PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi"

Transkript

1 1 PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

2 2 Obsah: 1. Základní údaje 2. Popis zařízení 3. Režimové požadavky 4. Preventivní požadavky 5. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 6. Způsob zajištění výměny a skladování prádla 7. Zásobování pitnou vodou 8. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim 9. Jiné požadavky a pokyny 1. Základní údaje Název organizace: Adresa: Domov mládeže Integrované střední školy Na Karmeli Jaselská 146, Mladá Boleslav Telefon: ová adresa: Webové str. Odpovědná osoba: Mgr. Štefan Klíma, ředitel ISŠ Na Karmeli, tel: Vedoucí vychovatelka: Bc. Zuzana Sobotková, Název zřizovatele: Středočeský kraj

3 3 2. Popis zařízení Typ zařízení: Domov mládeže při střední škole. (dále již jen DM) Kapacita zařízení, počty žáků: Jedná se o dívčí DM, jeho kapacita je 30 lůžek - 10 pokojů (2, 3, 4 lůžkové). DM je umístěn v samostatné budově, vzdálené 250 m od školy. Provoz zařízení: Od neděle hod. nepřetržitě, až do pátku hod. Výchovné skupiny: Standardní počet žáků na jednu výchovnou skupinu je 17 žáků (maximální počet žáků na 1 výchovnou skupinu je 20). Žáci jsou rozděleni vždy do 2. výchovných skupin, (rozřazení se provádí dle věku, rozmístění do pokojů apod.) Podmínky pro ubytování. Vybavení pokojů: o Válenda s prostorem na uložení lůžkovin, deka a polštář, larisa nebo fleesová deka, noční stolek, polička, skříňka prádelní a společná skříň šatní, psací stůl a židle. Vybavení je ve standardu. o DM má izolační místnost pro oddělené umístění ubytovaného žáka v případě náhlého onemocnění. Místnost je vybavena válendou, skříňkou, stolem a samostatným WC, umyvadlem s teplou a studenou vodou. Součástí DM je také: o o o o o o Čajová kuchyňka vybavena varnou konvicí, mikrovlnnou troubou a toustovačem. Místností pro žehlení /žehlička a žehlící prkno/ a sušení prádla. Samostatná kulturní místností s televizí, PC, knihovnou. Sportovní herna na stolní tenis a šipky. (suterén) Hudební klubovna (suterén) Po celé budově je wi-fi připojení k internetu

4 4 Požadavky na hygienická zařízení. Hygienická zařízení jsou v DM zřízena jako centrální hygienická zařízení. Na každém patře jsou wc, sprchy a umyvadla v počtu odpovídajícímu vyhlášce č. 343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení. 3. Režimové požadavky Podmínky pro volnočasové aktivity mimo přímý dohled vychovatelky: Podmínky pro pobyt venku, osobní nákupy a volnou vycházku jsou popsány v režimu dne (viz příloha), s kterým jsou žáci proti podpisu seznámeni a který je k dispozici na nástěnce DM a webových stránkách DM. (www.ismb.cz) Upřesnění je individuálně doladěno společně s rodiči. Podmínky pro tělovýchovné aktivity: o o Jsou možné pod vedením vychovatelek, každé úterý a čtvrtek v tělocvičně a posilovně školy, kde mají žákyně k dispozici ještě taneční sál se zrcadly, TV obrazovkou a hudební aparaturou. V doprovodu vychovatelky a s písemným svolením rodičů je žákyním umožněna individuální návštěva krytého bazénu a v létě venkovního koupaliště. Jako další možnosti k vyžití, poslouží návštěvy kulturních a sportovních zařízení, které nabízí město Mladá Boleslav. (bowling, spining, divadlo, knihovna, výstavy, besedy, tance, kino, umělecké a sportovní kroužky atd.) Zájmové aktivity: Jsou pro žáky nepovinné, realizují se dle měsíčních plánů DM. Další zájmové aktivity jsou realizovány samotnými žáky, dle jejich zájmu a výběru. Dále jsou doplňovány příležitostnými akcemi, které se v daný čas nabízejí. Často se plán také upravuje dle počasí. Organizovaný program: Je rozepsán v režimu dne DM. Pevně je zde stanovena délka všech činností. Každý žák je povinen se s režimem dne seznámit a dodržovat jej. (viz. Režim dne) Podmínky pro odpočinek: Žáci mají při pobytu na DM možnost individuální volby odpočinku, (pokud odpočinek nezasahuje do organizovaného programu). Doba vymezena ke spánku je od hod., kdy začíná večerka, trvá minimálně do 6.00 hod.

5 5 Podmínky pro studium: Pro vzdělávání žáků je každý den v DM pevně vymezená doba (1,5 hod.) po kterou žák nesmí být rušen. Vychovatelky dohlíží na klid a pomáhají žákům upevňovat návyky k učení. V této době není povoleno používání audiovizuální techniky, hraní na hudební nástroje, sprchování apod. Stravování: Je realizováno třífázově, školní jídelnou v budově školy - (snídaně, přesnídávka, oběd, včetně pitného programu). Na večeře žáci DM dochází do školní jídelny SPŠ (protější budova DM vzdálená 70 m) Týdenní jídelníček je na nástěnce DM a web. str. školy. 4. Preventivní požadavky Výchova ke zdravému životnímu stylu Je realizována v celoročních plánech vychovateli. Každý volí různou formu a způsob realizace ve své výchovné skupině. Postup je vždy v souladu a návazností na ŠVP školy. Evidence a registrace úrazů Je prováděna v knize úrazů. Lékárnička první pomoci je uložena ve vychovatelně. Je pravidelně doplňována a kontrolována platnost spotřeby jejího obsahu. Obsahuje také podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění. Telefonní seznam je doplněn telefonními čísly první pomoci a lékařských zařízení. Vychovatelé evidují u svých skupin žáky s diagnózou nemoci, způsob léčby a pravidelné užívání léků, jak je informovali v přihlášce do DM jejich zákonní zástupci. Opatření k zamezení šíření a užívání návykových látek, kouření a požívání alkoholu. V objektu DM a jeho bezprostředního okolí je přísný zákaz užívání návykových látek, kouření a požívání alkoholu. Žáci jsou na to upozorněni při poučení o bezpečnosti na začátku školního roku a před každou akcí, kterou pořádá DM. Pravidelně jsou pro ně pořádány přednášky na tato témata.

6 6 5. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu. Teplota vzduchu: V pobytových místnostech, jako jsou pokoje a další místnosti určené k činnosti a odpočinku se udržuje teplota 22 ± 2 C, rozdíly teplot vzduchu mezi úrovní hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 C. Možnost regulace proti pronikání slunečního záření okny místnosti je zajištěna na pokojích závěsy. Kontrola teploty vzduchu v pobytových místnostech je měřena nástěnnými teploměry, které jsou umísťovány ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti. ( při poklesu teploty vzduchu pod 18 C ve 3 po sobě následujících dnech a při poklesu teploty pod 16 C je provoz zařízení zastaven. Větrání: Prostory zařízení, určené k pobytu žáků jsou přirozeně větrané. Režim větrání v ložnicích je stanoven ráno před předávkou pokojů, v průběhu dopoledne při luxování na pokojích a večer před večerkou. Žáci jsou poučeni o nekontrolovaném otvírání oken při odchodu do vyučování a v době vycházek, že jde o plýtvání tepla v průběhu topné sezony a také o nebezpečí vznikajícím při vyklánění se a seděním v oknech. Osvětlení: Denní osvětlení je zajištěno vyhovujícím způsobem okny v prostorách určených k trvalé činnosti a pobytu žáků. Sdružené osvětlení je zajištěno umělým osvětlením v podobě žárovek. Osvětlení lůžka v ložnicích je zajištěno pouze vlastními lampičkami s tzv. led světlem na nabíjecí články, u kterých nehrozí nebezpečí požáru. Tato volba je z důvodu nevyhovující (zastaralé) elektroinstalace. 6. Způsob zajištění výměny a skladování prádla Výměna prádla, lůžkovin je prováděna jednou za 14 dní, ručníků jednou za týden nebo v případě potřeby jsou látkové ručníky nahrazeny ručníky papírovými. Žákům je umožněno mít na pokojích své vlastní ložní prádlo. Jeho výměna probíhá vždy v dobu výměny prádla a žák je povinen při příjezdu z víkendu oznámit vychovateli uskutečněnou výměnu. Manipulace s prádlem a jeho skladování: Použité ložní prádlo se netřídí v ubytovací části DM. K manipulaci čistého a špinavého ložního prádla jsou určeny odděleně dvě místnosti mimo ubytovací část. (sklad použitého a čistého prádla)

7 7 7. Zásobování pitnou vodou Zdroj pitné vody je v našem zařízení zajišťován z veřejného vodovodu. 8. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim Způsob a četnost úklidu a čištění: Denní úklid: a) vyluxování podlah s koberci, setření všech podlah s linem, utření nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků. b) za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, záchodových mís, sedátek na záchodech. c) běžný úklid společných místností Týdenní celkový úklid: Jednou týdně omytí s dezinfekčním prostředkem omyvatelných částí stěn na záchodech a umyvárnách. Dezinfikování toalet a ostatní sanity. *třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel *dvakrát ročně celkový úklid všech prostor DM *jedenkrát za dva roky malování (v případě potřeby ihned), *jedenkrát ročně generální dezinfekce, prováděna přípravky k tomu vhodnými. Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace: Na každém poschodí je odvětraná úklidová místnost, vybavena výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody kde jsou uloženy úklidové pomůcky a nádoby na odpadky. Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob, umožňující snadnou sanitaci a denně vynášeny. Obaly z plastů jsou ukládány zvlášť a také denně vynášeny. 9. Jiné požadavky a pokyny Režim dne Vnitřní řád DM (příloha provozního řádu) (příloha provozního řádu)

8 8 Pokyny pro případy nouze: nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace, jako je havárie, požár a jiné. ISŠ Na Karmeli 206 v Mladé Boleslavi Zpracovala: Schválil: Bc. Zuzana Sobotková vedoucí vychovatelka Mgr. Štefan Klíma ředitel školy.. nabývá účinosti dne: razítko:

9 9 Příloha č. 1 Režim dne hod. Budíček, hygiena a příprava na odchod do školy popř. praxi hod. Žáci, kteří mají odpolední praxi jsou na DM mají osobní volno za dohledu pracovníka DM hod. Příchody ze školy a praxí. Hlavní zájmová činnost hod. Večeře hod. Informační schůzka žáků a vychovatelek hod. Samostudium a příprava na druhý den do školy hod. Vycházky, osobní volno hod. Volná zábava v DM, popř. organizovaná vychovatelkou hod. Příprava na večerku, hygiena, převlečení, příprava lůžka hod. Večerka, noční klid Středa: * generální úklid os. věcí * velké vycházky (tzn. i místo samostudia) uděluje je vychovatelka. Neplatí pro žáky 1. ročníků

10 10 Příloha č. 2 V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E Domov mládeže (dále jen DM ) je školské výchovné a ubytovací zařízení, poskytující žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost, navazující na výchovně vzdělávací činnost středn ích škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování. Domov mládeže vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností. I. Pravidla pro ubytování 1. Ubytování se poskytuje žákům a studentům na období jednoho školního roku na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem na adresu DM. Ubytování v DM není nárokové a o umístění žáků rozhoduje vedoucí vychovatel. 2. Platba za ubytování se provádí inkasním příkazem z bankovního účtu žáka, nebo jeho zákonného zástupce nejpozději do 3. dne nového měsíce, ve kterém bude žák ubytován. Pokud tato platba neproběhne a DM neobdrží informace od zletilého žáka, nebo jeho zákonných zástupců, o důvodech zpoždění a novém termínu co nejrychlejší úhrady, musí žák DM na dobu nezbytně nutnou DM opustit. Jestliže žák neuhradí platbu za ubytování a stravování po dobu celého měsíce, může být žákovi nebo studentovi ubytování na domově mládeže ukončeno. 3. Výše úplaty za ubytování na domově se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci na základě Vyhlášky č.436/2010, 5, odst. 4. Pokud však v průběhu školního roku žák nebo student z důvodů organizace vyučování ve škole (souvislá praxe v trvání jednoho týdne a více), jejímž je žákem nebo studentem, opakovaně nebude na domově ubytován, úplata se mu snižuje. Výše úplaty se přiměřeně sníží na základě potvrzení vydaného školou o organizaci vyučování. 4. Podáním přihlášky na DM, zasláním oznámení o přijetí na DM jsou žáci rozděleni do výchovných skupin a vyplývají pro ně veškerá práva a povinnosti pro žáka ubytovaného na domově mládeže. II. Práva žáků a studentů 1. Žáci a studenti mají možnost využívat hospodárně veškerá zařízení domova, která jsou k dispozici a podílet se na organizování kulturních, společenských a sportovních aktivit DM. 2. Prostřednictvím žákovské samosprávy, či osobně jednat a vyjadřovat se k záležitostem týkajících se problematiky pobytu v DM a organizace činnosti DM, veškerá jednání vést slušnou formou.

11 11 3. Po dohodě s vychovatelem a na určeném místě je možné mít vlastní výzdobu pokoje (veškerý zákaz lepení výzdoby na nábytek, stěny pokoje, dveří). 4. Být informován o průběhu dění v DM. 5. Žádat vedoucího vychovatele o pomoc při řešení osobních problémů ve vztahu k ostatním žákům, ale i vychovatelům. III. Povinnosti žáků a studentů 1. Žáci a studenti jsou povinni dodržovat vnitřní řád a předpisy školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti (BOZP), s nimiž byli seznámeni, které jsou nedílnou součásti Provozního řádu DM. Zahrnují pokyny pro chování na DM i mimo DM v době osobního volna. 2. Řídit se pokyny vychovatelů a dalších pracovníků školy, dodržovat pravidla slušného chování (zdravení, požádání a poděkování), být ohleduplní a tolerantní k ostatním žákům, studentům i vychovatelům. 3. Zletilí žáci a zákonní zástupci jsou povinni informovat domov mládeže o změně zdravotního stavu nebo jiných závažných skutečností (jedná se o změny telefonních čísel, změny bydliště apod.) 4. Nepřítomnost na domově mládeže omlouvá zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák neprodleně, nejpozději do 3 dnů telefonicky nebo em od plánovaného příjezdu na DM. 5. Ubytovaný je povinen nahlásit vychovateli změnu zdravotního stavu (nevolnost, teplota, úraz), tak aby mohly být vychovatelem včas zajištěny následné úkony. Rodiče jsou informováni o stavu žáka a domluví se s vychovatelem o odjezdu nemocného žáka domů. Pokud odjíždí nezletilý žák domů bez doprovodu, je zákonný zástupce povinen informovat domov mládeže o jeho příjezdu domů. Ubytovaný si při odjezdu domů odhlásí stravu v jídelně. 6. Pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka neoznámí důvod nepřítomnosti na DM po dobu 1 měsíce ani se jakkoli nezkontaktuje s DM, ztrácí nárok na ubytování a jeho osobní věci budou vystěhovány a předány k likvidaci. 7. Každý odchod z DM je nutno nahlásit vychovateli, který má službu: IV. Zásady chování na domově mládeže 1. Vstup na domov mládeže je umožněn pouze ubytovaným na DM. Cizí osoby mají vstup na domov mládeže zakázán. Vstup do DM je monitorován kamerovým systémem a nepřetržitě nahráván. 2. Na domově mládeže je nutné se přezouvat do domácí obuvi. Po domově mládeže se žáci pohybují pouze v domácí obuvi. (obuv ukládají do skříněk k tomu určených). 3. Používat na DM vlastní elektrické spotřebiče je povoleno pouze v případě, že jsou schváleny revizním technikem (zpráva revizního technika musí být opatřena razítkem), platný záruční list neopravňuje k používání těchto spotřebičů.

12 12 4. Udržovat pořádek na pokojích a veškerých společenských prostorách domova mládeže a jeho okolí. Při zjištění jakékoliv závady je nutné ji nahlásit vychovateli. 5. Šetřit zařízení domova mládeže a vybavení pokojů, neplýtvat vodou a šetřit elektrickou energii. 6. Pokud ubytovaný úmyslně poškodí vybavení DM je povinen tuto škodu uhradit. 7. Finanční hotovost je možné uložit v kanceláři u vychovatele. 8. Na požádání otevřít a ukázat vychovateli obsah skříní a poliček. 9. Při odchodu z pokoje, pokud zde není nikdo přítomen je nutné pokoj uzamknout (předcházení krádežím, poškození pokoje jinou osobou, návštěvy pokoje jinou osobou zde nebydlící apod.) 10. Při přítomnosti žáka nebo studenta na pokoji je zamykání pokojů zevnitř zakázáno. 11. Veškerou činnost je nutné ukončit ve 21:45 hod., tak aby ve 22:00 hod. byl na pokojích klid (rozestlaná lůžka, vypnuté elektrické spotřebiče, které by rušily spolubydlící na pokoji tj. DVD přehrávače, notebooky, rádia apod.) 12. Pro akce konané na hospodářskou činnost školy jsou ubytovaní povinni připravit tyto pokoje na tyto akce. 13. V prostotách DM je zakázáno kouřit. Kouření je také zakázáno na všech akcích pořádaných domovem mládeže. 14. Ve vnitřních prostotách DM je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje a přicházet na domov mládeže v podnapilém stavu. 15. V DM je zakázána distribuce, přechovávání, šíření a konzumace omamných psychotropních látek (OPL). 16. Při podezření z požití alkoholu nebo návykových látek je ubytovaný žák předán zákonným zástupcům, žák musí opustit DM. 17. V případě zjištění nebo důvodného podezření z výskytu infekčního onemocnění na domově mládeže jsou zákonní zástupci nezletilého žáka, zletilý žák informování o této situaci. Žák, u něhož je toto onemocnění zjištěno, je oddělen od ostatních žáků a následně odeslán domů. Informace o jeho odjezdu domů je podána rodičům. Zákonní zástupci jsou následně odpovědni za jeho léčbu. Do kolektivu se žák může vrátit tehdy, pokud nemá žádné příznaky tohoto onemocnění. 18. Žádným záznamovým zařízením se nesmí nahrávat nebo natáčet jednání a chování pedagogických pracovníků. 19. Před ukončením pobytu na DM je ubytovaný povinen: upřesnit vychovateli termín ukončení pobytu na DM, zákonný zástupce, nebo zletilý student musí vyrovnat všechny platby za služby (stravování a ubytování) vyplnit a odevzdat odhlášku z domova mládeže (viz. tiskopisy), vystěhovat si všechny osobní věci z DM, předat v pořádku svěřený inventář a ložní prádlo.

13 13 V. Příjezd a odjezd na DM 1. Příjezd na DM je v neděli od 18:00 hod. do 21:45 hod. Odjezdy domů probíhají v pátek v době od 7:00 11:00 hod. 2. Mimořádný odjezd domů během pracovního týdne povoluje vychovatel, na základě omluvenky od zákonných zástupců, ve formě tiskopisu, telefonátu, nebo osobní návštěvou zákonn. zástupce v DM. VI. Návštěvy v DM Návštěvy na DM se musí hlásit u vychovatele ihned po vstupu na DM. Návštěvy probíhají ve vestibulu v přízemí DM. Bez svolení nemají cizí osoby na pokoje přístup. Chlapci nevstupují na pokoje dívek a naopak. VII. Úklid 1x týdně provádí žáci týdenní úklid svých osobních věcí (skříně, poličky). Kontrolu provádí vychovatel za přítomnosti žáků. VIII. Hodnocení dne Provádí se se všemi žáky v klubovně. Jeho účelem je rozvíjet správný přístup ke kritice a sebekritice. Hodnotí se plnění zadaných úkolů, vyhodnocují a odměňují se soutěže, řeší se běžné problémy. Hodnocení řídí vychovatel, který je vedoucím dne. Zahrnuje plán akcí na další den, hodnocení minulého dne, nápravná opatření a pochvaly, organizační informace k provozu DM. IX. Příprava na vyučování Je dána pevným časovým rozvržením v režimu dne, od 17:00 hod. do 18:30 hod. V té době je vyžadován v DM naprostý klid, aby byly vytvořeny pro žáky podmínky k vypěstování návyku soustavného a samostatného studia. Vychovatelé vedou o prospěchu žáka přehled a pravidelně spolupracují s třídními a ostatními vyučujícími. X. Večeře Žáci/studenti dochází do sousedící SPŠ, vzdálené 70 m od DM. XI. Příprava na večerku a večerka Začíná ve 21:30 hod. (hygiena, příprava lůžka, převlečení). Po 22 hod. již žáci dodržují klid, nejsou zapnutá rádia, notebooky ani mobily. Je zhasnuto velké osvětlení. Žáci jsou na svých lůžkách a mohou si číst při malém osvětlení. Ve hod. je již na pokojích naprostý klid a tma.

14 14 XII. Výchovná opatření Pochvaly: (ústní pochvala vychovatele, prodloužená vycházka, mimořádná návštěva kina nebo jiného kulturního programu) a) individuální pochvala b) pochvala vychovatele před skupinou c) písemná pochvala ředitelem školy Kázeňská opatření: a) napomenutí vychovatelem skupiny: kázeňské opatření může být uděleno za nedodržení večerky, návštěvy cizí osoby na pokoji, rušení nočního klidu po večerce, nepřezouvání se, opakovaně špatné úklidy na pokoji, pozdní příchod na DM (ze školy, z vycházky), neprovedení týdenního úklidu, odchod bez svolení vychovatele, úmyslné poškození inventáře, jiný závažný přestupek vůči vnitřnímu řádu domova mládeže. Neuposlechnutí pokynu vychovatele. b) důtka vedoucího vychovatele: Za opakované prohřešky po napomenutí vychovatelem skupiny. Udělení důtky se písemně oznámí zákonnému zástupci nezletilého žáka, zletilému žáku, studentu. c) podmínečné vyloučení z domova mládeže se zkušební lhůtou: kázeňské opatření může být uděleno za požívání a distribuci alkoholických nápojů a jiných OPL ve vnitřních a vnějších prostorách domova mládeže, školy, příchod na domov mládeže pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, kouření v areálu domova mládeže další přestupky, které následují po udělení důtky vedoucí vychovatelky. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo vnitřním řádem domova mládeže rozhodnout o podmínečném vyloučení žáka nebo studenta z domova. V rozhodnutí o podmínečném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se ubytovaný v průběhu této lhůty dalšího přestupku, může mu být ukončeno ubytování. Podmínečné vyloučení se zkušební lhůtou se písemně oznámí zákonnému zástupci nezletilého žáka, zletilému žáku, studentu a ředitelství školy, kterou žák navštěvuje. d) vyloučení z domova mládeže: kázeňské opatření může být uděleno za zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školského zařízení, za šikanu, kyberšikanu, fyzické napadení žáka, studenta, úmyslné napadení s následkem ublížení na zdraví, opakované kouření, požívání alkoholu nebo OPL, krádež na domově mládeže. O vyloučení rozhodne ředitel školského zařízení do dvou měsíců, ode dne, kdy se o provinění žáka nebo studenta dozvěděl. Žák nebo student přestává být žákem nebo studentem školského zařízení dnem následující po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení. Hrubá nekázeň žáka v průběhu školního roku může být důvodem k nepřijetí žáka k ubytování v příštím roce.

15 15 XIII. Zákaz činnosti a propagace 1. Na domově mládeže není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace. 2. Na domově mládeže není povolena reklama, která je v rozporu a s cíli a obsahem vzdělávání, reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví. IX. Ukončení ubytování v domově mládeže v průběhu školního roku V průběhu školního roku může být ředitelem domova mládeže ukončeno ubytování nezletilým žákům, nebo plnoletým studentům v domově mládeže na základě: Písemné žádosti zástupců nezletilého žáka, nebo zletilého studenta. Neuhrazení úplaty za ubytování v domově mládeže zákonnými zástupci nezletilého žáka, nebo zletilým studentem, nerozhodne-li ředitel domova mládeže po dohodě s plátcem o jiném termínu úhrady. Ukončení, nebo zanechání studia Vyloučení z domova mládeže, podle 31, odst. 2 a 4, Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v plném znění Vnitřní řád domova mládeže vychází z/ze: 1. Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 2. Vyhlášky MŠMT ČR č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. 3. Vyhlášky MŠMT ČR č. 436/108 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. 4. Vyhlášky MŠMT ČR. č. 107/2005 Sb. o školním stravování. 5. Vyhlášky č 343/2009 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 6. Organizačního a pracovního řádu školy. 7. Metodického pokynu - Primární prevence sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů 8. Metodického pokynu BOZP 9. Metodického pokynu Omlouvání žáků

16 16

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SPŠ TŘEBÍČ

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SPŠ TŘEBÍČ Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SPŠ TŘEBÍČ Domov mládeže (dále jen domov ) je školské výchovné a ubytovací zařízení, poskytující žákům středních

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu Krnov, p.o.

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu Krnov, p.o. INTERNÍ TISKOPIS / Č.j. : SOSDCR/01289/2012 PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu Krnov, p.o. dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E Domov mládeže (dále jen domov ) je školské výchovné a ubytovací zařízení, poskytující žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SPŠ TŘEBÍČ

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SPŠ TŘEBÍČ Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SPŠ TŘEBÍČ Domov mládeže (dále jen domov ) je školské výchovné a ubytovací zařízení, poskytující žákům středních

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E Domov mládeže (dále jen domov ) je školské výchovné a ubytovací zařízení, poskytující žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno Dle Zákona č. 258/2000 Sb.: O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Obsah: I. Základní

Více

Návrh zásad provozního řádu mateřských škol

Návrh zásad provozního řádu mateřských škol Návrh zásad provozního řádu mateřských škol ( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat

Více

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Praha Michle Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Je nedílnou součástí Vnitřního řádu SOU, stanoví organizaci chod domova mládeže a základní povinnosti ubytovaných

Více

Vnitřní řád Domova mládeže (DM)

Vnitřní řád Domova mládeže (DM) Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Vnitřní předpis ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže (DM) (Červený Kostelec, Lhota 333) I. Práva ubytovaných studentek

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Domov mládeže je školské výchovné a ubytovací zařízení, které poskytuje žákům

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. tel: , ,

PROVOZNÍ ŘÁD. tel: , , PROVOZNÍ ŘÁD I. Údaje o zařízení Fakultní mateřská škola se speciální péčí Arabská 681/20 160 00 Praha 6 tel: 235 350 410, 246 024 322, 731 181 954 e-mail: www stránky: irena.holema@skolka.org www.skolka.org

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Podmínky ubytování. Domovní řád. domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Podmínky ubytování. Domovní řád. domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou strana: 1/5 DOMOVNÍ ŘÁD domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou Domov mládeže (dále jen DM) je součástí Střední školy technické Žďár nad Sázavou a poskytuje

Více

Organizační opatření

Organizační opatření STRANA: 1 z 7 Organizační opatření 1. Dokument je závazný pro zaměstnance a žáky všech druhů a forem studia. 2. Kontrolou plnění této směrnice pověřuji vedoucí domova mládeže. 3. Dokument nabývá platnosti

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Cyrila Boudy 2954, Kladno PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2016 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 DOMOV MLÁDEŽE OHRADNÍ 24, PRAHA 4 MICHLE ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 DOMOV MLÁDEŽE OHRADNÍ 24, PRAHA 4 MICHLE ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 DOMOV MLÁDEŽE OHRADNÍ 24, PRAHA 4 MICHLE 140 00 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Je nedílnou součástí Vnitřního řádu SOU, stanoví organizaci chod domova mládeže a základní

Více

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 dle Zákona č. 410/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Předmět vymezení: základní škola I. Údaje o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE ÚVOD PRÁVA ŽÁKU UBYTOVANÝCH V DM:

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE ÚVOD PRÁVA ŽÁKU UBYTOVANÝCH V DM: ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE ÚVOD DM je školské zařízení, které zabezpečuje žákům středních škol kvalifikované výchovné působení, ubytování a stravování. Obsah výchovné činnosti v DM navazuje na obsah vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Provozní řád MŠ Oficiální název: Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Doplnění Ubytovacího řádu Čl.II. Povinnosti ubytovaných osob

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Doplnění Ubytovacího řádu Čl.II. Povinnosti ubytovaných osob VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Doplnění Ubytovacího řádu Čl.II. Povinnosti ubytovaných osob PROVOZ BUDOVY - otevřeno v NE od 18.00 do 22.00 hod. - PO ČT od 6.30 do 21.30 hod. - PÁ ve 14.00 hod uzavření budovy

Více

Vnitřní řád Domova mládeže KJJ

Vnitřní řád Domova mládeže KJJ Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 Vnitřní řád Domova mládeže KJJ V souladu s 28, písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Číslo dokumentu: 33.34/1.9.2016 Počet stran: 6 Počet příloh: 0 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 1 Základní ustanovení Domov mládeže (dále jen DM) je školské zařízení, které je součástí SŠIS a poskytuje žákům

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů)

PROVOZNÍ ŘÁD ( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) PROVOZNÍ ŘÁD ( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) 983/2014 2 I. Údaje o zařízení Název: Církevní gymnázium v Kutné Hoře Sídlo: Jiřího

Více

Provozní řád domova mládeže Č.j. 4/2013

Provozní řád domova mládeže Č.j. 4/2013 Provozní řád domova mládeže Č.j. 4/2013 1. Údaje o zařízení Název školy: Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát Zřizovatel: Středočeský kraj REDIZO: 600007979 IZO DM: 110016092 IČ:

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE V souladu se školským zákonem č. 561/2004 123, a v souladu s vyhláškou 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 1. 1. 2012 1 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE (DM) Ředitelka Střední průmyslové školy strojnické Vsetín (dále jen školy) vydává v souladu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE pro školní rok 2015/2016 I. Přijímací řízení Přihlášku o přijetí k ubytování (přihlášku) do Domova mládeže (dále jen DM) podávají rodiče nebo zákonní zástupci nebo sami žáci

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE příspěvková organizace se sídlem Na Návsi 60, Kunice

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE příspěvková organizace se sídlem Na Návsi 60, Kunice STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE příspěvková organizace se sídlem Na Návsi 60, 251 63 Kunice ŘÁD INTERNÁTU 1. Internát je určen a slouží žákům Střední školy řemesel Kunice. Provoz internátu začíná v pondělí

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže 1 Vnitřní řád domova mládeže platný pro všechny žáky a studenty ubytované v DM Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město, Velehradská 1527, Staré Město. Čl. 1 Účel a organizace domova mládeže Domov

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vydává ředitel školy dle 30 školského zákona. Vnitřní řád je přílohou školního vzdělávacího programu domova mládeže. Identifikační

Více

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 Ř Á D. Školní rok 2011/2012

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 Ř Á D. Školní rok 2011/2012 Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E Školní rok 2011/2012 I. Základní ustanovení Domov mládeže je školské výchovné a ubytovací zařízení, které je nedílnou součástí Střední školy zahradnické, Kopidlno, náměstí

Více

VNITŘNÍ ŘÁD 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Domov mládeže a Školní jídelna Holečkova 2, České Budějovice, 370 04 telefon: 387 92 92 10, fax: 387 31 82 55 ID datové schránky: auzdtj5 e-mail: info@dmcb.cz, www: http://www.dmcb.cz VNITŘNÍ ŘÁD 1. ZÁKLADNÍ

Více

DOMOV MLÁDEŽE ELDO VNITŘNÍ ŘÁD

DOMOV MLÁDEŽE ELDO VNITŘNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o. S t ř e d n í 5 9, 6 0 2 0 0 B r n o DOMOV MLÁDEŽE ELDO VNITŘNÍ ŘÁD Brno, 1. září 2013 Základní ustanovení I. Domov mládeže

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník, Dukelská 1240 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Základní ustanovení DM je mimoškolní výchovné zařízení, které poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže 1 Vnitřní řád domova mládeže 1. Základní ustanovení SOŠ Nové Město na Moravě Bělisko 295, 59231 Nové Město na Moravě www.sos-nmor.cz Domov mládeže/dále jen DM/ je součástí SOŠ Nové Město na Moravě. Je

Více

( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů)

( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Provozní řád mateřské školy Projednáno v ped.radě: Účinnost od: 2.9.2016 1.9.2016 Změny: ( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Vypracoval: Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní 602 00 Brno, Opletalova 6 Vnitřní řád domova mládeže Mgr. Hana Svobodová Účinnost ode dne: 1. září 2011 Změny ve vnitřním předpisu

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E

V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E Domov mládeže (dále DM) poskytuje žákům středních škol ubytování a stravování. Umožňuje žákům včasnou docházku do školy na teoretické i praktické vyučování.

Více

Návrh zásad provozního řádu středních škol

Návrh zásad provozního řádu středních škol Návrh zásad provozního řádu středních škol ( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Mateřské školy Rozdrojovice, okres Brno venkov, příspěvkové organizace

PROVOZNÍ ŘÁD. Mateřské školy Rozdrojovice, okres Brno venkov, příspěvkové organizace PROVOZNÍ ŘÁD Mateřské školy Rozdrojovice, okres Brno venkov, příspěvkové organizace Údaje o zařízení Adresa: Rozdrojovice, Šafránka 54, 664 34 p. Kuřim Telefon: 538700471, 538700472 IČO: 75003759 Ředitel:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední škola stavební Teplice, ul. Fr. Šrámka 1350, Teplice 415 01 Tel.: 417 576 006 Ředitel Střední školy stavební Teplice vydává v souladu s 30 zákona 561/2004 Sb. vnitřní řád domova, jehož základním

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E

V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E S O Š B L A T N Á Vnitřní řád při SOŠ Blatná je zpracován v souladu s Vyhláškou MŠMT ČR č./ 108/2005 Sb., ze dne 22. února 2005 o školských výchovných a ubytovacích

Více

Vnitřní řád domova mládeže SOU Toužim, Plzeňská 318

Vnitřní řád domova mládeže SOU Toužim, Plzeňská 318 Vnitřní řád domova mládeže SOU Toužim, Plzeňská 318 OBSAH ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ... 2 Čl.1Předmět a rozsah úpravy... 2 ČÁST DRUHÁ POSKYTOVÁNÍ ŠKOLSKÝCH SLUŽEB... 2 Čl.2 Místo a poskytované služby...

Více

Řád domova mládeže ISŠT Benešov

Řád domova mládeže ISŠT Benešov Zřizovatel organizace Integrovaná střední škola technická Černoleská 1997, 256 01 Benešov Řád domova mládeže ISŠT Benešov Školní rok 2016/2017 Domov mládeže je školské účelové zařízení Integrované střední

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS-KT-CAP-311/2015

Více

Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017

Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017 Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017 Vnitřní řád školní družiny 2017-2018 Školní družina (ŠD) se ve své činnosti řídí vyhláškou

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE PRO STUDENTY VOŠ, VŠ A ZAMĚSTNANCE Budova C

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE PRO STUDENTY VOŠ, VŠ A ZAMĚSTNANCE Budova C PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE PRO STUDENTY VOŠ, VŠ A ZAMĚSTNANCE Budova C Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, příspěvková organizace, Pražská 38b S platností a účinností od 1. 9. 2016 Vypracoval:

Více

Internát. Kontakty: Mgr. Lumír Františák. vedoucí oddělení vychovatelů. VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Zlínská Holešov. mobil:

Internát. Kontakty: Mgr. Lumír Františák. vedoucí oddělení vychovatelů. VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Zlínská Holešov. mobil: Internát Kontakty: Mgr. Lumír Františák vedoucí oddělení vychovatelů VPŠ a SPŠ MV v Holešově Zlínská 991 76901 Holešov mobil: 724 113 303 e-mail: frantisak@spshol.cz Telefonní spojení na pedagogický dozor

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace DOMOV MLÁDEŽE, Hoblíkova 14, Nový Jičín telefon: 739 028 955 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Ubytovaní žáci jsou povinni dodržovat veškerá

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Č.j.: OA 137/2014 Účinnost od 31. 8. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Změny:

Č.j.: OA 137/2014 Účinnost od 31. 8. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Změny: Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Vnitřní řád domova mládeže Č.j.: OA 137/2014 Účinnost od 31. 8. 2014 Spisový

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Vnitřní řád domova mládeže Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc U Sportovní haly 1, 779 00 Olomouc Vnitřní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SOŠ A SOU MĚSTEC KRÁLOVÉ

PROVOZNÍ ŘÁD SOŠ A SOU MĚSTEC KRÁLOVÉ PROVOZNÍ ŘÁD SOŠ A SOU MĚSTEC KRÁLOVÉ I. Údaje o zařízení: II. Popis školy: Název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4, příspěvková organizace Sídlo: Městec

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Adresa:, tel. /fax 482 323 263, e-mail: libor.rygal@zs. vratislavice. cz Bankovní spojení: ČS Liberec 0984944329/0800,

Více

INTERNÁTNÍ ŘÁD Odborného učiliště v Kelči

INTERNÁTNÍ ŘÁD Odborného učiliště v Kelči adresa: Odborné učiliště telefon: 571 641 321 náměstí Osvoboditelů 1 e-mail: valcharova.oukelc@quick.cz 756 43 Kelč INTERNÁTNÍ ŘÁD Odborného učiliště v Kelči 1. Úvodní ustanovení Součástí Odborného učiliště

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ POTRAVINÁŘSKÉ Libušská 320/111, Praha 4 - Písnice VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Na základě 28 a 30 zákona č.561/2004 Sb., je vydán vnitřní řád, který upravuje provoz a vnitřní režim

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ u Matky Boží Jihlava

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ u Matky Boží Jihlava STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ u Matky Boží Jihlava Provozní řád školy Úvod Tento provozní řád stanovuje režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti žáků, podmínky jejich pohybové výchovy režim

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 14. 11. 2016 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ

VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ S ttřed n íí š ko lla llodn íí dop r avy a tte chn iický ch ře me se ll Děč íín V II,, VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ I. Obecná ustanovení Vnitřní řád internátu vymezuje práva a povinnosti ubytovaných

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2014 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

Provozní ř{d Domova ml{deže VOŠ a OA Chotěboř

Provozní ř{d Domova ml{deže VOŠ a OA Chotěboř Provozní ř{d Domova ml{deže VOŠ a OA Chotěboř I. Z{kladní údaje Domov ml{deže VOŠ a OA Chotěboř, Na Valech 690 telefon: 734 693 682 e-mail: xpalan@oachot.cz II. Popis zařízení: Typ: Domov ml{deže Kapacita

Více

Provozní řád pro školní rok 2016/2017. Základní škola Moravské Málkovice Moravské Málkovice 16 Vyškov

Provozní řád pro školní rok 2016/2017. Základní škola Moravské Málkovice Moravské Málkovice 16 Vyškov Provozní řád pro školní rok 2016/2017 Základní škola Moravské Málkovice Moravské Málkovice 16 Vyškov 1 682 01 Předmět vymezení Základní škola Moravské Málkovice, okres Vyškov, příspěvková organizace I.

Více

Pokyny pro ubytované žáky na domově mládeže

Pokyny pro ubytované žáky na domově mládeže Pokyny pro ubytované žáky na domově mládeže Nástup na domov mládeže je v neděli dne 3.9 2017 od 17:00 hodin do 21:00 hodin Zálohu na stravu a ubytování/2500 Kč/ je nutné zaplatit před nástupem na domov

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. ZŠLNM2PO/0049/2014 Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: 5.9. 2014 Pedagogická

Více

Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313

Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 1 Všeobecná ustanovení Domov mládeže (dále jen DM) poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost, navazující

Více

Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy

Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy Domov mládeže při Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Středním odborném učilišti technickém v Chotěboři Domov mládeže (dále jen DM) je školské

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Brno, Hroznová 1 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 180a Spisový znak: 2a Skartační znak: A5 Vypracoval: Bc.Žaneta Muronová, vedoucí vychovatelka Schválil: Mgr.Zbyněk Krejčíř Datum vydání:

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Vnitřní řád domova mládeže I. Organizace domova mládeže Domov mládeže /dále jen DM/je výchovné zařízení, které zajišťuje žákům denního studia SPgŠ výchovnou péči, ubytování a stravování. Zabezpečuje nerušenou

Více

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: HRS III/ /2015 Skartační znak: S 10 Vypracovaly:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Částka: 141/2005 Sb. Předpis ruší: 108/2001 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Oddíl I. Základní úkol domova mládeže

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Oddíl I. Základní úkol domova mládeže ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Oddíl I. Základní úkol domova mládeže Domov mládeže má za úkol zabezpečit ubytování, stravování a výchovu, která navazuje na výchovně vzdělávací činnost Střední průmyslové školy a Obchodní

Více

Provozní řád posilovny

Provozní řád posilovny 17. listopadu 177, Provozní řád posilovny Vlastníkem a provozovatelem posilovny je Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 17.listopadu 177,. 1. Provozovatel Provozovatelem posilovny je BPA

Více

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb.

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Školní jídelna VP 4/2015 Václavkova 1083 č. 2 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Vnitřní předpis nabývá platnosti ode dne 1.2.2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Střední zahradnická škola Rajhrad Masarykova 198 Vnitřní řád domova mládeže Čj.: 1201/2014/SZaŠ Čl.1 Vnitřní řád DM v souladu s školským zákonem č. 561/2004 Sb. a platnou vyhláškou MŠMT ČR č.108/2005 Sb.,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Marie Machátová, vedoucí vychovatelka ŠD Školská rada projednala dne: Pedagogická rada projednala dne: 3.9.2012

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

VNITŘNÍ ŘÁD domova mládeže

VNITŘNÍ ŘÁD domova mládeže Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň 326 00 Plzeň, Koterovská 85 tel.: 377 418 561-2, fax.: 377 418 555 Ředitelka Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické

Více

Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum Podpis

Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum Podpis Vydání č.: 5 Počet stran: 7 Počet příloh: 0 Účinnost od: 12.8.2014 Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah: 1/ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2/ PRÁVA UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ 3/ POVINNOSTI UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ 4/ VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 5/ REŽIM DNE 6/ REŽIM PŘÍJEZDŮ A ODJEZDŮ 7/ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ V Praze

Více

Vnitřní řád Domova mládeže

Vnitřní řád Domova mládeže Integrovaná střední škola Moravská Třebová Brněnská 1405, Moravská Třebová, PSČ 571 01 Vnitřní řád Domova mládeže Moravská Třebová srpen 2013 1 Úvod Vnitřní řád Domova mládeže je nedílnou součástí Školního

Více