Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010"

Transkript

1

2 Obsah: 1. Základní informace 1.1 Kontakty 1.2 Historie zařízení 1.3 Charakteristika organizace 1.4 Stěhování 2. Poskytované sociální služby 2.1 Domov pro osoby se zdravotním postižením 2.2 Chráněné bydlení 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce Úhrada v domově pro osoby se zdravotním postižením 3.2 Úhrada v chráněném bydlení 3.3 Fakultativní činnosti 4. Uživatelé v přehledu 5. Personální zajištění sociální služby 5.1 Počet zaměstnanců 5.2 Organizační schémata 5.3 Vzdělávání pracovníků 6. Hospodaření organizace 6.1 Výnosy a náklady organizace 6.2 Kontroly 7. Aktivity uplynulého roku 7.1 Kulturní a sportovní akce 7.2 Aktivizační činnosti 8. Zajímavosti 8.1 Projekt Sbírej toner 8.2 Transformační proces v roce Hodnocení uplynulého roku 10. Výhled do dalšího roku 10.1 Poděkování 11. Přílohy 11.1 Příloha č. 1 - Plán stěhování 11.2 Příloha č. 2 - Analýza domácností

3 1. Základní informace Název organizace: Ústav sociální péče Jinošov, příspěvková organizace Sídlo: Jinošov 1, Náměšť nad Oslavou Web: Fax: IČ: Zřizovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 1.1 Kontakty Ředitelka Bc. Alena Brožková Vedoucí ekonomického úseku Věra Petráková Sociální pracovnice Riana Chytková, DiS , , Sociální pracovnice Bc. Olga Břenková Mzdová a personální účetní Jana Osobová, DiS. Provozářka Iveta Havránková Vedoucí pracovníků v sociálních službách Bc. Michaela Höklová , Vedoucí chráněného bydlení Bc. Marek Klement Vedoucí ošetřovatelského úseku Věra Cahová Metodik pro transformaci Bc. Marta Valová ,

4 1.2 Historie zařízení Historie našeho zařízení byla úzce spjata se zámkem v Jinošově, zvaným Schönwald, který byl zbudován koncem 18.století. V roce 1827 přestavěl zámeckou budovu hrabě Jindřich Vilém Haugwitz, pán na zámku v Náměšti nad Oslavou v letech Sloužila především potřebám společenského života. Potomci hraběcí rodiny žili na zámku zřejmě do r. 1945, poté museli na základě Benešových dekretů Schönwald opustit a jejich majetek propadl státu. Na jaře r se stal zámek útočištěm utečenců, především starých lidí, žen a dětí, prchajících z území východního Německa před blížící se frontou a před sovětskými vojsky. Poválečnou obnovu zámku prováděli skauti, aby mohli pořádat skautské lesní školy. V roce 1950 byl areál majetkem Svazu mládeže a stal se krátce přechodným domovem hornických učňů. Koncem srpna 1951 zde byla zřízena škola tzv. Státní kurs pro přípravu pracujících na vysoké školy se stručnějším pojmenováním Dělnická přípravka, který fungoval do roku Dalšími obyvateli zámku se stali staří lidé ve zřízeném Domově důchodců. V roce 1966 se z domova pro důchodce stal domov pro mužské obyvatele s mentálním postižením, tedy ústav sociální péče (ÚSP). Tento samostatný ústav přešel v roce 1976 pod správu Okresního ústavu sociálních služeb v Třebíči, pobývalo zde 104 klientů, o které se staralo 29 zaměstnanců. Od je zřizovatelem Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace Kraj Vysočina. V únoru 2008 došlo z důvodu dlouhodobého působení dřevokazného hmyzu k bodovému zřícení části stropu v jednom z pokojů druhého nadzemního patra v budově zámku. Po konzultaci se statikem byl preventivně vyklizen celý objekt a 40 klientů dočasně umístěno v ubytovně Vojenské letecké základny v Náměšti nad Oslavou. 38 klientů bylo přestěhováno do jiné budovy v areálu zařízení V září 2008 byli klienti z Vojenské ubytovny přestěhováni do třech dalších ubytoven v Náměšti nad Oslavou.

5 1.3 Charakteristika organizace Ústav sociální péče Jinošov (dále jen ÚSP Jinošov) je koedukovaným zařízením a poskytuje domov osobám s mentálním, případně i kombinovaným postižením nad 18 let věku, kteří potřebují pomoc nebo podporu ostatních. Od nabízíme dvě sociální služby: domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Kapacita zařízení je 70 uživatelů sociální služby. Sociální služby jsme během uplynulého roku poskytovali na těchto místech na Náměšťsku: Domov pro osoby se zdravotním postižením Jinošov Náměšť nad Oslavou Tel Červené domky Náměšť nad Oslavou Tel Chráněné bydlení Masarykovo náměstí Náměšť nad Oslavou Tel Jana Nerudy Náměšť nad Oslavou Tel Rouchovany Tel Husova Náměšť nad Oslavou Tel Vícenice u Náměště nad Oslavou Náměšť nad Oslavou Tel

6 1.4 Stěhování V průběhu roku 2010 proběhlo stěhování v našem zařízení celkem čtyřikrát: Duben stěhování klientů žijících na ubytovně zimního (CHB) stadionu na ubytovnu na ulici Husova Srpen stěhování některých klientů z ubytovny FC (DOZP) a ubytovny Oslavan (CHB) do nově pronajaté vily na ulici Jana Nerudy (CHB) Listopad stěhování klientů z ÚSP Jinošov do Rouchovan (DOZP) a Vícenic (CHB) - vyhotoven plán stěhování (viz příloha č. 1) Prosinec stěhování managementu z ÚSP Jinošov do Náměště nad Oslavou Před samotným stěhováním vždy předcházela příprava klientů a jejich rodinných příslušníků, zaměstnanců a také se určily zodpovědnosti při celkovém přesunu. Při třetím stěhování (listopad 2010) byla pořízena i důkladná fotodokumentace celého procesu. Stěhování jako takové zajistila pronajatá stěhovací firma.

7 2. Poskytované sociální služby 2.1 Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) je celoroční pobytová služba určená dospělým osobám s mentálním, případně kombinovaným postižením, které vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V rámci této služby je mimo jiné nabízena ošetřovatelská péče, zajišťovaná vlastním zdravotnickým personálem. Poslání: Pečujeme o klienty prostřednictvím svých služeb a podporujeme je tak, aby se podíleli na vytváření vlastního domova a mohli prožít hodnotný život. Cílová skupina: Dospělí muži a ženy s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let věku. Služba je poskytována v následujícím rozsahu: celoroční ubytování ošetřovatelská péče a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně poskytnutí stravy (včetně diet) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím aktivizační činnosti sociálně terapeutické činnosti sociálně právní pomoc pomoc při obstarávání osobních záležitostí Cílem služby je uživatel, který: má v maximální možné míře zachované svoje schopnosti, dovednosti a zvyklosti aktivně tráví svůj volný čas prosazuje vlastní vůli v souladu s individuálními možnosti (např. se účastní individuálního plánování, podílí se na vytváření vlastního domova, má možnost vyjadřovat své přání, potřeby i stížnosti je v maximální možné míře začleněn do běžného života, využívá dostupné veřejné služby udržuje vztahy s rodinou a přáteli

8 Sociální službu DOZP jsme od ledna 2010 do listopadu 2010 poskytovali na těchto místech: a) Ústav sociální péče Jinošov, Jinošov 1, Náměšť nad Oslavou - pro klienty se středně těžkou až těžkou mentální retardací (kapacita 32 klientů) - ubytování v provozní budově v areálu zámku - jedno až třílůžkové pokoje se společným sociálním zařízením - k dispozici kuchyňský kout se společenskou místností/jídelnou - praní prádla zajišťovala ústavní prádelna - stravování zajišťovala ústavní kuchyně - klientům byly k dispozici dvě terapeutické dílny, a to v dopoledních i odpoledních hodinách b) Ubytovna FC, Červené domky 909, Náměšť nad Oslavou - pro klienty se středně těžkou mentální retardací (kapacita 19 klientů) - ubytovna umístěna v málo frekventované části města, ale centrum města je lehce dostupné - jedno až třílůžkové pokoje se společným sociálním zařízením - k dispozici kuchyňka a společenská místnost/jídelna - praní prádla zajišťovala ústavní prádelna - stravování zajišťovala ústavní kuchyně - možnost návštěv terapeutických dílen mimo ubytovnu

9 Od listopadu 2010 jsme začali sociální službu DOZP poskytovat také v obci Rouchovany, kam byla přestěhována z Jinošova. Místa poskytování sociální sužby DOZP se proto změnila na následující: a) Ubytovna FC, Červené domky 909, Náměšť nad Oslavou - pro klienty se středně těžkou mentální retardací (kapacita 16 klientů) - změna při zajištění stravování klientů z důvodu zrušení stravovacího provozu - stravování zajištěno dodavatelsky (obědy) - do příprav snídaní a večeří včetně jejich nákupů jsou zapojováni klienti v rámci zvyšování soběstačnosti - změna při zajištění praní prádla klientů z důvodu zrušení prádelenského provozu - praní je zajištěno dodavatelsky - do praní osobních věcí se zapojují také klienti v rámci rozvoje soběstačnosti b) Ubytovna Rouchovany 119, pro klienty se středně těžkou až těžkou mentální retardací (kapacita 23 klientů) - jedno až dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zařízením - k dispozici je jídelna se společenskou místností - praní prádla zajištěno dodavatelsky - obědy jsou řešeny také dodavatelsky - snídaně a večeře jsou nakupovány a připravovány v kuchyňce určenou pracovnicí - klienti mají možnost navštěvovat terapeutickou dílnu v rámci ubytovny v dopoledních i odpoledních hodinách

10 Popis základních činností v DOZP: Náměšť nad Oslavou Na ubytovně FC v Náměšti nad Oslavou byla klientům do listopadu 2010 zajišťována celodenní podpora a péče pracovníky v sociálních službách v třísměnném provozu. Zdravotní péče byla klientům zajišťována zdravotní sestrou, která byla k dispozici na telefonní konzultace a dále jednou týdně na ubytovně. Lékařskou péči jsme zajišťovali návštěvami praktických a odborných lékařů v jejich ordinacích. S klienty jsme v průběhu roku prováděli nácviky nakupování, samostatných vycházek, návštěv v ordinacích lékaře, využívání veřejně dostupných služeb (kadeřnice, pedikúra). K aktivizačním činnostem měli klienti k dispozici dvě terapeutické dílny zajišťované pracovníky v sociálních službách. Od listopadu 2010 byli k pracovníkům v sociálních službách v třísměnném provozu přijati 2 pracovníci (z toho 1 zdravotní sestra) z důvodu zajišťování zcela samostatného stravování na ubytovně. Ti se střídali ve dvousměnném provozu a byli podporou pro klienty v oblasti zvyšování jejich soběstačnosti. Zdravotní sestra zodpovídala za komunikaci s lékařem, přípravu medikace a monitorování zdravotního stavu klientů v domácnosti. Stravování klientů na ubytovně bylo do listopadu 2010 řešeno dovozem z ústavní kuchyně. Od listopadu 2010 je dovoz oběda řešen dodavatelsky, ostatní stravu si zajišťují klienti s podporou pracovnic. Praní prádla do listopadu 2010 zajišťovala ústavní prádelna, od listopadu 2010 je řešeno dodavatelskou firmou. Úklid si zajišťují klienti s podporou pracovníků v sociálních službách. Jinošov Na oddělení v Jinošově byla do listopadu 2010 klientům zajišťována celodenní péče a podpora pracovníky v sociálních službách a zdravotními sestrami. Pracovali pod vedením vedoucí pracovníků v sociálních službách a zdravotní sestry ve službě na těchto místech: na úseku terapeutických dílen, kde se s klienty věnovali především sociálněterapeutickým činnostem a zajištění kvalitního využití volného času na úseku ošetřovatelském, kde se věnovali především zajištění zdravotních potřeb klientů ve cvičném bytě pro klienty s nejvyšší mírou podpory, kde měli klienti i pracovnice možnost si vyzkoušet bydlení v malé skupině včetně zajišťování denního programu Stravování, praní prádla i úklid byl do listopadu 2010 zajišťován ústavní prádelnou, kuchyní a pracovnicemi úklidu.

11 Rouchovany Od 1. listopadu 2010 byli klienti z Jinošova přestěhováni do pronajaté ubytovny v Rouchovanech a rodinného domku ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou. V Rouchovanech byla poskytována sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením. Pracovalo zde 9 pracovnic v sociálních službách: 3 jako terapeutky, které se zaměřovaly především na jednodušší výtvarnou činnost, rozvoj jemné prstové motoriky, na podporu a udržení jak mentální tak fyzické kondice klientů 6 pracovnic se střídalo ve třísměnném provozu a byly klientům podporou především v oblasti bio-psycho-sociálních potřeb 2 pracovnice byly zaměstnané na dělenou směnu a jejich úkolem bylo posílit směnu v čase, ve kterém byla zvýšená frekvence vykonávaných úkonů (zajištění ranní a večerní hygieny, příprava večeře, vycházky s klienty) Stravování (oběd) bylo na ubytovně řešeno dodavatelsky, přípravu ostatního jídla zajišťovali pracovnice v sociálních službách. Praní prádla řešila dodavatelská firma. Úklid zajišťovali pracovnice v sociálních službách. Pracovníci DOZP pracovali pod vedením vedoucí pracovníků v sociálních službách a byli dále zodpovědné sloužící zdravotní sestře. V průběhu roku 2010 se pracovníci průběžně podíleli na: aktualizaci pracovních postupů, rizikových situací a individuálních plánů klientů hodnocení míry podpory klientů přípravách a organizaci kulturních a společenských akcí (např. sportovní hry, charitativní ples zařízení, výlety, rekreace). Přispívali články do časopisu vydávaného zařízením ( Šotek ) i do místního tisku ( Náměšťské listy ) S pracovníky v sociálních službách byly také v průběhu roku vedeny individuální pohovory zaměřené na zhodnocení jejich práce a také na zjištění požadavků ohledně sebevzdělávání a osobního rozvoje. Pohovory vedla vedoucí pracovníků v sociálních službách Všichni pracovníci splnili požadovaných 24 hodin školení. Účastnili se také odborných stáží v různých zařízeních poskytujících sociální služby. Kontroly v DOZP: Na místech poskytování sociální služby DOZP byly v roce 2010 pravidelně prováděny kontroly dle plánu kontrol schváleným ředitelkou zařízení. Závady, které byly v průběhu roku na jednotlivých domácnostech nalezeny, byly řešeny s příslušnými pracovníky. Výstupy z kontrol jsou předkládány ředitelce a evidovány. V první polovině roku 2010 proběhl v DOZP audit hodnocení kvality poskytovaných sociálních služeb. V druhé polovině roku byla služba DOZP zapojena do projektu Podpora procesu rozvoje kvality poskytování sociálních služeb v kraji Vysočina, který je pod záštitou Centra pro kvalitu a standardy v sociálních službách, které bylo založeno jako úsek Národního vzdělávacího fondu. Závěrečným výstupem tohoto projektu je inspekce kvality služeb, která proběhne začátkem roku 2013.

12 2.2 Chráněné bydlení Chráněné bydlení (dále jen CHB) je celoroční pobytová služba pro klienty s lehkou až středně těžkou mentální retardací, kteří nevyžadují pravidelnou ošetřovatelskou a zdravotní péči, ale spíše podporu pracovníků při různých činnostech. Poslání: Vytváření takových podmínek, které umožní osobám s mentálním, případně kombinovaným postižením, žít v co nejvyšší možné míře běžným způsobem života. Cílová skupina: Dospělí muži a ženy s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let věku. Služba je poskytována v následujícím rozsahu: celoroční ubytování poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (včetně diet) pomoc při zajištění chodu domácnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Cíle služby: větší samostatnost, nezávislost na druhých osobách postupné začleňování do běžné společnosti větší samostatnost v hospodaření s penězi uplatnění klientů na trhu práce získání větší samostatnosti v těchto činnostech - vaření - komunikace s okolím (telefonování, hledání informací) - jednání na úřadech, s lékaři a v obchodech

13 Sociální službu CHB jsme od ledna 2010 poskytovali na těchto místech: a) Ubytovna zimního stadionu, Červené domky 995, Náměšť n. Osl. - klienti s lehkou až středně těžkou mentální retardací (kapacita 11 klientů) - jedno až dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zařízením - k dispozici kuchyňský kout s jídelnou a společenským prostorem - stravování zajišťovala ústavní kuchyně - praní prádla zajišťovala ústavní prádelna - podpora pracovníků 9 hodin denně - terapeutické dílny byly klientům k dispozici na ubytovně i mimo ni V dubnu 2010 byli klienti z této ubytovny přestěhováni z důvodu její rekonstrukce na: a) Ubytovna na ulici Husova 545, Náměšť nad Oslavou - klienti s lehkou až středně těžkou mentální retardací (kapacita 11 klientů) - ubytovna je situována uprostřed sídliště v běžné zástavbě - jedno až dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením (byt se dvěma pokoji) - k dispozici kuchyňka a společenská místnost/jídelna - praní prádla zajišťovala ústavní prádelna - stravování zajišťovala ústavní kuchyně - podpora pracovníků 9 hodin denně - klienti měli možnost návštěv terapeutických dílen mimo ubytovnu

14 b) Ubytovna Oslavan, Masarykovo Náměstí 939, Náměšť n. Osl. - klienti s lehkou až středně těžkou mentální retardací (kapacita 8 klientů) - ubytovna se nachází v centru města - jedno až třílůžkové pokoje se společným sociálním zařízením - k dispozici kuchyňka a malá jídelna - praní prádla zajišťovala ústavní prádelna - stravování zajišťovala ústavní kuchyně - podpora pracovníků 9 hodin denně - klienti mají možnost návštěv terapeutických dílen mimo ubytovnu Od září 2010 přibyla ke dvěma domácnostem poskytujícím sociální službu CHB další domácnost (na ubytovně Oslavan se kapacita zmenšila na 6 klientů, v DOZP na ubytovně FC na 16 klientů): a) Vila na ulici Jana Nerudy 859, Náměšť nad Oslavou - klienti s lehkou až středně těžkou mentální retardací (kapacita 6 klientů) - vila je situována v běžné zástavbě - jedno až dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zařízením - k dispozici kuchyňka a společenská místnost/jídelna - praní prádla zajišťovala ústavní prádelna - stravování zajišťovala ústavní kuchyně - podpora pracovníků 9 hodin denně - klienti mohou navštěvovat terapeutické dílny mimo bydlení

15 Od listopadu 2010 ke třem domácnostem poskytujícím sociální službu CHB přibyla další domácnost (vzhledem ke zrušení prádelenského a stravovacího provozu se na všech chráněných bydleních změnily podmínky poskytovaných služeb): a) Ubytovna na ulici Husova 545, Náměšť nad Oslavou - klienti s lehkou až středně těžkou mentální retardací (kapacita 11 klientů) Změna: v rámci rozvoje soběstačnosti jsou do praní a žehlení zapojováni klienti Změna: v rámci nácviku soběstačnosti se na nákupech a přípravách snídaní a večeří podílí klienti b) Ubytovna Oslavan, Masarykovo nám. 939, Náměšť nad Oslavou - klienti s lehkou až středně těžkou mentální retardací (kapacita 6 klientů) Změna: v rámci rozvoje soběstačnosti jsou do praní a žehlení zapojováni klienti Změna: obědy mají klienti zajištěny v Domově pro seniory v Náměšti nad Oslavou, v rámci nácviku soběstačnosti se na nákupech a přípravách snídaní a večeří podílí klienti c) Vila na ulici Jana Nerudy 859, Náměšť nad Oslavou - klienti s lehkou až středně těžkou mentální retardací (kapacita 6 klientů) Změna: v rámci rozvoje soběstačnosti jsou do praní a žehlení zapojováni klienti Změna: v rámci nácviku soběstačnosti se na nákupech a přípravách snídaní a večeří podílí klienti d) Rodinný domek ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou, č.p. 16, Náměšť nad Oslavou - klienti s lehkou až středně těžkou mentální retardací (kapacita 8 klientů) - jedno až dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zařízením - pokoje jsou vybaveny nábytkem s možností uzamčení osobních věcí - k dispozici kuchyňka a společenská místnost/jídelna - do praní a žehlení jsou v rámci rozvoje soběstačnosti zapojováni klienti - na obědy klienti docházejí do místní restaurace - v rámci nácviku soběstačnosti se klienti podílejí na nákupech a přípravě stravy - dům je situován na okraji vesnice, ale v běžné zástavbě - podpora pracovníků je 24 hodin denně - klienti mohou navštěvovat terapeutické dílny mimo bydlení

16 Popis základních činností v CHB: Služba chráněné bydlení byla v roce 2010 poskytována na čtyřech místech v Náměšti nad Oslavou a jeho okolí. V Náměšti nad Oslavou se chráněné bydlení nacházelo na třech místech, (ubytovna na ulici Husova, ubytovna Oslavan a vila na ulici Jana Nerudy) čtvrté místo bylo ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou, kde bylo chráněné bydlení poskytováno s 24 hodinovou podporou. Lékařskou péči jsme zajišťovali návštěvami u praktických a odborných lékařů v jejich ordinacích. Pracovníci během roku vytvářeli podporu klientům při využívání veřejně dostupných služeb (autobusová, vlaková doprava, kadeřnictví, pedikúra, návštěva obchodů, restaurací apod.) dále při samostatných vycházkách nebo při uplatnění na trhu práce. Klienti v první polovině roku 2010 využívali dvě terapeutické dílny, ve druhé polovině roku 2010 se počet terapeutických dílen rozšířil na čtyři. Náměšť nad Oslavou Chráněné bydlení na ulici Husova bylo do konce srpna 2010 poskytováno pro 13 klientů. Na začátku září 2010 došlo ke snížení počtu klientů na 11. Na ubytovně Oslavan bylo chráněné bydlení do konce srpna 2010 poskytováno pro 8 klientů. Na začátku září 2010 došlo ke snížení počtu klientů na 6. V září 2010 jsme pro 6 klientů vybudovali chráněné bydlení v pronajatém řadovém domku na ulici Jana Nerudy. V listopadu 2010 bylo přestěhováno 8 klientů z Jinošova do rodinného domku ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou, kde byla poskytována sociální služba chráněného bydlení s 24 hodinovou podporou. Pracovníci v sociálních službách zde pracovali ve třísměnném provozu. Všichni pracovníci chráněného bydlení pracovali pod vedením vedoucího chráněného bydlení. Stravování klientů v CHB bylo do listopadu 2010 řešeno od pondělí do pátku dovážkou obědů z ústavní kuchyně. O víkendech si obědy a ostatní stravu připravovali klienti s podporou pracovníka. Od listopadu 2010 klienti z ubytovny Oslavan docházeli na obědy do Domova pro seniory v Náměšti nad Oslavou, klienti z ubytovny na ulici Husova a z vily na ulici Jana Nerudy si obědy připravovali na domácnosti s podporou pracovníka. Ostatní stravu si klienti nakupovali a připravovali s podporou pracovníka. Od pondělí do pátku domácnost ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou navštěvovala místní restauraci. O víkendu byly obědy zajišťovány dodavatelskou firmou. Ostatní stravu si klienti nakupovali a připravovali s podporou pracovníka. Praní prádla bylo do listopadu 2010 zajišťováno ústavní prádelnou. Od listopadu 2010 si každé chráněné bydlení prádlo pralo samostatně na domácnosti. Úklid zajišťovali klienti samostatně nebo s podporou pracovníka. Pracovníci CHB v Náměšti nad Oslavou pracovali v tzv. rozdělené směně, kdy pracovník přicházel na chráněné bydlení na dvě hodiny v ranních hodinách (7,00-9,00 hodin) a zajišťoval podporu klientům při vstávání, ranní hygieně nebo při návštěvě lékaře. Dále pracovník přicházel ve 13,00 hodin a zajišťoval podporu při obědě a odpoledních činnostech. O víkendu byl pracovník přítomen po celý den. V nočních hodinách pracovník přítomen nebyl, ale sloužil noční pohotovost. Klienti se na něj mohli telefonicky obrátit v případě jakýchkoliv komplikací. K tomuto účelu měli k dispozici ústavní telefon a kontakt na konkrétního pracovníka.

17 Služba chráněného bydlení byla zajišťována 15-ti pracovníky v sociálních službách. V Náměšti nad Oslavou pracovaly na každé domácnosti vždy 2 pracovnice, které se střídaly ve směnách. Ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou se střídalo 5 pracovnic v třísměnném provozu. Terapeutická činnost byla zajišťována 4 pracovníky. Pracovníci chráněného bydlení poskytovali klientům podporu v následujících oblastech: větší samostatnost, nezávislost na druhých osobách postupné začleňování do běžné společnosti větší samostatnost v hospodaření s penězi uplatnění klientů na trhu práce získání větší samostatnosti v těchto činnostech: - vaření - komunikace s okolím (telefonování, hledání informací) - jednání na úřadech, s lékaři a v obchodech V průběhu roku 2010 se pracovníci průběžně podíleli na: aktualizaci pracovních postupů, rizikových situací a individuálních plánů klientů hodnocení míry podpory klientů přípravách a organizaci kulturních a společenských akcí (např. výlety, rekreace, charitativní ples zařízení). Přispívali do časopisu vydávaného zařízením ( Šotek ) i do místního tisku ( Náměštské listy ) Všichni pracovníci splnili požadovaných 24 hodin školení, dále se postupně účastnili odborných stáží v různých zařízení poskytujících sociální služby. Kontroly v CHB: Na chráněném bydlení byly v roce 2010 prováděny pravidelné kontroly dle plánu kontrol schváleným ředitelkou zařízení. Závady, které byly v průběhu roku na jednotlivých domácnostech nalezeny, byly řešeny s příslušnými pracovníky. Výsledky kontrol jsou pravidelně předkládány ředitelce a evidovány.

18 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce Úhrada v domově pro osoby se zdravotním postižením I. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI 1) Poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy Celodenní strava 100,-- Kč/den 2) Poskytování ubytování UBYTOVNA FC V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU, RODINNÝ DOMEK VE VÍCENICÍCH TYP UBYTOVÁNÍ Kč/den Kč/měsíc Jednolůžkový pokoj 160, ,-- Dvoulůžkový pokoj 150, ,-- Třílůžkový pokoj 140, ,-- UBYTOVNA V ROUCHOVANECH TYP UBYTOVÁNÍ Kč/den Kč/měsíc Jednolůžkový pokoj 160, ,-- Dvoulůžkový pokoj 150, , Úhrada v chráněném bydlení I. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI 1) Poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy Cena se odvíjí od stanovené částky na den pro jednotlivce. Cena se odvíjí od skutečně odebrané či nakoupené stravy pro jednotlivce. (CHB Vícenice) 2) Poskytování ubytování UBYTOVNA OSLAVAN V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU TYP UBYTOVÁNÍ Kč/den Kč/měsíc Všechny pokoje 150, ,-- UBYTOVNA NA ULICI HUSOVA V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU TYP UBYTOVÁNÍ Kč/den Kč/měsíc Jednolůžkový pokoj (byt) 170, ,-- Jednolůžkový pokoj (buňka) 160, ,-- Dvoulůžkový pokoj 150, ,--

19 VILA NA ULICI JANA NERUDY V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU TYP UBYTOVÁNÍ Kč/den Kč/měsíc Jednolůžkový pokoj 170, ,-- Dvoulůžkový pokoj 160, ,-- II. ÚKONY PÉČE (hrazené z příspěvku na péči) Pomoc s přípravou stravy Pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti Podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Doprovod k lékaři, do zaměstnání, na zájmové aktivity, na úřady a instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět Podpora při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů Podpora při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob Sociálně terapeutické činnosti Pomoc při vyřizování běžných záležitostí, uplatňování práv a oprávněných zájmů 100,-- Kč/hod 100,-- Kč/hod 100,-- Kč/hod bez úhrady 100,-- Kč/hod 100,-- Kč/hod 100,-- Kč/hod bez úhrady 100,-- Kč/hod 3.3 Fakultativní činnosti Označení osobního prádla při nástupu do zařízení Telefonát Odvoz služebním autem Vozidlo Sazba za 1 km (v Kč) Škoda Octavia Tour 6,10 Fiat Scudo 6,10 Škoda Felicia Combi 6,00 100,-- Kč dle skutečných nákladů + průměrná hodinová mzda doprovázejícího pracovníka

20 4. Uživatelé v přehledu Tabulka č. 1 - Přehled o počtech klientů k Počet celkem Muži Ženy Počet klientů Počet přijatých klientů v r Počet přemístěných klientů v r Počet úmrtí v r Průměrný věk byl 55 let. Tabulka č. 2 - Věkově složení klientů k Celkem let let let let 4 nad 86 let 0 Tabulka č. 3 - Příspěvek na péči k Počet klientů 1. stupeň stupeň stupeň stupeň 14 Tabulka č. 4 - Způsobilost klientů k právním úkonům k Počet celkem Počet klientů způsobilých k právním úkonům 9 Počet klientů omezených způsobilosti k právním úkonům 10 Počet klientů zbavených způsobilosti k právním úkonům 51

21 5. Personální zajištění služby 5.1 Počet zaměstnanců K bylo v evidenčním stavu 54 zaměstnanců z toho 5 mužů a 49 žen včetně 2 zaměstnankyň na rodičovské dovolené a 1 na mateřské dovolené. Počet a zařazení zaměstnanců vychází z potřeb zařízení. Početně nejsilnější skupinou jsou pracovníci v sociálních službách (38), dále zdravotnický personál (6) a následně THP zaměstnanci (4). Výrazně převažují zaměstnanci střední generace se středním vzděláním ukončeným maturitou a středním vzděláním bez maturity. V současné době si doplňují 3 zaměstnanci vysokoškolské vzdělání. V červnu 2010 došlo ke zrušení nižšího zdravotního personálu sanitárek, které přešly na pracovníky v sociálních službách. V listopadu 2010 došlo v souvislosti se stěhováním ze zámku v Jinošově na ubytovnu v Rouchovanech a do rodinného domku ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou k navýšení počtu pracovníků v sociálních službách a zároveň ke zrušení míst manuálně pracujících a místa vychovatele k Celkový počet zaměstnanců se tak výrazně nezměnil. 5.2 Organizační struktury Organizační struktura k Naše zařízení v roce 2010 poskytovalo dvě sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) a chráněné bydlení (dále jen CHB) Službu v DOZP v Jinošově zajišťoval 1 vychovatel, 5 zdravotních sester ve dvousměnném provozu s týdenním úvazkem 37,5 hodin a 15 pracovníků v sociálních službách včetně vedoucí pracovníků v sociálních službách. Úvazek 40 hodin týdně měl vychovatel, vedoucí pracovníků v sociálních službách a jeden terapeut. Všichni pracovali v jednosměnném provozu. Dva terapeuti pracovali ve dvousměnném provozu s týdenním úvazkem 40 hodin a 6 terapeutů s úvazkem 35 hodin týdně ve dvousměnném provozu. V Náměšti pracovalo 5 pracovníků v sociálních službách ve třísměnném pracovním provozu s týdenním úvazkem 37,5 hodin. Službu v CHB v Náměšti nad Oslavou zajišťovalo 10 pracovníků v sociálních službách včetně vedoucího pracovníka v sociálních službách, který měl úvazek 40 hodin týdně. 3 pracovníci měli dělenou směnu s týdenním úvazkem 35 hodin, z toho byl 1 dlouhodobě nemocen. 4 pracovníci sloužili ve dvousměnném provozu s úvazkem 30 hodin týdně. V noci byla služba zajišťována formou pohotovostí. Dále zde pracovali 2 terapeuti v jednosměnném provozu s týdenním úvazkem 30 hodin týdně. V ústavní kuchyni pracovalo celkem 5 pracovníků včetně vedoucí ve dvousměnném provozu s týdenním úvazkem 40 hodin. Údržbářské práce zajišťovali 2 údržbáři s týdenním úvazkem 40 a 15 hodin a úklidové práce 2 uklízečky s týdenním úvazkem 40 hodin v dvousměnném provozu.

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV. Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107

PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV. Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107 PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti

Více

Portfolio organizace. Základní kontaktní informace. Základní popis zařízení

Portfolio organizace. Základní kontaktní informace. Základní popis zařízení Portfolio organizace Základní kontaktní informace Název organizace: Bellevue, poskytovatel sociálních služeb Název sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Podpora samostatného

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2012 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Ostravě dne 16. 3. 2015 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Obsah: I. Základní údaje II. Komentář 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015 Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 Duben 2015 Červen 2014 Atletické a sportovní hry v Zubří u Nového Města na Moravě. Název

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 V Loučce, leden 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov pro seniory Loučka, příspěvková

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více