Rada města na svém 57. zasedání, konaném dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města na svém 57. zasedání, konaném dne 15.12.2008..."

Transkript

1 Rada města na svém 57. zasedání, konaném dne souhlasí s podnájmem obytných místností v čp. 510 v bývalé integrované střední škole, které má v nájmu TJ Jiskra, podnájemci Frigera Metal a.s. Žadatele bude informovat SM. - projednala žádost Krajského úřadu Středočeského kraje o vyjádření k udělení licence na provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy pro linku Ledeč nad Sázavou Zruč nad Sázavou a nemá k udělení licence žádné připomínky. Krajský úřad bude informovat KS. - schvaluje vypsat výběrové řízení na zpracování žádosti na projekt Systém shromažďování bioodpadů a intenzifikace sběru obalových odpadů a poptat následující firmy: EPK, s.r.o., Kutnohorská 17, Kolín, Ing. Vladimír Klatovský, Družební 957, Zruč nad Sázavou, Ing. Pavel Novák Artezis, Osadní 26, Praha 7. Poptávku zašle KS. - projednala záměr na rekonstrukci bezdrátového veřejného rozhlasu ve Zruči nad Sázavou, Nesměřicích, Dubině a Želivci. Poptány za účelem ocenění navrženého záměru budou tyto firmy: SOVT-RADIO s.r.o., Mokrého 202/I, Vodňany / BÁRTEK ROZHLASY, Podlesí 418, Valašské Meziříčí, tel / EMPEMONT, Železničního vojska 1472, Valašské Meziříčí, tel / ELMIK, Obora III 168/2, Valašské Meziříčí, tel / RASPRO s.r.o., U břízy 16, Moravany, tel / KOPECKÝ LIBOR, Suchdol 223, Suchdol u Kutné Hory. Poptávku zašle pan Bareš. - schvaluje připomínky k návrhu plánu oblasti povodí Dolní Vltavy ze dne , které budou KS zaslány na Povodí Vltavy, s.p. - schvaluje uzavření darovací smlouvy s firmou ASMO CZECH s.r.o., Modrá 1080, Zruč nad Sázavou ve výši ,-Kč jako příspěvek na činnost dobrovolného hasičského sboru při městě Zruč nad Sázavou a darovací smlouvy ve výši ,-Kč na uspořádání akce Rozsvícení vánočního stromku dne a pověřuje starostu podpisem smluv - schvaluje uzavření darovací smlouvy s firmou Jaroslav Krauer, Kubátova 302, Uhlířské Janovice na poskytnutí věcného daru v hodnotě 8.000,-Kč, který bude použit do tomboly druhého reprezentačního plesu města Zruč nad Sázavou a uzavření darovací smlouvy s firmou Etra light s.r.o., Pražská 99, Velim na poskytnutí finančního daru v hodnotě 5.500,-Kč, který bude použit na kulturní akce ve Zruči nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smluv - schvaluje uzavření smlouvy o reklamě s firmou ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o., Vítězslava Nezvala 68, Třebíč na instalaci reklamního poutače na prezentaci firmy v prostorách hotelu Baťov ve Zruči nad Sázavou - schvaluje uzavření smlouvy o zajištění osvětlení akce Rozsvícení vánočního stromu dne s Michalem Krausem, Kalvody 398, Brandýs nad Labem a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje uzavření smlouvy o provedení uměleckého pořadu s Jiřím Blažkem, Budovatelů 977, Zruč nad Sázavou na zajištění akce Vánoční koncert vystoupení dechového žesťového souboru v kostele Povýšení sv. Kříže ve Zruči nad Sázavou dne a pověřuje starostu podpisem smlouvy - na základě nabídky pana Jaroslava Váni schvaluje doplnění nájemní smlouvy ev. č. 005/05 o zápočet s tesařskými, klempířskými a pokrývačskými pracemi, které nájemce provede 1 / 34

2 na střeše objektu J špýchar ve Zručském dvoře dle předložené kalkulace, zároveň dle této kalkulace město uhradí materiál - projednala a schvaluje ceník produktů silové elektřiny Energocentra pro podnikatele v Sázavanu na období od do RMě projednala a schvaluje dodatky ke smlouvám na odběr elektřiny pro Sázavan Strojírny s.r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou, TRW s.r.o., Newton Holding a.s., Politických vězňů 912/10, Praha 1, Tedom Energo s.r.o., Výčapy 195, Třebíč, Century 2000 s.r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou, Spojstav s.r.o., Magistrů 16/202, Praha 4, Arvetti spol. s r.o., náměstí Míru 594, Zruč nad Sázavou, Rabbit Trhový Štěpánov a.s., Trhový Štěpánov 302, Václav Vacek VADOS, sad Míru 788, Zruč nad Sázavou, Azip s.r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou, Tomáš Čučka, Loucká 3378/2B, Znojmo a pověřuje starostu podpisem výše uvedených dodatků - na základě žádosti nájemce schvaluje k ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory bývalé haly náhradního el. zdroje v areálu Sázavanu (p.p.č v k.ú. Zruč nad Sázavou) s firmou Václav Vacek Vados, sad Míru 788, Zruč nad Sázavou, uzavřené dne a vypsání výběrového řízení na tento objekt - schvaluje ústřední inventarizační komisi k provedení inventarizace za rok 2008 v tomto složení: Jan Jelínek, Mgr. Ivana Stará, Ing. Ivo Novák, Bc. Jana Jelínková - doporučuje předložit do jednání ZMě a schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o municipálním úvěru číslo MA s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. Rada města na svém 56. zasedání, konaném dne na základě doporučení hodnotící komise ze dne schvaluje výsledek zadávacího řízení akce Sportovní areál za Základní školou Zruč a pověřuje starostu podpisem smlouvy s dodavatelem - Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, Stará Boleslav Rada města na svém 55. zasedání, konaném dne neschvaluje žádost TJ Jiskra Zruč nad Sázavou o bezplatnou výpůjčku Městské sportovní haly dne na pořádání Vánočního turnaje v nohejbale. TJ Jiskra je přidělován pravidelný příspěvek na turnaje, z kterého má hradit tyto výdaje, proto nebude udělena výjimka. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Jiřím Němcem, Trhy a jarmarky ČR, Kosmonautů 1580, Chotěboř na pronájem části parkoviště na náměstí Míru, p.p.č. 1842, za účelem konání pravidelných trhů a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje uzavření rámcové smlouvy o nájmu videonosičů a rámcovou smlouvu podlicenční s BONTONFILM a. s., sídlem Praha 5, Nádražní 344/23 a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje předložit do jednání ZMě smlouvu o cesi mandátní smlouvy uzavřené pro prodej bytových jednotek v mandantem určených domech ve vlastnictví města Zruč nad Sázavou - schvaluje návrh odboru vnitřních věcí počkat se zavedením veřejné služby na únor nebo březen 2009, kdy bude známo, jaký bude finanční dopad na klienta. Dle sdělení MPSV bude do konce roku vydán metodický pokyn týkající se veřejné služby. 2 / 34

3 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace na akci Kotelna centrum sociálních služeb s Ing. Věrou Kadlečkovou, AZ PROJEKT V, se sídlem U Křižovatky 608, Kolín IV. a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje uzavření smlouvy o řízení projektu a smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci na akci Kotelna centrum sociálních služeb s EPK, s.r.o., Kutnohorská 17, Kolín a pověřuje starostu podpisem smlouvy - ukládá splnit Ing. Ivo Novákovi usnesení 18. ZMě č. 80/2008 (náprava zjištěných opatření - zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města) - ukládá splnit Ing. Ivo Novákovi usnesení 18. ZMě č. 81/2008 (prodej části p.p.č Marianna Agáta Trojanová) - ukládá splnit Ing. Novákovi usnesení 18. ZMě č. 82/2008 (prodej části p.p.č ČRS MO Zruč nad Sázavou) - ukládá splnit p. Malému usnesení 18. ZMě č. 83/2008 (prodej části p.p.č. 819/1 - Zuzana Halámková informovat, že prodej byl zamítnut) - ukládá splnit Bc. Jelínkové 18. ZMě č. 84/2008 (8. úprava rozpočtu města na rok 2008) - ukládá splnit Ing. Novákovi usnesení 18. ZMě č. 85/2008 (projednání žádosti o poskytnutí výjimky z pravidel prodeje bytového fondu města Zruč nad Sázavou - Jan Doležal) - ukládá splnit Ing. Novákovi usnesení 18. ZMě č. 86/2008 (projednání žádosti o poskytnutí výjimky z pravidel prodeje bytového fondu města Zruč nad Sázavou - pí Liškové a ukládá radě města další projednání věci a předložení zastupitelstvu na příští jednání) - vylučuje z další účasti v zadávacím řízení na zakázku Sportovní areál za Základní školou Zruč uchazeče č. 4 - Instav Hlinsko a.s., Jungmannova 936, Hlinsko z důvodu, že uchazeč doložil doklad o pojištění odpovědnosti za škodu s nižší pojistnou částkou, než odpovídá požadavku zadavatele Rada města na svém 54. zasedání, konaném dne na základě vypsaného výběrového řízení na pronájem polyfunkčního objektu ve Staré Zruči schvaluje pronajmout tento objekt Ing. Josefu Jelínkovi, Slunný vrch 783, Zruč nad Sázavou od a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. Zájemce bude informovat SM. - schvaluje dodatečné zaplacení výloh za elektromontážní práce v prostorách bývalé střední integrované školy firmě Radek Jelínek montáže, revize el. zařízení, Miskovice 149 ve výši ,- Kč. Žadatele bude informovat KS. - doporučuje předložit do jednání ZMě žádosti pí Liškové a p. Doležala o odklady plateb za koupě bytů - ukládá zveřejnit záměr města na prodej p.p.č dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou a následně předložit do jednání ZMě - ukládá zveřejnit záměr města na pronájem části p.p.č. 1849/5 v k.ú. Zruč nad Sázavou - projednala žádost České pošty s.p. o pronájem 1m2 části p.p.č. 2335/5 v k.ú. Zruč nad Sázavou. RMě ukládá zveřejnit záměr města na pronájem části tohoto pozemku, pokud se jiný zájemce nepřihlásí, schvaluje uzavřít nájemní smlouvu s Českou poštou s.p. a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. - projednala zásady pro vydávání Zručských novin předložené redakční radou a doporučuje předložit do jednání ZMě ke schválení s účinností od / 34

4 - jmenuje za zřizovatele do Školské rady při I. ZŠ Zruč nad Sázavou nové zástupce: Andreu Pacalovou a Ing. Ivo Šimka, CSc. RMě bere na vědomí zástupce I. ZŠ a zástupce z řad rodičů, kteří budou pracovat ve funkčním období počínající dnem jmenuje na akci: Sportovní areál za Základní školou Zruč členy komise pro otevírání obálek: Mgr. Martin Hujer, Kristýna Soukupová, Ing. Martina Gabrielová, náhradníky: Ing. Ivana Jašková, Jan Jelínek, Jaroslav Vítovec a hodnotící komise ve složení: Mgr. Martin Hujer, Jan Jelínek, Lubomír Dolák, Ing. Ivo Šimek, CSc., Jaroslav Vítovec, náhradníky: Ing. Ivo Novák, Ing. Milan Růžička, Andrea Pacalová, Ing. Roman Výborný, Ing. Ivana Jašková. Obálky se budou otevírat schvaluje na Katastrálním úřadě v Kutné Hoře zapsat změnu účelu užívání budovy školní jídelny na občanskou vybavenost - schvaluje uzavření smlouvy s hudební skupinou Lucie revival Ondřej Fencl, Kroupova 3049, Praha 4, která bude vystupovat na II. reprezentačním plesu města dne a pověřuje starostu podpisem smlouvy - ukládá splnit p. Malému usnesení 17. ZMě č. 71/2008 (prodej 14/177 spoluvlastnického podílu u p.p.č. 886 v k.ú. Kouty u Bojiště do vlastnictví obce Kouty, zaslání vyjádření souhlasu) - ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení 17. ZMě č. 72/2008 (přijetí finanční dotace ve výši ,- Kč vybavení učeben I. ZŠ a uzavření smlouvy) - ukládá splnit Ing. Růžičkovi a Mgr. Hujerovi usnesení 17. ZMě č. 74/2008 (smlouva č. Z_S24_12_ s ČEZ Distribuce, a.s. o realizaci přeložky) - ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení 17. ZMě č. 76/2008 (přijetí finanční dotace z Ministerstva financí ČR ve výši 4 mil. Kč na akci: Město Zruč nad Sázavou Oprava místních komunikací II. etapa + podpis smlouvy) - ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení 17. ZMě č. 77/2008 (příprava projektu do fondu EU (ROP) na akci: Rekonstrukce bývalé střední integrované školy na spolkový dům) - ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení 17. ZMě č. 78/2008 (příprava projektu do fondu EU (ROP) na akci: Rekonstrukce části Kotelny na nízkoprahové centrum) Rada města na svém 53. zasedání, konaném dne schvaluje žádost Křesťanské souhlasí s výpůjčkou tanečního sálu Základní umělecké školy mateřskému centru Setkání pro kurzy orientálního tance, za podmínek stanovených ZUŠ. MC bude informovat KS. - ukládá zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na pronájem části p.p.č v projednaném rozsahu - ukládá zveřejnit záměr města na pronájem části p.p.č. 195 dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou v rozsahu žádosti pana Jana Řimnáče, Na Výsluní 752, Zruč nad Sázavou - schvaluje žádost SRPDŠ při I. ZŠ o bezplatné vyvěšení plakátů a vyhlášení rozhlasem na Kateřinskou zábavu, která se bude konat dne Žadatele bude informovat KS. - dne schválila Rada města Zruč nad Sázavou usnesením č. 367/2008 okruh dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky na vybudování sportovního areálu za I. Základní školou. Stavební poradna, spol. s r.o., pověřená výkonem zadavatelských činností dle mandátní smlouvy, v rámci technické přípravy zakázky vyhodnotila předané podklady a 4 / 34

5 dospěla k závěru, že firmy Pražský Finap s.r.o., Lubomír Schmid - úprava, rekonstrukce tenisových kurtů a Tomovy Parky s.r.o. nesplňují základní předpoklady pro provedení zakázky - nedisponují potřebným živnostenským oprávněním k realizaci této zakázky. Na základě této skutečnosti bude okruh schválených dodavatelů vhodných k vyzvání k podání nabídky upraven a doplněn takto: Starbag, a.s., odštěpný závod, direkce 62, Brno, oblast západ, Pelhřimov, Myslotínská 313 / Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, Stará Boleslav / Instav Hlinsko, spol. s.r.o., Jungmannova 936, Hlinsko v Čechách / Stavební firma Pazdera s.r.o., Vlasákova 1635, Vlašim / Stavby a.s., se sídlem - Táborská 1148, Říčany. Zpracování výběrového řízení zajistí Stavební poradna, spol. s r.o., Průběžná 48, České Budějovice. - schvaluje žádost pana Václava Dastycha o bezplatné vyznačení parkovacího místa na parkovišti před domem čp. 751 v ulici Na Výsluní z důvodu zdravotního postižení. Žadatele budou informovat TS. - schvaluje žádost MC Setkání o změnu ve využití finančních prostředků ve výši 5.000,- Kč, původně přidělených na akci Mistrovství Zruče v dálkovém řízených aut, které budou využity na akci Adventní setkání, uskutečněné Žadatele bude informovat KS. - schvaluje objednat aktualizaci Povodňového plánu u firmy Jiří Habermann Rammy, Preslova 17, Praha 5 - schvaluje žádost firmy Deredes s.r.o., Sokolovská 84-86, Praha 8 o výpůjčku Zrcadlového sálu k pořádání besed s občany. Žadatele bude informovat KS. - projednala a schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství, které jsou ve správě Technických služeb města Zruč nad Sázavou na období od dle návrhu předloženého technickými službami - schvaluje poptat následující firmy na kompletní dodávku a montáž 1 ks zvukového průvodce včetně kotvení: Zdeněk Halabice ELSAZ, Gen. Hrušky 1210/22, Ostrava Mariánské Hory / Pavel Meca MeTronix, Kyjevská 110, Plzeň / Miroslav Mašek, DARUMA spol. s r.o., Zelinářská 10, Plzeň - doporučuje předložit do jednání ZMě přijetí neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb ve výši ,- Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí - schvaluje uzavření smluv o partnerství k projektu Kotelna Centrum sociálních služeb s MC Setkání, Dvouletky 706, Zruč nad Sázavou, s Probační a mediační službou České republiky - Kutná Hora, středisko Kutná Hora, nám. Národního odboje 58, Kutná Hora, s občanským sdružením Prostor, Kutnohorská 17, Kolín, s I. Základní školou Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou, s Dětským domovem Zruč nad Sázavou, Poštovní 593, Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smluv - schvaluje uzavření smluv o partnerství v rámci realizaci projektu Rekonstrukce Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou s ZUŠ Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou, s I. Základní školou Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou, s MAS Lípa pro venkov o. s., Zbraslavice 7 a pověřuje starostu podpisem smluv - schvaluje uzavření smluv o partnerství v rámci realizace projektu Rekonstrukce místní komunikace Průmyslová s firmami LIMA eko služby s.r.o., Průmyslová 55, Zruč nad Sázavou, Kovomont Zruč, s.r.o, Průmyslová 1017, Zruč nad Sázavou, MCV Plast s.r.o., Průmyslová 1018, Zruč nad Sázavou, Jaroslav Krauer, Smetanova 113, Uhlířské Janovice, Ladislav Stejskal THERMO, Průmyslová 55, Zruč nad Sázavou, Truhlářství Jan Řimnáč, Na Výsluní 752, Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smluv 5 / 34

6 - schvaluje uzavření smlouvy o partnerství v rámci realizace projektu Modernizace a transformace Základní školy Mirošovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se Středočeským krajem, na jejímž základě bude Středočeský kraj dočasně a bezplatně užívat některé městské pozemky pro potřeby rekonstrukce ulice 1. máje. Specifikace a výměry pozemků jsou uvedeny v záborovém plánu, který je součástí projektové dokumentace stavby a pověřuje starostu podpisem smlouvy - schvaluje zaslat Ing. Jarmile Cetkovské, Fučíkova 425, Kutná Hora objednávku dokumentace ke stavebnímu řízení na akci Rekonstrukce Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou ve výši ,- Kč - schvaluje předání pavilonu C I. ZŠ Zruč nad Sázavou od července 2009 k užívání ZUŠ Zruč nad Sázavou - schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne s firmou ZAS Koloveč, Tyršova 146, Koloveč na chybějící svislé dopravní značení a pověřuje starostu podpisem dodatku - schvaluje objednat vypracování technicko-ekonomické studie bezdrátového rozhlasu u firmy SOVT-RADIO s.r.o., Mokrého 202, Vodňany - na základě poptávky na vybavení kanceláří MěÚ Zruč nad Sázavou schvaluje, jako nejvýhodnější pro město, nabídku firmy EXBYDO s.r.o., Kamarytova 190, Humpolec a pověřuje starostu dojednáním obchodní podmínek a podpisem smlouvy Rada města na svém 52. zasedání, konaném dne schvaluje žádost Svazu diabetiků ČR, územní organizace Kutná Hora o výpůjčku Zrcadlového sálu dne v době od 9 do 13 hodin na bezplatné měření glykémie pro občany našeho města. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje žádost Strany zelených o výpůjčku části náměstí Míru na postavení stolku (cca 1m x 0,5 m) s volebními letáky Strany zelených dne od 14 do 17 hodin. Žadatele bude informovat KS. - doporučuje předložit do jednání ZMě schválení přípravy projektů do fondu EU (ROP) na akce: Rekonstrukce bývalé Střední integrované školy na spolkový dům a Rekonstrukce části Kotelny na nízkoprahové centrum - doporučuje předložit do jednání ZMě schválení Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1, IČ: jako poskytovatele úvěru na financování investičních akcí realizovaných městem Zruč nad Sázavou - schvaluje zadat statický posudek na posouzení stavu bývalé školy pod farou - neschvaluje odkoupení vybavení a zařízení vinárny od společnosti Arvetti, spol. s.r.o., nám. Míru 594, Zruč nad Sázavou, zastoupené Zdeňkem Voslářem. Pana Vosláře bude informovat SM. - projednala žádost Krajského úřadu Středočeského kraje o vyjádření k udělení licencí na provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy pro linky: Uhlířské Janovice Čestín Řendějov Zruč nad Sázavou, Kutná Hora Zruč nad Sázavou, Slavošov - Hranice Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou Vlastějovice Zruč nad Sázavou a nemá u k udělení licence žádné připomínky. Vyjádření zašle KS. - schvaluje poptat následující odborné firmy na realizaci projektu Sportovní areál za 6 / 34

7 základní školou : Pražský Finap, s.r.o., Starochodovská 1359, Praha 4 / Linhart, spol. s r.o., Lhotecká 820, Stará Boleslav / Lubomír Schmid-úprava, rekonstrukce tenisových dvorců, Dukelská 2883, Stará Boleslav / Tomovy Parky, s.r.o., Karlovice, Radvánovice 11, , Turnov / STAVBY a.s., se sídlem Táborská 1148, PSČ: Říčany. Zpracování výběrového řízení zajistí Stavební poradna, spol. s.r.o., Průběžná 48, České Budějovice. - doporučuje předložit do jednání zastupitelstva přijetí dotace od Ministerstva financí ve výši 4 mil. Kč na akci: město Zruč nad Sázavou Oprava místních komunikací II. etapa - na základě zveřejnění záměru města schvaluje pronájem nebytových prostor učebny autoškoly v bývalé ŠD jedinému zájemci sdružení Technické sporty Kutnohorsko, za stejných podmínek jako měl dosavadní nájemce a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy - schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností STP Net, s.r.o., Novodvorská 803/82, Praha 4. Jedná se o přeložku cca 15 m STL plynovodu v rámci připravované rekonstrukce ul. 1. máje. RMě pověřuje starostu podpisem této smlouvy. - projednala žádost nájemce nebytových prostor v areálu Sázavanu firmy AZIP, s.r.o. o změnu nájemní smlouvy na zmenšení předmětu nájmu nebytových prostor bývalé instalatérské dílny u Energocentra (ze 164 m2 na 20 m2). RMě schvaluje zveřejnit záměr města na pronájem celých nebytových prostor (164 m2). Pokud se nepřihlásí žádný zájemce, RMě schvaluje s účinností od navrženou změnu nájemní smlouvy s měsíční výpovědní lhůtou a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy dle návrhu. - na základě namontování měřičů tepla nájemníky bytových domů čp v ulici Průběžná a čp v ulici Spojovací schvaluje dodatek č. 3 smlouvy s firmou THERM, s.r.o., V Rovinách 40/934, Praha 4 na odečty těchto měřidel tepla a rozúčtování tepla, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy - v souladu s vyjádřením obou ředitelek školských zařízení schvaluje dodatky ke smlouvám o dílo na rekonstrukce sociálních zařízení v I. ZŠ a MŠ Malostranská, pověřuje starostu podpisem těchto dodatků a doporučuje ZMě schválit odpovídající úpravu rozpočtu města - ruší usnesení č. 343/2008 (zaslání objednávky firmě Superco, s.r.o. na vodorovné a svislé dopravní značení). RMě pověřuje Mgr. Martina Hujera zasláním objednávky na vodorovné dopravní značení firmě 3K značky, s.r.o., Jiráskova 1519, Říčany, která podala výhodnější nabídku pro město Rada města na svém 51. zasedání, konaném dne schvaluje žádost Křesťanské společnosti Nový Život o výpůjčku dětského hřiště v areálu školní jídelny dne v době od 15 do 17 hodin na uspořádání VII. ročníku akce Zavírání prázdnin. RMě schvaluje možnost připojit se na elektrickou zásuvku v budově v době konání akce, bezplatné vyhlášení městským rozhlasem, vyvěšení plakátů a pomoc při zajištění upomínkových diplomů. Žadatele bude informovat KS. - souhlasí s umístěním plynové přípojky na pozemku parc. č v k.ú. Zruč nad Sázavou do domu v ulici Revoluční čp Žadatele bude informovat SÚ. - schvaluje žádost České strany sociálně demokratické, OVV Kutná Hora o umístění 7 / 34

8 propagačního stánku (3x3 m) za účelem představení kandidátů do Zastupitelstva Středočeského kraje dne od 13 do 17 hodin před hotelem Baťov na nám. Míru a umístění dvou stojanů před hotelem Baťov a na náměstí MUDr. Svobody v období od do Žadatele bude informovat KS. - schvaluje uspořádání humanitární sbírky ošacení ve městě ve dnech , která je organizována občanským sdružením Diakonie Broumov - schvaluje použití grantu ve výši 3.000,- Kč původně přiděleného na uspořádání Velké ceny města Zruč n. S. v cyklistice, která se nebude z bezpečnostních důvodů pořádat, na uspořádání 1. ročníku zručské florbalové ligy. Žadatele bude informovat KS. - na základě návrhu p. Kučaby souhlasí se zvýšením cen za provádění činnosti dozorce výtahů dle předložené přílohy smlouvy (inflační navýšení cen) a pověřuje starostu podpisem této přílohy - schvaluje obnovu vodorovného a svislého dopravního značení na náměstí Míru, MUDr. Svobody a před hotelem Centrin. Pan Bareš zašle dodavatelské firmě SUPERCO, s.r.o. objednávku. - schvaluje znovu vypsat výběrové řízení na pronájem zámecké vinárny - schvaluje uzavření písemné dohody o odstoupení od smlouvy o řízení projektu, uzavřené dne s Evropskou projektovou kanceláří, střediskem OS Prostor, zastoupené Mgr. Petrem Steklým a uzavření smlouvy o řízení projektu s EPK, s.r.o., Kutnohorská 17, Kolín, zastoupenou Mgr. Jitkou Trojanovou a pověřuje starostu podpisem smlouvy - vzala na vědomí výpověď pana Zdeňka Vosláře, jednatele firmy ARVETTI, spol. sr.o., náměstí Míru 594, Zruč nad Sázavou z nájmu nebytových prostor občerstvení v polyfunkčním objektu a souhlasí s prominutím nájemného za měsíce říjen prosinec 2008 za podmínky, že občerstvení bude dále otevřeno do RMě schvaluje vypsat výběrové řízení na pronájem tohoto objektu od souhlasí s podmínkami prodeje části pozemku p.p.č. 2826/6 v k.ú. Zruč nad Sázavou, které předložila Správa železniční dopravní cesty, s.o. ve svém dopise zn.: SO881/03-MAJ ze dne Firmu bude informovat SÚ. - doporučuje předložit do jednání zastupitelstva návrh Smlouvy č. Z_S24_12_ s ČEZ Distribuce, a.s. o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, jejímž předmětem je realizace přeložky VN kabelu, která je nezbytná pro zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Nad Ovčínem - schvaluje dohodu o zřízení stavby uzavřenou s obcí Hněvkovice, Hněvkovice 16 na městském pozemku lesa, p.č. 410/2 v k.ú. Zahájí u Hněvkovic a pověřuje starostu podpisem dohody - schvaluje vybrat na zpracování projektu Průmyslové ulice Ing. Miroslava Ondráka, Bahno 8 a na zpracování žádosti do ROP Ing. Vladimíra Klatovského, Družební 957, Zruč nad Sázavou - schvaluje výpověď nájemní smlouvy na užívání p.p.č dle KN s p. Pavlem Vávrou, Pod Baštou 80, Zruč nad Sázavou s tím, že nájem dle ustanovení nájemní smlouvy skončí k a pověřuje starostu podpisem výpovědi - schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Veto CAC, s.r.o., Příborská 12/1585, Frýdek Místek na vícepráce spojené s akcí: Vybavení učeben I. ZŠ Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smlouvy. - ukládá splnit Ing. Novákovi usnesení 16. zasedání ZMě č. 62/2008 (prodej p.p.č. 897/1 dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou p. Gregor) 8 / 34

9 - ukládá splnit Ing. Novákovi usnesení 16. zasedání ZMě č. 63/2008 (prodej p.p.č dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou paní Frišová) - ukládá splnit Bc. Jelínkové usnesení 16. zasedání ZMě č. 64/2008 (7. úprava rozpočtu města) - ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení 16. zasedání ZMě č. 65/2008 (podpis smlouvy se Středočeským krajem sportovní areál za ZŠ) - ukládá splnit Bc. Jelínkové usnesení 16. zasedání ZMě č. 66/2008 (uvolnění fin. prostředků z rezervy demolice jídelny v Nesměřicích) - ukládá splnit Ing. Novákovi usnesení 16. zasedání ZMě č. 67/2008 (podklady na úpravu rozpočtu úprava části prostor integrované školy) - ukládá splnit panu Dolákovi usnesení 16. zasedání ZMě č. 69/2008 (zveřejnění záměru na pronájem lihovaru ve Zručském dvoře) Rada města na svém 50. zasedání, konaném dne ukládá zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na prodej části pozemku p.č. 796/2 dle PK a následně předložit do jednání ZMě - schvaluje žádost Mgr. Lenky Matyskové o výpůjčku Zrcadlového sálu dne od do 21 hodin na přednášku a film o indigových dětech, bezplatné zapůjčení promítacího plátna a bezplatné vyvěšení plakátů na tuto akci - schvaluje žádost Občanského sdružení HRA ŠKOLOU o výpůjčku prostor v sadu Míru na den v době od 15 do 22 hodin k uskutečnění divadelního představení pro zručskou veřejnost, bezplatné vyhlášení v rozhlase, bezplatný výlep plakátů na tuto akci a zapůjčení 15 ks laviček. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje žádost firmy Leoš Fiala Tennisline o spolupráci při sportovní události Vánočního turnaje ve stolním tenisu s Českou televizí, který se uskuteční od 13 hodin v městské sportovní hale. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje žádost NZDM Kotelna o výpůjčku zámeckého parku dne od 13 do 18 hodin na otevřenou akci klubu Kotelna Boiler House Open Air u příležitosti Týdne nízkoprahů. Žadatele bude informovat KS. - neschvaluje zrušení nájemní smlouvy na vyznačenou část p.p.č souhlasí s provedením dvou průzkumných vrtů na městských pozemcích p.p.č a 1848 v k. ú. Zruč nad Sázavou za účelem ověření možného znečištění provozu bývalé čerpací stanice PHM společností WASTECH, a.s., Ostružinová 36, Praha 10. Podmínkou souhlasu je uvedení pozemků do původního stavu. Žadatele bude informovat SÚ. - schvaluje žádost Freak shopu Kutná Hora o využití skateparku dne na pořádání regionálních závodů. Žadatele bude informovat KS - na základě žádosti o odkoupení části p.p.č. 2014/3 v ulici Dvouletky neschvaluje zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na prodej této části pozemku. Žadatele bude informovat SÚ. - doporučuje předložit ZMě schválit vyčlenění finančních prostředků z rezervy rozpočtu 2008 na demolici bývalého zařízení staveniště jídelny v Nesměřicích na st. parc. č RMě na základě poptávky na demolici jídelny v Nesměřicích schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější pro město, nabídku č. 3 firmy Spojstav s.r.o., Stavební a montážní spol., magistrů 16, Praha 4, na druhém místě nabídku č. 2 firmy Zručská stavební s.r.o., Na 9 / 34

10 Úvoze 1053, Zruč nad Sázavou, na třetím místě nabídku č. 1 firmy ATOS spol. s r.o., Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou umístěnou na prvním místě - doporučuje předložit do jednání ZMě návrh záměru na dočasné využití integrované školy pro potřeby městského úřadu - doporučuje předložit do jednání ZMě projednání pronájmu objektu lihovaru ve Zručském dvoře - na základě výběrového řízení jmenuje do funkce vedoucí technických služeb Zruče nad Sázavou paní Ing. Ludmilu Plášilovou, s účinností od Jmenování zašle tajemník MěÚ. - doporučuje předložit do jednání ZMě schválení přípravy projektů do fondu EU (ROP) na akce: Stavební úpravy a vybavení ZUŠ a Rekonstrukce Průmyslové ulice - na základě doporučení bytové komise schvaluje přidělení bytu (2+1) Spojovací ul. 767 p. Dagmar Setničkové, dle platného pořadníku, která tím uvolní startovní byt v DPB Mládeže 591. RMě schvaluje do uvolněného startovního bytu v DPB umístit pana Vlastimila Pesera, invalidního důchodce, než se uvolní menší byt v DPS nebo DPB (1,5 násobek základního nájemného). - na základě žádosti nájemce nebytových prostor na bývalé ŠD, p. Oldřicha Matyáše autoškola Karmat, schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem učebny autoškoly, za stejných podmínek, ale pouze nájemci, který zajistí kontinuitu výuky - na základě namontování měřičů tepla nájemníky bytového domu čp schvaluje dodatek č. 2 smlouvy s firmou Therm s.r.o. na odečty těchto měřidel tepla a rozúčtování tepla a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy Rada města na svém 49. zasedání, konaném dne ukládá zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na prodej části p.p.č dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou. Prodej části pozemku následně předložit na jednání ZMě. - ukládá zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na prodej části p.p.č. 819/1 dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou. Prodej pozemku následně předložit na jednání ZMě. - ukládá zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na pronájem části p.p.č v rozsahu žádosti a následně uzavřít nájemní smlouvu s Ing. Vladimírem Mavrodievem a Ing. Danuší Mavrodievovou, Dvouletky 711, Zruč nad Sázavou - ukládá zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na prodej části p.p.č dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou. Prodej pozemku následně předložit na jednání ZMě. - schvaluje výpůjčku Zrcadlového sálu dne mezi 15,45 a 16,45 hodinou za účelem konání abiturientského srazu žáků osmileté střední školy ve Zruči nad Sázavou. Žadatele bude informovat KS. - v souladu se zák. č. 107/2006 Sb., schvaluje přírůstek měsíčního nájemného z bytů města pro období od do v zákonné výši 48,5 % - na základě vyhodnocení poptávky na zakázku ŠJ rekonstrukce soc. zařízení schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku č. 3 firmy ATOS s.r.o., Husovo náměstí 139, Ledeč nad Sázavou, na druhém místě nabídku č. 2 firmy Hora s.r.o., Tržní 274, Tábor. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou umístěnou na 1. místě v návaznosti na možnost získání prostředků 10 / 34

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007...

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... - schvaluje darovací smlouvu uzavřenou s firmou Archatt památky spol. s.r.o. ve výši 6. 000,- Kč na uspořádání kulturní akce ve Zruči nad Sázavou

Více

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005...

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE advisors, s.r.o., Brno a pověřuje starostu Města

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 U S N E S E N Í z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 Přítomno: 7 členů rady Omluven: 0 Tajemník: Ing.Vavera Hynek Hosté: p. Berkovec Stanislav-jednatel Služeb obce M.Albrechtice s.r.o. Číslo

Více

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 19.

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích Termín zodpovídá 22/96 Zastupitelstvo volí a) návrhovou komisi

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva ČERVENEC SRPEN 2015 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ČERVENEC SRPEN Poruba Jan 81 Adámková Františka 80 Maléřová Zdenka 77 Solanská Ludmila 72 Slížková Marie 83 Závorka Jan 70 Krhůtková

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes. OTNICKÝ ZPRAVODAJ 27 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. března 2007 Pohled na ulici Boženy Němcové před léty... a dnes. 2 Z obsahu: Zpráva o činnosti zastupitelstva 3. strana Výsledky

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva ZÁŘÍ ŘÍJEN 2014 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ZÁŘÍ ŘÍJEN Maléř Svatopluk 73 Škorňová Marie 70 Ostřanská Marie 71 Hrstková Vlasta 86 Kuběnová Marie 75 Krištofová Jindřiška 84 Růčková

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz V Ko bleskově z města Během roku 2008 bylo na odboru dopravy MěÚ Kolín zaevidováno 4 422 nových vozidel. 4 048 vozidel

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více