ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ"

Transkript

1 ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ

2 ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu str Pravidla str ze strany soutěžních prací str ze strany organizace str ze strany finančního zajištění str ze strany mediální podpory str kategorie soutěže str Novinka v organizačním řádu pro rok 2006/2007 str Organizační, personální a finanční pravidla str Časový harmonogram str Adresář stávajících regionálních vzdělávacích center str Zástupci zřizovatelů spolupracující s RVC str Firemní podpora str Rozpočet pro regionální vzdělávací centrum str Návrh Smlouvy o dílo s RVC str Jednotlivé etapy projektu a fakturace str Obrazová příloha 2

3 VIZE, STRATEGIE, VÝCHODISKA, CÍLE PROJEKTU, PRAVIDLA, ROZVOJ KRAJSKÉ A NÁRODNÍ SOUTĚŽE ŽÁKŮ A STUDENTŮ NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE POD NÁZVEM ENERSOL 2007 PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ 1. VIZE VIZE: PROKÁZAT SPOLEČENSKOU POTŘEBU VZDĚLÁVÁNÍ OZE FORMOU TÉTO SOUTĚŽE 2. STRATEGIE STRATEGIE: 1. AKTUALIZOVAT ŘÍDÍCÍ TÝM ODBORNÍKŮ, ZÁSTUPCŮ STÁTU A KRAJSKÝCH SAMOSPRÁV 2. UPEVNIT POZICE REGIONÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH CENTER-NOSITELŮ ROZVOJE SOUTĚŽE V KRAJÍCH 3. ZVÝŠIT ÚROVEŇ PROPAGACE SOUTĚŽE 4. ZAČLENIT vzdělávání OZE do OP RLZ, číslo Opatření jako součást zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních v rámci projektu IQ Auto 3. VÝCHODISKA: 1. PŘÍSTUPOVÁ SMLOUVA ČR Z ATÉN Z ROKU MEZINÁRODNÍ PROJEKT ENERSOL EU 3. ENERGETICKÉ KONCEPCE JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE A VZTAH REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ NA SVÉ HOSPODÁŘSKÉ CÍLE 4. PRAVIDLA SOUTĚŽE: ENERSOL Ze strany soutěžních prací: - více prosazovat původní řešení vycházejí z využívání OZE v praxi - student, který se zúčastnil soutěže v uplynulém ročníku, nesmí předložit stejnou práci - soutěžní práce musí být předány do národní kanceláře projektu 1x písemně a 1x na CD romu, přičemž fotografie a tabulky nesmí být v textovém provedení z důvodu tiskárenského zpracování do Sborníku, fotografie v rozlišení 300 bodů na palec - všechny práce musí mít jednotnou titulní stranu, kterou zpracuje národní kancelář projektu 4.2. Ze strany organizace soutěže: a) Hlavní pořadatelé : Zřizovatelé středních a vyšších škol, tj. samosprávné kraje a MŠMT b) Gesce:Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zemědělství 3

4 c ) Odborná spolupráce: ČVUT Praha, ČEA, SFŽP, NÚOV d) Generální partnerství: MAVEL, a.s. Benešov a další průmyslové firmy z oblasti OZE, které dohodnou spolupráci s regionálními vzdělávacími centry v krajích 4.3. Ze strany finančního zajištění S ohledem na skutečnost, že soutěž vznikla s podporou krajských samospráv, jako zřizovatelů sítě středního školství, obracejí se pořadatelé na zástupce krajských samospráv,aby vyčlenili účelné finanční prostředky pro regionální vzdělávací centra ve svých krajích na nový ročník ENERSOL 2007.Bez této finanční podpory nelze organizovat soutěž jako národní vzdělávací systém s motivačními prvky a celkovým orga nizačním zajištěním. Témata obnovitelných zdrojů energie nejsou začleněna do systému výuky jako samostatný odborný předmět, ale společensky se jedná o mimořádně závažnou odbornou disciplínu s předpokladem dynamického rozvoje samostatného odvětví hospodářství. Strategicky se budou do budoucna obnovitelné zdroje energie mj.rozvíjet i jako energetické systémy jednotlivých krajů, které budou využívat svého energetického potenciálu s ohledem na svá strategická rozhodnutí, jedinečnou polohu a územní možnosti (zejména v oblasti zemědělské produkce k výrobě bioetanolu, fytomasy a biomasy). Proto je tento systém vzdělávání i do budoucna možné považovat jako součást energetických strategií krajů.kraje tak mohou i s pomocí této soutěže profilovat kvalifikaci svých budoucích zaměstnanců podle svých hospodářských záměrů.i díky tomuto meziodvětvovému významu vítají pořadatelé i spolupráci útvarů životního prostředí se školstvím. Pro soutěž je mimořádně příznivé, že začíná se dařit zapojit do spolupráce i průmysl, který může poskytnout odborné zázemí, exkurze a soutěžící podpořit věcnými cenami. Tento finanční rozpočet pro třetí ročník ENERSOL 2007 pořadatelé z uplynulého ročníku nemění a navrhují dotovat regionální vzdělávací centra ve svých krajích částkou 155,6 tisíc Kč. Dílčí etapy plnění jsou sjednány na jednání Rady partnerů ve dnech , kdy byla projednána časová osa soutěže i celková Pravidla s jednotlivými řediteli regionálních vzdělávacích center. K realizaci soutěže uzavřou RVC s národní kanceláří projektu Dohody o dílo, které smluvně zajistí věcné, časové, propagační i mzdové řízení soutěže. Z důvodu plátcovství DPH k termínu je k fakturaci přiřazena částka 19% odvodu DPH. 4.4 Ze strany mediální podpory (RVC a sociální partneři zahrnou do spolupráce místní a odborný tisk-vyplňte pro svou potřebu!): Člen řídícího výboru Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 4

5 Praha 1, Česká energetická agentura, Vinohradská 8, Praha 2 České vysoké učení technické, Technická 4, Praha 6, SOŠ a SOU, Hradební 1029, Hradec Králové ISŠT, Černoleská 1997, Benešov SOŠ a SOU-MŠP, Tyršova 500 Letovice VOŠ a SPŠ automobilní a technická Skuherského 1274, České Budějovice SOU P.V. Tótha, Senica SOU Cheb, Obrněné brigády 6, Cheb SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň SOU elektrotechnické, Do Nového 1131, Pardubice Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o. 4.5 KATEGORIE 3. ročníku ENERSOL 2007 Jak žáci a studenti hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energie ve svém okolí : A. HLAVNÍ KATEGORIE POD NÁZVEM : OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE- AKTUÁLNÍ PROBLÉM ČR A SLOVENSKA Práce v rozsahu 5 15 stran formátu A4, včetně obrazových a grafických příloh budou zaměřeny na popis a analýzu instalovaných systémů, včetně konstrukčního řešení, vyjádření uživatelů, spoluobčanů nebo odborníků. Soutěžící vlastními slovy vyhodnotí přínosy i nedostatky (vč. urbanistického pojetí). Práce budou vhodně doplněny dokumentací, tabulkami obsahujícími odborné informace o výkonu, ekonomice užití i náklado- 5

6 vosti na opravy, nebo vyjádření občanské veřejnosti na dotazníkové průzkumy. Velmi cennými pro hodnotitele budou vlastní stanoviska, oponentura hodnocené technologie, doporučení a vlastní připomínky, včetně osobních stanovisek soutěžícího a jeho úvaha o osobním využití OZE v budoucnosti. Poznámka: Práce musí před odevzdáním projít jazykovou korekturou odbornými učiteli školy! B. DOPROVODNÁ KATEGORIE: Z důvodu zapojení se co nejširšího okruhu škol, bez ohledu na školní programy, vyhlašují pořadatelé tzv. NEZÁVISLOU KATEGORII bez určení zadání.podmínkou však je vztah odevzdané soutěžní práce k obnovitelným zdrojům energie. Žáci a studenti si mohou zvolit formu svého zapojení do soutěže, která je jim blízká z hlediska jejich nadání a schopností, například: Dokumentační fotografie, malířské, kreslířské nebo jiné umělecké práce vztahující se k OZE, tvorba učebních pomůcek aj. Doplněná kritéria finálové soutěže Ke dni zpracování tohoto návrhu obdržela národní kancelář projektu tyto návrhy a doplnila je do práce odborné poroty: a) Část hodnocení prezentace jednotlivců z každého družstva se doplňuje takto: Za každé družstvo soutěží dva reprezentanti, z toho: 1 soutěžící reprezentuje své družstvo jako vybraný zástupce tímto družstvem 1 soutěžící reprezentuje své družstvo nahodilým výběrem Body přidělené odbornou porotou oběma zástupcům svého družstva se sčítají. b) Členové poroty mohou klást oběma reprezentantům z každého družstva při prezentaci otázky, jejichž odpovědi mohou ovlivnit bodové hodnocení každého vystupujícího c) Vědomostní soutěž bude organizována jako soutěž jednotlivců. Družstvo obdrží počet bodů prostým součtem obdržených bodů všech jednotlivců, kteří vyplní vědomostní test. 5. NOVINKA V ORGANIZAČNÍM ŘÁDU SOUTĚŽE PRO ROK 2006/2007: S ohledem na vstřícný přístup Slovenska ke vstupu do soutěže v ročníku ENERSOL 2007 budou organizovány 2 finálové soutěže na úrovni národního finále, a to v ČR samostatně a na Slovensku samostatně s tím, že kapitán (ředitel RVC) vítězného družstva národního finále může po dohodě s ostatními RVC dohodnout složení reprezentace státu z nejlepších soutěžících z národního finále. Toto hodnocení nejlepších bude dáno dvěma kritérii: 6

7 1. Nejvíce dosažených bodů od odborné finálové poroty za soutěžní projekt 2. Nejvíce dosažených bodů při vědomostním testu, který nebude v tomto ročníku zpracován kolektivně, ale individuálně každým soutěžícím Místo a termín mezinárodního finále bude dohodnut se zástupci Olomouckého a Zlínského kraje (NUTS II). 6. ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A FINANČNÍ PRAVIDLA ŘÍZENÍ Odborně bude soutěž podporovat Mezinárodní řídící výbor soutěže a Rada partnerů 6.1. Národní řídící výbor soutěže Je složen ze zástupců 4 ministerstev: MŽP, MZE, MŠMT a MPO 3 odborných agentur: NÚOV, SFŽP a ČEA ČVUT Praha, Ústavu techniky prostředí fa strojní Odborných Svazů, např. Asociace TČ, Svazu elektrotechniky apod. PS Parlamentu ČR, výboru pro školství, výzkum a vývoj, mládež a tělovýchovu Pracovníků národní kanceláře projektu (Vzdělávací agentury Kroměříž, s.r.o.) Ředitelů regionálních vzdělávacích center Role Národního řídícího výboru: 1. Zajistit informační a strategické propojení soutěže s odbornými institucemi státu 2. Zajistit propojení soutěže se strategickými dokumenty ministerstev a zajistit transfér důležitých informací z vývoje legislativy, Mezinárodních konferencí, mezinárodních úmluv i praktického postupu státu k zabezpečení sjednaných závazků na výrobu tepla a elektřiny z OZE 3. Zajistit medializaci soutěže na národní (České i Slovenské) úrovni Ve 3. ročníku je tento Mezinárodní řídící výbor ustaven ve složení: Jméno, příjmení organizace telefon 1. ING. JAROSLAV MIKŠÍK Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o., Riegrovo nám , Kroměříž 2. ING. JIŘÍ HERODES Vzdělávací agentura Kroměříž, s..r.o., Riegrovo náměstí , Kroměříž 3. ING. RADOVAN KOJECKÝ Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o.,riegrovo nám. 154, Kroměříž

8 4. JAROMÍR SUM Člen světové organizace pro obnovitelné zdroje energie- WREN, prof. Tučka 3614, Kroměříž 5. ING. MIROSLAV DOSTÁL Zástupce ředitele České energetické agentury Praha, Vinohradská 8, Praha 2 6. ING. PETR HUSNÍK Pracovník odboru 23 MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 7 DOC.ING.MIROSLAV HÁJEK, Ph.D. 8 ING. JOSEF HODBOĎ Ředitel odboru ekonomiky životního prostředí MŽP Praha Vršovická 65, Praha 10 Šéfredaktor odborného časopisu Topenářství-instalace, Technické vydavatelství Praha, s.r.o., Jeseniova 1404/176, Praha 3 9 DOC.ING. KAREL BROŽ, CSc. Odborný pedagog na ČVUT, fa strojní, ústavu techniky prostředí,technická 4, Praha 6, Výletní 351,14200Pha 4 10 ING VÁCLAV ČERVENÝ Zástupce ředitele, Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Poděbradská 1/179, Praha MGR. JOSEF LEŽAL Ředitel Centra odborné přípravy technickohospodářské, Poděbradská 1/179, Praha 9 12 ING. MIROSLAV ŠKOLOUDÍK Ředitel Střední školy-centra odborné přípravy technické, Nábělkova 539, Kroměříž 13 Ing. Ladislav Pazdera Obnovitelné zdroje energie, MPO, Na Františku, Praha Ing. Martin Fantyš Vrchní ředitel úseku strukturálního rozvoje Ministerstva zemědělství (377) 15 Ing. Josef Machek Ředitel SOŠ a SOU, Hradební ul. 1029, Hradec Králové Mgr. Jiří Kotouč Ředitel Integrované střední školy technické, Černoleská ,Benešov 17 Ing. Jaroslav Doskočil Zástupce ředitelky SOŠ a SOU, MŠP, Tyršova 500, Letovice 18 JUDr. KAREL SMÍŠEK Úřad práce v Kroměříži, ředitel, Erbenovo nábř Kroměříž 19 ING. JAN ŠÍP MAVEL Slovensko s.r.o., GŘ, Cukrová 14, Bratislava 20 Mgr. Pavol Paradeiser SOU P.V. Tótha Senica, Slovensko Ing. Josef Kot Zástupce Karlovarského Kraje, ředitel SOU v Chebu Obrněné brigády 6, Cheb 22. RNDr. Miroslav Kadlec Národní ústav odborného vzdělávání Ing. Jan Černý Ředitel SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň Bc. Jan Šindelář Ředitel VOŠ a SPŠ automobilní a technické, Skuherského 1274/3, České Budějovice

9 25. Ing. Lubomír Kroužílek SOU elektrotechnické, Do Nového 1131, Pardubice 26. Ing. Michaela Šojdrová Poslankyně PS Parlamentu, členka Výboru pro vědu, vzdělání,kulturu, mládež a tělovýchovu Z jednání Řídícího výboru ze dne 19. srpna 2005 na ČVUT, fa strojní, Ústav techniky prostředí Národní řídící výbor se sejde min. 2x v průběhu soutěže, a to při zahájení projekčních činností a podruhé po ukončení semifinále při přípravě národního a mezinárodního finále. Prostřednictvím členů národního řídícího výboru budou osloveni i jednotliví ministři a nejvýznamnější průmyslové firmy zabezpečující plnění strategických úkolů státu v oblasti výroby elektřiny z OZE Rada partnerů Je složena ze zástupců RVC, Vzdělávací agentury Kroměříž a zástupců státu 6.3 Zřizovatelé škol (samosprávné kraje) Jmenují a podporují Regionální vzdělávací centra pro řízení a podporu soutěže v krajích Za zřizovatele škol se pro účely této soutěže považují členové krajských rad zodpovědní za školství a životní prostředí. Jejich role je odborná (předkládají svým RVC strategické dokumenty z oblastí energetického hospodářství kraje), jednají s RVC o jejich zapojení do grantových schémat orientovaných na OZE a environmentální výchovu, projednávají s RVC rozpočet na organizaci soutěže a podporují projekt svou účastí zejména na krajských kolech soutěže. 6.4 Regionální vzdělávací centra zodpovídají za marketing a propagaci na místní úrovni, přijímají přihlášky studentů, vytvářejí odborné poroty k hodnocení odevzdaných prací a spolupracují s pedagogy a koordinátory soutěže ve svých satelitních školách. Organizují odborné semináře, podporují soutěžící studenty a vytvářejí potřebné zázemí všem satelitním školám ze svého kraje, tj. pedagogům a koordinátorům soutěže z jednotlivých škol. Zajišťují potřebné organizační a věcné podmínky v dohodě s národní 9

10 kanceláří projektu. Historická role RVC je především v prosazení témat OZE do výuky v Českém středním a vyšším odborném školství a na gymnáziích. K tomu vytvářejí organizační struktury spolupráce ve svém kraji nejen se svými zřizovateli, ale zejména s průmyslovými a stavebními firmami z oblastí OZE na základě uzavřených Partnerských smluv. 6.5 Vzdělávací agentura Kroměříž,s.r.o. (národní a mezinárodní kancelář projektu) a Řídící výbor vyhlásí jednotná pravidla soutěže a propagují soutěž na celostátní úrovni (zejména v odborném tisku). Pro samotnou soutěž agentura zajišťuje ceny, lektory, podpůrné tisky (včetně výsledného Sborníku nejlepších prac),vytváří spolupořadatelské týmy a spolu s Regionálními vzdělávacími centry spoluorganizuje jednotlivé stupně (etapy) soutěže. Pro vybrané odborné pedagogy uspořádá národní vzdělávací seminář v Kroměříži (pro regionální vzdělávací centra zastupující partnerské kraje) Dále: - vytváří odbornou porotu pro hodnocení finálové soutěže reprezentantů jednotlivých krajů, vč. zpracování odborných testů, a to i na úrovni mezinárodního finále - organizačně podporuje pořádání krajských soutěží, včetně uspořádání panelových výstav - zajišťuje fotodokumentaci, videodokumentaci a odborné materiály Agentura uzavírá k zajištění celé soutěže s Regionálními vzdělávacími centry smlouvy formou Dohod o dílo. 7. Časový harmonogram: A. Vydání návrhu Pravidel soutěže: ( Pravidla k diskusi a oponentuře obdrží zástupci RVC a členové ŘV) B. Jednání Řídícího výboru soutěže na Ministerstvu životního prostředí, v zasedací místnosti č. 447, 4. patro v gesci ředitele dboru ekonomiky životního prostředí Doc. Ing. Miroslava Hájka, Ph.d C. Jednání zástupců RVC na Rusavě ve dnech : 17., 18. a 19. července odsouhlasení Pravidel a organizačního postupu, včetně rolí - odsouhlasení finančního rozpočtu k předložení zřizovatelům škol (krajským samosprávám) - odborné exkurze na větrnou elektrárnu, fototermické pole, geotermální tep. čerpadla atd. D. Vytvoření organizačních předpokladů pro práci RVC v průběhu soutěže v období 9/ / září 10. října vytvoření řídící struktury k řízení soutěže v RVC - provedení marketingu k získání satelitních škol ve spolupráci se zřizovateli středních a vyšších odborných škol 10

11 - zajištění odborných tisků E. Uzavření Dohod o dílo mezi NKP a RVC do 22. září 2006 F. Uzávěrka pro příjem satelitních škol pro 3. ročník 30. října 2006 G. Pracovní schůzky s koordinátory soutěže ze satelitních škol v RVC do 15. listopadu 06 H. Národní seminář na podporu soutěže v Kroměříži listopadu 06 - odborné přednášky s tématikou OZE - sjednocení postupu v nadcházejícím období - doprovodná kulturní akce, Muzeum Maxe Švabinského v Kroměříži I. Uzávěrka přihlášek v RVC pro soutěžící (žáky a studenty) 6. prosince 06 J. Odborné semináře s tématikou obnovitelných zdrojů energie, úspor energie a udržitelného rozvoje v regionálních vzdělávacích centrech určené pro zapojené žáky a studenty v jednotlivých krajích... do 10. ledna 2007 K. Uzávěrka a odevzdání soutěžních prací do RVC ledna 2007 L. Práce odborné poroty v RVC a vyhodnocení semifinále (stanovení pořadí soutěžících v krajských kolech), uzávěrka hodnocení prací. 8. února 2007 M. Krajská kola: 1. Zlínský kraj, Kroměříž čtvrtek Olomoucký kraj, Mohelnice pátek Karlovarský kraj, Cheb... úterý Plzeňský kraj, Plzeň středa Jihočeský kraj, České Budějovice čtvrtek Královéhradecký kraj, Hradec Králové (+ Pardubický kraj). pátek Jihomoravský kraj, Letovice. úterý Hlavní město Praha, Praha (+Ústecký kraj). čtvrtek

12 9. Středočeský kraj, Benešov pátek Slovensko, Senica-Skalica středa N. FINÁLE NÁRODNÍCH SOUTĚŽÍ: A) NÁRODNÍ V ČESKÉ REPUBLICE (BRNO-LETOVICE) B) NÁRODNÍ NA SLOVENSKU (SKALICA) C) MEZINÁRODNÍ FINÁLE spojené s 2. odbornou konferencí P. Druhá odborná konference ENERSOL - PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE (vydání Sborníku prací a odborných přednášek). Místo konání bude dohodnuto se zřizovateli SŠ Olomouckého a Zlínského kraje (podstatné pro její konání je finanční podpora VÚSC), termín konání: ADRESÁŘ REGIONÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH CH CENT NTER 1. ZLÍNSKÝ KRAJ: RVC SŠ COPT KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, Kroměříž Gestor: Ing. Miroslav Školoudík, ředitel, JIHOMORAVSKÝ KRAJ: RVC, SOŠ a SOU, Masarykova škola práce Tyršova 500, Letovice Gestor: Ing. Jaroslav Doskočil, zástupce ředitele, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: RVC, SOŠ a SOU Hradební 1029, Hradec Králové Gestor: Ing. Josef Machek, ředitel, PRAHA, RVC, SŠ-COPTH, Poděbradská 1/179, Praha 9 Gestor: Mgr. Josef Ležal, ředitel,

13 5. STŘEDOČESKÝ KRAJ, RVC, ISŠT BENEŠOV Černoleská 1997, Benešov Gestor: Mgr. Jiří Kotouč, ředitel, PLZEŇSKÝ KRAJ, RVC, SOU elektrotechnické, PLZEŇ Vejprnická 56, Plzeň Gestor: Ing. Jaroslav Černý, ředitel, JIHOČESKÝ KRAJ, RVC, VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice Skuherského 1274/3, České Budějovice Gestor: Bc. Jan Šindelář, KARLOVARSKÝ KRAJ, RVC, ISŠ CHEB Obrněné brigády 6, Cheb Gestor: Ing. Jan Kot, OLOMOUCKÝ KRAJ, RVC, SPŠE, Generála Svobody 2, Mohelnice Gestor: Ing. Oldřich Klemš, ( KRAJ VYSOČINA, RVC, SOU technické, SOU a U Polenská 2, Jihlava Gestor: Ing. Jaroslav Paul, ) 10. SLOVENSKO, RVC, Stredné odborné učilište V.P. Tótha Senica Gestor: Mgr. Roman Šedivý, ZÁSTUPCI ZŘIZOVATELŮ ŠKOL Z JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ SPOLUPRACUJÍCÍ S RVC PRAHA: Ing. Jan Štrof, člen Rady hl.m. Prahy, Magistrát hl.m. Prahy, Mariánské nám.2, Praha 1 13

14 STŘEDOČESKÝ KRAJ: Dagmar Nohýnková, náměstkyně hejtmana, Zborovská 11, Praha 5 (školství) Ing. Vilém Žák, náměstek hejtmana,zborovská 11, Praha 5 (živ. prostředí) KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Ing. Zdeněk Kraus, člen Rady, Wonkova 1142, Hradec Králové JIHOMORAVSKÝ KRAJ: RNDr. Miloš Šifalda, člen Rady, Źerotínovo nám. 3/5, Brno ZLÍNSKÝ KRAJ: PLZEŇSKÝ KRAJ: JIHOČESKÝ KRAJ: KARLOVARSKÝ KRAJ: OLOMOUCKÝ KRAJ: (KRAJ VYSOČINA: SLOVENSKO: Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana, tř. T. Bati 21, Zlín (životní prostředí) Mgr. Josef Slovák, náměstek hejtmana, tř. T. Bati 21, Zlín (školství) MVDr. Václav Červený, náměstek hejtmana, Kroupova 18, Plzeň Ing. Bc. Marie Hrdinová, členka rady, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Ing. Kamil Řezníček, člen rady, Závodní 353/88, Karlovy Vary Ing. Pavel Sekanina,náměstek hejtmana, Jeremenkova 40a, Olomouc PaedDr. Martina Matějková, členka rady, Žižkova 57, Jihlava) Mgr. Dana Dorotea Mikulová, za Ministerstvo školství SR, Stromová 1, Bratislava 10. FIREMNÍ PODPORA: Osobní podpora ředitele společnosti MAVEL Ing. JANA ŠÍPA 11. Rozpočet stanovený na realizaci soutěže ENERSOL 2007 pro Regionální vzdělávací centrum Zlínského kraje A. Osobní náklady: Pro odborné lektory na přednáškovou činnost a poradenství studentům v regionálních centrech: 1. Dohoda o provedení práce pro lektory a pořadatele celostátního odborného semináře v Kroměříži, (včetně odvodu daně) ,-Kč 2. Odměna pro pedagoga(y) zajišťujícího vzdělávací seminář pro soutěžící žáky Dohoda o provedení práce, vč. cestovného ,- Kč 3. Odměny pro koordinátory žákovských a studentských prací (max ,- Kč Každý koordinátor: min. 2 práce, odměna 800,- Kč 3 a více prací, odměna: 1200,- Kč 4. Odměny pro členy Řídícího výboru a spolupořadatele z regionálního vzdělávacího centra: ,- Kč (zajišťují tvorbu a užití Pravidel soutěže a přejímají gesci za jednotlivé kraje, z toho 3.1. Pro členy Řídícího výboru (tým poradců, ústřední orgán soutěže) ,- Kč 3.2. Pro pořadatele z Regionálního vzdělávacího centra ,- Kč 14

15 z toho představitel Regionálního vzdělávacího centra (ředitel nebo jeho pověřený zástupce) 8 000,- Kč (odměnu obdrží na 2x: Kč po uspořádání Krajského kola, 4 000Kč při účasti na Národním finále) Z toho pořadatelé a spolupracovníci Regionálního vzdělávacího centra 8 000,- Kč Je určena pro spolupracovníky představitele RVC. Jedná se zejména o spolupracující satelitní školy, nebo spolupracovníky z RVC. Odměnu navrhne ředitel RVC, zejm. za přípravu a uspořádání krajského kola (vč. organizace doprovodných akcí, např. zorganizováním přehlídky tradičních i netradičních řemesel v průběhu krajského kola, zorg. exkurze, vytvořením propagačních materiálů k soutěži, zpracováním odborného tématu ve spolupráci s partnerskou firmou k akreditaci odborného semináře v oblasti udržitelného rozvoje a OZE). Odměnu uhradí NKP na základě uzavřené Dohody o provedení konkrétní práce vedoucí k rozvoji soutěže a propagaci odborných témat OZE Odměna pro členy odborné poroty RVC (doporučeno 5 členů) ,- Kč Odbornou porotou se rozumí kolektiv odborníků delegovaných představitelem RVC, který je jejich vedoucím. Počet členů, včetně ředitele RVC se doporučuje stanovit podle rozsahu hodnocených soutěžních prací takto: - na prací..5 členů, včetně představitele RVC Porota sestaví pořadí prvních 15 prací. Ostatní práce zařadí na 16. místo. Hodnocení je prováděno podle metodiky váženého průměru hodnotících kritérií a je jednotné pro všechna RVC ČR a Slovenska. Představitel RVC není za tuto práci odměněn samostatně. Ostatní členové odborné poroty (alespoň 1 zástupce průmyslové nebo stavební firmy) obdrží odměnu ve výši, kterou určí z celkového rozpočtu představitel RVC (doporučená je částka mezi Kč na porotce, včetně jeho nákladů za dopravné!, přičemž se přihlíží Ke kvalitě a počtu zhodnocených prací). Odměna bude uhrazena formou Dohody o provedení práce NKP Odměna pro odbornou porotu při národním a mezinárodním finále celkem 1 500,- Kč Tuto porotu tvoří nezávislí odborníci, zástupci státu (MPO, MŽP, MŠMT, MZE, ČEA, SFŽP), přítomní poslanci PS a S Parlamentu ČR a zástupci samosprávných krajů. Konečné složení odborné poroty bude stanoveno až po potvrzení účasti zástupci těchto institucí. Obdrží porota obdrží od NKP pravidla hodnocení vycházející z 5 kritérií hodnocených váženým průměrem tak, aby byl výsledek maximálně objektivní. Druhou součástí pro konečné stanovení pořadí družstev je bodové hodnocení odborného testu každým sou- Těžícím. Členové poroty budou s pravidly hodnocení seznámeni před vlastní soutěží. Odměna zástupcům Odborné poroty bude vyplacena na základě Dohod o provedení práce. Představitelé RVC, kteří v této porotě Zasednou nebudou z této částky samostatně odměněni. 7. Odměna pracovníkům mezinárodní kanceláře projektu (Vzdělávací agentuře KM) ,- Kč za řízení celé soutěže, až do uspořádání národního i mezinárodního finále(v tom 2 kmenoví, 3 externí spolupracovníci(organizátoři, informatik), práce byly zahájeny v květnu 2006 a budou ukončeny v květnu 2007 zpracováním a předáním Sborníku a uspořádáním závěrečného hodnotícího semináře, tj. 12 měsíců aktivních činností, v odměně je započítáno i autorství projektového záměru OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ,- Kč 15

16 B. REŽIJNÍ NÁKLADY 1. Režie kanceláře projektu: Cestovné,kancelářské potřeby, hovorné, poštovné, y,tonery, nájem kanceláře projektu, nájmy jednacích místností a školících sálů, používání dataprojektoru, PC, ozvučení atd ,- Kč z toho nájemné národní kanceláře projektu 2 400,- Kč hovorné 1 500,- Kč poštovné 200,- Kč nájmy jednacích místností 1 000,- Kč kancelářské potřeby 900,- Kč cestovné 4 100,- Kč 2. Odborné texty pro každého studenta Pracovní skripta nebo CD rom, předpoklad 30 soutěžících za kraj 1 500,- Kč 50 Kč/CD 3. Odborná literatura určená pro zapojené školy zpracovaná pro výuku obnovitelných zdrojů energie ve školách 5 učebnic ,- Kč 4. Režie regionálních center Náklady na nájem jednacích sálů v regionálních centrech (pro pořádání krajského kola soutěže a odborného semináře pro studenty) ,-Kč 5. PROPAGACE Panely, fotografie, filmová dokumentace, panelový výstavy ,- Kč REŽIJNÍ NÁKLADY CELKEM ,- Kč C. Občerstvení, stravování, ubytování účastníků a náklady na doprovodné aktivity 1. Jednání Řídícího výboru, Praha, MŽP ,-Kč 2. Letní soustředění RVC Rusava, červenec ,- Kč 3. Kroměřížský seminář pro pedagogy RVC a satelitních škol ve dnech dvoudenní stravování + občerstvení účastníků, vč. lektorů (3-5 účastníků za RVC - bez ubytování) 4. Krajské odborné semináře pro studenty Při účasti 35 studentů a 8 zástupců škol (pedagogický doprovod), oběd, občerstvení ,-Kč 4 700,-Kč 16

17 5. Krajské soutěže občerstvení a oběd pro předpokládaný počet účastníků Všichni soutěžící studenti, pedagogický doprovod, zástupci školství a životního prostředí VÚSC, VIP - odborníci, zástupci města, hosté, novináři, apod ,-Kč 6. Účast na Národním finále (SOUTĚŽÍCÍCH DRUŽSTEV A DOPROVODU) Družstvo kraje bude složené z 6 nejlepších studentů (5+náhradník), pedagogického doprovodu, zástupců školství a životního prostředí kraje (10-15 účastníků). Finále bude organizováno s dvoudenním pobytem v Letovicích nebo v Brně ubytování a stravování, Kč/os., ,- Kč OBČERSTVENÍ, STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ,- Kč D. PROPAGACE A VĚCNÉ CENY Výroba a tisk Sborníku zahrnujícího vyhodnocené práce studentů ze všech krajů (celkový náklad 500 ks), do rozpočtu je zahrnuta částka 200,- Kč za 1 ks Sborníku, která byla fakturována tiskárnou v roce 2006, každé RVC má v tomto rozpočtu zajištěnu výrobu a distribuci 40 ks Sborníků, ostatní budou využity na 2. odbornou konferenci ENERSOL 2008: 8 000,-Kč Věcné ceny: Regionální soutěž: ceny pro 30 soutěžících v krajském kole, trička, čepice, medaile s propagací OZE (270 Kč/student) ,- Kč Národní finále: ocenění nejlepších 6 studentů x 350 Kč ,- Kč Mezinárodní finále (není do rozpočtu zahrnuto, bude součástí rozpočtu 2. odborné konference) ROZPOČET celkem ,-Kč 19% DPH ,-Kč ROZPOČET, VČETNĚ 19% DPH ,-Kč Poznámka: Uvedený rozpočet předpokládá rozsah soutěžících studentů z 5-8 SŠ a VOŠ v každém regionu, tj. zapojení účastníků v každém kraji (STUDENTI + PEDAGOGICKÝ DOPROVOD). Protože rozpočet zajišťuje celý průběh soutěže a náklady budou rozloženy do jednotlivých měsíců, předkládá agentura čerpání finančních prostředků v jednotlivých etapách soutěže tak, aby mohla být soutěž průběžně financována. 17

18 12. NÁVRH SMLOUVY UZAVŘENÉ MEZI NÁRODNÍ KANCELÁŘÍ PROJEKTU A RE- GIONÁLNÍM VZDĚLÁVACÍM CENTREM K ZAJIŠTĚNÍ SOUTĚŽE SMLOUVA O DÍLO Uzavřená v souladu s Obchodním Zákoníkem, mezi Vzdělávací agenturou Kroměříž, s.r.o., se sídlem Riegrovo nám. 154, Kroměříž, zast. Ing. Jiřím Herodesem, jednatelem společnosti, dále jen Zhotovitel (IČO , DIČ CZ ) a Střední školou Centrem odborné přípravy technické, Nábělkova 539, Kroměříž, zast. Ing. Miroslavem Školoudíkem, ředitelem, dále jen Objednatel (IČO , DIČ:CZ ), jako Regionálním vzdělávacím centrem projektu pro Zlínský kraj I. PŘEDMĚT SMLOUVY Předmětem této smlouvy je zpracování a organizační zajištění projektu ENERSOL 2007, Jak žáci a studenti hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energie ve svém okolí. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt, zajistit národní marketing a zabezpečit realizaci na úrovni mezinárodního, národního i krajského kola soutěže. Objednatel se zavazuje zajistit potřebné podmínky k realizaci soutěže na úrovni krajské, včetně společenské a odborné podpory. II. DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU květen 2006 až květen 2007 III. VLASTNICKÉ PRÁVO Projekt ENERSOL 2007 Jak studenti a žáci hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energie ve svém okolí je v plném vlastnictví objednatele.obě strany se dohodly, že k popularizaci projektu, jeho dalšímu rozvoji a využití, zejména ve prospěch studentů a žáků zapojených škol, má Objednatel právo využít výsledky projektu k propagaci vlastní školy, svého kraje i zapojených koordinátorů - pedagogů škol a realizátorů žáků, studentů. Objednatel však nemůže vlastním jménem jednat ve věci řízení národní soutěže, neboť z povahy věci je Zhotovitel povinen zajistit soutěž v jednotném organizačním i věcném rámci pro všechny její účastníky. IV. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA 18

19 Zhotovitel se zavazuje : 1. Vypracovat Pravidla soutěže 2. Provést marketing na úrovni krajských samospráv, zejména u představitelů školství 3. Provést marketing oslovením partnerských škol z projektu IQ Auto 4. Definovat roli Regionálnímu vzdělávacímu centru a role satelitním školám 5. Provést národní seminář zaměřený na témata obnovitelných zdrojů energie s účastí významných odborníků na úrovni státu a odborného školství 6. Odborně a konzultačně spolupracovat na uspořádání semináře pro přihlášené studenty a žáky v regionálním vzdělávacím centru kraje 7. Zajistit pro všechny přihlášené studenty a žáky odborné texty na CD romech s tématikou OZE 8. Spolupracovat na uzávěrce prací, poskytnout podklady pro její evidenční zpracování k předání projektů odborné porotě 9. Metodicky spolupracovat na vytvoření a práci odborné poroty k posouzení soutěžních prací s cílem sestavit výsledkovou listinu Zlínského kraje 10. Podpořit ve spolupráci s RVC organizaci krajského kola soutěže pro všechny studenty, žáky, koordinátory jejich prací, přizvat ředitele zapojených škol a představitele odborné veřejnosti, poslance a samosprávného Zlínského kraje. Spolupracovat s RVC na vhodných doprovodných aktivitách, zejména kulturních pořadů a předvedení ukázek zajímavých řemesel. Uspořádat na krajském kole soutěže panelovou výstavu a soutěžních prací. 11. Zabezpečit výrobu a předání věcných cen a Certifikátů pro studenty,žáky a představitele zapojených škol na krajském kole soutěže. 12. Pořídit fotografie, resp. filmovou dokumentace 13. Po krajském kole doporučit vhodnou přípravu 6 členného družstva RVC na národní finále a vytvořit podmínky pro účast reprezentace Zlínského kraje na národním finále 14. Zajistit uspořádání národního finále a pobyt delegace kraje,včetně doprovodných akcí a slavnostního vyhodnocení soutěže.zajištěním pobytu delegace se rozumí aktivní účast v soutěži, ubytování, stravování, občerstvení a předání věcných cen soutěžícím. Jako výraz nejvyššího ocenění zajistí Zhotovitel osobní dopisy ministra pro životní prostředí pro studenty a žáky a Certifikáty pro zapojené školy Zlínského kraje. 15. V souladu s pravidly soutěže zpracuje Zhotovitel závěrečnou zprávu k seznámení účastníků na 2. konferenci ENERSOL K řízení soutěže vytvoří Zhotovitel pracovní týmy: Národní řídící výbor a Radu partnerů soutěže s účastí RVC Zlínského kraje. Dílčí formy této zodpovědnosti ze strany Zhotovitele: 1. V oblasti personální zajistí: 1.1. odbornou podporu ze strany MŠMT, MŽP, MZE, MPO, ČEA, odborných agentur, ČVUT, NÚOV 1.2. společenskou podporu účastí zástupců krajských samospráv, jako zřizovatelů SŠ, zejména na úsecích školství a životního prostředí 1.3. organizační a pořadatelskou podporu 19

20 1.4. spolupráci s koordinátory a řediteli regionálních vzdělávacích center a satelitních škol zapojených do soutěže z ostatních regionů ČR a Slovenska 2. V oblasti technické a odborné zajistí ve spolupráci s RVC: 2.1. Pronájem vhodných jednacích sálů k organizaci odborných seminářů a krajského kola soutěže 2.2. Technické a procesní řízení soutěže, včetně propagačních materiálů, odborných tisků (resp. CD romů) a věcných cen pro soutěžící 3. Koordinaci činností regionálního vzdělávacího centra s ostatními RVC ke splnění celého projektového zadání 4. Využití projektu pro jeho další pokračování Objednatel se zavazuje: 1. Spolupracovat se Zhotovitelem v souladu s časovým programem projektu a vytvářet příznivé podmínky pro jeho aktivní zapojení žáků a vybraných pedagogů školy. K tomu Zhotovitel navrhne svého pedagoga nebo pedagogy k provedení odborného semináře určeného pro soutěžících žáky a studenty a koordinátora za RVC pro finálovou účast 2. Podpořit projekt službami, které má svém předmětu činnosti,a to zejména nabídkou pronájmů vhodných jednacích místností, ubytování a stravovacích služeb 3. Propagovat projekt z pozice Regionálního vzdělávacího centra ve svém kraji a usilovat o zapojení středních a vyšších odborných škol kraje do Partnerství v projektu 4. Spolupracovat na vytváření systémových doporučení a závěrů k využití soutěže pro vzdělávací proces na své i ostatních středních školách v kraji, a to nejlépe dohodou se svým zřizovatelem vytvořením odborného vybavení demonstračními technologiemi a učebními pomůckami jednotlivých forem OZE a jejich nabídkou ke vzdělávání pedagogů a talentovaných žáků a studentů z ostatních škol ve Zlínském kraji. 5. Z pozice regionálního vzdělávacího centra pro poradenství a vzdělávání obnovitelných zdrojů energie využije Objednatel výsledky soutěže k jejich začlenění do mimoškolní výchovy ve školním roce 2006/2007. IV. CENA ZA DÍLO Celková cena za dílo je dohodnuta ve výši Kč, včetně 19% DPH. Úhrada bude poskytnuta v jednotlivých etapách projektu v souladu se zpracovaným rozpočtem a Pravidly řízení soutěže, viz Příloha. V. OSTATNÍ USTANOVENÍ se řídí Obchodním zákoníkem, pokud nejsou dohodnuty závazky v této smlouvě nebo uvedeny v její příloze. Zhotovitel s objednatelem se dohodli na vizi, filosofii, strategii a věcném záměru dalšího rozvoje této soutěže, přičemž obě strany budou věnovat maximální pozornost kvalitě a obsahu projektových prací. Obě strany se zavazují tento projekt propagovat k podpoře výuky témat obnovitelných zdrojů energie ve školním programu RVC a satelitních partnerských škol a podpoře rozvoje tohoto energetického odvětví mezi mladou generací žáků a studentů ve svém kraji. VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 20

ČASOVÝ HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ENERSOL 2009

ČASOVÝ HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ENERSOL 2009 OSOBNÍ GESCI NA PODPORU PROJEKTU ENERSOL 2009 PŘEVZALI MINISTŘI PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PRO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A TĚLOVÝCHOVU ENERSOL 2009 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚSPORY ENERGIÍ, OBNOVITELNÉ

Více

ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ VE SVÉM OKOLÍ ENERSOL 2008 ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Praha, MŠMT, 17. října 2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Žadatel: 1.1

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Ţadatel: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

PROGRAM ENERSOL 2012

PROGRAM ENERSOL 2012 ENERSOL PROGRAM ENERSOL 2012 s projekty ENERSOL 2012, PERSPEKTIS 21, ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ A NAUČÍME VÁS BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ PŘÍLEŢITOST PRO ŢÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ ÚSPORY

Více

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru ství ve Výboru 2014-2020 Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 (verze 24. únor 2017) JMÉNO PŘÍJMENÍ ORGANIZACE FUNKCE POZICE VE VÝBORU ADRESA TELEFON FAX EMAIL

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2009 ENERSOL 2009 Regionální vzdělávací centrum Jihomoravského kraje pro OZE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Masarykova škola

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2008 ENERSOL 2008 Regionální vzdělávací centrum Jihomoravského kraje pro OZE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Masarykova škola

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 18. října /ENV/16 Ing. Rákosová

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 18. října /ENV/16 Ing. Rákosová ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 4. ledna /ENV/17 Ing. Beránková Jančí V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.:

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 4. ledna /ENV/17 Ing. Beránková Jančí V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Organizační řád soutěže Evropa ve škole

Organizační řád soutěže Evropa ve škole Č.j.: MSMT 32357/2014-1 Organizační řád soutěže Evropa ve škole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení 6 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 4. února 2015, k realizaci preventivně výchovné činnosti u Hasičského záchranného sboru České republiky K zabezpečení

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2007 PROJEKT ENERSOL 2007 zhodnotil práce téměř 350 zapojených soutěžících z 67 škol České republiky. Vítězkou v této tvrdé konkurenci se v

Více

Příloha: Závěr zjišťovacího řízení Mgr. Evžen Doležal v. r.

Příloha: Závěr zjišťovacího řízení Mgr. Evžen Doležal v. r. ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 18. července /ENV/16 Ing. Benková

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 18. července /ENV/16 Ing. Benková ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Z Á P I S z 21. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 15. června /ENV/15 Ing. Hejhal

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 15. června /ENV/15 Ing. Hejhal ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Podpora SFŽP ČR pro fyzické osoby na ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev vody pro byty a rodinné domy.

Podpora SFŽP ČR pro fyzické osoby na ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev vody pro byty a rodinné domy. STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Podpora SFŽP ČR pro fyzické osoby na ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev vody pro byty a rodinné domy. 2003 Pro obyvatelstvo, fyzické osoby, jsou

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 6. listopadu /ENV/15 Ing. Říčan

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 6. listopadu /ENV/15 Ing. Říčan ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Pohyb, zdraví a sport v 21.století

Pohyb, zdraví a sport v 21.století Pohyb, zdraví a sport v 21.století Podpora zdraví a role sportu na úrovni škol a školských zařízení. PaedDr.Ladislav Petera, CSc., Asociace školních sportovních klubů ČR 1. Základní východiska: Možnosti

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 22807/ENV/13 Ing. Muzikář/l. 2802 4. 4. 2013 Věc: Posuzování vlivů

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Vyhlášení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 Excelence základních škol 2016

Vyhlášení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 Excelence základních škol 2016 Vyhlášení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 Excelence základních škol 2016 ze dne 8. prosince 2015, č. j. MSMT 42 971/2015-2 Na základě ustanovení

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež ze dne 17. 12. 2014 č. 13/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

PROGRAM ENERSOL 2012

PROGRAM ENERSOL 2012 ENERSOL PROGRAM ENERSOL 2012 s projekty ENERSOL 2012, PERSPEKTIS 21, ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ A NAUČÍME VÁS BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ - ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA PŘÍLEŽITOST PRO VŠECHNY

Více

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Určuje pravidla poskytování finančních prostředků na soutěže a přehlídky (dále jen soutěže) organizované v Královéhradeckém

Více

ORGANIZACE A PROGRAM SOUTĚŽE:

ORGANIZACE A PROGRAM SOUTĚŽE: ORGANIZACE A PROGRAM SOUTĚŽE: 12. května 2014 do 17:00 příjezd účastníků a jejich ubytování 18:00-18:30 večeře všech účastníků 19:00 porada pedagogického doprovodu 1.patro DM žáci - osobní volno 22:00

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 12. 2013 Č. j.: 89485/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA. Doc. PaedDr. RNDr. MILADA ŠVECOVÁ, CSc.

ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA. Doc. PaedDr. RNDr. MILADA ŠVECOVÁ, CSc. KLUB EKOLOGICKÉ VÝCHOVY ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA Doc PaedDr RNDr MILADA ŠVECOVÁ, CSc 2016 Klub ekologické výchovy spatřuje své hlavní poslání především v metodické pomoci školám v : Budování

Více

Organizační řád Soutěže v programování

Organizační řád Soutěže v programování Organizační řád Soutěže v programování Č.j. MSMT 32 359/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Věc: Stanovisko MŽP k využitelnosti asfaltového recyklátu s obsahem dehtu

Věc: Stanovisko MŽP k využitelnosti asfaltového recyklátu s obsahem dehtu ODESÍLATEL: Ing. Jaromír Manhart ředitel odboru odpadů Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: dle rozdělovníku V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 22. listopadu 2016 61140/ENV/16

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

Rozhodnutí o povolení překlad vybraných částí do českého jazyka

Rozhodnutí o povolení překlad vybraných částí do českého jazyka ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: dle rozdělovníku V Praze

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Vyhlášení zeměpisné olympiády 2010/2011

Vyhlášení zeměpisné olympiády 2010/2011 Vyhlášení zeměpisné olympiády 2010/2011 Organizační a odborný garant soutěže Katedra geografie FPE ZČU v Plzni vedoucí ústřední komise: Doc. PaedDr Jaroslav Dokoupil, Ph.D. Organizační garant PaedDr. Jiří

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK. Konference , Olomouc

Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK. Konference , Olomouc Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK Konference 7. 12. 2011, Olomouc Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PRIORITNÍ OSY A OBLASTI PODPORY OP VK Prioritní osa 1 Prioritní osa 2

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: dle rozdělovníku. 17. září /ENV/15 Ing. Jůzová V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.:

ADRESÁT: ODESÍLATEL: dle rozdělovníku. 17. září /ENV/15 Ing. Jůzová V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: dle rozdělovníku V Praze

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 19662/ENV/14 Ing. Kos/l. 2117 28. 3. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

Čl. 3 Způsob podávání žádostí Čl. 4 Způsob poskytnutí dotace

Čl. 3 Způsob podávání žádostí Čl. 4 Způsob poskytnutí dotace Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 čj.: MSMT-33509/2016 ze dne 11. listopadu 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

ENVOFILM II. ročník soutěžní přehlídka filmů vytvořených žáky a studenty Moravy a Slezska s mezinárodní účastí. aneb Jak svět vidí mladí lidé

ENVOFILM II. ročník soutěžní přehlídka filmů vytvořených žáky a studenty Moravy a Slezska s mezinárodní účastí. aneb Jak svět vidí mladí lidé ENVOFILM II. ročník soutěžní přehlídka filmů vytvořených žáky a studenty Moravy a Slezska s mezinárodní účastí aneb Jak svět vidí mladí lidé Soutěž se koná za podpory Moravskoslezského kraje pod záštitou

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Organizační řád Dějepisné olympiády

Organizační řád Dějepisné olympiády Č. j. MSMT- 20 406/2016-1 Organizační řád Dějepisné olympiády ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Č1. 1 Povaha a cíl dějepisné olympiády (1) Dějepisná olympiáda (dále též jen DěO ) je soutěž 1) vycházející

Více

Organizační řád Dějepisné olympiády

Organizační řád Dějepisné olympiády Organizační řád Dějepisné olympiády Č.j.: 6 946/2007-51 dne 14. 6. 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 písm. vyhlášky č. 55/2005 Sb. o podmínkách organizace a financování

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 30176/2011-26 ze dne 17. ledna 2012, kterou se

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

Organizační řád Astronomické olympiády

Organizační řád Astronomické olympiády Č.j.: MŠMT 14 896/2012-51 dne 16. dubna 2012 Organizační řád Astronomické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a

Více

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009 Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 681/19 Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

O Z N Á M E N Í. Č. j. 57966/ENV/15

O Z N Á M E N Í. Č. j. 57966/ENV/15 Č. j. 57966/ENV/15 O Z N Á M E N Í Podle 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb.,

Více

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Úvod ÚOROO po svém jednání dne 23. února 2011, po projednání prvotní informace ve Vedení SHČMS konaného dne 8. března 2011

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Univerzita Pardubice/Ústav elektrotechniky a informatiky Název projektu: Vytváření příležitostí

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

STAVBA ROKU 2011 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2011 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR za odborné spolupráce České komory architektů, vypisuje 5.

Více

R E G I O N Á L N Í A K Č N Í P L Á N I N G. I R E N A K R O L O P O V Á

R E G I O N Á L N Í A K Č N Í P L Á N I N G. I R E N A K R O L O P O V Á Příprava 2014-2020 R E G I O N Á L N Í A K Č N Í P L Á N I N G. I R E N A K R O L O P O V Á ÚZEMNÍ DIMENZE Územní dimenze může být realizována v zásadě dvěma způsoby: integrovanými nástroji - (ITI, IPRÚ,

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

Česká republika - Ministerstvo dopravy se s dlem nábřež Ludv ka Svobody 1222/12, Praha 1 IČ: v

Česká republika - Ministerstvo dopravy se s dlem nábřež Ludv ka Svobody 1222/12, Praha 1 IČ: v \ ^ ČÍÍLOIMLOUVY050DA1 KU) _ v "ti i "ř" " O O B I B Í O * Identifikátor; KUM5P00R8RED Česká republika - Ministerstvo dopravy se s dlem nábřež Ludv ka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 IČ: 66003008 v zastoupená

Více

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Cíl a identifikace výzvy Základní informace Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného

Více

Soutěžní přehlídka řemesel. Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009

Soutěžní přehlídka řemesel. Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009 Soutěžní přehlídka řemesel Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009 Něco z historie Nekomerční projekt, který od roku 1996 nabízí žákům stavebních oborů možnost zúčastnit se

Více

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 19.2.2007, čj. 27 287/2006-22 Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Ministerstvo školství, mládeže

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Evidenční

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

S90RP00PEWZQ ADRESÁT: ODESILATEL:

S90RP00PEWZQ ADRESÁT: ODESILATEL: S90RP00PEWZQ Ministerstvo životního prostředí ODESILATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100

Více

Manažer pro energetiku European EnergyManager

Manažer pro energetiku European EnergyManager Manažer pro energetiku European EnergyManager Doplňující vzdělání pro energetiky Seminář NSZM, Praha, 25. května 2010 Komu je vzdělání určeno? Organizacím/podnikům, které chtějí odhalit své rezervy v oblasti

Více

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více

ENVOFILM I. ročník soutěžní přehlídka filmů vytvořených žáky a studenty Moravskoslezského kraje

ENVOFILM I. ročník soutěžní přehlídka filmů vytvořených žáky a studenty Moravskoslezského kraje ENVOFILM I. ročník soutěžní přehlídka filmů vytvořených žáky a studenty Moravskoslezského kraje aneb Jak svět vidí mladí lidé našeho kraje Sdělte nám svůj názor, vytvořte jedinečnou environmentální projekci,

Více

KOVO Junior 2015 MECHANIK SEŘIZOVAČ

KOVO Junior 2015 MECHANIK SEŘIZOVAČ CELOSTÁTNÍ ODBORNÁ SOUTĚŽ KOVO Junior 2015 MECHANIK SEŘIZOVAČ PROPOZICE REGIONÁLNÍHO KOLA Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 12. února 2015-1 - PROPOZICE REGIONÁLNÍHO KOLA 12. února 2015 I. Propozice

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením)

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) 18.10.2013, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů v r. 2012 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2012/2011 státní

Více

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 3. dubna 2009 přijímání projektových žádostí do Operačního programu

Více

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení Mistrovství České republiky seniorek 2016 A. Všeobecná ustanovení Rozpis soutěže 1. Vyhlašovatel soutěže: Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2, PS40, 160 00 Praha 6, tel: 257 215 269, e-mail: cvf@cvf.cz,

Více

<%4\ ODESILATEL: ADRESATj Městský úřad Břeclav

<%4\ ODESILATEL: ADRESATj Městský úřad Břeclav ODESILATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESATj Městský úřad Břeclav j

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.3: Rozvoj mezinárodních aktivit ze dne 10. 1. 2006 č.

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 07.09.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 07.09.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 431 V y h l á š k a ministerstva školství,

Více