MEGACORP Plus, s. r. o. Kelc 455, KELC CZECH REPUBLIC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEGACORP Plus, s. r. o. Kelc 455, 756 43 KELC CZECH REPUBLIC"

Transkript

1

2 Naše společnost má již za sebou 21na letou historii v strojírenském odvětví, s postupným zaměřením na: - výrobu lehkých a těžkých konstrukcí; - sériovou výrobu ocelových zárubní a dveří; - komplexní CNC zpracování plechů; - komplexní strojní obrábění materiálů; - vývoj a výrobu jednoúčelových strojů; - demontáže/ montáže a transport konstrukcí, jednotlivých strojů, až po automatizované výrobní linky, tzv. průmyslové stěhování. Již 10 let užíváme integrovaný systém řízení jakosti výroby ISO 9001 a systém environmentálního managementu ISO Protože jsme stále se dynamicky rozvíjející firmou i v době ustupující pracovní vytíženosti, dovolujeme si Vás oslovit nabídkou volných kapacit. Our company has already undertaken 21 years' history in the engineering industry, with a gradual focus on: - production of light and heavy constructions; - serial production of steel door frames and steel doors; - complex CNC sheet metal processing; - complex machining material; - the development and manufacture of special purpose machines; - disassembly/ assembly and transport of structures, individual machines even automated production lines. For 10 years, we use an integrated system of production quality management ISO 9001 and environmental management system ISO Because we are still dynamically developing company in times retreating workloads, we offer you our spare production capacities. ADRESA MEGACORP Plus, s. r. o. Kelc 455, KELC CZECH REPUBLIC TEL MAIL URL

3 Zabýváme se výrobou lehkých a těžkých konstrukcí od základních svařenců, po kompletní hotové dílce. Navrhneme pro Vás varianty řešení s ohledem na kvalitu a spokojenost zákazníka. Naše konstrukční oddělení připraví veškerou dokumentaci. Při manipulaci s těžkými, či objemnými kusy, využíváme mostového jeřábu. Vyrábíme a svařujeme konstrukce z oceli, nerezy a hliníku. Dle zadaných kritérií, nabízíme spojování materiálu typem: - svařování elektrickým obloukem stylem MIG/MAG; - aluminotermické svařování; - plazmové svařování; - ruční obloukové svařování obalenou elektrodou; - kyslíko-acetylenové svařování. Možnosti povrchové úpravy: - pískování; - základní antikorozní nátěr; - syntetické lakování; - práškové lakování(komaxit); - galvanické zinkování. Possibilities surfacefinishing: -sandblasting -basic anticorrosive coating -synthetic coating -powder coating (comaxite) - zinc galvanizing We are engaged in production of light and heavy welded construction from basic welding, to completely finished products. We will suggest to you alternative solutions with respect to quality and customer satisfaction. Our construction department will prepare all the documentation. When handling heavy or bulky parts, we use the bridge crane. We produce and welded construction of steel, stainless steel and aluminum. According to specified criteria customer, we offer connection of material: -arcweldingstylemig/mag; - aluminothermic welding; - plasma welding; - manual arc welding with coated electrode; - oxy-acetylene welding.

4 Roku 1998 jsme začali s výrobou základních typu stavebních ocelových zárubní. V dalších letech jsme sortiment rozšířili o další typy a ocelové dveře a zahájili sériovou výrobu. Nynípatříme k největším výrobcům v České republice. Sortimentní nabídka se skládá jednak ze základní nabídky, ve které jsou obsazeny běžné typy jednorámových ocelových zárubní a jednak z rozšířené nabídky, která obsahuje zárubně různých provedení a typů např. zárubně atypických rozměrů, zárubně upravené pro bezpečnostní dveře, dvourámové zárubně. Důležitým Naše výrobky můžete zakoupit přímo u nás, či v hobby marketech HORNBACH, BAUHAUS, BAUMAX, OBI, nebo ve větších stavebninách. Pro více informací, Vám ochotně zašleme katalog zárubní a dveří. In 1998 we started the production of the basic types of building doorframes. In subsequent years, we have expanded the range of the next types and steel doors and started series production. Now we belong to the largest manufacturers and suppliers in the Czech Republic. The product range consists of the basic menu, in which are occupied by of the common types one doorframes and partly from the expanded menu, which includes doorframes of various designs various designs and types, such as požadavkem je v současné době provedení ocelové zárubně s atypical dimensions doorframes, adapted protipožární odolností. Z tohoto hlediska lze rozdělit všechny vyráběné zárubně do dvou kategorií: - zárubně bez požární odolnosti; - zárubně s požární odolností (urče né pro sestavy požár uzávěrů). for security doors, two frame doorframes. An important requirement is currently the type of steel doorframes with fire resistance. From this perspective, all produced doorframes can divided into two categories:- doorframes without fire resistance - frames with fire resistance(assembly point for fire closures). Our products can be purchased directly from us, or in the hobby markets HORN- BACH, BAUHAUS, BAUMAX, OBI, or in larger building materials. For more information, we can gladly send you a catalog doorframes and steel doors.

5 Stříhání / řezání plechů Cutting of sheets NC hydraulické nůžky NC hydraulic shears Max. délka pro střih: 3500 mm Střižná síla: Max. Length of cut: Punching power: 120 t Síla plechu: Max. Length of cut: 6 mm černý plech ocel 6 mm black metal steel mm nerez plech 3 mm stainless steel plate Ohraňování plechů Bending of metal sheets CNC ohraňovací lis CNC press brake Max. délka výlisku: 3000 mm Lisovací síla: 120 t Max. Extrusion length: Pressing force: Max. tloušťka výlisku: 6 7 mm černý plech ocel Max. pressedthickness: 6 7 mm black metal steel 3 4 mm nerez plech 3 4 mm stainless steel plate Lisování plechů Sheet metal pressing Excentrické lisy eccentric presses můžeme Vám nabídnout lisování, protlačování, vystřihování apod. úpravy plechu na excentrických lisech. Samotný lisovací nástroj konstrukčně navrhneme a strojně vyrobíme. we can offer pressing, extrusion, cutting out, punching etc. sheet on the eccentricpresses. We can constructionallypropose pressing tool and mechanically generate. CNC laser CNC laser Max. rozměr řezaného plechu: 1500 x 3000 mm Max. cut sheet size: Max. tloušťka plechu: 200 mm černý plech-ocel Max. thickness: 200 mm black sheet-steel 120 mm nerez plech 120 mm stainless steel plate 60 mm hliníkový plech 60 mm aluminum plate CNC plasma CNC plasma Max. rozměr řezaného plechu: 2000 x 6000 mm Max. cut sheet size: Tolerance: Tolerance: ±0.3 mm Max. tloušťka plechu: 150 mm černý plech-ocel Max. thickness: 150 mm black sheet-steel 150 mm nerez plech 150 mm stainless steel plate

6 Frézování Milling Klasické a CNC frézování Classical and CNC milling Max. velikost obrobku: 1500 x 400 x 200 mm Max. workpiece size: Broušení Grinding Rovinné broušení Surface grinding Max. velikost obrobku: Max. workpiece size: 600 x 200 x 100mm Soustružení Turning Klasické a CNC soustruzení Classical and CNC turning Velikost obrobku: od Ø 5 mm Ø 500 mm Workpiecesize: from Ø 5 mm -Ø 500 mm Broušení nakulato Cylindrical grinding Max. velikost obrobku: Ø200mm x 1000mm Max. workpiece size: Délka obrobku: Workpiecesize: od 3 mm 2500 mm from 3 mm mm Vrtání Drilling Strojní, rucní vrtání Machine manual drilling Velikost vrtané díry: od Ø 2 mm Ø100 mm Drilledhole size: from Ø 2 mm -Ø100mm Max. délka obrobku: Max. workpiecelength: 6000 mm

7 Nabízíme komplexní řešení v oblasti vývoje, návrhu a výroby jednoúčelových strojů pro danou aplikaci, až po automatizované, robotizované celky, včetně námi dodávaného řídícího systému SIMATIC spolu s komponenty Siemens a programování (STEP 7). Naše jednoúčelové stroje, či celky, mohou být poháněny: - elektricky - mechanicky - hydraulicky - pneumaticky Při návrhu nejen vycházíme z konstrukčních 3D modelů a výpočtů, ale také ze zkušeností s dlouholetým provozem již našich in- stalovaných strojů v sériové výrobě. Vlastní konstrukční návrh stroje i výběr nakupovaných komponentu provádíme tak, abychom zajistili vysokou životnost a spolehlivost námi vyráběných strojů. We offer complex solutions in the field of development, design and production special purpose machines for a given application up to the automated, robotic units, including supplied by us automated control system SIMATIC with Siemens components and the final programming (PLC's - STEP 7). Our special purpose machines or automated units can be powered by: - mechanical -hydraulic - electrically - pneumatically When designing not only we assume constructional 3D models and calculations, but also from many years experience with the operation of our the machines installed already in series production. Own constructional design machine and selection components we purchased so that we ensure high durability and reliability of the machines produced by us.

8 Pilířní činností naši společností jsou demontážní a montážní práce ocelových konstrukcí, strojů, či kompletních výrobním linek v průmyslu strojírenském, chemickém, automobilovém, zemědělském. Průmyslové stěhování: Nabízíme také tzv. průmyslové stěhování celých výrobních hal v rámci Evropské unie i mezinárodně. Disponujeme zkušenými montážními techniky, elektrikáři i programátory pro zpětné oživení výrobních strojů, či linek. Máme proto veliké zkušenosti s celkovou realizací a můžeme Vám tak nabídnout minimální starostlivost a maximální spolehlivost v relativně krátkém termínu trvání celého průmyslového stěhování. Kontakt Contact Konzultace Consultation Nabídka Offer The main activity of our company are disassembly and assembly works of steel structures, machines or complete production lines in the industry engineering, chemical, automotive, agriculture. The industrial moving: We also offer the industry moving complete production halls th- roughout the European and internationally. We dispose experienced assemblers, electricians and programmers for return recovery of production machines or lines. We thus have a great experience with the overall implementation and we can thereby offer minimum concern and maximum reliability in a relatively short Jak to celé funguje? Howdoesitwork? time duration of the entire industrial removals. Objednávka Order 50% zálohová faktura 50% advance invoice Demontáž Disassembly Balení a nakládka Packing and loading Doprava Transport Montáž Assembly Předání díla Overall checking Doplatek Fakturace Additional payment invoicing

9 Montáz REIS Robotics Assembly REIS Robotics Nakládka nadmerného nákladu Loading excessive of cargo Demontáž / balení / nakládka strojů, dopravníku, elektroskříní Disassembly / packing / loading machines, conveyors, switchbox

10 MEGACORP Plus, s. r. o. Kelč KELC CZECH REPUBLIC DIČ: CZ

Vae Controls Group. the company profile

Vae Controls Group. the company profile Vae Controls Group Vae Controls Group the company profile VAE CONTROLS Group, corp. elaborates full-scale project documentation (mechanical, civil and electrical engineering) from study up to detail project

Více

Upínací technika Clamping Technology

Upínací technika Clamping Technology Upínací technika Clamping Technology Není upnutí jako upnutí It s the right move that counts Správně upnutá ozubená kola Clamping gear wheels correctly Upínací systémy ozubených kol Clamping Systems for

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS Katalog výrobních družstev pro hotely a restaurace Catalogue of Production Co-operatives for Hotels and Restaurants Vážení obchodní

Více

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu vznikla v rámci aktivit sítě

Více

New equipment for traditional technologies

New equipment for traditional technologies M EMORANDUM 2003 New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou Česká republika IČO 463 471 60 DIČ CZ46347160 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...5 Výrobní program...6

Více

SQart. Česk y English

SQart. Česk y English SQart Česk y English Andreas Krob se narodil v roce 1969 v Severním Německu. Studoval průmyslový design na Muthesiuské škole umění a designu v Kielu, Německu. Po dokončení školy v roce 1996 pracoval pro

Více

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 CZ 4.1 Skříňové nástavby ARCAL 4.2 Rolety 4.3 Přeprava šatů 4.4 Přeprava masa ve visu 4.5 Zvedací a posuvné přepážky 4.6 Nakládací systémy 4.7 Hliníkové profily skříně 4.8 Závěry skříně 4.9 Panty skříně

Více

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual)

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual) Dodavatelský manuál / Supplier Quality Manual 1/20 Procesní instrukce č.: Process instruction no.: Název procesní instrukce: Process instruction name: S3-03 Dodavatelský manuál Supplier Quality Manual

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN

UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY UTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost ARMATURY Group a.s. je významným českým výrobcem průmyslových armatur, dodavatelem potrubí a příslušenství

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE říjen, prosinec 2014, ročník XIX, číslo 3, 4 October, December 2014, Vol. XIX, No. 3, 4

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE říjen, prosinec 2014, ročník XIX, číslo 3, 4 October, December 2014, Vol. XIX, No. 3, 4 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE říjen, prosinec 2014, ročník XIX, číslo 3, 4 October, December 2014, Vol. XIX, No. 3, 4 Obsah Content 146 149 Zkoušky tenkých desek z UHPC vyztužených PVA vlákny a textilní skleněnou

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Systém ERP spuštěn ERP System Running Docházkové terminály v provozu Attendance Terminals in Operation Teambuilding

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

výroèní zpráva / annual report

výroèní zpráva / annual report výroèní zpráva / annual report 2000 Firma S Brno, a.s. podporuje rùzné druhy neziskových spoleèensky prospìšných aktivit. Mezi nì patøí i dlouhodobá spolupráce s dìtským Bezbarierovým centrem volného èasu

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

Ohlédnutí kupředu. Firma ELT Inkdry ing. Františka. Jak řekl ve svém projevu na slavnostním večeru pro vystavovatele. Na stánku společnosti Amos CZ

Ohlédnutí kupředu. Firma ELT Inkdry ing. Františka. Jak řekl ve svém projevu na slavnostním večeru pro vystavovatele. Na stánku společnosti Amos CZ čtvrtek 19. 5. 2005 Oficiální zpravodajství výstavy Official fairs news Oфицияльнoe выставочнoe агентство ELT Inkcool VIP Firma ELT Inkdry ing. Františka Trojtlera se věnuje nejen sušicím systémům k tiskovým

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU VOTICE BENEŠOV NEW RAILWAY TUNNELS ON VOTICE BENEŠOV TRACK SECTION

NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU VOTICE BENEŠOV NEW RAILWAY TUNNELS ON VOTICE BENEŠOV TRACK SECTION NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU VOTICE BENEŠOV NEW RAILWAY TUNNELS ON VOTICE BENEŠOV TRACK SECTION MICHAL GRAMBLIČKA, JIŘÍ MÁRA, LIBOR MAŘÍK ÚVOD Rozvoj železniční infrastruktury patří již řadu

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production

O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production 1 l 2014 VYDÁNÍ 11 l ISSUE 11 CZ l EN NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠI VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT IGOR ŠNIRC Leasing Manager IMMOPARK Košice a

Více

TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE

TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE SÉRIE, KTERÁ DRŽÍ SVÉ SLIBY TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE TRI CON (ALFA) TRI CON (ALFA) KOVOVĚ TĚSNÍCÍ TROJITĚ EXCENTRICKÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA METAL SEATED TRIPLE OFF-SET BUTTERFLY VALVE

Více

výpalky cut shapes brennschneidteile

výpalky cut shapes brennschneidteile výpalky cut shapes brennschneidteile Produktový katalog / Product catalogue / Katalog 2 představení střediska tvarových výpalků Introducing the cut shapes centre Präsentation des Brennschneidbetriebes

Více