Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010"

Transkript

1

2 Obsah: 1. Základní informace 1.1 Kontakty 1.2 Historie zařízení 1.3 Charakteristika organizace 1.4 Stěhování 2. Poskytované sociální služby 2.1 Domov pro osoby se zdravotním postižením 2.2 Chráněné bydlení 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce Úhrada v domově pro osoby se zdravotním postižením 3.2 Úhrada v chráněném bydlení 3.3 Fakultativní činnosti 4. Uživatelé v přehledu 5. Personální zajištění sociální služby 5.1 Počet zaměstnanců 5.2 Organizační schémata 5.3 Vzdělávání pracovníků 6. Hospodaření organizace 6.1 Výnosy a náklady organizace 6.2 Kontroly 7. Aktivity uplynulého roku 7.1 Kulturní a sportovní akce 7.2 Aktivizační činnosti 8. Zajímavosti 8.1 Projekt Sbírej toner 8.2 Transformační proces v roce Hodnocení uplynulého roku 10. Výhled do dalšího roku 10.1 Poděkování 11. Přílohy 11.1 Příloha č. 1 - Plán stěhování 11.2 Příloha č. 2 - Analýza domácností

3 1. Základní informace Název organizace: Ústav sociální péče Jinošov, příspěvková organizace Sídlo: Jinošov 1, Náměšť nad Oslavou Web: Fax: IČ: Zřizovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 1.1 Kontakty Ředitelka Bc. Alena Brožková Vedoucí ekonomického úseku Věra Petráková Sociální pracovnice Riana Chytková, DiS , , Sociální pracovnice Bc. Olga Břenková Mzdová a personální účetní Jana Osobová, DiS. Provozářka Iveta Havránková Vedoucí pracovníků v sociálních službách Bc. Michaela Höklová , Vedoucí chráněného bydlení Bc. Marek Klement Vedoucí ošetřovatelského úseku Věra Cahová Metodik pro transformaci Bc. Marta Valová ,

4 1.2 Historie zařízení Historie našeho zařízení byla úzce spjata se zámkem v Jinošově, zvaným Schönwald, který byl zbudován koncem 18.století. V roce 1827 přestavěl zámeckou budovu hrabě Jindřich Vilém Haugwitz, pán na zámku v Náměšti nad Oslavou v letech Sloužila především potřebám společenského života. Potomci hraběcí rodiny žili na zámku zřejmě do r. 1945, poté museli na základě Benešových dekretů Schönwald opustit a jejich majetek propadl státu. Na jaře r se stal zámek útočištěm utečenců, především starých lidí, žen a dětí, prchajících z území východního Německa před blížící se frontou a před sovětskými vojsky. Poválečnou obnovu zámku prováděli skauti, aby mohli pořádat skautské lesní školy. V roce 1950 byl areál majetkem Svazu mládeže a stal se krátce přechodným domovem hornických učňů. Koncem srpna 1951 zde byla zřízena škola tzv. Státní kurs pro přípravu pracujících na vysoké školy se stručnějším pojmenováním Dělnická přípravka, který fungoval do roku Dalšími obyvateli zámku se stali staří lidé ve zřízeném Domově důchodců. V roce 1966 se z domova pro důchodce stal domov pro mužské obyvatele s mentálním postižením, tedy ústav sociální péče (ÚSP). Tento samostatný ústav přešel v roce 1976 pod správu Okresního ústavu sociálních služeb v Třebíči, pobývalo zde 104 klientů, o které se staralo 29 zaměstnanců. Od je zřizovatelem Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace Kraj Vysočina. V únoru 2008 došlo z důvodu dlouhodobého působení dřevokazného hmyzu k bodovému zřícení části stropu v jednom z pokojů druhého nadzemního patra v budově zámku. Po konzultaci se statikem byl preventivně vyklizen celý objekt a 40 klientů dočasně umístěno v ubytovně Vojenské letecké základny v Náměšti nad Oslavou. 38 klientů bylo přestěhováno do jiné budovy v areálu zařízení V září 2008 byli klienti z Vojenské ubytovny přestěhováni do třech dalších ubytoven v Náměšti nad Oslavou.

5 1.3 Charakteristika organizace Ústav sociální péče Jinošov (dále jen ÚSP Jinošov) je koedukovaným zařízením a poskytuje domov osobám s mentálním, případně i kombinovaným postižením nad 18 let věku, kteří potřebují pomoc nebo podporu ostatních. Od nabízíme dvě sociální služby: domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Kapacita zařízení je 70 uživatelů sociální služby. Sociální služby jsme během uplynulého roku poskytovali na těchto místech na Náměšťsku: Domov pro osoby se zdravotním postižením Jinošov Náměšť nad Oslavou Tel Červené domky Náměšť nad Oslavou Tel Chráněné bydlení Masarykovo náměstí Náměšť nad Oslavou Tel Jana Nerudy Náměšť nad Oslavou Tel Rouchovany Tel Husova Náměšť nad Oslavou Tel Vícenice u Náměště nad Oslavou Náměšť nad Oslavou Tel

6 1.4 Stěhování V průběhu roku 2010 proběhlo stěhování v našem zařízení celkem čtyřikrát: Duben stěhování klientů žijících na ubytovně zimního (CHB) stadionu na ubytovnu na ulici Husova Srpen stěhování některých klientů z ubytovny FC (DOZP) a ubytovny Oslavan (CHB) do nově pronajaté vily na ulici Jana Nerudy (CHB) Listopad stěhování klientů z ÚSP Jinošov do Rouchovan (DOZP) a Vícenic (CHB) - vyhotoven plán stěhování (viz příloha č. 1) Prosinec stěhování managementu z ÚSP Jinošov do Náměště nad Oslavou Před samotným stěhováním vždy předcházela příprava klientů a jejich rodinných příslušníků, zaměstnanců a také se určily zodpovědnosti při celkovém přesunu. Při třetím stěhování (listopad 2010) byla pořízena i důkladná fotodokumentace celého procesu. Stěhování jako takové zajistila pronajatá stěhovací firma.

7 2. Poskytované sociální služby 2.1 Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) je celoroční pobytová služba určená dospělým osobám s mentálním, případně kombinovaným postižením, které vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V rámci této služby je mimo jiné nabízena ošetřovatelská péče, zajišťovaná vlastním zdravotnickým personálem. Poslání: Pečujeme o klienty prostřednictvím svých služeb a podporujeme je tak, aby se podíleli na vytváření vlastního domova a mohli prožít hodnotný život. Cílová skupina: Dospělí muži a ženy s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let věku. Služba je poskytována v následujícím rozsahu: celoroční ubytování ošetřovatelská péče a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně poskytnutí stravy (včetně diet) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím aktivizační činnosti sociálně terapeutické činnosti sociálně právní pomoc pomoc při obstarávání osobních záležitostí Cílem služby je uživatel, který: má v maximální možné míře zachované svoje schopnosti, dovednosti a zvyklosti aktivně tráví svůj volný čas prosazuje vlastní vůli v souladu s individuálními možnosti (např. se účastní individuálního plánování, podílí se na vytváření vlastního domova, má možnost vyjadřovat své přání, potřeby i stížnosti je v maximální možné míře začleněn do běžného života, využívá dostupné veřejné služby udržuje vztahy s rodinou a přáteli

8 Sociální službu DOZP jsme od ledna 2010 do listopadu 2010 poskytovali na těchto místech: a) Ústav sociální péče Jinošov, Jinošov 1, Náměšť nad Oslavou - pro klienty se středně těžkou až těžkou mentální retardací (kapacita 32 klientů) - ubytování v provozní budově v areálu zámku - jedno až třílůžkové pokoje se společným sociálním zařízením - k dispozici kuchyňský kout se společenskou místností/jídelnou - praní prádla zajišťovala ústavní prádelna - stravování zajišťovala ústavní kuchyně - klientům byly k dispozici dvě terapeutické dílny, a to v dopoledních i odpoledních hodinách b) Ubytovna FC, Červené domky 909, Náměšť nad Oslavou - pro klienty se středně těžkou mentální retardací (kapacita 19 klientů) - ubytovna umístěna v málo frekventované části města, ale centrum města je lehce dostupné - jedno až třílůžkové pokoje se společným sociálním zařízením - k dispozici kuchyňka a společenská místnost/jídelna - praní prádla zajišťovala ústavní prádelna - stravování zajišťovala ústavní kuchyně - možnost návštěv terapeutických dílen mimo ubytovnu

9 Od listopadu 2010 jsme začali sociální službu DOZP poskytovat také v obci Rouchovany, kam byla přestěhována z Jinošova. Místa poskytování sociální sužby DOZP se proto změnila na následující: a) Ubytovna FC, Červené domky 909, Náměšť nad Oslavou - pro klienty se středně těžkou mentální retardací (kapacita 16 klientů) - změna při zajištění stravování klientů z důvodu zrušení stravovacího provozu - stravování zajištěno dodavatelsky (obědy) - do příprav snídaní a večeří včetně jejich nákupů jsou zapojováni klienti v rámci zvyšování soběstačnosti - změna při zajištění praní prádla klientů z důvodu zrušení prádelenského provozu - praní je zajištěno dodavatelsky - do praní osobních věcí se zapojují také klienti v rámci rozvoje soběstačnosti b) Ubytovna Rouchovany 119, pro klienty se středně těžkou až těžkou mentální retardací (kapacita 23 klientů) - jedno až dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zařízením - k dispozici je jídelna se společenskou místností - praní prádla zajištěno dodavatelsky - obědy jsou řešeny také dodavatelsky - snídaně a večeře jsou nakupovány a připravovány v kuchyňce určenou pracovnicí - klienti mají možnost navštěvovat terapeutickou dílnu v rámci ubytovny v dopoledních i odpoledních hodinách

10 Popis základních činností v DOZP: Náměšť nad Oslavou Na ubytovně FC v Náměšti nad Oslavou byla klientům do listopadu 2010 zajišťována celodenní podpora a péče pracovníky v sociálních službách v třísměnném provozu. Zdravotní péče byla klientům zajišťována zdravotní sestrou, která byla k dispozici na telefonní konzultace a dále jednou týdně na ubytovně. Lékařskou péči jsme zajišťovali návštěvami praktických a odborných lékařů v jejich ordinacích. S klienty jsme v průběhu roku prováděli nácviky nakupování, samostatných vycházek, návštěv v ordinacích lékaře, využívání veřejně dostupných služeb (kadeřnice, pedikúra). K aktivizačním činnostem měli klienti k dispozici dvě terapeutické dílny zajišťované pracovníky v sociálních službách. Od listopadu 2010 byli k pracovníkům v sociálních službách v třísměnném provozu přijati 2 pracovníci (z toho 1 zdravotní sestra) z důvodu zajišťování zcela samostatného stravování na ubytovně. Ti se střídali ve dvousměnném provozu a byli podporou pro klienty v oblasti zvyšování jejich soběstačnosti. Zdravotní sestra zodpovídala za komunikaci s lékařem, přípravu medikace a monitorování zdravotního stavu klientů v domácnosti. Stravování klientů na ubytovně bylo do listopadu 2010 řešeno dovozem z ústavní kuchyně. Od listopadu 2010 je dovoz oběda řešen dodavatelsky, ostatní stravu si zajišťují klienti s podporou pracovnic. Praní prádla do listopadu 2010 zajišťovala ústavní prádelna, od listopadu 2010 je řešeno dodavatelskou firmou. Úklid si zajišťují klienti s podporou pracovníků v sociálních službách. Jinošov Na oddělení v Jinošově byla do listopadu 2010 klientům zajišťována celodenní péče a podpora pracovníky v sociálních službách a zdravotními sestrami. Pracovali pod vedením vedoucí pracovníků v sociálních službách a zdravotní sestry ve službě na těchto místech: na úseku terapeutických dílen, kde se s klienty věnovali především sociálněterapeutickým činnostem a zajištění kvalitního využití volného času na úseku ošetřovatelském, kde se věnovali především zajištění zdravotních potřeb klientů ve cvičném bytě pro klienty s nejvyšší mírou podpory, kde měli klienti i pracovnice možnost si vyzkoušet bydlení v malé skupině včetně zajišťování denního programu Stravování, praní prádla i úklid byl do listopadu 2010 zajišťován ústavní prádelnou, kuchyní a pracovnicemi úklidu.

11 Rouchovany Od 1. listopadu 2010 byli klienti z Jinošova přestěhováni do pronajaté ubytovny v Rouchovanech a rodinného domku ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou. V Rouchovanech byla poskytována sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením. Pracovalo zde 9 pracovnic v sociálních službách: 3 jako terapeutky, které se zaměřovaly především na jednodušší výtvarnou činnost, rozvoj jemné prstové motoriky, na podporu a udržení jak mentální tak fyzické kondice klientů 6 pracovnic se střídalo ve třísměnném provozu a byly klientům podporou především v oblasti bio-psycho-sociálních potřeb 2 pracovnice byly zaměstnané na dělenou směnu a jejich úkolem bylo posílit směnu v čase, ve kterém byla zvýšená frekvence vykonávaných úkonů (zajištění ranní a večerní hygieny, příprava večeře, vycházky s klienty) Stravování (oběd) bylo na ubytovně řešeno dodavatelsky, přípravu ostatního jídla zajišťovali pracovnice v sociálních službách. Praní prádla řešila dodavatelská firma. Úklid zajišťovali pracovnice v sociálních službách. Pracovníci DOZP pracovali pod vedením vedoucí pracovníků v sociálních službách a byli dále zodpovědné sloužící zdravotní sestře. V průběhu roku 2010 se pracovníci průběžně podíleli na: aktualizaci pracovních postupů, rizikových situací a individuálních plánů klientů hodnocení míry podpory klientů přípravách a organizaci kulturních a společenských akcí (např. sportovní hry, charitativní ples zařízení, výlety, rekreace). Přispívali články do časopisu vydávaného zařízením ( Šotek ) i do místního tisku ( Náměšťské listy ) S pracovníky v sociálních službách byly také v průběhu roku vedeny individuální pohovory zaměřené na zhodnocení jejich práce a také na zjištění požadavků ohledně sebevzdělávání a osobního rozvoje. Pohovory vedla vedoucí pracovníků v sociálních službách Všichni pracovníci splnili požadovaných 24 hodin školení. Účastnili se také odborných stáží v různých zařízeních poskytujících sociální služby. Kontroly v DOZP: Na místech poskytování sociální služby DOZP byly v roce 2010 pravidelně prováděny kontroly dle plánu kontrol schváleným ředitelkou zařízení. Závady, které byly v průběhu roku na jednotlivých domácnostech nalezeny, byly řešeny s příslušnými pracovníky. Výstupy z kontrol jsou předkládány ředitelce a evidovány. V první polovině roku 2010 proběhl v DOZP audit hodnocení kvality poskytovaných sociálních služeb. V druhé polovině roku byla služba DOZP zapojena do projektu Podpora procesu rozvoje kvality poskytování sociálních služeb v kraji Vysočina, který je pod záštitou Centra pro kvalitu a standardy v sociálních službách, které bylo založeno jako úsek Národního vzdělávacího fondu. Závěrečným výstupem tohoto projektu je inspekce kvality služeb, která proběhne začátkem roku 2013.

12 2.2 Chráněné bydlení Chráněné bydlení (dále jen CHB) je celoroční pobytová služba pro klienty s lehkou až středně těžkou mentální retardací, kteří nevyžadují pravidelnou ošetřovatelskou a zdravotní péči, ale spíše podporu pracovníků při různých činnostech. Poslání: Vytváření takových podmínek, které umožní osobám s mentálním, případně kombinovaným postižením, žít v co nejvyšší možné míře běžným způsobem života. Cílová skupina: Dospělí muži a ženy s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let věku. Služba je poskytována v následujícím rozsahu: celoroční ubytování poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (včetně diet) pomoc při zajištění chodu domácnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Cíle služby: větší samostatnost, nezávislost na druhých osobách postupné začleňování do běžné společnosti větší samostatnost v hospodaření s penězi uplatnění klientů na trhu práce získání větší samostatnosti v těchto činnostech - vaření - komunikace s okolím (telefonování, hledání informací) - jednání na úřadech, s lékaři a v obchodech

13 Sociální službu CHB jsme od ledna 2010 poskytovali na těchto místech: a) Ubytovna zimního stadionu, Červené domky 995, Náměšť n. Osl. - klienti s lehkou až středně těžkou mentální retardací (kapacita 11 klientů) - jedno až dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zařízením - k dispozici kuchyňský kout s jídelnou a společenským prostorem - stravování zajišťovala ústavní kuchyně - praní prádla zajišťovala ústavní prádelna - podpora pracovníků 9 hodin denně - terapeutické dílny byly klientům k dispozici na ubytovně i mimo ni V dubnu 2010 byli klienti z této ubytovny přestěhováni z důvodu její rekonstrukce na: a) Ubytovna na ulici Husova 545, Náměšť nad Oslavou - klienti s lehkou až středně těžkou mentální retardací (kapacita 11 klientů) - ubytovna je situována uprostřed sídliště v běžné zástavbě - jedno až dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením (byt se dvěma pokoji) - k dispozici kuchyňka a společenská místnost/jídelna - praní prádla zajišťovala ústavní prádelna - stravování zajišťovala ústavní kuchyně - podpora pracovníků 9 hodin denně - klienti měli možnost návštěv terapeutických dílen mimo ubytovnu

14 b) Ubytovna Oslavan, Masarykovo Náměstí 939, Náměšť n. Osl. - klienti s lehkou až středně těžkou mentální retardací (kapacita 8 klientů) - ubytovna se nachází v centru města - jedno až třílůžkové pokoje se společným sociálním zařízením - k dispozici kuchyňka a malá jídelna - praní prádla zajišťovala ústavní prádelna - stravování zajišťovala ústavní kuchyně - podpora pracovníků 9 hodin denně - klienti mají možnost návštěv terapeutických dílen mimo ubytovnu Od září 2010 přibyla ke dvěma domácnostem poskytujícím sociální službu CHB další domácnost (na ubytovně Oslavan se kapacita zmenšila na 6 klientů, v DOZP na ubytovně FC na 16 klientů): a) Vila na ulici Jana Nerudy 859, Náměšť nad Oslavou - klienti s lehkou až středně těžkou mentální retardací (kapacita 6 klientů) - vila je situována v běžné zástavbě - jedno až dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zařízením - k dispozici kuchyňka a společenská místnost/jídelna - praní prádla zajišťovala ústavní prádelna - stravování zajišťovala ústavní kuchyně - podpora pracovníků 9 hodin denně - klienti mohou navštěvovat terapeutické dílny mimo bydlení

15 Od listopadu 2010 ke třem domácnostem poskytujícím sociální službu CHB přibyla další domácnost (vzhledem ke zrušení prádelenského a stravovacího provozu se na všech chráněných bydleních změnily podmínky poskytovaných služeb): a) Ubytovna na ulici Husova 545, Náměšť nad Oslavou - klienti s lehkou až středně těžkou mentální retardací (kapacita 11 klientů) Změna: v rámci rozvoje soběstačnosti jsou do praní a žehlení zapojováni klienti Změna: v rámci nácviku soběstačnosti se na nákupech a přípravách snídaní a večeří podílí klienti b) Ubytovna Oslavan, Masarykovo nám. 939, Náměšť nad Oslavou - klienti s lehkou až středně těžkou mentální retardací (kapacita 6 klientů) Změna: v rámci rozvoje soběstačnosti jsou do praní a žehlení zapojováni klienti Změna: obědy mají klienti zajištěny v Domově pro seniory v Náměšti nad Oslavou, v rámci nácviku soběstačnosti se na nákupech a přípravách snídaní a večeří podílí klienti c) Vila na ulici Jana Nerudy 859, Náměšť nad Oslavou - klienti s lehkou až středně těžkou mentální retardací (kapacita 6 klientů) Změna: v rámci rozvoje soběstačnosti jsou do praní a žehlení zapojováni klienti Změna: v rámci nácviku soběstačnosti se na nákupech a přípravách snídaní a večeří podílí klienti d) Rodinný domek ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou, č.p. 16, Náměšť nad Oslavou - klienti s lehkou až středně těžkou mentální retardací (kapacita 8 klientů) - jedno až dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zařízením - pokoje jsou vybaveny nábytkem s možností uzamčení osobních věcí - k dispozici kuchyňka a společenská místnost/jídelna - do praní a žehlení jsou v rámci rozvoje soběstačnosti zapojováni klienti - na obědy klienti docházejí do místní restaurace - v rámci nácviku soběstačnosti se klienti podílejí na nákupech a přípravě stravy - dům je situován na okraji vesnice, ale v běžné zástavbě - podpora pracovníků je 24 hodin denně - klienti mohou navštěvovat terapeutické dílny mimo bydlení

16 Popis základních činností v CHB: Služba chráněné bydlení byla v roce 2010 poskytována na čtyřech místech v Náměšti nad Oslavou a jeho okolí. V Náměšti nad Oslavou se chráněné bydlení nacházelo na třech místech, (ubytovna na ulici Husova, ubytovna Oslavan a vila na ulici Jana Nerudy) čtvrté místo bylo ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou, kde bylo chráněné bydlení poskytováno s 24 hodinovou podporou. Lékařskou péči jsme zajišťovali návštěvami u praktických a odborných lékařů v jejich ordinacích. Pracovníci během roku vytvářeli podporu klientům při využívání veřejně dostupných služeb (autobusová, vlaková doprava, kadeřnictví, pedikúra, návštěva obchodů, restaurací apod.) dále při samostatných vycházkách nebo při uplatnění na trhu práce. Klienti v první polovině roku 2010 využívali dvě terapeutické dílny, ve druhé polovině roku 2010 se počet terapeutických dílen rozšířil na čtyři. Náměšť nad Oslavou Chráněné bydlení na ulici Husova bylo do konce srpna 2010 poskytováno pro 13 klientů. Na začátku září 2010 došlo ke snížení počtu klientů na 11. Na ubytovně Oslavan bylo chráněné bydlení do konce srpna 2010 poskytováno pro 8 klientů. Na začátku září 2010 došlo ke snížení počtu klientů na 6. V září 2010 jsme pro 6 klientů vybudovali chráněné bydlení v pronajatém řadovém domku na ulici Jana Nerudy. V listopadu 2010 bylo přestěhováno 8 klientů z Jinošova do rodinného domku ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou, kde byla poskytována sociální služba chráněného bydlení s 24 hodinovou podporou. Pracovníci v sociálních službách zde pracovali ve třísměnném provozu. Všichni pracovníci chráněného bydlení pracovali pod vedením vedoucího chráněného bydlení. Stravování klientů v CHB bylo do listopadu 2010 řešeno od pondělí do pátku dovážkou obědů z ústavní kuchyně. O víkendech si obědy a ostatní stravu připravovali klienti s podporou pracovníka. Od listopadu 2010 klienti z ubytovny Oslavan docházeli na obědy do Domova pro seniory v Náměšti nad Oslavou, klienti z ubytovny na ulici Husova a z vily na ulici Jana Nerudy si obědy připravovali na domácnosti s podporou pracovníka. Ostatní stravu si klienti nakupovali a připravovali s podporou pracovníka. Od pondělí do pátku domácnost ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou navštěvovala místní restauraci. O víkendu byly obědy zajišťovány dodavatelskou firmou. Ostatní stravu si klienti nakupovali a připravovali s podporou pracovníka. Praní prádla bylo do listopadu 2010 zajišťováno ústavní prádelnou. Od listopadu 2010 si každé chráněné bydlení prádlo pralo samostatně na domácnosti. Úklid zajišťovali klienti samostatně nebo s podporou pracovníka. Pracovníci CHB v Náměšti nad Oslavou pracovali v tzv. rozdělené směně, kdy pracovník přicházel na chráněné bydlení na dvě hodiny v ranních hodinách (7,00-9,00 hodin) a zajišťoval podporu klientům při vstávání, ranní hygieně nebo při návštěvě lékaře. Dále pracovník přicházel ve 13,00 hodin a zajišťoval podporu při obědě a odpoledních činnostech. O víkendu byl pracovník přítomen po celý den. V nočních hodinách pracovník přítomen nebyl, ale sloužil noční pohotovost. Klienti se na něj mohli telefonicky obrátit v případě jakýchkoliv komplikací. K tomuto účelu měli k dispozici ústavní telefon a kontakt na konkrétního pracovníka.

17 Služba chráněného bydlení byla zajišťována 15-ti pracovníky v sociálních službách. V Náměšti nad Oslavou pracovaly na každé domácnosti vždy 2 pracovnice, které se střídaly ve směnách. Ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou se střídalo 5 pracovnic v třísměnném provozu. Terapeutická činnost byla zajišťována 4 pracovníky. Pracovníci chráněného bydlení poskytovali klientům podporu v následujících oblastech: větší samostatnost, nezávislost na druhých osobách postupné začleňování do běžné společnosti větší samostatnost v hospodaření s penězi uplatnění klientů na trhu práce získání větší samostatnosti v těchto činnostech: - vaření - komunikace s okolím (telefonování, hledání informací) - jednání na úřadech, s lékaři a v obchodech V průběhu roku 2010 se pracovníci průběžně podíleli na: aktualizaci pracovních postupů, rizikových situací a individuálních plánů klientů hodnocení míry podpory klientů přípravách a organizaci kulturních a společenských akcí (např. výlety, rekreace, charitativní ples zařízení). Přispívali do časopisu vydávaného zařízením ( Šotek ) i do místního tisku ( Náměštské listy ) Všichni pracovníci splnili požadovaných 24 hodin školení, dále se postupně účastnili odborných stáží v různých zařízení poskytujících sociální služby. Kontroly v CHB: Na chráněném bydlení byly v roce 2010 prováděny pravidelné kontroly dle plánu kontrol schváleným ředitelkou zařízení. Závady, které byly v průběhu roku na jednotlivých domácnostech nalezeny, byly řešeny s příslušnými pracovníky. Výsledky kontrol jsou pravidelně předkládány ředitelce a evidovány.

18 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce Úhrada v domově pro osoby se zdravotním postižením I. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI 1) Poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy Celodenní strava 100,-- Kč/den 2) Poskytování ubytování UBYTOVNA FC V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU, RODINNÝ DOMEK VE VÍCENICÍCH TYP UBYTOVÁNÍ Kč/den Kč/měsíc Jednolůžkový pokoj 160, ,-- Dvoulůžkový pokoj 150, ,-- Třílůžkový pokoj 140, ,-- UBYTOVNA V ROUCHOVANECH TYP UBYTOVÁNÍ Kč/den Kč/měsíc Jednolůžkový pokoj 160, ,-- Dvoulůžkový pokoj 150, , Úhrada v chráněném bydlení I. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI 1) Poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy Cena se odvíjí od stanovené částky na den pro jednotlivce. Cena se odvíjí od skutečně odebrané či nakoupené stravy pro jednotlivce. (CHB Vícenice) 2) Poskytování ubytování UBYTOVNA OSLAVAN V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU TYP UBYTOVÁNÍ Kč/den Kč/měsíc Všechny pokoje 150, ,-- UBYTOVNA NA ULICI HUSOVA V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU TYP UBYTOVÁNÍ Kč/den Kč/měsíc Jednolůžkový pokoj (byt) 170, ,-- Jednolůžkový pokoj (buňka) 160, ,-- Dvoulůžkový pokoj 150, ,--

19 VILA NA ULICI JANA NERUDY V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU TYP UBYTOVÁNÍ Kč/den Kč/měsíc Jednolůžkový pokoj 170, ,-- Dvoulůžkový pokoj 160, ,-- II. ÚKONY PÉČE (hrazené z příspěvku na péči) Pomoc s přípravou stravy Pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti Podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Doprovod k lékaři, do zaměstnání, na zájmové aktivity, na úřady a instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět Podpora při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů Podpora při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob Sociálně terapeutické činnosti Pomoc při vyřizování běžných záležitostí, uplatňování práv a oprávněných zájmů 100,-- Kč/hod 100,-- Kč/hod 100,-- Kč/hod bez úhrady 100,-- Kč/hod 100,-- Kč/hod 100,-- Kč/hod bez úhrady 100,-- Kč/hod 3.3 Fakultativní činnosti Označení osobního prádla při nástupu do zařízení Telefonát Odvoz služebním autem Vozidlo Sazba za 1 km (v Kč) Škoda Octavia Tour 6,10 Fiat Scudo 6,10 Škoda Felicia Combi 6,00 100,-- Kč dle skutečných nákladů + průměrná hodinová mzda doprovázejícího pracovníka

20 4. Uživatelé v přehledu Tabulka č. 1 - Přehled o počtech klientů k Počet celkem Muži Ženy Počet klientů Počet přijatých klientů v r Počet přemístěných klientů v r Počet úmrtí v r Průměrný věk byl 55 let. Tabulka č. 2 - Věkově složení klientů k Celkem let let let let 4 nad 86 let 0 Tabulka č. 3 - Příspěvek na péči k Počet klientů 1. stupeň stupeň stupeň stupeň 14 Tabulka č. 4 - Způsobilost klientů k právním úkonům k Počet celkem Počet klientů způsobilých k právním úkonům 9 Počet klientů omezených způsobilosti k právním úkonům 10 Počet klientů zbavených způsobilosti k právním úkonům 51

21 5. Personální zajištění služby 5.1 Počet zaměstnanců K bylo v evidenčním stavu 54 zaměstnanců z toho 5 mužů a 49 žen včetně 2 zaměstnankyň na rodičovské dovolené a 1 na mateřské dovolené. Počet a zařazení zaměstnanců vychází z potřeb zařízení. Početně nejsilnější skupinou jsou pracovníci v sociálních službách (38), dále zdravotnický personál (6) a následně THP zaměstnanci (4). Výrazně převažují zaměstnanci střední generace se středním vzděláním ukončeným maturitou a středním vzděláním bez maturity. V současné době si doplňují 3 zaměstnanci vysokoškolské vzdělání. V červnu 2010 došlo ke zrušení nižšího zdravotního personálu sanitárek, které přešly na pracovníky v sociálních službách. V listopadu 2010 došlo v souvislosti se stěhováním ze zámku v Jinošově na ubytovnu v Rouchovanech a do rodinného domku ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou k navýšení počtu pracovníků v sociálních službách a zároveň ke zrušení míst manuálně pracujících a místa vychovatele k Celkový počet zaměstnanců se tak výrazně nezměnil. 5.2 Organizační struktury Organizační struktura k Naše zařízení v roce 2010 poskytovalo dvě sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) a chráněné bydlení (dále jen CHB) Službu v DOZP v Jinošově zajišťoval 1 vychovatel, 5 zdravotních sester ve dvousměnném provozu s týdenním úvazkem 37,5 hodin a 15 pracovníků v sociálních službách včetně vedoucí pracovníků v sociálních službách. Úvazek 40 hodin týdně měl vychovatel, vedoucí pracovníků v sociálních službách a jeden terapeut. Všichni pracovali v jednosměnném provozu. Dva terapeuti pracovali ve dvousměnném provozu s týdenním úvazkem 40 hodin a 6 terapeutů s úvazkem 35 hodin týdně ve dvousměnném provozu. V Náměšti pracovalo 5 pracovníků v sociálních službách ve třísměnném pracovním provozu s týdenním úvazkem 37,5 hodin. Službu v CHB v Náměšti nad Oslavou zajišťovalo 10 pracovníků v sociálních službách včetně vedoucího pracovníka v sociálních službách, který měl úvazek 40 hodin týdně. 3 pracovníci měli dělenou směnu s týdenním úvazkem 35 hodin, z toho byl 1 dlouhodobě nemocen. 4 pracovníci sloužili ve dvousměnném provozu s úvazkem 30 hodin týdně. V noci byla služba zajišťována formou pohotovostí. Dále zde pracovali 2 terapeuti v jednosměnném provozu s týdenním úvazkem 30 hodin týdně. V ústavní kuchyni pracovalo celkem 5 pracovníků včetně vedoucí ve dvousměnném provozu s týdenním úvazkem 40 hodin. Údržbářské práce zajišťovali 2 údržbáři s týdenním úvazkem 40 a 15 hodin a úklidové práce 2 uklízečky s týdenním úvazkem 40 hodin v dvousměnném provozu.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Domov bez zámku. Transformace z pohledu kraje Kraj Vysočina. Život uživatelů v malých domácnostech

Domov bez zámku. Transformace z pohledu kraje Kraj Vysočina. Život uživatelů v malých domácnostech Domov bez zámku Transformace z pohledu kraje Kraj Vysočina Život uživatelů v malých domácnostech Okres Třebíč Ústav sociální péče Jinošov, příspěvková organizace Počet lůžek: 70 Registrované sociální služby:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Popis činností Cena kód

Popis činností Cena kód Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena kód poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj 200 Kč / den 020201 Vícelůžkový pokoj 180 Kč / den 020202 poskytnutí stravy nebo pomoc

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Metodika zapojení rodinných příslušníků do posuzování míry podpory uživatelů (metodický pokyn MPSV 1/2010)

Metodika zapojení rodinných příslušníků do posuzování míry podpory uživatelů (metodický pokyn MPSV 1/2010) Metodika zapojení rodinných příslušníků do posuzování míry podpory uživatelů (metodický pokyn MPSV 1/2010) Zásady komunikace s rodinnými příslušníky a opatrovníky -Rodinní příslušníci a opatrovníci uživatelů

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj Vícelůžkový pokoj 200 Kč / den 180 Kč / den poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta 2016-2020 Poskytovatel název poskytovatele Zámek Nová Horka, příspěvková organizace statutární zástupce Mgr. Lukáš Spurný právní forma Příspěvková organizace

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov )

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) 3s Směrnice Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č.

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí:

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí: Podpora samostatného bydlení je terénní služba pro lidi se zdravotním postižením, která je zaměřena na získávání, trénink a rozvoj osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl žít a fungovat

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1. Poskytovatel sociální služby CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice, se sídlem Odlochovice 1, 257 03 Jankov Identifikátor

Více

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Popis realizace poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa (DZR Krásná Lípa) Místo poskytování: Krásná Lípa Druh poskytované sociální služby: pobytová sociální služba Cílová

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!"

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme! Chráněné bydlení Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!" Poslání Posláním chráněného bydlení je podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů a zajištění podmínek pro bydlení v přirozeném prostředí.

Více

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2011 Rok 2011 byl rokem výročním, ve kterém proběhla oslava 20let založení zařízení. Během této doby pobytová služba, kterou DOZP Trmice nabízí, prošla celou řadou

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Sídlo organizace: Kyselka, část Radošov č.p.137, 363 01 Ostrov

Více

Zákl. programové prohlášení, poslání, zásady a cíle organizace odlehčovací služba (OS)

Zákl. programové prohlášení, poslání, zásady a cíle organizace odlehčovací služba (OS) ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ (VEŘEJNÉ PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZEK) POSLÁNÍ, CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domova pod hradem Žampach druh služby: odlehčovací služba Kdo jsme? Proč tady jsme? Pro koho tady

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory - Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně/měsíčně) a) jednolůžkový pokoj - 190,- Kč / b) dvoulůžkový pokoj - 175,-

Více

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení (výtah z Vnitřních pravidel poskytované sociální služby Chráněné bydlení, DaMPi dům chráněného bydlení Oblastního spolku

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla CENTRA DENNÍCH SLUŽEB v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠKOLY SPMP MODRÝ KLÍČ aktualizováno k

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠKOLY SPMP MODRÝ KLÍČ aktualizováno k VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠKOLY SPMP MODRÝ KLÍČ aktualizováno k 1.1.2007 Zpracováno v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, vyhláškou č. 505/2006 Sb. a Standardy

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice Zřizovatel: Ústecký kraj Adresa: Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem Vznik: v roce 1995 jako příspěvková organizace Statutárního města Ústí nad

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 NADĚJE NENÍ TO PŘESVĚDČENÍ, ŽE NĚCO DOBŘE DOPADNE, ALE JISTOTA, ŽE MÁ NĚCO SMYSL - BEZ OHLEDU NA TO, JAK TO DOPADNE.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 NADĚJE NENÍ TO PŘESVĚDČENÍ, ŽE NĚCO DOBŘE DOPADNE, ALE JISTOTA, ŽE MÁ NĚCO SMYSL - BEZ OHLEDU NA TO, JAK TO DOPADNE. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 NADĚJE NENÍ TO PŘESVĚDČENÍ, ŽE NĚCO DOBŘE DOPADNE, ALE JISTOTA, ŽE MÁ NĚCO SMYSL - BEZ OHLEDU NA TO, JAK TO DOPADNE. VÁCLAV HAVEL Úvodní slovo Do jaké míry ovlivňuje prostředí život

Více