ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ"

Transkript

1 ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ

2 ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu str Pravidla str ze strany soutěžních prací str ze strany organizace str ze strany finančního zajištění str ze strany mediální podpory str kategorie soutěže str Novinka v organizačním řádu pro rok 2006/2007 str Organizační, personální a finanční pravidla str Časový harmonogram str Adresář stávajících regionálních vzdělávacích center str Zástupci zřizovatelů spolupracující s RVC str Firemní podpora str Rozpočet pro regionální vzdělávací centrum str Návrh Smlouvy o dílo s RVC str Jednotlivé etapy projektu a fakturace str Obrazová příloha 2

3 VIZE, STRATEGIE, VÝCHODISKA, CÍLE PROJEKTU, PRAVIDLA, ROZVOJ KRAJSKÉ A NÁRODNÍ SOUTĚŽE ŽÁKŮ A STUDENTŮ NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE POD NÁZVEM ENERSOL 2007 PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ 1. VIZE VIZE: PROKÁZAT SPOLEČENSKOU POTŘEBU VZDĚLÁVÁNÍ OZE FORMOU TÉTO SOUTĚŽE 2. STRATEGIE STRATEGIE: 1. AKTUALIZOVAT ŘÍDÍCÍ TÝM ODBORNÍKŮ, ZÁSTUPCŮ STÁTU A KRAJSKÝCH SAMOSPRÁV 2. UPEVNIT POZICE REGIONÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH CENTER-NOSITELŮ ROZVOJE SOUTĚŽE V KRAJÍCH 3. ZVÝŠIT ÚROVEŇ PROPAGACE SOUTĚŽE 4. ZAČLENIT vzdělávání OZE do OP RLZ, číslo Opatření jako součást zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních v rámci projektu IQ Auto 3. VÝCHODISKA: 1. PŘÍSTUPOVÁ SMLOUVA ČR Z ATÉN Z ROKU MEZINÁRODNÍ PROJEKT ENERSOL EU 3. ENERGETICKÉ KONCEPCE JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE A VZTAH REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ NA SVÉ HOSPODÁŘSKÉ CÍLE 4. PRAVIDLA SOUTĚŽE: ENERSOL Ze strany soutěžních prací: - více prosazovat původní řešení vycházejí z využívání OZE v praxi - student, který se zúčastnil soutěže v uplynulém ročníku, nesmí předložit stejnou práci - soutěžní práce musí být předány do národní kanceláře projektu 1x písemně a 1x na CD romu, přičemž fotografie a tabulky nesmí být v textovém provedení z důvodu tiskárenského zpracování do Sborníku, fotografie v rozlišení 300 bodů na palec - všechny práce musí mít jednotnou titulní stranu, kterou zpracuje národní kancelář projektu 4.2. Ze strany organizace soutěže: a) Hlavní pořadatelé : Zřizovatelé středních a vyšších škol, tj. samosprávné kraje a MŠMT b) Gesce:Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zemědělství 3

4 c ) Odborná spolupráce: ČVUT Praha, ČEA, SFŽP, NÚOV d) Generální partnerství: MAVEL, a.s. Benešov a další průmyslové firmy z oblasti OZE, které dohodnou spolupráci s regionálními vzdělávacími centry v krajích 4.3. Ze strany finančního zajištění S ohledem na skutečnost, že soutěž vznikla s podporou krajských samospráv, jako zřizovatelů sítě středního školství, obracejí se pořadatelé na zástupce krajských samospráv,aby vyčlenili účelné finanční prostředky pro regionální vzdělávací centra ve svých krajích na nový ročník ENERSOL 2007.Bez této finanční podpory nelze organizovat soutěž jako národní vzdělávací systém s motivačními prvky a celkovým orga nizačním zajištěním. Témata obnovitelných zdrojů energie nejsou začleněna do systému výuky jako samostatný odborný předmět, ale společensky se jedná o mimořádně závažnou odbornou disciplínu s předpokladem dynamického rozvoje samostatného odvětví hospodářství. Strategicky se budou do budoucna obnovitelné zdroje energie mj.rozvíjet i jako energetické systémy jednotlivých krajů, které budou využívat svého energetického potenciálu s ohledem na svá strategická rozhodnutí, jedinečnou polohu a územní možnosti (zejména v oblasti zemědělské produkce k výrobě bioetanolu, fytomasy a biomasy). Proto je tento systém vzdělávání i do budoucna možné považovat jako součást energetických strategií krajů.kraje tak mohou i s pomocí této soutěže profilovat kvalifikaci svých budoucích zaměstnanců podle svých hospodářských záměrů.i díky tomuto meziodvětvovému významu vítají pořadatelé i spolupráci útvarů životního prostředí se školstvím. Pro soutěž je mimořádně příznivé, že začíná se dařit zapojit do spolupráce i průmysl, který může poskytnout odborné zázemí, exkurze a soutěžící podpořit věcnými cenami. Tento finanční rozpočet pro třetí ročník ENERSOL 2007 pořadatelé z uplynulého ročníku nemění a navrhují dotovat regionální vzdělávací centra ve svých krajích částkou 155,6 tisíc Kč. Dílčí etapy plnění jsou sjednány na jednání Rady partnerů ve dnech , kdy byla projednána časová osa soutěže i celková Pravidla s jednotlivými řediteli regionálních vzdělávacích center. K realizaci soutěže uzavřou RVC s národní kanceláří projektu Dohody o dílo, které smluvně zajistí věcné, časové, propagační i mzdové řízení soutěže. Z důvodu plátcovství DPH k termínu je k fakturaci přiřazena částka 19% odvodu DPH. 4.4 Ze strany mediální podpory (RVC a sociální partneři zahrnou do spolupráce místní a odborný tisk-vyplňte pro svou potřebu!): Člen řídícího výboru Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 4

5 Praha 1, Česká energetická agentura, Vinohradská 8, Praha 2 České vysoké učení technické, Technická 4, Praha 6, SOŠ a SOU, Hradební 1029, Hradec Králové ISŠT, Černoleská 1997, Benešov SOŠ a SOU-MŠP, Tyršova 500 Letovice VOŠ a SPŠ automobilní a technická Skuherského 1274, České Budějovice SOU P.V. Tótha, Senica SOU Cheb, Obrněné brigády 6, Cheb SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň SOU elektrotechnické, Do Nového 1131, Pardubice Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o. 4.5 KATEGORIE 3. ročníku ENERSOL 2007 Jak žáci a studenti hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energie ve svém okolí : A. HLAVNÍ KATEGORIE POD NÁZVEM : OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE- AKTUÁLNÍ PROBLÉM ČR A SLOVENSKA Práce v rozsahu 5 15 stran formátu A4, včetně obrazových a grafických příloh budou zaměřeny na popis a analýzu instalovaných systémů, včetně konstrukčního řešení, vyjádření uživatelů, spoluobčanů nebo odborníků. Soutěžící vlastními slovy vyhodnotí přínosy i nedostatky (vč. urbanistického pojetí). Práce budou vhodně doplněny dokumentací, tabulkami obsahujícími odborné informace o výkonu, ekonomice užití i náklado- 5

6 vosti na opravy, nebo vyjádření občanské veřejnosti na dotazníkové průzkumy. Velmi cennými pro hodnotitele budou vlastní stanoviska, oponentura hodnocené technologie, doporučení a vlastní připomínky, včetně osobních stanovisek soutěžícího a jeho úvaha o osobním využití OZE v budoucnosti. Poznámka: Práce musí před odevzdáním projít jazykovou korekturou odbornými učiteli školy! B. DOPROVODNÁ KATEGORIE: Z důvodu zapojení se co nejširšího okruhu škol, bez ohledu na školní programy, vyhlašují pořadatelé tzv. NEZÁVISLOU KATEGORII bez určení zadání.podmínkou však je vztah odevzdané soutěžní práce k obnovitelným zdrojům energie. Žáci a studenti si mohou zvolit formu svého zapojení do soutěže, která je jim blízká z hlediska jejich nadání a schopností, například: Dokumentační fotografie, malířské, kreslířské nebo jiné umělecké práce vztahující se k OZE, tvorba učebních pomůcek aj. Doplněná kritéria finálové soutěže Ke dni zpracování tohoto návrhu obdržela národní kancelář projektu tyto návrhy a doplnila je do práce odborné poroty: a) Část hodnocení prezentace jednotlivců z každého družstva se doplňuje takto: Za každé družstvo soutěží dva reprezentanti, z toho: 1 soutěžící reprezentuje své družstvo jako vybraný zástupce tímto družstvem 1 soutěžící reprezentuje své družstvo nahodilým výběrem Body přidělené odbornou porotou oběma zástupcům svého družstva se sčítají. b) Členové poroty mohou klást oběma reprezentantům z každého družstva při prezentaci otázky, jejichž odpovědi mohou ovlivnit bodové hodnocení každého vystupujícího c) Vědomostní soutěž bude organizována jako soutěž jednotlivců. Družstvo obdrží počet bodů prostým součtem obdržených bodů všech jednotlivců, kteří vyplní vědomostní test. 5. NOVINKA V ORGANIZAČNÍM ŘÁDU SOUTĚŽE PRO ROK 2006/2007: S ohledem na vstřícný přístup Slovenska ke vstupu do soutěže v ročníku ENERSOL 2007 budou organizovány 2 finálové soutěže na úrovni národního finále, a to v ČR samostatně a na Slovensku samostatně s tím, že kapitán (ředitel RVC) vítězného družstva národního finále může po dohodě s ostatními RVC dohodnout složení reprezentace státu z nejlepších soutěžících z národního finále. Toto hodnocení nejlepších bude dáno dvěma kritérii: 6

7 1. Nejvíce dosažených bodů od odborné finálové poroty za soutěžní projekt 2. Nejvíce dosažených bodů při vědomostním testu, který nebude v tomto ročníku zpracován kolektivně, ale individuálně každým soutěžícím Místo a termín mezinárodního finále bude dohodnut se zástupci Olomouckého a Zlínského kraje (NUTS II). 6. ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A FINANČNÍ PRAVIDLA ŘÍZENÍ Odborně bude soutěž podporovat Mezinárodní řídící výbor soutěže a Rada partnerů 6.1. Národní řídící výbor soutěže Je složen ze zástupců 4 ministerstev: MŽP, MZE, MŠMT a MPO 3 odborných agentur: NÚOV, SFŽP a ČEA ČVUT Praha, Ústavu techniky prostředí fa strojní Odborných Svazů, např. Asociace TČ, Svazu elektrotechniky apod. PS Parlamentu ČR, výboru pro školství, výzkum a vývoj, mládež a tělovýchovu Pracovníků národní kanceláře projektu (Vzdělávací agentury Kroměříž, s.r.o.) Ředitelů regionálních vzdělávacích center Role Národního řídícího výboru: 1. Zajistit informační a strategické propojení soutěže s odbornými institucemi státu 2. Zajistit propojení soutěže se strategickými dokumenty ministerstev a zajistit transfér důležitých informací z vývoje legislativy, Mezinárodních konferencí, mezinárodních úmluv i praktického postupu státu k zabezpečení sjednaných závazků na výrobu tepla a elektřiny z OZE 3. Zajistit medializaci soutěže na národní (České i Slovenské) úrovni Ve 3. ročníku je tento Mezinárodní řídící výbor ustaven ve složení: Jméno, příjmení organizace telefon 1. ING. JAROSLAV MIKŠÍK Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o., Riegrovo nám , Kroměříž 2. ING. JIŘÍ HERODES Vzdělávací agentura Kroměříž, s..r.o., Riegrovo náměstí , Kroměříž 3. ING. RADOVAN KOJECKÝ Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o.,riegrovo nám. 154, Kroměříž

8 4. JAROMÍR SUM Člen světové organizace pro obnovitelné zdroje energie- WREN, prof. Tučka 3614, Kroměříž 5. ING. MIROSLAV DOSTÁL Zástupce ředitele České energetické agentury Praha, Vinohradská 8, Praha 2 6. ING. PETR HUSNÍK Pracovník odboru 23 MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 7 DOC.ING.MIROSLAV HÁJEK, Ph.D. 8 ING. JOSEF HODBOĎ Ředitel odboru ekonomiky životního prostředí MŽP Praha Vršovická 65, Praha 10 Šéfredaktor odborného časopisu Topenářství-instalace, Technické vydavatelství Praha, s.r.o., Jeseniova 1404/176, Praha 3 9 DOC.ING. KAREL BROŽ, CSc. Odborný pedagog na ČVUT, fa strojní, ústavu techniky prostředí,technická 4, Praha 6, Výletní 351,14200Pha 4 10 ING VÁCLAV ČERVENÝ Zástupce ředitele, Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Poděbradská 1/179, Praha MGR. JOSEF LEŽAL Ředitel Centra odborné přípravy technickohospodářské, Poděbradská 1/179, Praha 9 12 ING. MIROSLAV ŠKOLOUDÍK Ředitel Střední školy-centra odborné přípravy technické, Nábělkova 539, Kroměříž 13 Ing. Ladislav Pazdera Obnovitelné zdroje energie, MPO, Na Františku, Praha Ing. Martin Fantyš Vrchní ředitel úseku strukturálního rozvoje Ministerstva zemědělství (377) 15 Ing. Josef Machek Ředitel SOŠ a SOU, Hradební ul. 1029, Hradec Králové Mgr. Jiří Kotouč Ředitel Integrované střední školy technické, Černoleská ,Benešov 17 Ing. Jaroslav Doskočil Zástupce ředitelky SOŠ a SOU, MŠP, Tyršova 500, Letovice 18 JUDr. KAREL SMÍŠEK Úřad práce v Kroměříži, ředitel, Erbenovo nábř Kroměříž 19 ING. JAN ŠÍP MAVEL Slovensko s.r.o., GŘ, Cukrová 14, Bratislava 20 Mgr. Pavol Paradeiser SOU P.V. Tótha Senica, Slovensko Ing. Josef Kot Zástupce Karlovarského Kraje, ředitel SOU v Chebu Obrněné brigády 6, Cheb 22. RNDr. Miroslav Kadlec Národní ústav odborného vzdělávání Ing. Jan Černý Ředitel SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň Bc. Jan Šindelář Ředitel VOŠ a SPŠ automobilní a technické, Skuherského 1274/3, České Budějovice

9 25. Ing. Lubomír Kroužílek SOU elektrotechnické, Do Nového 1131, Pardubice 26. Ing. Michaela Šojdrová Poslankyně PS Parlamentu, členka Výboru pro vědu, vzdělání,kulturu, mládež a tělovýchovu Z jednání Řídícího výboru ze dne 19. srpna 2005 na ČVUT, fa strojní, Ústav techniky prostředí Národní řídící výbor se sejde min. 2x v průběhu soutěže, a to při zahájení projekčních činností a podruhé po ukončení semifinále při přípravě národního a mezinárodního finále. Prostřednictvím členů národního řídícího výboru budou osloveni i jednotliví ministři a nejvýznamnější průmyslové firmy zabezpečující plnění strategických úkolů státu v oblasti výroby elektřiny z OZE Rada partnerů Je složena ze zástupců RVC, Vzdělávací agentury Kroměříž a zástupců státu 6.3 Zřizovatelé škol (samosprávné kraje) Jmenují a podporují Regionální vzdělávací centra pro řízení a podporu soutěže v krajích Za zřizovatele škol se pro účely této soutěže považují členové krajských rad zodpovědní za školství a životní prostředí. Jejich role je odborná (předkládají svým RVC strategické dokumenty z oblastí energetického hospodářství kraje), jednají s RVC o jejich zapojení do grantových schémat orientovaných na OZE a environmentální výchovu, projednávají s RVC rozpočet na organizaci soutěže a podporují projekt svou účastí zejména na krajských kolech soutěže. 6.4 Regionální vzdělávací centra zodpovídají za marketing a propagaci na místní úrovni, přijímají přihlášky studentů, vytvářejí odborné poroty k hodnocení odevzdaných prací a spolupracují s pedagogy a koordinátory soutěže ve svých satelitních školách. Organizují odborné semináře, podporují soutěžící studenty a vytvářejí potřebné zázemí všem satelitním školám ze svého kraje, tj. pedagogům a koordinátorům soutěže z jednotlivých škol. Zajišťují potřebné organizační a věcné podmínky v dohodě s národní 9

10 kanceláří projektu. Historická role RVC je především v prosazení témat OZE do výuky v Českém středním a vyšším odborném školství a na gymnáziích. K tomu vytvářejí organizační struktury spolupráce ve svém kraji nejen se svými zřizovateli, ale zejména s průmyslovými a stavebními firmami z oblastí OZE na základě uzavřených Partnerských smluv. 6.5 Vzdělávací agentura Kroměříž,s.r.o. (národní a mezinárodní kancelář projektu) a Řídící výbor vyhlásí jednotná pravidla soutěže a propagují soutěž na celostátní úrovni (zejména v odborném tisku). Pro samotnou soutěž agentura zajišťuje ceny, lektory, podpůrné tisky (včetně výsledného Sborníku nejlepších prac),vytváří spolupořadatelské týmy a spolu s Regionálními vzdělávacími centry spoluorganizuje jednotlivé stupně (etapy) soutěže. Pro vybrané odborné pedagogy uspořádá národní vzdělávací seminář v Kroměříži (pro regionální vzdělávací centra zastupující partnerské kraje) Dále: - vytváří odbornou porotu pro hodnocení finálové soutěže reprezentantů jednotlivých krajů, vč. zpracování odborných testů, a to i na úrovni mezinárodního finále - organizačně podporuje pořádání krajských soutěží, včetně uspořádání panelových výstav - zajišťuje fotodokumentaci, videodokumentaci a odborné materiály Agentura uzavírá k zajištění celé soutěže s Regionálními vzdělávacími centry smlouvy formou Dohod o dílo. 7. Časový harmonogram: A. Vydání návrhu Pravidel soutěže: ( Pravidla k diskusi a oponentuře obdrží zástupci RVC a členové ŘV) B. Jednání Řídícího výboru soutěže na Ministerstvu životního prostředí, v zasedací místnosti č. 447, 4. patro v gesci ředitele dboru ekonomiky životního prostředí Doc. Ing. Miroslava Hájka, Ph.d C. Jednání zástupců RVC na Rusavě ve dnech : 17., 18. a 19. července odsouhlasení Pravidel a organizačního postupu, včetně rolí - odsouhlasení finančního rozpočtu k předložení zřizovatelům škol (krajským samosprávám) - odborné exkurze na větrnou elektrárnu, fototermické pole, geotermální tep. čerpadla atd. D. Vytvoření organizačních předpokladů pro práci RVC v průběhu soutěže v období 9/ / září 10. října vytvoření řídící struktury k řízení soutěže v RVC - provedení marketingu k získání satelitních škol ve spolupráci se zřizovateli středních a vyšších odborných škol 10

11 - zajištění odborných tisků E. Uzavření Dohod o dílo mezi NKP a RVC do 22. září 2006 F. Uzávěrka pro příjem satelitních škol pro 3. ročník 30. října 2006 G. Pracovní schůzky s koordinátory soutěže ze satelitních škol v RVC do 15. listopadu 06 H. Národní seminář na podporu soutěže v Kroměříži listopadu 06 - odborné přednášky s tématikou OZE - sjednocení postupu v nadcházejícím období - doprovodná kulturní akce, Muzeum Maxe Švabinského v Kroměříži I. Uzávěrka přihlášek v RVC pro soutěžící (žáky a studenty) 6. prosince 06 J. Odborné semináře s tématikou obnovitelných zdrojů energie, úspor energie a udržitelného rozvoje v regionálních vzdělávacích centrech určené pro zapojené žáky a studenty v jednotlivých krajích... do 10. ledna 2007 K. Uzávěrka a odevzdání soutěžních prací do RVC ledna 2007 L. Práce odborné poroty v RVC a vyhodnocení semifinále (stanovení pořadí soutěžících v krajských kolech), uzávěrka hodnocení prací. 8. února 2007 M. Krajská kola: 1. Zlínský kraj, Kroměříž čtvrtek Olomoucký kraj, Mohelnice pátek Karlovarský kraj, Cheb... úterý Plzeňský kraj, Plzeň středa Jihočeský kraj, České Budějovice čtvrtek Královéhradecký kraj, Hradec Králové (+ Pardubický kraj). pátek Jihomoravský kraj, Letovice. úterý Hlavní město Praha, Praha (+Ústecký kraj). čtvrtek

12 9. Středočeský kraj, Benešov pátek Slovensko, Senica-Skalica středa N. FINÁLE NÁRODNÍCH SOUTĚŽÍ: A) NÁRODNÍ V ČESKÉ REPUBLICE (BRNO-LETOVICE) B) NÁRODNÍ NA SLOVENSKU (SKALICA) C) MEZINÁRODNÍ FINÁLE spojené s 2. odbornou konferencí P. Druhá odborná konference ENERSOL - PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE (vydání Sborníku prací a odborných přednášek). Místo konání bude dohodnuto se zřizovateli SŠ Olomouckého a Zlínského kraje (podstatné pro její konání je finanční podpora VÚSC), termín konání: ADRESÁŘ REGIONÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH CH CENT NTER 1. ZLÍNSKÝ KRAJ: RVC SŠ COPT KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, Kroměříž Gestor: Ing. Miroslav Školoudík, ředitel, JIHOMORAVSKÝ KRAJ: RVC, SOŠ a SOU, Masarykova škola práce Tyršova 500, Letovice Gestor: Ing. Jaroslav Doskočil, zástupce ředitele, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: RVC, SOŠ a SOU Hradební 1029, Hradec Králové Gestor: Ing. Josef Machek, ředitel, PRAHA, RVC, SŠ-COPTH, Poděbradská 1/179, Praha 9 Gestor: Mgr. Josef Ležal, ředitel,

13 5. STŘEDOČESKÝ KRAJ, RVC, ISŠT BENEŠOV Černoleská 1997, Benešov Gestor: Mgr. Jiří Kotouč, ředitel, PLZEŇSKÝ KRAJ, RVC, SOU elektrotechnické, PLZEŇ Vejprnická 56, Plzeň Gestor: Ing. Jaroslav Černý, ředitel, JIHOČESKÝ KRAJ, RVC, VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice Skuherského 1274/3, České Budějovice Gestor: Bc. Jan Šindelář, KARLOVARSKÝ KRAJ, RVC, ISŠ CHEB Obrněné brigády 6, Cheb Gestor: Ing. Jan Kot, OLOMOUCKÝ KRAJ, RVC, SPŠE, Generála Svobody 2, Mohelnice Gestor: Ing. Oldřich Klemš, ( KRAJ VYSOČINA, RVC, SOU technické, SOU a U Polenská 2, Jihlava Gestor: Ing. Jaroslav Paul, ) 10. SLOVENSKO, RVC, Stredné odborné učilište V.P. Tótha Senica Gestor: Mgr. Roman Šedivý, ZÁSTUPCI ZŘIZOVATELŮ ŠKOL Z JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ SPOLUPRACUJÍCÍ S RVC PRAHA: Ing. Jan Štrof, člen Rady hl.m. Prahy, Magistrát hl.m. Prahy, Mariánské nám.2, Praha 1 13

14 STŘEDOČESKÝ KRAJ: Dagmar Nohýnková, náměstkyně hejtmana, Zborovská 11, Praha 5 (školství) Ing. Vilém Žák, náměstek hejtmana,zborovská 11, Praha 5 (živ. prostředí) KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Ing. Zdeněk Kraus, člen Rady, Wonkova 1142, Hradec Králové JIHOMORAVSKÝ KRAJ: RNDr. Miloš Šifalda, člen Rady, Źerotínovo nám. 3/5, Brno ZLÍNSKÝ KRAJ: PLZEŇSKÝ KRAJ: JIHOČESKÝ KRAJ: KARLOVARSKÝ KRAJ: OLOMOUCKÝ KRAJ: (KRAJ VYSOČINA: SLOVENSKO: Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana, tř. T. Bati 21, Zlín (životní prostředí) Mgr. Josef Slovák, náměstek hejtmana, tř. T. Bati 21, Zlín (školství) MVDr. Václav Červený, náměstek hejtmana, Kroupova 18, Plzeň Ing. Bc. Marie Hrdinová, členka rady, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Ing. Kamil Řezníček, člen rady, Závodní 353/88, Karlovy Vary Ing. Pavel Sekanina,náměstek hejtmana, Jeremenkova 40a, Olomouc PaedDr. Martina Matějková, členka rady, Žižkova 57, Jihlava) Mgr. Dana Dorotea Mikulová, za Ministerstvo školství SR, Stromová 1, Bratislava 10. FIREMNÍ PODPORA: Osobní podpora ředitele společnosti MAVEL Ing. JANA ŠÍPA 11. Rozpočet stanovený na realizaci soutěže ENERSOL 2007 pro Regionální vzdělávací centrum Zlínského kraje A. Osobní náklady: Pro odborné lektory na přednáškovou činnost a poradenství studentům v regionálních centrech: 1. Dohoda o provedení práce pro lektory a pořadatele celostátního odborného semináře v Kroměříži, (včetně odvodu daně) ,-Kč 2. Odměna pro pedagoga(y) zajišťujícího vzdělávací seminář pro soutěžící žáky Dohoda o provedení práce, vč. cestovného ,- Kč 3. Odměny pro koordinátory žákovských a studentských prací (max ,- Kč Každý koordinátor: min. 2 práce, odměna 800,- Kč 3 a více prací, odměna: 1200,- Kč 4. Odměny pro členy Řídícího výboru a spolupořadatele z regionálního vzdělávacího centra: ,- Kč (zajišťují tvorbu a užití Pravidel soutěže a přejímají gesci za jednotlivé kraje, z toho 3.1. Pro členy Řídícího výboru (tým poradců, ústřední orgán soutěže) ,- Kč 3.2. Pro pořadatele z Regionálního vzdělávacího centra ,- Kč 14

15 z toho představitel Regionálního vzdělávacího centra (ředitel nebo jeho pověřený zástupce) 8 000,- Kč (odměnu obdrží na 2x: Kč po uspořádání Krajského kola, 4 000Kč při účasti na Národním finále) Z toho pořadatelé a spolupracovníci Regionálního vzdělávacího centra 8 000,- Kč Je určena pro spolupracovníky představitele RVC. Jedná se zejména o spolupracující satelitní školy, nebo spolupracovníky z RVC. Odměnu navrhne ředitel RVC, zejm. za přípravu a uspořádání krajského kola (vč. organizace doprovodných akcí, např. zorganizováním přehlídky tradičních i netradičních řemesel v průběhu krajského kola, zorg. exkurze, vytvořením propagačních materiálů k soutěži, zpracováním odborného tématu ve spolupráci s partnerskou firmou k akreditaci odborného semináře v oblasti udržitelného rozvoje a OZE). Odměnu uhradí NKP na základě uzavřené Dohody o provedení konkrétní práce vedoucí k rozvoji soutěže a propagaci odborných témat OZE Odměna pro členy odborné poroty RVC (doporučeno 5 členů) ,- Kč Odbornou porotou se rozumí kolektiv odborníků delegovaných představitelem RVC, který je jejich vedoucím. Počet členů, včetně ředitele RVC se doporučuje stanovit podle rozsahu hodnocených soutěžních prací takto: - na prací..5 členů, včetně představitele RVC Porota sestaví pořadí prvních 15 prací. Ostatní práce zařadí na 16. místo. Hodnocení je prováděno podle metodiky váženého průměru hodnotících kritérií a je jednotné pro všechna RVC ČR a Slovenska. Představitel RVC není za tuto práci odměněn samostatně. Ostatní členové odborné poroty (alespoň 1 zástupce průmyslové nebo stavební firmy) obdrží odměnu ve výši, kterou určí z celkového rozpočtu představitel RVC (doporučená je částka mezi Kč na porotce, včetně jeho nákladů za dopravné!, přičemž se přihlíží Ke kvalitě a počtu zhodnocených prací). Odměna bude uhrazena formou Dohody o provedení práce NKP Odměna pro odbornou porotu při národním a mezinárodním finále celkem 1 500,- Kč Tuto porotu tvoří nezávislí odborníci, zástupci státu (MPO, MŽP, MŠMT, MZE, ČEA, SFŽP), přítomní poslanci PS a S Parlamentu ČR a zástupci samosprávných krajů. Konečné složení odborné poroty bude stanoveno až po potvrzení účasti zástupci těchto institucí. Obdrží porota obdrží od NKP pravidla hodnocení vycházející z 5 kritérií hodnocených váženým průměrem tak, aby byl výsledek maximálně objektivní. Druhou součástí pro konečné stanovení pořadí družstev je bodové hodnocení odborného testu každým sou- Těžícím. Členové poroty budou s pravidly hodnocení seznámeni před vlastní soutěží. Odměna zástupcům Odborné poroty bude vyplacena na základě Dohod o provedení práce. Představitelé RVC, kteří v této porotě Zasednou nebudou z této částky samostatně odměněni. 7. Odměna pracovníkům mezinárodní kanceláře projektu (Vzdělávací agentuře KM) ,- Kč za řízení celé soutěže, až do uspořádání národního i mezinárodního finále(v tom 2 kmenoví, 3 externí spolupracovníci(organizátoři, informatik), práce byly zahájeny v květnu 2006 a budou ukončeny v květnu 2007 zpracováním a předáním Sborníku a uspořádáním závěrečného hodnotícího semináře, tj. 12 měsíců aktivních činností, v odměně je započítáno i autorství projektového záměru OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ,- Kč 15

16 B. REŽIJNÍ NÁKLADY 1. Režie kanceláře projektu: Cestovné,kancelářské potřeby, hovorné, poštovné, y,tonery, nájem kanceláře projektu, nájmy jednacích místností a školících sálů, používání dataprojektoru, PC, ozvučení atd ,- Kč z toho nájemné národní kanceláře projektu 2 400,- Kč hovorné 1 500,- Kč poštovné 200,- Kč nájmy jednacích místností 1 000,- Kč kancelářské potřeby 900,- Kč cestovné 4 100,- Kč 2. Odborné texty pro každého studenta Pracovní skripta nebo CD rom, předpoklad 30 soutěžících za kraj 1 500,- Kč 50 Kč/CD 3. Odborná literatura určená pro zapojené školy zpracovaná pro výuku obnovitelných zdrojů energie ve školách 5 učebnic ,- Kč 4. Režie regionálních center Náklady na nájem jednacích sálů v regionálních centrech (pro pořádání krajského kola soutěže a odborného semináře pro studenty) ,-Kč 5. PROPAGACE Panely, fotografie, filmová dokumentace, panelový výstavy ,- Kč REŽIJNÍ NÁKLADY CELKEM ,- Kč C. Občerstvení, stravování, ubytování účastníků a náklady na doprovodné aktivity 1. Jednání Řídícího výboru, Praha, MŽP ,-Kč 2. Letní soustředění RVC Rusava, červenec ,- Kč 3. Kroměřížský seminář pro pedagogy RVC a satelitních škol ve dnech dvoudenní stravování + občerstvení účastníků, vč. lektorů (3-5 účastníků za RVC - bez ubytování) 4. Krajské odborné semináře pro studenty Při účasti 35 studentů a 8 zástupců škol (pedagogický doprovod), oběd, občerstvení ,-Kč 4 700,-Kč 16

17 5. Krajské soutěže občerstvení a oběd pro předpokládaný počet účastníků Všichni soutěžící studenti, pedagogický doprovod, zástupci školství a životního prostředí VÚSC, VIP - odborníci, zástupci města, hosté, novináři, apod ,-Kč 6. Účast na Národním finále (SOUTĚŽÍCÍCH DRUŽSTEV A DOPROVODU) Družstvo kraje bude složené z 6 nejlepších studentů (5+náhradník), pedagogického doprovodu, zástupců školství a životního prostředí kraje (10-15 účastníků). Finále bude organizováno s dvoudenním pobytem v Letovicích nebo v Brně ubytování a stravování, Kč/os., ,- Kč OBČERSTVENÍ, STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ,- Kč D. PROPAGACE A VĚCNÉ CENY Výroba a tisk Sborníku zahrnujícího vyhodnocené práce studentů ze všech krajů (celkový náklad 500 ks), do rozpočtu je zahrnuta částka 200,- Kč za 1 ks Sborníku, která byla fakturována tiskárnou v roce 2006, každé RVC má v tomto rozpočtu zajištěnu výrobu a distribuci 40 ks Sborníků, ostatní budou využity na 2. odbornou konferenci ENERSOL 2008: 8 000,-Kč Věcné ceny: Regionální soutěž: ceny pro 30 soutěžících v krajském kole, trička, čepice, medaile s propagací OZE (270 Kč/student) ,- Kč Národní finále: ocenění nejlepších 6 studentů x 350 Kč ,- Kč Mezinárodní finále (není do rozpočtu zahrnuto, bude součástí rozpočtu 2. odborné konference) ROZPOČET celkem ,-Kč 19% DPH ,-Kč ROZPOČET, VČETNĚ 19% DPH ,-Kč Poznámka: Uvedený rozpočet předpokládá rozsah soutěžících studentů z 5-8 SŠ a VOŠ v každém regionu, tj. zapojení účastníků v každém kraji (STUDENTI + PEDAGOGICKÝ DOPROVOD). Protože rozpočet zajišťuje celý průběh soutěže a náklady budou rozloženy do jednotlivých měsíců, předkládá agentura čerpání finančních prostředků v jednotlivých etapách soutěže tak, aby mohla být soutěž průběžně financována. 17

18 12. NÁVRH SMLOUVY UZAVŘENÉ MEZI NÁRODNÍ KANCELÁŘÍ PROJEKTU A RE- GIONÁLNÍM VZDĚLÁVACÍM CENTREM K ZAJIŠTĚNÍ SOUTĚŽE SMLOUVA O DÍLO Uzavřená v souladu s Obchodním Zákoníkem, mezi Vzdělávací agenturou Kroměříž, s.r.o., se sídlem Riegrovo nám. 154, Kroměříž, zast. Ing. Jiřím Herodesem, jednatelem společnosti, dále jen Zhotovitel (IČO , DIČ CZ ) a Střední školou Centrem odborné přípravy technické, Nábělkova 539, Kroměříž, zast. Ing. Miroslavem Školoudíkem, ředitelem, dále jen Objednatel (IČO , DIČ:CZ ), jako Regionálním vzdělávacím centrem projektu pro Zlínský kraj I. PŘEDMĚT SMLOUVY Předmětem této smlouvy je zpracování a organizační zajištění projektu ENERSOL 2007, Jak žáci a studenti hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energie ve svém okolí. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt, zajistit národní marketing a zabezpečit realizaci na úrovni mezinárodního, národního i krajského kola soutěže. Objednatel se zavazuje zajistit potřebné podmínky k realizaci soutěže na úrovni krajské, včetně společenské a odborné podpory. II. DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU květen 2006 až květen 2007 III. VLASTNICKÉ PRÁVO Projekt ENERSOL 2007 Jak studenti a žáci hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energie ve svém okolí je v plném vlastnictví objednatele.obě strany se dohodly, že k popularizaci projektu, jeho dalšímu rozvoji a využití, zejména ve prospěch studentů a žáků zapojených škol, má Objednatel právo využít výsledky projektu k propagaci vlastní školy, svého kraje i zapojených koordinátorů - pedagogů škol a realizátorů žáků, studentů. Objednatel však nemůže vlastním jménem jednat ve věci řízení národní soutěže, neboť z povahy věci je Zhotovitel povinen zajistit soutěž v jednotném organizačním i věcném rámci pro všechny její účastníky. IV. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA 18

19 Zhotovitel se zavazuje : 1. Vypracovat Pravidla soutěže 2. Provést marketing na úrovni krajských samospráv, zejména u představitelů školství 3. Provést marketing oslovením partnerských škol z projektu IQ Auto 4. Definovat roli Regionálnímu vzdělávacímu centru a role satelitním školám 5. Provést národní seminář zaměřený na témata obnovitelných zdrojů energie s účastí významných odborníků na úrovni státu a odborného školství 6. Odborně a konzultačně spolupracovat na uspořádání semináře pro přihlášené studenty a žáky v regionálním vzdělávacím centru kraje 7. Zajistit pro všechny přihlášené studenty a žáky odborné texty na CD romech s tématikou OZE 8. Spolupracovat na uzávěrce prací, poskytnout podklady pro její evidenční zpracování k předání projektů odborné porotě 9. Metodicky spolupracovat na vytvoření a práci odborné poroty k posouzení soutěžních prací s cílem sestavit výsledkovou listinu Zlínského kraje 10. Podpořit ve spolupráci s RVC organizaci krajského kola soutěže pro všechny studenty, žáky, koordinátory jejich prací, přizvat ředitele zapojených škol a představitele odborné veřejnosti, poslance a samosprávného Zlínského kraje. Spolupracovat s RVC na vhodných doprovodných aktivitách, zejména kulturních pořadů a předvedení ukázek zajímavých řemesel. Uspořádat na krajském kole soutěže panelovou výstavu a soutěžních prací. 11. Zabezpečit výrobu a předání věcných cen a Certifikátů pro studenty,žáky a představitele zapojených škol na krajském kole soutěže. 12. Pořídit fotografie, resp. filmovou dokumentace 13. Po krajském kole doporučit vhodnou přípravu 6 členného družstva RVC na národní finále a vytvořit podmínky pro účast reprezentace Zlínského kraje na národním finále 14. Zajistit uspořádání národního finále a pobyt delegace kraje,včetně doprovodných akcí a slavnostního vyhodnocení soutěže.zajištěním pobytu delegace se rozumí aktivní účast v soutěži, ubytování, stravování, občerstvení a předání věcných cen soutěžícím. Jako výraz nejvyššího ocenění zajistí Zhotovitel osobní dopisy ministra pro životní prostředí pro studenty a žáky a Certifikáty pro zapojené školy Zlínského kraje. 15. V souladu s pravidly soutěže zpracuje Zhotovitel závěrečnou zprávu k seznámení účastníků na 2. konferenci ENERSOL K řízení soutěže vytvoří Zhotovitel pracovní týmy: Národní řídící výbor a Radu partnerů soutěže s účastí RVC Zlínského kraje. Dílčí formy této zodpovědnosti ze strany Zhotovitele: 1. V oblasti personální zajistí: 1.1. odbornou podporu ze strany MŠMT, MŽP, MZE, MPO, ČEA, odborných agentur, ČVUT, NÚOV 1.2. společenskou podporu účastí zástupců krajských samospráv, jako zřizovatelů SŠ, zejména na úsecích školství a životního prostředí 1.3. organizační a pořadatelskou podporu 19

20 1.4. spolupráci s koordinátory a řediteli regionálních vzdělávacích center a satelitních škol zapojených do soutěže z ostatních regionů ČR a Slovenska 2. V oblasti technické a odborné zajistí ve spolupráci s RVC: 2.1. Pronájem vhodných jednacích sálů k organizaci odborných seminářů a krajského kola soutěže 2.2. Technické a procesní řízení soutěže, včetně propagačních materiálů, odborných tisků (resp. CD romů) a věcných cen pro soutěžící 3. Koordinaci činností regionálního vzdělávacího centra s ostatními RVC ke splnění celého projektového zadání 4. Využití projektu pro jeho další pokračování Objednatel se zavazuje: 1. Spolupracovat se Zhotovitelem v souladu s časovým programem projektu a vytvářet příznivé podmínky pro jeho aktivní zapojení žáků a vybraných pedagogů školy. K tomu Zhotovitel navrhne svého pedagoga nebo pedagogy k provedení odborného semináře určeného pro soutěžících žáky a studenty a koordinátora za RVC pro finálovou účast 2. Podpořit projekt službami, které má svém předmětu činnosti,a to zejména nabídkou pronájmů vhodných jednacích místností, ubytování a stravovacích služeb 3. Propagovat projekt z pozice Regionálního vzdělávacího centra ve svém kraji a usilovat o zapojení středních a vyšších odborných škol kraje do Partnerství v projektu 4. Spolupracovat na vytváření systémových doporučení a závěrů k využití soutěže pro vzdělávací proces na své i ostatních středních školách v kraji, a to nejlépe dohodou se svým zřizovatelem vytvořením odborného vybavení demonstračními technologiemi a učebními pomůckami jednotlivých forem OZE a jejich nabídkou ke vzdělávání pedagogů a talentovaných žáků a studentů z ostatních škol ve Zlínském kraji. 5. Z pozice regionálního vzdělávacího centra pro poradenství a vzdělávání obnovitelných zdrojů energie využije Objednatel výsledky soutěže k jejich začlenění do mimoškolní výchovy ve školním roce 2006/2007. IV. CENA ZA DÍLO Celková cena za dílo je dohodnuta ve výši Kč, včetně 19% DPH. Úhrada bude poskytnuta v jednotlivých etapách projektu v souladu se zpracovaným rozpočtem a Pravidly řízení soutěže, viz Příloha. V. OSTATNÍ USTANOVENÍ se řídí Obchodním zákoníkem, pokud nejsou dohodnuty závazky v této smlouvě nebo uvedeny v její příloze. Zhotovitel s objednatelem se dohodli na vizi, filosofii, strategii a věcném záměru dalšího rozvoje této soutěže, přičemž obě strany budou věnovat maximální pozornost kvalitě a obsahu projektových prací. Obě strany se zavazují tento projekt propagovat k podpoře výuky témat obnovitelných zdrojů energie ve školním programu RVC a satelitních partnerských škol a podpoře rozvoje tohoto energetického odvětví mezi mladou generací žáků a studentů ve svém kraji. VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 20

ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ VE SVÉM OKOLÍ ENERSOL 2008 ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Ţadatel: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2008 ENERSOL 2008 Regionální vzdělávací centrum Jihomoravského kraje pro OZE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Masarykova škola

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2007 PROJEKT ENERSOL 2007 zhodnotil práce téměř 350 zapojených soutěžících z 67 škol České republiky. Vítězkou v této tvrdé konkurenci se v

Více

PROGRAM ENERSOL 2012

PROGRAM ENERSOL 2012 ENERSOL PROGRAM ENERSOL 2012 s projekty ENERSOL 2012, PERSPEKTIS 21, ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ A NAUČÍME VÁS BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ - ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA PŘÍLEŽITOST PRO VŠECHNY

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Evidenční

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY. Vzdělávací agentura Kroměříž. a podpora odborného vzdělávání. úterý 10. února, zahájení v 09:00 h.

ORGANIZAČNÍ POKYNY. Vzdělávací agentura Kroměříž. a podpora odborného vzdělávání. úterý 10. února, zahájení v 09:00 h. ORGANIZAČNÍ POKYNY 1. Účastnický poplatek: 900,- Kč, vč. 21% DPH 2. Prosím, abyste přiloženou návratku po vyplnění, naskenovali a odeslali na mailovou adresu: j.herodes@tiscali.cz 3. Poplatek uhraďte na

Více

Pohyb, zdraví a sport v 21.století

Pohyb, zdraví a sport v 21.století Pohyb, zdraví a sport v 21.století Podpora zdraví a role sportu na úrovni škol a školských zařízení. PaedDr.Ladislav Petera, CSc., Asociace školních sportovních klubů ČR 1. Základní východiska: Možnosti

Více

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Poskytování státních dotací na ozdravná protiradonová opatření vychází ze zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Atomový zákon), 28 odst.

Více

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Chemická olympiáda. 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE vědět, jak žít (dále jen

Více

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Program Excelence. Manuál pro střední školy, žádající o dotaci v programu Excelence

Program Excelence. Manuál pro střední školy, žádající o dotaci v programu Excelence Program Excelence Manuál pro střední školy, žádající o dotaci v programu Excelence 25. září 2012 Obsah 1 Úvod 1 2 Přihlášení do systému 2 2.1 První přihlášení.................................... 3 2.2

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Organizační řád Chemické olympiády

Organizační řád Chemické olympiády Č.j.: MŠMT 14 897/2012-51 dne dubna 2012 Organizační řád Chemické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0065/PP/2013 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2013 Realizace projektu (počet let): Název projektu: Působnost projektu:

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Preambule:

PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Preambule: PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici Preambule: V rámci Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci působí několik

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZADAVATEL: SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

VYHLÁŠENÍ ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

VYHLÁŠENÍ ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY VYHLÁŠENÍ ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 15. ROČNÍK 1. ORGANIZAČNÍ A ODBORNÝ GARANT SOUTĚŽE Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Geografická sekce katedra sociální geografie a regionálního

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

MSV/IMT Brno 2012. Expozice Výukové centrum soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů

MSV/IMT Brno 2012. Expozice Výukové centrum soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů MSV/IMT Brno 2012 Expozice Výukové centrum soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů Svaz strojírenské technologie organizoval letos již čtvrtý ročník soutěže mladých strojařů v programování

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Spolupracujeme se zaměstnavateli? Jak může spolupráce vypadat? Co pro to musíme, můžeme nebo chceme udělat? Je

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. O Záštitu byli požádáni: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Kateřina Šebestová náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Konference je organizována s podporou Moravskoslezského

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Vyhlášení veřejného příslibu

Vyhlášení veřejného příslibu Vyhlášení veřejného příslibu Univerzita Palackého v Olomouci vyhlašuje ve smyslu ustanovení 2887a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů veřejný příslib odměny vypsáním

Více

MANUÁL. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb.

MANUÁL. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb. MANUÁL Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Adresář krajských pracovišť úřadů práce České republiky

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 ZVEŘEJNĚNO DNE 30. 1. 2015 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které jsou poskytovány finanční příspěvky

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Evidenční číslo smlouvy: Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012. Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), Smluvní strany

Více

Organizační řád Astronomické olympiády

Organizační řád Astronomické olympiády Č.j.: MŠMT 14 896/2012-51 dne 16. dubna 2012 Organizační řád Astronomické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a

Více

Plán implementace projektu ReStEP

Plán implementace projektu ReStEP Plán implementace projektu ReStEP Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, srpen 2013 1 Obsah 1. Základní informace 2. Teoretická

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Vyhlášení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 Excelence středních škol 2014

Vyhlášení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 Excelence středních škol 2014 Vyhlášení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 Excelence středních škol 2014 ze dne 15. ledna 2014, č. j. MSMT 49 122/2013-1 V návaznosti na Dlouhodobý záměr

Více

Dějepisná olympiáda 44. ročník - 2014/2015 p r o p o z i c e

Dějepisná olympiáda 44. ročník - 2014/2015 p r o p o z i c e Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dále jen NIDV ) Dějepisná olympiáda 44. ročník - 2014/ p r o p o z i c e Tematické zaměření ročníku: Pot, slzy

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0153 ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ Environmentální vzdělávací

Více

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ Příloha č. 1 Rámcové kupní smlouvy č.j.: MV-11561-77/PO-PSM-2014 Počet listů: 6 SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ ZADAVATEL Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ 00007064

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti 3. jednání horizontální PS 19. 5. 2015 Miroslav Janovský Michaela Kudynová 2 Program jednání Uvítání, seznámení s programem Operační programy OPVVV PO3 IROP

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje I. Postavení rady 1. Rada pro rozvoj lidských zdrojů (RRLZ) je kolektivním, koordinačním, poradním a iniciativním orgánem krajské a místní

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Určuje pravidla poskytování finančních prostředků na soutěže a přehlídky (dále jen soutěže) organizované v Královéhradeckém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y a M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O K a r l o v y V a r y, 2014 Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají Statutární město Karlovy Vary Moskevská

Více

Č.j. 27277/2005-551. Nebo odpovídajícím dokumentem školy, pokud pro tento obor vzdělávání ještě RVP není zpracován. Strana 1 (celkem 25)

Č.j. 27277/2005-551. Nebo odpovídajícím dokumentem školy, pokud pro tento obor vzdělávání ještě RVP není zpracován. Strana 1 (celkem 25) Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ v roce 2006 na rozvojový program ve vzdělávání (podle 171,

Více

uzavřená podie 1746, odst. 2 a násl. zákona č. 89/201 ZBb., občanský zákoník Číslo účtu: 1650676349/0800

uzavřená podie 1746, odst. 2 a násl. zákona č. 89/201 ZBb., občanský zákoník Číslo účtu: 1650676349/0800 Evidenční číslo smlouvy SMO: 1256/2015/OSR uzavřená podie 1746, odst. 2 a násl. zákona č. 89/201 ZBb., občanský zákoník Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava zastoupené primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína Město Kolín Oddělení marketingu a propagace Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Všeobecné obchodní podmínky a pravidla hlasování soutěže Realitní Projekt roku 2015

Všeobecné obchodní podmínky a pravidla hlasování soutěže Realitní Projekt roku 2015 Všeobecné obchodní podmínky a pravidla hlasování soutěže Realitní Projekt roku 2015 1. Organizátor a pořádající agentura Společnost Bonafide Group, SE, se sídlem Badeniho 290/1, Praha 6, IČ: 290 40 621,

Více

O Z N Á M E N Í. Návrhy národních plánů povodí Labe/Dunaje jsou dostupné k nahlédnutí: v listinné podobě na adrese:

O Z N Á M E N Í. Návrhy národních plánů povodí Labe/Dunaje jsou dostupné k nahlédnutí: v listinné podobě na adrese: O Z N Á M E N Í Podle 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám: návrh Národního

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Otrokovice, 30. 4. 2013 Filip Pastuszek CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ (připravovaný projekt) Projekt Zlínského kraje pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zdroj:

Více

Nadstandard IC služeb. aneb Jak na projekty SIPVZ

Nadstandard IC služeb. aneb Jak na projekty SIPVZ Nadstandard IC služeb aneb Jak na projekty SIPVZ Vyhláš ášen ení rozvojového projektu Metodické pokyny pro projekty: pokračující dvouleté projekty z r. 2005 č. j. 28 885/2004-551 předkládané v roce 2006

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015 LEDEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LEDEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více