Usnesení. Usnesení. 29. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0032/RMOb1418/29/ /RMOb1418/29/16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. Usnesení. 29. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0032/RMOb1418/29/ /RMOb1418/29/16"

Transkript

1 29. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0032/RMOb1418/29/ /RMOb1418/29/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel: Číslo usnesení Materiál Název 0032/RMOb1418/29/16 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 0033/RMOb1418/29/16 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 0034/RMOb1418/29/16 01/VED/03 Návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 0035/RMOb1418/29/16 01/VED/04 Zpráva o činnosti Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na úseku přenesené působnosti za rok /RMOb1418/29/16 01/VED/05 Návrh organizační změny v Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 0037/RMOb1418/29/16 01/VED/06 Výzva /////////////////// k náhradě újmy 0038/RMOb1418/29/16 02/OFR/01 Odvod za porušení rozpočtové kázně Základní školy Ostrava, Zelená 42, příspěvkové organizace 0039/RMOb1418/29/16 02/OFR/02 Žádost o uzavření dohody o splátkách dlužné částky 0040/RMOb1418/29/16 02/OFR/03 Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 0041/RMOb1418/29/16 02/OFR/04 Žádost o prominutí pohledávky 0042/RMOb1418/29/16 02/OFR/05 Stanovisko k návrhu změny Obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů 0043/RMOb1418/29/16 03/OIMH/01 Žádost o odstranění dřeviny, ul. Bachmačská 0044/RMOb1418/29/16 03/OIMH/02 Žádost o odstranění dřeviny, vnitroblok ul. Milíčova x ul. Poštovní 0045/RMOb1418/29/16 03/OIMH/03 Návrh na výjimku ze směrnice SME z postupu při zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace akce Rekonstrukce obslužné plochy chodníků u polyfunkčního domu na ul. Vítkovická 0046/RMOb1418/29/16 03/OIMH/04 Žádost o odstranění dřeviny, vnitroblok ul. U Tiskárny /RMOb1418/29/16 03/OIMH/05 Návrh na převzetí majetku - originální historické lavičky, která bude umístěna v prostoru památníku kolejí, realizovaného v rámci akce Rekonstrukce ulice 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí - II 2/79

3 Číslo usnesení Materiál Název 0048/RMOb1418/29/16 03/OIMH/06 Návrh na převod majetku - rekonstrukce části komunikace ul. Hornopolní, realizované v rámci akce Rekonstrukce chodníků a trolej. zastávek ul. Hornopolní - 1. úsek 0049/RMOb1418/29/16 03/OIMH/07 Návrh na vydání Dodatku č. 4 ke Zřizovací listině Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvkové organizace 0050/RMOb1418/29/16 03/OIMH/08 Návrh odpovědi společnosti ALEF, s. r. o., na uplatnění nároku na zaplacení náhrady škody způsobené stavbou Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí 0051/RMOb1418/29/16 03/OIMH/09 Návrh na schválení předběžného oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodavatele stavby Rekonstrukce ulice Repinova, Engelmüllerova 0052/RMOb1418/29/16 04/OME/01 Návrh na podání žádosti o předchozí souhlas a návrh záměru na prodej spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 2674/49 pod bytovým domem č. p. 2772, 2773, 2774 (Zelená 51, 53, 55), k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0053/RMOb1418/29/16 04/OME/02 Návrh na podání žádosti o předchozí souhlas a návrh záměru na prodej spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 1133/9 pod bytovým domem č. p (U Parku 1a), k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0054/RMOb1418/29/16 04/OME/03 Návrh na podání žádosti o předchozí souhlas a návrh záměru na prodej spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 2202/88 pod bytovým domem č. p (Gen. Píky 11), k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0055/RMOb1418/29/16 04/OME/04 Návrh na podání žádosti o předchozí souhlas a návrh záměru na prodej spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 2206/61 pod bytovým domem č. p (Gen. Píky 26), k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0056/RMOb1418/29/16 04/OME/06 Návrh vypůjčit části pozemku parc. č v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita náměstí Msgre Šrámka) 0057/RMOb1418/29/16 04/OME/07 Návrh vypůjčit část pozemku p. p. č. 898/1 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Na Valše) 0058/RMOb1418/29/16 04/OME/08 Žádost o prodej pozemku parc. č. 1013/101 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Slavíčkova) 3/79

4 Číslo usnesení Materiál Název 0059/RMOb1418/29/16 04/OME/09 Návrh na uzavření dohody o narovnání a návrh pronájmu pozemku parc. č. 1013/81 zastavěného stavbou garáže jiných spoluvlastníků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0060/RMOb1418/29/16 04/OME/10 Žádost o stanovisko k záměru města prodat část pozemku p. p. č. 971/15 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Slovenská) 0061/RMOb1418/29/16 04/OME/11 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebností inženýrské sítě a služebnosti stezky a cesty v k. ú. Moravská Ostrava (lokalita Frýdlantská) 0062/RMOb1418/29/16 04/OME/12 Žádost o prodej pozemků p. č. st. 811/4 a p. č. st. 811/5, jejichž součástí jsou stavby bez čp/če, garáže v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Fügnerova) 0063/RMOb1418/29/16 04/OME/13 Návrh společnosti ČEZ ICT Services, a. s., na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Pohraniční) 0064/RMOb1418/29/16 04/OME/14 Návrh na udělení souhlasu s realizací dopravního připojení sousední nemovitosti a uzavření smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu (lokalita ul. Hollarova) 0065/RMOb1418/29/16 04/OME/15 Návrh záměru pronájmu pozemků zastavěných stavbami garáží jiných vlastníků v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 0066/RMOb1418/29/16 04/OME/16 Návrh pronájmu pozemků zastavěných stavbami jiných vlastníků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0067/RMOb1418/29/16 04/OME/17 Návrh pronájmu pozemků zastavěných stavbami jiných vlastníků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0068/RMOb1418/29/16 04/OME/20 Žádost o stanovisko k záměru města prodat případně směnit pozemky p. č. st. 369, p. p. č. 373/5 a p. p. č v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Sokolská třída) 0069/RMOb1418/29/16 04/OME/21 Návrh záměru pronájmu spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 2362/15 zastavěného stavbou s č. p (byt. dům) ve vlastnictví cizích vlastníků, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0070/RMOb1418/29/16 04/OME/22 Návrh záměru pronájmu pozemků zastavěných stavbami garáží jiných vlastníků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 4/79

5 Číslo usnesení Materiál Název 0071/RMOb1418/29/16 04/OME/23 Návrh záměru změnit nájemní smlouvu č /2015/OM ze dne /RMOb1418/29/16 04/OME/24 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č /2008/OMR a návrh záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1428/1, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulic Nádražní a 30. dubna) 0073/RMOb1418/29/16 04/OME/25 Návrh záměru vypůjčit části pozemků parc. č. 3474/1 a parc. č. 3478/3, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulice Kostelní a Havlíčkovo nábřeží) 0074/RMOb1418/29/16 04/OME/26 Žádost o svěření pozemků parc. č. 244/9, parc. č. 244/10 a parc. č. 244/16 vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Žofinská) 0075/RMOb1418/29/16 04/OMS/01 Návrh na poskytnutí slevy z nájemného nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, Masarykovo nám. 3/3, jednotky č. 3/ /RMOb1418/29/16 04/OMS/02 Žádost nájemců bytů č. 1, č. 2 a č. 3 v domě s č. p na ulici Nádražní č. or. 45 na pozemku p. č. 1796/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o slevu z nájemného 0077/RMOb1418/29/16 04/OMS/03 Žádosti Úřadu práce ČR o souhlas obce ve smyslu 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 0078/RMOb1418/29/16 04/OMS/04 Informace o podané výpovědi z nájmu nebytových prostor v městském obvodu Moravská Ostrava a návrh záměru tyto nebytové prostory pronajmout 0079/RMOb1418/29/16 04/OMS/05 Návrh na uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě o přenechání nemovitostí do nájmu uzavřené dne /RMOb1418/29/16 04/OMS/06 Žádost nájemce bytu č. 11 v domě s č. p na ulici Na Liškovci č. or. 2 na pozemku p. č. st v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, o ukončení nájmu bytu dohodou 0081/RMOb1418/29/16 04/OMS/07 Návrh na uzavření nájemních smluv na byty pronajímané formou výběrového řízení 0082/RMOb1418/29/16 04/OMS/08 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 43 v domě zvláštního určení s č. p na ulici Gajdošova č. or. 39b, který je součástí pozemku p. č v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 5/79

6 Číslo usnesení Materiál Název 0083/RMOb1418/29/16 04/OMS/09 Žádost nájemce bytu č. 6 v domě na ulici Božkova 177/54 na pozemku p. č. st v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, o ukončení nájmu dohodu a spolubydlící osoby o pronájem bytu 0084/RMOb1418/29/16 04/OMS/10 Žádost o nájem prostor sloužících podnikání - jednotky č. 694/901 v Ostravě - Moravské Ostravě, Nádražní 694/ /RMOb1418/29/16 04/OMS/11 Návrh na pronájem bytů formou výběrového řízení 0086/RMOb1418/29/16 04/OMS/12 Žádost nájemce bytu č. 4 v domě s č. p na ulici Tolstého č. or. 12 na pozemku p. č. 1501/10 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o ukončení nájmu bytu dohodou 0087/RMOb1418/29/16 04/OMS/13 Žádost Armády spásy v České republice, z. s., o slevu z nájemného za byt č. 2 a byt č. 5 v domě s č. p. 75 na ulici Úprkova č. or. 11 na pozemku parc. č. st v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 0088/RMOb1418/29/16 04/OMS/14 Návrh na podání žádosti o předchozí souhlas rady města a návrh na uzavření dohody o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, a Armádou spásy v České republice, z. s. 0089/RMOb1418/29/16 04/OMS/15 Žádost //////////////////// o vydání souhlasu pronajímatele s převodem nájmu a s umístěním sídla nově zakládané společnosti Medik Optik, s. r. o., do prostor sloužících podnikání v Ostravě - Moravské Ostravě, Tyršova 1852/ /RMOb1418/29/16 04/OMS/16 Žádost opatrovníka nájemce bytu č. 5 v domě s č. p. 210 na ulici Karolíny Světlé č. or. 13 na pozemku p. č. st. 963 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, o ukončení nájmu bytu dohodou 0091/RMOb1418/29/16 04/OMS/17 Žádost společnosti OlaRose - Salón krásy, s. r. o., o poskytnutí finanční spoluúčasti pronajímatele na úpravách pronajatých prostor před zahájením podnikatelské činnosti, o kompenzaci nákladů za navýšenou spotřebu elektřiny z důvodu zajištění tepelné pohody v pronajatých prostorách, případně poskytnutí slevy z nájemného 0092/RMOb1418/29/16 05/OŠR/01 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu SMO, MOb MOaP, pro oblast kultury v roce kolo 6/79

7 Číslo usnesení Materiál Název 0093/RMOb1418/29/16 05/OŠR/02 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu SMO, MOb MOaP, pro oblast sportu v roce kolo 0094/RMOb1418/29/16 05/OŠR/03 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu SMO, MOb MOaP, pro oblast sociální v roce kolo 0095/RMOb1418/29/16 05/OŠR/04 Informace o provedené inspekční činnosti v Základní škole Ostrava, Gebauerova 8, PO 0096/RMOb1418/29/16 05/OŠR/05 Návrh na přípravu a podání žádosti projektu Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP 0097/RMOb1418/29/16 05/OŠR/06 Návrh na přerušení činnosti školních družin základních škol městského obvodu 0098/RMOb1418/29/16 05/OŠR/07 Posouzení a vyjádření k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (2. změna) pro projekt Regenerace panelového sídliště - Ostrava, Fifejdy II. - III. etapa v rámci programu Podpora bydlení pro rok /RMOb1418/29/16 05/OŠR/08 Souhlas s přijetím dotace z Moravskoslezského kraje pro projekt Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP III 0100/RMOb1418/29/16 05/OŠR/09 Návrh na podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt Rekonstrukce zahrady MŠ Lechowiczova - II. etapa 0101/RMOb1418/29/16 07/OVV/01 Návrh organizačního zabezpečení 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 0102/RMOb1418/29/16 07/OVV/02 Roční zprávy o činnostech komisí Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2015 Materiály, které byly odloženy: Materiál 04/OME/19 Název Návrh záměru pronájmu pozemku parc. č. 2616/14, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulice Nemocniční, Janovského) 7/79

8 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 01/VED/01 číslo: 0032/RMOb1418/29/16 1) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení rady městského obvodu s termínem plnění od do ve znění přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu 2) schvaluje prodloužení termínů plnění usnesení rady městského obvodu dle důvodové zprávy 3) vyřazuje ze sledování plnění usnesení rady městského obvodu dle důvodové zprávy 4) ukládá realizovat bod 2) a 3) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Barbora Kopcová, vedoucí odboru T: Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 01/VED/02 číslo: 0033/RMOb1418/29/16 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vzít na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s termínem plnění od do ve znění přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu 2) schvaluje prodloužení termínů plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu dle důvodové zprávy 3) ukládá starostce městského obvodu Ing. Petře Bernfeldové předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Barbora Kopcová, vedoucí odboru T: /79

9 Návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 01/VED/03 číslo: 0034/RMOb1418/29/16 1) rozhodla zaslat Zastupitelstvu města Ostravy dopis iniciující změnu čl. 10 odst. 19 písm. a) bod 2) podbod 2.3 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) zmocňuje starostku městského obvodu Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu dopisu dle bodu 1) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Mgr. Leona Večeřová, tajemník úřadu T: Zpráva o činnosti Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na úseku přenesené působnosti za rok /VED/04 číslo: 0035/RMOb1418/29/16 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vzít na vědomí Zprávu o činnosti Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na úseku přenesené působnosti za rok 2015 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) ukládá starostce městského obvodu Ing. Petře Bernfeldové předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Mgr. Leona Večeřová, tajemník úřadu T: /79

10 Návrh organizační změny v Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 01/VED/05 číslo: 0036/RMOb1418/29/16 1) schvaluje s účinností od zřízení funkčního místa referent přestupků a deliktů v oddělení přestupků a deliktů, odboru stavebního řádu a přestupků, dle důvodové zprávy 2) ukládá předložit radě městského obvodu změnu organizačního řádu úřadu s účinností od ve smyslu bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Mgr. Leona Večeřová, tajemník úřadu T: Výzva /////////////////// k náhradě újmy 01/VED/06 číslo: 0037/RMOb1418/29/16 1) bere na vědomí výzvu /////////////////////////////////////////////////////////////////, k náhradě újmy ve výši ,- Kč a nákladů právního zastoupení ve výši 4.513,30,- Kč vzniklé z jím tvrzeného zneužití vlastnického práva městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a diskriminace ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 2) rozhodla neuhradit újmu ve výši ,- Kč včetně nákladů právního zastoupení ve výši 4.513,30,- Kč a zaslat odpověď ve znění přílohy č. 3 /////////////////////, advokátovi, se sídlem Jaklovecká 1249/18, Ostrava - Slezská Ostrava, zastupujícího /////////////////// 3) zmocňuje starostku městského obvodu Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu odpovědi dle bodu 2) tohoto usnesení 4) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Mgr. Zbyněk Baláž, právník T: /79

11 Odvod za porušení rozpočtové kázně Základní školy Ostrava, Zelená 42, příspěvkové organizace 02/OFR/01 číslo: 0038/RMOb1418/29/16 1) rozhodla uložit povinnost zaplacení odvodu za porušení rozpočtové kázně Základní škole Ostrava, Zelená 42, příspěvkové organizaci, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, Zelená 42/1406, PSČ , IČ , ve výši 213,64 Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 2) stanovuje Základní škole Ostrava, Zelená 42, příspěvkové organizaci, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, Zelená 42/1406, PSČ , IČ , lhůtu do pro zaplacení odvodu neoprávněně použitých prostředků dle bodu 1) tohoto usnesení 3) zmocňuje místostarostku Bc. Lucii Feikovou k podpisu rozhodnutí dle bodu 1) tohoto usnesení 4) ukládá realizovat bod 1) a 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Žádost o uzavření dohody o splátkách dlužné částky 02/OFR/02 číslo: 0039/RMOb1418/29/16 k usnesení č. M1418/0120/16 1) bere na vědomí žádost ////////////////// o uzavření dohody o splátkách dlužné částky ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu uzavřít s dlužníkem - //////////////////////////////////////////////////////, dohodu o splátkách dlužné částky dle vzorové dohody schválené usnesením zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 0688/ZMOb1014/18/14 ze dne ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za období 11/2012-6/2013, vyúčtování služeb r a náklady soudního řízení, související s pronájmem bytu č. 4 v domě Arbesova 1062/15, Ostrava - Přívoz) ve 39 splátkách ve výši 1 000,00 Kč a jedné splátce 11/79

12 ve výši 350,00 Kč s úhradou první splátky od měsíce března 2016 za podmínky, že dohoda o splátkách dlužné částky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi 3) ukládá místostarostce Bc. Lucii Feikové předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 02/OFR/03 číslo: 0040/RMOb1418/29/16 k usnesení č. M1418/0176/16 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu a) vzít na vědomí informaci o zániku vymahatelnosti pohledávek po zemřelých nájemcích bytů a nebytového prostoru: aa) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč ab) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,30 Kč ac) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,20 Kč ad) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč ae) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,45 Kč b) vzít na vědomí informaci o zániku vymahatelnosti pohledávky vůči ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////, po ukončení insolvenčního řízení oddlužením ve výši ,10 Kč c) vzít na vědomí informaci o zániku vymahatelnosti pohledávky vůči společnosti JIPRON, s. r. o., v likvidaci, IČ , dříve se sídlem Studentská 1554/1, Havířov - Podlesí, po ukončení insolvenčního řízení a výmazu společnosti z obchodního rejstříku ve výši ,00 Kč 12/79

13 2) ukládá místostarostce Bc. Lucii Feikové předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Žádost o prominutí pohledávky 02/OFR/04 číslo: 0041/RMOb1418/29/16 k usnesení č. M1418/0179/16 1) bere na vědomí žádost //////////////////// ze dne o prominutí zůstatku pohledávky ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu neprominout ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, pohledávku ve výši ,00 Kč - zůstatek jistiny z dlužného nájemného za pronájem pozemku pod domem parc. č. 657 v k. ú. Přívoz, Palackého 729/54, Ostrava - Přívoz, za období roku ) ukládá místostarostce Bc. Lucii Feikové předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Stanovisko k návrhu změny Obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů 02/OFR/05 číslo: 0042/RMOb1418/29/16 1) bere na vědomí žádost Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, ze dne ve věci podání stanoviska k návrhu změny Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 9/2012 ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 13/79

14 2) vydává souhlasné stanovisko pro území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k návrhu změny Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 9/2012 ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 3) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Žádost o odstranění dřeviny, ul. Bachmačská 03/OIMH/01 číslo: 0043/RMOb1418/29/16 1) nesouhlasí s odstraněním jasanu o obvodu kmene 210 cm, rostoucího na pozemku parc. č. 1070/15 v katastrálním území Moravská Ostrava, dle předloženého materiálu 2) ukládá zaslat písemné vyjádření žadateli dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Žádost o odstranění dřeviny, vnitroblok ul. Milíčova x ul. Poštovní 03/OIMH/02 číslo: 0044/RMOb1418/29/16 1) nesouhlasí s odstraněním javoru klen o obvodu kmene 148 cm, rostoucího na pozemku parc. č. 688/5 v katastrálním území Moravská Ostrava dle předloženého materiálu 2) ukládá zaslat písemné vyjádření žadateli dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: /79

15 Návrh na výjimku ze směrnice SME z postupu při zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace akce Rekonstrukce obslužné plochy chodníků u polyfunkčního domu na ul. Vítkovická 03/OIMH/03 číslo: 0045/RMOb1418/29/16 1) rozhodla přijmout výjimku ze směrnice SME Postup při zadávání veřejných zakázek pro postup při zadání veřejné zakázky malého rozsahu ve finančním pásmu B (nad ,- Kč do ,- Kč včetně bez DPH) na zpracování projektové dokumentace akce Rekonstrukce obslužné plochy chodníků u polyfunkčního domu na ul. Vítkovická dle důvodové zprávy 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Žádost o odstranění dřeviny, vnitroblok ul. U Tiskárny 6 03/OIMH/04 číslo: 0046/RMOb1418/29/16 1) nesouhlasí s odstraněním javoru klen o obvodu kmene 150 cm, rostoucího na pozemku parc. č. 541 v katastrálním území Přívoz dle předloženého materiálu 2) ukládá zaslat písemné vyjádření žadateli dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Návrh na převzetí majetku - originální historické lavičky, která bude umístěna v prostoru památníku kolejí, realizovaného v rámci akce Rekonstrukce ulice 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí II 03/OIMH/05 číslo: 0047/RMOb1418/29/16 1) souhlasí s převzetím 1 ks historické lavičky v hodnotě 3 919,86 Kč, poskytnuté statutárním městem Ostrava, městským obvodem Vítkovice, Mírové náměstí 516/1, Ostrava Vítkovice, k výměně za osazenou repliku lavičky nebo doplnění ke stávající lavičce v prostoru památníku kolejí, realizovaného v rámci akce Rekonstrukce ulice 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí II, do majetku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Moravská Ostrava 15/79

16 2) zmocňuje vedoucího odboru investic a místního hospodářství k podpisu protokolu o převzetí majetku - historické lavičky dle bodu 1) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Návrh na převod majetku - rekonstrukce části komunikace ul. Hornopolní, realizované v rámci akce Rekonstrukce chodníků a trolej. zastávek ul. Hornopolní - 1. úsek 03/OIMH/06 číslo: 0048/RMOb1418/29/16 1) rozhodla předat rekonstrukci části komunikace ul. Hornopolní v hodnotě ,00 Kč vč. DPH, realizované v rámci akce Rekonstrukce chodníků a trolej. zastávek ul. Hornopolní - 1. úsek (č. akce 9310) do majetku statutárního města Ostravy 2) zmocňuje vedoucího odboru investic a místního hospodářství k podpisu protokolu o předání rekonstrukce části komunikace ul. Hornopolní dle bodu 1) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Návrh na vydání Dodatku č. 4 ke Zřizovací listině Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvkové organizace 03/OIMH/07 číslo: 0049/RMOb1418/29/16 k usnesení č. M1418/0165/16 1) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz schválit Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace, se sídlem Harantova 3152/28, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ , ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 16/79

17 2) ukládá místostarostovi Daliboru Moukovi předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Návrh odpovědi společnosti ALEF, s. r. o., na uplatnění nároku na zaplacení náhrady škody způsobené stavbou Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí 03/OIMH/08 číslo: 0050/RMOb1418/29/16 1) bere na vědomí uplatnění nároku na zaplacení náhrady škody společnosti ALEF, s. r. o., Vídeňská 1586/84, Praha 4, IČ , ze dne , způsobené stavbou Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí II ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) schvaluje odpověď společnosti ALEF, s. r. o., Vídeňská 1586/84, Praha 4, IČ , ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 3) zmocňuje Dalibora Mouku, místostarostu městského obvodu, k podpisu odpovědi dle bodu 2) tohoto usnesení 4) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Návrh na schválení předběžného oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodavatele stavby Rekonstrukce ulice Repinova, Engelmüllerova 03/OIMH/09 číslo: 0051/RMOb1418/29/16 1) schvaluje předběžné oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodavatele stavby Rekonstrukce ulice Repinova, Engelmüllerova dle 86 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 17/79

18 2) ukládá zabezpečit všechny úkony potřebné k uveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Návrh na podání žádosti o předchozí souhlas a návrh záměru na prodej spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 2674/49 pod bytovým domem č. p. 2772, 2773, 2774 (Zelená 51, 53, 55), k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 04/OME/01 číslo: 0052/RMOb1418/29/16 k usnesení č. M1418/0153/16 1) bere na vědomí žádosti vlastníků jednotek č. 2773/3, č. 2773/4 a č. 2773/7 v domě č. p. 2772, 2773, 2774 (Zelená 51, 53, 55) stojícím na pozemku parc. č. 2674/49 zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodla v souladu s čl. 7 odst. 3) písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, požádat Radu města Ostravy o předchozí souhlas k záměru převést níže uvedené spoluvlastnické podíly pozemku parc. č. 2674/49 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 752 m 2 pod domem č. p. 2772, 2773, 2774 (Zelená 51, 53, 55), k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, z vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 2674/49 zast. plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 568/30537 příslušející k jednotce č. 2773/3 (byt) spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 2674/49 zast. plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 568/30537 příslušející k jednotce č. 2773/4 (byt) spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 2674/49 zast. plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 568/30537 příslušející k jednotce č. 2773/7 (byt) 3) zmocňuje starostku k podpisu žádosti o předchozí souhlas dle bodu 2) tohoto usnesení 18/79

19 4) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: ) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu a) vzít na vědomí žádosti vlastníků jednotek č. 2773/3, č. 2773/4 a č. 2773/7 v domě č. p. 2772, 2773, 2774 (Zelená 51, 53, 55) stojícím na pozemku parc. č. 2674/49 zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu b) schválit záměr převést spoluvlastnické podíly k pozemku parc. č. 2674/49 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 752 m 2, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pod domem č. p. 2772, 2773, 2774 (Zelená 51, 53, 55), k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši odpovídající velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu, příslušejících k níže uvedeným jednotkám, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem: spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 2674/49 zast. plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 568/30537 příslušející k jednotce č. 2773/3 (byt) spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 2674/49 zast. plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 568/30537 příslušející k jednotce č. 2773/4 (byt) 6) ukládá spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 2674/49 zast. plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 568/30537 příslušející k jednotce č. 2773/7 (byt) starostce předložit návrh dle bodu 5) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: /79

20 Návrh na podání žádosti o předchozí souhlas a návrh záměru na prodej spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 1133/9 pod bytovým domem č. p (U Parku 1a), k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 04/OME/02 číslo: 0053/RMOb1418/29/16 k usnesení č. M1418/0152/16 1) bere na vědomí žádosti vlastníků jednotek č. 3068/8, č. 3068/19, č. 3068/42, č. 3068/43, č. 3068/55 v domě č. p (U Parku 1a) stojícím na pozemku parc. č. 1133/9 zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodla v souladu s čl. 7 odst. 3) písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, požádat Radu města Ostravy o předchozí souhlas k záměru převést níže uvedené spoluvlastnické podíly pozemku parc. č. 1133/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 437 m 2 pod domem č. p (U Parku 1a), k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, z vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 1133/9 zast. plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 445/35064 příslušející k jednotce č. 3068/8 (byt) spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 1133/9 zast. plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 706/35064 příslušející k jednotce č. 3068/19 (byt) spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 1133/9 zast. plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 445/35064 příslušející k jednotce č. 3068/42 (byt) spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 1133/9 zast. plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 445/35064 příslušející k jednotce č. 3068/43 (byt) spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 1133/9 zast. plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 654/35064 příslušející k jednotce č. 3068/55 (byt) 3) zmocňuje starostku k podpisu žádosti o předchozí souhlas dle bodu 2) předloženého usnesení 20/79

21 4) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: ) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu a) vzít na vědomí žádosti vlastníků jednotek č. 3068/8, č. 3068/19, č. 3068/42, č. 3068/43, č. 3068/55 v domě č. p (U Parku 1a) stojícím na pozemku parc. č. 1133/9 zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu b) schválit záměr převést spoluvlastnické podíly k pozemku parc. č. 1133/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 437 m 2, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pod domem č. p (U Parku 1a), k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši odpovídající velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu, příslušejících k níže uvedeným jednotkám, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem: spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 1133/9 zast. plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 445/35064 příslušející k jednotce č. 3068/8 (byt) spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 1133/9 zast. plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 706/35064 příslušející k jednotce č. 3068/19 (byt) spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 1133/9 zast. plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 445/35064 příslušející k jednotce č. 3068/42 (byt) spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 1133/9 zast. plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 445/35064 příslušející k jednotce č. 3068/43 (byt) spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 1133/9 zast. plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 654/35064 příslušející k jednotce č. 3068/55 (byt) 6) ukládá starostce předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: /79

22 Návrh na podání žádosti o předchozí souhlas a návrh záměru na prodej spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 2202/88 pod bytovým domem č. p (Gen. Píky 11), k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 04/OME/03 číslo: 0054/RMOb1418/29/16 k usnesení č. M1418/0151/16 1) bere na vědomí žádost vlastníka jednotky č. 2921/9 v domě č. p (Gen. Píky 11) stojícím na pozemku parc. č. 2202/88 zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodla v souladu s čl. 7 odst. 3) písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, požádat Radu města Ostravy o předchozí souhlas k záměru převést spoluvlastnický podíl pozemku parc. č. 2202/88 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 220 m 2 pod domem č. p (Gen. Píky 11) ve výši 408/4031, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, z vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 3) zmocňuje starostku k podpisu žádosti o předchozí souhlas dle bodu 2) předloženého usnesení 4) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: ) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu a) vzít na vědomí žádost vlastníka jednotky č. 2921/9 v domě č. p (Gen. Píky 11) stojícím na pozemku parc. č. 2202/88 zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 22/79

23 b) schválit záměr převést spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 2202/88 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 220 m 2, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pod domem č. p (Gen. Píky 11), k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušejícího k níže uvedené jednotce, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem: spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 2202/88 zast. plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 408/4031 příslušející k jednotce č. 2921/9 (byt) 6) ukládá starostce předložit návrh dle bodu 5) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: Návrh na podání žádosti o předchozí souhlas a návrh záměru na prodej spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 2206/61 pod bytovým domem č. p (Gen. Píky 26), k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 04/OME/04 číslo: 0055/RMOb1418/29/16 k usnesení č. M1418/0150/16 1) bere na vědomí žádosti vlastníků jednotek č. 2899/8 a č. 2899/15 v domě č. p (Gen. Píky 26) stojícím na pozemku parc. č. 2206/61 zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodla v souladu s čl. 7 odst. 3) písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, požádat Radu města Ostravy o předchozí souhlas k záměru převést níže uvedené spoluvlastnické podíly pozemku parc. č. 2206/61 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 230 m 2 pod domem č. p (Gen. Píky 26), k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, z vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 2206/61 zast. plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 761/13996 příslušející k jednotce č. 2899/8 (byt) 23/79

24 spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 2206/61 zast. plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 761/13996 příslušející k jednotce č. 2899/15 (byt) 3) zmocňuje starostku k podpisu žádosti o předchozí souhlas dle bodu 2) tohoto usnesení 4) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: ) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu a) vzít na vědomí žádosti vlastníků jednotek č. 2899/8 a č. 2899/15 v domě č. p (Gen. Píky 26) stojícím na pozemku parc. č. 2206/61 zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu b) schválit záměr převést spoluvlastnické podíly k pozemku parc. č. 2206/61 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 230 m 2, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pod domem č. p (Gen. Píky 26), k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši odpovídající velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu, příslušejících k níže uvedeným jednotkám, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem: spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 2206/61 zast. plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 761/13996 příslušející k jednotce č. 2899/8 (byt) spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 2206/61 zast. plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 761/13996 příslušející k jednotce č. 2899/15 (byt) 6) ukládá předložit návrh dle bodu 5) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: /79

25 Návrh vypůjčit části pozemku parc. č v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita náměstí Msgre Šrámka) 04/OME/06 číslo: 0056/RMOb1418/29/16 1) rozhodla vypůjčit Římskokatolické farnosti Ostrava - Moravská Ostrava, se sídlem náměstí Msgre Šrámka 1760/4, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ , části pozemku parc. č ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 3,5 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu, dle zákresu v katastrální mapě ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu, za účelem umístění a provozování cyklostojanů, na dobu neurčitou, a uzavřít smlouvu o výpůjčce ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu 2) zmocňuje starostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: Návrh vypůjčit část pozemku p. p. č. 898/1 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Na Valše) 04/OME/07 číslo: 0057/RMOb1418/29/16 1) rozhodla a) udělit /////////////////////////////////////////////////////////////, souhlas vlastníka pozemku p. p. č. 898/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu, s umístěním a realizací vjezdové brány pro účely dodatečného povolení stavby ve smyslu 129 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů b) vypůjčit ////////////////////////////////////////////////////////////////, Ostrava část pozemku p. p. č. 898/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 165 m 2, k. ú. Přívoz, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu, dle zákresu v katastrální mapě ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu, za účelem zajištění zvýšené bezpečnosti včetně umístění vjezdové brány na dobu neurčitou a uzavřít smlouvu o výpůjčce ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu 25/79

26 2) zmocňuje starostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: Žádost o prodej pozemku parc. č. 1013/101 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Slavíčkova) 04/OME/08 číslo: 0058/RMOb1418/29/16 k usnesení č. M1418/0181/16 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu a) vzít na vědomí žádost společnosti ČEZ distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, IČ , o koupi pozemku parc. č. 1013/101 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu b) vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek parc. č. 1013/101 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 2) ukládá starostce předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: /79

27 Návrh na uzavření dohody o narovnání a návrh pronájmu pozemku parc. č. 1013/81 zastavěného stavbou garáže jiných spoluvlastníků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 04/OME/09 číslo: 0059/RMOb1418/29/16 1) rozhodla a) uzavřít dohodu o narovnání za užívání pozemku parc. č. 1013/81 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 pod stavbou garáže, bez právního důvodu, za období od data nabytí vlastnictví ke stavbě garáže do s podílovými spoluvlastníky ///////////////////////////////////////////////////////////////, a ////////////////////////////////////////////////////////////, ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu b) pronajmout pozemek parc. č. 1013/81 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 pod stavbou garáže podílovým spoluvlastníkům ///////////////////////////////////////////////////////////, a ///////////////////////////////////////////////////////////////, na dobu neurčitou za nájemné 945,- Kč/rok a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 2) zmocňuje starostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu dohody o narovnání a nájemní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: Žádost o stanovisko k záměru města prodat část pozemku p. p. č. 971/15 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Slovenská) 04/OME/10 číslo: 0060/RMOb1418/29/16 k usnesení č. 0894/RMOb1418/16/15 1) bere na vědomí žádost majetkového odboru Magistrátu města Ostravy o stanovisko k záměru města prodat část pozemku p. p. č. 971/15 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 27/79

28 2) vydává nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p. p. č. 971/15 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2052 m 2 z celkové výměry 3329 m 2 oddělenou geometrickým plánem č /2015 a nově označenou jako pozemek p. p. č. 971/36 ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 3) ukládá předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebností inženýrské sítě a služebnosti stezky a cesty v k. ú. Moravská Ostrava (lokalita Frýdlantská) 04/OME/11 číslo: 0061/RMOb1418/29/16 1) bere na vědomí žádost společnosti AR Development, s. r. o., o uzavření smlouvy o zřízení služebností inženýrské sítě a služebnosti stezky a cesty v rámci stavby Komerční objekt, ul. Frýdlantská, Moravská Ostrava ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodla a) zřídit služebnosti inženýrské sítě k částem pozemků parc. č ostatní plocha, zeleň, parc. č. 3350/4 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 3370/1 ostatní plocha, ostatní komunikace vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve prospěch pozemků parc. č. 3372/3 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, parc. č. 3372/16 ostatní plocha, dráha, parc. č. 3372/17 ostatní plocha, dráha a parc. č. 3396/1 ostatní plocha, jiná plocha vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví společnosti AR Development, s. r. o., se sídlem Brno - Brno, Veselá 5, PSČ , IČ , spočívající v právu mít umístěnou, provozovat a udržovat vodovodní přípojku, plynovodní přípojku a kanalizační přípojku (dále společně jako Přípojky ) v rozsahu dle geometrických plánů č a/2015 a č b/2015, na dobu neurčitou, úplatně za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý běžný metr Přípojek, tj. celkem za 104 bm činí úplata ,-Kč + zákonná sazba DPH b) zřídit služebnost stezky a cesty k části pozemku parc. č. 3370/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve prospěch pozemků parc. č. 3372/3 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, parc. č. 3372/16 ostatní plocha, dráha, parc. č. 3372/17 ostatní plocha, dráha a parc. č. 3396/1 ostatní plocha, jiná plocha vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví společnosti AR Development, s. r. o., se sídlem Brno - Brno, Veselá 5, PSČ , IČ , 28/79

29 spočívající v právu chodit, dopravovat se lidskou silou a jezdit přes služebný pozemek (dále jen Vjezd ) v rozsahu dle geometrického plánu č b/2015, na dobu neurčitou, úplatně za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý metr čtvereční Vjezdu, tj. celkem za 16 m 2 činí úplata ,-Kč + zákonná sazba DPH přičemž oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí, a uzavřít smlouvu o zřízení služebností inženýrské sítě a služebnosti stezky a cesty ve znění přílohy č. 6 předloženého materiálu 3) zmocňuje starostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení 4) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: Žádost o prodej pozemků p. č. st. 811/4 a p. č. st. 811/5, jejichž součástí jsou stavby bez čp/če, garáže v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Fügnerova) 04/OME/12 číslo: 0062/RMOb1418/29/16 k usnesení č. M1418/0180/16 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu a) vzít na vědomí žádost ///////////////////////////////////////////////////, o koupi pozemků p. č. st. 811/4 a p. č. st. 811/5, jejichž součástí jsou stavby bez čp/če, garáže v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Fügnerova), ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu b) vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek p. č. st. 811/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž a pozemek p. č. st. 811/5 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 29/79

30 2) ukládá starostce předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: Návrh společnosti ČEZ ICT Services, a. s., na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Pohraniční) 04/OME/13 číslo: 0063/RMOb1418/29/16 1) bere na vědomí žádost společnosti ČEZ ICT Services, a. s., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě EVi - optické propojení kabely R8/II - R6/VI - R4/II - R2/I - R2/X ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodla zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 3636/3 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve prospěch společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ , IČ , spočívající v právu uložení, provozování, údržby a oprav optického kabelu v rozsahu dle geometrického plánu č /2014 na dobu neurčitou, úplatně za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý běžný metr optického kabelu, tj. za 97 bm činí úplata ,- Kč + zákonná sazba DPH, přičemž oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí, a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene ve znění přílohy č. 6 předloženého materiálu 3) zmocňuje starostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení 4) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: /79

31 Návrh na udělení souhlasu s realizací dopravního připojení sousední nemovitosti a uzavření smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu (lokalita ul. Hollarova) 04/OME/14 číslo: 0064/RMOb1418/29/16 1) bere na vědomí žádost //////////////////////// o uzavření smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu dopravního připojení sousední nemovitosti ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) revokuje usnesení rady městského obvodu č. 5361/RMOb1014/80/14 ze dne neudělit souhlas s realizací úpravy části chodníku na pozemku parc. č ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro vybudování sjezdu z pozemní komunikace na sousední nemovitost parc. č. 358/2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví žadatele 3) rozhodla udělit /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, souhlas s realizací úpravy části chodníku na pozemku parc. č ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pro vybudování dopravního připojení sousední nemovitosti pozemku parc. č. 358/2 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví žadatele pro účely vydání stavebního povolení ve smyslu ust. 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a uzavřít smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu ve znění přílohy č. 7 předloženého materiálu 4) zmocňuje Ing. Petru Bernfeldovou, starostku městského obvodu, k podpisu smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení 5) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: /79

na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne 04.02.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Pozvánka na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne 02.02.2017 Místo konání: Karlova Studánka Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne 31.03.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17

Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20.04.2017 čís. 0186/ZMOb1418/16/17 0204/ZMOb1418/16/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne 29.03.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 10:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Náhrada nemajetkové újmy Mgr. Leona

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 57. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 57. schůze rady městského obvodu konané dne 29.03.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 27.06.2013 čís. 0540/ZMOb1014/14/13 0567/ZMOb1014/14/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 33. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0230/RMOb1418/33/ /RMOb1418/33/16

Usnesení. Usnesení. 33. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0230/RMOb1418/33/ /RMOb1418/33/16 33. schůze rady městského obvodu konané dne 31.03.2016 čís. 0230/RMOb1418/33/16 0287/RMOb1418/33/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.11.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na uzavření dohod o převodu

Více

Pozvánka na 32. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 32. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 32. schůzi rady městského obvodu konanou dne 18.03.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Návrh na rozpočtové opatření č.

Více

Pozvánka na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 Kontrola

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 39. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 39. schůze rady městského obvodu konané dne 23.06.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Pozvánka na 35. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 35. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 35. schůzi rady městského obvodu konanou dne 27.04.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 02/OFR/01 Návrh na vydání

Více

na 39. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 39. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 39. schůzi rady městského obvodu konanou dne 23.06.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Návrh na vydání organizačního

Více

Pozvánka na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne 30.11.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 11:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.11.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 02/OFR/02 Návrh na vydání

Více

Usnesení. Usnesení. 35. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0345/RMOb1418/35/ /RMOb1418/35/16

Usnesení. Usnesení. 35. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0345/RMOb1418/35/ /RMOb1418/35/16 35. schůze rady městského obvodu konané dne 27.04.2016 čís. 0345/RMOb1418/35/16 0395/RMOb1418/35/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16

Usnesení. Usnesení. 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16 49. schůze rady městského obvodu konané dne 15.11.2016 čís. 1044/RMOb1418/49/16 1096/RMOb1418/49/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne 07.08.2014 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková

Více

Pozvánka na 54. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 54. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 54. schůzi rady městského obvodu konanou dne 16.02.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 15. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh

Více

Usnesení. Usnesení. 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2320/RMObM1014/59/ /RMObM1014/59/12

Usnesení. Usnesení. 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2320/RMObM1014/59/ /RMObM1014/59/12 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 24. 08. 2012 čís. 2320/RMObM1014/59/12 2338/RMObM1014/59/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Dalibor Mouka, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Pozvánka na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne 05.04.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 60. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 60. schůze rady městského obvodu konané dne 04.05.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.06.2018 čís. 0345/ZMOb1418/22/18 0366/ZMOb1418/22/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 76. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 76. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2018 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Jaroslav Bečák

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0205/ZMOb1418/17/17 0226/ZMOb1418/17/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

na 19. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 19. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 19. schůzi rady městského obvodu konanou dne 27.08.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

na 63. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 63. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 63. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.06.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 17. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01

Více

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.08.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 02/OFR/02

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 71. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 71. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Pozvánka na 75. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 75. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 75. schůzi rady městského obvodu konanou dne 14.12.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 19. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02

Více

Výroční zpráva za rok 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím na 6. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12. 02. 2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu

Více

Pozvánka na 92. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 92. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 92. schůzi rady městského obvodu konanou dne 30.08.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 02/OFR/02

Více

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5217/RMObM1014/125/ /RMObM1014/125/14

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5217/RMObM1014/125/ /RMObM1014/125/14 125. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 08.07.2014 čís. 5217/RMObM1014/125/14 5228/RMObM1014/125/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5037/RMObM1014/120/ /RMObM1014/120/14

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5037/RMObM1014/120/ /RMObM1014/120/14 120. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2014 čís. 5037/RMObM1014/120/14 5045/RMObM1014/120/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1418/21/ /ZMOb1418/21/18

Usnesení. 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1418/21/ /ZMOb1418/21/18 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.04.2018 čís. 0315/ZMOb1418/21/18 0344/ZMOb1418/21/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled

Více

Pozvánka na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne 09.06.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 11. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 03/OIMH/01 Návrh

Více

Pozvánka na 12. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 12. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 12. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.05.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádost o prominutí dluhu Ing. Alena Zapletalová,

Více

Usnesení. Usnesení. 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0942/RMObM1418/17/ /RMObM1418/17/16

Usnesení. Usnesení. 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0942/RMObM1418/17/ /RMObM1418/17/16 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.10.2016 čís. 0942/RMObM1418/17/16 0948/RMObM1418/17/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

na 66. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 66. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 66. schůzi rady městského obvodu konanou dne 11.08.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh Dohody o narovnání sporných

Více

Pozvánka na 71. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 71. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 71. schůzi rady městského obvodu konanou dne 19.10.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 Návrh na vydání organizačního

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 47. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 47. schůze rady městského obvodu konané dne 20.10.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 59. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 59. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 59. schůze rady městského obvodu konané dne 20.04.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení. 28. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0001/RMOb1418/28/ /RMOb1418/28/16

Usnesení. 28. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0001/RMOb1418/28/ /RMOb1418/28/16 28. schůze rady městského obvodu konané dne 14.01.2016 čís. 0001/RMOb1418/28/16 0031/RMOb1418/28/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Pozvánka na 6. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 6. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 6. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.02.2019 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 08:45 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 02/OFR/02 02/OFR/03 Výroční

Více

Usnesení. Usnesení. 42. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0713/RMOb1418/42/ /RMOb1418/42/16

Usnesení. Usnesení. 42. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0713/RMOb1418/42/ /RMOb1418/42/16 42. schůze rady městského obvodu konané dne 11.08.2016 čís. 0713/RMOb1418/42/16 0764/RMOb1418/42/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

na 88. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 88. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 88. schůzi rady městského obvodu konanou dne 28.06.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 10:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na určení platu ředitelům příspěvkových

Více

Usnesení. Usnesení. 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0257/ZMOb1418/19/ /ZMOb1418/19/17

Usnesení. Usnesení. 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0257/ZMOb1418/19/ /ZMOb1418/19/17 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0257/ZMOb1418/19/17 0293/ZMOb1418/19/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 93. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 93. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 93. schůze rady městského obvodu konané dne 13.09.2018 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) Ing. Bernfeldová Petra

Více

Pozvánka na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne 08.04.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 44. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 44. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 44. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: RSDr. Bečák Jaroslav (KSČM) Ing. Bernfeldová Petra (politické hnutí

Více

Pozvánka na 51. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 51. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 51. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.12.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 14. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh

Více

na 72. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 72. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 72. schůzi rady městského obvodu konanou dne 02.11.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Informace o zániku vymahatelnosti

Více

Pozvánka na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.01.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádost o prominutí poplatků z prodlení

Více

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 čís. 0033/ZMOb1418/2/14 0072/ZMOb1418/2/14 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne 03.11.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

na 64. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 64. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 64. schůzi rady městského obvodu konanou dne 29.06.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na určení platu řediteli příspěvkové

Více

Usnesení. Usnesení. 25. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1326/RMOb1418/25/ /RMOb1418/25/15

Usnesení. Usnesení. 25. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1326/RMOb1418/25/ /RMOb1418/25/15 25. schůze rady městského obvodu konané dne 26.11.2015 čís. 1326/RMOb1418/25/15 1398/RMOb1418/25/15 Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Bc. Lucie Feiková, v. r. 2. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 36. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0399/RMOb1418/36/ /RMOb1418/36/16

Usnesení. Usnesení. 36. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0399/RMOb1418/36/ /RMOb1418/36/16 36. schůze rady městského obvodu konané dne 12.05.2016 čís. 0399/RMOb1418/36/16 0453/RMOb1418/36/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

Usnesení. Usnesení. 37. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0454/RMOb1418/37/ /RMOb1418/37/16

Usnesení. Usnesení. 37. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0454/RMOb1418/37/ /RMOb1418/37/16 37. schůze rady městského obvodu konané dne 26.05.2016 čís. 0454/RMOb1418/37/16 0524/RMOb1418/37/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne 08.03.2018 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Jaroslav Bečák

Více

na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne 18.05.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádosti o prominutí úroků z prodlení

Více

Pozvánka na 7. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 7. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 7. schůzi rady městského obvodu konanou dne 18.03.2019 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 08:30 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na jmenování interního auditora

Více

na 2. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 2. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 2. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.11.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 08:30 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Žádost o poskytnutí finančních prostředků

Více

Usnesení. Usnesení. 74. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2369/RMOb1418/74/ /RMOb1418/74/17

Usnesení. Usnesení. 74. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2369/RMOb1418/74/ /RMOb1418/74/17 74. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2017 čís. 2369/RMOb1418/74/17 2427/RMOb1418/74/17 Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 46. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0893/RMOb1418/46/ /RMOb1418/46/16

Usnesení. Usnesení. 46. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0893/RMOb1418/46/ /RMOb1418/46/16 46. schůze rady městského obvodu konané dne 06.10.2016 čís. 0893/RMOb1418/46/16 0941/RMOb1418/46/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Pozvánka na 96. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 96. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 96. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.10.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 Návrh stanovení měsíčních

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 14. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 14. schůze rady městského obvodu konané dne Č. j.: MOaP/059126/19/Ka1. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 14. schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2019 Přítomní členové rady městského obvodu: JUDr. Lukáš Jansa (Piráti) Mgr. Petr

Více

Usnesení. Usnesení. 48. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0994/RMOb1418/48/ /RMOb1418/48/16

Usnesení. Usnesení. 48. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0994/RMOb1418/48/ /RMOb1418/48/16 48. schůze rady městského obvodu konané dne 03.11.2016 čís. 0994/RMOb1418/48/16 1043/RMOb1418/48/16 Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Ing. Vít Macháček v. r. 3. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka na 9. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.03.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam aktualizovaných materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 Návrh organizační

Více

Pozvánka na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne 23.04.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 4. zasedání zastupitelstva Seznam aktualizovaných materiálů: 01/VED/01 Výsledek

Více

Usnesení. Usnesení. 69. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4419/RMOb1014/69/ /RMOb1014/69/14

Usnesení. Usnesení. 69. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4419/RMOb1014/69/ /RMOb1014/69/14 69. schůze rady městského obvodu konané dne 06. 02. 2014 čís. 4419/RMOb1014/69/14 4484/RMOb1014/69/14 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Pozvánka na 95. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 95. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 95. schůzi rady městského obvodu konanou dne 11.10.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 Návrh na uzavření kupní

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 51. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 51. schůze rady městského obvodu konané dne 15.12.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 7. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0375/RMOb1418/7/ /RMOb/1418/7/15

Usnesení. Usnesení. 7. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0375/RMOb1418/7/ /RMOb/1418/7/15 7. schůze rady městského obvodu konané dne 26.02.2015 čís. 0375/RMOb1418/7/15 0430/RMOb/1418/7/15 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 61. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3960/RMOb1014/61/ /RMOb1014/61/13

Usnesení. Usnesení. 61. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3960/RMOb1014/61/ /RMOb1014/61/13 61. schůze rady městského obvodu konané dne 10.10.2013 čís. 3960/RMOb1014/61/13 4032/RMOb1014/61/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 9. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 9. schůze rady městského obvodu konané dne 26.03.2015 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení. Usnesení. 32. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0175/RMOb1418/32/ /RMOb1418/32/16

Usnesení. Usnesení. 32. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0175/RMOb1418/32/ /RMOb1418/32/16 32. schůze rady městského obvodu konané dne 18.03.2016 čís. 0175/RMOb1418/32/16 0229/RMOb1418/32/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

02/OFR/02 Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠO, Nádražní 117, PO

02/OFR/02 Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠO, Nádražní 117, PO na 1. schůzi rady městského obvodu konanou dne 27.11.2014 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh stanovení termínu a způsobu poskytnutí odměny

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 79. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 79. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2018 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 89. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 89. schůze rady městského obvodu konané dne 12.07.2018 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) Ing. Bernfeldová Petra

Více

Usnesení. Usnesení. 40. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0636/RMOb1418/40/ /RMOb1418/40/16

Usnesení. Usnesení. 40. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0636/RMOb1418/40/ /RMOb1418/40/16 40. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2016 čís. 0636/RMOb1418/40/16 0669/RMOb1418/40/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 30. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2204/RMObM1418/30/ /RMObM1418/30/17

Usnesení. Usnesení. 30. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2204/RMObM1418/30/ /RMObM1418/30/17 30. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.10.2017 čís. 2204/RMObM1418/30/17 2208/RMObM1418/30/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 5. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0241/RMOb1418/5/ /RMOb1418/5/15

Usnesení. Usnesení. 5. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0241/RMOb1418/5/ /RMOb1418/5/15 5. schůze rady městského obvodu konané dne 27.01.2015 čís. 0241/RMOb1418/5/15 0300/RMOb1418/5/15 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Pozvánka na 77. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 77. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 77. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.01.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 01/VED/04 01/VED/05

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 72. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 72. schůze rady městského obvodu konané dne 02.11.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak, přítomen od projednávání

Více

Usnesení. Usnesení. 4. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0200/RMOb1418/4/ /RMOb1418/4/15

Usnesení. Usnesení. 4. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0200/RMOb1418/4/ /RMOb1418/4/15 4. schůze rady městského obvodu konané dne 14.1.2015 čís. 0200/RMOb1418/4/15 0240/RMOb1418/4/15 Ing. Petra Bernfeldová starostka Dalibor Mouka místostarosta Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel:

Více

Usnesení. Usnesení. 73. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2305/RMOb1418/73/ /RMOb1418/73/17

Usnesení. Usnesení. 73. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2305/RMOb1418/73/ /RMOb1418/73/17 73. schůze rady městského obvodu konané dne 16.11.2017 čís. 2305/RMOb1418/73/17 2368/RMOb1418/73/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 14. 5. 2012 čís. 1944/RMObM1014/44/12-1951/RMObM1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1521/RMOb1418/58/ /RMOb1418/58/17

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1521/RMOb1418/58/ /RMOb1418/58/17 58. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2017 čís. 1521/RMOb1418/58/17 1566/RMOb1418/58/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 81. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 81. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2018 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více