Člověk se nestává věřícím tím, že vyroste na faře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Člověk se nestává věřícím tím, že vyroste na faře"

Transkript

1 1 Člověk se nestává věřícím tím, že vyroste na faře (1954 až 1973) Angela Merkelová se narodila 17. července 1954 jako Angela Dorothea Kasnerová v Hamburku. Angelin otec Horst Kasner opustil již v prvních měsících těhotenství své ženy Herlind hanzovní město a odešel jako farář do jiné části Německa. NDR, která vznikla jako odpověď na založení Spolkové republiky v součinnosti sovětských okupantů a jejich přisluhovačů, zažívala tehdy revoluční změny. Stalin byl již rok mrtev a jeho nástupce Chruščov se krok za krokem vypořádával s velkým vůdcem. Tehdy se zdálo, že s destalinizací se začíná na druhé straně světonázorové hranice probouzet nové politické jaro, a to i v NDR, kde elity SED ještě před okamžikem empaticky vzdávaly úctu mrtvému diktátorovi. I když stále pokračovala ostrá konfrontace mezi východním a západním blokem a tanky sovětské moci převálcovaly lidové povstání, k němuž se v červnu roku 1953 přidali protestující stavební dělníci z východoberlínské Stalinallee, zůstal lidem v Sověty obsazené části Německa ještě také kousek naděje. A skutečně se po Stalinově smrti a vyhlášení nového kursu leccos změnilo k lepšímu a to i pro faráře. Tlak na církve polevil. Pryč byly doby, kdy SED během plánem stanovené výstavby základů socialismu podle sovětského vzoru otevřeně bojovala proti oběma církvím. V převážně protestantském středním Německu se SED zaměřila především na evangelickou církev, v níž si státní teror zvolil za svůj hlavní terč organizaci Mladí křesťané (Junge Gemeinde). Jejím členům bylo za- 17

2 Reuth Ralf Georg Lachmann Günther PRVNÍ ŽIVOT ANGELY M. kázáno nosit odznak s křížem nad zeměkoulí a poté byla tato organizace očerněna jako ilegální organizace skrývající agenty a špiony. Brzy došlo také na zatýkání duchovních, církevní majetek byl vyvlastněn, výuka náboženství ze škol zmizela a církevní časopisy byly zakázány. Více než 3000 žáků a studentů vyhostili mocipáni z vyšších škol a univerzit. Teď však byla většina vyhnanců přijata zase zpět a i jinak se zdálo, jako by se od předvolání prvního tajemníka ÚV SED Waltera Ulbrichta do Kremlu, kde mu sovětské vedení začátkem června 1953 nadiktovalo zavedení opatření k ozdravění politické situace v NDR, něco změnilo a církve se mohly zase trochu nadechnout. Možná tento vývoj v NDR přispěl i k tomu, že se mladý teolog Horst Kasner rozhodl opustit Spolkovou republiku. Pozdější hamburský biskup Hans-Otto Wölber mu údajně řekl, že ho potřebují v Brandenburgu, protože tamější církevní sbor nemá dost farářů. A tak šel, stejně jako by býval šel i do Afriky, kdyby ho tam byla církev poslala, jak se vyznal Kasner, když se ho na to po roce 1989 ptali. 1 Toto rozhodnutí vycházelo bezesporu i z jeho postoje k tehdejšímu černobílému chápání studené války, které neakceptoval. Neboť levicové protestantské kruhy nesouhlasily s Adenauerovou politikou západní integrace, jeho směřováním k znovuvyzbrojení Německa a důsledným odmítáním moskevské nabídky na vytvoření jakéhosi sjednoceného neutrálního Německa. Více socialismu, znělo jejich heslo. Od NDR levicoví protestanté také nemohli nic víc očekávat, i když mnohé z toho, co se tam dělo, chápali jako pochopitelnou reakci na politiku Bonnu. To zřejmě platilo i pro mladého teologa Kasnera, v němž Ministerstvo státní bezpečnosti neboli Stasi zpočátku vidělo odpůrce státu dělníků a rolníků. 2 Rozhodnutí odejít z válkou těžce poznamenaného Hamburku do brandenburského provinčního města ulehčila možná Horstovi Kasnerovi skutečnost, že se v jistém smyslu vracel 18

3 1 Člověk se nestává věřícím tím, že vyroste na faře do své vlasti. Narodil se 6. srpna 1926 v Berlíně Pankowě jako syn polského vystěhovalce Ludwiga Kazmierczaka. Ten nechal své jméno brzy poněmčit. Ludwig Kasner, jak se nyní jmenoval, žil od začátku dvacátých let až do své smrti v roce 1959 v Berlíně a pracoval tam naposledy jako policista. 3 O mládí Horsta Kasnera není známo téměř nic. Neví se, kde odsloužil vojenskou službu nebo zda upadl do zajetí. Je pouze jisté, že studoval na reálném gymnáziu a od roku 1948 teologii v Heidelbergu, Bielefeldu a Hamburku, kde po zkouškách působil jako vikář v kostele Zjevení Páně v městské čtvrti Winterhude. V hanzovním městě se seznámil se studentkou učitelského ústavu Herlind Jentzschovou, která rovněž pocházela ze západního Pruska. Brzy se vzali a rok po svatbě, v létě 1954, přišla na svět jejich první dcera Angela Dorothea Kasnerová. To byl její otec již ve východní zóně, jak se tenkrát na Západě říkalo NDR. Na jaře tam nastoupil do služby, a to do sboru čítajícího 300 členů, v Quitzowě, městské části Perlebergu, v brandenburském okrese Prignitz, asi 80 km od Berlína. V září za ním přišly jeho žena a dcera, které trávily léto u babičky v Hamburku Eimsbüttel. Jak vyprávěl Kasner po konci období Wende, majitel stěhovací firmy jim prý tehdy řekl, že zná jen dva druhy lidí, kteří vymění Západ za Východ: komunisty nebo naprosté idioty. Normálně se přece odchází opačným směrem. 4 A skutečně v té době opouštělo stát dělníků a rolníků 30 až 40 tisíc lidí měsíčně a vydávalo se směrem na Západ za svobodou Začátky v Quitzowě byly pro Kasnerovy těžké. 5 Mladá rodina pomocného kazatele bydlela v malém farním domku blízko obecního kostela. Žili z potravin z propachtované církevní půdy sloužící k údržbě fary. Jeden pomocník v kostele navíc choval dvě kozy a to znamenalo, že se Kasner musel naučit dojit kozy a sousedka naučila Kasnerovu ženu připravovat kopřivový špenát. 6 Tak to alespoň Angela Merkelová dnes vypráví. Také peněz bylo málo, protože příjmy duchovního na 19

4 Reuth Ralf Georg Lachmann Günther PRVNÍ ŽIVOT ANGELY M. Východě byly výrazně nižší než na Západě. Herlind Kasnerové, která ukončila studium v Hamburku, navíc v NDR zakázali učit. 7 Soudruzi si nepřáli angličtinářku a latinářku, která vystudovala na Západě. Zůstala farářovou ženou v domácnosti. V létě 1957 se jí narodilo další dítě. Tentokrát to byl chlapec a Kasnerovi ho dali pokřtít jménem evangelisty Marka. O nic snazší nebyla každodenní práce pomocného kazatele s Mladými křesťany evangelické církve. SED usilovala o vybudování vlastní organizace mládeže FDJ. Téhož roku, kdy Kasnerovi přišli do Quitzowa, bylo navíc jako protipól konfirmace a večeře Páně zavedeno světské přijímání mládeže mezi dospělé, tzv. Jugendweihe. Církve proti tomu sice protestovaly a vysvětlovaly neslučitelnost obou ceremoniálů, nedokázaly však zabránit dlouhodobému odchodu dorostu z řad Mladých křesťanů, protože modrá košile FJD znamenala všude ve státě SED výhodu. V polovině padesátých let poznal quitzowský mládežnický farář Albrechta Schönherra 8, superintendanta církevního obvodu Brandenburgu nad Havelou a ředitele tamějšího kazatelského semináře. Schönherr studoval teologii v Tübingenu a v Berlíně, navštěvoval kazatelský seminář Dietricha Bonhoe fera ve Finkenwalde (dnes součást polského Štětína) a převzal faru nejprve v Greifswaldu a poté v Brüssowě v Uckermarku. Od roku 1940 prožíval druhou světovou válku jako příslušník wehrmachtu, upadl v Itálii do zajetí a v roce 1946 se vrátil do Brüssowa, kde žila jeho rodina. Když po hrůzách války dokonale prohlédl ideje národního socialismu, zcela se upsal teologii Bonhoefera, který byl pro něj jako člen odboje proti hitlerovskému barbarství příkladem. Z hlediska Schönherra, který viděl rozdělení Německa jako neodmyslitelný trest za německou vinu, bylo nyní logicky nutné vyjít vstříc těm, kteří se zasloužili o konec nacistického teroru. Spolupráce s nimi, jak věřil tento muž církve, zajistí evangelické církvi v NDR budoucnost, neboť socialismus a křesťanství se navzá- 20

5 1 Člověk se nestává věřícím tím, že vyroste na faře jem nemusí vylučovat. Ne teoretický ateismus, nýbrž praktický ateismus křesťanů, jak se projevuje ve strachu, hádkách a pokrytectví, mínil Schönherr, je opravdovým nebezpečím pro obec a svět. 9 Nový občan NDR Kasner, který přesídlil ze Spolkové republiky, se Schönherrovi líbil. A Kasner se dostával stále pod větší vliv brandenburského superintendanta, který v říjnu 1957 dopomohl výmluvnému a všemu novému otevřenému mládežnickému faráři z Quitzowa k lepšímu postavení. Kasnera vyslalo vedení berlínsko-brandenburské církve i vzhledem k jeho pedagogickým schopnostem 10 do Templinu v Uckermarku. 11 V budově tamějšího Waldhofu, kde se nacházelo zařízení pro postižené Stephanus-Stiftung, měl v jeho kompetenci vzniknout seminář zaměřený na službu v církvi, neboť školení a správná orientace byly v socialistické realitě, v níž to evangelické církve neměly v žádném případě snadné, naprosto nutné. V Templinu se životní podmínky Kasnerových zásadním způsobem zlepšily. Protože Waldhof, kde farářova rodina obývala první patro domu Fichtengrund, představoval soběstačný ostrov uprostřed světa reálného socialismu. V rozlehlém areálu s dlouhými cihlovými budovami byly kromě speciální školy pro duševně postižené také stáje a stodoly. Díky zemědělství, kde pracovali postižení, byl zdejší stůl prostřen bohatěji než kdekoli jinde v zemi. A také obuvnická a šicí dílna a zahradnictví ve Waldhofu ulehčovaly farářově rodině život, zejména když tu a tam došel navíc nějaký balíček ze Západu. Patnáct dětí zaměstnanců kostela, mezi nimi i Angela Kasnerová, se cítilo jako na velkém hřišti plném dobrodružství, i když mnozí rodiče z města nepouštěli své děti na Waldhof právě rádi, protože měli proti zdejším schovancům své výhrady. Jedním z kamarádů Angely Kasnerové byl Matthias Rau, syn ředitele zařízení pro postižené. Matthiasovi bylo pět a Angele čtyři, když Matthiasův otec, jáhen od Baltského moře, přijal práci 21

6 Reuth Ralf Georg Lachmann Günther PRVNÍ ŽIVOT ANGELY M. ve Waldhofu. Matthias a Angela se spřátelili. A tak prolézali stodolami a stájemi a v létě se koupali v nedalekém jezeře. I profesním začátkům Horsta Kasnera ve Waldhofu, kde se i nadále konala soustředění duchovních berlínsko-brandenburské zemské církve, byly hvězdy, jak se zdálo, nakloněny, protože ve vztahu církve a státní moci zazněly nové tóny. Již v roce 1958, právě tenkrát, kdy Chruščovovo ultimátum ještě více zostřilo krizi kolem rozděleného Berlína, spolu opět zasedli ministerský předseda NDR Otto Grotewohl a durynský zemský biskup Friedrich-Wilhelm Krummacher. Výsledkem rozhovorů bylo vydání společného komuniké biskupů v červenci téhož roku. V něm více či méně sami za sebe přislíbili, že církve chtějí respektovat vývoj k socialismu a k mírovému budování života lidu. 12 V říjnu 1960 Ulbricht dokonce před Lidovou sněmovnou NDR prohlásil, že křesťanství a humanistické cíle socialismu nejsou v protikladu. To vzbudilo zejména u mladších levicově naladěných křesťanů v evangelických církvích naději, a to přesto, že studená válka v rozděleném Německu právě kulminovala. Stejné pocity měl i mladý pastor Horst Kasner. Neviděl však, že za propagandisticky promyšlenými výroky prvního tajemníka se skrývá nová, Moskvou předepsaná strategická koncepce zacházení s nepřátelskou organizací církví. Vycházela ze základního poznatku, že otevřený agresivně konfrontativní konflikt s církvemi v satelitních státech nikam nevede. Proto bylo třeba volit jiné cesty. Nadále měly církve sloužit věci socialismu, to znamená, že měly být využity pro zahraničněpolitické cíle Sovětského svazu. 13 Pro protestantskou NDR, kde tehdy ještě 70 procent členů SED byli evangelíci, to znamenalo, že církve, zejména evangelické církve, by se měly podílet na konsolidaci státu dělníků a rolníků jako druhého německého státu. Neboť ten měl silnou potřebu obhájit svou existenci. Zaprvé dosud neměl uznání velké části mezinárodního společenství států, za druhé musel bojovat se skutečným 22

7 1 Člověk se nestává věřícím tím, že vyroste na faře Matthias Rau a Angela Kasnerová před stodolou ve Waldhofu u Templinu koncem padesátých let ( Matthias Rau) exodem obyvatelstva na Západ. Proto režim hodlal poskytnout církvím širší pole působnosti, aby jako protislužbu získal podporu pro NDR. SED si přitom byla vědoma, že toho lze dosáhnout pouze tehdy, pokud se podaří vytvořit v NDR vlastní evangelickou církevní organizaci. Proto musela být celoněmecká Evangelická církev v Německu (EKD) zlikvidována a Západní Berlín v přeshraniční berlínsko-brandenburské zemské církvi izolován. Pokud se Horst Kasner smířil s myšlenkou vlastní východoněmecké církevní organizace, bylo tomu tak proto, že doufal v možnost vyrazit k novým břehům a skoncovat se starými praktikami úřednické církve. Bezesporu tu sehrála roli určitá naivita ohledně pravé podstaty druhého německého státu. Tak pravděpodobně ani netušil, že ho systematiky sleduje krajské vedení Stasi v Neusterlitz i místní okresní pracoviště v Tem- 23

8 Reuth Ralf Georg Lachmann Günther PRVNÍ ŽIVOT ANGELY M. plinu. Pod krycím jménem Centrum se pracovníci zařízení pro postižené zavázali jako neoficiální spolupracovníci (Inoffizieller Mitarbeiter / IM) státní bezpečnosti vypracovat plány polohy a výkresy prostor. Nic nezůstalo tajné službě utajeno: kdo navštívil Kasnera a kdo se účastnil jeho soustředění, byl s největší pečlivostí zaregistrován a prověřen. A také on sám se nacházel pod neustálým dohledem tajné služby. 14 Tak si ředitel templinského pastoračního a vzdělávacího střediska zpočátku jistě neuměl představit, že jednotlivých cílů církevní politiky zadaných Oddělením pro církevní záležitosti Ústředního výboru SED mělo být dosaženo praktikami infiltrace a rozkladu, uskutečňovanými Ministerstvem státní bezpečnosti pod velením sovětské tajné služby KGB. Za tímto účelem měli být duchovní a církevní pracovníci korumpováni nebo násilím dotlačováni ke spolupráci s tajnou službou. Dalším prostředkem bylo propašování přisluhovačů Stasi do církevních organizací, ale také získání farářů, jejichž politické smýšlení se zdálo být slučitelné se státní mocí. Pro příslušné oddělení Ministerstva státní bezpečnosti V, pozdější oddělení XX/4, bylo přitom rozhodující, aby byly klíčové pozice v církvi obsazeny správnými muži, přičemž rozhodující byla jejich politická orientace, a ne faktický závazek vůči tajné službě. Z hlediska SED, jejíž propaganda ocejchovala EKD kvůli smlouvě o duchovní péči uzavřené v únoru 1957 s Bundeswehrem jako církev NATO, bylo proto logické, že jako počáteční kontaktní partneři byli vybráni biskupové Mitzenheim a Krummacher. Mitzenheim patřil k úplně prvním církevním hodnostářům, kteří se svou takzvanou Durynskou cestou otevřeně přiklonili ke státu SED, což mu později vyneslo nejvyšší vyznamenání. 15 V případě biskupa Krummachera se po období Wende našly dokumenty, které ho uváděly jako tajného informátora KGB pod krycím jménem Martin. 16 Kdysi zapálený národní socialista vstoupil v době sovětského válečného zajetí do Stalinova Národního výboru Svobodné Němec- 24

9 1 Člověk se nestává věřícím tím, že vyroste na faře ko. Než přišel jako člen skupiny Ulbricht hned po válce do Berlína, vedl v zajateckém táboře církevní pracovní skupinu. 17 Vedle durynského zemského biskupa a jeho greifswaldského kolegy patřil také Kasnerův příznivec Schönherr od začátku k evangelickým duchovním, na které Sovětským svazem kontrolovaná státní moc při uskutečňování nové církevně politické koncepce sázela. Součástí této církevně politické koncepce bylo také založení národních a mezinárodních křesťanských organizací, díky nimž by se jednak podařilo vyřadit ze hry církevní představitele uvnitř církví, jednak by se tito představitelé vyšachovali navzájem. 18 Za účasti upřímných křesťanů, kteří v socialismu viděli správnou alternativu k západnímu kapitalismu, položili muži církve, kteří se vědomky i nevědomky dali do služeb KGB, v roce 1958 v Praze základy Křesťanské mírové konference (KMK). 19 Pod dogmatem nutnosti zachovat mír v atomově vyzbrojeném bipolárním světě měla tato organizace, o jejímž personálním obsazení do detailů rozhodovala KGB 20, podporovat politiku mírumilovného Sovětského svazu proti agresivním imperialistickým kruhům Západu a jejich vojenskému seskupení NATO. V únoru 1961 několik měsíců před vztyčením berlínské zdi byl v NDR pod předsednictvím greifswaldského profesora Wernera Schmaucha, přítele SED, založen pracovní výbor KMK. Státní sekretariát NDR pro církevní záležitosti financoval prostory i jejich vybavení. Toto pracoviště převzalo správu církevní politiky SED, bylo ale personálně úzce propojeno se Stasi, jak ukazuje příklad státního tajemníka pro církevní záležitosti Klause Gysiho. Otec dnešního levicového politika Gregor Gysi byl v materiálech Stasi veden jako neoficiální spolupracovník pod krycím jménem Kurt. Že byl Regionální výbor, jak se brzy začalo nazývat oddělení KMK v NDR, dítětem režimu, respektive jeho tajné služby, vyplývá také z výroční analýzy oddělení V/4 Ministerstva státní bez- 25

10 Reuth Ralf Georg Lachmann Günther PRVNÍ ŽIVOT ANGELY M. pečnosti ze dne 20. prosince V něm se psalo: Bylo dosaženo toho, že v rámci pražské Křesťanské mírové konference byla vytvořena německá sekce, v níž získali neoficiální spolupracovníci referátu I vedoucí pozice. 21 Bonnské ministerstvo vnitra nazývalo Křesťanskou mírovou konferenci maskovanou komunistickou organizací pro prosazování zahraničněpolitických zájmů Moskvy. 22 Vedoucí funkci zde obdržel také Albrecht Schönherr. Werner Schmauch, spoluzakladatel Regionálního výboru v NDR, se stal v roce 1964 nejprve jeho dočasným a potom regulérním předsedou. 23 Přes Schönherra se Horst Kasner dostal nejen ke Křesťanské mírové konferenci, ale také k Pracovní skupině z Weißensee. V Církevním bratrstvu, které bylo založeno 17. ledna 1958 Nadací Adolfa Stoeckera v Berlíně Weißensee, poznal Kasner vzorné teology státu SED, mezi nimi také Hanfrieda Müllera, který rovněž přesídlil ze západní okupační zóny. K otázkám kolem Schönherra a některých dalších zakladatelů bratrstva, se po období Wende našly materiály Stasi, v nichž byl Schönherr uváděn od roku 1954 jako tajný informátor s krycím jménem Hans Meier. 24 Müllerova role myšlenkového vůdce v Pracovní skupině z Weißensee a profesora východoberlínské Humboldtovy univerzity, z jejíž Teologické fakulty udělal v padesátých letech baštu stalinismu, zajistila věrnému muži KMK Müllerovi ty nejlepší vztahy s politbyrem SED. Ministr pro státní bezpečnost, armádní generál Erich Mielke dokonce vyznamenal teologa Medailí za zásluhy Národní lidové armády a Řádem za boj za národ a vlast. 25 Kasner potkal v Pracovní skupině z Weißensee rovněž funkcionáře KMK a pozdějšího viceprezidenta pražské střešní organizace Gerharda Bassaraka 26, z něhož SED také udělala profesora teologie na Humbold tově univerzitě. Bassarak, který občas pobýval ve Waldhofu a u něhož chtěl Kasner později promovat 27, byl Stasi veden jako neoficiální spolupracovník pod krycím jménem Buss a byl mu udělen Řád za zásluhy o vlast. 28 Ředitel 26

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Gaulle, Charles de (nar.1890) Göring,Hermann (1893 1946)

Gaulle, Charles de (nar.1890) Göring,Hermann (1893 1946) Gaulle, Charles de (nar.1890) francouzský vojenský a politický činitel. Po vítězném německém tažení na Západ v roce 1940 uprchl do Velké Británie a vytvořil zde hnutí Svobodná Francie. V letech 1944 1946

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Schindlerova továrna Továrna života KONCEPT IDEOVÝ

Schindlerova továrna Továrna života KONCEPT IDEOVÝ Schindlerova továrna Továrna života Továrna života - obnova území opuštěného průmyslového komplexu uprostřed obce Brněnec. Prostory areálu by se mohly stát živým centrem obce, ale i naší soudobé historie

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha 5. října 2015 Č.j.: MV-142314-2/OSK-2015 Náměstek ministra

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

USA v 50. a 60.letech

USA v 50. a 60.letech USA v 50. a 60.letech Anotace:výkladová prezentace věnující se Spojeným státům americkým po druhé světové válce. (politický systém, období studené války, karibská krize, 2.berlínská krize) Dětský diagnostický

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Rusko v meziválečném období

Rusko v meziválečném období Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa Č.j.: MF-50867/2015/3002-1 Datum: 18. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Biografie středoevropských vůdců (komparace)

Biografie středoevropských vůdců (komparace) Biografie středoevropských vůdců (komparace) 1. Medailonky (str. 2 7) a) Klement Gottwald (Československo) b) Mátyás Rákosi (Maďarská lidová republika) c) Walter Ulbricht (Německá demokratická republika)

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM ).

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM ). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM 500000) Praha 29. června 2016 Č. j. MPSV-2016/137742-111/SZ/VŘ Státní tajemník v Ministerstvu práce

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3002 - Personální a platové v Odboru 30 - Personální Č.j.: MF-49260/2015/3002-2 Datum: 20. listopad 2015

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení v oddělení 3003 Organizace a právní podpora v odboru 30 - Personální Č.j.: MF-57909/2015/3002-1 Datum:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Bipolarita Počátky studené války

Bipolarita Počátky studené války Bipolarita Počátky studené války Anotace:prezentace se věnuje fenoménu studené války. Rozdělení světabipolarity na dvě poloviny a vztahu SSSR a USA. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče,

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0116. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0116. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol ZÁKLADNÍ OBECNÉ INFORMACE v rámci 4. klíčové aktivity projektu Národní systém

Více

Pověst o praotci Čechovi

Pověst o praotci Čechovi Z nejstarší minulosti českého národa se nedochovaly žádné písemné památky.je to proto, že dříve lidé neuměli psát a vše si mohli jen vyprávět. Proto si někdy do vyprávění něco přidali nebo je pozměnili.

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná.

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná. Studená válka Mír nemožný, válka nemyslitelná. Kdo? USA NATO dvě supervelmoci dva vojenské pakty SSSR Varšavská smlouva USA a SSSR vyšly z 2. sv. války jako dvě supervelmoci se zcela protichůdnými politickými

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3510 č. archivní pomůcky: 8967 Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice 1945-1948 inventář Mgr.Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 30 Personální

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 30 Personální Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 30 Personální Č.j.: MF-46354/2015/3002-2 Datum: 22. října 2015 Státní tajemník v Ministerstvu financí ČR

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

ÚSTAVNÍ ZÁKON České národní rady č. 1/1993 Sb. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVNÍ ZÁKON České národní rady č. 1/1993 Sb. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVNÍ ZÁKON České národní rady č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 66 Veřejné zakázky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 66 Veřejné zakázky Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 66 Veřejné zakázky Č.j.: MF-50859/2015/3002-2 Datum: 13. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2010 č. 818 ke Zprávě o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 214/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 3. Účinnost od: 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO ŘEDITELE ODBORU HYGIENY PRÁCE VE SLUŽEBNÍM ÚŘADĚ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICI LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI V Praze dne 23. 3. 2016 č.j. MZDR

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26 Tibet 1 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Tibet Území ve střední Asii. Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná výška dosahuje přibližně 4 900 m n. m., pročež se Tibetu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu Praha: 30. září 2015 Č.j.: MV-141989-2/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947)

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) Pane předsedo, pane mluvčí, členové Kongresu, Vážnost situace, před níž stojí současný svět, si vyžaduje mou přítomnost

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více