TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 15 listopad-prosinec 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 15 listopad-prosinec 2013"

Transkript

1 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 15 listopad-prosinec 2013 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, tak snad už se všichni dočkáme dokončení stavby mateřské školy. Ani naposled avizované datum dokončení nebylo dodrženo, a tak doufám, že do 5. prosince, kdy proběhne kolaudace stavby, vše firma MAO stihne. Než jsme se tohoto data dočkali, prožili jsme za téměř tři roky spoustu perných chvil. Od , kdy jsme schválili zpracování projektové dokumentace, jsme řešili úspěšné podání žádosti o dotaci na KÚ Středočeského kraje, zpracování veřejnoprávní smlouvy pro územní rozhodnutí, vyřízení stavebního povolení, 2x výběr dodavatele na zhotovení stavby, vyřízení stavebního povolení na odlučovač tuků, atd. Nakonec byla v listopadu 2012 podepsána smlouva o dílo s firmou MAO, kde doba zhotovení byla stanovena na 208 dní. Byl jsem přesvědčen, že tento termín není reálný, zvláště když jsme staveniště předávali začátkem prosince Každý mě však utvrzoval v tom, že jakmile se kopne, už to půjde. No, opak byl pravdou. Během stavby jsem musel řešit spoustu problémů, které neřešila projektová dokumentace ani pro stavební povolení, ale bohužel ani pro provedení stavby. Několikrát zadrhla i komunikace se stavební firmou. Naštěstí jsme se snažili všechny problémy vyřešit, vždyť nám i zhotoviteli šlo o jedno, stavbu řádně dokončit a předat k užívání. Musím říci, že i přes určitě kompromisy je stavba zhotovena kvalitně a drobné nedostatky budou ještě odstraněny. Dovoluji si vás proto pozvat na slavnostní otevření (viz pozvánka dále) a věřte, že se nikdo na tento den netěší víc, než já. Během roku byla kvůli stavbě otevřena zadní vrata na hřbitov, začaly se nám ztrácet posypové hmoty a rovněž se ztrácí smuteční výzdoba z hrobů, včetně svíček. Proto jsme se rozhodli, že budeme vrata i dveře na noc opět zamykat. Stejně tak po opravě zámku zamýšlíme na noc zamykat i hlavní dveře u schodiště na hřbitov. Děti ze základní školy spolu s pedagogy vysázely 16 nových stromků u cesty směrem ke Studeněvsi. Budou se následně o stromky starat a na jaře budou pokračovat ve výsadbě. Byl jsem u toho, když stromky sázely, a jsem moc rád, že škola tuto aktivitu podporuje a učí děti hezkému vztahu k přírodě. Naproti tomu nechápu některé občany, kteří by nejraději skáceli všechny listnaté stromy v obci, protože na podzim padá listí a musí se uklízet! Na jaře také dosázíme stromy na návsi, museli jsme některé staré a nemocné pokácet, a tak se budeme snažit nahradit je novými. Jak jste si určitě všimli, manželé Čandovi již nepracují pro obec na úklidu veřejného prostranství. Na vlastní žádost skončili k Zatím vše snad zvládnou pan Mikulec s panem Tunkou za pomoci paní Fišerové. Manželům Čandovým za jejich dlouholetou práci v obci děkuji. A ještě malá rekapitulace toho, co jsme letos udělali. Kromě již zmíněné mateřské školy jsme vybudovali novou kotelnu pro vytápění obou budov základní i mateřské školy. Zde se ještě musí vyřešit zauhlování, to bohužel projektová dokumentace neřešila, vše je v jednání. Dále jsme vybudovali příjezdovou cestu ke kotelně, dokončili chodníky při hlavní silnici, máme platné stavební povolení pro výstavbu kanalizace v Bysni a budeme hledat Tuřanský měsíčník vydavatel Obec Tuřany, okres Kladno, tel: , adresa: Tuřany 10

2 finanční zdroje, vyřešilo se vlastnictví stávající kanalizace a ČOV, vstoupili jsme do DSO Bez hranic za účelem vytvoření svazkové školy, atd. Bylo toho opravdu hodně, ale nejvíc času zabrala stavba nové školky. Na závěr Vám všem za celé zastupitelstvo přeji krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a hlavně zlepšení mezilidských vztahů. Hezké dny přeje všem Jiří Janouch starosta obce Slovo místostarosty: Vážení spoluobčané, adventní čas je tu. V naší obci jsme ho zahájili již tradičním jarmárkem. I přesto, že se nedostavili všichni nasmlouvaní stánkaři, hodnotím akci z mého pohledu jako velmi zdařilou. Na návsi vládla klidná a přátelská atmosféra a návštěvníci se bavili, ač nám letos počasí zrovna nepřálo. Děkuji touto cestou všem, kteří se na jeho přípravě podíleli počínaje výrobou stánků, stavbou i úklidem a neméně i těm, kteří se starali o sytost a zahřátí nás všech i jednotlivých stánkařů. Svůj um prezentovaly i děti z místní ZŠ a MŠ, které se svým zpěvem a recitací pomohly rozsvítit vánoční strom U JEZÍRKA, kde akce pokračovala. Už nyní děti se svými pedagogy chystají program pro slavnostní otevření nové MŠ a určitě se máte nač těšit. Vedle těchto příjemných akcí a příprav musím opět nepříjemně apelovat na majitele psů a požádat je o solidárnost vůči nám všem a úklid po svých čtyřnohých miláčcích. Opakovaně nám psí exkrementy nevábně zdobí naši ves a to si ani ona ani spoluobčané nezaslouží. Závěrem Vám přeji příjemné a klidné prožití adventního času, hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti v roce Prožijte ho s Vašimi nejbližšími a s lidmi, kteří Vám i v nejtěžších chvílích dokážou podat pomocnou ruku. B. Charvátová Z jednání zastupitelstva ze dne : Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo rozpočtové opatření č. 6. Změna se týkala v příjmech i výdajích přesunu doplatku dotace od SK ve výši 2,500 tis.kč do roku Dotace bude doplacena po kontrole závěrečného vyúčtování a teprve potom bude doplacena faktura za provedené práce firmě MAO, a.s. ve stejné výše. Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo prodej pozemku č. 423/2 o výměře 39 m2, nacházejícího se v katastrálním území Byseň, katastrální úřad pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Slaný, panu Marku Štádlikovi, Teplická 278/24, Střížkov, Praha 9 za cenu 390,- Kč a uložilo starostovi obce Tuřany vypracovat návrh smlouvy, tuto Stránka 2 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

3 smlouvu jménem obce uzavřít a podat návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru příslušnému katastrálnímu úřadu Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo uzavření kupní smlouvy na nákup 9 m2 pozemku, který vznikne oddělením z pozemku č. 181/13 ve vlastnictví manželů Zelenkových, list vlastnictví č. 276 s tím, že veškeré náklady se zaměřením a oddělením pozemku a daň z převodu nemovitostí zaplatí Obec Tuřany, a uložilo starostovi zajistit zaměření a oddělení 9 m2 z pozemku č. a uzavřít kupní smlouvu jménem obce. Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo založení Dobrovolného svazku obcí JERIMALITUS, jehož zakládajícím členem se stává obec Tuřany, schválilo předložený návrh Zakladatelské smlouvy Dobrovolného svazku obcí JERIMALITUS a uložilo starostovi, aby uzavřel a podepsal za obec Tuřany tuto zakladatelskou smlouvu se všemi členskými obcemi svazku a dále schválilo předložený návrh Stanov Dobrovolného svazku obcí JERIMALITUS a uložilo starostovi, aby podepsal tyto stanovy za obec Tuřany Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo zrušení příspěvkových organizací Základní škola Tuřany, okres Kladno a Mateřská škola Tuřany, okres Kladno k a dále schválilo znění smlouvy o převodu činnosti a o přechodu práv a povinností z pracovně právních vztahů a uložilo starostovi obce Tuřany uzavřít smlouvu o převodu činnosti a o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů s dobrovolným svazkem obcí Bez hranic. Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 1/2012 na činnost koordinátora BOZP a dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2/2012 na technický dozor stavebníka na akci Novostavba MŠ v obci Tuřany s termínem do úplného dokončení stavby MŠ s tím, že Ing. Langer bude fakturovat činnost pouze za měsíc říjen Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2014 na projekt Vybudování víceúčelového sálu v obci Tuřany ve výši 2,500 tis. Kč. Finanční prostředky na spolufinancování akce budou zajištěny z vlastních zdrojů obce. Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2014 na projekt Renovace Pomníku padlým občanům Tuřan a Bysně během 1. a 2. světové války ve výši 70 tis. Kč. Finanční prostředky na spolufinancování akce budou zajištěny z vlastních prostředků. Informace podané zastupitelstvu obce: - nadále probíhá rekonstrukce kotelny v základní škole, 18. října se opravdu začalo topit, nyní se ještě bude řešit zauhlování kotle - proběhlo slavností vyhlášení výtvarné soutěže dne 21. října od 17 hodin v místní knihovně - zajišťujeme prodejce na vánoční jarmárek - poslední předpokládaný termín ukončení stavby MŠ je stanoven na 15. listopad 2013 MŠ téměř před rokem.. Informace pro občany odpady 2014 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 3

4 Na základě obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, kterou se stanovil poplatek za likvidaci komunálního odpadu, bude pro rok 2014 zachován poplatek za nemovitost ve stejných cenách jako v letošním roce a budou nadále stejné frekvence svozů: 1 x za 14 dní (žlutá známka) 1.100,- Kč sezónní - v létě 1x za 14 dní, v zimě každý týden (zelená známka) 1.700,- Kč týdenní (červená známka) 2.000,- Kč jednorázový kupon jako doplňkový 70,- Kč Celoroční známku letošního roku můžete použít ještě do konce ledna 2014, od února již musíte mít celoroční známku novou, jinak odpad nebude odvezen. Pokud jste během roku 2013 zjistili, že by Vám vyhovovala frekvence svozu jiná, než máte nyní, není problém zakoupit si jiný kupon. V každém případě Vás požádáme o nové vyplnění přílohy č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Tuřany č. 2/2012 pro registraci poplatkové povinnosti pro rok Prodej celoročních známek pro rok 2014 bude zahájen 6. ledna Rádi bychom upozornili všechny podnikatele fyzické i právnické osoby- kteří mají na území obcí Tuřany a Byseň provozovnu, že jsou povinni mít uzavřenou smlouvu s některou svozovou firmou na likvidaci odpadu ze své provozovny. Poplatek za nemovitost dle obecně závazné vyhlášky je určena pouze pro občany nepodnikající, stejně tak likvidace velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Z tohoto důvodu nebudou podnikatelům prodávány kupony na čísla popisná jejich provozoven. Současně vyzýváme tyto podnikatele, aby do 15. února 2014 doložili na obecní úřad kopii smlouvy se svozovou firmou, kterou doloží likvidaci svého živnostenského odpadu. Poplatek ze psů 2014 Poplatky ze psů zůstávají v roce 2014 nezměněny. Přílohou měsíčníku je přiznání z poplatku ze psů. Prosíme o úhradu výše uvedených poplatků a dodání přiznání na obecní úřad do 15. února Štěňata do 3 měsíců zdarma. 1 pes 60 Kč. Za každého dalšího psa činí poplatek 75 Kč. Údaje z hospodaření obce září - říjen 2013 Stránka 4 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

5 stav fin.prostředků na běžném účtu a v ,00 pokladně k daňové příjmy (příjmy z FÚ Slaný, popl.za ,00 komunální odpad, popl.ze psů) dotace na výkon st.správy, dotace od obcí na ,00 žáky-dopl.r.2012, dotace na volby do PS ost.příjmy (např. pronájem hrob.míst, přísp ,00 Eko-kom) režijní výdaje- veřejná zeleň, knihovna, ,00 odpady, veřej. osv., kultura režijní výdaje - provoz OÚ - mzdy, telefony, ,00 elektřina, rež. materiál, služby příspěvek na provoz MŠ a ZŠ ,00 režijní výdaje - zastupitelstvo obce ,00 investiční výdaje - stavba MŠ ,00 investiční výdaje - dokončení vjezdu ,00 (chodníky při hl. silnici) investiční výdaje - rekonstrukce kotelny ZŠ ,00 část zůstatek fin. prostředků na běžném účtu a v ,00 pokladně k ze zůstatku bude použito na financování ,00 stavby MŠ volné prostředky obce ,00 Údaje čerpány z výkazu o plnění rozpočtu k Sestavila: Jitka Janouchová, účetní Informace z kulturního dění v obci Vážení spoluobčané, zveme Vás na VÁNOČNÍ KONCERT do kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V TUŘANECH. KDY? od 17,00 hodin Římskokatolická farnost Slaný Vás zve od 24,00 hodin na letos již desátou PŮLNOČNÍ MŠI. Návrh rozpočtu na rok 2014 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 5

6 Dne 25. listopadu byl na úřední desce obce (pevné i elektronické) zveřejněn návrh rozpočtu na rok 2014, a to v odvětvovém členění. Při plánování daňových příjmů (příjmy od finančního úřadu, včetně daně z nemovitostí) jsme vycházeli ze skutečných příjmů za leden říjen roku 2013, u přijatých dotací jsme zahrnuli do rozpočtu příjem dotace na opravu komunikace (smluvně zajištěno podepsána dohoda se SZIFem Praha) a doplatek investiční dotace od Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst, který obec obdrží až po kontrole závěrečného vyhodnocení Krajským úřadem Středočeského kraje. Celkové předpokládané příjmy pro rok 2014 činí cca 9,590 tis. Kč. Z těchto prostředků plánujeme pro rok 2014 výdaje (uvedeny jsou pouze některé akce): Doplatek faktury firmě MAO za stavební práce na MŠ Tuřany, který bude uskutečněn po kontrole závěrečného vyhodnocení KÚ SK Praha (v souladu se smlouvou o dílo) Oprava komunikací v obci Příspěvek DSO Jerimalitus na splátku půjčky SVS Teplice Vyřešení zauhlování kotle v ZŠ Oprava rozvodů a výměna radiátorů v ZŠ II.etapa v rámci úprav vytápění objektu MŠ a ZŠ Oprava schodů na hřbitov výdaj zahrnuje poskytnutí půjčky a příspěvku ŘKF Slaný Plánovaná splátka úvěru ČS Doplatek půjčky FO Nákup traktoru na úklid veřejné zeleně 2, ,- Kč 1, ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Rozpočet dále zahrnuje příspěvky na provoz MŠ a ZŠ, dovybavení budovy mateřské školy inventářem, velkou část výdajů tvoří likvidace odpadů (KO, bioodpadu, nebezpečných odpadů, velkoobjemového odpadu) a pak jsou zde výdaje na zajištění správného a kvalitního chodu obce. V paragrafu 2219 je uvedena rezerva na opravu chodníků, která by se realizovala pouze v případě, že nedojde k jiným neočekávaným výdajům, nebo budou-li skutečné příjmy obce vyšší než plánované. Jitka Janouchová Společenská kronika Stránka 6 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

7 Životní jubilea: Listopad 65 let Nedvědová Evžena 65 let Stejskalová Jitka Prosinec 50 let Michálek Jiří 55 let Hotová Dana 65 let Landesková Alena 65 let Štádlík Miloslav 70 let Zýma Petr Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenost a ještě hodně let prožitých v klidu a pohodě. Narození dítěte Dne se narodila Zdeňce Vrbové a Petrovi Ouředníčkovi dcera Eliška. Rodičům blahopřejeme a Elišce přejeme do života hodně štěstí, radosti a rodičovské lásky a proběhly poslední kurzy pletení z papírových ruliček. Ženy, které se jich zúčastnily, se zde naučily uplést obaly na květináče, věnečky, rámečky, vánoční stromek a paní Sedláčková, která tyto kurzy vedla, nám ukázala i jiné krásné dekorační věci. Akci spolufinancovala obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy z grantu Malý Přemyslovský Měšec, který byl určen na podporu projektů v území Přemyslovských středních Čech. 7. prosince proběhne letos již druhé vítání malých občánků do života naší TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 7

8 obce. Tato akce je vždy krásná a není to jen o ní samotné, ale o tom, že děti jsou budoucností naší obce. Probíhá ve slavnostním duchu za přítomnosti nejen rodičů, ale také babiček, dědečků a ostatních příbuzných. Velké poděkování patří MŠ, dětem a jejich učitelkám, za krásný kulturní program. Eva Eibnerová Ze sportu Tak tedy nejprve Sokol Tuřany - A tým ukončil sezonu dne , prohraným zápasem na hřisti ve Zvoleněvsi. Tím jsme završili šňůru 6 zápasů bez bodu a tím jsme se dostali z výborného 3. místa až na místo 13. Takže máme v zimě co dohánět. Sokol Tuřany - B tým Poslední zápas podzimu dne se B týmu nad očekávání povedl a smetl Zichovecký B tým na jeho hřišti 7:0. V tabulce tak skončil na 7. místě. A nyní naši nejmenší ŽÁCI: Od listopadu chodíme trénovat do tělocvičny zdejší ZŠ Tuřany. Tímto chceme poděkovat vedení školy, že nám bylo umožněno v těchto prostorách trénovat. Nejprve probíhá rozcvička, různé cviky na protažení těla a nakonec i proběhnutí. Pak jsou na programu míčové hry a nakonec se hraje fotbálek. Všichni jsou vítáni. Milé děti, přijďte si s námi zasportovat i vy a to každé úterý od 17,00 hodin. Těšíme se na Vás a všem přejeme krásné Vánoce Míra Pejšek Školní okénko Stránka 8 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

9 S měsícem říjnem se v naší škole rozjely i různé zájmové kroužky. Žáci 1. a 2. ročníku mají možnost navštěvovat kroužek Angličtina hrou, pro dívky jsme vytvořili Taneční kroužek a chlapcům Sportovní hry. Všechny kroužky probíhají v čase školní družiny. Žákům s poruchou učení se věnujeme v rámci Reedukace a nově je věnován čas i dětem s vadou řeči Logopedická náprava. Všechny kroužky vedou pedagogové naší školy. Podzimní tradicí je Dýňování. V hojném počtu jsme se večer sešli ve škole, vydlabali dýničky, zazpívali strašidelné písničky, ve tmě na dětském hřišti jsme si s dýněmi zasportovali, ochutnali domácí pekárnu maminek a babiček (i tatínkové přiložili ruku k dílu) a s plnými bříšky a radostí z akce se uložili ke spánku. U příležitosti Dne stromů jsme s pomocí Obecního úřadu vytvořili projektový den Sázení ovocných stromků. Vysadili jsme hrušně a jabloně směrem k vodojemu, zazimovali a provedli přírodní ochranu před lesní zvěří. Děkujeme pracovníkům obecního úřadu za jejich pomoc. Ve středu se žáci Vojta Pavela, Michal Svoboda, Honza a Vojta Zentnerovi zúčastnili šachového turnaje škol na Kladně. Obsadili bramborovou pozici a my jim tímto gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Školní družina V říjnu jsme uspořádali Den se zvířátky. Děti se velmi těší na tento den. Ve škole se nám sešli myši, morčata, králíci, šneci, plyšáci, ale také i mouchy, které jsme měli možnost pozorovat při líhnutí. Také nás čekala Drakiáda. Ačkoliv celý týden krásně foukalo a vypadalo, že v pátek bude také, počasí se proti nám vzbouřilo a foukat přestalo. Děti se ale nevzdávaly a vítr se běháním snažili vytvořit a svého draka kamaráda poslat k oblakům. Velmi zajímavé bylo, že velcí draci se na obloze drželi lépe než ti menší a malí. Okénko MŠ Příjemné prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví, lásky a životní pohody v roce novém přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Podzim a zima v mateřské škole TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 9

10 V říjnu jsme začali s tématem: Měsíc plodů a hojnosti a podtématy: - ovoce a zelenina - na poli - nástroje a stroje - podzimníčci Děti se seznámily s plody podzimu i s pracemi, které se na poli i zahradě dělají. V mateřské škole nás navštívil klaun s programem: Cesta do pohádek. V závěru měsíce si děti s rodiči vyrobily podzimníčky a vyzdobily šatničku ve školce. Bylo to velmi hezké a všem velice děkujeme. Listopad jsme začali tématem: Barevné čarování a podtématy: - Halloween - mávám létu - počasí - když padá listí Začátkem listopadu jsme navštívili divadlo Lampion s pohádkou O Smolíčkovi a nás čekalo tradiční Uspávání přírody s Čmeldou a Brumdou. 15. listopadu se v mateřské škole uskutečnil výchovný koncert s názvem Já muzikant a jsme byli s dětmi v divadle ve Slaném na předplatném na pohádce O princezně Chytrolíně. V sobotu se na návsi v Tuřanech konal vánoční jarmark, kde měla školka svůj stánek s výrobky našich dětí, které si mohli účastníci jarmarku zakoupit. Po jarmarku následovalo v areálu restaurace U Jezírka rozsvěcení vánočního stromku a děti zde přednesly pásmo vánočních koled a písniček. Prosinec nám přinesl téma: Než zazvoní zvoneček s podtématy: - Čert a Mikuláš - advent - tradice a zvyky - výroba ozdob a dárků V prosinci nás ve školce ještě čeká čertovský rej a 19. prosince vánoční besídka. Dále se můžeme těšit na 11. prosince do slánského divadla na představení v rámci předplatného Betlém. Přejeme všem krásné adventní období a příjemné svátky. Milí tuřanští a bysenští sousedé, Toto číslo občasníku se do vašich schránek dostane Stránka 10 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

11 pravděpodobně až po naší poslední letošní akci a tím je/byla návštěva Mikuláše u tuřanských a byseňských dětí. Veříme, že všechny děti byly za své chování v tomto roce po zásluze odměněny a že se uhlí či brambory vyskytovaly v nadílce jen symbolicky. Chtěli bychom vám poděkovat za účast na říjnové Drakiádě, která se sice počasím příliš nevyvedla, ale to rodiče s dětmi nijak neodradilo a přišlo vás, k naší velké radosti, opravdu hodně. I večerní Mikulášská zábava pro dospělé se těšila vašemu značnému zájmu a doufáme, že jste se na ní dobře bavili. A posledním setkáním s vámi vyvrcholilo Rozsvěcení stromu u Jezírka, při kterém vystoupily děti z mateřské i základní školy v Tuřanech s milými básničkami a koledami. Závěrem bychom vám za celé naše sdružení rádi popřáli krásné vánoční svátky plné pohody a příjemného času stráveného s rodinou a vašimi blízkými a dětem, ať pod stromečkem najdou své vysněné dárečky. Do nového roku 2014 nám všem přejeme šťastné vykročení a ať se jen daří. Váš HeJKaL Prosíme sledujte obecní vývěsky, plakáty v MŠ, ZŠ, obchodě a samozřejmě na našich stránkách kde budeme průběžně informovat a upřesňovat nadcházející akce, zároveň si zde můžete přečíst shrnutí již proběhlých akcí, výsledky soutěží a prohlédnout fotky. Závěrem TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 11

12 Pozvánka Zastupitelstvo obce Tuřany Vás srdečně zve na slavnostní otevření nové mateřské školy, které se bude konat v pátek 20. prosince 2013 od 10 hodin Program: Zahájení a symbolické přestřižení pásky Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Prohlídka interiéru mateřské školy Den otevřených dveří Dále zastupitelstvo obce pořádá Den otevřených dveří, který se bude konat v sobotu 21. prosince 2013 od 9 do 13 hodin. Všichni jste srdečně zváni. Projekt Novostavba mateřské školy v obci Tuřany je spolufinancován Středočeským Fondem rozvoje obcí a měst Stránka 12 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 leden - únor 2014

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 leden - únor 2014 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 16 leden - únor 2014 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, stavba mateřské školy byla nakonec dokončena a zhotovitelem předána až 4. prosince 2013, 5. prosince proběhla

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZA ROK 2 0 0 9 Zpracovala: Olga Šibřinová Vedoucí finančního

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) I. Finanční hospodaření města v roce 2010 Zastupitelstvo

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010 I. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE V ROCE 2010 Zastupitelstvo městyse pro rok 2010 schválilo rozpočet 30. 12. 2009. Od 1. 1. 2010 tedy městys hospodařil jiţ podle

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Legislativa: - Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Ledčice v roce 2013 se řídilo v souladu se

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

OBEC Kondrac IČ Závěrečný účet obce za rok Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

OBEC Kondrac IČ Závěrečný účet obce za rok Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů OBEC Kondrac IČ 00232009 Závěrečný účet obce za rok 2016 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Stránka 1 ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC Kondrac, Kondrac

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace Rozpočtové příjmy A) Daně, poplatky a dotace Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke 31.12.2006 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. 500 000,00 487 264,00 486 584,49 1112

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Upravený Plnění k 31.12.2011 %

Upravený Plnění k 31.12.2011 % ( 17 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) údaie o plnění uříimů a vvdaiů za rok 2011 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Návrh závěrečného účtu obce Pozdeň za rok 2011 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/ Údaje

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč v tis. Kč 1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery Příjmy výdaje paragraf položka Příjmy 2014

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Závěrečný účet městyse za rok 2015

Závěrečný účet městyse za rok 2015 Závěrečný účet městyse za rok 2015 Rozpočet městyse Slavětína na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem městyse dne 16.12. 2014 v celkové výši příjmů 7.586.000 Kč a výdajů 7.586.000 Kč. Rozpočet byl sestaven

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Obec Mistrovice Příjmy v tisících Kč

Obec Mistrovice Příjmy v tisících Kč Návrh rozpočtu 2013 Obec Mistrovice Příjmy v tisících Kč Skutečnost 2012 Rozpočet 2013 zaúčtováno Název Celkem Celkem paragraf položka Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 833,7 1100,0 1111 Daň z

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje Závěrečný účet obce za rok 2011 Dne 16. 12. 2010 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet pro rok 2011 ve výši příjmů 24.927.556,00 Kč a výdajů 24.927.556,00 Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008

Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008 Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Nová Ves v roce 2008 se řídilo v souladu

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Obec Koleč s částmi Mozolín a Týnec má k celkem 586 obyvatel.

Obec Koleč s částmi Mozolín a Týnec má k celkem 586 obyvatel. Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce KOLEČ za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/ Údaje o obci: Adresa:

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

OBEC BRNÍŘOV R O Z P O Č E T. na rok Kapitola: Název: tisíce Kč Daň z příjmů právnických osob za obec

OBEC BRNÍŘOV R O Z P O Č E T. na rok Kapitola: Název: tisíce Kč Daň z příjmů právnických osob za obec Příjmy rozpočtu: Kapitola: Název: tisíce Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 1113 Daň vybíraná zvláštní sazbou 1121 Daň z příjmů

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SÁNY 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SÁNY 2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SÁNY 2008 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 schválený rozpočtová upravený

Více

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje

Více

odbor kontroly Žižkova 57, Jihlava Stejnopis č.: Obec Švábov se sídlem Švábov 37, Batelov, IČO: za rok 2015

odbor kontroly Žižkova 57, Jihlava Stejnopis č.: Obec Švábov se sídlem Švábov 37, Batelov, IČO: za rok 2015 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: Č. j.: KUJI 21986/2016 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012

Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012 Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012 Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 43 zákona a souvisejícího právního předpisu 17 a 22a zákona č.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLATINY ZA ROK

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLATINY ZA ROK OBEC SLATINY, okres Jičín ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLATINY ZA ROK 2009 ------------------------------------------------------------------------------- 1. Finanční hospodaření obce v roce 2009 - zastupitelstvo

Více

Závěrečný účet obce Jíkev za rok 2012

Závěrečný účet obce Jíkev za rok 2012 Obec Jíkev Závěrečný účet obce Jíkev za rok 2012 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Jíkev návrh na závěrečný účet svazku za rok 2012. Dne 9.12.2011

Více

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV PROSINEC 2011 ČÍSLO 5-6 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulášská besídka Zveme všechny děti a jejich rodiče na mikulášskou besídku, která se koná v pondělí 5. prosince 2011 v 16.00 hodin v zasedací

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , NÁVRH

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , NÁVRH Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2014 podle 17 zákona č. 250/2000

Více

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 3/2016 P Ř Í J M Y vodní hospodářství ,00 Kč z toho: vodné

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 3/2016 P Ř Í J M Y vodní hospodářství ,00 Kč z toho: vodné 1031 lesní hospodářství P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství nájem z pohostinství přijatá náhrada el.energie 72 000,00

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 Třida 1 - daňové příjmy 6 000 000 1 303

Více

Závěrečný účet Obce Nová Ves za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Nová Ves za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Nová Ves za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Nová Ves v roce 2013 se řídilo v souladu

Více

Závěrečný účet obce Královice za rok 2010

Závěrečný účet obce Královice za rok 2010 Závěrečný účet obce Královice za rok 2010 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje o obci: Adresa: Obec Královice,

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely. Prosinec 2016

Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely. Prosinec 2016 Albrechtícek Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely Prosinec 2016 Aktuální dění v MŠ Albrechtická Máme za sebou jedno z nejkrásnějších ročních období vánoční svátky. V našem vánočněnovoročním vydání Albrechtíčku

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., a o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis. Kč)

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO:

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ POLOM ROK 2014 v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o obci: Název: Obec Velká Polom

Více