Rada města na svém 57. zasedání, konaném dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města na svém 57. zasedání, konaném dne 15.12.2008..."

Transkript

1 Rada města na svém 57. zasedání, konaném dne souhlasí s podnájmem obytných místností v čp. 510 v bývalé integrované střední škole, které má v nájmu TJ Jiskra, podnájemci Frigera Metal a.s. Žadatele bude informovat SM. - projednala žádost Krajského úřadu Středočeského kraje o vyjádření k udělení licence na provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy pro linku Ledeč nad Sázavou Zruč nad Sázavou a nemá k udělení licence žádné připomínky. Krajský úřad bude informovat KS. - schvaluje vypsat výběrové řízení na zpracování žádosti na projekt Systém shromažďování bioodpadů a intenzifikace sběru obalových odpadů a poptat následující firmy: EPK, s.r.o., Kutnohorská 17, Kolín, Ing. Vladimír Klatovský, Družební 957, Zruč nad Sázavou, Ing. Pavel Novák Artezis, Osadní 26, Praha 7. Poptávku zašle KS. - projednala záměr na rekonstrukci bezdrátového veřejného rozhlasu ve Zruči nad Sázavou, Nesměřicích, Dubině a Želivci. Poptány za účelem ocenění navrženého záměru budou tyto firmy: SOVT-RADIO s.r.o., Mokrého 202/I, Vodňany / BÁRTEK ROZHLASY, Podlesí 418, Valašské Meziříčí, tel / EMPEMONT, Železničního vojska 1472, Valašské Meziříčí, tel / ELMIK, Obora III 168/2, Valašské Meziříčí, tel / RASPRO s.r.o., U břízy 16, Moravany, tel / KOPECKÝ LIBOR, Suchdol 223, Suchdol u Kutné Hory. Poptávku zašle pan Bareš. - schvaluje připomínky k návrhu plánu oblasti povodí Dolní Vltavy ze dne , které budou KS zaslány na Povodí Vltavy, s.p. - schvaluje uzavření darovací smlouvy s firmou ASMO CZECH s.r.o., Modrá 1080, Zruč nad Sázavou ve výši ,-Kč jako příspěvek na činnost dobrovolného hasičského sboru při městě Zruč nad Sázavou a darovací smlouvy ve výši ,-Kč na uspořádání akce Rozsvícení vánočního stromku dne a pověřuje starostu podpisem smluv - schvaluje uzavření darovací smlouvy s firmou Jaroslav Krauer, Kubátova 302, Uhlířské Janovice na poskytnutí věcného daru v hodnotě 8.000,-Kč, který bude použit do tomboly druhého reprezentačního plesu města Zruč nad Sázavou a uzavření darovací smlouvy s firmou Etra light s.r.o., Pražská 99, Velim na poskytnutí finančního daru v hodnotě 5.500,-Kč, který bude použit na kulturní akce ve Zruči nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smluv - schvaluje uzavření smlouvy o reklamě s firmou ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o., Vítězslava Nezvala 68, Třebíč na instalaci reklamního poutače na prezentaci firmy v prostorách hotelu Baťov ve Zruči nad Sázavou - schvaluje uzavření smlouvy o zajištění osvětlení akce Rozsvícení vánočního stromu dne s Michalem Krausem, Kalvody 398, Brandýs nad Labem a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje uzavření smlouvy o provedení uměleckého pořadu s Jiřím Blažkem, Budovatelů 977, Zruč nad Sázavou na zajištění akce Vánoční koncert vystoupení dechového žesťového souboru v kostele Povýšení sv. Kříže ve Zruči nad Sázavou dne a pověřuje starostu podpisem smlouvy - na základě nabídky pana Jaroslava Váni schvaluje doplnění nájemní smlouvy ev. č. 005/05 o zápočet s tesařskými, klempířskými a pokrývačskými pracemi, které nájemce provede 1 / 34

2 na střeše objektu J špýchar ve Zručském dvoře dle předložené kalkulace, zároveň dle této kalkulace město uhradí materiál - projednala a schvaluje ceník produktů silové elektřiny Energocentra pro podnikatele v Sázavanu na období od do RMě projednala a schvaluje dodatky ke smlouvám na odběr elektřiny pro Sázavan Strojírny s.r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou, TRW s.r.o., Newton Holding a.s., Politických vězňů 912/10, Praha 1, Tedom Energo s.r.o., Výčapy 195, Třebíč, Century 2000 s.r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou, Spojstav s.r.o., Magistrů 16/202, Praha 4, Arvetti spol. s r.o., náměstí Míru 594, Zruč nad Sázavou, Rabbit Trhový Štěpánov a.s., Trhový Štěpánov 302, Václav Vacek VADOS, sad Míru 788, Zruč nad Sázavou, Azip s.r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou, Tomáš Čučka, Loucká 3378/2B, Znojmo a pověřuje starostu podpisem výše uvedených dodatků - na základě žádosti nájemce schvaluje k ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory bývalé haly náhradního el. zdroje v areálu Sázavanu (p.p.č v k.ú. Zruč nad Sázavou) s firmou Václav Vacek Vados, sad Míru 788, Zruč nad Sázavou, uzavřené dne a vypsání výběrového řízení na tento objekt - schvaluje ústřední inventarizační komisi k provedení inventarizace za rok 2008 v tomto složení: Jan Jelínek, Mgr. Ivana Stará, Ing. Ivo Novák, Bc. Jana Jelínková - doporučuje předložit do jednání ZMě a schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o municipálním úvěru číslo MA s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. Rada města na svém 56. zasedání, konaném dne na základě doporučení hodnotící komise ze dne schvaluje výsledek zadávacího řízení akce Sportovní areál za Základní školou Zruč a pověřuje starostu podpisem smlouvy s dodavatelem - Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, Stará Boleslav Rada města na svém 55. zasedání, konaném dne neschvaluje žádost TJ Jiskra Zruč nad Sázavou o bezplatnou výpůjčku Městské sportovní haly dne na pořádání Vánočního turnaje v nohejbale. TJ Jiskra je přidělován pravidelný příspěvek na turnaje, z kterého má hradit tyto výdaje, proto nebude udělena výjimka. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Jiřím Němcem, Trhy a jarmarky ČR, Kosmonautů 1580, Chotěboř na pronájem části parkoviště na náměstí Míru, p.p.č. 1842, za účelem konání pravidelných trhů a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje uzavření rámcové smlouvy o nájmu videonosičů a rámcovou smlouvu podlicenční s BONTONFILM a. s., sídlem Praha 5, Nádražní 344/23 a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje předložit do jednání ZMě smlouvu o cesi mandátní smlouvy uzavřené pro prodej bytových jednotek v mandantem určených domech ve vlastnictví města Zruč nad Sázavou - schvaluje návrh odboru vnitřních věcí počkat se zavedením veřejné služby na únor nebo březen 2009, kdy bude známo, jaký bude finanční dopad na klienta. Dle sdělení MPSV bude do konce roku vydán metodický pokyn týkající se veřejné služby. 2 / 34

3 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace na akci Kotelna centrum sociálních služeb s Ing. Věrou Kadlečkovou, AZ PROJEKT V, se sídlem U Křižovatky 608, Kolín IV. a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje uzavření smlouvy o řízení projektu a smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci na akci Kotelna centrum sociálních služeb s EPK, s.r.o., Kutnohorská 17, Kolín a pověřuje starostu podpisem smlouvy - ukládá splnit Ing. Ivo Novákovi usnesení 18. ZMě č. 80/2008 (náprava zjištěných opatření - zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města) - ukládá splnit Ing. Ivo Novákovi usnesení 18. ZMě č. 81/2008 (prodej části p.p.č Marianna Agáta Trojanová) - ukládá splnit Ing. Novákovi usnesení 18. ZMě č. 82/2008 (prodej části p.p.č ČRS MO Zruč nad Sázavou) - ukládá splnit p. Malému usnesení 18. ZMě č. 83/2008 (prodej části p.p.č. 819/1 - Zuzana Halámková informovat, že prodej byl zamítnut) - ukládá splnit Bc. Jelínkové 18. ZMě č. 84/2008 (8. úprava rozpočtu města na rok 2008) - ukládá splnit Ing. Novákovi usnesení 18. ZMě č. 85/2008 (projednání žádosti o poskytnutí výjimky z pravidel prodeje bytového fondu města Zruč nad Sázavou - Jan Doležal) - ukládá splnit Ing. Novákovi usnesení 18. ZMě č. 86/2008 (projednání žádosti o poskytnutí výjimky z pravidel prodeje bytového fondu města Zruč nad Sázavou - pí Liškové a ukládá radě města další projednání věci a předložení zastupitelstvu na příští jednání) - vylučuje z další účasti v zadávacím řízení na zakázku Sportovní areál za Základní školou Zruč uchazeče č. 4 - Instav Hlinsko a.s., Jungmannova 936, Hlinsko z důvodu, že uchazeč doložil doklad o pojištění odpovědnosti za škodu s nižší pojistnou částkou, než odpovídá požadavku zadavatele Rada města na svém 54. zasedání, konaném dne na základě vypsaného výběrového řízení na pronájem polyfunkčního objektu ve Staré Zruči schvaluje pronajmout tento objekt Ing. Josefu Jelínkovi, Slunný vrch 783, Zruč nad Sázavou od a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. Zájemce bude informovat SM. - schvaluje dodatečné zaplacení výloh za elektromontážní práce v prostorách bývalé střední integrované školy firmě Radek Jelínek montáže, revize el. zařízení, Miskovice 149 ve výši ,- Kč. Žadatele bude informovat KS. - doporučuje předložit do jednání ZMě žádosti pí Liškové a p. Doležala o odklady plateb za koupě bytů - ukládá zveřejnit záměr města na prodej p.p.č dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou a následně předložit do jednání ZMě - ukládá zveřejnit záměr města na pronájem části p.p.č. 1849/5 v k.ú. Zruč nad Sázavou - projednala žádost České pošty s.p. o pronájem 1m2 části p.p.č. 2335/5 v k.ú. Zruč nad Sázavou. RMě ukládá zveřejnit záměr města na pronájem části tohoto pozemku, pokud se jiný zájemce nepřihlásí, schvaluje uzavřít nájemní smlouvu s Českou poštou s.p. a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. - projednala zásady pro vydávání Zručských novin předložené redakční radou a doporučuje předložit do jednání ZMě ke schválení s účinností od / 34

4 - jmenuje za zřizovatele do Školské rady při I. ZŠ Zruč nad Sázavou nové zástupce: Andreu Pacalovou a Ing. Ivo Šimka, CSc. RMě bere na vědomí zástupce I. ZŠ a zástupce z řad rodičů, kteří budou pracovat ve funkčním období počínající dnem jmenuje na akci: Sportovní areál za Základní školou Zruč členy komise pro otevírání obálek: Mgr. Martin Hujer, Kristýna Soukupová, Ing. Martina Gabrielová, náhradníky: Ing. Ivana Jašková, Jan Jelínek, Jaroslav Vítovec a hodnotící komise ve složení: Mgr. Martin Hujer, Jan Jelínek, Lubomír Dolák, Ing. Ivo Šimek, CSc., Jaroslav Vítovec, náhradníky: Ing. Ivo Novák, Ing. Milan Růžička, Andrea Pacalová, Ing. Roman Výborný, Ing. Ivana Jašková. Obálky se budou otevírat schvaluje na Katastrálním úřadě v Kutné Hoře zapsat změnu účelu užívání budovy školní jídelny na občanskou vybavenost - schvaluje uzavření smlouvy s hudební skupinou Lucie revival Ondřej Fencl, Kroupova 3049, Praha 4, která bude vystupovat na II. reprezentačním plesu města dne a pověřuje starostu podpisem smlouvy - ukládá splnit p. Malému usnesení 17. ZMě č. 71/2008 (prodej 14/177 spoluvlastnického podílu u p.p.č. 886 v k.ú. Kouty u Bojiště do vlastnictví obce Kouty, zaslání vyjádření souhlasu) - ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení 17. ZMě č. 72/2008 (přijetí finanční dotace ve výši ,- Kč vybavení učeben I. ZŠ a uzavření smlouvy) - ukládá splnit Ing. Růžičkovi a Mgr. Hujerovi usnesení 17. ZMě č. 74/2008 (smlouva č. Z_S24_12_ s ČEZ Distribuce, a.s. o realizaci přeložky) - ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení 17. ZMě č. 76/2008 (přijetí finanční dotace z Ministerstva financí ČR ve výši 4 mil. Kč na akci: Město Zruč nad Sázavou Oprava místních komunikací II. etapa + podpis smlouvy) - ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení 17. ZMě č. 77/2008 (příprava projektu do fondu EU (ROP) na akci: Rekonstrukce bývalé střední integrované školy na spolkový dům) - ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení 17. ZMě č. 78/2008 (příprava projektu do fondu EU (ROP) na akci: Rekonstrukce části Kotelny na nízkoprahové centrum) Rada města na svém 53. zasedání, konaném dne schvaluje žádost Křesťanské souhlasí s výpůjčkou tanečního sálu Základní umělecké školy mateřskému centru Setkání pro kurzy orientálního tance, za podmínek stanovených ZUŠ. MC bude informovat KS. - ukládá zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na pronájem části p.p.č v projednaném rozsahu - ukládá zveřejnit záměr města na pronájem části p.p.č. 195 dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou v rozsahu žádosti pana Jana Řimnáče, Na Výsluní 752, Zruč nad Sázavou - schvaluje žádost SRPDŠ při I. ZŠ o bezplatné vyvěšení plakátů a vyhlášení rozhlasem na Kateřinskou zábavu, která se bude konat dne Žadatele bude informovat KS. - dne schválila Rada města Zruč nad Sázavou usnesením č. 367/2008 okruh dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky na vybudování sportovního areálu za I. Základní školou. Stavební poradna, spol. s r.o., pověřená výkonem zadavatelských činností dle mandátní smlouvy, v rámci technické přípravy zakázky vyhodnotila předané podklady a 4 / 34

5 dospěla k závěru, že firmy Pražský Finap s.r.o., Lubomír Schmid - úprava, rekonstrukce tenisových kurtů a Tomovy Parky s.r.o. nesplňují základní předpoklady pro provedení zakázky - nedisponují potřebným živnostenským oprávněním k realizaci této zakázky. Na základě této skutečnosti bude okruh schválených dodavatelů vhodných k vyzvání k podání nabídky upraven a doplněn takto: Starbag, a.s., odštěpný závod, direkce 62, Brno, oblast západ, Pelhřimov, Myslotínská 313 / Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, Stará Boleslav / Instav Hlinsko, spol. s.r.o., Jungmannova 936, Hlinsko v Čechách / Stavební firma Pazdera s.r.o., Vlasákova 1635, Vlašim / Stavby a.s., se sídlem - Táborská 1148, Říčany. Zpracování výběrového řízení zajistí Stavební poradna, spol. s r.o., Průběžná 48, České Budějovice. - schvaluje žádost pana Václava Dastycha o bezplatné vyznačení parkovacího místa na parkovišti před domem čp. 751 v ulici Na Výsluní z důvodu zdravotního postižení. Žadatele budou informovat TS. - schvaluje žádost MC Setkání o změnu ve využití finančních prostředků ve výši 5.000,- Kč, původně přidělených na akci Mistrovství Zruče v dálkovém řízených aut, které budou využity na akci Adventní setkání, uskutečněné Žadatele bude informovat KS. - schvaluje objednat aktualizaci Povodňového plánu u firmy Jiří Habermann Rammy, Preslova 17, Praha 5 - schvaluje žádost firmy Deredes s.r.o., Sokolovská 84-86, Praha 8 o výpůjčku Zrcadlového sálu k pořádání besed s občany. Žadatele bude informovat KS. - projednala a schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství, které jsou ve správě Technických služeb města Zruč nad Sázavou na období od dle návrhu předloženého technickými službami - schvaluje poptat následující firmy na kompletní dodávku a montáž 1 ks zvukového průvodce včetně kotvení: Zdeněk Halabice ELSAZ, Gen. Hrušky 1210/22, Ostrava Mariánské Hory / Pavel Meca MeTronix, Kyjevská 110, Plzeň / Miroslav Mašek, DARUMA spol. s r.o., Zelinářská 10, Plzeň - doporučuje předložit do jednání ZMě přijetí neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb ve výši ,- Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí - schvaluje uzavření smluv o partnerství k projektu Kotelna Centrum sociálních služeb s MC Setkání, Dvouletky 706, Zruč nad Sázavou, s Probační a mediační službou České republiky - Kutná Hora, středisko Kutná Hora, nám. Národního odboje 58, Kutná Hora, s občanským sdružením Prostor, Kutnohorská 17, Kolín, s I. Základní školou Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou, s Dětským domovem Zruč nad Sázavou, Poštovní 593, Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smluv - schvaluje uzavření smluv o partnerství v rámci realizaci projektu Rekonstrukce Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou s ZUŠ Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou, s I. Základní školou Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou, s MAS Lípa pro venkov o. s., Zbraslavice 7 a pověřuje starostu podpisem smluv - schvaluje uzavření smluv o partnerství v rámci realizace projektu Rekonstrukce místní komunikace Průmyslová s firmami LIMA eko služby s.r.o., Průmyslová 55, Zruč nad Sázavou, Kovomont Zruč, s.r.o, Průmyslová 1017, Zruč nad Sázavou, MCV Plast s.r.o., Průmyslová 1018, Zruč nad Sázavou, Jaroslav Krauer, Smetanova 113, Uhlířské Janovice, Ladislav Stejskal THERMO, Průmyslová 55, Zruč nad Sázavou, Truhlářství Jan Řimnáč, Na Výsluní 752, Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smluv 5 / 34

6 - schvaluje uzavření smlouvy o partnerství v rámci realizace projektu Modernizace a transformace Základní školy Mirošovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se Středočeským krajem, na jejímž základě bude Středočeský kraj dočasně a bezplatně užívat některé městské pozemky pro potřeby rekonstrukce ulice 1. máje. Specifikace a výměry pozemků jsou uvedeny v záborovém plánu, který je součástí projektové dokumentace stavby a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje zaslat Ing. Jarmile Cetkovské, Fučíkova 425, Kutná Hora objednávku dokumentace ke stavebnímu řízení na akci Rekonstrukce Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou ve výši ,- Kč - schvaluje předání pavilonu C I. ZŠ Zruč nad Sázavou od července 2009 k užívání ZUŠ Zruč nad Sázavou - schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne s firmou ZAS Koloveč, Tyršova 146, Koloveč na chybějící svislé dopravní značení a pověřuje starostu podpisem dodatku - schvaluje objednat vypracování technicko-ekonomické studie bezdrátového rozhlasu u firmy SOVT-RADIO s.r.o., Mokrého 202, Vodňany - na základě poptávky na vybavení kanceláří MěÚ Zruč nad Sázavou schvaluje, jako nejvýhodnější pro město, nabídku firmy EXBYDO s.r.o., Kamarytova 190, Humpolec a pověřuje starostu dojednáním obchodní podmínek a podpisem smlouvy Rada města na svém 52. zasedání, konaném dne schvaluje žádost Svazu diabetiků ČR, územní organizace Kutná Hora o výpůjčku Zrcadlového sálu dne v době od 9 do 13 hodin na bezplatné měření glykémie pro občany našeho města. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje žádost Strany zelených o výpůjčku části náměstí Míru na postavení stolku (cca 1m x 0,5 m) s volebními letáky Strany zelených dne od 14 do 17 hodin. Žadatele bude informovat KS. - doporučuje předložit do jednání ZMě schválení přípravy projektů do fondu EU (ROP) na akce: Rekonstrukce bývalé Střední integrované školy na spolkový dům a Rekonstrukce části Kotelny na nízkoprahové centrum - doporučuje předložit do jednání ZMě schválení Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1, IČ: jako poskytovatele úvěru na financování investičních akcí realizovaných městem Zruč nad Sázavou - schvaluje zadat statický posudek na posouzení stavu bývalé školy pod farou - neschvaluje odkoupení vybavení a zařízení vinárny od společnosti Arvetti, spol. s.r.o., nám. Míru 594, Zruč nad Sázavou, zastoupené Zdeňkem Voslářem. Pana Vosláře bude informovat SM. - projednala žádost Krajského úřadu Středočeského kraje o vyjádření k udělení licencí na provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy pro linky: Uhlířské Janovice Čestín Řendějov Zruč nad Sázavou, Kutná Hora Zruč nad Sázavou, Slavošov - Hranice Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou Vlastějovice Zruč nad Sázavou a nemá u k udělení licence žádné připomínky. Vyjádření zašle KS. - schvaluje poptat následující odborné firmy na realizaci projektu Sportovní areál za 6 / 34

7 základní školou : Pražský Finap, s.r.o., Starochodovská 1359, Praha 4 / Linhart, spol. s r.o., Lhotecká 820, Stará Boleslav / Lubomír Schmid-úprava, rekonstrukce tenisových dvorců, Dukelská 2883, Stará Boleslav / Tomovy Parky, s.r.o., Karlovice, Radvánovice 11, , Turnov / STAVBY a.s., se sídlem Táborská 1148, PSČ: Říčany. Zpracování výběrového řízení zajistí Stavební poradna, spol. s.r.o., Průběžná 48, České Budějovice. - doporučuje předložit do jednání zastupitelstva přijetí dotace od Ministerstva financí ve výši 4 mil. Kč na akci: město Zruč nad Sázavou Oprava místních komunikací II. etapa - na základě zveřejnění záměru města schvaluje pronájem nebytových prostor učebny autoškoly v bývalé ŠD jedinému zájemci sdružení Technické sporty Kutnohorsko, za stejných podmínek jako měl dosavadní nájemce a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy - schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností STP Net, s.r.o., Novodvorská 803/82, Praha 4. Jedná se o přeložku cca 15 m STL plynovodu v rámci připravované rekonstrukce ul. 1. máje. RMě pověřuje starostu podpisem této smlouvy. - projednala žádost nájemce nebytových prostor v areálu Sázavanu firmy AZIP, s.r.o. o změnu nájemní smlouvy na zmenšení předmětu nájmu nebytových prostor bývalé instalatérské dílny u Energocentra (ze 164 m2 na 20 m2). RMě schvaluje zveřejnit záměr města na pronájem celých nebytových prostor (164 m2). Pokud se nepřihlásí žádný zájemce, RMě schvaluje s účinností od navrženou změnu nájemní smlouvy s měsíční výpovědní lhůtou a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy dle návrhu. - na základě namontování měřičů tepla nájemníky bytových domů čp v ulici Průběžná a čp v ulici Spojovací schvaluje dodatek č. 3 smlouvy s firmou THERM, s.r.o., V Rovinách 40/934, Praha 4 na odečty těchto měřidel tepla a rozúčtování tepla, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy - v souladu s vyjádřením obou ředitelek školských zařízení schvaluje dodatky ke smlouvám o dílo na rekonstrukce sociálních zařízení v I. ZŠ a MŠ Malostranská, pověřuje starostu podpisem těchto dodatků a doporučuje ZMě schválit odpovídající úpravu rozpočtu města - ruší usnesení č. 343/2008 (zaslání objednávky firmě Superco, s.r.o. na vodorovné a svislé dopravní značení). RMě pověřuje Mgr. Martina Hujera zasláním objednávky na vodorovné dopravní značení firmě 3K značky, s.r.o., Jiráskova 1519, Říčany, která podala výhodnější nabídku pro město Rada města na svém 51. zasedání, konaném dne schvaluje žádost Křesťanské společnosti Nový Život o výpůjčku dětského hřiště v areálu školní jídelny dne v době od 15 do 17 hodin na uspořádání VII. ročníku akce Zavírání prázdnin. RMě schvaluje možnost připojit se na elektrickou zásuvku v budově v době konání akce, bezplatné vyhlášení městským rozhlasem, vyvěšení plakátů a pomoc při zajištění upomínkových diplomů. Žadatele bude informovat KS. - souhlasí s umístěním plynové přípojky na pozemku parc. č v k.ú. Zruč nad Sázavou do domu v ulici Revoluční čp Žadatele bude informovat SÚ. - schvaluje žádost České strany sociálně demokratické, OVV Kutná Hora o umístění 7 / 34

8 propagačního stánku (3x3 m) za účelem představení kandidátů do Zastupitelstva Středočeského kraje dne od 13 do 17 hodin před hotelem Baťov na nám. Míru a umístění dvou stojanů před hotelem Baťov a na náměstí MUDr. Svobody v období od do Žadatele bude informovat KS. - schvaluje uspořádání humanitární sbírky ošacení ve městě ve dnech , která je organizována občanským sdružením Diakonie Broumov - schvaluje použití grantu ve výši 3.000,- Kč původně přiděleného na uspořádání Velké ceny města Zruč n. S. v cyklistice, která se nebude z bezpečnostních důvodů pořádat, na uspořádání 1. ročníku zručské florbalové ligy. Žadatele bude informovat KS. - na základě návrhu p. Kučaby souhlasí se zvýšením cen za provádění činnosti dozorce výtahů dle předložené přílohy smlouvy (inflační navýšení cen) a pověřuje starostu podpisem této přílohy - schvaluje obnovu vodorovného a svislého dopravního značení na náměstí Míru, MUDr. Svobody a před hotelem Centrin. Pan Bareš zašle dodavatelské firmě SUPERCO, s.r.o. objednávku. - schvaluje znovu vypsat výběrové řízení na pronájem zámecké vinárny - schvaluje uzavření písemné dohody o odstoupení od smlouvy o řízení projektu, uzavřené dne s Evropskou projektovou kanceláří, střediskem OS Prostor, zastoupené Mgr. Petrem Steklým a uzavření smlouvy o řízení projektu s EPK, s.r.o., Kutnohorská 17, Kolín, zastoupenou Mgr. Jitkou Trojanovou a pověřuje starostu podpisem smlouvy - vzala na vědomí výpověď pana Zdeňka Vosláře, jednatele firmy ARVETTI, spol. sr.o., náměstí Míru 594, Zruč nad Sázavou z nájmu nebytových prostor občerstvení v polyfunkčním objektu a souhlasí s prominutím nájemného za měsíce říjen prosinec 2008 za podmínky, že občerstvení bude dále otevřeno do RMě schvaluje vypsat výběrové řízení na pronájem tohoto objektu od souhlasí s podmínkami prodeje části pozemku p.p.č. 2826/6 v k.ú. Zruč nad Sázavou, které předložila Správa železniční dopravní cesty, s.o. ve svém dopise zn.: SO881/03-MAJ ze dne Firmu bude informovat SÚ. - doporučuje předložit do jednání zastupitelstva návrh Smlouvy č. Z_S24_12_ s ČEZ Distribuce, a.s. o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, jejímž předmětem je realizace přeložky VN kabelu, která je nezbytná pro zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Nad Ovčínem - schvaluje dohodu o zřízení stavby uzavřenou s obcí Hněvkovice, Hněvkovice 16 na městském pozemku lesa, p.č. 410/2 v k.ú. Zahájí u Hněvkovic a pověřuje starostu podpisem dohody - schvaluje vybrat na zpracování projektu Průmyslové ulice Ing. Miroslava Ondráka, Bahno 8 a na zpracování žádosti do ROP Ing. Vladimíra Klatovského, Družební 957, Zruč nad Sázavou - schvaluje výpověď nájemní smlouvy na užívání p.p.č dle KN s p. Pavlem Vávrou, Pod Baštou 80, Zruč nad Sázavou s tím, že nájem dle ustanovení nájemní smlouvy skončí k a pověřuje starostu podpisem výpovědi - schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Veto CAC, s.r.o., Příborská 12/1585, Frýdek Místek na vícepráce spojené s akcí: Vybavení učeben I. ZŠ Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smlouvy. - ukládá splnit Ing. Novákovi usnesení 16. zasedání ZMě č. 62/2008 (prodej p.p.č. 897/1 dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou p. Gregor) 8 / 34

9 - ukládá splnit Ing. Novákovi usnesení 16. zasedání ZMě č. 63/2008 (prodej p.p.č dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou paní Frišová) - ukládá splnit Bc. Jelínkové usnesení 16. zasedání ZMě č. 64/2008 (7. úprava rozpočtu města) - ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení 16. zasedání ZMě č. 65/2008 (podpis smlouvy se Středočeským krajem sportovní areál za ZŠ) - ukládá splnit Bc. Jelínkové usnesení 16. zasedání ZMě č. 66/2008 (uvolnění fin. prostředků z rezervy demolice jídelny v Nesměřicích) - ukládá splnit Ing. Novákovi usnesení 16. zasedání ZMě č. 67/2008 (podklady na úpravu rozpočtu úprava části prostor integrované školy) - ukládá splnit panu Dolákovi usnesení 16. zasedání ZMě č. 69/2008 (zveřejnění záměru na pronájem lihovaru ve Zručském dvoře) Rada města na svém 50. zasedání, konaném dne ukládá zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na prodej části pozemku p.č. 796/2 dle PK a následně předložit do jednání ZMě - schvaluje žádost Mgr. Lenky Matyskové o výpůjčku Zrcadlového sálu dne od do 21 hodin na přednášku a film o indigových dětech, bezplatné zapůjčení promítacího plátna a bezplatné vyvěšení plakátů na tuto akci - schvaluje žádost Občanského sdružení HRA ŠKOLOU o výpůjčku prostor v sadu Míru na den v době od 15 do 22 hodin k uskutečnění divadelního představení pro zručskou veřejnost, bezplatné vyhlášení v rozhlase, bezplatný výlep plakátů na tuto akci a zapůjčení 15 ks laviček. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje žádost firmy Leoš Fiala Tennisline o spolupráci při sportovní události Vánočního turnaje ve stolním tenisu s Českou televizí, který se uskuteční od 13 hodin v městské sportovní hale. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje žádost NZDM Kotelna o výpůjčku zámeckého parku dne od 13 do 18 hodin na otevřenou akci klubu Kotelna Boiler House Open Air u příležitosti Týdne nízkoprahů. Žadatele bude informovat KS. - neschvaluje zrušení nájemní smlouvy na vyznačenou část p.p.č souhlasí s provedením dvou průzkumných vrtů na městských pozemcích p.p.č a 1848 v k. ú. Zruč nad Sázavou za účelem ověření možného znečištění provozu bývalé čerpací stanice PHM společností WASTECH, a.s., Ostružinová 36, Praha 10. Podmínkou souhlasu je uvedení pozemků do původního stavu. Žadatele bude informovat SÚ. - schvaluje žádost Freak shopu Kutná Hora o využití skateparku dne na pořádání regionálních závodů. Žadatele bude informovat KS - na základě žádosti o odkoupení části p.p.č. 2014/3 v ulici Dvouletky neschvaluje zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na prodej této části pozemku. Žadatele bude informovat SÚ. - doporučuje předložit ZMě schválit vyčlenění finančních prostředků z rezervy rozpočtu 2008 na demolici bývalého zařízení staveniště jídelny v Nesměřicích na st. parc. č RMě na základě poptávky na demolici jídelny v Nesměřicích schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější pro město, nabídku č. 3 firmy Spojstav s.r.o., Stavební a montážní spol., magistrů 16, Praha 4, na druhém místě nabídku č. 2 firmy Zručská stavební s.r.o., Na 9 / 34

10 Úvoze 1053, Zruč nad Sázavou, na třetím místě nabídku č. 1 firmy ATOS spol. s r.o., Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou umístěnou na prvním místě - doporučuje předložit do jednání ZMě návrh záměru na dočasné využití integrované školy pro potřeby městského úřadu - doporučuje předložit do jednání ZMě projednání pronájmu objektu lihovaru ve Zručském dvoře - na základě výběrového řízení jmenuje do funkce vedoucí technických služeb Zruče nad Sázavou paní Ing. Ludmilu Plášilovou, s účinností od Jmenování zašle tajemník MěÚ. - doporučuje předložit do jednání ZMě schválení přípravy projektů do fondu EU (ROP) na akce: Stavební úpravy a vybavení ZUŠ a Rekonstrukce Průmyslové ulice - na základě doporučení bytové komise schvaluje přidělení bytu (2+1) Spojovací ul. 767 p. Dagmar Setničkové, dle platného pořadníku, která tím uvolní startovní byt v DPB Mládeže 591. RMě schvaluje do uvolněného startovního bytu v DPB umístit pana Vlastimila Pesera, invalidního důchodce, než se uvolní menší byt v DPS nebo DPB (1,5 násobek základního nájemného). - na základě žádosti nájemce nebytových prostor na bývalé ŠD, p. Oldřicha Matyáše autoškola Karmat, schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem učebny autoškoly, za stejných podmínek, ale pouze nájemci, který zajistí kontinuitu výuky - na základě namontování měřičů tepla nájemníky bytového domu čp schvaluje dodatek č. 2 smlouvy s firmou Therm s.r.o. na odečty těchto měřidel tepla a rozúčtování tepla a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy Rada města na svém 49. zasedání, konaném dne ukládá zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na prodej části p.p.č dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou. Prodej části pozemku následně předložit na jednání ZMě. - ukládá zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na prodej části p.p.č. 819/1 dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou. Prodej pozemku následně předložit na jednání ZMě. - ukládá zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na pronájem části p.p.č v rozsahu žádosti a následně uzavřít nájemní smlouvu s Ing. Vladimírem Mavrodievem a Ing. Danuší Mavrodievovou, Dvouletky 711, Zruč nad Sázavou - ukládá zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na prodej části p.p.č dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou. Prodej pozemku následně předložit na jednání ZMě. - schvaluje výpůjčku Zrcadlového sálu dne mezi 15,45 a 16,45 hodinou za účelem konání abiturientského srazu žáků osmileté střední školy ve Zruči nad Sázavou. Žadatele bude informovat KS. - v souladu se zák. č. 107/2006 Sb., schvaluje přírůstek měsíčního nájemného z bytů města pro období od do v zákonné výši 48,5 % - na základě vyhodnocení poptávky na zakázku ŠJ rekonstrukce soc. zařízení schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku č. 3 firmy ATOS s.r.o., Husovo náměstí 139, Ledeč nad Sázavou, na druhém místě nabídku č. 2 firmy Hora s.r.o., Tržní 274, Tábor. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou umístěnou na 1. místě v návaznosti na možnost získání prostředků 10 / 34

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015 Číslo jednání: JedNR3-18/2015 Datum jednání: 16.07.2015 Program (USN-R3-430/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program (499/NR3/2015) 4. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007...

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... - schvaluje darovací smlouvu uzavřenou s firmou Archatt památky spol. s.r.o. ve výši 6. 000,- Kč na uspořádání kulturní akce ve Zruči nad Sázavou

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 Rada města Slatiňany: 637/44/2012/RMS schválila návrh rozšířeného programu 44. schůze rady města Slatiňany 638/44/2012/RMS

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015 Číslo jednání: JedNR3-14/2015 Datum jednání: 09.06.2015 Program jednání (USN-R3-370/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (433/NR3/2015) 4. Návrh: Zprávy z jednání komisí

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015.

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 71/2015

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Usnesení 13/01/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 820/8 Usnesení 13/02/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení

Více

Z á p i s. z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 20. 6. 2014 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu

Z á p i s. z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 20. 6. 2014 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu Z á p i s z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 20. 6. 2014 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Černý K. Fara J., Výborný M., Vacek J., Farová P. Přítomna je nadpoloviční většina

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Usn.č. 26/02 1) Usn.č. 26/02 2)

Usn.č. 26/02 1) Usn.č. 26/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 26. zasedání konaného dne 23. 9. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více