Podporou kultury, vzdělání a mládeže. rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podporou kultury, vzdělání a mládeže. rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným."

Transkript

1 2011

2 NADACE TOMÁŠE BATI THE THOMAS BATA FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011

3 Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným. 1Poslání NADACE TOMÁŠE BATI THE THOMAS BATA FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 Nadace Tomáše Bati

4 NADACE TOMÁŠE BATI THE THOMAS BATA FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011

5 strana Poslání Nadace Tomáše Bati...1 Vzdělávací aktivity Obsah...3 Správní rada Nadace Tomáše Bati...5 Dozorčí rada Nadace Tomáše Bati... 5 Tým Nadace Tomáše Bati... 5 Aktivity Nadace Tomáše Bati v roce 2011: 1. Vzdělávací aktivity Kulturní aktivity Ostatní aktivity Zpráva auditora Rozvaha k Výkaz zisků a ztráty k Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Zpráva o realizaci příspěvků z NIF a audit prostředků z NIF Pravidla pro omezení nákladů nadace v roce Kontakt NADACE TOMÁŠE BATI THE THOMAS BATA FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

6 NADACE TOMÁŠE BATI THE THOMAS BATA FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011

7 Monica Pignal - Bata Rosemarie Blyth Bata Jiří Filipec Michal Janský Karel Ježík Stanislav Knotek Eugenio Sanchez Olabe Irena Ondrová Petr Sáha Miroslav Adámek Petr Chmela Petr Zahradník Miroslav Hovořák Stanislav Machovec Andrea Kadlčíková Pavel Velev Jitka Zvolská Jana Benková předsedkyně správní rady Nadace Tomáše Bati členka správní rady Nadace Tomáše Bati Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická ve Zlíně soukromý podnikatel (člen správní rady do 3. ledna 2012) personální manažer Barum Continental, spol. s r.o. Otrokovice advokát generální ředitel Baťa a.s. primátorka města Zlína (členka správní rady do 26. dubna 2011) rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (člen správní rady od 3. května 2011) primátor města Zlína (člen správní rady od 3. května 2011) jednatel Tescoma s.r.o., Zlín (člen správní rady od 3. května 2011) manažer kanceláře pro EU ČS (člen správní rady od 3. května 2011) ředitel B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, předseda dozorčí rady finanční ředitel Barum Continental, spol. s r.o. Otrokovice kancléřka, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně výkonný ředitel asistentka vedení účetní agendyo 5Správní Tým NADACE Nadace TOMÁŠE BATI Dozorčí THE THOMAS BATA rada FOUNDATION Nadace Tomáše VÝROČNÍ Bati ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 rada Vzdělávací Nadace Tomáše aktivity Bati

8 NADACE TOMÁŠE BATI THE THOMAS BATA FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011

9 Zpráva o činnosti Nadace Tomáše Bati za období leden prosinec

10 The conference is held within a Czech Science Foundation GACR project entitled Company Towns of the Baťa Concern (registration number P410/10/1995). Vzdělávací aktivity Tovární města Baťova koncernu mezinárodní konference v Praze NTB se stala spoluorganizátorem mezinárodní konference věnované továrním městům, které Baťův koncern vybudoval po světě. Hlavními organizátory se stali Filosofický ústav AV ČR, katedra společenských věd Vysoké školy báňské, Technické university Ostrava a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Ostravské university. Partnerem konference byla firma Baťa, Česká republika. Témata příspěvků se týkala těchto okruhů: tovární města Baťova koncernu (resp. baťovský model průmyslového města pohledem různých disciplín dějin architektury a urbanismu, sociologie apod.), The international conference Company Towns of the Baťa Concern March 2011 Academic Conference Centre, Husova 4a, Prague 1 současný stav poznání problematiky (jednotlivé země / lokality / badatelské obory), Organisers General Partner objasnění konkrétních otázek a problémů souvisejících s ekonomickými / sociálními / výrobně-organizačními podmínkami, jež vedly koncern k zakládání továrních měst doma i v zahraničí, NADACE TOMÁŠE BATI THE THOMAS BATA FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 Plakát k mezinárodní konferenci. FameLab vývoj jednotlivých lokalit (zejména stavební, sociální a hospodářský vývoj, úspěšnost jejich etablování v různých prostředích, současná situace těchto lokalit), komparativně založené příspěvky (srovnání s jinými průmyslovými městy a projekty, komparace jednotlivých lokalit navzájem). Na konferenci bylo přítomno cca 120 odborníků. NTB pro účastníky konference zorganizovala jednodenní tour do Zlína s cílem představit největší baťovské město a celou jeho koncepci. Datum: 24. a 25. a 26. března 2011 FameLab soutěž pro mladé vědce Ve spolupráci s British Council, nadací Karla Janečka, Adeto a dalších organizovala NTB moravské kolo této soutěže. Jedná se o národní soutěž, jejímž cílem je propagace a popularizace vědy. Účastníci z řad mladých vědců měli za úkol připravit a předvést tří minutovou ukázku své práce a zajímavou a zábavnou formou oslovit odbornou porotu i publikum. Nejlepší účastníci kol českého a moravského postoupili do národního kola, které se uskutečnilo v Praze a vítěz postoupil do mezinárodního finále, které se konalo v anglickém Cheltenhamu. Datum: 10. dubna

11 Manažerem nanečisto 2011 celonárodní soutěž Na návrh NTB, ve spolupráci s JA a podpory firmy HP organizovala nadace 4. ročník soutěže mikroekonomické simulace Manažerem nanečisto, pro studenty všech vysokých škol a universit v ČR, které mají ekonomicky, marketingově, bankovně či obchodně zaměřené studijní programy. Cílem NTB bylo nabídnout studentům možnost přiblížit se svým konáním co nejvíce praxi v reálném obchodním a výrobním prostředí. Do soutěže se přihlásilo 176 dvoučlenných týmů. Soutěž probíhala pouze elektronicky po internetu v anglickém jazyce s použitím software Titan. Vzdělávací aktivity Soutěž byla zaměřena na strategické řízení firmy, výrobu a prodej výrobků a orientaci v konkurenčním prostředí. Sedm úvodních kol a semifinále probíhalo v období od do Ze semifinále postoupilo do finále 8 nejlepších týmů. Finále se uskutečnilo v budově hlavního sponzora firmy HP v Praze. Hlavní cenou pro vítěze byly notebooky HP, druhá cena širokoúhlé LCD monitory a třetí cenou byly laserové tiskárny HP. Ceny za NTB předávala předsedkyně správní rady NTB paní Monica Pignal Bata. Datum: 4. května 2011 Manažerem nanečisto - vyhlášení vítěze Baťova soustava řízení konference Ve spolupráci se vzdělávací organizací API /Academy of Productivity and Inovations/ organizovala nadace ve vile Tomáše Bati dvoudenní konferenci věnovanou praktickým výstupům Baťovy soustavy řízení, rozšířenou o systém efektivního řízení výrobních procesů LEAN. Cílovou skupinou byli top manažeři výrobních firem, manažeři produktivity, průmysloví inženýři, procesní inženýři, vedoucí výrobních úseků a další. Přednášejícími byli experti z API, UTB i praxe. Úvodní přednášku o vývoji firmy a roli Tomáše Bati měl ředitel NTB. Konference se účastnilo 30 posluchačů. Datum: května 2011 Mezinárodní studentské sochařské symposium WOOD/ Dřevo 2011 NTB organizovala za pomoci B.F.P. Lesy a statky Tomáše Bati, Husqvarna, Švehlák půjčovna nářadí a Pozimos 13. ročník mezinárodního sochařského studentského symposia. V letošním roce se jej zúčastnilo 9 sochařů ze Skotska, Chorvatska, Polska, Slovenska a Česka. Vzniklo 9 nových děl, přičemž 2 díla byla vyhodnocena a oceněna městem Zlínem finanční odměnou Kč. Jedno z oceněných děl bude instalováno v plenéru města Zlína. Ostatní sochy zůstanou v areálu Baťovy vily. Desátá socha ve výčtu letošních děl je prací garanta symposia ak. arch. Michala Uhera, který zpracoval kmen 100 leté lípy ze zahrady Baťovy vily na dílo Rovnováha Vernisáž symposia proběhla 22. června od 18:00 za účasti cca 50 osob. Na vernisáži byla 1. náměstkyní města Zlína, Mgr. Štauderovou předána finanční ocenění studentům Petru Vaňkovi a Soni Ševčíkové. Katalog symposia byl vydán nadací v září Datum: NADACE TOMÁŠE BATI THE THOMAS BATA FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 Sochařské sympozium Dřevo

12 Vzdělávací aktivity Kurs etikety a stolování pro budoucí manažery NTB organizovala další běh kursů pro studenty UTB. Kurs sestává z 3 sezení á 3 hodiny, která jsou postupně zaměřena na etiketu (chování ve společnosti, oblékání, telefonování...), stolování (chování v restauraci, chody jídel, menu, příbory,...), závěrečný raut. Většina aktivit kursu probíhá prakticky a je doplněna prezentací s ukázkami videa. Kapacita kursu je 20 studentů. Studenti po absolvování získávají certifikát. Studenti převzali certifikát o úspěšném absolvování kursu. Datum: 21. únor, 15. a Datum: 31. března, 7. a 14. dubna 2011 Datum: 24. listopadu 2011, 1. a 8. prosince 2011 ETIKETA A STOLNIČENÍ PRO BUDOUCÍ MANAŽERY... ANEB MANAŽER V SANDÁLECH JE OSTUDA. NADACE TOMÁŠE BATI THE THOMAS BATA FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 Kde? Baťova vila Kdy začínáme? Etiketa a stolování Při výuce počítačový kurs. Nadace Tomáše Bati nabízí studentům UTB interaktivní kurs slušného a vybraného chování. Kde naleznu podrobnosti a přihlášku? grafika: Damir Grbič Počítačové kursy pro veřejnost NTB kontinuálně organizuje kursy práce s PC a programy Windows, Word, Excel, internet pro začátečníky a pro mírně pokročilé nástavbu zmíněných kursů s přídavkem programu Power point. termín: průběžně (úterý, středa) Celkem 40 absolventů a 6 uskutečněných kursů v roce

13 Staroegyptské lékařské papyry přednáška lektor: prof. Břetislav Vachala NTB organizovala další z cyklu přednášek o Starém Egyptě. Tématem přednášky Prof. Břetislava Vachaly byly nálezy staroegyptských lékařských papyrů, které významně ovlivnily vývoj lékařství. Výsledky současného výzkumu dochovaných lékařských papyrů, ikonografických pramenů, mumií a lékařských nástrojů léčivých prostředků prokazují vysokou úroveň egyptské medicíny. Staroegyptské lékařské papyry (zvláště Smithův chirurgický papyrus, označovaný jako nejstarší lékařská kniha světa) představují důležitý pramen pro poznání egyptského lékařství. Datum: 27. ledna 2011, 80 osob Jídlo jako lék přednáška lektor: Feng Yun Song Třetí přednáška z cyklu Mystika Staré Číny včetně ochutnávky a předvedení přípravy čajů firmou OXALIS předvedení přípravy čajů a jejich ochutnávka, prezentace a přednáška o přípravě jednotlivých druhů čajů, jejich pěstování a uchovávání, 80 osob přednáška paní Song, Léčba jídlem, 90 osob Datum: 1. únor 2011 Seznamujeme se s homeopatií přednášky Lektor: Mgr. Irina Kaplijová Datum: , téma Nachlazení Datum: , téma Psychologické problémy Datum: , téma Zdravé dítě Stará a dnešní Núbie - přednáška NTB připravila pro veřejnost další z přednášek z cyklu o Egyptě. Přednášejícím byl prof. MUDr. Eugen Strouhal. 35 osob. Datum: 24. března 2011 Nemoce souvisí s emocemi - přednáška Lektor: Feng Yun Song Další z cyklu přednášek o čínské kosmologii, tentokráte zaměřená na souvislosti mezi emočním chováním a lidským zdravím. Datum: 19. dubna 2011, 40 osob á 100,- Kč Nadace Tomáše Bati Vás zve na přednášku RNDr. Prof. Břetislava Ivana Mrázka Vachaly StaroegyptSké lékařské papyry :00 hodin podpořeno z kulturního fondu města Zlína Výsledky současného Výzkumu dochovaných lékařských papyrů, ikonografických pramenů, mumií, lékařských nástrojů a léčivých prostředků prokazují Vysokou úro- Veň egyptské medicíny. staroegyptské lékařské papyry (zvláště smithův chirurgický papyrus, označovaný jako nejstarší lékařská kniha světa) představují důležitý pramen pro poznání egyptského lékařství. BaŤoVa VIla Vstupné dobrovolné info NtB sponzor: Přednáška prof. Břetislava Vachaly o Egyptě Nadace Tomáše Bati Vás zve na epizodu z cyklu přednášek NEMOCE SOUVISÍ S EMOCEMI PŘEDNÁŠÍ: FENG-YUN SONG BAŤOVA VILA Předprodej vstupenek a informace: Baťova vila Zlín, tel Nadace Tomáše Bati Plakát k přednášce od lektorky Feng Yun Song Vzdělávací aktivity Přednášky NADACE TOMÁŠE BATI THE THOMAS BATA FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

14 Vzdělávací aktivity Přednášky MýTy o smrti MIlaNa RasTIslaVa ŠTefáNIka Nadace Tomáše Bati Vás zve na na přednášku RNDr. Doc. Ing. Ivana Petra Mrázka Hlaváčka emeritního děkana FT UTB Zlín 18:00 hodin Vstupné dobrovolné FrancoUZský generál, slovenský politik a astronom m. rastislav ŠTeFánik je spolu s T. g. masarykem považován Za ZakladaTele Československa. jeho Tragická smrt při letecké katastrofě v roce 1919 je opředena mýty. k překvapivým výsledkům dochází výzkum jeho kožených oděvů, ve kterých generál m. r. ŠTeFánik ZahynUl. BaŤoVa VIla info NTB Nové čajové sklizně z Darjeeling přednáška NTB společně s firmou Oxalis zorganizovala přednášku spojenou s ochutnávkou čerstvé čajové sklizně z indické oblasti Darjeeling. Lektor: Ing. Petr Zelík Datum: 27. dubna 2011 Mýty o smrti Milana Rastislava Štefánika NTB zahájila přednáškou Doc. Petra Hlaváčka o slovenském mysliteli M.R. Štefánikovi další ročník tradičních naučných přednášek. Doc. Hlaváček měl se svými kolegy možnost zkoumat zbytky koženého oblečení a doplňků M.R. Štefánika a pilotů, kteří zahynuli za doposud nevyjasněných okolností. Cílem jeho výzkumu bylo vyloučit nebo potvrdit některé z variant této tragické události. 40 osob Datum: 22. září sponzor: NADACE TOMÁŠE BATI THE THOMAS BATA FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 Rastislav Štefánik a nevyjasněné okolnosti jeho smrti. Ženské hrdinky Williama Shakespeara Nadace Tomáše Bati Vás zve na přednášku Vás ředitele zve Egyptologického na přednášku ústavu, RNDr. Prof. Ivana Ladislava Mrázka Bareše, CSc šachtové hrobky V abúsíru aneb Co NáM zanechali DáVNí zloději a V čem jsme ByLI LEPší :00 hodin Vstupné dobrovolné Podpořeno z Kulturního fondu města zlína Výzkumy egyptských šachtových hrobek z poloviny 1. tis. př. kr, přinesly jedinečné Výsledky, Včetně odkrytí dosud neznámé nevyloupené hrobky a Významně přispěly k poznání materiální i duchovní kultury egyptské společnosti té doby. BaŤoVa VILa sponzor: info NTB Starověký Egypt, civilizace kamene - přednáška Další z přednášek v cyklu o Starověkém Egyptu přednesl RNDr. Ivan Mrázek. Z pohledu archeogeologa zajímavým způsobem představil postupně řadu různých staveb a dokumentoval typ kamene, z něhož byla stavba zhotovena. Popsal metody těžby kamene a jeho opracování. Seznámil s vlastnostmi používaných druhů kamene. Datum: 25. října osob Ženské hrdinky Williama Shakespeare - přednáška Nadace ve spolupráci s British Council pořádala v rámci Týdne vědy a techniky přednášku prof. Hilského pro studenty gymnázia Lesní čtvrť. Profesor Hilský patří mezi naše nejvýznamnější osobnosti překladu Shakespearova díla a získal za to několik významných i mezinárodních ocenění. 90 studentů Gymnázia Lesní čtvrt. Datum: 4. listopadu 2011 Šachtové hrobky v Abúsíru - přednáška V rámci přednáškového cyklu o Starověkém Egyptě vystoupil se svou přednáškou o šachtových hrobech objevených českými egyptology, ředitel egyptologického ústavu v Praze Prof. Ladislav Bareš. Přednáška byla doplněna řadou obrázků hrobek. Na závěr přednášky seznámil přítomné se současnou politickou situací v Egyptě a nastínil, jak bude z uvedených důvodů pravděpodobně velmi problematické pokračovat ve výzkumech v této lokalitě. Přednášky se účastnilo 90 osob. Datum: 29.listopadu Šachtové hrobky v Abúsíru

15 Filmaři žijí věčně. promítání studentských filmů NTB v rámci svých aktivit organizovala již tradiční promítání studentských filmů studentů Filmové školy Zlín. Představeny byly filmy klasické animované tvorby studentů 3. ročníku bakalářského oboru a hrané filmy studentů 2. ročníku Vyšší odborné školy filmové. Datum: 29. března 2011 Kulturní aktivity Světla a stíny v životě Baťova ředitele Ing. Františka Maloty beseda s autorem nové knihy NTB ve spolupráci s autorem knihy panem JUDr. Jaroslavem Pospíšilem organizovala předvedení nové knihy s námětem životního příběhu jednoho z významných baťovských ředitelů ing. Františka Maloty. Kniha byla představena veřejnosti a novinářům. Autor komentoval svůj motiv k napsání knihy. Na závěr někteří z účastníků doplnili své osobní vzpomínky ze setkání s F. Malotou. Datum 30. března 2011 NOVÁ STUDENTSKÁ TVORBA Úterý v 19 hodin Baťova vila Zlín Filmaři žijí věčně. Nadace Tomáše Bati Promítání filmů studentů UTB FMK Zlín Motivem promítání studentských filmů pro veřejnost je možnost ukázat a srovnat tvorbu jednotlivých škol, jejichž cílem je vychovávat odborníky v oblasti filmu. FMK na promítání představila filmy bakalářské i magisterské. Datum: 4. dubna 2011 Oslavy 1. máje v NTB Komplexní zajištění průběhu oslav 1. máje ve vile T. Bati. Velmi úzká spolupráce s firmou Baťa za účelem zvýšení propagace produktů firmy prodávaných po internetu. Nadací organizovány soutěže pro návštěvníky motivované výhrou obuví značka Baťa. Byl zajištěn bohatý kulturní program pro děti i dospělé s hlavním vystoupením skupin The Apples a Espuelas. Šíře nabízených programů i aktivit pro děti i dospělé přilákalo do areálu vily Tomáše Bati na návštěvníků. Oslav se zúčastnili za rodinu Baťa paní Sonja Bata, Monica Pignal, Rosemarie Blyth a Regis Pignal. Datum: 1.května 2011 Vánoční koncert v Baťově vile NTB zorganizovala tradiční vánoční koncert Štěpána Raka a Alfréda Strejčka Vánoční rozjímání. Koncert i závěrečný raut sloužil jako poděkování za práci i podporu členům SR a DR NTB, sponzorům a všem, kteří s nadací v průběhu roku 2011 spolupracovali. Zbylá kapacita sálu byla nabídnuta veřejnosti. Datum: 13. prosince 2011, 90 osob Vánoční představení pro děti 2x NTB organizovala tradiční vánoční besídku pro děti 1. tříd ZŠ a zlínských mateřských škol. Představení se zúčastnilo na 200 dětí. Program předvedli studenti Zlínské Vyšší školy umění pod vedením pana Leicmana. Zúčastněné děti obdržely od NTB malý vánoční dárek. Datum: 15. prosinec 2011 Čtvrtého dubna v sedm večer uvidíš v Baťově vile animované i hrané filmy, reklamní spoty i hudební klipy. ideš? PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH FILMŮ Ústav animace a audiovize FMK UTB ve Zlíně 4. dubna 2011 v h, Baťova vila, Zlín info NTB , VSTUP VOLNÝ Promítání filmů studentů UTB FMK Zlín 1. Máj v nadaci T. Bati jóó, idu! NADACE TOMÁŠE BATI THE THOMAS BATA FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

16 Ostatní aktivity Program pro All Schola V rámci výjezdního zasedání manažerů slovenské firmy All Schola organizovala NTB pro tuto firmu program na klíč. Součástí programu byla přednáška ředitele NTB o TB, prohlídka budovy 21, baťovských čtvrtí, filmových ateliérů a dalších míst s baťovskou historií. NTB organizovala i cateringové služby. Datum: 11. května Máj v nadaci T. Bati Putování po Indii NTB organizovala společně se slečnou Mikulkovou přednášku pro veřejnost o její cestě po Indii. Přednášku doplnila řadou fotografií. Přednáška byla převážně zaměřena na život obyčejných lidí. Slečna Mikulková dlouhodobě spolupracuje s nadací. Je spoluorganizátorkou příměstského tábora Yamaha.30 osob Datum: 17. května 2011 NADACE TOMÁŠE BATI THE THOMAS BATA FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 Připomenutí úmrtí T. Bati Fenomén Baťa v Národním muzeu Slovenska Cena NTB za nejlepší DP v anglickém jazyce. V letošním ak. roce universita TB nominovala 3 diplomové práce ze dvou fakult na Cenu NTB za nejlepší DP napsanou a obhájenou v anglickém jazyce. Dvě práce byly z FaME UTB a jedna z FAI UTB. Obhajob prvních dvou prací se za NTB zúčastnil ing. Martin Procházka, finanční ředitel Baťa a.s. Ing. Velev se zúčastnil obhajoby práce na FAI. Dle hodnocení kvality a užitečnosti prací nebyla v letošním roce na Cenu NTB navržena žádná práce. Datum: červen výročí tragické smrti TB NTB organizovala uctění památky Tomáše Bati u hrobu na Lesním hřbitově. Za nadaci se účastnil ředitel Pavel Velev a členové ABŠ. Byli přítomni zástupci města Zlína, Zlínského kraje a médií. Zúčastnění položili věnce a květiny. Datum: 12.červenec 2011 Fenomén Baťa NTB byla jedním se sponzorů nové instalace výstavy Fenomén Baťa v Bratislavě v Národním muzeu Slovenska. Tamními organizátory bylo České centrum a Národní muzeum Slovenské republiky. Výstava navázala na již úspěšné instalace v Praze a Mnichově. Pokračování výstavy je plánováno na měsíc listopad v Košicích. Nadace poskytla jako exponáty reklamní plakáty, původní firemní noviny, zpravodaje i knihy. Datum: 20. červenec

17 Příměstský tábor s Yamahou Pro prázdniny připravila NTB příměstský tábor pro děti, který byl organizován ve spolupráci s HŠ Yamaha. Tábor absolvovalo 29 dětí ve věku od 5-14 let. NTB zajišťovalo kompletní chod tábora, včetně stravování a materiálně technického zázemí. Personálně se na chodu podílelo 5 studentů vedených pedagožkou z HŠ Yamaha. Součástí pestrého programu byly zábavné hry, malování, zpěv, hraní na nástroje, návštěva koupaliště a závěrečné kulturní vystoupení na náměstí u příležitosti zahájení Barum rallye. Většina programu se však odehrávala v Baťově vile a okolí. Datum: den příměstského tábora - výzdoba triček Ostatní aktivity Připomenutí výročí úmrtí Tomáše Bati Již po třetí Nadace Tomáše Bati zorganizovala vzpomínku na svého zakladatele pana Tomáše J. Baťu. Setkání u jeho busty v areálu Baťovy vily, které současně připomnělo 3. výročí úmrtí i 97. výročí narození, se zúčastnili zástupci ZL kraje, města Zlína, University Tomáše Bati, Krajské nemocnice Tomáše Bati, Obchodní akademie TB, členové ABŠ, občané i media. Své zastoupení zde měla firma Baťa i nadace. Všem bylo nabídnuto malé občerstvení s možností vzájemné diskuse. Datum Pod lampou pořad STV2 V rámci pobytu paní Moniky Pignal a Rosemarie Blyth v ČR za účelem konání SR NTB, bylo dohodnuto natáčení televizního pořadu ve Slovenské televizi programu 2 (STV2). V souvislosti s výstavou Fenomén Baťa v Bratislavě, vystoupili ve známém publicistickém pořadu Pod lampou obě dcery pana Tomáše J. Bati a ředitel nadace. Pořad moderoval známý slovenský novinář, šéfredaktor časopisu Týždeň ing. Štefan Hríb. Datum: 12. října 2011 Návštěva amerického velvyslance Normana L. Eisena Na soukromou návštěvu se do nadace ohlásil americký ambasador Norman L. Eisen s manželkou Lindsay a dcerou Tamar. Měl eminentní zájem seznámit se s aktivitami nadace, filosofií Tomáše Bati, principy jeho podnikání, baťovskou historií i Zlínem. Pravděpodobným motivem jeho zájmu byla publikace Ze Zlína do světa, kterou na předávání cen JA v jeho residenci dostal před časem od ing. Veleva. Po představení nadace, povídání o baťovské historii a prohlídce vily pokračoval program na budově 21 představením výtahu-kanceláře, 8. ředitelské etáže a vyhlídkou na Zlín a průmyslový areál. Návštěva byla ukončena v obuvnickém muzeu. Setkání přispělo k navázání kontaktu s ambasádou USA pro další rozvoj spolupráce. MF Dnes uveřejnila exklusivní foto velvyslance a ředitele NTB u busty TJB. Datum: 17.října 2011 Monika Pignal a Rosemarie Blyth v pořadu Pod Lampou Monika Pignal a Rosemarie Blyth v pořadu Pod Lampou Americký velvyslanec Norman L. Elsen v pracovně T. Bati NADACE TOMÁŠE BATI THE THOMAS BATA FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

18 Ostatní aktivity Global Classroom 2x Tradiční prezentace mezinárodního projektu Global Clasroom, která je připravována ve spolupráci s Gymnáziem Lesní čtvrť jsme organizovali pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ. Program konference je zaměřen na výměnu zkušeností studentů středních škol z 8 zemí světa. Studenti formou konference řeší otázky metod výuky ve školách, zabývají se aktuálními tématy světového dění a současně poznávají mentalitu i kulturu cizích zemí. Se svými postřehy a zkušenostmi se dělí formou prezentace v anglickém jazyce s žáky, kteří se chystají na studia na SŠ. Přítomno bylo ve dvou bězích 100 a 50 žáků ZŠ Kvítková a Štefánikova. Datum: 25. října 2011 NADACE TOMÁŠE BATI THE THOMAS BATA FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 Někteří z účastníků projektu Global Classroom British Council ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati Vás srdečně zvou na komponovaný pořad Chemie lásky pátek 4. listopadu 2011, hodin Baťova vila, Gahurova 292, Zlín V pořadu vystoupí: Prof. Martin Hilský, Univerzita Karlova v Praze Dr. Michael Londesborough, Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., Řež Netradičně komponovaný pořad, ve kterém se na podstatu lásky podívají odborníci na slovo vzatí. Michael Londesborough uplatní pohled chemika a vysvětlí proč a jaké chemické pochody lásku doprovázejí. Prof. Martin Hilský nám zprostředkuje pohled Williama Shakespeara a nastíní všechny podoby lásky, jak je Shakespeare zachytil ve svých Sonetech a dramatech. Hudební doprovod: Daniel Dobiáš Vstup volný, rezervace nutná na adrese: Akce je zařazena do programu Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR: Pozvánka na akci Chemie Lásky. Baťa Heritage Ve spolupráci se slovenskou nadací Matador, JA SR, JA ČR a dalšími organizacemi se Nadace Tomáše Bati podílela, jako hlavní přeshraniční partner, na přípravách projektu do fondů EU, jehož cílem je implantovat principy podnikáni Baťa do soustavy programů JA a vzdělávacích osnov škol v regionech Trenčín a Střední Morava. Celkový rozpočet projektu je EUR, přičemž částka připadající na aktivity NTB je EUR. Projekt je dotovaný 90% z EU. Projekt byl podán v souladu s výzvou na Slovensku k Mezi hlavní aktivity projektu patří organizace konferencí, workshopů pro učitele na obou stranách, tvorba web stránek, příprava výukových materiálů... Datum: 31. října 2011 Chemie lásky Další z akcí, kterou v rámci národního Týdne vědy a techniky organizovala nadace za podpory British Council, byl komponovaný pořad věnovaný vědě a kultuře. V první části projektu vystoupil Michael Londsborough, vědec známý z pořadu ČT PORT a definoval zábavnou formou chemické látky, které ovlivňují zamilovanost a vztahy mezi mužem a ženou. Po přestávce, ve které měli návštěvníci možnost ochutnat potraviny obsahující afrodiziaka, vystoupil se Sonety Williama Shakespeare prof. Hilský. Na program bylo nutné se zaregistrovat a potvrdilo na 80 osob, Datum:4. listopadu 2011 Projekty Věda a výzkum pro život 2011 V souladu s pravidly využívání prostředků z NIF jsme v měsíci září vyhlásili grantový program Věda a výzkum pro život 2011, jehož cílem je podpora mladých vědců a výzkumníků. Deadline zaslání projektů byl stanoven na K tomuto datu jsme registrovali 12 projektů z 11 subjektů. Byly zpracovány anotace projektů i doporučení. Sestavená 5 ti členná komise projekty elektronicky vyhodnotila a doporučila SR NTB schválit podporu pěti projektů v celkovém objemu ,- Kč. Datum: listopad

19 Charitativní aukce NTB se podílela společně s organizací Samari a studenty UTB na zajištění charitativní aukce pro podporu Bangladéše. Aukce probíhala ve vile TB a draženy byly výrobky studentů FMK UTB a dalších designerů, kteří se Samari dlouhodobě spolupracují. NTB věnovala do aukce jednu z dřevěných soch vytvořených na letošním studentském sochařském symposiu. Vyvolávací cena sochy byla 20tis. Kč a podařilo se jí vydražit za cenu 28 tis. Kč. Celkový výnos aukce byl 41 tis. Kč. 30 tis. putuje na nákup moskytiér pro Bangladéš a 11 tis. je částka, která bude investována do studentského sochařského symposia Dřevo - Wood Datum: 14. prosince 2011, 50 osob Ostatní aktivity Přednášky o Tomáši Baťovi V rámci vzdělávací i marketingové aktivity v roce 2011 uskutečnila nadace přednášky pro studenty středních a vysokých škol i odbornou i laickou veřejnost. Přednášky s prezentací jsou vždy uzpůsobeny úrovni a zaměření posluchačů a jsou zaměřeny na život Tomáše Bati, jeho podnikatelskou i životní filosofii, rozvoj i systém řízení firmy Baťa. Přednášku uzavírá diskuze a popřípadě promítnutí původních filmových reklam firmy Baťa. V roce 2011 se na 18 přednáškách účastnilo přes 750 posluchačů. Prohlídky vily s výkladem Prohlídky vily jsou nejlepším nástrojem jak s životem Tomáše Bati a tradicí firmy Baťa seznamovat děti. Prostřednictvím prohlídky vily s výkladem, ukázkami fotografií, představení jednotlivých členů rodiny či vedení firmy mají děti možnost poznat baťovskou minulost i současnost. Prohlídky aktivně školám nabízíme. Prohlídky také konáme pro významné návštěvy Zlína, hosty místních institucí nebo zájemce z cestovních agentur. V roce 2011 jsme provedli vilou přes 450 lidí v rámci 19 prohlídek. Přednášky a prohlídky považujeme za jeden z nejefektivnějších marketingových nástrojů nejen pro nadaci, ale také pro firmu Baťa. Obě aktivity zanechávají v účastnících hluboký dojem. Charitativní aukce ve vile Tomáše Bati NADACE TOMÁŠE BATI THE THOMAS BATA FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 Vila Tomáše Bati - sídlo Nadace Tomáše Bati 17

20 NADACE TOMÁŠE BATI THE THOMAS BATA FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011

21 Zpráva o hospodaření Nadace Tomáše Bati za období leden prosinec

22 NADACE TOMÁŠE BATI THE THOMAS BATA FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 Zpráva auditora 1/2 20

23 NADACE TOMÁŠE BATI THE THOMAS BATA FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 Zpráva auditora 2/2 21

24 Rozvaha Výkaz zisku a ztráty za období Rozvaha k /v tis. Kč/ Aktiva Brutto Korekce Netto Dlouhodobý majetek Zásoby 212 Pokladna 65 Běžný účet Pohledávky 477 Náklady a příjmy příštích období 53 Celkem NADACE TOMÁŠE BATI THE THOMAS BATA FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 Pasiva Vlastní jmění Fondy 0 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku -606 Závazky 89 Zaměstnanci 80 Zdravotní a sociální pojištění 50 Ostatní závazky 276 Dohadné účty pasivní 277 Výnosy příštích období 16 Neuhrazená ztráta z minulých let -629 Hospodářský výsledek běžného období -269 Celkem Výkaz zisku a ztráty za období /v tis. Kč/ Náklady Náklady na pořádané akce Provozní náklady Osobní náklady Odpisy dlouhodobého majetku 893 Ostatní náklady 128 Poskytnuté příspěvky 566 Hospodářský výsledek běžného období -269 Celkem Výnosy Dary, příspěvky, dotace Tržby z hlavní činnosti Výnosy z finančního majetku a z prodeje majetku 297 Celkem Z 22

Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012

Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012 Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012 Zlín, říjen 2012 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY 2012 SLAVIČÍN, ČERVEN 2013 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín Tel.: +420 571 110 425, +420 603 271

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

V ý ro č n í z p r áv a

V ý ro č n í z p r áv a Výroční zpráva 07 O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Struktura společnosti... 7 Aktivity v roce 2007 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví... 10 Naše aktivity v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDMIKRÁSKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDMIKRÁSKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDMIKRÁSKA obecně prospěšná společnost HESLOVITĚ O ŠKOLE 16 žáků ve třídě, individuální přístup k žákům učení v souvislostech, projektové vyučování klasické a alternativní metody výuky

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2008/2009 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2008/2009 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 moravskoslezská kulturně ekologická nadace Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2007 Referenční období 1.1.2007 31.12. 2007 Okamžik sestavení výroční

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

O nás. Členové správní rady (od 21. 2. 2014) Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra rozvojových studií, předsedkyně

O nás. Členové správní rady (od 21. 2. 2014) Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra rozvojových studií, předsedkyně VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Jsme nezisková organizace, která přináší do škol globální rozvojové vzdělávání. Pomáháme učitelům, jak učit aktuální témata dneška (např. chudoba, migrace, odpovědná spotřeba), a otevřeně

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1

Výroční zpráva za rok 2013. Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1 Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1 Výroční zpráva za rok 2013 20 let od založení Nadace Terezínská

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

P A M Á T N Í K L I D I C E

P A M Á T N Í K L I D I C E P A M Á T N Í K L I D I C E Výroční zpráva z a r o k 2006 Identifikační údaje: Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR Tokajická 152 273 54 Lidice IČO: 708 86 342 Tel. 312 253 088

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

6 Nové prostory knihovně pomohly

6 Nové prostory knihovně pomohly Magazín Zlínského kraje březen 2015 ročník XI 6 Nové prostory knihovně pomohly 5 Návštěvnost opět rostla Nejen zoologická zahrada ve Zlíně se může pochlubit nárůstem počtu návštěvníků. Obdobný trend zaznamenali

Více

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST 1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky A) Souhrnná statistika 1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů

Více

Akademik. Hola! Ich liebe dich! Как я могу попacть в Сибирь? Dos cervezas, por favor. Je peux t embrasser? číslo3 ČASOPIS VŠB-TU OSTRAVA

Akademik. Hola! Ich liebe dich! Как я могу попacть в Сибирь? Dos cervezas, por favor. Je peux t embrasser? číslo3 ČASOPIS VŠB-TU OSTRAVA ROČNÍK XIV. 2010 Akademik ČASOPIS VŠB-TU OSTRAVA číslo3 Uč se jazyky! Na VŠB-TUO víme, jak na to! / Ústřední knihovna po roce opět otevřena / Studenti oboru Eurospráva na návštěvě v institucích Evropské

Více

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, v uplynulém roce jsme si prošli hlubokou krizí, následným oživením a pozitivním vývojem,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. Na rovné šance v životě a v práci má každý právo, bez ohledu na pohlaví. Příležitosti žen a mužů jsou na sobě závislé spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. CHCEME

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více