Člověk se nestává věřícím tím, že vyroste na faře

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Člověk se nestává věřícím tím, že vyroste na faře"

Transkript

1 1 Člověk se nestává věřícím tím, že vyroste na faře (1954 až 1973) Angela Merkelová se narodila 17. července 1954 jako Angela Dorothea Kasnerová v Hamburku. Angelin otec Horst Kasner opustil již v prvních měsících těhotenství své ženy Herlind hanzovní město a odešel jako farář do jiné části Německa. NDR, která vznikla jako odpověď na založení Spolkové republiky v součinnosti sovětských okupantů a jejich přisluhovačů, zažívala tehdy revoluční změny. Stalin byl již rok mrtev a jeho nástupce Chruščov se krok za krokem vypořádával s velkým vůdcem. Tehdy se zdálo, že s destalinizací se začíná na druhé straně světonázorové hranice probouzet nové politické jaro, a to i v NDR, kde elity SED ještě před okamžikem empaticky vzdávaly úctu mrtvému diktátorovi. I když stále pokračovala ostrá konfrontace mezi východním a západním blokem a tanky sovětské moci převálcovaly lidové povstání, k němuž se v červnu roku 1953 přidali protestující stavební dělníci z východoberlínské Stalinallee, zůstal lidem v Sověty obsazené části Německa ještě také kousek naděje. A skutečně se po Stalinově smrti a vyhlášení nového kursu leccos změnilo k lepšímu a to i pro faráře. Tlak na církve polevil. Pryč byly doby, kdy SED během plánem stanovené výstavby základů socialismu podle sovětského vzoru otevřeně bojovala proti oběma církvím. V převážně protestantském středním Německu se SED zaměřila především na evangelickou církev, v níž si státní teror zvolil za svůj hlavní terč organizaci Mladí křesťané (Junge Gemeinde). Jejím členům bylo za- 17

2 Reuth Ralf Georg Lachmann Günther PRVNÍ ŽIVOT ANGELY M. kázáno nosit odznak s křížem nad zeměkoulí a poté byla tato organizace očerněna jako ilegální organizace skrývající agenty a špiony. Brzy došlo také na zatýkání duchovních, církevní majetek byl vyvlastněn, výuka náboženství ze škol zmizela a církevní časopisy byly zakázány. Více než 3000 žáků a studentů vyhostili mocipáni z vyšších škol a univerzit. Teď však byla většina vyhnanců přijata zase zpět a i jinak se zdálo, jako by se od předvolání prvního tajemníka ÚV SED Waltera Ulbrichta do Kremlu, kde mu sovětské vedení začátkem června 1953 nadiktovalo zavedení opatření k ozdravění politické situace v NDR, něco změnilo a církve se mohly zase trochu nadechnout. Možná tento vývoj v NDR přispěl i k tomu, že se mladý teolog Horst Kasner rozhodl opustit Spolkovou republiku. Pozdější hamburský biskup Hans-Otto Wölber mu údajně řekl, že ho potřebují v Brandenburgu, protože tamější církevní sbor nemá dost farářů. A tak šel, stejně jako by býval šel i do Afriky, kdyby ho tam byla církev poslala, jak se vyznal Kasner, když se ho na to po roce 1989 ptali. 1 Toto rozhodnutí vycházelo bezesporu i z jeho postoje k tehdejšímu černobílému chápání studené války, které neakceptoval. Neboť levicové protestantské kruhy nesouhlasily s Adenauerovou politikou západní integrace, jeho směřováním k znovuvyzbrojení Německa a důsledným odmítáním moskevské nabídky na vytvoření jakéhosi sjednoceného neutrálního Německa. Více socialismu, znělo jejich heslo. Od NDR levicoví protestanté také nemohli nic víc očekávat, i když mnohé z toho, co se tam dělo, chápali jako pochopitelnou reakci na politiku Bonnu. To zřejmě platilo i pro mladého teologa Kasnera, v němž Ministerstvo státní bezpečnosti neboli Stasi zpočátku vidělo odpůrce státu dělníků a rolníků. 2 Rozhodnutí odejít z válkou těžce poznamenaného Hamburku do brandenburského provinčního města ulehčila možná Horstovi Kasnerovi skutečnost, že se v jistém smyslu vracel 18

3 1 Člověk se nestává věřícím tím, že vyroste na faře do své vlasti. Narodil se 6. srpna 1926 v Berlíně Pankowě jako syn polského vystěhovalce Ludwiga Kazmierczaka. Ten nechal své jméno brzy poněmčit. Ludwig Kasner, jak se nyní jmenoval, žil od začátku dvacátých let až do své smrti v roce 1959 v Berlíně a pracoval tam naposledy jako policista. 3 O mládí Horsta Kasnera není známo téměř nic. Neví se, kde odsloužil vojenskou službu nebo zda upadl do zajetí. Je pouze jisté, že studoval na reálném gymnáziu a od roku 1948 teologii v Heidelbergu, Bielefeldu a Hamburku, kde po zkouškách působil jako vikář v kostele Zjevení Páně v městské čtvrti Winterhude. V hanzovním městě se seznámil se studentkou učitelského ústavu Herlind Jentzschovou, která rovněž pocházela ze západního Pruska. Brzy se vzali a rok po svatbě, v létě 1954, přišla na svět jejich první dcera Angela Dorothea Kasnerová. To byl její otec již ve východní zóně, jak se tenkrát na Západě říkalo NDR. Na jaře tam nastoupil do služby, a to do sboru čítajícího 300 členů, v Quitzowě, městské části Perlebergu, v brandenburském okrese Prignitz, asi 80 km od Berlína. V září za ním přišly jeho žena a dcera, které trávily léto u babičky v Hamburku Eimsbüttel. Jak vyprávěl Kasner po konci období Wende, majitel stěhovací firmy jim prý tehdy řekl, že zná jen dva druhy lidí, kteří vymění Západ za Východ: komunisty nebo naprosté idioty. Normálně se přece odchází opačným směrem. 4 A skutečně v té době opouštělo stát dělníků a rolníků 30 až 40 tisíc lidí měsíčně a vydávalo se směrem na Západ za svobodou Začátky v Quitzowě byly pro Kasnerovy těžké. 5 Mladá rodina pomocného kazatele bydlela v malém farním domku blízko obecního kostela. Žili z potravin z propachtované církevní půdy sloužící k údržbě fary. Jeden pomocník v kostele navíc choval dvě kozy a to znamenalo, že se Kasner musel naučit dojit kozy a sousedka naučila Kasnerovu ženu připravovat kopřivový špenát. 6 Tak to alespoň Angela Merkelová dnes vypráví. Také peněz bylo málo, protože příjmy duchovního na 19

4 Reuth Ralf Georg Lachmann Günther PRVNÍ ŽIVOT ANGELY M. Východě byly výrazně nižší než na Západě. Herlind Kasnerové, která ukončila studium v Hamburku, navíc v NDR zakázali učit. 7 Soudruzi si nepřáli angličtinářku a latinářku, která vystudovala na Západě. Zůstala farářovou ženou v domácnosti. V létě 1957 se jí narodilo další dítě. Tentokrát to byl chlapec a Kasnerovi ho dali pokřtít jménem evangelisty Marka. O nic snazší nebyla každodenní práce pomocného kazatele s Mladými křesťany evangelické církve. SED usilovala o vybudování vlastní organizace mládeže FDJ. Téhož roku, kdy Kasnerovi přišli do Quitzowa, bylo navíc jako protipól konfirmace a večeře Páně zavedeno světské přijímání mládeže mezi dospělé, tzv. Jugendweihe. Církve proti tomu sice protestovaly a vysvětlovaly neslučitelnost obou ceremoniálů, nedokázaly však zabránit dlouhodobému odchodu dorostu z řad Mladých křesťanů, protože modrá košile FJD znamenala všude ve státě SED výhodu. V polovině padesátých let poznal quitzowský mládežnický farář Albrechta Schönherra 8, superintendanta církevního obvodu Brandenburgu nad Havelou a ředitele tamějšího kazatelského semináře. Schönherr studoval teologii v Tübingenu a v Berlíně, navštěvoval kazatelský seminář Dietricha Bonhoe fera ve Finkenwalde (dnes součást polského Štětína) a převzal faru nejprve v Greifswaldu a poté v Brüssowě v Uckermarku. Od roku 1940 prožíval druhou světovou válku jako příslušník wehrmachtu, upadl v Itálii do zajetí a v roce 1946 se vrátil do Brüssowa, kde žila jeho rodina. Když po hrůzách války dokonale prohlédl ideje národního socialismu, zcela se upsal teologii Bonhoefera, který byl pro něj jako člen odboje proti hitlerovskému barbarství příkladem. Z hlediska Schönherra, který viděl rozdělení Německa jako neodmyslitelný trest za německou vinu, bylo nyní logicky nutné vyjít vstříc těm, kteří se zasloužili o konec nacistického teroru. Spolupráce s nimi, jak věřil tento muž církve, zajistí evangelické církvi v NDR budoucnost, neboť socialismus a křesťanství se navzá- 20

5 1 Člověk se nestává věřícím tím, že vyroste na faře jem nemusí vylučovat. Ne teoretický ateismus, nýbrž praktický ateismus křesťanů, jak se projevuje ve strachu, hádkách a pokrytectví, mínil Schönherr, je opravdovým nebezpečím pro obec a svět. 9 Nový občan NDR Kasner, který přesídlil ze Spolkové republiky, se Schönherrovi líbil. A Kasner se dostával stále pod větší vliv brandenburského superintendanta, který v říjnu 1957 dopomohl výmluvnému a všemu novému otevřenému mládežnickému faráři z Quitzowa k lepšímu postavení. Kasnera vyslalo vedení berlínsko-brandenburské církve i vzhledem k jeho pedagogickým schopnostem 10 do Templinu v Uckermarku. 11 V budově tamějšího Waldhofu, kde se nacházelo zařízení pro postižené Stephanus-Stiftung, měl v jeho kompetenci vzniknout seminář zaměřený na službu v církvi, neboť školení a správná orientace byly v socialistické realitě, v níž to evangelické církve neměly v žádném případě snadné, naprosto nutné. V Templinu se životní podmínky Kasnerových zásadním způsobem zlepšily. Protože Waldhof, kde farářova rodina obývala první patro domu Fichtengrund, představoval soběstačný ostrov uprostřed světa reálného socialismu. V rozlehlém areálu s dlouhými cihlovými budovami byly kromě speciální školy pro duševně postižené také stáje a stodoly. Díky zemědělství, kde pracovali postižení, byl zdejší stůl prostřen bohatěji než kdekoli jinde v zemi. A také obuvnická a šicí dílna a zahradnictví ve Waldhofu ulehčovaly farářově rodině život, zejména když tu a tam došel navíc nějaký balíček ze Západu. Patnáct dětí zaměstnanců kostela, mezi nimi i Angela Kasnerová, se cítilo jako na velkém hřišti plném dobrodružství, i když mnozí rodiče z města nepouštěli své děti na Waldhof právě rádi, protože měli proti zdejším schovancům své výhrady. Jedním z kamarádů Angely Kasnerové byl Matthias Rau, syn ředitele zařízení pro postižené. Matthiasovi bylo pět a Angele čtyři, když Matthiasův otec, jáhen od Baltského moře, přijal práci 21

6 Reuth Ralf Georg Lachmann Günther PRVNÍ ŽIVOT ANGELY M. ve Waldhofu. Matthias a Angela se spřátelili. A tak prolézali stodolami a stájemi a v létě se koupali v nedalekém jezeře. I profesním začátkům Horsta Kasnera ve Waldhofu, kde se i nadále konala soustředění duchovních berlínsko-brandenburské zemské církve, byly hvězdy, jak se zdálo, nakloněny, protože ve vztahu církve a státní moci zazněly nové tóny. Již v roce 1958, právě tenkrát, kdy Chruščovovo ultimátum ještě více zostřilo krizi kolem rozděleného Berlína, spolu opět zasedli ministerský předseda NDR Otto Grotewohl a durynský zemský biskup Friedrich-Wilhelm Krummacher. Výsledkem rozhovorů bylo vydání společného komuniké biskupů v červenci téhož roku. V něm více či méně sami za sebe přislíbili, že církve chtějí respektovat vývoj k socialismu a k mírovému budování života lidu. 12 V říjnu 1960 Ulbricht dokonce před Lidovou sněmovnou NDR prohlásil, že křesťanství a humanistické cíle socialismu nejsou v protikladu. To vzbudilo zejména u mladších levicově naladěných křesťanů v evangelických církvích naději, a to přesto, že studená válka v rozděleném Německu právě kulminovala. Stejné pocity měl i mladý pastor Horst Kasner. Neviděl však, že za propagandisticky promyšlenými výroky prvního tajemníka se skrývá nová, Moskvou předepsaná strategická koncepce zacházení s nepřátelskou organizací církví. Vycházela ze základního poznatku, že otevřený agresivně konfrontativní konflikt s církvemi v satelitních státech nikam nevede. Proto bylo třeba volit jiné cesty. Nadále měly církve sloužit věci socialismu, to znamená, že měly být využity pro zahraničněpolitické cíle Sovětského svazu. 13 Pro protestantskou NDR, kde tehdy ještě 70 procent členů SED byli evangelíci, to znamenalo, že církve, zejména evangelické církve, by se měly podílet na konsolidaci státu dělníků a rolníků jako druhého německého státu. Neboť ten měl silnou potřebu obhájit svou existenci. Zaprvé dosud neměl uznání velké části mezinárodního společenství států, za druhé musel bojovat se skutečným 22

7 1 Člověk se nestává věřícím tím, že vyroste na faře Matthias Rau a Angela Kasnerová před stodolou ve Waldhofu u Templinu koncem padesátých let ( Matthias Rau) exodem obyvatelstva na Západ. Proto režim hodlal poskytnout církvím širší pole působnosti, aby jako protislužbu získal podporu pro NDR. SED si přitom byla vědoma, že toho lze dosáhnout pouze tehdy, pokud se podaří vytvořit v NDR vlastní evangelickou církevní organizaci. Proto musela být celoněmecká Evangelická církev v Německu (EKD) zlikvidována a Západní Berlín v přeshraniční berlínsko-brandenburské zemské církvi izolován. Pokud se Horst Kasner smířil s myšlenkou vlastní východoněmecké církevní organizace, bylo tomu tak proto, že doufal v možnost vyrazit k novým břehům a skoncovat se starými praktikami úřednické církve. Bezesporu tu sehrála roli určitá naivita ohledně pravé podstaty druhého německého státu. Tak pravděpodobně ani netušil, že ho systematiky sleduje krajské vedení Stasi v Neusterlitz i místní okresní pracoviště v Tem- 23

8 Reuth Ralf Georg Lachmann Günther PRVNÍ ŽIVOT ANGELY M. plinu. Pod krycím jménem Centrum se pracovníci zařízení pro postižené zavázali jako neoficiální spolupracovníci (Inoffizieller Mitarbeiter / IM) státní bezpečnosti vypracovat plány polohy a výkresy prostor. Nic nezůstalo tajné službě utajeno: kdo navštívil Kasnera a kdo se účastnil jeho soustředění, byl s největší pečlivostí zaregistrován a prověřen. A také on sám se nacházel pod neustálým dohledem tajné služby. 14 Tak si ředitel templinského pastoračního a vzdělávacího střediska zpočátku jistě neuměl představit, že jednotlivých cílů církevní politiky zadaných Oddělením pro církevní záležitosti Ústředního výboru SED mělo být dosaženo praktikami infiltrace a rozkladu, uskutečňovanými Ministerstvem státní bezpečnosti pod velením sovětské tajné služby KGB. Za tímto účelem měli být duchovní a církevní pracovníci korumpováni nebo násilím dotlačováni ke spolupráci s tajnou službou. Dalším prostředkem bylo propašování přisluhovačů Stasi do církevních organizací, ale také získání farářů, jejichž politické smýšlení se zdálo být slučitelné se státní mocí. Pro příslušné oddělení Ministerstva státní bezpečnosti V, pozdější oddělení XX/4, bylo přitom rozhodující, aby byly klíčové pozice v církvi obsazeny správnými muži, přičemž rozhodující byla jejich politická orientace, a ne faktický závazek vůči tajné službě. Z hlediska SED, jejíž propaganda ocejchovala EKD kvůli smlouvě o duchovní péči uzavřené v únoru 1957 s Bundeswehrem jako církev NATO, bylo proto logické, že jako počáteční kontaktní partneři byli vybráni biskupové Mitzenheim a Krummacher. Mitzenheim patřil k úplně prvním církevním hodnostářům, kteří se svou takzvanou Durynskou cestou otevřeně přiklonili ke státu SED, což mu později vyneslo nejvyšší vyznamenání. 15 V případě biskupa Krummachera se po období Wende našly dokumenty, které ho uváděly jako tajného informátora KGB pod krycím jménem Martin. 16 Kdysi zapálený národní socialista vstoupil v době sovětského válečného zajetí do Stalinova Národního výboru Svobodné Němec- 24

9 1 Člověk se nestává věřícím tím, že vyroste na faře ko. Než přišel jako člen skupiny Ulbricht hned po válce do Berlína, vedl v zajateckém táboře církevní pracovní skupinu. 17 Vedle durynského zemského biskupa a jeho greifswaldského kolegy patřil také Kasnerův příznivec Schönherr od začátku k evangelickým duchovním, na které Sovětským svazem kontrolovaná státní moc při uskutečňování nové církevně politické koncepce sázela. Součástí této církevně politické koncepce bylo také založení národních a mezinárodních křesťanských organizací, díky nimž by se jednak podařilo vyřadit ze hry církevní představitele uvnitř církví, jednak by se tito představitelé vyšachovali navzájem. 18 Za účasti upřímných křesťanů, kteří v socialismu viděli správnou alternativu k západnímu kapitalismu, položili muži církve, kteří se vědomky i nevědomky dali do služeb KGB, v roce 1958 v Praze základy Křesťanské mírové konference (KMK). 19 Pod dogmatem nutnosti zachovat mír v atomově vyzbrojeném bipolárním světě měla tato organizace, o jejímž personálním obsazení do detailů rozhodovala KGB 20, podporovat politiku mírumilovného Sovětského svazu proti agresivním imperialistickým kruhům Západu a jejich vojenskému seskupení NATO. V únoru 1961 několik měsíců před vztyčením berlínské zdi byl v NDR pod předsednictvím greifswaldského profesora Wernera Schmaucha, přítele SED, založen pracovní výbor KMK. Státní sekretariát NDR pro církevní záležitosti financoval prostory i jejich vybavení. Toto pracoviště převzalo správu církevní politiky SED, bylo ale personálně úzce propojeno se Stasi, jak ukazuje příklad státního tajemníka pro církevní záležitosti Klause Gysiho. Otec dnešního levicového politika Gregor Gysi byl v materiálech Stasi veden jako neoficiální spolupracovník pod krycím jménem Kurt. Že byl Regionální výbor, jak se brzy začalo nazývat oddělení KMK v NDR, dítětem režimu, respektive jeho tajné služby, vyplývá také z výroční analýzy oddělení V/4 Ministerstva státní bez- 25

10 Reuth Ralf Georg Lachmann Günther PRVNÍ ŽIVOT ANGELY M. pečnosti ze dne 20. prosince V něm se psalo: Bylo dosaženo toho, že v rámci pražské Křesťanské mírové konference byla vytvořena německá sekce, v níž získali neoficiální spolupracovníci referátu I vedoucí pozice. 21 Bonnské ministerstvo vnitra nazývalo Křesťanskou mírovou konferenci maskovanou komunistickou organizací pro prosazování zahraničněpolitických zájmů Moskvy. 22 Vedoucí funkci zde obdržel také Albrecht Schönherr. Werner Schmauch, spoluzakladatel Regionálního výboru v NDR, se stal v roce 1964 nejprve jeho dočasným a potom regulérním předsedou. 23 Přes Schönherra se Horst Kasner dostal nejen ke Křesťanské mírové konferenci, ale také k Pracovní skupině z Weißensee. V Církevním bratrstvu, které bylo založeno 17. ledna 1958 Nadací Adolfa Stoeckera v Berlíně Weißensee, poznal Kasner vzorné teology státu SED, mezi nimi také Hanfrieda Müllera, který rovněž přesídlil ze západní okupační zóny. K otázkám kolem Schönherra a některých dalších zakladatelů bratrstva, se po období Wende našly materiály Stasi, v nichž byl Schönherr uváděn od roku 1954 jako tajný informátor s krycím jménem Hans Meier. 24 Müllerova role myšlenkového vůdce v Pracovní skupině z Weißensee a profesora východoberlínské Humboldtovy univerzity, z jejíž Teologické fakulty udělal v padesátých letech baštu stalinismu, zajistila věrnému muži KMK Müllerovi ty nejlepší vztahy s politbyrem SED. Ministr pro státní bezpečnost, armádní generál Erich Mielke dokonce vyznamenal teologa Medailí za zásluhy Národní lidové armády a Řádem za boj za národ a vlast. 25 Kasner potkal v Pracovní skupině z Weißensee rovněž funkcionáře KMK a pozdějšího viceprezidenta pražské střešní organizace Gerharda Bassaraka 26, z něhož SED také udělala profesora teologie na Humbold tově univerzitě. Bassarak, který občas pobýval ve Waldhofu a u něhož chtěl Kasner později promovat 27, byl Stasi veden jako neoficiální spolupracovník pod krycím jménem Buss a byl mu udělen Řád za zásluhy o vlast. 28 Ředitel 26

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Východní blok. Státy a organizace východního bloku

Východní blok. Státy a organizace východního bloku Východní blok Státy a organizace východního bloku Státy východního bloku Hlavní slovo SSSR 15 svazových republik SSSR největší stát na světě Vliv ve většině států střední a východní Evropy Komunisté s

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960.

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960. Vyhodnocení workshopu: Československo v 50. letech Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 5. 10. 2012 Místo konání:

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Příloha usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1011 Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Vláda stanoví, podle 186

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Gaulle, Charles de (nar.1890) Göring,Hermann (1893 1946)

Gaulle, Charles de (nar.1890) Göring,Hermann (1893 1946) Gaulle, Charles de (nar.1890) francouzský vojenský a politický činitel. Po vítězném německém tažení na Západ v roce 1940 uprchl do Velké Británie a vytvořil zde hnutí Svobodná Francie. V letech 1944 1946

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA Historie 13 Otázka číslo: 1 Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA jedním ze států USA samostatným státem, který je s USA spojen ekonomickou unií Otázka číslo: 2 V roce 1979 začal SSSR

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha 5. října 2015 Č.j.: MV-142314-2/OSK-2015 Náměstek ministra

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš, skautskou přezdívkou Brčil, se narodil 15. července 1924 v Praze. Maturoval na Vančurově gymnázium na Smíchově, později studoval Filozofickou fakultu

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-38718-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 17. března 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa ředitele odboru legislativy

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Dějiny Sovětského svazu

Dějiny Sovětského svazu Dějiny Sovětského svazu Sovětský svaz (zkr. SSSR) bylo dřívější Rusko. Sovětským svazem se stalo v roce po ruské bolševické revoluci v roce 1917 za První světové války vedením Vladimíra Iljičem Lenina.

Více

BERLÍNSKÁ _ZEĎ pracovní list k výstavě střední škola

BERLÍNSKÁ _ZEĎ pracovní list k výstavě střední škola 1 1. Výroky pod obrázkem přiřazujte k příslušné části rozděleného Německa. Pokud je některý výrok platný pro obě země společně, zapište ho doprostřed. A Zadržování svobodných informací / B Předválečné

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-74676-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 20. května 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa vedoucí oddělení správního

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Schindlerova továrna Továrna života KONCEPT IDEOVÝ

Schindlerova továrna Továrna života KONCEPT IDEOVÝ Schindlerova továrna Továrna života Továrna života - obnova území opuštěného průmyslového komplexu uprostřed obce Brněnec. Prostory areálu by se mohly stát živým centrem obce, ale i naší soudobé historie

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení bezpečnosti, krizového řízení a řízení rizik (kód SM )

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení bezpečnosti, krizového řízení a řízení rizik (kód SM ) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení bezpečnosti, krizového řízení a řízení rizik (kód SM 195 000) Praha 9. února 2016 Č. j. 2016/5317-161/SZ/VŘ Státní tajemník v Ministerstvu

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení FM 125, v odboru 30 Personální, odd. 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí Č.j.: MF-20344/2016/3005-2

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová III/2/Př VY_32_INOVACE_P16 Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: 9.6.2012 Datum ověření: 11.6.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3002 - Personální a platové v Odboru 30 - Personální Č.j.: MF-49260/2015/3002-2 Datum: 20. listopad 2015

Více

Rusko v meziválečném období

Rusko v meziválečném období Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí Č.j.: MMR-41841/2015-94 Datum: 2. 12. 2015 Státní tajemnice Ministerstva pro místní

Více

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, 601 51 Brno Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada vedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu č. 1 na Technické

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností Vláda nařizuje podle 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa Č.j.: MF-50867/2015/3002-1 Datum: 18. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

USA v 50. a 60.letech

USA v 50. a 60.letech USA v 50. a 60.letech Anotace:výkladová prezentace věnující se Spojeným státům americkým po druhé světové válce. (politický systém, období studené války, karibská krize, 2.berlínská krize) Dětský diagnostický

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

Biografie středoevropských vůdců (komparace)

Biografie středoevropských vůdců (komparace) Biografie středoevropských vůdců (komparace) 1. Medailonky (str. 2 7) a) Klement Gottwald (Československo) b) Mátyás Rákosi (Maďarská lidová republika) c) Walter Ulbricht (Německá demokratická republika)

Více

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:3098 č. archivní pomůcky: 8965 Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice 1945-1947 inventář Mgr.Jiří Kuba, Mgr. Tomáš

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 30 Personální

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 30 Personální Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 30 Personální Č.j.: MF-46354/2015/3002-2 Datum: 22. října 2015 Státní tajemník v Ministerstvu financí ČR

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným termínem nástupu na služební místo je 4/2017.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným termínem nástupu na služební místo je 4/2017. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného odborného rady vedoucího Oddělení ekonomického hodnocení projektů v Sekci řízení a podpory fondů EU Č.j.: API/01012/17 Datum: 2. 3.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, Jihlava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa ředitel odboru organizace a veřejných zakázek odborný rada 3. kolo Č.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM ).

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM ). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM 340 000) Praha 18. dubna 2016 Č. j. MPSV-2016/69108-161/SZ/VŘ Státní tajemník Ministerstva

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení v oddělení 3003 Organizace a právní podpora v odboru 30 - Personální Č.j.: MF-57909/2015/3002-1 Datum:

Více

Čj. SOAA 3943/2016 Praha, Přílohy: 6

Čj. SOAA 3943/2016 Praha, Přílohy: 6 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 Čj. SOAA 3943/2016 Praha, 5. 5. 2016 Přílohy: 6 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný rada vedoucí oddělení Státní

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM ).

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM ). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM 500000) Praha 29. června 2016 Č. j. MPSV-2016/137742-111/SZ/VŘ Státní tajemník v Ministerstvu práce

Více

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná.

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná. Studená válka Mír nemožný, válka nemyslitelná. Kdo? USA NATO dvě supervelmoci dva vojenské pakty SSSR Varšavská smlouva USA a SSSR vyšly z 2. sv. války jako dvě supervelmoci se zcela protichůdnými politickými

Více

Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Globální charakter válečného konfliktu. Diplomatické akce během války. Angloamerické spojenectví

Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Globální charakter válečného konfliktu. Diplomatické akce během války. Angloamerické spojenectví Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Globální charakter válečného konfliktu Diplomatické akce během války Angloamerické spojenectví Formování antihitlerovské koalice Teheránská konference Postavení

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO VEDOUCÍ II. ODDĚLENÍ NA OBVODNÍM BÁŇSKÉM ÚŘADĚ PRO ÚZEMÍ KRAJE ÚSTECKÉHO SE SÍDLEM V MOSTĚ Praha 15. června 2016 Č.j.: SBS 19494/2016 Předseda Českého

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-85030-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 13. června 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa vedoucí oddělení pobytu

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939 TONDO, UTÍKEJ! Byl slunečný zimní den, pondělí 18. prosince 1939. Děti ze Zlína šly tak jako vždy do školy, do Komenského měšťanské školy. Nikdo z nich však netušil, že by se dnes mohlo stát něco neobvyklého.

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady - interního auditora Agentury pro podnikání a inovace

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady - interního auditora Agentury pro podnikání a inovace Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady - interního auditora Agentury pro podnikání a inovace Č.j.: API/02420/16 Datum: 29.11.2016 Vedoucí služebního úřadu jako služební

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení správy ISKN

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení správy ISKN Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení správy ISKN Č. j.: ČÚZK-09949/2016-12 Datum: 13. června 2016 Předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního jako služební

Více

OLŠER: Od svazačky a nacionalistky NDR, až po Mutter Merkel běženců a jejich dar od Alláha

OLŠER: Od svazačky a nacionalistky NDR, až po Mutter Merkel běženců a jejich dar od Alláha OLŠER: Od svazačky a nacionalistky NDR, až po Mutter Merkel běženců a jejich dar od Alláha Deset roků je už na trůnu kancléřky Německa. Narodila se coby napůl Polka v červenci 1954 v Hamburku, jako Angela

Více