2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2013/2014 www.vsps-su.cz"

Transkript

1 2013/2014

2 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory , 9 17 hod. SPŠ ostatní obory , hod., pátek 9 12 hod. VOŠ hod.

3 Výroční zpráva VOŠ a SPŠ Šumperk 2013/2014 OBSAH SLOVO ÚVODEM (Ing. Petr Vepřek, ředitel školy) 3 obsah CHARAKTERISTIKA OBORŮ SPŠ 4 Technické lyceum (Mgr. Iva Štrbíková) 5 Elektrotechnika (Ing. Jan Horký) 5 Informační technologie (Ing. Miloslava Hochmanová) 6 Průmyslový design (Mgr. Art. Jiří Janda) 7 Grafický design (Mgr. Art. Jiří Janda) 8 Strojírenství (Ing. Roman Unzeitig) 9 STUDIUM NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE (Mgr. Ondřej Šanovec) 10 NEJEN VYUČOVACÍ PROCES TVOŘÍ ŠKOLU 12 GO! (Ing. Stanislav Melichar) 13 Fotbalový turnaj strojařů (Ing. Roman Unzeitig) 13 Beseda s hejtmanem (Mg. Marek Šváb) 14 Manažerský trénink prezidentů STUCO (Mgr. Helena Tesařová) 14 Literární a filmový festival Město čte knihu 2013 (Mgr. Pavel Mareš) 14 Setkání s konzultanty (Ing. Anna Janderková) 15 Testování ECDL (RNDr. Jana Linhardová) 16 Příběh Jana Zajíce Studenti proti totalitě (Mgr. Květa Pecháčková) 16 Den a noc s IT (Mgr. Lenka Kundratová, Mgr. Lenka Švestková, Mgr. Petr Šima) 16 Jedinečné setkání generací průmky (Mgr. Jana Švábová) 17 Výuka ve firmě ELZACO (Ing. Vít Krňávek) 18 12h Innovation Camp (Ing. Marie Johnová) 18 Talentovaný student, oceněný Olomouckým krajem, přednášel veřejnosti (Mgr. Pavel Mareš) 19 Microsoft IT Academy předání certifikátů (Mgr. Michal Přikryl) 19 Vodácké aktivity (Mgr. Marek Šváb) 20 Veletrh 2014 (Ing. Marie Johnová) 20 Studentský parlament (Mgr. Marek Šváb) 21 Inovace výuky na VOŠ a SPŠ Šumperk odborná stáž (Mgr. Ondřej Šanovec) 22 Pedagog Olomouckého kraje (Ing. Petr Vepřek) 23 STK a LVVZ (Mgr. Michal Petřík) 24 Činnost školních kroužků (Ing. Stanislav Melichar) 24 Žák je tvor soutěživý. 25 PIŠQWORKY 2013 (Mgr. Helena Tesařová) 25 Think Big School (Mgr. Helena Tesařová) 25 Bobřík informatiky (Ing. Miloslava Hochmanová) 26 ABAKU a matematická olympiáda programování (Mgr. Zdeněk Přikryl, jr.) 26 VOŠ a SPŠ Šumperk poprvé na Rukodělné soutěži středních škol (Ing. Stanislav Melichar) 27 Napájeni sluncem 2014 (Ing. Vít Krňávek) 28 OlympIT (Mgr. Lenka Kundratová) 28 Šachové turnaje středních škol (Mgr. Jakub Mrázek) 29 Soutěže v anglickém jazyce (Mgr. Jana Švábová) 29 Finanční gramotnost (Ing. Anna Janderková) 32 Grafické disciplíny (Ing. Anna Janderková, Mgr. Helena Tesařová) 32 Konstruování v CAD programech (Ing. Martin Tomášek, Ing. Petra Tomášková) 33

4 obsah Soutěže z českého jazyka a literatury (Mgr. Pavel Mareš) 34 Soutěž v programování (RNDr. Jana Linhardová) 34 IT Junior 2014 (Mgr. Jakub Mrázek) 35 NetAcad Games 2014 a Cisco NetRiders 2014 (Mgr. Jakub Mrázek) 35 Konkurz 2014 (Ing. Marie Johnová) 36 Matematické a další přírodovědné soutěže (Mgr. Iva Štrbíková) 37 Středoškolská odborná činnost (Mgr. Miroslava Krejčí) 37 Rozvojový program Excelence středních škol 2013 (Ing. Stanislav Melichar) 39 ŠKOLA A SPORT 40 DLOUHODOBÁ SOUTĚŽ TŘÍD (kolektiv komise tělesné výchovy) 41 STŘEDOŠKOLSKÉ HRY (kolektiv komise tělesné výchovy) 42 VE ŠKOLE ŽIJEME SPOLEČNĚ 46 Žáci sobě (Ing. Stanislav Melichar) 47 VIKTOR 2013 ANKETA NEJLEPŠÍCH (Ing. Stanislav Melichar) 47 RESPONDEO (Mgr. Jana Švábová) 48 Stužkování 2013 (Mgr. Jana Švábová) 48 Elektronika pro ZŠ (Ing. Miroslav Haltmar) 49 Prezentační výstavy škol a Dny otevřených dveří (Ing. Ilona Opatovská) 50 Koníček pro Pavučinku (Ing. Marie Johnová) 51 Školní knihovna a její akce (Ing. Marie Johnová) 51 Život v domově mládeže ve školním roce 2013/2014 (Mgr. Václav Pur) 52 Uplatnění minimálního preventivního programu (Mgr. Iva Štrbíková) 57 Fotky z akcí 58 PROJEKTY A STATISTIKY 60 Projekty (Mgr. Ondřej Šanovec) 60 Statistika přijatých absolventů VOŠ a SPŠ v Šumperku na vysoké a vyšší odborné školy za školní rok 2012/2013 (Ing. Ilona Opatovská) 61 SEZNAMY 62 Absolventské třídy VOŠ ve školním roce 2013/ Maturitní třídy ve školním roce 2013/ Změny v pedagogickém sboru 66 Seznam pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/ Seznam provozních a správních zaměstnanců ve školním roce 2013/ Seznam vychovatelů DM a zaměstnanců stravovny ve školním roce 2013/ Zahájení školního roku

5 Vážené kolegyně a kolegové, milí žáci a studenti naší školy, musím přiznat, že jsem se rozhodl k psaní úvodu našeho ohlédnutí za školním rokem 2013/2014 docela rád a to proto, že se, dle mého názoru, škole dařilo velmi dobře. Svědčí o tom nejenom mnoho úspěšně realizovaných akcí ve škole, akcí, které si pro sebe připravili sami žáci a studenti, ale také významné úspěchy v různých soutěžích či při reprezentaci školy. Za to, že se ve škole najde mnoho žáků ochotných na sobě pracovat a mnoho pedagogů, kteří umí jejich zájem rozvinout, se sluší poděkovat a já tak rád činím. Jistě významným uznáním ze strany našeho zřizovatele je ocenění Pedagog Olomouckého kraje, které bylo uděleno Ing. Marii Johnové za dlouholetou a úspěšnou práci na poli Studentských společností a práci s dětmi z centra Pavučinka v Šumperku. Tento projev uznání patří všem pedagogům, kteří se na této formě výuky podílejí. Velice kladně hodnotím zapojení školy do projektu OPVK Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji, díky němuž se podařilo vybudovat novou laboratoř elektrotechniky. Vybavení laboratoře významně posouvá kupředu kvalitu výuky a umožňuje spolupráci na společné výuce s partnery ze základních škol i zavedení kroužků elektrotechniky. Tento projekt přispívá ke zvýšení zájmu žáků základních škol o studium technických oborů. Bezesporu nejvýznamnější akcí je právě probíhající zateplení a výměna oken na všech budovách školy i domova mládeže v rámci projektu Realizace úsporných opatření VOŠ a SPŠ Šumperk. Touto akcí končí postupně realizovaná dostavba VOŠ a SPŠ Šumperk, jenž probíhá od roku Zateplení přinese nejenom úspory energie, ale také zvýšení kvality prostředí pro výuku i ubytování na domově mládeže. slovo úvodem Za významný krok v propojení školy s firmami našeho regionu považuji úspěšně zahájenou a již konkrétní výsledky nesoucí spolupráci v rámci Regionálního centra inovací výuky, která přispívá k rozvoji talentovaných a pracovitých žáků a studentů školy studijních oborů elektrotechniky, strojírenství a informačních technologií. Závěrem mi dovolte, abych ještě jednou poděkoval všem pracovníkům školy pedagogům, vychovatelům, provozním a správním zaměstnancům a pracovnicím školní kuchyně za poctivou práci, která je základem prosperity. Děkuji také našemu zřizovateli a představitelům firem a institucí za jejich spolupráci a podporu, které se škole v tomto školním roce dostalo. Ing. Petr Vepřek, ředitel školy 3

6 charakteristika oborů střední průmyslové školy 4

7 Technické lyceum M/01 Technické lyceum je perspektivní obor, který se na naší škole vyučuje od roku Ve školním roce 2013/2014 ve všech ročnících výuka probíhala podle školního vzdělávacího programu, který si škola sama zpracovala na základě rámcového vzdělávacího programu pro technické lyceum. Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem přírodovědného a všeobecného vzdělávání a výrazným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj technického myšlení. Absolventi technického lycea jsou připraveni k terciárnímu studiu technických oborů. Pro další studium mají dobrý základ znalostí a dovedností v přírodovědných předmětech matematice, fyzice, chemii, deskriptivní geometrii a výpočetní technice. Mají také vhled do problematiky technických oborů a konkrétní představu o náročnosti terciárního studia i jeho obsahu, což jim umožní snadněji se rozhodovat o další vzdělávací cestě. Dále charakteristika oborů SPŠ získávají kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce. Mohou se uplatnit na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, tvorba a úprava webových stránek, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu. Elektrotechnika M/01 Perspektivním vzdělávacím oborem školy je obor elektrotechnika. Z tohoto pohledu jsou také studijní plány oboru zaměřeny a stále inovovány tak, aby jeho absolventi získali základní teoretické znalosti v jednotlivých oblastech elektrotechniky a dokázali je aplikovat při řešení konkrétních úkolů. Stejně jako je tento obor v neustálém vývoji, dbá i naše škola o rozvoj jeho technického i personálního zázemí, odpovídajícího požadavkům dnešní praxe. Žáci jsou v rámci odborných předmětů, jako jsou elektrotechnika, počítačový hardware, měření a digitální technika, vzděláváni v jednotlivých disciplínách oboru elektrotechniky. Své teoretické znalosti pak prohlubují v odborných seminářích a v předmětu učební praxe. Další možnosti se jim nabízí ve volitelných seminářích a zájmových kroužcích. 5

8 charakteristika oborů SPŠ Samozřejmou věcí u absolventa střední školy země Evropské unie je znalost dvou cizích jazyků a dobrý všeobecný přehled. K tvůrčí a samostatné činnosti jsou žáci vedeni pomocí ročníkových projektů, ve kterých uplatňují nabyté teoretické znalosti i praktické dovednosti. Velký důraz je kladen na využití výpočetní techniky. Žáci se naučí nejen rozumět běžnému počítači, ale naučí se jej i používat jako nezbytný nástroj ke své práci a prostředek pro celou škálu technických aplikací. Mimo základní práce na PC, jako např. textové a tabulkové editory, se již v prvním ročníku žáci učí pracovat v CAD systému pro elektroniku při kreslení schémat a návrhu desek plošných spojů. V dalších ročnících jsou to pak simulační programy, jako např. RC systém, ISES a nově i rozsáhlý simulační program Multisim 10 spolupracující se zařízením ELVIS II. Programování průmyslových řídicích systémů a aplikace jednočipových mikropočítačů patří dnes již k základním znalostem ve slaboproudé elektrotechnice. Nedílnou součástí výuky je i čtrnáctidenní odborná praxe žáků druhých a třetích ročníků v elektrotechnických firmách. Pro komplexní přípravu na své budoucí zaměstnání mají absolventi tohoto oboru možnost složit zkoušky o odborné způsobilosti podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. 5 a také certifikát Autorizovaného vzdělávacího a zkušebního centra ESČ. Již během studia dosahují naši žáci trvale dobré výsledky v odborných soutěžích Středoškolská odborná činnost, Napájeni sluncem, ENERSOL a další. K rozsáhlé odborné výuce je k dispozici řada specializovaných učeben s výpočetní technikou. Nemalé finanční částky jsou věnovány na podporu zájmových odborných kroužků. Náplň výuky odborných předmětů vychází ze současného stavu oboru a je směřována na potřeby dnešního trhu s pracovními silami, kdy o absolventy oborů elektro je stále velký zájem. Úspěšně se uplatňují v soukromých firmách i větších podnicích na pozicích pracovníků technické přípravy, výroby, kontroly a řízení jakosti, servisu a dalších. Stále větší počet absolventů úspěšně pokračuje ve studiu na vysokých školách technického směru. Informační technologie M/01. Studijní obor Informační technologie patří dlouhodobě k perspektivním oborům. Vedle všeobecných vzdělávacích a přírodopisných vědomostí získávají žáci přehled o informačních technologiích, který je podle podmínek našeho regionu a trhu pracovních sil orientován na konkrétní zaměření. Obecným cílem je naučit žáky používat základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání, efektivně pracovat s informacemi a komunikačními prostředky, naučit je 6

9 správné orientaci při řešení problémů spojených s využíváním prostředků ICT a zejména komunikovat v prostředí Internetu. Pro žáka se tak stane počítač běžným pracovním nástrojem, napomáhajícím mu při řešení úkolů souvisejících se studiem i s budoucí praxí. Odborné předměty zahrnují teorii i praktická cvičení ze základních oblastí IT programování, správa operačních systémů, hardware, webové technologie, databáze, ale i multimédia zpracování audia, videa i fotografií. Ve vyšších ročnících je možné díky výběru seminářů rozšířit a prohloubit znalosti ve zvolených předmětech a tím se více specializovat. Základem pro toto vzdělávání je také kvalitní vybavení počítačových učeben, které je pravidelně modernizováno. Díky zapojení školy do vhodných licenčních programů mohou mít také žáci přístup k legálním licencím například firem Microsoft nebo Adobe. V rámci výuky se mohou žáci dle svých schopností zapojovat do nadstandardních aktivit. Nejde jen o soutěže, ve kterých jsou naši žáci úspěšní i na krajských a celorepublikových úrovních zejména SOČ, matematická olympiáda v programování, Cisco Networking Academy Games, apod. Žáci se mohou také zapojit do spolupráce s firmami v regionu v rámci Regionálního Centra Inovací, díky čemuž mohou navázat pracovní kontakty, které mohou vést třeba i k získání zaměstnání. Absolventi studijního oboru Informační technologie jsou tímto připravováni pro vyšší odborné studium nebo studium na vysoké škole. Průmyslový design M/04 Obor průmyslový design je koncipován jako souhrn základních znalostí a dovedností z oblasti průmyslového a autorského designu. V průběhu prvního a druhého ročníku jsou žáci seznamováni s možnostmi a zákonitostmi estetického působení hmoty v prostoru a ve výtvarné přípravě se základy kresby a malby. Ve vyšších ročnících je prioritou v odborných předmětech rozvoj tvůrčího myšlení, jež je nezbytnou výbavou každé umělecké osobnosti. V průběhu studia získává student znalosti při práci s výpočetní technikou, počítačovou grafikou, 3D modelováním, technologií, konstrukcí a přehled v dějinách výtvarného umění. Absolvent oboru průmyslový design je připraven k terciárnímu studiu uměleckých, umělecko-průmyslových a humanitních oborů. Uplatnit se může v širokém spektru činností v oblasti tvarování produktů průmyslového odvětví jako designér a realizátor modelů výrobků spotřebního a průmyslového charakteru. Odpovídající činnosti může vykonávat buď samostatně, nebo v designérských ateliérech a vývojových pracovištích firem, zabývajících se designem. 7

10 charakteristika oborů SPŠ Grafický design M/05 Součástí studia oboru je jak užitá grafika (grafický design), tak volná grafická tvorba využívající rozmanitých výtvarných technik. V průběhu prvního a druhého ročníku jsou žáci seznamováni ve výtvarné přípravě se základy kresby a malby. Osvojují si znalost konstrukce a zákonitostí písma, seznamují se se základními grafickými technikami. Ve vyšších ročnících jsou žáci vedeni k tomu, aby znakem, symbolem i písmem dokázali vyjádřit svou myšlenku, osobitý pohled na svět. Vlastními návrhy i jejich praktickou realizaci rozvíjí žáci svůj talent a zároveň se učí všem potřebným dovednostem uměleckého řemesla. Ty získávají budoucí výtvarníci v odborných předmětech: navrhování, realizační činnost, počítačová grafika, technologie a dějiny výtvarného umění. V průběhu studia se seznámí se specifikou tvorby plakátu, obalové grafiky, ilustrace, grafickou úpravou knih, zpracováním firemního loga i kompletních propagačních materiálů. Vedle tradičních grafických prostředků se pro svou práci naučí používat moderní počítačovou techniku. Absolventi grafického designu nacházejí uplatnění zejména v reklamním a marketingovém průmyslu jako samostatní výtvarníci, ale i jako zaměstnanci reklamních studií nebo agentur. Absolvent grafického design je připraven k terciárnímu studiu uměleckých, umělecko-průmyslových a humanitních oborů. Pro obory průmyslový design a grafický design je samozřejmé, že žáci tráví čas během výuky nejen teoretickým studiem, ale i prací v ateliérech, což tvoří základní část odbornosti. Jejich dosažené výsledky jsou hodnoceny během studia při klauzurních pracích v rámci zkoušky z předmětů výtvarná příprava a navrhování nebo na souborných výstavách. Dále žáci 1. a 2. ročníků absolvují projektový týden Plenér a žáci 3. ročníku ve stejném termínu odbornou exkurzi do Paříže. Výuka je obsahově zajišťována vlastním Školním vzdělávacím programem. 8

11 Strojírenství M/001 Rozvoj průmyslové výroby vytváří na současném trhu práce hlad po absolventech strojírenských oborů. Strojírenství je tradiční obor, zajišťující kvalifikované absolventy se širokým uplatněním. Na naší škole prochází modernizací učebních osnov a je zaměřen na počítačové aplikace ve strojírenství a na počítačovou podporu konstruování a výroby. Klasické odborné předměty, jako jsou stavba a provoz strojů, strojírenská technologie, kontrola a měření se již neobejdou bez rozsáhlého využití výpočetní techniky. Studenti ovládají základní práce s PC, mezi které patří znalost operačního systému, textového editoru, tabulkového procesoru a programování. V prvním ročníku zvládnou ruční zpracování výkresové dokumentace a v dalších ročnících se učí kreslit s využitím grafického editoru AutoCAD a systém pro 3D strojírenské návrhy Autodesk Inventor. Výuka počítačových programů probíhá na učebnách vybavených počítačovou sítí a dobrým hardwarovým a softwarovým vybavením. Při prokázání znalosti AutoCADu a Autodesk Inventoru mohou žáci ve 4. ročníku získat certifikát s mezinárodní platností školicího střediska Autodesk Academia. Podmínkou certifikace je zajištění aktuálních verzí programů, což škola činí a v současné době je vyučován AutoCAD 2008 a Inventor charakteristika oborů SPŠ V rámci dílenské praxe získávají studenti oboru strojírenství praktické výrobní dovednosti také v oblasti klasických výrobních metod zámečnictví, vrtání, řezání, broušení, soustružení, frézování a svařování. Velká pozornost je věnována i výuce programů počítačové podpory výroby a programování CNC obráběcích strojů a robotů prostřednictvím DIN a ISO kódů při ručním programování a samotných programů EdgeCAM a INTYS. Naši žáci se zapojují i do soutěží Středoškolské odborné činnosti a dalších odborných soutěží. Pravidelně postupují do celostátních kol, kde zaujímají místa v popředí. Při těchto aktivitách za pomoci pedagogů získávají i zkušenosti z obhajoby a prezentace vlastní práce, což je pro ně přínosem při přijímacím řízení na vysoké školy a při ucházení se o zaměstnání. Studenti se taktéž učí cizí jazyky, což přispěje ke zlepšení komunikace se zeměmi Evropské unie. Absolventi oboru nacházejí dobré uplatnění v průmyslových podnicích i soukromých firmách, kde mají předpoklady zastávat místa v konstrukčních a technologických odděleních, ve výrobě i v řídícím aparátu. Většina absolventů se hlásí a je i přijata na vyšší odborné a vysoké školy. 9

12 studium na vyšší odborné škole Informační technologie Aplikace výpočetní techniky Od školního roku 2009/2010 probíhá na vyšší odborné škole výuka podle akreditovaného oboru vzdělání Informační technologie s názvem vzdělávacího programu Aplikace výpočetní techniky. V tomto školním roce se podařilo akreditovat určité změny tohoto programu, kde došlo v souladu s rychlým vývojem v oblasti IT k dílčím úpravám v některých předmětech a studijní literatuře, dále pak k úpravě nabídky zaměření a inovaci popisu materiálního zázemí školy, které se neustále vyvíjí. Škola nabízí program jen v denní formě studia. Délka oboru vzdělání Informační technologie je 3 roky. Ukončeno je absolutoriem s titulem DiS Diplomovaný specialista v oboru. Tento vzdělávací program je určen absolventům středních škol s maturitou, přesněji pro prakticky orientované zájemce, kteří získají široké praktické znalosti a dovednosti v oblasti dostupné techniky informačních technologií. 10

13 Vzdělávací program nabízí absolventovi nebo absolventce výstupní znalosti, které mu umožní snadnou orientaci ve všech oblastech hospodářství, kde se využívají prostředky výpočetní techniky a kde je registrována poptávka na aplikačně orientované odborníky. Absolvent získá všeobecné znalosti z konkrétních oborů informačních a komunikačních technologií jako je instalace a administrace standardních operačních systémů, administrace systémů LAN a WAN a jejich základní síťové služby, DTP, IS, prezentační a grafické systémy, databázové systémy, programování, služby internetu, HW prostředky, matematiky, elektrotechniky, ekonomiky a aplikačního software. Velký důraz je kladen na jazykové znalosti s prohloubením jejich odborné stránky. Absolventi tak mohou pracovat s výkonnými aplikačními programy, informačními systémy, síťovými prostředky a jsou schopni zabezpečit analýzu, instalaci a komunikaci všech těchto prostředků v rámci firmy. Skladba a náplň jednotlivých předmětů je navrhována tak, aby bylo dosaženo maximálních dovedností absolventa řešit samostatně i v rámci týmu problémy na poli informačních a komunikačních technologií. V prvním ročníku vzdělávání inovovaného programu je kladen důraz na získání širších obecných znalostí a získání znalostí z oblasti informačních technologií. Jsou zde vyučovány předměty informační a komunikační technologie, aplikované právo, matematika, profesionální komunikace, angličtina, operační systémy, základy programování, tvorba elektronické dokumentace a hardwarové vybavení. Ve druhém ročníku si studenti podle inovovaného programu povinně volí z nabídky pěti předmětových dvojbloků, tři dvojice předmětů v dotaci 12 hodin, podle svého zájmu o vzdělávací problematiku a s ohledem na možné využití nabytých znalostí v budoucím zaměstnání. Jsou to například základy počítačových sítí a programování, základy tvorby www aplikací a multimédia, informační systémy a elektronická dokumentace nebo ekonomika a účetnictví a další. Ve třetím ročníku si studenti ještě letos naposled podle původního programu povinně volí podle svého zájmu jedno ze šesti zaměření. K němu si opět povinně volí jeden ze šesti dvojbloků předmětů v dotaci 6 vyučovacích hodin, ale odlišných od zaměření. Studenti si mohou vybrat tato zaměření: počítačové sítě, webovské aplikace, informační systémy, ekonomické aplikace, technické aplikace a informatiku. Kromě možnosti navolit si od druhého ročníku předměty, které studenta nejvíc zajímají, mají studenti také možnost vyhnout se těm předmětům, které nepovažují za důležité nebo k jejich obsahu nemají žádný vztah. Navíc byl hodinově posílen předmět praxe, který student ve druhém i třetím ročníku absolvuje ve zvolené firmě, kde má možnost ve druhém ročníku pracovat buď na ročníkové práci, nebo absolvovat praxi zcela dle potřeb firmy. Ve třetím ročníku pak pracuje na absolventské práci. Výhodou pro studenty je pak zavedený kreditní systém, který studentům v případě dosažení stanoveného počtu kreditů umožňuje pokračovat ve studiu i v případě neudělení zkoušky či zápočtu a tuto neudělenou zkoušku či zápočet získat v dalším studijním období. Multimediální internetové služby V letošním školním roce se podařilo akreditovat a nechat zařadit zcela nový vzdělávací program Multimediální internetové služby, rovněž v oboru vzdělání Informační technologie. Tento program reflektuje současné moderní trendy, které v oblasti IT zaznamenávají výrazný vzestup. Od školního roku 2014/15 bude škola nabízet oba tyto moderní vzdělávací programy, čímž neustále pracuje na zdokonalování svých služeb v oblasti pomaturitního odborného a technicky zaměřeného vzdělávání. Veškeré bližší informace o těchto vzdělávacích programech jsou k dispozici na studium na vyšší odborné škole 11

14 nejen vyučovací proces tvoří školu 12

15 Samozřejmě, že základní povinností našich žáků je účastnit se vyučování a snažit se mít co nejlepší studijní výsledky, ale máme také žáky, kteří jsou na výborné úrovni i v různých jiných dovednostech a schopnostech. Proto jsou v rámci školy a částečně i mimo ni organizovány akce, během nichž se mohou naučit vše uplatnit a ještě sebe zdokonalit. Chuť do práce navíc je třeba podpořit. A jak se nám to daří, můžete posoudit sami po přečtení této drobné brožurky. Společným znakem následujícího výčtu inovativních způsobů výuky, soutěží, sportovních a společenských akcí, je aktivní žák. Učíme (se) jinak, a víme jak na to GO! Také žáci letošního prvního ročníku měli možnost zúčastnit se léty ověřené akce. Seznamovací kurzy proběhly na šesti různých místech pod zaběhnutým označením GO!. Třída S1 absolvovala kurz s názvem Na jedné lodi v prostorách penzionu Balnea v Chrasticích, TL1 se zase zhlédla v Avatarovi v nově rekonstruovaném středisku Švagrov, IT1A motivována filmem Copak je to za vojáka prožívala pět společných dnů v táboře Černý potok u Vidnavy, žáci třídy E1 Žhavili drát na chatě Brněnka, v penzionu Horizont v Janoušově Cestovali v čase žáci IT1B a PV1 prožívala Tajemství v hotelu Reo Neo ve Vernířovicích. Pobyt i program opět zajišťovala firma Janta, kde jsme mezi instruktory našli studenty rekreologie Univerzity Palackého v Olomouci a rovněž naše vlastní studenty nebo absolventy. Program zaměřený na seznámení a stmelení třídního kolektivu včetně třídního učitele se vydařil. Vznikl tím dobrý předpoklad pro to, aby se nastupujícím žákům ve škole dařilo po všech stránkách. Na třídních schůzkách se pak rodiče mohli seznámit s fotografiemi a závěrečnými zprávami, kterými byly kurzy jako každý rok završeny. Fotbalový turnaj strojařů VII. ročník Počasí bylo letos k našemu strojařskému fotbálku přívětivé a celý turnaj si fotbalisté mohli pěkně užít. Urputné zápasy s plným nasazením proběhly v úterý 10. září 2013, již podruhé na hřišti v Novém Malíně. Zastoupení v turnaji měly všechny ročníky strojařů. Týmy tříd bojovaly v šesti vzájemných zápasech. O vítězství rozhoduje vždy celkový počet bodů. V případě shody bodů by rozhodoval vzájemný zápas a potom skóre. První místo obsadila třída S4, druhé třída S2, třetí třída S3 a čtvrté S1. Z výsledků je patrné, že tentokrát to čtvrťáci neměli vůbec lehké a v turnaji zvítězili jen velmi těsně. nejen vyučovací proces tvoří školu 13

16 nejen vyučovací proces tvoří školu Beseda s hejtmanem Na naši školu zavítala v pondělí 16. září významná návštěva hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil, náměstek hejtmana pro školství Zdeněk Švec a také senátor a starosta města Šumperka v jedné osobě Zdeněk Brož. Tématem diskuse, kterou moderoval ředitel VOŠ a SPŠ Petr Vepřek, bylo školství. Asi devadesát studentů mělo šanci se ptát a dozvědět se tak, jednak co je zajímá, a též co je tak trochu pálí. Žáci si ověřili, že vymyslet zajímavou otázku a položit ji srozumitelným způsobem není vůbec jednoduché a rozhodně by se měli účastnit podobných akcí častěji. Setkání tohoto typu jsou pro obě strany určitě přínosem. Manažerský trénink prezidentů STUCO, Zlín, Baťova vila Získat aktuální informace a nové zkušenosti mohli 4 zástupci našich studentských společností během každoročního setkání prezidentů. To se letos uskutečnilo 10. října v Baťově vile ve Zlíně. V rámci akce byl nejprve představen nový projekt Skills for the Future určený pro vyučující a studenty programu Studentská společnost JA, který Junior Achievement realizuje se společností Hyundai. Dále program pokračoval Manažerským tréninkem, vedeným členy absolventské organizace Junior Achievement JA Alumni. Všichni zúčastnění odjížděli spokojeni s novými poznatky a dovednostmi. Teď už je jen na nich, jak vše využijí při řízení svých školních firem. Literární a filmový festival Město čte knihu 2013: Karel Poláček Mistr světa a čtenářská štafeta Ve čtvrtek 7. listopadu 2013 se naše škola potřetí účastnila oficiální části 9. ročníku filmového a literárního festivalu Město čte knihu, který byl věnován tvorbě českého spisovatele Karla Poláčka. Žáci školy se toho dne počtvrté zapojili jednak do čtenářské štafety, jednak do první části hlavního programu tohoto festivalu a četli povídky Mistr světa, Přišel do novin a Nedorozumění. Akci Čtenářská štafeta zahájila ve vestibulu školy hudební produkce učitelů Základní umělecké školy v Šumperku. Poté se příznivci veřejného čtení přesunuli do školního klubu Kaskáda, kde se tým odvážných čtenářů z 1. ročníků pustil do veřejného čtení. Hostem akce byl opět 14

17 herec Divadla Šumperk pan Petr Komínek a mezi dalšími pak zaměstnankyně místní městské knihovny pod vedením paní ředitelky Zdeňky Daňkové. Čtení v rámci hlavního programu festivalu se uskutečnilo v prostorách Městské knihovny v Šumperku za přítomnosti padesátky hostů. Žáci byli požádáni o reprízu vystoupení v prostorách Domova důchodců Šumperk. Velké poděkování patří žákům třídy PV1: Romaně Winterové, Markétě Kurucové, Kristýně Menšíkové, Jakubu Benešovi a Jakubu Krmelovi a žáku třídy IT1A Patriciu Malundovi. O hudební doprovod se postarali žáci oboru technické lyceum Antonín Kubíček a Alois Pospíšil. Tým čtenářů se vypořádal s textem natolik dobře, že neušel pochvale přítomných hostů a získal ocenění v podobě čestného uznání. Všem vytrvalým čtenářům, kteří se zúčastnili důstojné reprezentace školy, patří pochvala. nejen vyučovací proces tvoří školu Setkání s konzultanty Ve středu 4. prosince 2013 uspořádala studentská společnost Simply Us, občanské sdružení, odpolední posezení s konzultanty společností. Našimi hosty byli: Ing. Jana Štěpánková Knihkupectví Duha v Šumperku, Matěj Dubský tvorba www stránek a internetových obchodů, Pavlína Hánová a čtyři děti z Dětského centra Pavučinka Šumperk a PhDr. Vladimíra Kašparová z Úřadu práce Šumperk. Akci zahájil ředitel školy Ing. Petr Vepřek a poté už následovaly prezentace čtyř studentských společností, které pracují v letošním školním roce na naší škole v rámci programu Junior Achievement ČR. Představitelé jednotlivých studentských společností měli zaujmout přítomné splněním tří úkolů: 1. v prezentaci manažeři společností seznámili přítomné s podnikatelským záměrem 2. představili firemní plakáty 3. uvedli své firemní panely na informačním centru. Konzultanti zhodnotili výkony našich žáků, nešetřili pochvalou, ale ani kritikou. Přínosem je, že přidali cenné rady ze své podnikatelské praxe. Studentské společnosti svým vystoupením vstoupily do prvního kola celoroční soutěže O nejlepší studentskou společnost. 15

18 nejen vyučovací proces tvoří školu Testování ECDL proběhlo v našem testovacím středisku testování ECDL. Zúčastnilo se několik odvážných z 1. a 2. ročníku SPŠ, kteří si přišli ověřit, že jsou počítačově gramotní. Absolvovali zatím 1 2 testy a všichni uspěli. Předpokládáme, že se jim podaří úspěšně složit i testy z dalších modulů v některém z příštích termínů testování. Odměnou pak bude získání mezinárodně platného dokladu, kterým mohou doložit, že mají základní počítačové znalosti a dovednosti potřebné k efektivnímu používání osobních počítačů. Do testování se mohou zapojit všichni naši studenti. Informace podá RNDr. Jana Linhardová nebo Mgr. Lenka Švestková. Příběh Jana Zajíce - Studenti proti totalitě Studenti proti totalitě tak znělo letošní téma mezinárodního projektu Mene Tekel, který se zabývá a připomíná zločiny nacismu a komunismu. Příběh Jana Zajíce se tento rok stal jedním z témat, které šumperští studenti zpracovali. Jelikož Jan Zajíc byl naším studentem a právě 25. února 2014 uplynulo 45 let od jeho činu, VOŠ a SPŠ Šumperk byla ze strany Gymnázia Šumperk nabídnuta spolupráce na projektu putovní výstava o životě Jana. Naši studenti (IT4A, IT4B) pod vedením pedagoga Petra Kobylky dostali úkol vytvořit fungující webovou stránku, která by na výstavu odkazovala a poskytovala širší množství informací k tématu. Grafický návrh stránek měl udržet vzhled vytvořených reklamních bannerů. Studenti namluvili texty, které dále zpracovali do audio podoby. Na nový web byly dodány písemné informace a fotografie. I nadále se stránky budou aktualizovat a spravovat vzhledem k putovní výstavě. Zmiňované webové stránky jsou velmi variabilní a zároveň schopné se přizpůsobit aplikacím do mobilních telefonů či tabletů. Několik studentů grafiků z PV3 se zapojilo do instalace výstavy, kterou v den vernisáže také navštívili. V rámci výstavy proběhl doprovodný program a to v podobě dopolední mini konference, určené mimo jiné i pro studenty, kteří se podíleli na projektu Příběh Jana Zajíce. Den a Noc s IT Ve středu 2. dubna 2014 se ve škole uskutečnil šestý ročník akce Den s IT. Ten letošní jsme však pojali trochu jinak než v předchozích ročnících. Celá akce byla zaměřena na výběr seminářů do 3. a 4. ročníku. Zúčastnili se jí tedy 2. a 3. ročníky oboru IT. Žáci dostali informace 16

19 o seminářích, ze kterých si mohou do dalších ročníků volit, dozvěděli se, co je na daných seminářích čeká a zhlédli ukázky výstupů některých z nich. Na akci prezentovalo své práce celkem osm studentů, kteří byli za svůj výkon odměněni :-). Týden před vánocemi byl plný soutěží a to ne ledajakých :-). 17. prosince ve 20:00 vypukla 2. Noc s IT. Po úvodu ředitele školy se žáci pokoušeli zvládnout 4 připravené úlohy: Cesta za šifrou, Kdo jsem, Útok DDoS a Molekuly. V rámci hodnocení se ještě celý následující den snažili získat exponát do virtuálního muzea IT. Při soutěži Útok DDoS byl portál akce zatížen 7200 přístupy během pěti minut. Podle měření se Noci s IT účastnilo přibližně 90 žáků, úspěšných soutěžících bylo 81. Na vítěze čekala odměna. Nejlepšími byli: 1. Tomáš Novák (IT3A), 2. Jakub Daniel (IT3A) a 3. Vladimír Fojtík (IT4B). V soutěži tříd nejlépe obstála IT2A, následovaná IT2B a IT3A. Jedinečné setkání generací průmky Na podzim loňského roku se v regionálním tisku i na webových stránkách školy objevila nenápadná zpráva, určená absolventům naší průmky. Bývalí studenti byli vyzváni, aby se ozvali v případě, že se v jejich rodině vyskytli či vyskytují i další z řady našich studentů. Šlo o zmapování zastoupení generací. Na výzvu reagovalo 36 rodin, mezi nimiž se našla jedna rodina zastoupená čtyřmi generacemi, jedenáct rodin třemi a ostatní dvěma generacemi. Není bez zajímavosti, že existují i rodiny, v nichž jsou jak absolventi průmyslovky, tak její současní učitelé. Celá akce vyvrcholila 23. ledna v prostorách informačního centra VOŠ a SPŠ jedinečným setkáním těch, kteří na výzvu reagovali. Prostřednictvím prezentace připravené Ing. M. Tomáškem a Mgr. P. Marešem si přítomní připomněli stěžejní okamžiky z historie školy, její současné zaměření a cíle, zavzpomínali na bývalé vyučující a hlavně byli seznámeni s výsledky tohoto malého průzkumu. Rodina Jana Krilla (maturitní ročník 1935/1936) byla dle známých skutečností vyhlášena rodinou s nejpočetnějším zastoupením generací a z rukou ředitele školy ing. Pera Vepřka její zástupci obdrželi marcipánový dort ve tvaru historické budovy naší průmyslovky. Na něm si pak během závěrečného posezení mohli pochutnat všichni zúčastnění bývalí studenti, učitelé i organizátoři. Jako upomínku na tuto akci obdrželi pamětní list. PS: Nebyla nouze ani o perličku jeden z bývalých studentů dnes již úctyhodný starší pán vrátil řediteli školy třídní knihu, která v šedesátých letech záhadně zmizela a dnes se opět objevila. nejen vyučovací proces tvoří školu 17

20 nejen vyučovací proces tvoří školu Výuka ve firmě ELZACO V rámci projektu Regionálního centra inovací ve výuce se 27. ledna 2014 vzdělávali žáci 3. ročníku oboru elektrotechnika přímo ve firmě Elzaco Šumperk. Na specializovaném pracovišti firemního školicího střediska se seznámili se základy pneumatiky, používanými prvky a jejich aplikacemi. Na výukových stolech Festo si mohli vyzkoušet funkci jednoduchých pneumatických obvodů a jejich použití v praxi. 12h Innovation Camp Junior Achievement JA Alumni společně s programem Komerční Banky a projektem Svou cestou pro nás připravila 12h Innovation Camp. Celodenní akce se konala v Praze a za naši školu soutěžilo 5 žáků ze studentských společností. Úkolem bylo v šestičlenných týmech vymyslet reálný, kreativní a inovativní podnikatelský model na zadané téma. Jednalo 18

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí Projekt UNIV KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání na škole Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika Výroční zpráva CA-JB (Centra AMAVET Junior Brno) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

6. ročník regionální soutěže Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství).

6. ročník regionální soutěže Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství). 6. ročník regionální soutěže Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství) Dne 8. 3. 2013 se na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci uskutečnil již 6. ročník regionální soutěže

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

výro ní zpráva 2010/2011 VOŠ a SPŠ Šumperk

výro ní zpráva 2010/2011 VOŠ a SPŠ Šumperk výro ní zpráva 2010/2011 VOŠ a SPŠ Šumperk Kontakty Obsah VZ 2010/2011 SLOVO ÚVODEM (Ing. Petr Vepřek, ředitel školy) CHARAKTERISTIKA OBORŮ SPŠ Elektrotechnika (Ing. Jan Horký) Informační technologie (Ing.

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH Projekt PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH "Získání dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť" CZ.1.07 Datum zahájení projektu: 1.4. 2012 Datum ukončení

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO Základní informace o škole Zřizovatel školy Jihomoravský kraj Kontakt Purkyňova 97, 612 00 Brno Tel.:

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2546/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069,

Více

Tvorba elektronických učebnic. na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Tvorba elektronických učebnic. na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice projekt CZ.1.07/1.1.7/03.0127 Tvorba elektronických učebnic Tvorba elektronických učebnic na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Jiří Sumbal VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Z obsahu vystoupení stručné představení projektu

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Slovo úvodem. Vážení kolegové, vážení žáci, studenti a příznivci naší školy,

Slovo úvodem. Vážení kolegové, vážení žáci, studenti a příznivci naší školy, Slovo úvodem Vážení kolegové, vážení žáci, studenti a příznivci naší školy, dovolte, abych Vás přivítal nad otevřenou výroční zprávou Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Šumperku. Stránky

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout.

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Tak jako můj otec i já věřím v dobré vzdělání, které programy Junior Achievement pomáhají obohatit. Jsem rád, že jsem

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0148 Název projektu Šance pro inovace v technických oborech Příjemce Střední

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

Projekty na ZŠ Hlušice

Projekty na ZŠ Hlušice Projekty na ZŠ Hlušice EU peníze do škol - EU peníze do škol je grant Evropské unie vypsaný spolu s ministerstvem školství. Účastnili jsme se ho během roků 2011 až 2013. V červnu 2011 jsme podali žádost

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Informace o studiu na vyšší odborné škole

Informace o studiu na vyšší odborné škole Informace o studiu na vyšší odborné škole Kmenový obor vzdělávání: 23-41-N/07 Strojírenství Vzdělávací program: Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách Základní údaje Podmínky způsobilosti uchazeče

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

WASHINGTON, DC (Microsoft Office Specialist World Championship 2013)

WASHINGTON, DC (Microsoft Office Specialist World Championship 2013) WASHINGTON, DC (Microsoft Office Specialist World Championship 2013) Na přelomu července a srpna 2013 proběhl mezinárodní šampionát ve znalosti produktů MS Word, MS Excel a MS Powerpoint ve Washingtonu,

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více