1/2010 AKTUÁLNÍ TÉMA EVROPSKÝ ROK BOJE PROTI CHUDOBĚ. S l o v í č k o n a ú v o d

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2010 AKTUÁLNÍ TÉMA EVROPSKÝ ROK BOJE PROTI CHUDOBĚ. S l o v í č k o n a ú v o d"

Transkript

1 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ KOMENSKÉHO 266 HRADEC KRÁLOVÉ 1/2010 S l o v í č k o n a ú v o d Milí přátelé, dát informačnímu zpravodaji název Občasník má své výhody i nevýhody. Výhodou je rozhodně to, že pokud nestíháte a vydáte Občasník tehdy, kdy se vám to zrovna povede, tak se nemusíte vymlouvat na různě dlouhá období mezi jednotlivými čísly. To proto jsem kdysi prozřetelně dala informačnímu zpravodaji o činnosti naší organizace tento název. Tušila jsem, že při tolika aktivitách nejsme schopni jej vydávat pravidelně. Na druhé straně nevýhodou je to, že čas od času se pustíte do přípravy nového čísla, ale nedotáhnete to z různých důvodů hlavně z nedostatku času. A tak se mi stalo, že jsem rozpracovala již tři nová čísla, ale žádné z nich neuzřelo světlo světa, protože uváděné informace již zastaraly. Takže nyní činím pokus nový a tentokrát věřím, že tento Občasník první v roce 2010 již skončí ve Vašich rukách a Vy se dozvíte, čím vším žijeme v Oblastní charitě Hradec Králové. Hezké počteníčko Vám přeje Ing. Aneta Maclová, ředitelka AKTUÁLNÍ TÉMA EVROPSKÝ ROK BOJE PROTI CHUDOBĚ Evropská komise zasvětila rok 2010 boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení i přesto, že Evropská unie patří mezi nejbohatší oblasti světa. K této iniciativě se připojila samozřejmě i Česká republika, a také naše Oblastní charita Hradec Králové. Evropská komise stanovila čtyři základní cíle Evropského roku boje proti chudobě: - uznání práva osob žijících v chudobě a čelících sociálnímu vyloučení na důstojný život a plnou účast na životě společnosti - podpora přebírání odpovědnosti za politiky a činnosti v oblasti sociálního začleňování veřejností a zdůrazňování odpovědnosti každého jednotlivce za boj proti chudobě a marginalizaci - soudržnější společnost, ve které nikdo nepochybuje o tom, že z odstranění chudoby má prospěch společnost jako celek - ochota ke spolupráci ze strany všech účastníků, protože skutečný pokrok vyžaduje dlouhodobé úsilí, které zahrnuje všechny úrovně státní správy. Za účelem splnění těchto cílů budou organizovány nejrůznější konference a schůzky, informační, propagační a vzdělávací kampaně a vypracovány studie a prováděny průzkumy na evropské úrovni a v jednotlivých členských státech. V rámci dotačního programu MPSV EY 2010 jsme obdrželi částku ,- Kč na aktivity zaměřené převážně na prioritu bezdomovectví. Připravujeme několik akcí na podzim se uskuteční ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové dvoudenní konference na téma Chudoba záležitost nás všech, v průběhu Festivalu sociálních služeb v Hradci Králové proběhne turnaj v minikopané družstev z řad lidí bez domova, policistů, vězňů, politiků, podnikatelů, kněží. Vydáme publikaci dokumentující přítomnost chudoby v našem každodenním životě a propagační materiály, uspořádáme několik besed.

2 Matka Tereza řekla, že v bohatých zemích se daleko hůře bojuje proti chudobě, než v zemích chudých. Kéž dokážeme vnímat proč a kéž se dokážeme dívat kolem sebe otevřenýma očima a vidět. Kéž dokážeme konat a usilujeme o předcházení mnoha situacím, které mohou přivést kohokoliv do nouze a tíživé situace. Na vymýcení chudoby neexistuje žádný recept, přesto usilujme o využití všech dostupných prostředků. Aktuální informace o aktivitách naší organizace u příležitosti Evropského roku boje proti chudobě naleznete na KDE NÁS NYNÍ NAJDETE I když už více než půl roku sídlíme na nových adresách, někteří nás pořád ještě hledáte v domě U Špuláků na Velkém náměstí, kde několik let sídlilo ústředí naší organizace, Poradna pro lidi v tísni a Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Z důvodu rekonstrukce tohoto objektu již pro jiné účely jsme se v srpnu 2009 přestěhovali. Hospodářské středisko neboli ústředí organizace je dnes na adrese: Komenského 266, Hradec Králové, což je pod schodištěm Bono Publico nad hospodou Ferdinanda ve 2. patře. Poradna pro lidi v tísni a Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím poskytuje služby na adrese Kotěrova 847, Hradec Králové. I přesto, že od stěhování již uplynulo několik měsíců, chceme ještě i touto cestou poděkovat Ing. Pavlu Valcovi, jehož firma nám v nových prostorách zdarma vybudovala potřebné sádrokartonové příčky, panu Ladislavu Lamkovi, který nám poskytl na dva dny stěhovací auto, spolupracovníkům, dobrovolníkům i z řad uživatelů Domu Matky Terezy za pomoc. ZE ŽIVOTA LIDÉ BEZ DOMOVA V ZIMNÍM OBDOBÍ Je to již tradice, že s výskytem prvních mrazů se rozezní v Domě Matky Terezy středisku sociálních služeb pro lidi bez domova telefony a volají novináři ze všech stran. Zajímají se, jak jsme připraveni na zimu. Paradox zimě vlastně vděčíme za zájem o lidi, kteří strádají, nemají kde bydlet, žijí na ulici nebo v nevyhovujících prostorách. Na zimu jsme samozřejmě pokaždé připraveni. I když tentokrát nás to přece jenom zaskočilo. Lidí, kteří u nás hledají útočiště je o něco víc, než jindy. Na Štědrý den se jich u stolu sešlo dokonce až 88!!! Přesto jsme měli jídla dostatek a díky farníkům královéhradeckých farností, hlavně Pouchova a Rožberku, nikdo neodešel s prázdnou. UPOZORŇUJEME Často se setkáváme s tím, že lidé nevědí, kam se obrátit, když se potkají s domácím násilím někdy přímo, někdy v kruhu svých známých, sousedů. Již třetím rokem provozujeme Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, které se na problematiku domácího násilí přímo specializuje. Reaguje nejenom vykázáním násilné osoby Policií ČR a pomocí ohrožené osobě, ale také nabízí konkrétní pomoc a podporu komukoliv, kdo s problémem domácího násilí do Intervenčního centra zavítá. Pracovníci poskytnou krizovou intervenci, sociální i právní poradenství, psychoterapii a další služby, které jsou poskytovány zdarma. Bližší informace získáte na nebo

3 OHLÉDNUTÍ za TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU 2010 Do roku 2010 jsme vstoupili Tříkrálovou sbírkou, kterou jsme v Hradci Králové pořádali již podvanácté, v rámci celostátní akce Charity Česká republika podesáté. I z toho důvodu jsme vyhlásili fotosoutěž a uspořádali výstavu Cesta za hvězdou. V lednu 1999 jsme na podnět otce biskupa Dominika Duky ve spolupráci s Biskupským gymnáziem Bohuslava Balbína poprvé vyslali do ulic města 15 skupinek, které přinesly ve svých pokladničkách kolem 27 tisíc pro azylový dům pro matky s dětmi. Ten byl vybudován o něco později, ale byl položen základ nové tradice. Letos vyrazili králové ve dnech 6., 9. a 10. ledna 2010 do ulic Hradce Králové, Nového Bydžova, Chlumce nad Cidlinou, Stěžer, Nechanic, Libčan, Hvozdnic, Lovčic, Černožic, Černilov, Libřic, Smiřic, Dohalic, Mžan, Sadové, Stračova, Libčan, Lhoty pod Libčany a Vysoké nad Labem. Do tříkrálových pokladniček se vybíralo i v římskokatolických kostelech královéhradeckého vikariátu.oblastní charita Hradec Králové děkuje všem štědrým dárcům, díky kterým se během Tříkrálové sbírky 2010 podařilo na Královéhradecku shromáždit celkem Kč. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2010 je určen na rozvoj projektů: Střediska rané péče Sluníčko v Hradci Králové, jehož posláním je podpora vývoje dětí s postižením v rozhodujícím období raného věku, na Charitní pečovatelskou službu, která umožňuje lidem závislým na cizí pomoci rozvíjet důstojný a plnohodnotný život v domácím prostředí a na poradenství pro lidi v nouzi a oběti domácího násilí. Třetina výtěžku je určena na humanitární pomoc Charity Česká republika v zahraničí i v ČR a na další charitní projekty na pomoc lidem v nouzi.částkou ,- jsme se rozhodli okamžitě přispět na pomoc lidem, kteří nyní strádají následkem zemětřesení na Haiti, dalších 7 000,- Kč poskytneme na pomoc postiženým povodněmi v Indii na podzim Oblastní charita Hradec Králové děkuje také všem, kteří pomohli s realizací sbírky, koledníkům a jejich průvodcům, zejména studentům, pedagogům a ředitelům Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína, ZŠ a MŠ Jana Pavla II., Gymnázia Boženy Němcové, VOŠ zdravotnické a SZS. Naše díky patří i školám mimohradeckým, SOŠ veřejnosprávní a sociální Stěžery a ZŠ Stěžery, VOŠ a SOŠ Jana Maláta Nový Bydžov a ZŠ Palackého Nový Bydžov, ZŠ Kozelkova v Chlumci nad Cidlinou, ZŠ Libčany a Střední škole potravinářské Smiřice. Dále děkujeme paní Renátě Vaňkové z Magistrátu města Hradec Králové, starostům a pracovníkům měst a obcí zapojených do sbírky, pracovníkům ČSOB, duchovním z královéhradeckého vikariátu, skautům, dobrovolníkům, pracovníkům Oblastní charity, a samozřejmě ještě jednou všem těm, kteří přispěli jakoukoli částkou do některé ze 118 tříkrálových pokladniček. CHCETE SE STÁT DOBROVOLNÍKEM? Pokud již nějakou dobu uvažujete naplnit smysluplně svůj volný čas pomocí potřebným, tak se obraťte na našeho koordinátora dobrovolníků Aloise Nerudu, který vás seznámí s možnostmi a podmínkami dobrovolnické služby v naší organizaci. Dobrovolníci jsou významnými pomocníky v naší práci, pomáhají nám při různých příležitostech, bez nich bychom nebyli schopni zrealizovat Tříkrálovou sbírku. Kruh dobrovolníků pracuje již od roku Kontakt: Kruh dobrovolníků, Komenského 266, Hradec Králové, tel.: ,

4 Foto z výstavy: Martin Horký Výstava Anety a Petra Maclových CESTA ZA HVĚZDOU Myšlenka, uspořádat výstavu fotografií Cesta za hvězdou vznikla v souvislosti s jubilejním desátým ročníkem celostátní veřejné sbírky pořádané Charitou Česká republika. Výstava byla rovněž poděkováním charitním pracovníkům, dobrovolníkům, koledníkům i organizátorům Tříkrálové sbírky, dárcům, příznivcům Charity. Jedním z cílů bylo také přiblížit málo viditelný smysl Tříkrálové sbírky tj. konkrétní situace, které souvisejí s těmito prostředky. Proto fotografie z pracovního prostředí středisek Oblastní charity Hradec Králové, konkrétně z domácí péče Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, z Domova pro matky s dětmi, z Domu Matky Terezy, ze Střediska rané péče Sluníčko. Tato střediska žijí částečně z peněz z Tříkrálové sbírky. Autory fotografií jsou pracovníci naší organizace Aneta a Petr Maclovi, kteří již několik let dokumentují práci svých spolupracovníků a příběhy lidí, jež provázíme alespoň na krátkém úseku jejich životní cesty. Fotosoutěž TŘÍKRÁLOVÁ Fotosoutěž byla vyhlášena u příležitosti 10. výročí celostátní Tříkrálové sbírky dne 1. září Záštitu nad ní převzal Dominik Duka, OP, biskup královéhradecký. Cílem soutěže bylo zviditelnit smysluplnost sbírky, která se již stala tradicí a která je výbornou příležitostí solidarity s lidmi v krizových a nouzových situacích. Soutěž obeslalo celkem 20 fotografů z celé České republiky 97 fotografiemi. Z nich porota ve složení Markéta Luskačová, Ing. Jiří Petera a Bc. Petr Macl vybrala 3 vítězné soubory v každé kategorii a navrhla také udělení zvláštní ceny od pana biskupa. Kategorie A: cena - Martin Horký, Hradec Králové cena - Jiří Rejlek, Jičín cena - NZDM Střelka, Dvůr Králové nad Labem Čestná uznání: Luděk Popelka, Borová, Jana Ryplová, Opava Kategorie B: cena - NZDM Střelka, Dvůr Králové nad Labem cena - Zuzana Junková, Rokycany cena - David Rejlek, Lomnice nad Popelkou Cena pana biskupa byla udělena Jitce Zubrové z Hradce Králové nejenom za fotografie, ale také za několikaletou účast jí a její rodiny na koledování v rámci Tříkrálové sbírky. Vernisáž výstavy Cesta za hvězdou, jejíž součástí byly také vítězné snímky z fotosoutěže, se uskutečnila v 17,00 hod. Na této vernisáži byly předány Otcem biskupem a zástupcem poroty Ing. Peterou ceny a čestná uznání. Výstava byla přístupna ve výstavní síni Biskupství královéhradeckého do a dle odhadů ji shlédlo nejméně dvěstěpadesát lidí. Součástí výstavy byla také ukázka výrobků uživatelů služby sociální rehabilitace, která je poskytována v Domě Matky Terezy. Fotosoutěž a výstavu podpořili: Diecézní pastorační fond Královéhradecké diecéze, Česká reklamní počta FERDA Hradec Králové. Děkujeme.

5 PŘIPOMENEME SI Výročí v Domově pro matky s dětmi V měsíci březnu si připomeneme hned dvě výročí v Domově pro matky s dětmi. Provoz tohoto zařízení byl totiž zahájen 19. března 2002 a téměř do roka a do dne 25. března 2003 byly poprvé otevřeny dveře volnočasového klubu Mariánek. V DMD nalezlo útočiště a pomoc v krizové nebo nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou domova, bydlení, často i domácího násilí dosud 1462 lidí, z toho 633 dospělých (20 otců) a 829 dětí. ZE ŽIVOTA Pečujeme o oběti holocaustu Jednou ze služeb poskytovaných Oblastní charitou Hradec Králové je Charitní pečovatelská služba, která je poskytována lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe a svoji domácnost, lidem v posledních dnech svého života, kteří potřebují a s pomocí rodiny mohou co nejdéle zůstat, případně umřít doma, rodinám s trojčaty a více dětmi, které potřebují občasnou výpomoc, a to v Hradci Králové a blízkém okolí. Naše pečovatelky a pečovatelé pomáhají také lidem přeživším pronásledování Židů nacistickým režimem. V uplynulém roce jsme pečovali o tři seniory, kteří přežili holocaust. Tu péči podpořil také Nadační fond obětem holocaustu, který nám přispěl i v letošním roce, a to částkou ,- Kč. Děkujeme. PTÁTE SE Co je to domácí zdravotní péče Domácí zdravotní péče je zde pro ty, kteří potřebují odborné ošetřování poskytované zdravotním personálem, ale není vysloveně nezbytné, aby zůstávali v nemocnici. Doma se totiž sténá i uzdravuje líp. Právě pro ty jsou tady naše zdravotní sestry z Charitní ošetřovatelské služby, které přicházejí do domácností na základě indikace ošetřujícího lékaře a podle potřeb pacienta aplikují injekce, inzulínu, infuze, odebírají biologický materiál, dělají převazy různých defektů (proleženin, bércových vředů, špatně se hojících ran po chirurgických zákrocích apod.), měří krevní tlak, glykémii, podávají léky, provádí celkovou hygienu u těžce nemocných, pohybovou terapii, polohování, ošetřování stomií a mnohé další úkony. Při propuštění z nemocnice ordinuje domácí zdravotní péči na 14 dní lékař, který vás propouští, s tím, že na další období ji následně ordinuje dle potřeby váš lékař praktický. Tuto péči hradí zdravotní pojišťovny. Kontakt tel.: , mobil: , HLEDÁME Poradna pro lidi v tísni hledá na zkrácený úvazek odborného poradce pro dluhovou problematiku znalost insolvenčního zákona a souvisejících předpisů nutná. Bližší informace na tel. tel: , mobil: , nebo na

6 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Komenského 266, , Hradec Králové tel.: , mobil: po: 13,00 16,00, st: 8,00 11,00 DOMOV PRO MATKY S DĚTMI Velká 7, Hradec králové tel.: , mobil: DŮM MATKY TEREZY - středisko sociálních služeb pro lidi bez domova U Mostku 472/5, Hradec Králové tel.: , mobil: SOCIÁLNÍ ŠATNÍK Kydlinovská 808, Hradec Králové mobil: Výdej věcí: středa 14,00 17,00 hod. POMOZTE NÁM SLUNÍČKO HLEDÁ PROSTORY Středisko rané péče Sluníčko poskytuje již od roku 2004 pomoc rodinám s dětmi se speciálními potřebami z důvodu zdravotního stavu od narození do jejich 7 let v celém Královéhradeckém kraji. I když se jedná převážně o terénní službu, což znamená, že pracovnice dojíždí přímo do domácností uživatelů, tak některé aktivity probíhají také přímo na středisku. Bohužel, prostory, které dnes Sluníčko užívá, jsou již delší dobu stísněné, nevyhovující a některé činnosti, o které mají rodiny zájem, probíhat nemohou. Hledáme proto do dlouhodobého pronájmu vhodné prostory pro Sluníčko, dobře dostupné, bezbariérové, o rozloze cca m² a za přiměřenou cenu. Bližší informace o požadavcích získáte Bc. Malíkové, , nebo na adrese: Za Vaši pomoc předem děkujeme. CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA Na Kropáčce 30/3, Hradec Králové tel:: , mobil: Návštěvní hodiny pro veřejnost: út: 8,00 12,00, čt: 13,00 16,00 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Na Kropáčce 30/3, Hradec králové tel.: , mobil: Návštěvní hodiny pro veřejnost: út: 8,00 12,00, čt: 13,00 16,00 PŮJČOVNA POMŮCEK Na Kropáčce 30/3, Hradec Králové mobil: Výpůjční doba: v pracovních dnech mimo úterý: 12,00 13,00 hod. STŘEDISKO RANÉ PÉČE SLUNÍČKO Souběžná 1746, Hradec Králové tel.: , mobil: út: 13,00 15,00, čt: 9,00 11,00 PORADNA PRO LIDI V TÍSNI Kotěrova 847, Hradec Králové tel:.: , mobil: st: 15,00 17,00, čt: 8,00 12,00 hod. INTERVENČNÍ CENTRUM pro osoby ohrožené domácím násilím Kotěrova 847, Hradec Králové tel.: , mobil: po: 13,00 17,00, st: 8,00 12,00, 13,00 18,00 čt: 8,00 12,00 13,00 17,00 hod. KRUH DOBROVOLNÍKŮ Komenského 266, Hradec Králové tel.: , mobil: Projekty Oblastní charity můžete podpořit poukázáním libovolné částky na bankovní účet veřejné sbírky /0300 pod variabilním symbolem 999 nebo zasláním dárcovské SMS, přičemž cena jedné SMS je 30,-Kč, Oblastní charita Hradec Králové obdrží 27,- Kč. Tuto službu zajišťuje Fórum dárců (www.darcovskasms.cz). DMS CHARITAHK na tel. číslo: Vydává Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266, Hradec Králové tel , web: Redakce a grafická úprava: Ing. Aneta Maclová, Alois Neruda, náklad 400 ks. Určeno pro příznivce, dárce a zájemce o činnost Oblastní charity Hradec Králové. Neprodejné!

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Poprvé v dějinách lidstva se nemůžeme zachránit jedni bez druhých. Není možné nechat ničit ty nejslabší je třeba nalézt místo pro každého, místo,

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ 20 let pomáháme lidem v nouzi, 22 našich regionálních Charit vám poskytuje 160 sociálních a zdravotních služeb a zařízení, kde pečuje 993 zaměstnanců o 30 000 nemocných a potřebných 1992 2002: Zakládáme

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku rok 2015 Centrum pro komunitní práci jižní Čechy OBSAH Úvodní slovo... 5 Charakteristika sociálních služeb... 6 Důležitá telefonní čísla

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Oblastní charita Písek

Oblastní charita Písek Oblastní charita Písek Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo ředitelky Oblastní charity Písek 2 O Charitě 3 Oblastní charita Písek 3 Charitní ošetřovatelská služba 4 Charitní pečovatelská služba 6 Charitní

Více

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku.

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. Matka Tereza OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko

Více

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice Výroční zpráva 06 Charita Svaté rodiny Luhačovice /1 Poslání charity vychází ze Stanov Arcidiecézní Charity Olomouc: Charita jako milosrdná láska, je naplňování Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OblAstNÍ charita PARdubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OblAstNÍ charita PARdubice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 oblastní charita pardubice OBSAH Úvodní slovo O nás Organizační struktura Charitní ošetřovatelská služba Domácí hospicová péče Charitní pečovatelská služba Osobní asistence Odlehčovací

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

* Í * S L Í O R Ý V * M E *

* Í * S L Í O R Ý V * M E * * S * Í Č L AV Í O R Ý M E * D E SÁ V * É T OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hospic Anežky České Háčko Domov sv. Josefa v Žirči Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec Charitní

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004 Městská charita Výroční zpráva 2004 Seznam zkratek použitých v textu AD Azylový dům sv. Pavla BČB Biskupství českobudějovické CDS Domino Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením Domino

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo 4 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 5 Základní údaje a kontakty 6 Struktura společnosti 7 Poskytované služby 9 Další aktivity SKP-CENTRUM, o.p.s. v roce 2012 35

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více