SWI041: Hledáme odpověď na otázku: Jak dlouho a za kolik?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SWI041: Hledáme odpověď na otázku: Jak dlouho a za kolik?"

Transkript

1 SWI041: Plánov nování projektů Hledáme odpověď na otázku: Jak dlouho a za kolik?

2 Produkce software Produkce Produkcesoftware (Software (Software Process) Process) zahrnuje Management Management projektu projektu Plánování Plánování Řízení Řízení Zajištění Zajištěníkvality je realizována Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt zahrnuje Tvorbu TvorbuSW SW produktu produktu Analýza Analýza Návrh Návrh (design) (design) Implementace Implementace Testování Testování používá Metodiky Metodiky projektového projektového managementu managementu Metodiky Metodiky tvorby tvorby software software používá SWI041 - Plánování projektů 2

3 Hrubý životní cyklus programového dílad Hrubý cyklus: Nápad Vznik Instalace Provoz a údržba Zánik cca 20% života cca 80% života SWI041 - Plánování projektů 3

4 Životní cyklus program. dílad Nápad Neformální specifikace (odborný článek, úvodní studie) Formální specifikace (analýza) Dekompozice (návrh) Řešení komponent (modulů) Implementace komponent Testování komponent Integrace komponent do celku Testování celku (akceptační test) Instalace Provoz a údržba Programování ve velkém Programování v malém SWI041 - Plánování projektů 4

5 Fáze tvorby SW produktu Úvodní studie (informační plánování, feasibility study) podklady pro rozhodnutí, zda vůbec má projekt smysl Analýza vytvoření dostatečně přesné specifikace produktu Návrh (design) dekompozice systému na komponenty, které lze naprogramovat Implementace realizace komponent definovaných v návrhu a jejich sestavení do výsledného produktu SWI041 - Plánování projektů 5

6 Náročnost fázíf životního cyklu Každý produkt by měl projít všemi fázemi životního cyklu. Ze statistik (pro velké systémy řádově stovky tisíc řádků kódu) vyplývá, že úsilí věnované těmto fázím by mělo být rozděleno zhruba v poměru: analýza 40%, návrh 40%, implementace 20%. Pokud nevěnujeme počátečním fázím dostatečné úsilí, projeví se to zvýšenými nároky při implementaci či údržbě systému. SWI041 - Plánování projektů 6

7 Cena a pravděpodobnost podobnost chyby Cena Pravděpodobnost 20 0 Úvodní studie Analýza Návrh Implementace Provoz SWI041 - Plánování projektů 7

8 Modely životního cyklu Pro standardizaci postupů jsou zavedeny typové modely životních cyklů, např.: Model vodopád (Waterfall) Model průzkumník Spirálový model Přírůstkový model Model životního cyklu určuje základní schéma postupu Životní cyklus by měl vždy začínat dostatečně přesnou specifikací a návrhem Není nutno realizovat celý systém najednou naopak přírůstky poskytují uživateli dobrý pocit postupu prací SWI041 - Plánování projektů 8

9 Model vodopád Nikdy se nevracet zpět SWI041 9

10 START Ale co když jsme se trochu zmýlili? KAM? Snažíme se specifikovat, co zákaznz kazník k chce CÍL SWI041 - Plánování projektů 10

11 START Nebo se změnily požadavky? KAM? CÍL Snažíme se specifikovat, co zákaznz kazník k chce SWI041 - Plánování projektů 11

12 START MEZIKROK KAM? CÍL Můžeme zkrátit okamžik ověř ěření a korigovat směr KAM? SWI041 - Plánování projektů 12

13 Model průzkumn zkumník Nejsme schopni odhadnout dopředu, jak to dopadne SWI041 13

14 Přírůstkový model SWI041 14

15 Spirálový model SWI041 15

16 Jiné modely životního cyklu Model RAD (Rapid Application Development) model určený pro dobře srozumitelné a dobře vymezené problémy, s malými riziky, využívající krátký vývojový cyklus (cca do 3 měsíců), problém je rozdělen na samostatné moduly Evoluční model využívá skládání komponent, které mohou být vyvíjeny současně, či zakoupeny a upraveny Formální metody využívají specifikací řízený styl vývoje, tj. generování programů ze specifikací Extrémní programování a podobné techniky Testy řízený vývoj SWI041 - Plánování projektů 16

17 Co je to projekt? Projekt je dobře definovaná posloupnost činností, která má určen začátek a konec, je zaměřena na dosažení určitého cíle a je uskutečňována pomocí zdrojů lidí, věcí, nástrojů a prostředků Projekt je specifická nerutinní akce, která proto vyžaduje plánování. Čím složitější je projekt, tím více vyžaduje plánování. SWI041 - Plánování projektů 17

18 Odhad nákladn kladů na projekt Odhad na základě zkušenosti z minula již jsme něco podobného řešili a údaje o nákladech jsme si schovali Odhad na základě dekompozice problému na odhadnutelné složky (plánování) klasické řešení problému technikou divide-etimpera Odhady na základě výpočtu z odhadu rozsahu odhad se obvykle řídí odhadem rozsahu kódu (LOC, KLOC, FP) SWI041 - Plánování projektů 18

19 Co je cílem c plánov nování? Plány nejsou vytvářeny proto, aby se dodržovaly (i když se na to dají také použít). Plánování je nutné proto, abychom si rozmysleli, co je třeba udělat. Plánování je zaměřeno na odstranění nejistoty. Plánování se využívá pro sestavení odhadů harmonogramu a rozpočtu. Plánování je nástrojem pro řízení projektů. SWI041 - Plánování projektů 19

20 Plánov nování projektů je řešení problému: Jak dlouho a za kolik metodou divide et impera SWI041 - Plánování projektů 20

21 Úroveň procesu tvorby software Maturity Levels Proces se vylepšuje Optimalizující (5) Proces je kvalitativně měřen a řízen Řízený (4) zpětn tná vazba Proces je definován Proces je opakovatelný Opakovatelný (2) Definovaný (3) měření integrovaný proces řízení projektu Iniciální (1) základní řízení projektu SWI041 - Plánování projektů 21

22 Typy plánov nování Strategické plánování dlouhodobé řádově desítky let a více cíle organizace, možné způsoby jejich realizace, vnější a vnitřní činitelé, kteří ovlivňují možnosti, výběr alternativ Taktické plánování střednědobé řádově měsíce až roky způsob, kterým je vybraná alternativa uskutečňována přidělení potřebných zdrojů rozvrženíčasu Operační plánování krátkodobé řádově hodiny až měsíce rozvržení času a přidělení potřebných prostředků SWI041 - Plánování projektů 22

23 Postup plánování Strategické plánování definuje potřebné projekty. Plán jejich realizace vzniká taktickým plánováním, kde je projekt rozdělen na úlohy. Řešení úloh přiřazenými zdroji je věcí operativního plánování. Plánování projektů je zaměřeno na realizaci podrobný popis dílčích činností na projektu, jejich vzájemné vztahy a rozvržení času, zdrojů a prostředků na tyto dílčí činnosti. Plánování realizace SW projektů je taktické plánování Příklad nástroje pro vytváření plánů projektů a sledování jejich realizace je MS Project SWI041 - Plánování projektů 23

24 Elementy plánu projektu úlohy (tasks) vyžadujíčas a zdroje milníky (milestones) kontrolní okamžiky zdroje (resources) lidé, vybavení, místa vztahy (dependencies, assignments) co dříve, co později, kdo-co udělá SWI041 - Plánování projektů 24

25 Co je to úloha? Projekt: stěhování firmy Příklady úloh: nalezení nového místa rozebrání nábytku převoz nábytku sestavení nábytku SWI041 - Plánování projektů 25

26 Co je to milník? Projekt: stěhování firmy Příklady milníků: nové místo je připraveno uzavřena smlouva se stěhovací firmou nábytek je zabalen přesun dokončen SWI041 - Plánování projektů 26

27 Co je to zdroj? Projekt: stěhování firmy Příklady zdrojů: architekt (člověk) malíř (člověk) stěhovací vůz (prostředek) sklad (místo) SWI041 - Plánování projektů 27

28 Co je to vztah? Projekt: stěhování firmy Příklady vztahů: nábytek je třeba nejprve zabalit a pak stěhovat úloha malování je pořízena úloze příprava zdroj malíř je přiřazen úloze malování SWI041 - Plánování projektů 28

29 Nástroje pro přípravu p pravu plánů MS Project MinuteMan SmartDraw WBS Chart Pro SWI041 - Plánování projektů 29

30 Základní data SWI041 - Plánování projektů 30

31 Přesnější data plánu SWI041 - Plánování projektů 31

32 Podrobněji SWI041 - Plánování projektů 32

33 SWI041 - Plánování projektů 33

34 (Příklad pro MS Project) Informace ukládan dané o plánu projektu Tasks Assignments Resources Tasks Assignments Resources Aktuální plán Směrný plán (baseline) nástroje kalendáře, sestavy, pohledy, lišty, makra,... SWI041 - Plánování projektů 34

35 Techniky zobrazení plánu atomy: činnosti + vztahy + zdroje přímočaré plánování (Gantt Charts) podle Henryho Gantta (původně nazývána sloupcové grafy) síťové plánování (PERT Program Evaluation Review Technique) vyvinuta na zakázku pro armádu (Polaris, Lockheed) SWI041 - Plánování projektů 35

36 Ganttovy (sloupcové) ) grafy vazba A začátek B čas konec činnost SWI041 - Plánování projektů 36

37 SWI041 - Plánování projektů 37

38 Síťový plán n podle PERT číslo délka vztah A :00 4d :00 začátek 11 B 2d : :00 konec činnost SWI041 - Plánování projektů 38

39 SWI041 - Plánování projektů 39

40 SWI041 - Plánování projektů 40

41 Základní problém čas nekvalita cena SWI041 - Plánování projektů 41

42 Zkrátíme čas? čas nekvalita cena SWI041 - Plánování projektů 42

43 Nebo cenu? čas nekvalita cena SWI041 - Plánování projektů 43

44 Nebo kvalitu? čas nekvalita cena SWI041 - Plánování projektů 44

45 Proces plánov nování projektu Vytvoření a uspořádání plánu projektu rozdělení plánové činnosti na jednodušší elementy Rozvržení úloh analýza vztahů mezi elementy Doplnění zdrojů (lidí, zařízení, prostředků) do projektu odhad potřeb Přiřazení nákladů úlohám a zdrojům porovnání se skutečnými možnostmi Úpravy a ladění plánu (až vznikne směrný plán) Monitorování a sledování plánu Uzávěrka projektu (úschova plánu pro budoucnost) SWI041 - Plánování projektů 45

46 SWI041 - Plánování projektů 46

47 SWI041 - Plánování projektů 47

48 SWI041 - Plánování projektů 48

49 Vazby mezi úlohami Úlohy potřebné pro realizaci projektu nejsou zpravidla nezávislé pokud ano, mohou se všechny začít realizovat současně Některé úlohy ale mají mezi sebou nějaký vztah vazbu např. testování modulu může začít až po jeho implementaci Teprve důkladným studiem vazeb mezi úlohami získáme přehled o potřebné návaznosti úloh a z toho vyplývajícíčasový harmonogram projektu SWI041 - Plánování projektů 49

50 SWI041 - Plánování projektů 50

51 SWI041 - Plánování projektů 51

52 SWI041 - Plánování projektů 52

53 SWI041 - Plánování projektů 53

54 Různé typy vazeb mezi úlohami FS (Finish to Start) další úloha může začít, až když předchozí úloha skončí SS (Start to Start) další úloha začne současně s předchozí úlohou FF (Finish to Finish) další úloha skončí současně s předchozí úlohou SF (Start to Finish) další úloha musí skončit, aby mohla předchozí úloha začít SWI041 - Plánování projektů 54

55 SWI041 - Plánování projektů 55

56 Náskok a zpoždění Opoždění (lag) Př.: druhá malba může začít až řádně uschne první Náskok (lead) Př.: podlaha se může začít pokládat když je topení z 50% hotovo SWI041 - Plánování projektů 56

57 Hierarchická osnova projektu Projekt se skládá ze sady úloh, které je nutné pro jeho uskutečnění vykonat Seznam všech úloh je nepřehledný je třeba v něm vytvořit hierarchickou osnovu Přidáme do projektu sumární úlohy a podřídíme jim jiné úlohy Sumární úlohy jsou úlohy vyšší úrovně (pro řízení na vyšší úrovni), ale vždy nakonec zastupují v sobě obsažené skutečné (nesumární) úlohy SWI041 - Plánování projektů 57

58 SWI041 - Plánování projektů 58

59 Kritická cesta CPM (Critical Path Method) je metoda k hledání kritické cesty v grafu. Kritická cesta je nejdelší cesta mezi začátkem a koncem grafu. Kritická úloha je úloha ležící na kritické cestě. Změna doby trvání kritické úlohy ovlivňuje dobu trvání projektu. SWI041 - Plánování projektů 59

60 SWI041 - Plánování projektů 60

61 Náklady na projekt Cena projektu = cen úloh Cena úlohy = fixní náklady + cena za použití zdrojů Cena za použití zdroje = odměna za práci v normální pracovní době + odměna za práci přesčas + fixní náklady na použití zdroje Práce = jednotky * délka Práce je dána součinem počtu jednotek zdroje, které na úloze pracují a délky úlohy SWI041 - Plánování projektů 61

62 SWI041 - Plánování projektů 62

63 Další život plánu projektu Úpravy plánu tak dlouho, až dojde k jeho schválení. Nastaví se směrný plán. Manažer projektu dostane projekt k realizaci. Zjistí a najme si zdroje. Aktualizuje plán dle skutečnosti. Uzavře projekt a vyhodnotí. Plán se uloží do archivu firmy (úroveň 2). SWI041 - Plánování projektů 63

64 SWI041 - Plánování projektů 64

65 SWI041 - Plánování projektů 65

66 SWI041 - Plánování projektů 66

67 Jiné metody odhadu COCOMO (Constructive Cost Model) - Barry Boehm SWI041 - Plánování projektů 67

68 Odhad rozpočtu dle COCOMO Vstup: Rozsah produktu v KLOC (KLines of Code) Náročnost = 2.94 * (Rozsah) 0.91 (udává se v člověko-měsících) Čas = 3.97 * (Náročnost) 0.28 Cena = Čas * Plat Koeficienty se mění dle typu projektu a korekcí (cca ) SWI041 - Plánování projektů 68

69 Příklad: Sestavovací program Velikost: 32 KLOC (KDSI) Náročnost (Effort): ČM Čas: měsíců Lidí: (organic mode jednodušší známé projekty, spočteno přes COCOMO kalkulátor) cocomo81_pgm/cocomo81.html SWI041 - Plánování projektů 69

70 Příklad výpočtu (COCOMO II) SWI041 - Plánování projektů 70

71 Karnerova metoda odhadu Jiná metoda odhadu nákladů, založená na modelu jednání Spočítejte aktéry, každého aktéra zařaďte do kategorie: jednoduchý (např. jiný systém komunikující přes API) váha 1, střední (např. uživatel se znakovým terminálem nebo jiný systém komunikující přes TCP/IP) váha 2, nebo složitý (např. osoba komunikující přes GUI nebo Web) váha 3. Sečtěte váhy všech aktérů a získáte neupravenou váhu aktérů - UAW (Unadjusted Actor Weights). SWI041 - Plánování projektů 71

72 Karnerova metoda odhadu (pokr( pokr.) Rozdělte případy použití do kategorií podle odhadu počtu potřebných transakcí: jednoduchý (méně než 4 transakce) váha 5, střední (4-7 transakcí) váha 10, nebo složitý (více než 7 transakcí) váha 15. Sečtěte váhy všech případů užití a získáte neupravenou váhu případů užití - UUCW (Unadjusted Use Case Weight). SWI041 - Plánování projektů 72

73 Karnerova metoda odhadu (pokr( pokr.) Sečtěte obě váhy a získáte neupravenou váhu modelu jednání UUCP (Unadjusted Use Case Points) Adjustujte takto spočtenou váhu technickými faktory (TCF) a faktory prostředí (EF). Faktor má hodnotu 0 (žádný vliv) až 5 (silný vliv). Koeficient se spočítá: TCF = *Technický faktor EF = *Faktor prostředí Získáte tak upravenou váhu modelu jednání UCP (Use Case Points) UCP = (UAW+UUCP)*TCF*EF Vynásobte UCP předpokládanou pracností jednoho případu užití (cca hod, Karner doporučuje 20 hod). Získáte pracnost v člověko-hodinách. Příklad (Zdroj: SWI041 - Plánování projektů 73

74 Co od Vás V s budeme chtít: t: Naučit se číst a vytvářet plány. Prostudovat si a upravit plán SWI041.mpp (to je plán Vaší práce). SWI041 - Plánování projektů 74

75 SWI041 - Plánování projektů 75

76 The End

Metodiky vývoje software, MDA

Metodiky vývoje software, MDA Metodiky vývoje software, MDA Karel Richta Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze richta@fel.cvut.cz, 2011 Softwarové inženýrství I., BI-SI1

Více

Elektronická skripta SI

Elektronická skripta SI Elektronická skripta SI A7B36SI2 Řízení SW Projektů Ing. Ondřej Macek Katedra počítačů ČVUT v Praze, FEL Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Plánování projektu - motivace,

Více

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013)

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) 1.Historie projektového řízení Zakladatel: Henry L. Gantt (1861-1919) 1901 - první společnost pro řízení projektů (výstavba např. Hooverovy

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Obor: Podniková ekonomika a management Aplikace projektového řízení v obchodní firmě Application of Project Management in the Commercial Organization Vypracovala:

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

STUDIJNÍ OPORA MANAGEMENT

STUDIJNÍ OPORA MANAGEMENT STUDIJNÍ OPORA MANAGEMENT 3. část Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

Plánování a řízení projektů, zkouška 2011/2012

Plánování a řízení projektů, zkouška 2011/2012 Plánování a řízení projektů, zkouška 2011/2012 1. Co víte o historii projektového řízení? Zakladatel: Henry L. Gantt (1861-1919) 1901 - první společnost pro řízení projektů (výstavba např. Hooverovy přehrady)

Více

Řízení projektů v národních korporacích

Řízení projektů v národních korporacích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Řízení projektů v národních korporacích Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Drbal Informační technologie a management Vedoucí

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Simona Dlugošová Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Více

D8 Plánování projektu

D8 Plánování projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D8 Plánování projektu Toto téma obsahuje informace o správném postupu plánování projektu tak, aby byl respektován

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Projektový. management

Projektový. management Základní kurz Projektový pro interní auditory management ISO/TS 16 949:2002 Dr. Ing. Petr ŘEHÁČEKEK Consulting Group for Success PROJEKT Jedinečný proces koordinovaných činností s daty zahájení a ukončení,

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Plánování projektu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu Ukázky dokumentů

Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Plánování projektu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu Ukázky dokumentů Návrh a management projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

Životní cyklus vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Životní cyklus vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Životní cyklus vývoje SW Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Proč potřebujeme definovat proces vývoje Při vývoji SW nemáme tvrdá fakta, jako v jiných vědách (fyzika, chemie,

Více

PROJECT MANAGEMENT Dům techniky Ostrava, spol. s r. o.

PROJECT MANAGEMENT Dům techniky Ostrava, spol. s r. o. PROJECT MANAGEMENT - 1- Obecný úvod Pojmy Management of a project = řešení problémů vztahujících se k jediným, izolovaným iniciativám Program management = řešení problémů vztahujících se ke skupině souvisejících

Více

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku Vzdělávací materiály k projekt: 13/018/1310b/120/000171 Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku kurz: Řízení zemědělských a potravinářských projektů - administrativa a výkaznictví

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Diplomová práce Autor: Aleš Radoměřský Informační

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Integrace metodiky PRINCE2 do internetové

Více