Hlásná Třebaň I STAVBA VODOVODU. zpravodaj třebaňských občanů a chatařů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlásná Třebaň I STAVBA VODOVODU. zpravodaj třebaňských občanů a chatařů"

Transkript

1 Hlásná Třebaň zpravodaj třebaňských občanů a chatařů I STAVBA VODOVODU Byla ukončena I. etapa výstavby v ulicích Rovinská a U Kapličky. Od pokračujeme II. etapou v ulici Karlštejnské, kde je provoz řízen světly. Od bude následovat III. etapa v ulici Mořinské. Objížďka pro veškerou dopravu bude přes Rovina. V Mořinské ulici bude úplná uzávěra a bude umožněn přístup pouze vlastníkům nemovitostí v této ulici a ulicích navazujících (ulice Trubská, Kytlinská, V Rokli a Pod Vinicí). V době uzavírky bude upraveno dopravní značení v ulici Ovesné a tato ulice bude obousměrně průjezdná. Na obecním úřadě jsou připraveny smlouvy na výstavby vodovodních přípojek. Potřebujeme, aby zájemci o přípojky z ulic Zahradní, Ulička, Karlštejnská, Mořinská, Hasičská, Ječná, Žitná, Ovesná, Pod Vinicí, Kytlinská a Trubská (k čp. 83), co nejdříve podepsali smlouvu a uhradili příspěvek. Totéž se týká všech zájemců o přípojky na Rovinách. Obsah STAVBA VODOVODU 1 KANALIZACE A ČOV 2 MATEŘSKÁ ŠKOLKA 2 PODĚKOVÁNÍ 2 ELEKTRONICKÁ AUKCE 2 VYPNUTÍ EL. PROUDU 2 OBECNÍ ZASTUPITELÉ V OHNISKU ZVĚDAVÝCH OTÁZEK - PO DVOU LETECH (Ing. Pavel Kotík) 3 MÁJOVÉ VESELÍ NA ROVINÁCH 5 DOTACE NA VÝMĚNU STARÉHO KOTLE ZA NOVÝ A ČISTŠÍ 6 SOS EXTRÉME TECHNICKÁ POMOC 9 PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA SAMETOVÁ REVOLUCE 10 INZERÁTY 14 BLAHOPŘÁNÍ 16 V sobotu 8. června a 15. června 2013 od do hodin na Obecním úřadě Hlásná Třebaň a od do hodin v Hospůdce na návsi na Rovinách bude možné podepisovat smlouvy na vodovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem. Je možné platit příspěvek i v hotovosti. 1 Vodovodní přípojky v ostatních ulicích budou budovány postupně od srpna. O konkrétním termínu vybudování přípojky budou občané předem informováni buď ze strany realizační firmy RISL nebo obce Hlásná Třebaň. Červen 2013

2 I KANALIZACE A ČOV Obec Hlásná Třebaň získala ze Státního fondu životního prostředí dotaci na vybudování kanalizačních řadů a ČOV. ČOV bude umístěna v prostoru louky pod jezem a kanalizační řady budou vybudovány v ulicích Rovinská (od jezu do obce), U Kapličky, Karlštejnská (ke hřbitovu), Zahradní, Ulička, Trubská (k čp.83), Pod Vinicí (k čp. 363), Mořinská (ke křižovatce s ulicí Trubská), Hasičská, Ječná, Žitná a Ovesná. Stavba započne pravděpodobně počátkem roku 2014 a skončí v druhé polovině roku Přesnější termíny budeme znát po výběru zhotovitele. I MATEŘSKÁ ŠKOLKA Ukončili jsme výběrové řízení na zhotovitele a čekáme na kontrolu ze strany poskytovatele dotace, což je ROP střední Čechy. Po souhlasném stanovisku můžeme podepsat smlouvu se zhotovitelem a ihned začít. Obec Hlásná Třebaň je ke stavbě kompletně připravena. hhing. Vnislav Konvalinkah starosta obce I PODĚKOVÁNÍ Starosta děkuje členům svazu zahrádkářů v Hlásné Třebani za velice krásnou úpravu zahrady před obecním úřadem. I ELEKTRONICKÁ AUKCE V minulém čísle Zpravodaje jsme psali o elektronických aukcích pro domácnosti. Od do je možné uzavřít smlouvu o zastupování s firmou ecentre na Městském úřadě v Řevnicích každou středu od do hodin. Firma provede elektronickou aukci energií (elektřina a plyn). Zatím při všech elektronických aukcích došlo k výraznému snížení nákladů pro domácnosti. K uzavření smlouvy o zastupování s firmou ecentre potřebujete kopii ročního vyúčtování, kopii stávající smlouvy a informaci jakým způsobem platíte zálohy. Bližší podrobnosti se dozvíte od zástupců firmy ecentre ve výše uvedený termín na Městském úřadě v Řevnicích. h h(ko) I VYPNUTÍ EL. PROUDU V úterý 11. června 2013 v době od 8.30 do hodin bude vypnut el. proud v části ulice K Bunkru po čp V době od 7.30 do hodin ulice Kytlinská a část ulice V Rokli. h h(ga) 2 Zpravodaj Hlásná Třebaň

3 I OBECNÍ ZASTUPITELÉ V OHNISKU ZVĚDAVÝCH OTÁZEK (ing. Pavel Kotík)» Pane inženýre, patříte mezi zastupitele, kteří mají s prací v zastupitelstvu obce značné zkušenosti. Pracujete v něm již třetí volební období. Je nějaký rozdíl v oblasti spolupráce mezi jednotlivými členy zastupitelstva a mezi jednotlivými výbory oproti minulým zastupitelstvům? Ano, máte pravdu, v obci bydlíme 14 let a z toho deset jsem členem obecního zastupitelstva. Z mého pohledu bylo každé volební období jiné. A to nejen tím, že byla jiná sestava zastupitelů, ale i tím, že člověk byl vždy o 4 roky starší a snad i zkušenější. Neumím zhodnotit, které zastupitelstvo bylo z mého pohledu lepší, výkonnější a úspěšnější.» Když jste minule odpovídal na otázky našich čtenářů, řekl jste, že v oblasti sociální péče a hlavně kultury, kterou máte na starosti, je stále co zlepšovat. Můžete tedy říci, co se v oblasti kultury za ty dva roky změnilo? Je něco, co se vydařilo velmi, a něco, co se nevydařilo a možná stále nedaří? Je to taková obvyklá věta: ale vždy je co zlepšovat. Díky tomu, jak je často používána, tak se z ní stala fráze, i když je podle mého soudu věcně pravdivá. Oblast kultury je závislá na nadšencích, několika lidech, kteří dokáží strhnout několik ostatních, ti zase další. Na lidech, kteří se nebojí uskutečnit něco, co není dopředu jasné, zda to bude úspěšné. V poslední době si nevybavuji nějakou úplně novou akci, spíš se snažíme uskutečňovat pravidelné, stávající akce.» Máte nějakou odezvu od občanů, jaká akce se jim líbila nebo nelíbila? Berete na tyto názory ohled při přípravě dalších kulturních událostí v obci: V poslední době se totiž ukazuje trochu nezájem občanů o některé kulturní akce a měřítkem je poměrně nízká účast i na dosti vydařených akcích? Zabýval se váš výbor také tímto problémem, a co je podle vás příčinou? Ano, registruji to a myslím si, že v jistých směrech je kulturních akcí v naší obci příliš. Mám na mysli třeba taneční zábavy. V posledních letech se konaly 4 za rok, což podle mého soudu se projevuje na návštěvnosti, která je jedním z měřítek úspěšnosti akce jakožto takové. Je pravděpodobné, že důvodů může být více a mohou být i těžko rozpoznatelné.» Jak se zastupitelstvu daří získávat pro spolupráci ve výborech nebo zapojovat do přípravy různých akcí ostatní spoluobčany? Před dvěma lety jste připustil, že by bylo dobré při pracovní vytíženosti zastupitelů do těchto činností zapojovat i dobrovolníky např. z řad iniciativních důchodců. Tehdy jste žádal také občany, aby se do příprav akcí zapojili, žádal jste je o toleranci a pokud kritizují, tak konstruktivně. Mělo to nějakou odezvu?» pokračování» Červen

4 Bohužel odezva byla minimální, dá se říci nulová. Může to být způsobeno nedostatečnou agitací a nebo nezájmem agitovaných. Naopak potřebné síly na spolupořádání, přípravu a úklid kulturní akce se vždy podařilo sehnat v dostatečném počtu, i když se často jedná o stejné tváře.» Pane inženýre, před dvěma lety jste odpovídal také na otázku ohledně vylepování plakátů, zamezování jejich vylepování na různých místech. V souvislosti s tím bylo zmíněno dořešení kontroly plakátovací plochy u lávky. Dodnes se však situace nezměnila. Staré plakáty tam vlají nebo je vítr odnáší po okolí. Není to moc dobrá vizitka vlastně hned u vstupní brány do vesnice. Myslíte, že by se opravdu nenašel někdo, kdo by tuto plochu občas zkontroloval? Budu se snažit tento problém řešit. Již dříve jsem žádal o pravidelnou údržbu panem Kalhousem. Proto děkuji za upozornění, pokusím se tento stav zlepšit. 4» Před dvěma lety padla také otázka týkající se Karlštejnských šachů, podařilo se vyřešit problém s informacemi pro získávání razítek? Máte přehled o tom, kolik lidí k dnešnímu dni o razítko projevilo zájem, a jak s odstupem té doby hodnotíte tento projekt? Tento přehled nemám. Ano, do této akce jsme se zapojili, nicméně mi nepřišlo důležité si vést evidenci o tom, kolik razítek bylo uděleno v které restauraci. Projekt samotný beru jako dobrý a zajímavý, pokud přispěje i třeba minimální měrou k popularizaci naší obce a okolí, myslím, že splní svůj účel.» I další otázka bude směřovat k tomu, o čem jsme již tenkrát hovořili a to je např. i obecní Zpravodaj, který jistě ke kultuře obce patří. Tenkrát jste vyjádřil názor, že byste byl rád, kdyby se do jeho přípravy zapojilo více lidí. Jak se daří získávat další dopisovatele? A také redakční rada se bohužel od té doby co do počtu lidí ještě zmenšila. Počítáte s jejím doplněním? Problém redakční rady se na zastupitelstvu neřešil. Nejsem si ani vědom, že by přišel požadavek z této rady o doplnění či rozšíření. Pokud by tomu tak bylo, samozřejmě by se o to zastupitelstvo snažilo, i když si netroufám předjímat s jakým úspěchem.» Spousta akcí pořádaných v naší obci se stala již tradicí a tudíž akcemi, které k ní patří. Všem organizátorům, aktivním aktérům a především starostovi obce patří za jejich pořádání velký dík. Všichni si uvědomují, že takové akce něco stojí. Daří se vám získávat na ně nějaké finanční prostředky a z jakých zdrojů? V úmyslu bylo, že oslovíte také místní podnikatele. Finance jsou, byly a budou alfou a omegou kulturních akcí této úrovně. Je předpoklad, že se dá akce pořádat s finančním výsledkem okolo nuly, když na jednu stranu postavíme rozumné vstupné a výtěžek z občerstvení a na druhou stranu náklady spojené s pořádáním akce. Samozřejmě, že» pokračování» Zpravodaj Hlásná Třebaň

5 některé akce jsou pořádány venku s ohledem na přívětivost počasí. Jak všichni víme, v posledních letech nám počasí příliš nepřálo. Před dvěma lety jsme oslovili místní podnikatele i občany s žádostí o příspěvek na konání kulturních akcí. Získané prostředky byly rozděleny po dohodě mezi místní organizace, které kulturní akce pořádají často jde o stejné lidi. Od té doby jsme k možnému získání prostředků touto cestou nepřistoupili. Váš podnět uvážíme. Dovolte mi na závěr poděkovat všem, kteří se na uskutečňování kulturních akcí v naší obci podílejí. Chtěl bych poprosit všechny, kteří tak činí, aby vydrželi a byli nápomocni i nadále. A budeme do budoucna vděčni za každou pomocnou ruku, za každou novou myšlenku i za každou korunu věnovanou na kulturu v Hlásné Třebani. hhrozhovor připravil s přispěním čtenářů Jiří Matějka V červenci budeme hovořit s ing. Miroslavem Stříbrným o práci finanční komise a hospodaření naší obce. Uvítáme otázky čtenářů k této oblasti do 15. června. MÁJOVÉ VESELÍ NA ROVINÁCH V letošním roce se Májové slavnosti z hlásnotřebaňské návsi přesunuly na Rovina. I když v ranních hodinách intenzivně pršelo, okolo oběda již vše sušilo sluníčko, které svítilo až do večerních hodin. O program letošních Májí se postarali výhradně hlásnotřebaňští dobrovolníci a spolky. Slavnosti zahájila kapela Pozdni sběr výběrem několika písní Karla Hašlera a dalších lidových melodií. Poté přivítal starosta přítomné publikum a zástupci z řad májovníků jej žádali o právo k pořádání veselí.» pokračování» Červen

6 Následoval program, který si připravili naši nejmenší. Tety s předškoláčky z MŠ Hlásek zazpívali i zatančili a své předvedly i maminky s dětmi z TJ Sokol. Po dětech nastoupily ostřílené tanečnice Holky v rozpuku s lidovým tancem na píseň kapely Třehusk Na tý stráni nad Třebání. Taneční program zakončili májovníci z řad SDH Hlásná Třebaň a místních dobrovolníků, kteří zatančili Českou besedu. Po tanečním programu byla vydražena máj stojící na návsi v Hlásné Třebani, kterou každoročně staví TJ Sokol. Program zakončila opět kapela Pozdni sběr. Sluníčko v odpoledních hodinách vylákalo hodně obyvatel z Hlásné Třebaně, kteří přišli na Rovinskou náves procházkou, aby podpořili všechny ty, kteří se na máje připravovali a přišli ukázat své umění. Jen škoda, že na návsi nebylo více obyvatel z Rovin. Za sebe i za obec Hlásnou Třebaň bych tímto chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě programu a také manželům Martinovým z Hospůdky Na Návsi, kteří se postarali o občerstvení účinkujících i diváků. hhjana Gartová 6 Zpravodaj Hlásná Třebaň

7 I DOTACE NA VÝMĚNU STARÉHO KOTLE ZA NOVÝ A ČISTŠÍ Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Středočeským krajem vyhlásí v průběhu června 2013 program na výměru starých kotlů, tzv. kotlíkové dotace. Cílem společného dotačního programu je snížit znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzv. lokálních topenišť, kde lidé často spalují nekvalitní paliva a odpady. V současné době je na území Středočeského kraje podle údajů Českého statistického úřadu, jenž vychází z výsledků sčítání lidí, domů a bytů z roku 2011, provozováno cca kotlů na tuhá paliva (uhlí, koks, uhelné brikety nebo dřevo). Množstvím emisí všech hlavních škodlivin z mobilních zdrojů ve středních Čechách vykazují nejvyšší úroveň v Česku. Pro mnoho obyvatel Středočeského kraje není akceptovatelný přechod na ekologičtější druh paliva (např. plyn, elektřinu) z důvodu neustále rostoucích životních nákladů. Tento dotační program se zaměřuje právě na tuto část obyvatelstva a měl by být impulsem k výměně ručně plněných kotlů za nízkoemisní plně automatické kotle. Dotační program bude financován z rozpočtu Středočeského kraje a Ministerstva životního prostředí (Státní fond životního prostředí). Maximální výše dotace na jeden kotel bude ve výši 40 tis. Kč. Tato částka je rozdílem mezi pořizovací cenou za moderní nízkoemisní automatický kotel a cenou za běžný, techologicky zastaralý odhořívací nebo prohořívací kotel. Nový kotel na uhlí, biomasu nebo jejich kombinaci s plně automatickým plněním musí splňovat minimálně podmínky emisní třídy 3 evropské normy pro kotle pro ústřední vytápění (ČSN EN 303-5), a max. výkonem 50 kwt, jehož kupní cena bude minimálně ve výši 80 tis. Kč. Kotel nesmí umožňovat ruční přikládání. Podobný dotační program již více jak rok funguje v Moravskoslezském kraji. Podrobné informace o programu budou zveřejněny na webových stránkách Středočeského kraje (www.kr-stredocesky.cz) a Ministerstva životního prostředí (www. mzp.cz). Středočeský kraj v současné době provádí rámcový průzkum zájmu o využití této dotace mezi občany. Pokud byste o ni měli zájem, prosím napište nejpozději do 4. června krátký s uvedením svého jména a názvu obce pověřené pracovnici krajského úřadu paní Hamzové Účast v anketě není podmínkou budoucí žádosti, ale je vítanou pomocí při správném nastavení programu. Obec Hlásná Třebaň ohlášenou iniciativu MŽP a Středočeského kraje velmi vítá a doporučuje občanům naší obce této příležitosti využít ke snížení znečištění ovzduší a k modernizaci svého topného systému. h h(jg) Červen

8 I SOS EXTRÉME 2013 Druhý květnový víkend ( ) se v Dobřichovicích konalo cvičení s názvem SOS Extréme 2013, jež pořádala Asociace Dobrovolných záchranářů, která již několik let provádí školení první pomoci pro naši jednotku. Letos poprvé jsme se cvičení zúčastnili i my. Program byl sestaven pro čtyřčlenná družstva a začínal již v pátek po jednadvacáté hodině. V této noční etapě byly pro soutěžící připraveny tři náročné úkoly. Naše družstvo přišlo na řadu kolem jedenácté hodiny večerní, kdy nás čekal hned ten nejnáročnější zásah, a to řešení dopravní nehody autobusu a osobního vozidla. Celkem bylo na místě 13 raněných. 8 Úkol plnila dvě družstva najednou a musela si poradit s tříděním raněných metodou START (S snadné, T třídění, A a, R rychlá, T terapie) a za pomoci dalších složek transportovat nemocné do bezpečí. Zásah byl jak organizačně, tak psychicky velice náročný (nutno podotknout, že figuranti byli bezvadně nalíčeni a svou hereckou roli zvládali skvěle). Po návratu do místní školy, kde měla družstva zázemí, následoval cca 30 minutový spánek před tím, než bylo družstvo vysláno na plnění dalšího úkolu. Tématem byla tentokrát noční potyčka v dobřichovickém parku. Po příchodu na místo události ležel na lavičce pobodaný muž, po jehož následném výslechu jsme dohledali i druhého účastníka roztržky, který ležel o několik metrů dále.» pokračování» Zpravodaj Hlásná Třebaň

9 Poslední úkol jsme se vydali plnit kolem půl druhé ráno. Tentokrát se jednalo o pátrání po pohřešované osobě v náročném terénu nedaleko dobřichovických tůní. Po nesnadném pátrání byly nakonec nalezeny osoby dvě, z nichž jedna byla poraněna projíždějícím vlakem. Po splnění úkolu následoval zasloužený dvouhodinový spánek. Nástup družstev do druhého soutěžního dne byl již v Ta družstva, která startovala až v pozdějších hodinách (mezi nimi i to naše), byla přesunuta do cíle v Mníšku pod Brdy, kde si pro ně místní hasiči připravili klání v netradičních hasičských disciplínách, tak aby nebyl čas na zbytečný odpočinek. Po absolvování hasičské soutěže, ve které jsme se umístili na 1. Místě, jsme byli svezeni opět na místo startu do Dobřichovic, kde nás čekalo seznámení se s druhým soutěžním dnem. Na trase mezi Dobřichovicemi a Mníškem pod Brdy, kterou musela družstva absolvovat pěšky, byly připraveny náročné úkoly. Hned první disciplína sobotního dne byla náročná na psychiku družstev. Zmatkující učitelka, která nešla moc dobře uklidnit a děti ve školní jídelně otrávené jídlem. Dalšími úkoly bylo například zjištění diagnózy a ošetření potápěčů (jednalo se o potíže při rychlém vynoření a několikanásobném ponoru), záchrana sebevraha, který vylezl na dobřichovickou lávku (jeden z členů musel vylézt na mostní konstrukci za ním), určení diagnózy a ošetření u anglicky mluvící ženy na dobřichovickém nádraží, která si stěžuje na problémy s bolestí žaludku (úkolem bylo překonat jazykovou bariéru a zjistit, že se jedná o mimoděložní těhotenství), ošetření účastníků dopravní nehody, kdy jeden z řidičů prodělal cévní mozkovou příhodu aj. Perličkou sobotního klání byl zásah v drogovém doupěti, kde bylo 8 pacientů, z toho jeden mrtvý a několik intoxikovaných. Poslední úkol celé soutěže se odehrál uprostřed města Mníšek pod Brdy. Zraněného bezdomovce, který se ocitl v popelářském voze na svoz papíru při lisování odpadu, musela družstva obtížně vyprostit z vozu, ošetřit a následně předat letecké záchranné službě. Tento zásah již probíhal kolem sobotní půlnoci. Nedělní dopoledne proběhlo slavnostní vyhodnocení a vyhlášení pořadí. Naše družstvo, jakožto laické družstvo z hlediska první pomoci a předlékařské péče, se nakonec umístilo v konkurenci soutěžících z řad např. Armády ČR, Strážní služby Národního parku Šumava, zdravotnických škol a zkušených záchranářů na krásném devátém místě z celkového počtu 15 soutěžících týmů. h h Tomáš Snopek velitel jednotky TECHNICKÁ POMOC Dne vyjela jednotka k odstranění olejové skvrny na parkoviště v ulici Trubská. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o skvrnu velikosti cca 1x2m z neznámého vozidla. Na odstranění uniklého oleje bylo použito 10 kg sorbentu. hhtomáš Snopek velitel jednotky Červen

10 PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA Sametová revoluce Když jsem odcházel jako chlapec na vojnu, věřil jsem, že se vrátím jako muž. Věřil jsem, že teprve pak začne ten správný a úžasný život dospěláka. Můj návrat domů provázený velkými plány do budoucna, byl nějakých šest týdnů před sametovou revolucí. Nastoupil jsem do zaměstnání na předem určené místo v pěkné a moderní restauraci, která měla šest obrovských oken vedoucí přímo do velkého bazénu městských lázní. Tento podnik byl jedním z nejnavštěvovanějších ve městě, a tak se mi zde i práce číšníka velmi líbila. Po dvou vojenských letech s měsíčním žoldem 70 Kčs se mi plat Kčs zdál královský a nějaké to spropitné navíc mi dovolovalo doslova hýřit na diskotékách (na jedné jsem se seznámil s pěknou a milou slečnou, a protože jsme se vrhali do všeho střemhlav, vrhli jsme se po tříměsíční známosti i do manželství!). Za krátký čas se objevily první záběry zákroku proti studentům na Národní třídě a přijížděli různí umělci z Prahy, aby šířili zprávy o demonstracích a stávkách. V této revoluční euforii jsem spolu s mým sousedem (mladým policistou, resp. příslušníkem VB) i já vyrazil s transparentem KONEC LŽÍ A NÁSILÍ a ŽÁDÁME SVOBODU A ČIS- TÝ VZDUCH (pocházím z průmyslového severu zamořeném zplodinami z tepelných elektráren) demonstrovat na náměstí. Kupodivu se k nám nikdo nechtěl přidat a naopak na nás někteří kolemjdoucí pokřikovali sprosté nadávky. Nebylo se ostatně čemu divit, zdejší okres byl co do počtu komunistů jedním z nejsilnějších v zemi. 10 Zpravodaj Hlásná Třebaň

11 Jindy nevídané dražby státních podniků, výroben či provozoven, kdy jsem si ani ve snu nedovedl představit, jak mnohamilionové částky dražitelé splatí a budou přitom ještě prosperovat. Prostě všechno bylo nové a odvážní začali podnikat. Začal jsem podnikat tedy také. Jeden příslušník VB, který nás oba znal, dokonce vytáhl i pistoli a vyžadoval pod pohrůžkou zatknutí, abychom to prostěradlo s nesmysly okamžitě zničili! Vydrželi jsme a statečně dorazili na první demonstraci ve městě. Je pravda, že na 60 titisícové město se nás tu sešlo jen nějakých padesát, ale byl jsem hrdý na to, že i já se účastním velkých změn. Ani na okamžik jsem nezapochyboval, že by stávající režim vydržel. Změna prostě musela přijít. A také přišla. S kamarádem jsme na parkovišti před bankou začali na vystavený živnostenský list prodávat praženou kukuřici a k tomu nabízeli směnárenské služby. Ke všemu nám stačil starý Trabant, kempingový stolek se dvěma židlemi, pražící koš a jedna plynová lahev. Nesmím zapomenout ani na krásně vyvedené razítko PRODEJ VALUT A KUKUŘICE! Asi dvakrát nás zatkla policie pro nedovolenou činnost (na udání zoufalé ředitelky z banky odnaproti, kde se díky našim službám směňování valut zastavilo), ale pokaždé nás bez postihu propustila, živnost byla oficiální a doklady platné. Protestů přibývalo a brzy bylo jasné, že do nového roku vykročíme i do nového života. Jsem rád, že jsem tuto dobu mohl prožít v přímém kontaktu a mohu vzpomínat na ty převratné proměny. Změny přicházely každý den, ke svobodě slova a volnému cestování do zahraničí se přidalo jednou skokové zdražování potravin nebo pohonných hmot, podruhé zase nevídané navýšení platu (to tedy konkrétně vyskočilo asi jen jednou, dnes mi připadá již mnoho let stagnující). Červen

12 Výhoda kurzů nákupu a prodeje valut trvala s lukrativním výdělkem jen asi tři měsíce, pak přišly novely zákonů a tak jsme naši provozovnu uzavřeli. Nostalgicky jsem ještě nějaký čas s každou jízdou v pachem z pražené kukuřice nasáklým kombíku vzpomínal na svůj první podnikatelský záměr... Blízkost hranic s původně Německou demokratickou republikou (doma jsme jí říkávali Dojče-dramatiše-republik ) a nadšení tamních obyvatel z nově nabyté svobody k nám do vyhlášeného lokálu přiváděly stovky nových utrácení chtivých hostů. Tržby stoupaly a všichni jsme toužili stát se úspěšnými. V podnikání jsem chtěl být nápomocný i příbuzným, prodával jsem tedy německým zákazníkům v restauraci sestrou uháčkované dečky, tchánem vypěstované sazenice kávovníku, švagrem opečovávaná rajčata nebo manželčiny výborné vanilkové věnečky. To vše do první pokuty, začala totiž fungovat i řádná živnostenská kontrola! Jezdilo k nám také daleko více jednodenních zájezdů, které si při cestě do našeho hlavního města objednali u nás brzkou snídani a nebo při zpáteční cestě pozdní večeři. Jeden šikovný Němec si založil malou cestovní kancelář s jedním autobusem a výhradně pořádal levné zájezdy pro důchodce. Díky naplněným příhraničním starobincům měl zaručenou klientelu na dlouhou dobu 12 Zpravodaj Hlásná Třebaň

13 a oboustranná spokojenost byla i zásluhou našich dobrých služeb. Někteří stařečkové byli málo pohybliví nebo dokonce na invalidních vozíčkách, vozili jsme je proto do restaurace ve druhém patře nákladním výtahem a provedli je pak ke stolům přes sklady a kuchyň. Vše fungovalo velmi dobře až do jednoho letního večera. Při návratu výletníků z prohlídky stověžaté Prahy se majitel a průvodce v jedné osobě dopotácel bledý jako stěna k našemu baru a požádal o velkého panáka becherovky. Vypil jej naráz a skoro s pláčem se na nás obrátil s prosbou o pomoc. Během zpáteční cesty zjistil, že jeden z účastníků zájezdu zemřel. Při vystupování všech cestujících při zastávce na večeři nešťastníkovi nasadil klobouk, přikryl jej pláštěm a ostatním řekl, že spí a na jídlo nepůjde. Nebylo to nic sobeckého, ale při představě, že by osazenstvo s věkovým průměrem osmdesáti let mělo vydržet několikahodinové řešení této složité situace hrozilo, že by mohlo dojít k dalšímu úmrtí některého ze slabších důchodců. Průtahy s vyšetřováním a převoz nebožtíka do ciziny je v případě nepojištění v ceně i stovek tisíc korun a mohlo by tak malého podnikatele položit. Průvodce jsme tedy uklidnili další sklenkou becherovky, všem ostatním podali vydatnou večeři a rozjeli akci na pomoc dobrému klientovi. Zapracovaly dobré kamarádské vztahy, kamarád policista zajistil asistovaný policejní doprovod až na hranice a další kamarád z pasové kontroly volný průjezd autobusu přes hranici. Teprve po dojezdu do cílové destinace byl všem výletníkům oznámen pravý důvod rychlého návratu domů a k nebožtíkovi přivolána už jen poslední pomoc. Všem se ulevilo, majitel cestovky naši pomoc při své příští návštěvě odměnil kartonem pravého šampaňského a slíbil, že se svými zájezdy začne vozit i mladší klientelu. Proměny v našich životech nabraly v nové době velkých rozměrů, někdy lepších, jindy horších, ale vždycky nových. Zůstal jsem v tomto podniku pracovat celkem spokojené čtyři roky, ale zatoužil jsem poznat něco nepoznaného a vypravil se tak na zkušenou do světa. Ale o tom zase až příště. hhw. G. Červen

14 INZERÁTY CESTOVKA V HLÁSNÉ TŘEBANI Hledáte zajímavou dovolenou a nechce se Vám jezdit vybírat do Prahy? Obraťte se na cestovku přímo v Hlásné Třebani. Podívejte se na najdete zde širokou nabídku dovolené od všech renomovaných cestovních kanceláří. Pobyty u moře, poznávací zájezdy, letecké víkendy ve světových metropolích nebo jen zajištění ubytování či letenky. Mám dlouholeté zkušenosti se zajištěním pobytů pro skupiny (cvičení, dětské pobyty, tematické pobyty). Ráda zdarma poradím s výběrem vhodné dovolené, zvláště pak, cestujete-li s malými dětmi. Osobní návštěvu je nutné domluvit předem telefonicky na č Najdete mne v Žitné ul. 123 (4. dům za hospodou U Máni) vždy po domluvě. PRODÁM plastové zahradní jezírko - cena 200 Kč, horské kolo - cena 2000 Kč a kuchyň - levně, velice solidní truhlářská práce. Kontakt: Chcete ušetřit za topení? Vytápějte dům tepelným čerpadlem ZDARMA NABÍZÍME: technickou konzultaci u vás doma kompletní cenovou nabídku vyřízení dotací ukázky realizace, reference výpočet návratnosti PROJEKT MONTÁŽ SERVIS Roman Ludvík Tel.: Marek Ludvík Tel.: w w w. r o i v a t h e r m. c z 14 roiva_letak.indd , 18:30:15 Zpravodaj Hlásná Třebaň

15 MVDr.Zuzana Moravcová nabízí veterinární péči pro Vaše psy, kočky a jiné drobné savce v domácím prostředí. vakcinace, odčervení stříhání drápků, ošetření análních žlázek a uší čipování, vystavení europasu vyšetření po poranění osoby jednoduché chirurgické zákroky kastrace koček a kocourů diagnostika a léčba nekomplikovaných onemocnění s možností zajištění dalších specializovaných vyšetření a zákroků konzultace, poradenství individuální lekce praktické výchovy Vašeho psa tel Červen

16 Blahopřejeme Počítej svou zahradu na květiny, nikdy na padající listy. Počítej své dny podle zlatých hodin a zapomeň na mraky. Počítej své noci na hvězdy a ne na stíny. Počítej věk podle přátel, a ne let. Počítej svůj život na úsměvy, a ne na slzy a ať Tě jen radost provází celým životem. Miloš BOBULA...60 let Zbyněk ŠÍMA...60 let Antonín KOLÁŘ...75 let Verona MATOLOVÁ...86 let Irena VONDROVICOVÁ...90 let V červnu slaví narozeniny: Marcela JANATOVÁ...65 let Marta ČÁSTKOVÁ...70 let Emílie KRATOCHVÍLOVÁ...94 let Miloslav NOVÁK...84 let Pavel MALÁT...65 let Růžena SNOPKOVÁ let. Jindřich JINDRA...75 let Mnoho štěstí, neboť je krásné, mnoho zdraví, neboť je vzácné, mnoho lásky, neboť je jí málo a mnoho všeho, co by za to stálo. K významným jubileím Vám přeje redakční rada Zpravodaje. HLÁSNÁ TŘEBAŇ, Zpravodaj třebaňských občanů a chatařů, měsíčník. Vydává: Obec Hlásná Třebaň, IČ Adresa vydavatele: Obecní úřad Hlásná Třebaň, Karlštejnská č. 150, Hlásná Třebaň Ročník: 26, číslo 6 Měsíčník vychází v Hlásné Třebani 1. sobotu v měsíci Povoleno pod registračním číslem MK ČR Redakční rada ve složení: doc. Dr. Jiří Matějka, CSc. (redaktor), Anna Blažejová (jazyková úprava), Ilona Gartová (příprava tisku a distribuce), Jana Gartová, Jarmila Matěnová, Hana Kornalská, Tomáš Rieger (sazba). Uzávěrka: 20. v předchozím měsíci. Příspěvky, náměty a připomínky možno vyřídit na telefonním čísle: , faxu: , u: Prodej: Hlásná Třebaň prodejna Jednoty, restaurace Česká hospoda, Rovina p. Záborec, čp. 49, Hospůdka Na Návsi. Předplatné vyřizuje pí. Gartová OÚ. Celý výtisk Zpravodaje je k nahlédnutí na internetových stránkách obce: (Zpravodaje 2013). Cena jednoho výtisku je 5 Kč.

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Hlásná Třebaň I MATEŘSKÁ ŠKOLA. zpravodaj třebaňských občanů a chatařů. Září 2014

Hlásná Třebaň I MATEŘSKÁ ŠKOLA. zpravodaj třebaňských občanů a chatařů. Září 2014 Hlásná Třebaň zpravodaj třebaňských občanů a chatařů I MATEŘSKÁ ŠKOLA 28. 8. 2014 proběhla kolaudace nové mateřské školy. Budova byla předána obci bez závad. Nyní probíhají zápisy do katastru, do obchodního

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

Regionální kolo Soutěže mladých zdravotníků

Regionální kolo Soutěže mladých zdravotníků 2015 Regionální kolo Soutěže mladých zdravotníků Oblastní spolek ČČK OLOMOUC 6.6.2015 OBSAH Úvod...2 Soutěž mladých zdravotníků...2 Stanoviště soutěže...3 Soutěžní stanoviště...3 Volná stanoviště...3 Podmínky

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 03. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Marek Bruštík Hrotovice, 24.10.2014 Obsah Princip kotlíkové dotace Proč se zaměřujeme na výměnu starých kotlů? Proč motivovat

Více

Hlásná Třebaň I ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZASTUPITELSTVA OBCE. zpravodaj třebaňských občanů a chatařů. Listopad 2014

Hlásná Třebaň I ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZASTUPITELSTVA OBCE. zpravodaj třebaňských občanů a chatařů. Listopad 2014 Hlásná Třebaň zpravodaj třebaňských občanů a chatařů I ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZASTUPITELSTVA OBCE Schůze zastupitelstva obce byla řádně svolána podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., dne 2. 10. 2014 od 19.00

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

VZS ČČK MS NOVÉ MLÝNY a Hasiči Hustopeče ve spolupráci s Yacht Club Dyje pořádají. 15. 8. 2015 5. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů

VZS ČČK MS NOVÉ MLÝNY a Hasiči Hustopeče ve spolupráci s Yacht Club Dyje pořádají. 15. 8. 2015 5. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů VZS ČČK MS NOVÉ MLÝNY a Hasiči Hustopeče ve spolupráci s Yacht Club Dyje pořádají 15. 8. 2015 5. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů Pálavský záchranář TRA 2015 Celodenní soutěžení ve vodě i

Více

Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby. MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o.

Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby. MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o. Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o. Zdravotnické zabezpečení brněnských dostihů ZZS JMK poskytuje zdravotnickou asistenci pořadateli brněnských

Více

Program nepodporuje výměnu kotle spalujícího biomasu za kotel spalující uhlí, ani výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva.

Program nepodporuje výměnu kotle spalujícího biomasu za kotel spalující uhlí, ani výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva. Kotlíková dotace 2015: podmínky a podrobnosti Datum: 16.7.2015 Autor: Mgr. Jiří Zilvar, Ing. Vladimír Stupavský, redakce Zdroj: MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí spustilo očekávané celorepublikové

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk 1. Cíl programu: Zlepšení stavu ovzduší ve Vimperku změnou způsobu vytápění u malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Kotlíková dotace přehledně

Kotlíková dotace přehledně Kotlíková dotace přehledně Datum: 9.9.2013 Autor: Ing. Vladimír Stupavský, redakce Recenzent: Ing. Leopold Benda, obchodní ředitel BENEKOVterm s.r.o., Ing. Zdeněk Lyčka, LING Krnov s.r.o. Společný program

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

Komunitní listy duben - ČERVEN 2012. Hrušov

Komunitní listy duben - ČERVEN 2012. Hrušov Komunitní listy duben - ČERVEN 2012 Hrušov Milí čtenáři, Držíte v rukou 10. vydání komunitních listů lokality Hrušov, které pro Vás připravili pracovníci o.s. Vzájemné soužití, a to pracovníci Terénních

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Z Á P I S z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 20.3.2014. Jednání

Více

v zasedací místnosti OÚ čp.46.

v zasedací místnosti OÚ čp.46. Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 7.10. 2010 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.5/10 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, ing. Dragoun Jiří, Poslušný

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis z 1. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 28. 1. 2004 od 17.30 hod. v kulturním středisku

Zápis z 1. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 28. 1. 2004 od 17.30 hod. v kulturním středisku Zápis z 1. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 28. 1. 2004 od 17.30 hod. v kulturním středisku Přítomni: J. Leflerová, V, Nový, J. Koutecký, M. Kindlová, J. Kasalický, V. Kellerová, Omluveni: L.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Josef Hájek, Marcel Fiala, Pavel Krejčí, Josef Mareš,

Více

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí Adresa: Strážnická 1016/4, Plzeň IČ: 88511324 Telefon vedení: +410 605 413 180 Telefon kancelář: +420 602 441 302 Email: info@ludmilaleskova.cz kancelar@ludmilaleskova.cz Podle zákoníku práce má zaměstnavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Hlásná Třebaň. zpravodaj třebaňských občanů a chatařů

Hlásná Třebaň. zpravodaj třebaňských občanů a chatařů Hlásná Třebaň zpravodaj třebaňských občanů a chatařů I VODOVOD Hlavní řady vodovodů jsou téměř hotové. Pokračujeme ve výstavbě přípojek. Na obecním úřadě jsou připraveny smlouvy na výstavbu přípojek, prosím

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

"50+ v Evropě" SHARE

50+ v Evropě SHARE Číslo domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 č. Resp. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: "50+ v Evropě" SHARE Písemný dotazník pro respondenty, kterým je méně než 65 let B Hlavní studie 2006 / 2007

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Oblastní ZS Praha venkov MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové 30.11. 2005 Součinnostní cvičení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ

Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ Co Vám nabízíme? Celodenní zážitkový kurz první pomoci pro děti na táborech a školách v přírodě a jejich vedoucí program

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Návratová Dagmar, Kučavík Martin Chlebík Jiří a Do návrhové komise

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více