DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM"

Transkript

1 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Adresa: Pirknerv nám. 228, Kutná Hra Telefn: www: IČ: Zřizvatel: Středčeský kraj Zbrvská 11, Praha 5 Právní frma: příspěvkvá rganizace Statutární rgán: ředitel, jmenvaný zřizvatelem Kntaktní sby: ředitelka veducí sciální pracvnice vrchní sestra persnalistka a mzdvá účetní dbrný eknm Mgr. Bc. Jitka Řepvá, MBA Mgr. Jitka Kděrvá Mnika Šáchvá Jindra Skřivanvá Ing. Jana Juklvá, DiS. veducí prvzně technickéh úseku Ing. Dana Nvákvá Druh pskytvané služby: Pslání služby: DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv pr sby se zdravtním pstižením - Dmv Barbra Kutná Hra vytváří pr sby, které nemhu trvale žít dma, důstjné a bezpečné prstředí, pdpruje je ve snaze pržívat svůj živt aktivně, zachvávat si lidsku důstjnst, sciální vazby a vytvářet vztahy. Dmv pmáhá klientům pržívat plný a pestrý živt pdle vlastních ptřeb. Kmu je služba určena cílvá skupina: Dmv Barbra Kutná Hra pskytuje službu sbám s mentálním i kmbinvaným pstižením, které se citly v nepříznivé živtní situaci pr svu sníženu sběstačnst zejména z důvdu zdravtníh stavu a jejichž situace vyžaduje pravidelnu pmc další sby a tut pmc jim není mžné zajistit v jejich dmácím prstředí. Služba je určena sbám, které dsáhly věku 27 let, a je pskytvána frmu celrčníh pbytu. Kmu služba není určena: sbám, jejichž stav vyžaduje nepřetržitý dhled sbám, jejichž chvání by závažně narušval klektivní sužití sbám, jejichž zdravtní stav vyžaduje hspitalizaci ve zdravtnickém zařízení sbám s akutním infekčním nemcněním sbám, jejichž sbní cíle a ptřeby nedkáže služba pdprvat Strana 1 (celkem 5)

2 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 Principy pskytvání služby: ddržvání ustanvení etickéh kdexu pracvníka zařízení respektvání práv klientů zapjení klientů d rzhdvání způsbu pskytvání služby přizpůsbvání služby ptřebám klientů dle jejich sbních cílů splupráce s rdinu klienta pdpra splečenských kntaktů klienta týmvá práce dbrnst pracvníků sustavné prhlubvání vzdělání pracvníků tevřenst zařízení vůči veřejnsti Cíle služby: Cílem sciální služby Dmv pr sby se zdravtním pstižením je pskytvat klientům cílvé skupiny - sbám s mentálním i kmbinvaným pstižením, pmc a pdpru při prjevvání vlastní vůle a pdprvat: důstjný a c nejvíce samstatný živt klientů, jejichž mžnsti a schpnsti jsu sníženy převážně v blastech péče vlastní sbu a péče dmácnst a kteří vzhledem k tét situaci již nemhu trvale žít dma, tedy ve svém vlastním přirzeném sciálním prstředí. dle přání klientů aktivně a splečensky zaměřený živt, který již nemhu trávit ve svém přirzeném sciálním prstředí. Při pskytvání sciální služby se prstřednictvím individuálníh přístupu rientujeme na pdpru přání a sbních cílů klientů spjených se zachváním a rzvjem jejich sběstačnsti a nezávislsti. Strategické cíle rganizace: stabilizvat a rzvíjet lidské zdrje rganizace zajistit finanční stabilitu rganizace sledvat vývj a přizpůsbvat pskytvání sciální služby nvým trendů a demgrafické situaci ve splečnsti neustále zkvalitňvat pskytvanu péči frmu individuální pdpry klientů uplatňvat týmvu práci uvnitř rganizace využívat externích splupracvníků (z řad dbrné veřejnsti a splupracujících rganizací) využívat zapjvání studentů praktikantů a dbrvlníků Dluhdbé cíle rganizace 5 let: rganizace bude hledat mžnsti a příležitsti dalšíh vzdělávání pracvníků, které pvede ke stabilizaci a rzvji lidských zdrjů a bude financvané nejen z rzpčtu rganizace, ale i např. z finančních zdrjů EU pskytvatel bude rzvíjet splupráci s neziskvu rganizací, která zprstředkvává a zajišťuje dbrvlnicku službu pskytvatel v rámci pdpry týmvé práce uvnitř rganizace bude i nadále zajišťvat splupráci s nezávislým dbrníkem supervizrem Strana 2 (celkem 5)

3 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 Krátkdbé cíle rganizace 1 rk: rganizace pdpří zaměstnance v dalším vzdělávání nad rámec pvinnéh vzdělávání dle sbních pžadavků a předpkladů zaměstnance během rku 2015 navážeme splupráci s dalšími dbrvlníky, kteří se budu pravidelně zapjvat d nabídky aktivizace dle individuálních přání klientů udržet pdpru sprtvních aktivit, vč. dprvdu na sprtvní turnaje rganizace pdpří zájem klientů výlety a rekreace mim měst Kutná Hra dle jejich přání vedení rganizace v průběhu rku 2015 zrealizuje výběrvé řízení na nvéh supervizra, jehž služby začnu týmy pracvníků využívat d rku 2016 udržvat a rzšiřvat SET terapii pr další klienty Prstředky k dsažení cíle a hdnty (principy), ze kterých při pskytvání sciální služby vycházíme: respektujeme základní lidská práva, svbdu a důstjnst klienta usilujeme sciální začleňvání klienta a pdprujeme jeh splečenské pstavení respektujeme sbní zájmy a cíle klienta a přizpůsbujeme službu jeh ptřebám pdprujeme zájem a snahu klienta udržení samstatnsti v péči vlastní sbu (pskytujeme jen takvu péči, kteru si klient není schpen zajistit vlastními silami) vytváříme pdmínky pr zachvání sukrmí klienta zajišťujeme individuální a prfesinální přístup pracvníků ke klientvi pdprujeme klienta v zájmu aktivně trávený čas, např. ve výtvarné činnsti a následně v aktivní účasti ve výtvarné sutěži pdprujeme klienta ve využívání veřejných služeb mtivujeme klienty, aby svá přání, návrhy, připmínky i nespkjenst vyjadřvali - tevřeně i annymně zachváváme a udržujeme bydlení klientů bezpečné, na dbré a estetické úrvni, s mžnstí vybavit si pkj dplňky ze svéh dmva napmáháme udržvat nábženské vyznání pdprujeme zachvání splečenských a rdinných kntaktů ddržujeme zásady pskytvání sciálních služeb pdle SQ SS prhlubujeme a rzvíjíme sustavné vzdělávání kvalifikvanéh persnálu Dmva za účelem kvalitníh a dbrnéh pskytvání služby Kapacita služby 43 míst z th: 5 míst v jednlůžkvých pkjích 14 míst ve dvulůžkvých pkjích 24 míst v třílůžkvých pkjích Všechny pkje jsu zařízeny nábytkem, většina z nich má vlastní příslušenství (umyvadl, sprcha, WC) bez kuchyňskéh kutu a bez mžnsti samstatnéh vaření. Rzmístění ubytvacích prstr: Klienti bydlí v budvě: Pirknerv nám. 228 půvdní část budvy Strana 3 (celkem 5)

4 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 V rámci pskytvání služby Dmv pr sby se zdravtním pstižením jsu s klientem individuálně djednávány tyt činnsti a úkny péče: 1. pskytnutí ubytvání ubytvání vytápění, úklid, malvání a technická údržba pkjů i splečných prstr péče prádl praní, žehlení a pravy lžníh i sbníh prádla a šacení, dvz věcí d čistírny 2. pskytnutí stravy pskytnutí stravy dpvídající věku a zásadám racinální výživy v rzsahu 5 až 6 jídel denně, nabízeny jsu čtyři druhy diet: racinální (č. 3), diabetická (č. 9), šetřící (č. 2) a s mezením tuků (č. 4) 3. pmc při zvládání běžných úknů péče vlastní sbu a péče zdraví přímá péče pmc při blékání a svlékání včetně speciálních pmůcek pmc při přesunu na lůžk neb vzík pmc při vstávání z lůžka, uléhání, změna plh pmc při pdávání jídla a pití pmc při prstrvé rientaci, samstatném phybu ve vnitřním i vnějším prstru zprstředkvání služeb kadeřnice a pedikérky za úhradu v případě naléhavé ptřeby dprvd d ambulance lékařů specialistů zdravtní péče sledvání zdravtníh stavu, jeh zhdncení a předání aktuálních infrmací aktuálním zdravtním stavu šetřujícímu lékaři a zajištění následné léčby dle rdinace v případě příméh hržení živta zajištění pskytnutí první pmci zajištění vyšetření v dbrných ambulancích zajišťvání předepsaných léků a jejich ddání z lékárny příprava a pdávání léků měření rdinvaných glykémii měření fyzilgických funkcí aplikace injekcí infuzní terapie šetřvání pkžky a převazy ran zajištění zdravtních pmůcek rehabilitace dle dpručení lékaře (individuální cvičení, vertikalizace chůze, vdléčba, elektrléčba, masáže, magnetléčba, ultrazvuk, laser, slux a parafin), dále kndiční skupinvá cvičení, cvičení v krytém bazénu a andulační terapie) 4. pmc při sbní hygieně neb pskytnutí pdmínek pr sbní hygienu pmc při úknech sbní hygieny pmc při základní péči vlasy a nehty pmc při pužití WC 5. výchvné, vzdělávací a aktivizační činnsti výjezdy na výstavy, divadelní, hudební a jiná představení rekreační pbyty, výlety v dprvdu pracvníků zařízení, hiprehabilitace pslech hudby, předčítání, trénvání paměti, výtvarné a rukdělné práce pracvní činnsti dle dpručení lékaře trénink stlníh tenisu a účast na tenisvých turnajích na lkální i celstátní úrvni mžnst práce s pčítačem (rzvj pčítačvé gramtnsti) a přístup k internetu Strana 4 (celkem 5)

5 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec zprstředkvání kntaktu se splečenským prstředím pmc při bnvení neb upevnění kntaktu s rdinu návštěvy dbrvlníků k individuálním rzhvrům dle přání klienta návštěvy dstupných duchvních dle přání a vyznání klienta pravidelné prcházky d města a klí (skupinvé i individuální) 7. sciálně terapeutické činnsti zprstředkvání přístupu k infrmacím a pradenská činnst pdpra rzvje neb udržení sbních a sciálních schpnstí a dvednstí 8. pdpra při zařizvání běžných záležitstí úschva finančních prstředků na depzitní účet úschva dkumentů, cennstí a vkladních knížek d trezru zajišťvání nákupů dle bjednávky klienta, přejímání pštvních zásilek dprvdy na úřady a jiné instituce 9. pmc při uplatňvání práv a právněných zájmů a při bstarávání sbních záležitstí uvnitř rganizace: pracvníci zařízení při pskytvání služby pdprují klienty při frmulvání jejich práv a právněných zájmů, reagují na pdněty, připmínky a stížnsti klientů, předcházejí situacím střetů zájmů, prušvání práv klientů a vzniku rizikvých situací. Při jejich vzniku je řeší v suladu s metdickými pstupy pskytvatele. Pracvníci respektují individualitu každéh klienta a vytvářejí příležitsti pr aktivní zapjení klientů d činnstí pdle vlastní vlby. Tvrbu a pravidelnu kntrlu plnění individuálníh plánu klienta jsu klienti zapjeni d rzhdvání způsbu pskytvání služby. Klienti mají též mžnst suhlasit s péčí svu sbu ze strany studentů-praktikantů neb můžu tut péči dmítnut. vně rganizace: pracvníci při dprvázení klientů mim areál Dmva (např. na úřady, instituce, kulturní akce, výlety) jim pskytují pdpru při prsazvání práv a právněných zájmů pdle jejich individuálních ptřeb a právněných pžadavků a vystupují tak, aby klienti byli chráněni před předsudky a negativním hdncením. Základní prhlášení vstupuje v platnst dnem schválení ředitelku. Dsavadní ZD 09 DOZP/14 Základní prhlášení, vydání smnácté, se tímt aktem ruší. Kutná Hra dne: Pslední změna dne: Mgr. Bc. Jitka Řepvá, MBA Účinnst: ředitelka Výtisk č. 1 Příjemce: archivní pare Strana 5 (celkem 5)

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012 1 Vážení přátelé, je za námi rk 2012 a mjí pvinnstí je, abych se splečně s Vámi hlédla, a zhdntila práci Oblastní charity Vyškv. Organizace vstupvala d rku 2012 ne zcela s uspkjivým hspdářským výsledkem.

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více