Rada města na svém 57. zasedání, konaném dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města na svém 57. zasedání, konaném dne 15.12.2008..."

Transkript

1 Rada města na svém 57. zasedání, konaném dne souhlasí s podnájmem obytných místností v čp. 510 v bývalé integrované střední škole, které má v nájmu TJ Jiskra, podnájemci Frigera Metal a.s. Žadatele bude informovat SM. - projednala žádost Krajského úřadu Středočeského kraje o vyjádření k udělení licence na provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy pro linku Ledeč nad Sázavou Zruč nad Sázavou a nemá k udělení licence žádné připomínky. Krajský úřad bude informovat KS. - schvaluje vypsat výběrové řízení na zpracování žádosti na projekt Systém shromažďování bioodpadů a intenzifikace sběru obalových odpadů a poptat následující firmy: EPK, s.r.o., Kutnohorská 17, Kolín, Ing. Vladimír Klatovský, Družební 957, Zruč nad Sázavou, Ing. Pavel Novák Artezis, Osadní 26, Praha 7. Poptávku zašle KS. - projednala záměr na rekonstrukci bezdrátového veřejného rozhlasu ve Zruči nad Sázavou, Nesměřicích, Dubině a Želivci. Poptány za účelem ocenění navrženého záměru budou tyto firmy: SOVT-RADIO s.r.o., Mokrého 202/I, Vodňany / BÁRTEK ROZHLASY, Podlesí 418, Valašské Meziříčí, tel / EMPEMONT, Železničního vojska 1472, Valašské Meziříčí, tel / ELMIK, Obora III 168/2, Valašské Meziříčí, tel / RASPRO s.r.o., U břízy 16, Moravany, tel / KOPECKÝ LIBOR, Suchdol 223, Suchdol u Kutné Hory. Poptávku zašle pan Bareš. - schvaluje připomínky k návrhu plánu oblasti povodí Dolní Vltavy ze dne , které budou KS zaslány na Povodí Vltavy, s.p. - schvaluje uzavření darovací smlouvy s firmou ASMO CZECH s.r.o., Modrá 1080, Zruč nad Sázavou ve výši ,-Kč jako příspěvek na činnost dobrovolného hasičského sboru při městě Zruč nad Sázavou a darovací smlouvy ve výši ,-Kč na uspořádání akce Rozsvícení vánočního stromku dne a pověřuje starostu podpisem smluv - schvaluje uzavření darovací smlouvy s firmou Jaroslav Krauer, Kubátova 302, Uhlířské Janovice na poskytnutí věcného daru v hodnotě 8.000,-Kč, který bude použit do tomboly druhého reprezentačního plesu města Zruč nad Sázavou a uzavření darovací smlouvy s firmou Etra light s.r.o., Pražská 99, Velim na poskytnutí finančního daru v hodnotě 5.500,-Kč, který bude použit na kulturní akce ve Zruči nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smluv - schvaluje uzavření smlouvy o reklamě s firmou ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o., Vítězslava Nezvala 68, Třebíč na instalaci reklamního poutače na prezentaci firmy v prostorách hotelu Baťov ve Zruči nad Sázavou - schvaluje uzavření smlouvy o zajištění osvětlení akce Rozsvícení vánočního stromu dne s Michalem Krausem, Kalvody 398, Brandýs nad Labem a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje uzavření smlouvy o provedení uměleckého pořadu s Jiřím Blažkem, Budovatelů 977, Zruč nad Sázavou na zajištění akce Vánoční koncert vystoupení dechového žesťového souboru v kostele Povýšení sv. Kříže ve Zruči nad Sázavou dne a pověřuje starostu podpisem smlouvy - na základě nabídky pana Jaroslava Váni schvaluje doplnění nájemní smlouvy ev. č. 005/05 o zápočet s tesařskými, klempířskými a pokrývačskými pracemi, které nájemce provede 1 / 34

2 na střeše objektu J špýchar ve Zručském dvoře dle předložené kalkulace, zároveň dle této kalkulace město uhradí materiál - projednala a schvaluje ceník produktů silové elektřiny Energocentra pro podnikatele v Sázavanu na období od do RMě projednala a schvaluje dodatky ke smlouvám na odběr elektřiny pro Sázavan Strojírny s.r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou, TRW s.r.o., Newton Holding a.s., Politických vězňů 912/10, Praha 1, Tedom Energo s.r.o., Výčapy 195, Třebíč, Century 2000 s.r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou, Spojstav s.r.o., Magistrů 16/202, Praha 4, Arvetti spol. s r.o., náměstí Míru 594, Zruč nad Sázavou, Rabbit Trhový Štěpánov a.s., Trhový Štěpánov 302, Václav Vacek VADOS, sad Míru 788, Zruč nad Sázavou, Azip s.r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou, Tomáš Čučka, Loucká 3378/2B, Znojmo a pověřuje starostu podpisem výše uvedených dodatků - na základě žádosti nájemce schvaluje k ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory bývalé haly náhradního el. zdroje v areálu Sázavanu (p.p.č v k.ú. Zruč nad Sázavou) s firmou Václav Vacek Vados, sad Míru 788, Zruč nad Sázavou, uzavřené dne a vypsání výběrového řízení na tento objekt - schvaluje ústřední inventarizační komisi k provedení inventarizace za rok 2008 v tomto složení: Jan Jelínek, Mgr. Ivana Stará, Ing. Ivo Novák, Bc. Jana Jelínková - doporučuje předložit do jednání ZMě a schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o municipálním úvěru číslo MA s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. Rada města na svém 56. zasedání, konaném dne na základě doporučení hodnotící komise ze dne schvaluje výsledek zadávacího řízení akce Sportovní areál za Základní školou Zruč a pověřuje starostu podpisem smlouvy s dodavatelem - Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, Stará Boleslav Rada města na svém 55. zasedání, konaném dne neschvaluje žádost TJ Jiskra Zruč nad Sázavou o bezplatnou výpůjčku Městské sportovní haly dne na pořádání Vánočního turnaje v nohejbale. TJ Jiskra je přidělován pravidelný příspěvek na turnaje, z kterého má hradit tyto výdaje, proto nebude udělena výjimka. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Jiřím Němcem, Trhy a jarmarky ČR, Kosmonautů 1580, Chotěboř na pronájem části parkoviště na náměstí Míru, p.p.č. 1842, za účelem konání pravidelných trhů a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje uzavření rámcové smlouvy o nájmu videonosičů a rámcovou smlouvu podlicenční s BONTONFILM a. s., sídlem Praha 5, Nádražní 344/23 a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje předložit do jednání ZMě smlouvu o cesi mandátní smlouvy uzavřené pro prodej bytových jednotek v mandantem určených domech ve vlastnictví města Zruč nad Sázavou - schvaluje návrh odboru vnitřních věcí počkat se zavedením veřejné služby na únor nebo březen 2009, kdy bude známo, jaký bude finanční dopad na klienta. Dle sdělení MPSV bude do konce roku vydán metodický pokyn týkající se veřejné služby. 2 / 34

3 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace na akci Kotelna centrum sociálních služeb s Ing. Věrou Kadlečkovou, AZ PROJEKT V, se sídlem U Křižovatky 608, Kolín IV. a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje uzavření smlouvy o řízení projektu a smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci na akci Kotelna centrum sociálních služeb s EPK, s.r.o., Kutnohorská 17, Kolín a pověřuje starostu podpisem smlouvy - ukládá splnit Ing. Ivo Novákovi usnesení 18. ZMě č. 80/2008 (náprava zjištěných opatření - zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města) - ukládá splnit Ing. Ivo Novákovi usnesení 18. ZMě č. 81/2008 (prodej části p.p.č Marianna Agáta Trojanová) - ukládá splnit Ing. Novákovi usnesení 18. ZMě č. 82/2008 (prodej části p.p.č ČRS MO Zruč nad Sázavou) - ukládá splnit p. Malému usnesení 18. ZMě č. 83/2008 (prodej části p.p.č. 819/1 - Zuzana Halámková informovat, že prodej byl zamítnut) - ukládá splnit Bc. Jelínkové 18. ZMě č. 84/2008 (8. úprava rozpočtu města na rok 2008) - ukládá splnit Ing. Novákovi usnesení 18. ZMě č. 85/2008 (projednání žádosti o poskytnutí výjimky z pravidel prodeje bytového fondu města Zruč nad Sázavou - Jan Doležal) - ukládá splnit Ing. Novákovi usnesení 18. ZMě č. 86/2008 (projednání žádosti o poskytnutí výjimky z pravidel prodeje bytového fondu města Zruč nad Sázavou - pí Liškové a ukládá radě města další projednání věci a předložení zastupitelstvu na příští jednání) - vylučuje z další účasti v zadávacím řízení na zakázku Sportovní areál za Základní školou Zruč uchazeče č. 4 - Instav Hlinsko a.s., Jungmannova 936, Hlinsko z důvodu, že uchazeč doložil doklad o pojištění odpovědnosti za škodu s nižší pojistnou částkou, než odpovídá požadavku zadavatele Rada města na svém 54. zasedání, konaném dne na základě vypsaného výběrového řízení na pronájem polyfunkčního objektu ve Staré Zruči schvaluje pronajmout tento objekt Ing. Josefu Jelínkovi, Slunný vrch 783, Zruč nad Sázavou od a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. Zájemce bude informovat SM. - schvaluje dodatečné zaplacení výloh za elektromontážní práce v prostorách bývalé střední integrované školy firmě Radek Jelínek montáže, revize el. zařízení, Miskovice 149 ve výši ,- Kč. Žadatele bude informovat KS. - doporučuje předložit do jednání ZMě žádosti pí Liškové a p. Doležala o odklady plateb za koupě bytů - ukládá zveřejnit záměr města na prodej p.p.č dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou a následně předložit do jednání ZMě - ukládá zveřejnit záměr města na pronájem části p.p.č. 1849/5 v k.ú. Zruč nad Sázavou - projednala žádost České pošty s.p. o pronájem 1m2 části p.p.č. 2335/5 v k.ú. Zruč nad Sázavou. RMě ukládá zveřejnit záměr města na pronájem části tohoto pozemku, pokud se jiný zájemce nepřihlásí, schvaluje uzavřít nájemní smlouvu s Českou poštou s.p. a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. - projednala zásady pro vydávání Zručských novin předložené redakční radou a doporučuje předložit do jednání ZMě ke schválení s účinností od / 34

4 - jmenuje za zřizovatele do Školské rady při I. ZŠ Zruč nad Sázavou nové zástupce: Andreu Pacalovou a Ing. Ivo Šimka, CSc. RMě bere na vědomí zástupce I. ZŠ a zástupce z řad rodičů, kteří budou pracovat ve funkčním období počínající dnem jmenuje na akci: Sportovní areál za Základní školou Zruč členy komise pro otevírání obálek: Mgr. Martin Hujer, Kristýna Soukupová, Ing. Martina Gabrielová, náhradníky: Ing. Ivana Jašková, Jan Jelínek, Jaroslav Vítovec a hodnotící komise ve složení: Mgr. Martin Hujer, Jan Jelínek, Lubomír Dolák, Ing. Ivo Šimek, CSc., Jaroslav Vítovec, náhradníky: Ing. Ivo Novák, Ing. Milan Růžička, Andrea Pacalová, Ing. Roman Výborný, Ing. Ivana Jašková. Obálky se budou otevírat schvaluje na Katastrálním úřadě v Kutné Hoře zapsat změnu účelu užívání budovy školní jídelny na občanskou vybavenost - schvaluje uzavření smlouvy s hudební skupinou Lucie revival Ondřej Fencl, Kroupova 3049, Praha 4, která bude vystupovat na II. reprezentačním plesu města dne a pověřuje starostu podpisem smlouvy - ukládá splnit p. Malému usnesení 17. ZMě č. 71/2008 (prodej 14/177 spoluvlastnického podílu u p.p.č. 886 v k.ú. Kouty u Bojiště do vlastnictví obce Kouty, zaslání vyjádření souhlasu) - ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení 17. ZMě č. 72/2008 (přijetí finanční dotace ve výši ,- Kč vybavení učeben I. ZŠ a uzavření smlouvy) - ukládá splnit Ing. Růžičkovi a Mgr. Hujerovi usnesení 17. ZMě č. 74/2008 (smlouva č. Z_S24_12_ s ČEZ Distribuce, a.s. o realizaci přeložky) - ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení 17. ZMě č. 76/2008 (přijetí finanční dotace z Ministerstva financí ČR ve výši 4 mil. Kč na akci: Město Zruč nad Sázavou Oprava místních komunikací II. etapa + podpis smlouvy) - ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení 17. ZMě č. 77/2008 (příprava projektu do fondu EU (ROP) na akci: Rekonstrukce bývalé střední integrované školy na spolkový dům) - ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení 17. ZMě č. 78/2008 (příprava projektu do fondu EU (ROP) na akci: Rekonstrukce části Kotelny na nízkoprahové centrum) Rada města na svém 53. zasedání, konaném dne schvaluje žádost Křesťanské souhlasí s výpůjčkou tanečního sálu Základní umělecké školy mateřskému centru Setkání pro kurzy orientálního tance, za podmínek stanovených ZUŠ. MC bude informovat KS. - ukládá zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na pronájem části p.p.č v projednaném rozsahu - ukládá zveřejnit záměr města na pronájem části p.p.č. 195 dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou v rozsahu žádosti pana Jana Řimnáče, Na Výsluní 752, Zruč nad Sázavou - schvaluje žádost SRPDŠ při I. ZŠ o bezplatné vyvěšení plakátů a vyhlášení rozhlasem na Kateřinskou zábavu, která se bude konat dne Žadatele bude informovat KS. - dne schválila Rada města Zruč nad Sázavou usnesením č. 367/2008 okruh dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky na vybudování sportovního areálu za I. Základní školou. Stavební poradna, spol. s r.o., pověřená výkonem zadavatelských činností dle mandátní smlouvy, v rámci technické přípravy zakázky vyhodnotila předané podklady a 4 / 34

5 dospěla k závěru, že firmy Pražský Finap s.r.o., Lubomír Schmid - úprava, rekonstrukce tenisových kurtů a Tomovy Parky s.r.o. nesplňují základní předpoklady pro provedení zakázky - nedisponují potřebným živnostenským oprávněním k realizaci této zakázky. Na základě této skutečnosti bude okruh schválených dodavatelů vhodných k vyzvání k podání nabídky upraven a doplněn takto: Starbag, a.s., odštěpný závod, direkce 62, Brno, oblast západ, Pelhřimov, Myslotínská 313 / Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, Stará Boleslav / Instav Hlinsko, spol. s.r.o., Jungmannova 936, Hlinsko v Čechách / Stavební firma Pazdera s.r.o., Vlasákova 1635, Vlašim / Stavby a.s., se sídlem - Táborská 1148, Říčany. Zpracování výběrového řízení zajistí Stavební poradna, spol. s r.o., Průběžná 48, České Budějovice. - schvaluje žádost pana Václava Dastycha o bezplatné vyznačení parkovacího místa na parkovišti před domem čp. 751 v ulici Na Výsluní z důvodu zdravotního postižení. Žadatele budou informovat TS. - schvaluje žádost MC Setkání o změnu ve využití finančních prostředků ve výši 5.000,- Kč, původně přidělených na akci Mistrovství Zruče v dálkovém řízených aut, které budou využity na akci Adventní setkání, uskutečněné Žadatele bude informovat KS. - schvaluje objednat aktualizaci Povodňového plánu u firmy Jiří Habermann Rammy, Preslova 17, Praha 5 - schvaluje žádost firmy Deredes s.r.o., Sokolovská 84-86, Praha 8 o výpůjčku Zrcadlového sálu k pořádání besed s občany. Žadatele bude informovat KS. - projednala a schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství, které jsou ve správě Technických služeb města Zruč nad Sázavou na období od dle návrhu předloženého technickými službami - schvaluje poptat následující firmy na kompletní dodávku a montáž 1 ks zvukového průvodce včetně kotvení: Zdeněk Halabice ELSAZ, Gen. Hrušky 1210/22, Ostrava Mariánské Hory / Pavel Meca MeTronix, Kyjevská 110, Plzeň / Miroslav Mašek, DARUMA spol. s r.o., Zelinářská 10, Plzeň - doporučuje předložit do jednání ZMě přijetí neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb ve výši ,- Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí - schvaluje uzavření smluv o partnerství k projektu Kotelna Centrum sociálních služeb s MC Setkání, Dvouletky 706, Zruč nad Sázavou, s Probační a mediační službou České republiky - Kutná Hora, středisko Kutná Hora, nám. Národního odboje 58, Kutná Hora, s občanským sdružením Prostor, Kutnohorská 17, Kolín, s I. Základní školou Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou, s Dětským domovem Zruč nad Sázavou, Poštovní 593, Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smluv - schvaluje uzavření smluv o partnerství v rámci realizaci projektu Rekonstrukce Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou s ZUŠ Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou, s I. Základní školou Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou, s MAS Lípa pro venkov o. s., Zbraslavice 7 a pověřuje starostu podpisem smluv - schvaluje uzavření smluv o partnerství v rámci realizace projektu Rekonstrukce místní komunikace Průmyslová s firmami LIMA eko služby s.r.o., Průmyslová 55, Zruč nad Sázavou, Kovomont Zruč, s.r.o, Průmyslová 1017, Zruč nad Sázavou, MCV Plast s.r.o., Průmyslová 1018, Zruč nad Sázavou, Jaroslav Krauer, Smetanova 113, Uhlířské Janovice, Ladislav Stejskal THERMO, Průmyslová 55, Zruč nad Sázavou, Truhlářství Jan Řimnáč, Na Výsluní 752, Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smluv 5 / 34

6 - schvaluje uzavření smlouvy o partnerství v rámci realizace projektu Modernizace a transformace Základní školy Mirošovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se Středočeským krajem, na jejímž základě bude Středočeský kraj dočasně a bezplatně užívat některé městské pozemky pro potřeby rekonstrukce ulice 1. máje. Specifikace a výměry pozemků jsou uvedeny v záborovém plánu, který je součástí projektové dokumentace stavby a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje zaslat Ing. Jarmile Cetkovské, Fučíkova 425, Kutná Hora objednávku dokumentace ke stavebnímu řízení na akci Rekonstrukce Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou ve výši ,- Kč - schvaluje předání pavilonu C I. ZŠ Zruč nad Sázavou od července 2009 k užívání ZUŠ Zruč nad Sázavou - schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne s firmou ZAS Koloveč, Tyršova 146, Koloveč na chybějící svislé dopravní značení a pověřuje starostu podpisem dodatku - schvaluje objednat vypracování technicko-ekonomické studie bezdrátového rozhlasu u firmy SOVT-RADIO s.r.o., Mokrého 202, Vodňany - na základě poptávky na vybavení kanceláří MěÚ Zruč nad Sázavou schvaluje, jako nejvýhodnější pro město, nabídku firmy EXBYDO s.r.o., Kamarytova 190, Humpolec a pověřuje starostu dojednáním obchodní podmínek a podpisem smlouvy Rada města na svém 52. zasedání, konaném dne schvaluje žádost Svazu diabetiků ČR, územní organizace Kutná Hora o výpůjčku Zrcadlového sálu dne v době od 9 do 13 hodin na bezplatné měření glykémie pro občany našeho města. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje žádost Strany zelených o výpůjčku části náměstí Míru na postavení stolku (cca 1m x 0,5 m) s volebními letáky Strany zelených dne od 14 do 17 hodin. Žadatele bude informovat KS. - doporučuje předložit do jednání ZMě schválení přípravy projektů do fondu EU (ROP) na akce: Rekonstrukce bývalé Střední integrované školy na spolkový dům a Rekonstrukce části Kotelny na nízkoprahové centrum - doporučuje předložit do jednání ZMě schválení Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1, IČ: jako poskytovatele úvěru na financování investičních akcí realizovaných městem Zruč nad Sázavou - schvaluje zadat statický posudek na posouzení stavu bývalé školy pod farou - neschvaluje odkoupení vybavení a zařízení vinárny od společnosti Arvetti, spol. s.r.o., nám. Míru 594, Zruč nad Sázavou, zastoupené Zdeňkem Voslářem. Pana Vosláře bude informovat SM. - projednala žádost Krajského úřadu Středočeského kraje o vyjádření k udělení licencí na provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy pro linky: Uhlířské Janovice Čestín Řendějov Zruč nad Sázavou, Kutná Hora Zruč nad Sázavou, Slavošov - Hranice Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou Vlastějovice Zruč nad Sázavou a nemá u k udělení licence žádné připomínky. Vyjádření zašle KS. - schvaluje poptat následující odborné firmy na realizaci projektu Sportovní areál za 6 / 34

7 základní školou : Pražský Finap, s.r.o., Starochodovská 1359, Praha 4 / Linhart, spol. s r.o., Lhotecká 820, Stará Boleslav / Lubomír Schmid-úprava, rekonstrukce tenisových dvorců, Dukelská 2883, Stará Boleslav / Tomovy Parky, s.r.o., Karlovice, Radvánovice 11, , Turnov / STAVBY a.s., se sídlem Táborská 1148, PSČ: Říčany. Zpracování výběrového řízení zajistí Stavební poradna, spol. s.r.o., Průběžná 48, České Budějovice. - doporučuje předložit do jednání zastupitelstva přijetí dotace od Ministerstva financí ve výši 4 mil. Kč na akci: město Zruč nad Sázavou Oprava místních komunikací II. etapa - na základě zveřejnění záměru města schvaluje pronájem nebytových prostor učebny autoškoly v bývalé ŠD jedinému zájemci sdružení Technické sporty Kutnohorsko, za stejných podmínek jako měl dosavadní nájemce a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy - schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností STP Net, s.r.o., Novodvorská 803/82, Praha 4. Jedná se o přeložku cca 15 m STL plynovodu v rámci připravované rekonstrukce ul. 1. máje. RMě pověřuje starostu podpisem této smlouvy. - projednala žádost nájemce nebytových prostor v areálu Sázavanu firmy AZIP, s.r.o. o změnu nájemní smlouvy na zmenšení předmětu nájmu nebytových prostor bývalé instalatérské dílny u Energocentra (ze 164 m2 na 20 m2). RMě schvaluje zveřejnit záměr města na pronájem celých nebytových prostor (164 m2). Pokud se nepřihlásí žádný zájemce, RMě schvaluje s účinností od navrženou změnu nájemní smlouvy s měsíční výpovědní lhůtou a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy dle návrhu. - na základě namontování měřičů tepla nájemníky bytových domů čp v ulici Průběžná a čp v ulici Spojovací schvaluje dodatek č. 3 smlouvy s firmou THERM, s.r.o., V Rovinách 40/934, Praha 4 na odečty těchto měřidel tepla a rozúčtování tepla, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy - v souladu s vyjádřením obou ředitelek školských zařízení schvaluje dodatky ke smlouvám o dílo na rekonstrukce sociálních zařízení v I. ZŠ a MŠ Malostranská, pověřuje starostu podpisem těchto dodatků a doporučuje ZMě schválit odpovídající úpravu rozpočtu města - ruší usnesení č. 343/2008 (zaslání objednávky firmě Superco, s.r.o. na vodorovné a svislé dopravní značení). RMě pověřuje Mgr. Martina Hujera zasláním objednávky na vodorovné dopravní značení firmě 3K značky, s.r.o., Jiráskova 1519, Říčany, která podala výhodnější nabídku pro město Rada města na svém 51. zasedání, konaném dne schvaluje žádost Křesťanské společnosti Nový Život o výpůjčku dětského hřiště v areálu školní jídelny dne v době od 15 do 17 hodin na uspořádání VII. ročníku akce Zavírání prázdnin. RMě schvaluje možnost připojit se na elektrickou zásuvku v budově v době konání akce, bezplatné vyhlášení městským rozhlasem, vyvěšení plakátů a pomoc při zajištění upomínkových diplomů. Žadatele bude informovat KS. - souhlasí s umístěním plynové přípojky na pozemku parc. č v k.ú. Zruč nad Sázavou do domu v ulici Revoluční čp Žadatele bude informovat SÚ. - schvaluje žádost České strany sociálně demokratické, OVV Kutná Hora o umístění 7 / 34

8 propagačního stánku (3x3 m) za účelem představení kandidátů do Zastupitelstva Středočeského kraje dne od 13 do 17 hodin před hotelem Baťov na nám. Míru a umístění dvou stojanů před hotelem Baťov a na náměstí MUDr. Svobody v období od do Žadatele bude informovat KS. - schvaluje uspořádání humanitární sbírky ošacení ve městě ve dnech , která je organizována občanským sdružením Diakonie Broumov - schvaluje použití grantu ve výši 3.000,- Kč původně přiděleného na uspořádání Velké ceny města Zruč n. S. v cyklistice, která se nebude z bezpečnostních důvodů pořádat, na uspořádání 1. ročníku zručské florbalové ligy. Žadatele bude informovat KS. - na základě návrhu p. Kučaby souhlasí se zvýšením cen za provádění činnosti dozorce výtahů dle předložené přílohy smlouvy (inflační navýšení cen) a pověřuje starostu podpisem této přílohy - schvaluje obnovu vodorovného a svislého dopravního značení na náměstí Míru, MUDr. Svobody a před hotelem Centrin. Pan Bareš zašle dodavatelské firmě SUPERCO, s.r.o. objednávku. - schvaluje znovu vypsat výběrové řízení na pronájem zámecké vinárny - schvaluje uzavření písemné dohody o odstoupení od smlouvy o řízení projektu, uzavřené dne s Evropskou projektovou kanceláří, střediskem OS Prostor, zastoupené Mgr. Petrem Steklým a uzavření smlouvy o řízení projektu s EPK, s.r.o., Kutnohorská 17, Kolín, zastoupenou Mgr. Jitkou Trojanovou a pověřuje starostu podpisem smlouvy - vzala na vědomí výpověď pana Zdeňka Vosláře, jednatele firmy ARVETTI, spol. sr.o., náměstí Míru 594, Zruč nad Sázavou z nájmu nebytových prostor občerstvení v polyfunkčním objektu a souhlasí s prominutím nájemného za měsíce říjen prosinec 2008 za podmínky, že občerstvení bude dále otevřeno do RMě schvaluje vypsat výběrové řízení na pronájem tohoto objektu od souhlasí s podmínkami prodeje části pozemku p.p.č. 2826/6 v k.ú. Zruč nad Sázavou, které předložila Správa železniční dopravní cesty, s.o. ve svém dopise zn.: SO881/03-MAJ ze dne Firmu bude informovat SÚ. - doporučuje předložit do jednání zastupitelstva návrh Smlouvy č. Z_S24_12_ s ČEZ Distribuce, a.s. o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, jejímž předmětem je realizace přeložky VN kabelu, která je nezbytná pro zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Nad Ovčínem - schvaluje dohodu o zřízení stavby uzavřenou s obcí Hněvkovice, Hněvkovice 16 na městském pozemku lesa, p.č. 410/2 v k.ú. Zahájí u Hněvkovic a pověřuje starostu podpisem dohody - schvaluje vybrat na zpracování projektu Průmyslové ulice Ing. Miroslava Ondráka, Bahno 8 a na zpracování žádosti do ROP Ing. Vladimíra Klatovského, Družební 957, Zruč nad Sázavou - schvaluje výpověď nájemní smlouvy na užívání p.p.č dle KN s p. Pavlem Vávrou, Pod Baštou 80, Zruč nad Sázavou s tím, že nájem dle ustanovení nájemní smlouvy skončí k a pověřuje starostu podpisem výpovědi - schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Veto CAC, s.r.o., Příborská 12/1585, Frýdek Místek na vícepráce spojené s akcí: Vybavení učeben I. ZŠ Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smlouvy. - ukládá splnit Ing. Novákovi usnesení 16. zasedání ZMě č. 62/2008 (prodej p.p.č. 897/1 dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou p. Gregor) 8 / 34

9 - ukládá splnit Ing. Novákovi usnesení 16. zasedání ZMě č. 63/2008 (prodej p.p.č dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou paní Frišová) - ukládá splnit Bc. Jelínkové usnesení 16. zasedání ZMě č. 64/2008 (7. úprava rozpočtu města) - ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení 16. zasedání ZMě č. 65/2008 (podpis smlouvy se Středočeským krajem sportovní areál za ZŠ) - ukládá splnit Bc. Jelínkové usnesení 16. zasedání ZMě č. 66/2008 (uvolnění fin. prostředků z rezervy demolice jídelny v Nesměřicích) - ukládá splnit Ing. Novákovi usnesení 16. zasedání ZMě č. 67/2008 (podklady na úpravu rozpočtu úprava části prostor integrované školy) - ukládá splnit panu Dolákovi usnesení 16. zasedání ZMě č. 69/2008 (zveřejnění záměru na pronájem lihovaru ve Zručském dvoře) Rada města na svém 50. zasedání, konaném dne ukládá zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na prodej části pozemku p.č. 796/2 dle PK a následně předložit do jednání ZMě - schvaluje žádost Mgr. Lenky Matyskové o výpůjčku Zrcadlového sálu dne od do 21 hodin na přednášku a film o indigových dětech, bezplatné zapůjčení promítacího plátna a bezplatné vyvěšení plakátů na tuto akci - schvaluje žádost Občanského sdružení HRA ŠKOLOU o výpůjčku prostor v sadu Míru na den v době od 15 do 22 hodin k uskutečnění divadelního představení pro zručskou veřejnost, bezplatné vyhlášení v rozhlase, bezplatný výlep plakátů na tuto akci a zapůjčení 15 ks laviček. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje žádost firmy Leoš Fiala Tennisline o spolupráci při sportovní události Vánočního turnaje ve stolním tenisu s Českou televizí, který se uskuteční od 13 hodin v městské sportovní hale. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje žádost NZDM Kotelna o výpůjčku zámeckého parku dne od 13 do 18 hodin na otevřenou akci klubu Kotelna Boiler House Open Air u příležitosti Týdne nízkoprahů. Žadatele bude informovat KS. - neschvaluje zrušení nájemní smlouvy na vyznačenou část p.p.č souhlasí s provedením dvou průzkumných vrtů na městských pozemcích p.p.č a 1848 v k. ú. Zruč nad Sázavou za účelem ověření možného znečištění provozu bývalé čerpací stanice PHM společností WASTECH, a.s., Ostružinová 36, Praha 10. Podmínkou souhlasu je uvedení pozemků do původního stavu. Žadatele bude informovat SÚ. - schvaluje žádost Freak shopu Kutná Hora o využití skateparku dne na pořádání regionálních závodů. Žadatele bude informovat KS - na základě žádosti o odkoupení části p.p.č. 2014/3 v ulici Dvouletky neschvaluje zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na prodej této části pozemku. Žadatele bude informovat SÚ. - doporučuje předložit ZMě schválit vyčlenění finančních prostředků z rezervy rozpočtu 2008 na demolici bývalého zařízení staveniště jídelny v Nesměřicích na st. parc. č RMě na základě poptávky na demolici jídelny v Nesměřicích schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější pro město, nabídku č. 3 firmy Spojstav s.r.o., Stavební a montážní spol., magistrů 16, Praha 4, na druhém místě nabídku č. 2 firmy Zručská stavební s.r.o., Na 9 / 34

10 Úvoze 1053, Zruč nad Sázavou, na třetím místě nabídku č. 1 firmy ATOS spol. s r.o., Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou umístěnou na prvním místě - doporučuje předložit do jednání ZMě návrh záměru na dočasné využití integrované školy pro potřeby městského úřadu - doporučuje předložit do jednání ZMě projednání pronájmu objektu lihovaru ve Zručském dvoře - na základě výběrového řízení jmenuje do funkce vedoucí technických služeb Zruče nad Sázavou paní Ing. Ludmilu Plášilovou, s účinností od Jmenování zašle tajemník MěÚ. - doporučuje předložit do jednání ZMě schválení přípravy projektů do fondu EU (ROP) na akce: Stavební úpravy a vybavení ZUŠ a Rekonstrukce Průmyslové ulice - na základě doporučení bytové komise schvaluje přidělení bytu (2+1) Spojovací ul. 767 p. Dagmar Setničkové, dle platného pořadníku, která tím uvolní startovní byt v DPB Mládeže 591. RMě schvaluje do uvolněného startovního bytu v DPB umístit pana Vlastimila Pesera, invalidního důchodce, než se uvolní menší byt v DPS nebo DPB (1,5 násobek základního nájemného). - na základě žádosti nájemce nebytových prostor na bývalé ŠD, p. Oldřicha Matyáše autoškola Karmat, schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem učebny autoškoly, za stejných podmínek, ale pouze nájemci, který zajistí kontinuitu výuky - na základě namontování měřičů tepla nájemníky bytového domu čp schvaluje dodatek č. 2 smlouvy s firmou Therm s.r.o. na odečty těchto měřidel tepla a rozúčtování tepla a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy Rada města na svém 49. zasedání, konaném dne ukládá zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na prodej části p.p.č dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou. Prodej části pozemku následně předložit na jednání ZMě. - ukládá zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na prodej části p.p.č. 819/1 dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou. Prodej pozemku následně předložit na jednání ZMě. - ukládá zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na pronájem části p.p.č v rozsahu žádosti a následně uzavřít nájemní smlouvu s Ing. Vladimírem Mavrodievem a Ing. Danuší Mavrodievovou, Dvouletky 711, Zruč nad Sázavou - ukládá zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na prodej části p.p.č dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou. Prodej pozemku následně předložit na jednání ZMě. - schvaluje výpůjčku Zrcadlového sálu dne mezi 15,45 a 16,45 hodinou za účelem konání abiturientského srazu žáků osmileté střední školy ve Zruči nad Sázavou. Žadatele bude informovat KS. - v souladu se zák. č. 107/2006 Sb., schvaluje přírůstek měsíčního nájemného z bytů města pro období od do v zákonné výši 48,5 % - na základě vyhodnocení poptávky na zakázku ŠJ rekonstrukce soc. zařízení schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku č. 3 firmy ATOS s.r.o., Husovo náměstí 139, Ledeč nad Sázavou, na druhém místě nabídku č. 2 firmy Hora s.r.o., Tržní 274, Tábor. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou umístěnou na 1. místě v návaznosti na možnost získání prostředků 10 / 34

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková)

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková) USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 28.7.2014 Usnesení 409/2014 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Bytové záležitosti (Ing. Vránek) 3. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Oprava schodiště

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015 Číslo jednání: JedNR3-18/2015 Datum jednání: 16.07.2015 Program (USN-R3-430/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program (499/NR3/2015) 4. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8 č.j. zápisu MCH 5584/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 55. zasedání dne 15. září 2008 R M 1 / 5 5 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 910 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku označeného jako stpč. 382 v katastrálním území Lhotka u České Třebové, obci Česká Třebová, za cenu 150,- Kč/m 2, tj. za celkovou

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í 7. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 11.2.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 24/2015

U S N E S E N Í 7. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 11.2.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 24/2015 U S N E S E N Í 7. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 24/2015 V Soběšovicích dne 12.2.2015 Zpracoval : Valošková Petra 1 Přehled přijatých usnesení

Více

OBEC VCHYNICE. ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od hodin

OBEC VCHYNICE. ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od hodin OBEC VCHYNICE se sídlem Obecní úřad Vchynice Vchynice č. p. 46, 410 02 Lovosice ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od 18.30 hodin Přítomni: Ing. Jana Chládková,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Na základě usnesení 200/2009 ze dne 02.12.2009 ZaM s v ě ř u j e v souladu s ustanovením 100

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu.

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/30/01/14 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Vzor nové NS, dodatku k NS podle NOZ o Nové NS, dodatky k NS o Dodatek ke smlouvě

Více

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček čj. MCH 4210/2012 spisová značka 4206/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně Výpis usnesení z 55. zasedání dne 12. září 2012 R M 1 / 5 5 / 1 2 1. program

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení

Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení Městský obvod Pardubice II Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení 1. Program ZMO Pardubice II dne 29.3. 2007 Usnesení č. 75 navrhuje program zasedání ZMO Pardubice

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík pan Petr Vojkůvka,

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 7. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 30. jednání datum konání: 03.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 03.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0524/RM30/2014 Rozpočtová opatření č. 101-110 Ing. Jiří Pavlíček

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1856/77/14 schvaluje program 77. schůze rady

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 Rada města Slatiňany: 637/44/2012/RMS schválila návrh rozšířeného programu 44. schůze rady města Slatiňany 638/44/2012/RMS

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 10. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 7.ledna 2015 1. dodatek č.1 Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené mezi Městem Horní Planá a společností ALPS s.r.o., IČ: 28068939. 2. zakoupení osobního

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.03.2007 346/2007 12. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití díla č.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více