Modul č.1 Technologie montáže a metrologie Návod na zapojení elektroinstalace Buggy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul č.1 Technologie montáže a metrologie Návod na zapojení elektroinstalace Buggy"

Transkript

1 Modul č.1 Technologie montáže a metrologie Návod na zapojení elektroinstalace Buggy

2 Obsah 1. Úvod Jištění spotřebičů pojistky Zapojení plováku nádrže automobilu Zapojení předních světlometů Popis funkcí předních světlometů Elektrické zapojení předních světlometů Zapojení směrových světel Popis funkcí směrových světel Elektrické zapojení směrových světel Připojení zadního světla do mlhy Připojení zadních koncových světel, brzdových světel a osvětlení registrační značky Elektrické zapojení brzdových světel Elektrické zapojení koncových světel Zapojení elektrické zásuvky pro vozík Zpětné (couvací) světlo Připojení stěračů a ostřikovače Používání a zapojení stěračů Používání a zapojení ostřikovače předního skla Připojení motoru Nabíjení automobilu, připojení startéru Startér Nabíjení automobilu Připojení kontrolek sdruženého ukazatele Zapojení houkačky Připojení spínací skříňky a svazku přepínačů, připojení autobaterie Popis a připojení spínací skříňky Připojení svazku přepínačů Připojení autobaterie Citovaná literatura

3 V návodu budou popsány základní funkce jednotlivých elektrických zařízení se základním popisem jejich funkcí, se schématy elektrického zapojení a s fotodokumentací. Celkové schéma zapojení Buggy je možno vidět na následujícím obrázku a je zřejmé, že je velice komplikované. Proto budou v dalších kapitolách použity pouze částečná schémata zapojení, týkající se konkrétního dílu. V zásadě je možno mezi kapitolami přeskakovat, nejsou na sebe nijak navázané. Pouze baterie je nutno připojit jako poslední a plovák na nádrži s palivem jako první, resp. ještě před nasazením přední kapoty automobilu. Pak by již nebyl ke k vodičům k plováku přístup. Obr. 1 Kompletní zapojení Buggy 2

4 K jištění spotřebičů, elektrického vedení, elektronické součástky či obvodu, proti nadproudům a zkratovým proudům, se v Buggy používá tavných pojistek. Princip tavné pojistky spočívá v tom, že pojistka tvoří nejslabší místo elektrického obvodu, které se průchodem proudu zahřívá. Při nadproudech a zkratových proudech dochází k takovému zahřátí, že dojde k roztavení porušení přerušení příslušného místa na pojistce. Takto porušená pojistka se po odstranění závady musí vyměnit za novou. Pojistky jsou na vozidle soustředěny do jednoho místo, a to do oblasti nohou řidiče po levé straně, viz Obr. 2 Umístění pojistek Obr. 2 Umístění pojistek V automobilu Buggy jsou použity válcové plastové pojistky o jmenovité hodnotě 8A (bílé) a 16A (červené). Jednotlivé pojistky jistí konkrétní spotřebiče, případně napájení od baterie, na spínací skříňku, apod. Na Obr. 3 jsou uvedeny zařízení, pro které jsou pojistky určeny. Při poruše, přerušení pojistky, lze mnohem jednoduše zjistit, na kterém spotřebiči se nachází porucha a pak ji odstranit. Není potřeba procházet celou elektroinstalaci. 3

5 Obr. 3 Popis pojistek 1. Dálkové světla 2. Potkávací světla a zadní mlhové světlo 3. Pravé blinkry 4. Levé blinkry 5. Pravé přední a zadní obrysové světla 6. Levé přední a zadní obrysové světla a osvětlení RZ 7. Houkačka klakson 8. Napájení stěračů a ostřikovače 9. Zpětné světlo a napájení indukční cívky motoru 10. Napájení ze zásuvky pro vozík, napájení ze spínací skříňky 11. Napájení stálých spotřebičů (poj. 1 6) napájení přepínače světel, pod světlení sdruženého ukazatele, napájení spínače nouzových světel, napájení pojistek světel, plus (+) pól na sdružený ukazatel (tachometr). Přiveden (+) od baterie 12. Napájení spínaných spotřebičů (poj. 7 10) napájení pojistek houkačky, stěračů, ostřikovačů. Přiveden (+) od baterie. Plovák nádrže slouží ke snímání množství paliva v nádrži a zobrazovaní této hodnoty na sdruženém ukazateli. Samotný plovák nádrže je zobrazen na Obr. 4. Jeho konstrukce je velice jednoduchá. Bíla nádobka plováku s uzavřeným vzduchem má snahu plavat na hladině paliva, A jak se mění výška hladiny paliva, přes pákový mechanismus dochází ke změně odporu na potenciometru plováku. Tato změna je pak vyhodnocována ukazatelem paliva ve sdruženém ukazateli, což se projeví vychýlením ručičky. 4

6 Obr. 4 Plovák nádrže Ukazatel paliva Obr. 5 Sdružený ukazatel Připojení plováku je velice jednoduché. K plováku vedou 2 hnědé vodiče. Kratší vodič s označením G připojíme na krajní svorku, označenou rovněž písmenem G. Jak je vidět na schématu, druhý konec tohoto vodiče vede do sdruženého ukazatele, jehož zapojení je v kapitole 12. Druhý, delší vodič, připojíme na středový kontakt plováku. Druhý konec tohoto vodiče je připojen přímo na kostru automobilu ( pól). Detail na zapojení můžeme vidět na následujícím obrázku. 5

7 Obr. 6 Schéma zapojení plováku nádrže 6

8 4.1. Popis funkcí předních světlometů Přední světlomety v sobě sdružují několik funkci. Jedná se o funkce dálkových světel, potkávacích světel a obrysových světel. Dalšími funkcemi, jako jsou např. přední světla do mlhy nebo pro denní svícení není Buggy vybaveno, a tak nebudou tyto funkce popisovány. Vozidlo za jízdy musí mít rozsvícena obrysová světla a potkávací světla. Při nedostatečně nebo nesouvislé osvětlené vozovce smí řidič použit dálkové světla, ale řidič nesmí užít dálková světla, je li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena nebo mohl by být oslněn řidič protijedoucího vozidla. Probliknutí dálkových světel nebo přepínaní dálkových a potkávacích světel je možno použít jako světelné výstražné znamení, místo zvukového výstražného znamení. Spouštění předních světel se provádí povytažením vypínače světel na přední přístrojové desce, viz Obr. 7. Nouzová světlu fungují i bez sepnuté spínací skříňky (klíčů automobilu). Obr. 7 Spínaní světel V poloze 1 jsou sepnuty pouze obrysová světla a poosvětleny sdruženy ukazatel. Sepnutí spínače do polohy 1 je vidět podsvětlením sdruženého ukazatele a rozsvícením zelené kontrolky na ukazateli, viz Obr. 8 7

9 Kontrolka sepnutí obrysových/potkávacích světel Obr. 8 Sdružený ukazatel při sepnutých obrysových svitelech/potkávacích světlech Není možno takto jezdit po veřejných silnicích. Poptom je potřeba spínač světel přepnout do polohy 2, viz Obr. 7., na potkávací světla. Při sepnutí na potkávací/dálková světla jsou stále zapnuty i světla obrysová, avšak pro jejich malý výkon to není příliš patrné. Zřejmé to začne být, když dojde k porušení spálení žárovky potkávacího/dálkového světla. Při jízdě po komunikací je potřeba dávat pozor, neboť nezjistíme podle kontrolky, zda máme sepnuty potkávací nebo obrysová světla. Přepnutí na dálková světla již signalizováno je a to rozsvícením modré kontrolky na sdruženém ukazateli, viz Obr. 9. Přepínaní mezi dálkovými a potkávacími světly se provádí pomocí levé páčky pod volantem, viz Obr. 10. Přitažením a následným uvolněním páčky dochází k přepínání dálkových a potkávacích světel. Kontrolka sepnutí dálkových světel 8

10 Obr. 9 Sdružený ukazatel při sepnutých dálkových světlech Obr. 10 Páčka pro přepínání dálkových a potkávacích světel V případě, že by spínač světel byl vypnutý nebo v poloze 1, při přitažení páčky pro přepínání dálkových a potkávacích světel dojde k rozsvícení dálkových světel, pouze po dobu držení páčky v sepnutém stavu, světelné výstražné znamení tzv. světelná houkačka Elektrické zapojení předních světlometů Elektrické zapojení předních světlometů je podle schématu, kde jsou popsány čísla kontaktů i se schématickým znázorněním připojovaných součásti, viz Obr. 11. Zdrojem světla pro potkávací dálkové světla je dvouvláknová žárovka s označením H4 12V 60/55W. Pro obrysová světla se používá žárovka s označením T4W 12V 4W. 9

11 Obr. 11 Schéma zapojení předních světlometů Při zapojování postupujeme v následujících krocích. Nejprve připojíme vodiče na kontakty obou předních světlometů (potkávací, dálková a obrysová světla), tak jak vidíme na Obr

12 Obr. 12 Zapojení kontaktu na patici předního světlometu Následně připojíme spínač světel, který se nachází pod palubní deskou. Kontakty spínače, kabelu (Obr. 13) i na elektrickém schématu jsou popsány čísly, které si proti sobě odpovídají. Podle elektrického schématu si rovněž odpovídá barevné označení vodičů. Obr. 13 Zapojení kontaktu na spínač světel 11

13 V následujícím kroku zkontrolujeme připojení výkonového relé předních světlometů do patice. Relé se nachází v patici, připevněné k rámu, pod přístrojovou deskou, viz Obr. 14. Relé z patice vyjmeme, zkontrolujeme, zda nejsou poškozené, nebo zoxidované jeho kontakty, a vsuneme zpět do patice. Pokud by bylo relé poškozené, vyměníme jej za nové. Relé předních světlometů Obr. 14 Umístění relé předních světlometů K zapojení světlometů patří i připojení kontrolek na sdruženém ukazateli, ale tomu se bude věnovat samostatná kapitola. 12

14 5.1. Popis funkcí směrových světel Směrová světla se používají, aby řidič oznámil vybočení ze směru jízdy. Používají tedy nejen při zatáčení vozidla, ale i při objíždění různých překážek (nerovnosti ve vozovce, cyklista, nástupní ostrůvky, ). Znamení o změně směru jízdy by měl řidič dávat včas, a to před jeho započetím. Znamení o změně směru jízdy dávané směrovými světly se nechává jen do doby ukončení změny směru jízdy. Změna směru jízdy se při vjíždění na kruhový nesignalizuje, při výjezdu z něj však už je nutno signalizovat. Aby byly změna směru jízdy patrná jak pro řidiče vpředu tak vzadu, jsou směrová světla vždy umístěny jak v přední tak zadní části automobilu. Pokud by došlo k poruše na směrových světlech je možno použít náhradního řešení a to: znamení se dává upažením ruky ve směru změny jízdy znamení o změně směru jízdy na opačnou stranu se dává paží ohnutou v lokti nahoru Změna směru jízdy v automobilu se provádí směrovou páčkou pod volantem na levé straně, viz Obr. 15. Páčka má tři polohy. Pro jízdu doprava se páčka přepne směrem nahoru, až do jejího zapadnutí v horní poloze. Pro jízdu doleva se páčka přepne směrem dolů, až do jejího zapadnutí v horní poloze. Pokud při změně směru jízdy dojde k otočení volantem nad jistou mez, dojde po vracení volantu do přímého směru k automatickému návratu směrové páčky do středové polohy. Kdykoli je možno ručně směrovou páčku přepnou do středové polohy, kde není signalizovaná žádná změna směru jízdy. 13

15 Jízda doprava Jízda doleva Obr. 15 Umístění směrové páčky Další funkci směrových světel je funkce světel výstražných. Pro upozornění účastníků silničního provozu na hrozící nebezpečí se používá výstražného světelného zařízení. Zjednodušeně lze říci, že blikají současně všechny směrové světla, tedy jak pro pravou tak levou stranu. Výstražného světelného zařízení se užívá i při nouzovém stání, nebo zastavení vozidla, tj. při situaci, kdy řidič bez svého zavinění nemůže pokračovat v jízdě (porucha vozidla, náhlá nehoda před sebou, zničená komunikace, a jiná upozornění na nebezpečí). Ke spouštění výstražných světel se používá vypínač s červeným podsvětlením a označený trojúhelníkem. Vypínač je spolu s ostatními vypínači umístěn ve středu přístrojové desky, na pravé straně. K sepnutí světel dojde povytažením knoflíku vypínače. 14

16 Spínač výstražných světel Obr. 16 Umístění spínače výstražných světel Signalizace směrových světel a výstražných světel je na sdruženém ukazateli dole, zelená dvojšipka. Je zde společná kontrolka pro oba směry zatáčení i pro výstražná světla. Signalizace směrových/výstražných světel Obr. 17 Umístění kontrolky směrových/výstražných světel Blikání směrových/výstražných světel/ je realizováno přerušovačem, který je umístěn pod palubní deskou, na společném úchytu se stěrači. Pokud dojde k výrazně zrychlenému blikání kontrolky směrových a výstražných světel (je i slyšet zrychlené cvakání přerušovače) je to signál o spálené 15

17 žárovce na směrových světlech. Je potřeba na automobilu zkontrolovat žárovky ve směrových světlech a spálenou žárovku vyměnit Elektrické zapojení směrových světel Při zapojení směrových světel je potřeba si uvědomit, že v elektrickém zapojení je oddělaná pravá a levá strana světel a nemělo by dojít k vzájemnému promíchání. I proto jsou vodiče pro levou stranu směrových světel bíle barvy, a pro pravou stranu směrových zelené barvy. Samotná délka vodičů nedovoluje prohodit strany zapojení, je na to potřeba si dát pozor jen při případných opravách elektroinstalace vzniklé při montáži. Elektrické zapojení směrových světel můžeme začít na zadních svítilnách. Postup je společný jak pro pravou tak levou stranu. Nejprve připojíme hnědý kabel, společný pro všechny žárovky ve sdruženém zadním světlometu, na zemnící plech a na středový kontakt světla s oranžovou krytkou (horní žárovka) připojíme vodič směrového světla (zelený nebo bílý). U každého kontaktu je i slovní označení s barvou vodiče, tak aby nemohlo dojít k záměně. Obr. 18 Zapojení zadních směrových světel ve sdružené svítilně 16

18 Připojení předních směrových světel bude opět obdobné pro pravou a levou stranu. Přední směrová světla umístěna na předním blatníku automobilu se připojují dvěma vodiči. Hnědý, zemnící vodič se pomocí očka připevní pod zadní šroub držáku světla a druhy vodič (bílý nebo zelený), pomocí izolovaného fastonu na spodní kontakt objímky žárovky, tak jak je vidět na Obr. 19. Nemůže zde dojít k záměně připojení, neboť kontakty na očko a fastnon nejsou vzájemně zaměnitelné. Vodič směrových světel Obr. 19 Připojení předních směrových světel Dále je potřeba propojit páčku směrových přepínačů s hlavním elektrickým svazkem. Toto propojení se nachází pod přístrojovou deskou, v oblasti nad nohama řidiče. Zde je potřeba dbát na správné připojení drátu, neboť barevné značení na jednom a druhém konci na sebe barevně nenavazuje. Barevné označení připojených vodičů je možno vidět na konci této kapitoly ve schématu zapojení, viz Obr. 23, a jsou rovněž popsány na samotné spojce, jak je vidět na následujícím obrázku. 17

19 Obr. 20 Připojení páčky směrových světel k elektrickému svazku Aby směrová světla fungovala tak jak mají (blikala), je potřeba připojit přerušovač směrových světel. Ten se nachází na společném držáku se stěrači pod přístrojovou deskou. Zapojení čísel pinu odpovídá schématu, viz Obr. 23, nebo jsou barvy zapojení patrné i z detailu zapojení, viz Obr. 21. Obr. 21 Zapojení přerušovače směrových světel Nesmíme zapomenout připojit spínač výstražných světel. Systém výstražných a směrových světel je natolik propojený, že pokud nepřipojíme spínač výstražných světel, nebudou fungovat světla směrová. Spínač výstražných světel se nachází pod přístrojovou deskou, v pozici jak už bylo dříve zmiňováno na Obr. 16. Jsou zde označeny vodiče, viz Obr. 22, jejichž popis odpovídá příslušným kontaktům spínače výstražných světel. Nebo je možno vycházet ze schématu zapojení, viz Obr. 23, kde jsou graficky a barevně označeny vodiče ke spínači výstražných světel. 18

20 Obr. 22 Pohled na zapojení spínače výstražných světel 19

21 Obr. 23 Schéma zapojení směrových světel 20

22 Přední mlhová světla na automobilu mohou, ale nemusí být. Jelikož naše vozidlo předním mlhovými světly vybavenou není, nebudou se dále popisovat jeho funkce a použití. Oproti tomu, zadní mlhové světlo automobilu je jeho povinnou součásti. Zadní světla do mlhy musí vždy řidič rozsvítit za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Nesmíme při používaní mlhovek však zapomenout na to, že světlo z mlhovek je docela intenzivní, používají se v něm žárovky P21W 12V 21W BA15s. Proto když pomine důvod jejich používání je potřeba mlhovky vypínat, aby neoslňovaly řidiče jedoucí za vozidlem. Spouštění mlhových světel se provádí kolébkovým vypínačem umístěným na středu přístrojové desky, tak jak jsou umístěné další vypínače, viz Obr. 24. Jeho umístění je jako první zleva. Směrem nahoru se vypínač spouští, směrem dolu se vypíná. Je potřeba si však uvědomit, že mlhové světla se používají jen za snížené viditelnosti, a tak jejich spuštění je podmíněno spuštěním potkávacích světel. Když se vypínačem sepnou potkávací světla, rozsvítí se podsvětlení mlhových světel, viz Obr. 25 vlevo. Zapnutí mlhových světel je signalizováno rozsvícením červeného terčíku podsvětlení vypínače, viz Obr. 25 vpravo. Spínač zadního mlhového světla Obr. 24 Umístění spínače mlhového světla 21

23 Obr. 25 Vypínač mlhového světla podsvětlení Při zapojovaní mlhových světel můžeme použít obrázkový postup, viz Obr. 26 až Obr. 28 nebo je možno použít schéma zapojení mlhového světla, viz Obr. 32., kde jsou přípojná místa znázorněna graficky s označením barev vodičů. Při elektrickém zapojování mlhových světel nejprve připojíme vypínač mlhových světel. Na vodičích osazených izolovanými konektory faston, jsou čísla kontaktů vypínače a kontakty se na vypínač pouze nasunou, viz následující obrázek. Obr. 26 Připojení vypínače mlhového světla Dále je potřeba připojit mlhové světlo. Na samotné patici mlhového světla jsou popsány barvy vodičů, který kam přijde připojit. Zcela obecné pravidlo je, že na vnější plášť žárovky se připojuje záporný pól kostra vozidla (na Buggy zpravidla vodič hnědé barvy) a na spodní kontakt (příp. kontakty) kladný pól. 22

24 Obr. 27 Připojení mlhového světla Propojení mlhového světla s hlavním elektrickým svazkem je realizováno jednou spojkou konektoru faston, tak jak je vidět na následujícím obrázku. Spojka se nachází pod přístrojovou deskou v oblasti nad nohama řidiče. Obr. 28 Připojení mlhového světla na elektrický svazek Dále je potřeba připojit rozdvojku mlhového světla, viz Obr. 29. Ta slouží k napájení předního konektoru pro přívěsný vozík, kdyby Buggy byla tažena jako přívěsný vozík za jiným automobilem. Rozdvojka se nachází pod přístrojovou deskou nad nohami řidiče. Obr. 29 Rozdvojka mlhových světel 23

25 Aby nedocházelo k poškození motoru od hrubých nerovností na silnici, nebo v případě drobného nárazu zezadu do vozidla, je Buggy v zadní části vybavena ochranným rámem, viz Obr. 30. Na ochranném rámu jsou umístěné zadní mlhové světlo a registrační značka. Aby se zamezilo poškození vodičů tahavých podél rámu, a taky z estetického hlediska, jsou vodiče pro mlhové světlo a registrační značku nataženy vnitřkem rámu. Tudíž při montáži, je potřeba vodiče hlavního elektrického obvodu propojit s vodiči v rámu. To se provádí propojením dvou sad kontaktů nad levým zadním kolem, viz Obr. 31. Toto propojení je jak pro mlhové světlo, tak i pro osvětlení registrační značky. Zapojení osvětlení registrační značky je sice součástí následující kapitoly 7. Připojení zadních koncových světel, brzdových světel, ale nemělo by smysl nepřipojovat jeden z kontaktů, když jsou vedle sebe. Spínač zadního mlhového světla Obr. 30 Zadní ochranný rám 24

26 Obr. 31 Připojení vodičů tažených v zadním rámu Pro kompletnost je na následujícím obrázku uvedeno elektrické schéma zapojení zadního mlhového světla, které je možno použít pro hledání řešení případného problému, nebo i pro samotné zapojení elektroinstalace. 25

27 Obr. 32 Schéma zapojení mlhového světla 26

28 Rozsvícení brzdových světel při brzdění je velice důležitý bezpečnostní prvek. Řidič vozidla jedoucího vpředu tak dává znamení o tom, že zpomaluje vozidlo. Informace o zpomalení vozidla rozsvícením brzdových světel je postřehnuta mnohem rychleji, než kdyby vzadu jedoucího vnímal pouze zpomalení automobilu vpředu. Na nových moderních automobilech jsou brzdová světla už tři. Dvě vzadu po bocích umístěná, tak jako na Buggy a navíc jedno prostřední umístěno výše. I přesto, že prostřední světlo na Buggy schází, je automobil zcela schopen jezdit po pozemních komunikacích, a 3 brzdové světlo není u něj vyžadováno. Brzdové spínače jsou zpravidla umísťovaný buďto na brzdový pedál, nebo na brzdový válec, na Buggy je spínač umístěn na brzdovém válci. Funkce koncových a brzdových světel je funkce sdružená, a to z důvodu použití dvouvláknové žárovky P21/5W 12V 21/5W BAY15d. Tato žárovka obsahuje dvojici vláken 21W a 5W, a tomu dopovídající dvojici kontaktů na spodní části žárovky, tak jak je vidět na Obr. 33. Obr. 33 Detailní pohled na kontakty dvouvláknovou žárovku Připojení žárovky je obdobné jako u ostatních žárovek. Na vnější obal žárovky se připojí pól kostra a na spodní kontakty +póly. Aby nemohlo dojít k prohození 5W a 21W části, je žárovka opatřena asymetrickým bajonetovým uchycením. Vlákno žárovky o příkonu 5W má funkci koncového světla, vlákno 21 W má funkci brzdového světla. Při sešlápnutí brzdového pedálu se tedy zadní svítilna více rozzáří, jak je vidět na Obr

29 Obr. 34 Detailní pohled na bajonetové uchycení dvouvláknovou žárovku Obr. 35 Pohled rozsvícené koncové světlo (vpravo) a brzdové světlo (vlevo) Spínač brzdových světel je umístěn na brzdovém válci a reaguje na tlak v brzdovém válci po sešlápnutí brzdového pedálu. Brzdový válec se spínačem najdeme v oblasti za levým předním kolem tak jak je vidět na následujícím obrázku. Obr. 36 Pohled brzdový válec se spínačem 28

30 Zadní koncová světla jsou připojena na elektrický obvod předních obrysových světlometů, a tak tedy k jejich sepnutí dojde při sepnutí vypínače světel do polohy 1, viz dříve Obr Elektrické zapojení brzdových světel V této kapitole se budeme zabývat zapojením brzdových světel, tak aby byla logická posloupnost vedení kabelu brzdových světel a kde všude má přípojná místa. Jak už bylo uvedeno výš, samotná žárovka má funkci i koncových světel. Při zapojování brdových světel nejprve připojíme spínač brzdových světel. Ten je umístěn za předním levým kolem dole na brzdovém válci, viz Obr. 36. K brzdovému spínači vedou 2 červené dráty opatřené izolovanými konektory faston, které připojíme na boční vývody spínače, jak je vidět na detailu na Obr. 37. Kabely na připojených bočních vývodech můžeme libovolně zaměnit. Obr. 37 Pohled na detail zapojení konektoru brzdového spínače Dále je potřeba jeden brzdový kabel od brzdového spínače roztrojit na dvě brzdová světla vzadu a pro připojení experimentálního vozidla jako přívěsný vozík. Tento konektor je umístěn pod přístrojovou deskou a jeho zapojení je na Obr. 38. I když jsou kabely popsány, tak to je spíše nekřížení kabelu, než pro funkci. Všechny kontakty jsou vzájemně propojeny, tak je možno kontakty libovolně prohodit. 29

31 Obr. 38 Pohled na zapojení roztrojky kabelu brzdového spínače Připojení zadních brzdových světel je velmi jednoduché. V patici, na zadním pravém a levém brzdovém světle, žárovka umístěna uprostřed, jsou popsány kontakty, kde má být připojen vodič dané barvy, viz Obr. 39. K zapojení brzdových světel je možno použít elektrické schéma zapojení koncových a brzdových světel, viz Obr. 41, které je na konci celé kapitoly. Obr. 39 Připojení zadních brzdových a koncových světel 7.2. Elektrické zapojení koncových světel Zapojování koncových světel, ke kterým je připojeno osvětlení registrační značky se provádí pouze v zadní části vozidla. Nejprve je nutno připojit svazek drátu (pro mlhové světlo a světla registrační značku), který vede do zadního rámu, tak jak bylo uvedeno dříve v kapitole 6. Připojení zadního světla do mlhy. Pro připojení těchto spojek se připojí kontakty v zadním koncovém světle, jak je uvedeno na Obr

32 Pokud by, z nějakého důvodu, došlo k odpojení osvětlení přímo v registrační značce, pak na Obr. 40 můžeme vidět zapojení konektorů. Pro osvětlení registrační značky se používá žárovka s označením C5W 12V 5W SV Obr. 40 Zapojení konektorů v registrační značce 7.3. Zapojení elektrické zásuvky pro vozík Zapojení elektrické zásuvky pro vozík, je přímo nad hlavní pojistkovou skříňku, Jelikož je 6 drátů černé barvy a jeden zeleno/žlutý mohlo by snadno dojít k záměně vodičů. Proto se zásuvka, ani vodiče, z hlavního elektrického svazku neodpojují ani při montáži. Pokud by přeci jen došlo k porušení, nebo poškození vodičů, je možno pro přední potkávací světlomety, zadní koncová světla a brzdová světla použití zapojení, které je na Obr. 41. Toto schéma obecně slouží pro celé zapojení zadních koncových a brzdových světel. 31

33 Obr. 41 Schéma zapojení koncových a brzdových světel 32

34 Pro couvání neboli jízdě vzad (zpět), platí několik zásad bezpečnosti. Při couvání řidič nesmí ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Řidič nesmí couvat na křižovatce s řízeným provozem, na přechodu pro chodce, na železničním přejezdu, v tunelu, apod. Proto, aby řidič signalizoval couvání, a k tomu aby při cestě vzad za zhoršených podmínek pro viditelnost viděl, slouží couvací zpětná světla, které jsou bíle barvy. Žárovky zpětných světel jsou výkonu 21W a mají označení P21W 12V 21W BA15s. Zapínaní zpětných světlometů se děje automaticky, po zařazení zpětného rychlostního stupně. Schéma řazení rychlostních stupňů vidíme na Obr. 42. čárkováná čára u zpětného rychlostního stupně znamená, že je nutno řadicí páku zatlačit dolů. Obr. 42 Schéma řazení rychlostních stupňů (1) Aby zpětné světla fungovaly, jak mají, je potřeba připojit spínač zpětných světel. Ten se nachází na převodovce automobilu na pravé straně za zadním kolem, jak je vidět na Obr. 43. Ke spínači je dobrý přístup, je potřeba kabely připojovat ze spod automobilu. Při připojení spínače nezáleží, na který kontakt se připojí jeden z dvojice černých kabelů. 33

35 Obr. 43 Zapojení spínače zpětného světla Zpětná světla jsou součástí sdružených zadních světlometů, a jsou tak umístěna jak na pravé tak levé straně vozidla. Pro jejich zapojení se připojí černý vodič (na pravé straně 2 vodiče) izolovaným konektorem faston na kontakt žárovky, jak je vidět na Obr. 44. Žárovka pro zpětný světlomet je ve sdruženém světlometu umístěna dole. Kontakt na žárovce je označen popisem barvy vodiče, který má být připojen. 34

36 Obr. 44 Zapojení zpětného světla Na následujícím obrázku je schéma připojení zpětných světel. Obr. 45 Schéma zapojení zpětných světel 35

37 Stěrače spolu s ostřikovači se starají o čistotu předního skla. Nečistoty na sklo se dostávají i při běžném provozu za sucha, ale ve větší míře za provozu za mokra. Proto je potřeba nečistoty z oken setřít, případně nečistoty namočit a následně setřít. Samozřejmě že samotné stěrače slouží i pro odstraňování kapek deště z předního skla, tak aby byla vždy zaručena viditelnost nejen na vozovku, ale i celkové dění v silničním provozu před vozidlem. Aby stěrače dobře stíraly, je potřeba dbát na údržbu stíracích lišt stěrače. Ty je potřeba v pravidelných intervalech očistit, případně namazat břit stíracích lišt silikonovým olejem. I přes údržbu břitu stíracích lišt, která prodlouží jejich životnost, je občas potřeba stěrače vyměnit. Stěrače použité v Buggy jsou na háčkové uchycení a jsou délky 200mm. Pohled na stěrače, s detailem břitu je na Obr. 46. Buggy je vybaveno stěrači a ostřikovačem pouze pro přední okno. Obr. 46 Pohled na stěrače s detailem břitu stěrače a trysky ostřikovače Jako náplně do ostřikovačů by neměla být používána obyčejná voda, ale pouze speciální kapaliny k tomu určené. Obecně rozeznáváme dva základní druhý kapalin do ostřikovače. A to zimní a letní. Zimní kapalina na speciální bázi různých alkoholů se používá tehdy, může li dojít k poklesu venkovní teploty pod 0 C. Jsou různé směsi zimních kapalin a koncentrátu, podle toho na do jak velké mrazu jsou určené. Oproti domu do letních kapalin na vodní bázi jsou přidávány speciální přípravky, které usnadňují odstranění hmyzu z předního skla Používání a zapojení stěračů Spínání stěračů se provádí otočným přepínačem na přístrojové desce umístěným uprostřed, viz Obr. 47. Samotný otočný spínač má 3 polohy. V první poloze 0 jsou stěrače vypnuty. V druhé poloze 1 jsou stěrače spuštěny na pomalé stírání a v poloze 2 pak na rychlé stírání. Po vypnutí stěrače se 36

38 stěrače automatický vrátí do spodní polohy, jak je na Obr. 46 a nezůstávají v mezi poloze v prostředku okna Otočný spínač stěrače Obr. 47 Umístění otočného spínače stěrače Konektory spínače se zapojují pod přístrojovou deskou, a jeho zapojení vidíme na následujícím obrázku. Na vodičích, osazených izolovanými konektory faston, jsou popsány čísla kontaktů, na které přijdou připojit. K připojení kontaktů může posloužit i schéma zapojení kde jsou grafický znázorněny kontakty a barvy připojených vodičů, viz Obr. 53 na konci kapitoly. Obr. 48 Schéma zapojení otočného spínače stěračů 37

39 V dalším kroku je potřeba připojit stěrače. Zapojení stěračů je pod přístrojovou deskou. Zde není vhodné stěrače pro připojení vymontovat, jako bylo možné u různých spínačů a přepínačů, ale je potřeba je připojit již upevněné na přední kapotu automobilu. K zapojení stěračů je možno použít následující obrázek, nebo použit schéma na Obr. 53. Obr. 49 Pohled na zapojený motor stěrače 9.2. Používání a zapojení ostřikovače předního skla Spouštěni ostřikovače se provádí zmáčknutím spínače umístěno na přístrojové desce, viz šipka na Obr. 50. Ostřikování probíhá po dobu sepnutí spínače, tj. pokud to držíme sepnutý. Dojde tak k sepnutí elektromotoru pro pohon čerpadla, který vytlačuje kapalinu přes hadičku a rozdvojku do dvojice trysek, jak je vidět dříve na Obr. 46. Spínač ostřikovače čelního skla Obr. 50 Umístění spínače ostřikovače 38

40 Doporučuje se ostřikovat v krátkých dávkách a vždy setřít stěrači. Pokud by došlo k tomu, že by při sepnutí tlačítka ostřikovač neostřikoval, možnou příčinou může být ucpání trysky trysek (detail trysky je na Obr. 46.) nebo pravděpodobněji není v nádržce ostřikovače kapalina. Nádobka ostřikovače je umístěna pod přístrojovou deskou v oblasti nohou spolujezdce. Výška hladiny odstřikovací kapaliny není nijak monitorována a je potřeba ji kontrolovat vizuálně a kapalinu dle potřeby doplňovat. Zapojení ostřikovače je velice jednoduché. Připojíme spínač ostřikovače. Ten vzhledem ke své konstrukci je potřeba nejprve umístit to přístrojové desky a až pak na něj připojit 2 vodiče osazené izolovanými konektory faston. Nezaleží, který vodič jde na jaký kontakt spínače ostřikovače. Pohled na zapojený, ale vytažený spínač ostřikovače je na následujícím obrázku. Obr. 51 Zapojení spínače ostřikovače Následně je potřeba připojit čerpadlo ostřikovače. To se nachází u nádobky ostřikovače pod přístrojovou deskou na pravé straně u nohou spolujezdce. Je umístěna na rámu Buggy a zapojení je vidět na Obr. 52. Pro připojení čerpadla ostřikovače není potřeba jej demontovat je velice dobře přístupný. 39

41 Obr. 52 Zapojení čerpadla ostřikovače Kompletní zapojení předních stěračů i motoru čerpadla ostřikovače můžeme vidět na následujícím schématu. Obr. 53 Schéma zapojení stěračů a ostřikovače 40

42 Motor lze s nadsázkou označit jako srdce automobilu. V naší Buggy je umístěny 4 válcový vzduchem chlazený motor o zdvihovém objemu 1200 a výkonu 25 kw. Uspořádaní válců je typu boxer, tedy 2 řady válců naproti sobě, viz Obr. 54. Obr. 54 Pohled na motor VW Beetle (Brouk) kW (2) Elektroinstalace motoru je velice jednoduchá. Vodiče napájení k motoru (+12V) jsou přivedeny na napájení indukční cívky, ventilu zavírání přívodu paliva do karburátoru a automatický sytič. Jedinou informaci, co dostává řidič od motoru, zda je v pořádku mazání a to od čidla tlaku oleje, kde je výstup připojen na kontrolku sdruženého ukazatele OIL, viz následující obrázek. Kontrolka má červenou barvu, signalizuje velice vážnou poruchu. Kontrolka musí po nastartování motoru ihned zhasnout. V případě, že se za jízdy rozsvítí, musí řidič co nejdříve zastavit, aby nedošlo k poškození motoru. 41

43 Kontrolka ne mazání motoru Obr. 55 Umístění kontrolky mazání motoru Indukční cívka nám zvyšuje systémové napětí 12V na napětí v řádu kv a dovoluje přeskočit jiskře na zapalovací svíčce. Přeskok jiskry na konkrétní svíčku válce je řízený rozdělovačem, ve kterém se otáčí palec poháněný od motoru. Propojení indukční cívky s rozdělovačem i se svíčkami na motoru je pomocí speciálních vysokonapěťových kabelů. Pohled na indukční cívku můžeme vidět na Obr. 56. Na indukční cívku připojíme izolovaný konektor faston, do něhož vedou černý a černo bílý drát. Konektor je popsaný, aby bylo zřejmé, kam přijde připojit. 42

44 Kontakt indukční cívky Obr. 56 Pohled na připojenou zapalovací cívku motoru Z indukční cívky vede černo bílý drát na napájení ventilu zavírání paliva. Ten slouží k tomu, že když je vypnutá spínací skříňka, je zastaven přívod paliva do karburátoru. Zapojení ventilu můžeme vidět na následujícím obrázku. Ventil zavírání paliva Obr. 57 Pohled na připojenou zapalovací cívku motoru V dalším kroku připojím automatický sytič. Ten nám slouží k obohacení směsi při studeném motoru a je umístěn v prostoru motoru, z levé strany u karburátoru. 43

45 Obr. 58 Pohled na připojený automatický sytič Celkové schéma elektro zapojení motorové části můžeme vidět na Obr

46 Obr. 59 Schéma zapojení motorové části 45

47 V této kapitole bude popsáno zapojení startéru a regulátoru nabíjení napětí s alternátorem. I když tyto věci spolu zdánlivě nesouvisejí, tak jsou spolu přímo propojeny silovými vodiči a to právě na jeden kontakt startéru, jak je vidět na schématu zapojení startéru a nabíjení na konci celé kapitoly Startér Startér je zařízení, které slouží k uvedení motoru do chodu. Startér potřebují k provozu ty motory, které neumějí od samotného počátku vyvodit krouticí moment, nejrozšířenější jsou spalovací motory. Startér je obvykle stejnosměrný motor, připojený, pro jeho velké proudové odběry, silovým +12V vodičem přímo na autobaterii. Záporných 12V (kostra je na kostře automobilu). Aby se ale startér neustále neotáčel, je k němu přiveden vodič od spínací skřínky, který uvede startér do pohybu (při zapnutí klíčkem ve spínací skřínce) a vysune ozubený pastorek, který zapadne do ozubeného věnce na setrvačníku a dojde tak k roztočení motoru na správnou stranu. Po uvolnění klíčku pružina vrátí pastorek klidového stavu a vypne napájení motoru startéru. Na následujícím obrázku vidíme samostatně startér použitý v motoru Beetle Kontakt startéru Obr. 60 Startér použitý na Buggy (3) Při zapojování startéru je potřeba brát na zřetel, že jeho šroubový kontakt (viz Obr. 60), slouží zároveň jako svorkovnice pro další systémy (nabíjení, napájení pojistek, přívod k baterii) a tak je k němu přivedeno značné množství kabelů. Připojení vodičů je potřeba provést od spodu automobilu, při již zkompletované Buggy. K silovému kontaktu startéru, viz Obr. 61, je potřeba připojit vodiče opatřeným očky D=8mm a to konkrétně: Černý silový kabel 25mm 2 od baterie Dvojici červených vodičů 4mm 2 od regulátoru nabíjení 46

48 Dvojici červených vodičů 4mm 2 pro napájení svorkovnice pojistek Obr. 61 pohled na připojené vodiče ke startéru Dále je na svorkovnici statéru přiveden červený vodič od spínací skříňky přiveden červený vodič opatřený izolovaným konektorem faston. Ten je právě pro ovládání zapínání startéru Nabíjení automobilu Jako zdroj proudu pro nabíjení baterie automobilu slouží alternátor. Alternátor je točivý elektrický stroj, který převádí mechanickou energii na elektrickou. Alternátor je zpravidla roztáčen řemenem z řemenice umístěné na klikové hřídeli. Pohled na alternátor použitý v Buggy můžeme vidět na Obr

49 Obr. 62 Alternátor použitý na Buggy (4) Alternátor je schopen dodávat proud až 30A. je umístěny na zadní části motoru pod stříbrným ochranným krytem, viz Obr. 63. Na alternátor jsou přivedeny 3 vodiče, viz šipky na obrázku. Červený silnější vodič pro větší nabíjecí proudy, je přiveden na kontakt D+(nabíjení baterie), šedý vodič na kontakt DF(napájení buzení cívek alternátoru) a hnědý vodič propojuje kostru ( 12V) z motoru na regulátor napětí umístěny na kompozitové karoserii. Obr. 63 Umístění a zapojení alternátoru Aby nedocházelo k přebíjení, a tím ke krácení životnosti baterie od neustále otáčejícího se alternátoru, je do obvodu nabízení vřazen regulátor nabíjení. Ten hlídá, aby nedocházelo k přepětím (14 14,5V) v palubní síti automobilu. Reguluje buzení alternátoru a tak i jeho nabíjecí výkon. Další funkci regulátoru je usměrnit střídavé napětí z alternátoru na stejnosměrné vhodné pro baterii a síť Buggy. Informaci o nefunkčním nabíjení nám sděluje kontrolka nabíjení G, viz Obr

50 Kontrolka ne nabíjení Obr. 64 Umístění kontrolky nabíjení Kontrolka by měla ihned po nastartování zhasnout. Pokud se se tak nestane, nebo dojde li k jejímu rozsvícení během jízdy, je potřeba z důvodu velkého odběru spotřebičů v automobilu co nejdříve zastavit. Poloha regulátoru nabíjení je na z vnitřní strany kompozitové karoserie nad pravým výfukem. Na následujícím obrázku můžeme vidět umístění regulátoru v Buggy. 49

51 Obr. 65 Umístění a zapojení regulátoru nabíjení Regulátor nabíjeni je vhodné, ne nutné, si před zapojením vodičú demontovat. Získáme tak lepší přístup k jeho kontaktům. K zapojení alternárotu můžeme použit Obr. 65, kde jsou patné kontakty s připojenými vodiči dané barvy. Na samotném regulátoru je popis barev vodičů případně můžeme použít celkové schéma zapojení nabíjení automobilu a připojení startéru, viz Obr

52 Obr. 66 Schéma zapojení nabíjení a startéru 51

53 Sdružený ukazatel automobilu slouží jako hlavní komunikační prvek mezi automobilem a jeho řidičem, který získává nejen informaci o rychlosti automobilu, ale dostává další informace o stavu paliva, rozsvícených světlech, směrových světlech a jsou signalizovány poruchy na nabíjení a na mazání motoru. Jediná informace o rychlosti je přenášena mechanicky od převodovky a tak není součástí elektroinstalace Buggy. Na následujícím obrázku vidíme pohled na sdružený ukazatel s popisem všech jeho funkcí. Většina funkcí už byla vysvětlena v předchozích kapitolách u popisu samotného zařízení. Rychloměr Ukazatel paliva Kontrolka dálkových světel Kontrolka obrysových/potkávacích světel Kontrolka směrových světel Kontrolka ne nabíjení Kontrolka ne mazání Obr. 67 Popis funkcí sdruženého ukazatele Zapojení sdruženého ukazatele je za pomoci izolovaných konektorů faston. Pro zapojování je ideální si sdružený ukazatel demontovat, přehledně zapojit a pak namontovat zpět do přístrojové 52

54 desky. Zapojení samotných vodičů vidíme na následujícím obrázku. Vodiče i konektory jsou popsány barvami a popisem jejich funkce, jak je možno vidět na Obr. 68. Dále na Obr. 69 můžeme vidět kompletní elektrické zapojení sdruženého ukazatele. Jsou tam uvedeny jak barvy vodičů, tak je graficky znázorněno, kde má být vodič připojen a jakou má funkci. Obr. 68 Zapojení regulátoru sdruženého ukazatele 53

55 Obr. 69 Schéma zapojení sdruženého ukazatele 54

56 Houkačka, neboli zvukové výstražné znamení, může řidič použít, je li to nutné k odvrácení hrozícího nebezpečí. Mimo obec může řidič použít zvukového výstražného znamení, když je to nutné k upozornění řidiče vozidla, které předjíždí. Spínač houkačky je umístěn na středu volantu, tak jak vidíme na následujícím obrázku. Při použíti je potřeba střed volantu zatlačit směrem dopředu. Troubení trvá pod dobu držení sepnutého spínače. Po jeho uvolnění troubení ustane. Spínač houkačky Obr. 70 pohled na spínač houkačky Zapojení houkačky je potřeba provést přímo ve volantu pod spínačem. Hnědý vodič s očkem na konci se pomocí závrtného šroubu přichytí na těleso volantu, tak jak je vidět na následujícím obrázku a zvýrazněno šipkou. Pak je možno zasunout spínač houkačky do otvoru. 55

57 Obr. 71 Zapojení spínače houkačky Samotná houkačka se nachází vpředu za pravým kolem, viz Obr. 72. Připojí se hnědý a žlutý vodič s izolovanými kontakty faston na popsané kontakty houkačky. Nebo lze k zapojení využít fotografii, na které je zapojení vidět, viz následující obrázek. Obr. 72 Zapojení houkačky Kompletní zapojení elektrického obvodu houkačky je vidět na schématu, viz Obr

58 Obr. 73 Schéma zapojení houkačky 57

59 V poslední kapitole si popíšeme kroky ke zprovoznění Buggy. Bude potřeba propojit spínací skřínku a ovládací spínače na hlavní elektrický svazek a připojíme autobaterii. To všechno jsou nezbytné kroky, aby mohla být plně funkční a připravena na jízdu Popis a připojení spínací skříňky Spínací skřínka, tak jak jí známe, je mechanický spínač s klíčkem, který má několik poloh. V dnešních moderních autech spínací skřínku zastupují různé čtečky karet, čipů, dálkové ovládání apod., kde reálné nastartování probíhá, mnohdy automatický, pro zmačknutí tlačítka. V naší Buggy je klasická mechanická spínací skříňka, které má 3 polohy, viz Obr. 74. Umístěná je pod volantem na sloupku řízení na pravé straně. Poloha 1 Poloha 2 Poloha 3 Obr. 74 Spínací skříňka Buggy V poloze 1 je motor a dalo by se říct, že celé auto vypnuto. Napětí je v tomto stavu přivedenou na 30 okruh, viz Obr. 75. Obecně se tak udává okruh, kde je stále přivedeno napájení od baterie na zařízení zajišťující bezpečnost a osvětlení. Na Buggy to jsou přední a zadní světla a výstražná světla. Po přepnutí do polohy 2 dojde k zapnutí okruhu 15, viz Obr. 75. Tak ve vozidlech dojde k sepnutí většiny spotřebičů. U Buggy dojde k napájení kontrolek mazání motoru a nabíjení, ostřikovače čelního skla, stěračů, brzdových a zpětných světel a k napájení motoru. Poloha klíčku 3 je trošku komplikovanější. Klíček je potřeba v poloze držet po dobu potřebnou k nastartování motoru. Po jeho uvolnění dojde k návratu do polohy 2. Pokud chceme opět startovat je potřeba se vrátit do polohy 1, pak přes polohu 2 opět do polohy 3. V poloze 3 dochází k sepnutí okruhu 50, viz Obr. 75, tj. přívod napájení na relé statéru, kde dojde k roztočení startéru 58

60 startování motoru. Jakmile motor naskočí musíme klíček uvolnit a sám se vrátí do polohy 2. Ale tak jak spíná okruh 50 dochází k rozepnutí okruhu X. To je obecně okruh, na kterém jsou napájeny spotřebiče 15 nebo 30, ale dojde při startování k jejich vypnutí, aby se omezil výstupný proud z baterie při startování. U Buggy je to pouze houkačka. Obr. 75 Popis pólů spínací skřínky Spínací skřínka se připojuje k hlavnímu elektrickému svazku pod přístrojovou deskou nad nohami řidiče. Při napojení spínací skřínky se propojí dva osmi pólové plastové kryty konektoru faston, které se nasunutím do sebe spojí, viz Obr. 76. Takto je spínací skřínka připojená. 59

61 Obr. 76 Připojení spínací skříňky na hlavní elektrický svazek Připojení svazku přepínačů Jak byly v předchozích kapitolách připojovány stěrače, ostřikovač, a všechny spínače a přepínače na přístrojové desce, je pak potřeba tyto zařízení připojit k hlavnímu elektrickému svazku. Elektrické schéma Buggy je navrženo tak, aby tyto přípojné body byly maximálně soustředné. Tak jak se připojovala spínací skřínka, pomocí konektoru faston s jeho 8 pinovým krytem, tak stejným způsobem se připojí svazek přepínačů. Konektory jsou označené, kam který patří. Jelikož se jedná o zásadní propojení, je to ochráněno i tím, že na konektorech jsou opačně připojeny plastové kryty fastonu samec samice. Na svazku přepínačů je vnější kryt samice, do které se vsouvá vnitřní kryt samec hlavního elektrického svazku, viz Obr. 77. Na svazku spínací skřínky je tomu naopak. 60

62 Samec Samice Obr. 77 Připojení svazku přepínačů a hlavního elektrického svazku Připojení autobaterie Autobaterie je v Buggy zdrojem elektrické energie. Jedná se o záložní a startovací zdroj energie. Jinak je zdrojem elektrické energie alternátor. Autobaterie je také schopná pokrývat proudové špičky, které by alternátor nedokázal (max. 30A). Autobaterie je chemický, galvanický, článek, složený z 6 sériově zapojených dílčích článků o jednotlivém napětí cca 2,1V. U autobaterie hovoříme o olověném akumulátoru, který se s desek olova, střídavě pokrytých vrstvou oxidu olovičitého PbO 2. Desky jsou umístěny v nádobě s ředěnou kyselinou sírovou. Tvar, desek se liší v závislosti na výrobci baterie, kde každý používá trošku jiný tvar desky. Na Obr. 78 je vidět příklad tvaru desek. Aby nedošlo ke spojení desek je mezi nimi elektrický nevodivý separátor. Olověný článek je z důvodu, že je schopen dodat pro startování velké elektrické proudy. Existují i jiné možnosti pro autobaterie jako jsou Li on technologie, nebo baterie na bází stříbra, ty však jsou mnohem dražší. 61

63 Obr. 78 Pohled na řez autobaterii (5) Při vybíjení atomy olova uvolňují elektrony a PbO 2 je přijímá. Vzniká síran olovnatý (PbSO 4 ) a voda (H 2 O). Při nabíjení probíhá děj opačný. Vlivem stejnosměrného elektrického proudu (elektrolýza) se na povrchu elektrod znovu obnovuje olovo a oxid olovičitý, tak jak ukazuje následujíc rovnice. Pb + PbO H 2 SO 4 PbSO H 2 O (5) Nejprve u Bugy připojíme ukostření vodiče autobaterie na kostru automobilu. Ukostření se připojuje před zadním pravým kolem na rám Buggy, tak je vidět na Připojení záporného pól od autobaterie Obr. 79 Pohled na připojení záporného pólu k rámu 62

64 V Buggy se použitá baterie 12V s kapacitou 44Ah, která je schopna dodat maximální proud 360A. Baterie je umístěna za sedačkou spolujezdce pod plechovým krytem. K baterii je přivedena dvojice drátu a připojíme jak je vidět na následujícím obrázku. Aby nemohlo dojít k přepólování zapojení, jsou kontakty pro připojení autobaterie různě velké a nelze je tak zaměnit. Pokud jsme připojili autobaterii, a i všechny předchozí spotřebiče, je bugy kompletně připravena k provozu. Pamatujme, že autobaterii připojujeme jako poslední, a obvykle první se připojí kladný pól, označeny červeně, a až pak záporný pól, aby nedošlo ke zkratu, kdybychom se, při připojování kladného pólu, dotkli kostry nářadím automobilu. Obr. 80 Pohled na připojenou autobaterii 63

65 Citovaná literatura 1. Brouk servis Olomouc. Katalog: hlava řádicí páky s nákresem. [Online] Ekonom, [Citace: ] ekonom.cz/beetle/katalog.php?product=ac ::hlavařadící páky s nákresem. 2. Brouk servis Olomouc. VW BROUK servir Lubomír Dudík. [Online] Ekonom, [Citace: ] 3. Parts Place Inc. VW Beetle 12V Starter. Parts Place Inc. [Online] Silvertech, [Citace: ] &sku= Eis Parts. Volkswagen Restoration Part. EIS PARTS.COM Econo intarnationa supply. [Online] [Citace: ] 3's+'+67+ +'+73.html. 5. Galvanický článek. Chemie pro Starou Paku. [Online] [Citace: ] 64

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cíl úlohy: 3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cílem laboratorní úlohy je seznámit studenty se zapojením automatického spouštěče motoru hvězda-trojúhelník. Zapojení se využívá ke snížení proudového

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL Základem pro tvorbu tohoto standardu byly

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Popis výrobku. Špatné počasí

Popis výrobku. Špatné počasí Popis výrobku / O co se jedná Systém automatického zapínání světel: Okamžitě zapíná světla v okamžiku, kdy se zhorší světelné podmínky. Jakmile se viditelnost zlepší, světla se vypnou. Tunel Podzemní parkování

Více

Montáž dálkového ovládání RC102A k centrálnímu zamykání do vozu Astra F 1996

Montáž dálkového ovládání RC102A k centrálnímu zamykání do vozu Astra F 1996 Montáž dálkového ovládání RC102A k centrálnímu zamykání do vozu Astra F 1996 Jelikož už začala zlobit vložka zámku ve dveřích řidiče a cena dílu by vyšla dráž než sada pro dálkové ovládání, rozhodl jsem

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!!

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ALBATROSS S1 Stručný návod k obsluze Verze ABO HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ZABEZPEČENÍ VAŠEHO AUTOMOBILU UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ AVYPNUTÍ ALARMU ZAPOMEŇTE, ŽE BYSTE

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

www.lars.cz Návod k obsluze

www.lars.cz Návod k obsluze www.lars.cz H Návod k obsluze Blahopřejeme Vám 2 k zakoupení moderní okenní kliky AURATON H-1 vybavené nejmodernějším mikroprocesorem, snímači její polohy a rádiovým vysílačem. Obsah krabičky Okenní klika

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

Mobilní jednotka O2 Car Control

Mobilní jednotka O2 Car Control Mobilní jednotka O2 Car Control Obsah: 1. co je mobilní jednotka 2. popis fungování 3. obsah balení 4. aktivace a sledování jednotky 5. instalace 6. otestování 7. obsluha jednotky 1 1. Co je mobilní jednotka

Více

OVLÁDACÍ AUTOMATIKY PRO ČERPADLA

OVLÁDACÍ AUTOMATIKY PRO ČERPADLA TLAKOVÁ KANALIZACE BEZ STAROSTÍ OVLÁDACÍ AUTOMATIKY PRO ČERPADLA PATENTOVANÝ ZPŮSOB SNÍMÁNÍ HLADIN SPECIÁLNĚ VYVINUTÝ PRO TLAKOVÉ KANALIZACE Nejvyšší ochrana pro čerpadlo Nejdůležitější částí čerpací jímky

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání Stykače a relé Pro tiché a spolehlivé ovládání Kompaktní typy: Nové stykače a relé pro bytovou a komerční výstavbu Modernější, výkonnější a ještě snadněji montovatelné takto lze charakterizovat tři nové

Více

S námi bude zima veselejší! Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let. AUTO ADÁMEK, spol. s r.o. Nabídka platí do 31. 12. 2014

S námi bude zima veselejší! Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let. AUTO ADÁMEK, spol. s r.o. Nabídka platí do 31. 12. 2014 S námi bude zima veselejší! Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let. Nabídka platí do 31. 12. 2014 AUTO ADÁMEK, spol. s r.o. Startovací baterie Startovací baterie je jediným zdrojem energie pro nastartování

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE 1. 1. URČENÍ Nabíjecí automatika - AKUMATIC 04 R se od AKUMATICU 04 liší jen provedením. Je také určen k nabíjení teplovodních

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 101. Křižovatka je místo: + a) V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Kde se dva jízdní pruhy sbíhají

Více

Návod k obsluze Obj.č.: 854 580

Návod k obsluze Obj.č.: 854 580 Návod k obsluze Obj.č.: 854 580 Přístroj slouží pro kontrolu tlaku vzduchu a teploty pneumatiky u všech čtyřech kol. Do kontroly je zahrnuta i rezervní pneumatika v autě.k přístroji se dodávají i čidla,která

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 463 Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E CS3-16 ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E 8 funkcí v jednom zapojení, s velkým rozsahem časů od 0,5 s do 20 hod. spínacím prvkem je silové relé montáž do instalační krabice MADE IN CZECH REPUBLIC

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;

Více

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia 1. centrální řídící jednotka BSG (adresa 9) kódování (funkce 7) výbava aktivace funkce EKP (od 7/1) předčerpání paliva po otevření dveří hodnota 16384 zadní stěrač

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Seznam podporovaných vozidel je průběžně aktualizován, pro případné informace volejte: 483 559 936

Seznam podporovaných vozidel je průběžně aktualizován, pro případné informace volejte: 483 559 936 CAN BUS modul MCB 01 Modul je určen k připojení na datové rozhraní CAN BUS v motorových vozidlech s palubním napětím 12V a ukostřeným mínus pólem. Modul převádí digitální informace na analogové, za účelem

Více

Nabídka platí do 31. 12. 2015. Autocentrum Jan Šmucler s.r.o.

Nabídka platí do 31. 12. 2015. Autocentrum Jan Šmucler s.r.o. Nabídka platí do 31. 12. 2015 Autocentrum Jan Šmucler s.r.o. Startovací baterie Startovací baterie je jediným zdrojem energie pro nastartování motoru a slouží zároveň jako úložiště energie vyrobené alternátorem

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D. Obj. č.: 23 81 69. Rozsah dodávky. Obsah

RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D. Obj. č.: 23 81 69. Rozsah dodávky. Obsah Obsah RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D Obj. č.: 23 81 69 Rozsah dodávky...2 Bezpečnostní upozornění...3 a. Vložení baterií do modelu...5 b. Vložení baterií do vysílačky...5 c. Vysílačka...6

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Počítač jako osciloskop - přímé propojení zvukové karty s měřeným obvodem Václav Piskač, Brno 2011

Počítač jako osciloskop - přímé propojení zvukové karty s měřeným obvodem Václav Piskač, Brno 2011 Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Počítač jako osciloskop - přímé propojení zvukové karty s měřeným obvodem Václav

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA Technické, montážní a seřizovací pokyny pro EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování http://trabant.jinak.cz EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování (Elektronische Batterie

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR Národní předpis (2008) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické předpisy

Více

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 5-rychlostní SU1 77 11 301 969 DUBEN 2001 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

1. Úvod. Obr. C1 Souprava před stanicí technické kontroly STK Dekra Automobil a.s. Brno

1. Úvod. Obr. C1 Souprava před stanicí technické kontroly STK Dekra Automobil a.s. Brno VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING ANALÝZA JÍZDY OSOBNÍHO VOZIDLA S PŘÍVĚSEM PŘÍLOHA DIPLOMOVÉ PRÁCE ČÁST C PRŮBĚH

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více