VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ"

Transkript

1 VYDÁVÁ MĚSTSÝ ÚŘAD LECANY LECANSÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 č klecany.cz Ročník XXXIV, Únor 2015 / číslo 2

2 lecanský zpravodaj únor 2015 JUBILANTI V ÚNORU Libuše Malečková Pavel uneš Antonie Trnková Mikuláš ušnír Miroslav Hellige Libuše Vašíčková Ladislava Plicková Věra Homoláčová Jozef Jambriškin Pavel Jursa Pavel Hlavsa Danuše Bartošová Marie Hrdinová ristina Fiantková Našim únorovým oslavencům přejeme k jejich významnému životnímu jubileu vše nejlepší, pevné zdraví a dostatek životního elánu! Partneři města Vydává Městský úřad lecany, Do lecánek 52, lecany Redakční rada: Dagmar Horová, Jitka Homoláčová Tisk Tercie Praha, spol. s r.o. Zpravodaj M ČR IČO: Uzávěrka pro materiály do Zpravodaje je 20. dne každého měsíce. Cena výtisku: č. 7, číslo 2 / 2015, vychází dne e mail: klecany.cz telefon: klecany.cz Obsah publikovaných příspěvků se nemusí vždy shodovat se stanoviskem redakční rady, uveřejněné příspěvky vyjadřují názory a postoje autorů.

3 1 Z OBSAHU Výpisy z rady a zastupitelstva města lecany v prosinci 2014 a lednu Upozornění na změny cen vodného a stočného... 4 Nové autobusy... 4 Projekt Stáže ve firmách pomáhá najít uplatnění stovkám nezaměstnaných po celé ČR... 6 Obecní policie Zdiby... 7 Únor patří mezi zimní měsíce lecanská výročí rátce ze soudních síní Praha východ a její města a obce Větrušice Myslivecký bál Myslivecká latina Mají zvířata v lecanech prostor pro život? ocour Mýval (a útulek Felix) Taizé v lecanech urz první pomoci ulturní program lecany 2015 únor, březen Co se šustlo v naší škole Zprávičky z mateřské školičky Skautské středisko Havran lecany Sokol vychovává závodníky pro reprezentaci ČR Zeptali jsme se nejúspěšnějšího lecaňáka na kole Z fotbalového klubu TJ Sokol lecany... 31

4 lecanský zpravodaj únor 2015 VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LECANY V PROSINCI 2014 A LEDNU 2015 Rada 22. prosince Neschválila nabídku Naxos a. s. na zajištění zpeněžení komerčního areálu a pozemků Dolní kasárna. Schválila příkazní smlouvy s Čechák s.r.o. na přípravy podkladů a zpracování žádosti o podporu k projektu Realizace energetických úspor na objektu Zdravotní středisko v lecanech a smlouvu stejného obsahu k projektu Snížení energetické náročnosti ZUŠ a tělocvičny v areálu ZŠ lecany. Schválila nabídku Ing. V. latovského v oblasti poradenství a administrace projektu ROP Střední Čechy na vyhotovení monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektů a řešení případných změn. Schválila smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod se Středočeskými vodárnami a. s. na odběrném místě v lecanech, V Honech 686 a vzala na vědomí změnu odběratelů z IMM Astra s.r.o. na město lecany. Vzala na vědomí sdělení Ministerstva obrany, že není možné převést do majetku města pozemky č. 216/1, 216/8 a 216/9 v k. ú. lecany a p. č. 138/11 v k. ú. Přemyšlení. Tyto pozemky mělo město lecany ve výpůjčce a jsou pod studnami. Projednala nabídku na vypracování demografické prognózy společnosti Výzkumy Soukup. O nabídce se bude znovu jednat v případě žádosti o přidělení dotace na rozšíření základní školy, kde je prognóza podmínkou pro získání dotace. Vzala na vědomí protokol o výsledku kontroly finanční dotace na pokrytí nákladů při řešení krizové situace povodně Nebyly zjištěny nedostatky. Schválila dohodu o vzájemném vyrovnání závazků a pohledávek vyplývajících z nájemní smlouvy, z dohody o stavebních úpravách nebytových prostor mezi městem a Petrem Tischlerem. Vzala na vědomí nesouhlasné stanovisko technického dozoru investora s reklamací vady montáže okna (nadsvětlíku) při rekonstrukci Mateřské školy lecany. Projednala informaci zastupitelů Ing. J. Bendla a M. Hory, kteří se účastnili projednávání třetí aktualizace územně analytických podkladů s obcemi ve správním obvodu Brandýs nad Labem Stará Boleslav. Rada 5. ledna Schválila nákup a instalaci elektronického vstupního systému pro kontrolu vstupu do Základní umělecké školy. Částka 90 tis. korun bude hrazena z investičního fondu školy. Vzala na vědomí poděkování rektora klecanského kostela Pavla uneše za poskytnutí noclehu v budově na Rychtě pro účastníky Pouti důvěry pořádané omunitou

5 2 / 3 Taizé v Praze ve dnech O poutníky se postaraly členky farnosti a spolku Pravý Hradec. Vzala na vědomí informaci starosty o záměru Lesů ČR s. p. začít kácet v lecanském háji již v průběhu I. čtvrtletí Rada města odmítla tento záměr a schválila zaslání výzvy k dalšímu jednání a řešení celé situace na Vinici. Schválila podpis nájemní smlouvy s D. Hnátovou DiS. a Bc.. Dvořákovou na pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku pro zdravotní výuku. Rada 12. ledna 2015 Vzala na vědomí kritéria pro přijímání dětí do Základní školy lecany. Schválila na základě smlouvy o smlouvě budoucí z smlouvu s Lesy ČR, s. p. o zřízení služebnosti, spočívající v právu zřízení a provozování stavby, údržby a opravě stavby, volného přístupu chodců a cyklistů a stezky na pozemku č. 234/27 o výměře 174 m 2 (ulice Pod Černou skálou a U Školky), za korun bez DPH. Schválila cenovou nabídku pana J. Bratky na zpracování návrhu na obnovu zvláštní ochrany lecanského háje a návrhu plánu péče o něj, ve výši korun. Schválila na doporučení výběrové komise uchazečku paní Mgr. M. Pecháčkovou na pozici projektové manažerky a investiční techničky. Funkci bude vykonávat po dobu určitou (po dobu mateřské dovolené Ing.. Holubové). Vzala na vědomí zprávu o činnosti Obecní policie Zdiby na území města lecany v období červenec až prosinec Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města lecany: klecany.cz nebo si můžete vyžádat informace na městském úřadě. Zdena Lomová PROSTORY PRONÁJMU DOLNÍ ASÁRNA LECANY Město lecany nabízí volné prostory k pronájmu v areálu Dolních kasáren anceláře 200 č/m 2 /měsíc Skladovací prostory, hangáry, kóje od 45 č/m 2 /měsíc Venkovní zpevněné plochy 15 č/m 2 /měsíc Dílna 70 č/m 2 /měsíc Bližší informace je možné získat na MěÚ lecany u místostarosty p. Dvořáka (tel )

6 lecanský zpravodaj únor 2015 UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY CEN VODNÉHO A STOČNÉHO Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodárny ladno Mělník, a.s. ze dne dochází s účinností od ke zvýšení cen vodného a stočného. Ceny v č/m 3 bez DPH včetně DPH (15%) Voda pitná a užitková (SP a 12) Voda odkanalizovaná (SP ) 46,30 53,24 34,50 39,68 Celkem 80,80 92,92 Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele vodného a stočného. NOVÉ AUTOBUSY 5 nových IVECO Crossway LE v provozu ČSAD Střední Čechy, a. s. pořídila nízkopodlažní autobusy díky dotaci z Regionálního operačního programu. ČSAD Střední Čechy a. s. uvedla ve středu na provozovně Mělník do provozu pět nových příměstských autobusů typu LOW ENTRY s pohonem Diesel, typového označení IVECO BUS CROSSWAY. ČSAD Střední Čechy pořídila tyto nové vozy v rámci dotace z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti Střední Čechy Slavnostní událost se kromě zástupců dotčených měst a obcí uskutečnila za přítomnosti náměstka hejtmana Středočeského kraje Milana Němce, ekonomické ředitelky Ropidu Miroslavy Staňkové, vedoucí oddělení Finanční útvar a publicita Úřadu regionální rady soudržnosti Střední Čechy Martiny Semelkové a za přítomnosti vedení firmy ČSAD v čele s jejím majitelem Miloslavem Studenovským.

7 4 / 5 Celkové náklady projektu Nákup ekologických autobusů pro příměstskou dopravu ČSAD Střední Čechy, a.s. byly v rámci Smlouvy o poskytnutí dotace stanoveny na 21 mil č. Projekt bude podpořen v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy dotací v maximální výši 10,5 mil č. Linky, na kterých budou nově pořízené autobusy provozovány, jsou zařazeny v systému Pražské integrované dopravy, jedná se o linky řady Linky, na kterých budou nově pořízené autobusy provozovány, lze považovat za vysoce vytížené příměstské linky regionu Praha východ (okolí měst a obcí ralupy nad Vltavou, Odolena Voda, lecany, Zdiby), které slouží obyvatelům daného území k dopravě za prací, vzděláním a potřebnými službami. Z technického hlediska se jedná o nízkopodlažní vozidla v délce 12 m s kapacitou 85 osob, z toho pro 43 sedících cestujících. Vozidla jsou vybavena informačními prvky (označovače, hlásiče, vnitřní a vnější informační tabla, přijímač pro nevidomé apod.) v souladu s požadovanými Standardy kvality PID. Cílem projektu byla modernizace veřejné dopravy prostřednictvím zvýšení komfortu pro cestující veřejné dopravy a dále posílení ekologických forem dopravy v dané oblasti. Předmětem projektu bylo mimo jiné zajištění bezbariérových spojů na daných linkách, zvýšení bezpečnosti provozu a komfortu cestujících v rámci přepravy a snížení emisní zátěže stávajícího vozového parku ČSAD Střední Čechy.

8 lecanský zpravodaj únor 2015 PROJET STÁŽE VE FIRMÁCH POMÁHÁ NAJÍT UPLATNĚNÍ STOVÁM NEZAMĚSTNANÝCH PO CELÉ ČR Více než stovce lidí ve Středočeském kraji už pomohl najít práci projekt Fondu dalšího vzdělávání (FDV) Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2. Hlavním přínosem stáže je získání praktických zkušeností a znalostí pod vedením zkušeného odborníka, nových kontaktů a sebevědomí, čímž stážista zvýší svou konkurenceschopnost na trhu práce. Projekt Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/ , plynule navázal na svou úspěšnou první část, kterou FDV realizoval od června 2012 do října Během dvou let se do programu jen ve středních Čechách zaregistrovalo uchazečů a své znalosti si prostřednictvím odborné stáže rozšířilo 261 z nich. Přičemž 20 % stážistů získalo po skončení praxe u poskytovatele řádné zaměstnání, dalším 20 % nabídli zaměstnavatelé další pracovní uplatnění např. formou externí spolupráce. do se může do projektu zapojit? Ti, co mají trvalé bydliště na území ČR, vyjma hl. m. Prahy, a jsou: osoby starší 50 let osoby starší 40 let ohrožené nezaměstnaností nezaměstnaní absolventi středních a vysokých škol rodiče na/po rodičovské dovolené osoby nezaměstnané déle než tři měsíce osoby zapojené na trhu práce na dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce pedagogičtí pracovníci středních škol, kteří vyučují odborné předměty Veškeré informace o tomto projektu můžete získat nejen na webových stránkách ale i u regionálního konzultanta přímo ve Vašem kraji. Pro Středočeský kraj: Mgr. Zdenka Uhlířová, Na Maninách 7, Praha 7, fdv.mpsv.cz, tel.:

9 6 / 7 OBECNÍ POLICIE Datum: Č.j.: 03/14-OP-Zdiby-WA Přílohy: Vyřizuje: vedoucí OP Zdiby Luděk Wachtl Tel.: Datová schránka Orgánu veřejné moci: Obecní policie Zdiby ID: qs4gwih ZDIBY Město lecany starosta Ivo urhajec Do lecánek lecany Věc: Zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území města lecan, červenec - prosinec 2014 Na základě Veřejnoprávní smlouvy (dále VS) č.j.: /2008/US, uzavřené mezi obcí Zdiby a městem lecany podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a to čl. 2, odst. 7, předkládám zprávu o činnosti Obecní policie Zdiby na území města lecany. Obecní policie Zdiby zajišťuje ve své územní působnosti dvanáctihodinovou každodenní hlídkovou službu a to zejména v pracovních dnech. O víkendu je denní nebo noční služba plánována nepravidelně. Navíc strážníci zajišťují úřední hodiny, zpracovávají administrativu, předvolávají občany k podání vysvětlení, provádějí údržbu techniky atd. V roce 2014 udělili strážníci ve své územní působnosti blokové pokuty a to v celkové výši č. Bylo nařízeno 9 soudních exekucí s neplatiči blokových pokut na místě nezaplacených. Strážníci zpracovali celkem 368 písemností (úřední záznamy, oznámení uložení pokuty, oznámení přestupků a správních deliktů, vraky, dožádání úřadů, trestních soudů, Policie ČR a NBÚ). Celkem bylo zajištěno 46 zatoulaných zvířat, 12 osob bylo převezeno na záchytnou stanici, 5 hledaných osob bylo předvedeno na Policii ČR, byla nalezena 2 hledaná vozidla, bylo oznámeno 13 zjištěných trestných činů, bylo předáno 91 přestupků a správních deliktů. Počet výjezdů strážníků na žádost různých útvarů Policie ČR byl 171. Finanční náklady na činnost obecní policie včetně přijaté dotace (povodně) od rajského úřadu Středočeského kraje byly , - č. Strážníci pravidelně zajišťují v ranních hodinách bezpečné přecházení žáků po přechodu pro chodce na komunikaci Čsl. armády v lecanech. Také provádějí nepravidelné měření rychlosti vozidel ve stanovených úsecích a řeší drobné krádeže v průmyslovém parku D8. Ve spolupráci spanem místostarostou lecan dohledávají postupně vlastníky vraků v Centrálním registru vozidel. Strážníci se několikrát na Městském úřadě lecany pokoušeli identifikovat zatoulaného psa za pomoci čtečky čipů. Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, Středočeský kraj, tel.: , tel./fax.: Obecní policie Zdiby je ostatní složkou integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a to dle dohody mezi Obcí Zdiby, Obecní policií a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, č.j.: HSL4059/L-2007.

10 lecanský zpravodaj únor 2015 V měsíci prosinci strážníci navštívili Základní školu v lecanech a ve spolupráci s panem ředitelem uskutečnili na druhém stupni krátké přednášky na téma Bezpečné přechází na přechodu pro chodce, Dodržování přepravního řádu a slušné chování v prostředcích Pražské integrované dopravy a Drobné krádeže v obchodech - přestupek, trestný čin. Návštěvu školy a následné přednášky iniciovali strážníci na základě stížností řidičů autobusů a pracovníků místních obchodů. Velkým problémem pro obce je skutečnost, že záchytná stanice Bulovka již nebere pacienty pod vlivem alkoholu zajištěné ve Středočeském kraji. Strážníci mohou využívat služeb pouze záchytné stanice Mladá Boleslav, olín a Příbram. Zde je však omezený počet lůžek a neslouží lékař. Strážník má povinnost před každým převozem nejdříve nechat pacienta vyšetřit v příslušném zdravotnickém zařízení. V případě, že lékař nedoporučí umístění v záchytné stanici nebo není volné lužko, má strážník postupovat dle doporučení Veřejného ochránce práv, ombudsmana a pacienta předat do péče rodinných příslušníků. Obec Zdiby v měsíci září 2014 obdržela pro Obecní policii Zdiby účelovou dotaci ze Středočeského fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof v rámci Podpory hejtmana na doplnění techniky na povodně (výztuhy a podlážky na stávající raftový člun, vlek, motor a záchranný tender). Dne hejtman Středočeského kraje osobně na rajském úřadě Středočeského kraje poděkoval strážníkům za odváděnou práci při povodních. Obecní policie Zdiby je od řádnou složkou Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje. Obec Zdiby v roce 2014 podporovala zvyšování kvalifikace strážníků. Tři strážníci absolvovali prolongační kurz k získání osvědčení odborné způsobilosti a vykonali zkoušku před komisí Ministerstva vnitra ČR. Jeden strážník absolvoval kurz pro členy povodňových orgánů obcí a kurz povodňové plány, lokální a výstražné systémy. Dva strážníci absolvovali kurz Integrovaný záchranný systém, ochrana obyvatelstva v podmínkách územně samosprávných celků a to na rajském úřadě Středočeského kraje. Jeden strážník dokončil vysokoškolské studium v oboru ochrana obyvatelstva na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Jeden strážník vykonal zkoušku na Státní plavební správě. Čtyři strážníci se pravidelně účastnili tréninku "Jak se efektivně chránit" s instruktory EWTO.CZ. Tři strážníci absolvovali kurz Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje "Základní neodkladná resuscitace včetně AED pro složky IZS". Události z výkonu služby v lecanech: Dne v hod. přijala Obecní policie Zdiby telefonické oznámení, že na komunikaci Dlouhá, lecany cyklista narazil do osobního vozidla tov. zn. AUDI. Hlídka strážníků na místě provedla u účastníků dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. Řidič jízdního kola nadýchal 2,92 promile. Byla vyrozuměna Policie ČR a po konzultaci bylo protiprávní jednání řidiče "řídí vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost" zpracováno strážníky a oznámeno na Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem k zahájení správního řízení. Dne , v den při kterém každoročně vzpomínáme na naše blízké se strážníci Obecní policie Zdiby zaměřili na kontrolu hřbitova ve Zdibech a lecanech. V kostele ve Zdibech se strážníci setkali s panem farářem.

11 Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, Středočeský kraj, tel.: , tel./fax.: / 9 Dne v 8.30 hod. vedoucí Obecní policie Zdiby zajistil na komunikaci Čsl. armády v lecanech muže dlouhodobě hledaného Policií ČR. Následně bylo policisty zahájeno trestní řízení pro trestný čin výtržnictví. Dne v hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena voda, že na linku "158" byl nahlášen výskyt koní bez jezdce a to na komunikaci z lecan do Husince. Motohlídka poté na místě nalezla dvě ženy, koně a poníka. Splašená zvířata se podařilo zajistit a ke zranění žen nedošlo. Dne ve hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, že tísňovou linku "158" byl nahlášen ležící muž na místní komunikaci v obci Husinec. Hlídka strážníků na místě nalezla muže z lecan pod vlivem alkoholu, který nebyl ohrožen na životě a dechovou zkoušku nebylo možno provést. Matka z lecan se nemohla vzhledem k vysokému věku dostavit na místo a opilého syna převzít "do péče osoby blízké". Místostarostka obce Husinec na základě žádosti strážníků zapůjčila k převozu pomočeného muže do místa bydliště v lecanech komunální vozidlo. Zdibští strážníci poté ve spolupráci s matkou muže odtáhli do bytu. Dne v hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna sestřičkou ze zdravotního střediska v lecanech, že po chodbě chodí "po čtyřech" muž pod vlivem alkoholu. Na místo byla vyslána hlídka strážníků, která muže z Husince zajistila a marně se pokoušela předat do péče rodiny. Zdibští strážníci muže hlídali cca 1,5 hod. než byl schopen chůze. Následně muže doprovodili na cestě zpět do místa bydliště v Husinci. Dne v 5.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR o vážné dopravní nehodě osobního a nákladního vozidla na komunikaci V Honech, lecany. Policie ČR požádala strážníky o uzavření komunikace a řízení křižovatek. Dne v hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že na náměstí Třebízského v lecanech leží pod lavičkou muž pod vlivem alkoholu a sprostě nadává dětem. Strážník motohlídky na místě ověřil, že muž není ohrožen na životě, neudrží se na nohou a dechovou zkoušku nelze provést. Dále bylo postupováno dle "metodiky ombudsmanky Anny Šabatové". Obecní policie Zdiby nemá žádnou policejní celu k umístění muže a proto byla strážníkem vyrozuměna osmdesátiletá matka s žádostí svěřit zachyceného "do péče osoby blízké". Matka se dostavila na místo a marně se pokoušela odtáhnou stokilového syna přes trávník do místa bydliště. Na místo musel být z volna přivolán další zdibský strážník a muž byl převezen vozidlem OP Zdiby do místa bydliště, byl vytažen po schodech do třetího patra bytového domu a odborně za asistence strážníků, osmdesátileté matky a nemocného otce uložen do postele. Dne v hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, že na tísňovou linku "158" bylo přijato hlášení o muži pod vlivem alkoholu na náměstí Třebízského v lecanech. Hlídka strážníků na trávníku našla ležícího muže, který před dětmi budil veřejné pohoršení. Byla provedena dechová zkouška s výsledkem 3,01 promile alkoholu. Strážníci vyrozuměli Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje s žádostí o provedení vyšetření zda osoba není ohrožena na životě selháním základních životních funkcí a to "dle zákona" před převozem na záchytnou stanici. Na místě poté zasahovala dvě vozidla záchranné služby. Lékař z ralup na místě odmítl předat strážníkům kopii "záznamu z výjezdu" pro potřeby převozu muže vozidlem obecní policie na příslušnou záchytnou stanici. Bohužel poté museli strážníci zanechat muže k vystřízlivění na lavičce v lecanech. Dne od 7.00 hod. se strážníci OP Zdiby zúčastnili akce Slavnosti pravého a

12 zákona" před převozem na záchytnou stanici. Na místě poté zasahovala dvě vozidla záchranné služby. Lékař z ralup na místě odmítl předat strážníkům kopii "záznamu z výjezdu" pro potřeby lecanský převozu zpravodaj muže vozidlem únor 2015 obecní policie na příslušnou záchytnou stanici. Bohužel poté museli strážníci zanechat muže k vystřízlivění na lavičce v lecanech. levého Dne břehu a závodů od motorových 7.00 hod. se člunů strážníci v lecánkách. OP Zdiby zúčastnili Strážníci zajišťovali akce Slavnosti silniční pravého dohled a levého při závodech břehu Obecní a policie do závodů vrchu Zdiby, motorových Na a Lada veřejný 144, 250 pořádek. člunů 66 Zdiby, v Středočeský lecánkách. Na stanovišti kraj, tel.: Strážníci 774 strážníci , zajišťovali tel./fax.: vystavovali 284 silniční fotografie dohled z při povodní závodech a poskytovali do vrchu pomoc a veřejný parašutistům pořádek. Na seskoku stanovišti do Vltavy. strážníci vystavovali fotografie z Obecní policie Zdiby je ostatní složkou integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a to dle dohody mezi povodní Obcí a poskytovali Zdiby, Obecní policií pomoc a Hasičským parašutistům záchranným po sborem seskoku Středočeského Vltavy. kraje, č.j.: HSL4059/L Obecní policie Zdiby spolupracuje s Policií ČR na základě uzavřené koordinační dohody mezi Policií ČR, rajským ředitelstvím Dne Středočeského kraje v a Obcí Zdiby, hod. Obecní se na policií Úřadovnu v souladu Obecní s 16 zákona policie č. 273/2008 Zdiby Sb., o dostavila Policii ČR. vystrašená matka Dne se školákem Územní z lecan. v působnost: Dítě hod. obec v se autobusu Zdiby, na Úřadovnu Husinec, ČSAD Větrušice, Obecní jedoucího Sedlec policie a město z Prahy Zdiby lecany. přes dostavila Zdiby vystrašená do lecan matka obtěžoval se školákem starší muž. z lecan. Poté dítě Dítě pronásledoval v autobusu ČSAD až do místa jedoucího bydliště z Prahy a vnikl přes za Zdiby ním na do zahradu lecan obtěžoval rodinného starší domu. muž. Přivolané Poté dítě matce pronásledoval se podařilo až syna do ochránit místa bydliště a za dramatické a vnikl za situace ním na uprchnout zahradu rodinného vozidlem domu. ke strážníkům Přivolané do matce Zdib. se Hlídka podařilo Obecní syna ochránit policie Zdiby a za dramatické okamžitě provedla situace uprchnout pátrání v vozidlem lecanech ke muže strážníkům nalezla, do zajistila, Zdib. Hlídka spoutala Obecní a převezla policie k Zdiby zahájení okamžitě trestního provedla řízení na pátrání Policii v lecanech ČR. muže nalezla, zajistila, spoutala a převezla k zahájení trestního řízení na Policii ČR. Dne ve hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, Praha venkov. Dne Na tísňovou ve linku "158" hod. bylo byla přijato Obecní hlášení policie o zkolabování Zdiby vyrozuměna staršího Policií muže pod ČR, vlivem Praha venkov. alkoholu Na a tísňovou to na oslavě linku v "158" bytovém bylo domu přijato v hlášení lecanech. o zkolabování Strážníci u staršího muže s muže vysokým pod vlivem tlakem alkoholu zajistili životně a to na oslavě důležité v bytovém funkce, provedli domu v lecanech. dechovou zkoušku Strážníci s u výsledkem muže s vysokým 3,48 promile tlakem zajistili alkoholu životně a vyrozuměli důležité funkce, Zdravotnickou provedli dechovou záchrannou zkoušku službu s výsledkem Středočeského 3,48 promile kraje. alkoholu a vyrozuměli Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje. Dne v hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna od několika Dne občanů z lecan, v že hod. v lokalitě byla Obecní Drasty policie hoří Zdiby pneumatiky. telefonicky Strážník vyrozuměna motohlídky od několika následně občanů zjistil, že z hoří lecan, balíky že slámy v lokalitě až na Odolene Drasty hoří Vodě. pneumatiky. Na místě postupně Strážník zasahovalo motohlídky 10 následně jednotek zjistil, hasičů že a byl hoří vyhlášen balíky slámy III. stupeň až na požárního Odolene Vodě. poplachu. Na místě postupně zasahovalo 10 jednotek hasičů a byl vyhlášen III. stupeň požárního poplachu. Dne ve hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna bezpečnostní Dne službou "Parku ve D8", hod. Zdiby, byla že Obecní pracovník policie ostrahy Zdiby zajistil telefonicky zaměstnance, vyrozuměna který bezpečnostní odcizil značkovou službou peněženku. "Parku D8", Žena Zdiby, nebyla že hledaná pracovník Policií ostrahy ČR zajistil a splňovala zaměstnance, podmínku který věc odcizil projednat značkovou v blokovém peněženku. řízení. Strážník Žena nebyla následně hledaná uložil Policií blokovou ČR pokutu. a splňovala podmínku věc projednat v blokovém řízení. Strážník následně uložil blokovou pokutu. Dne v hod. zadrželi strážníci Obecní policie Zdiby v lokalitě u hřbitova v lecanech Dne dva cizince. v Muži hod. jsou zadrželi podezřelí strážníci z vloupání Obecní policie do nemovitostí Zdiby v lokalitě v lecanech. u hřbitova Na v několikadenní lecanech dva akci cizince. spolupracovali Muži jsou zdibští podezřelí strážníci z vloupání s místními do nemovitostí občany. Následně v lecanech. si případ Na několikadenní převzala kriminální akci spolupracovali a cizinecká Policie zdibští ČR, strážníci Praha venkov, s místními východ. občany. Následně si případ převzala kriminální a cizinecká Policie ČR, Praha venkov, východ. za orgán obce: za Luděk orgán Wachtl obce: vedoucí Luděk Obecní Wachtl policie Zdiby vedoucí Obecní policie Zdiby

13 10 / 11 ÚNOR PATŘÍ MEZI ZIMNÍ MĚSÍCE Přestože to při současném trendu počasí tak nevypadá, ještě stále je zima. Tedy alespoň úředně potrvá do 21. března resp. letos do 20. března 23:46 hod. To, že je stále ještě zima, nám připomínají hlavně hejna havranů, kteří jsou přes den rozptýleni v krajině, ale na noc se shromažďují ve svých oblíbených nocovištích. Nejznámější nocoviště havranů jsou v okolí Chomutova, Nymburka a Pardubic. Nedaleko od nás, mezi ralupy nad Vltavou a Veltrusy, nocují havrani z celých středních Čech. Podle ornitologů se zde v některých letech vyskytuje odhadem více než sto tisíc ptáků. Je to největší nocoviště havranů v České republice a jedno z největších v Evropě. Tajemství havranů dosud nebylo rozluštěno. Ornitologové ani přes dlouhodobá pozorování nemohou přijít na to, proč se havrani slétají i desítky kilometrů daleko do nocovišť. Nikdo zatím nezjistil, co je vede k tomu, aby v zimních měsících vydávali značné množství tolik potřebné energie na to, aby přenocovali v havraním hotelu. V čem mají však vědci jasno, je nadprůměrná inteligence havranů ve srovnání s ostatními členy zvířecí říše. Dlouhodobým pozorováním zjistili, že na velmi vysoké úrovni funguje komunikace mezi jedinci různých pohlaví. Havrani tak zřejmě lépe získávají životní partnery. Vědci se domnívají, že se hlasovými projevy chlubí tím, co objevili a ukazují tak, že jsou schopnějšími než případní konkurenti. A právě komunikační dovednosti z nich dělají intelektuály zvířecí říše. Díky všem vědeckým poznatkům a zjištěním musíme připustit, že čarodějnice věděly své. JH foto:

14 lecanský zpravodaj únor 2015 LECANSÁ VÝROČÍ Druhého února si připomeneme 115 let od založení sboru dobrovolných hasičů. Stalo se tak z podnětu pana učitele Václava Pěničky a pánů Josefa Tovary starosty obce a Václava Čápa hostinského. Prvním velitelem dobrovolných hasičů v lecanech byl učitel klecanské školy pan Bohumil Görner. Patnáctého února před 55 lety darovala Obec Baráčníků tehdejšímu MNV budovu Rychty. Na československý stát byla následně převedena 28. února téhož roku. Dne 27. února 1849 se narodil Václav Beneš Třebízský český spisovatel a katolický kněz, který většinu svého aktivního života působil v lecanech. JH, obrázek zdroj: cs.wikisource.org RÁTCE ZE SOUDNÍCH SÍNÍ Neznám paragrafy jako třeba advokát, poněvadž jsem slušný a čestný člověk. U stánku se zdravou výživou jsem vypil asi čtyři vodky. Tak jsem různě měnil zaměstnání, až jsem se dostal do vězení. Snažil jsem se hlídce vysvětlit, že jsem toho moc nevypil, ale asi mi pro podnapilost nerozuměli.

15 12 / 13 PRAHA VÝCHOD A JEJÍ MĚSTA A OBCE VĚTRUŠICE S městem lecany bezprostředně sousedí obec Větrušice, která leží na pravém břehu Vltavy nad srázem svažujícím se k údolí řeky. Větrušice mají více než 400 obyvatel. Sídlí zde místní největší zemědělsky hospodařící subjekt Zemědělské družstvo lecany. Historie Větrušic je písemně zmiňována na samém počátku 14. století. Od r byly Větrušice v držení Duchka adaně z Větrušic a později od r Václava Služského z Chlumu. Od 17. století do r náležely Větrušice proboštům Vyšehradským. Možná si ještě někdo z bývalých žáků klecanské školy vzpomene, jak nám pan učitel Biel vyprávěl o sedláku rákorovi, který na skále zvané azatelna promlouval k chudému poddanskému lidu a ze které, ustupujíc před vrchností, spadl do Vltavy, kde se utopil. Sedláka rákoru ve svém díle zmiňuje také Václav Beneš Třebízský. Obec původně sestávala z velkostatku, 7 rolnických usedlostí a 3 domků. Po zrušení poddanství (1848) byla přivtělena ke správní obci lecany. V roce 1888 byly Větrušice zemským zákonem prohlášeny za samostatnou politickou obec. Roku 1885 si pronajal větrušický velkostatek Jan Zapotil, bývalý ředitel cukrovaru a založil ve Větrušicích semenářskou stanici, zejména pro šlechtění cukrové řepy na vysokou cukernatost první a největší v tehdejších Čechách. Zapotilova řepa C se sela ještě v 80. letech 20. století. Z přírodních zvláštností je nutné připomenout Větrušickou rokli. Jedná se o národní přírodní rezervaci. Dříve bylo území Větrušických roklí využíváno k pastvě, což podpořilo výskyt rozmanitých bylin. Rezervace byla vyhlášena v roce 1969 a zahrnuje území asi 25 ha. Smyslem vyhlášení rezervace byla ochrana rostlinného společenství typu skalní stepi a lesostepi. Skály tvoří spilit a buližník. Z chráněných druhů rostlin se zde vyskytuje například kavyl Ivanův, třemdava bílá, bělozářka liliovitá, koniklec luční, pilát lékařský, tařice skalní. Z bezobratlých živočichů se zde vyskytují někteří vzácní měkkýši, motýl otakárek ovocný nebo mravenci lesní a travní. Z obratlovců tady můžeme potkat ještěrku zelenou nebo užovka hladkou. Své zastoupení tady mají i savci např. myšice křovinná, rejsek malý nebo veverka obecná. Z ptáků zde hnízdí např. žluna zelená, sedmihlásek hajní a hnízdí zde i výr velký. JH, foto zdroj: //mistopisny-rejstrik/stredni-cechy/ Pomník sv. Václava Větrušická rokle

16 lecanský zpravodaj únor 2015 MYSLIVECÝ BÁL Milí přátelé, využíváme této stránky zpravodaje, abychom poděkovali všem, kteří navštívili Tradiční myslivecký bál námi pořádaný v sobotu v sokolovně ve Veltěži. Těšíme se na opětovné setkání v lednu Myslivecký spolek Zdiby lecany

17 14 / 15 MYSLIVECÁ LATINA Podle mysliveckého slovníku naučného je myslivecká latina slovní nebo výtvarné zobrazení lovu, lovce či zvěře, které více či méně neodpovídá skutečnosti, ale na první pohled může působit věrohodně. Jejím účelem je potěšit, pobavit, rozesmát a má být podávána tak, aby i laik nakonec poznal, že se jedná pouze o latinu. Nesmí obsahovat nemožné, a proto známé příhody barona Prášila, nejsou latinou, ale spíše fantazií. Neexistuje jen myslivecká latina, Autor: Josef Lada ale také latina rybářská či houbařská. Tak, jako se rybáři chlubí, že ulovili tááákhle velkou rybu, točí se i myslivecká latina kolem kapitálních úlovků, střeleckého umění či neuvěřitelných vlastností loveckých psů. Myslivecká latina je proto především obsahem mysliveckého humoru, mysliveckých vtipů. Například: Parta myslivců se dohaduje, kdo řekne největší lež. Jeden lovec tvrdí, že jednou ranou střelil deset kachen. Jak jsem to dokázal? Při výstřelu jsem zakroužil hlavní pušky, broky měly větší rozptyl, a proto zasáhly tolik kachen. To může být pravda, zhodnotí ostatní. Druhý se chlubí, že jednou kulí skolil pět divočáků: Počkal jsem, až byli pěkně v zákrytu, a pak stačilo jen stisknout spoušť. To také může být pravda, praví další myslivci. Třetí pak dává k lepšímu: Po úspěšném lovu jsem si řekl, že bych to mohl oslavit. Vyndám láhev z brašny, otevřu ji, přivoním, a pak jsem si to rozmyslel a vrátil ji zpět do brašny. A ostatní mají jasno: To je největší lež, jakou jsme slyšeli. Nebo: Myslivci přijde pod posed krásný jelen šestnácterák. Myslivec však nevystřelí a jelen mizí v lese. Proč jsi nestřílel?, diví se kolega myslivec, když tuto historku slyší. Ále, i kdybych se trefil, stejně by mi to nikdo nevěřil. A jeden stručný nakonec: Pepo, dneska ti volala ta kachna, co jsi ji byl minulou neděli lovit. Myslivecká latina je stará jako lov sám a zůstala součástí mysliveckých zvyků dodnes. Velkou měrou k ní jedinečným způsobem přispěl Josef Lada, jehož veselé, roztomilé obrázky si zamilovali mnozí myslivci, i když si z nich mnohdy s oblibou střílí. Autor: Josef Lada Bajky Ing. Jindřich Trpák

18 lecanský zpravodaj únor 2015 MAJÍ ZVÍŘATA V LECANECH PROSTOR PRO ŽIVOT? Většina lidí v naší zemi, tedy i u nás v lecanech, má mnoho svých starostí, které jsou ovšem velmi závažné, takže starost o to, zda mají kde bydlet a žít divoká zvířátka, jim nepřipadá až tak moc stěžejní. Vždyť je to snad starost Ministerstva životního prostředí? Spolků? Myslivců? Nebo někoho jiného? Je třeba říci, že to, co tady familiérně nazýváme zvířátky, je množství velmi různorodých živočichů, mající značně odlišné požadavky a životní strategie. Zatímco někteří ptáci se např. dobře přizpůsobují životu vedle domů, na domech, na zahrádkách nebo v parcích (třeba rehkové, straky, koňadry), jiní tvorové to nedokáží. Největší živočichové, kteří se zde vyskytují, například divoké prase, srnec, zajíc, ale i menší jako koroptev, lasice a další, potřebují poměrně značný životní prostor, v němž se během roku pohybují a přemisťují, v závislosti na přístupu k vodě, dle období páření nebo možností sehnat potravu. Vedle hlavních velkých ploch, kde se tato zvířata zdržují, jsou tedy potřebné určité liniové části krajiny, které nejsou zastavěné, oplocené nebo jinak zablokované, a které tyto plochy propojují a zvířata se tudy (často v noci) přemisťují jinam. Jenže když se podíváte na mapu lecan a sousedních obcí a zvláště na územní plány, zjistíte, že od Aholdu a obalovny živičných hmot až po zámek ve Zdibech je téměř vše zastavěno v délce mnoha kilometrů. Velkým průchodem pro zvířata byla polní proluka mezi vodárnou a Přemyšlením. Nyní je však úspěšně využita pro domy, takže od severu k jihu zbývá jen úzký pruh mezi vodárnou a sídlištěm se školkou. Ale změna územního plánu se připravuje i tento chabý koridor zlikvidovat, takže pro mnoho zvířat zde veškerá migrace ustane a podmínky pro život se jim výrazně zhorší. Vedle velkých jsou v lecanech i mnohá malá zvířata, často nepříliš hojná nebo i vzácná. Jsou to například některé žáby. Nikoliv zelení skokani, kteří zpravidla potřebují velké rybníky (těch tu skutečně mnoho nemáme), nýbrž ropucha zelená, ropucha obecná, výjimečně i jiné menší druhy. Tyto žabky využívají okrasná jezírka a rybníčky, které si jejich majitelé budují u domů. Těmto žábám stačí opravdu malá nádrž, nesmí ovšem v ní být voda chlorovaná. To vše je pro tyto živočichy příznivé, ovšem i žabky se přemisťují, zejména kvůli vyhledávání partnerů pro založení nového potomstva. Snaží se překonat pro ně nebezpečné ulice a často tam zahynou pod koly aut. Je proto nutné, aby řidiči jezdili opatrně a zbytečně tyto tvory nehubili. Žáby se obvykle přemisťují v noci a ráno a jsou většinou docela dobře viditelné. Bohužel však mnozí řidiči uhánějí v postranních ulicích rychlostí až 60 km/hod., a to i tam, kde se pohybují malé děti, takže nějaká žába je asi nezastaví. Těmto řidičům je dobře připomenout, že žáby jsou chráněny a jejich zahubení lze sankcionovat do značné výše, až desítek tisíc korun. Další skupinou živočichů, jejichž životní prostor se v obci stále zmenšuje, jsou bezobratlí, žijící na starých stromech. Oni prostě potřebují nějaké ty dutiny, trouch a souše, bez toho existovat nemohou. Jistěže je třeba se o stromy starat, aby snad

19 16 / 17 na někoho nespadla větev, jenže tato péče celostátně nabyla podoby až hysterické kampaně. Takže se kácí, řeže a pižlá, a tvorové, často již velmi vzácní, hynou a hynou. Nakonec ještě zmiňme, dnes již v lecanech téměř neznámou, skupinu polních ptáků. Moderně vedené polnosti, připomínající spíše hydroponii, skýtají pro tyto živočichy opravdu málo příležitostí. Pokud se po poli pohybují, riskují smrt pod zemědělským strojem, který tam uhání jako na závodišti. Zjara se objevuje skřivan polní, jeho hnízdo však není na poli, nýbrž na dočasně opuštěných stavebních ladech. Do osmdesátých let se na Drastech u kalových polí objevovala bekasina otavní, pták patřící mezi slukovité, ale to je již minulostí. Na mnohaletých ladech v místě nynějšího stavebního ruchu firmy Northpoint u samoty Zdibsko se celkem pravidelně objevovala koroptev polní, dokonce i křepelka polní, ale tito ptáci odtud byli vyhnáni, aniž k tomu investor měl potřebné podklady. A něco takového, jako třeba čejka chocholatá, nebo dokonce některý z chřástalů, tak to je už opravdu dávná klecanská minulost. Pro zachování či dokonce zlepšení životních podmínek zvířat v lecanech je možno učinit řadu věcí, např. v územním plánování, při územních řízeních i jinak. Chce to ovšem dobrou vůli a té je bohužel stále nedostatek. Jaromír Bratka Skřivan polní

20 lecanský zpravodaj únor 2015 OCOUR MÝVAL (A ÚTULE FELIX) Více jak rok jsem se starala o kocourka u našeho domu na sídlišti. Dostal jméno Mýval. Loňská zima byla mírná, stačily mu mnou vyrobené úkryty, a také pochopení sousedů z vedlejšího domu, takže Mývalovi nic nechybělo. Za tu dobu jsem si na něj velmi zvykla. Pravidelně chodil na krmení, byl to už můj kocour a byl spokojený. Někdy koncem léta jsem si všimla, že si škrábe ouška a vytéká mu z nich cosi špatného. Žiji sama a mám doma také ještě kocoura, a proto jsem požádala místní útulek Felix, zda by mohl zajistit, aby Mývala prohlédl veterinář. Paní vedoucí mi to slíbila s tím, že i po dobu léčení mu poskytne pobyt v útulku. Ještě ten samý den, co byl na vyšetření, jsem se do útulku došla zeptat. Prý ušní svrab nic závažného, ale tím jak se škrábal, přidal se ušní zánět. Je tedy potřeba vše zaléčit, a to potrvá 12 dní. Do té chvíle stála léčba asi 700 č, Znovu jsem se tedy zeptala Mohu se spolehnout, že mi ho tu 12 dní necháte? a paní vedoucí mě ujistila, že tam Mýval (v kleci) 12 dní zůstane. Přinesla jsem tedy na léčbu č a každý den jsem ho chodila ze svého krmit. Naposledy 2. listopadu, byl to sedmý den léčení. Zbývalo ještě 5 dní. Další den však už Mýval v útulku nebyl. Ještě toho dne ho paní vedoucí prodala nějaké staré paní odkudsi z Prahy. Bez upozornění a především bez svolení!!! Měla moje telefonní číslo i adresu. Přitom jsem viděla v útulku desítky opuštěných koček a ona prodá mého nedoléčeného kocoura, na kterém mi dost záleží! A já si přitom myslela, že je jako v nemocnici. dyž mi to ošetřovatelky v útulku řekly, ihned jsem je požádala, aby mě s vedoucí spojily. A vysvětlení? Prý mě nevolala, protože si někam založila moje telefonní číslo a kocour se prý bude mít údajně v třípokojovém bytě královsky. dyž jsem jí řekla, že je to nesolidní jednání byl to přece můj kocour a ona neměla právo ho někomu dát odpověděla, že jestli nesouhlasím a chci ho vrátit, že ještě ten den mi ho přiveze domů. No nepřivezla! Prý už to nešlo, byl řádně předán. Začala mi slibovat návštěvy u té paní a dala mi na ní i telefonní číslo. Opravdu pouze dvakrát jsem té paní zavolala, jak to můj venkovní kocour u ní v bytě snáší? Pochopitelně s nějakou návštěvou naprosto nesouhlasila. A aby toho nebylo málo, 7. listopadu mi volala údajně Policie ČR, že k nim přišla paní, která si stěžuje, že ji telefonicky obtěžuji a ona se mě bojí. Jestli prý nepřestanu, podá na mě trestní oznámení. Jsem z lecan, kocour je z lecan a útulek je v lecanech (město na útulek přispívá viz. Zpravodaj č. 12) tudíž jsem oslovila pana starostu o pomoc. Vše jsem mu popravdě vylíčila. Slíbil mi vše prošetřit. Asi prošetřil, i mi zavolal, zda se mi paní Janišová ozvala. Ano ozvala, omluvila, ale o kocourovi což mě nejvíc zajímá, tak to nic nevěděla. Paní, která ho převzala, s ní odmítla prý komunikovat, tak nic neví. Snad prý během Vánoc. To mají prý lidé k sobě blíž, tak se bude snažit něco zjistit a dá mi vědět. No, moc jsem tomu nevěřila. Těch slibů už bylo příliš, ale co když? To se ví, že to byly zase jen řeči, aby se mě zbavila. Neozvala se ani v novém roce. Tak tohle nechápu!? Jak se může paní Janišová ze své pozice takto bezohledně chovat? Já jsem přece zaplatila, denně jsem do útulku za kocourem chodila a dle

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého Veltrusy Tel: ,

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého Veltrusy Tel: , MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého 9 277 46 Veltrusy Tel: 777 919 156, 777 919 157 e-mail: mestska.policie@veltrusy.cz ZPRÁVA O STAVU A ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE VELTRUSY ZA ROK 2016. Statistiky událostí

Více

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Usnesení č. 22/2015 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek Omluven: Mgr. Pavel Kotrba

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Ležící muž před bytem nadýchal 4,42 promile

Ležící muž před bytem nadýchal 4,42 promile Sobota, 23. ledna 2016 Ležící muž před bytem nadýchal 4,42 promile České Budějovice Ve středu přijali oznámení o bezdomovci v chodbě panelového domu. Na místě však našli muže, který cestou z oslavy od

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 - Místní záležitosti veřejného pořádku V roce 2014 se na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území města Nymburka a plnění dalších úkolů

Více

Muž z Jihlavska chtěl vykrást trafiku. Zadrželi ho strážníci

Muž z Jihlavska chtěl vykrást trafiku. Zadrželi ho strážníci Muž z Jihlavska chtěl vykrást trafiku. Zadrželi ho strážníci Pozorný svědek zabránil vykradení trafiky v Pekárenské ulici. Zároveň pomohl strážníkům dopadnout pachatele. Tím je muž (46) z Jihlavska. Mluvčí

Více

Výroční zpráva o činnosti městské policie

Výroční zpráva o činnosti městské policie Město Hrádek nad Nisou MĚSTSKÁ POLICIE HRÁDEK NAD NISOU Výroční zpráva o činnosti městské policie za rok 2013 Obsah: 1. Výroční zpráva za rok 2013 Přílohy: Příloha č. 1 Přehled událostí za rok 2013 Vypracoval(a):

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Věc: Souhrnná zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecan, leden - červen 2014

Věc: Souhrnná zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecan, leden - červen 2014 OBECNÍ POLICIE Datum: 31.7.2014 Č.j.: 234/14-OP-Zdiby-WA Přílohy: statistika MV ČR 2013 Vyřizuje: vedoucí OP Zdiby Luděk Wachtl Tel.: 774 986 014 Datová schránka Orgánu veřejné moci: Obecní policie Zdiby

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy Mgr. Ludmila Lešková www.edukuj.cz str. 1 Co je Edukuj a kdo za ním stojí Školení první pomoci v rámci BOZP str. 2 Tvorba plánů první pomoci str. 2 str. 3 Poradenství

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů PRVOUKA 1. ročník Předmět je členěn do okruhů 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Člověk a jeho svět 5. Rozmanitost přírody září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Škola

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum: 30.1.2013

Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum: 30.1.2013 Poskytnutí první pomoci 1. část Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_ 18_18 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Ivo

Více

Vánoční slovo. Dnes v čísle

Vánoční slovo. Dnes v čísle Vánoční slovo Dnes v čísle Vánoční slovo... 1 Obecní úřad informuje... 2 Tuhá zima zasáhla celé Česko... 3 Zpomalovací prahy... 4 Havárie telefonního kabelu... 4 Obecně závazné vyhlášky... 4 Mikulášská

Více

Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne

Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne 16. 4. 2015 Začátek: 16.00 hodin Ukončení: 18.30 hodin Přítomni: L. Borková, R. Zhořová, B. Bauer, V. Kappel, J. Konečná,

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 28.2.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc únor Celkem bylo řešeno 11 případů

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010. Činnost Městské policie je velice různorodá

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 18. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 22. června 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: 7.12.2016 bod programu: 39 věc: Poskytnutí finanční podpory mysliveckým sdružením k odlovu černé zvěře na nehonebních a navazujících pozemcích v Ústí nad

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Odbor bezpečnostní politiky Ministerstvo vnitra ČR červen 2013 1 Úvod Údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 poskytly obce, ve kterých je

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Bystřice pod Hostýnem na základě zmocnění uvedeného v ustanovení 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009 Obsah Výroční Základní informace o sdružení Teze sdružení Informace o činnosti v roce 2009 Bilance činnosti v roce 2009 zpráva Projekt časopis Otevřené Úvaly Projekt zelené Slovany Záchrana sochy sv. Jana

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015 MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 5/2015 Postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky s poskytnutím služeb vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 1 (účinnost od

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

SOKOLÍCI. Kroužek mladých myslivců a ochránců přírody při MS Hrouda Zdice

SOKOLÍCI. Kroužek mladých myslivců a ochránců přírody při MS Hrouda Zdice SOKOLÍCI Kroužek mladých myslivců a ochránců přírody při MS Hrouda Zdice Návštěva pozorovacího srubu volně žijící zvěře v NP Šumava Na návštěvě v NP Šumava lovecká chata, kde jsme bydleli a rybí líheň

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 32. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 32. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 32. jednání datum konání: 18.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 18.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0562/RM32/2014 Jmenování členů správních a dozorčích rad

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

skautský svět elektronický magazín Junáka v květnu 2010 e-magazin@skaut.cz

skautský svět elektronický magazín Junáka v květnu 2010 e-magazin@skaut.cz skautský svět elektronický magazín Junáka v květnu 2010 e-magazin@skaut.cz Vítejte u květnového vydání e-magazínu Skautský svět. Tentokrát nás čeká Kapka, dále Intercamp, ale nemine nás ani Bambiriáda

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2010 ROK VE SPOLEČNOSTI Připravil Jiří Kučera ROK VE SPOLEČNOSTI Úvodem Obec nedělá obcí jen shluk domů, ale také (a možná především) společenstvo lidí, kteří v ní žijí a

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin

ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin pozn. zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Závěrečná zpráva. Republikové setkání zdravotnických týmů ČČK

Závěrečná zpráva. Republikové setkání zdravotnických týmů ČČK Závěrečná zpráva Republikové setkání zdravotnických týmů ČČK Ve dnech 31.5-2.6 2013 proběhlo v Ostravě a okolí Republikové setkání zdravotnických týmů ČČK, které pořádal Oblastní spolek ČČK Ostrava u příležitosti

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více