1/2010 AKTUÁLNÍ TÉMA EVROPSKÝ ROK BOJE PROTI CHUDOBĚ. S l o v í č k o n a ú v o d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2010 AKTUÁLNÍ TÉMA EVROPSKÝ ROK BOJE PROTI CHUDOBĚ. S l o v í č k o n a ú v o d"

Transkript

1 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ KOMENSKÉHO 266 HRADEC KRÁLOVÉ 1/2010 S l o v í č k o n a ú v o d Milí přátelé, dát informačnímu zpravodaji název Občasník má své výhody i nevýhody. Výhodou je rozhodně to, že pokud nestíháte a vydáte Občasník tehdy, kdy se vám to zrovna povede, tak se nemusíte vymlouvat na různě dlouhá období mezi jednotlivými čísly. To proto jsem kdysi prozřetelně dala informačnímu zpravodaji o činnosti naší organizace tento název. Tušila jsem, že při tolika aktivitách nejsme schopni jej vydávat pravidelně. Na druhé straně nevýhodou je to, že čas od času se pustíte do přípravy nového čísla, ale nedotáhnete to z různých důvodů hlavně z nedostatku času. A tak se mi stalo, že jsem rozpracovala již tři nová čísla, ale žádné z nich neuzřelo světlo světa, protože uváděné informace již zastaraly. Takže nyní činím pokus nový a tentokrát věřím, že tento Občasník první v roce 2010 již skončí ve Vašich rukách a Vy se dozvíte, čím vším žijeme v Oblastní charitě Hradec Králové. Hezké počteníčko Vám přeje Ing. Aneta Maclová, ředitelka AKTUÁLNÍ TÉMA EVROPSKÝ ROK BOJE PROTI CHUDOBĚ Evropská komise zasvětila rok 2010 boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení i přesto, že Evropská unie patří mezi nejbohatší oblasti světa. K této iniciativě se připojila samozřejmě i Česká republika, a také naše Oblastní charita Hradec Králové. Evropská komise stanovila čtyři základní cíle Evropského roku boje proti chudobě: - uznání práva osob žijících v chudobě a čelících sociálnímu vyloučení na důstojný život a plnou účast na životě společnosti - podpora přebírání odpovědnosti za politiky a činnosti v oblasti sociálního začleňování veřejností a zdůrazňování odpovědnosti každého jednotlivce za boj proti chudobě a marginalizaci - soudržnější společnost, ve které nikdo nepochybuje o tom, že z odstranění chudoby má prospěch společnost jako celek - ochota ke spolupráci ze strany všech účastníků, protože skutečný pokrok vyžaduje dlouhodobé úsilí, které zahrnuje všechny úrovně státní správy. Za účelem splnění těchto cílů budou organizovány nejrůznější konference a schůzky, informační, propagační a vzdělávací kampaně a vypracovány studie a prováděny průzkumy na evropské úrovni a v jednotlivých členských státech. V rámci dotačního programu MPSV EY 2010 jsme obdrželi částku ,- Kč na aktivity zaměřené převážně na prioritu bezdomovectví. Připravujeme několik akcí na podzim se uskuteční ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové dvoudenní konference na téma Chudoba záležitost nás všech, v průběhu Festivalu sociálních služeb v Hradci Králové proběhne turnaj v minikopané družstev z řad lidí bez domova, policistů, vězňů, politiků, podnikatelů, kněží. Vydáme publikaci dokumentující přítomnost chudoby v našem každodenním životě a propagační materiály, uspořádáme několik besed.

2 Matka Tereza řekla, že v bohatých zemích se daleko hůře bojuje proti chudobě, než v zemích chudých. Kéž dokážeme vnímat proč a kéž se dokážeme dívat kolem sebe otevřenýma očima a vidět. Kéž dokážeme konat a usilujeme o předcházení mnoha situacím, které mohou přivést kohokoliv do nouze a tíživé situace. Na vymýcení chudoby neexistuje žádný recept, přesto usilujme o využití všech dostupných prostředků. Aktuální informace o aktivitách naší organizace u příležitosti Evropského roku boje proti chudobě naleznete na KDE NÁS NYNÍ NAJDETE I když už více než půl roku sídlíme na nových adresách, někteří nás pořád ještě hledáte v domě U Špuláků na Velkém náměstí, kde několik let sídlilo ústředí naší organizace, Poradna pro lidi v tísni a Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Z důvodu rekonstrukce tohoto objektu již pro jiné účely jsme se v srpnu 2009 přestěhovali. Hospodářské středisko neboli ústředí organizace je dnes na adrese: Komenského 266, Hradec Králové, což je pod schodištěm Bono Publico nad hospodou Ferdinanda ve 2. patře. Poradna pro lidi v tísni a Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím poskytuje služby na adrese Kotěrova 847, Hradec Králové. I přesto, že od stěhování již uplynulo několik měsíců, chceme ještě i touto cestou poděkovat Ing. Pavlu Valcovi, jehož firma nám v nových prostorách zdarma vybudovala potřebné sádrokartonové příčky, panu Ladislavu Lamkovi, který nám poskytl na dva dny stěhovací auto, spolupracovníkům, dobrovolníkům i z řad uživatelů Domu Matky Terezy za pomoc. ZE ŽIVOTA LIDÉ BEZ DOMOVA V ZIMNÍM OBDOBÍ Je to již tradice, že s výskytem prvních mrazů se rozezní v Domě Matky Terezy středisku sociálních služeb pro lidi bez domova telefony a volají novináři ze všech stran. Zajímají se, jak jsme připraveni na zimu. Paradox zimě vlastně vděčíme za zájem o lidi, kteří strádají, nemají kde bydlet, žijí na ulici nebo v nevyhovujících prostorách. Na zimu jsme samozřejmě pokaždé připraveni. I když tentokrát nás to přece jenom zaskočilo. Lidí, kteří u nás hledají útočiště je o něco víc, než jindy. Na Štědrý den se jich u stolu sešlo dokonce až 88!!! Přesto jsme měli jídla dostatek a díky farníkům královéhradeckých farností, hlavně Pouchova a Rožberku, nikdo neodešel s prázdnou. UPOZORŇUJEME Často se setkáváme s tím, že lidé nevědí, kam se obrátit, když se potkají s domácím násilím někdy přímo, někdy v kruhu svých známých, sousedů. Již třetím rokem provozujeme Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, které se na problematiku domácího násilí přímo specializuje. Reaguje nejenom vykázáním násilné osoby Policií ČR a pomocí ohrožené osobě, ale také nabízí konkrétní pomoc a podporu komukoliv, kdo s problémem domácího násilí do Intervenčního centra zavítá. Pracovníci poskytnou krizovou intervenci, sociální i právní poradenství, psychoterapii a další služby, které jsou poskytovány zdarma. Bližší informace získáte na nebo

3 OHLÉDNUTÍ za TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU 2010 Do roku 2010 jsme vstoupili Tříkrálovou sbírkou, kterou jsme v Hradci Králové pořádali již podvanácté, v rámci celostátní akce Charity Česká republika podesáté. I z toho důvodu jsme vyhlásili fotosoutěž a uspořádali výstavu Cesta za hvězdou. V lednu 1999 jsme na podnět otce biskupa Dominika Duky ve spolupráci s Biskupským gymnáziem Bohuslava Balbína poprvé vyslali do ulic města 15 skupinek, které přinesly ve svých pokladničkách kolem 27 tisíc pro azylový dům pro matky s dětmi. Ten byl vybudován o něco později, ale byl položen základ nové tradice. Letos vyrazili králové ve dnech 6., 9. a 10. ledna 2010 do ulic Hradce Králové, Nového Bydžova, Chlumce nad Cidlinou, Stěžer, Nechanic, Libčan, Hvozdnic, Lovčic, Černožic, Černilov, Libřic, Smiřic, Dohalic, Mžan, Sadové, Stračova, Libčan, Lhoty pod Libčany a Vysoké nad Labem. Do tříkrálových pokladniček se vybíralo i v římskokatolických kostelech královéhradeckého vikariátu.oblastní charita Hradec Králové děkuje všem štědrým dárcům, díky kterým se během Tříkrálové sbírky 2010 podařilo na Královéhradecku shromáždit celkem Kč. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2010 je určen na rozvoj projektů: Střediska rané péče Sluníčko v Hradci Králové, jehož posláním je podpora vývoje dětí s postižením v rozhodujícím období raného věku, na Charitní pečovatelskou službu, která umožňuje lidem závislým na cizí pomoci rozvíjet důstojný a plnohodnotný život v domácím prostředí a na poradenství pro lidi v nouzi a oběti domácího násilí. Třetina výtěžku je určena na humanitární pomoc Charity Česká republika v zahraničí i v ČR a na další charitní projekty na pomoc lidem v nouzi.částkou ,- jsme se rozhodli okamžitě přispět na pomoc lidem, kteří nyní strádají následkem zemětřesení na Haiti, dalších 7 000,- Kč poskytneme na pomoc postiženým povodněmi v Indii na podzim Oblastní charita Hradec Králové děkuje také všem, kteří pomohli s realizací sbírky, koledníkům a jejich průvodcům, zejména studentům, pedagogům a ředitelům Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína, ZŠ a MŠ Jana Pavla II., Gymnázia Boženy Němcové, VOŠ zdravotnické a SZS. Naše díky patří i školám mimohradeckým, SOŠ veřejnosprávní a sociální Stěžery a ZŠ Stěžery, VOŠ a SOŠ Jana Maláta Nový Bydžov a ZŠ Palackého Nový Bydžov, ZŠ Kozelkova v Chlumci nad Cidlinou, ZŠ Libčany a Střední škole potravinářské Smiřice. Dále děkujeme paní Renátě Vaňkové z Magistrátu města Hradec Králové, starostům a pracovníkům měst a obcí zapojených do sbírky, pracovníkům ČSOB, duchovním z královéhradeckého vikariátu, skautům, dobrovolníkům, pracovníkům Oblastní charity, a samozřejmě ještě jednou všem těm, kteří přispěli jakoukoli částkou do některé ze 118 tříkrálových pokladniček. CHCETE SE STÁT DOBROVOLNÍKEM? Pokud již nějakou dobu uvažujete naplnit smysluplně svůj volný čas pomocí potřebným, tak se obraťte na našeho koordinátora dobrovolníků Aloise Nerudu, který vás seznámí s možnostmi a podmínkami dobrovolnické služby v naší organizaci. Dobrovolníci jsou významnými pomocníky v naší práci, pomáhají nám při různých příležitostech, bez nich bychom nebyli schopni zrealizovat Tříkrálovou sbírku. Kruh dobrovolníků pracuje již od roku Kontakt: Kruh dobrovolníků, Komenského 266, Hradec Králové, tel.: ,

4 Foto z výstavy: Martin Horký Výstava Anety a Petra Maclových CESTA ZA HVĚZDOU Myšlenka, uspořádat výstavu fotografií Cesta za hvězdou vznikla v souvislosti s jubilejním desátým ročníkem celostátní veřejné sbírky pořádané Charitou Česká republika. Výstava byla rovněž poděkováním charitním pracovníkům, dobrovolníkům, koledníkům i organizátorům Tříkrálové sbírky, dárcům, příznivcům Charity. Jedním z cílů bylo také přiblížit málo viditelný smysl Tříkrálové sbírky tj. konkrétní situace, které souvisejí s těmito prostředky. Proto fotografie z pracovního prostředí středisek Oblastní charity Hradec Králové, konkrétně z domácí péče Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, z Domova pro matky s dětmi, z Domu Matky Terezy, ze Střediska rané péče Sluníčko. Tato střediska žijí částečně z peněz z Tříkrálové sbírky. Autory fotografií jsou pracovníci naší organizace Aneta a Petr Maclovi, kteří již několik let dokumentují práci svých spolupracovníků a příběhy lidí, jež provázíme alespoň na krátkém úseku jejich životní cesty. Fotosoutěž TŘÍKRÁLOVÁ Fotosoutěž byla vyhlášena u příležitosti 10. výročí celostátní Tříkrálové sbírky dne 1. září Záštitu nad ní převzal Dominik Duka, OP, biskup královéhradecký. Cílem soutěže bylo zviditelnit smysluplnost sbírky, která se již stala tradicí a která je výbornou příležitostí solidarity s lidmi v krizových a nouzových situacích. Soutěž obeslalo celkem 20 fotografů z celé České republiky 97 fotografiemi. Z nich porota ve složení Markéta Luskačová, Ing. Jiří Petera a Bc. Petr Macl vybrala 3 vítězné soubory v každé kategorii a navrhla také udělení zvláštní ceny od pana biskupa. Kategorie A: cena - Martin Horký, Hradec Králové cena - Jiří Rejlek, Jičín cena - NZDM Střelka, Dvůr Králové nad Labem Čestná uznání: Luděk Popelka, Borová, Jana Ryplová, Opava Kategorie B: cena - NZDM Střelka, Dvůr Králové nad Labem cena - Zuzana Junková, Rokycany cena - David Rejlek, Lomnice nad Popelkou Cena pana biskupa byla udělena Jitce Zubrové z Hradce Králové nejenom za fotografie, ale také za několikaletou účast jí a její rodiny na koledování v rámci Tříkrálové sbírky. Vernisáž výstavy Cesta za hvězdou, jejíž součástí byly také vítězné snímky z fotosoutěže, se uskutečnila v 17,00 hod. Na této vernisáži byly předány Otcem biskupem a zástupcem poroty Ing. Peterou ceny a čestná uznání. Výstava byla přístupna ve výstavní síni Biskupství královéhradeckého do a dle odhadů ji shlédlo nejméně dvěstěpadesát lidí. Součástí výstavy byla také ukázka výrobků uživatelů služby sociální rehabilitace, která je poskytována v Domě Matky Terezy. Fotosoutěž a výstavu podpořili: Diecézní pastorační fond Královéhradecké diecéze, Česká reklamní počta FERDA Hradec Králové. Děkujeme.

5 PŘIPOMENEME SI Výročí v Domově pro matky s dětmi V měsíci březnu si připomeneme hned dvě výročí v Domově pro matky s dětmi. Provoz tohoto zařízení byl totiž zahájen 19. března 2002 a téměř do roka a do dne 25. března 2003 byly poprvé otevřeny dveře volnočasového klubu Mariánek. V DMD nalezlo útočiště a pomoc v krizové nebo nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou domova, bydlení, často i domácího násilí dosud 1462 lidí, z toho 633 dospělých (20 otců) a 829 dětí. ZE ŽIVOTA Pečujeme o oběti holocaustu Jednou ze služeb poskytovaných Oblastní charitou Hradec Králové je Charitní pečovatelská služba, která je poskytována lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe a svoji domácnost, lidem v posledních dnech svého života, kteří potřebují a s pomocí rodiny mohou co nejdéle zůstat, případně umřít doma, rodinám s trojčaty a více dětmi, které potřebují občasnou výpomoc, a to v Hradci Králové a blízkém okolí. Naše pečovatelky a pečovatelé pomáhají také lidem přeživším pronásledování Židů nacistickým režimem. V uplynulém roce jsme pečovali o tři seniory, kteří přežili holocaust. Tu péči podpořil také Nadační fond obětem holocaustu, který nám přispěl i v letošním roce, a to částkou ,- Kč. Děkujeme. PTÁTE SE Co je to domácí zdravotní péče Domácí zdravotní péče je zde pro ty, kteří potřebují odborné ošetřování poskytované zdravotním personálem, ale není vysloveně nezbytné, aby zůstávali v nemocnici. Doma se totiž sténá i uzdravuje líp. Právě pro ty jsou tady naše zdravotní sestry z Charitní ošetřovatelské služby, které přicházejí do domácností na základě indikace ošetřujícího lékaře a podle potřeb pacienta aplikují injekce, inzulínu, infuze, odebírají biologický materiál, dělají převazy různých defektů (proleženin, bércových vředů, špatně se hojících ran po chirurgických zákrocích apod.), měří krevní tlak, glykémii, podávají léky, provádí celkovou hygienu u těžce nemocných, pohybovou terapii, polohování, ošetřování stomií a mnohé další úkony. Při propuštění z nemocnice ordinuje domácí zdravotní péči na 14 dní lékař, který vás propouští, s tím, že na další období ji následně ordinuje dle potřeby váš lékař praktický. Tuto péči hradí zdravotní pojišťovny. Kontakt tel.: , mobil: , HLEDÁME Poradna pro lidi v tísni hledá na zkrácený úvazek odborného poradce pro dluhovou problematiku znalost insolvenčního zákona a souvisejících předpisů nutná. Bližší informace na tel. tel: , mobil: , nebo na

6 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Komenského 266, , Hradec Králové tel.: , mobil: po: 13,00 16,00, st: 8,00 11,00 DOMOV PRO MATKY S DĚTMI Velká 7, Hradec králové tel.: , mobil: DŮM MATKY TEREZY - středisko sociálních služeb pro lidi bez domova U Mostku 472/5, Hradec Králové tel.: , mobil: SOCIÁLNÍ ŠATNÍK Kydlinovská 808, Hradec Králové mobil: Výdej věcí: středa 14,00 17,00 hod. POMOZTE NÁM SLUNÍČKO HLEDÁ PROSTORY Středisko rané péče Sluníčko poskytuje již od roku 2004 pomoc rodinám s dětmi se speciálními potřebami z důvodu zdravotního stavu od narození do jejich 7 let v celém Královéhradeckém kraji. I když se jedná převážně o terénní službu, což znamená, že pracovnice dojíždí přímo do domácností uživatelů, tak některé aktivity probíhají také přímo na středisku. Bohužel, prostory, které dnes Sluníčko užívá, jsou již delší dobu stísněné, nevyhovující a některé činnosti, o které mají rodiny zájem, probíhat nemohou. Hledáme proto do dlouhodobého pronájmu vhodné prostory pro Sluníčko, dobře dostupné, bezbariérové, o rozloze cca m² a za přiměřenou cenu. Bližší informace o požadavcích získáte Bc. Malíkové, , nebo na adrese: Za Vaši pomoc předem děkujeme. CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA Na Kropáčce 30/3, Hradec Králové tel:: , mobil: Návštěvní hodiny pro veřejnost: út: 8,00 12,00, čt: 13,00 16,00 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Na Kropáčce 30/3, Hradec králové tel.: , mobil: Návštěvní hodiny pro veřejnost: út: 8,00 12,00, čt: 13,00 16,00 PŮJČOVNA POMŮCEK Na Kropáčce 30/3, Hradec Králové mobil: Výpůjční doba: v pracovních dnech mimo úterý: 12,00 13,00 hod. STŘEDISKO RANÉ PÉČE SLUNÍČKO Souběžná 1746, Hradec Králové tel.: , mobil: út: 13,00 15,00, čt: 9,00 11,00 PORADNA PRO LIDI V TÍSNI Kotěrova 847, Hradec Králové tel:.: , mobil: st: 15,00 17,00, čt: 8,00 12,00 hod. INTERVENČNÍ CENTRUM pro osoby ohrožené domácím násilím Kotěrova 847, Hradec Králové tel.: , mobil: po: 13,00 17,00, st: 8,00 12,00, 13,00 18,00 čt: 8,00 12,00 13,00 17,00 hod. KRUH DOBROVOLNÍKŮ Komenského 266, Hradec Králové tel.: , mobil: Projekty Oblastní charity můžete podpořit poukázáním libovolné částky na bankovní účet veřejné sbírky /0300 pod variabilním symbolem 999 nebo zasláním dárcovské SMS, přičemž cena jedné SMS je 30,-Kč, Oblastní charita Hradec Králové obdrží 27,- Kč. Tuto službu zajišťuje Fórum dárců (www.darcovskasms.cz). DMS CHARITAHK na tel. číslo: Vydává Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266, Hradec Králové tel , web: Redakce a grafická úprava: Ing. Aneta Maclová, Alois Neruda, náklad 400 ks. Určeno pro příznivce, dárce a zájemce o činnost Oblastní charity Hradec Králové. Neprodejné!

Charita Vsetín 24. 9. 2015

Charita Vsetín 24. 9. 2015 Charita Vsetín 24. 9. 2015 Historie a území působnosti Trvání činnosti: od 1. 7. 1992 zřizovací dekret CZ 36/93. Území působnosti: Město Vsetín a 25 přilehlých obcí o celkové rozloze 38 000 ha: Bystřička,

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem Farní charita Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Slovo ředitele Předkládáme Vám Výroční zprávu Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2009. Snažíme se zde popsat a přiblížit Vám naši

Více

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Láska se otvírá univerzální sluïbû a vede nás k nasazení úãinné lásky vûãi konkrétnímu ãlovûku. Jan Pavel II. Pán Ježíš často vyhledával samotu v níž rozmlouval

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Evropský rok boje s chudobou a sociálním vyloučením

Evropský rok boje s chudobou a sociálním vyloučením Evropský rok boje s chudobou a sociálním vyloučením Předložený materiál navazuje na usnesení vlády č. 101 z 19. ledna 2009, kterým vláda schválila postup zabezpečení Evropského roku boje proti chudobě

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz Výroční zpráva Oblastní charity Červený Kostelec 2008 Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300,

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice Číslo 2/2015 diecéze českobudějovická 1.4.2015 Tříkrálová sbírka poprvé překonala pětimilionovou hranici Letos dosáhla Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2014... 5 Výsledovka za rok 2014... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV SVATÉ

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Dotace KHK

Dotace KHK Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 6115340 Alžběta Limberská - Domácí péče Jičín

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011

Zpráva o činnosti v roce 2011 Zpráva o činnosti v roce 2011 15.5.2012 Text : Jan Dus, Jana Škubalová Autoři fotografií : Jan Dus, Eva Grollová, archiv Diakonie ČCE Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko humanitární a rozvojové

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením charita název cílová skupina obsah částka Podpora osob se zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením 180 000 Kč Charita sv. Alexandra vybavenost chráněných dílen Charita Bohumín Charita Český

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Pečovatelská služba Bánov

Pečovatelská služba Bánov Pečovatelská služba Bánov Kontaktní údaje: Pečovatelská služba Bánov Bánov 721, 687 54 Bánov Vedoucí služby: Mgr. Gabriela Hamadová T: 572 631 269 M: 724 651 283 gabriela.hamadova@uhbrod.charita.cz Provozní

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Farní charita Jindřichův Hradec

Farní charita Jindřichův Hradec Farní charita Jindřichův Hradec Výroční zpráva 2011 FARNÍ CHARITA JINDŘICHŮV HRADEC je evidovaná právnická osoba na Ministerstvu kultury ČR, č.evidence 8/1-05-701/1999 Byla zřízena r. 1992 dekretem českobudějovického

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300, sekretariat@hospic.cz, www.ochck.cz, číslo účtu KB:

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová Kontakty: 495 491 180 a 736 601 096

Více

JE TŘEBA DAROVAT I KUS SRDCE

JE TŘEBA DAROVAT I KUS SRDCE Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NESTAČÍ JEN PODAT RUKU JE TŘEBA DAROVAT I KUS SRDCE Údaje platné ke dni 1. 2. 2014 CENTRUM SOCIÁLNÍ A OŠETŘOVATELSKÉ

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 pobytové služby:

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2013... 5 Výsledovka za rok 2013... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Pomoc v nouzi o.p.s.

Pomoc v nouzi o.p.s. Pomoc v nouzi o.p.s. Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov, tel: 359 574 087, e-mail: info@pomocvnouziops.cz Služby jsou poskytovány na území Karlovarského kraje. Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel

Více

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet).

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb obyvatelům Nového Města na

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. společnost vznikla 25.11.2005, založena městem Poděbrady tradice v poskytování pečovatelské služby od roku 1971 obecně prospěšná společnost poskytuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Czech Union of the Deaf, Prague Adresa: Dlouhá třída 37, 110 00, Praha 1 Fax: (0042) 224 827 111 Tel./Fax: (0042) 224 827

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova. Z á p i s č. 2/2012 ze zasedání výboru dne

Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova. Z á p i s č. 2/2012 ze zasedání výboru dne M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova Z á p i s č. 2/2012 ze zasedání výboru dne 12. 6. 2012 Termín Místo Zapisovatel Ověřovatel Přítomni Omluveni

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Konference SPOLEČNOU CESTOU Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Konference SPOLEČNOU CESTOU 13.9.2016 Představujeme se vám Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Žerotínova 319/21

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více