Radniční list. Starostův sloupek. Jubilejní XV. ročník Slavností Zlaté stezky: Na náměstí budeme mít dokonce moře! Měsíčník Města Prachatice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Jubilejní XV. ročník Slavností Zlaté stezky: Na náměstí budeme mít dokonce moře! Měsíčník Města Prachatice"

Transkript

1 Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 6 (červen 2005) Starostův sloupek Zanedlouho proběhne již 15. ročník Slavností Zlaté stezky a my si opět během bohatého programu připomeneme legendární obchodní cestu, po které se z Pasova do Prachatic dovážela sůl. Byly to zlaté časy pro naše město a překrásné historické centrum s mnoha zachovalými měšťanskými domy je důkazem strategického významu a hojnosti, kterou sůl ve středověku přinášela. Tato stezka sloužila nejenom pro účely obchodování s mnoha surovinami a zbožím, ale byla také významnou kulturní a informační spojnicí. Naše partnerská města jsou nedílnou součástí každých slavností a připomínají v dávné minulosti vzniklé obchodní a kulturní vztahy. Nejenom města ležící na Zlaté stezce, ale i mnohá další, se kterými nás pojí přátelské vztahy, mají možnost prezentovat něco zajímavého nebo typického pro danou zemi či region. Je jasné, že již řadu let je poslední červnový víkend pro Město Prachatice silný marketingový nástroj pro prezentaci a propagaci všeho, co stojí za povšimnutí. Že máme hodně co nabízet, asi netřeba zdůrazňovat. Jako blesk z čistého nebe na mě nedávno zapůsobila informace, že skupina mladých hudebníků z partnerského města Spiez ve Švýcarsku byla v Brně okradena. Bez nároku na honorář chtěli prostřednictvím koncertů poznávat nejen Českou republiku a Polsko, ale samozřejmě také prezentovat svou rodnou zemi. Když vám někdo ukradne doklady, je to nepříjemné, ale bohužel se to stává. Když vám někdo ukradne drahé hudební nástroje, tak je to hodně smutné. Ovšem představa, že se mladí hudebníci ještě navíc vrací domů, do svých rodin vlakem, protože jim ukradli i autobus, je pro mě dost děsivá. Bohužel je to tak a já si daleko více než v minulosti uvědomuji, jak po dlouhá léta budované vztahy a vzájemný respekt mohou ze dne na den dostat vážné trhliny. Jsem si vědom, že v životě přicházejí daleko horší věci, ale mrzí mě to. Pouliční, velice dobře organizovaná kriminalita především ve velkých městech ohrožuje cestovní ruch a kazí dobré jméno České republiky. Snad si toho někdy všimne i pan ministr... Ing. Jan Bauer, starosta města Z OBSAHU: Výstavba kruhového objezdu začala. Kudy vedou objížďky? (str. 2) Psychoterapeutka Květa Kadlecová pomáhá nastartovat sebeozdravné procesy (str. 3) O železné sobotě se sebralo skoro deset tun šrotu (str. 4) Ohlašovací povinnost v případě týraných dětí má každý občan (str. 5) Opravíme opotřebované varhany v Prachaticích? (str. 6) Prachatické muzeum chystá noční prohlídku s překvapením a předvádění řemesel (str. 7) Herečka Jiřina Jirásková a režisér Zdeněk Podskalský, rodák z Malenic nad Volyňkou, debatují v restauraci Černý kříž (nyní Zlatá stezka) s pokladníkem Osvětové besedy Jaroslavem Sládkem během prachatických slavností v roce Foto z archivu Aleny Vandlíčkové Jubilejní XV. ročník Slavností Zlaté stezky: Na náměstí budeme mít dokonce moře! Vás všechny, ať jste přišli vozmo nebo pěšky, ze srdce vítáme na jarmark staročeský. Tento dvojverš zazněl poprvé na Slavnostech solné Zlaté stezky v Prachaticích v květnu Skupina kulturních nadšenců okolo tehdejší Osvětové besedy chtěla touto kulturní akcí připomenout zašlou slávu obchodní (Zlaté) stezky z Pasova do Prachatic. Byl osloven tehdy již renomovaný režisér Zdeněk Podskalský, který se ujal uměleckého obsahu celých slavností a po oba dva roky, kdy se akce konala, byl osobně účasten i se svojí ženou Jiřinou Jiráskovou. Další významnou osobností, která se umělecky podílela na tehdejších slavnostech, byl vodňanský spisovatel JUDr. Václav Kopista (Písař), který sepsal pro tuto událost historickou hru Na Zlaté stezce s příjezdem karavany soumarů. Z novinového článku ze 16. června 1969 víme, že se historické pouti zúčastnilo přes čtyři tisíce platících návštěvníků a do vlastního programu bylo zapojeno přes 200 účinkujících, převážně z místních dobrovolníků. Obdobná atmosféra byla i v roce 1970, ale rokem 1971 a kvůli známým politickým důvodům vše skončilo na dlouhých 20 let. Před čtrnácti lety, roku 1991, byly slavnosti obnoveny s tím, že organizátoři scénářem a koncepcí slavností navázali na tradice a oslavy z uvedených let. Poslední červnový víkend se tedy město Prachatice navrací do doby svého největšího rozkvětu do doby renesance. Historickou část města ovládnou šermíři a kejklíři, dobová hudba, pouličnídivadla, dobová řemesla a trhovci na historickém tržišti a noční historický pochodňový průvod. Po dobu slavností ožívá celé historické centrum města příjezdem nefalšované karavany soumarů z německého Pasova. Zářivá barevnost vrcholné renesance, praporce v městských červeno bílých barvách, překrásné renesanční kostýmy naplňují historické centrum města, které tvoří autentické historické kulisy slavností. Na dva dny ožívá celé město, aktéři i diváci se navracejí do doby vrcholu prosperity obchodu na Zlaté stezce. Je skoro neuvěřitelné, že v letošním roce společně slavíme již polokulaté patnácté narozeniny našich slavností. Pro tuto příležitost jsme se snažili za organizační tým připravit opět zajímavý a něčím i trochu nový program. V letošním roce proběhnou slavnosti opět během dvou dnů, opět mezi nás zavítají známé osobnosti, účastni budou i zástupci partnerských měst a zástupci velvyslanectví. Samozřejmě nebude chybět řada stánků s nejrůznějším zbožím a občerstvením. Letos poprvé každý z návštěvníků vzhledem k jubilejnímu ročníku obdrží k zakoupené vstupence klíčenku. Absolutní připravovanou novinkou bude laser show, která umí údajně navodit zajímavé pocity a dokonce např. rozvlnit moře na historickém Velkém náměstí. Z tohoto důvodu se můžete těšit, že se u nás v podhůří Šumavy alespoň na pár minut budeme moci oddávat vlnám moře a kdoví, zda li to nebudou rovnou vlny Tichého oceánu. Závěrečná fáze ohňostroje by měla být vystřelena z kostela sv. Jakuba. Letos poprvé dozdobíme historického jádro, jako pomyslnou třešinku na dortu, vlajkami našeho města na věži kostela. Ohledně osobností nebudeme raději vyzrazovat jejich jména, ale vzhledem k jubilejnímu ročníku bychom se snad mohli těšit na některé slavíky, co říkáte? Těšíme se na setkání a doufáme, že si z letošního ročníku slavností odnesete domů samé dobré zážitky, opět potkáte své známé, zapomenete na starosti všedních dnů a necháte se unést alespoň na jeden den do období renesance. Toto je přání nás organizátorů a vězte, že se budeme snažit pro vaši spokojenost udělat maximum. Mgr. Růžena Štemberková, vedoucí organizačního týmu slavností

2 V březnu letošního roku zastupitelé města projednali a schválili aktualizovaný statut pro udělování Ceny města Prachatice. V souladu s ním se cena města uděluje příležitostně za dlouhodobou aktivitu, přinášející prospěch občanům i samotnému městu Prachatice v některé z důležitých oblastí života města, například v oblasti společenské, kulturní, sportovní, ekonomické, ekologické nebo technické, zvláště v letech předcházejících udělení ceny. Cena města je určena pro fyzickou osobu, kterou může být každý žijící občan České republiky, který má trvalé bydliště na území města Prachatice, nebo v Prachaticích delší dobu působí či působil. Cena nemůže být udělena členu zastupitelstva města v průběhu volebního období. červen 2005 Radniční list Návrhy na Cenu města Prachatice lze podat do konce srpna Město Prachatice v rámci oprav, údržby a rekonstrukcí komunikací na území města v letošním roce vyčlenilo finanční prostředky na běžnou údržbu ve výši 1,8 milionu korun, opravy komunikací frézováním 1,1 milionu korun a finanční prostředky na investiční akce v současné době v částce přibližně šest milionů korun. V souvislosti s rekonstrukcí komunikací byly rozpočtovány prostředky ve výši zhruba 4,85 milionu korun na rekonstrukci horkovodů a inženýrských sítí. Největší investicí na úseku pozemních komunikací je rekonstrukce komunikace II/141 a II/143 u obchodního domu Penny na kruhovou křižovatku a oprava povrchů ulic Zvolenská Malé náměstí Pivovarská až ke křižovatce s ulicí Oseckou, se kterou souvisí zejména rekonstrukce sítí tepelného hospodářství v této oblasti. V současné době je již zrekonstruována část ulice Slámova, kde došlo na jedné straně komunikace k odstranění chodníku a na straně druhé k opravě jeho povrchu. Tím došlo k rozšíření komunikace, umožnění jednostranného podélného parkování a rozšíření komunikace pro obousměrný průjezd vozidel. V rámci běžné údržby dochází v průběhu roku k celé řadě drobných oprav na komunikacích, v současné době se jedná hlavně o výspravu komunikací po zimním období, opravy výtluků, překopů atd. V nejbližší době dojde k instalaci zpomalovacích pruhů v Národní ulici. Vzhledem k výše uvedeným investičním akcím ve městě, jejichž realizace se předpokládá od poloviny května do září, a vzhledem k potřebě zajištění objízdných tras ve městě bude nutné některé další činnosti v údržbě přesunout na období září a října. V souvislosti s prováděním rekonstrukce křižovatky, výstavbou kruhové křižovatky v prostoru u autobusového nádraží v Prachaticích, byla od 23. května do 22. července 2005 povolena úplná uzavírka silnice Udělení ceny města provede slavnostním způsobem starosta města. Cenu tvoří finanční obnos ve výši 30 tisíc korun, pamětní list s podpisem starosty a věcný dar do výše jednoho tisíce korun. Zastupitelstvo města na zasedání 16. května 2005 schválilo vyhlášení termínu pro podávání návrhů na udělení Ceny města Prachatice za rok 2004 v termínu od 1. června do 31. srpna Návrhy na osoby, kterým má být cena udělena, mohou podávat písemně všichni občané České republiky, kteří mají trvalé bydliště na území města Prachatice. Návrhy, které obsahují jméno, příjmení a důvod udělení ceny města, se podávají zastupitelstvu města prostřednictví odboru kanceláře starosty městského úřadu. Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ Výstavba kruhového objezdu začala. Kudy vedou objížďky? Zdravotně postižení uspěli v soutěži Zdravotně postižení vzorně reprezentovali Prachatice v Praze na NON Handicapu 2005, což je specializovaná výstava kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a služeb pro zdravotně postižené. Její součástí bylo i vyhlášení soutěže o Cenu Vlastimila Císaře (Vlastimil Císař byl viceprezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v ČR a tvůrce platformy dnešní Národní rady zdravotně postižených). V Radničním listu byla v srpnu loňského roku zveřejněna nabídka do této soutěže pro zdravotně postižené. Do Prahy bylo nakonec zasláno 18 výrobků od 11 zdravotně postižených z okresu Prachatice. Barbora Poštová obdržela 2. místo v kategorii keramika a Klub zdravotně postižených dostal ocenění za aktivní činnost od zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Občanského sdružení Orfeus. Uvedenou výstavu na pražském Výstavišti obohatil doprovodný program, kterého se zúčastnili i zástupci městského úřadu. Odborné semináře, přednášky, besedy navštívili pracovníci Městského úřadu Prachatice, Centra zdravotně postižených a Klubu zdravotně postižených Prachatice. Zajímavá byla přednáška o aktuálních otázkách legislativy, dotýkajících se života postižených, a druhý den přednáška o odrazu sociální ekonomiky v životě zdravotně postižených či představení projektu Hefaistos, do kterého je zapojeno i Město Prachatice. (RH+) Poradní sbor přišel s dalšími náměty Během první poloviny roku čtyřikrát zasedl Poradní sbor (zástupci organizací a institucí) s vedením města. Na schůzkách hodnotili, co se za uplynulé období ve městě podařilo a co je třeba zlepšit. Mnohé z námětů zástupců Poradního sboru přenesené na městský úřad se podařilo realizovat: osazení odpadkovými koši v místech, kde ještě nebyly (např. u železniční zastávky Pod Lázněmi), zvýšené kontroly městské policie v místech, kde se schází mládež, aby zde pokuřovala a popíjela alkohol (hřiště u letního kina, Štěpánčin park), upozornění a následné odstranění černé skládky a podobně. Zástupci přinášejí náměty nejen na investice, ale i pomoc městu ve formě úklidu prostranství či při organizování akcí. Jaroslava Lelková II. třídy č. 141 a silnice II. č. 143 v prostoru křižovatky u autobusového nádraží v Prachaticích od km 42,151 do km 42,271 silnice II. třídy č. 141 a od km 00,000 do km 00,093 silnice II. třídy č V době úplných uzavírek výše uvedených silnic bude veškerý provoz veden po objížďkách, které byly stanoveny takto: a) ze silnice II. třídy č. 141 ulicí Vodňanskou, Slámovou na silnici II. třídy č. 143 a dále ulicí Krumlovskou a Novou zpět na silnici II. třídy č Objížďka bude sloužit obousměrně. b) z ulice Nádražní bude provoz vozidel do okamžité hmotnosti do 2,5 t veden po místní komunikaci kolem areálu Tepelného hospodářství, s. r. o. Prachatice a dále areálem bývalé nemocnice s vyústěním do Mlýnské ulice a dále do ulice Vodňanské zpět na silnici II. třídy č Objížďka bude sloužit obousměrně. c) ostatní provoz z ulice Nádražní bude veden po místní komunikaci kolem nádraží ČD dále po účelové komunikaci přes areál Prima Agri PT, a. s., do Mlýnské ulice a dále do ulice Vodňanské zpět na silnici II. třídy č Objížďka bude sloužit obousměrně. d) provoz linkové osobní dopravy bude veden po objížďce stanovené pod bodem a) rozhodnutí s tím, že vjezd do areálu nádraží ČSAD a výjezd z areálu bude řešen z ulice Nebahovské. Provoz pěších nebude v podstatě omezen a přizpůsobí se podmínkám postupu prací na stavbě. S konkrétními uzavírkami jednotlivých komunikací a objízdnými trasami budeme veřejnost postupně seznamovat prostřednictvím sdělovacích prostředků (Listů Prachaticka, infokanálu kabelové televize, zpráv na webových stránkách města). V době od 24. do 26. června 2005 dojde k uzavření centra města a Zahradní ulice z důvodu konání Slavností solné Zlaté stezky. Bc. Ivana Jeřábková Záhorkovi si zopakovali svatbu i s polibkem Železnou neboli kamennou svatbu oslavili v sobotu 7. května manželé Ludmila a Jan Záhorkovi. Paní Ludmila pochází z obce Mašovice na Pelhřimovsku, pan Jan z nedalekých Zdenic. Svatebním dnem manželů Záhorkových se stal 30. duben 1940 a dějištěm Hořepník. Po úctyhodných 65 letech si svatební obřad zopakovali v Prachaticích, kde žijí od roku Můj muž říká, že 30. dubna lítají čarodějnice, že si jednu chytil, glosovala s humorem paní Záhorková a potvrdila tak, že tolerance a nadhled jsou tím správným receptem na spokojený manželský život. Je málo lidí, kteří se dožijí tak vysokého věku. Je málo lidí, kteří se dožijí tak vysokého věku ve dvou a ještě méně je těch, kteří se ho dožijí v tak dobrém psychickém, ale i přiměřeně dobrém fyzickém stavu, uvedla v proslovu ke svatebčanům místostarostka Hana Rabenhauptová a neopomněla vybídnout manžele Záhorkovi k repríze novomanželského polibku, který hbitě zachytil fotograf František Plávek. strana druhá

3 Jednatel Městských lesů ochotně provedl děti lesní školkou Žáci prvního stupně Základní školy Prachatice, Vodňanská 287, by chtěli touto cestou poděkovat za příjemné chvíle, které jim věnoval při setkáních v lesní školce u Fefrovských rybníčků jednatel společnosti Městské lesy Ing. František Štěrba (na snímku vlevo). Díky němu mohli zavzpomínat na loňskou návštěvu těchto míst a porovnat, co se tady od této doby změnilo. Poznali vývoj semenáčků, přírůstky či úbytky po jednom roce života pod vedením zkušeného lesníka. Nechyběla ani návštěva malého rybníčku s pozorováním jeho obyvatel. Pane jednateli, děkujeme za trpělivost a ochotu. Těšíme se za rok nashledanou. (zšv), foto Ivo Mikyska Radniční list PŘEDSTAVUJEME: Psychoterapeutka pomáhá nastartovat sebeozdravné procesy Mgr. Květa Kadlecová speciální pedagog a psychoterapeut Střediska výchovné péče Spirála Datum narození: 12. ledna 1968 v Prachaticích Rodinný stav: vdaná Děti: synové Michal (ročník 1991) a Adam (ročník 1995) Vzdělání: Základní škola Vodňanská ul. Prachatice (ukončena r. 1982), SPgŠ v Prachaticích (1986), Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, obor učitelství pro 1. st. (1991), Jihočeská univerzita, obor arteterapie ( ), Pražská psychoterapeutická fakulta ( ), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, obor speciální pedagogika ( ), Škola reflexní terapie ( ) Dosavadní kariéra: vychovatelka (1 rok) ZŠ Smetanova ve Vimperku, arteterapeutka v soukromé psychiatrické ordinaci MUDr. L. Duškové v Prachaticích, Pedagogicko psychologická poradna v Prachaticích ( ), lektorka Výcviku v dynamické psychoterapii BIG SUR S 7 při Pražské psychoterapeutické fakultě (od roku 2002), od ledna 2004 Středisko výchovné péče Spirála v Prachaticích Koníčky: alternativní medicína, psychoterapie, zahrada, rekreační sporty, četba, hudba, příroda Odpusťte na úvod velmi přímou otázku: Co pro vás znamená pomáhat lidem? Někteří čtenáři za tímhle slovním spojením vidí, bohužel, pouze řečnickou frázi... Pomáhat lidem mi přináší pocity uspokojení. Život lidí v pomáhajících profesích, tedy i můj, je o tom obracet pohled k potřebám a růstu druhých. Těší mě každý sebemenší pokrok mých klientů. Těší mě nejen růst klienta, ale i blahodárný vliv na další osoby, které se s nimi v životě setkávají. Činný terapeut se neustále vyvíjí, roste, zlepšuje se v sebepoznání a vnímavosti. Jak by člověk mohl vést druhé bez zkoumání svých vlastních způsobů utváření vztahů s druhými. Každý den mě někdo poctí svým tajemstvím. Přijímat taková tajemství je výsadou nemnoha. Tajemství dovolují pohled do zákulisí stavu člověka bez falešných kudrlinek, bez společenských rolí, přetvářek. Když k druhým přistupuji s vědomím toho, že my všichni terapeut i klienti neseme tíhu bolestných tajemství, pocity viny, studu, nepřijetí, touhu po lásce a péči, nejistotu, strach, zranitelnost, víc se k nim přiblížím. Moje práce mi dává příležitost přesahovat sama sebe, vyvíjet se, růst, vidět nejrůznější rozměry stavů člověka. S velkým potěšením sleduji, jak se moji klienti zbavují starých mechanizmů, učí se radovat, učí se mít rádi. Vychutnávám si radost z každého objevu na cestě svých klientů. Jako další výsadu své profese vnímám možnost pracovat s dětmi, rodiči, učiteli, seniory. Velice ráda spolupracuji se studenty a studentkami Vyšší odborné školy sociální a Střední pedagogické školy v Prachaticích. Někdy si připadám jako průvodce provázející klienty po místnosti jejich vlastního domu. Je velkou odměnou pozorovat, jak otevírají dveře do místností, do nichž nikdy dřív nevstoupili. Psychoterapie je obor svébytný a specifický. Psychoterapie je situace, ve které se snažíme všemi prostředky, které známe, pomoci tomu, kdo o naši pomoc stojí. Čím si vás získala psychoterapie? Moji rodiče mi často v dětství říkávali: Každý svého štěstí strůjcem. Tohle dobré české přísloví se mi dostalo hluboko pod kůži a snažím se i své žáky a klienty vést k tomu, že každý je zodpovědný sám za sebe, za své zdraví i za celý život. Aniž bych naši práci znevažovala, tvrdím, že my terapeuti jsme patníky na cestě, o které se naši klienti podrbou a jdou zase dál. My vyslechneme, na požádání pomůžeme nastartovat vlastní sebeozdravný proces pomocí změny a získáním náhledu ale pak už záleží na každém, jaký zaujme duševní i fyzický postoj, zda se rozhodne pro zdraví a radost, nebo pro nemoc a utrpení. Jací jsou rodiče 21. století? Dobří i špatní. Denně si stále uvědomuji, že rodiče mohou být zdrojem lásky, radosti a zdraví, ale také mohou své děti nenávratně poškodit a odsoudit k životu plnému bolesti a strádání. Jako psychoterapeut vím, že kletbu poškozeného sebevědomí a osobnosti je možné změnit, ale také vím, že to stojí mnoho úsilí. Kdyby bylo na mě, zavedla bych povinné kurzy rodičovství. Na auto je autoškola, co je pro rodiče, kteří neměli to štěstí, nevyrostli obklopeni láskou, nebo nepotkali na své cestě někoho, kdo by jim pomohl? Nelíbí se mi přístupy těch rodičů, kteří si dítě odloží do nějakého zařízení a čekají až jim ho někdo spraví. Na druhé straně jsou rodiče přepečliví, kteří mají mnoho dobrých úmyslů, ale někdy to špatně končí. Kladou na své děti velké nároky, děti nikdy nemohou uspokojit jejich požadavky a naplnit jejich očekávání. Mám dojem, že není dobrý žádný extrém. Být rodičem je velmi krásné a náročné poslání. Celý život se mu učíme a hledáme. Mnoho výzkumů prokázalo, že NIC a NIKDO nemůže nahradit roli rodičů. Proto já osobně odmítám diagnostické ústavy, pobytové léčby, ale preferuji rodinnou i ambulantní péči a psychoterapii, protože odložením se potíž neřeší. Umožňuje vám naplňovat vaše poslání právě Spirála? A co to je? Spirála mi právě toto umožňuje. Středisko výchovné péče Spirála je terapeutické pracoviště, které poskytuje speciálně pedagogickou a terapeutickou péči zejména mládeži s negativními projevy v chování s cílem napomoci adaptaci ohrožených skupin a jedinců. K činnostem střediska patří diagnostika, poradenství, ambulantní vedení klientů ve spolupráci s dalšími odborníky, individuální, rodinná a skupinová psychoterapie. Výjezdy za klienty, besedy pro školy, práce s problémovými třídními kolektivy a podpora všem, kdo se obrátí o pomoc. Jak vidíte budoucnost Spirály? Není to paradox, když někdo namítne, že na Prachaticku je nízká kriminalita, relativně málo problémových dětí a tudíž středisko v Prachaticích není potřebné? O budoucnost Spirály mám obavy. V důsledku vládní krize a mnoha mně nepochopitelných změn mám poslední zprávu z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, že v našem okrese je malá kriminalita, tudíž středisko nepotřebujeme. Má denní praxe mě přesvědčuje o opaku. Jsme specifický příhraniční okres, nemáme zde v současné době dětského psychiatra ani jiné terapeutické zařízení. Je mi velmi nepříjemné, když se na mne obracejí kurátorky, pracovníci probační a mediační služby, pedagogové nebo další klienti např. na doporučení dětské lékařky, a já je již nemohu přijmout, neboť se mi nedaří prosadit další pracovní sílu a sama vše nezvládnu. Pokud se obrátíme na Dětský diagnostický ústav v Českých Budějovicích, stále mají plno. Ve Středisku výchovné péče v Českých Budějovicích není situace jiná. Nevím, zda jsou počty obyvatel v regionech tím nejlepším měřítkem. Nevím, zda jsou plné věznice stále malým argumentem. I když jsou mi velkou pomocí praktikanti z vyšší odborné školy sociální a dobrovolníci, v současné době mám přes 300 klientů a bohužel nevím, jak to bude dál. Je mi profesně i lidsky líto, že možná skončí něco, co se sotva rozběhlo a kam se lidé vracejí. Uvidíme, co přinesou dny příští... Neobyčejně si považuji podpory představitelů našeho města. Také děkuji Základní škole Zlatá stezka za poskytnutí prostorů v tak nejisté sezoně. Co povzbudivého vzkážete čtenářům Radničního listu? Hodně vnitřního klidu a sil, krásné léto a dost odvahy na to, pokud se ocitnou ve svízelné situaci, najít dobrého terapeuta, neboť je to opravdový vztah, ve kterém spolu jdou kus cesty. Je štěstím pro obě strany, když terapeut potká svého klienta a klient svého terapeuta. Ráda bych zdůraznila, že všechna moje práce, ať už lektorská nebo terapeutická, by neměla potřebnou kvalitu bez dobrého rodinného zázemí, za které děkuji svému muži a oběma synům a celé širší rodině, která si mě občas pro mé alternativní názory dobírá, ale když je ouvej, přijdou si pro radu či pomačkání. Vyptával se Václav Malina strana třetí červen 2005

4 Radniční list Maminky a babičky potěšily pohádka a národní písně Jako každoročně pořádala Městská organizace Svazu důchodců ČR v Prachaticích pro prachatickou veřejnost Den matek. V Městském divadle zazněl nejprve proslov předsedy Mgr. Jiřího Dolejše a přání přítomným maminkám a babičkám též od představitelů města. V programu, připraveném tentokrát Střediskem sociální pomoci a služeb, vystoupil pěvecký a recitační kroužek Mateřské školy v Krumlovské ulici a nejmenší členové folklorního souboru Libín. Výrobní družstvo invalidů Otava se představilo pohádkou Zlatovláska a místní důchodci ukázkou cvičení pro seniory a zdravotně postižené a národními písněmi v podání seniorského pěveckého kroužku Radost. Kulturní pořad uváděla paní Vlasta Benešová. Sál Městského divadla zaplnily především babičky, které všechna vystoupení ocenily upřímným potleskem. V závěru je zvláště potěšila hudební produkce p. Zíky a p. Novotného. (en) Nadané děti sbíraly prvenství Okresních kol soutěží a olympiád ve školním roce 2004/2005 se zúčastnilo celkem 621 žáků. Do evropské soutěže Matematický Klokan se navíc zapojilo 2353 soutěžících. Takový sumář nám poskytl František Šídlo ze Střediska vzdělávání, informací a služeb MŠMT v Prachaticích. Jak poznamenal, do tohoto výčtu zbývá doplnit atletický Pohár rozhlasu (24. a 25. května 2005). V celkovém počtu 16 soutěží a olympiád se velmi dařilo žákům prachatických škol. V matematické olympiádě první místo obsadili Michal Staněk (ZŠ Národní, kategorie 5. tř.), Jan Brož (Gymnázium PT, kat. 6. tř.), Pavlína Bártíková (Gymnázium PT, kat. 8. tř.). V olympiádě německého jazyka v jednotlivých kategoriích zvítězili Dink Dung Tran (Gymnázium PT), Štěpánka Králíková (ZŠ Vodňanská), Karel Vastl (Gymnázium PT) a Josef Stern (Gymnázium PT). Olympiádu v anglickém jazyce nejlépe zvládli Hedvika Růžičková (ZŠ Vodňanská, kat. I.A), Helena Sternová (Gymnázium PT, kat. I.B) a Tomáš Pauch (Gymnázium PT, kat. II.B). Nejlepší jednotlivci z dalších olympiád: Dějepis: Václav Černý (ZŠ Zlatá stezka) Chemie: Tomáš Ottl (Gymnázium PT, kat. D) Český jazyk: Radka Pavlovská (Gymnázium PT, kat. I.), Lenka Korálová (Gymnázium PT, kat. II.) Dětská recitace nejlepší přednes: Lucie Kubišová (ZŠ Zlatá stezka, kat. I.), Lucie Trojanová (ZŠ Zlatá stezka, kat.ii.), Helena Sternová (Gymnázium PT, kat. III.), Barbora Pavlíčková (Gymnázium PT, kat. IV) Matematický Klokan nejlepší řešitel: Michal Staněk (ZŠ Národní, kat. Klokánek), Václav Tomášek (Gymnázium PT, kat. Benjamín), Eva Velková a Veronika Vitulová (ZŠ Národní, kat. Kadet), Michal Dojčar (Gymnázium PT, kat. Student) Biologie: Karel Frnka (Gymnázium PT, kat. C), Helena Sternová (Gymnázium PT, kat. D) Pythagoriáda: Kristýna Zemková (Gymnázium PT, 6. tř.), Helena Sternová (Gymnázium PT, 7. tř.) Po zápise je Skalka plná dětí Během zápisu dětí do Mateřské školy Prachatice na školní rok 2005/2006 bylo celkově zapsáno 75 nových dětí Krumlovská ulice 17 dětí, Zahradní ulice 17, Skalka 26, Česká ul. 15. Rodiče mohou dodatečně zapsat své děti do konce června 2005 na Krumlovskou, Zahradní a Českou. Pracoviště Skalka je již naplněno. Marie Přibíková O železné sobotě se sebralo skoro deset tun šrotu Dne 23. dubna se ve městě Prachatice konala v rámci jarního úklidu města již tradiční tzv. železná sobota. Při této akci bylo sesbíráno téměř 9,5 t železného šrotu. Za první čtvrtletí roku 2005 bylo ve městě vytříděno 12,03 t starého papíru, 9,43 t plastů a 13,8 t skla. Vzhledem k tomu, že se do konečného množství vytříděných odpadů započítávají také druhotné suroviny odevzdané občany do sběrny Sběrných surovin v Nebahovské ulici, náleží městu odměna za první čtvrtletí roku 2005 od společnosti EKO KOM ve výši Kč. Veškeré finanční prostředky budou využity na další rozvoj odpadového hospodářství ve městě. Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpady a svým chováním šetří životní prostředí. Ing. Josef Starý, odbor životního prostředí Budoucí automechanik dobře reprezentoval Sovu S příchodem jara se uskutečnilo každoroční regionální kolo odborné soutěže Automechanik junior 2005 pořádané v Českých Budějovicích. Soukromá obchodní akademie a SOU služeb Prachatice ( Sova ) vyslala učně 3. ročníku oboru automechanik Luboše Vyšatu (na snímku vpravo). Klání bylo rozděleno do tří částí v první teorie formou testových otázek, ve druhé soutěžící určovali podskupiny vozidel a montážní přípravky, ve třetí, praktické, čekala soutěžící oprava vozidla podle zadání, a to z více než deseti opravárenských úkonů. Samotná jednodenní soutěž je každoročně doplňována o poznatky vycházející ze součastné opravárenské praxe na moderních vozidlech. Po ukončení soutěže na nás čekalo velmi pěkné osmé místo v celkovém hodnocení startujících žáků. Přihlédneme-li ke skutečnosti, že Budějovice nominovaly čtyři soutěžící, potom se jedná o páté místo v umístění jednotlivých škol. Petr Chum, SOA a SOU služeb Prachatice Opět došlo na soudní vystěhování bytů Na základě soudního rozhodnutí došlo začátkem května k dalšímu vystěhování tří nájemníků z obecních bytů do holobytů nebo do přístřeší. Vzhledem k tomu, že nájemníci sami dobrovolně nepředali původní byty a v termínu se nepřestěhovali do nabídnutých prostor, došlo na soudní vyklizení bytů za účasti soudní vykonavatelky, justiční stráže, zástupců Města Prachatice (jako vlastníka bytu), Městské správy bytů a domů s. r. o. (jako správce bytů) a stěhovací firmy. Tímto způsobem se městu k dalšímu přidělení uvolnily byty o velikosti nebo 1 + 4, a to I. kategorie. Bc. Ivana Jeřábková Prakticky při každém zasedání rady či zastupitelstva města jsou projednávány záležitosti týkající se žádostí občanů i právních subjektů ve věci prodeje pozemků patřících městu. V této souvislosti logicky zaznívají dotazy zájemců na cenu těchto nemovitostí. Podle usnesení zastupitelstva města z roku 2002 jsou stanoveny dále uvedené obvyklé ceny při prodeji pozemků: Druh pozemku Obvyklá cena (Kč/m 2 ) stavební parcely pod garážemi 150, stavební parcely pod obytnými domy a ostatními stavbami 150, parcely v centru města určené k zástavbě 500, parcely mimo centrum určené k zástavbě (se sítěmi) 400, parcely mimo centrum určené k zástavbě (bez sítí) 150, parcely určené k zástavbě v osadách 150, zahrady při řešení starých nesouladů 50, červen 2005 Jaké jsou obvyklé ceny při prodeji pozemků v majetku Města Prachatice? parcely pro zahrady mimo město vč. kolonií 50, parcely pro budování ZTV 150, parcely pro rozšíření zahrad v zástavbě města 100, parcely pro rozšíření zahrad rod.domů mimo město a v osadách 50, zemědělská půda neurčená k zástavbě znalecký posudek % (min. 10, ) I nadále platí, že každý konkrétní případ prodeje se projednává v zastupitelstvu města samostatně včetně přesného určení ceny. V odůvodněných případech se k uvedeným obvyklým cenám nemusí přihlížet. U parcel schválených k prodeji již v minulosti jsou dodržována původní usnesení zastupitelstva města (např. pozemky v kasárnách a průmyslové zóně, uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích). Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ strana čtvrtá

5 Co můžete vidět v prachatické kabelové televizi? Podle informací jednatele společnosti TELTO Jana Tokára je tato firma vlastníkem televizních kabelových rozvodů v Prachaticích, ve Volarech a ve Volyni. Vzhledem k některým nedorozuměním mezi provozovatelem kabelové televize firmou KATEL, s. r. o. a majitelem sítí firmou TELTO, spol. s r. o., Prachatice jsem ke konci roku 2004 požádal Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o vydání licence na provoz INFOKA- NÁLU TELTO. Od 7. dubna 2005 firma TELTO vysílá na jiných frekvencích v Prachaticích na S9 161,25 MHz místo BBC. Původní frekvence jsme ponechali k disposici firmě KATEL. Pro nový infokanál jsme volili frekvence a s tím spojené programy nejméně používané. Vzhledem k tomu, že velká část uživatelů má starší televizory, nebylo technicky možno provést jiné řešení, za což se divákům dodatečně omlouváme, uvedl ing. Tokár a na námitku, zda se nedomnívá, že jeho firma porušila vyřazením programu BBC z nabídky a zařazením druhého prachatického kanálu smlouvu (event. minimálně dobré vztahy) se zákazníky, odvětil: V budoucnu budou jednotlivé programy přecházet na digitální přenos a současně budou kódovány, jako se tomu stalo s italským programem RAI UNO. Tento kanál přešel od 1. května na digitální vysílání, a proto jsme do základní nabídky místo tohoto kanálu 56 zařadili opět vysílání programu BBC. Jsme přesvědčeni, že zařazením nového infokanálu v žádném případě neporušujeme Smlouvu o zřízení, provozu a užívání přípojky televizního kabelového rozvodu, neboť touto smlouvou (odstavec II.) provozovatel kabelové televize zaručuje v základní nabídce 20 programů a v redukované nabídce pět programů. Ve skutečnosti provozovatel zákazníkům umožňuje sledovat v základní nabídce 27 programů a v redukované nabídce sedm programů. I přesto se zákazníkům omlouváme za změny, které jsme z technických důvodů museli provést v programové nabídce. Firma TELTO uzavřela smlouvy na odbavení městského vysílání s městem Prachatice a současně na vytvoření videového vysílání s Janem Voldřichem JVP. Jak upřesnil ing. Tokár, v současné době probíhají s Českou televizí jednání ohledně provozování nového kanálu ČT 24 v kabelové síti: Zařadíme jej v okamžiku, kdy to bude technicky možné. Nyní probíhá pouze zkušební provoz, a tak nelze tento program zatím zařadit do kabelové televize. V Prachaticích na kanále S7 nadále vysílá TV KATEL. Jedná se o vysílání textových informací 24 hodin denně. Stručně řečeno jde o denně aktualizované, důležité informace a zajímavé rady, ekonomické informace, informace úřadu práce, předpověď počasí, inzerci, reklamu, recepty, zprávy policie a hasičů, kulturní tipy a programy spolků, sportovních klubů a podobně. Do vysílání pravidelně vstupuje VODNÍK žákovské zpravodajství ZŠ Vodňanská a hudebně poučný pořad ŠRU- MEC, a to vždy v pondělí, středu a pátek od 10.30, 14.30, a hodin. Premiéry těchto pořadů jsou poslední středy v měsíci, sdělil jednatel firmy KATEL Pavel Kratochvíl. Ohlašovací povinnost v případě týraných dětí má každý občan V průběhu roku 2004 řešil odbor sociálních věcí Městského úřadu Prachatice celkem pět případů nezletilých dětí, u kterých bylo podezření na syndrom CAN (týrané, pohlavně zneužívané a zanedbávané dítě). U jednoho dítěte bylo prokázáno pohlavní zneužívání. Další dvě děti byly neúměrně trestány, což bylo řešeno v přestupkovém řízení. Ve zbývajících případech nebylo pohlavní zneužívání prokázáno. V letošním roce odbor sociálních věcí řešil již dvě rodiny, kde je podezření na fyzické a psychické týrání dětí. V prvém případě fyzicky trestal otec dceru a syna opakovaně a nepřiměřeným způsobem. O celé věci nás informoval starosta příslušné obce a praktická lékařka. Mnohé pomohli objasnit sousedé v domě, mateřská a základní škola. Ve druhém případě bylo fyzické týrání dítěte ohlášeno anonymně telefonátem na odbor a zároveň i do školy, kam týraný chlapec docházel. Jelikož se v daném případě nejednalo pouze o týrání, ale také o dlouhodobé zanedbávání dítěte, bylo dítě odebráno z rodiny. Na otce, který měl chlapce v péči, bylo podáno trestní oznámení pro podezření z trestného činu týrání svěřené osoby, věc šetří policie. Z výše uvedených případů je nutné vyvodit závěr týkající se ohlašovací povinnosti ze strany veřejnosti. Ohlašovací povinnost má každý občan, pracovníci státních i nestátních institucí (školství, zdravotnictví). Pokud víte, že ve vašem okolí dochází k nevhodnému chování rodičů, či jiných dospělých osob k dětem, oznamte tuto skutečnost na policii, městský úřad, obecní úřad, ve škole apod. Nezapomínejme na to, že společným cílem je blaho našich dětí. Jaroslava Hauptmanová Radniční list Město propagovalo investiční záměry Ve dnech dubna 2005 proběhly na brněnském výstavišti stavební veletrhy (Mezinárodní stavební veletrh IBF, Mezinárodní veletrh technických zařízení budov SHK, Mezinárodní veletrh URBIS Fórum investičních příležitostí, technologie a zařízení pro města a obce, Mezinárodní veletrh ELEKTRO). V rámci společné prezentace Jihočeského kraje a některých měst (Strakonice, Č. Krumlov, Tábor, Milevsko) se zúčastnilo i Město Prachatice. Vedle průmyslové zóny v Krumlovské ulici byly propagovány další investiční záměry ve městě (např. výstavba základní technické vybavenosti pro rodinné domy pod Cvrčkovem). (vl), foto Jří Srch Pár údajů a postřehů ke grantům... Město Prachatice zařadilo do svého rozpočtu pro rok 2005 celkem 300 tisíc korun, o které v rámci grantů (příspěvků) mohly žádat organizace, spolky a další subjekty ve dvou vyhlášených kolech. V prvním kole bylo rozděleno korun na celkem 46 akcí. Ve druhém kole zbytek na 29 akcí do sportovní, kulturní i společenské oblasti. Požadavky přesahovaly možnosti, některé byly zcela nereálné. Požadované dotace byly zafinancovány zhruba z 25 %. Rada města může nejvíce rozhodnout o částce 20 tisíc korun, jinak by žádost musela postoupit zastupitelstvu města. Pro příští rok budou schválená pravidla a okruhy grantů známy dopředu a o příspěvek nebudou moci požádat žádné subjekty, které zavčasu nevyúčtují a nepředloží doklady, nenapíší zhodnocení a účelnost projektu. Velmi dobré je, že se zaktivizovaly organizace a spolky, které nikdy o finanční příspěvky nežádaly a standardně poskytují služby a aktivity širokému okruhu lidí z našeho města, dětem zvlášť, či reprezentují město nejen v České republice, ale i za hranicemi republiky. Na druhé straně je smutné, že se i v letošním roce ozvaly spolky, které řekly, že těch pár korun jsme si mohli nechat. Příště tak uděláme Všem, i těm, kteří nebyli právě v těchto grantech uspokojeni, držíme palce při předkládání projektů u dalších, které vyhlašuje Jihočeský kraj, Evropská unie a další instituce. Hodně síly v organizování činnosti nejen pro sebe, ale i druhé. Hanka Rabenhauptová Dan Landa se chystá na Rallye Prachatice Příprava na II. ročník RALLYE PRACHATICE vrcholí, hlásí team Rallye Sport Promotion. Termín je stanoven na 8. a 9. července Ředitel prachatické pobočky tohoto týmu Karel Švec si libuje, že změny v organizaci Českomoravského poháru (ČMPR) v rallye naznačují, že by mělo letos startovat více posádek. Navíc je vypsán WRC pohár a nová třída V, která je rozdělena na skupinu do 1600 ccm, nad 1600 ccm, vozy Škoda a Diesel. Takže se určitě bude na co koukat, láká ředitel Rallye Prachatice a z rukávu sype trumfové eso: za Rallye Sport Promotion pojede v seriálu závodů ČMPR v rallye Dan Landa. Známého automobilového jezdce, a také hudebníka, uvidíme tedy i na tratích v okolí Prachatic. Start rallye bude situován do areálu bývalých kasáren, kde nebude chybět doprovodný program. Všechny RZ zůstanou s drobnými změnami stejné jako loni. Depo bude opět v Prachaticích na známém buzeráku. Podrobné informace najdete na nebo v programech, které budou v prodeji např. u vystaveného soutěžního vozu na Slavnostech Zlaté stezky. Pozvánka na zastupitelstvo Další zasedání Zastupitelstva města Prachatice se koná 20. června 2005 od 13 hodin v Radničním sále na Velkém náměstí. (kap) Pozvánka na víno Druhá přehlídka sýrů a vín se uskuteční 9. a 10. června v Radničním sále, sklepení a arkádách Staré radnice v Prachaticích. Oba dny je pro veřejnost vyhrazen čas od 16 do 22 hodin. strana pátá červen 2005

6 červen 2005 Radniční list Skončila soutěž i velmi úspěšná výstava V květnu skončila výstava Já a JÁ SENIOR, výstava výtvarných, fotografických a literárních prací v Zimní zahradě Nové radnice v Prachaticích, která měla obrovskou návštěvnost i díky velké účasti soutěžících. Do soutěže vyhlášené Městem Prachatice a Městskou organizací Svazu důchodců ČR Prachatice autoři zaslali 81 výtvarných dílek, 58 literárních prací, 16 fotografií, osm ručních prací a sedm kolektivních děl ze všech mateřských škol, ZŠ Vodňanské a Zlaté stezky a z Husince, SPgŠ a VOŠS, Domova seniorů Mistra Křišťana, Svazu důchodců, zúčastnili se i jednotlivci z Vimperka, Brna či Oder na Moravě. Soutěž splnila svůj cíl: aby se s dětmi a mladými lidmi pohovořilo o seniorech a senioři si uvědomili, co vše ještě nám všem mohou ukázat. Spojení výstavy s oslavami 10. výročí MěO Svazu důchodců ČR Prachatice bylo namístě. (RH+) Město Prachatice může být pyšné, že je již od roku 1995 každoročním organizátorem Festivalu duchovní hudby pořádaného na počest svatého Jana Nepomuka Neumanna, prachatického rodáka. Festival duchovní hudby se skládá ze tří celovečerních koncertů v chrámu svatého Jakuba, který je patronem poutníků. V letošním roce mezi nás opět zavítají významní interpreti a myslím, že se máme opět na co těšit: mimo jiné na známého houslistu Jaroslava Svěceného, který do Prachatic nepřijede poprvé. Slavnostní zahájení jubilejního ročníku festivalu Dnů duchovní hudby se uskuteční 2. června za účasti českobudějovického biskupa, zástupců Práce šestiletého Lukáše Jírovce z MŠ Skalka Desátý ročník Festivalu duchovní hudby nabídne tři koncerty Dne 6. dubna 2005 se uskutečnilo v budově Římskokatolické farnosti v Prachaticích, troufám si říci, historické jednání o opravě varhan v děkanském chrámu sv. Jakuba Většího v Prachaticích. Zúčastnili se ho za národní památkový ústav PhDr. Vít Honys a PhDr. Ludmila Ourodová, za Městský úřad Prachatice Mgr. Růžena Štemberková a Ing. Vladimír Hrabák, za památkovou péči Tomáš Turek a Jan Plánek, za Římskokatolickou farnost Prachatice P. Mgr. Josef Sláčík, hudební znalci varhaník prof. Michal Novenko, varhaník prof. Jiří Churáček a místní varhaník Bohumil Tetour a varhanáři pan Nožina a Ing. Jantač. Dění při pořizování a opravách varhan bylo vždy ve středu zájmu místních občanů, a proto jsem si dovolil v úvodu nazvat toto jednání historickým. Po provedené odborné prohlídce a na základě odborných vyjádření organologa PhDr. Honyse a varhaníka profesora Novenka bylo konstatováno, že stroj vykazuje maximální fyzické opotřebení a pro budoucí využití vyžaduje neodkladnou generální opravu. Oprava varhan by spočívala nejen v celkové výměně opotřebované pneumatické traktury, měchů, opravě píšťalového fondu i původního elektrického ventilátoru, ale i v citlivém restaurátorském zásahu při impregnaci a petrifikaci dřevěných částí památkově chráněných varhanních skříní zhotovených v barokním slohu v roce 1781 varhanářem Bedřichem Semrádem. Do této původní skříně byl v roce 1930 vestavěn nový nástroj firmou Eduarda Hubeného z Protivína. Předběžný rozpočet na uskutečnění tohoto záměru dosahuje zatím výše jednoho milionu korun. Pracovní skupina, která se k opravě farního úřadu, interpretů a představitelů města. Vzhledem k tomu, že je nutná oprava varhan v kostele sv. Jakuba bude výtěžek z koncertů duchovní hudby věnován jako každý rok Farnímu úřadu Prachatice, tentokráte především na jejich rekonstrukci. V této souvislosti bych chtěla upozornit ještě na jeden koncert vážné hudby organizovaný agenturou Europäische Wochen Passau. Dalo by se skoro říci, že se stalo již tradicí, neboť se v letošním roce již potřetí uskuteční koncert, tentokráte během sobotního odpoledne 25. června v kostele sv. Jakuba od 15 hodin především v italských tónech. Mgr. Růžena Štemberková Opravíme opotřebované varhany v Prachaticích? varhan vytvořila, zahájila sbírkovou akci již v loňském roce. Na kontu této sbírky je k 30. dubnu 2005 asi 160 tisíc korun. V loňském roce jsme se také snažili získat nějaké granty, ale bohužel marně. V našem dalším úsilí o obnovu varhan nám v letošním roce pomáhá i Město Prachatice jmenovitě pan starosta Ing. Bauer a místostarosta pan Rosa. Velmi se v této věci také angažují a svou prací i poradou nám pomáhají Mgr. Štemberková a Ing. Hrabák. Je hlavně jejich zásluhou, že se nám pro letošní rok podařilo získat příslib finanční pomoci v rámci regenerace městské památkové rezervace ve výši zhruba 100 tisíc korun na opravu a impregnaci chórových podlah a z fondu malých projektů Evropské unie INTERREG přibližně 300 tisíc korun za které se provede první etapa opravy varhan. Dál se společně pokoušíme o další dotační tituly. Avšak žádný z těchto dotačních programů se neobejde bez spoluúčasti vlastníka a proto si dovolujeme oslovit vás, obyvatele Prachatic, kteří byste chtěli udělat něco pro pozvednutí kultury v našem městě, se žádostí o poskytnutí jakéhokoliv finančního daru, který můžete poukázat na účet č /0800 variabilní symbol 77. Děkujeme všem, kteří přispějí a doufám, že spolu s námi si na otázku v nadpisu tohoto článku odpovíte, že varhany opravíme. Děkujeme i těm, kdo nás podporují. Pro dárce větších částek jsme připravili certifikát se symbolem varhan a plaketu, jejíž realizaci provede výtvarník Mgr. Václav Kuneš. Rádi vás budeme průběžně informovat o průběhu sbírky i realizace opravy. Tomáš Turek, odd. regionálního rozvoje a památkové péče MěÚ Prachatice Rumpálův dům na Velkém náměstí odhaluje svá tajemství Detail pištce se zbytky kolorovaného pozadí. Po dokončení rekonstrukce též vynikne jemná kresba sgrafita. Foto V. Hrabák Začátkem května zahájili restaurátoři Jiří Mašek a Tomáš Skořepa první etapu restaurování sgrafita na Rumpálově domě, které pochází ze sklonku 16. století a představuje bitevní scény a postavy vojáků. Vlastnímu restaurování standardně předchází podrobný restaurátorský průzkum celé fasády, který vyhodnotí jak stav omítky, tak kvalitu pozdějších restaurátorských zásahů. Na jeho základě restaurátoři ve spolupráci s památkáři stanoví postup restaurování. Právě tento průzkum hned na začátku přinesl několik zajímavých překvapení, které ukazují, že se jedná o unikátně zachované sgrafito. Z prohlídky originálních částí sgrafita a na základě rozboru odebraných vzorků je zřejmé, že sgrafito bylo původně barevné. Kresba je vyryta do červeného štuku. Výjevy byly doplněny modrošedým pozadím a sgrafito bylo dále kolorováno okrovou a červenou barvou. Přestože je dnes v odborných kruzích známa skutečnost, že naši předkové sgrafita domalovávali kolorovali, většinou se malba do dnešních dnů nedochovala. Z tohoto důvodu je sgrafito na Rumpálově domě unikátní. O to více mrzí, že poslední oprava z konce osmdesátých let 20. století tuto skutečnost nerespektovala. Došlo pouze ke zvýraznění hrubých obrysů bílou barvou a vytmavení pozadí. Proto musí být nejprve odstraněny vrstvy těchto nevhodných přemaleb. Poté přistoupí restaurátoři k zajištění ohrožených míst, hloubkové injektáži uvolněných omítek a vyjmutí předchozích vysprávek, které jsou narušeny vlivem povětrnosti. Vrchní vrstva omítek je tvrdá a kvalitní, nicméně pod touto vrstvou je omítka silně rozrušena a vyplavena. Proto je nutno ji zpevnit, což se děje pomocí speciálních hmot vpravovaných pod omítku injekčními stříkačkami. Do poloviny června bude ukončena první etapa prací a fasáda ponechána ve stavu rozpracovanosti do příštího roku. V další etapě prací (kterou předpokládáme v roce 2006) budou doplněny chybějící části a obrazy budou rehabilitovány do původního barevného vzhledu. tj. včetně kolorování. Můžeme se tedy těšit, že se umělecký dojem z tohoto výtvarného díla ještě zvětší. Důvodem pro rozdělení do dvou etap jsou technologické (potřeba vysychání) a upřímně řečeno částečně též finanční. Věnovat celou částku v jednom roce by bylo obtížné jak pro majitele domu firmu DOZER, díky jejímuž pochopení mohla být rekonstrukce zahájena, tak pro Město, které rozděluje příspěvky z Programu regenerace. Vladimír Hrabák, Jiří Mašek, Tomáš Skořepa strana šestá

7 Radniční list Jubilea v červnu 75 let a více Paroubková Marie Rafajová Růžena Nejedlá Anna Poláčková Anežka Rothbauerová Anna Kovářová Božena Sýkora Adolf Nováková Anna Pokorná Věra Minařík Josef Brabec Jan Pernekrová Marie Lochová Kateřina Jakšová Božena Nachlingerová Pavla Marek Augustin Sláma Oldřich Záveská Ludmila Faifrová Věra Jiroušková Aloisie Oliva Jan Ludačková Marie Šrámková Anežka Pohan Zdeněk Rokůsková Marie Machala Jan Osvald Karel Nusko Ladislav Vlčková Marie Urbánková Marie Dušák Jan Šobr Vladislav Olzinger Vilém Podlešáková Marie Brožová Jaroslava Holešovská Emílie Fröhlichová Marie Weber František Moncolová Marie Křížková Zdeňka Ludačka František Rejsíková Růžena Frajman Vladimír Vávrová Květuše Černochová Marie Čermák Josef Děti narozené v prachatické nemocnici v dubnu 2005 Marek Žižka Gabriela Hazuková Max Nejedlý Adam Pekárek Mikuláš Ludačka Iveta Lelková Lukáš Dohnal Jubilantům gratulujeme! Jiří Kadlec Daniel Gros Jakub Brož Adam Mráz Anna Korytarová Johana Čejková * Děti narozené v prachatické nemocnici, které mají pobyt v Prachaticích a k jejichž zveřejnění dali rodiče souhlas. Triatlonové naděje zápolily v bazénu Na sklonku dubna se v areálu Sportovního zařízení města Prachatice konal závod Triatlonových nadějí pro rok Pořadatelem byl Help Tri Team ve spolupráci se ZŠ Vodňanská. V šesti kategoriích se představilo142 závodníků ze základních škol a nižších tříd gymnázií z celého okresu, kteří museli zvládnout nejprve plaveckou část v prachatickém bazénu a následně oběhnout asfaltový okruh v přilehlém prostoru atletického stadionu. Úspěšní závodníci postupují do celorepublikového finále, které se koná 7. června v Praze. Vítězové jednotlivých kategorií: třída: P. Korandová, V. Lebeda (oba ZŠ Národní) třída: A. Grabmüllerová (ZŠ Vodňanská) D. Sidor (ZŠ Národní), třída: T. Vachutová (OAG Vimperk), O. Tyc (OAG Vimperk). Š. Grabmüllerová Oznámení Sdružení sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích oznamuje občanům, že mohou podpořit prachatický hospic příspěvkem do pokladničky umístěné v lékárně Čtyřlístek, Primátorská ulice u Penny Marketu v Prachaticích. Děkujeme všem za finanční podporu tohoto projektu. (red) Organizátoři opět chystají Běh Terryho Foxe Oranžová trika, čelenky, náramky, klíčenky, samolepky a diplomy jsou již připraveny pro účastníky III. ročníku Běhu Terryho Foxe v Prachaticích, který proběhne 2. září 2005 (start v areálu DDM v 15 hodin). Běh Terryho Foxe má dvojí účel. Jde nejen o získání finančních prostředků z výše uvedených propagací, které jsou následně věnovány na výzkum rakoviny, ale zároveň předání Terryho poselství dál, především dětem a mladým lidem. Běh je nesoutěžní a jeho trať, která bude v Prachaticích stejná jako v předešlých letech (méně náročná kolem Hulů rybníka, náročná kolem Prachatic), je možno absolvovat jakýmkoli způsobem chůzí, během, na kole, kolečkových bruslích, mechanickém, či elektrickém vozíku, s kočárkem, se psem, vše dle vlastních sil, bez omezení věku. V loňském roce proběhlo v celé České republice 210 běhů, zúčastnilo se účastníků a vybralo se přes dva miliony korun. Peníze byly rozděleny na 20 onkologických pracovišť (příspěvky např. na výzkum podávání léků při chemoterapii, výzkum karcinomu prsu atd.) Pamatujte, že každý jedinec má svobodnou vůli změnit svůj životní styl, čímž si může snížit riziko vzniku rakoviny. (RH+) Ženské hasičské družstvo se nedalo zahanbit Soutěž v požárním sportu se konala 7. května na hřišti ZŠ Národní v Prachaticích. Pořadatelé z místního dobrovolného sboru připravili v hlavní soutěži (muži 1) klasické disciplíny: požární útok, štafetový běh 4 x 100 metrů a překážkový běh na 100 metrů. V součtu všech časů zvítězily Prachatice (2. Oseky, 3. Chroboly). Požární útok družstev mužů starších 35 let vyhrály Staré Prachatice (2. Chroboly). Také ženy ze Starých Prachatic obsadily první příčku. Vítězové postoupili do dalšího kola, které se uskuteční 4. června. Prachatičtí hasiči v hlavní soutěži vyhráli všechny disciplíny. Nejlepší individuální výkon podal Jan Bauer z družstva Prachatic. (lud) Prachatické muzeum připravilo noční prohlídku s překvapením a předvádění řemesel Prachatické muzeum připravilo na poslední předprázdninový měsíc pro návštěvníky pestrou nabídku zajímavých akcí. Hlavní sezónní výstavou bude letos výstava připravená ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích k 60. výročí ukončení II. světové války: Jižní Čechy a druhá válka a Vojenská technika v modelech. Výstava byla zařazena do kampaně Muzea a 20. století Asociace muzeí a galerií ČR s podporou Ministerstva kultury ČR. Dne 1. června v rámci Dne dětí mají všechny děti vstup do muzea zdarma. Za ztvárněné zážitky z výstavy je čeká sladká odměna. Po celou dobu výstavy od do je připraven pro žáky základních škol znalostní kviz o hodnotné ceny. Jeho výsledky zveřejníme koncem září. Ve dnech 16. a 21. června zasvětí do lepení modelů, rovněž žáky základních škol, majitel všech vystavovaných modelů pan Emil Halfar ve své modelářské dílně. Novinkou letošní sezony bude v rámci Dne muzeí 3. června Renesanční muzejní noc, která proběhne jako součást celostátního Festivalu muzejních nocí. Zájemce o netradiční večerní prohlídku od 20 hodin, čeká zpestření melodiemi v podání hudebního souboru CINK z Prachatic a zároveň je pobaví Šumavský ochotnický spolek. Krátce před půlnocí se mohou návštěvníci těšit na půlnoční překvapení. Ke koupi zde bude i malé občerstvení. Doufáme, že se nám muzejní noc vydaří a budeme ji moci realizovat i v příštích letech. Historik a archeolog Prachatického muzea doprovodí zájemce po stopách Zlaté stezky na hrad Hus 8. června. Ani letos naši příznivci nepřijdou o tradiční předvádění lidových řemesel v rámci oslav Solné Zlaté stezky. To proběhne ve dnech 24. a 25. června. Jeho pravidelná účastnice, řezbářka Šárka Šindelářová, připravila spolu s námi pro velký zájem na 4. června II. řezbářský kurs. Na 9. a 16. června se mohou přihlásit všichni, co rádi malují. Hana Abera povede kurs malování na hedvábí. Přejeme všem našim příznivcům slunečné a pohodové prázdniny! Věra Škopková Áda vystaví v galerii výběr z prací za uplynulých deset let Adolf Zika je bývalý vrcholový sportovec a reprezentant v judu. Po svém návratu z tréninkového pobytu v Japonsku se svým sportem ze dne na den nečekaně přestal. Začal se intenzivně věnovat rockové hudbě a všemu dalšímu, co jako vrcholový sportovec neznal. To ho brzy stálo všechny síly a po tříletém večírku skončil s naprostým vyčerpáním v nemocnici. Pak přišlo ze dne na den osudové setkání s fotografií. Po necelém roce zvítězil v nejprestižnější soutěži profesionálních fotografů ve své zemi. V roce 2000 byl na světové výstavě Photokina vystavován na stánku renomované společnosti Leica a o čtyři roky poději na stánku Olympus, v rámci E systém gallery. Své fotografie stačil již prodat v Pařížském Leoveru na Parisphoto, ale také v mnoha jiných zemí světa. Pracoval pro mnoho renomovaných společností či módních značek. Sám se však stále považuje za fotografa černobílé klasické fotografie, a je i jejím vášnivým sběratelem. Áda tvoří převážně v jižní Francii a na ostrovech po celém světě. Náš prachatický rodák trvale žije v Praze. Výstava jeho fotografických prací za období se uskuteční v Galerii Dolní brána v Prachaticích a potrvá od 23. června do 31. srpna Vernisáž se v této galerii uskuteční 22. června od 18 hodin. Mgr. Růžena Štemberková Jednou větou V Prachaticích se na přelomu května a června uskutečnilo ústřední kolo Dějepisné olympiády bližší informace najdete v červencovém Radničním listu. Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník VII., číslo 6, uzávěrka 18. května Vydává Městský úřad Prachatice, Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Rediguje: Václav Malina. Řídí redakční rada: Jan Bauer, Pavel Fencl, Vladimír Hrabák, Hana Rabenhauptová, Růžena Štemberková, Alena Vandlíčková. Registrace MK ČR E Sazba AWA, s. r. o., tisk Herbia, s. r. o. Pro občany města Prachatice zdarma. strana sedmá červen 2005

8 Kulturní a společenský servis na červen 2005 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Tel Otevřeno: út ne do Jiří Hauschka Výstava obrazů (19.00) Hudebně poeticko taneční setkání mezi obrazy aneb 4 v 1 Mezi obrazy J. Hauschky se můžete zaposlouchat do hudby jazzového seskupení JazzNuts a do textů Jaroslava Putíka v podání divadelního souboru DUTAM a potěšit své oko pohledem na mladý improvizující taneční pár Výstava fotografií Adolfa Zíky Výstava prací prachatického rodáka, uměleckého fotografa Adolfa Zíky z let Vernisáž v hodin. MĚSTSKÉ DIVADLO X. festival duchovní hudby Kostel sv. Jakuba (19.00) Slavnostní zahajovací koncert, ve kterém se skladbami V. Jírovce, A. Rejchy, W. A. Mozarta, F. Schuberta, G. Ph. Telemanna, J. Haydna, A. Marcella, A. Košťála a J. Linhy vystoupí vokálně instrumentální soubor LINHA SINGERS. Host večera: 53členný smíšený pěvecký sbor Humerberston Singers, V. Británie. Vstupné 50 Kč (19.00) druhý večer festivalu charakterizuje motto: Slavné české housle v Evropě. Ve skladbách autorů G. F. Händela, A. Vivaldiho, J. S. Bacha, G. Tartiniho, J. Bendy předvedou své mistrovství Jaroslav Svěcený (housle) a Jitka Navrátilová (cembalo). Jaroslav Svěcený přestaví i své vlastní skladby. Vstupné 50 Kč (19.00) v závěrečném koncertu festivalu vystoupí Jihočeská komorní filharmonie, Č.Budějovice s dirigentem Petrem Chromčákem. Jako sólistka zazpívá mezzosopranistka Karolína Bubleová Berková. Předvedou program z děl J. Suka, A. Dvořáka a V. Nováka. Vstupné 50 Kč. LETNÍ KINO hudba ( ) Hudebně zábavný maraton Kulturní, žánrově pestrý program na celé odpoledne s vystoupením 5 různých kapel a divadelního souboru: Vodáci (country), Starošumavská kapela (dechovka), Beltina (ZUŠ PT), Pracovní sobota (rock), Ucházím (rock), Divadlo pod čarou Písek: Villon v písni (písně proložené recitací). Tombola. Dětský koutek se soutěží v malování. Občerstvení. Pořádá sdružení sv. Jana Nepomuka Neumanna pod záštitou Města Prachatice. Výtěžek akce bude věnován na hospic. Vstupné dobrovolné. ARKÁDY STARÉ RADNICE (16.00) Den hudby Na počest tradičního celoevropského svátku hudby vystoupí školní kapela ZŠ Vodňanská a flétnová třída ZUŠ K. Weissové. VELKÉ NÁMĚSTÍ (20.00) Don Quijote De La Ancha Představení, které prodlužuje život v podání herců Divadla klauniky Brno pod režijním dohledem Bolka Polívky. V hl. roli světový chůdoherec Lenoire Montaine Slavnosti solné Zlaté stezky (viz příloha) FOYER MĚSTSKÉHO DIVADLA Výstava Presta Práce architektů za roky 2002 až Informace: Městské divadlo, tel Předprodej: út a st čt Připravujeme na červenec Letní škola staré hudby Letní kino pondělky a čtvrtky INFOCENTRUM Velké nám. l (budova Staré radnice) tel , (i fax), e mail: info.cz po pá so ne KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA tel Stálá galerie světoznámého německého výtvarníka. út ne STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV e mail: Tel. na badatelnu po a st MUZEUM A GALERIE KRAJKY Tel út pá so ne MěO SVAZU DŮCHODCŮ (15.00) Rady seniorům Beseda s JUDr. Tampierem Zájezd Plzeň (ZOO nebo botanická zahrada, meditační zahrada, zámek Kozel.) Průvodce: RNDr. Peleška. Jízdné 170 Kč (15.00) Posezení při písních s dudákem M. Ruskem. Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Prachaticích. Klubovna Na Sadech (14.00) Setkání seniorů Restaurace Hubertus ČAJOVNA U HRUŠKY (18.30) Honza Císař River Stream Swingy bluesové písně: Ivan Boreš (akustická kytara), Jan Císař (kontrabas, zpěv) a Dan Hubáček (bicí). Vstupné dobrovolné (19.00) Fishfood a Revivals Prachatické kapely v akustickém podání. Vstupné dobrovolné (19.00) Milan Duspiva Kytarový recitál posluchače pardubické konzervatoře. Vstupné dobrovolné. PRACHATICKÉ MUZEUM Výstava do Jižní čechy a druhá válka a vojenská technika v modelech Doprovodné akce (podrobnosti na str. 7) Muzejní renesanční noc Do Znalostní kviz z výstavy Jižní Čechy a druhá válka II. řezbářský kurs Vycházka po stopách Zlaté stezky na hrad Hus s odborným výkladem historika a archeologa 9. a Kurs malování na hedvábí a Modelářská dílna Ukázky starých řemesel u příležitosti Slavností Zlaté stezky KRIZOVÉ A KONTAKTNÍ CENTRUM U Stadionu 397, Prachatice tel.: po čt pá VINÁRNA NAD BRANOU Výběr z masa a kosti Výstava prací dvou téměř neznámých autorů Maliny a Kratochvíla. Vernisáž v hodin spojená s premiérou videoklipu prachatických akvabel a akvabeláků. MĚSTSKÁ KNIHOVNA Tel. a fax (ředitelna), (dospělí a donášková služba), (oddělení pro děti a mládež), (studovna) e mail: pt.cz http: knih pt.cz Akce: Výstava Učitelkou v Peru Skládání origamů (14.30 v oddělení pro děti) Den dětí Jiří Mádl (10.00 Parkán) ve spolupráci s MěÚ PT Austrálie nejen v knihách beseda s Mgr. J. Štemberkem (14.00 Domov seniorů M. Křišťana, jídelna). I pro veřejnost, vstupné zdarma Besedy s Michalem Vieweghem (14.00 gymnázium, Radniční sál) Beseda s Michalem Vieweghem (10.00 SPgŠ) Výpůjční doba: Dospělé odd., studovna, čítárna, hudební odd.: út pá so Odd. pro děti a mládež, Husova 71: út pá so Odd. pro děti a mládež, Národní 1018: út, čt LETNÍ KINO filmy Začátky hodin, za velké nepřízně počasí v kinokavárně hotelu Park Dveře v podlaze (USA) Saw: Hra o přežití (USA) Slečna Drsňák 2: Ještě drsnější (USA) Román pro ženy (ČR) Božská Julie (Kan./USA/Maď./GB) KLUB VOJENSKÝCH DŮCHODCŮ (odjezd 7.00) zájezd hrad Bítov, zámek Vranov n. Dyjí, Vranovská přehrada ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ Svět očima dětí Výstava výtvarných prací ZŠ Zlatá stezka ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Zahájení dnů duchovní hudby Radniční sál flétnový kvartet (18.00) První absolventský koncert sál ZUŠ (18.00) Druhý absolventský koncert Radniční sál (18.00) 5. koncert Na dvorku žáci a učitelé ZUŠ PLAVECKÝ BAZÉN po pá so ne KATOLICKÁ CÍRKEV /farnost KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Volyně Čestice (20 km) Odjezd bus 5.30 hod Nové Údolí Mamutí jedle (SRN) Nové Údolí (19 km), odjezd ČD 7.35 hod Nové Údolí Haidmühle Hochstein (asi 20 km), odjezd ČD 7.35 hod Cyklovýlet: PT Dub Protivec PT (asi 50 km), odjezd od věžáku v 9 hod.

9 červen 2005 Radniční list Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice ze dne 20. dubna 2005 Rada města po projednání a hlasování: a) bere na vědomí informaci o provedeném auditu za období roku 2004; b) schvaluje uzavření Smlouvy o přezkumu hospodaření Města Prachatice s firmou HZ Třebíč, s. r. o., Letná 500, Hrotovice na rok schvaluje Směrnici č. 3/2005 Pravidla pro přebírání soukromých ZTV do majetku a správy Města Prachatice. schvaluje stavební úpravy v č. p. 1120, ul. Skalka (objekt DPS prodejna nápojů) za účelem rozšíření stávající prodejní plochy dle předloženého návrhu s tím, že uvedené úpravy budou provedeny na náklady žadatelky a v případě ukončení nájmu nebudou náklady na tyto úpravy kompenzovány. schvaluje umístění internetového přístupového bodu na objekt v majetku Města Prachatice panelový dům v ulici Budovatelská 1000, Prachatice. Za cenu: , Kč za rok s tím, že bude zajištěno samostatné měření spotřebované el. energie a platba bude prováděna přímo dodavateli. Za podmínek stanovených Městskou správou domů a bytů spol. s r. o. schvaluje pronájem nebytových prostor skladu u objektu ZŠ Zlatá stezka celkem 10,8 m 2 za účelem garáže pro jednostopé vozidlo pro p. Milana Steinochera, bytem nám. P. Otakara II. 2/2, České Budějovice. a) bere na vědomí informaci o výpovědi z nájmu nebytových prostor kanceláře o výměře 12 m 2 v č. p. 196, ul. Pivovarská v Prachaticích; b) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor kanceláře o výměře 12 m 2 v č. p. 196, ul. Pivovarská v Prachaticích. Za cenu: 400, Kč/m2/rok. a) bere na vědomí informaci o výpovědi z nájmu nebytových prostor v č. p. 896, ul. Italská v Prachaticích (bývalé agitační středisko) prodejna, chodba, sklad, kancelář, WC, celkem výměra 77,7 m 2 s tříměsíční výpovědní lhůtou; b) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v č. p. 896, ul. Italská v Prachaticích (bývalé agitační středisko) prodejna, chodba, sklad, kancelář, WC, celkem výměra 77,7 m 2. Za cenu: 450, Kč/m 2 /rok. schvaluje uložení telef. kabelu na parcele KN číslo 608/2, k. ú. Prachatice v souvislosti s přípravou projektové dokumentace ke stavbě Prachatice, Pivovarská, p. č. st. 391, KR, příp. napojení novostavby pneuservisu na veřejnou telef. síť. Za podmínky, že investor pořídí a k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí přiloží geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) na pozemcích ve vlastnictví Města Prachatice zpracovanou v souladu se Směrnicí pro tvorbu a údržbu DTMM Prachatice (směrnice je k dispozici na MěÚ Prachatice). schvaluje provedení výkopových prací na parcele KN číslo 929/1, k. ú. Prachatice za účelem provedení opravy poruchy svislé hydroizolace na stavebních parcelách KN číslo 724 a 725, k. ú. Prachatice (bytový dům ul. Sokolovská č. p ) s tím, že bude požádáno o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství. bere na vědomí důvodovou zprávu pro vyhlášení výběrového řízení na refinancování hypotečního úvěru; ukládá Bc. Jaromíru Markytánovi, vedoucímu odboru investic, zajistit výběrové řízení na poskytovatele investičního úvěru dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. souhlasí s nahrazením výkonu interního auditu u příspěvkových organizací zřízených Městem Prachatice veřejnosprávní kontrolou zajištěnou zaměstnanci Městského úřadu Prachatice; souhlasí s účastí města Prachatice v soutěži Cena Petra Parléře British American Tobacco ; ukládá vedoucímu odboru stavebně správního a regionálního rozvoje ing. V. Hrabákovi zajistit příslušné podklady do soutěže. bere na vědomí zprávu o činnosti Farní charity Vimperk. bere na vědomí informaci o akcích organizovaných odborem životního prostředí. souhlasí s uvedením znaku města v bulletinu Nadace Jihočeské cyklostezky. bere na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení o knize města Prachatice s tím, že bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele tisku dle varianty a) popsané v důvodové zprávě. Ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20. dubna 2005 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování schvaluje vyčlenění finančních prostředků v rámci rozpočtu města na 100 % předfinancování následujících akcí předložených v rámci Interregu IIIA; Zlepšení turistické nabídky na Šumavě rozhledna ve věži kostela sv. Jakuba celkové předpokládané náklady , Kč Zlepšení infrastruktury cestovního ruchu v rámci naučné stezky Svatopetrská celkové předpokládané náklady , Kč Vícejazyčný průvodce městem Prachatice zvukový informační systém celkové předpokládané náklady , Kč Slavnosti Zlaté stezky 2006 celkové předpokládané náklady , Kč Odstranění dopravně nebezpečného místa na cyklotrase č Prachatice Volary Bischofsreut (SRN) celkové předpokládané náklady , Kč Zlepšení infrastruktury v oblasti zásobování vodou v místních osadách celkové předpokládané náklady , Kč Zlepšení příhraniční dopravní infrastruktury v rámci Mezinárodního centra volného času parkoviště celkové předpokládané náklady , Kč ukládá finančnímu odboru připravit a navrhnout příslušná rozpočtová opatření na akce, které budou finančně podpořeny z Interregu IIIA; bere na vědomí předložení žádosti o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Celková regenerace náměstí Přátelství na sídlišti Šibeniční vrch v Prachaticích. schvaluje návrh na rozdělení finančních příspěvků vlastníkům níže uvedených nemovitostí v tomto rozsahu s tím, že dotčení vlastníci splní veškeré podmínky pro udělení státní dotace a že přislíbená dotace Ministerstva kultury (MK) ve výši 2180 tis. Kč bude doručena na příslušný účet města Prachatice; z rozpočtu města z dotace MK čp. 41 pí. Ládová (firma DOZER) , Kč , Kč čp. 38 p. Nitsch , Kč , Kč čp. 29 p. Polák , Kč , Kč čp. 49 p. Jiroušek , Kč , Kč Kostel sv. Jakuba Římskokatolická farnost , Kč , Kč Celkem , Kč , Kč bere na vědomí dále uvedené žádosti o poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na nemovitosti, které jsou ve vlastnictví Města Prachatice; z rozpočtu města z dotace MK čp. 4 Nová radnice , Kč , Kč čp. 19 Dolní brána , Kč , Kč Městské hradby , Kč , Kč čp. 65 Měšťanský dům , Kč , Kč Celkem , Kč , Kč schvaluje prodej 121 ks akcií a. s. JČE za cenu 2.800, Kč/ks společnosti E.ON Czech Holding Verwaltungs GmbH se sídlem Denisstrasse 2, Mnichov, SRN prostřednictvím obchodníka s cennými papíry WEST BROKERS, a. s. Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice ze dne 2. května 2005 Rada města po projednání a hlasování: a) schvaluje stavbu podzemního kabelu vedení VN na parcele KN číslo 1043/1, k. ú. Prachatice za podmínky, že investor pořídí a k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí přiloží geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) na pozemcích ve vlastnictví Města Prachatice zpracovanou v souladu se Směrnicí pro tvorbu a údržbu DTMM Prachatice (směrnice je k dispozici na MěÚ Prachatice); b) schvaluje napojení dešťové kanalizace areálu na parcele KN číslo 1510/19, k. ú. Prachatice na stávající vpusť za podmínky, že investor pořídí a k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí přiloží geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) na pozemcích ve vlastnictví Města Prachatice zpracovanou v souladu se Směrnicí pro tvorbu a údržbu DTMM Prachatice (směrnice je k dispozici na MěÚ Prachatice). Žádá: Léčebné centrum sv. Markéty, a. s., Lázně 117, Prachatice schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části parcely KN číslo 842/5, k. ú. Prachatice (cca 150 m 2 ). Za účelem sekání trávy a údržby pozemku. Za cenu: 1, Kč/m 2 /rok, min. 100, Kč/rok. schvaluje zásah požárně nebezpečného prostoru na parcelu KN číslo 834/1, k. ú. Prachatice dle přiložené situace. neschvaluje realizovat samostatné napojení domů č. p. 561 a 562, ul. Na Sadech na CZT. a) schvaluje rekonstrukci stávající běžecké dráhy a úpravu stávajícího přilehlého hřiště na stavební parcele KN číslo 507, k. ú. Prachatice dle předložené technické zprávy vypracované Projektovou kanceláří, Krumlovská 1128, Prachatice; (dokončení na str. II přílohy) příloha I

10 Radniční list Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice ze dne 2. května 2005 (dokončení) b) schvaluje úpravu stávajících dvou hřišť pro míčové sporty a zařízení vrhačského sektoru na stavební parcele KN číslo 507 a na parcele KN číslo 935/1, k. ú. Prachatice dle předložené technické zprávy vypracované Projektovou kanceláří, Krumlovská 1128, Prachatice. Žádá: ZŠ Zlatá stezka, Mgr. Kristina Kratochvílová, Zlatá stezka 240, Prachatice schvaluje pronájem nebytových prostor v rekonstruovaných nebytových prostorách v č. p. 103, ul. Husova v Prachaticích místnosti číslo 1.03 (39,22 m 2 ), 1.04 (7,11 m 2 ), 1.05 (10,78 m 2 ), polovina č (4,225 m 2 ), 1.09 (7,43 m 2 ). Celkem 68,765 m 2. Pro poskytování drobných služeb s ohledem na bytové jednotky v domě. S tím, že výměra předmětných nebytových prostor bude známa po dokončení stavby. Nájemní vztah bude uzavřen po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Za nájem: 800, Kč/m 2 /rok. schvaluje pronájem nebytových prostor v č. p. 131, ul. Horní za účelem rozšíření stávajících prostor archiv a prodej vín, medoviny se stylovým selským starodobým posezením, založení klubu přátel vína, zřízení středověké kuchyně. Za nájem: 800, Kč/m 2 /rok. neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na Slavnostní odhalení sochy generála G. S. Pattona v obci Dýšina. žádá zástupce společnosti Baierl&Demmelhuber Paristav, s. r. o., o prezentování svého záměru na nejbližším jednání zastupitelstva města, které se bude konat dne bere na vědomí informaci o upřesnění záměru firmy M Technika, s. r. o. výstavba etapy II.A a etapy číslo III viz přiložené podklady s tím, že žádá zástupce společnosti M Technika, s. r. o., aby představili na jednání zastupitelstva města dne další etapy realizace podnikatelského záměru. souhlasí s instalací pěti ks upoutávek o městě Prachatice dle var. e). bere na vědomí výsledek výběrového řízení Vypracování energetických auditů. Zastupitelé vyhláškou upravili oblast veřejného pořádku Zastupitelstvo města Prachatice na svém zasedání schválilo novou dále uvedenou obecně závaznou vyhlášku města, která upravuje oblast veřejného pořádku a udržování čistoty ve městě. Tato vyhláška v plném rozsahu nahrazuje původní vyhlášku č. 4 z roku 1991 ve znění jejích dodatků z let 1993, 2000 a 2001, která byla ve srovnání s novou úpravou velice obsáhlá a poměrně detailně řešila jednotlivé situace týkající se správy a provozu města. V průběhu minulých let však byla celá řada ustanovení původní vyhlášky zajištěna přímo příslušnými zákony či jejich prováděcími předpisy, proto je nezbytné tuto oblast regulace veřejné správy nahradit novou úpravou, která odpovídá současnému pojetí vydávání zákonných norem v rámci samostatné působnosti územních samosprávných celků. Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ Obecně závazná vyhláška Města Prachatice č. 2/2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Prachatice usnesením č. 199/2005 ze dne vydává v souladu s ustanovením 10 písm. a) a c), 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 24 odst. 2) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: osobami, než je uvedeno ve vyhlášce, je zakázáno. Čl. 5 Sankce Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů 1). Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují povinnosti a podmínky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Prachatice, včetně osad Libínské Sedlo, Perlovice, Volovice, Staré Prachatice, Ostrov, Městská Lhotka, Oseky, Kahov, Podolí a Stádla. 2) Veřejným prostranstvím se podle zákona o obcích rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Čl. 2 Omezující a ochranná opatření při užívání veřejného prostranství 1) Za činnosti, které by mohly ve městě narušit veřejný pořádek, se považuje: a) volný pohyb hospodářských zvířat (zejména drůbeže, ovcí, koní, skotu, koz, prasat); volným pohybem zvířete se rozumí jeho pohyb bez doprovodu osoby; b) volný pohyb psa; volným pohybem psa se rozumí jeho pohyb nekontrolovaný vodítkem a bez doprovodu osoby; c) vyžadování nebo vynucování si finančních či jiných darů pro vlastní prospěch (žebrání), d) přespávání či nocování na veřejném prostranství, e) veřejné nabízení, poskytování a přijímání služeb k uspokojování sexuálních potřeb. 2) Činnosti uvedené v odst. 1 jsou zakázány na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky. 3) Na hřiště a dětská pískoviště a na veřejná prostranství označená informativní značkou Zákaz vstupu psů je zakázáno přivádět či přinášet psy. 4) Zákaz činnosti uvedený v odst. 1 písm. b) a v odst. 3) neplatí pro psy asistenční, slepecké, záchranářské a ozbrojených složek. Čl. 3 Ochrana veřejné zeleně Je zakázáno parkování na veřejné zeleni na veřejném prostranství a najíždění na tuto zeleň. Čl. 4 Plakátovací plochy a povinnosti k jejich užívání 1) Plakátovací plochy v majetku města jsou umístěny v Dolní bráně, v ulicích Zahradní, Slámova, U Stadionu, Pod Lázněmi, SNP, na náměstí Přátelství a v autobusových zastávkách v ulicích Národní a Moravská. 2) Plakátování zajišťuje město prostřednictví firmy WIP Reklama, spol. s r. o. 3) Požadavky na zajištění plakátování předkládá žadatel právnické osobě uvedené v odst. 2. 4) Plakátování a vylepování zajišťované mimo plakátovací plochy a jinými červen 2005 Čl. 6 Účinnost 1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/1991 k udržování veřejného pořádku a čistoty ve městě, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/ 1993, 2/2000, 2/ ) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem Ing. Jan Bauer, starosta města Václav Rosa, místostarosta Příloha č. 1 vymezení veřejných prostranství 1) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce Města Prachatice č. 2/2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Městská památková rezervace centrum města: Velké náměstí, Solní, Věžní, Kostelní náměstí, Dlouhá, Děkanská, Horní, Poštovní, Dolní Brána, Neumannova, Křišťanova, Klášterní, Husova včetně přilehlých parkovišť a veřejně přístupné zeleně v těchto ulicích Horní předměstí, Dolní předměstí, Nové Město: Malé náměstí, Žižkova, Hradební, Zvolenská, Šeříková, Kasárenská, Pod Hradbami, Na Vyhlídce, Starokasárenská, Nemocniční, Na Stráni, Slepá, Slámova, V Třešňovce, Za Baštou, U Stadionu, Svatopetrská, Rožmberská, Primátorská, Skalka, Březanova, Zahradní, Pod Skalkou, Menšíkova, Družstevní, U Hvězdárny, Horní náměstí, Jánská, Chelčického, Rudolfova, Zlatá Stezka, Rumpálova, Slunečná, Hradební, Mlýnská, Vokova, Vodňanská, Nádražní, Vítkova, Volarská, Nebahovská, Vilémova, Česká, Krumlovská, vč. chodníku k Refece, Na Sadech, Slovenská, Nová, Javorová, náměstí Přátelství, Ševčíkova, Duhová, Italská, Požárníků, Větrná, Moravská, Lázeňská, Smrková, Národní, U Rybníčku, Borová, Mírová, Zlatá Stezka, Růžová, Budovatelská, Pod Lázněmi I., Lililiová, Osecká, Pod Lázněmi II., ulice SNP, Husinecká, Lipová, U Studánky, Pivovarská, U Zastávky, Pod Cvrčkovem, Šnečí, Kaštanová, Lesní, Ke Střelnici, Kaštanová Lázně sv. Markéty (pěšina), Černohorská, Spojovací, Topolová, Polní, Okrouhlá, Za Továrnou, Luční, Esovitá, Průmyslová I., Kopretinová, Přímá, Průmyslová II., Sokolovská, Krátká, Dělnická, Jabloňová, Lázně sv. Markéty, Soumarská, Žernovická, Volovická Parky a osady: Štěpánčin park, Podolí, Oseky, Kahov, Stádla, Parkán, Staré Prachatice, Ostrov, Park Mládí, Městská Lhotka, Park Hradební, Libínské Sedlo, Perlovice, Volovice, Žižkova Skalka Včetně parkovišť, dětských hřišť, pískovišť, sportovišť a veřejně přístupné zeleně v jednotlivých ulicích a lokalitách. příloha II

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz Radniční list VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) Starostův sloupek Když pozoruji bujaré veselí prachatických studentů v rámci posledního zvonění, tak se pokaždé ve vzpomínkách moc rád vracím do časů svých

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 9 (září 2005) Starostův sloupek Kdybych měl jmenovat nějakou událost, ze které mám v poslední době opravdu velice smíšené pocity, tak je to určitě

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Radniční list. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek Radniční list Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek Je turistika a cestovní ruch druhem průmyslového odvětví, nebo ne? Zatímco u nás někteří neustále spekulují

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice. Radniční list VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) Starostův sloupek S nadšením jsem sledoval úspěšné tažení našich fotbalistů v Portugalsku. Mimo krásných okamžiků jsem svým laickým okem nabyl přesvědčení,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Rozvoj každého města, ať již formou přirozeného vývoje, nebo ve snaze zrealizovat konkrétní projekty, s sebou často a pro

Více

Radniční list. Obytný dům na Zlaté stezce 135 ustoupil novým bytům. Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek

Radniční list. Obytný dům na Zlaté stezce 135 ustoupil novým bytům. Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek Svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda ostatních, sly- -šel jsem kdysi dávno. Ten, kdo takto výstižně formuloval

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Hurá na prázdniny třeba s Prázdninovým pasem. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010)

Radniční list. Starostův sloupek. Hurá na prázdniny třeba s Prázdninovým pasem. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010) Měsíčník Města Prachatice XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010) Starostův sloupek Čas neúprosně utíká, a já jsem si ani nenašel krátkou chvilku, abych zpětně, sám a s odstupem času, zhodnotil letošní červen,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

Radniční list. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 2 (únor 2001) Kulturní instituce plánují pořady pro rockery i pro dřevorubce

Radniční list. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 2 (únor 2001) Kulturní instituce plánují pořady pro rockery i pro dřevorubce Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 2 (únor 2001) Starostův sloupek V souvislosti s debatami o vstupu České republiky do Evropské unie se čím dál více dostávají do popředí zájmu nejen odborné

Více

Radniční list. Celebrity mluvily o ekonomické spolupráci. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 12 (prosinec 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Celebrity mluvily o ekonomické spolupráci. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 12 (prosinec 2001) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 12 (prosinec 2001) Starostův sloupek Opět po roce přišel čas adventní, jehož krásným vrcholem jsou Vánoční svátky. Tyto původně náboženské svátky konané na

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Filmové Burácení má výraznou prachatickou stopu. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014)

Radniční list. Starostův sloupek. Filmové Burácení má výraznou prachatickou stopu. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014) Starostův sloupek Léto je nejčastějším obdobím dovolených. Velice často, když navštívíme různé destinace, porovnáváme cenovou

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) Starostův sloupek Prázdninový měsíc srpen bývá často spojován s dobou dovolených, teplého počasí a s koupáním. O prachatickém

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4

Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4 číslo 4 ročník XVIII Vychází 7. března 2007 5 Kč www.mubruntal.cz Kácení stromů ve městě str. 2 Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4 Nemocnice umí léčit chronické rány str. 11 Muzeum připravuje

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013)

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Starostův sloupek Obecně bývá červen důležitý především pro všechny školáky. Než si na jeho konci převezmou vysvědčení, mohou

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více