TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 15 listopad-prosinec 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 15 listopad-prosinec 2013"

Transkript

1 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 15 listopad-prosinec 2013 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, tak snad už se všichni dočkáme dokončení stavby mateřské školy. Ani naposled avizované datum dokončení nebylo dodrženo, a tak doufám, že do 5. prosince, kdy proběhne kolaudace stavby, vše firma MAO stihne. Než jsme se tohoto data dočkali, prožili jsme za téměř tři roky spoustu perných chvil. Od , kdy jsme schválili zpracování projektové dokumentace, jsme řešili úspěšné podání žádosti o dotaci na KÚ Středočeského kraje, zpracování veřejnoprávní smlouvy pro územní rozhodnutí, vyřízení stavebního povolení, 2x výběr dodavatele na zhotovení stavby, vyřízení stavebního povolení na odlučovač tuků, atd. Nakonec byla v listopadu 2012 podepsána smlouva o dílo s firmou MAO, kde doba zhotovení byla stanovena na 208 dní. Byl jsem přesvědčen, že tento termín není reálný, zvláště když jsme staveniště předávali začátkem prosince Každý mě však utvrzoval v tom, že jakmile se kopne, už to půjde. No, opak byl pravdou. Během stavby jsem musel řešit spoustu problémů, které neřešila projektová dokumentace ani pro stavební povolení, ale bohužel ani pro provedení stavby. Několikrát zadrhla i komunikace se stavební firmou. Naštěstí jsme se snažili všechny problémy vyřešit, vždyť nám i zhotoviteli šlo o jedno, stavbu řádně dokončit a předat k užívání. Musím říci, že i přes určitě kompromisy je stavba zhotovena kvalitně a drobné nedostatky budou ještě odstraněny. Dovoluji si vás proto pozvat na slavnostní otevření (viz pozvánka dále) a věřte, že se nikdo na tento den netěší víc, než já. Během roku byla kvůli stavbě otevřena zadní vrata na hřbitov, začaly se nám ztrácet posypové hmoty a rovněž se ztrácí smuteční výzdoba z hrobů, včetně svíček. Proto jsme se rozhodli, že budeme vrata i dveře na noc opět zamykat. Stejně tak po opravě zámku zamýšlíme na noc zamykat i hlavní dveře u schodiště na hřbitov. Děti ze základní školy spolu s pedagogy vysázely 16 nových stromků u cesty směrem ke Studeněvsi. Budou se následně o stromky starat a na jaře budou pokračovat ve výsadbě. Byl jsem u toho, když stromky sázely, a jsem moc rád, že škola tuto aktivitu podporuje a učí děti hezkému vztahu k přírodě. Naproti tomu nechápu některé občany, kteří by nejraději skáceli všechny listnaté stromy v obci, protože na podzim padá listí a musí se uklízet! Na jaře také dosázíme stromy na návsi, museli jsme některé staré a nemocné pokácet, a tak se budeme snažit nahradit je novými. Jak jste si určitě všimli, manželé Čandovi již nepracují pro obec na úklidu veřejného prostranství. Na vlastní žádost skončili k Zatím vše snad zvládnou pan Mikulec s panem Tunkou za pomoci paní Fišerové. Manželům Čandovým za jejich dlouholetou práci v obci děkuji. A ještě malá rekapitulace toho, co jsme letos udělali. Kromě již zmíněné mateřské školy jsme vybudovali novou kotelnu pro vytápění obou budov základní i mateřské školy. Zde se ještě musí vyřešit zauhlování, to bohužel projektová dokumentace neřešila, vše je v jednání. Dále jsme vybudovali příjezdovou cestu ke kotelně, dokončili chodníky při hlavní silnici, máme platné stavební povolení pro výstavbu kanalizace v Bysni a budeme hledat Tuřanský měsíčník vydavatel Obec Tuřany, okres Kladno, tel: , adresa: Tuřany 10

2 finanční zdroje, vyřešilo se vlastnictví stávající kanalizace a ČOV, vstoupili jsme do DSO Bez hranic za účelem vytvoření svazkové školy, atd. Bylo toho opravdu hodně, ale nejvíc času zabrala stavba nové školky. Na závěr Vám všem za celé zastupitelstvo přeji krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a hlavně zlepšení mezilidských vztahů. Hezké dny přeje všem Jiří Janouch starosta obce Slovo místostarosty: Vážení spoluobčané, adventní čas je tu. V naší obci jsme ho zahájili již tradičním jarmárkem. I přesto, že se nedostavili všichni nasmlouvaní stánkaři, hodnotím akci z mého pohledu jako velmi zdařilou. Na návsi vládla klidná a přátelská atmosféra a návštěvníci se bavili, ač nám letos počasí zrovna nepřálo. Děkuji touto cestou všem, kteří se na jeho přípravě podíleli počínaje výrobou stánků, stavbou i úklidem a neméně i těm, kteří se starali o sytost a zahřátí nás všech i jednotlivých stánkařů. Svůj um prezentovaly i děti z místní ZŠ a MŠ, které se svým zpěvem a recitací pomohly rozsvítit vánoční strom U JEZÍRKA, kde akce pokračovala. Už nyní děti se svými pedagogy chystají program pro slavnostní otevření nové MŠ a určitě se máte nač těšit. Vedle těchto příjemných akcí a příprav musím opět nepříjemně apelovat na majitele psů a požádat je o solidárnost vůči nám všem a úklid po svých čtyřnohých miláčcích. Opakovaně nám psí exkrementy nevábně zdobí naši ves a to si ani ona ani spoluobčané nezaslouží. Závěrem Vám přeji příjemné a klidné prožití adventního času, hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti v roce Prožijte ho s Vašimi nejbližšími a s lidmi, kteří Vám i v nejtěžších chvílích dokážou podat pomocnou ruku. B. Charvátová Z jednání zastupitelstva ze dne : Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo rozpočtové opatření č. 6. Změna se týkala v příjmech i výdajích přesunu doplatku dotace od SK ve výši 2,500 tis.kč do roku Dotace bude doplacena po kontrole závěrečného vyúčtování a teprve potom bude doplacena faktura za provedené práce firmě MAO, a.s. ve stejné výše. Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo prodej pozemku č. 423/2 o výměře 39 m2, nacházejícího se v katastrálním území Byseň, katastrální úřad pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Slaný, panu Marku Štádlikovi, Teplická 278/24, Střížkov, Praha 9 za cenu 390,- Kč a uložilo starostovi obce Tuřany vypracovat návrh smlouvy, tuto Stránka 2 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

3 smlouvu jménem obce uzavřít a podat návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru příslušnému katastrálnímu úřadu Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo uzavření kupní smlouvy na nákup 9 m2 pozemku, který vznikne oddělením z pozemku č. 181/13 ve vlastnictví manželů Zelenkových, list vlastnictví č. 276 s tím, že veškeré náklady se zaměřením a oddělením pozemku a daň z převodu nemovitostí zaplatí Obec Tuřany, a uložilo starostovi zajistit zaměření a oddělení 9 m2 z pozemku č. a uzavřít kupní smlouvu jménem obce. Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo založení Dobrovolného svazku obcí JERIMALITUS, jehož zakládajícím členem se stává obec Tuřany, schválilo předložený návrh Zakladatelské smlouvy Dobrovolného svazku obcí JERIMALITUS a uložilo starostovi, aby uzavřel a podepsal za obec Tuřany tuto zakladatelskou smlouvu se všemi členskými obcemi svazku a dále schválilo předložený návrh Stanov Dobrovolného svazku obcí JERIMALITUS a uložilo starostovi, aby podepsal tyto stanovy za obec Tuřany Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo zrušení příspěvkových organizací Základní škola Tuřany, okres Kladno a Mateřská škola Tuřany, okres Kladno k a dále schválilo znění smlouvy o převodu činnosti a o přechodu práv a povinností z pracovně právních vztahů a uložilo starostovi obce Tuřany uzavřít smlouvu o převodu činnosti a o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů s dobrovolným svazkem obcí Bez hranic. Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 1/2012 na činnost koordinátora BOZP a dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2/2012 na technický dozor stavebníka na akci Novostavba MŠ v obci Tuřany s termínem do úplného dokončení stavby MŠ s tím, že Ing. Langer bude fakturovat činnost pouze za měsíc říjen Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2014 na projekt Vybudování víceúčelového sálu v obci Tuřany ve výši 2,500 tis. Kč. Finanční prostředky na spolufinancování akce budou zajištěny z vlastních zdrojů obce. Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2014 na projekt Renovace Pomníku padlým občanům Tuřan a Bysně během 1. a 2. světové války ve výši 70 tis. Kč. Finanční prostředky na spolufinancování akce budou zajištěny z vlastních prostředků. Informace podané zastupitelstvu obce: - nadále probíhá rekonstrukce kotelny v základní škole, 18. října se opravdu začalo topit, nyní se ještě bude řešit zauhlování kotle - proběhlo slavností vyhlášení výtvarné soutěže dne 21. října od 17 hodin v místní knihovně - zajišťujeme prodejce na vánoční jarmárek - poslední předpokládaný termín ukončení stavby MŠ je stanoven na 15. listopad 2013 MŠ téměř před rokem.. Informace pro občany odpady 2014 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 3

4 Na základě obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, kterou se stanovil poplatek za likvidaci komunálního odpadu, bude pro rok 2014 zachován poplatek za nemovitost ve stejných cenách jako v letošním roce a budou nadále stejné frekvence svozů: 1 x za 14 dní (žlutá známka) 1.100,- Kč sezónní - v létě 1x za 14 dní, v zimě každý týden (zelená známka) 1.700,- Kč týdenní (červená známka) 2.000,- Kč jednorázový kupon jako doplňkový 70,- Kč Celoroční známku letošního roku můžete použít ještě do konce ledna 2014, od února již musíte mít celoroční známku novou, jinak odpad nebude odvezen. Pokud jste během roku 2013 zjistili, že by Vám vyhovovala frekvence svozu jiná, než máte nyní, není problém zakoupit si jiný kupon. V každém případě Vás požádáme o nové vyplnění přílohy č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Tuřany č. 2/2012 pro registraci poplatkové povinnosti pro rok Prodej celoročních známek pro rok 2014 bude zahájen 6. ledna Rádi bychom upozornili všechny podnikatele fyzické i právnické osoby- kteří mají na území obcí Tuřany a Byseň provozovnu, že jsou povinni mít uzavřenou smlouvu s některou svozovou firmou na likvidaci odpadu ze své provozovny. Poplatek za nemovitost dle obecně závazné vyhlášky je určena pouze pro občany nepodnikající, stejně tak likvidace velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Z tohoto důvodu nebudou podnikatelům prodávány kupony na čísla popisná jejich provozoven. Současně vyzýváme tyto podnikatele, aby do 15. února 2014 doložili na obecní úřad kopii smlouvy se svozovou firmou, kterou doloží likvidaci svého živnostenského odpadu. Poplatek ze psů 2014 Poplatky ze psů zůstávají v roce 2014 nezměněny. Přílohou měsíčníku je přiznání z poplatku ze psů. Prosíme o úhradu výše uvedených poplatků a dodání přiznání na obecní úřad do 15. února Štěňata do 3 měsíců zdarma. 1 pes 60 Kč. Za každého dalšího psa činí poplatek 75 Kč. Údaje z hospodaření obce září - říjen 2013 Stránka 4 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

5 stav fin.prostředků na běžném účtu a v ,00 pokladně k daňové příjmy (příjmy z FÚ Slaný, popl.za ,00 komunální odpad, popl.ze psů) dotace na výkon st.správy, dotace od obcí na ,00 žáky-dopl.r.2012, dotace na volby do PS ost.příjmy (např. pronájem hrob.míst, přísp ,00 Eko-kom) režijní výdaje- veřejná zeleň, knihovna, ,00 odpady, veřej. osv., kultura režijní výdaje - provoz OÚ - mzdy, telefony, ,00 elektřina, rež. materiál, služby příspěvek na provoz MŠ a ZŠ ,00 režijní výdaje - zastupitelstvo obce ,00 investiční výdaje - stavba MŠ ,00 investiční výdaje - dokončení vjezdu ,00 (chodníky při hl. silnici) investiční výdaje - rekonstrukce kotelny ZŠ ,00 část zůstatek fin. prostředků na běžném účtu a v ,00 pokladně k ze zůstatku bude použito na financování ,00 stavby MŠ volné prostředky obce ,00 Údaje čerpány z výkazu o plnění rozpočtu k Sestavila: Jitka Janouchová, účetní Informace z kulturního dění v obci Vážení spoluobčané, zveme Vás na VÁNOČNÍ KONCERT do kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V TUŘANECH. KDY? od 17,00 hodin Římskokatolická farnost Slaný Vás zve od 24,00 hodin na letos již desátou PŮLNOČNÍ MŠI. Návrh rozpočtu na rok 2014 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 5

6 Dne 25. listopadu byl na úřední desce obce (pevné i elektronické) zveřejněn návrh rozpočtu na rok 2014, a to v odvětvovém členění. Při plánování daňových příjmů (příjmy od finančního úřadu, včetně daně z nemovitostí) jsme vycházeli ze skutečných příjmů za leden říjen roku 2013, u přijatých dotací jsme zahrnuli do rozpočtu příjem dotace na opravu komunikace (smluvně zajištěno podepsána dohoda se SZIFem Praha) a doplatek investiční dotace od Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst, který obec obdrží až po kontrole závěrečného vyhodnocení Krajským úřadem Středočeského kraje. Celkové předpokládané příjmy pro rok 2014 činí cca 9,590 tis. Kč. Z těchto prostředků plánujeme pro rok 2014 výdaje (uvedeny jsou pouze některé akce): Doplatek faktury firmě MAO za stavební práce na MŠ Tuřany, který bude uskutečněn po kontrole závěrečného vyhodnocení KÚ SK Praha (v souladu se smlouvou o dílo) Oprava komunikací v obci Příspěvek DSO Jerimalitus na splátku půjčky SVS Teplice Vyřešení zauhlování kotle v ZŠ Oprava rozvodů a výměna radiátorů v ZŠ II.etapa v rámci úprav vytápění objektu MŠ a ZŠ Oprava schodů na hřbitov výdaj zahrnuje poskytnutí půjčky a příspěvku ŘKF Slaný Plánovaná splátka úvěru ČS Doplatek půjčky FO Nákup traktoru na úklid veřejné zeleně 2, ,- Kč 1, ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Rozpočet dále zahrnuje příspěvky na provoz MŠ a ZŠ, dovybavení budovy mateřské školy inventářem, velkou část výdajů tvoří likvidace odpadů (KO, bioodpadu, nebezpečných odpadů, velkoobjemového odpadu) a pak jsou zde výdaje na zajištění správného a kvalitního chodu obce. V paragrafu 2219 je uvedena rezerva na opravu chodníků, která by se realizovala pouze v případě, že nedojde k jiným neočekávaným výdajům, nebo budou-li skutečné příjmy obce vyšší než plánované. Jitka Janouchová Společenská kronika Stránka 6 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

7 Životní jubilea: Listopad 65 let Nedvědová Evžena 65 let Stejskalová Jitka Prosinec 50 let Michálek Jiří 55 let Hotová Dana 65 let Landesková Alena 65 let Štádlík Miloslav 70 let Zýma Petr Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenost a ještě hodně let prožitých v klidu a pohodě. Narození dítěte Dne se narodila Zdeňce Vrbové a Petrovi Ouředníčkovi dcera Eliška. Rodičům blahopřejeme a Elišce přejeme do života hodně štěstí, radosti a rodičovské lásky a proběhly poslední kurzy pletení z papírových ruliček. Ženy, které se jich zúčastnily, se zde naučily uplést obaly na květináče, věnečky, rámečky, vánoční stromek a paní Sedláčková, která tyto kurzy vedla, nám ukázala i jiné krásné dekorační věci. Akci spolufinancovala obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy z grantu Malý Přemyslovský Měšec, který byl určen na podporu projektů v území Přemyslovských středních Čech. 7. prosince proběhne letos již druhé vítání malých občánků do života naší TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 7

8 obce. Tato akce je vždy krásná a není to jen o ní samotné, ale o tom, že děti jsou budoucností naší obce. Probíhá ve slavnostním duchu za přítomnosti nejen rodičů, ale také babiček, dědečků a ostatních příbuzných. Velké poděkování patří MŠ, dětem a jejich učitelkám, za krásný kulturní program. Eva Eibnerová Ze sportu Tak tedy nejprve Sokol Tuřany - A tým ukončil sezonu dne , prohraným zápasem na hřisti ve Zvoleněvsi. Tím jsme završili šňůru 6 zápasů bez bodu a tím jsme se dostali z výborného 3. místa až na místo 13. Takže máme v zimě co dohánět. Sokol Tuřany - B tým Poslední zápas podzimu dne se B týmu nad očekávání povedl a smetl Zichovecký B tým na jeho hřišti 7:0. V tabulce tak skončil na 7. místě. A nyní naši nejmenší ŽÁCI: Od listopadu chodíme trénovat do tělocvičny zdejší ZŠ Tuřany. Tímto chceme poděkovat vedení školy, že nám bylo umožněno v těchto prostorách trénovat. Nejprve probíhá rozcvička, různé cviky na protažení těla a nakonec i proběhnutí. Pak jsou na programu míčové hry a nakonec se hraje fotbálek. Všichni jsou vítáni. Milé děti, přijďte si s námi zasportovat i vy a to každé úterý od 17,00 hodin. Těšíme se na Vás a všem přejeme krásné Vánoce Míra Pejšek Školní okénko Stránka 8 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

9 S měsícem říjnem se v naší škole rozjely i různé zájmové kroužky. Žáci 1. a 2. ročníku mají možnost navštěvovat kroužek Angličtina hrou, pro dívky jsme vytvořili Taneční kroužek a chlapcům Sportovní hry. Všechny kroužky probíhají v čase školní družiny. Žákům s poruchou učení se věnujeme v rámci Reedukace a nově je věnován čas i dětem s vadou řeči Logopedická náprava. Všechny kroužky vedou pedagogové naší školy. Podzimní tradicí je Dýňování. V hojném počtu jsme se večer sešli ve škole, vydlabali dýničky, zazpívali strašidelné písničky, ve tmě na dětském hřišti jsme si s dýněmi zasportovali, ochutnali domácí pekárnu maminek a babiček (i tatínkové přiložili ruku k dílu) a s plnými bříšky a radostí z akce se uložili ke spánku. U příležitosti Dne stromů jsme s pomocí Obecního úřadu vytvořili projektový den Sázení ovocných stromků. Vysadili jsme hrušně a jabloně směrem k vodojemu, zazimovali a provedli přírodní ochranu před lesní zvěří. Děkujeme pracovníkům obecního úřadu za jejich pomoc. Ve středu se žáci Vojta Pavela, Michal Svoboda, Honza a Vojta Zentnerovi zúčastnili šachového turnaje škol na Kladně. Obsadili bramborovou pozici a my jim tímto gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Školní družina V říjnu jsme uspořádali Den se zvířátky. Děti se velmi těší na tento den. Ve škole se nám sešli myši, morčata, králíci, šneci, plyšáci, ale také i mouchy, které jsme měli možnost pozorovat při líhnutí. Také nás čekala Drakiáda. Ačkoliv celý týden krásně foukalo a vypadalo, že v pátek bude také, počasí se proti nám vzbouřilo a foukat přestalo. Děti se ale nevzdávaly a vítr se běháním snažili vytvořit a svého draka kamaráda poslat k oblakům. Velmi zajímavé bylo, že velcí draci se na obloze drželi lépe než ti menší a malí. Okénko MŠ Příjemné prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví, lásky a životní pohody v roce novém přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Podzim a zima v mateřské škole TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 9

10 V říjnu jsme začali s tématem: Měsíc plodů a hojnosti a podtématy: - ovoce a zelenina - na poli - nástroje a stroje - podzimníčci Děti se seznámily s plody podzimu i s pracemi, které se na poli i zahradě dělají. V mateřské škole nás navštívil klaun s programem: Cesta do pohádek. V závěru měsíce si děti s rodiči vyrobily podzimníčky a vyzdobily šatničku ve školce. Bylo to velmi hezké a všem velice děkujeme. Listopad jsme začali tématem: Barevné čarování a podtématy: - Halloween - mávám létu - počasí - když padá listí Začátkem listopadu jsme navštívili divadlo Lampion s pohádkou O Smolíčkovi a nás čekalo tradiční Uspávání přírody s Čmeldou a Brumdou. 15. listopadu se v mateřské škole uskutečnil výchovný koncert s názvem Já muzikant a jsme byli s dětmi v divadle ve Slaném na předplatném na pohádce O princezně Chytrolíně. V sobotu se na návsi v Tuřanech konal vánoční jarmark, kde měla školka svůj stánek s výrobky našich dětí, které si mohli účastníci jarmarku zakoupit. Po jarmarku následovalo v areálu restaurace U Jezírka rozsvěcení vánočního stromku a děti zde přednesly pásmo vánočních koled a písniček. Prosinec nám přinesl téma: Než zazvoní zvoneček s podtématy: - Čert a Mikuláš - advent - tradice a zvyky - výroba ozdob a dárků V prosinci nás ve školce ještě čeká čertovský rej a 19. prosince vánoční besídka. Dále se můžeme těšit na 11. prosince do slánského divadla na představení v rámci předplatného Betlém. Přejeme všem krásné adventní období a příjemné svátky. Milí tuřanští a bysenští sousedé, Toto číslo občasníku se do vašich schránek dostane Stránka 10 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

11 pravděpodobně až po naší poslední letošní akci a tím je/byla návštěva Mikuláše u tuřanských a byseňských dětí. Veříme, že všechny děti byly za své chování v tomto roce po zásluze odměněny a že se uhlí či brambory vyskytovaly v nadílce jen symbolicky. Chtěli bychom vám poděkovat za účast na říjnové Drakiádě, která se sice počasím příliš nevyvedla, ale to rodiče s dětmi nijak neodradilo a přišlo vás, k naší velké radosti, opravdu hodně. I večerní Mikulášská zábava pro dospělé se těšila vašemu značnému zájmu a doufáme, že jste se na ní dobře bavili. A posledním setkáním s vámi vyvrcholilo Rozsvěcení stromu u Jezírka, při kterém vystoupily děti z mateřské i základní školy v Tuřanech s milými básničkami a koledami. Závěrem bychom vám za celé naše sdružení rádi popřáli krásné vánoční svátky plné pohody a příjemného času stráveného s rodinou a vašimi blízkými a dětem, ať pod stromečkem najdou své vysněné dárečky. Do nového roku 2014 nám všem přejeme šťastné vykročení a ať se jen daří. Váš HeJKaL Prosíme sledujte obecní vývěsky, plakáty v MŠ, ZŠ, obchodě a samozřejmě na našich stránkách kde budeme průběžně informovat a upřesňovat nadcházející akce, zároveň si zde můžete přečíst shrnutí již proběhlých akcí, výsledky soutěží a prohlédnout fotky. Závěrem TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 11

12 Pozvánka Zastupitelstvo obce Tuřany Vás srdečně zve na slavnostní otevření nové mateřské školy, které se bude konat v pátek 20. prosince 2013 od 10 hodin Program: Zahájení a symbolické přestřižení pásky Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Prohlídka interiéru mateřské školy Den otevřených dveří Dále zastupitelstvo obce pořádá Den otevřených dveří, který se bude konat v sobotu 21. prosince 2013 od 9 do 13 hodin. Všichni jste srdečně zváni. Projekt Novostavba mateřské školy v obci Tuřany je spolufinancován Středočeským Fondem rozvoje obcí a měst Stránka 12 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 leden - únor 2014

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 leden - únor 2014 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 16 leden - únor 2014 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, stavba mateřské školy byla nakonec dokončena a zhotovitelem předána až 4. prosince 2013, 5. prosince proběhla

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2008

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2008 Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2008 Stavy účtů: 1.1.2008 31.12.2008 Běžný účet 3 163 978,84 351 086,33 Hospodářská činnost 364 129,56 549 714,89 FRR 2 333 464,54 4 302 422,68 Termínový vklad 476

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 079052/2013/KUSK 181091/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: 00234460 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Obec Kvílice, č. p. 38, 273 75 TŘEBÍZ telefon : 312579559, e- mail : oukvilice@iol.cz č.ú.:0388127349/0800 IČO: 00234575

Obec Kvílice, č. p. 38, 273 75 TŘEBÍZ telefon : 312579559, e- mail : oukvilice@iol.cz č.ú.:0388127349/0800 IČO: 00234575 Obec Kvílice, č. p. 38, 273 75 TŘEBÍZ telefon : 312579559, e- mail : oukvilice@iol.cz č.ú.:0388127349/0800 IČO: 00234575 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2014 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2014... 5 Plány do roku 2015... 7 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015 Projekt Technické školky MŠ Ostrovačice, květen 2015 V tomto domě je umístěna naše mateřská škola, obecní úřad a také zde sídlí pan starosta Tomáš Hájek, který nás má rád a často se za námi chodí podívat.

Více

Obec Vinařice je členem Svazu měst a obcí České republiky

Obec Vinařice je členem Svazu měst a obcí České republiky Údaje o obci: Adresa: Obec Vinařice, V.ulice čp.250, 273 07 IČO: 00235113 Starosta obce: Jiří Protiva Tel.,fax.: 312 274 539 e-mail:vinarice@volny.cz Peněžní ústav:komerční banka a.s. Kladna, č.účtu 2222141/0100

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Upravený Plnění k 31.12.2011 %

Upravený Plnění k 31.12.2011 % ( 17 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) údaie o plnění uříimů a vvdaiů za rok 2011 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Daňové příjmy tř.l v tis. Kč Daň z příjmu FO ze ZC 1.500,- Daň z příjmu FO z podnikání 200,- Daň z příjmu FO z kapit. výnosů 100,- Daň z příjmu právnických osob

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 10. 4. 2012 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni:Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více