Označování alergenů. v provozovnách společného stravování. Informace pro provozovatele stravovacích služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Označování alergenů. v provozovnách společného stravování. Informace pro provozovatele stravovacích služeb"

Transkript

1 Označování alergenů v provozovnách společného stravování Informace pro provozovatele stravovacích služeb 1

2 Obsah: 1. Alergie, alergeny, intolerance Legislativa: Alergeny uvedené v Příloze II Nařízení (EU) č. 1169/ Vlastní způsob uvádění Nařízení (EU) č. 1169/ Výklad Uvádění informace o obsažených alergenech spotřebitelům Informace o alergenech při prodeji přes na dálku Příklady praktické aplikace Obrázkový seznam alergenů

3 1. Alergie, alergeny, intolerance Alergeny v potravinách Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék. Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se má příště vyvarovat. Alergeny: Jedná se o přirozeně se vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS) která může vyústit až v anafylaktický šok. Příčina potravinových alergií: Imunitní systém chrání organismus před vlivem škodlivých cizích bílkovin vyvoláním reakcí na jejich eliminaci. Alergie je ve své podstatě porucha imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu. Alergická reakce: Spočívá v tom, že IS reaguje tvorbou protilátek bílkovin, které se specificky navazují na alergeny a tak je deaktivují a vylučují z organismu. Existují různé druhy protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce, je Imunoglobulin E = IgE. Protilátka IgE se sama váže na alergeny a vyvolává alergickou odezvu. Při alergické reakci zajišťuje IgE uvolňování signálních molekul do krevního řečiště, čímž okamžitě vyvolává symptomy typické pro potravní alergii. Projevy alergické reakce: Kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy - to je výčet relativně mírné reakce, ve výjimečných případech může dojít až k anafylaktickému šoku. Potravinová alergie: Jedná se o stav, kdy naše tělo vyhodnocuje určitou potravinu (nebo její části), kterou pozřeme, jako cizorodé nepřátelské těleso. A jako k nepříteli se k němu chová. Vyhodnocuje jeho působení v lidském těle jako nepatřičné a vyvolá imunitní odezvu. Mobilizuje primární obranné mechanismy (makrofágy, dendritické buňky) k boji. Sekundárně tyto protilátky vysílají informaci (signální proteiny) pro tvorbu specifických protilátek (T-buňky, B- buňky). Tyto buňky pak udržují imunitní paměť proti látce, která byla vyhodnocena jako cizorodá a při jakémkoliv dalším styku spustí obranný mechanismus. Alergická reakce se může projevit krátce po požití potraviny nebo až s časovým odstupem několika hodin. Alergikovi stačí relativně málo jeho alergenu, aby se reakce objevila. Projevy: Míra projevu imunitní reakce může mít několik úrovní. Mírné: svědivé pálení na rtech, v ústech nebo v krku, někdy až otoky, pálení a slzení očí svědění v uších, kopřivky, otoky, ekzémy, nevolnost, bolesti břicha, zvracení, průjem Závažné: potíže s dýcháním, mdloba, kolaps anafylaktický šok 3

4 Potravinová intolerance (nesnášenlivost): Jedná se také nepříjemnou reakci, její nástup však trvá delší dobu a nezahrnuje imunitní odezvu. Nejedná se o alergickou reakci. Intolerance potravin znamená z pohledu našeho těla nedostatek nebo úplnou absenci trávicích enzymů. Tyto enzymy jsou látky produkované trávící soustavou a žlázami s vnitřní sekrecí. Nacházejí se např. ve slinách, žaludečních šťávách, žluči a sekretu vylučovaném slinivkou břišní nebo stěnou tenkého střeva, stejně jako dvanáctníku. Enzymy rozkládají jednotlivé složky potravin na menší prvky, které tělo posléze opět pomocí enzymatické činnosti dokáže využít ke stavbě těla a provozu buněčné činnosti. Jsou tak zcela zásadní v procesu trávení a zachování funkce všech životních procesů organismů. Mezi nejčastější patří intolerance na glukózu či lepek (Celiakie). Projevy: Nadměrná plynatost, nevolnost, bolesti břicha, zvracení, průjmy, kručení v žaludku po jídle, zvracení, chronické průjmy, úbytek hmotnosti, chudokrevnost, slabost, únava, u dětí poruchy růstu, jiné potíže: bolest hlavy, migréna, nepravidelný tep. 4

5 2. Legislativa: Dne 13. prosince 2014 se stává použitelným nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004. Plné znění uvedeného nařízení je uvedeno zde: Alergeny uvedené v Příloze II Nařízení (EU) č. 1169/2011: 1) Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich, kromě: a) glukózových sirupů na bázi pšenice, včetně dextrózy; b) maltodextrinů na bázi pšenice; c) glukózových sirupů na bázi ječmene; d) obilovin použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu. 2) Korýši a výrobky z nich 3) Vejce a výrobky z nich 4) Ryby a výrobky z nich, kromě: a) rybí želatiny použité jako nosič vitaminových nebo karotenoidních přípravků; b) rybí želatiny nebo vyziny použité jako čiřicí prostředek u piva a vína. 5) Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich 6) Sójové boby a výrobky z nich, kromě: a) zcela rafinovaného sójového oleje a tuku; b) přírodní směsi tokoferolů (E306), přírodního d-alfa tokoferolu, přírodního d-alfa-tokoferolacetátu, přírodního d-alfa-tokoferol-sukcinátu ze sóji; c) fytosterolů a esterů fytosterolů získaných z rostlinných olejů ze sóji; d) esteru rostlinného stanolu vyrobeného ze sterolů z rostlinného oleje ze sóji. 7) Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy), kromě: a) syrovátky použité k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu; b) laktitolu 5

6 8) Skořápkové plody, konkrétně: o mandle (Amygdalus communis L.), o lískové ořechy (Corylus avellana), o vlašské ořechy (Juglans regia), o kešu ořechy (Anacardium occidentale), o pekanové ořechy (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), o para ořechy (Bertholletia excelsa), o pistácie (Pistacia vera), o makadamie (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich, kromě ořechů použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu 9) Celer a výrobky z něj 10) Hořčice a výrobky z ní 11) Sezamová semena a výrobky z nich 12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako celkový SO 2, které se propočítají pro výrobky určené k přímé spotřebě nebo ke spotřebě po rekonstituování podle pokynů výrobce 13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj 14) Měkkýši a výrobky z nich Plné znění přílohy je uvedeno na str. L 304/43 6

7 3. Vlastní způsob uvádění Nařízení (EU) č. 1169/2011 Článek 44: Vnitrostátní opatření pro nebalené potraviny 1. Jsou-li potraviny nabízeny k prodeji konečnému spotřebiteli nebo zařízením společného stravování nebalené nebo jsou-li baleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo baleny do hotového balení pro přímý prodej, a) je poskytnutí údajů stanovených v čl. 9 odst. 1 písm. c) povinné; b) není poskytnutí dalších údajů uvedených v článcích 9 a 10 povinné, pokud členské státy nepřijmou vnitrostátní opatření vyžadující uvedení některých nebo všech těchto údajů nebo jejich částí. 2. Členské státy mohou přijmout vnitrostátní opatření pro způsob poskytování údajů nebo jejich částí podle odstavce 1 a případně pro způsob jejich vyjadřování a uvádění. Článek 9: Seznam povinných údajů Odst. 1. Písm. c) v souladu s články 10 až 35 a s výhradou odchylek obsažených v této kapitole se povinně uvádějí údaje: každou látku nebo pomocnou látku uvedenou na seznamu v příloze II nebo odvozenou z látky či produktu uvedených na seznamu v příloze II způsobující alergie nebo nesnášenlivost, která byla použita při výrobě nebo přípravě potraviny a je v konečném výrobku stále přítomna, byť v pozměněné podobě; Článek 21: Označování určitých látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost 1. Aniž jsou dotčena pravidla přijatá podle čl. 44 odst. 2, musí údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. c) splňovat tyto požadavky: a) uvádějí se v seznamu složek v souladu s pravidly stanovenými v čl. 18 odst. 1 s jasným odkazem na název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II a b) název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II je zvýrazněn tak, aby byl jasně odlišen od ostatních složek uvedených v seznamu, například typem či stylem písma nebo barvou pozadí. Není-li seznam složek uveden, musí být součástí údajů podle čl. 9 odst. 1 písm. c) slovo "obsahuje" a následně název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II. Článek 13: Způsob uvádění povinných údajů 1. Aniž jsou dotčena opatření přijatá na vnitrostátní úrovni podle čl. 44 odst. 2, vyznačují se povinné informace o potravině na viditelném místě tak, aby byly dobře viditelné, snadno čitelné, a je-li to vhodné, nesmazatelné. Nesmějí být žádným způsobem skryty, zastřeny ani přerušeny jiným textem nebo vyobrazením či jiným zasahujícím materiálem ani od nich nesmí být odváděna pozornost. Nařízení (EU) č.1169/2011 dává povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které se dle čl. 1, odst. 3 řadí i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech. Zároveň je však v čl. 44, odst. 2 dána členským státům možnost přijmout vnitrostátní opatření, která mohou upravit způsob poskytování údajů nebo jejich částí případně způsob jejich vyjadřování a uvádění. 7

8 Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla. K tomu, aby provozovatel zařízení společného stravování mohl vytvořit seznam alergenů v konkrétním pokrmu tak, jak je uvedeno v kapitole 2, musí mít k dispozici kompletní údaje o zpracovávaných potravinách a surovinách. Dostupnost všech potřebných údajů, resp. povinnosti tyto informace poskytnout, upravuje článek 8, odst. 6 a 7, Nařízení (EU) č. 1169/2011: 6. Provozovatelé potravinářských podniků zajistí v podnicích, které řídí, aby informace týkající se nebalených potravin určených pro konečného spotřebitele nebo k dodání do zařízení společného stravování byly předány provozovateli potravinářského podniku, který potraviny přebírá, aby bylo možno poskytnout povinné informace o potravinách konečnému spotřebiteli, pokud to bude nutné. 7. Provozovatelé potravinářských podniků zajistí v podnicích, které řídí, aby povinné údaje požadované podle článků 9 a 10 byly uvedeny na balení nebo na etiketě, která je k němu připojena, nebo na obchodních dokladech týkajících se daných potravin, lze-li zaručit, že tyto doklady jsou buď přiloženy k příslušné potravině, nebo byly zaslány před dodávkou nebo současně s dodávkou, a to v těchto případech: a) pokud jsou balené potraviny určeny konečnému spotřebiteli, avšak jsou uváděny na trh ve fázi, která předchází prodeji konečnému spotřebiteli a při které nejsou prodávány zařízením společného stravování; b) pokud jsou balené potraviny určeny k dodání do zařízení společného stravování za účelem přípravy, zpracování, dělení nebo porcování. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech až dokumentu otázek a odpovědí k Nařízení (EU) č. 1169/2011 na této stránce: 8

9 4. Výklad: Je tedy na provozovateli, jak splnění stanovené povinnosti zajistí, ale v každém případě informaci o alergenech poskytnout musí. Je nutné, aby seznamy obsažených alergenů a informace předávané zákazníkovi byly aktuální. Z tohoto důvodu je nutné aktualizovat receptury pokrmů, zohlednit nabídku nových pokrmů, brát v úvahu operativní úpravy pokrmu nad rámec receptury (např. mimořádné dochucení sójovou omáčkou, zahuštění moukou), a mít na paměti variabilitu používaných surovin. Při každé změně v receptuře musí být zrevidovány i obsažené alergeny a následně aktualizován jejich soupis. V případě variability surovin, kdy může existovat možnost deklarovaná výrobcem, že surovina může obsahovat alergen, nebo jeho obsah nelze vyloučit, je vhodné přítomnost alergenu deklarovat vždy. Spotřebitel (strávník) by měl být dopředu informován o tom, kde informace o alergenech přítomných v pokrmu obdrží, nebo je mu tato informace přímo sdělena, např. formou písemné informace v jídelním lístku. Na vyžádání informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků, v nichž jsou obsaženy alergeny. Informací je písemné sdělení o všech alergenech přítomných v každém podávaném nebaleném pokrmu či nápoji. K těmto potravinám je třeba řadit i stolní dochucovadla, kečupy, majonézy, hořčice atd. nabízené zákazníkovi bez původních obalů. Zákazníkovi musí být vhodným způsobem sdělena informace o obsahu alergenů, nebo musí být vhodným způsobem informován o dostupnosti takové informace, např., že informace o alergenech obsažených v pokrmech obdrží na požádání u obsluhy. Při prodeji pokrmů na dálku musí být zákazník předem informován o alergenech v objednaných pokrmech. Potraviny podávané v původním obalu od dodavatele, mají údaje uvedené na obalu. 9

10 5. Uvádění informace o obsažených alergenech spotřebitelům Informací je písemné sdělení o všech alergenech přítomných v konkrétním pokrmu. Seznam musí obsahovat veškeré nabízené pokrmy spolu s nápoji a potravinami, které zákazník nedostává v původním obalu. V tomto seznamu je u každého názvu pokrmu, potraviny, či nápoje uveden seznam všech přítomných alergenů, uvedený slovem obsahuje: po němž následuje samotný výčet názvů alergenních složek. V případě pokrmů je seznamem obsažených alergenů souhrn všech alergenních složek vnesených do pokrmu během jeho přípravy. V rámci receptury je nutno sledovat, která ze surovin vnáší do pokrmu který alergen. Mohou být uvedeny přímo v receptuře pokrmu, nebo je lze sepsat při přípravě konkrétního pokrmu (např. u výjimečných specialit, nebo u nutné nestandardní úpravy mimo recepturu). Výslednou informací pro zákazníka je pak souhrn všech alergenů, které byly do pokrmu v rámci přípravy vneseny. Do seznamu alergenů v nabízených pokrmech je třeba zařadit i balené potraviny a nápoje, podávaných zákazníkům bez původního obalu, je informací o obsažených alergenech jejich výčet vytvořený podle seznamu složek na původním balení. K těmto potravinám je třeba řadit čepované a rozlévané nápoje, potraviny a nápoje nabízené formou snídaňových samoobslužných barů, i stolní dochucovadla, kečupy, majonézy a hořčice nabízené zákazníkům bez původních obalů. V případě, že se zákazníkům podává potravina v původním obalu, jsou veškeré povinné údaje, včetně obsažených alergenů, uvedeny na obalu potraviny. Písemná informace o alergenech v nabízených pokrmech musí být vždy aktuální. Je tedy nutné zaznamenávat do ní veškeré operativní změny receptur tak, aby spotřebitel vždy dostal aktuální údaje. Písemná informace o alergenech může být zákazníkovi předána několika způsoby: a) Vyvěšením, umístěním na viditelném místě v provozovně b) Uvedením přímo v jídelním lístku c) Předložením zákazníkovi na jeho osobní vyžádání. Zákazník musí být prokazatelně, viditelně a zřetelně sděleno, že informace o obsažených alergenech obdrží po dotázání u obsluhy. Upozorněním viditelně umístěnou větou: Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka. Po vyzvání obsluha předá informaci o alergenu obsaženém v daném pokrmu. 10

11 Pro účely písemné informace o alergenech může sloužit: receptura pokrmu, která může být rozšířena pro tento účel o informaci o obsahu alergenů prostý seznam s výpisem názvu pokrmů a obsažených alergenech. Spotřebiteli je předán seznam, v němž je uveden název pokrmu a v něm obsažené alergeny (např. laktóza, hořčice, lepek, atp.). samotný jídelní lístek (pokud se provozovatel rozhodne zde tuto informaci uvádět). Seznam alergenů pak musí být zpřístupněn zákazníkovi vhodným a uvedeným způsobem (viz. str. 10). Při volbě způsobu informovanosti - je vhodné přihlédnout k podmínkám dané provozovny. Pro provozy samoobslužné, stánkové, kde je omezený kontakt zákazníka s obsluhou - je nejvhodnějším způsobem vyvěšení soupisu na viditelném místě v provozovně. V případě provozoven, kde je kontakt zákazníka s obsluhou bližší, je možné využít i další způsoby zpřístupnění. V případě, že zařízení společného stravování zpracovává potraviny, které samo vyrobilo v rámci své jiné podnikatelské činnosti (např. smetana vyrobená na farmě připojené k restauraci), musí řídit informace o obsažených alergenech provozovatel tohoto zařízení sám na základě znalostí postupu výroby zpracovávaných potravin. 11

12 6. Informace o alergenech při prodeji na dálku Nařízení (EU) č. 1169/2011 nově upravuje i prodej potravin na dálku. V těchto případech platí ustanovení článku 14: 1. Aniž jsou dotčeny požadavky na informace stanovené v článku 9, v případě balených potravin nabízených k prodeji komunikačními prostředky na dálku: a) povinné informace o potravinách, s výjimkou údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 písm. f), musí být k dispozici před dokončením nákupu a uvedeny na materiálu podporujícím prodej na dálku nebo musí být poskytnuty jinými vhodnými prostředky jasně určenými provozovatelem potravinářského podniku. V případě využití jiných vhodných prostředků musí být povinné informace o potravinách poskytnuty, aniž by provozovatel potravinářského podniku přenášel na spotřebitele dodatečné náklady; b) veškeré povinné údaje musí být k dispozici v okamžiku doručení. 2. V případě nebalených potravin nabízených k prodeji komunikačními prostředky na dálku musí být údaje vyžadované podle článku 44 dány k dispozici podle odstavce 1 tohoto článku. 3. Ustanovení odst. 1 písm. a) se nevztahuje na potraviny nabízené k prodeji prostřednictvím prodejních automatů nebo automatizovaných obchodních prostor. Při poskytování stravovacích služeb na dálku musí být spotřebitel o obsažených alergenech informován již v průběhu objednávání zboží, a to prostřednictvím webových stránek, nebo jiným vhodným prostředkem, a informace musí být k dispozici i v okamžiku doručení objednaného zboží zákazníkovi, například tak, že dovozce pokrmu bude mít k dispozici seznam obsažených alergenů, který předloží zákazníkovi na vyžádání. 12

13 7. Příklady praktické aplikace (Uvedené příklady jsou pouze ilustrativní). Zařízení společného stravování bez prodeje na dálku V receptuře každého pokrmu je uveden úplný výčet všech používaných surovin. U každé suroviny je uvedeno, které alergeny obsahuje. Souhrnem je pak informace o celkovém obsahu alergenů v koncovém výrobku. Příklad (je uvedeno kompletní složení všech surovin, alergeny jsou uvedeny tučně): Pokrm: Karbanátky se šťouchanými brambory Složení: Šťouchané vařené brambory 50 %: (brambory 49 %, cibule 0,6 %, řepkový olej). Pečené karbanátky 30 %: (vepřové maso 83 %, strouhanka [pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, pekařské droždí, jedlá sůl s jodem, zlepšující přípravek (cukr, emulgátory: E 471, sójový lecitin, E 472e; sladová ječná mouka, sójová mouka, antioxidant: kyselina L-askorbová)], vejce, pitná voda, cibule, jedlá sůl, sušený česnek, koření). Omáčka 20 %: pitná voda, cibule, kořenicí přípravek [jedlá sůl, plně ztužený palmový tuk, sójový hydrolyzát, pšeničný škrob, masový extrakt, cukr), sušená zelenina (pastinák, petržel, mrkev, cibule, petrželová nať, celer, kořen libečku, pórek, česnek), extrakt koření, aroma, kvasnicový extrakt, koření], modifikovaný škrob, jedlá sůl, sušené hřiby pravé, červené víno, rajčatový protlak, sušený česnek, koření. Zvýrazněny jsou názvy obilovin obsahujících lepek, celer, sója a vejce. Ve výsledném souhrnu budou alergeny uvedeny pod obecnými názvy: Karbanátky se šťouchanými brambory. Obsahuje: lepek, sóju, vejce, celer nebo A 1,3,5,8 Při každé z uvedených změn je nutné zrevidovat i obsažené alergeny, a následně aktualizovat jejich soupis. V případě variability surovin, kdy se může objevit jak surovina s alergenem, tak surovina bez něj, je bezpečnější alergen vždy deklarovat. Seznamy obsažených alergenů a informace předávané zákazníkovi musí být neustále aktuální. Proto je třeba zahrnout do nich všechny změny v nabídce, případně v receptuře, jako jsou: Změny receptur zavedených pokrmů Zavedení nového pokrmu do nabídky Operativní úpravy pokrmu nad rámec receptury (např. mimořádné dochucení sójovou omáčkou, zahuštění moukou atd.) Variabilita používaných surovin 13

14 7.2 Zařízení společného stravování s možností prodeje na dálku Základem je písemný souhrn všech nabízených pokrmů s uvedením obsažených alergenů vytvořený totožným způsobem jako v předchozím případě. Informace o alergenech obsažených v pokrmu musí mít zákazník již v době objednávky pokrmu. Buď bude informace o alergenech uvedena na webových stránkách, přes které se pokrmy objednávají, nebo může být předána jiným způsobem jasně určeným provozovatelem stravovacího zařízení zákazník tedy musí být jasně informován o tom, jak mu mohou být přítomné alergeny sděleny např. upozorněním při zahájení telefonické objednávky. S prodejem pokrmů na dálku pak souvisí další povinnost mít k dispozici informace o obsažených alergenech v okamžiku předání potraviny. V tomto případě je dostačující, pokud rozvážková služba bude mít u sebe písemný souhrn všech nabízených pokrmů s uvedením obsažených alergenů, tak, aby mohla zákazníkovi znovu poskytnout informaci o alergenech obsažených v doručeném pokrmu. Aplikace: v jídelním lístku: 1) Svíčková na smetaně, houskový knedlík A 1,3,7,9,10 2) Grilované Krevety Black Tiger (alergen č.1,2,7) 3) Pizza MARGHERITA - drcená rajčata, pizzarella, eidam, bazalka (obsahuje alergeny 1,3,5,7) 4) Nabídka RAUT - Mísa chlebíčková (chlebíček se šunkou a sýrem, chlebíček sýrový, chlebíček vajíčkový, chlebíček šunkový na pařížském salátu, chlebíček s Poličanem) A 1,3,6,7,8,10 v nápojovém lístku: Točené pivo Všechna piva obsahují alergen 12 Teplé nápoje.. Cappuccino A 7; Latte Macchiato A 7; Nealko nápoje Všechny nealko nápoje obsahují alergen 12 ve vinném lístku Všechna vína obsahují alergen 12 14

15 8. Obrázkový seznam alergenů 15

16 Zpracovala ing. Marcela Paličková Použité zdroje: 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/ Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 3. Návrh metodického pokynu informování o alergenech v provozech společného stravování (AHRČR) 4. Internetové zdroje 16

Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI

Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI 1. Potravinová alergie a intolerance Co je potravinová alergie a intolerance

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU - 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR - Vyhláška

Více

Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Praktický průvodce novými pravidly pro označování potravin Ke konci roku 2011 vstoupilo v platnost nařízení

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele 1 Označování potravin - průvodce pro spotřebitele 2014 2 1 OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN PRŮVODCE PRO SPOTŘEBITELE Ing. Irena Suková 2014 2 Anotace Příručka je souhrnem informací o významu a provedení údajů uváděných

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a) a o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění

Více

Pokroky v klinické imunologii MUDr. Martin Nouza, CSc., MUDr. Alena Nouzová. A nevíte proč?

Pokroky v klinické imunologii MUDr. Martin Nouza, CSc., MUDr. Alena Nouzová. A nevíte proč? Pokroky v klinické imunologii MUDr. Martin Nouza, CSc., MUDr. Alena Nouzová Motto: Trpíte chronickou únavou a nedostatkem energie? Míváte po jídle škroukání v břiše a nadýmání? Trpíte bolestmi kloubů?

Více

Ot{zky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytov{ní informací o potravin{ch spotřebitelům

Ot{zky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytov{ní informací o potravin{ch spotřebitelům Ot{zky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytov{ní informací o potravin{ch spotřebitelům Praktický průvodce novými pravidly pro označov{ní potravin Ke konci roku 2011 vstoupilo v platnost nařízení

Více

Projekt bezlepkové pekárny. Michaela Masaříková

Projekt bezlepkové pekárny. Michaela Masaříková Projekt bezlepkové pekárny Michaela Masaříková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato práce se zabývá problematikou spojenou se zařízením potravinářského provozu, v tomto případě bezlepkovou pekárnou.

Více

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) C. 396/2005

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1234 CS 01.01.2011 008.002 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007,

Více

Moderní trendy rozvoje chemie

Moderní trendy rozvoje chemie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 vydává v rámci projektu Moderní trendy rozvoje chemie

Více

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 MANUÁL k výuce zdravého chování ve výživě pro II. st. ZŠ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ Řešitel projektu: MUDr. Lydie Ryšavá,

Více

OZNAČOVÁNÍ MASNÝCH VÝROBKŮ

OZNAČOVÁNÍ MASNÝCH VÝROBKŮ OZNAČOVÁNÍ MASNÝCH VÝROBKŮ Pro Českou technologickou platformu pro potraviny (ČTPP), jenž je organizační složkou Potravinářské komory ČR (www.ctpp.cz, www.foodnet.cz), byla tato publikace připravena Českým

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Opava 2013 Kateřina Velká SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Kateřina Velká Obor:

Více

Výživa pro profesionálního tanečníka

Výživa pro profesionálního tanečníka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Taneční pedagogika Výživa pro profesionálního tanečníka Diplomová práce Autor práce: Zdeňka Kerlesová, DiS. Vedoucí práce: doc. Mgr. Jarmila

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

SMĚRNICE (STANDARDY) ZPRACOVÁNÍ PRO POUŽITÍ OZNAČENÍ DEMETER A BIODYNAMICKÝ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ZNÁMEK

SMĚRNICE (STANDARDY) ZPRACOVÁNÍ PRO POUŽITÍ OZNAČENÍ DEMETER A BIODYNAMICKÝ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ZNÁMEK SMĚRNICE (STANDARDY) ZPRACOVÁNÍ PRO POUŽITÍ OZNAČENÍ DEMETER A BIODYNAMICKÝ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ZNÁMEK schváleno 25. června 1999 v Sabaudii, Itálie přepracovaná verze z června 2013 - každá členská země

Více

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 186/2004 Sb., zákonem č.125/2005 Sb., zákonem č.

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet. dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet. dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet *FÓRUM PREVENCE* dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y spv Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet! Tento materiál

Více

Příručka o výživě. u nemocných cystickou fibrózou

Příručka o výživě. u nemocných cystickou fibrózou Příručka o výživě u nemocných cystickou fibrózou 1 eea financial mechanism norway norwegian financial mechanism grants Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

Uzdravme svůj školní automat

Uzdravme svůj školní automat Uzdravme svůj školní automat Mgr. Marcela Floriánková Uzdravme svůj školní automat! Tento materiál byl vypracován pro magistrát hlavního města Prahy za účelem přípravy strategických opatření, která přispějí

Více

FÓRUM. Causa autorský zákon pokračuje. Penzion roku 2014. Přilákejme hosty na vůni grilu

FÓRUM. Causa autorský zákon pokračuje. Penzion roku 2014. Přilákejme hosty na vůni grilu FÓRUM ČERVEN 2014 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Causa autorský zákon pokračuje Penzion roku 2014 Přilákejme hosty na vůni grilu Pivovary Staropramen přinášejí

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 18.6.2010 Úřední věstník Evropské unie L 153/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU L 348/74 Úřední věstník Evropské unie 31.12.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se

Více

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Platnost od 1. 1. 2012 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU L 174/74 Úřední věstník Evropské unie 1.7.2011 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU ze dne 8. června 2011, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých

Více