PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi"

Transkript

1 1 PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

2 2 Obsah: 1. Základní údaje 2. Popis zařízení 3. Režimové požadavky 4. Preventivní požadavky 5. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 6. Způsob zajištění výměny a skladování prádla 7. Zásobování pitnou vodou 8. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim 9. Jiné požadavky a pokyny 1. Základní údaje Název organizace: Adresa: Domov mládeže Integrované střední školy Na Karmeli Jaselská 146, Mladá Boleslav Telefon: ová adresa: Webové str. Odpovědná osoba: Mgr. Štefan Klíma, ředitel ISŠ Na Karmeli, tel: Vedoucí vychovatelka: Bc. Zuzana Sobotková, Název zřizovatele: Středočeský kraj

3 3 2. Popis zařízení Typ zařízení: Domov mládeže při střední škole. (dále již jen DM) Kapacita zařízení, počty žáků: Jedná se o dívčí DM, jeho kapacita je 30 lůžek - 10 pokojů (2, 3, 4 lůžkové). DM je umístěn v samostatné budově, vzdálené 250 m od školy. Provoz zařízení: Od neděle hod. nepřetržitě, až do pátku hod. Výchovné skupiny: Standardní počet žáků na jednu výchovnou skupinu je 17 žáků (maximální počet žáků na 1 výchovnou skupinu je 20). Žáci jsou rozděleni vždy do 2. výchovných skupin, (rozřazení se provádí dle věku, rozmístění do pokojů apod.) Podmínky pro ubytování. Vybavení pokojů: o Válenda s prostorem na uložení lůžkovin, deka a polštář, larisa nebo fleesová deka, noční stolek, polička, skříňka prádelní a společná skříň šatní, psací stůl a židle. Vybavení je ve standardu. o DM má izolační místnost pro oddělené umístění ubytovaného žáka v případě náhlého onemocnění. Místnost je vybavena válendou, skříňkou, stolem a samostatným WC, umyvadlem s teplou a studenou vodou. Součástí DM je také: o o o o o o Čajová kuchyňka vybavena varnou konvicí, mikrovlnnou troubou a toustovačem. Místností pro žehlení /žehlička a žehlící prkno/ a sušení prádla. Samostatná kulturní místností s televizí, PC, knihovnou. Sportovní herna na stolní tenis a šipky. (suterén) Hudební klubovna (suterén) Po celé budově je wi-fi připojení k internetu

4 4 Požadavky na hygienická zařízení. Hygienická zařízení jsou v DM zřízena jako centrální hygienická zařízení. Na každém patře jsou wc, sprchy a umyvadla v počtu odpovídajícímu vyhlášce č. 343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení. 3. Režimové požadavky Podmínky pro volnočasové aktivity mimo přímý dohled vychovatelky: Podmínky pro pobyt venku, osobní nákupy a volnou vycházku jsou popsány v režimu dne (viz příloha), s kterým jsou žáci proti podpisu seznámeni a který je k dispozici na nástěnce DM a webových stránkách DM. (www.ismb.cz) Upřesnění je individuálně doladěno společně s rodiči. Podmínky pro tělovýchovné aktivity: o o Jsou možné pod vedením vychovatelek, každé úterý a čtvrtek v tělocvičně a posilovně školy, kde mají žákyně k dispozici ještě taneční sál se zrcadly, TV obrazovkou a hudební aparaturou. V doprovodu vychovatelky a s písemným svolením rodičů je žákyním umožněna individuální návštěva krytého bazénu a v létě venkovního koupaliště. Jako další možnosti k vyžití, poslouží návštěvy kulturních a sportovních zařízení, které nabízí město Mladá Boleslav. (bowling, spining, divadlo, knihovna, výstavy, besedy, tance, kino, umělecké a sportovní kroužky atd.) Zájmové aktivity: Jsou pro žáky nepovinné, realizují se dle měsíčních plánů DM. Další zájmové aktivity jsou realizovány samotnými žáky, dle jejich zájmu a výběru. Dále jsou doplňovány příležitostnými akcemi, které se v daný čas nabízejí. Často se plán také upravuje dle počasí. Organizovaný program: Je rozepsán v režimu dne DM. Pevně je zde stanovena délka všech činností. Každý žák je povinen se s režimem dne seznámit a dodržovat jej. (viz. Režim dne) Podmínky pro odpočinek: Žáci mají při pobytu na DM možnost individuální volby odpočinku, (pokud odpočinek nezasahuje do organizovaného programu). Doba vymezena ke spánku je od hod., kdy začíná večerka, trvá minimálně do 6.00 hod.

5 5 Podmínky pro studium: Pro vzdělávání žáků je každý den v DM pevně vymezená doba (1,5 hod.) po kterou žák nesmí být rušen. Vychovatelky dohlíží na klid a pomáhají žákům upevňovat návyky k učení. V této době není povoleno používání audiovizuální techniky, hraní na hudební nástroje, sprchování apod. Stravování: Je realizováno třífázově, školní jídelnou v budově školy - (snídaně, přesnídávka, oběd, včetně pitného programu). Na večeře žáci DM dochází do školní jídelny SPŠ (protější budova DM vzdálená 70 m) Týdenní jídelníček je na nástěnce DM a web. str. školy. 4. Preventivní požadavky Výchova ke zdravému životnímu stylu Je realizována v celoročních plánech vychovateli. Každý volí různou formu a způsob realizace ve své výchovné skupině. Postup je vždy v souladu a návazností na ŠVP školy. Evidence a registrace úrazů Je prováděna v knize úrazů. Lékárnička první pomoci je uložena ve vychovatelně. Je pravidelně doplňována a kontrolována platnost spotřeby jejího obsahu. Obsahuje také podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění. Telefonní seznam je doplněn telefonními čísly první pomoci a lékařských zařízení. Vychovatelé evidují u svých skupin žáky s diagnózou nemoci, způsob léčby a pravidelné užívání léků, jak je informovali v přihlášce do DM jejich zákonní zástupci. Opatření k zamezení šíření a užívání návykových látek, kouření a požívání alkoholu. V objektu DM a jeho bezprostředního okolí je přísný zákaz užívání návykových látek, kouření a požívání alkoholu. Žáci jsou na to upozorněni při poučení o bezpečnosti na začátku školního roku a před každou akcí, kterou pořádá DM. Pravidelně jsou pro ně pořádány přednášky na tato témata.

6 6 5. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu. Teplota vzduchu: V pobytových místnostech, jako jsou pokoje a další místnosti určené k činnosti a odpočinku se udržuje teplota 22 ± 2 C, rozdíly teplot vzduchu mezi úrovní hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 C. Možnost regulace proti pronikání slunečního záření okny místnosti je zajištěna na pokojích závěsy. Kontrola teploty vzduchu v pobytových místnostech je měřena nástěnnými teploměry, které jsou umísťovány ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti. ( při poklesu teploty vzduchu pod 18 C ve 3 po sobě následujících dnech a při poklesu teploty pod 16 C je provoz zařízení zastaven. Větrání: Prostory zařízení, určené k pobytu žáků jsou přirozeně větrané. Režim větrání v ložnicích je stanoven ráno před předávkou pokojů, v průběhu dopoledne při luxování na pokojích a večer před večerkou. Žáci jsou poučeni o nekontrolovaném otvírání oken při odchodu do vyučování a v době vycházek, že jde o plýtvání tepla v průběhu topné sezony a také o nebezpečí vznikajícím při vyklánění se a seděním v oknech. Osvětlení: Denní osvětlení je zajištěno vyhovujícím způsobem okny v prostorách určených k trvalé činnosti a pobytu žáků. Sdružené osvětlení je zajištěno umělým osvětlením v podobě žárovek. Osvětlení lůžka v ložnicích je zajištěno pouze vlastními lampičkami s tzv. led světlem na nabíjecí články, u kterých nehrozí nebezpečí požáru. Tato volba je z důvodu nevyhovující (zastaralé) elektroinstalace. 6. Způsob zajištění výměny a skladování prádla Výměna prádla, lůžkovin je prováděna jednou za 14 dní, ručníků jednou za týden nebo v případě potřeby jsou látkové ručníky nahrazeny ručníky papírovými. Žákům je umožněno mít na pokojích své vlastní ložní prádlo. Jeho výměna probíhá vždy v dobu výměny prádla a žák je povinen při příjezdu z víkendu oznámit vychovateli uskutečněnou výměnu. Manipulace s prádlem a jeho skladování: Použité ložní prádlo se netřídí v ubytovací části DM. K manipulaci čistého a špinavého ložního prádla jsou určeny odděleně dvě místnosti mimo ubytovací část. (sklad použitého a čistého prádla)

7 7 7. Zásobování pitnou vodou Zdroj pitné vody je v našem zařízení zajišťován z veřejného vodovodu. 8. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim Způsob a četnost úklidu a čištění: Denní úklid: a) vyluxování podlah s koberci, setření všech podlah s linem, utření nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků. b) za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, záchodových mís, sedátek na záchodech. c) běžný úklid společných místností Týdenní celkový úklid: Jednou týdně omytí s dezinfekčním prostředkem omyvatelných částí stěn na záchodech a umyvárnách. Dezinfikování toalet a ostatní sanity. *třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel *dvakrát ročně celkový úklid všech prostor DM *jedenkrát za dva roky malování (v případě potřeby ihned), *jedenkrát ročně generální dezinfekce, prováděna přípravky k tomu vhodnými. Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace: Na každém poschodí je odvětraná úklidová místnost, vybavena výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody kde jsou uloženy úklidové pomůcky a nádoby na odpadky. Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob, umožňující snadnou sanitaci a denně vynášeny. Obaly z plastů jsou ukládány zvlášť a také denně vynášeny. 9. Jiné požadavky a pokyny Režim dne Vnitřní řád DM (příloha provozního řádu) (příloha provozního řádu)

8 8 Pokyny pro případy nouze: nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace, jako je havárie, požár a jiné. ISŠ Na Karmeli 206 v Mladé Boleslavi Zpracovala: Schválil: Bc. Zuzana Sobotková vedoucí vychovatelka Mgr. Štefan Klíma ředitel školy.. nabývá účinosti dne: razítko:

9 9 Příloha č. 1 Režim dne hod. Budíček, hygiena a příprava na odchod do školy popř. praxi hod. Žáci, kteří mají odpolední praxi jsou na DM mají osobní volno za dohledu pracovníka DM hod. Příchody ze školy a praxí. Hlavní zájmová činnost hod. Večeře hod. Informační schůzka žáků a vychovatelek hod. Samostudium a příprava na druhý den do školy hod. Vycházky, osobní volno hod. Volná zábava v DM, popř. organizovaná vychovatelkou hod. Příprava na večerku, hygiena, převlečení, příprava lůžka hod. Večerka, noční klid Středa: * generální úklid os. věcí * velké vycházky (tzn. i místo samostudia) uděluje je vychovatelka. Neplatí pro žáky 1. ročníků

10 10 Příloha č. 2 V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E Domov mládeže (dále jen DM ) je školské výchovné a ubytovací zařízení, poskytující žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost, navazující na výchovně vzdělávací činnost středn ích škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování. Domov mládeže vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností. I. Pravidla pro ubytování 1. Ubytování se poskytuje žákům a studentům na období jednoho školního roku na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem na adresu DM. Ubytování v DM není nárokové a o umístění žáků rozhoduje vedoucí vychovatel. 2. Platba za ubytování se provádí inkasním příkazem z bankovního účtu žáka, nebo jeho zákonného zástupce nejpozději do 3. dne nového měsíce, ve kterém bude žák ubytován. Pokud tato platba neproběhne a DM neobdrží informace od zletilého žáka, nebo jeho zákonných zástupců, o důvodech zpoždění a novém termínu co nejrychlejší úhrady, musí žák DM na dobu nezbytně nutnou DM opustit. Jestliže žák neuhradí platbu za ubytování a stravování po dobu celého měsíce, může být žákovi nebo studentovi ubytování na domově mládeže ukončeno. 3. Výše úplaty za ubytování na domově se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci na základě Vyhlášky č.436/2010, 5, odst. 4. Pokud však v průběhu školního roku žák nebo student z důvodů organizace vyučování ve škole (souvislá praxe v trvání jednoho týdne a více), jejímž je žákem nebo studentem, opakovaně nebude na domově ubytován, úplata se mu snižuje. Výše úplaty se přiměřeně sníží na základě potvrzení vydaného školou o organizaci vyučování. 4. Podáním přihlášky na DM, zasláním oznámení o přijetí na DM jsou žáci rozděleni do výchovných skupin a vyplývají pro ně veškerá práva a povinnosti pro žáka ubytovaného na domově mládeže. II. Práva žáků a studentů 1. Žáci a studenti mají možnost využívat hospodárně veškerá zařízení domova, která jsou k dispozici a podílet se na organizování kulturních, společenských a sportovních aktivit DM. 2. Prostřednictvím žákovské samosprávy, či osobně jednat a vyjadřovat se k záležitostem týkajících se problematiky pobytu v DM a organizace činnosti DM, veškerá jednání vést slušnou formou.

11 11 3. Po dohodě s vychovatelem a na určeném místě je možné mít vlastní výzdobu pokoje (veškerý zákaz lepení výzdoby na nábytek, stěny pokoje, dveří). 4. Být informován o průběhu dění v DM. 5. Žádat vedoucího vychovatele o pomoc při řešení osobních problémů ve vztahu k ostatním žákům, ale i vychovatelům. III. Povinnosti žáků a studentů 1. Žáci a studenti jsou povinni dodržovat vnitřní řád a předpisy školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti (BOZP), s nimiž byli seznámeni, které jsou nedílnou součásti Provozního řádu DM. Zahrnují pokyny pro chování na DM i mimo DM v době osobního volna. 2. Řídit se pokyny vychovatelů a dalších pracovníků školy, dodržovat pravidla slušného chování (zdravení, požádání a poděkování), být ohleduplní a tolerantní k ostatním žákům, studentům i vychovatelům. 3. Zletilí žáci a zákonní zástupci jsou povinni informovat domov mládeže o změně zdravotního stavu nebo jiných závažných skutečností (jedná se o změny telefonních čísel, změny bydliště apod.) 4. Nepřítomnost na domově mládeže omlouvá zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák neprodleně, nejpozději do 3 dnů telefonicky nebo em od plánovaného příjezdu na DM. 5. Ubytovaný je povinen nahlásit vychovateli změnu zdravotního stavu (nevolnost, teplota, úraz), tak aby mohly být vychovatelem včas zajištěny následné úkony. Rodiče jsou informováni o stavu žáka a domluví se s vychovatelem o odjezdu nemocného žáka domů. Pokud odjíždí nezletilý žák domů bez doprovodu, je zákonný zástupce povinen informovat domov mládeže o jeho příjezdu domů. Ubytovaný si při odjezdu domů odhlásí stravu v jídelně. 6. Pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka neoznámí důvod nepřítomnosti na DM po dobu 1 měsíce ani se jakkoli nezkontaktuje s DM, ztrácí nárok na ubytování a jeho osobní věci budou vystěhovány a předány k likvidaci. 7. Každý odchod z DM je nutno nahlásit vychovateli, který má službu: IV. Zásady chování na domově mládeže 1. Vstup na domov mládeže je umožněn pouze ubytovaným na DM. Cizí osoby mají vstup na domov mládeže zakázán. Vstup do DM je monitorován kamerovým systémem a nepřetržitě nahráván. 2. Na domově mládeže je nutné se přezouvat do domácí obuvi. Po domově mládeže se žáci pohybují pouze v domácí obuvi. (obuv ukládají do skříněk k tomu určených). 3. Používat na DM vlastní elektrické spotřebiče je povoleno pouze v případě, že jsou schváleny revizním technikem (zpráva revizního technika musí být opatřena razítkem), platný záruční list neopravňuje k používání těchto spotřebičů.

12 12 4. Udržovat pořádek na pokojích a veškerých společenských prostorách domova mládeže a jeho okolí. Při zjištění jakékoliv závady je nutné ji nahlásit vychovateli. 5. Šetřit zařízení domova mládeže a vybavení pokojů, neplýtvat vodou a šetřit elektrickou energii. 6. Pokud ubytovaný úmyslně poškodí vybavení DM je povinen tuto škodu uhradit. 7. Finanční hotovost je možné uložit v kanceláři u vychovatele. 8. Na požádání otevřít a ukázat vychovateli obsah skříní a poliček. 9. Při odchodu z pokoje, pokud zde není nikdo přítomen je nutné pokoj uzamknout (předcházení krádežím, poškození pokoje jinou osobou, návštěvy pokoje jinou osobou zde nebydlící apod.) 10. Při přítomnosti žáka nebo studenta na pokoji je zamykání pokojů zevnitř zakázáno. 11. Veškerou činnost je nutné ukončit ve 21:45 hod., tak aby ve 22:00 hod. byl na pokojích klid (rozestlaná lůžka, vypnuté elektrické spotřebiče, které by rušily spolubydlící na pokoji tj. DVD přehrávače, notebooky, rádia apod.) 12. Pro akce konané na hospodářskou činnost školy jsou ubytovaní povinni připravit tyto pokoje na tyto akce. 13. V prostotách DM je zakázáno kouřit. Kouření je také zakázáno na všech akcích pořádaných domovem mládeže. 14. Ve vnitřních prostotách DM je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje a přicházet na domov mládeže v podnapilém stavu. 15. V DM je zakázána distribuce, přechovávání, šíření a konzumace omamných psychotropních látek (OPL). 16. Při podezření z požití alkoholu nebo návykových látek je ubytovaný žák předán zákonným zástupcům, žák musí opustit DM. 17. V případě zjištění nebo důvodného podezření z výskytu infekčního onemocnění na domově mládeže jsou zákonní zástupci nezletilého žáka, zletilý žák informování o této situaci. Žák, u něhož je toto onemocnění zjištěno, je oddělen od ostatních žáků a následně odeslán domů. Informace o jeho odjezdu domů je podána rodičům. Zákonní zástupci jsou následně odpovědni za jeho léčbu. Do kolektivu se žák může vrátit tehdy, pokud nemá žádné příznaky tohoto onemocnění. 18. Žádným záznamovým zařízením se nesmí nahrávat nebo natáčet jednání a chování pedagogických pracovníků. 19. Před ukončením pobytu na DM je ubytovaný povinen: upřesnit vychovateli termín ukončení pobytu na DM, zákonný zástupce, nebo zletilý student musí vyrovnat všechny platby za služby (stravování a ubytování) vyplnit a odevzdat odhlášku z domova mládeže (viz. tiskopisy), vystěhovat si všechny osobní věci z DM, předat v pořádku svěřený inventář a ložní prádlo.

13 13 V. Příjezd a odjezd na DM 1. Příjezd na DM je v neděli od 18:00 hod. do 21:45 hod. Odjezdy domů probíhají v pátek v době od 7:00 11:00 hod. 2. Mimořádný odjezd domů během pracovního týdne povoluje vychovatel, na základě omluvenky od zákonných zástupců, ve formě tiskopisu, telefonátu, nebo osobní návštěvou zákonn. zástupce v DM. VI. Návštěvy v DM Návštěvy na DM se musí hlásit u vychovatele ihned po vstupu na DM. Návštěvy probíhají ve vestibulu v přízemí DM. Bez svolení nemají cizí osoby na pokoje přístup. Chlapci nevstupují na pokoje dívek a naopak. VII. Úklid 1x týdně provádí žáci týdenní úklid svých osobních věcí (skříně, poličky). Kontrolu provádí vychovatel za přítomnosti žáků. VIII. Hodnocení dne Provádí se se všemi žáky v klubovně. Jeho účelem je rozvíjet správný přístup ke kritice a sebekritice. Hodnotí se plnění zadaných úkolů, vyhodnocují a odměňují se soutěže, řeší se běžné problémy. Hodnocení řídí vychovatel, který je vedoucím dne. Zahrnuje plán akcí na další den, hodnocení minulého dne, nápravná opatření a pochvaly, organizační informace k provozu DM. IX. Příprava na vyučování Je dána pevným časovým rozvržením v režimu dne, od 17:00 hod. do 18:30 hod. V té době je vyžadován v DM naprostý klid, aby byly vytvořeny pro žáky podmínky k vypěstování návyku soustavného a samostatného studia. Vychovatelé vedou o prospěchu žáka přehled a pravidelně spolupracují s třídními a ostatními vyučujícími. X. Večeře Žáci/studenti dochází do sousedící SPŠ, vzdálené 70 m od DM. XI. Příprava na večerku a večerka Začíná ve 21:30 hod. (hygiena, příprava lůžka, převlečení). Po 22 hod. již žáci dodržují klid, nejsou zapnutá rádia, notebooky ani mobily. Je zhasnuto velké osvětlení. Žáci jsou na svých lůžkách a mohou si číst při malém osvětlení. Ve hod. je již na pokojích naprostý klid a tma.

14 14 XII. Výchovná opatření Pochvaly: (ústní pochvala vychovatele, prodloužená vycházka, mimořádná návštěva kina nebo jiného kulturního programu) a) individuální pochvala b) pochvala vychovatele před skupinou c) písemná pochvala ředitelem školy Kázeňská opatření: a) napomenutí vychovatelem skupiny: kázeňské opatření může být uděleno za nedodržení večerky, návštěvy cizí osoby na pokoji, rušení nočního klidu po večerce, nepřezouvání se, opakovaně špatné úklidy na pokoji, pozdní příchod na DM (ze školy, z vycházky), neprovedení týdenního úklidu, odchod bez svolení vychovatele, úmyslné poškození inventáře, jiný závažný přestupek vůči vnitřnímu řádu domova mládeže. Neuposlechnutí pokynu vychovatele. b) důtka vedoucího vychovatele: Za opakované prohřešky po napomenutí vychovatelem skupiny. Udělení důtky se písemně oznámí zákonnému zástupci nezletilého žáka, zletilému žáku, studentu. c) podmínečné vyloučení z domova mládeže se zkušební lhůtou: kázeňské opatření může být uděleno za požívání a distribuci alkoholických nápojů a jiných OPL ve vnitřních a vnějších prostorách domova mládeže, školy, příchod na domov mládeže pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, kouření v areálu domova mládeže další přestupky, které následují po udělení důtky vedoucí vychovatelky. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo vnitřním řádem domova mládeže rozhodnout o podmínečném vyloučení žáka nebo studenta z domova. V rozhodnutí o podmínečném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se ubytovaný v průběhu této lhůty dalšího přestupku, může mu být ukončeno ubytování. Podmínečné vyloučení se zkušební lhůtou se písemně oznámí zákonnému zástupci nezletilého žáka, zletilému žáku, studentu a ředitelství školy, kterou žák navštěvuje. d) vyloučení z domova mládeže: kázeňské opatření může být uděleno za zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školského zařízení, za šikanu, kyberšikanu, fyzické napadení žáka, studenta, úmyslné napadení s následkem ublížení na zdraví, opakované kouření, požívání alkoholu nebo OPL, krádež na domově mládeže. O vyloučení rozhodne ředitel školského zařízení do dvou měsíců, ode dne, kdy se o provinění žáka nebo studenta dozvěděl. Žák nebo student přestává být žákem nebo studentem školského zařízení dnem následující po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení. Hrubá nekázeň žáka v průběhu školního roku může být důvodem k nepřijetí žáka k ubytování v příštím roce.

15 15 XIII. Zákaz činnosti a propagace 1. Na domově mládeže není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace. 2. Na domově mládeže není povolena reklama, která je v rozporu a s cíli a obsahem vzdělávání, reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví. IX. Ukončení ubytování v domově mládeže v průběhu školního roku V průběhu školního roku může být ředitelem domova mládeže ukončeno ubytování nezletilým žákům, nebo plnoletým studentům v domově mládeže na základě: Písemné žádosti zástupců nezletilého žáka, nebo zletilého studenta. Neuhrazení úplaty za ubytování v domově mládeže zákonnými zástupci nezletilého žáka, nebo zletilým studentem, nerozhodne-li ředitel domova mládeže po dohodě s plátcem o jiném termínu úhrady. Ukončení, nebo zanechání studia Vyloučení z domova mládeže, podle 31, odst. 2 a 4, Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v plném znění Vnitřní řád domova mládeže vychází z/ze: 1. Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 2. Vyhlášky MŠMT ČR č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. 3. Vyhlášky MŠMT ČR č. 436/108 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. 4. Vyhlášky MŠMT ČR. č. 107/2005 Sb. o školním stravování. 5. Vyhlášky č 343/2009 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 6. Organizačního a pracovního řádu školy. 7. Metodického pokynu - Primární prevence sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů 8. Metodického pokynu BOZP 9. Metodického pokynu Omlouvání žáků

16 16

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Vnitřní řád DM se řídí zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2014

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2014 Domov mládeže a Školní jídelna, Písek, Budějovická 1664 Budějovická 1664, Písek, 397 01 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2014 Motto: Ze všech věd, které člověk může a musí znát, tou hlavní je

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA PRAHA 6 DEJVICE, STUDENTSKÁ 10 e- mail: r ed itel@dmstuden tska.cz www.dmstud en tska.cz t el.: 252 540 111 VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Školní řád SŠ, jehož nedílnou součástí je organizační řád školy a pravidla hodnocení žáků školy, je prostředkem k tomu, aby výchovně vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Návrh zásad provozního řádu středních škol

Návrh zásad provozního řádu středních škol Návrh zásad provozního řádu středních škol ( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat

Více

Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203

Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203 Výroční zpráva 2013/2014 Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna Buškovice 203 Výroční zpráva školy Výroční zpráva o činnosti Střední školy Buškovice 203 I. Ředitel Střední školy Buškovice 203 (dále

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ

VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ S ttřed n íí š ko lla llodn íí dop r avy a tte chn iický ch ře me se ll Děč íín V II,, VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ I. Obecná ustanovení Vnitřní řád internátu vymezuje práva a povinnosti ubytovaných

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc VNITŘNÍ ŘÁD

Dům dětí a mládeže Olomouc VNITŘNÍ ŘÁD Strana 1 Dům dětí a mládeže Olomouc Datum platnosti: 24. 9. 2007 Výtisk číslo: 3 Nahrazuje: Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Olomouc ze dne 1. 10. 2003. Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: Ředitel DDM

Více

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28 162 00 Praha 6, tel. 220 610 640, Fax. 235 365 398, IČO 68407289, zřizovatel: Hl. m. Praha www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní

Více

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE I. ŠKOLNÍ ŘÁD II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a Vnitřní řád domova mládeže Střední odborné

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Platný od 1. 1. 2014 Mgr. Dušan Šimonka ředitel DDŠ 2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura dětského

Více

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpracovaný

Více

Provozní řád ubytovacího zařízení

Provozní řád ubytovacího zařízení Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Domov mládeže, 28. října 584, 511 01 Turnov Provozní řád ubytovacího zařízení I. Údaje o zařízení

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více