Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007"

Transkript

1 Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze Kladenská 103/105, Praha 6 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007 Praha, únor

2 O B S A H kapitola obsah kapitoly strana Úvod 4 1. Základní údaje 5 - sídlo 5 - vedoucí zaměstnanci 5 - personální obsazení 5 - věková struktura zaměstnanců 6 - kvalifikační struktura zaměstnanců 6 2. Základní statistické údaje o kontrolní činnosti Počty kontrolovaných subjektů Počty protokolů o kontrolní činnosti podle 3 ZoIP Počty vyjádření k projektovým dokumentacím staveb podle 5 i) Počet případů uplatnění požadavků podle 5 j) Počty rozhodnutí podle 5 l) ve správním řízení podle 7 j) o zákazu podle 7 písm. l) podle 10 až podle 23 až blokové pokuty Počet vyšetřovaných pracovních úrazů podle 5 e) a f) Počet uskutečněných poradenství podle 5 k) Kontrolní činnost Výsledky kontrolní činnosti podle schváleného programu kontrolních 11 akcí SÚIP a Programu činnosti OIP 3.2 Výsledky kontrolní činnosti podle plánu úkolů OIP Výsledky kontrolní činnosti v oblasti BOZP včetně TZ č. úkolu 14 Bezpečnost práce ve stavebnictví Dodržování pracovního režimu řidičů nákladní dopravy a hromadné přepravy osob, jejich dovolených, cest. náhrad a mezd Kontrola systému BOZP v malých a středních podnicích Bezpečnost provozu výtahů v organizacích a občans.výstavbě Bezpečnost práce při provozu chladících zařízení a kompresorových stanic, plynovodů a plynových zařízení

3 kapitola obsah kapitoly strana Dodržování předpisů při ruční manipulaci s břemeny Kampaň SLICu Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Program Bezpečný podnik Výsledky kontrolní činnosti v oblasti pracovněprávní 46 Provádění kontroly na základě písemných podnětů na porušování pracovněprávních vztahů a podmínek Dodržování povinností u malých a středních zaměstnavatelů, vyplývajících z pracovního vztahu Dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů zaměstnávajících cizince Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání fyzických osob agenturami práce Kontrola dodržování platných předpisů pro výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte upravenou 121 až 124 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 3.5 Výsledky následné kontrolní činnosti Výsledky kontrolní činnosti z pohledu daného regionu Ostatní činnost Vyjadřování se k projektovým dokumentacím staveb Uplatněné požadavky při povolování a kolaudacích staveb Kontrolování příčin a okolností pracovních úrazů, popř. jejich šetření Vyšetřování havárií ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb Šetření přijatých podání a jejich analýza Poradenská, výchovná a vzdělávací činnost Poradenská činnost Výchovná a vzdělávací činnost Činnost zaměřená na vlastní zaměstnance Činnost v a mimo rámec regionu působnosti OIP Publikační činnost Spolupráce s orgány a organizacemi Závěr 68 3

4 Úvodní informace Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu podává základní přehled o vykonané práci za uplynulý rok. Zpráva obsahuje informace nejen o konkrétní činnosti, ale také o ostatních činnostech, které inspektorát plnil v roce 2007 s ohledem na kompetence svěřené mu zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní a poradenská činnost v roce 2007 byla značně ovlivněna novými právními předpisy. Od nabyl účinnosti nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a na ně navazující nařízení vlády. Kontrolní činnost vycházela ze schváleného Programu kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na rok 2007 a výsledky těchto akcí jsou uvedeny v kapitole 3 této zprávy. Rozsah preventivní kontrolní činnosti OIP byl v oblasti bezpečnosti práce větší než v oblasti pracovněprávní a pracovních podmínek. Nebylo to však z důvodu, že by byla upřednostňována bezpečnost práce, ale z důvodu, že OIP Praha obdržel velké množství podnětů od zaměstnanců a jejich zástupců na neplnění povinností stanovených pracovněprávními předpisy. Řešení těchto podnětů je časově a administrativně náročné a personální kapacity OIP omezené. Důležitou a velmi rozsáhlou činností OIP je poradenství, které je však pouze základní a v žádném případě nemůže nahrazovat činnost advokátů, konstrukčních nebo projekčních kanceláří. Inspekce práce není v žádném případě oprávněna provádět výklady jednotlivých ustanovení předpisů, to přísluší pouze soudu. 4

5 1. Úvod - základní údaje Sídlo: Praha 6 Vokovice, Kladenská 103/105, PSČ: Tel. ústředna: , Mobil (GSM brány): , , Fax: , Vedoucí inspektor: Sekretariát, personální: Právník: Vedoucí odboru správy a informatiky: Ing. Vilém Čada paní Eva Zapletalová JUDr. Eva Bláhová, JUDr. Ladislava Šmídová, Mgr. Josef Nápravník paní Iva Lahučká Vedoucí odboru inspekce I 3.31 všeobecná inspekce, Ing. Milan Moravec stavebnictví, Vedoucí odboru inspekce II 3.32 VTZ, doprava a manipulace, Ing. Martina Švorcová integrovaná inspekce Vedoucí odboru inspekce III 3.33 pracovněprávní vztahy Ing. Alena Švecová Nadřízená instituce: STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE Horní náměstí 103/2, OPAVA Personální obsazení: celkem z toho muži z toho ženy BOZP PPV Vedoucí inspektor Vedoucí odboru ,5 1,5 Právník Inspektor Zaměstnanci v administrativě Ostatní zaměstnanci Orientační počet zaměstnanců za rok Průměrný přepočtený stav za rok 2007 k ,

6 Věková struktura zaměstnanců (bez POP) : věk Počet zaměstnanců % Nad Kvalifikační struktura zaměstnanců (bez POP) : Vzdělání počet zaměstnanců % VŠ ÚS Ostatní - - inspektoři (vyjma vedoucích inspektorů) z toho muži z toho ženy VŠ 9 6 ÚS Celkem:

7 Administrativa z toho muži z toho ženy VŠ 0 0 ÚS 1 10 Celkem: Vedoucí (vč. VI) z toho muži z toho ženy VŠ 2 2 ÚS 0 1 Celkem: Právníci z toho muži z toho ženy VŠ 1 2 Celkem: V průběhu roku 2007 rozvázalo 6 zaměstnanců pracovní poměr (v 1 případě ukončení pracovního poměru z důvodu úmrtí zaměstnance). Do pracovního poměru v roce 2007 nastoupilo 9 zaměstnanců. 7

8 2. Základní statistické údaje o kontrolní činnosti 2.1 Počty kontrolovaných subjektů, z toho: a) organizací b) podnikajících fyzických osob Počty protokolů o kontrolní činnosti podle 3, z toho: a) v organizacích b) u podnikajících fyzických osob Počet vyjádření k projektovým dokumentacím staveb podle 5 i) Počet vyjádření k projektovým dokumentacím staveb Počet případů uplatnění požadavků podle 5 j) Počet případů uplatnění požadavků podle 5 j) - kolaudace Počty rozhodnutí ( nabyla právní moci v roce 2007): podle 5 l) ve správním řízení 1. a 2. Sankce a) organizacím b) podnikajícím fyzickým osobám 1. Správní delikty, přestupky Pořádková pokuta 9 8

9 2.5.2 podle 7 j) o zákazu 1. zákaz použití objektů, provozů, strojů 0 2. zákaz práce přesčas, práce v noci, žen a mladistvých podle 7 písm. l) pořádková pokuta fyzické osobě Celková výše uložených pořádkových pokut dosáhla: ,-- Nejvyšší pořádková pokuta dosáhla: ,-- Celkem bylo uloženo: podle 10 až 22 ) pokuta za přestupky, z toho: a) celková výše pokut uložených organizacím dosáhla: 0 b) celková výše pokut podnikajícím fyzickým osobám dosáhla: 0 c) nejvyšší pokuta organizaci dosáhla: 0 d) nejvyšší pokuta podnikající fyzické osobě dosáhla: podle 23 až 34, bylo uloženo pokut za správní delikty, z toho: a) pro organizace 190 b) pro podnikající fyzické osoby 39 - celková výše pokut uložených organizacím dosáhla ,-- - celková výše pokut podnikajícím fyzickým osobám dosáhla ,-- - nejvyšší pokuta organizaci dosáhla ,-- - nejvyšší pokuta podnikající fyzické osobě dosáhla ,-- 9

10 Sankce dle a 23 34: z toho Příkaz a) pro organizace 188 b) pro podnikající fyzické osoby 37 - celková výše pokut uložených organizacím dosáhla ,-- - celková výše pokut podnikajícím fyzickým osobám dosáhla ,-- - nejvyšší pokuta organizaci dosáhla ,-- - nejvyšší pokuta podnikající fyzické osobě dosáhla ,-- Odvolání proti rozhodnutí: 5 případů (z toho 2x zastaveno, 1x autoremedura) Blokové pokuty v přestupkovém řízení: počet 4 výše 4.000, Počet vyšetřovaných pracovních úrazů podle 5 e) a f), z toho (uzavřená šetření): a) smrtelných 10 b) závažných 16 c) ostatních 4 Celkem uzavřených šetření v roce 2006: Počet uskutečněných poradenství podle 5 k) na OIP, z toho: a) poradenství bez záznamu b) se záznamem 350 C e l k e m :

11 3. Kontrolní činnost 3.1 Výsledky kontrolní činnosti podle schváleného programu kontrolních akcí SÚIP a Programu činnosti OIP a) Údaje o tom, zda byl program úkolů roku 2007 splněn v plánovaném rozsahu kontrolovaných subjektů, případně zdůvodnění jeho omezení. Seznam úkolů: Bezpečnost práce ve stavebnictví Dodržování pracovního režimu řidičů nákladní dopravy a hromadné přepravy osob, jejich dovolených, cestovních náhrad a mezd Kontrola systému BOZP v malých a středních podnicích Bezpečnost provozu výtahů v organizacích a občanské výstavbě Bezpečnost práce při provozu chladících zařízení a kompresorových stanic, plynovodů a plynových zařízení Provádění kontroly na základě písemných podnětů na porušování pracovně právních vztahů a podmínek Dodržování povinností u malých a středních zaměstnavatelů vyplývajících z pracovního vztahu Dodržování pracovně právních předpisů u zaměstnavatelů zaměstnávajících cizince Dodržování předpisů při ruční manipulaci s břemeny Kampaň SLICu Dodržování pracovně právních předpisů při zaměstnávání fyzických osob agenturami práce Kontroly vysílaných pracovníků v rámci poskytování služeb Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Program Bezpečný podnik Kontrola dodržování platných předpisů pro výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte upravenou 121 až 124 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti Č. úkolu Plánovaný počet subjektů Kontrolovaný počet subjektů Počet kontrol Následné kontroly % následných prověrek z celk. počtu provedených stěžejní úkol x x

12 x x x celkem Ø = 14 % Počet závad, vyřazených strojů, objektů, zákazů činností a práce osob podle opatření vydaných Oblastním inspektorátem práce pro hl. m. Prahu (porovnání roku 2006 s výsledky roku 2007) O P A T Ř E N Í rok 2006 rok 2007 Závady odstraněné v průběhu kontroly (s násobností) 837 (4.435) Závady s vydaným opatřením k jejich odstranění (s násobností) (44.760) (5.693) (34.030) Vyřazení strojů a zařízení z provozu 0 0 Zakázané užívání výrobních a provozních prostorů 0 0 Zákazy technologií 0 0 Zákazy činností 0 0 Zákazy práce přesčas (kromě mladistvých) 0 0 Zákazy práce přesčas mladistvých 0 0 Zákazy noční práce žen 0 0 Zákazy noční práce mladistvých 0 0 Zákazy práce žen při ruční manipulaci s nadlimitním břemenem 0 0 Zákaz práce mladistvých při ruční manipulaci s nadlimitním břemenem 0 0 Zákaz ostatních prací žen a mladistvých

13 Přehled o uložených sankcích - členění dle plánovaných úkolů (správní řízení zahájeno od do , sankce uvedeny bez ohledu na konečné nabytí právní moci) Číslo úkolu Úkol Výše uložených sankcí v Kč Bezpečnost práce ve stavebnictví , Dodržování pracovního režimu řidičů nákladní dopravy a ,-- hromadné přepravy osob, jejich dovolených, cestovních náhrad a mezd Kontrola systému BOZP v malých a středních podnicích , Bezpečnost provozu výtahů v organizacích a občanské výstavbě Bezpečnost práce při provozu chladících zařízení a kompresorových stanic, plynovodů a plynových zařízení Provádění kontroly na základě písemných podnětů na porušování pracovně právních vztahů a podmínek Dodržování povinností u malých a středních zaměstnavatelů vyplývajících z pracovního vztahu Dodržování pracovně právních předpisů u zaměstnavatelů zaměstnávajících cizince , , , , , Dodržování předpisů při ruční manipulaci s břemeny Kampaň SLICu Dodržování pracovně právních předpisů při zaměstnávání fyzických osob agenturami práce , , Kontroly vysílaných pracovníků v rámci poskytování služeb Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií , Program Bezpečný podnik Kontrola dodržování platných předpisů pro výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte upravenou 121 až 124 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 0 13

14 3.2 Výsledky kontrolní činnosti podle plánu úkolů OIP Do Programu činnosti pro rok 2007 byl zařazen tzv. vlastní, regionální úkol č Kontrola dodržování platných předpisů pro výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte upravenou 121 až 124 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Na uvedený úkol bylo provedeno 17 kontrol, podrobnější komentář je součástí Zprávy o činnosti (viz kap. 3.4). 3.3 Výsledky kontrolní činnosti v oblasti BOZP včetně TZ Bezpečnost práce ve stavebnictví Úkol č Předmět kontroly: Kontroly byly zaměřeny na zajišťování bezpečnosti práce při pracích ve výškách, při zemních pracích, při dopravě na staveništi a při zvedání operacích s těžkými břemeny. Kontroly byly provedeny zejména u malých a středních organizací, u organizací, kde byly při minulých kontrolách zjištěny závažné nedostatky, u organizací s nadprůměrnou úrazovostí, u nově vzniklých organizací a tam, kde nebyla prováděna kontrola posledních 5 let. Cílem úkolu bylo pozitivně ovlivnit bezpečnost práce při pracích ve výškách, výkopech, provozu stavebních strojů a zařízení včetně provozu dočasných elektrických zařízení staveniště. Bylo zkontrolováno 181 malých a středních stavebních firem, které v rámci stavební činnosti provádějí i práce ve výšce. Program úkolu byl splněn v plánovaném rozsahu. Rozsah zjištění: Povinnosti zaměstnavatele - informace o rizicích Ve většině případů jsou na větších stavbách předkládány kopie rizik z veškerých pracovních činností ve stavebnictví. V některých případech nejsou podepsány zaměstnanci, takže není doklad o tom, že byli s těmito riziky seznámeni. Na menších stavbách, kde pracují menší subjekty jako generální dodavatelé chybí písemné předání staveniště s informací o rizicích. Obecně lze konstatovat, že zpracování i písemné informace o rizicích je stále pouze formální záležitostí. Tato situace by se měla zlepšit až s fungováním koordinátora na stavbě, který bude vyžadovat doložení rizik od všech zúčastněných subjektů a provádět na jejich základu koordinaci činností na celém staveništi. - technologické a pracovní postupy pro práce ve výškách 14

15 Konkrétní rizika z příslušné stavby obsahují technologické / pracovní / postupy, které zhotovitelé předkládají zadavateli stavby. Je nezbytné trvat na tom, aby skupiny OSVČ montující bednění měly podepsány pracovní postupy zhotovené firmami vyrábějícími toto bednění. Jedná se o firmy PERI, DOKA, MEVA apod. V rámci urychlení prací tyto skupiny pracovníků nedodržují pracovní postupy zejména při zajišťování jednotlivých ploch / podlaží / zábradlím. Přestože se zatím celkem nesetkáváme na staveništích s koordinátory, je bezpečnost práce průběžně kontrolována bezpečnostními techniky jednotlivých větších zhotovitelů. O jejich činnosti jsou vedeny protokoly nebo záznamy v knihách kontrol BOZP. Se zjištěnými závadami jsou seznamováni všichni zhotovitelé působící na stavbě. Osobně se na staveništích angažují v dodržování předpisů BOZP jednotliví stavbyvedoucí tak, jak jim ukládá 153 zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona. S plánem BOZP se na stavbách setkáváme pouze sporadicky. Při kontrolách technologických nebo pracovních postupů z hlediska bezpečnosti práce pro příslušné práce ve výškách bylo zjištěno, že specializované firmy, které pracují pomocí osobního jištění nebo používají technologické postupy se zvýšenou mírou rizika mají tyto technologické postupy zpracovány písemně. Práce ve výškách provádí osoby vyškolené a zacvičené. U OSVČ toto však neplatí vždy, proto je u těchto osob nejvíce těžkých a smrtelných pracovních úrazů. - školení zaměstnanců Školení i dokumentace subjekty mají, pouze osnova školení není vždy v souladu s platnými právními předpisy, zaměstnavatelé nestačí sledovat měnící se legislativu. - zdravotní a odborná způsobilost pro práce ve výškách Při kontrolách bylo zjištěno, že většina zaměstnavatelů posílá své zaměstnance na pracovnělékařské prohlídky, ale poslední dobou mají problémy s tím, že lékaři mají plné stavy a odmítají další pacienty přijmout. Další komplikací je, když tento smluvní lékař je např. v Praze, ale zaměstnanci firmy jsou z celé republiky a musí proto kvůli pracovnělékařské prohlídce dojíždět. - vyhodnocení rizik pro poskytování OOPP Vzhledem k tomu, že pro jednotlivé zhotovitele pracují firmy zabývající se BOZP, jsou i rizika pro vydávání OOPP zpracována ve smyslu NV č. 495/2001 Sb. a na základě těchto vyhodnocených rizik je zpracována směrnice o vydávání těchto prostředků. Někteří zaměstnavatelé ale nevedou doklad o vydání s podpisem zaměstnance nebo zapomínají OOPP obměňovat, z velké části nevědí o životnosti přileb. Nečastější závada rizika nebyla zpracována dle přílohy / tabulky / výše citovaného NV. 15

16 - kolektivní zajištění a provedení technických konstrukcí Při kolektivním zajištění zaměstnanců proti pádu z výšky se setkáváme nejvíce těmito nedostatky: - jednotyčové zábradlí je umístěno na hraně pádu a nikoliv 1,5 m od hrany - nezajištěné vstupy na balkony, které ještě nemají osazeno zábradlí - nedostatečné ochranné zábradlí na obvodech jednotlivých podlaží, šachet výtahů a schodišťových ramen / jednotyčové, bez zarážky / - nedostatečně zajištěné otvory v podlahách - nedostatečná nosnost poklopu - poklop nezajištěný proti posunutí. Stále se zaměstnavatelé a zaměstnanci nechovají odpovědně ke svému zdraví a téměř vždy se najde místo, kde kolektivní zajištění chybí nebo bylo během prací odstraněno a nebylo vráceno zpět. Při šetření úrazů často nejde zjistit, kdo vlastně zábranu odstranil. U lešení byly zjištěny nejčastěji se opakující porušení předpisů: - chybějící střední tyč zábradlí - chybějící zarážka u podlahy lešení - absence tabulek označující lešení dle ČSN nevhodně zvolené žebříky v průlezech mezi jednotlivými patry lešení. V kotvení lešení nebyly zjištěny závažné závady. Opět se nezlepšila situace ve zneužívání červenobílé bezpečnostní pásky na hranách výkopů, při vymezení nevyzděných prostor mezi sloupy jednotlivých poschodí na hraně pádu. Toto opatření je sice rychlé a levné, ale nechrání pracovníky proti pádu z výšky. - zajištění proti pádu ze střechy Nejrizikovější činnosti byly zjištěny při těchto činnostech: - půdní vestavby - opravy střešních plášťů - výměny okapových svodů - opravy komínů. - OOPP proti pádu a určení kotevních míst Nejvíce porušení v používání osobního zajištění proti pádu bylo opět zjištěno u OSVČ tesařů, pokrývačů a klempířů. Při činnostech nevyžadujících pracovní postup jsou všichni zaměstnanci určeni zaměstnavatelem jako odborně způsobilí a místo kotvení si určují sami, jak jim to umožňuje NV č. 362/2005 Sb. 3 odst. 1b/, příloha II. bod 5. 16

17 Zaměstnanci jsou většinou seznámeni s používáním OOPP proti pádu, často však nejsou tato seznámení dokumentována písemnou formou. OOPP nejsou pravidelně kontrolována a udržována dle příslušných ČSN. Často také chybí evidenční listy OOPP. Přilby jsou viditelné, dobře kontrolovatelné a tak příkaz nošení příleb všemi osobami na staveništi je dodržováno. Nošení brýlí a respirátorů je porušováno zejména při broušení vnitřních omítek a bouracích pracích. Povinnosti zaměstnanců - dodržování pracovních postupů a používání OOPP Zejména při šetření pracovních úrazů zjišťujeme, že vina nebo část zavinění je na straně zaměstnance, který nedodrží stanovený pracovní postup s kterým byl řádně seznámen, nepoužije přidělené OOPP nebo je na pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Závěr: I v letošním roce jsme se při kontrolách na stavbách setkávali s tím, že někteří zaměstnanci nepoužívají OOPP - nejčastěji přilby a respirátory. Metoda finančních sankcí od generálního zhotovitele nebo stavbyvedoucích se projevila jako nejúčinnější. Dodržování pracovního režimu řidičů nákladní dopravy a hromadné přepravy osob, jejich dovolených, cestovních náhrad a mezd Úkol č Předmět kontroly: Předmětem kontroly byla kontrola minimálně 40-ti dopravců provozujících nákladní dopravu a hromadnou přepravu osob. Výběr subjektů byl proveden v souladu se zadáním úkolu podle předem sestaveného plánu kontrolní činnosti a v průběhu roku byl průběžně aktualizován. Provedenými kontrolami si inspekce práce klade za cíl prosazovat dodržování stanovených předpisů této oblasti a tím předcházet dopravním nehodám na pozemních komunikacích, způsobených zejména mikrospánkem řidičů. Dále je cílem vést namátkovými kontrolami zaměstnavatele k poskytování stanovených nároků řidičů (mzdy, cestovní náhrady, dovolená). KONTROLOVANÉ ORGANIZACE Zadání úkolu včetně počtu navštívených subjektů bylo splněno v plánovaném rozsahu. Skladba subjektů: 29 x s.r.o., 3 x a.s., 14 x podnikající fyz. osoba. Rozsah zjištění: 1. Obecná prevence 17

18 - Zaměstnavatel nezajistil seznámení zaměstnanců s možnými riziky vyplývajícími z jejich pracovní činnosti a ani s opatřeními na ochranu před jejich působením. Porušení bylo zjištěno u 12 subjektů. - U všech subjektů byla doložena odborná způsobilost zaměstnanců řidičů. - U zaměstnavatelů menších subjektů ( do 10 zaměstnanců ), kteří zaměstnávají pouze řidiče, se často objevuje nedostatek, kdy není prováděno vstupní a periodické školení BOZP. Porušení, kdy nebylo provedeno a prokazatelně doloženo vstupní školení nebo nebylo provedeno nejpozději v den nástupu do zaměstnání bylo zjištěno u 10 subjektů a u 12 subjektů nebylo prováděno periodické školení BOZP - U 4 subjektů bylo zjištěno, že zaměstnavatel prokazatelně neseznamuje zaměstnance s vnitřními pokyny nebo s pokyny výrobce pro stroje nebo zařízení, která používají - Zaměstnavatel nedoložil ( nevyžaduje ) lékařský posudek pro výkon práce řidiče. Porušení zjištěno u 12 subjektů. U více jak poloviny subjektů byla lékařská prohlídka doložena, ale ne v souladu s vyhláškou č. 277/2004 Sb. přílohy č. 1 a 2. - Zaměstnavatel nedoložil lékařský posudek pro práci v noci. Porušení zjištěno u 2 subjektů. - OOPP, mycí, čistící a dezinfekční prostředky včetně výstražných vest nejsou prokazatelně přidělovány podle vlastního seznamu na základě vyhodnocení rizik. Toto porušení bylo zjištěno u 11 subjektů. Týká se opět subjektů s menším počtem zaměstnanců, kteří nevedou žádnou dokumentaci o přidělování OOPP. - U 6 subjektů bylo zjištěno, že zaměstnavatel nezajistil, aby řidiči čerpali stanovený odpočinek v týdnu. - U 6 subjektů zaměstnavatel nepředložil ( neuchovává ) záznamy z tachografu. Nepředložil ani záznamy o provozu vozidla. - U 5 subjektů bylo zjištěno, že řidiči nepřepínají tachograf, tudíž záznamové zařízení nezaznamenává bezpečnostní přestávky, nebo naopak zaznamenává buď jízdu nebo přestávku a nezaznamenává vykládku a nakládku. - U 7 subjektů bylo zjištěno, že řidiči nečerpali bezpečnostní přestávku. - U 3 subjektů bylo zjištěno, že u vozidel, která nejsou vybavena tachografem, řidiči řádně nezaznamenávají dobu řízení a bezpečnostní přestávky. - U 16 subjektů bylo zjištěno, že zaměstnavatel nevede evidenci pracovní doby, práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovosti. U 1 subjektu zaměstnavatel vedl evidenci, která neodpovídala záznamům z tachografu. - Místní provozní bezpečnostní předpis nemělo zpracováno 17 subjektů. 18

19 2. Pracovně právní vztahy - V oblasti poskytování a čerpání dovolené nebyly zjištěny nedostatky. - U 10 subjektů bylo zjištěno, že zaměstnavatel chybně stanovil výši mzdy, protože nepřihlédl k činnosti, složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. - U 7 subjektů bylo zjištěno, že zaměstnavatel nevyplatil mzdu dle vykonávané činnosti. - Nedostatky týkající se nevyplácení cestovních náhrad byly zjištěny pouze u 2 subjektů. - Zaměstnavatel neproplácí stanovené příplatky : za práci v noci - 16 subjektů za práci v sobotu a v neděli 10 subjektů za práci přesčas 2 subjekty za svátek 6 subjektů 3. Zjištěné nedostatky, které nebyly součástí požadavků KS - U 22 subjektů zaměstnavatel nesplnil požadavky 37 odst. 1 ZP ( 32 odst.3 zák. 65/1965 Sb.). - U 6 subjektů zaměstnavatel nepředložil knihu úrazů a v 1 případě byl zjištěn PÚ, který zaměstnavatel nezapsal do knihy úrazů. - U 8 subjektů bylo zjištěno, že zaměstnavatel neprovedl kategorizaci prací a tudíž nesplnil požadavky ZP seznámit zaměstnance s tím do které kategorie byla jeho práce zařazena. - U 11 subjektů zjištěno, že nevystavují zápočtové listy pří skončení pracovního poměru (nedoloženo převzetí ZL). U 4 subjektů zjištěno, že do ZL uvádějí údaje, které se uvádějí pouze na žádost zaměstnance na odděleném dokladu. - U 2 subjektů zjištěna v pracovní smlouvě konkurenční doložka, která byla podepsána již v den nástupu. Přehled nejčastěji porušovaných předpisů: 65/1965 Sb. ZP - 32 odst odst. 1 písm. a) 133 odst. 1 písm. e), f) 134e odst /2006 Sb. ZP - 37 odst. 1, 5 96 odst odst odst. 1, odst. 5 19

20 odst. 1 NV 309/2006 Sb. NV 168/2002 Sb. NR č. 3820/85, č. 561/2006 Zhodnocení výsledku prověrek Po zjištění a vyhodnocení závažnosti nedostatků byly s ohledem na vstřícný přístup odpovědných zaměstnanců kontrolovaných subjektů a PFO odsouhlaseny termíny k odstranění nedostatků a vydána opatření. K těmto mírným opatřením s nízkými finančními postihy bylo přikročeno proto, že se většinou jednalo o subjekty, u kterých byla kontrola prováděna poprvé. Vydaná opatření: 46 subjektům byla vydána opatření na odstranění nedostatků, v celkovém počtu na 252 závad Vydaná rozhodnutí : 3 a následné uložení pokuty ( ve dvou případech odvolání) Pokuta (Příkazní řízení) : 19 v celkové výši Kč. Kontroly za účelem zjištění plnění uložených opatření byly provedeny u 8 subjektů. Zadaný úkol č byl celkově splněn a překročen. Závěr : Při provádění kontrol ve vybraných subjektech byly především vedoucím zaměstnancům poskytnuty informace z oblasti BOZP a pracovních podmínek, které jim pomohou splnit povinnosti na ně kladené. Na základě skutečností ověřených u 46 navštívených subjektů je možné konstatovat, že situaci v oblasti bezpečnosti práce a pracovních podmínek v dopravě by nejvíce prospělo zvýšení vědomí a informovanosti zaměstnavatelů. Kontrola systému BOZP v malých a středních podnicích Úkol č Předmět kontroly: Předmětem a cílem úkolu bylo zjištění skutečného stavu a stanovení potřebných opatření k nápravě, zařazení kontrolovaných subjektů do systému periodických a následných kontrol a plošné preventivní působení na subjekty, u nichž dosud nebyla provedena kontrola stavu zajištění bezpečnosti práce a u subjektů nově vzniklých. Program úkolu č byl splněn v plánovaném rozsahu kontrolovaných subjektů a nedošlo k jeho omezení. 20

21 Úkol byl považován za stěžejní úkol avšak nebyl plánován konkrétní počet kontrol. Ke dni bylo provedeno a zařazeno do systému IS DOZOR 569 kontrol u 559 subjektů. Dále bylo provedeno 53 následných kontrol na plnění uložených opatření. Při výběru subjektů pro kontrolní činnost bylo postupováno v rámci rozsahu zadání a předmětu kontroly. Výběr byl směřován tak, aby ve vzorku provedených prověrek byly zastoupeny subjekty, které dosud nebyly kontrolovány a subjekty, u kterých bylo zjištěno při předcházejících kontrolách porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. V mnoha případech nebylo možné v plánovaných subjektech kontrolu provést, protože kontrolovaný subjekt sice byl registrován na území působnosti našeho inspektorátu, ale provozovny měl mimo naši působnost nebo subjekt zanikl popř. byl v konkurzním řízení. Rozsah zjištění: Při plnění úkolu č Kontrola systému BOZP v malých a středních podnicích bylo zjištěno celkem 1694 nedostatků zaevidovaných v systému IS DOZOR ke dni To představovalo v průměru 2,98 nedostatku na jednu kontrolu a subjekt. Při započtení násobnosti nedostatků docházíme k číslu To je způsobeno nejčastěji tím, že stejný nedostatek je opakován v celém kontrolovaném subjektu a případně u všech zaměstnanců. Tak jako u všech ostatních úkolů byly kontrolovány pracovní podmínky, úroveň péče o BOZP a stav bezpečnosti technických zařízení. Dále bylo v rozsahu úkolu kontrolováno dodržování nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Pro kontrolní činnost k úkolu č Kontrola systému BOZP v malých a středních podnicích byl vypracován kontrolní seznam SÚIP. Nejčastěji porušené předpisy: Zákoník práce Zákon č. 309/2006 Sb. NV. č. 101/2005 Sb. NV. č. 168/2002 Sb. NV. č. 495/2001 Sb. 989x 511x 242x 54x 39x Ke dni bylo provedeno a zaevidováno do IS DOZORU 53 následných kontrol z celkového počtu 559 kontrolovaných subjektů což představuje necelých 10 %. Při následných kontrolách bylo zjištěno pouze v jednom případě, že kontrolovaný subjekt neodstranil 1 nedostatek uvedený v uloženém opatření. Závady a nedostatky, které byly zjištěny v žádném případě neohrožovaly bezprostředně zdraví a životy zaměstnanců. Péče o bezpečnost práce a technických zařízení je u různých firem různá. Lze však konstatovat, že majitelé jednotlivých firem vědí o nutnosti zajišťovat BOZP ve svých provozech. V podstatě se jedná jen o otázku kvality a profesionálního přístupu k zajištění 21

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Ing. Jan Buďa (odbor bezpečnosti práce) Regionální kancelář Jihlava Kontroly zaměstnavatelů v dopravě Na rok 2009

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I I B P

Z P R Á V A O Č I N N O S T I I B P Z P R Á V A O Č I N N O S T I I B P ZA ROK 23 Úvod Zpráva o činnosti IBP pro hl.m. Prahu za rok 23 podává přehled o práci za uplynulý rok. Předkládané informace zahrnují výsledky z dozorčí činnosti IBP

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2007 březen 2008 2 ÚVOD Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce vykonávaly kontrolní

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Základní informace o činnosti systému Českého úřadu bezpečnosti práce za rok 2001

Základní informace o činnosti systému Českého úřadu bezpečnosti práce za rok 2001 Základní informace o činnosti systému Českého úřadu bezpečnosti práce za rok 2001 Český úřad bezpečnosti práce (ČÚBP) je orgán státní správy a je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí. Řídí činnost

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

BOZP. Státní odborný dozor

BOZP. Státní odborný dozor Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce.

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. podle Zákoníku práce 108 odstavce 5) provedena dne:.. Název firmy : Adresa: Předseda komise Karel Grigar podpis: Zástupce odborové organizace podpis: člen podpis:

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Helena Ondriášová - vzdělávání Kollárova 12, Ostrava-Mariánské Hory , ,

Helena Ondriášová - vzdělávání Kollárova 12, Ostrava-Mariánské Hory , , OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

Roční program kontrolních akcích Státního úřadu inspekce práce na rok Mgr. Ing. Rudolf Hahn generální inspektor

Roční program kontrolních akcích Státního úřadu inspekce práce na rok Mgr. Ing. Rudolf Hahn generální inspektor Roční program kontrolních akcích Státního úřadu inspekce práce na rok 2012 Mgr. Ing. Rudolf Hahn generální inspektor I. Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů agenturami práce Opakovaný úkol, rozšířený

Více

Nejen kontrolní činnost orgánů inspekce práce. JUDr. Jaroslav Stádník

Nejen kontrolní činnost orgánů inspekce práce. JUDr. Jaroslav Stádník Nejen kontrolní činnost orgánů inspekce práce JUDr. Jaroslav Stádník STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE ÚSEK INSPEKCE BOZP ODBOR INSPEKČNÍCH ČINNOSTÍ ÚSEK INSPEKCE PVP ÚSEK INSPEKCE NLZ KANCELÁŘ GENERÁLNÍHO INSPEKTORA

Více

R o č n í p r o g r a m kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce. na rok 2007

R o č n í p r o g r a m kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce. na rok 2007 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE R o č n í p r o g r a m kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na rok 2007 12. prosince 2006 Schválil státní tajemník - náměstek

Více

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem č. j. 829/7.00/06/13.1 úkol č. 06.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce

Více

Celkové souhrnné údaje

Celkové souhrnné údaje STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE Č.j. 495/.1/149/1.1/6 P Ř Í L O H A k Roční souhrnné zprávě o výsledcích kontrolních akcí provedených státním odborným dozorem a následně inspekcí práce za rok 25 Celkové souhrnné

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I.

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I. Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I za rok 2011 ÚNOR 2012 1 1. Ú v o d Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký

Více

NOVELA ZÁKONA č. 309/206 Sb.

NOVELA ZÁKONA č. 309/206 Sb. NOVELA ZÁKONA č. 309/206 Sb. VIZE: SPOLEČNÁ VIZE SPOLOČNÁ VIZIA Bezpečnost na staveništi MISE: Osvěta a vzdělávání zadavatelů a zhotovitelů staveb, projektantů, dozorů, SÚ, samosprávy obcí zaměřené na

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_06 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení Název: PŘÍRUČKA ŘÍZENÉHO SYSTÉMU BOZP Revize č.: 0 Vydána dne: 16. 4. 2014 Platí od: 16. 4. 2014 Obsah BEZPEČNOST PRÁCE SE STROJI A ZAŘÍZENÍM...

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky

Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky 1) Zkušební otázky k prověření znalostí dle okruhu a) přílohy č. 2 nařízení vlády č. : 1. Základní právní předpisy upravující požadavky na bezpečnost a ochranu

Více

9/6.3 NEDOSTATKY ZJI TùNÉ DOZORâÍMI ORGÁNY

9/6.3 NEDOSTATKY ZJI TùNÉ DOZORâÍMI ORGÁNY část 9, díl 6, kapitola 3, str. 1 9/6.3 NEDOSTATKY ZJI TùNÉ DOZORâÍMI ORGÁNY Vzájemná informovanost o rizicích Organizace práce a pracovní postupy Na rok 2007 byl Státním úřadem inspekce práce vyhlášen

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Interní kontrolní činnost zaměstnavatele Na základě ustanovení 102 odst. 3

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Program kontrolních akcí OIP na rok 2006

Program kontrolních akcí OIP na rok 2006 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Program kontrolních akcí OIP na rok 2006 O b s a h : 1. Úvodní informace 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu činnosti listopad

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 4/BOZP výtisk číslo: 1 Název: STANOVENÍ ZÁSAD POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ, ČISTICÍCH, MYCÍCH A DEZINFEKČNÍCH

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze Z p r á v a o č i n n o s t i o b l a s t n í h o i n s p e k t o r á t u p r á c e za rok 2011 Zpracovatel: útvar ekonomiky a správy Schválil:

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Používání Knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Knihy BOZP) a povinnosti vedoucích

Více

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce Agenturní zaměstnávání z pohledu kontrol inspekce práce Konference Jak dál s agenturním zaměstnáváním na českém trhu práce Praha 4. 3. 2015 Jiří Macíček náměstek generálního inspektora Předběžné výsledky

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009

Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009 Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009 Odbor pracovněprávních vztahů a podmínek kontroluje dodržování ustanovení pracovněprávních předpisů v oblasti např. vzniku, trvání

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

27 LPG (zkapalněný zemní plyn)

27 LPG (zkapalněný zemní plyn) TARMAC CZ a.s. PŘÍLOHA 2.3. část 1 Pravidla o ochraně zdraví a bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí pro dodavatele (dále jen Pravidla) Prohlášení o porozumění a souhlasu s Pravidly Vyplní odpovědný

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali.

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali. Příloha č. V.3 OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb. Výběr otázek do jednotlivých obálek bude proveden podle zkušebních

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 VINOHRADY

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 VINOHRADY *crdux0088gb0* CRDUX0088GB0 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY Č. j. došlého dokumentu: V Praze dne: 19.03.2015 Sp. Zn.: OU-STD0127/15 Telefon: +420 972 241 841 (linka 403) Č. j.: DUCR-9701/15/Pd

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE

STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE 67. konzultační den Problematika chemické bezpečnosti na pracovišti STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE Ing. Simona ZAJÍCOVÁ metodik inspektor Úsek inspekce BOZP Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13 746 01

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

Pokyn generálního ředitele č. 4/2012

Pokyn generálního ředitele č. 4/2012 Pokyn generálního ředitele č. 4/2012 Schváleno Dne 28. 3. 2012 č. j.: S 13 299/2012-PERS Gestorský útvar: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor personální Dlážděná 1003/7 110 00 Praha

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 Č. j. 1010/7.00/09/13.3 úkol č. 09.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce za rok 2008 únor

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

POKYNY BOZP a EMS pro PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI

POKYNY BOZP a EMS pro PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI POKYNY BOZP a EMS pro PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI - vjezd do objektu - vyhodnocení rizik - pohyb po objektu - používání osobních ochranných pracovních prostředků - pravidla nakládky, vykládky a manipulace se

Více

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu v k.ú. Lukov u Zlína Dokumentace k realizaci stavby E. Zásady organizace výstavby Datum: 11/2012 Vypracoval: Ing. Marek Krčma Číslo zakázky:

Více

P r o g r a m. činnosti Oblastního inspektorátu práce na rok 2006

P r o g r a m. činnosti Oblastního inspektorátu práce na rok 2006 OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE pro Kraj Ústecký a Kraj Liberecký Č.j. : 3542/7.00/2005/11.2 P r o g r a m činnosti Oblastního inspektorátu práce 7.00 na rok 2006 13. prosince 20 1 ROČNÍ PROGRAM KONTROLNÍCH

Více

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Právnické osoby Správní delikty právnických osob 23 Správní delikty právnických osob na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance

Více

ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-12. Vlastník procesu: Číslo procesu: SMĚRNICE č. 12

ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-12. Vlastník procesu: Číslo procesu: SMĚRNICE č. 12 Název procesu/ ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S-12 SMĚRNICE č. 12 ZAJIŠTĚNÍ POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ZAMĚSTNANCŮ K PRÁCI A ŽÁKŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 12 ze dne 01.01.2014

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

R o č n í p r o g r a m kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce schválený Ministerstvem práce a sociálních věcí.

R o č n í p r o g r a m kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce schválený Ministerstvem práce a sociálních věcí. R o č n í p r o g r a m kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce schválený Ministerstvem práce a sociálních věcí na rok 2006 30. prosince 2005 Schválil 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Z čeho vyplývají požadavky na zajištění BOZP PRÁVNÍ PŘEDPISY Vyhledání

Více

Hodnoticí standard Manažer BOZP (kód: T) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Hodnoticí standard Manažer BOZP (kód: T) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Manažer BOZP (kód: 39-005-T) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Týká se povolání: Manažer BOZP Kvalifikační úroveň NSK

Více

Stavební deník. Jednoduchý záznam o stavbě

Stavební deník. Jednoduchý záznam o stavbě Jednoduchý záznam o stavbě STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb: 157

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-72/08-09 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

5.6.16.7.4.2. Výtahy http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-zdvihacizarizeni/vytahy Technické požadavky na výtahy stanovuje

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

Pokuty na úseku bezpečnosti práce

Pokuty na úseku bezpečnosti práce 5.6.2.1. Pokuty na úseku bezpečnosti práce http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/zakladni-povinnostizamestnavatele-v-oblasti-bozp/pokuty-na-useku-bezpecnosti-prace Zákon č. 251/2005 Sb. rozděluje přestupky

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Program kontrolních akcí OIP na rok 2007

Program kontrolních akcí OIP na rok 2007 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Program kontrolních akcí OIP na rok 2007 O b s a h : 1. Úvodní informace 2. Struktura programu činnosti 3. Seznam úkolů

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název:

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název: Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Analýza rizik Revize č.: 0 Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014 1. ÚČEL... 2 1.1. Tato OS stanovuje závazný postup a povinnosti

Více

Školení pověřených osob (instruktorů) odpovědných za žáky a studenty u firmy. Autorem materiálu a všech jeho částí je Karel Putna

Školení pověřených osob (instruktorů) odpovědných za žáky a studenty u firmy. Autorem materiálu a všech jeho částí je Karel Putna Školení pověřených osob (instruktorů) odpovědných za žáky a studenty u firmy Autorem materiálu a všech jeho částí je Karel Putna Čerpáno legislativa: Zákon 262/2006 Sb. Zákon 309/2006 Sb. Zákon 258/2000

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

Hodnoticí standard. Vedoucí poštovního oddělení (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37)

Hodnoticí standard. Vedoucí poštovního oddělení (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Vedoucí poštovního oddělení (kód: 37-047-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Vedoucí poštovního oddělení Kvalifikační úroveň

Více

Ochrana zdraví při práci O. Kánský

Ochrana zdraví při práci O. Kánský Ochrana zdraví při práci 2016 O. Kánský Ochrana zdraví při práci Stejně jako ostatní zaměstnanci mají i pracovníci skladů právo na ochranu zdraví při práci. Zaměstnavatelé jsou povinni předcházet vzniku

Více

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005 INSPEKTORÁT BEZPEČNOSTI PRÁCE pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem Č.j. : 5551/7.10/2004/11.2 P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem na rok

Více

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu:

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu: Příloha I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 I. Seznam oborů uvedených v článku 8 Znalosti, ke kterým členské státy přihlížejí pro úřední uznání odborné způsobilosti, musí pro oblast

Více

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 1.Legislativní proces Legislativní proces má několik fází:

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2006

Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2006 Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2006 Praha, únor 2007

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - Obsluha LD Petřín

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - Obsluha LD Petřín ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ Přezkoušení - Obsluha LD Petřín Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Organizace provozu 1) Při výkonu směny se musí pracovníci LDP řídit: 1 b. b) a) Provozním předpisem L1/1, příkazy

Více