Hlásná Třebaň I STAVBA VODOVODU. zpravodaj třebaňských občanů a chatařů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlásná Třebaň I STAVBA VODOVODU. zpravodaj třebaňských občanů a chatařů"

Transkript

1 Hlásná Třebaň zpravodaj třebaňských občanů a chatařů I STAVBA VODOVODU Byla ukončena I. etapa výstavby v ulicích Rovinská a U Kapličky. Od pokračujeme II. etapou v ulici Karlštejnské, kde je provoz řízen světly. Od bude následovat III. etapa v ulici Mořinské. Objížďka pro veškerou dopravu bude přes Rovina. V Mořinské ulici bude úplná uzávěra a bude umožněn přístup pouze vlastníkům nemovitostí v této ulici a ulicích navazujících (ulice Trubská, Kytlinská, V Rokli a Pod Vinicí). V době uzavírky bude upraveno dopravní značení v ulici Ovesné a tato ulice bude obousměrně průjezdná. Na obecním úřadě jsou připraveny smlouvy na výstavby vodovodních přípojek. Potřebujeme, aby zájemci o přípojky z ulic Zahradní, Ulička, Karlštejnská, Mořinská, Hasičská, Ječná, Žitná, Ovesná, Pod Vinicí, Kytlinská a Trubská (k čp. 83), co nejdříve podepsali smlouvu a uhradili příspěvek. Totéž se týká všech zájemců o přípojky na Rovinách. Obsah STAVBA VODOVODU 1 KANALIZACE A ČOV 2 MATEŘSKÁ ŠKOLKA 2 PODĚKOVÁNÍ 2 ELEKTRONICKÁ AUKCE 2 VYPNUTÍ EL. PROUDU 2 OBECNÍ ZASTUPITELÉ V OHNISKU ZVĚDAVÝCH OTÁZEK - PO DVOU LETECH (Ing. Pavel Kotík) 3 MÁJOVÉ VESELÍ NA ROVINÁCH 5 DOTACE NA VÝMĚNU STARÉHO KOTLE ZA NOVÝ A ČISTŠÍ 6 SOS EXTRÉME TECHNICKÁ POMOC 9 PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA SAMETOVÁ REVOLUCE 10 INZERÁTY 14 BLAHOPŘÁNÍ 16 V sobotu 8. června a 15. června 2013 od do hodin na Obecním úřadě Hlásná Třebaň a od do hodin v Hospůdce na návsi na Rovinách bude možné podepisovat smlouvy na vodovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem. Je možné platit příspěvek i v hotovosti. 1 Vodovodní přípojky v ostatních ulicích budou budovány postupně od srpna. O konkrétním termínu vybudování přípojky budou občané předem informováni buď ze strany realizační firmy RISL nebo obce Hlásná Třebaň. Červen 2013

2 I KANALIZACE A ČOV Obec Hlásná Třebaň získala ze Státního fondu životního prostředí dotaci na vybudování kanalizačních řadů a ČOV. ČOV bude umístěna v prostoru louky pod jezem a kanalizační řady budou vybudovány v ulicích Rovinská (od jezu do obce), U Kapličky, Karlštejnská (ke hřbitovu), Zahradní, Ulička, Trubská (k čp.83), Pod Vinicí (k čp. 363), Mořinská (ke křižovatce s ulicí Trubská), Hasičská, Ječná, Žitná a Ovesná. Stavba započne pravděpodobně počátkem roku 2014 a skončí v druhé polovině roku Přesnější termíny budeme znát po výběru zhotovitele. I MATEŘSKÁ ŠKOLKA Ukončili jsme výběrové řízení na zhotovitele a čekáme na kontrolu ze strany poskytovatele dotace, což je ROP střední Čechy. Po souhlasném stanovisku můžeme podepsat smlouvu se zhotovitelem a ihned začít. Obec Hlásná Třebaň je ke stavbě kompletně připravena. hhing. Vnislav Konvalinkah starosta obce I PODĚKOVÁNÍ Starosta děkuje členům svazu zahrádkářů v Hlásné Třebani za velice krásnou úpravu zahrady před obecním úřadem. I ELEKTRONICKÁ AUKCE V minulém čísle Zpravodaje jsme psali o elektronických aukcích pro domácnosti. Od do je možné uzavřít smlouvu o zastupování s firmou ecentre na Městském úřadě v Řevnicích každou středu od do hodin. Firma provede elektronickou aukci energií (elektřina a plyn). Zatím při všech elektronických aukcích došlo k výraznému snížení nákladů pro domácnosti. K uzavření smlouvy o zastupování s firmou ecentre potřebujete kopii ročního vyúčtování, kopii stávající smlouvy a informaci jakým způsobem platíte zálohy. Bližší podrobnosti se dozvíte od zástupců firmy ecentre ve výše uvedený termín na Městském úřadě v Řevnicích. h h(ko) I VYPNUTÍ EL. PROUDU V úterý 11. června 2013 v době od 8.30 do hodin bude vypnut el. proud v části ulice K Bunkru po čp V době od 7.30 do hodin ulice Kytlinská a část ulice V Rokli. h h(ga) 2 Zpravodaj Hlásná Třebaň

3 I OBECNÍ ZASTUPITELÉ V OHNISKU ZVĚDAVÝCH OTÁZEK (ing. Pavel Kotík)» Pane inženýre, patříte mezi zastupitele, kteří mají s prací v zastupitelstvu obce značné zkušenosti. Pracujete v něm již třetí volební období. Je nějaký rozdíl v oblasti spolupráce mezi jednotlivými členy zastupitelstva a mezi jednotlivými výbory oproti minulým zastupitelstvům? Ano, máte pravdu, v obci bydlíme 14 let a z toho deset jsem členem obecního zastupitelstva. Z mého pohledu bylo každé volební období jiné. A to nejen tím, že byla jiná sestava zastupitelů, ale i tím, že člověk byl vždy o 4 roky starší a snad i zkušenější. Neumím zhodnotit, které zastupitelstvo bylo z mého pohledu lepší, výkonnější a úspěšnější.» Když jste minule odpovídal na otázky našich čtenářů, řekl jste, že v oblasti sociální péče a hlavně kultury, kterou máte na starosti, je stále co zlepšovat. Můžete tedy říci, co se v oblasti kultury za ty dva roky změnilo? Je něco, co se vydařilo velmi, a něco, co se nevydařilo a možná stále nedaří? Je to taková obvyklá věta: ale vždy je co zlepšovat. Díky tomu, jak je často používána, tak se z ní stala fráze, i když je podle mého soudu věcně pravdivá. Oblast kultury je závislá na nadšencích, několika lidech, kteří dokáží strhnout několik ostatních, ti zase další. Na lidech, kteří se nebojí uskutečnit něco, co není dopředu jasné, zda to bude úspěšné. V poslední době si nevybavuji nějakou úplně novou akci, spíš se snažíme uskutečňovat pravidelné, stávající akce.» Máte nějakou odezvu od občanů, jaká akce se jim líbila nebo nelíbila? Berete na tyto názory ohled při přípravě dalších kulturních událostí v obci: V poslední době se totiž ukazuje trochu nezájem občanů o některé kulturní akce a měřítkem je poměrně nízká účast i na dosti vydařených akcích? Zabýval se váš výbor také tímto problémem, a co je podle vás příčinou? Ano, registruji to a myslím si, že v jistých směrech je kulturních akcí v naší obci příliš. Mám na mysli třeba taneční zábavy. V posledních letech se konaly 4 za rok, což podle mého soudu se projevuje na návštěvnosti, která je jedním z měřítek úspěšnosti akce jakožto takové. Je pravděpodobné, že důvodů může být více a mohou být i těžko rozpoznatelné.» Jak se zastupitelstvu daří získávat pro spolupráci ve výborech nebo zapojovat do přípravy různých akcí ostatní spoluobčany? Před dvěma lety jste připustil, že by bylo dobré při pracovní vytíženosti zastupitelů do těchto činností zapojovat i dobrovolníky např. z řad iniciativních důchodců. Tehdy jste žádal také občany, aby se do příprav akcí zapojili, žádal jste je o toleranci a pokud kritizují, tak konstruktivně. Mělo to nějakou odezvu?» pokračování» Červen

4 Bohužel odezva byla minimální, dá se říci nulová. Může to být způsobeno nedostatečnou agitací a nebo nezájmem agitovaných. Naopak potřebné síly na spolupořádání, přípravu a úklid kulturní akce se vždy podařilo sehnat v dostatečném počtu, i když se často jedná o stejné tváře.» Pane inženýre, před dvěma lety jste odpovídal také na otázku ohledně vylepování plakátů, zamezování jejich vylepování na různých místech. V souvislosti s tím bylo zmíněno dořešení kontroly plakátovací plochy u lávky. Dodnes se však situace nezměnila. Staré plakáty tam vlají nebo je vítr odnáší po okolí. Není to moc dobrá vizitka vlastně hned u vstupní brány do vesnice. Myslíte, že by se opravdu nenašel někdo, kdo by tuto plochu občas zkontroloval? Budu se snažit tento problém řešit. Již dříve jsem žádal o pravidelnou údržbu panem Kalhousem. Proto děkuji za upozornění, pokusím se tento stav zlepšit. 4» Před dvěma lety padla také otázka týkající se Karlštejnských šachů, podařilo se vyřešit problém s informacemi pro získávání razítek? Máte přehled o tom, kolik lidí k dnešnímu dni o razítko projevilo zájem, a jak s odstupem té doby hodnotíte tento projekt? Tento přehled nemám. Ano, do této akce jsme se zapojili, nicméně mi nepřišlo důležité si vést evidenci o tom, kolik razítek bylo uděleno v které restauraci. Projekt samotný beru jako dobrý a zajímavý, pokud přispěje i třeba minimální měrou k popularizaci naší obce a okolí, myslím, že splní svůj účel.» I další otázka bude směřovat k tomu, o čem jsme již tenkrát hovořili a to je např. i obecní Zpravodaj, který jistě ke kultuře obce patří. Tenkrát jste vyjádřil názor, že byste byl rád, kdyby se do jeho přípravy zapojilo více lidí. Jak se daří získávat další dopisovatele? A také redakční rada se bohužel od té doby co do počtu lidí ještě zmenšila. Počítáte s jejím doplněním? Problém redakční rady se na zastupitelstvu neřešil. Nejsem si ani vědom, že by přišel požadavek z této rady o doplnění či rozšíření. Pokud by tomu tak bylo, samozřejmě by se o to zastupitelstvo snažilo, i když si netroufám předjímat s jakým úspěchem.» Spousta akcí pořádaných v naší obci se stala již tradicí a tudíž akcemi, které k ní patří. Všem organizátorům, aktivním aktérům a především starostovi obce patří za jejich pořádání velký dík. Všichni si uvědomují, že takové akce něco stojí. Daří se vám získávat na ně nějaké finanční prostředky a z jakých zdrojů? V úmyslu bylo, že oslovíte také místní podnikatele. Finance jsou, byly a budou alfou a omegou kulturních akcí této úrovně. Je předpoklad, že se dá akce pořádat s finančním výsledkem okolo nuly, když na jednu stranu postavíme rozumné vstupné a výtěžek z občerstvení a na druhou stranu náklady spojené s pořádáním akce. Samozřejmě, že» pokračování» Zpravodaj Hlásná Třebaň

5 některé akce jsou pořádány venku s ohledem na přívětivost počasí. Jak všichni víme, v posledních letech nám počasí příliš nepřálo. Před dvěma lety jsme oslovili místní podnikatele i občany s žádostí o příspěvek na konání kulturních akcí. Získané prostředky byly rozděleny po dohodě mezi místní organizace, které kulturní akce pořádají často jde o stejné lidi. Od té doby jsme k možnému získání prostředků touto cestou nepřistoupili. Váš podnět uvážíme. Dovolte mi na závěr poděkovat všem, kteří se na uskutečňování kulturních akcí v naší obci podílejí. Chtěl bych poprosit všechny, kteří tak činí, aby vydrželi a byli nápomocni i nadále. A budeme do budoucna vděčni za každou pomocnou ruku, za každou novou myšlenku i za každou korunu věnovanou na kulturu v Hlásné Třebani. hhrozhovor připravil s přispěním čtenářů Jiří Matějka V červenci budeme hovořit s ing. Miroslavem Stříbrným o práci finanční komise a hospodaření naší obce. Uvítáme otázky čtenářů k této oblasti do 15. června. MÁJOVÉ VESELÍ NA ROVINÁCH V letošním roce se Májové slavnosti z hlásnotřebaňské návsi přesunuly na Rovina. I když v ranních hodinách intenzivně pršelo, okolo oběda již vše sušilo sluníčko, které svítilo až do večerních hodin. O program letošních Májí se postarali výhradně hlásnotřebaňští dobrovolníci a spolky. Slavnosti zahájila kapela Pozdni sběr výběrem několika písní Karla Hašlera a dalších lidových melodií. Poté přivítal starosta přítomné publikum a zástupci z řad májovníků jej žádali o právo k pořádání veselí.» pokračování» Červen

6 Následoval program, který si připravili naši nejmenší. Tety s předškoláčky z MŠ Hlásek zazpívali i zatančili a své předvedly i maminky s dětmi z TJ Sokol. Po dětech nastoupily ostřílené tanečnice Holky v rozpuku s lidovým tancem na píseň kapely Třehusk Na tý stráni nad Třebání. Taneční program zakončili májovníci z řad SDH Hlásná Třebaň a místních dobrovolníků, kteří zatančili Českou besedu. Po tanečním programu byla vydražena máj stojící na návsi v Hlásné Třebani, kterou každoročně staví TJ Sokol. Program zakončila opět kapela Pozdni sběr. Sluníčko v odpoledních hodinách vylákalo hodně obyvatel z Hlásné Třebaně, kteří přišli na Rovinskou náves procházkou, aby podpořili všechny ty, kteří se na máje připravovali a přišli ukázat své umění. Jen škoda, že na návsi nebylo více obyvatel z Rovin. Za sebe i za obec Hlásnou Třebaň bych tímto chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě programu a také manželům Martinovým z Hospůdky Na Návsi, kteří se postarali o občerstvení účinkujících i diváků. hhjana Gartová 6 Zpravodaj Hlásná Třebaň

7 I DOTACE NA VÝMĚNU STARÉHO KOTLE ZA NOVÝ A ČISTŠÍ Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Středočeským krajem vyhlásí v průběhu června 2013 program na výměru starých kotlů, tzv. kotlíkové dotace. Cílem společného dotačního programu je snížit znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzv. lokálních topenišť, kde lidé často spalují nekvalitní paliva a odpady. V současné době je na území Středočeského kraje podle údajů Českého statistického úřadu, jenž vychází z výsledků sčítání lidí, domů a bytů z roku 2011, provozováno cca kotlů na tuhá paliva (uhlí, koks, uhelné brikety nebo dřevo). Množstvím emisí všech hlavních škodlivin z mobilních zdrojů ve středních Čechách vykazují nejvyšší úroveň v Česku. Pro mnoho obyvatel Středočeského kraje není akceptovatelný přechod na ekologičtější druh paliva (např. plyn, elektřinu) z důvodu neustále rostoucích životních nákladů. Tento dotační program se zaměřuje právě na tuto část obyvatelstva a měl by být impulsem k výměně ručně plněných kotlů za nízkoemisní plně automatické kotle. Dotační program bude financován z rozpočtu Středočeského kraje a Ministerstva životního prostředí (Státní fond životního prostředí). Maximální výše dotace na jeden kotel bude ve výši 40 tis. Kč. Tato částka je rozdílem mezi pořizovací cenou za moderní nízkoemisní automatický kotel a cenou za běžný, techologicky zastaralý odhořívací nebo prohořívací kotel. Nový kotel na uhlí, biomasu nebo jejich kombinaci s plně automatickým plněním musí splňovat minimálně podmínky emisní třídy 3 evropské normy pro kotle pro ústřední vytápění (ČSN EN 303-5), a max. výkonem 50 kwt, jehož kupní cena bude minimálně ve výši 80 tis. Kč. Kotel nesmí umožňovat ruční přikládání. Podobný dotační program již více jak rok funguje v Moravskoslezském kraji. Podrobné informace o programu budou zveřejněny na webových stránkách Středočeského kraje (www.kr-stredocesky.cz) a Ministerstva životního prostředí (www. mzp.cz). Středočeský kraj v současné době provádí rámcový průzkum zájmu o využití této dotace mezi občany. Pokud byste o ni měli zájem, prosím napište nejpozději do 4. června krátký s uvedením svého jména a názvu obce pověřené pracovnici krajského úřadu paní Hamzové Účast v anketě není podmínkou budoucí žádosti, ale je vítanou pomocí při správném nastavení programu. Obec Hlásná Třebaň ohlášenou iniciativu MŽP a Středočeského kraje velmi vítá a doporučuje občanům naší obce této příležitosti využít ke snížení znečištění ovzduší a k modernizaci svého topného systému. h h(jg) Červen

8 I SOS EXTRÉME 2013 Druhý květnový víkend ( ) se v Dobřichovicích konalo cvičení s názvem SOS Extréme 2013, jež pořádala Asociace Dobrovolných záchranářů, která již několik let provádí školení první pomoci pro naši jednotku. Letos poprvé jsme se cvičení zúčastnili i my. Program byl sestaven pro čtyřčlenná družstva a začínal již v pátek po jednadvacáté hodině. V této noční etapě byly pro soutěžící připraveny tři náročné úkoly. Naše družstvo přišlo na řadu kolem jedenácté hodiny večerní, kdy nás čekal hned ten nejnáročnější zásah, a to řešení dopravní nehody autobusu a osobního vozidla. Celkem bylo na místě 13 raněných. 8 Úkol plnila dvě družstva najednou a musela si poradit s tříděním raněných metodou START (S snadné, T třídění, A a, R rychlá, T terapie) a za pomoci dalších složek transportovat nemocné do bezpečí. Zásah byl jak organizačně, tak psychicky velice náročný (nutno podotknout, že figuranti byli bezvadně nalíčeni a svou hereckou roli zvládali skvěle). Po návratu do místní školy, kde měla družstva zázemí, následoval cca 30 minutový spánek před tím, než bylo družstvo vysláno na plnění dalšího úkolu. Tématem byla tentokrát noční potyčka v dobřichovickém parku. Po příchodu na místo události ležel na lavičce pobodaný muž, po jehož následném výslechu jsme dohledali i druhého účastníka roztržky, který ležel o několik metrů dále.» pokračování» Zpravodaj Hlásná Třebaň

9 Poslední úkol jsme se vydali plnit kolem půl druhé ráno. Tentokrát se jednalo o pátrání po pohřešované osobě v náročném terénu nedaleko dobřichovických tůní. Po nesnadném pátrání byly nakonec nalezeny osoby dvě, z nichž jedna byla poraněna projíždějícím vlakem. Po splnění úkolu následoval zasloužený dvouhodinový spánek. Nástup družstev do druhého soutěžního dne byl již v Ta družstva, která startovala až v pozdějších hodinách (mezi nimi i to naše), byla přesunuta do cíle v Mníšku pod Brdy, kde si pro ně místní hasiči připravili klání v netradičních hasičských disciplínách, tak aby nebyl čas na zbytečný odpočinek. Po absolvování hasičské soutěže, ve které jsme se umístili na 1. Místě, jsme byli svezeni opět na místo startu do Dobřichovic, kde nás čekalo seznámení se s druhým soutěžním dnem. Na trase mezi Dobřichovicemi a Mníškem pod Brdy, kterou musela družstva absolvovat pěšky, byly připraveny náročné úkoly. Hned první disciplína sobotního dne byla náročná na psychiku družstev. Zmatkující učitelka, která nešla moc dobře uklidnit a děti ve školní jídelně otrávené jídlem. Dalšími úkoly bylo například zjištění diagnózy a ošetření potápěčů (jednalo se o potíže při rychlém vynoření a několikanásobném ponoru), záchrana sebevraha, který vylezl na dobřichovickou lávku (jeden z členů musel vylézt na mostní konstrukci za ním), určení diagnózy a ošetření u anglicky mluvící ženy na dobřichovickém nádraží, která si stěžuje na problémy s bolestí žaludku (úkolem bylo překonat jazykovou bariéru a zjistit, že se jedná o mimoděložní těhotenství), ošetření účastníků dopravní nehody, kdy jeden z řidičů prodělal cévní mozkovou příhodu aj. Perličkou sobotního klání byl zásah v drogovém doupěti, kde bylo 8 pacientů, z toho jeden mrtvý a několik intoxikovaných. Poslední úkol celé soutěže se odehrál uprostřed města Mníšek pod Brdy. Zraněného bezdomovce, který se ocitl v popelářském voze na svoz papíru při lisování odpadu, musela družstva obtížně vyprostit z vozu, ošetřit a následně předat letecké záchranné službě. Tento zásah již probíhal kolem sobotní půlnoci. Nedělní dopoledne proběhlo slavnostní vyhodnocení a vyhlášení pořadí. Naše družstvo, jakožto laické družstvo z hlediska první pomoci a předlékařské péče, se nakonec umístilo v konkurenci soutěžících z řad např. Armády ČR, Strážní služby Národního parku Šumava, zdravotnických škol a zkušených záchranářů na krásném devátém místě z celkového počtu 15 soutěžících týmů. h h Tomáš Snopek velitel jednotky TECHNICKÁ POMOC Dne vyjela jednotka k odstranění olejové skvrny na parkoviště v ulici Trubská. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o skvrnu velikosti cca 1x2m z neznámého vozidla. Na odstranění uniklého oleje bylo použito 10 kg sorbentu. hhtomáš Snopek velitel jednotky Červen

10 PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA Sametová revoluce Když jsem odcházel jako chlapec na vojnu, věřil jsem, že se vrátím jako muž. Věřil jsem, že teprve pak začne ten správný a úžasný život dospěláka. Můj návrat domů provázený velkými plány do budoucna, byl nějakých šest týdnů před sametovou revolucí. Nastoupil jsem do zaměstnání na předem určené místo v pěkné a moderní restauraci, která měla šest obrovských oken vedoucí přímo do velkého bazénu městských lázní. Tento podnik byl jedním z nejnavštěvovanějších ve městě, a tak se mi zde i práce číšníka velmi líbila. Po dvou vojenských letech s měsíčním žoldem 70 Kčs se mi plat Kčs zdál královský a nějaké to spropitné navíc mi dovolovalo doslova hýřit na diskotékách (na jedné jsem se seznámil s pěknou a milou slečnou, a protože jsme se vrhali do všeho střemhlav, vrhli jsme se po tříměsíční známosti i do manželství!). Za krátký čas se objevily první záběry zákroku proti studentům na Národní třídě a přijížděli různí umělci z Prahy, aby šířili zprávy o demonstracích a stávkách. V této revoluční euforii jsem spolu s mým sousedem (mladým policistou, resp. příslušníkem VB) i já vyrazil s transparentem KONEC LŽÍ A NÁSILÍ a ŽÁDÁME SVOBODU A ČIS- TÝ VZDUCH (pocházím z průmyslového severu zamořeném zplodinami z tepelných elektráren) demonstrovat na náměstí. Kupodivu se k nám nikdo nechtěl přidat a naopak na nás někteří kolemjdoucí pokřikovali sprosté nadávky. Nebylo se ostatně čemu divit, zdejší okres byl co do počtu komunistů jedním z nejsilnějších v zemi. 10 Zpravodaj Hlásná Třebaň

11 Jindy nevídané dražby státních podniků, výroben či provozoven, kdy jsem si ani ve snu nedovedl představit, jak mnohamilionové částky dražitelé splatí a budou přitom ještě prosperovat. Prostě všechno bylo nové a odvážní začali podnikat. Začal jsem podnikat tedy také. Jeden příslušník VB, který nás oba znal, dokonce vytáhl i pistoli a vyžadoval pod pohrůžkou zatknutí, abychom to prostěradlo s nesmysly okamžitě zničili! Vydrželi jsme a statečně dorazili na první demonstraci ve městě. Je pravda, že na 60 titisícové město se nás tu sešlo jen nějakých padesát, ale byl jsem hrdý na to, že i já se účastním velkých změn. Ani na okamžik jsem nezapochyboval, že by stávající režim vydržel. Změna prostě musela přijít. A také přišla. S kamarádem jsme na parkovišti před bankou začali na vystavený živnostenský list prodávat praženou kukuřici a k tomu nabízeli směnárenské služby. Ke všemu nám stačil starý Trabant, kempingový stolek se dvěma židlemi, pražící koš a jedna plynová lahev. Nesmím zapomenout ani na krásně vyvedené razítko PRODEJ VALUT A KUKUŘICE! Asi dvakrát nás zatkla policie pro nedovolenou činnost (na udání zoufalé ředitelky z banky odnaproti, kde se díky našim službám směňování valut zastavilo), ale pokaždé nás bez postihu propustila, živnost byla oficiální a doklady platné. Protestů přibývalo a brzy bylo jasné, že do nového roku vykročíme i do nového života. Jsem rád, že jsem tuto dobu mohl prožít v přímém kontaktu a mohu vzpomínat na ty převratné proměny. Změny přicházely každý den, ke svobodě slova a volnému cestování do zahraničí se přidalo jednou skokové zdražování potravin nebo pohonných hmot, podruhé zase nevídané navýšení platu (to tedy konkrétně vyskočilo asi jen jednou, dnes mi připadá již mnoho let stagnující). Červen

12 Výhoda kurzů nákupu a prodeje valut trvala s lukrativním výdělkem jen asi tři měsíce, pak přišly novely zákonů a tak jsme naši provozovnu uzavřeli. Nostalgicky jsem ještě nějaký čas s každou jízdou v pachem z pražené kukuřice nasáklým kombíku vzpomínal na svůj první podnikatelský záměr... Blízkost hranic s původně Německou demokratickou republikou (doma jsme jí říkávali Dojče-dramatiše-republik ) a nadšení tamních obyvatel z nově nabyté svobody k nám do vyhlášeného lokálu přiváděly stovky nových utrácení chtivých hostů. Tržby stoupaly a všichni jsme toužili stát se úspěšnými. V podnikání jsem chtěl být nápomocný i příbuzným, prodával jsem tedy německým zákazníkům v restauraci sestrou uháčkované dečky, tchánem vypěstované sazenice kávovníku, švagrem opečovávaná rajčata nebo manželčiny výborné vanilkové věnečky. To vše do první pokuty, začala totiž fungovat i řádná živnostenská kontrola! Jezdilo k nám také daleko více jednodenních zájezdů, které si při cestě do našeho hlavního města objednali u nás brzkou snídani a nebo při zpáteční cestě pozdní večeři. Jeden šikovný Němec si založil malou cestovní kancelář s jedním autobusem a výhradně pořádal levné zájezdy pro důchodce. Díky naplněným příhraničním starobincům měl zaručenou klientelu na dlouhou dobu 12 Zpravodaj Hlásná Třebaň

13 a oboustranná spokojenost byla i zásluhou našich dobrých služeb. Někteří stařečkové byli málo pohybliví nebo dokonce na invalidních vozíčkách, vozili jsme je proto do restaurace ve druhém patře nákladním výtahem a provedli je pak ke stolům přes sklady a kuchyň. Vše fungovalo velmi dobře až do jednoho letního večera. Při návratu výletníků z prohlídky stověžaté Prahy se majitel a průvodce v jedné osobě dopotácel bledý jako stěna k našemu baru a požádal o velkého panáka becherovky. Vypil jej naráz a skoro s pláčem se na nás obrátil s prosbou o pomoc. Během zpáteční cesty zjistil, že jeden z účastníků zájezdu zemřel. Při vystupování všech cestujících při zastávce na večeři nešťastníkovi nasadil klobouk, přikryl jej pláštěm a ostatním řekl, že spí a na jídlo nepůjde. Nebylo to nic sobeckého, ale při představě, že by osazenstvo s věkovým průměrem osmdesáti let mělo vydržet několikahodinové řešení této složité situace hrozilo, že by mohlo dojít k dalšímu úmrtí některého ze slabších důchodců. Průtahy s vyšetřováním a převoz nebožtíka do ciziny je v případě nepojištění v ceně i stovek tisíc korun a mohlo by tak malého podnikatele položit. Průvodce jsme tedy uklidnili další sklenkou becherovky, všem ostatním podali vydatnou večeři a rozjeli akci na pomoc dobrému klientovi. Zapracovaly dobré kamarádské vztahy, kamarád policista zajistil asistovaný policejní doprovod až na hranice a další kamarád z pasové kontroly volný průjezd autobusu přes hranici. Teprve po dojezdu do cílové destinace byl všem výletníkům oznámen pravý důvod rychlého návratu domů a k nebožtíkovi přivolána už jen poslední pomoc. Všem se ulevilo, majitel cestovky naši pomoc při své příští návštěvě odměnil kartonem pravého šampaňského a slíbil, že se svými zájezdy začne vozit i mladší klientelu. Proměny v našich životech nabraly v nové době velkých rozměrů, někdy lepších, jindy horších, ale vždycky nových. Zůstal jsem v tomto podniku pracovat celkem spokojené čtyři roky, ale zatoužil jsem poznat něco nepoznaného a vypravil se tak na zkušenou do světa. Ale o tom zase až příště. hhw. G. Červen

14 INZERÁTY CESTOVKA V HLÁSNÉ TŘEBANI Hledáte zajímavou dovolenou a nechce se Vám jezdit vybírat do Prahy? Obraťte se na cestovku přímo v Hlásné Třebani. Podívejte se na najdete zde širokou nabídku dovolené od všech renomovaných cestovních kanceláří. Pobyty u moře, poznávací zájezdy, letecké víkendy ve světových metropolích nebo jen zajištění ubytování či letenky. Mám dlouholeté zkušenosti se zajištěním pobytů pro skupiny (cvičení, dětské pobyty, tematické pobyty). Ráda zdarma poradím s výběrem vhodné dovolené, zvláště pak, cestujete-li s malými dětmi. Osobní návštěvu je nutné domluvit předem telefonicky na č Najdete mne v Žitné ul. 123 (4. dům za hospodou U Máni) vždy po domluvě. PRODÁM plastové zahradní jezírko - cena 200 Kč, horské kolo - cena 2000 Kč a kuchyň - levně, velice solidní truhlářská práce. Kontakt: Chcete ušetřit za topení? Vytápějte dům tepelným čerpadlem ZDARMA NABÍZÍME: technickou konzultaci u vás doma kompletní cenovou nabídku vyřízení dotací ukázky realizace, reference výpočet návratnosti PROJEKT MONTÁŽ SERVIS Roman Ludvík Tel.: Marek Ludvík Tel.: w w w. r o i v a t h e r m. c z 14 roiva_letak.indd , 18:30:15 Zpravodaj Hlásná Třebaň

15 MVDr.Zuzana Moravcová nabízí veterinární péči pro Vaše psy, kočky a jiné drobné savce v domácím prostředí. vakcinace, odčervení stříhání drápků, ošetření análních žlázek a uší čipování, vystavení europasu vyšetření po poranění osoby jednoduché chirurgické zákroky kastrace koček a kocourů diagnostika a léčba nekomplikovaných onemocnění s možností zajištění dalších specializovaných vyšetření a zákroků konzultace, poradenství individuální lekce praktické výchovy Vašeho psa tel Červen

16 Blahopřejeme Počítej svou zahradu na květiny, nikdy na padající listy. Počítej své dny podle zlatých hodin a zapomeň na mraky. Počítej své noci na hvězdy a ne na stíny. Počítej věk podle přátel, a ne let. Počítej svůj život na úsměvy, a ne na slzy a ať Tě jen radost provází celým životem. Miloš BOBULA...60 let Zbyněk ŠÍMA...60 let Antonín KOLÁŘ...75 let Verona MATOLOVÁ...86 let Irena VONDROVICOVÁ...90 let V červnu slaví narozeniny: Marcela JANATOVÁ...65 let Marta ČÁSTKOVÁ...70 let Emílie KRATOCHVÍLOVÁ...94 let Miloslav NOVÁK...84 let Pavel MALÁT...65 let Růžena SNOPKOVÁ let. Jindřich JINDRA...75 let Mnoho štěstí, neboť je krásné, mnoho zdraví, neboť je vzácné, mnoho lásky, neboť je jí málo a mnoho všeho, co by za to stálo. K významným jubileím Vám přeje redakční rada Zpravodaje. HLÁSNÁ TŘEBAŇ, Zpravodaj třebaňských občanů a chatařů, měsíčník. Vydává: Obec Hlásná Třebaň, IČ Adresa vydavatele: Obecní úřad Hlásná Třebaň, Karlštejnská č. 150, Hlásná Třebaň Ročník: 26, číslo 6 Měsíčník vychází v Hlásné Třebani 1. sobotu v měsíci Povoleno pod registračním číslem MK ČR Redakční rada ve složení: doc. Dr. Jiří Matějka, CSc. (redaktor), Anna Blažejová (jazyková úprava), Ilona Gartová (příprava tisku a distribuce), Jana Gartová, Jarmila Matěnová, Hana Kornalská, Tomáš Rieger (sazba). Uzávěrka: 20. v předchozím měsíci. Příspěvky, náměty a připomínky možno vyřídit na telefonním čísle: , faxu: , u: Prodej: Hlásná Třebaň prodejna Jednoty, restaurace Česká hospoda, Rovina p. Záborec, čp. 49, Hospůdka Na Návsi. Předplatné vyřizuje pí. Gartová OÚ. Celý výtisk Zpravodaje je k nahlédnutí na internetových stránkách obce: (Zpravodaje 2013). Cena jednoho výtisku je 5 Kč.

Hlásná Třebaň I MATEŘSKÁ ŠKOLA. zpravodaj třebaňských občanů a chatařů. Září 2014

Hlásná Třebaň I MATEŘSKÁ ŠKOLA. zpravodaj třebaňských občanů a chatařů. Září 2014 Hlásná Třebaň zpravodaj třebaňských občanů a chatařů I MATEŘSKÁ ŠKOLA 28. 8. 2014 proběhla kolaudace nové mateřské školy. Budova byla předána obci bez závad. Nyní probíhají zápisy do katastru, do obchodního

Více

PRVNÍ ROK NOVÉHO ZASTUPITELSTVA KONČÍ 12/2011

PRVNÍ ROK NOVÉHO ZASTUPITELSTVA KONČÍ 12/2011 Zpravodaj třebaňských občanů a chatařů 12/2011 Hlásná Třebaň Obsah 1 PRVNÍ ROK NOVÉHO ZASTUPITELSTVA KONČÍ 2 Z jednání obecního zastupitelstva 3 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE UŽ 10? TEPRVE 10? HURÁ

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

Z obsahu: Slovo starosty, poděkování Zpravodajství Zdraví, životní prostředí Škola, vzdělávání Spolky, organizace Kultura, cestování Sport.

Z obsahu: Slovo starosty, poděkování Zpravodajství Zdraví, životní prostředí Škola, vzdělávání Spolky, organizace Kultura, cestování Sport. květen - čer ven 2009 20 Inzerce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ květen - červen 2009 Z P R AVO DA J O B E C N Í H O Ú Ř A D U B O L AT I C E Z obsahu: Slovo starosty, poděkování Zpravodajství Zdraví, životní prostředí

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku Zpravodaj města Chropyně 09/2006 Obsah: - Informace Svazu důchodců ČR - Z jednání rady města - Ohlédnutí za poutí na Ukrajině - Z jednání Zastupitelstva - Osiřelá Sluneční zátoka - Cesta kolem světa za

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice na okraj Do všech obor p ijímáme absolventy 9. ro ník ZŠ. 79-41-K/41 GYMNÁZIUM Nov otevíráme DV T ÍDY (celkem 60 žák )! 68-43-M/01 VE EJNOSPRÁVNÍ INNOST

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2011 Slivenecký jarmark v květu V celé krátké historii sliveneckých velikonočních jarmarků ještě nikdy nerozkvetla náves u rybníka tak, jako

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové.

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer 7/2013 Kam k vodě 4 Ve Zlíně se sešla špička kolové 14 Tip: Masters of Rock 19 staré fotky Vážení čtenáři, tentokrát

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013 Šilheřovický zpravodaj Červen 2013 ÚVODNÍ SLOVO Vážení občané, dovolte mi, abych Vás v červnovém vydání našeho obecního Zpravodaje blíže seznámila alespoň s těmi nejdůležitějšími investičními i neinvestičními

Více

Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Zpravodaj mûsta Odolena Voda 1 Zpravodaj mûsta Sousedé se společně bavili, tentokrát na Vodolce Nevím přesně, kde jsem tento výrok četl a zda jej vůbec ocituji správně, ale zněl asi takto: Technika překonala všechny vzdálenosti, ale

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

Louňovický zpravodaj

Louňovický zpravodaj Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota ČERVEN 2007 Číslo 3 Slovo starostky Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Č n o l S A A U n u í éš (n ot v b e i ), t y ro r o r odt n m s va l st l t z t. K n n e iš k ž e n ro r v j l n n

Více

Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí tradici

Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí tradici Den Poděbrad ve fotografii Ročník 20 číslo 4 Srdeční záležitosti Jaroslava Svěceného 7. dubna 2011 Ženský fotbal má k něžnosti daleko www.podebradskenoviny.cz Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více