kalendář akcí červen 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kalendář akcí červen 2014"

Transkript

1

2 kalendář akcí červen Ne SLAVÍKOVY JINCE 2014 (více: KS) h Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) h Út Mateřské centrum Celé Česko čte dětem h. (více: MC Jinečáček) Den otevřených dveří a Den dětí u vojáků h. (více: dp) Senior-klub (SCJS) h St V Rejkovicích bude přerušena dodávka elektřiny h. Schůzka klubu učitelů důchodců (více: KS) h. Šachový kroužek Pionýra (více: SCJS) h Čt Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) dle dohody Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS) h Pá Šachový oddíl (SCJS) h. Přednáška o BALI (více: Zprávy z Ohrazenice) h. POUŤOVÁ ZÁBAVA V DISCO SAFARI (více: Z činnosti...) h So Knihovna otevřena + Vyměň svoji knížku h. (více: Knihovna) Brigády hasičů každou sobotu a neděli 8.00 h. JINECKÁ POUŤ + výstava zvířat (více: Z činnosti...) BAHNA 2014 (více: 13. dp) od h. ČENKOVSKÝ CVOČEK (více: Zprávy z Čenkova) Ne JINECKÁ POUŤ + výstava zvířat (více: Z činnosti...) Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) h Út Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Senior-klub (SCJS) h St Výtvarná dílna v knihovně h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Čt Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) dle dohody Pá Šachový oddíl (SCJS) h. Uzávěrka výtvarné soutěže (více: Knihovna) So ZÁJEZD pro děti do ZOO Praha (více: KS a Z činnosti...) 8.00 h. SUCHÉ MÁJE na Ohrazenici (více: Zprávy z Ohrazenice) h Ne Výstava obrazů Václava Šestáka - VERNISÁŽ (více: KS) h Po Výstava obrazů Václava Šestáka ve SCJS h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) h. 2

3 Workshop hlasové terapie s Šárkou Pexovou h. (více: MC Jinečáček) Út Výstava obrazů Václava Šestáka ve SCJS h. Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Senior-klub (SCJS) h. Přijímací pohovor do hudebního a lit.-dram. oboru ZUŠ (více: ZUŠJJR) h. UZÁVĚRKA Jineckého zpravodaje ČERVENEC SRPEN St Výstava obrazů Václava Šestáka ve SCJS h. Výtvarná dílna v knihovně h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. Společné vystoupení hudebního a lit.-dramatického oboru ZUŠ v Čenkově (více: ZUŠJJR) h Čt Výstava obrazů Václava Šestáka ve SCJS h. Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) dle dohody Mateřské centrum vycházka do Rejkovic h. (více: MC Jinečáček) Pá Výstava obrazů Václava Šestáka ve SCJS h. Vyhodnocení výtvarné soutěže (více: Knihovna) h. Šachový oddíl (SCJS) h So Výstava obrazů Václava Šestáka ve SCJS h. SJEZD RODÁKŮ V ČENKOVĚ (více: Zprávy z Čenkova) h Ne Výstava obrazů Václava Šestáka ve SCJS h Po Výstava obrazů Václava Šestáka ve SCJS h. Přijímací pohovor do tanečního oboru ZUŠ h. (více: ZUŠ JJR) Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) h Út Výstava obrazů Václava Šestáka ve SCJS h. Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Senior-klub (SCJS) h St Výstava obrazů Václava Šestáka ve SCJS h. Výtvarná dílna v knihovně h. Vyhodnocení celoroční soutěže Pionýra (více: Pionýr) h Čt Výstava obrazů Václava Šestáka ve SCJS h. Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) dle dohody Pá Výstava obrazů Václava Šestáka ve SCJS h. Končí školní rok Šachový oddíl (SCJS) h So Výstava obrazů Václava Šestáka ve SCJS h Ne Výstava obrazů Václava Šestáka ve SCJS h Po LETNÍ PRÁZDNINY h. 3

4 přehled červen 2014 Společenská kronika strana 5 Městys Jince strana 7 Kulturní středisko strana 23 Knihovna strana 32 Mateřské centrum Jinečáček strana 38 Z činnosti společenských a zájmových organizací strana 40 Pionýrská skupina Jince strana 50 Ze života školy strana 53 Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince Základní škola Jince Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř strana dělostřelecký pluk strana 62 Relace střeleb ve Vojenském újezdu Brdy strana 66 Policie informuje strana 67 Sport strana 68 Zprávy z Čenkova strana 72 Hospoda Za Vodou zve Zprávy z Ohrazenice strana 80 Kultura v Hořovicích a okolí strana 83 Kultura v Příbrami strana 85 Inzerce strana 86 4

5 společenská kronika červen 2014 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea. BRYNDOVÁ Marie 88 let KOUKOLOVÁ Ludmila 70 let TYLLOVÁ Zdenka 93 let TARKANIČOVÁ Alena 70 let KUTHAN Josef 75 let HRABA Pavel 70 let V květnu oslavila nekulaté narozeniny naše bezvadná kamarádka Máša Šindarová. Dodatečně gratulují a hodně zdraví přejí manželé Rókovi Koncem června se významného životního jubilea dožívá duchovní správce naší farnosti R. D. ThMgr. Pavel Hraba. Při této příležitosti mu všichni upřímně blahopřejeme a do dalších let pro něj vyprošujeme DAR ZDRAVÍ, MILOSTI, SÍLY A BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ! Farníci z Jinec a přifařených obcí 5

6 VZPOMÍNKA Dne 11. května 2014 by oslavila 62. narozeniny naše drahá maminka, paní Růžena Bačáková. 7. června 2011 nás však navždy po těžké nemoci opustila. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí s námi tichou vzpomínku. S úctou a láskou vzpomíná manžel Josef a děti - Roman, Růžena a Josef s rodinami. Dne 30. června 2014 tomu budou dva roky, co nás náhle a nečekaně opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Jaroslav Rampa z Ohrazenice. Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku. S úctou a láskou vzpomíná manželka a dcery s rodinami. Informace k této rubrice: - jména jubilantů, kteří slaví 70, 75, 80, 85 a více let, se uveřejňují s jejich souhlasem, který pak platí i pro zveřejnění dalších kulatých výročí; - jména miminek se zveřejňují, pokud nám rodiče narození oznámí; - úmrtí, pokud je informace veřejně známá (např. z vyvěšeného parte); - vzpomínky a blahopřání na žádost občanů, - zveřejnění v této rubrice je ZDARMA. 6

7 Městys Jince červen 2014 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Dne 4. června 2014 od 9 do 15 hodin bude v obci Rejkovice přerušena dodávka elektřiny z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, popř. v jeho ochranném pásmu. Děkujeme za pochopení. ČEZ Distribuce a. s. Výpis ze zprávy o činnosti Rady městyse Jince v období od do Od posledního zasedání zastupitelstva 19. února 2014 se konalo šest zasedání rady v březnu se sešla třikrát 5., 19. a 31., dvakrát v dubnu 14. a 23., poslední z jednání se uskutečnilo 12. května. Vyhodnocení, příprava zastupitelstva Z usnesení zastupitelstva městyse vyplynulo pověření pro radu městyse k jednání s dědici po p. Líznerové o možnosti převedení pozemku pod chodníkem v ulici Ke Koupališti. Oslovena dědička - řešen další postup. Na základě usnesení zastupitelstva k řešení pozemků v okolí č. p. 3 jednání s vlastníkem č. p. 3 o uzavření kupních smluv záležitost dosud nedořešena, vlastník poukazuje na to, že hranice pozemků je ovlivněna sousedstvím s Litavkou, proto se domnívá, že cena je vysoká. K zastupitelstvem schválenému záměru na vyřešení majetkoprávního vztahu k místní komunikaci, která je součástí pozemků v k. ú. Jince č. parc. 848, 849, 854/2 a pozemku navazujícího na místní komunikaci č. parc. 834 byl vyžádán znalecký posudek předmětných pozemků. Osloven ředitel Oblastní nemocnice Příbram k možnému odprodeji pozemku č. parc. 849 (pozemek 834 je součástí areálu u hotelu ERMI). Termín a program dalšího zasedání zastupitelstva schválila rada , přípravou jednání se zabývala i Program rozvoje městyse, výstavba Rada se zabývala dotačními akcemi, a to jak přípravou nových akcí, tak postupem již realizovaných akcí. Byla seznamována s realizovanými kroky. 7

8 K jednotlivým dotačním akcím: Zeleň Jince I a Zeleň Jince II: Schválila zadat kontrolu stavu rostlin vysazených v rámci projektu Zeleň Jince I a případnou dodávku chybějících či uschlých sazenic u spol. PE- TUNIA Příbram; kontrolu stavu výsadby z akce Zeleň Jince II objednat u zahradnictví Cílková Hořovice. Případnou výsadbu zajistí pracovníci SMJ. Výstavba 2 x 8 b. j. u zdravotního střediska: Vzala na vědomí požadavky MMR na doplnění projektové dokumentace na stavbu 2 x 8 b. j. u zdravotního střediska o projekt výtahu pověřila starostu k prověření možnosti stavebního napojení výtahu do projektu (vč. předpokládaných cenových dopadů na realizaci akce). Pokud bude zapojení do projektu reálné, schvaluje doplnit projektovou dokumentaci k žádosti SMJ o dotaci pro 8 b. j. Rekonstrukce důležitých místních komunikací městyse Jince (ROP I): Schválila realizaci vyasfaltování cesty v areálu chovatelů a parkovacího stání v ul. Žižkova (za Sokolovnou) - vícepráce akce rekonstrukce komunikací zajiš ované spol. STRABAG; vzala na vědomí informaci o dokončení akce Rekonstrukce významných místních komunikací městyse Jince a o přípravě podkladů k jejímu vyúčtování pro ROP. Rekonstrukce důležitých místních komunikací městyse Jince 2: Vzala na vědomí informaci o stavu přípravy projektu rekonstrukce dalších místních komunikací (ROP II) a informaci o vlastnictví pozemků zasahujících pod komunikaci ul. Ke Koupališti (pozemek parc. č. 1307/3, č. parc. 82, č. parc. 1312/3 a č. parc. 1313/1) schválila objednat znalecký posudek u Ing. Žemlíka. Rekonstrukce chodníků Zborovská: Schválila postup pro rekonstrukci chodníků v sídlišti Zborovská s využitím dotačních prostředků SK odstranění starých povrchů chodníků prostřednictvím pracovníků SMJ, výběr dodavatele nových povrchů připravit ve spolupráci s Ing. Běhounem. Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince, rekonstrukce topení vmš dvě samostatné akce: Topení: schválila zadat vypracování realizačního projektu na rekonstrukci topení v MŠ Jince Ing. Kábovi, Ateliér Příbram; 8

9 zadat organizační zajištění zadávacího řízení na výběr zhotovitele akce Instalace OZE-Mateřská škola Jince spol. MA projekt s r. o. (vč. uzavřením příkazní smlouvy); návrh smlouvy o dílo na stavební práce Instalace OZE Mateřská škola Jince ; podání oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzvy k podání nabídek akce Instalace OZE Mateřská škola Jince (v rozsahu oznámení zpracovaného PRO EKO-POINT, s. r. o. - Mgr. Hromádková) vč. pětičlenné komise pro hodnocení nabídek. Rozšíření kapacity MŠ: vzala na vědomí oznámení ROP Střední Čechy č. j. RRSC 411/2014 o splnění požadovaných kriterií přijatelnosti a formálních náležitostí projekt Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince v případě, že pro realizaci akce z dotace bude vyžadována prováděcí dokumentace, rada pověřila starostu k zadání jejího zpracování; informaci o přípravných pracích na rekonstrukci a přístavbu MŠ s tím, že schvaluje zadat přípravu výběrového řízení p. Hrdinovi, Dolní Hbity; informaci o jednání řídícího výboru pro rekonstrukci MŠ včetně přípravy smluv na zajištění výběrového řízení i vlastní realizaci projektu a administrativním a organizačním zajištěním projektu. Schválila k zajištění akce: zadat vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby Nástavba a stavební úpravy MŠ Jince Ing. Kábovi (vč. uzavření smlouvy o dílo); TDI zajistit na základě příkazní smlouvy s Ing. Běhounem; uzavření příkazní smlouvy s Mgr. Kosovou na zajištění organizačního, ekonomického a projektového poradenství externí manažer projektu Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince ; uzavření příkazní smlouvy s p. Hrdinovou na zajištění přípravy, průběhu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce akce Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince. Pověřila starostu městyse k podpisu smlouvy s ROP Středočeského kraje o poskytnutí dotace na akci Nástavba a stavební úpravy objektu MŠ Jince. Svozové vozidlo: Vzala na vědomí informaci ředitelky SMJ k řešení převzetí svozového vozidla AVIA s KUKA nástavbou a nástavbami k čištění komunikací vč. řešení případných závad, které by na technice byly zjištěny v době předání (odstranění závad na základě reklamace). 9

10 Protipovodňová opatření: Vzala na vědomí informaci o dokončení návrhu digitálního povodňového plánu a o dalším postupu pro jeho schválení. Schválila uzavření smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Protipovodňová opatření pro městys Jince. Rekonstrukce hasičárny rada byla seznamována s postupem prací Nové dotační výzvy: Rada vzala na vědomí informaci o plánu dotačních výzev SFŽP bude konzultováno s Ing. Kalibou, zda je některý z programů vhodný pro řešení plánovaných akcí městyse. Schválila přípravu k podání žádosti o investiční dotaci z programu Ministerstva dopravy na opravu komunikací a protipovodňová opatření v souvislosti se záplavami a povodněmi po přívalových deštích v r K přípravě žádosti oslovit Ing. Kšíra. Další akce: Příprava rekonstrukce č. p. 32 rada vzala na vědomí studii REVEL s. r. o. k řešení vytápění č. p. 32 (tepelné čerpadlo 16 kw + elektrokotel). Rozšíření vodovodu a kanalizace vzala na vědomí návrh smlouvy se spol. Sweco Hydroprojekt a. s. o podmínkách smlouvy o dílo Optimalizace a doplnění systému zásobování vodou a odkanalizování obce Jince pověřila p. starostu k jednání o termínech platby (s ostatní podmínky dle návrhu rada odsouhlasila). V souvislosti s přípravou projektu pro územní řízení schválila provedení geometrického zaměření trasy vodovodu a kanalizace zadat Ing. Hadravovi financování z paragrafů rozpočtu určených pro vodu a kanalizaci. - vzala na vědomí informaci o projednávání návrhu projektové dokumentace na rozšíření vodovodu a kanalizace do ulice Pod Plešivcem, Rejkovic a Běřína s vlastníky projektem dotčených nemovitostí. Rada schválila záměr na rozdělení stávající kotelny ve zdravotním středisku na dvě samostatné místnosti; pověřila starostu městyse k vyžádání vypracování revizních zpráv na mosty, které jsou součástí místních komunikací městyse (u Budilova mlýna, u Sauny, u koupaliště, Černý most). 10

11 Rozpočtové záležitosti, fakturace, hospodaření Na základě finančního výkazu vzala na vědomí informaci o plnění rozpočtu k , k Schválila směrnici č. 2/2014 Schvalování vnitřních účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací; rozpočtová opatření č. 3 (úprava rozpočtu v rámci 3113 a 6409), č. 4 a č. 5 (úprava rozpisu běžné výdaje, převod mezi položkami v rámci jednotlivých paragrafů) a návrh na schválení rozpočtového opatření č. 6 zastupitelstvem (navýšení příjmové i výdajové části proúčtování daně z příjmu právnických osob za obce a průtokové dotace na školu; úprava v rámci paragrafů 3429, 2212); předložit zastupitelstvu návrh na vyřazení projektu výtahu v č. p. 32 z účtu (nedokončený dlouhodobý hmotný majetek jako zmařenou investici ); dofinancování spoluúčasti na dotační akci SDH z rozpočtu městyse (5 tisíc Kč). Bytové záležitosti Schválila prodloužení nájemního vztahu se současnými nájemci: k bytům č. 3/171 do a k bytům 7/32, 8/171, 4/32, 2/199, 1/98 se současnými nájemci do ; přidělení bytu 6/32 - nájemní smlouva na dobu určitou do ; postupnou výměnu stávajících nájemních smluv k obecním bytům za smlouvy vypracované dle nového OZ s přesnou definicí rozsahu oprav v bytě, které zajiš uje pronajímatel a podílu nájemníků na opravách; provedení opravy výtahu v č. p. 98 dle levnější varianty (příloha zápisu); odkoupení staršího elektrického kuchyňského sporáku na výměnu za nefunkční sporák v bytě 3/165 za Kč. Vzala na vědomí informaci ředitelky SMJ o vymáhání starých dluhů na nájemném souhlasila se zastavením exekuce na bývalou nájemkyni bytu 1/296 z důvodu nemajetnosti. Záležitosti organizací zřizovaných městysem, místních organizací a spolků, společenské a kulturní akce Kulturní středisko, knihovna, kulturní komise: Vzala na vědomí informaci o průběhu obecního plesu a dětského maškarního karnevalu a o stavu příprav dalších kulturních a společenských 11

12 akcích, na jejichž pořádání se podílí kulturní komise, zápis z jednání kulturní komise Schválila uzavření Smlouvy o vytvoření uměleckého výkonu na vystoupení pořadu Na stojáka Služby městyse Jince: O problematice řešené touto příspěvkovou organizací informuje ředitelka SMJ na každém jednání rady. Rada vzala na vědomí: informaci k rozšíření třídění odpadů o bioodpady vč. návrhu nabídky výpůjčky kompostérů k rodinným domům (informace do JZ); rozpočet příspěvkové organizace Služby městyse Jince na rok 2014; návrh ceníku pro poskytování služeb SMJ občanům rozsah dle zřizovací listiny SMJ v případě volné kapacity při zajištění všech prací zahrnutých do hlavní činnosti SMJ. Schválila: účetní závěrku p. o. Služby městyse Jince za rok 2014, v rámci účetní závěrky schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši ,61 Kč následovně: ,61 Kč do fondu odměn, Kč do rezervního fondu. zakoupení staršího bagru pro SMJ vč. financování (525 tisíc Kč bez DPH 300 tisíc Kč ze zůstatku z finančních prostředků na zakoupení zametacího vozu, 225 tisíc z inv. fondu SMJ). Základní škola a mateřská škola Jince: Rada vzala na vědomí: informaci ředitele ZŠ a MŠ Jince o plnění přijatých opatření k podnětům školské rady ke zlepšení v oblasti stravování a evidence obědů; inspekční zprávu z inspekce v ZŠ a MŠ Jince ve dnech ; informaci o předpokládaném počtu dětí v MŠ pro příští školní rok vč. nároků na personální zabezpečení po realizaci přístavby MŠ. Schválila účetní závěrku p. o. Základní škola a Mateřská škola Jince za rok 2013, v rámci účetní závěrky schvaluje převod zisku vykázaného za rok 2013 ve výši 182,41 Kč do rezervního fondu organizace. Zájmové organizace: Vzala na vědomí informaci o průběhu výročních členských schůzí a valných hromad TJ Sokol Jince, místních organizací Českého svazu včelařů, Českého rybářského svazu, Českého zahrádkářského svazu, informaci o činnosti SDH Jince. 12

13 Schválila zaslat České obci sokolské žádost o stanovisko k možnému řešení rekonstrukce Sokolské zahrady v Jincích úplatný převod sokolské zahrady na městys, městys by zajistil rekonstrukci sám sportovní areál by zdarma pro sportovní a kulturní vyžití sloužil místním sportovním organizacím, ZŠ a MŠ Jince i široké veřejnosti. MAS Brdy Vzala na vědomí informaci o administrativních krocích spojených se založením MAS Brdy a prvních připravovaných aktivitách MAS, provozních záležitostech a personálním zajištění. Organizační záležitosti Smlouvy Rada schválila: uzavření dodatku k nájemní smlouvě o pronájmu majetku městyse z s příspěvkovou organizací Služby městyse Jince, jehož předmětem je rozšíření výčtu pronajatého majetku o vodohospodářský majetek nabytý od uzavření smlouvy výše pronájmu se nemění; prodloužení stávajících smluv s 1. SčV na zajiš ování odborného zástupce provozovatele VaK, technologického dozoru a poskytování odborných služeb do konce roku 2014, tímto usnesením zrušila své usnesení č. 15 ze dne ; uzavření kupní smlouvy se zájemci o pozemek č. parc. 1635/23 k. ú.jince o výměře m2 za cenu Kč (podmínky prodeje dle usnesení zastupitelstva z ); uzavření kupní smlouvy se zájemcem o pozemek 1367/20 (21 m 2 ) v lokalitě F4 za cenu Kč (podmínky prodeje dle usnesení zastupitelstva ze dne ); uzavření servisní smlouvy s Atlas CONSULTING spol. s r. o. na programové vybavení právního informačního systému E-CODEXIS vč. přístupu do internetové aplikace a poradenské a servisní služby; uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne s Armádní Servisní, příspěvkovou organizací (rozšíření pronájmu o budovu vlastní kotelny); uzavření příkazní smlouvy s e-aukční portál s. r. o. na provedení poptávkového řízení na výběr nejvhodnějšího dodavatele zemního plynu prostřednictvím e-aukce; uzavření smlouvy s EKO-KOM, a. s. č. OS o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. 13

14 Zajištění provozu koupaliště: Vzala na vědomí informaci o přípravě koupaliště na letní sezónu 2014, návrh na řešení připomínek nájemců koupaliště v sezónách 2010, 2011 k pohledávce (neuhrazená faktura za vodné, stočné, spotřebu el.energie). Schválila prodloužení nájemního vztahu k provozování areálu přírodního koupaliště v Jincích s p. Krnáčem na následující tři roky Právní pomoc: Rada pověřila starostu městyse k jednání s Mgr. Kainem vyžádání právního názoru na řešení pohledávek za a. s. Lenoxa, možnost poskytování právních služeb pro městys Jince na základě mandátní smlouvy. Schválila ukončit mandátní smlouvu o právní pomoci s AK JUDr. Černohorské případná právní pomoc této AK bude řešena objednávkou na jednotlivé řešené případy. Zabezpečení voleb: Schválila úhradu za umožnění užívání a úklid místnosti v objektu č. p. 7 v Rejkovicích a v době voleb do Evropského parlamentu (vč. zajištění vytápění a osvětlení) v částce Kč. Obdobně bude stanovena úhrada pro podzimní volby do zastupitelstva městyse a předpokládanou souběžnou volbu do Senátu Parlamentu ČR Kč za 1. kolo a dalších Kč v případě konání druhého kola volby. Další organizační a majetkové záležitosti: Schválila zaslat Ing. Kolínskému výzvu k zaslání dokladů potřebných k dořešení financování a provozování semaforu u školy; projednat v zastupitelstvu městyse nabídku města Rožmitál p. Tř. na prodej montované haly 18 x 46 m 2 ; upřesnění žádosti o převod pozemků v k. ú. Jince parc. č. 444/1 (119 m 2 ), 444/2 (92 m 2 ) a 444/3 (423 m 2 ) vše ostatní plocha, ostatní komunikace dle nabídky ÚZSVM do vlastnictví městyse Jince městys má zájem o bezúplatný převod uvedených pozemků; oslovit dopisem spoluvlastníky pozemků č. parc. 848 a 854/2 k. ú. Jince (komunikace Královky kolem hotelu Ermi) ohledně možného odkupu jejich podílů či případných podmínek pro podílení se na údržbě komunikace. Změnu složení občanské komise p. G. Sklenářovou nahradí p. M. Provazníková. 14

15 Personální záležitosti Rada schválila uzavření dvou dohod o provedení práce: k výkonu účetní a majetkové agendy (300 hodin červen prosinec, 90 Kč/hod.); na úklid prostor hasičárny (8 hodin měsíčně, 500 Kč/měsíc). Vzala na vědomí informaci o výkonu studijní praxe dvou studentek Integrované střední školy hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram u městyse Jince. Další záležitosti Rada schválila jednat o zpracování digitálních map obce (vč. mapových podkladů pro inženýrské sítě) se spol. Geosense (zástupce Ing. Vedra) k jednání pověřila p. Tichou na základě výhodnější nabídky následně schválila zakoupení mapového serveru městyse Gobec (Geodetická kancelář Pardubice); prodej použitých nepotřebných dveří z bývalého kulturního střediska (1.000 Kč); bezplatné zapůjčení párty stanu na oblastní výstavu psů v Hořovicích pro místní kynology; bezplatné zapůjčení párty setů a stanů na 5. sjezd rodáků a přátel Čenkova, konaný dne ; svolat na jednání rady schůzku k řešení stížnosti p. Kopalové ve věci rušení nočního klidu hosty provozovny Disko Safari za účasti provozovatele, stěžovatelky a zástupce Obvodního oddělení Příbram venkov. Vzala na vědomí žádosti obyvatel domu č. p. 199 o pronájem částí pozemku č. parc. 972 v současné době o pronájmu tohoto pozemku rada neuvažuje; žádost dlužnice o oddlužení v pohledávce 11 EXE 1690/2012; návrh trasy etapy 36. RALLY Příbram; MÚ Hořovice č. j. MUHO/6483/2014 o projednávání zadání územního plánu Běštín; podnět Společenství pro dům 341, 342 k řešení neoprávněného parkování vozidel bez parkovací karty v sídlišti Zborovská; koordinační situaci stavby č. IV (kabelová přípojka NN pro pozemek p. č. 1456/6); 15

16 oznámení MÚ Hořovice č. j. MUHO/7371/2014 o projednávání zadání územního plánu Hostomice; pozvánku na oslavu 50 let školy J. J. Ryby v Rožmitálu pod Třemšínem za městys deleguje ředitele ZŠ a MŠ Jince Mgr. Jiřího Havláta; oznámení OŽP KÚ SK č. j /2014/KUSK o zahájení řízení o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů (vybraní dravci - kroužkování a stabilizace hnízd). Pověřila místostarostu městyse k zastupování městyse na setkání představitelů obcí ORP Příbram k meziobecní spolupráci - konané dne ; ředitelku SMJ k jednání s Elektrostav Strakonice s. r. o. a vlastníky pozemku 1536/7 k. ú. Jince a sousedního pozemku 1536/6 o možné změně trasy kabelové přípojky NN pro pozemek č. parc. 1536/7 mimo vozovku asfaltové polní cesty. Věra Kadeřábková tajemnice ÚM Ulice Žižkova kolem fary a kostela je po rekonstrukci. Foto Ung. 16

17 Výpis usnesení zastupitelstva městyse Jince ze dne Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi ve složení: František Gajanec, Ing. Miroslav Jandík. Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu Kateřinu Smolovou, MUDr. Jiřího Švamberga. Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje program jednání zastupitelstva rozsah dle informace o konání zastupitelstva, zveřejněné v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o činnosti rady městyse za období od do Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu městyse k Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy zápisu. Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje závěrečný účet městyse Jince za rok 2013 včetně zprávy KÚ Středočeského kraje, odboru kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2013 bez výhrad. Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje účetní závěrku městyse Jince sestavenou k (dle 6 vyhl. č. 220/2013 Sb.). Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje vyřazení projektu výtahu v č. p. 32 z účtu (nedokončený dlouhodobý hmotný majetek jako zmařenou investici ). Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o plnění jednotlivých bodů programu rozvoje městyse, včetně informace o dotačních akcích a nových dotačních titulech. Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse Jince v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši ,12 Kč a schvaluje vyčlenění částky ve výši ,33 Kč, odpovídající spolufinancování projektu Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince, reg. č. CZ.1.15/3.3.00/ Úpravu rozpočtu Zastupitelstvo městyse Jince provede po podpisu smlouvy s ROP. Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje přijetí dotací ze SFŽP akce Mateřská školka Instalace OZE a akce Základní škola Instalace OZE. 17

18 Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje přijetí dotací z fondů Středočeského kraje: FROM Program obnovy venkova akce Opravujeme chodníky v Jincích na rekonstrukci chodníků v ulici Zborovská - částka Kč; ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek - k dovybavení knihovny v Jincích částka Kč; ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS - Musíme už opravit hasičárnu v Jincích na rekonstrukci hasičské zbrojnice částka 400 tisíc Kč. Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jince (vč. výsledku hospodaření za rok 2013). Souhlasí s převedením zisku vykázaného za rok 2013 ve výši 182,41 Kč do rezervního fondu této organizace. Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace Služby městyse Jince (vč. výsledku hospodaření za rok 2013). Souhlasí s převedením zisku vykázaného za rok 2013 ve výši ,61 Kč následovně: ,61 Kč do fondu odměn a Kč do rezervního fondu této organizace. Usnesení č. 16: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje prodej pozemku parc. č. 223/2 v k. ú. Běřín o výměře 274 m2 dle GP č. 124/266/2013 (ostatní plocha, ostatní komunikace) vlastníkovi sousedních pozemků č. parc. 179 a 190/2 p. Josefu Jílkovi za cenu Kč (dle znaleckého posudku č. 9/2014 Ing. Beldíka). Náklady spojené s prodejem ponese kupující. Usnesení č. 17: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje úpravu směrné části územního plánu městyse Jince předpokládané kapacity v lokalitě A23 omezení počtu bytových jednotek v této lokalitě se mění z dosavadních max. 50 b. j. na max. 100 b. j., ostatní ustanovení k této lokalitě zůstávají beze změny. Usnesení č. 18: Zastupitelstvo městyse Jince souhlasí: 1) s prodejem projektu na výstavbu dvou bytových domů v lokalitě A23 zpracovaného ASA Projekt z. č z 08/2007 vč. stavebního povolení společnosti RUBENDYAN CITY s. r. o. Jesenice za těchto podmínek: nabyvatel zajistí realizaci stavby do (vč. vydání kolaudačního rozhodnutí); prodejní cena projektové dokumentace a stavebního povolení je Kč + DPH; kupující zajistí doplnění projektu o příslušný počet parkovacích míst dle platných stavebních předpisů. 18

19 2) Zastupitelstvo městyse souhlasí s budoucím prodejem části pozemku 706/1 k. ú. Jince o výměře cca m 2 (bude upřesněno geometrickým zaměřením) společnosti RUBENDYAN CITY s. r. o. Jesenice za cenu dle úředního odhadu platnou v době uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. K uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pověřuje Radu městyse Jince za těchto podmínek: 1. termín pro uzavření kupní smlouvy k převodu pozemku na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní do 1 měsíce od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu obou bytových domů. 3) Zastupitelstvo městyse ruší všechna svá předešlá usnesení ve věci prodeje předmětného projektu. Usnesení č. 19: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje záměr odkoupení pozemků v k. ú. Jince zasahujících pod komunikaci ul. Ke Koupališti - části pozemků č. parc. 82, č. parc. 1313/1 a 1312/3 a pozemku 1307/3 za cenu dle úředního odhadu. K jednání s vlastníky předmětných pozemků o odkupu pověřuje radu. Usnesení č. 20: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje záměr odkupu montované haly 18 x 46 m od města Rožmitál p. Třemšínem za cenu cca 800 tisíc Kč (vč. DPH). K jednání o odkupu pověřuje radu. Usnesení č. 21: Zastupitelstvo městyse Jince stanoví v souladu s ustanovením 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb. počet členů zastupitelstva městyse pro příští volební období ve výši 15 členů. Usnesení č. 22: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci starosty městyse o činnosti MAS Brdy. Věra Kadeřábková, tajemnice ÚM Je po volbách do Evropského parlamentu Dle zveřejněných výsledků hlasování za územní celky bylo ve 4 volebních okrscích obce Jince bylo zapsáno voličů. Vydalo se 253 obálek, z toho platných hlasů 251. Volební účast celkem: 14,52 %. V Jincích zvítězila KSČM s celkem 68 platnými hlasy, tj. 27,09 %. Přes nízkou účast bych rád poděkoval všem, kteří k volebním urnám přišli. Podrobné výsledky voleb za jednotlivé okrsky obce Jince najdete na Josef Hála, starosta městyse Jince 19

20 OD ZÁŘÍ 2014 MOHOU LIDÉ ZNOVU POŽÁDAT O KOTLÍKOVÉ DOTACE O kotlíkovou dotaci, kterou jsme spustili v loňském roce na základě dohody Středočeského kraje a Ministerstva životního prostředí, byl ze strany občanů Středočeského kraje velký zájem. Přijímání žádostí proběhlo od 2. září 2013 a již 5. září 2013 byly finanční prostředky ve výši 40 mil. vyčerpány.,,středočeský kraj je na prvním místě co se týká znečištění tuhých znečiš- ujících látek z lokálních topeniš v ČR, proto jsme se rozhodli i v letošním roce iniciovat jednání s Ministerstvem životního prostředí o možnosti dotací pro občany Středočeského kraje na pořízení nového kotle na uhlí, biomasu nebo kombinaci. Dne Rada Středočeského kraje schválila příspěvek ve výši 40 mil., stejnou částkou by mělo přispět i ministerstvo životního prostředí, uvedl náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí Marek Semerád. V současné době evidujeme, že zájem občanů o výměnu nevyhovujících kotlů za nové nízkoemisní, je stále obrovský. Momentálně jednáme s Ministerstvem životního prostředí o nové dohodě. Otevření další výzvy předpokládáme na září 2014 s tím, že čerpání finančních prostředků bude až v roce 2015, doplnil Semerád. Podporovanými typy kotlů jsou, stejně jako v předchozí výzvě, plně automatické kotle 3. a vyšší emisní třídy, zplyňovací kotle, atmosférické a kondenzační kotle na zemní plyn. Výše dotace je závislá na typu pořizovaného kotle a pohybuje se v rozmezí tisíc korun. Mnoho domácností si stejně bude muset do roku 2022 pořídit kotel úplně nový, který bude splňovat podmínky minimálně 3. emisní třídy podle ČSN EN Dané podmínky vstoupily v platnost s novelou zákona o ochraně ovzduší. Pokud občané využijí dotaci, náklady na pořízení nového kotle se jim výrazně sníží, uvedl závěrem Semerád. Středočeský kraj odbor životního prostředí a zemědělství 20

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 17.8.2015

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 17.8.2015 Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 17.8.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Host RM - účetní městyse, p. Hirschová

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program:

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: 1. Kontrola usnesení a zápisu z posledního zasedání RM 2. Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 27. 4. 2015 přednesené jejich předsedy

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková)

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková) USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 28.7.2014 Usnesení 409/2014 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Bytové záležitosti (Ing. Vránek) 3. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Oprava schodiště

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 4/2013 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 4/2013, které se uskutečnilo dne 01.08.2013 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 62/04/2013

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Zápis č. 32 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 31.8.2015

Zápis č. 32 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 31.8.2015 Zápis č. 32 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 31.8.2015 Přítomni: Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Omluven: Antonín Merhaut Program: 1. Hosté rady p. Hirschová

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana ze 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkov konaného dne 24. 6 2015 Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více