PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK"

Transkript

1 PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ PODMÍNKY ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A PROPAGACE SIMULACÍ JEDNÁNÍ INSTITUCÍ EU PRO STUDENTY STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ PRA-9/2013

2 Obsah 1. Název nabídkového řízení Cíl a souvislosti Předmět zakázky Požadované služby Zprávy Rozsah zakázky Smluvní rámec Podávání nabídek Technická nabídka Finanční nabídka Kritéria pro vyloučení Čestné prohlášení a důkazy Nabídky předložené konsorcii nabídky se subdodavateli Kritéria pro výběr Způsobilost uchazeče Další požadavky na společné nabídky Další požadavky na nabídky se subdodávkami Kritéria pro zadání zakázky Technické hodnocení Finanční hodnocení Zadání zakázky

3 1. NÁZEV NABÍDKOVÉHO ŘÍZENÍ Organizační zajištění a propagace simulací jednání institucí EU pro studenty středních a vysokých škol (Ref. PRA-9/2013). 2. CÍL A SOUVISLOSTI Vyhlašovatelem výběrového řízení je Zastoupení Evropské komise v ČR (ZEK), které pořádá řadu komunikačních aktivit pro vybrané cílové skupiny, ať už se jedná o konference, semináře, přednášky, výstavy nebo letní kulturní akce, různé informační projekty prostřednictvím nových médií a tištěných materiálů o Evropské unii. ZEK se snaží informovat nejen specifické cílové skupiny, ale i širokou veřejnost o činnosti Evropské unie včetně historie evropské integrace, politikách EU, jejích institucí a rozhodovacích procesech, dále poskytuje informace a poradenské služby občanům a podnikům (prostřednictvím evropských informačních sítí Evropské unie), nebo informuje o příležitostech, které nabízí programy EU. Více informací o činnosti ZEK lze získat na internetových stránkách: nebo V rámci těchto aktivit ZEK vyhlásilo výběrové řízení na zajištění simulovaných jednání institucí EU (Rady EU a Evropského parlamentu) pro studenty středních a vysokých škol zejména po organizačně technické stránce. Po odborné stránce bude dodavatel spolupracovat s pracovníky informačních středisek Europe Direct a Eurocenter v daných krajích. Evropská síť informačních center a dokumentačních středisek Europe Direct působí v regionech všech členských států Evropské unie, poskytuje bezplatně informace o EU a nabízí širokou škálu unijních publikací. Dále zajišťují výstavy, besedy a výukové programy s evropskou tématikou pro školy a další zájemce. Síť je koordinována a spolufinancována Evropskou komisí. Více na Eurocentra vznikla v návaznosti na Koncepci informování o evropských záležitostech, kterou 13. července 2005 schválila česká vláda. Cílem Eurocenter je informovat českou veřejnost a podněcovat veřejnou debatu o tématech Evropské unie. Kromě toho nabízí širokou škálu informačních materiálů a poskytují bezplatné přednášky o Evropské unii a členství ČR v EU pro žáky základních a studenty středních škol. Síť Eurocenter je provozována Úřadem vlády ČR. Více na Simulace jednání a informační kampaň budou probíhat v délce jednoho roku s možnosti prodloužení o další rok, tzn., že aktivity popsané v bodě 3 se mohou výhledově realizovat opakovaně. To platí i četnost oznámení vítězů a předávání cen. 3

4 3. PŘEDMĚT ZAKÁZKY 3.1. Požadované služby Dodavatel bude zodpovědný za 1) organizačně technickou stránku simulací jednání institucí EU (Rady EU a Evropského parlamentu) pro dvoučlenná družstva studentů dle cílové skupiny nejméně na šesti místech po celé České republice. a) Pro středoškolské studenty bude uspořádáno celkem šest regionálních kol a jedno celostátní (za období 12 měsíců trvání smlouvy) podle následujícího klíče: Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj (místo konání: Plzeň); Ústecký a Liberecký kraj (místo konání: Ústí nad Labem); Královéhradecký a Pardubický kraj (místo konání: Hradec Králové); Středočeský kraj a Praha (místo konání: Praha); Jihomoravský kraj a Vysočina (místo konání: Brno); Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj (místo konání: Olomouc). Vítězové regionálních kol se utkají v celostátním kole (místo konání: Praha). Akce by měla mít stejnou strukturu jako regionální kola pro SŠ. b) Pro vysokoškolské studenty bude uspořádána jedna třídenní simulace (za období 12 měsíců trvání smlouvy) v libovolném krajském městě v ČR (mimo Prahu) podle návrhu uchazeče. Po odborné stránce bude dodavatel spolupracovat s pracovníky informačních středisek Europe Direct a Eurocenter v daných krajích, které bude pravidelně informovat o aktuálním vývoji a organizaci projektu. Pracovníci informačních středisek připraví pro dodavatele jednací řád a další podklady po odborné stránce, zúčastní se simulací jednání jako soutěžení porota a zajistí moderaci debat v rámci doprovodného programu. V porotě simulací jednání pro vysokoškolské studenty navíc zasednou odborníci z praxe a pedagogové z vysokých škol, které zajistí uchazeč. Součástí předmětu plnění je také 2) zajištění informační kampaně o simulacích jednání institucí Evropské unie, zejména v regionálních médiích a prostřednictvím relevantních komunikačních nástrojů. Kampaň by měla být v prvé řadě zacílená na učitele, ředitele a vedoucí pracovníky středních škol v jednotlivých krajích (viz níže), dále na vysokoškolské pracovníky (eventuálně i externisty), garanty studií, vedoucí kateder/fakult a rektory vysokých škol v daném kraji ČR. Zadruhé by měla oslovit samotné studenty středních a vysokých škol, u kterých lze identifikovat zájem o evropská témata a simulace jednání institucí EU. Zatřetí by měla být zaměřená na sdělovací prostředky (placená inzerce v regionálním tisku, reportáž v regionální televizi nebo rozhlase, fakultativně propagace v celostátních médiích). 4

5 Dodavatel v rámci své nabídky vypracuje detailní návrh řízení a organizace projektu za období 12 měsíců trvání projektu včetně spolupráce s partnery a dodavateli, návrh mediální strategie včetně public relations a využití navržených komunikačních nástrojů, podrobný časový plán a postup realizace projektu zahrnující zejména následující činnosti: Pro studenty středních škol: zajištění konferenčních prostor: 2 oddělené místnosti s kapacitami 30 a 65 osob; zajištění občerstvení pro účastníky: dvě přestávky na kávu a oběd, celkem pro 65 osob (na jednu akci); zabezpečení dataprojekce v každé místnosti; zajištění vlajkové výzdoby (vlajka EU a ČR) v sále s větší kapacitou; zajištění stojánků se jmenovkami na stůl podle počtu účastníků; proplacení cestovních nákladů účastníkům (studentům a jednomu členovi pedagogického doprovodu na jedno soutěžní družstvo); komunikace se soutěžícími (školami a studenty); tisk podkladů pro jednání a diplomů pro účastníky; propagace celého projektu: kampaň před začátkem simulací zaměřená na střední školy v jednotlivých krajích, dále propagace v průběhu projektu zaměřená na regionální sdělovací prostředky (placená inzerce v regionálním tisku, reportáž v regionální televizi nebo rozhlase); zajištění cen pro úspěšné účastníky: vítězný tým v regionálním kole získá třídenní účast na studijní cestě do Bruselu spojené s návštěvou sídel institucí EU (zajištění dopravy, ubytování, třídenního programu a občerstvení), druhé a třetí místo v regionálních kolech bude ohodnoceno, např. fotoaparáty (2 ks), resp. MP3 přehrávači (2 ks) a tři nejúspěšnější v celostátním kole získají, např. notebooky (2 ks), tablety (2 ks) a elektronické čtečky (2 ks). Program simulace jednání pro středoškolské studenty bude mít v regionálních i celostátním kole stejnou podobu. Nejprve bude představen jednací řád a legislativní návrh Evropské komise, následně se skupina studentů rozdělí na zástupce členských států a poslance Evropského parlamentu. Samotný program bude pokračovat odděleně a po prezentacích stanovisek jednotlivých členských států, resp. politických frakcích Evropského parlamentu, bude následovat první část jednání. Po přestávce na kávu bude jednání pokračovat až do oběda. Po obědě proběhne třetí část jednání, která skončí přijetím pozměňovacích návrhů k předloženému návrhu. V závěru se obě skupiny opět spojí a na společném jednání projednají všechny pozměňovací návrhy. Bude představen společný upravený návrh nové legislativy a po přestávce na kávu budou vyhlášena nejlepší soutěžní družstva a předány diplomy. Vítězné týmy z regionálních kol vycestují do Bruselu na studijní třídenní pobyt spojený s návštěvou evropských institucí. Dodavatel v této souvislosti zajistí veškeré potřebné služby: dopravu tam i zpět, ubytování, 5

6 třídenní program sestávající z přednášek, prezentací a návštěvy evropských institucí, včetně občerstvení. Pro studenty vysokých škol: zajištění konferenčních prostor: 2 oddělené místnosti, s kapacitami 30 a 65 osob; zabezpečení dataprojekce v každé místnosti; zajištění vlajkové výzdoby (vlajka EU a všech členských států EU) v sále s větší kapacitou; zajištění stojánků se jmenovkami na stůl podle počtu účastníků; proplacení cestovních nákladů účastníkům; ubytování pro všechny účastníky (65 osob, 2 noci); zajištění občerstvení po dobu konání třídenní simulace: tři přestávky na kávu, dva obědy a dvě večeře (jedna z nich slavnostní), vždy pro 65 osob; komunikace se studenty a odborníky z praxe, kteří zasednou v porotě a zúčastní se debaty v rámci doprovodného programu; zajištění doprovodného programu jednání: o debata s řečníky z praxe (diplomati, státní úředníci, vysokoškolští pedagogové, novináři); o kulturní program po slavnostním zahájení (např. koncert vážné hudby v délce trvání 30 minut); o slavnostní večeře po slavnostním zahájení; o prohlídka města zakončená společnou večeří; proplacení honorářů pro řečníky debaty v rámci doprovodného programu; tisk podkladů pro jednání a diplomů pro účastníky; propagace celého projektu: kampaň před začátkem simulací zaměřená na vysoké školy v jednotlivých krajích, dále propagace v průběhu projektu zaměřená na sdělovací prostředky (placená inzerce v regionálním tisku, reportáž v regionální televizi nebo rozhlase, fakultativně propagace v celostátních médiích); zajištění cen pro tři nejúspěšnější soutěžní družstva (např. notebook, tablet a elektronická čtečka). Program simulace pro vysokoškolské studenty bude rozložen do třech dnů. První den proběhne příjezd účastníků, ubytování a slavnostní zahájení. V jeho rámci dojde k představení stanovisek členských států, resp. politických frakcí Evropského parlamentu, k návrhům Evropské komise. Stanoviska budou založena na národních prioritách daného státu nebo politické frakce, které realizátor projektu získá od pracovníků středisek Europe Direct a Eurocenter a zašle je účastníkům nejpozději 7 dnů před konáním simulace. Následovat budou kulturní program a slavnostní večeře. Druhý den začne debatou s odborníky z praxe. Po přestávce na kávu budou následovat oddělená jednání pomyslné Rady EU a příslušného výboru Evropského parlamentu. Po obědě budou účastníci pokračovat v oddělených jednáních, která potrvají až do podvečera a budou přerušeny přestávkou na kávu. Po skončení této části bude následovat prohlídka města zakončená společnou večeří. Třetí den dopoledne proběhnou závěrečná jednání, která budou zakončena přijetím pozměňovacích návrhů uvedených institucí. Po přestávce na kávu 6

7 se obě skupiny spojí ke společnému jednání o všech pozměňovacích návrzích. Po obědě bude vyhlášen konečný text legislativního návrhu ve znění pozměňovacích návrhů. Následně budou vyhlášena tři nejúspěšnější soutěžní družstva a předány diplomy všem účastníkům Zprávy Po skončení každé simulace (uvedených v bodě 3), nezávisle na cílové skupině a regionálním či celostátním kole, zpracuje dodavatel do 15 pracovních dnů průběžnou zprávu s hodnocením návštěvnosti, včetně fotodokumentace a videodokumentace pro další využití Zastoupením Evropské komise v ČR, informačními středisky Europe Direct a Eurocentry v daných krajích, ve kterých: uvede výši investovaných zdrojů; počet účastníků simulace; vyhodnocení výsledků jednotlivých simulací a spokojenosti účastníků; v případě uskutečněné návštěvy evropských institucí v Bruselu dodá Zprávu o průběhu studijní cesty. Po šesti měsících trvání smlouvy (a dále po 18 měsících od začátku projektu, v případě prodloužení smlouvy), ideálně dříve než dojde k realizaci celostátního kola pro studenty středních škol či simulace pro vysokoškolské studenty, dodavatel zpracuje: popis veškerých mediálních aktivit, včetně public relations a propagace prostřednictvím navržených komunikačních nástrojů; vyhodnocení mediálního dopadu (dopad propagačních aktivit v médiích, které se realizátor v rámci výběrového řízení rozhodne oslovit); v případě uskutečněné návštěvy evropských institucí v Bruselu dodá Zprávu o průběhu studijní cesty. Po dvanácti měsících (a dále po 24 měsících, tj. na konci projektu, v případě prodloužení smlouvy) projektu dodavatel předloží závěrečnou zprávu projektu a jeho hodnocení, které budou obsahovat: vyhodnocení mediálního dopadu za zbývající období; analýzu účinnosti komunikačních nástrojů použitých během kampaně (např. tiskové zprávy, newsletter, PR aktivity, apod.); odhad zásahu inzercí včetně struktury a relevance zasažené cílové skupiny (výpočet na základě údajů o relevantnosti zásahu cílové skupiny a čtenosti titulů, ve kterých kampaň probíhala); identifikaci příležitostí a hrozeb pro pokračování projektu. Náklady vzniklé v souvislosti s vypracováním zpráv musí být zahrnuty v celkové ceně. 7

8 4. ROZSAH ZAKÁZKY Předběžný rozpočet pro toto nabídkové řízení se pohybuje v rozmezí od EUR do EUR bez DPH. Tento finanční rámec je určen délkou trvání jednoho roku s možností prodloužení o další rok. 5. SMLUVNÍ RÁMEC Výše uvedené služby budou předmětem přímé smlouvy uzavřené mezi Zastoupením Evropské komise v České republice a uchazečem, kterému byla zakázka zadána. Návrh smlouvy je uveden v příloze II Návrh smlouvy_ Organizační zajištění a propagace simulovaných jednání institucí EU výzvy k podávání nabídek. Při vypracování nabídky uchazeč přihlédne k návrhu smlouvy, a zejména k těmto bodům: I.4 Platby I.8 Použití výsledků II.10 Vlastnictví výsledků duševní a průmyslové vlastnictví II.15 Podávání zpráv a platby 6. PODÁVÁNÍ NABÍDEK Nabídka uchazeče musí obsahovat: čestné prohlášení týkající se kritérií pro vyloučení, řádně podepsané a vyplněné na formuláři uvedeném v příloze IV_Čestné prohlášení o kritériích pro vyloučení a neexistenci střetu zájmů, veškeré dokumenty týkající se kritérií pro výběr uvedených v bodě 10, technickou nabídku, jak je popsána v bodě 7, v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v bodě 3, finanční nabídku, podle bodu 8, která je v souladu se všemi zadávacími podmínkami, s použitím tabulky v příloze III_ Finanční nabídka Organizační zajištění a propagace simulovaných jednání institucí EU, kterou musí uchazeč vyplnit a podepsat. 7. TECHNICKÁ NABÍDKA Uchazeči zahrnou do svých nabídek technickou nabídku, ve které popíší způsob, jakým budou v souladu se všemi požadavky zadávacích podmínek plnit úkoly stanovené ve smlouvě. Technická nabídka by měla mít stejnou strukturu jako předmět zakázky (viz bod 3). a) Detailní návrh řízení a organizace projektu včetně spolupráce s partnery a dodavateli; b) Návrh mediální kampaně včetně public relations a využití vhodných komunikačních nástrojů; c) Podrobný časový plán a postup realizace projektu zahrnující služby uvedené v bodě 3; 8

9 d) Popis způsobu evaluace projektu a oslovení cílové skupiny popsané v bodě 3.1. Technická nabídka by neměla zahrnovat žádný z dokumentů uvedených v kritériích pro vyloučení nebo kritériích pro výběr, ani by se neměla týkat otázek, které se posuzují v rámci těchto kritérií. Technická nabídka bude hodnocena na základě kvalitativních kritérií pro zadání zakázky stanovených v bodě FINANČNÍ NABÍDKA Finanční nabídka musí být uvedena na formuláři obsaženém v příloze III_ Finanční nabídka Organizační zajištění a propagace simulovaných jednání institucí EU, který musí být řádně datován a podepsán. Navržená cena musí být uvedena v EUR jako celková cena a musí zahrnovat všechny náklady spojené s plněním smlouvy, jak je uvedeno výše. 9. KRITÉRIA PRO VYLOUČENÍ Nabídky uchazečů, kteří se nacházejí v některé ze situací uvedených v kritériích pro vyloučení podle článků 106 a 107 finančního nařízení 1, nebudou hodnoceny Čestné prohlášení a důkazy Uchazeči předloží řádně podepsané a datované čestné prohlášení podle formuláře v příloze IV_Čestné prohlášení o kritériích pro vyloučení a neexistenci střetu zájmů výzvy k podávání nabídek, v němž uvedou, že se nenacházejí v žádné ze situací splňujících kritéria pro vyloučení. Uchazeč, který bude navržen na zadání zakázky, poskytne ve lhůtě stanovené veřejným zadavatelem a před podpisem smlouvy potřebné důkazy potvrzující jeho prohlášení. Tyto podpůrné dokumenty musí být platné ke dni uplynutí lhůty pro podávání nabídek a v každém případě musí být vydány v průběhu 12 měsíců před tímto datem. V závislosti na vnitrostátních právních předpisech země, ve které uchazeč sídlí, se potřebné důkazy týkají právnických a/nebo fyzických osob včetně považuje-li to veřejný zadavatel za nezbytné ředitelů podniků nebo jiných osob, jež jsou oprávněny za uchazeče či zájemce jednat či jej zastupovat, rozhodovat o něm nebo jej ovládat. 1 9

10 Pokud byly takové důkazy již předloženy pro účely jiného zadávacího řízení a za předpokladu, že nejsou starší než jeden rok ode dne, kdy byly vystaveny, a jsou stále platné, vydá uchazeč čestné prohlášení, že důkazní podklady již byly předloženy v rámci dřívějšího zadávacího řízení, a potvrdí, že nedošlo k žádným změnám v jeho situaci Nabídky předložené konsorcii nabídky se subdodavateli V případě nabídek podávaných konsorcii nebo skupinami poskytovatelů služeb musí každý hospodářský subjekt účastnící se nabídky předložit důkazy, že se na něj nevztahují žádná kritéria pro vyloučení z účasti nebo ze zadání zakázky, tím, že předloží řádně datované a podepsané čestné prohlášení (Příloha IV_Čestné prohlášení o kritériích pro vyloučení a neexistenci střetu zájmů). Uchazeč, kterému bude zakázka zadána, musí poskytnout ve lhůtě stanovené zadavatelem a před podpisem smlouvy výše uvedené důkazy potvrzující čestná prohlášení každého člena konsorcia nebo skupiny poskytovatelů služeb. V případě, kdy nabídky zahrnují subdodavatelské vztahy, a na žádost veřejného zadavatele, předloží zájemce nebo uchazeč čestné prohlášení předpokládaného subdodavatele, že se tento nenachází v žádné ze situací podle článků 106 a 107 finančního nařízení. V případě pochybností o tomto čestném prohlášení si veřejný zadavatel vyžádá důkazy podle odstavců 3 a 4 článku 143 prováděcích pravidel. Případně se použije odstavec 5 článku KRITÉRIA PRO VÝBĚR Způsobilost uchazeče Uchazeč musí prokázat, že má dostatečnou ekonomickou, finanční, technickou a odbornou způsobilost, aby mohl plnit úkoly uvedené v bodě 3 těchto zadávacích podmínek. Hospodářský subjekt může v případě určité veřejné zakázky eventuálně využít způsobilosti jiných subjektů k dosažení požadované úrovně hospodářské, finanční nebo technické způsobilosti, bez ohledu na právní povahu svých vztahů s nimi (subdodavatel, mateřská společnost, třetí strana). V tomto případě musí vůči veřejnému zadavateli prokázat, že bude mít k dispozici zdroje nezbytné k provedení zakázky, například předložením závazku těchto subjektů, že mu své zdroje dají k dispozici (viz body 10.2 a 10.3 níže). Pokud celou nebo velmi podstatnou část finanční způsobilosti poskytuje třetí strana, může veřejný zadavatel požadovat, aby tento subjekt podepsal smlouvu nebo aby poskytl společné a nerozdílné ručení na první výzvu, pokud bude tomuto uchazeči zakázka zadána. Uchazeč musí doložit svou způsobilost přiložením následujících informací a dokumentů ke své nabídce. Veřejný zadavatel může upustit od povinnosti uchazeče předložit doklady uvedené v odstavcích 10.1.a) až 10.a1c), pokud mu již byly tyto doklady předloženy v rámci jiného zadávacího řízení a nadále splňují požadavky odstavce

11 a) Právní subjekt a informace o bankovním účtu Uchazeč předloží řádně vyplněné a podepsané formuláře Právní subjekt (LEF) a Finanční identifikace (BAF) včetně příslušných příloh. Vzory formulářů, které mají být použity, jsou k dispozici na adresách: /legal_entities_en.cfm nancial_id_en.cfm b) Finanční a ekonomická situace Finanční a ekonomická situace musí být prokázána následujícími dokumenty: rozvahami nebo výpisy z rozvah za poslední dva roky, za které byly uzavřeny účty, pokud je zveřejnění rozvahy požadováno podle práva obchodních společností země, ve které je hospodářský subjekt usazen. Pokud z výjimečného důvodu, který zadavatel považuje za oprávněný, nemůže uchazeč poskytnout doklady požadované zadavatelem, může uchazeč prokázat svou ekonomickou a finanční způsobilost jiným způsobem, který zadavatel považuje za vhodný (bankovní zárukou, důkazem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání atd.). c) Technická způsobilost Uchazeči musí přesvědčivě prokázat způsobilost k provádění úkolů požadovaných v této výzvě k podávání nabídek. Odborná praxe související s podobnými službami: Organizace a řízení projektů, při kterých uchazeč musí prokázat zkušenosti v oblasti logisticko-organizační, administrativy a komunikace: - jako důkaz předloží seznam minimálně dvou podobných projektů, u kterých vykonával obdobné služby za poslední tři roky (max. 5 let), včetně uvedení přibližných částek, okruh aktivit nebo pole působnosti klienta (zadavatele), spolu s dokumentací od příjemců, která prokazuje účinnost a spolehlivost vykonaných služeb (např. závěrečná zpráva projektu, komunikace s klientem, apod.); - znalost fungování evropských institucí, témat Evropské unie a/nebo dřívější spolupráce se studenty je výhodou. Lidské a technické zdroje potřebné k provádění zakázky v souladu s nejlepšími odbornými postupy: Znalost prostředí českých médií a zkušenosti s přípravou podobných komunikačních projektů: - jako důkaz předloží uchazeč seznam kvalifikovaného a zkušeného personálu (životopisy) včetně managementu. 11

12 Každý životopis musí obsahovat popis funkce, jež se vztahuje k dodávce zamýšlených služeb; - cizí jazyk, vzdělání v oblasti žurnalistiky, nových informačních technologií, komunikace, apod., praxe v české nebo zahraniční mediální, PR nebo komunikační agentuře je výhodou Další požadavky na společné nabídky V případě, že nabídku podává konsorcium, musí svou ekonomickou a finanční situaci prokázat každý jeho člen (viz bod 10.1 písm. b). Kromě toho musí nabídka obsahovat také následující dokumenty: doklad s názvem společnosti, která konsorcium zastupuje, s písemným pověřením osoby, která má podepsat smlouvu a/nebo pracovat jako kontaktní osoba konsorcia s Komisí, dokument, který jasně uvádí složení a uspořádání seskupení nebo obdobného subjektu (společnosti / dočasného sdružení / ) a právní formu, kterou by měla jejich spolupráce, pokud by jim zakázka byla zadána, a zda je tato změna nezbytná pro řádné plnění smlouvy, prohlášení podepsané každým členem, které uvádí závazek provádět služby v rámci nabídky, s přesným stanovením úlohy každého člena a popisem jeho kvalifikace a zkušeností Další požadavky na nabídky se subdodávkami Pokud nabídka zahrnuje subdodavatele, musí uchazeč prokázat ekonomickou a finanční situaci (viz bod 10.1 písm. b)) každého subdodavatele, jehož úkoly představují více než 20 % hodnoty zakázky. Kromě toho musí nabídka obsahovat také následující dokumenty: dokument, kde se jasně uvádí totožnost, úlohy, činnosti a povinnosti subdodavatele (subdodavatelů) a který stanoví objem/podíl úkolů (každého) subdodavatele a rovněž popis opatření ke kontrole kvality, která má v úmyslu použít u úkolů, které má provádět (každý) subdodavatel, prohlášení o záměru od (každého) subdodavatele, v němž se uvádí jednoznačný závazek spolupráce s uchazečem, pokud uchazeč zakázku získá, a rozsah zdrojů, které dá subdodavatel uchazeči k dispozici pro plnění zakázky. Pokud tomu tak není, je třeba předložit dokument, který uvádí, že uchazeč nemá v úmyslu využívat subdodávek a že bude Komisi informovat o jakékoli změně této situace. Komise si vyhrazuje právo posoudit, zda by taková změna byla přípustná. Každý uchazeč ve střetu zájmů, který by mohl mít vliv na plnění zakázky, může být odmítnut na základě nesplnění kritérií pro výběr v oblasti odborné způsobilosti. 12

13 11. KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY Nabídky uchazečů, kteří se nacházejí v některé ze situací uvedených v kritériích pro vyloučení, resp. kteří nesplňují kritéria pro výběr, nebudou při zadávání zakázky brány v úvahu. Zakázka bude zadána uchazeči, který nabídne ekonomicky nejlepší nabídku na základě těchto kritérií: a) kvalita a komplexnost navrženého konceptu s ohledem na logistickoorganizační aspekty, pracovní a časový plán a popis spolupráce s partnery a dodavateli (40 %); b) kvalita způsobu navržení, metody oslovení, typů a šíře oslovených médií a míry zasažení cílové skupiny (30 %); c) kvalita navržené metodologie hodnocení výsledků jednotlivých seminářů a vyhodnocení spokojenosti účastníků, kvalita způsobu zveřejňování a zajištění multiplikačního efektu (20 %); d) kvalita opatření pro zajištění trvale vysoké výkonnosti po celou dobu trvání smlouvy včetně opatření ke kontrole kvality (10 %) Technické hodnocení Technická nabídka předložená v rámci nabídky (viz bod 7) bude hodnocena na základě kvalitativních kritérií a), b), c) a d). Výsledek technického hodnocení je součtem počtu bodů získaných na základě hodnocení každého jednotlivého kritéria. Pouze ty nabídky, které získají nejméně 60 % za každé kritérium a celkové bodové hodnocení nejméně 70 bodů, budou zvažovány pro zadání zakázky Finanční hodnocení Pro finanční nabídku musí uchazeč použít standardní finanční tabulky uvedené v příloze III_ Finanční nabídka Organizační zajištění a propagace simulovaných jednání institucí EU. Jakékoli vynechání nebo změna v původním cenovém výkazu bude mít za následek, že nabídka bude považována za neplatnou od samého počátku. Pro účely hodnocení a srovnávání finančních nabídek, použije Komise referenční cenu: součet cen uvedených pro různé služby v tabulce přílohy III_ Finanční nabídka Organizační zajištění a propagace simulovaných jednání institucí EU. Referenční cena musí obsahovat všechny složky ceny! 13

14 11.3. Zadání zakázky Zakázka bude zadána nabídce, která bude hodnocena nejvyšším počtem bodů podle následujícího vzorce: bodové ohodnocení nabídky X = nejnižší cena cena nabídky X * celkový počet bodů za kvalitu (ze 100 možných) pro všechna kritéria nabídky X 14

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

NORSKÉ FONDY 2009-2014

NORSKÉ FONDY 2009-2014 NORSKÉ FONDY 2009-2014 Pokyny Ministerstva zdravotnictví pro žadatele o grant z Norských fondů 2009 2014 v rámci otevřených výzev Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví OTEVŘENÉ VÝZVY Platný

Více

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více.

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více. Gemeinsam mehr erreichen. Spolen dosáhneme více. Píruka pro žadatele říjen 2014 2 Obsah OBSAH... 3 SEZNAM ZMĚN V DOKUMENTU... 6 SEZNAM ZKRATEK... 10 ÚVOD... 11 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 13 1.1 Operační program

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více