ŠIKULKA MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLÍN II, KMOCHOVA 335 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Zpracovala: Vorlíčková Květoslava ředitelka MŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠIKULKA MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLÍN II, KMOCHOVA 335 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Zpracovala: Vorlíčková Květoslava ředitelka MŠ"

Transkript

1 Č.j.: 72/12 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLÍN II, KMOCHOVA 335 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠIKULKA Zpracovala: Vorlíčková Květoslava ředitelka MŠ Platnost dokumentu : od do

2 Obsah dokumentu: 1. Identifikační údaje o škole 3 2. Obecná charakteristika školy Podmínky vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu ŠIKULKA Stručná charakteristika, cíle a náplně jednotlivých integrovaných bloků Doplňující nadstandardní programy Evaluační systém

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV ŠKOLY: MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 335 ADRESA A SÍDLO MŠ : Kmochova 335, Kolín II. Telefon : internetové stránky: Zřizovatel: Město Kolín Adresa a sídlo zřizovatele: Karlovo náměstí 78, Kolín I. IČO zřizovatele: Právní forma školy: příspěvková organizace IČO: Bankovní účet: /0800 IZO MŠ: IZO ŠJ: Identifikátor právnické osoby: Ředitelka: Květoslava Vorlíčková Bydliště: Kolín II., Tyršova 336 Nástup do funkce: Od je její funkce ředitelky stanovena na dobu určitou 6 let. Kapacita školy: Kapacita MŠ od dle Rejstříku škol je: 48 dětí Právní forma: Mateřská škola je od v právní subjektivitě, je příspěvkovou organizací. Zřizovatel Město Kolín Financování: 1. Finanční prostředky na provoz a drobnou údržbu získává MŠ od zřizovatele, kterým je Město Kolín. Opravy většího rozsahu zajišťuje a financuje zřizovatel sám. 2. Finanční prostředky ze státního rozpočtu na platy zaměstnanců školy, odvody, zákonné pojištění, FKSP a ONIV poskytuje Středočeský kraj Rodiče hradí tzv. úplatu za předškolní vzdělávání, která je vždy stanovena na celý školní rok. Přesná formulace a podmínky jsou uvedeny ve Vnitřní směrnici školy o úplatě za předškolní vzdělávání. 3

4 OBECNÁ CHARAKTERISKTIKA ŠKOLY PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY Počet tříd: Mateřská škola je dvojtřídní. V I. třídě s názvem Broučci jsou zařazeny děti 3-5 leté ( tzn. 1. a 2. ročník předškolního vzdělávání) do počtu 24 dětí. Ve II. třídě s názvem Motýlci jsou zařazeny děti 4,5-6 ( 7) leté tzn.- 2. a 3. ročník předškolního vzdělávání ( popřípadě děti s odkladem školní docházky) do počtu 24 dětí. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro daný školní rok jsou upravena v samostatné Vnitřní směrnici školy. Historie: Mateřská škola Kolín II., Kmochova 335 je nejstarší mateřskou školou v Kolíně ( byla založena ),putovala po různých nevyhovujících prostorách a v r.1947 byla umístěna do stávající budovy, stojící na místě bývalého rodného domu básníka J.S. Machara. Zprvu se zde nevařilo a bylo tu umístěno i přes 130 dětí. Později zde byla vybudována kuchyň a školní jídelna se stala nedílnou součástí školy. Úměrně se postupně přizpůsobil počet dětí prostorovým možnostem školy. Nejznámějším absolventem školy je politik Miloš Zeman, dalšími herečka a zpěvačka Barbora Poláková, muzikálová zpěvačka a pedagožka Vlaďka Skalová, trombonista Stanislav Penk. Umístění a provozní zázemí školy: Mateřská škola leží téměř v samém centru města Kolína. Zahrada: budova je obklopená nevelkou, ale pro celodenní pobyt vybavenou zahradou ( 2 pískoviště, dřevěný domeček, dřevěný vláček, venkovní tabule, pružinová houpadla, zahradní nábytek, dlažba pro kresbu na chodník i jízdu na koloběžkách a tříkolkách,skříň s hračkami, záhonky pro pěstitelské činnosti, venkovní WC, umyvadlo). V letních měsících je dětem k dispozici i laminátový bazén. Během jara 2009 byl na zahradě vybudován multifunkční herní prvek s bezpečnostní pryžovou dopadovou plochou a zastřešená pergola pro rozšíření využití zahrady pro vzdělávání dětí. Na realizaci přispěla TPCA a Nadace partnerství pro Kolínsko částkou Kč, zbytek á ,- Kč financovala MŠ z investičního fondu školy. Pergola se velice osvědčila nejen pro pobyt dětí venku i za mírně nepříznivého počasí, ale v letních měsících sem byly přesunuty veškeré vzdělávací činnosti dětí a probíhají zde různé kulturní akce, vystoupení dětí, výstavy za účasti rodičů a další veřejnosti. V r zde byly umístěny nové plastové stoly a židličky. Byl též kompletně vyměněn písek v obou pískovištích za certifikovaný a provedeno jejich zakrytí novými sítěmi. Dále ve spolupráci s rodiči došlo k opravě stávajících prvků, pokrytí nevzhledné zdi zakrývací sítí, obnově trávníku a zeleně. Dnešním normám nevyhovující a zastaralé herní 4

5 prvky byly ze zahrady za pomoci rodičů odstraněny. Děti jsou k estetickému cítění nepřímo vedeny i úpravou zahrady, je zde udržovaná skalka, květinová rabata, květiny v truhlících a přenosných nádobách. Trávník i živý plot jsou neustále zaměstnanci školy i za pomoci rodičů upravovány. Na ošetřování květin se podílejí děti samotné. O vzhledu zahrady v letních měsících se pochvalně vyjadřují rodiče i veřejnost. Zahrada je využívána nejen v dopoledních hodinách, ale za příznivého počasí i odpoledne do rozchodu dětí. Rodiče tuto skutečnost velice pozitivně hodnotí, mnohdy zde zůstávají s dětmi až do uzavírky MŠ, protože se dětem domů nechce. Pro pobyt dětí venku je též využíván blízký Kmochův ostrov a lesopark Borky vybavené novými dětskými hřišti a nabízející přímé pozorování flóry a fauny, ekologickou výchovu a umožňující dětem několikrát do roka absolvovat tematické polodenní turistické výlety s plněním různých úkolů a soutěží. Několikrát do roka děti navštěvují i nové kolínské Centrální hřiště. Budova: Budova školy, postavená v r je dobře udržovaná, má nová okna, střechu. Od roku 1971 je vytápěna plynovými kamny, která se podílejí na nízkých provozních nákladech školy, přitom umožňují pružnou regulaci teploty, či přitopení i mimo topnou sezónu. V roce 2009 došlo k výměně zastaralých plynových kamen WAW za plynová kamna Karma. Budova není konstruována pro mateřskou školu, jedná se o původně rodinnou vilu, jež pro účely MŠ byla adaptována a svým zařízením a vybavením nyní potřebám dětí vyhovuje, vytváří pocit rodinnosti a útulnosti ( potvrzují to i slova rodičů a prarodičů, kteří jsou jejími absolventy a nyní sem s radostí přivádějí i své potomky).prostory v jednotlivých třídách jsou částečně stavebně odděleny nosnými zdmi, které nejdou plně odstranit, což na jednu stranu umožňuje přirozené vytvoření různých koutků pro děti, zároveň však klade velké nároky na pozornost učitelky a její přehled nad všemi dětmi. Stavební úpravy budovy v předchozích 3 letech: Během prázdnin roku 2009 došlo k odstranění zdi dělící II. třídu od centrální šatny a o prostor šatny byla herna této třídy rozšířena. O prázdninách 2011 došlo k vytvoření stálé jídelny pro obě třídy v prostoru haly v II. nadzemním podlaží. Firmou Indeco zde byl vytvořen posuvný prosklený předěl, oddělující prostor od schodiště, zakoupeny židličky a stolky. Při obědě se zde obě třídy střídají, jinak slouží k svačinám dětí I. třídy, děti II. třídy svačí ve své třídě. Prostor bývalé jídelny rozšířil hernu I. třídy. Původní vybavení haly ( skříně s didaktickými pomůckami, kancelář vedoucí školní jídelny byly přesunuty do náhradních prostor) Kapacita školy tak byla zachována a je stanovena na 48 dětí po 24 dětech v každé třídě. Šatna dětí I. třídy byla umístěna do haly, kde původní šatnové skřínky byly upraveny odstraněním dvířek a do vstupní chodby šatna dětí II. třídy, kam byly zakoupeny nové policové šatnové sestavy z důvodů úspory místa. Prostor je úzký, ale původní záměr umístit tuto šatnu do suterénu nebyl realizovatelný pro jeho vlhkost. Kuchyň školy byla opatřena novou protiskluzovou dlažbou. Dlažba byla v r instalována do vstupního vestibulu místo popraskaného terasa, schody do 1 poschodí, hala dole i nahoře byly opatřeny novým linoleem. Budova školy je jednoposchoďová, částečně podsklepená se sedlovou střechou. V suterénu a 5

6 zvláště v podkroví jsou skryty prostorové rezervy školy, které by bylo možné po stavebních úpravách využít, bohužel dle nové vyhlášky již není pro děti předškolního věku možné využít podkroví ( třetí nadzemní podlaží) a suterén je i po sanaci stále vlhký. Investiční náklady nutné na jeho adaptaci prozatím překračují možnosti zřizovatele. V umývárnách jsou nainstalovány pákové baterie, ohřev vody se provádí elektrickými ohřívači. Rekonstrukcemi sociálních zařízení obou tříd během předchozích let byl zvýšen počet WC a umyvadel na konečných 10, bylo dořešeno i chybějící samostatné WC pro kuchařku. Osvětlení místností je zajištěno zářivkami. Okna budovy jsou v rámci světelné pohody opatřena žaluziemi. Stále není z prostorových důvodů dořešeno uzamykatelné zázemí pro pedagogický personál, byla pouze zakoupena uzamykatelná šatnová skříň pro provozní pracovnice, obuv si umísťují do botníku v předsíňce nouzového východu. V roce 2010 byl nainstalován nový systém otevírání vstupních dveří pomocí videotelefonů umístěných v obou třídách, ředitelně a kuchyni, je tak i zvýšena bezpečnost. Situační rozmístění v jednotlivých podlažích: suterén - sklad zahradního náčiní, hraček na zahradu apod. sklad ovoce a zeleniny bramborárna přízemí - vstupní vestibul ( zároveň šatna II. třídy) ředitelna třída a herna II. třídy + rozšíření herny o prostor bývalé šatny umývárna a WC II. třídy hala ( zároveň šatna I. třídy) 1.poschodí - kuchyň a spíž třída a 2 herny I. třídy ( v jedné se na odpolední odpočinek rozkládají lehátka ) stálá jídelna pro obě třídy umývárna a WC I. třídy WC personálu WC kuchařky půda - sklad, spisovna, kabinety ( ve skříních) 6

7 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Materiální vybavení školy: Mateřská škola je vybavena velkým množstvím hraček a didaktických pomůcek, zásobníky jsou dále doplňovány a aktualizovány. Poškozené hračky jsou průběžně vyřazovány a nahrazovány novými, škola využívá k jejich nákupu nabídku renomovaných firem, je sledována jejich kvalita, bezpečnost a také didaktická přínosnost pro hru i vzdělávání dětí. Některé hračky MŠ získala i od rodičů. Škola též disponuje rozsáhlou učitelskou i dětskou knihovnou, obě jsou neustále využívány, děti si knihy libovolně prohlížejí, využíváme je též k samostatnému vyhledávání obrázků dětmi k danému tématu(např. v encyklopediích, atlasech apod.) dětem je každý den čteno při odpočinku. Pedagožky průběžně dle potřeb využívají didaktickou techniku k obohacení nabídky vzdělávacích bloků - kazetové magnetofony, CD přehrávače, promítačku, televizi s videem, DVD přehrávač. Děti mají k dispozici 2 PC sestavy se spoustou didaktických her, opět doplňujících vzdělávací bloky- děti se u nich po krátké době střídají. Práce s nimi je ale regulována. Škola též denně využívá klavír- křídlo, či elektrický keyboard nejen k doprovodu zpěvu a tanečních her, ale i cvičení. Bohužel velikost křídla zbytečně ubírá cenné místo a i jeho vzhled ruší celkový dojem třídy. Hledáme možnost jeho výměny za menší pianino. K hudebním aktivitám dětí je k dispozici množství Orffových hraček, foukací harmoničky, bohatý notový materiál pro jejich doprovod a nácvik písní. Široká je nabídka výtvarného materiálu i materiálu pro dramatickou výchovu, v půdních prostorách skladujeme i nasbíraný přírodní materiál, textil a další rozličný materiál vhodný pro tvořivou práci s dětmi. Díky hospodárnému zacházení s rozpočtem od zřizovatele škola již několik let uzavírá své hospodaření s kladným hospodářským výsledkem, který je ukládán do rezervního fondu školy, to následně umožňuje efektivnější a promyšlenější investování do potřebných věcí, i estetičtější sjednocení daného prostoru. Obě třídy byly vybaveny novými antialergickými koberci, do herny II. třídy byl instalován nový nábytek. Nutná je například další obnova podlahových krytin. Nátěry oken a dveří byly uskutečněny v roce Na úpravě a výzdobě budovy školy se podílejí krom pedagožek i děti svými výtvarnými pracemi, vystavují se i společné práce rodičů a dětí ( např. ze soutěže Tvoří celá rodina) Bohužel situováním šaten do chodby místa k vystavování prací ubylo, nově bude instalováním sítě na zábradlí schodů do 1. patra prostor pro vystavování rozšířen. Co se během předchozích 3 let v MŠ změnilo k lepšímu V budově: - vybudování nových sociálních zázemí pro obě třídy ( zvýšení počtu WC z původních 5-ti na 10, umyvadel ze 7-mi na 10, umístění malého sprchového koutu do umývárny I. třídy, tamtéž výměna plynové karmy za elektrický průtokový ohřívač, umístění bojleru z umývárny II. třídy do suterénu, nové rozvody vody, odpadů, nové obklady, dlažby, výměna topidel WAW v obou koupelnách za přímotopy, nové koupelnové bloky pro oddělené zavěšení ručníků 7

8 - vybudování chybějícího WC s umyvadlem pro kuchařku - nová protiskluzová dlažba v kuchyni - výměna zastaralých plynových topidel WAW za nová - výměna nevyhovujících a zastaralých zářivek za nové - výměna zastaralých domácích telefonů za nové videotelefony - nová dlažba ve vstupním vestibulu místo popraskaného terasa - nové PVC ve II. třídě, na schodišti a v halách v přízemí a v I. patře - výměna prošlapaných koberců za nové kvalitní s antibakteriální úpravou - výměna nevyhovující nábytkové stěny v herně II. třídy za novou s mnoha úložnými prostorami lépe dostupnými dětem - nákup úložných skříněk do II. třídy - nákup šestihranných stolečků do obou tříd, ve II. třídě i židliček - 3 vestavěné skříně po nepoužívaných dveřích v II. třídě ( náhrada za neestetické police, kryté závěsem) - propojením ( zbouráním příčky ) bývalé centrální šatny s prostorem II. třídy došlo k jeho zvětšení - nové policové šatní skřínky - obstarání 2 repasovaných PC pro děti - nové hrací koutky ( kuchyňka v II. třídě, domeček a obchod v I. třídě) - nátěry dveří, vymalování budovy v r v r nátěry vnějších oken, opatření oken okapničkami proti zatékání - v r vybudování stálé jídelny pro obě třídy - zakoupení nových stolečků a židliček do této jídelny - zakoupení nových komod a knihoven pro I. třídu - vybudování malé kanceláře pro vedoucí ŠJ - nákup nových lehátek, matrací, ložního prádla, ručníků Na zahradě( část prací provedena za spolupráce s rodiči): - odstranění množství nevyhovujících a nebezpečných kovových průlezek - odstranění nebezpečné americké houpačky - místo nich umístění moderního a bezpečného multifunkčního herního prvku Flora 24 s pryžovou dopadovou plochou ( částečně financováno grantem TPCA) - odstranění náletových a neudržovaných dřevin ( černé bezy, javor jasanolistý, hrušeň) - přemístění, oprava, nátěr a lepší situování stávajících herních prvků ( pružinových houpadel, vláčku) - generální oprava rozpadajícího se domečku, pokrytí střechy šindelem, nátěr - pokrytí nevzhledné dělící zde zakrývací sítí a její dekorace - náhrada neustále obnovovaného dřevěného lemování velkého pískoviště lemováním plastovým - oprava a přemístění venkovní tabule, vytvoření zákoutí pro zahrad. náčiní a nářadí - vybudování pergoly u nouzového východu z MŠ na zahradu ( financována grantem TPCA - výměna starého písku za nový certifikovaný - opatření pískovišť novými ochrannými sítěmi - nová trampolína - nové plastové stolečky a židličky pro děti pod pergolou - pravidelná úprava skalky, rabat, živého plotu, v letních měsících květiny v nádobách - oprava dřevěné mašinky a plůtku 8

9 - Záměry ke zkvalitnění - co je třeba dále zlepšit, rekonstruovat v horizontu 3 let: - vybudovat zázemí pro pedagogický personál ( ve spolupráci se zřizovatelem) - oprava schodiště u vstupu do budovy a nouzového východu - vybudování krytého vstupu do MŠ ( verandy) zateplení chodby - výměna dveří nouzového východu - nátěry vrátek, vrat a plotu ( možno využít spolupráce s rodiči) - udržovací nátěry zahradního vybavení (ve spolupráci s rodiči) - výměna klavíru za pianino ( popř. prodej a koupě) - výměna zastaralého nábytku v I. třídě za nový - výměna linolea v herně a třídě I. třídy - dendrologické posouzení a odborná úprava lípy na zahradě - obnova trávníku, či částečná náhrada trávníkem umělým kolem frekvent. míst, úprava zahrady ve spolupráci se zahradním architektem - opatření budovy zabezpečovacím systémem Životospráva Dětem je poskytována v MŠ plnohodnotná a vyvážená strava, dle platných norem, je zachovávána vhodná skladba jídelníčku, dodržována správná technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají ve třídách i při pobytu na zahradě dostatek tekutin, jejich včasné doplňování je sledováno. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly, děti nejsou do jídla nuceny. Rodiče jsou díky vystavenému jídelníčku informováni o pestrosti stravy. Bohužel reakce některých rodičů děti, které my ke zdravé stravě motivujeme a vcelku se nám to i daří, od jídla naopak odrazují. Na třídní schůzce jsme v zájmu o správný vývoj jejich dětí požádali rodiče o spolupráci pokud budou dětem jídelníček číst, tak ne s negativním komentářem, ale naopak, aby jim ho záviděli. Denní rytmus a řád, vytvářející v dětech pocit jistoty a bezpečí je pravidelný, ale zároveň natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit vzniklým potřebám a aktuální situaci. Děti mají dostatek pohybu venku i v budově MŠ, snažíme se respektovat individuální potřebu aktivity i odpočinku jednotlivých dětí. Pedagogové se též snaží být dětem v zdravém životním stylu příkladem ( zdravé stravování, pitný režim, sport, turistika). Záměry ke zkvalitnění : - více působit na rodiče, aby zdravé stravování v MŠ uznávali a spolupracovali v zájmu zdraví svých dětí a naši snahu nebojkotovali - využívat nové receptury k obohacení a pestrosti jídelníčku dětí ( z nových publikací) - zaměřit se více na estetickou stránku předkládaného jídla ( zdobení) Psychosociální podmínky Klima mateřské školy, vytvářené rodinností prostředí, jednotou působení, vstřícností a zapáleností personálu, napomáhá k pocitu bezpečí, důvěry, jistoty a spokojenosti dětí i jejich rodičů. Pro děti nastupující do MŠ je připraven po dohodě se zákonnými zástupci dítěte jeho individuální adaptační režim. Vzdělávací nabídka školy je dětem tematicky blízká, přizpůsobená věkovým kategoriím, počítá s aktivní účastí dítěte, jeho samostatným rozhodováním, uvažováním. Vztahy mezi dětmi a jejich chování jsou bedlivě sledovány a děti jsou neformálně vedeny prosociálním směrem ( v rámci prevence šikany a sociálně patologických jevů), ve třídách 9

10 jsou za vzájemné spolupráce s dětmi stanovena pravidla chování, děti si tak nenásilně uvědomují co je správné a co ne a proč. V případě zjištění nějakého negativního chování je situace ihned řešena ve spolupráci s rodiči. Příkladem dětem mohou být i přátelské vztahy mezi pedagogy a provozním personálem a jejich týmová spolupráce. Záměry ke zkvalitnění: - více zapojovat rodiče problematických dětí do spolupráce, motivovat je k uvědomění si odpovědnosti za výchovu i vzdělávání svého dítěte. Organizace Denní řád jednotlivých tříd je dostatečně pružný, s možností průběžně reagovat na aktuální potřeby. Denně jsou zařazovány zdravotně preventivní pohybové aktivity ( motivovaná cvičení, pohybové hry k danému tématu, improvizovaný pohyb při hudbě, odpolední protažení s hudbou, klavírem atd.). I během her děti využívají step stupínky, gymbally, kroužky, žíněnky atd. vytvářejí si překážkové dráhy, samy si organizují cvičení. Učitelky jsou pak zvány jako diváci na taneční či sportovní vystoupení dětí. Děti II. třídy mají možnost cvičit v tělocvičně ZŠ v Kmochově ulici, kde se převlékají do cvičebních úborů, využívají jejích prostor a vybavení sportovním nářadím a náčiním ke cvičení, které opět pedagožky směřují k danému týdennímu tématu. Občas jdou s nimi cvičit i děti I. třídy. Při spontánní hře, pokud to nějakým způsobem nenarušuje další činnosti dětí, je dětem umožněno hru dokončit, popřípadě v ní pokračovat, výsledky konstruktivních her mají možnost si děti vystavit na vyhrazená místa i ukázat rodičům, výrazné práce jsou fotografovány a vystavovány na webu školy. Pedagogové se dětem plně věnují, snaží se o to, aby děti u nich nalezly potřebné zázemí a měly pocit bezpečí i soukromí. Při vstupu dítěte do MŠ je mu nabídnut individuální adaptační režim v úzké spolupráci s rodiči, kteří své dítě znají. Do brzké adaptace dětí na MŠ je zapojen a zainteresován celý kolektiv včetně provozního personálu. Pedagogové usilují o to, aby poměr činností řízených i spontánních byl vyvážený, děti měly dostatek času pro spontánní hru, byly podporovány ve vlastní aktivitě, experimentování, měly možnost zúčastnit se činností individuálně, skupinově i frontálně. Je jim umožňována dle potřeby i možnost soukromí, relaxace např. při brzkém ranním příchodu, citlivě se přistupuje k dětem uzavřenějším, nezvyklým na kolektiv dětí pozvolna jsou do něj začleňovány, mají možnost samostatné hry. Ke spojování dětí dochází z provozních důvodu při ranním scházení ( do 8 hodin) a odpoledne od 15 hodin do rozchodu dětí. Protože škola je dvoutřídní a děti se dobře znají, nedělá jim spojování potíže, naopak přispívá k prohloubení vzájemných vztahů, ohleduplnosti starších dětí vůči mladším a ochotě jim pomoci. Z provozních důvodů ( rozpočtem byl povolen úvazek á 3,5 pedagoga) dochází k pravidelnému střídání pedagožek s celým úvazkem v obou třídách v třítýdenních cyklech ranní, mezislužba, odpolední podrobné rozpracování je v organizačním řádu. Děti tak všechny pedagožky znají a spojování jim nedělá potíže. Navíc má každá z učitelek povědomí o všech dětech, své poznatky o nich pak společně konzultují a zanášejí do portfólií jednotlivých dětí. Záměry ke zkvalitnění: - ideální by byly 4 pedagogické pracovnice s plným úvazkem, aby na obou třídách byly 2 učitelky a střídaly se v ranní a odpolední službě ( je však závislé na rozpočtu a 10

11 stanoveném normativu) - vést rodiče k tomu, aby přiváděli své děti nejlépe do 8 hodin, pozdní příchody děti ochuzují o část činností, nevhodné zvláště u předškoláků a dětí s odkladem ŠD Organizace dne v I. třídě Broučci Časový úsek Činnosti Scházení dětí, spontánní hry dle volby dětí ( ve II. třídě) DOPOLEDNÍ INTEGROVANÝ BLOK ČINNOSTÍ ZAMĚŘENÝ K DANÉMU TÉMATU Hry v I. třídě, individ. přístup, didakticky zacílené činnosti ( cílené i spontánní učení ve skupinkách i jednotlivě), ranní cvičení, hygiena, přesnídávka, jazykové chvilky, psychomotorické hry, činnosti dle aktuální nabídky ( divadlo, kino, koncert, výstav atd.) Hygiena, převlékání na pobyt venku Pobyt venku Převlékání, hygiena, oběd Hygiena, odpočinek na lehátkách, poslech pohádek, náhradní nespací aktivity ( klidná hra, výtvarné činnosti, AJ) individuálně dle biorytmu dětí ODPOLEDNÍ BLOK ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ DOPLŇUJÍCÍCH TÉMA DANÉHO INTEGROVANÉHO BLOKU Pohybová chvilka, hry dle zájmu dětí, didakticky zacílené činnosti, individuální přístup,dohotovování činností z dopoledního bloku,atd., hygiena, svačina Hry dle zájmu dětí společně s děti II. třídy v II. třídě, za příznivého počasí venku Organizace dne v II. třídě Motýlci Časový úsek Činnosti Scházení dětí, spontánní hry s dětmi I. třídy DOPOLEDNÍ INTEGROVANÝ BLOK ČINNOSTÍ ZAMĚŘENÝ K DANÉMU TÉMATU Hry, didakticky zacílené činnosti ( cílené i spontánní učení- ve skupinkách, individuálně), ranní cvičení, hygiena, přesnídávka,jazykové chvilky, smyslové, psychomotorické hry, činnosti dle aktuální programové nabídky ( plavecký výcvik, divadlo, koncert, kino, výstava atd.), převlékání na pobyt venku Pobyt venku Převlékání, hygiena, oběd Krátký odpočinek na podložkách při pohádce, popř. dle individ. potřeby dítěte delší ODPOLEDNÍ INTEGROVANÝ BLOK ČINNOSTÍ ZAMĚŘENÝ K DANÉMU TÉMATU Náhradní nespací aktivity zájmové činností, rozvoj talentu HV,VV,TV, DV, kroužek AJ, indiv.činnosti s dětmi s OŠD, Pohybová chvilka, didakticky zacílené činnosti- skupinové, 11

12 individuální, dokončování činností z dopoledního bloku atd. Hygiena, svačina Společné spontánní hry s dětmi I. třídy ( do rozchodu) Za příznivého počasí venku Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci, úkoly a práva všech pracovníků jsou jasně stanoveny v Organizačním řádu školy. Řídící osobou vedoucí mateřskou školu i školní jídelnu je ředitelka školy. Jí podléhají všichni pracovníci školy Odpovídá za chod školy ve všech oblastech. Mimo jiné činnosti ( rozhodování o rozpočtu školy a jeho účelném využití, přijímání a propouštění zaměstnanců, usměrňování koncepce vzdělávání na MŠ, plnění úkolů hygieny a BOZP, PO atd.) je náplní práce ředitelky v neposlední řadě i kontrolní a hospitační činnost. To znamená, že kontroluje celý chod školy, dále kontroluje kvalitu práce jednotlivých zaměstnanců, dodržování všech předpisů a směrnic a prostřednictvím hospitací kontroluje úroveň vzdělávání v jednotlivých třídách, soulad TVP se ŠVP PV i úroveň pedagogické práce jednotlivých učitelek. Informační systém uvnitř i vně mateřské školy funguje dobře i díky tomu, že MŠ je malá. Zaměstnanci jsou denně ve styku a to umožňuje průběžné informování, do řešení problematiky školy jsou přímo zainteresováni, vzniklé problémy je možno řešit okamžitě. Rodiče jsou informováni o dění v MŠ ústně i písemně na nástěnce školy, případně na webu školy, taktéž oni mají možnost se na chodu MŠ aktivně podílet. O individuální pomoci jednotlivých rodičů jsou formou poděkování na nástěnce školy informováni a tak i motivováni další rodiče. Ve vestibulu školy jsou pro ně umístěny týdenní vzdělávací programy jednotlivých tříd, školní řád, ŠVP PV a další dokumentace školy, některé informace jsou rodičům rozesílány em. Na internetových stránkách školy je rodičům připojeným k internetu umožněno sledovat informace o MŠ a jejích aktivitách, stahování fotografií z různých akcí, aktuální jídelníček, je zde školní řád, školní vzdělávací program, informace o chystaných akcích školy, různá pedagogická doporučení atd. Pedagogický i provozní personál spolupracují týmově, mají možnost o vizáži a práci školy přemýšlet, analyticky ji hodnotit, vyvozovat závěry pro další zkvalitnění své vlastní práce i práce celé školy. Personální obsazení školy: Pedagogové ( v MŠ pracují 3 plně kvalifikované pedagogické pracovnice s dlouholetou praxí a 1 nekvalifikovaná s několikaletou praxí ve školství na půl úvazku) Vorlíčková Květoslava - ředitelka MŠ...úvazek 1,000 Korelusová Blanka - učitelka... úvazek 1,000 Chybová Lenka - učitelka... úvazek 1,000 Čermáková Radka učitelka...úvazek 0,500 Pedagogové s celým úvazkem se neustále dále vzdělávají ( využívají nabídky akreditovaných vzdělávacích akcí i samostudia, sbírají další nápady a informace z časopisu Informatorium, které MŠ odebírá, kreativně i z dalších zdrojů a i ze stránek VÚP Praha. Svá vlastní know how si navzájem předávají, sdílejí didaktické zásobníky, společně řeší případné problémy atd.,protože jim na kvalitě vzdělávání a chodu MŠ skutečně záleží. 12

13 Provozní Kulhavá Eva školnice.....úvazek 1,000 Školní jídelna: Mikynová Emilie - vedoucí ŠJ...úvazek 0,500 Anastasová Jana - kuchařka...úvazek 1,000 Vedoucí školní jídelny i p. kuchařka se dále vzdělávají, zavádějí nové receptury a technologické postupy na základě nových poznatků v oblasti stravování předškolních dětí Externí spolupracovníci školy: p.ing Holubová Michaela- účetní ( hrazena z provozních peněz školy) p. Pelclová Alena - mzdová účetní ( hrazena z provozních peněz) p. Kocourek Tomáš, Pavel Jarý, Petr Jarý- správci počítačů ( hrazeni z provozních peněz) p. ing.vamberský - BOZP a PO ( hrazen z provozních peněz) p. Korelus revize hasicích přístrojů p. Veselý revize plynových spotřebičů p. Pavlík revize elektro zařízení a hromosvodů p. Cepek revize komínů p. Keltner revize elektrospotřebičů MUDr. Blecha Vojtěch - závodní lékař MUDr. Blechová Ludmila závodní lékař Partneři školy: Zřizovatel Město Kolín (dotace na provoz, opravy většího rozsahu, kontrolní činnost, poradenská činnost atd.) Městské divadlo Kolín speciální nabídka představení pro kolínské MŠ Městský společenský dům nabídka kulturních programů Regionální muzeum Kolín nabídka výstav, koncertů, kulturních programů ZŠ Kolín, Kmochova ul.- poskytování tělocvičny pro rozvoj tělesné zdatnosti dětí MŠ, Mikulášská nadílka, Den dětí, koncerty, divadelní představení, Dny otevřených dveří, Škola nanečisto ZŠ Kolín, Masarykova ul. spolupráce s družinou ZŠ Kolín, Ovčárecká ulice práce s počítači, Dny otevřených dveří, akce pro předškoláky ( angličtina) MŠ Štítného společné akce, kulturní programy ZUŠ Františka Kmocha Kolín - koncerty, divadelní představení, výstavy, talent.zkoušky SSPŠ - pohádkové dopoledne ( soutěže, odměny) Knihovna Kolín exkurze, komponované literární programy, výtvarné soutěže, pasování na Panoše Města Kolín Pedagogicko-psychologická poradna Kolín Logopedická poradna Mgr. Lenky Sojkové Plavecká škola Jany Hraničkové Solná jeskyně ve Vodním světě Dopravní hřiště ve Vodním světě TPCA a Nadace Partnerství granty AVE Kolín soutěž ve sběru papíru, další ekologické programy pro děti 13

14 Středočeský hasičský sbor v Kolíně výtvarná soutěž, exkurze Oregon sdružení ( poskytnutí zábavných a soutěžních prvků k oslavě Dne dětí) Sokolovna Kolín spolupráce s gymnasty( využití gymnast.jámy a Tv vybavení) Městská policie Kolín strážnice Helena Honkiszová ( vzděl.program pro děti) Policie ČR v Kolíně besedy o dopravě, kriminálních jevech Společnost Wattsenglish kroužek angličtiny v MŠ Spoluúčast rodičů Nejvýznamnějšími partnery školy jsou rodiče dětí. Personál školy maximálně usiluje o vzájemnou důvěru, vstřícnost, otevřenost, ochotu pomoci, empatii. Velká část rodičů, prarodičů i praprarodičů sama tuto MŠ navštěvovala, taktéž mnoho sourozenců dnešních dětí. Svědčí to o jejich spokojenosti s prací školy, zároveň je to hnacím motorem pro její další zkvalitnění a rozvoj. Tato spokojenost se odráží i na ochotě rodičů škole dle svých možností pomoci ( materiálně, finančně, brigádně apod.). V letošním roce 2012 opět proběhla soutěž pořádaná společností AVE ve sběru papíru ( byla přispěním i k ekologické výchově dětí třídění odpadu) za spolupráce s rodiči bylo nasbíráno téměř 5,5 tuny novin a časopisů, škola v soutěži zvítězila, získala finanční odměnu 5000 Kč, dále 5420 Kč za nasbíraný papír a navíc výlet na statek do Starého Kolína. Rodiče mají možnost vyjádřit se k dění ve škole, hodnotit její práci, navrhovat zlepšení, přímou formou i formou anonymních dotazníků. Konstruktivní návrhy jsou realizovány. Mateřská škola se snaží podporovat rodinnou výchovu tam, kde je třeba, pomáhá a radí rodičům při řešení problémů ve výchově dětí ( v dnešní době stoupá potřeba této pomoci celá řada rodičů si s výchovou svých dětí neví rady, stoupá i procento dětí s LMD,ADHD, hyperaktivních apod.) Personál profesionálně chrání soukromí rodin, zachovává diskrétnost, problémy jsou řešeny individuálně, ne před šatnou plnou rodičů, ale v ředitelně, popř. třídě. Rodiče mají možnost si předem schůzku s pedagogy dohodnout. PLÁN SPOLUPRÁCE S RODIČI: ZÁŘÍ: - vstupní dotazníky pro rodiče nových dětí - adaptační režim nových dětí - třídní schůzka ( seznámení se školním řádem, ŠVP PV, dalšími plánovanými aktivitami školy vybídnutí k rodičů k námětům, novým nápadům) - vyzvání rodičů k pravidelnému sledování nástěnky, informací o týdenních vzdělávacích blocích, webu školy, seznámení s novým Školním řádem - předání Desatera pro rodiče předškolních dětí rodičům předškoláků a dětí s odkladem ŠD ( konkretizované očekávané výstupy RVP PV) ŘÍJEN - vyzvání rodičů prostřednictvím dětí k zapojení se do aktivního vzdělávání dětí rodinné výpravy do přírody, sběr hub, přinášení ovoce, zeleniny nenásilné procvičování poznatků o přírodě získaných v MŠ - pomoc při podzimním úklidu zahrady, odvozu odpadu ze zahrady LISTOPAD - rodinná soutěž Tvoří celá rodina ( výstava prací z přírodnin tvořených jednotlivými rodinami - příprava kostýmů na Halloweenský strašidelný rej 14

15 - darování dýní na výzdobu školy PROSINEC - zapojení rodičů do příprav Mikulášské nadílky a Vánoční nadílky - ukázka a ochutnávka vánočního cukroví, předávání receptů - vánoční besídky pro rodiče s vystoupením dětí, cukrovím upečeným dětmi, dárečky pro rodiče LEDEN - individuální konzultace s učitelkami- řešení návrhů na odklady školní docházky, popř. výchovných problémů dětí, dle zájmu rodičů předškoláků třídní schůzka spojená s besedou s logopedem, pracovnicí pedagogicko- psychologické poradny, učitelkou 1. třídy ZŠ ÚNOR - zimní výpravy rodičů do přírody, zimní sporty, pobyt na horách prohlubování poznatků dětí o zimě, zasílání pohlednic z navštívených míst do MŠ - příprava masopustního karnevalu BŘEZEN - práce s knihou, děti přinesou do MŠ knihu, kterou si právě s rodiči čtou, popř. kterou mají nejraději ( Rozvíjení zájmu o četbu, práci s knihou, rozvoj jazyk.dovedností dětí) DUBEN - velikonoční výstava nejen prací dětí, ale i rodičů zdobení kraslic pod pergolou - jarní výpravy rodin do přírody - návrhy na výlet dětí - jarní úprava zahrady MŠ, opravy zahradních prvků, nátěry - dopravní tématika, znalost značek ( procvičení při cestách s rodiči) KVĚTEN - besídka pro maminky s vystoupením dětí, přípravou pohoštění pro maminky a babičky, dárečky - zapojení rodičů do připrav školu v přírodě, třídní schůzka s řešením organizace, případné aktivní pomoci rodičů - příprava oslav Dne dětí ( zapojení rodičů do příprav soutěží, odměn) ČERVEN - oslava Dne dětí ve spolupráci s rodiči, popř. dalšími partnery - slavnostní rozloučení s předškoláky odcházejícími do ZŠ ( vystoupení pro rodiče a veřejnost) PRŮBĚŽNĚ: praní ručníků každý týden ( střídání maminek), dary papírových kapesníků, toaletních potřeb, výtvarného materiálu, hraček, pomoc při aktuálních nutných opravách a úpravách v budově i na zahradě, finanční pomoc, atd. dle vlastního uvážení rodičů, náměty na další činnosti školy, náměty na výlety, atd. 15

16 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠIKULKA POSLÁNÍ A FILOSOFIE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY: Naplnit slova Roberta Fulghuma: Vše, co potřebuji znát pro život, jsem se naučil v mateřské škole. Naším vzdělávacím programem chceme rozvíjet osobnost zdravě sebevědomého tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy a položit tak základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb, doplňovat rodinnou výchovu, úzce s rodinou spolupracovat. Využitím této spolupráce při výchově dětí vést k podpoře zdraví a zdravého životního stylu, jež jsou nejlepší prevencí proti sociálně patologickým jevům. Obohacováním náplně školy o činnosti náročnější pro děti nadané a mimořádně nadané ( např. v oblasti hudebně pohybové, výtvarné, dramatické, intelektuální) rozvíjet jejich talent a pomocí individuálního přístupu podávat pomocnou ruku potřebným dětem z méně podnětného prostředí, či dětem opožděnějším, tzn. vázat vzdělávání dětí k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí, včetně vzdělávacích potřeb specifických. Program školy má vytvářet klima plné pohody, pocitu sounáležitosti, přátelství, důvěry v druhé i sebe sama. Zároveň však má děti nenásilně upozorňovat i na různá nebezpečí, která život s sebou přináší, aby byly dětí na ně připraveny, popřípadě se jich vyvarovaly. Jedná se o vlastní vzdělávací program školy, která na jeho tvorbě a inovaci neustále aktivně pracuje již od školního roku 2002/03, kdy byla utvořena první verze ŠVP i obou TVP. Cílem školy je prostřednictvím ŠVP PV vychovat z dětí ŠIKULKY, s mnohostrannými zájmy a dovednostmi, s aktivním přístupem a pozitivním vztahem k životu a celému světu. Naším krédem je: Děti nejsou nádoby, které je třeba vědomostmi naplnit, ale pochodně, které je třeba pro radost z poznávání a zvídání zapálit. 16

17 Záměrem rámcovým cílem našeho ŠVP PV je v souladu s RVP PV: 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí ŠVP a následně i TVP v souladu s RVP PV vycházejí z 5-ti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální a tyto oblasti jsou nazvány: 1. Dítě a jeho tělo 2. Dítě a jeho psychika 3. Dítě a ten druhý 4. Dítě a společnost 5. Dítě a svět Dítě ukončující předškolní vzdělávání by mělo dosáhnout dle svých individuálních možností a schopností těchto klíčových kompetencí: 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence činnostní a občanské TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Každá třída má zpracovaný svůj samostatný třídní vzdělávací program, vycházející z tematických okruhů ŠVP, probíhající zhruba v týdenních tematických celcích. TVP nejsou dogmata, ale pouze náměty a návrhy, které jsou dále zpracovávány, pružně přizpůsobovány aktuální potřebě, obohacovány o další nápady a náměty tak, aby bylo dosaženo integrovaného vzdělávání dětí, protože na ŠVP i obou TVP neustále týmově pracoval a pracuje kolektiv pedagogů. Třídní vzdělávací program POHÁDKOVÝ SVĚT určený pro děti 3-5 leté svým zaměřením uvádí děti prostřednictvím pohádek do reálného světa a seznamuje je s ním. Třídní vzdělávací program určený pro děti 4,5-6 leté ZVÍDÁLEK - si klade za cíl vzbudit v dětech přirozenou zvídavost, touhu po poznání, experimentování a objevování zákonitostí okolního světa, hledání souvislostí a příčin jevů, má vyvolat aktivní zájem dítěte uplatnit a ukázat co umí, zvládne a dokáže, touhu po překonávání překážek. Má mu dodat sebevědomí k jejich překonávání nikdo není dokonalý, každý člověk umí něco jiného, žádný člověk neumí vše (ústřední postavou programu je maňásek Zvídálek, který plno věcí nezná a neumí, ale chce se je za pomoci dětí a společně s nimi naučit) 17

18 POPIS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání je v naší MŠ uskutečňováno přirozenou cestou v průběhu celého dne. Je založeno na aktivním zájmu a účasti dítěte, prožitkovém a interaktivním učení zpravidla ve skupinkách, individuálně i frontálně, na vzájemném prolínání jednotlivých složek RVP PV v integrovaných blocích. Činnosti jsou prováděny hravou formou, je rozvíjena tvořivost a fantazie dětí. Dále je využíváno nahodilých situací, děti jsou vedeny k logickému a asociačnímu myšlení. Velký důraz je kladen na každodenní komunikaci s dítětem, verbální i neverbální. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Vzdělávací nabídka ŠVP PV je soustředěna do integrovaných bloků, ze kterých vycházejí ve své realizaci TVP obou tříd. ŠVP PV i TVP jsou otevřené dokumenty, které budou dále upravovány, pružně přizpůsobovány daným a aktuálním podmínkám i potřebám školy a dětí a novým poznatkům ve vzdělávání dětí předškolního věku. SEZNAM JEDNOTLIVÝCH INTEGROVANÝCH BLOKŮ: 1. ŠIKULKA NA PODZIM 2. ŠIKULKA V ZIMĚ 3. ŠIKULKA NA JAŘE 4. ŠIKULKA V LÉTĚ 5. ŠIKULKA POZNÁVÁ SVĚT 6. ŠIKULKA V POHÁDCE ČASOVÉ ROZVRŽENÍ INTEGROVANÝCH BLOKŮ: Bloky číslo 1-4, zaměřené k danému ročnímu období probíhají zhruba v rozmezí daného ročního období, vzájemně na sebe navazují, rozvíjejí a procvičují témata předchozího bloku. Bloky číslo 5-6 prolínají napříč všemi bloky, doplňují je a kooperují s nimi. Každý z jednotlivých integrovaných bloků má své tematické okruhy, které logicky dané téma rozšiřují a lépe definují. V ŠVP PV ŠIKULKA je proveden nástin vzdělávacích cílů, jejich výstupů i nabídky činností, kterými jsou realizovány, tak, aby docházelo k naplňování Konkretizovaných očekávaných výstupů RVP PV. Na úrovni TVP jsou jednotlivé integrované bloky a jejich tematické okruhy rozpracovány podrobně, je sledována vyrovnaná nabídka vzdělávacích cílů, jejich výstupů i nabídek realizačních činností integrovaně ze všech pěti oblastí: biologické, psychické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. 18

19 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH INTEGROVANÝCH BLOKŮ, JEJICH TEMATICKÝCH OKRUHŮ, VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ, VÝSTUPŮ A NABÍDKY REALIZAČNÍCH ČINNOSTÍ ŠIKULKA NA PODZIM Tento blok vychází z toho, že dítě při vstupu do MŠ opouští na část dne své nejbližší rodinu, vstupuje do nového prostředí MŠ, které poznává a stává se jeho druhou rodinou. Tak jako v rodině vládnou určitá pravidla i v MŠ si musí společně s novými kamarády nová pravidla vytvořit a respektovat je, tak, aby se tu všem líbilo. Nemůže si již dělat vše, co se mu zlíbí a v něčem se musí omezit. Každé dítě je zároveň člověk, který má své tělo, své zdraví, o které se musí starat a pečovat o něj. Člověk je též nedílnou součástí přírody, se kterou by měl žít v symbióze, být jí vděčný za dary, i za krásu, kterou mu podzimní příroda poskytuje. Tematický okruh: VSTUP DO MŠ Seznamování s prostředím MŠ, rozvoj fyzické a psychické zdatnosti, seznamování s režimem MŠ,hygienickými i stravovacími návyky Společné vytváření pravidel Poznat jednotlivé části MŠ,k čemu slouží, orientovat se v nich,odloučit se na urč.dobu od rodičů, snažit se ovládat, navazovat kontakty s dospělými a ostat.dětmi,respektovat potřeby druhého, bránit se násilí, rozvoj schopnosti žít ve společnosti druhých lidí,uvědomovat si nutnost přizpůsobit své chování životě v kolektivu, vytvářet a respektovat pravidla Orientovat se bezpečně ve známém prostředí, pomáhat o něj pečovat Aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte na prostředí MŠ ind. adaptační režimy,prohlídka MŠ, zahrady, okolí,společné hry s ostatními dětmi, společné cvičení, výtvarné, hudební a praktické činnosti, hry venku, tvorba společných pravidel chování v MŠ,vycházení z přirozených situací vzniklých v MŠ, udržování pořádku v MŠ, pomáhání mladším dětem např. s převlékáním, úklidem,písně a básně o MŠ Tematický okruh : RODINA Posilování vztahu k sobě samému, k rodině, rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet,rozvíjet je a city plně prožívat Rozvoj komunikativních dovedností,posilování prosociálních vztahů Znát své jméno, příjmení, bydliště, jména a příjmení rodičů, sourozenců, pochopit, že každý má ve společenství ( v rodině, MŠ i herní skupině své místo, povinnosti), být citlivé ve vztahu k ostatním lidem, být Didaktické a námětové hry k tomuto tématu, rozhovory na téma rodiny, fotografie rodiny, popis členů,hry zaměřené k rozlišování růz. společenských rolí,denní režimové aktivity přibližující pravidla vzájemného styku 19

20 v rodině i MŠ Rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství uctivé ke starším lidem zdvořilost, ohleduplnost, činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí v němž dítě žije,písně a básně o rodině Tematický okruh: LIDSKÉ TĚLO: Osvojení poznatků o lidském těle, jeho částech, jejich funkci,smyslech, zdravém životním stylu, nutnosti ochrany zdraví svého i ostatních, prevence úrazů, hygieně, chování u lékaře, vývoji člověka, sexualitě, Správné užití léků,získání empatie k postiženým lidem Pojmenovat jednotlivé části lidského těla,včetně pohlavních, uvědomovat si jejich funkci, Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí,chovat se tak, aby neohrozil zdraví své ani druhých, mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví,aktiv.pohybu,zdravé výživy Práce s didaktickým materiálem, praktické činnosti, smyslové a psychomotorické hry, námětové hry, každodenní pohyb dětí řízený i spontánní,zdravotní cviky, bezpečná manipulace s hračkami, předměty, pracovní listy,práce s knihou o lidském těle, písně, básně, hry imitující handicap Tematický okruh: LES Seznamování s přírodním prostředím, druhy stromů, keřů, rozlišení list.a jehličnatých stromů,jejich plodů, lesních plodů, význam lesa pro náš život,nebezpečí jedovatých plodin, poznávat ekosystém lesa, ochrana přírody,rozvoj a užívání všech smyslů Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci,běžné způsoby pohybu v přírodním prostředí, poznat a pojmenovat jednotlivé stromy, keře, lesní plodiny, uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může setkat,mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka,uvědomovat si, že svým chováním životní prostředí ovlivňuje Přímé pozorování, pobyt a pohyb v lesoparku Borky,práce s didaktickým materiálem, přírodninami, manipulace s ním a jeho výtvarné zpracování, pracovní listy, hádanky,ekohry, písně, básně, pohádky, dramatizace, smyslové hry Tematický okruh: ZVÍŘATA A PTÁCI NA PODZIM Seznamování se s volně žijícími zvířaty a ptáky, Poznat a pojmenovat druhy volně žijících zvířat a ptáků, Náhodné pozorování v lesoparku Borky, na 20

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Č.J. Projednáno

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. MOTTO Člověk člověku v životě je vším, nejvíce láskou, kterou nechce zpět. Žijeme dny své s jejím tajemstvím,

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM

PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM Č.j.2014/1ŠVP Mateřská škola Motýlek, Mělník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM Školní rok : 2014/2015 Vypracován na základě : RVP PV kolektivem

Více

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Trávník 595, 789 83 Loštice, telefon: 583 445 164 Zřizovatel školy: Město Loštice Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Více