Přehled metodických setkání v projektu UČÍME SE NAVZÁJEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled metodických setkání v projektu UČÍME SE NAVZÁJEM"

Transkript

1 Přehled metodických setkání v projektu UČÍME SE NAVZÁJEM Poř.č. Jméno lektora 1. RNDr. Jiří Homolka 2. Ing. Miroslav Václavík 3. Ing. Ivo Mrnuštík 4. PhDr. et Bc. Stanislav Bugáň Metodické setkání a obsah Optika - Výukový program optika - metodika výuky (vlastnosti světla, geometrická a vlnová optika) - Vyuţité metody a formy výuky Tepelné zpracování materiálů - Seznámení s problematikou - Rozdělení tepelného zpracování - Vhodné výukové metody a formy výuky Kreslení a kótování hřídelí AutoCAD Funkce a typy hřídelí - Postup a zásady kótování - Tolerance, geometrické tolerance a jakost povrchu - Materiál, polotovar, hmotnost - Metody a formy výuky Výuka programování CNC Surfcam - Úvod, seznámení s programem - Tvorba součástí - Tvorba NC projektu - 2D a 3D obrábění - Praktická výroba součásti - Vyuţité metody a formy výuky Datum uskutečnění Místo realizace SPŠS Vsetín SPŠS Vsetín SPŠS Vsetín SPŠS Vsetín

2 5. Mgr. Milan Koraba 6. Ing. Martin Baričák 7. RNDr. Miroslava Pospíšilíková 8. Ing. Jiří Maczko 9. Ing. Ludmila Nevařilová 10. Mgr. Marie Mikulcová Čtyři jazykové dovednosti - Vymezení čtyř jazykových dovedností - Klasické a moderní přístupy k rozvoji těchto dovedností - Pouţívané pomůcky - Způsoby procvičování Výuka počítačové grafiky CorelDraw X6 - Probírané oblasti v tématu, jejich návaznost a moţnosti vyuţití - Příklady z výuky - Vhodné metody a formy výuky Reakce anorganických látek - Zařazení tématu do učiva chemie a jeho význam. - Přehled pouţívaných metod a forem při výuce tématu. - Ukázka testu na ověření znalostí a jeho vyhodnocení. - Zkušenosti s různými formami výuky, názorná ukázka pomůcek, programů, experimentů. Deset znaků digitálně zdatného učitele - Webové stránky - Sociální sítě - On-line komunikace a vzdělávání - Nové technologie (tablet, smartphone ) - Trendy moderní pedagogiky - Diskuse Využití interaktivní tabule ve výuce odborných předmětů - vyuţití PowerPointu s interaktivní tabulí - vyuţití Excelu s interaktivní tabulí - příprava hodin a způsoby vyuţití interaktivní tabule při výuce odborných předmětů (SMART Notebook) Pravopis hrou - vyjmenovaná slova - shoda přísudku s podmětem - přejatá slova - předpony a předloţky SPŠS Vsetín SPŠS Vsetín SPŠS Vsetín SPŠS Vsetín SPŠ a OA Uh. Brod SPŠ a OA Uh. Brod 2

3 11. RNDr. Věra Miklasová 12. Mgr. Lenka Slezáčková 13. Ing. Josef Nevařil 14. Mgr. Radomír Talášek 15. Mgr. Monika Vlková Radioaktivita škodlivá i užitečná - základní vědomosti - druhy radioaktivního záření - přeměny radionuklidů - poločas přeměny - radionuklidy v praxi Využití krátkých (1-4 minuty) výukových filmů v hodinách přírodních věd - význam a způsob vyuţití filmů - zdroje filmů - stahování z youtube - ukázka hodiny za pouţití filmů (výukové písničky v angličtině na přírodovědné téma) Výuka robotiky - pojem Robot a Robotika - motivace ţáků - metodika výuky - pomůcky pro výuku robotiky - výuka software pro programování robotických zařízení Možností a význam 3D grafiky v rámci výuky ICT na střední škole - úvod: výuka grafiky v rámci ICT - 3D grafika - proč ano - 3D grafika jak a na čem - moje zkušenosti - cinema 4D Využití programu Edubase ve výuce ČJL - přednosti tohoto programu, práce s testovacím programem ve výuce - vyuţití testů ve výuce mluvnice - vyuţití testů ve výuce literatury (práce s obrazovým materiálem) - testování jako vhodná příprava na didaktický test státní maturitní zkoušky - vyuţití programu při přípravě na ústní část mat. zkoušky (rozbor četby, ověření znalostí...) SPŠ a OA Uh. Brod SPŠ a OA Uh. Brod SPŠ a OA Uh. Brod SPŠ a OA Uh. Brod SPŠ a OA Uh. Brod 3

4 16. Ing. Jaroslav Hábl 17. Ing. Elena Nová 18. Petr Novosád 19. Ing. Petra Janíčková 20. Mgr. Radomíra Weiserová Příprava modelu pro 3D tiskárnu - Převedení modelu vytvořeného v programu Autodesk Inventor do formátu STL - Kontrola a úprava modelu v STL v programu MAGICS - Zpracování dat pro tiskárnu a odeslání do tisku Strojnictví - procvičování znalostí probrané látky pomocí sw Smartnotebook - ukázky šablon pomocí SW Smartnotebook - způsoby procvičení - zkušenosti z výuky - reakce ţáků Free zdroje pro tvorbu DUMů - Poznatky z DUMů vytvořených pomocí volně dostupných či školou pouţívaných softwarových produktů. - Praktické ukázky takto vytvořených DUMů. - Reakce ţáků na jednotlivé DUMy nasazené při výuce. Technické kreslení názorně - příklady k procvičení - Ukázka výuky témat Pravoúhlé promítání a Kótování formou ppt prezentací - metodika tvorby prezentací - příklady k procvičení probíraného učiva a k jeho lepšímu pochopení - testy, doplňovačky, vyhledávání chyb - zadání písemných prací prostřednictvím PC se záznamovým archem na správné odpovědi - samostatná práce a způsoby hodnocení prací Výrazy v matematice - problémy s výukou výrazů na středních školách - učební materiály - metody práce: pracovní sešity, pracovní listy, prezentace, výuka z internetu, 3D filmy SPŠ a OA Uh. Brod SPŠ a OA Uh. Brod SPŠ a OA Uh. Brod SPŠ a OA Uh. Brod SPŠ a OA Uh. Brod 4

5 21. RNDr. Ondřej Jeřábek 22. PhDr. Zuzana Koštová 23. Mgr. Blanka Smetanová 24. Bc. Josef Dulínek 25. Ing. Josef Nevařil 26. Bc. Jitka Kadlečíková Robotická sestava Lego EV3 - představení Lego EV3 - parametry stavebnice v porovnání s předchůdcem - moţnosti vyuţití ve výuce automatizace - představení programování a funkčních modelů Využití programu Edubase ve výuce AJ - přednosti tohoto programu - vyuţití testů ve výuce - příprava pracovních listů Smartnotebook ve výuce AJ - procvičování gramatiky - procvičování slovní zásoby - opakování témat Elektromontážní práce a elektrické rozvody za použití profesionálního nářadí - řešení lištového rozvodu - upevňování elektroinstalačních prvků na podklady - měření kabelových tras - lisování kabelových ok - diskuze Model průmyslového robota - roboty a manipulátory - pohony robotů a manipulátorů - model robotické ruky se šesti stupni volnosti - programování modelu robotické ruky - praktické cvičení tvorby programu Extensive Reading Programme in teaching English - co je to Extensive Reading? - Benefity ER - principy pro vytvoření ER programu - vlastní výzkum SPŠ a OA Uh. Brod SPŠ a OA Uh. Brod SPŠ a OA Uh. Brod SPŠ a OA Uh. Brod SPŠ a OA Uh. Brod SPŠ Zlín 5

6 27. RNDr. Vladimír Vaščák Adobe Air for Android - výhody - ukázky informatika - ukázky - fyzika - Adobe Air - Adobe Flash - Android Market SPŠ Zlín 28. Ing. Michal Jelínek Konstrukce proudových motorů 1) princip činnosti, vytváření tahu 2) typy leteckých motorů: - turbínové, bezturbínové, raketové 3) typy proudových motorů: - turbokompresorový, turbovrtulový, - turbodmychadlový, náporový SPŠ Zlín 29. Mgr. Tomáš Graja Experimentální systém PASCO a jeho využití ve výuce - seznámení s měřícím systémem PASCO - výhody vyuţití systému PASCO v hodinách fyziky - ukázky několika experimentů - zpracování naměřených dat SPŠ Zlín 30. Mgr. Zdena Ţouţelková Systém DIDAKTIK - představení sady DIDAKTIK jako ideálního systému pomůcek pro provádění pokusů z optiky - uvedení posluchačů do problematiky výuky optiky na střední škole SPŠ Zlín - provedení experimentů z optiky pomocí sady DIDAKTIK - provedení experimentů s optickými vlákny 31. Mgr. Jiří Závodník Německý jazyk - minulý čas pravidelných, pomocných a nepravidelných sloves - tvoření minulého času pravidelných sloves - tvoření minulého času nepravidelných sloves - tvoření minulého času pomocných sloves - cvičení k dané gramatice SPŠ Zlín 6

7 32. Mgr. Jitka Javorová 33. Mgr. Dana Kuczmanová 34. RNDr. Lenka Švehlíková 35. Ing. František Kosař 36. Ing. Renata Nesvadbová Využití počítačové učebny v angličtině - práce s IT podporou učebnice Opportunities na multimediální tabuli - téma: Massmedia - Tvorba dotazníku s ţáky a jeho zpracování - ukázky práce při výuce AJ (tvorba testu, komiksu, článku ) - stránky helpforenglish.cz, BBC English - prezentace - aktivity pro zpestření hodiny Jazyk HTML, tvorba webových stránek - zásady tvorby webových stránek, struktura webu - práce s textem - hypertextové odkazy - vkládání obrázků - seznamy a tabulky - formuláře - gramatika CSS Multimédia práce s hudbou a zvukem, práce s videem - základní pojmy a principy multimédií - multimediální formáty zvukových a video souborů - práce s hudbou a zvukem v počítači - práce s videem Programování CNC - přehled CAM aplikací - ukázky a srovnání CAM aplikací pouţívaných ve výuce - ukázka tvorby a importu geometrie - ukázka tvorby technologie - výstupy z CAM aplikací CNC program, dokumentace Zpracování plastů - Au - Vlastnosti plastů - pouţití plastů ve strojírenství - rozdělení plastů - způsoby zpracování plastů SPŠ Zlín SPŠ Zlín SPŠ Zlín SPŠ Zlín SPŠ Zlín 7

8 37. Ing. Jaroslav Ţáček Svařování - svařitelnost materiálů - prvky ovlivňující svařitelnost - svařování plamenem - svařování elektrickým obloukem - svařování v ochranné atmosféře - svařování za působení tepla a tlaku - příklady svařování SPŠ Zlín 38. Mgr. Petr Fajgar Matematický software Maple 16 a jeho aplikace v matematice - seznámení se softwarem Maple 16 - tvorba vlastních výukových materiálů - vyuţití ve výuce SPŠ Zlín 39. RNDr. Miroslav Kučera F1 in Schools - průmyslové inţenýrství PI ve školách - seznámení se soutěţí F1 in Schools - organizace soutěţe - ukázka dobré praxe SŠPHZ Uh.Hradiště 40. Ing. Petr Hanáček 41. Mgr. Pavel Šupka Volnočasové aktivity pomáhají při výuce - motivační aspekty - vyuţití moderní technik - práce s kamerou a tvorba videosnímku - ukázky prací studentů - moţnosti a podpora volnočasových aktivit Výuka literatury za pomoci filmu, PC a živého orchestru - vyhledávání témat na internetu - výběr scén - práce s DVD ukázkami - interaktivní zapojení školního orchestru SŠPHZ Uh.Hradiště SŠPHZ Uh.Hradiště 8

9 42. Mgr. Josef Noţička 43. Mgr. Kateřina Pelikánová 44. Mgr. Marie Vaňková Výuka programování na naší škole - seznámení se softwarem, pouţívaným při výuce - ukázka studentských prací, vytvořených v programovacím jazyce Delphi - ukázka studentských prací, vytvořených pomocí PHP a My SQL Interaktivní tabule v hodinách ČJL a literatury - Část teoretická (výukové metody v hodinách CJL, interaktivní tabule, interaktivní učebnice, vlastní metoda, výsledky - práce na IT) - Část praktická - neumělecké i umělecké texty (regionální tematika) - jejich rozbory na IT Využití PC v hodinách anglického jazyka - příprava k maturitě pomocí internetu - výuka a procvičování gramatiky na PC - anglický jazyk hrou - anglické písničky SŠPHZ Uh.Hradiště SŠPHZ Uh.Hradiště SŠPHZ Uh.Hradiště 45. Mgr. Lenka Tománková Studentská konference - popis studentské konference, kterou SŠPHZ kaţdoročně pořádá - jedná se o velkou spoolečenskou akci, na které se prezentují celospolečenské nebo literární témata s doprovodným programem - hosty minulých ročníků byli - M.Uhde, A.Lustig, V.Korner, Květa Legátová - historie, důvody vzniku, přínosy SK - jiný způsob výuky prostřednictvím SK SŠPHZ Uh.Hradiště 46. Ing. Martin Hendrych Dílničky pro žáky ZŠ na SŠPHZ - Filozofie dílniček, obecná charakteristika - Tipováni vhodných, atraktivních oblastí - Jednotlivé dílničky a jejich charakteristika, ukázky prací - Prohlídka jednotlivých pracovišť - Vyhodnocení dílniček, ohlasy a odkazy z webů ZŠ - Diskuze SŠPHZ Uh.Hradiště 9

10 47. Ing. Josef Malinka Využití simulačních programů ve výuce elektrotechnických předmětů - simulační programy úvod - příprava výuky - ukázka průběhu vyučovací hodiny - práce ţáků se simulačním programem ve výuce praktická ukázka SŠPHZ Uh.Hradiště 48. Mgr. Lenka Ševčíková Využití e-learningu ve výuce - e-learningový server Moodle instalace - pohled z hlediska ţáka - pohled z hlediska učitele (tvorba kurzů a testů) - ukázka vyuţití na SŠPHZ UH SŠPHZ Uh.Hradiště 49. Mgr. Marie Šiková Vybrané kapitoly z akustiky - Vyuţití DUMů - Statické animace - ukázka a výhody - Jednoduché experimenty - Vyuţití senzoru NetLog - Akustika v praxi SŠPHZ Uh.Hradiště 50. Ing. Josef Dvořáček Modelování a 3D tisk na SŠPHZ UH - základy modelování ukázky - porovnání kreslení ve "2D a 3D" - moţnosti vyuţití SŠPHZ Uh.Hradiště 10

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Alternativní zdroje energie Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967

získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967 Obchodní akademie, Sokola Tůmy 12, 737 01 Český Těšín, příspěvková organizace získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967 O které kurzy

Více

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky Matematika 25.4. Využití informačních technologií ve výuce matematiky 16.5. Konstruktivistické pojetí výuky matematiky 30.5. Aplikace ve výuce matematiky a rozvoj

Více

Obsah akreditovaných kurzů

Obsah akreditovaných kurzů Obsah akreditovaných kurzů Školní noviny, časopis Textový procesor WORD a jeho funkce pro vytvoření školních novin či časopisu písmo (font, velikost, barva), odrážky a číslování, využití a tvorba stylů

Více

Obsah akreditovaných kurzů. Code Creator, Nové sady 2, Brno 602 00, info@eduzona.cz, www.eduzona.cz

Obsah akreditovaných kurzů. Code Creator, Nové sady 2, Brno 602 00, info@eduzona.cz, www.eduzona.cz Obsah akreditovaných kurzů 1. Využití tabletu ve výuce Využití tabletu ve výuce a při procvičování učiva pomocí výukových aplikací. Základní pravidla práce s tabletem, výběr vhodných výukových aplikací

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 8. ročník: Žáci mají 2 hodiny volitelných předmětů. Každý předmět je zastoupen jednou hodinou týdně. Jsou vytvořeny dvě skupiny

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PRO ZÁJMOVÉ KROUŽKY ICT

PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PRO ZÁJMOVÉ KROUŽKY ICT PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PRO ZÁJMOVÉ KROUŽKY ICT Vytvořeno v rámci realizace projektu: Rozšíření znalostí a posílení kompetencí v oblasti cizích jazyků a ICT v mikroregionu Olešnicko Vypracovali: Mgr.

Více

STUDIJNÍ MATERIÁLY VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ

STUDIJNÍ MATERIÁLY VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e-learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 STUDIJNÍ MATERIÁLY VYUŽITÍ CAD

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Strojírenství Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Strojírenství Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18-20-M/01 Informační technologie 18-20-M/01Informační technologie Verze 1 z 30. 06. 2010 Platnost

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Technické lyceum

Školní vzdělávací program Technické lyceum Projekt je financován ESF a rozpočtem ČR, řídí ho MŠMT, metodicky ho vede Národní ústav odborného vzdělávání Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

DOMINO 2014 ohlédnutí za ročníkem 2013 Rozvoj laboratorních dovedností v přírodovědných předmětech

DOMINO 2014 ohlédnutí za ročníkem 2013 Rozvoj laboratorních dovedností v přírodovědných předmětech DOMINO 2014 ohlédnutí za ročníkem 2013 Rozvoj laboratorních dovedností v přírodovědných předmětech Patrik Kočí 1 e-mail: patrik.koci@gnj.cz 1 Gymnázium a Střední odborná škola, Palackého 50, Nový Jičín,

Více

univerzita palackého v olomouci

univerzita palackého v olomouci univerzita palackého v olomouci pedagogická fakulta, katedra matematiky Výukový software a jeho využití v hodinách matematiky na 2. stupni základních škol DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Bc. Josef CHMELAŘ Vedoucí

Více