PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi"

Transkript

1 1 PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

2 2 Obsah: 1. Základní údaje 2. Popis zařízení 3. Režimové požadavky 4. Preventivní požadavky 5. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 6. Způsob zajištění výměny a skladování prádla 7. Zásobování pitnou vodou 8. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim 9. Jiné požadavky a pokyny 1. Základní údaje Název organizace: Adresa: Domov mládeže Integrované střední školy Na Karmeli Jaselská 146, Mladá Boleslav Telefon: ová adresa: Webové str. Odpovědná osoba: Mgr. Štefan Klíma, ředitel ISŠ Na Karmeli, tel: Vedoucí vychovatelka: Bc. Zuzana Sobotková, Název zřizovatele: Středočeský kraj

3 3 2. Popis zařízení Typ zařízení: Domov mládeže při střední škole. (dále již jen DM) Kapacita zařízení, počty žáků: Jedná se o dívčí DM, jeho kapacita je 30 lůžek - 10 pokojů (2, 3, 4 lůžkové). DM je umístěn v samostatné budově, vzdálené 250 m od školy. Provoz zařízení: Od neděle hod. nepřetržitě, až do pátku hod. Výchovné skupiny: Standardní počet žáků na jednu výchovnou skupinu je 17 žáků (maximální počet žáků na 1 výchovnou skupinu je 20). Žáci jsou rozděleni vždy do 2. výchovných skupin, (rozřazení se provádí dle věku, rozmístění do pokojů apod.) Podmínky pro ubytování. Vybavení pokojů: o Válenda s prostorem na uložení lůžkovin, deka a polštář, larisa nebo fleesová deka, noční stolek, polička, skříňka prádelní a společná skříň šatní, psací stůl a židle. Vybavení je ve standardu. o DM má izolační místnost pro oddělené umístění ubytovaného žáka v případě náhlého onemocnění. Místnost je vybavena válendou, skříňkou, stolem a samostatným WC, umyvadlem s teplou a studenou vodou. Součástí DM je také: o o o o o o Čajová kuchyňka vybavena varnou konvicí, mikrovlnnou troubou a toustovačem. Místností pro žehlení /žehlička a žehlící prkno/ a sušení prádla. Samostatná kulturní místností s televizí, PC, knihovnou. Sportovní herna na stolní tenis a šipky. (suterén) Hudební klubovna (suterén) Po celé budově je wi-fi připojení k internetu

4 4 Požadavky na hygienická zařízení. Hygienická zařízení jsou v DM zřízena jako centrální hygienická zařízení. Na každém patře jsou wc, sprchy a umyvadla v počtu odpovídajícímu vyhlášce č. 343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení. 3. Režimové požadavky Podmínky pro volnočasové aktivity mimo přímý dohled vychovatelky: Podmínky pro pobyt venku, osobní nákupy a volnou vycházku jsou popsány v režimu dne (viz příloha), s kterým jsou žáci proti podpisu seznámeni a který je k dispozici na nástěnce DM a webových stránkách DM. (www.ismb.cz) Upřesnění je individuálně doladěno společně s rodiči. Podmínky pro tělovýchovné aktivity: o o Jsou možné pod vedením vychovatelek, každé úterý a čtvrtek v tělocvičně a posilovně školy, kde mají žákyně k dispozici ještě taneční sál se zrcadly, TV obrazovkou a hudební aparaturou. V doprovodu vychovatelky a s písemným svolením rodičů je žákyním umožněna individuální návštěva krytého bazénu a v létě venkovního koupaliště. Jako další možnosti k vyžití, poslouží návštěvy kulturních a sportovních zařízení, které nabízí město Mladá Boleslav. (bowling, spining, divadlo, knihovna, výstavy, besedy, tance, kino, umělecké a sportovní kroužky atd.) Zájmové aktivity: Jsou pro žáky nepovinné, realizují se dle měsíčních plánů DM. Další zájmové aktivity jsou realizovány samotnými žáky, dle jejich zájmu a výběru. Dále jsou doplňovány příležitostnými akcemi, které se v daný čas nabízejí. Často se plán také upravuje dle počasí. Organizovaný program: Je rozepsán v režimu dne DM. Pevně je zde stanovena délka všech činností. Každý žák je povinen se s režimem dne seznámit a dodržovat jej. (viz. Režim dne) Podmínky pro odpočinek: Žáci mají při pobytu na DM možnost individuální volby odpočinku, (pokud odpočinek nezasahuje do organizovaného programu). Doba vymezena ke spánku je od hod., kdy začíná večerka, trvá minimálně do 6.00 hod.

5 5 Podmínky pro studium: Pro vzdělávání žáků je každý den v DM pevně vymezená doba (1,5 hod.) po kterou žák nesmí být rušen. Vychovatelky dohlíží na klid a pomáhají žákům upevňovat návyky k učení. V této době není povoleno používání audiovizuální techniky, hraní na hudební nástroje, sprchování apod. Stravování: Je realizováno třífázově, školní jídelnou v budově školy - (snídaně, přesnídávka, oběd, včetně pitného programu). Na večeře žáci DM dochází do školní jídelny SPŠ (protější budova DM vzdálená 70 m) Týdenní jídelníček je na nástěnce DM a web. str. školy. 4. Preventivní požadavky Výchova ke zdravému životnímu stylu Je realizována v celoročních plánech vychovateli. Každý volí různou formu a způsob realizace ve své výchovné skupině. Postup je vždy v souladu a návazností na ŠVP školy. Evidence a registrace úrazů Je prováděna v knize úrazů. Lékárnička první pomoci je uložena ve vychovatelně. Je pravidelně doplňována a kontrolována platnost spotřeby jejího obsahu. Obsahuje také podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění. Telefonní seznam je doplněn telefonními čísly první pomoci a lékařských zařízení. Vychovatelé evidují u svých skupin žáky s diagnózou nemoci, způsob léčby a pravidelné užívání léků, jak je informovali v přihlášce do DM jejich zákonní zástupci. Opatření k zamezení šíření a užívání návykových látek, kouření a požívání alkoholu. V objektu DM a jeho bezprostředního okolí je přísný zákaz užívání návykových látek, kouření a požívání alkoholu. Žáci jsou na to upozorněni při poučení o bezpečnosti na začátku školního roku a před každou akcí, kterou pořádá DM. Pravidelně jsou pro ně pořádány přednášky na tato témata.

6 6 5. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu. Teplota vzduchu: V pobytových místnostech, jako jsou pokoje a další místnosti určené k činnosti a odpočinku se udržuje teplota 22 ± 2 C, rozdíly teplot vzduchu mezi úrovní hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 C. Možnost regulace proti pronikání slunečního záření okny místnosti je zajištěna na pokojích závěsy. Kontrola teploty vzduchu v pobytových místnostech je měřena nástěnnými teploměry, které jsou umísťovány ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti. ( při poklesu teploty vzduchu pod 18 C ve 3 po sobě následujících dnech a při poklesu teploty pod 16 C je provoz zařízení zastaven. Větrání: Prostory zařízení, určené k pobytu žáků jsou přirozeně větrané. Režim větrání v ložnicích je stanoven ráno před předávkou pokojů, v průběhu dopoledne při luxování na pokojích a večer před večerkou. Žáci jsou poučeni o nekontrolovaném otvírání oken při odchodu do vyučování a v době vycházek, že jde o plýtvání tepla v průběhu topné sezony a také o nebezpečí vznikajícím při vyklánění se a seděním v oknech. Osvětlení: Denní osvětlení je zajištěno vyhovujícím způsobem okny v prostorách určených k trvalé činnosti a pobytu žáků. Sdružené osvětlení je zajištěno umělým osvětlením v podobě žárovek. Osvětlení lůžka v ložnicích je zajištěno pouze vlastními lampičkami s tzv. led světlem na nabíjecí články, u kterých nehrozí nebezpečí požáru. Tato volba je z důvodu nevyhovující (zastaralé) elektroinstalace. 6. Způsob zajištění výměny a skladování prádla Výměna prádla, lůžkovin je prováděna jednou za 14 dní, ručníků jednou za týden nebo v případě potřeby jsou látkové ručníky nahrazeny ručníky papírovými. Žákům je umožněno mít na pokojích své vlastní ložní prádlo. Jeho výměna probíhá vždy v dobu výměny prádla a žák je povinen při příjezdu z víkendu oznámit vychovateli uskutečněnou výměnu. Manipulace s prádlem a jeho skladování: Použité ložní prádlo se netřídí v ubytovací části DM. K manipulaci čistého a špinavého ložního prádla jsou určeny odděleně dvě místnosti mimo ubytovací část. (sklad použitého a čistého prádla)

7 7 7. Zásobování pitnou vodou Zdroj pitné vody je v našem zařízení zajišťován z veřejného vodovodu. 8. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim Způsob a četnost úklidu a čištění: Denní úklid: a) vyluxování podlah s koberci, setření všech podlah s linem, utření nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků. b) za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, záchodových mís, sedátek na záchodech. c) běžný úklid společných místností Týdenní celkový úklid: Jednou týdně omytí s dezinfekčním prostředkem omyvatelných částí stěn na záchodech a umyvárnách. Dezinfikování toalet a ostatní sanity. *třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel *dvakrát ročně celkový úklid všech prostor DM *jedenkrát za dva roky malování (v případě potřeby ihned), *jedenkrát ročně generální dezinfekce, prováděna přípravky k tomu vhodnými. Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace: Na každém poschodí je odvětraná úklidová místnost, vybavena výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody kde jsou uloženy úklidové pomůcky a nádoby na odpadky. Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob, umožňující snadnou sanitaci a denně vynášeny. Obaly z plastů jsou ukládány zvlášť a také denně vynášeny. 9. Jiné požadavky a pokyny Režim dne Vnitřní řád DM (příloha provozního řádu) (příloha provozního řádu)

8 8 Pokyny pro případy nouze: nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace, jako je havárie, požár a jiné. ISŠ Na Karmeli 206 v Mladé Boleslavi Zpracovala: Schválil: Bc. Zuzana Sobotková vedoucí vychovatelka Mgr. Štefan Klíma ředitel školy.. nabývá účinosti dne: razítko:

9 9 Příloha č. 1 Režim dne hod. Budíček, hygiena a příprava na odchod do školy popř. praxi hod. Žáci, kteří mají odpolední praxi jsou na DM mají osobní volno za dohledu pracovníka DM hod. Příchody ze školy a praxí. Hlavní zájmová činnost hod. Večeře hod. Informační schůzka žáků a vychovatelek hod. Samostudium a příprava na druhý den do školy hod. Vycházky, osobní volno hod. Volná zábava v DM, popř. organizovaná vychovatelkou hod. Příprava na večerku, hygiena, převlečení, příprava lůžka hod. Večerka, noční klid Středa: * generální úklid os. věcí * velké vycházky (tzn. i místo samostudia) uděluje je vychovatelka. Neplatí pro žáky 1. ročníků

10 10 Příloha č. 2 V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E Domov mládeže (dále jen DM ) je školské výchovné a ubytovací zařízení, poskytující žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost, navazující na výchovně vzdělávací činnost středn ích škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování. Domov mládeže vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností. I. Pravidla pro ubytování 1. Ubytování se poskytuje žákům a studentům na období jednoho školního roku na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem na adresu DM. Ubytování v DM není nárokové a o umístění žáků rozhoduje vedoucí vychovatel. 2. Platba za ubytování se provádí inkasním příkazem z bankovního účtu žáka, nebo jeho zákonného zástupce nejpozději do 3. dne nového měsíce, ve kterém bude žák ubytován. Pokud tato platba neproběhne a DM neobdrží informace od zletilého žáka, nebo jeho zákonných zástupců, o důvodech zpoždění a novém termínu co nejrychlejší úhrady, musí žák DM na dobu nezbytně nutnou DM opustit. Jestliže žák neuhradí platbu za ubytování a stravování po dobu celého měsíce, může být žákovi nebo studentovi ubytování na domově mládeže ukončeno. 3. Výše úplaty za ubytování na domově se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci na základě Vyhlášky č.436/2010, 5, odst. 4. Pokud však v průběhu školního roku žák nebo student z důvodů organizace vyučování ve škole (souvislá praxe v trvání jednoho týdne a více), jejímž je žákem nebo studentem, opakovaně nebude na domově ubytován, úplata se mu snižuje. Výše úplaty se přiměřeně sníží na základě potvrzení vydaného školou o organizaci vyučování. 4. Podáním přihlášky na DM, zasláním oznámení o přijetí na DM jsou žáci rozděleni do výchovných skupin a vyplývají pro ně veškerá práva a povinnosti pro žáka ubytovaného na domově mládeže. II. Práva žáků a studentů 1. Žáci a studenti mají možnost využívat hospodárně veškerá zařízení domova, která jsou k dispozici a podílet se na organizování kulturních, společenských a sportovních aktivit DM. 2. Prostřednictvím žákovské samosprávy, či osobně jednat a vyjadřovat se k záležitostem týkajících se problematiky pobytu v DM a organizace činnosti DM, veškerá jednání vést slušnou formou.

11 11 3. Po dohodě s vychovatelem a na určeném místě je možné mít vlastní výzdobu pokoje (veškerý zákaz lepení výzdoby na nábytek, stěny pokoje, dveří). 4. Být informován o průběhu dění v DM. 5. Žádat vedoucího vychovatele o pomoc při řešení osobních problémů ve vztahu k ostatním žákům, ale i vychovatelům. III. Povinnosti žáků a studentů 1. Žáci a studenti jsou povinni dodržovat vnitřní řád a předpisy školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti (BOZP), s nimiž byli seznámeni, které jsou nedílnou součásti Provozního řádu DM. Zahrnují pokyny pro chování na DM i mimo DM v době osobního volna. 2. Řídit se pokyny vychovatelů a dalších pracovníků školy, dodržovat pravidla slušného chování (zdravení, požádání a poděkování), být ohleduplní a tolerantní k ostatním žákům, studentům i vychovatelům. 3. Zletilí žáci a zákonní zástupci jsou povinni informovat domov mládeže o změně zdravotního stavu nebo jiných závažných skutečností (jedná se o změny telefonních čísel, změny bydliště apod.) 4. Nepřítomnost na domově mládeže omlouvá zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák neprodleně, nejpozději do 3 dnů telefonicky nebo em od plánovaného příjezdu na DM. 5. Ubytovaný je povinen nahlásit vychovateli změnu zdravotního stavu (nevolnost, teplota, úraz), tak aby mohly být vychovatelem včas zajištěny následné úkony. Rodiče jsou informováni o stavu žáka a domluví se s vychovatelem o odjezdu nemocného žáka domů. Pokud odjíždí nezletilý žák domů bez doprovodu, je zákonný zástupce povinen informovat domov mládeže o jeho příjezdu domů. Ubytovaný si při odjezdu domů odhlásí stravu v jídelně. 6. Pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka neoznámí důvod nepřítomnosti na DM po dobu 1 měsíce ani se jakkoli nezkontaktuje s DM, ztrácí nárok na ubytování a jeho osobní věci budou vystěhovány a předány k likvidaci. 7. Každý odchod z DM je nutno nahlásit vychovateli, který má službu: IV. Zásady chování na domově mládeže 1. Vstup na domov mládeže je umožněn pouze ubytovaným na DM. Cizí osoby mají vstup na domov mládeže zakázán. Vstup do DM je monitorován kamerovým systémem a nepřetržitě nahráván. 2. Na domově mládeže je nutné se přezouvat do domácí obuvi. Po domově mládeže se žáci pohybují pouze v domácí obuvi. (obuv ukládají do skříněk k tomu určených). 3. Používat na DM vlastní elektrické spotřebiče je povoleno pouze v případě, že jsou schváleny revizním technikem (zpráva revizního technika musí být opatřena razítkem), platný záruční list neopravňuje k používání těchto spotřebičů.

12 12 4. Udržovat pořádek na pokojích a veškerých společenských prostorách domova mládeže a jeho okolí. Při zjištění jakékoliv závady je nutné ji nahlásit vychovateli. 5. Šetřit zařízení domova mládeže a vybavení pokojů, neplýtvat vodou a šetřit elektrickou energii. 6. Pokud ubytovaný úmyslně poškodí vybavení DM je povinen tuto škodu uhradit. 7. Finanční hotovost je možné uložit v kanceláři u vychovatele. 8. Na požádání otevřít a ukázat vychovateli obsah skříní a poliček. 9. Při odchodu z pokoje, pokud zde není nikdo přítomen je nutné pokoj uzamknout (předcházení krádežím, poškození pokoje jinou osobou, návštěvy pokoje jinou osobou zde nebydlící apod.) 10. Při přítomnosti žáka nebo studenta na pokoji je zamykání pokojů zevnitř zakázáno. 11. Veškerou činnost je nutné ukončit ve 21:45 hod., tak aby ve 22:00 hod. byl na pokojích klid (rozestlaná lůžka, vypnuté elektrické spotřebiče, které by rušily spolubydlící na pokoji tj. DVD přehrávače, notebooky, rádia apod.) 12. Pro akce konané na hospodářskou činnost školy jsou ubytovaní povinni připravit tyto pokoje na tyto akce. 13. V prostotách DM je zakázáno kouřit. Kouření je také zakázáno na všech akcích pořádaných domovem mládeže. 14. Ve vnitřních prostotách DM je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje a přicházet na domov mládeže v podnapilém stavu. 15. V DM je zakázána distribuce, přechovávání, šíření a konzumace omamných psychotropních látek (OPL). 16. Při podezření z požití alkoholu nebo návykových látek je ubytovaný žák předán zákonným zástupcům, žák musí opustit DM. 17. V případě zjištění nebo důvodného podezření z výskytu infekčního onemocnění na domově mládeže jsou zákonní zástupci nezletilého žáka, zletilý žák informování o této situaci. Žák, u něhož je toto onemocnění zjištěno, je oddělen od ostatních žáků a následně odeslán domů. Informace o jeho odjezdu domů je podána rodičům. Zákonní zástupci jsou následně odpovědni za jeho léčbu. Do kolektivu se žák může vrátit tehdy, pokud nemá žádné příznaky tohoto onemocnění. 18. Žádným záznamovým zařízením se nesmí nahrávat nebo natáčet jednání a chování pedagogických pracovníků. 19. Před ukončením pobytu na DM je ubytovaný povinen: upřesnit vychovateli termín ukončení pobytu na DM, zákonný zástupce, nebo zletilý student musí vyrovnat všechny platby za služby (stravování a ubytování) vyplnit a odevzdat odhlášku z domova mládeže (viz. tiskopisy), vystěhovat si všechny osobní věci z DM, předat v pořádku svěřený inventář a ložní prádlo.

13 13 V. Příjezd a odjezd na DM 1. Příjezd na DM je v neděli od 18:00 hod. do 21:45 hod. Odjezdy domů probíhají v pátek v době od 7:00 11:00 hod. 2. Mimořádný odjezd domů během pracovního týdne povoluje vychovatel, na základě omluvenky od zákonných zástupců, ve formě tiskopisu, telefonátu, nebo osobní návštěvou zákonn. zástupce v DM. VI. Návštěvy v DM Návštěvy na DM se musí hlásit u vychovatele ihned po vstupu na DM. Návštěvy probíhají ve vestibulu v přízemí DM. Bez svolení nemají cizí osoby na pokoje přístup. Chlapci nevstupují na pokoje dívek a naopak. VII. Úklid 1x týdně provádí žáci týdenní úklid svých osobních věcí (skříně, poličky). Kontrolu provádí vychovatel za přítomnosti žáků. VIII. Hodnocení dne Provádí se se všemi žáky v klubovně. Jeho účelem je rozvíjet správný přístup ke kritice a sebekritice. Hodnotí se plnění zadaných úkolů, vyhodnocují a odměňují se soutěže, řeší se běžné problémy. Hodnocení řídí vychovatel, který je vedoucím dne. Zahrnuje plán akcí na další den, hodnocení minulého dne, nápravná opatření a pochvaly, organizační informace k provozu DM. IX. Příprava na vyučování Je dána pevným časovým rozvržením v režimu dne, od 17:00 hod. do 18:30 hod. V té době je vyžadován v DM naprostý klid, aby byly vytvořeny pro žáky podmínky k vypěstování návyku soustavného a samostatného studia. Vychovatelé vedou o prospěchu žáka přehled a pravidelně spolupracují s třídními a ostatními vyučujícími. X. Večeře Žáci/studenti dochází do sousedící SPŠ, vzdálené 70 m od DM. XI. Příprava na večerku a večerka Začíná ve 21:30 hod. (hygiena, příprava lůžka, převlečení). Po 22 hod. již žáci dodržují klid, nejsou zapnutá rádia, notebooky ani mobily. Je zhasnuto velké osvětlení. Žáci jsou na svých lůžkách a mohou si číst při malém osvětlení. Ve hod. je již na pokojích naprostý klid a tma.

14 14 XII. Výchovná opatření Pochvaly: (ústní pochvala vychovatele, prodloužená vycházka, mimořádná návštěva kina nebo jiného kulturního programu) a) individuální pochvala b) pochvala vychovatele před skupinou c) písemná pochvala ředitelem školy Kázeňská opatření: a) napomenutí vychovatelem skupiny: kázeňské opatření může být uděleno za nedodržení večerky, návštěvy cizí osoby na pokoji, rušení nočního klidu po večerce, nepřezouvání se, opakovaně špatné úklidy na pokoji, pozdní příchod na DM (ze školy, z vycházky), neprovedení týdenního úklidu, odchod bez svolení vychovatele, úmyslné poškození inventáře, jiný závažný přestupek vůči vnitřnímu řádu domova mládeže. Neuposlechnutí pokynu vychovatele. b) důtka vedoucího vychovatele: Za opakované prohřešky po napomenutí vychovatelem skupiny. Udělení důtky se písemně oznámí zákonnému zástupci nezletilého žáka, zletilému žáku, studentu. c) podmínečné vyloučení z domova mládeže se zkušební lhůtou: kázeňské opatření může být uděleno za požívání a distribuci alkoholických nápojů a jiných OPL ve vnitřních a vnějších prostorách domova mládeže, školy, příchod na domov mládeže pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, kouření v areálu domova mládeže další přestupky, které následují po udělení důtky vedoucí vychovatelky. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo vnitřním řádem domova mládeže rozhodnout o podmínečném vyloučení žáka nebo studenta z domova. V rozhodnutí o podmínečném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se ubytovaný v průběhu této lhůty dalšího přestupku, může mu být ukončeno ubytování. Podmínečné vyloučení se zkušební lhůtou se písemně oznámí zákonnému zástupci nezletilého žáka, zletilému žáku, studentu a ředitelství školy, kterou žák navštěvuje. d) vyloučení z domova mládeže: kázeňské opatření může být uděleno za zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školského zařízení, za šikanu, kyberšikanu, fyzické napadení žáka, studenta, úmyslné napadení s následkem ublížení na zdraví, opakované kouření, požívání alkoholu nebo OPL, krádež na domově mládeže. O vyloučení rozhodne ředitel školského zařízení do dvou měsíců, ode dne, kdy se o provinění žáka nebo studenta dozvěděl. Žák nebo student přestává být žákem nebo studentem školského zařízení dnem následující po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení. Hrubá nekázeň žáka v průběhu školního roku může být důvodem k nepřijetí žáka k ubytování v příštím roce.

15 15 XIII. Zákaz činnosti a propagace 1. Na domově mládeže není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace. 2. Na domově mládeže není povolena reklama, která je v rozporu a s cíli a obsahem vzdělávání, reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví. IX. Ukončení ubytování v domově mládeže v průběhu školního roku V průběhu školního roku může být ředitelem domova mládeže ukončeno ubytování nezletilým žákům, nebo plnoletým studentům v domově mládeže na základě: Písemné žádosti zástupců nezletilého žáka, nebo zletilého studenta. Neuhrazení úplaty za ubytování v domově mládeže zákonnými zástupci nezletilého žáka, nebo zletilým studentem, nerozhodne-li ředitel domova mládeže po dohodě s plátcem o jiném termínu úhrady. Ukončení, nebo zanechání studia Vyloučení z domova mládeže, podle 31, odst. 2 a 4, Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v plném znění Vnitřní řád domova mládeže vychází z/ze: 1. Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 2. Vyhlášky MŠMT ČR č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. 3. Vyhlášky MŠMT ČR č. 436/108 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. 4. Vyhlášky MŠMT ČR. č. 107/2005 Sb. o školním stravování. 5. Vyhlášky č 343/2009 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 6. Organizačního a pracovního řádu školy. 7. Metodického pokynu - Primární prevence sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů 8. Metodického pokynu BOZP 9. Metodického pokynu Omlouvání žáků

16 16

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Praha Michle Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Je nedílnou součástí Vnitřního řádu SOU, stanoví organizaci chod domova mládeže a základní povinnosti ubytovaných

Více

Vnitřní řád Domova mládeže (DM)

Vnitřní řád Domova mládeže (DM) Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Vnitřní předpis ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže (DM) (Červený Kostelec, Lhota 333) I. Práva ubytovaných studentek

Více

Návrh zásad provozního řádu středních škol

Návrh zásad provozního řádu středních škol Návrh zásad provozního řádu středních škol ( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 1. 1. 2012 1 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE (DM) Ředitelka Střední průmyslové školy strojnické Vsetín (dále jen školy) vydává v souladu

Více

DOMOV MLÁDEŽE ELDO VNITŘNÍ ŘÁD

DOMOV MLÁDEŽE ELDO VNITŘNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o. S t ř e d n í 5 9, 6 0 2 0 0 B r n o DOMOV MLÁDEŽE ELDO VNITŘNÍ ŘÁD Brno, 1. září 2013 Základní ustanovení I. Domov mládeže

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Vypracoval: Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní 602 00 Brno, Opletalova 6 Vnitřní řád domova mládeže Mgr. Hana Svobodová Účinnost ode dne: 1. září 2011 Změny ve vnitřním předpisu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

Č.j.: OA 137/2014 Účinnost od 31. 8. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Změny:

Č.j.: OA 137/2014 Účinnost od 31. 8. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Změny: Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Vnitřní řád domova mládeže Č.j.: OA 137/2014 Účinnost od 31. 8. 2014 Spisový

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 dle Zákona č. 410/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Předmět vymezení: základní škola I. Údaje o

Více

VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ

VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ S ttřed n íí š ko lla llodn íí dop r avy a tte chn iický ch ře me se ll Děč íín V II,, VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ I. Obecná ustanovení Vnitřní řád internátu vymezuje práva a povinnosti ubytovaných

Více

Vnitřní směrnice č. 3. Řád domova mládeže

Vnitřní směrnice č. 3. Řád domova mládeže Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 Vnitřní směrnice č. 3 Řád domova mládeže Označení směrnice: Řád DM Číslo jednací: Vydává: Ing. Jaroslav Pokrupa - ředitel školy Datum vydání:

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy

Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy Domov mládeže při Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Středním odborném učilišti technickém v Chotěboři Domov mládeže (dále jen DM) je školské

Více

I. Práva a povinnosti žáků, studentů a jejich zákonných zástupců

I. Práva a povinnosti žáků, studentů a jejich zákonných zástupců Střední odborná škola Gymnázium Staré Město Velehradská 1257, 686 03 Staré Město tel. fax: 572 420 211, e-mail: sosgsm@sosgsm.cz www.sosgsm.cz, IČO: 60371790 Vnitřní řád domova mládeže Domov mládeže /dále

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ ADRESA: HAPPY TIME dětské studio, Terronská 579/21, 160 00 Praha 6 TELEFON: +420 774 209 900 IČ: 48578916 ODPOVĚDNÁ OSOBA: TYP ZAŘÍZENÍ: Milada Kejřová soukromé

Více

Domov mládeže při Střední průmyslové škole Hranice, Studentská 1384

Domov mládeže při Střední průmyslové škole Hranice, Studentská 1384 Domov mládeže při Střední průmyslové škole Hranice, Studentská 1384 VNITŘNÍ ŘÁD Domov mládeže je školské zařízení, které poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost v době mimo

Více

ÁD DOMOVA MLÁDEŽE NEUBERK ZA M

ÁD DOMOVA MLÁDEŽE NEUBERK ZA M ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE NEUBERK při ČZA Mělník Dobrovského 1776, 276 01 Mělník dívčí internát tel: 315/622 543, 622 401 chlapecký internát tel: 315/ 628 192 Domov mládeže (DM) je školské zařízení, které zabezpečuje

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Střední škola zemědělská Přerov Osmek 47, 751 52 Přerov

Střední škola zemědělská Přerov Osmek 47, 751 52 Přerov Střední škola zemědělská Přerov Osmek 47, 751 52 Přerov Ředitelství SŠZe Přerov vydává na základě platných předpisů VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Účelem vnitřního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro výchovu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 1 Podmínky ubytování 1. Domov mládeže je určen k ubytování žáků přijatých ke studiu na středních školách. Ubytování je poskytováno na základě přihlášky do DM. 2. Ubytován může

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE 9/12 PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Šanov Šanov 97, 763 21 Slavičín IČO: 75020637 tel.: 577341389 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Rašková Blanka, ředitelka školy Rašková

Více

Vnitřní řád domova mládeže na adrese Kladno, Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno

Vnitřní řád domova mládeže na adrese Kladno, Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Telefon: 312 248 001, e-mail: skola@sosik.cz Vnitřní řád domova mládeže na adrese Kladno, Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE V souladu se školským zákonem č. 561/2004 123, a v souladu s vyhláškou 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových

Více

Provozní řád školy. 26, 30 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon

Provozní řád školy. 26, 30 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou Provozní řád školy Údaje o zařízení 26, 30 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon Předmět

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Provozní řád posilovny

Provozní řád posilovny 17. listopadu 177, Provozní řád posilovny Vlastníkem a provozovatelem posilovny je Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 17.listopadu 177,. 1. Provozovatel Provozovatelem posilovny je BPA

Více

Provozní řád ubytovacího zařízení

Provozní řád ubytovacího zařízení Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Domov mládeže, 28. října 584, 511 01 Turnov Provozní řád ubytovacího zařízení I. Údaje o zařízení

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2014 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA PRAHA 6 DEJVICE, STUDENTSKÁ 10 e- mail: r ed itel@dmstuden tska.cz www.dmstud en tska.cz t el.: 252 540 111 VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou. Provozní a vnitřní řád domova mládeže

Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou. Provozní a vnitřní řád domova mládeže Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Provozní a vnitřní řád domova mládeže Určeno: Žákům, studentům, zákonným zástupcům, vychovatelům Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut.

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut. Provozní řád MŠ Dětská 4698 zpracováno podle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhlášky 410/2005Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, 602 00 Brno příspěvková organizace Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní družina je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

Gymnázium Jevíčko Vnitřní řád domova mládeže Vnitřní předpis Čj.: 5018jj15 V Jevíčku 31. 8. 2015. I. Základní ustanovení

Gymnázium Jevíčko Vnitřní řád domova mládeže Vnitřní předpis Čj.: 5018jj15 V Jevíčku 31. 8. 2015. I. Základní ustanovení Gymnázium Jevíčko Vnitřní řád domova mládeže Vnitřní předpis Čj.: 5018jj15 V Jevíčku 31. 8. 2015 I. Základní ustanovení Domov mládeže je školské ubytovací zařízení, které poskytuje žákům středních škol

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY

DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY Kynšperk nad Ohří a Nebanice Napomáhá k vytvoření lepších podmínek při poskytování služby Dům na půl cesty. Čl. 1 Obecná ustanovení: 1. Dům na půl cesty v Kynšperku nad Ohří

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č. j.: 492013 /2013 Vypracovala: Bc. Romana Netřebská Schválila: Mgr. Marie Málková

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9.

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. 2014 Řád školní družiny

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ. Domova mládeže SOŠ DCR Krnov, p.o. pro školní rok 2014/15

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ. Domova mládeže SOŠ DCR Krnov, p.o. pro školní rok 2014/15 INTERNÍ TISKOPIS / Č.j : SOSDCR/01282/2012 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Domova mládeže SOŠ DCR Krnov, p.o. pro školní rok 2014/15 Domov mládeže je školským výchovným a ubytovacím zařízením, doplňujícím

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015

ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015 ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015 Cílem našeho tábora je vytvořit dobrou partu, dobrý kolektiv správných táborníků. Táborníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Název zařízení: Dům dětí a mládeže Bučovice, okres Vyškov Adresa : Vyškovská 376, 685 01 Bučovice Právní forma: Příspěvková organizace IČO 70284083 Zřizovatel:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Domov mládeže VOŠ a SZeŠ, Tomkova 2159, Tábor VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Při sestavování VŘ DM bylo použito: - školský zákon č. 561/2004 Sb., - vyhlášky MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., - vyhláška MŠMT ČR č. 17/2015

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Domov mládeže SŠ gastronomie a farmářství (dále jen DM) poskytuje ubytovací a stravovací služby žákům SOŠ gastronomie a farmáářství

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 65/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Střední odborné učiliště potravinářské Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Střední odborné učiliště potravinářské Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy Střední odborné učiliště potravinářské Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Středního odborného učiliště potravinářského v Jílovém u Prahy Obsah řádu: 1) Základní ustanovení domova

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány A Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Práva žáků Žák má právo: na účast na výchovných, vzdělávacích,

Více

Vnitřní řád Domova mládeže. Gymnazium a Střední odborná škola, Plasy

Vnitřní řád Domova mládeže. Gymnazium a Střední odborná škola, Plasy Vnitřní řád Domova mládeže při Gymnaziu a Střední odborné škole, Plasy dle 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Provozovatel:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Brno, Botanická 70 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 11-1 /2011 Účinnost od: 3. 9. 2012 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Schválil: PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy PaedDr. Danuše

Více

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777 Č.j. 105/2013 Provozní řád Provozní řád je zpracován na základě 7, odst.2, zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpracovaný

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2014

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2014 Domov mládeže a Školní jídelna, Písek, Budějovická 1664 Budějovická 1664, Písek, 397 01 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2014 Motto: Ze všech věd, které člověk může a musí znát, tou hlavní je

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV I. Údaje o zařízení Základní škola a mateřská škola Tasov 675 79 Tasov 37 IČO : 70281793 Tel. : 566 547 127 Zřizovatel : Právní forma : Ředitelka

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Vnitřní organizační normy a směrnice Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád je zpracován

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

Řád školní družiny. Účinnost od: 22. 6. 2015 Ruší se Řád školní družiny od 1. 9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Počet příloh:

Řád školní družiny. Účinnost od: 22. 6. 2015 Ruší se Řád školní družiny od 1. 9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Počet příloh: Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace tel. 487 370 332, 777 739 428 skola@zsliberecka.cz, www.zsliberecka.cz Řád školní družiny Pořadové číslo:20/2015 Účinnost od: 22.

Více