Hlásná Třebaň I STAVBA VODOVODU. zpravodaj třebaňských občanů a chatařů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlásná Třebaň I STAVBA VODOVODU. zpravodaj třebaňských občanů a chatařů"

Transkript

1 Hlásná Třebaň zpravodaj třebaňských občanů a chatařů I STAVBA VODOVODU Byla ukončena I. etapa výstavby v ulicích Rovinská a U Kapličky. Od pokračujeme II. etapou v ulici Karlštejnské, kde je provoz řízen světly. Od bude následovat III. etapa v ulici Mořinské. Objížďka pro veškerou dopravu bude přes Rovina. V Mořinské ulici bude úplná uzávěra a bude umožněn přístup pouze vlastníkům nemovitostí v této ulici a ulicích navazujících (ulice Trubská, Kytlinská, V Rokli a Pod Vinicí). V době uzavírky bude upraveno dopravní značení v ulici Ovesné a tato ulice bude obousměrně průjezdná. Na obecním úřadě jsou připraveny smlouvy na výstavby vodovodních přípojek. Potřebujeme, aby zájemci o přípojky z ulic Zahradní, Ulička, Karlštejnská, Mořinská, Hasičská, Ječná, Žitná, Ovesná, Pod Vinicí, Kytlinská a Trubská (k čp. 83), co nejdříve podepsali smlouvu a uhradili příspěvek. Totéž se týká všech zájemců o přípojky na Rovinách. Obsah STAVBA VODOVODU 1 KANALIZACE A ČOV 2 MATEŘSKÁ ŠKOLKA 2 PODĚKOVÁNÍ 2 ELEKTRONICKÁ AUKCE 2 VYPNUTÍ EL. PROUDU 2 OBECNÍ ZASTUPITELÉ V OHNISKU ZVĚDAVÝCH OTÁZEK - PO DVOU LETECH (Ing. Pavel Kotík) 3 MÁJOVÉ VESELÍ NA ROVINÁCH 5 DOTACE NA VÝMĚNU STARÉHO KOTLE ZA NOVÝ A ČISTŠÍ 6 SOS EXTRÉME TECHNICKÁ POMOC 9 PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA SAMETOVÁ REVOLUCE 10 INZERÁTY 14 BLAHOPŘÁNÍ 16 V sobotu 8. června a 15. června 2013 od do hodin na Obecním úřadě Hlásná Třebaň a od do hodin v Hospůdce na návsi na Rovinách bude možné podepisovat smlouvy na vodovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem. Je možné platit příspěvek i v hotovosti. 1 Vodovodní přípojky v ostatních ulicích budou budovány postupně od srpna. O konkrétním termínu vybudování přípojky budou občané předem informováni buď ze strany realizační firmy RISL nebo obce Hlásná Třebaň. Červen 2013

2 I KANALIZACE A ČOV Obec Hlásná Třebaň získala ze Státního fondu životního prostředí dotaci na vybudování kanalizačních řadů a ČOV. ČOV bude umístěna v prostoru louky pod jezem a kanalizační řady budou vybudovány v ulicích Rovinská (od jezu do obce), U Kapličky, Karlštejnská (ke hřbitovu), Zahradní, Ulička, Trubská (k čp.83), Pod Vinicí (k čp. 363), Mořinská (ke křižovatce s ulicí Trubská), Hasičská, Ječná, Žitná a Ovesná. Stavba započne pravděpodobně počátkem roku 2014 a skončí v druhé polovině roku Přesnější termíny budeme znát po výběru zhotovitele. I MATEŘSKÁ ŠKOLKA Ukončili jsme výběrové řízení na zhotovitele a čekáme na kontrolu ze strany poskytovatele dotace, což je ROP střední Čechy. Po souhlasném stanovisku můžeme podepsat smlouvu se zhotovitelem a ihned začít. Obec Hlásná Třebaň je ke stavbě kompletně připravena. hhing. Vnislav Konvalinkah starosta obce I PODĚKOVÁNÍ Starosta děkuje členům svazu zahrádkářů v Hlásné Třebani za velice krásnou úpravu zahrady před obecním úřadem. I ELEKTRONICKÁ AUKCE V minulém čísle Zpravodaje jsme psali o elektronických aukcích pro domácnosti. Od do je možné uzavřít smlouvu o zastupování s firmou ecentre na Městském úřadě v Řevnicích každou středu od do hodin. Firma provede elektronickou aukci energií (elektřina a plyn). Zatím při všech elektronických aukcích došlo k výraznému snížení nákladů pro domácnosti. K uzavření smlouvy o zastupování s firmou ecentre potřebujete kopii ročního vyúčtování, kopii stávající smlouvy a informaci jakým způsobem platíte zálohy. Bližší podrobnosti se dozvíte od zástupců firmy ecentre ve výše uvedený termín na Městském úřadě v Řevnicích. h h(ko) I VYPNUTÍ EL. PROUDU V úterý 11. června 2013 v době od 8.30 do hodin bude vypnut el. proud v části ulice K Bunkru po čp V době od 7.30 do hodin ulice Kytlinská a část ulice V Rokli. h h(ga) 2 Zpravodaj Hlásná Třebaň

3 I OBECNÍ ZASTUPITELÉ V OHNISKU ZVĚDAVÝCH OTÁZEK (ing. Pavel Kotík)» Pane inženýre, patříte mezi zastupitele, kteří mají s prací v zastupitelstvu obce značné zkušenosti. Pracujete v něm již třetí volební období. Je nějaký rozdíl v oblasti spolupráce mezi jednotlivými členy zastupitelstva a mezi jednotlivými výbory oproti minulým zastupitelstvům? Ano, máte pravdu, v obci bydlíme 14 let a z toho deset jsem členem obecního zastupitelstva. Z mého pohledu bylo každé volební období jiné. A to nejen tím, že byla jiná sestava zastupitelů, ale i tím, že člověk byl vždy o 4 roky starší a snad i zkušenější. Neumím zhodnotit, které zastupitelstvo bylo z mého pohledu lepší, výkonnější a úspěšnější.» Když jste minule odpovídal na otázky našich čtenářů, řekl jste, že v oblasti sociální péče a hlavně kultury, kterou máte na starosti, je stále co zlepšovat. Můžete tedy říci, co se v oblasti kultury za ty dva roky změnilo? Je něco, co se vydařilo velmi, a něco, co se nevydařilo a možná stále nedaří? Je to taková obvyklá věta: ale vždy je co zlepšovat. Díky tomu, jak je často používána, tak se z ní stala fráze, i když je podle mého soudu věcně pravdivá. Oblast kultury je závislá na nadšencích, několika lidech, kteří dokáží strhnout několik ostatních, ti zase další. Na lidech, kteří se nebojí uskutečnit něco, co není dopředu jasné, zda to bude úspěšné. V poslední době si nevybavuji nějakou úplně novou akci, spíš se snažíme uskutečňovat pravidelné, stávající akce.» Máte nějakou odezvu od občanů, jaká akce se jim líbila nebo nelíbila? Berete na tyto názory ohled při přípravě dalších kulturních událostí v obci: V poslední době se totiž ukazuje trochu nezájem občanů o některé kulturní akce a měřítkem je poměrně nízká účast i na dosti vydařených akcích? Zabýval se váš výbor také tímto problémem, a co je podle vás příčinou? Ano, registruji to a myslím si, že v jistých směrech je kulturních akcí v naší obci příliš. Mám na mysli třeba taneční zábavy. V posledních letech se konaly 4 za rok, což podle mého soudu se projevuje na návštěvnosti, která je jedním z měřítek úspěšnosti akce jakožto takové. Je pravděpodobné, že důvodů může být více a mohou být i těžko rozpoznatelné.» Jak se zastupitelstvu daří získávat pro spolupráci ve výborech nebo zapojovat do přípravy různých akcí ostatní spoluobčany? Před dvěma lety jste připustil, že by bylo dobré při pracovní vytíženosti zastupitelů do těchto činností zapojovat i dobrovolníky např. z řad iniciativních důchodců. Tehdy jste žádal také občany, aby se do příprav akcí zapojili, žádal jste je o toleranci a pokud kritizují, tak konstruktivně. Mělo to nějakou odezvu?» pokračování» Červen

4 Bohužel odezva byla minimální, dá se říci nulová. Může to být způsobeno nedostatečnou agitací a nebo nezájmem agitovaných. Naopak potřebné síly na spolupořádání, přípravu a úklid kulturní akce se vždy podařilo sehnat v dostatečném počtu, i když se často jedná o stejné tváře.» Pane inženýre, před dvěma lety jste odpovídal také na otázku ohledně vylepování plakátů, zamezování jejich vylepování na různých místech. V souvislosti s tím bylo zmíněno dořešení kontroly plakátovací plochy u lávky. Dodnes se však situace nezměnila. Staré plakáty tam vlají nebo je vítr odnáší po okolí. Není to moc dobrá vizitka vlastně hned u vstupní brány do vesnice. Myslíte, že by se opravdu nenašel někdo, kdo by tuto plochu občas zkontroloval? Budu se snažit tento problém řešit. Již dříve jsem žádal o pravidelnou údržbu panem Kalhousem. Proto děkuji za upozornění, pokusím se tento stav zlepšit. 4» Před dvěma lety padla také otázka týkající se Karlštejnských šachů, podařilo se vyřešit problém s informacemi pro získávání razítek? Máte přehled o tom, kolik lidí k dnešnímu dni o razítko projevilo zájem, a jak s odstupem té doby hodnotíte tento projekt? Tento přehled nemám. Ano, do této akce jsme se zapojili, nicméně mi nepřišlo důležité si vést evidenci o tom, kolik razítek bylo uděleno v které restauraci. Projekt samotný beru jako dobrý a zajímavý, pokud přispěje i třeba minimální měrou k popularizaci naší obce a okolí, myslím, že splní svůj účel.» I další otázka bude směřovat k tomu, o čem jsme již tenkrát hovořili a to je např. i obecní Zpravodaj, který jistě ke kultuře obce patří. Tenkrát jste vyjádřil názor, že byste byl rád, kdyby se do jeho přípravy zapojilo více lidí. Jak se daří získávat další dopisovatele? A také redakční rada se bohužel od té doby co do počtu lidí ještě zmenšila. Počítáte s jejím doplněním? Problém redakční rady se na zastupitelstvu neřešil. Nejsem si ani vědom, že by přišel požadavek z této rady o doplnění či rozšíření. Pokud by tomu tak bylo, samozřejmě by se o to zastupitelstvo snažilo, i když si netroufám předjímat s jakým úspěchem.» Spousta akcí pořádaných v naší obci se stala již tradicí a tudíž akcemi, které k ní patří. Všem organizátorům, aktivním aktérům a především starostovi obce patří za jejich pořádání velký dík. Všichni si uvědomují, že takové akce něco stojí. Daří se vám získávat na ně nějaké finanční prostředky a z jakých zdrojů? V úmyslu bylo, že oslovíte také místní podnikatele. Finance jsou, byly a budou alfou a omegou kulturních akcí této úrovně. Je předpoklad, že se dá akce pořádat s finančním výsledkem okolo nuly, když na jednu stranu postavíme rozumné vstupné a výtěžek z občerstvení a na druhou stranu náklady spojené s pořádáním akce. Samozřejmě, že» pokračování» Zpravodaj Hlásná Třebaň

5 některé akce jsou pořádány venku s ohledem na přívětivost počasí. Jak všichni víme, v posledních letech nám počasí příliš nepřálo. Před dvěma lety jsme oslovili místní podnikatele i občany s žádostí o příspěvek na konání kulturních akcí. Získané prostředky byly rozděleny po dohodě mezi místní organizace, které kulturní akce pořádají často jde o stejné lidi. Od té doby jsme k možnému získání prostředků touto cestou nepřistoupili. Váš podnět uvážíme. Dovolte mi na závěr poděkovat všem, kteří se na uskutečňování kulturních akcí v naší obci podílejí. Chtěl bych poprosit všechny, kteří tak činí, aby vydrželi a byli nápomocni i nadále. A budeme do budoucna vděčni za každou pomocnou ruku, za každou novou myšlenku i za každou korunu věnovanou na kulturu v Hlásné Třebani. hhrozhovor připravil s přispěním čtenářů Jiří Matějka V červenci budeme hovořit s ing. Miroslavem Stříbrným o práci finanční komise a hospodaření naší obce. Uvítáme otázky čtenářů k této oblasti do 15. června. MÁJOVÉ VESELÍ NA ROVINÁCH V letošním roce se Májové slavnosti z hlásnotřebaňské návsi přesunuly na Rovina. I když v ranních hodinách intenzivně pršelo, okolo oběda již vše sušilo sluníčko, které svítilo až do večerních hodin. O program letošních Májí se postarali výhradně hlásnotřebaňští dobrovolníci a spolky. Slavnosti zahájila kapela Pozdni sběr výběrem několika písní Karla Hašlera a dalších lidových melodií. Poté přivítal starosta přítomné publikum a zástupci z řad májovníků jej žádali o právo k pořádání veselí.» pokračování» Červen

6 Následoval program, který si připravili naši nejmenší. Tety s předškoláčky z MŠ Hlásek zazpívali i zatančili a své předvedly i maminky s dětmi z TJ Sokol. Po dětech nastoupily ostřílené tanečnice Holky v rozpuku s lidovým tancem na píseň kapely Třehusk Na tý stráni nad Třebání. Taneční program zakončili májovníci z řad SDH Hlásná Třebaň a místních dobrovolníků, kteří zatančili Českou besedu. Po tanečním programu byla vydražena máj stojící na návsi v Hlásné Třebani, kterou každoročně staví TJ Sokol. Program zakončila opět kapela Pozdni sběr. Sluníčko v odpoledních hodinách vylákalo hodně obyvatel z Hlásné Třebaně, kteří přišli na Rovinskou náves procházkou, aby podpořili všechny ty, kteří se na máje připravovali a přišli ukázat své umění. Jen škoda, že na návsi nebylo více obyvatel z Rovin. Za sebe i za obec Hlásnou Třebaň bych tímto chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě programu a také manželům Martinovým z Hospůdky Na Návsi, kteří se postarali o občerstvení účinkujících i diváků. hhjana Gartová 6 Zpravodaj Hlásná Třebaň

7 I DOTACE NA VÝMĚNU STARÉHO KOTLE ZA NOVÝ A ČISTŠÍ Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Středočeským krajem vyhlásí v průběhu června 2013 program na výměru starých kotlů, tzv. kotlíkové dotace. Cílem společného dotačního programu je snížit znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzv. lokálních topenišť, kde lidé často spalují nekvalitní paliva a odpady. V současné době je na území Středočeského kraje podle údajů Českého statistického úřadu, jenž vychází z výsledků sčítání lidí, domů a bytů z roku 2011, provozováno cca kotlů na tuhá paliva (uhlí, koks, uhelné brikety nebo dřevo). Množstvím emisí všech hlavních škodlivin z mobilních zdrojů ve středních Čechách vykazují nejvyšší úroveň v Česku. Pro mnoho obyvatel Středočeského kraje není akceptovatelný přechod na ekologičtější druh paliva (např. plyn, elektřinu) z důvodu neustále rostoucích životních nákladů. Tento dotační program se zaměřuje právě na tuto část obyvatelstva a měl by být impulsem k výměně ručně plněných kotlů za nízkoemisní plně automatické kotle. Dotační program bude financován z rozpočtu Středočeského kraje a Ministerstva životního prostředí (Státní fond životního prostředí). Maximální výše dotace na jeden kotel bude ve výši 40 tis. Kč. Tato částka je rozdílem mezi pořizovací cenou za moderní nízkoemisní automatický kotel a cenou za běžný, techologicky zastaralý odhořívací nebo prohořívací kotel. Nový kotel na uhlí, biomasu nebo jejich kombinaci s plně automatickým plněním musí splňovat minimálně podmínky emisní třídy 3 evropské normy pro kotle pro ústřední vytápění (ČSN EN 303-5), a max. výkonem 50 kwt, jehož kupní cena bude minimálně ve výši 80 tis. Kč. Kotel nesmí umožňovat ruční přikládání. Podobný dotační program již více jak rok funguje v Moravskoslezském kraji. Podrobné informace o programu budou zveřejněny na webových stránkách Středočeského kraje (www.kr-stredocesky.cz) a Ministerstva životního prostředí (www. mzp.cz). Středočeský kraj v současné době provádí rámcový průzkum zájmu o využití této dotace mezi občany. Pokud byste o ni měli zájem, prosím napište nejpozději do 4. června krátký s uvedením svého jména a názvu obce pověřené pracovnici krajského úřadu paní Hamzové Účast v anketě není podmínkou budoucí žádosti, ale je vítanou pomocí při správném nastavení programu. Obec Hlásná Třebaň ohlášenou iniciativu MŽP a Středočeského kraje velmi vítá a doporučuje občanům naší obce této příležitosti využít ke snížení znečištění ovzduší a k modernizaci svého topného systému. h h(jg) Červen

8 I SOS EXTRÉME 2013 Druhý květnový víkend ( ) se v Dobřichovicích konalo cvičení s názvem SOS Extréme 2013, jež pořádala Asociace Dobrovolných záchranářů, která již několik let provádí školení první pomoci pro naši jednotku. Letos poprvé jsme se cvičení zúčastnili i my. Program byl sestaven pro čtyřčlenná družstva a začínal již v pátek po jednadvacáté hodině. V této noční etapě byly pro soutěžící připraveny tři náročné úkoly. Naše družstvo přišlo na řadu kolem jedenácté hodiny večerní, kdy nás čekal hned ten nejnáročnější zásah, a to řešení dopravní nehody autobusu a osobního vozidla. Celkem bylo na místě 13 raněných. 8 Úkol plnila dvě družstva najednou a musela si poradit s tříděním raněných metodou START (S snadné, T třídění, A a, R rychlá, T terapie) a za pomoci dalších složek transportovat nemocné do bezpečí. Zásah byl jak organizačně, tak psychicky velice náročný (nutno podotknout, že figuranti byli bezvadně nalíčeni a svou hereckou roli zvládali skvěle). Po návratu do místní školy, kde měla družstva zázemí, následoval cca 30 minutový spánek před tím, než bylo družstvo vysláno na plnění dalšího úkolu. Tématem byla tentokrát noční potyčka v dobřichovickém parku. Po příchodu na místo události ležel na lavičce pobodaný muž, po jehož následném výslechu jsme dohledali i druhého účastníka roztržky, který ležel o několik metrů dále.» pokračování» Zpravodaj Hlásná Třebaň

9 Poslední úkol jsme se vydali plnit kolem půl druhé ráno. Tentokrát se jednalo o pátrání po pohřešované osobě v náročném terénu nedaleko dobřichovických tůní. Po nesnadném pátrání byly nakonec nalezeny osoby dvě, z nichž jedna byla poraněna projíždějícím vlakem. Po splnění úkolu následoval zasloužený dvouhodinový spánek. Nástup družstev do druhého soutěžního dne byl již v Ta družstva, která startovala až v pozdějších hodinách (mezi nimi i to naše), byla přesunuta do cíle v Mníšku pod Brdy, kde si pro ně místní hasiči připravili klání v netradičních hasičských disciplínách, tak aby nebyl čas na zbytečný odpočinek. Po absolvování hasičské soutěže, ve které jsme se umístili na 1. Místě, jsme byli svezeni opět na místo startu do Dobřichovic, kde nás čekalo seznámení se s druhým soutěžním dnem. Na trase mezi Dobřichovicemi a Mníškem pod Brdy, kterou musela družstva absolvovat pěšky, byly připraveny náročné úkoly. Hned první disciplína sobotního dne byla náročná na psychiku družstev. Zmatkující učitelka, která nešla moc dobře uklidnit a děti ve školní jídelně otrávené jídlem. Dalšími úkoly bylo například zjištění diagnózy a ošetření potápěčů (jednalo se o potíže při rychlém vynoření a několikanásobném ponoru), záchrana sebevraha, který vylezl na dobřichovickou lávku (jeden z členů musel vylézt na mostní konstrukci za ním), určení diagnózy a ošetření u anglicky mluvící ženy na dobřichovickém nádraží, která si stěžuje na problémy s bolestí žaludku (úkolem bylo překonat jazykovou bariéru a zjistit, že se jedná o mimoděložní těhotenství), ošetření účastníků dopravní nehody, kdy jeden z řidičů prodělal cévní mozkovou příhodu aj. Perličkou sobotního klání byl zásah v drogovém doupěti, kde bylo 8 pacientů, z toho jeden mrtvý a několik intoxikovaných. Poslední úkol celé soutěže se odehrál uprostřed města Mníšek pod Brdy. Zraněného bezdomovce, který se ocitl v popelářském voze na svoz papíru při lisování odpadu, musela družstva obtížně vyprostit z vozu, ošetřit a následně předat letecké záchranné službě. Tento zásah již probíhal kolem sobotní půlnoci. Nedělní dopoledne proběhlo slavnostní vyhodnocení a vyhlášení pořadí. Naše družstvo, jakožto laické družstvo z hlediska první pomoci a předlékařské péče, se nakonec umístilo v konkurenci soutěžících z řad např. Armády ČR, Strážní služby Národního parku Šumava, zdravotnických škol a zkušených záchranářů na krásném devátém místě z celkového počtu 15 soutěžících týmů. h h Tomáš Snopek velitel jednotky TECHNICKÁ POMOC Dne vyjela jednotka k odstranění olejové skvrny na parkoviště v ulici Trubská. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o skvrnu velikosti cca 1x2m z neznámého vozidla. Na odstranění uniklého oleje bylo použito 10 kg sorbentu. hhtomáš Snopek velitel jednotky Červen

10 PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA Sametová revoluce Když jsem odcházel jako chlapec na vojnu, věřil jsem, že se vrátím jako muž. Věřil jsem, že teprve pak začne ten správný a úžasný život dospěláka. Můj návrat domů provázený velkými plány do budoucna, byl nějakých šest týdnů před sametovou revolucí. Nastoupil jsem do zaměstnání na předem určené místo v pěkné a moderní restauraci, která měla šest obrovských oken vedoucí přímo do velkého bazénu městských lázní. Tento podnik byl jedním z nejnavštěvovanějších ve městě, a tak se mi zde i práce číšníka velmi líbila. Po dvou vojenských letech s měsíčním žoldem 70 Kčs se mi plat Kčs zdál královský a nějaké to spropitné navíc mi dovolovalo doslova hýřit na diskotékách (na jedné jsem se seznámil s pěknou a milou slečnou, a protože jsme se vrhali do všeho střemhlav, vrhli jsme se po tříměsíční známosti i do manželství!). Za krátký čas se objevily první záběry zákroku proti studentům na Národní třídě a přijížděli různí umělci z Prahy, aby šířili zprávy o demonstracích a stávkách. V této revoluční euforii jsem spolu s mým sousedem (mladým policistou, resp. příslušníkem VB) i já vyrazil s transparentem KONEC LŽÍ A NÁSILÍ a ŽÁDÁME SVOBODU A ČIS- TÝ VZDUCH (pocházím z průmyslového severu zamořeném zplodinami z tepelných elektráren) demonstrovat na náměstí. Kupodivu se k nám nikdo nechtěl přidat a naopak na nás někteří kolemjdoucí pokřikovali sprosté nadávky. Nebylo se ostatně čemu divit, zdejší okres byl co do počtu komunistů jedním z nejsilnějších v zemi. 10 Zpravodaj Hlásná Třebaň

11 Jindy nevídané dražby státních podniků, výroben či provozoven, kdy jsem si ani ve snu nedovedl představit, jak mnohamilionové částky dražitelé splatí a budou přitom ještě prosperovat. Prostě všechno bylo nové a odvážní začali podnikat. Začal jsem podnikat tedy také. Jeden příslušník VB, který nás oba znal, dokonce vytáhl i pistoli a vyžadoval pod pohrůžkou zatknutí, abychom to prostěradlo s nesmysly okamžitě zničili! Vydrželi jsme a statečně dorazili na první demonstraci ve městě. Je pravda, že na 60 titisícové město se nás tu sešlo jen nějakých padesát, ale byl jsem hrdý na to, že i já se účastním velkých změn. Ani na okamžik jsem nezapochyboval, že by stávající režim vydržel. Změna prostě musela přijít. A také přišla. S kamarádem jsme na parkovišti před bankou začali na vystavený živnostenský list prodávat praženou kukuřici a k tomu nabízeli směnárenské služby. Ke všemu nám stačil starý Trabant, kempingový stolek se dvěma židlemi, pražící koš a jedna plynová lahev. Nesmím zapomenout ani na krásně vyvedené razítko PRODEJ VALUT A KUKUŘICE! Asi dvakrát nás zatkla policie pro nedovolenou činnost (na udání zoufalé ředitelky z banky odnaproti, kde se díky našim službám směňování valut zastavilo), ale pokaždé nás bez postihu propustila, živnost byla oficiální a doklady platné. Protestů přibývalo a brzy bylo jasné, že do nového roku vykročíme i do nového života. Jsem rád, že jsem tuto dobu mohl prožít v přímém kontaktu a mohu vzpomínat na ty převratné proměny. Změny přicházely každý den, ke svobodě slova a volnému cestování do zahraničí se přidalo jednou skokové zdražování potravin nebo pohonných hmot, podruhé zase nevídané navýšení platu (to tedy konkrétně vyskočilo asi jen jednou, dnes mi připadá již mnoho let stagnující). Červen

12 Výhoda kurzů nákupu a prodeje valut trvala s lukrativním výdělkem jen asi tři měsíce, pak přišly novely zákonů a tak jsme naši provozovnu uzavřeli. Nostalgicky jsem ještě nějaký čas s každou jízdou v pachem z pražené kukuřice nasáklým kombíku vzpomínal na svůj první podnikatelský záměr... Blízkost hranic s původně Německou demokratickou republikou (doma jsme jí říkávali Dojče-dramatiše-republik ) a nadšení tamních obyvatel z nově nabyté svobody k nám do vyhlášeného lokálu přiváděly stovky nových utrácení chtivých hostů. Tržby stoupaly a všichni jsme toužili stát se úspěšnými. V podnikání jsem chtěl být nápomocný i příbuzným, prodával jsem tedy německým zákazníkům v restauraci sestrou uháčkované dečky, tchánem vypěstované sazenice kávovníku, švagrem opečovávaná rajčata nebo manželčiny výborné vanilkové věnečky. To vše do první pokuty, začala totiž fungovat i řádná živnostenská kontrola! Jezdilo k nám také daleko více jednodenních zájezdů, které si při cestě do našeho hlavního města objednali u nás brzkou snídani a nebo při zpáteční cestě pozdní večeři. Jeden šikovný Němec si založil malou cestovní kancelář s jedním autobusem a výhradně pořádal levné zájezdy pro důchodce. Díky naplněným příhraničním starobincům měl zaručenou klientelu na dlouhou dobu 12 Zpravodaj Hlásná Třebaň

13 a oboustranná spokojenost byla i zásluhou našich dobrých služeb. Někteří stařečkové byli málo pohybliví nebo dokonce na invalidních vozíčkách, vozili jsme je proto do restaurace ve druhém patře nákladním výtahem a provedli je pak ke stolům přes sklady a kuchyň. Vše fungovalo velmi dobře až do jednoho letního večera. Při návratu výletníků z prohlídky stověžaté Prahy se majitel a průvodce v jedné osobě dopotácel bledý jako stěna k našemu baru a požádal o velkého panáka becherovky. Vypil jej naráz a skoro s pláčem se na nás obrátil s prosbou o pomoc. Během zpáteční cesty zjistil, že jeden z účastníků zájezdu zemřel. Při vystupování všech cestujících při zastávce na večeři nešťastníkovi nasadil klobouk, přikryl jej pláštěm a ostatním řekl, že spí a na jídlo nepůjde. Nebylo to nic sobeckého, ale při představě, že by osazenstvo s věkovým průměrem osmdesáti let mělo vydržet několikahodinové řešení této složité situace hrozilo, že by mohlo dojít k dalšímu úmrtí některého ze slabších důchodců. Průtahy s vyšetřováním a převoz nebožtíka do ciziny je v případě nepojištění v ceně i stovek tisíc korun a mohlo by tak malého podnikatele položit. Průvodce jsme tedy uklidnili další sklenkou becherovky, všem ostatním podali vydatnou večeři a rozjeli akci na pomoc dobrému klientovi. Zapracovaly dobré kamarádské vztahy, kamarád policista zajistil asistovaný policejní doprovod až na hranice a další kamarád z pasové kontroly volný průjezd autobusu přes hranici. Teprve po dojezdu do cílové destinace byl všem výletníkům oznámen pravý důvod rychlého návratu domů a k nebožtíkovi přivolána už jen poslední pomoc. Všem se ulevilo, majitel cestovky naši pomoc při své příští návštěvě odměnil kartonem pravého šampaňského a slíbil, že se svými zájezdy začne vozit i mladší klientelu. Proměny v našich životech nabraly v nové době velkých rozměrů, někdy lepších, jindy horších, ale vždycky nových. Zůstal jsem v tomto podniku pracovat celkem spokojené čtyři roky, ale zatoužil jsem poznat něco nepoznaného a vypravil se tak na zkušenou do světa. Ale o tom zase až příště. hhw. G. Červen

14 INZERÁTY CESTOVKA V HLÁSNÉ TŘEBANI Hledáte zajímavou dovolenou a nechce se Vám jezdit vybírat do Prahy? Obraťte se na cestovku přímo v Hlásné Třebani. Podívejte se na najdete zde širokou nabídku dovolené od všech renomovaných cestovních kanceláří. Pobyty u moře, poznávací zájezdy, letecké víkendy ve světových metropolích nebo jen zajištění ubytování či letenky. Mám dlouholeté zkušenosti se zajištěním pobytů pro skupiny (cvičení, dětské pobyty, tematické pobyty). Ráda zdarma poradím s výběrem vhodné dovolené, zvláště pak, cestujete-li s malými dětmi. Osobní návštěvu je nutné domluvit předem telefonicky na č Najdete mne v Žitné ul. 123 (4. dům za hospodou U Máni) vždy po domluvě. PRODÁM plastové zahradní jezírko - cena 200 Kč, horské kolo - cena 2000 Kč a kuchyň - levně, velice solidní truhlářská práce. Kontakt: Chcete ušetřit za topení? Vytápějte dům tepelným čerpadlem ZDARMA NABÍZÍME: technickou konzultaci u vás doma kompletní cenovou nabídku vyřízení dotací ukázky realizace, reference výpočet návratnosti PROJEKT MONTÁŽ SERVIS Roman Ludvík Tel.: Marek Ludvík Tel.: w w w. r o i v a t h e r m. c z 14 roiva_letak.indd , 18:30:15 Zpravodaj Hlásná Třebaň

15 MVDr.Zuzana Moravcová nabízí veterinární péči pro Vaše psy, kočky a jiné drobné savce v domácím prostředí. vakcinace, odčervení stříhání drápků, ošetření análních žlázek a uší čipování, vystavení europasu vyšetření po poranění osoby jednoduché chirurgické zákroky kastrace koček a kocourů diagnostika a léčba nekomplikovaných onemocnění s možností zajištění dalších specializovaných vyšetření a zákroků konzultace, poradenství individuální lekce praktické výchovy Vašeho psa tel Červen

16 Blahopřejeme Počítej svou zahradu na květiny, nikdy na padající listy. Počítej své dny podle zlatých hodin a zapomeň na mraky. Počítej své noci na hvězdy a ne na stíny. Počítej věk podle přátel, a ne let. Počítej svůj život na úsměvy, a ne na slzy a ať Tě jen radost provází celým životem. Miloš BOBULA...60 let Zbyněk ŠÍMA...60 let Antonín KOLÁŘ...75 let Verona MATOLOVÁ...86 let Irena VONDROVICOVÁ...90 let V červnu slaví narozeniny: Marcela JANATOVÁ...65 let Marta ČÁSTKOVÁ...70 let Emílie KRATOCHVÍLOVÁ...94 let Miloslav NOVÁK...84 let Pavel MALÁT...65 let Růžena SNOPKOVÁ let. Jindřich JINDRA...75 let Mnoho štěstí, neboť je krásné, mnoho zdraví, neboť je vzácné, mnoho lásky, neboť je jí málo a mnoho všeho, co by za to stálo. K významným jubileím Vám přeje redakční rada Zpravodaje. HLÁSNÁ TŘEBAŇ, Zpravodaj třebaňských občanů a chatařů, měsíčník. Vydává: Obec Hlásná Třebaň, IČ Adresa vydavatele: Obecní úřad Hlásná Třebaň, Karlštejnská č. 150, Hlásná Třebaň Ročník: 26, číslo 6 Měsíčník vychází v Hlásné Třebani 1. sobotu v měsíci Povoleno pod registračním číslem MK ČR Redakční rada ve složení: doc. Dr. Jiří Matějka, CSc. (redaktor), Anna Blažejová (jazyková úprava), Ilona Gartová (příprava tisku a distribuce), Jana Gartová, Jarmila Matěnová, Hana Kornalská, Tomáš Rieger (sazba). Uzávěrka: 20. v předchozím měsíci. Příspěvky, náměty a připomínky možno vyřídit na telefonním čísle: , faxu: , u: Prodej: Hlásná Třebaň prodejna Jednoty, restaurace Česká hospoda, Rovina p. Záborec, čp. 49, Hospůdka Na Návsi. Předplatné vyřizuje pí. Gartová OÚ. Celý výtisk Zpravodaje je k nahlédnutí na internetových stránkách obce: (Zpravodaje 2013). Cena jednoho výtisku je 5 Kč.

HLÁSNÁ TŘEBAŇ I ZRÁVY NAŠÍ SAMOSPRÁVY. zpravodaj třebaňských občanů a chatařů. Leden 2015

HLÁSNÁ TŘEBAŇ I ZRÁVY NAŠÍ SAMOSPRÁVY. zpravodaj třebaňských občanů a chatařů. Leden 2015 HLÁSNÁ TŘEBAŇ zpravodaj třebaňských občanů a chatařů I ZRÁVY NAŠÍ SAMOSPRÁVY Nově zvolené zastupitelstvo se směle vrhlo do své práce a na svých prvních jednáních řešilo následující otázky. V prvé řadě

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-15-2015 Termín jednání 11. května 2015 Začátek jednání 17:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Poloha obce geografická poloha Moravskoslezský kraj, 15 km východně

Více

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje -------------------------------------------------------------------------------------- Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje č. 5/2005 zdarma --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 3/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 3/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 3/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 21.03.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,10 hod. Přítomni členové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 23. 2. 205 od 8:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová, Petra

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J.Pružinec, R.Horová, J.Husnajová, M.Dušková, M.Suchopárková, Omluveni : Jaroslav

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 11 Datum :

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 11 Datum : Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 11 Datum : 21.12.2009 Zápis: Program: 1. Kupní smlouva B. Fischerová (parc. č. KN 181, KN 531/7 a 530/19 PK, k.ú. Přezletice) 2. Smlouva o spolupráci KONTYKA DEVELOPMENT

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 23.02.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,25 hod. Přítomni členové

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice 1 Konaného dne: 7.3.2014 Jednání zahájeno ve 20 00 hodin Jednání skončeno ve 22 00 hodin Zapsala: Matějková Šárka Přítomní: Jelínek Ladislav, Krajanský Karel,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 1.9.2014 kancelář starosty 1. (27) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (28)

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne

ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne 24.2.2016 Přítomní: Schuster Milan, Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Konečný Roman, Koutný Tomáš, Málek Miroslav, Silnica Marek, Pitrová Dana, Drabálek

Více

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání Krumlovský hastrman Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání o putovní pohár starosty města Č. Krumlov 5. dubna 2008, 11.00-16.00 hod Český Krumlov start a cíl v prostoru Městských sadů

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod.

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod. OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37,41002 Lovosice Zápis z.10 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 17. 8. 2016 od 19.00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Zápis č. 4/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice.

Zápis č. 4/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice. Zápis č. 4/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Mgr. Markéta Drobečková, Josef Nešněra

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os).

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os). SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Odlehčovací služba CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 17. 8. 2016, od 18:00 hodin. Počet přítomných: 5, Omluven: Milan Vlášek, Pavlína Štěpánková Hosté: 2 Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou

Více

Občasník obce Smilkov

Občasník obce Smilkov 8 Kuchtík Hlásek radí: Napadl sníh, tedy něco ke kávě Koláč z jablek a ořechů budeme potřebovat: 300 g polohrubé mouky 300 g nastrouhaných jablek 1 prášek do pečiva 250 g pískového cukru 3 vejce ½ sklenky

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Kotlíkové dotace zkušenosti z minulých výzev a jejich rekapitulace

Kotlíkové dotace zkušenosti z minulých výzev a jejich rekapitulace Kotlíkové dotace zkušenosti z minulých výzev a jejich rekapitulace Zpracoval: Ing. Marek Bruštík Datum: 21.10.2015 Obsah Proč podporovat výměnu starých kotlů na tuhá paliva? Porovnání staré a nové kotlíkové

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách Kronika obce Věžky Duben 2012 Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne 11.04.2012 na OÚ ve Věžkách Přítomni: 4 členi zastupitelstva Bedřich Gardavský, Simona

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady. Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady. Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Nový zákon o ochraně ovzduší 20. července 2011 návrh zákona projednán vládou Na podzim

Více

Závěrečná zpráva. Republikové setkání zdravotnických týmů ČČK

Závěrečná zpráva. Republikové setkání zdravotnických týmů ČČK Závěrečná zpráva Republikové setkání zdravotnických týmů ČČK Ve dnech 31.5-2.6 2013 proběhlo v Ostravě a okolí Republikové setkání zdravotnických týmů ČČK, které pořádal Oblastní spolek ČČK Ostrava u příležitosti

Více

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 13.4. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Problematika lokálního vytápění v Moravskoslezském kraji

Problematika lokálního vytápění v Moravskoslezském kraji Problematika lokálního vytápění v Moravskoslezském kraji Zpracoval: Ing. Marek Bruštík Datum: 5.11.2015 Obsah Lokální zdroje vytápění kotlíková dotace lidé musí být motivování ke změně Lokální zdroje vytápění

Více

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v hodin Jednání OZ bylo nahráváno: ANO

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v hodin Jednání OZ bylo nahráváno: ANO Z á p i s č. 8/2015 z jednání zastupitelstva obce Vysoký Újezd konaného dne 9. 12. 2015 v Kuchaři Přítomni: Severinová Marie - starostka obce Vlasák Karel - místostarosta obce Zastupitelé: Vičan M., Tůma

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 20.01.2016 Termín: středa 20.01.2016 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1) Zahájení zasedání 2) Určení

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

OBEC SLAVĚTÍN. Z Á P I S finančního výboru Zastupitelstva obce Slavětín o kontrole hospodaření konané dne 03. 04. 2015.

OBEC SLAVĚTÍN. Z Á P I S finančního výboru Zastupitelstva obce Slavětín o kontrole hospodaření konané dne 03. 04. 2015. OBEC SLAVĚTÍN Z Á P I S finančního výboru Zastupitelstva obce Slavětín o kontrole hospodaření konané dne 03. 04. 2015. za Finanční výbor: Petr Ondráček Lenka Holasová Oldřich Peřina za obecní úřad: hospodářka

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více