: zřizovatel Středočeský kraj, Magistrát města Kladna, Kultura pro Kladno, všechny ZUŠ v okrese, obec Žilina, obec Unhošť, Sládečkovo muzeum Kladno, Městská knihovna Kladno, mateřské a základní školy. Plány do budoucnosti i výsledky našich prací prezentujeme na našich internetových stránkách a v regionálních médiích. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 11) V loňském školním roce proběhla finanční kontrola Středočeského kraje ve dnech Předmět kontroly: Hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 11 odst. 4, zákona o finanční kontrole, s cílem zjistit vybraného vzorku operací, zda jsou v souladu s právními předpisy, rozpočty, smlouvami a splňují kritéria hospodárnosti, účelovosti a efektivnosti. Kontrolované období: od Závěr: Na základě této kontroly byly zjištěny nedostatky, které byly odstraněny, a byla zavedena následná opatření. Následná opatření k nedostatkům byla sepsána a odeslána dne Krajskému úřadu Středočeského kraje. 10. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy I. Výše úplaty ve vzdělávání podle oboru vzdělání a typu výuky pro žáka/dospělého za pololetí: Kód a název oboru Výše úplaty za žáka I. a II. st. v základním studiu Přípravné studium (1. a 2. roč.) 1155 Hudební obor individuální výuka 1595 Hudební obor skupinová výuka 1265 Hudební obor kolektivní výuka 1265 v rozšířeném studiu Výše úplaty studium dospělých dospělý žák denního studia SŠ, VOŠ a konzervatoře Strana 10 (celkem 12)

11 Taneční obor 1210 Výtvarný obor 1210 Literárně dramatický obor 1210 Celkem II. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč Za rok 2009 (k ) Za 1. pol. roku 2010 (k ) Činnost Činnost Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 1. áklady celkem , , Výnosy celkem , , z toho příspěvky a dotace na provoz (úč. 691, v roce uč. 672)) , ,08 0 ostatní výnosy 2 002, ,28 0 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním 160, ,44 0 III. Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč Za rok 2009 (k ) 1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (I V) z toho Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) celkem (I V) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem ( IV) ,77 přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) ,77 z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 8 031,54 ostatní celkem 1 (vypsat všechny - např. UZ , ) 518,00 z toho UZ zvýšení nenár. složek platů pedag. 474,00 UZ zvýšení platů nepedag Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem ( IV) 741,96 z toho běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) ostatní účelové výdaje celkem 1 (vypsat všechny - např. UZ 001, 002 ) 0 z toho Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/ orsko 5. 0 atd.) 1 Doplňte do tabulky výši veškerých využitých účelových dotací, název označte odpovídajícím UZ (např. Soutěže, olympiády UZ 33166, Protidrogová prevence UZ 002) Strana 11 (celkem 12)

12 Komentář k ekonomické části: Z celkového hodnocení činnosti ZUŠ Kladno vyplývá, že škola plní všechny úkoly, které si vytýčila v plánu práce, její hospodaření se podařilo udržet vyrovnané a rozpočet organizace byl plněn dle možností rovnoměrně. Pro školní rok 2010/2011 zvažujeme zvýšení úplaty za vzdělávání. Vzhledem k tomu, že byla škole přislíbena finanční pomoc ze strany Odboru školství a sportu KÚ a také přehodnocení uzavřené smlouvy se SOŠ a SOU Kladno, věříme, že se škola vrátí ke stavu hospodaření se ziskem. 11. Závěr Škola za toto období dosáhla velmi dobrých výsledků, což se odráží v umístění naších žáků na jednotlivých soutěžích a akcích pořádaných školou i ostatními organizacemi. V průběhu 2. pololetí jsme se více dostali do podvědomí veřejnosti, o čemž svědčí i nárůst nově přijatých žáků do naší ZUŠ. Datum zpracování zprávy: 11. října 2010 Datum projednání zprávy: 14. října 2010 Podpis ředitele a razítko školy:... Michaela Bernášková ředitelka ZUŠ Kladno, 5. května 1870 Strana 12 (celkem 12)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 21/211 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLADNO 5. KVĚTNA 187, 272 1 KLADNO PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Č. 131 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 13) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Základní umělecká škola Votice

Základní umělecká škola Votice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2010/2011. Základní umělecká škola, Slaný, Politických vězňů 1160

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2010/2011. Základní umělecká škola, Slaný, Politických vězňů 1160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 21/211 Základní umělecká škola, Slaný, Politických vězňů 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, SLANÝ, POLITICKÝCH VĚZŇŮ 116 ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN 1 Základní údaje o škole Škola: Základní umělecká škola Moravský Beroun, příspěvková organizace Dvořákova 349, 793 05 Moravský Beroun IČO:

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice. Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.cz www.zusholice.cz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Zpracoval:

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015 Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno - venkov Dvořáčkova 316, 666 01 Tišnov IČO 44947721 Tel. 549410017, 549410655 zus@zustisnov.cz Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy: Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ Adresa školy: Klecany 375, PSČ 25067, Klecany Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ředitelka školy: Bc. Dana Snížková

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-975/10-M Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 1 Adresa školy: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 Šrámkova 131 397 01 Písek Ředitelka školy:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a B u š t ě h r a d V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Školní rok 2012-2013 Vyhotovil: Bohumír Bednář - ředitel školy 1 O b s a h: A - Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014

Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014 Obsah a. Základní údaje o organizaci...3 b. Vyhodnocení

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace. Sídlo: Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ 792 01

Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace. Sídlo: Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ 792 01 Základní údaje o organizaci ---------------------------------------------- Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: 600 003 884

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2 2. Vzdělávací programy školy str. 3-4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5-10 4. Údaje o zařazování ţáků str. 11-13 5. Výsledky vzdělávání ţáků str. 14-16 6. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-347/09-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-347/09-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-347/09-02 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Adresa: Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou Identifikátor: 600 046

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ------------------------------------------- Název školy, adresa:základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

o činnosti Základní umělecké školy v Chodově za školní rok 2013/2014

o činnosti Základní umělecké školy v Chodově za školní rok 2013/2014 Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Nám. ČSM 693, 357 35 Chodov Tel. 352 352 352 e-mail: info@zus-chodov.cz, zus@zus-chodov.cz www.zus-chodov.cz V ý r o č n í z p r á

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb. zpracoval Petr Bouček,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-182/13-K

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-182/13-K Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-182/13-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... str. 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 9, UČŇOVSKÁ 1 1. část Charakteristika a historie školy, zaměření a vize školy, výchovně vzdělávací strategie, výuka a hodnocení žáků, oblasti vlastního

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 502/09-07. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 502/09-07. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 502/09-07 Název školy: Základní umělecká škola, Blatná, J. P. Koubka 4 Adresa: J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná Identifikátor: 600 002

Více

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace - 1 - I. Závazná část zprávy o škole 1.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zařazování žáků str. 11, 12, 13, 14 5. Výsledky vzdělávání

Více