CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, z. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, z. s."

Transkript

1 CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, z. s. Elektronická verze Redakční rada: Pavel Tlustý & Jaroslav Kolín. Adresa redakce: Ing. Pavel Tlustý, Olbramovická 712, Praha 4, tel Toto číslo vyšlo v únoru 2015 v nákladu 70 výtisků. NEPRODEJNÉ!!! Nevyžádané příspěvky včetně cukrových se s díky nevracejí

2 Úvodník, zprávy z výboru Milí čtenáři, je tu nový rok, v němž oslavíme 15. výročí oficiálního založení našeho klubu. V Cukřence se mu budeme věnovat v příštím (jubilejním šedesátém) čísle, v tomto čísle jsme se zaměřili jednak na záležitosti oficiální, jednak na zprávy o naší činnosti včetně ukázek pěkných cukříků, které vydali naši členové. Tohle číslo dostáváte na přelomu února a března, tedy poněkud později, než v minulých letech. Uvítali jsme totiž, že pořadatelé letní burzy již mají jasno o termínu a ostatních náležitostech, takže zde můžeme publikovat pozvánku a přihlášku již nyní. Máme tak víc času na sestavení dalšího čísla, které může vyjít až začátkem června, protože nebude nutné vydat je kvůli přikládané přihlášce na burzu s větším předstihem. Umožní nám to využít i co nejaktuálnější seznam členů. Protože těch zpráv a zpráviček je docela dost a většina se musí vejít na tuto stránku, nebudeme se v úvodníku dlouho rozepisovat. Děkujeme všem, kteří nám poslali vánoční a novoroční blahopřání, z nichž některá najdete na titulní straně Cukřenky, a přejeme hodně úspěchů v novém roce Výbor informuje Redakce. Až na Jirku Průžka, který to má do Prahy daleko, jsme se sešli 24. ledna v rámci první letošní sleziny v muzeu Míly Žďárské. Pojednali jsme zejména o možnostech konání příštích klubových setkání a současný stav je takovýto: Letní burza bude v Brně a přípravy jsou v plném proudu. Pro podzimní výroční schůzi připadají v úvahu dvě místa, a které to bude, rozhodneme po projednání s potenciálními pořadateli. Irena Kundrtová slíbila, že zjistí možnosti uspořádání letní burzy v roce 2016 v Úštěku. Se správcem našich webových stránek jsme projednali další postup při jejich inovaci. Dohodli jsme se, že seznam členů zaktualizujeme až po 31. březnu, kdy vyprší termín zaplacení členských příspěvků. Elektronická členská přihláška zatím nefunguje, ale pracuje se na nápravě. Na výroční schůzi v Plzni jste byli informováni o stavu klubového hospodaření. Účetní závěrka včetně daňového přiznání za rok 2014 ještě není zpracovaná, takže jen předběžná informace: Na účtu u Fio banky jsme měli k 1. lednu 2015 celkem ,70 Kč, takže nouzí trpět nebudeme. Už jste zaplatili členské příspěvky? Nové stanovy umožňují zaplatit členské příspěvky do 31. března běžného roku. I když většina členů tuto povinnost splnila už v Plzni a do konce února došly další platby na náš bankovní účet, jsou ještě tací, kteří zatím členské příspěvky nezaplatili. Bylo by dobře, kdyby tak učinili do konce března, protože k tomuto datu budeme aktualizovat seznam členů a mohlo by se stát, že z něj vypadnou a budou do něj zařazeni až po zaplacení. Stejně tomu bude při rozesílání 60. čísla Cukřenky. JK Přípravy na 18. mezinárodní výměnný den v Brně vypukly! Jak jsme již nastínili na výročce v Plzni, letošní 18. mezinárodní výměnný den sběratelů HB cukru se uskuteční v Brně. Konat se bude v sobotu 20. června 2015 a kromě samotné výměny vám nabídneme také zajímavý celovíkendový doprovodný program. Pro potřeby letní burzy vznikly samostatné webové stránky, které najdete na adrese Na stránkách se dozvíte VEŠKERÉ podrobnosti k burze, doprovodnému programu, k přihláškám, ubytování atd. (informace průběžně doplňujeme). Pomocí stránek probíhá také registrace na akci, tedy přihlašovat se elektronicky tentokrát nebudete přes web KSBC, jak jste byli doposud zvyklí. Pokud vlastníte účet na Facebooku nebo Google, můžete taktéž sledovat informace o akci zde. Snad bude pro vás tato změna příjemná. Těšíme se na setkání se všemi v Brně. Katka Pelcová Byli jsme v éteru, a to od 10 do 11 hodin v neděli 24. ledna, kdy jsme na stanici Country radio šířili cukrovou víru. Škoda, že na besedu nebylo víc času. AJK - 2 -

3 Sešli jsme se Opět jsme cukrovali pod stromečkem No, bylo veselo! Poté, co jsme trochu vymrzli na náměstí, přesunuli jsme se do tepla kavárny. Tentokrát jsme zvolili pro posezení novou brněnskou kavárnu, Café Society. Kromě dobré kávy má kavárna také vlastní cukřík v hnědé a bílé variantě. Myslím, že brněnské pravidelné sleziny sběratelů cukru už by si nikdo nedokázal představit bez předvánočního setkání pod vánočním stromečkem na Svoboďáku. Také letos jsme příjemně strávili předvánoční dny a užili si poslední brněnskou pravidelnou roku Sešlo se nás opět mnoho. Každý přinesl dárečky, ať už cukrové nebo jiné, ochutnali jsme speciality místních stánků a zapálili prskavky pro ještě lepší atmosféru. V pozvánce na tento podnik jsme tajuplně hlásali, že bude překvapení, takže tolik, jako tentokrát, se nás u Míly snad ještě nesešlo. Přijeli přátelé nejen z Prahy, ale i z pěkně vzdálených končin naší vlasti a bylo nás tam v jednu chvíli přes čtyřicet. Někteří byli v muzeu poprvé a obdivovali vystavené exponáty, a samozřejmě se navzdory stísněným prostorám hojně klábosilo a povyměňovaly se spousty cukříků. To slibované překvapení byla oslava narozenin Danušky Měsíčková. Někteří účastníci o ní věděli První letošní slezina u Míly Vyměnili jsme své cukrové přebytky, ochutnali cukroví a tak trochu se odreagovali od vánočního shonu. A začali naplno plánovat letní burzu v Brně. Ostatně přihlášku a pozvánku na burzu najdete už v tomto čísle Cukřenky. Určitě si přijeďte také vyzkoušet, že nuda v Brně rozhodně není! Katka Pelcová předem, ale ona sama ne. Z míry ji to ovšem nevyvedlo. Dostala pěkný dort, který byl na místě sněden, a další dárečky. O atmosféře, která tam panovala, svědčí naše obrázky. Příští slezina bude někdy v březnu. Foto AJK a Irena Vohlídková - 3 -

4 Letos jsme se s naším hlavním podzimním podnikem přesunuli na západ republiky do Plzně, která je v roce 2015 jedním z evropských hlavních měst kultury. Domnívali jsme se, že této skutečnosti ve spolupráci s vedením města využijeme, ale bohužel se to nepovedlo. Několik týdnů před naší schůzí se totiž konaly obecní volby a v době našich příprav nebylo na koho se na radnici obrátit. Všechno však na místě zařídila naše členka Soňa Hájková, která nejen že obstarala společenský sál v restauraci Saloon Roudná nedaleko centra, ale dohodla tam i pohoštění účastníků a společný oběd. My jako pražská část pořadatelů jsme tak měli méně starostí. S dostatečným předstihem se nám podařilo navrhnout a zadat výrobu účastnické série, tu po dodání zabalit a vyrobit seznamy účastníků a jejich jmenovky. Kromě účastnické série jsme na schůzi rozdávali dvě členské série na rok 2014, které také zabalila Danuška Měsíčková se svou partou. Když se po skončení balicích prací rozhlédla po svém bytě, kde byly všechny cukry uloženy, zjistila, že pomalu nemá kde spát. Někteří z nás se sešli v jednom plzeňském penzionu již v pátek odpoledne a celé to nadělení, které z Prahy obětavě přivezl Fous, naložily přítomné dámy do tašek (viz obrázek). Poté se k nim připojili i pánové a všichni jsme se odebrali na již tradiční posezení do zdejší restaurace. Výroční schůze a burza Schůzovali jsme a hrabošili v Plzni nápoje se čepovaly u baru, kde byly také vystaveny sladké i slané příspěvky účastníků. Pivo a lihoviny si platil každý sám. Účastníci výroční schůze se usadili u stolů, jejich doprovod se buď šel projít po Plzni, nebo se osvěžoval v přilehlém výčepu, a začala výroční schůze. Jak probíhala a co se na ní řešilo, najdete na dalších stránkách. V sobotu ráno jsme se přesunuli na Roudnou. I když to nebylo daleko, neobešlo se to bez menšího bloudění, protože Plzeň slyne rafinovaným systémem jednosměrek. Po vstupu do sálu jsme zjistili, že je sice veliký, ale že nás bude hodně, takže jsme zabrali v přilehlých místnostech v 1. patře spoustu dalších stolů, které nám místní zaměstnanec obětavě natahal dolů. Poskládali jsme je do čtyř řad a byli jsme rádi, že se všichni vejdeme. Občerstvení jsme tentokrát zorganizovali trochu jinak. Pro účastníky schůze jsme objednali po dvou chlebíčkách, které dostali na stůl. Káva a nealko Po schůzi se podával oběd velmi dobrý guláš za lidovou cenu. Personál restaurace navrhl, že bychom jej mohli konzumovat v sále, což byl velice šťastný nápad. Jednak bychom se do restaurace všichni nevešli, jednak tak byly všechny stoly obsazeny a výměna mohla začít pro všechny stejně ve stanovenou dobu. Jako vždy byla patřičně hektická, ale našli jsme i čas na nějaké to poklábosení. Soudím, že se náš podzimní podnik řádně vydařil a nezbývá mi, než poděkovat pořadatelům, a to v první řadě Soně Hájkové a její rodině, která nám zajistila tak pěkné a přátelské prostředí. A teď se pokochejte několika obrázky z aparátů redaktorů Cukřenky a Hanky Blažkové. JK - 4 -

5 Výroční schůze a burza TlusŤjochova zrcadlová odrazovka My to sníme za maminku! Tady toho je Je toho nějak moc, zajdeme radši na kafe. I doprovod bývá unaven Míla se hlásí do diskuse! - 5 -

6 Výroční schůze Zpráva o činnosti Klubu sběratelů baleného cukru za období od 15. listopadu 2013 do 22. listopadu 2014 Vážení kolegové sběratelky a sběratelé! dovolte mi, abych vás jménem výboru seznámil s činností našeho klubu od poslední výroční schůze, která se konala 15. listopadu 2013 v Dačicích. Výbor klubu má teˇšest členů. Jeho členové byli v neustálém kontaktu prostřednictvím elektronické pošty a občas se nám podařilo sejít se i osobně. Domnívám se, že běžnou činnost klubu jsme jako výbor zajistili vcelku dobře. Nové stanovy, které jsme schválili na poslední členské schůzi, byly ještě za platnosti zákona o sdružování občanů zaslány na Ministerstvo vnitra ČR a obdrželi jsme potvrzení o jejich registraci. Od 1. ledna 2014 jsme registrovaný spolek a naši agendu teď spravuje příslušný rejstříkový soud. Do dnešního dne jsme od něj neobdrželi žádnou informaci o tom, že by bylo s našimi stanovami něco v nepořádku. Ověřili jsme si, že náš klub je zapsán v rejstříku spolků. Členská základna se opět mírně obměnila. Od poslední schůze se přihlásilo několik nových členů, ale někteří stávající o sobě nedali dodnes vědět a hlavně do včerejška nezaplatili členské příspěvky za rok 2014 resp. ani za rok Těch, kteří zaplatili, je k dnešnímu dni 98. Platby členského příspěvku jsme neurgovali. Nepřipadalo nám to taktní, protože všichni si o tom mohli přečíst v prvním čísle letošní Cukřenky a jejich osobní důvody, proč nezaplatili, mohou být různé. Poslední vydané členské číslo je 281. Podle nových stanov takové členy nevylučujeme. Neplatičům je přerušeno členství, hříšníci zmizí ze seznamu členů publikovaného na webu a nemají členská práva. Pokud se dodatečně rozhodnou zaplatit, jejich členství se obnoví. Od roku 2011 platí nové členské legitimace a všichni členové už by je měli mít. U prezence jsme dnes vydávali členské známky na rok 2015 těm, kteří již své příspěvky zaplatili. Vzhledem k dostatečné zásobě známek na minulé roky jsme tentokrát netiskli nové, ale upravili rok u těch starých. Snažíme se pokud možno minimalizovat výdaje na poštovné, a proto budou známky zaslány ostatním platičům buď poštou spolu s Cukřenkou, nebo budou těm, kteří si Cukřenku stahují, předány při osobních setkáních případně zaslány po spolehlivých poslech. Pro rok 2016 budou vydány legitimace nové. Sběratelská setkání: Pomineme-li loňskou výroční členskou schůzi s následnou burzou, která, aspoň podle ohlasů, byla velice úspěšná, zorganizoval klub 17. mezinárodní výměnný den v Praze - Řepích. Většina z vás se ho zúčastnila a ostatní si o něm přečetli v Cukřence. Reakce na tento výměnný den byly různé, některým účastníkům vadil malý prostor pro výměnu. Ukázalo se, že Praha je pro naše i zahraniční sběratele atraktivní, takže jsme zaznamenali rekordních 90 účastníků a celkem nás bylo téměř 140. Zklamáním byla velice malá účast na následné procházce po okolí, i když předběžně se přihlásilo kolem 70 zájemců. Kromě oficiálních klubových se uskutečnila i neoficiální setkání našich členů. Láďa Moulis uspořádal již deváté posezení na kurtech v Nové Vsi, několikrát za rok se sešli sběratelé z Brna, Irena Kundrtová dvakrát sezvala své přátele k sobě do Litoměřic, kde si vyměnili své poklady a uskutečnili několik výletů. Někteří naši členové si nechali zhotovit své soukromé cukry a rozmnožili jimi naše sbírky. Navštívili jsme i několik mezinárodních burz. Dovolte, abych zvlášť zmínil a ocenil aktivitu naší kolegyně Míly Žďárské. Kromě vystoupení v televizi a v rozhlase se jí podařilo realizovat svůj sen muzeum cukrů v domečku. Trochu jsme jí s jeho instalací pomohli, ale většina starostí ležela na ní. Muzeum bylo slavnostně otevřeno za účasti významných hostů a představitelů samosprávy. Je přístupné zdarma pro všechny zájemce vždy ve středu a v sobotu odpoledne. Předpokládám, že Míla nám řekne víc v diskusi. Cukřenka vyšla v roce 2014 třikrát v únoru, červnu a v říjnu. Termíny vydání musely respektovat nutnost zaslat v jejím rámci pozvánky a přihlášky na klubové podniky těm, kteří nechodí na naše webové stránky. Klubové cukry: Ve srovnání s minulými léty je rok 2014 na klubové cukry bohatý. Rozhodli jsme se vydat dvě loňské dvanáctikusové členské série Zvěrokruhy, tentokrát v jiné barvě. K tomu obdrží všichni členové sérii Pražské mosty, kterou nechala vyrobit Míla Žďárská. Jejich výroba se poněkud pozdržela, protože předlohy jsme dostali až před prázdninami, takže s distribucí jsme začali až dnes. Těm, co zde dnes nejsou a nepověřili nikoho jejím vyzvednutím, budou cukry zaslány v nejbližších měsících poštou, uvítali bychom však, kdyby jim je přivezli ti, co zde jsou, protože poštovné je dost drahé, zvláště na Slovensko. Pro pražskou burzu jsme nechali vyrobit dvě nové osmikusové série pražské veduty a zajímavosti Prahy 17 - a nechali jsme dotisknout sérii tyček z roku 2009 Vítejte v Praze v jiné barvě. Na dnešním setkání jste dostali sérii s motivy plzeňských památek a jeden - 6 -

7 Výroční schůze malý cukřík s logem klubu a plzeňským velbloudem. S výrobou cukrů to není v současnosti lehké. S náklady na přípravu do tisku už vcelku počítáme, problém je však s minimálním množstvím, které je balírna ochotna vyrobit. Stačí nám zpravidla jen tři krabice, ale to je na balírnu málo. Klubové stránky doznají v příštím roce podstatných změn. Dosavadní správce Zdeněk Adámek se této funkce ze zdravotních důvodů vzdal a předal ji Pavlu Laukovi. Dohodli jsme se, že stránky bude třeba podstatně překopat, protože redakční systém, na němž běží, je zastaralý a navíc od příštího roku neumožní zasílání elektronických přihlášek. V první fázi se budeme snažit aktualizovat a doplnit zde obsažené informace, pak dojde k zásadnějším změnám, o nichž budete informováni. Hospodaření klubu se nevyvíjelo špatně. Účetní závěrku za rok 2013, která se sestavuje po skončení roku, máte před sebou a byla již publikována v Cukřence. Dnešní schůze by ji měla schválit, protože to požaduje nový občanský zákoník. Příjmy klubu se z největší části realizují v listopadu a v prosinci. K 1. lednu 2014 jsme měli na účtu a v pokladně celkem ,- Kč, k 20. listopadu ,- Kč. Je to víc, než v roce 2013 (49 325,- Kč). K tomuto dni se sice objem prostředků klubu snížil, je však třeba si uvědomit, že jsme již uhradili podstatnou část výdajů na dnešní schůzi a všechny výdaje na výrobu klubových cukrů, a že teprve dnes inkasujeme účastnické poplatky a členské příspěvky na rok 2015, takže ke konci roku lze očekávat radostnější výsledek. Třebaže výše členských příspěvků byla naposledy stanovena na zakládající schůzi klubu v prosinci 2000 a od té doby se nezměnila, neočekáváme ani v příštím roce v hospodaření klubu žádné problémy, ačkoliv ceny se za těch deset let rozhodně nesnížily a napřesrok budou dík inflaci spíš vyšší. Výdaje se ale snažíme minimalizovat. Máme např. zákaznickou kartu České pošty, na niž čerpáme slevu na (zdražené) poštovné, naši členové opatřují zdarma kancelářský materiál a množení našich dokumentů apod. Nějaké rezervy ještě máme a bude-li to nutné, navrhneme úpravu příspěvků na příští schůzi, třebaže s tím spíše nepočítáme. Na poslední schůzi bylo výboru uloženo vyhledat banku, která by nabízela výhodnější podmínky pro správu našeho účtu. Učinili jsme tak a od 22. února jsou naše peněžní prostředky vedeny u Fio banky, čímž jsme dosáhli nezanedbatelnou úsporu na bankovních poplatcích. Co klub čeká v roce 2015? V příštím roce oslavíme 15. výročí oficiálního založení klubu. Naším hlavním podnikem bude 18. mezinárodní výměnný den, který by se mohl konat 20. června v Brně. Katka Pelcová vám v diskusi sdělí, co už je v tomto směru vykonáno. Datum a místo konání podzimní výroční členské schůze a burzy zde musíme prodiskutovat a rozhodnout. Má to však jeden háček: Kdo se toho ujme? Ze svých zkušeností vím, že pořadatel by měl bydlet přímo v místě nebo aspoň v blízkém okolí. Cukřenka: vyjdou opět tři čísla v termínech zhruba jako loni, tj. první číslo v lednu únoru, druhé číslo před mezinárodním výměnným dnem a třetí číslo v září říjnu Musíme si ujasnit, jakou členskou sérii vydáme v roce Letošní a loňský počet se bude těžko opakovat, je třeba vymyslet nový námět a hlavně ho přivést do stavu nakreslených návrhů. Můžete se k tomu vyjádřit a něco navrhnout? A na závěr mi dovolte, abych předal drobné odměny několika členkám a členům klubu, kteří svou aktivitou přispěli ke zdárnému chodu našeho klubu. Je to tým našich baliček rozmnožený o jednoho baliče, který poctivě nasáčkoval všechny série vydané letos a loni klubem. Jsou to Danuška Měsíčková, Dáša Pitrová, Dáda Drakselová, Pavel Draksel, Verča Blažková a Markéta Víchová. Z pověření výboru: Jaroslav Kolín - 7 -

8 Výroční schůze Z á p i s z výroční schůze Klubu sběratelů baleného cukru konané dne 22. listopadu 2014 ve Spolkovém domě Saloonu Roudná v Plzni Schůzi zahájil předseda klubu Jaroslav Kolín a uvítal přítomné. Slova se ujal Jiří Průžek, po přivítání členů a hostů přednesl návrh programu schůze. Přítomné srdečně uvítala i majitelka Saloonu Roudná. Program schůze: 1. Zahájení. 2. Volba předsedajícího, zapisovatele a mandátové komise. 3. Zpráva o činnosti klubu od poslední výroční schůze. 4. Schválení výsledků hospodaření klubu za rok Různé a diskuse. 6. Usnesení. 7. Závěr schůze Program schůze byl členstvem schválen. 2. Předsedajícím zvolen Jiří Průžek. Mandátová komise předsedkyně Katka Pelcová Zapisovatelka - Vlasta Holubová 3. Zprávu o činnosti klubu za období od minulé výroční schůze v Dačicích k dnešnímu dni přednesl Jarda Kolín. Ve zprávě mj. uvedl, že od 1. ledna 2014 je KSBC řádně registrován jako spolek, klub má v současnosti 98 členů. Dále se zmínil o úspěšných akcích klubu, které za uplynulé období proběhly, a o aktivitách některých členů. Zpráva bude publikována v Cukřence a na klubových stránkách. 4. Hospodaření klubu Účetní závěrka za rok 2013: Příjmy celkem Kč Výdaje celkem Kč Peněžní prostředky klubu k 1. lednu 2013: Kč Peněžní prostředky klubu k 1. lednu 2014: Kč K 20. listopadu 2014 bylo na účtu a v pokladně klubu Kč. Výše členských příspěvků byla stanovena v roce 2000 na zakládající schůzi klubu. Nepředpokládáme v hospodaření klubu ani v roce 2015 žádné problémy a členský příspěvek se nebude zvyšovat. Při činnosti klubu se snažíme postupovat hospodárně zákaznická karta České pošty, peněžní prostředky jsou vedeny u Fio banky, což znamená úspory na bankovních poplatcích. 5. Různé a diskuse Jarda Kolín: V roce 2015 oslavíme 15. výročí založení klubu. Mezinárodní výměnný den se bude konat 20. června v Brně (organizuje Katka Pelcová). Podzimní výroční schůze bude koncem listopadu v Novém Boru (Iva Nývltová) Jiří Průžek: Aktualizace webových stránek KSBC si vyžaduje i aktualizaci údajů členů klubu

9 Výroční schůze Miluška Žďárská: Poděkovala všem, kdo pomohli ke vzniku cukrového muzea, zejména Michalovi Valentovi. Zve všechny sběratele k návštěvě domečku, kde se dá i dobře posedět. Navrhla jednotlivým sběratelům možnost vystavit zajímavostí ze svých sbírek. Pochválila periodikum Cukřenku za kvalitu a doporučila odměnu pro tvůrce Cukřenky výrobu soukromých cukrů za přispění klubových financí. Bylo schváleno, třebaže oba redaktoři hlasovali proti. Katka Pelcová: Poděkovala za příspěvky do kroniky klubu a vyzvala všechny členy k přispívání. Výměnný den v Brně je v přípravné fázi a může prozradit, že bude bohatý doprovodný program. 6. Usnesení Zpráva mandátové komise: přítomno 54 členů mandátů 8 Členská schůze je usnášeníschopná. Návrh usnesení, který přednesla Vlasta Holubová, byl jednomyslně schválen. 7. Závěr schůze Jménem výboru klubu se s přítomnými rozloučil předsedající schůze Jiří Průžek a schůzi ukončil. U s n e s e n í výroční členské schůze KSBC konané dne 22. listopadu 2014 v Plzni Výroční členská schůze: 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti Klubu sběratelů baleného cukru v období od 15. listopadu 2013 do 21. listopadu b) informaci o hospodaření klubu za leden říjen 2013 c) informaci o výměnném dnu a výroční schůzi KSBC v roce Schvaluje účetní závěrku klubu za rok Za správnost: Vlasta Holubová - 9 -

10 Danuška Měsíčková, dobrá a nepostradatelná duše našeho klubu, oslavila v lednu pěkně kulaté jubileum. Při té příležitosti jsme jí položili několik otázek. První otázka je zásadní: Sladíš? NE! Jak ses vlastně dostala ke sbírání cukrů a jak dlouho už je sbíráš? Protože nesladím, nosila jsem si z různých "osvěžoven" cukříky od čajů a kávy domů. Jednoho krásného dne mladší vnuk přišel s tím, že bude sbírat cukry. Nevím, co ho to napadlo, ale přinesla jsem mu cukry, co jsem měla doma. Jenže po čase jsem zjistila, že mu šlo o cukr a obaly vyhodil. Zůstaly jen 3 kousky a tak jsem si řekla, že začnu sbírat já, aniž bych o nějakém klubu věděla. To přišlo až později. Co ještě všechno sbíráš pro sebe a co pro někoho? Sbírala jsem reklamní hrnečky a při jejich výměně jsem se seznámila s Lenkou Černou z Brna a přes ní se dostala do klubu sběratelů cukrů. Kromě hrnečků, které omezuji kvůli místu, sbírám rozetky, párátka, obaly od čokolád, smetánky, kávu a med. Něco si nechávám a něco měním za cukry. Říkám, že je u mě takové překladiště. Kolik těch cukrů asi tak máš? Cukry jsem naposledy počítala, když jich bylo 20 tisíc, ale to už je dávno a určitě už jich mám dvojnásobek a možná i víc... Čemu dáváš přednost? (kostky, sáčky, tyčky ) Kostičky jsou má srdeční záležitost, ale sáčky jsou skladnější, zvlášť když jsou vysypané. Když je malý byt, tak se cukřík vysypává - ono ani nejde o cukr, ale o obrázek a reklamu co je na sáčku, či kostičce. Máš nějaké oblíbené náměty na cukrech? Mám ráda kytky a zvířata. Co pokládáš za svůj největší cukříkový poklad? Ani nevím proč, ale nejvíc si cením tak trochu průhledné kostičky ze Lhasy. Další pak ze vzdálených exotických zemí. Víme, že čile koresponduješ se zahraničními sběrateli. Kolik jich asi tak je? Zrovna čile to moc není. Většinou po burzách, když získám nové série, které posílám Paulovi do Portugalska, a další jsou Carol a Mario ze Španělska. Jaké máš zvědy, kteří ti nosí cukry? Sběratelé se zrovna moc nesvěřují tlachárně, aby i ostatní mohli zajít do příslušné kavárny, ale najdou se i tací, kdo se o svůj úlovek podělí, jako Michal, Pavel T., Zdena H., Dáša, Kolínovi, Draxelovi a Smutní. Představujeme se Jubilující Danuška Zkus jako náčelnice týmu baliček odhadnout, kolik cukrů už jste pro klub a kamarády zabalily. To je těžké počítání, už ani nevím, kdy KAMO začalo vozit cukry ke mně? Když na výročku nebo burzu balíme 9-11 tisíc cukrů, podle toho kolik sérií se nechalo dělat, tak si to každý lehce spočítá! Každý cukřík projde rukama, když se třídí, když se kompletuje a nasáčkuje. Na to už přijdou baličky i baliči, jak má kdo čas, a už to "lítá"! Balení si už vyzkoušeli Smutní, Draxelovi, Zdeňka Hudská, Zdeňka Boušková, Dáša Pitrová, stará a mladá Blažková, Markéta Víchová. Možná jsem na někoho zapomněla, těm se omlouvám. V každém rozhovoru se musí objevit dotaz na veselé příhody z natáčení. O tobě je známo, že čile šmejdíš po pohostinských podnicích včetně hampýzů, kam se málokdo odváží, a úspěšně tam loudíš cukry. Máš nějakou příhodu z této činnosti? Mým heslem je, že herny jsou nejslušnější podniky, protože mají otevřeno FURT! Na rozdíl od restaurací, kde otvírají až na poledne. Mediálně známý Atlas Ve Smečkách jsem navštívila ještě se Sašou Vlachovskou. Tenkrát jsme se tam dostaly přes dvůr a docela vylekaly "hlídače", ale hrst cukrů jsme si odnesly. V loňském roce jsem si řekla, že už by mohli mít něco nového. Šla jsem za bodygárdem, postávajícím před zmíněným hampejzem, s prosbou aby mi tam pro cukry zašel? On mi ale řekl, ať si tam zajdu, že děvčata na baru mi cukry dají. Teď se honem rozhodnout: být srab a odejít, nebo být za hrdinu a jít dovnitř? Rozhodla jsem se pro druhou variantu. Jen mě barmanka uviděla, hned ke mně přiskotačila a co pro mě může udělat. Já zase meldovala prosbu o cukry. Přinesla krabičku a já začala vybírat! Jak v místnosti blikala různá světla, snažila jsem se barevné cukry ulovit. To už holčina pochopila, o co mi jde, a uvedla mě do reálu, že cukry jsou jen dva - bílý a modrý. Navíc to byl polštářkový Dios!!! Atlas už prý dávno nemají, a tak jsem odcházela zklamaná, že má odvaha byla vlastně zbytečná. Co bys vzkázala našim čtenářům? Sběratel se nesmí nechat odradit neúspěchem v jednom podniku. Příště se zadaří...

11 Ve Zpravodaji DZDF (Der Zuckersammler-Klub Deutschland & Freunde), který naše redakce dostává, vyšel článek, v němž paní Marianne Dumjahn, jedna z největších sběratelek cukru, sděluje, že se sbíráním končí. Protože je také dlouholetou členkou našeho klubu a pravidelně navštěvuje naše mezinárodní burzy, rozhodli jsme se, že se souhlasem DZDF její článek v překladu otiskneme. Tady je: Cukr, cukr a ještě jednou cukr Ano, drazí cukroví sběratelé, nevěřili byste, jak rychle ten čas letí. Od května 2010, kdy jsem předala vedení klubu Karin Riedel, se mi bohužel nepodařilo naplnit všechna předsevzetí, která jsem si tehdy dala. Rodinné a jiné důvody omezily můj volný čas natolik, že jsem se teď musela rozhodnout, že v létě roku 2015 svou sbírku definitivně rozpustím. Mé osmdesáté narozeny, které mám v červenci, tak mohou posloužit k tomu, abych všechny své poklady, které jsem za cca 33 let shromáždila, nabídla sběratelům. Do té doby ještě musím přebrat zbývající dublety a aktualizovat statistiky, z nichž každý zjistí, co jak mnoho je toho k mání z té které země. Předběžně má sbírka obsahuje přibližně 185 tisíc kostek (všechny plné) a cca 220 tisíc sáčků a tyček, až na malou část plných. Ty jsou uspořádány v pořadačích a pocházejí ze 145 zemí. U německy hovořících zemí je sbírka tříděna abecedně podle měst a v rámci města abecedně podle podniků (lokálů). U ostatních zemí jsem musela použít jiná kriteria, ale všechno je logicky setříděno. Jako každý sběratel, i já bych byla ráda, kdyby má sbírka zůstala pohromadě a dále se rozvíjela. Nicméně musím vycházet z toho, že žádný náš sběratel ji nebude moci převzít celou, a budu ji proto rozpouštět i podle zemí. Zájemci si mohou u mě vyžádat po Velikonocích 2015 aktuální seznam a dohodnout termín návštěvy. Všem účastníkům výměnného dne v Mohuči (Mainz) nabízím návštěvu v pátek 24. dubna od 14 do 17 hodin. Další termín návštěvy nabízím na sobotu 25. dubna, rovněž od 14 do 17 hodin. Protože by však, přijdou-li všichni až v sobotu, bylo v našem Ze zahraničí Cukrová královna rozpouští svou sbírku domě těsno, měli byste se předem ohlásit na páteční termín. Káva, koláče a studené občerstvení budou zajištěny. A teď se určitě zeptáte, kolik to všechno zabere místa a kolik to bude stát. O. K., nechci si udělat zlatý důl z toho, že jsem v několika letech shromáždila tolik cukrů a tím vytvořila tři světové rekordy, ale hodilo by se, kdyby mi zbyl malý obolus na pozdější renovaci cukrových místností. Kromě toho i těch cca 300 pořadačů, které jsem si pořídila pro svou sbírku, má svou cenu. A ani těch nádherných zásuvkových skříněk, které jsem si kdysi pořídila v Itálii, se samozřejmě nemohu zbavit za nulový tarif. Ale jsem si jistá, že společně najdeme dobré řešení. Se svým rozhodnutím si můžete dát na čas a nemusíte si také hned všechno vzít s sebou. Velké části sbírky můžete od nás odvézt na etapy. Prosím však o pochopení, že z věkových důvodů vám nemůžeme při stěhování pomáhat. Platí, že všechno musí být od nás odvezené. Bude-li to pryč do poloviny roku 2016, budu moci začít pracovat na svých plánovaných knihách. A ještě před tím musím zrenovovat cukrový pokoj. Z větších a menších cukrových artefaktů, které jsou vystaveny jako dekorace ve vitrínách, utvořím loty (soubory), které nabídnu k prodeji v pátek v návštěvním termínu a v sobotu při výměnném dnu v Mohuči. I proto se vyplatí na tento výměnný den přijet. Jsou to kuriózní a obzvlášť pěkné exempláře z mnoha různých zemí. Nechte se překvapit. Po rozpuštění sbírky mohu také ještě nabídnout za rozumnou cenu nějaké skříně, v nichž byla umístěna. Sdělte mi, prosím, svůj případný zájem včas. I zde platí, že všechno musí být od nás odvezeno, přičemž na naložení bude možná potřeba jeřáb, který na objednávku přistaví místní stěhovací firma. Marianne Dumjahn

12 Klubové série Pro účastníky výroční schůze byla vydána osmikusová série Plzeň s plzeňskými památkami. Vyrobilo ji KAMO, tisk černý na bílém podkladě. Přebytky budou zájemcům prodávány za režijní cenu na burze v Brně. Desetikusovou sérii tyček Pražské mosty dostali jako klubovou za rok 2014 všichni členové. Výroba Hellma, tmavomodrý tisk na světlomodrém podkladě

13 Cukry našich členů Naše nová členka Magdalena Drábiková vydala tuhle pěknou šestikusovou sérii a rozdávala nám ji na lednové slezině u Míly. Napsala nám k ní: Na cukry jsem dala svoje sportovní aktivity, ve kterých soutěžím s postiženými sportovci. Podnikám toho více třeba Ratibořický pojezd - to si dáme 12 km, zúčastňujeme se zahájení lázeňské sezony v Teplicích, jezdíme automobilovou orientační soutěž pro postižené v Liberci, hraji turnaje v šipkách, kuželkách a bowling. Ta lodička na cukru znázorňuje raft. Můj čas vyplňuje též shánění sponzorských darů pro vozíčkáře. Bonbóny Michala Valenty jsou vyvedeny v barvě a na lakovaném papíře. Tohle je jen ukázka z celkem dvacetikusové série, kterou mu vyrobila Hellma

14 Cukry našich členů Kameny a kamenné kříže

15 Cukry našich členů Je až s podivem, kolik takových kamenných památek různých tvarů se v naší vlasti nachází. Nakreslila je Iva Nývltová a vydala je dvě konsorcia našich členů v černé, červené, zelené a modré barvě

16 Filatelisté s lupou v ruce pasou po drobných odchylkách. I někteří z nás sbírají rozličné chybotisky na cukrech. Podívejte se na několik: Zajímavosti Cukry a ne-cukry Někdy nám zvědové přinesou něco, co se jako HB cukr tváří, ale cukr v tom není. Míla tomu říká sběratelské omyly, které nadšeně sbírá. Hojné jsou smetany do kávy či pohlcovače vlhkosti, dostali jsme však i rozpustnou kávu. Vysypávači musí dát pozor na balené hnojivo na květiny kdyby sáček vysypali do kávy, notně by to pohnojili. Kdysi byl populární Česák, vzniklý v dobách neblahého působení společnosti Eastern Sugar. Ještě se jich pár na výměnu najde. Česáka by si určitě zařadil do sbírky každý. Existují však i chybotisky vzniklé při výrobě, které sbírají jen extrémně orientovaní jedinci, jako třeba my. Japonský zelený čaj v prášku, určil ho až znalec. Hlavně neztrácet hlavu. I to se najde při pytlíkování. Kyselina citronová (asi, po ochutnání). Před časem využívala jedna balírna zbylý papír od jiných pochutin k campingovému balení cukru. Každý sáček byl pak unikátní a sběratelé se v samoobsluhách dobývali do krabiček. Také tohle našel ve své sérii Michal Valenta. Založí-li se raznice při balení chybně, vznikne pěkná past na zahraniční turisty. Tohle už je skutečně rarita! Nesypat do polévky, je v tom cukr! Dalších ukázek bychom měli ve své sbírce víc, ale všechny by se sem ani po zmenšení nevešly. AJK

17 Itálie Pieve di Cento I našinci oblíbený podnik. Kromě sběratelů HB cukru je zde příležitost i pro sběratele balených čajů. Více podrobností nám pořadatelé nesdělili, zájemci mohou využít kontakt: Sara Tagliavini VIA DONATORI PIEVE DI CENTO (BO) Italy Německo - Mainz 15. mezinárodní výměnný den DZDF se koná dne 25. dubna 2015 v Best-Western- Hotelu Mainz, Wallstraße 56, Mainz Program: V pátek 24. dubna se od hod. v hotelu sejdou tradičně již dorazivší sběratelé na sběratelském večeru se společnou večeří. Zde bude možno v intimnější atmosféře navázat kontakty a uložit si sběratelský materiál. V sobotu 25. dubna bude probíhat od 9.30 do hod. vlastní výměna. Na závěr je možno jít společně na oběd. Uzávěrka přihlášek je 23. dubna Pokud se někdo nestačí přihlásit, může přijet i tak, bude srdečně vítán. V hotelu je pro účastníky dohodnuta zvláštní cena: 91 EUR za dvojlůžkový pokoj a 84 EUR za jednolůžkový vč. bufetové snídaně. Kontakt: Der Zuckersammler-Klub Deutschlands & Freunde c/o Karin Rädel Liebigstraße 5, Seligenstadt, Deutschland Francie Laurac Výměnný den se koná 2. května Ze světa Výměnné dny v zahraničí Informace podá a přihlášky přijímá Vincent Penel, e- mail: Německo Fürth Pravidelné několikadenní setkání EGZ (Europäische Gemeinschaft der Zuckersammler) se koná ve dnech června 2015 ve Fürthu (Bavorsko). Vlastní výměnný den bude 6. června od do hod. Informace a přihlášky: Renate Dämlow Reginhardstr Berlin Tel Francie Erstein 30. výměnný den se koná 29. srpna 2015 od do cca 16 hod. Erstein leží v Alsasku, takže se tam domluvíte i německy. Navíc je v něm i balírna, která možná něco poskytne. Místo: Schule Anne Frank 9, rue du Vieux Marché F Erstein. Přihlášky a informace: Francis Hans, Německo Seligenstadt 15. výměnný den DZDF se koná 12. září 2015 od 9.30 do hod. Od útulné kávové posezení v rodině Karin Rädel s návštěvou jejího cukrového pokoje. Místo konání: Vereinsheim der Stadt Seligenstadt, Steinheimerstr. 47, D Seligenstadt. Přihlášky přijímá a informace podává Karin Rädel, kontakt viz burza DZDF Mainz. Nizozemí Veldhoven Výměnný den se koná 31. října 2015 v Ontmoetingscentrum De Ligt ve Veldhovenu. Informace podá Jo Hunnekens, nebo Jobs Verkaaik, Uvádíme informace, které jsme získali do uzávěrky tohoto čísla. Pořadatelé dalších výměnných dnů nám dosud nesdělili, kdy a kde tomu tak bude

18 Naše akce 18. Mezinárodní výměnný den sběratelů baleného cukru Brno Zduřte, sajtno, v tymdle járu pro vás rychtujeme už 18. kósek tédle naší seance. No a gde jinde než v našem betálným Štatlu. Celó tudle stránku sme napěchovali cajtungem, aby vám nic neuteklo a vy pak něgde nečučeli jak péro z dyvanu aneb jak by hókl Franta Kocórek: Válka vo tom, jak to s tó brněnskó čachrovačkó bude. Taky vomrknite tu eletrickó registraturu. S ňó se totiž můžete drápnót na všecky akce spojený s čachrovačkó cukrů a máte posichrovaný, že na vás zbyde volné tympl. Déte si ale majzla na malinký písmenka, protože někerý štace potřebujó vypláznót rentále předem tak ať se pak nemusíte chytat za květák, že ste něco prochrápali. Za pořadatelskó sajtnu Kača Pelcová Místo konání SŠ Informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno Čichnova 982/23, Brno-Komín , Česká republika, GPS: 'N 'E Ubytování Organizátoři akce zajišťují pro zájemce ubytování ve dvou- a třílůžkových pokojích v Domově mládeže při SŠ Čichnova. Individuálně si zájemci mohou sami zařídit ubytování v některém z blízkých hotelů a penzionů (viz tipy níže). Brno-Komín K-penzion - Luxusní ubytování Kos - Brno-Žabovresky Penzion Danna - Penzion Černá - penzioncerna.sweb.cz Hotel Kozák - Stravování Brno-Bystrc Penzion Pohoda - Hotel Santon - Hotel Rakovec - Hotel U Šuláka - Brno-střed Hotel Pegas - Po dobu konání burzy formou občerstvení a teplých a studených nápojů v ceně. V pátek a v sobotu večer posezení v restauraci, které si účastníci hradí sami (viz sekce Program). Cena Burza: Stůl 300 Kč, doprovod 100 Kč. Pro účastníky nabízející sběratelský materiál je objednávka stolu povinná. Ubytování v DM: 370 Kč osoba/noc Fakultativní program: Ceny, podmínky přihlášení atd. viz sekce Program. Není-li uvedeno jinak, postačí zaplacení až při prezenci účastníků (sběratelů a doprovodů). Platby přijímáme v hotovosti na místě při prezenci účastníků v CZK (koruna česká) nebo bankovním převodem předem na klubový účet č.: , kód banky: 2010 (Fio). Do zprávy pro příjemce uveďte celé své jméno jako při registraci. Registrace Vyplněnou a podepsanou přihlášku odešlete buď poštou na adresu: Kateřina Pelcová, Trnkova 1188/116, Brno, nebo na ovou adresu Pokud možno využijte elektronickou přihlášku na Uzávěrka přihlášek je v neděli 31. května Přihlášky přijaté po termínu budeme řešit individuálně s přirážkou 100 Kč. Kontakty Máte-li dotaz, pište na nebo volejte hlavnímu pořadateli: Katka Pelcová,

19 Program Pátek Naše akce 12:00 Prohlídka vily Tugendhat, památky UNESCO, s průvodcem Okruh II. rozšířený - obytné prostory vily, technické zázemí, zahrada. Začátek prohlídek ve 12:00 a 13:00 hodin, délka prohlídky: 90 minut. S průvodcem v češtině nebo angličtině, max. 15 osob na prohlídku. Cena: 350 Kč (plná) nebo 210 Kč (zlevněná: žáci, studenti, senioři od 60 let, ZTP a ZTP/P). Závaznou objednávku prohlídky je nutné provést zaplacením na účet klubu (viz níže) nejpozději do O naplnění kapacity obou prohlídek vás budeme průběžně informovat (aktuálně: 0/30). 17:00 Společné posezení v restauraci Večeřův dvůr Neformální posezení na zahrádce restaurace. V případě nepříznivého počasí uvnitř. Konzumaci si hradí každý zvlášť. Sobota :00 Prezence účastníků burzy Každý účastník (sběratel i doprovod) musí při vstupu projít registrací, kde bude označen ID páskem, který bude celou dobu konání akce viditelně nosit na zápěstí. 11:00 Slavnostní zahájení akce, úvodní slovo Před zahájením burzy bude vstup do sálu zakázán, výměna cukrů tedy proběhne pouze ve stanovenou dobu. V průvodním slově budete seznámeni s provozem objektu, kde, kdy a co se bude dít. 15:00 Ukončení burzy Po skončení burzy musí všichni účastníci vyklidit pozice, protože do sálu nastoupí úklidová četa. Pro vás to znamená sbalit se a připravit se na další program. 16:00 Prohlídka města Brna s průvodcem Prohlídka historického centra města Brna, nákup suvenýrů. Sraz: V 16:00 hodin u vchodu SŠ Čichnova nebo v 16:30 hodin před budovou CK Čedok, roh ul. Nádražní a Masarykova. Délka: 2 hodiny, 4.2 km, mírná stoupání a klesání. Trasa: Hlavní nádraží, Zelný trh, katedrála na Petrově, Denisovy sady, hrad Špilberk, Červený kostel, Moravské nám., nám. Svobody, Nová a Stará radnice, Minoritský klášter, Měnínská brána. 19:00 Slavnostní ukončení akce v pivovarské restauraci Pegas Večeře se podává v 19:30 hodin. Na výběr ze čtyř menu (seznam níže). Cena: 250 Kč, nápoje a další pochoutky si hradí každý sám. Rezervace místa a jídla je závazná. - Jídlo A: Grilovaná kuřecí prsíčka s česnekovým přelivem, americké brambory - Jídlo B: Hovězí vývar s masem a nudlemi + moravská bašta, dušené zelí - Jídlo C: Česneková polévka s osmaženým chlebem + guláš PEGAS, houskové knedlíky a bramboráčky - Jídlo D: Moravská cibulačka se sýrovým krutonem + bramborák s masovou směsí Neděle :00 Projížďka parníkem po Brněnské přehradě spojená s prohlídkou hradu Veveří Sraz v 9:00 hodin u vchodu SŠ Čichnova nebo 9:35 hodin v přístavišti u pokladny nebo v 11:00 u jižní brány hradu Veveří. Jízda parníkem: cca 50 minut do stanice Hrad Veveří, poté pěšky cca 20 minut k hradu. Prohlídka areálu a interiéru s průvodcem. Cena #1, jízda parníkem tam i zpět + vstupné do hradu: 210 Kč (plná) nebo 110 Kč (zlevněná: děti od 3 do 15 let, ZTP). Cena #2, pouze vstupné do hradu, vlastní doprava: 70 Kč (plná) nebo 50 Kč (zlevněná: děti od 6 do 15 let, studenti, senioři 65+ let, ZTP). Změna programu v závislosti na přízni počasí a jiných okolnostech vyhrazena

20 Křížovka o ceny A B C D E F G H I Jede Kudrna, jede do Brna dokončení v tajence. VODOROVNĚ: A. Pod úhlem 90, víření, prodejna masa. B. Nádoba u studny, kňour, koupání. C. Nadávat, měna EU, čajová růže, začátek závodu. D. Otázka při sázce, puch, alpská pastvina, svazek roští. E. TAJENKA. F. Stromořadí, Verdiho opera, vytyčený směr, kód Dánska. G. Klobouk (z maď.), záhada, kilogramy, moučka z kurkumy. H. Oslovovat třetí osobou, výhra v lotynce, dopravní stavba. I. Obr, listnatý strom, přinášeti. SVISLE: 1. Řada aut, kocour (nář.). 2. Druh motýla, Sarmati. 3. Biblická postava, spojit. 4. Římskými číslicemi 1005, druh pštrosa, tázací zájmeno. 5. Zelenina, titul muže. 6. Březno, šesterečný nerost, tělovýchovná jednota. 7. Osobní zájmeno, doručiti. 8. Pohyb vzduchem, druh pepře, pouze. 9. Kočkovitá šelma, kus ledu. 10. Zkratka pro tlak krve, sibiřský veletok, rakouská řeka. 11. Nivchský pokrm, pravá perleť. 12. Dopravní prostředek, zámořská velmoc, moje. 13. Bez přípravy, černý pták. 14. Druh oceli, dostatečně. 15. Zpěvní hlas, praskati. NÁPOVĚDA: ABALON, ALMA, ARIT, INN, KALAP, KAR, MOS *). *) Mos je tradiční nivchský pokrm. Jde o směs lesních plodů (brusinky, borůvky, šicha, cibule rostlin), rybích kůží a tuleního tuku. Mos je tradičně podáván hlavně hostům při oslavách (svatby), svátcích (medvědí rituál) a také je tradičně obětován bohům. Proto je nazýván "pokrm bohů". Mos se připraví tak, že se rybí kůže máčí v teplé vodě a poté se z nich seškrabuje maso. To se s vodou rozmělní ve velkých dřevěných korytech, načež se k této rosolovité hmotě přidají lesní plody. Nakonec se celá směs zalije rozehřátým tulením tukem, promíchá a vloží do chladna. Směs má konečnou rosolovitou konzistenci díky želatině obsažené v rybích kůžích

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

TAK Poradníky 2003. PORADNÍK leden 2003

TAK Poradníky 2003. PORADNÍK leden 2003 Pouze pro vnitřní potřebu vydává Turistický akademický klub Praha IČ: 00199214 Adresa: pošt.př. 398, 111 20 Praha 1 Klubovna: Mikulova 1574, Praha 4 - Jižní Město PORADNÍK leden 2003 SCHŮZE - bude opět

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života

Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart CO NAJDETE NA stránkách čísla 2 Î O lidech, kteří proslavili

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Šance pro každého, kdo chce zazářit. Přihlásit se lze do konce června

Šance pro každého, kdo chce zazářit. Přihlásit se lze do konce června Ročník XV., číslo 2/2014 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Den plný zábavy Ojedinělé putování úplnou tmou Pozvání na výstavu o světě nevidomých Šance pro každého, kdo chce zazářit Přihlásit se lze

Více

Nezůstávají jenom u slov, podávají pomocnou ruku

Nezůstávají jenom u slov, podávají pomocnou ruku Ročník XVI., číslo 1/2015 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Nezůstávají jenom u slov, podávají pomocnou ruku Představujeme práci a zaměření činnosti České abilympijské asociace V České abilympijské

Více

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012 Koncert a výstava ZUŠ ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 25. ledna 3. února 2012... 5. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Ročník XXII. č. 2 20.

Více

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka)

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka) Veltruské listy Jaro je tady!!! www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 2/2012, duben - květen, cena 12,- Kč Řekla bych, že jaro musí být nejoblíbenějším ročním obdobím pro

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

Čtvrletní zpravodaj města Úštěk

Čtvrletní zpravodaj města Úštěk Ročník 42 Říjen 2011, číslo 3 Čtvrletní zpravodaj města Úštěk VES VĚDLICE patří k vesnicím, které byly jako poslední připojené k městu Úštěk. Vesnice je rozložena v údolí vodnatého Úštěckého (dříve mukařovského)

Více

Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Z jednání Zastupitelsta obce Staříč. číslo 2 zdarma červen 2008. 17. března 2008 členové ZO například

Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Z jednání Zastupitelsta obce Staříč. číslo 2 zdarma červen 2008. 17. března 2008 členové ZO například Zpravodaj Obecního úřadu ve Staříči www.obec-staric.cz e-mail: obec.staric@iol.cz číslo 2 zdarma červen 2008 Z jednání Zastupitelsta obce Staříč 17. března 2008 členové ZO například schválili žádosti o

Více

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI ROČNÍK XX číslo 5 květen 2012 18 Kč NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI RADA MĚSTA ZASEDALA VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA KONANÉ DNE 11. DUBNA 2012... souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult Estéčko zpravodaj společnosti ST Consult 1/2014 ÚVODNÍK Vážené kolegyně a kolegové, vážení obchodní partneři, dovolte, abych vám na úvod poděkoval za výbornou spolupráci v roce 2013 a do nového roku vám

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít Vybíráme z obsahu: Autokros po 40 letech ve Šluknově končí 2 Slovo starostky - náměstí 3 60. výročí firmy Topos, a. s. 10, 11 Výběrové řízení 15 Lesnická škola 17 První turnaj TS Beach Cup 19 CENA 5 Kč

Více

R. Lukavský v kostele. Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením Jihoamerické rytmy Čtěte na straně 9

R. Lukavský v kostele. Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením Jihoamerické rytmy Čtěte na straně 9 Jarmark se povedl Tradičnímu rožnovskému hodovému jarmarku počasí přálo a Rožnováci se skvěle bavili Čtěte na straně 2 R. Lukavský v kostele Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením

Více

XXI. ROÈNÍK. Téma: Cesta tam a zase zpátky skarta: zbytečnost či užitečná věc? Jazyky bez bariér. www.vozickar.com

XXI. ROÈNÍK. Téma: Cesta tam a zase zpátky skarta: zbytečnost či užitečná věc? Jazyky bez bariér. www.vozickar.com 3 2012 XXI. ROÈNÍK Téma: Cesta tam a zase zpátky skarta: zbytečnost či užitečná věc? Jazyky bez bariér www.vozickar.com LÉČEBNÉ POHYBOVÉ PŘÍSTROJE THERA TRAINER OD NĚMECKÉ SPOLEČNOSTI MEDICA VÝVOJ NA ZÁKLADĚ

Více

ZPRAVODAJ KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ, Fulnecký cena 6 Kč MĚSTO CHYSTÁ INVESTICE ZA DESÍTKY MILIONŮ PŘEHLEDNÝ ROZPOČET 2014 FULNEK MÁ PARÁDNÍ WEB

ZPRAVODAJ KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ, Fulnecký cena 6 Kč MĚSTO CHYSTÁ INVESTICE ZA DESÍTKY MILIONŮ PŘEHLEDNÝ ROZPOČET 2014 FULNEK MÁ PARÁDNÍ WEB Fulnecký cena 6 Kč 2 2014 ZPRAVODAJ KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ, říká Eliška Děcká v rozhovoru pro FZ na straně 16. FULNEK MÁ PARÁDNÍ WEB MĚSTO CHYSTÁ INVESTICE ZA DESÍTKY MILIONŮ 4 2 PŘEHLEDNÝ ROZPOČET 2014

Více

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Autorka: Anežka Novotná Autoři článků: Jan Janda, Tomáš

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více