VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ"

Transkript

1 VYDÁVÁ MĚSTSÝ ÚŘAD LECANY LECANSÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 č klecany.cz Ročník XXXIV, Únor 2015 / číslo 2

2 lecanský zpravodaj únor 2015 JUBILANTI V ÚNORU Libuše Malečková Pavel uneš Antonie Trnková Mikuláš ušnír Miroslav Hellige Libuše Vašíčková Ladislava Plicková Věra Homoláčová Jozef Jambriškin Pavel Jursa Pavel Hlavsa Danuše Bartošová Marie Hrdinová ristina Fiantková Našim únorovým oslavencům přejeme k jejich významnému životnímu jubileu vše nejlepší, pevné zdraví a dostatek životního elánu! Partneři města Vydává Městský úřad lecany, Do lecánek 52, lecany Redakční rada: Dagmar Horová, Jitka Homoláčová Tisk Tercie Praha, spol. s r.o. Zpravodaj M ČR IČO: Uzávěrka pro materiály do Zpravodaje je 20. dne každého měsíce. Cena výtisku: č. 7, číslo 2 / 2015, vychází dne e mail: klecany.cz telefon: klecany.cz Obsah publikovaných příspěvků se nemusí vždy shodovat se stanoviskem redakční rady, uveřejněné příspěvky vyjadřují názory a postoje autorů.

3 1 Z OBSAHU Výpisy z rady a zastupitelstva města lecany v prosinci 2014 a lednu Upozornění na změny cen vodného a stočného... 4 Nové autobusy... 4 Projekt Stáže ve firmách pomáhá najít uplatnění stovkám nezaměstnaných po celé ČR... 6 Obecní policie Zdiby... 7 Únor patří mezi zimní měsíce lecanská výročí rátce ze soudních síní Praha východ a její města a obce Větrušice Myslivecký bál Myslivecká latina Mají zvířata v lecanech prostor pro život? ocour Mýval (a útulek Felix) Taizé v lecanech urz první pomoci ulturní program lecany 2015 únor, březen Co se šustlo v naší škole Zprávičky z mateřské školičky Skautské středisko Havran lecany Sokol vychovává závodníky pro reprezentaci ČR Zeptali jsme se nejúspěšnějšího lecaňáka na kole Z fotbalového klubu TJ Sokol lecany... 31

4 lecanský zpravodaj únor 2015 VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LECANY V PROSINCI 2014 A LEDNU 2015 Rada 22. prosince Neschválila nabídku Naxos a. s. na zajištění zpeněžení komerčního areálu a pozemků Dolní kasárna. Schválila příkazní smlouvy s Čechák s.r.o. na přípravy podkladů a zpracování žádosti o podporu k projektu Realizace energetických úspor na objektu Zdravotní středisko v lecanech a smlouvu stejného obsahu k projektu Snížení energetické náročnosti ZUŠ a tělocvičny v areálu ZŠ lecany. Schválila nabídku Ing. V. latovského v oblasti poradenství a administrace projektu ROP Střední Čechy na vyhotovení monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektů a řešení případných změn. Schválila smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod se Středočeskými vodárnami a. s. na odběrném místě v lecanech, V Honech 686 a vzala na vědomí změnu odběratelů z IMM Astra s.r.o. na město lecany. Vzala na vědomí sdělení Ministerstva obrany, že není možné převést do majetku města pozemky č. 216/1, 216/8 a 216/9 v k. ú. lecany a p. č. 138/11 v k. ú. Přemyšlení. Tyto pozemky mělo město lecany ve výpůjčce a jsou pod studnami. Projednala nabídku na vypracování demografické prognózy společnosti Výzkumy Soukup. O nabídce se bude znovu jednat v případě žádosti o přidělení dotace na rozšíření základní školy, kde je prognóza podmínkou pro získání dotace. Vzala na vědomí protokol o výsledku kontroly finanční dotace na pokrytí nákladů při řešení krizové situace povodně Nebyly zjištěny nedostatky. Schválila dohodu o vzájemném vyrovnání závazků a pohledávek vyplývajících z nájemní smlouvy, z dohody o stavebních úpravách nebytových prostor mezi městem a Petrem Tischlerem. Vzala na vědomí nesouhlasné stanovisko technického dozoru investora s reklamací vady montáže okna (nadsvětlíku) při rekonstrukci Mateřské školy lecany. Projednala informaci zastupitelů Ing. J. Bendla a M. Hory, kteří se účastnili projednávání třetí aktualizace územně analytických podkladů s obcemi ve správním obvodu Brandýs nad Labem Stará Boleslav. Rada 5. ledna Schválila nákup a instalaci elektronického vstupního systému pro kontrolu vstupu do Základní umělecké školy. Částka 90 tis. korun bude hrazena z investičního fondu školy. Vzala na vědomí poděkování rektora klecanského kostela Pavla uneše za poskytnutí noclehu v budově na Rychtě pro účastníky Pouti důvěry pořádané omunitou

5 2 / 3 Taizé v Praze ve dnech O poutníky se postaraly členky farnosti a spolku Pravý Hradec. Vzala na vědomí informaci starosty o záměru Lesů ČR s. p. začít kácet v lecanském háji již v průběhu I. čtvrtletí Rada města odmítla tento záměr a schválila zaslání výzvy k dalšímu jednání a řešení celé situace na Vinici. Schválila podpis nájemní smlouvy s D. Hnátovou DiS. a Bc.. Dvořákovou na pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku pro zdravotní výuku. Rada 12. ledna 2015 Vzala na vědomí kritéria pro přijímání dětí do Základní školy lecany. Schválila na základě smlouvy o smlouvě budoucí z smlouvu s Lesy ČR, s. p. o zřízení služebnosti, spočívající v právu zřízení a provozování stavby, údržby a opravě stavby, volného přístupu chodců a cyklistů a stezky na pozemku č. 234/27 o výměře 174 m 2 (ulice Pod Černou skálou a U Školky), za korun bez DPH. Schválila cenovou nabídku pana J. Bratky na zpracování návrhu na obnovu zvláštní ochrany lecanského háje a návrhu plánu péče o něj, ve výši korun. Schválila na doporučení výběrové komise uchazečku paní Mgr. M. Pecháčkovou na pozici projektové manažerky a investiční techničky. Funkci bude vykonávat po dobu určitou (po dobu mateřské dovolené Ing.. Holubové). Vzala na vědomí zprávu o činnosti Obecní policie Zdiby na území města lecany v období červenec až prosinec Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města lecany: klecany.cz nebo si můžete vyžádat informace na městském úřadě. Zdena Lomová PROSTORY PRONÁJMU DOLNÍ ASÁRNA LECANY Město lecany nabízí volné prostory k pronájmu v areálu Dolních kasáren anceláře 200 č/m 2 /měsíc Skladovací prostory, hangáry, kóje od 45 č/m 2 /měsíc Venkovní zpevněné plochy 15 č/m 2 /měsíc Dílna 70 č/m 2 /měsíc Bližší informace je možné získat na MěÚ lecany u místostarosty p. Dvořáka (tel )

6 lecanský zpravodaj únor 2015 UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY CEN VODNÉHO A STOČNÉHO Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodárny ladno Mělník, a.s. ze dne dochází s účinností od ke zvýšení cen vodného a stočného. Ceny v č/m 3 bez DPH včetně DPH (15%) Voda pitná a užitková (SP a 12) Voda odkanalizovaná (SP ) 46,30 53,24 34,50 39,68 Celkem 80,80 92,92 Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele vodného a stočného. NOVÉ AUTOBUSY 5 nových IVECO Crossway LE v provozu ČSAD Střední Čechy, a. s. pořídila nízkopodlažní autobusy díky dotaci z Regionálního operačního programu. ČSAD Střední Čechy a. s. uvedla ve středu na provozovně Mělník do provozu pět nových příměstských autobusů typu LOW ENTRY s pohonem Diesel, typového označení IVECO BUS CROSSWAY. ČSAD Střední Čechy pořídila tyto nové vozy v rámci dotace z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti Střední Čechy Slavnostní událost se kromě zástupců dotčených měst a obcí uskutečnila za přítomnosti náměstka hejtmana Středočeského kraje Milana Němce, ekonomické ředitelky Ropidu Miroslavy Staňkové, vedoucí oddělení Finanční útvar a publicita Úřadu regionální rady soudržnosti Střední Čechy Martiny Semelkové a za přítomnosti vedení firmy ČSAD v čele s jejím majitelem Miloslavem Studenovským.

7 4 / 5 Celkové náklady projektu Nákup ekologických autobusů pro příměstskou dopravu ČSAD Střední Čechy, a.s. byly v rámci Smlouvy o poskytnutí dotace stanoveny na 21 mil č. Projekt bude podpořen v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy dotací v maximální výši 10,5 mil č. Linky, na kterých budou nově pořízené autobusy provozovány, jsou zařazeny v systému Pražské integrované dopravy, jedná se o linky řady Linky, na kterých budou nově pořízené autobusy provozovány, lze považovat za vysoce vytížené příměstské linky regionu Praha východ (okolí měst a obcí ralupy nad Vltavou, Odolena Voda, lecany, Zdiby), které slouží obyvatelům daného území k dopravě za prací, vzděláním a potřebnými službami. Z technického hlediska se jedná o nízkopodlažní vozidla v délce 12 m s kapacitou 85 osob, z toho pro 43 sedících cestujících. Vozidla jsou vybavena informačními prvky (označovače, hlásiče, vnitřní a vnější informační tabla, přijímač pro nevidomé apod.) v souladu s požadovanými Standardy kvality PID. Cílem projektu byla modernizace veřejné dopravy prostřednictvím zvýšení komfortu pro cestující veřejné dopravy a dále posílení ekologických forem dopravy v dané oblasti. Předmětem projektu bylo mimo jiné zajištění bezbariérových spojů na daných linkách, zvýšení bezpečnosti provozu a komfortu cestujících v rámci přepravy a snížení emisní zátěže stávajícího vozového parku ČSAD Střední Čechy.

8 lecanský zpravodaj únor 2015 PROJET STÁŽE VE FIRMÁCH POMÁHÁ NAJÍT UPLATNĚNÍ STOVÁM NEZAMĚSTNANÝCH PO CELÉ ČR Více než stovce lidí ve Středočeském kraji už pomohl najít práci projekt Fondu dalšího vzdělávání (FDV) Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2. Hlavním přínosem stáže je získání praktických zkušeností a znalostí pod vedením zkušeného odborníka, nových kontaktů a sebevědomí, čímž stážista zvýší svou konkurenceschopnost na trhu práce. Projekt Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/ , plynule navázal na svou úspěšnou první část, kterou FDV realizoval od června 2012 do října Během dvou let se do programu jen ve středních Čechách zaregistrovalo uchazečů a své znalosti si prostřednictvím odborné stáže rozšířilo 261 z nich. Přičemž 20 % stážistů získalo po skončení praxe u poskytovatele řádné zaměstnání, dalším 20 % nabídli zaměstnavatelé další pracovní uplatnění např. formou externí spolupráce. do se může do projektu zapojit? Ti, co mají trvalé bydliště na území ČR, vyjma hl. m. Prahy, a jsou: osoby starší 50 let osoby starší 40 let ohrožené nezaměstnaností nezaměstnaní absolventi středních a vysokých škol rodiče na/po rodičovské dovolené osoby nezaměstnané déle než tři měsíce osoby zapojené na trhu práce na dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce pedagogičtí pracovníci středních škol, kteří vyučují odborné předměty Veškeré informace o tomto projektu můžete získat nejen na webových stránkách ale i u regionálního konzultanta přímo ve Vašem kraji. Pro Středočeský kraj: Mgr. Zdenka Uhlířová, Na Maninách 7, Praha 7, fdv.mpsv.cz, tel.:

9 6 / 7 OBECNÍ POLICIE Datum: Č.j.: 03/14-OP-Zdiby-WA Přílohy: Vyřizuje: vedoucí OP Zdiby Luděk Wachtl Tel.: Datová schránka Orgánu veřejné moci: Obecní policie Zdiby ID: qs4gwih ZDIBY Město lecany starosta Ivo urhajec Do lecánek lecany Věc: Zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území města lecan, červenec - prosinec 2014 Na základě Veřejnoprávní smlouvy (dále VS) č.j.: /2008/US, uzavřené mezi obcí Zdiby a městem lecany podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a to čl. 2, odst. 7, předkládám zprávu o činnosti Obecní policie Zdiby na území města lecany. Obecní policie Zdiby zajišťuje ve své územní působnosti dvanáctihodinovou každodenní hlídkovou službu a to zejména v pracovních dnech. O víkendu je denní nebo noční služba plánována nepravidelně. Navíc strážníci zajišťují úřední hodiny, zpracovávají administrativu, předvolávají občany k podání vysvětlení, provádějí údržbu techniky atd. V roce 2014 udělili strážníci ve své územní působnosti blokové pokuty a to v celkové výši č. Bylo nařízeno 9 soudních exekucí s neplatiči blokových pokut na místě nezaplacených. Strážníci zpracovali celkem 368 písemností (úřední záznamy, oznámení uložení pokuty, oznámení přestupků a správních deliktů, vraky, dožádání úřadů, trestních soudů, Policie ČR a NBÚ). Celkem bylo zajištěno 46 zatoulaných zvířat, 12 osob bylo převezeno na záchytnou stanici, 5 hledaných osob bylo předvedeno na Policii ČR, byla nalezena 2 hledaná vozidla, bylo oznámeno 13 zjištěných trestných činů, bylo předáno 91 přestupků a správních deliktů. Počet výjezdů strážníků na žádost různých útvarů Policie ČR byl 171. Finanční náklady na činnost obecní policie včetně přijaté dotace (povodně) od rajského úřadu Středočeského kraje byly , - č. Strážníci pravidelně zajišťují v ranních hodinách bezpečné přecházení žáků po přechodu pro chodce na komunikaci Čsl. armády v lecanech. Také provádějí nepravidelné měření rychlosti vozidel ve stanovených úsecích a řeší drobné krádeže v průmyslovém parku D8. Ve spolupráci spanem místostarostou lecan dohledávají postupně vlastníky vraků v Centrálním registru vozidel. Strážníci se několikrát na Městském úřadě lecany pokoušeli identifikovat zatoulaného psa za pomoci čtečky čipů. Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, Středočeský kraj, tel.: , tel./fax.: Obecní policie Zdiby je ostatní složkou integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a to dle dohody mezi Obcí Zdiby, Obecní policií a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, č.j.: HSL4059/L-2007.

10 lecanský zpravodaj únor 2015 V měsíci prosinci strážníci navštívili Základní školu v lecanech a ve spolupráci s panem ředitelem uskutečnili na druhém stupni krátké přednášky na téma Bezpečné přechází na přechodu pro chodce, Dodržování přepravního řádu a slušné chování v prostředcích Pražské integrované dopravy a Drobné krádeže v obchodech - přestupek, trestný čin. Návštěvu školy a následné přednášky iniciovali strážníci na základě stížností řidičů autobusů a pracovníků místních obchodů. Velkým problémem pro obce je skutečnost, že záchytná stanice Bulovka již nebere pacienty pod vlivem alkoholu zajištěné ve Středočeském kraji. Strážníci mohou využívat služeb pouze záchytné stanice Mladá Boleslav, olín a Příbram. Zde je však omezený počet lůžek a neslouží lékař. Strážník má povinnost před každým převozem nejdříve nechat pacienta vyšetřit v příslušném zdravotnickém zařízení. V případě, že lékař nedoporučí umístění v záchytné stanici nebo není volné lužko, má strážník postupovat dle doporučení Veřejného ochránce práv, ombudsmana a pacienta předat do péče rodinných příslušníků. Obec Zdiby v měsíci září 2014 obdržela pro Obecní policii Zdiby účelovou dotaci ze Středočeského fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof v rámci Podpory hejtmana na doplnění techniky na povodně (výztuhy a podlážky na stávající raftový člun, vlek, motor a záchranný tender). Dne hejtman Středočeského kraje osobně na rajském úřadě Středočeského kraje poděkoval strážníkům za odváděnou práci při povodních. Obecní policie Zdiby je od řádnou složkou Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje. Obec Zdiby v roce 2014 podporovala zvyšování kvalifikace strážníků. Tři strážníci absolvovali prolongační kurz k získání osvědčení odborné způsobilosti a vykonali zkoušku před komisí Ministerstva vnitra ČR. Jeden strážník absolvoval kurz pro členy povodňových orgánů obcí a kurz povodňové plány, lokální a výstražné systémy. Dva strážníci absolvovali kurz Integrovaný záchranný systém, ochrana obyvatelstva v podmínkách územně samosprávných celků a to na rajském úřadě Středočeského kraje. Jeden strážník dokončil vysokoškolské studium v oboru ochrana obyvatelstva na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Jeden strážník vykonal zkoušku na Státní plavební správě. Čtyři strážníci se pravidelně účastnili tréninku "Jak se efektivně chránit" s instruktory EWTO.CZ. Tři strážníci absolvovali kurz Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje "Základní neodkladná resuscitace včetně AED pro složky IZS". Události z výkonu služby v lecanech: Dne v hod. přijala Obecní policie Zdiby telefonické oznámení, že na komunikaci Dlouhá, lecany cyklista narazil do osobního vozidla tov. zn. AUDI. Hlídka strážníků na místě provedla u účastníků dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. Řidič jízdního kola nadýchal 2,92 promile. Byla vyrozuměna Policie ČR a po konzultaci bylo protiprávní jednání řidiče "řídí vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost" zpracováno strážníky a oznámeno na Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem k zahájení správního řízení. Dne , v den při kterém každoročně vzpomínáme na naše blízké se strážníci Obecní policie Zdiby zaměřili na kontrolu hřbitova ve Zdibech a lecanech. V kostele ve Zdibech se strážníci setkali s panem farářem.

11 Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, Středočeský kraj, tel.: , tel./fax.: / 9 Dne v 8.30 hod. vedoucí Obecní policie Zdiby zajistil na komunikaci Čsl. armády v lecanech muže dlouhodobě hledaného Policií ČR. Následně bylo policisty zahájeno trestní řízení pro trestný čin výtržnictví. Dne v hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena voda, že na linku "158" byl nahlášen výskyt koní bez jezdce a to na komunikaci z lecan do Husince. Motohlídka poté na místě nalezla dvě ženy, koně a poníka. Splašená zvířata se podařilo zajistit a ke zranění žen nedošlo. Dne ve hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, že tísňovou linku "158" byl nahlášen ležící muž na místní komunikaci v obci Husinec. Hlídka strážníků na místě nalezla muže z lecan pod vlivem alkoholu, který nebyl ohrožen na životě a dechovou zkoušku nebylo možno provést. Matka z lecan se nemohla vzhledem k vysokému věku dostavit na místo a opilého syna převzít "do péče osoby blízké". Místostarostka obce Husinec na základě žádosti strážníků zapůjčila k převozu pomočeného muže do místa bydliště v lecanech komunální vozidlo. Zdibští strážníci poté ve spolupráci s matkou muže odtáhli do bytu. Dne v hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna sestřičkou ze zdravotního střediska v lecanech, že po chodbě chodí "po čtyřech" muž pod vlivem alkoholu. Na místo byla vyslána hlídka strážníků, která muže z Husince zajistila a marně se pokoušela předat do péče rodiny. Zdibští strážníci muže hlídali cca 1,5 hod. než byl schopen chůze. Následně muže doprovodili na cestě zpět do místa bydliště v Husinci. Dne v 5.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR o vážné dopravní nehodě osobního a nákladního vozidla na komunikaci V Honech, lecany. Policie ČR požádala strážníky o uzavření komunikace a řízení křižovatek. Dne v hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že na náměstí Třebízského v lecanech leží pod lavičkou muž pod vlivem alkoholu a sprostě nadává dětem. Strážník motohlídky na místě ověřil, že muž není ohrožen na životě, neudrží se na nohou a dechovou zkoušku nelze provést. Dále bylo postupováno dle "metodiky ombudsmanky Anny Šabatové". Obecní policie Zdiby nemá žádnou policejní celu k umístění muže a proto byla strážníkem vyrozuměna osmdesátiletá matka s žádostí svěřit zachyceného "do péče osoby blízké". Matka se dostavila na místo a marně se pokoušela odtáhnou stokilového syna přes trávník do místa bydliště. Na místo musel být z volna přivolán další zdibský strážník a muž byl převezen vozidlem OP Zdiby do místa bydliště, byl vytažen po schodech do třetího patra bytového domu a odborně za asistence strážníků, osmdesátileté matky a nemocného otce uložen do postele. Dne v hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, že na tísňovou linku "158" bylo přijato hlášení o muži pod vlivem alkoholu na náměstí Třebízského v lecanech. Hlídka strážníků na trávníku našla ležícího muže, který před dětmi budil veřejné pohoršení. Byla provedena dechová zkouška s výsledkem 3,01 promile alkoholu. Strážníci vyrozuměli Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje s žádostí o provedení vyšetření zda osoba není ohrožena na životě selháním základních životních funkcí a to "dle zákona" před převozem na záchytnou stanici. Na místě poté zasahovala dvě vozidla záchranné služby. Lékař z ralup na místě odmítl předat strážníkům kopii "záznamu z výjezdu" pro potřeby převozu muže vozidlem obecní policie na příslušnou záchytnou stanici. Bohužel poté museli strážníci zanechat muže k vystřízlivění na lavičce v lecanech. Dne od 7.00 hod. se strážníci OP Zdiby zúčastnili akce Slavnosti pravého a

12 zákona" před převozem na záchytnou stanici. Na místě poté zasahovala dvě vozidla záchranné služby. Lékař z ralup na místě odmítl předat strážníkům kopii "záznamu z výjezdu" pro potřeby lecanský převozu zpravodaj muže vozidlem únor 2015 obecní policie na příslušnou záchytnou stanici. Bohužel poté museli strážníci zanechat muže k vystřízlivění na lavičce v lecanech. levého Dne břehu a závodů od motorových 7.00 hod. se člunů strážníci v lecánkách. OP Zdiby zúčastnili Strážníci zajišťovali akce Slavnosti silniční pravého dohled a levého při závodech břehu Obecní a policie do závodů vrchu Zdiby, motorových Na a Lada veřejný 144, 250 pořádek. člunů 66 Zdiby, v Středočeský lecánkách. Na stanovišti kraj, tel.: Strážníci 774 strážníci , zajišťovali tel./fax.: vystavovali 284 silniční fotografie dohled z při povodní závodech a poskytovali do vrchu pomoc a veřejný parašutistům pořádek. Na seskoku stanovišti do Vltavy. strážníci vystavovali fotografie z Obecní policie Zdiby je ostatní složkou integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a to dle dohody mezi povodní Obcí a poskytovali Zdiby, Obecní policií pomoc a Hasičským parašutistům záchranným po sborem seskoku Středočeského Vltavy. kraje, č.j.: HSL4059/L Obecní policie Zdiby spolupracuje s Policií ČR na základě uzavřené koordinační dohody mezi Policií ČR, rajským ředitelstvím Dne Středočeského kraje v a Obcí Zdiby, hod. Obecní se na policií Úřadovnu v souladu Obecní s 16 zákona policie č. 273/2008 Zdiby Sb., o dostavila Policii ČR. vystrašená matka Dne se školákem Územní z lecan. v působnost: Dítě hod. obec v se autobusu Zdiby, na Úřadovnu Husinec, ČSAD Větrušice, Obecní jedoucího Sedlec policie a město z Prahy Zdiby lecany. přes dostavila Zdiby vystrašená do lecan matka obtěžoval se školákem starší muž. z lecan. Poté dítě Dítě pronásledoval v autobusu ČSAD až do místa jedoucího bydliště z Prahy a vnikl přes za Zdiby ním na do zahradu lecan obtěžoval rodinného starší domu. muž. Přivolané Poté dítě matce pronásledoval se podařilo až syna do ochránit místa bydliště a za dramatické a vnikl za situace ním na uprchnout zahradu rodinného vozidlem domu. ke strážníkům Přivolané do matce Zdib. se Hlídka podařilo Obecní syna ochránit policie Zdiby a za dramatické okamžitě provedla situace uprchnout pátrání v vozidlem lecanech ke muže strážníkům nalezla, do zajistila, Zdib. Hlídka spoutala Obecní a převezla policie k Zdiby zahájení okamžitě trestního provedla řízení na pátrání Policii v lecanech ČR. muže nalezla, zajistila, spoutala a převezla k zahájení trestního řízení na Policii ČR. Dne ve hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, Praha venkov. Dne Na tísňovou ve linku "158" hod. bylo byla přijato Obecní hlášení policie o zkolabování Zdiby vyrozuměna staršího Policií muže pod ČR, vlivem Praha venkov. alkoholu Na a tísňovou to na oslavě linku v "158" bytovém bylo domu přijato v hlášení lecanech. o zkolabování Strážníci u staršího muže s muže vysokým pod vlivem tlakem alkoholu zajistili životně a to na oslavě důležité v bytovém funkce, provedli domu v lecanech. dechovou zkoušku Strážníci s u výsledkem muže s vysokým 3,48 promile tlakem zajistili alkoholu životně a vyrozuměli důležité funkce, Zdravotnickou provedli dechovou záchrannou zkoušku službu s výsledkem Středočeského 3,48 promile kraje. alkoholu a vyrozuměli Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje. Dne v hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna od několika Dne občanů z lecan, v že hod. v lokalitě byla Obecní Drasty policie hoří Zdiby pneumatiky. telefonicky Strážník vyrozuměna motohlídky od několika následně občanů zjistil, že z hoří lecan, balíky že slámy v lokalitě až na Odolene Drasty hoří Vodě. pneumatiky. Na místě postupně Strážník zasahovalo motohlídky 10 následně jednotek zjistil, hasičů že a byl hoří vyhlášen balíky slámy III. stupeň až na požárního Odolene Vodě. poplachu. Na místě postupně zasahovalo 10 jednotek hasičů a byl vyhlášen III. stupeň požárního poplachu. Dne ve hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna bezpečnostní Dne službou "Parku ve D8", hod. Zdiby, byla že Obecní pracovník policie ostrahy Zdiby zajistil telefonicky zaměstnance, vyrozuměna který bezpečnostní odcizil značkovou službou peněženku. "Parku D8", Žena Zdiby, nebyla že hledaná pracovník Policií ostrahy ČR zajistil a splňovala zaměstnance, podmínku který věc odcizil projednat značkovou v blokovém peněženku. řízení. Strážník Žena nebyla následně hledaná uložil Policií blokovou ČR pokutu. a splňovala podmínku věc projednat v blokovém řízení. Strážník následně uložil blokovou pokutu. Dne v hod. zadrželi strážníci Obecní policie Zdiby v lokalitě u hřbitova v lecanech Dne dva cizince. v Muži hod. jsou zadrželi podezřelí strážníci z vloupání Obecní policie do nemovitostí Zdiby v lokalitě v lecanech. u hřbitova Na v několikadenní lecanech dva akci cizince. spolupracovali Muži jsou zdibští podezřelí strážníci z vloupání s místními do nemovitostí občany. Následně v lecanech. si případ Na několikadenní převzala kriminální akci spolupracovali a cizinecká Policie zdibští ČR, strážníci Praha venkov, s místními východ. občany. Následně si případ převzala kriminální a cizinecká Policie ČR, Praha venkov, východ. za orgán obce: za Luděk orgán Wachtl obce: vedoucí Luděk Obecní Wachtl policie Zdiby vedoucí Obecní policie Zdiby

13 10 / 11 ÚNOR PATŘÍ MEZI ZIMNÍ MĚSÍCE Přestože to při současném trendu počasí tak nevypadá, ještě stále je zima. Tedy alespoň úředně potrvá do 21. března resp. letos do 20. března 23:46 hod. To, že je stále ještě zima, nám připomínají hlavně hejna havranů, kteří jsou přes den rozptýleni v krajině, ale na noc se shromažďují ve svých oblíbených nocovištích. Nejznámější nocoviště havranů jsou v okolí Chomutova, Nymburka a Pardubic. Nedaleko od nás, mezi ralupy nad Vltavou a Veltrusy, nocují havrani z celých středních Čech. Podle ornitologů se zde v některých letech vyskytuje odhadem více než sto tisíc ptáků. Je to největší nocoviště havranů v České republice a jedno z největších v Evropě. Tajemství havranů dosud nebylo rozluštěno. Ornitologové ani přes dlouhodobá pozorování nemohou přijít na to, proč se havrani slétají i desítky kilometrů daleko do nocovišť. Nikdo zatím nezjistil, co je vede k tomu, aby v zimních měsících vydávali značné množství tolik potřebné energie na to, aby přenocovali v havraním hotelu. V čem mají však vědci jasno, je nadprůměrná inteligence havranů ve srovnání s ostatními členy zvířecí říše. Dlouhodobým pozorováním zjistili, že na velmi vysoké úrovni funguje komunikace mezi jedinci různých pohlaví. Havrani tak zřejmě lépe získávají životní partnery. Vědci se domnívají, že se hlasovými projevy chlubí tím, co objevili a ukazují tak, že jsou schopnějšími než případní konkurenti. A právě komunikační dovednosti z nich dělají intelektuály zvířecí říše. Díky všem vědeckým poznatkům a zjištěním musíme připustit, že čarodějnice věděly své. JH foto:

14 lecanský zpravodaj únor 2015 LECANSÁ VÝROČÍ Druhého února si připomeneme 115 let od založení sboru dobrovolných hasičů. Stalo se tak z podnětu pana učitele Václava Pěničky a pánů Josefa Tovary starosty obce a Václava Čápa hostinského. Prvním velitelem dobrovolných hasičů v lecanech byl učitel klecanské školy pan Bohumil Görner. Patnáctého února před 55 lety darovala Obec Baráčníků tehdejšímu MNV budovu Rychty. Na československý stát byla následně převedena 28. února téhož roku. Dne 27. února 1849 se narodil Václav Beneš Třebízský český spisovatel a katolický kněz, který většinu svého aktivního života působil v lecanech. JH, obrázek zdroj: cs.wikisource.org RÁTCE ZE SOUDNÍCH SÍNÍ Neznám paragrafy jako třeba advokát, poněvadž jsem slušný a čestný člověk. U stánku se zdravou výživou jsem vypil asi čtyři vodky. Tak jsem různě měnil zaměstnání, až jsem se dostal do vězení. Snažil jsem se hlídce vysvětlit, že jsem toho moc nevypil, ale asi mi pro podnapilost nerozuměli.

15 12 / 13 PRAHA VÝCHOD A JEJÍ MĚSTA A OBCE VĚTRUŠICE S městem lecany bezprostředně sousedí obec Větrušice, která leží na pravém břehu Vltavy nad srázem svažujícím se k údolí řeky. Větrušice mají více než 400 obyvatel. Sídlí zde místní největší zemědělsky hospodařící subjekt Zemědělské družstvo lecany. Historie Větrušic je písemně zmiňována na samém počátku 14. století. Od r byly Větrušice v držení Duchka adaně z Větrušic a později od r Václava Služského z Chlumu. Od 17. století do r náležely Větrušice proboštům Vyšehradským. Možná si ještě někdo z bývalých žáků klecanské školy vzpomene, jak nám pan učitel Biel vyprávěl o sedláku rákorovi, který na skále zvané azatelna promlouval k chudému poddanskému lidu a ze které, ustupujíc před vrchností, spadl do Vltavy, kde se utopil. Sedláka rákoru ve svém díle zmiňuje také Václav Beneš Třebízský. Obec původně sestávala z velkostatku, 7 rolnických usedlostí a 3 domků. Po zrušení poddanství (1848) byla přivtělena ke správní obci lecany. V roce 1888 byly Větrušice zemským zákonem prohlášeny za samostatnou politickou obec. Roku 1885 si pronajal větrušický velkostatek Jan Zapotil, bývalý ředitel cukrovaru a založil ve Větrušicích semenářskou stanici, zejména pro šlechtění cukrové řepy na vysokou cukernatost první a největší v tehdejších Čechách. Zapotilova řepa C se sela ještě v 80. letech 20. století. Z přírodních zvláštností je nutné připomenout Větrušickou rokli. Jedná se o národní přírodní rezervaci. Dříve bylo území Větrušických roklí využíváno k pastvě, což podpořilo výskyt rozmanitých bylin. Rezervace byla vyhlášena v roce 1969 a zahrnuje území asi 25 ha. Smyslem vyhlášení rezervace byla ochrana rostlinného společenství typu skalní stepi a lesostepi. Skály tvoří spilit a buližník. Z chráněných druhů rostlin se zde vyskytuje například kavyl Ivanův, třemdava bílá, bělozářka liliovitá, koniklec luční, pilát lékařský, tařice skalní. Z bezobratlých živočichů se zde vyskytují někteří vzácní měkkýši, motýl otakárek ovocný nebo mravenci lesní a travní. Z obratlovců tady můžeme potkat ještěrku zelenou nebo užovka hladkou. Své zastoupení tady mají i savci např. myšice křovinná, rejsek malý nebo veverka obecná. Z ptáků zde hnízdí např. žluna zelená, sedmihlásek hajní a hnízdí zde i výr velký. JH, foto zdroj: //mistopisny-rejstrik/stredni-cechy/ Pomník sv. Václava Větrušická rokle

16 lecanský zpravodaj únor 2015 MYSLIVECÝ BÁL Milí přátelé, využíváme této stránky zpravodaje, abychom poděkovali všem, kteří navštívili Tradiční myslivecký bál námi pořádaný v sobotu v sokolovně ve Veltěži. Těšíme se na opětovné setkání v lednu Myslivecký spolek Zdiby lecany

17 14 / 15 MYSLIVECÁ LATINA Podle mysliveckého slovníku naučného je myslivecká latina slovní nebo výtvarné zobrazení lovu, lovce či zvěře, které více či méně neodpovídá skutečnosti, ale na první pohled může působit věrohodně. Jejím účelem je potěšit, pobavit, rozesmát a má být podávána tak, aby i laik nakonec poznal, že se jedná pouze o latinu. Nesmí obsahovat nemožné, a proto známé příhody barona Prášila, nejsou latinou, ale spíše fantazií. Neexistuje jen myslivecká latina, Autor: Josef Lada ale také latina rybářská či houbařská. Tak, jako se rybáři chlubí, že ulovili tááákhle velkou rybu, točí se i myslivecká latina kolem kapitálních úlovků, střeleckého umění či neuvěřitelných vlastností loveckých psů. Myslivecká latina je proto především obsahem mysliveckého humoru, mysliveckých vtipů. Například: Parta myslivců se dohaduje, kdo řekne největší lež. Jeden lovec tvrdí, že jednou ranou střelil deset kachen. Jak jsem to dokázal? Při výstřelu jsem zakroužil hlavní pušky, broky měly větší rozptyl, a proto zasáhly tolik kachen. To může být pravda, zhodnotí ostatní. Druhý se chlubí, že jednou kulí skolil pět divočáků: Počkal jsem, až byli pěkně v zákrytu, a pak stačilo jen stisknout spoušť. To také může být pravda, praví další myslivci. Třetí pak dává k lepšímu: Po úspěšném lovu jsem si řekl, že bych to mohl oslavit. Vyndám láhev z brašny, otevřu ji, přivoním, a pak jsem si to rozmyslel a vrátil ji zpět do brašny. A ostatní mají jasno: To je největší lež, jakou jsme slyšeli. Nebo: Myslivci přijde pod posed krásný jelen šestnácterák. Myslivec však nevystřelí a jelen mizí v lese. Proč jsi nestřílel?, diví se kolega myslivec, když tuto historku slyší. Ále, i kdybych se trefil, stejně by mi to nikdo nevěřil. A jeden stručný nakonec: Pepo, dneska ti volala ta kachna, co jsi ji byl minulou neděli lovit. Myslivecká latina je stará jako lov sám a zůstala součástí mysliveckých zvyků dodnes. Velkou měrou k ní jedinečným způsobem přispěl Josef Lada, jehož veselé, roztomilé obrázky si zamilovali mnozí myslivci, i když si z nich mnohdy s oblibou střílí. Autor: Josef Lada Bajky Ing. Jindřich Trpák

18 lecanský zpravodaj únor 2015 MAJÍ ZVÍŘATA V LECANECH PROSTOR PRO ŽIVOT? Většina lidí v naší zemi, tedy i u nás v lecanech, má mnoho svých starostí, které jsou ovšem velmi závažné, takže starost o to, zda mají kde bydlet a žít divoká zvířátka, jim nepřipadá až tak moc stěžejní. Vždyť je to snad starost Ministerstva životního prostředí? Spolků? Myslivců? Nebo někoho jiného? Je třeba říci, že to, co tady familiérně nazýváme zvířátky, je množství velmi různorodých živočichů, mající značně odlišné požadavky a životní strategie. Zatímco někteří ptáci se např. dobře přizpůsobují životu vedle domů, na domech, na zahrádkách nebo v parcích (třeba rehkové, straky, koňadry), jiní tvorové to nedokáží. Největší živočichové, kteří se zde vyskytují, například divoké prase, srnec, zajíc, ale i menší jako koroptev, lasice a další, potřebují poměrně značný životní prostor, v němž se během roku pohybují a přemisťují, v závislosti na přístupu k vodě, dle období páření nebo možností sehnat potravu. Vedle hlavních velkých ploch, kde se tato zvířata zdržují, jsou tedy potřebné určité liniové části krajiny, které nejsou zastavěné, oplocené nebo jinak zablokované, a které tyto plochy propojují a zvířata se tudy (často v noci) přemisťují jinam. Jenže když se podíváte na mapu lecan a sousedních obcí a zvláště na územní plány, zjistíte, že od Aholdu a obalovny živičných hmot až po zámek ve Zdibech je téměř vše zastavěno v délce mnoha kilometrů. Velkým průchodem pro zvířata byla polní proluka mezi vodárnou a Přemyšlením. Nyní je však úspěšně využita pro domy, takže od severu k jihu zbývá jen úzký pruh mezi vodárnou a sídlištěm se školkou. Ale změna územního plánu se připravuje i tento chabý koridor zlikvidovat, takže pro mnoho zvířat zde veškerá migrace ustane a podmínky pro život se jim výrazně zhorší. Vedle velkých jsou v lecanech i mnohá malá zvířata, často nepříliš hojná nebo i vzácná. Jsou to například některé žáby. Nikoliv zelení skokani, kteří zpravidla potřebují velké rybníky (těch tu skutečně mnoho nemáme), nýbrž ropucha zelená, ropucha obecná, výjimečně i jiné menší druhy. Tyto žabky využívají okrasná jezírka a rybníčky, které si jejich majitelé budují u domů. Těmto žábám stačí opravdu malá nádrž, nesmí ovšem v ní být voda chlorovaná. To vše je pro tyto živočichy příznivé, ovšem i žabky se přemisťují, zejména kvůli vyhledávání partnerů pro založení nového potomstva. Snaží se překonat pro ně nebezpečné ulice a často tam zahynou pod koly aut. Je proto nutné, aby řidiči jezdili opatrně a zbytečně tyto tvory nehubili. Žáby se obvykle přemisťují v noci a ráno a jsou většinou docela dobře viditelné. Bohužel však mnozí řidiči uhánějí v postranních ulicích rychlostí až 60 km/hod., a to i tam, kde se pohybují malé děti, takže nějaká žába je asi nezastaví. Těmto řidičům je dobře připomenout, že žáby jsou chráněny a jejich zahubení lze sankcionovat do značné výše, až desítek tisíc korun. Další skupinou živočichů, jejichž životní prostor se v obci stále zmenšuje, jsou bezobratlí, žijící na starých stromech. Oni prostě potřebují nějaké ty dutiny, trouch a souše, bez toho existovat nemohou. Jistěže je třeba se o stromy starat, aby snad

19 16 / 17 na někoho nespadla větev, jenže tato péče celostátně nabyla podoby až hysterické kampaně. Takže se kácí, řeže a pižlá, a tvorové, často již velmi vzácní, hynou a hynou. Nakonec ještě zmiňme, dnes již v lecanech téměř neznámou, skupinu polních ptáků. Moderně vedené polnosti, připomínající spíše hydroponii, skýtají pro tyto živočichy opravdu málo příležitostí. Pokud se po poli pohybují, riskují smrt pod zemědělským strojem, který tam uhání jako na závodišti. Zjara se objevuje skřivan polní, jeho hnízdo však není na poli, nýbrž na dočasně opuštěných stavebních ladech. Do osmdesátých let se na Drastech u kalových polí objevovala bekasina otavní, pták patřící mezi slukovité, ale to je již minulostí. Na mnohaletých ladech v místě nynějšího stavebního ruchu firmy Northpoint u samoty Zdibsko se celkem pravidelně objevovala koroptev polní, dokonce i křepelka polní, ale tito ptáci odtud byli vyhnáni, aniž k tomu investor měl potřebné podklady. A něco takového, jako třeba čejka chocholatá, nebo dokonce některý z chřástalů, tak to je už opravdu dávná klecanská minulost. Pro zachování či dokonce zlepšení životních podmínek zvířat v lecanech je možno učinit řadu věcí, např. v územním plánování, při územních řízeních i jinak. Chce to ovšem dobrou vůli a té je bohužel stále nedostatek. Jaromír Bratka Skřivan polní

20 lecanský zpravodaj únor 2015 OCOUR MÝVAL (A ÚTULE FELIX) Více jak rok jsem se starala o kocourka u našeho domu na sídlišti. Dostal jméno Mýval. Loňská zima byla mírná, stačily mu mnou vyrobené úkryty, a také pochopení sousedů z vedlejšího domu, takže Mývalovi nic nechybělo. Za tu dobu jsem si na něj velmi zvykla. Pravidelně chodil na krmení, byl to už můj kocour a byl spokojený. Někdy koncem léta jsem si všimla, že si škrábe ouška a vytéká mu z nich cosi špatného. Žiji sama a mám doma také ještě kocoura, a proto jsem požádala místní útulek Felix, zda by mohl zajistit, aby Mývala prohlédl veterinář. Paní vedoucí mi to slíbila s tím, že i po dobu léčení mu poskytne pobyt v útulku. Ještě ten samý den, co byl na vyšetření, jsem se do útulku došla zeptat. Prý ušní svrab nic závažného, ale tím jak se škrábal, přidal se ušní zánět. Je tedy potřeba vše zaléčit, a to potrvá 12 dní. Do té chvíle stála léčba asi 700 č, Znovu jsem se tedy zeptala Mohu se spolehnout, že mi ho tu 12 dní necháte? a paní vedoucí mě ujistila, že tam Mýval (v kleci) 12 dní zůstane. Přinesla jsem tedy na léčbu č a každý den jsem ho chodila ze svého krmit. Naposledy 2. listopadu, byl to sedmý den léčení. Zbývalo ještě 5 dní. Další den však už Mýval v útulku nebyl. Ještě toho dne ho paní vedoucí prodala nějaké staré paní odkudsi z Prahy. Bez upozornění a především bez svolení!!! Měla moje telefonní číslo i adresu. Přitom jsem viděla v útulku desítky opuštěných koček a ona prodá mého nedoléčeného kocoura, na kterém mi dost záleží! A já si přitom myslela, že je jako v nemocnici. dyž mi to ošetřovatelky v útulku řekly, ihned jsem je požádala, aby mě s vedoucí spojily. A vysvětlení? Prý mě nevolala, protože si někam založila moje telefonní číslo a kocour se prý bude mít údajně v třípokojovém bytě královsky. dyž jsem jí řekla, že je to nesolidní jednání byl to přece můj kocour a ona neměla právo ho někomu dát odpověděla, že jestli nesouhlasím a chci ho vrátit, že ještě ten den mi ho přiveze domů. No nepřivezla! Prý už to nešlo, byl řádně předán. Začala mi slibovat návštěvy u té paní a dala mi na ní i telefonní číslo. Opravdu pouze dvakrát jsem té paní zavolala, jak to můj venkovní kocour u ní v bytě snáší? Pochopitelně s nějakou návštěvou naprosto nesouhlasila. A aby toho nebylo málo, 7. listopadu mi volala údajně Policie ČR, že k nim přišla paní, která si stěžuje, že ji telefonicky obtěžuji a ona se mě bojí. Jestli prý nepřestanu, podá na mě trestní oznámení. Jsem z lecan, kocour je z lecan a útulek je v lecanech (město na útulek přispívá viz. Zpravodaj č. 12) tudíž jsem oslovila pana starostu o pomoc. Vše jsem mu popravdě vylíčila. Slíbil mi vše prošetřit. Asi prošetřil, i mi zavolal, zda se mi paní Janišová ozvala. Ano ozvala, omluvila, ale o kocourovi což mě nejvíc zajímá, tak to nic nevěděla. Paní, která ho převzala, s ní odmítla prý komunikovat, tak nic neví. Snad prý během Vánoc. To mají prý lidé k sobě blíž, tak se bude snažit něco zjistit a dá mi vědět. No, moc jsem tomu nevěřila. Těch slibů už bylo příliš, ale co když? To se ví, že to byly zase jen řeči, aby se mě zbavila. Neozvala se ani v novém roce. Tak tohle nechápu!? Jak se může paní Janišová ze své pozice takto bezohledně chovat? Já jsem přece zaplatila, denně jsem do útulku za kocourem chodila a dle

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Usnesení č. 22/2015 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek Omluven: Mgr. Pavel Kotrba

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí Adresa: Strážnická 1016/4, Plzeň IČ: 88511324 Telefon vedení: +410 605 413 180 Telefon kancelář: +420 602 441 302 Email: info@ludmilaleskova.cz kancelar@ludmilaleskova.cz Podle zákoníku práce má zaměstnavatel

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy Mgr. Ludmila Lešková www.edukuj.cz str. 1 Co je Edukuj a kdo za ním stojí Školení první pomoci v rámci BOZP str. 2 Tvorba plánů první pomoci str. 2 str. 3 Poradenství

Více

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Správní odbor zajišťuje provoz infocentra, podatelny, pokladny, výkon správních činností na úseku matriky, evidence obyvatel,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 MILETÍN nám. Karla Jaromíra Erbena č.p 99 507 71, e-mail:nosek@miletin.cz č.j. 529/2013 Zpracoval : Nosek M. Dne: 5.9. 2013 Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 Přítomni : Nosek Miroslav,Hlavatý

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Mgr. Iveta Nováková Knížková Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MEKA Brno 6.2.2014 Činnost psychosociálního

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Malá Bystřice Obec : Malá Bystřice Adresa : Malá Bystřice č.

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý Kraj Vysočina Mgr. Dana Kratochvílová MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý kraj Vysočina Kraj Vysočina od roku 2004: realizace mezinárodního projektu OSN/WHO Zdravé město člen NSZM realizace místní

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby. MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o.

Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby. MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o. Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o. Zdravotnické zabezpečení brněnských dostihů ZZS JMK poskytuje zdravotnickou asistenci pořadateli brněnských

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více