Moderní přístupy k tvorbě expozic z pohledu galerijního, muzejního a památkového

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní přístupy k tvorbě expozic z pohledu galerijního, muzejního a památkového"

Transkript

1 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Moderní přístupy k tvorbě expozic z pohledu galerijního, muzejního a památkového Duňa Panenková metodika přednášky

2

3 METODIKA Styl práce na přípravě výstavy, stálé expozice v muzeu nebo v galerii či trasy na památkovém objektu vychází ze stejných zásad, platných obecně v oboru dějin umění (výtvarného, hudebního, divadelního, fotografického a filmového a literárního) obecných dějin, archivnictví, knihovnictví a etnografii. Jedná se o práci s památkovým nebo současným, ale umělecky či v rámci přírodnin cenným materiálem. Jeho ochrana a odpovídající zacházení s ním zaručuje jeho existenci. Zaručuje také základní povinnost oborů předat ho dalším generacím. Povinností výše uvedených oborů je badatelská interpretace a prezentace badatelských výsledků a daného materiálu široké veřejnosti. Každá výstava jako akce, se odlišuje od jiné pouze formou vystavovaného materiálu. Jiné nároky na prezentaci mají tzv. galerijní formy obrazy, kresby, grafika, sochy či nové mediální formy jako videoart apod. Jiné potom muzejní materiál z oborů užitého umění a etnografie sklo, keramika, šperky, design, nábytek, móda atd. Jiné materiál z muzejních sbírek soustředěný v přirodovědeckých odděleních minerály, motýly, savci, květena, paleolontologie atd. Jiné pak sbírky archeologické. Specifiku ve výstavní činnosti tvoří obor památkové péče, který se soustředí na představení vysokého životního stylu v různých epochách, tj. na historický design v rámci interiérové instalace. Pro každý obor a jeho materiál platí především metodologie daného oboru, která se opírá o jeho specifické vlastnosti a tomu odpovídající formu studia. Prezentace materiálu musí ctít oborové zásady, aby nedošlo k dezinterpretaci a zanesení laických představ do výkladu, kdy je často přání otcem myšlenky. Vlastní přednášky a semináře se budou týkat rozdělení oborů a jejich materiálů do výše uvedených skupin a výklad současných zkušeností s jejich představováním v rámci evropských národních škol. Vyhodnocení stávajících zkušeností s těmito výstavními prezentacemi a trendy a ohlas návštěvníků. Obrazový materiál k tématu je dostupný na webových stránkách muzeí, galerií, hradů, zámků, tvrzí, technických památek, výstavních hal ad. jak v ČR, tak v zahraničí. Každá instituce ať veřejná či soukromá sbírka uvádí pohledy do instalací a v rámci tzv. kolekce nebo katalogu detailní pohledy na vystavovaná díla a exponáty. Vzhledem k možnostem vyhledávače google stačí zadat jakákoliv slova související s dotazem a už se objeví nabídka, která vede přes další odkazy návštěvníka stránek dál. Doporučení a praxe Doporučit literaturu k danému tématu nelze. Každý vysokoškolsky vzdělaný odborník se orientuje ve svém oboru a zná literaturu, kterou potřebuje k vlastní práci. Literatura shromažďující poznatky pro práci kurátorů, produkcí a komisařů výstav neexistuje a v současné době se dává dohromady formou, jako je tato. Existují oborové veletrhy, které se soustřeďují na výstavní činnost, tj. na představení materiálů potřebných pro práci restaurátorů, pro balení, výrobu transportních beden, vitrín, osvětlovacích těles,měřidel vlhkosti, intenzity osvětlení, teploty atd. atd. Vzhledem k velkému vědeckému pokroku se tento materiál rychle vyvíjí a především vojenský průmysl dává civilní sféře k dispozici nové a nové materiály a poznatky. Veletrhy se konají ve dvouletých cyklech a jsou nejlepší zdrojem aktuálních informací i proto, že jejich součástí jsou cykly přednášek odborníků z příslušných firem, které se věnují výzkumu a výrobě. Čím dále více je tato práce vědecky náročnější a specializovanější a je proto nutné, angažovat pro každou akci odborníky. Nainstalovat adekvátní klimatizaci pro výstavu svépomocí je naprosto vyloučené, stejně tak jako správně nasvítit vystavovaná díla atd. Zárukou profesionálního přístupu je profesionálně odváděná práce jednotlivých profesí. Příprava výstavy ad. je vždy týmová práce. Teorie přístupů k tvorbě expozic. 3

4 Veletrhy se konají v Evropě a v USA. V Evropě se konají v Mnichově, v USA pokaždé na jiném místě, které je včas avízováno. V ČR existuje toho času jediná specializovaná transportní firma s vyškoleným personálem na úrovni konzervátorských kurzů Kunsttrans Praha. Jedná se o dceřinou společnost mateřské firmy Kunsttrans Vídeň. KT Praha disponuje také dílnou na výrobu přepravních obalů a má odborníky na výrobu etuí na exponáty. Firmy jako Hrubý mooving začínají nabízet transportní a balicí služby uměleckých děl, ale jejich výhodou na trhu je jedině nižší cena, kterou tč. nabízejí proto, že se věnují přepravě na domácím trhu. Jakmile se zapojí přeprava do zahraničí, přefakturovávají se náklady zahraničních partnerských spedicí, které musejí odbavit dílo na příjmu v cílové zemi, a cena se dostává na úroveň cen dané země EU či USA, Japonska ad. Tato praxe a povinnost činí pak přepravu nákladnou. Žádná pojišťovna nepojistí přepravu děl z hřebíku na hřebík, pokud ji nepraktikuje odborná spedice. Přepravou děl se zaobírají muzea a galerie a NPÚ vlastními auty či díla v menším rozsahu přepravují také restaurátoři. Jedinou pojišťovnou specializovanou na pojišťování uměleckých děl ve střední Evropě je vzhledem ke zdejšímu malému trhu pojišťovna Uniqa Wien. Pouze Vídeň má specializovaný odbor, který se věnuje dané praxi již více jak 35 let. Národní odbočky, jako např. Uniqa v ČR tento know how nemají. 1. Příprava projektu = výstavy, stálé expozice, performance etc Odborná rovina a) vybrání tématu b) prodiskutování nosnosti tématu na odborné úrovni c) návrh autorského týmu, tj. kurátorů a šéfkurátora d) zpracování detailní koncepce e) rozvrh termínů pro zpracování tématu a stanovení dílčích oponentur f) stanovení oponentské rady f) kurátorské zpracovávání kapitol g) 1. oponentura přednesení stávajícího stavu zpracování tématu a diskuse s oponenty h) 2. oponentura přednesení stávajícího stavu zpracování tématu a diskuse s oponenty ch) 3. oponentura přednesení stávajícího stavu zpracování tématu a diskuse s oponenty i) příprava odborné konference j) odborná konference a následná diskuse se širokou odbornou veřejností; podle tématu domácí i zahraniční = závěrečná oponentura na úrovni široké odborné veřejnosti k) vypracování libreta l) diskuse s architektem m) diskuse s grafikem n) shromáždění obrázkového materiálu v příslušné kvalitě o) vypracování seznamu badatelských institucí a počtu pracovních cest nutných k práci v nich p) vypracování scénáře r) odevzdání scénáře Teorie přístupů k tvorbě expozic. 4

5 1.2. Praktická realizační rovina výstava či stálá expozice a) ve fázi přijetí tématu, před započetím badatelské práce je nutné připravit aproximativní rozpočet a rozhodnout, zda-li se najde investor pro financování A: celého projektu nebo jenom B: části projektu (výstavy, odborného katalogu, průvodce po výstavě, doprovodných tiskovin etc./ b) výběr výstavního sálu, domu etc. c) výběr partnerů majitelů exponátů veřejných sbírek i soukromých sběratelů : domácích i zahraničních d) formulování způsobu balení jednotlivých exponátů e) formulování způsobu transportů f) formulování způsobu pojištění g) formulovat předpokládaný počet kurýrů h) vypsat soutěž na architekta i) vypsat soutěž na grafika j) vypsat soutěž na výrobu výstavní architektury k) vypsat soutěž na výrobu výstavní grafiky l) vypsat soutěž na instalační skupinu m) poptat restaurátory n) rozhodnout o PR aktivitách o) rozhodnout o marketingovém plánu stanovit rozsah doprovodných aktivit p) rozhodnout o publikačních aktivitách a rozsahu r) vypsat soutěž na nakladatele s) vypsat soutěž na výrobu tiskovin t) rozhodnout o typu bezpečnosti výstavy v provozu, resp. vypsat soutěž na sekuritonskou firmu u) rozhodnout o typu úklidu výstavy v provozu, resp. vypsat soutěž na úklidovou firmu v) rozhodnout o formách prodeje vstupenek a suvenýrů a vypsat soutěž na dodavatelskou firmu w) rozhodnout o formě ošetřování exponátů během provozu x) rozhodnout o režimu odborného dozoru při provozu výstavy y) upřesnit rozpočet podle poptávek z) stanovit cash flow = čerpání finanční hotovosti podle měsíců v celém období přípravy a realizace projektu aa) zajistit fotodokumentaci hotové výstavy... pro účel propagace, pro archivování bb) zajistit filmovou dokumentaci hotové výstavy... pro účel propagace, pro archivování ROZBOR NÁKLADŮ NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝSTAVY Díla pro 1 výstavu mohou pocházet buď - pouze z českých sbírek (majetků) - pouze ze zahraničních sbírek (majetků) - z českých i zahraničních sbírek (majetků) 1) příprava díla na výstavu... konzervátorská nebo restaurátorská příprava díla... většinou jde na náklady vypůjčitele; nákup klimarámu, je-li to podmínka zápůjčky; vyrovnání tzv. exhibition fee = poplatku za zapůjčení exponátu, jestliže si ho majitel nárokuje; 2) balení díla (speciální materiál + práce s měřením exponátů + práce s výrobou obalu + práce se zabalením) + dtto zpět... měkké nebo pevné balení jednoduchá nebo klima bedna; 3) transport : tj. nakládka, převoz, vykládka, odeclení + vyřízení všech úředních výkonů s tím spojených; 1) odeclení v zemi původu 2) odeclení v ČR u transportů ze zemí mimo EU; celní dozor nad rozbalením děl ze zemí EU = poplatky + transport zpět v dtto šíři a povinnostech. Vyřízení speciálních povolení pro vycestování některých exponátů např. slonovina Ministerstvo Teorie přístupů k tvorbě expozic. 5

6 životního prostředí poplatky; Úschova transportních beden po dobu konání výstavy; tyto náklady se dělí na 3 skupiny. A) náklady spedice v zemi majitele, tj. účtují se v měně a cenách dané země a přeúčtovávájí se pořadateli prostřednictvím české spedice B) náklady české spedice na přijetí a odeslání zahraničního majetku v ČR C) náklady české spedice na svozy a rozvozy českých děl (majetku) v ČR!!! v optimálním případě = tj. souhlasí-li majitelé, sváží vše česká firma a vznikají jen náklady za české ceny a v Kč... tato praxe je vzácná, každá země si chce zajistit práci=výdělek pro vlastní firmy a lidi. 3a) kurýrní doprovod transportu... každou zápůjčku doprovází kurýr na náklady vypůjčitele; u zahraničních zápůjček je obvyklé platit u cest v rámci Evropy: letenka economy class, pobyt v hotelu v blízkosti výstavní adresy 3 dny a 2 noci; diety dle úrovně země zapůjčitele 3 dny; u zemí mimo Evropu se připočítává 1 den a pozor: letenka v bussines class; finální podmínky si ale stanovuje majitel ve smlouvě = výše částek se pak objeví v upraveném rozpočtu 4) pojištění... je nutné stanovit horní hranici počtu exponátů; roztřídit je do kategorií a vypočítat aproximativní pojistnou hodnotu jednoho kusu v dané kategorii podle aktuální úrovně na aukčním trhu; na základně jednání s pojišťovnou specializovanou na pojišťování uměleckých děl dohodnout pojistné podmínky a výši pojistné sazby pro pobyt; v ČR neexistuje pojišťovna s takovou specializací, protože zdejší trh je malý; je třeba mít na paměti, že každá pojišťovna nabídne pojištění princip obchodu, ALE není-li to její specializace, neumí pak pojistnou událost zlikvidovat=není napojena na příslušné odborníky/restaurátory se znalostí trhu; ve výsledku na volbu nevhodné pojišťovny doplatí pořadatel = vypůjčitel; 5) vykládka a rozbalení díla + zpětné zabalení... musí dělat odborná spedice, která dílo transportovala 6) převzetí díla restaurátorem + zpětné předání... condition report = podmínka zápůjčky; špatně vypracovaný cond.rep. s nedostatečnou fotodokumentací může v případě poškození exponátů vést k vyvlíknutí pojišťovny z pojistného plnění; výroba fotografií pro condition reporty přední, zadní a boční, horní a dolní pohledy 7) architektonický návrh výstavy... nutná podmínka realizace výstavy s ohledem k celkovému vzhledu výstavy, k bezpečnosti exponátů, bezpečnosti návštěvníků, tj. neporušení platných norem, s ohledem na návazné profese klimatologa a osvětlení výstavy; Skicovné pro soutěžící a honorář pro vítěze; 7a) projekt osvětlení výstavy; zápůjčka reflektorů není-li pořadatel dostatečně vybaven; demontáž po skončení a transport zpět; nákup mobilních měřítek úrovně osvětlení 7b) klima projekt vzhledem k provozu výstavy a předepsanému klimatu; zapůjčení klimajednotek; hlídání strojů a přístrojů během provozu výstavy; demontáž po skončení, transport zpět nákup mobilních měřidel vlhkosti, teploty 8) stavba výstavního fundusu + bourání... je zapotřebí zaúkolovat architekta, aby v rámci smlouvy měl i dozor nad výrobou a dozor na stavbou výstavy a odpovídal i svým honorářem za tyto části realizace; 8a) výrobce výstavní architektury je třeba ve smlouvě zavázat i k bourání, odvozu a likvidaci stavby cena dodávky musí být postavena i na tyto práce; Teorie přístupů k tvorbě expozic. 6

7 8b) podle charakteru výstavního domu a potřeby ochrany podlah ( i třeba jenom kvůli vyšší návštěvnosti za 1 den, nežli byla pro zátěž podlah projektována) je třeba zapracovat do rozpočtu nákup podlahové krytiny pro jejich ochranu; 8c) výroba nájezdní ramp, jsou-li ve výstavním domě schodiště a není-li provozní výtah; 8d) zapůjčení či nákup vitrín 8e) zapůjčení či nákup bezpečnostních kamer, ústředny, předmětových čidel etc. 8f) opravy zdí, malování, úklid po skončení a deinstalaci 9) instalační skupina = instalace exponátů + deinstalace; jedná se o pověšení obrazů, instalaci soch a objektů; instalaci větších eponátů ze všech typů sbírek; instalaci umělecko řemeslného či průmyslového materiálu dělají restaurátoři či konzervátoři pod vedením kurátora, či výtvarně schopný kurátor sám; instalaci knih, listin, archiválií etc. dělají zásadně restaurátoři do předem připravených stojánků, desek atd. 10) aranžéři = výroba instalačních pomůcek, adjustace 11) grafický návrh, tzv.grafický manuál celého projektu rozpracovaný na: - výstavní grafiku - propagační grafiku - informační grafiku - komunikační grafiku 12) výroba grafiky 13) překlady 14) náklady na likvidaci výstavního fundusu, úklid fundusu do skladu, atd. v případě, že si ho instituce ponechává pro další užití 15) úklid - před otevřením - v průběhu výstavy = provoz výstavy - po skončení výstavy 16) osvětlení - zapůjčené / z vlastních zdrojů - instalace + demontáž 17) provoz výstavy energie, nájmy 18) provoz výstavy kustodi / pokladní / sekuritoni 19) honorář autora,resp. honoráře kurátorů, jde-li o výstavu sestavovanou na popud a pro objednatele; honoráře oponentů projektu 20) honorář fotografa dtto 21) reprodukční práva či autorská práva za právo publikovat dílo 22) výrobní náklady na fofo/scan uměleckého díla zhotovených na náklady majitele a přeúčtovávaných pořadateli 23) redakční náklady - jazyková redakce + korektury - odborná = lektorská redakce - technická redakce (organizace a sestavení tisků) 24) zalámání + grafický návrh tisků 25) výroba filmů pro tisk, barevné korektury 26) tisk + vazba tiskovin 27) náklady na provoz kuratoria - honoráře komisaře, asistentů, ekonoma, právníka - produkčních, event. dalších podle rozsahu projektu - vybavení kanceláře computery, tiskárny, kopírka, nábytek, telefony přípojka, mobily; internet. přípojka - provoz kanceláře energie, nájem, kancelářské potřeby, internet, tonery etc. Teorie přístupů k tvorbě expozic. 7

8 VÝPŮJČKA UMĚLECKÉHO DÍLA 3) pobyt kurýra včetně diet, tj. letenku (jízdenku) + hotel Majitel rozhoduje o tom: 1) komu povolí manipulaci s uměleckými díly - balení - transport, včetně způsobu: - letecky - autem... trasa - separátní - sdružená 2) kde a za jakých podmínek bude dílo pojištěné 2a) zda a do jaké míry bude vypůjčitel za dílo všeobecně ručit 3) zda dílo bude doprovázet kurýr - dohled nad přepravou - dohled nad instalací / deinstalací 4) počet katalogů a tiskovin, které bude za zapůjčení požadovat 5) za jakých podmínek bude dílo vystavené - klima - teplota -osvětlení 6) zda a za jakých podmínek bude probíhat kontrola díla během výstavy Vypůjčitel hradí: veškeré náklady spojené s výše uvedenými činnostmi + 1) restaurování uměleckých děl, resp. jejich odbornou přípravu pro výstavu, a to v případě, že dílo je ve špatném stavu = nevystavitelném stavu a vypůjčitel na jeho zapůjčení z odborných důvodů trvá 2) restaurátora na převzetí uměleckého díla od majitele, resp. kurýra a vytvoření či jen vyplnění condition reportu EXPONÁTOVÝ LIST základní komunikační útvar mezi autorem/kurátorem a produkcí = kuratoriem výstavy. Ke každému exponátu je třeba do databáze dodat všechny uvedené údaje. Předpokládá to disciplinovanost se strany autorského týmu, ale tento způsob práce šetří čas. Kuratorium výstavy je pak samostatné a nemusí se znovu a znovu obracet na autora pro dílčí odpovědi. Navíc u mezinárodních projektů to ani není možné, protože partneři očekávají profesionální práci. Z daných údajů lze pak sestavit i katalogové heslo, popisky pod exponáty, různé typy seznamů pro dílčí partnery atd. Výstava:... Kapitola / Oddíl... Pracovní číslo... Badatel / Autor kapitoly/oddílu... Autor odborné statě / textu na panel... Autor kat. hesla / rozšířené popisky... Inventární číslo... Název díla ČJ... Název díla Aj či v jazyce partnerské instituce... Datace... Technika... Rozměr díla... Rozměr soklu nebo rámu (max.v. a š.)... Provenience... Stav exponátu... Poznámka... Teorie přístupů k tvorbě expozic. 8

9 Zapůjčovatel název... Smluvní adresa zapůjčovatele, Tel., Fax., ... Ředitel instituce zapůjčitele... Kontaktní osoba / kurátor sbírky zapůjčitele... Pojistná hodnota orig. měna... přepočet na Kč... Pojišťovna... Výstavní podmínky: Vlhkost, Světlo, Teplota Klimarám... Transportní podmínky... Transportní firma... Kurýr... Počet dní... Výše diet... Letenka... Souhlas s publikováním: ANO/NE Foto /scan... objem dat Majitel repro / autorských práv Cena repropráva / autorského práva: orig. měna... přepočet na Kč... Pracovní obrázek... fotokopie, skica, kresba... autor / původ Poznámka... Počet katalogů... Zápůjční smlouva vlastní: ANO/NE Zápůjční smlouva naše... Poznámka... Pohyb a zajištění díla při zapůjčení na výstavu příprava díla na výstavu restaurování, condition report dílo v depozitáři tzv. na hřebíku měření díla a výroba obalu zabalení v mateřské instituci, odeclení transport z depa do výstavní síně, doprovod kurýrů odeclení, vybalení, uskladnění obalů restaurátorská kontrola stavu díla a jeho předání kurýry zapůjčitele instalace a vystavení díla v připravené výstavní síni restaurátorské kontroly díla v průběhu výstavy restaurátorská kontrola díla po výstavě a předání zpět kurýrovi zapůjčitele přivezení obalů zabalení, odeclení transport z výstavní síně pořadatele na domovskou adresu díla, doprovod kurýra odeclení, vybalení restaurátorská kontrola díla návrat do depozitáře tzv. na hřebík Teorie přístupů k tvorbě expozic. 9

10 Manipulace se sbírkovými předměty přebíranými pro výstavu (v nezabaleném stavu) Materiál sestavil ing. Libor Veselý a PhDr. Duňa Panenková jako manuál pro pracovníky odborných spedicí s obecnou platností pro manipulaci s uměleckým dílem či muzejním exponátem jakékoliv povahy. A. Úvod Největším rizikům jsou sbírkové předměty vystaveny v průběhu manipulace, zvláště pak pokud nejsou zabaleny. Níže uvedená pravidla bezpečné manipulace vycházejí z předpokladu, že se jedná o předměty stabilní a v dobrém stavu, bez plísní a škůdců. Manipulaci s předměty, které tato kriteria nesplňují mohou provádět pouze restaurátoři. Zásady bezpečné manipulace je třeba dodržovat u všech sbírkových předmětů bez ohledu na jejich hodnotu. Skutečnost, že např. soukromí zapůjčitelé či někteří pracovníci muzeí a galerií některé z těchto zásad někdy nedodržují, nesmí být pro pracovníky odborné spedice a není důvodem, aby je nedodržovali také. Tato směrnice popisuje zásady bezpečné manipulace s nezabalenými předměty. Pracovníci odborné spediční firmy se s touto činností bez další pracovní návaznosti setkávají relativně zřídka (např. při stěhování depozitářů či při měření předmětů), přesto je třeba tyto zásady znát a dodržovat. Nejčastěji přicházejí odborné spedice do kontaktu s nezabalenými sbírkovými předměty v rámci balení a vybalování, proto je třeba věnovat pozornost také navazujícím doporučením na toto téma. I když jsou sbírkové předměty, se kterými přichází pracovník odborné spedice do styku (tj. ty které vlastník zkontroloval a připravil pro manipulaci), stabilní a v dobrém stavu, je tento dobrý stav relativní. Z několika důvodů jsou tyto předměty velmi křehké: - byly vyjmuty ze svého původního prostředí pro které vznikly (jiné klimatické podmínky v jejich původním prostředí a jiné v muzeu či galerii) - jde zpravidla o předměty staré, často za horizontem svým tvůrcem předpokládané životnosti - byly vytvořeny z materiálů, jejichž životnost a odolnost je omezená - mají často bohatý životopis, tj. často měnily majitele, bylo s nimi různě zacházeno B. Obecné zásady manipulace Před vlastní manipulací: - noste čisté a pohodlné oblečení bez předmětů, které by se mohly z oblečení uvolnit - v kapsách na blůze, košili či vestě nenoste předměty, které by mohly vypadnout a ohrozit tak manipulovaný předmět - z kapes kalhot před manipulací vyjměte nářadí - noste s sebou vždy čisté rukavice a používejte je na předměty, kde je jejich použití účelné. Rukavice měňte, jakmile jsou špinavé. - před manipulací si umyjte ruce mýdlem či jiným prostředkem a dobře ruce opláchněte, aby na nich nezůstaly zbytky mycího prostředku - před vlastní manipulací si ověřte místo, kam budete předmět ukládat. Ujasněte si předem trasu a způsob manipulace, než ji provedete, abyste problémy předvídali a vyřešili dříve, než k nim dojde. Vyjasněte si předem pořadí, ve kterém budou předměty manipulovány a způsob, jakým budou předměty ukládány na místě, kam jsou přemísťovány - ověřte si předem průchodnost dveří a výtahu pro dané předměty a předem si zajistěte, aby dveře byly otevřené a výtah volný - pokud to je možné, vyhněte se schodům při volbě trasy - pokud hrozí kolize mezi manipulací se sbírkovými předměty a jinou činnosti probíhající ve stejných Teorie přístupů k tvorbě expozic. 10

11 či tranzitních prostorách (kolize s jinými pracemi ve výstavních prostorách, kolize na nakládací rampě, apod.), snažte se jí předem zabránit v případě potřeby volejte kancelář - pokud bylo dílo již naší firmou měřeno a u zákazníka tudíž již zjištěny jeho požadavky na způsob manipulace a tudíž máte s sebou záznam o těchto skutečnostech, přečtěte si, co bylo se zákazníkem sjednáno Součinnost zákazníka, odesílatele, příjemce před provedením manipulace - v muzeu či galerii přicházíme do styku při manipulaci (stejně jako balení, přepravě a dalších činnostech) s kurátory sbírek, restaurátory, konzervátory, správci depozitářů a kurýry. Vysvětlení pojmů: 1) kurátoři sbírek jsou odborní správci sbírek, kteří se ve své činnosti zaměřují na obsahové, výtvarné a historické stránky sbírek. Znalosti kurátorů o správné manipulaci se sbírkovými předměty jsou rozdílné úrovně závisí na konkrétní osobě. Někteří kurátoři nemají jasnou představu, jak má být manipulace s danými předměty správně provedena. 2) restaurátoři jsou vysokoškolsky či jinak vysoce vzdělaní odborníci na stav a opravy sbírkových předmětů, často specializovaní na jednotlivé obory (malba, plastiky, papír, kov, apod.). Svoji kvalifikaci dokládají na Ministerstvu kultury, které jim uděluje licenci. Tím, že se restaurátoři zabývají zlepšením stavu předmětů a jejich odbornými opravami restaurováním, mají rozsáhlé znalosti o příčinách, které ke zhoršení stavu či poškození vedly. Jsou tudíž vysoce specializováni a vědí přesně, jaké mají pro danou manipulaci požadavky. 3) konzervátoři jsou údržbáři sbírkových předmětů, zabývající se jejich čištěním, drobnými opravami, průběžnou kontrolou exponátů v expozicích a depozitářích, apod. Jsou zpravidla absolventy odborné střední školy nebo kurzu vedeného restaurátory a zpravidla pracují pod vedením restaurátora. Také konzervátoři vědí přesně, jaké mají pro danou manipulaci požadavky. 4) správci depozitářů jsou osoby zaškolené pro základní pravidla manipulace 5) kurýři jsou pracovníci či zástupci vlastníka doprovázející díla během přepravy, kteří jsou zplnomocněni vlastníkem dohlížet na všechny činnosti související s daným dílem (v některých případech kurátoři sbírek, v některých případech restaurátoři či konzervátoři) - manipulace s předměty, kterou provádíme, má probíhat vždy dle instrukcí a pod dohledem kurýra, tj. pracovníka muzea/galerie (konzervátor, restaurátor, správce sbírky či jiná odpovědná osoba). Muzea a galerie jsou ze zákona povinny pečovat a chránit sbírkové fondy a chránit je před poškozením. Je věcí muzea/galerie, kterou osobu deleguje pro dohled nad naší prací. Je správné, je-li to konzervátor či restaurátor. Někteří kurátoři nemají jasné požadavky, jak má být s daným předmětem manipulováno. V těchto případech pak dochází k nepříjemné situaci, že jsme závislí na našem vlastním rozhodnutí a profesní zkušenosti (přitom však nemáme a ani nemůžeme mít vědomosti o daném díle a jeho stavu). Přestože však zástupce majitele žádné instrukce nedal, někdy proto že sám neví co s tím, bývá následně velmi kritický. I z toho důvodu je třeba vždy žádat před započetím manipulace instrukce od přítomné odpovědné osoby. - před vlastní manipulací tedy vždy zjistěte dotazem u přítomné odpovědné osoby muzea či galerie, ať již je to restaurátor, konzervátor, kurátor či jiná osoba jeho/její požadavky na způsob provedení manipulace, způsob uchopení předmětu, specifické požadavky, apod. Teorie přístupů k tvorbě expozic. 11

12 - nepřebírejte na sebe odpovědnost, která nám nepřísluší způsob manipulace stanoví odpovědná osoba muzea či galerie, my máme za úkol provést manipulaci dle daných požadavků - dbejte instrukcí pracovníka muzea/galerie (nejlépe restaurátor či konzervátor), jak máte s předmětem manipulovat restaurátoři znají stav exponátu a jeho slabá místa a vědí, proč kladou určité specifické požadavky - je-li přítomná odpovědná osoba nezkušená, tzn. nemá vlastní požadavky, jak má být práce provedena, vysvětlete Váš plánovaný pracovní postup a nechte si ho odsouhlasit - jsou-li vyjádřené požadavky odpovědného pracovníka ve zřejmém rozporu s Vaší profesní zkušeností, vysvětlete racionálně důvody, které Vás vedou k Vašemu názoru a trvá-li odpovědná osoba na pracovním postupu, který považujete na rizikový, požádejte odpovědnou osobu, aby Vám svůj požadavek písemně potvrdila např. na potvrzení o převzetí či jiný doklad. Požadavkem odpovědné osoby se i v takovém případě řiďte. V případě potřeby volejte pracovníka naší firmy, který danou zakázku řídí, či vedení firmy. - Potřebujete-li vzít předmět v zadní části police depozitáře a před ním stojí jiný předmět (tj. exponát, který Vy máte převzít není pracovníkem depozitáře připraven pro manipulaci) požádejte správce depozitáře o povolení manipulovat s předním předmětem(pozor je ale nepojištěn a je třeba o dodatečné manipulaci udělat záznam do přebíracího formuláře) nebo o to, aby tak sám učinil. V každém případě je třeba nejdříve přemístit ty předměty, které Vám brání v přístupu k dílu, se kterým máte Vy manipulovat. Pokud takováto situace nastane v rámci výstavy (tj. předměty jsou např. ve vitrínách), tyto předměty nemanipulujte, to je prací restaurátorů, konzervátorů a instalační skupiny. Při vlastní manipulaci: - nespěchejte, pracujte s rozvahou, řiďte se zásadou spěchej pomalu - minimalizujte manipulaci s nezabaleným předmětem, vozík či obal přemístěte k předmětu - manipulujte s objektem v jeho nejstabilnější poloze, zpravidla je to poloha ve které je předmět vystaven nebo skladován - předmět vždy uchopujte za jeho nejpevnější část (zvláště důležité u plastik, nábytku, apod.), resp. za jeho adjustaci, která zpravidla plní ochrannou funkci (rám, pasparta, apod.) - přenášejte vždy jen jeden předmět a k jeho uchopení použijte obě ruce, i když je předmět malý - velké, neforemné nebo těžké předměty přenášejte ve dvou nebo více osobách, je-li třeba požádejte o pomoc, i když se Vám to jeví např. společensky nevhodné - nepředávejte si předmět mezi sebou z rukou do rukou, raději ho postavte nebo položte a ať ho druhá osoba zvedne - nedělejte prudké a zbytečné pohyby, musíte-li jít pozadu registrujte, co je za Vámi a kolem Vás - chraňte předmět před nárazy, sklouznutím a prudkými změnami polohy. Nikdy nepracujte s nářadím nad předmětem, nemanipulujte s jedním předmětem nad druhým. - nejezte, nepijte a nekuřte v blízkosti předmětů. Využijte k tomu vyhrazená místa mimo výstavní prostory a depozitáře. - pokud dojde při manipulaci s předmětem k uvolnění jakékoliv jeho části (např. šupinka malby, část výzdoby rámu, apod.), tuto část zachovejte, pokuste se identifikovat, odkud se část uvolnila a uvolněnou část předejte pracovníkovi muzea, restaurátorovi, konzervátorovi či jiné odpovědné osobě Teorie přístupů k tvorbě expozic. 12

13 Vozíky, kolečka a manipulační prostředky - používejte čisté pěnové nebo kobercové podložky na podlahu a dna vozíků. Chraňte předměty na vozíku od vzájemného kontaktu pěnovými materiály, bublinami, přířezy kartonu. Mezi předmět a vložku dávejte hedvábný papír, aby nedošlo k oděru. Zajistěte každý předmět na vozíku proti pohybu a na jeden vozík nedávejte předměty velmi odlišné váhy a rozměru - ověřte čistotu, stabilitu a funkčnost vozíku před jeho použitím. Při použití velkých vozíků nebo vozíků s podpůrnou konstrukcí použijte dostatečný počet osob tak, aby byl vozík nejen tlačen či tažen, ale také zajištěna stabilita předmětů na vozíku, byly otevřené dveře, obsluhován výtah, apod. C. Specifické zásady manipulace pro jednotlivé skupiny sbírkových předmětů Rámované obrazy - klasicky adjustovaný obraz na plátně se skládá z napínacího rámu (lidově blindrám ), na kterém je napnuto plátno; tento celek je pak vložen a upevněn ve výřezu vnějšího ozdobného rámu. Základní funkcí vnějšího rámu je ochrana obrazu před rizikem mechanického poškození, zvyšuje také jeho pevnost a tuhost a umožňuje jeho zavěšení. Vnější rám má i estetickou funkci, je často zdobený a je tudíž třeba také rám samotný chránit před mechanickým poškozením. - neexistují okolnosti, za kterých by bylo nutné se dotýkat plochy obrazu (ať již z přední nebo zadní strany). Dotyk prstů na ploše obrazu např. způsobuje oslepnutí některých laků, což může mít za následek nutnost restaurovat celou plochu obrazu - obrazové plochy obrazu a plátna se smí dotýkat pouze restaurátor - ověřte před manipuklací, zda je obraz pevně osazen v rámu (někdy je blindrám upevněn ve vnějším rámu pouze pomocí hřebíků, které mohou být volné, což je špatně) a zda je rám pro velikost a váhu obrazu dostatečně stabilní (např. atelierové lišty na obrazech z 60. let). Na zjištěné nedostatky upozorněte přítomného odpovědného pracovníka; sami žádné úpravy na rámu a jeho fixaci neprovádějte. Není-li závada na místě odstraněna, zjištěné nedostatky zaznamenejte do dokladu o převzetí či jiného dokladu - obraz manipulujte uchopením pouze za jeho rám a použijte obě ruce, jednu na svislé straně a druhé na dolní vodorovné straně nebo obě ruce na svislých protilehlých stranách. Nikdy nezvedejte obraz za horní vodorovnou část rámu. Rámovaný obraz nikdy nepřenášejte uchopením za blindrám nebo jeho výztuže. - rám držte za jeho nejpevnější a nejméně dekorovanou část Vnější rámy lze z hlediska manipulace a specifických nároků rozdělit takto: 1) zlacené rámy a rámy se sádrovými ozdobami jsou mimořádně křehké. Rámy se zlaceným povrchem smějí být manipulovány pouze v rukavicích (ruce odírají tenkou vrstvu zlacení a prsty zanechávají jen obtížně odstranitelné stopy). Rámy se sádrovými ozdobami vždy držte za zadní část rámové lišty, kde ozdoby nejsou. Při opírání obrazů v rámech se sádrovými ozdobami podložte pod zadní hranu lišty podložku, aby váha obrazu nespočívala na sádrových ozdobách. 2) lakované leštěné rámy jsou velmi kluzké a je-li lak popraskaný, zanechávají v něm rukavice obtížně odstranitelné chloupky; v těchto případech použití rukavic vhodné není vhodnější jsou čité ruce. 3) ateliérová lišta a pomalované rámy: obzvlášť pečlivě je třeba chránit při přenášení ty obrazy 20. století, které jsou zarámovány velmi subtilním rámem, např. atelierovou lištou nebo u kterých malba pokračuje na rámu s těmito obrazy je třeba de facto zacházet tak, jako by nebyly zarámovány Teorie přístupů k tvorbě expozic. 13

Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU

Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU 2006 Aktualizované informace O našich výrobcích, jejich dostupnost a RADY pro zpracování jsou K DISPOZICI on line na internetové stránce NAŠICH VÝROBKŮ: http://www.yourglass.cz/

Více

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY ZAVRAŽDĚNÍ SV. VÁCLAVA Anton Petter, 1844 II. etapa NÁZEV: Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA olejomalba na plátně ROZMĚRY 825 x 490 cm MAJITEL: Arcibiskupství Olomoucké

Více

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii.

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. NÁVOD K OBSLUZE Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. Dostává se Vám do ruky paletový vozík výjimečné

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda 2 ORTHEO DISC Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento produkt další osobě,

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR

REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR - 1-3Q PROJECT a.s. Inženýrská a projekční kancelář Eliščino nábřeží 304 Hradec Králové Investor : KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Hradec Králové, Pivovarské Náměstí 1245/2 REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR

Více

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Dodávka nábytku 2014

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Dodávka nábytku 2014 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Dodávka nábytku 2014 NÁVRHU ŘEŠENÍ INTERIÉRU KANCELÁŘSKÝCH PROSTORŮ Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13,

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit)

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) AIP velkoplošný tisk reklama aiptisk.cz finecolors.cz AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) 606 797 055 aip@aip.zlin.cz Kapa deska - výstavnictví - obrazy, včetně rámování

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.14 Konstrukce stolového a lůžkového nábytku

Více

Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen zobrazovacími jednotkami

Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen zobrazovacími jednotkami Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen ené pro práci se zobrazovacími jednotkami Petr Skřehot Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Základní legislativa Směrnice Rady 90/270/EHS ze dne 29. května

Více

PŘÍLOHA Č.4 - SEZNAM PRO ZHOTOVENÍ VZORKŮ. HOLEČKOVA 106/8, PRAHA 5 - VYBAVENÍ INTERIÉRU Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5 Smíchov

PŘÍLOHA Č.4 - SEZNAM PRO ZHOTOVENÍ VZORKŮ. HOLEČKOVA 106/8, PRAHA 5 - VYBAVENÍ INTERIÉRU Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5 Smíchov PŘÍLOHA Č.4 - SEZNAM PRO ZHOTOVENÍ VZORKŮ název projektu: HOLEČKOVA 106/8, PRAHA 5 - VYBAVENÍ INTERIÉRU Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5 Smíchov hlavní projektant: AP STUDIO s.r.o. Na Kopečku 2, 180 00

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.13 Konstrukce skříňového nábytku Kapitola

Více

Habermaaß-hra 4135. Vyřezávání Afrika

Habermaaß-hra 4135. Vyřezávání Afrika CZ Habermaaß-hra 4135 Vyřezávání Afrika Vážení rodiče, vyřezávání je prastará metoda tvarování dřeva. Je to forma umění, která žádá ostré nástroje. Je Vaší zodpovědností rozhodnout, zda je Vaše dítě připraveno

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 MODERNÍ TECHNOLOGIE STABILNÍ CENY LOGISTIKA Nestačí jen vyrobit obal nebo výrobek, je zapotřebí jej také dodat v čas a na správné místo. Bez

Více

STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně

STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně Výrobní program naší firmy, která na českém trhu působí již od roku 1994, je zaměřen na výrobu nábytku, stavební truhlářství a komplexní

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 2 c zadávací dokumentace TECHNICKÁ SPECIFIKACE Název veřejné zakázky Dodávka zařízení a vybavení odborných učeben Registrační číslo projektu CZ 1.11/3.3.00/36.01564 Část veřejné zakázky 3 -

Více

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Dílenské skříně Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Pevná ocelová konstrukce Různé provedení pro každé použití Dobrá stabilita dveří díky středovému vyztužení Zvýšené povolené zatížení polic (70 kg).80,- Skříně

Více

Baltrum. 12.05.2014. Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv

Baltrum. 12.05.2014. Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv 1 Baltrum. Obsah Skříně s křídlovými dveřmi strana 3 Doplňkové elementy pro skříně s křídlovými dveřmi strana 5 Doplňkový nábytek, výška 89 cm strana 8 Informace o výrobku

Více

NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD. Příloha č. 2 k RS ostatní nábytek č.j.mv-86810-65/vz-2013

NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD. Příloha č. 2 k RS ostatní nábytek č.j.mv-86810-65/vz-2013 OSTATNÍ NÁBYTEK Základní barevné provední nábytku: lamino - buk světlý 876 (vzorník Kronospan), kůže a čalounění - černá. Odolnost proti oděru u kůže a čalounění: 100.000 cyklů NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních

Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních Pro typy: Průmyslové LED osvětlení typ: PO typ I, PO typ II Reflektorové LED osvětlení typ: RE typ I, RE typ II, RE typ III Obsah: 1.

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY dle interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Zlaté Hory (dále jen interní směrnice) Název veřejné zakázky MODERNIZACE UČEBEN JAZYKŮ A INFORMATIKY

Více

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace Před montáží: Důležité a zásadní informace Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci Před samotnou montáží proveďte předběžné sestavení a vizuální srovnání vzhledu. Příprava a položení základu:

Více

Návod k instalaci terasového systému

Návod k instalaci terasového systému Návod k instalaci terasového systému Tento nový typ kompozitu-terasových prken WPC je směsí dřeva s HDPE a přídavných látek. Je vyráběn extrudací za vysokého tlaku a teploty. Přestože obsahuje přírodní

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Uložení a upevnění nákladu Uložení a upevnění nákladu Jednou z problematických oblastí, kterou musí řidiči nákladní silniční, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravy řešit, je

Více

Pracovní postup pro přesun p a transport materiálu Flotex v pásech. 1 Úvod Uživatelsky příjemný p průvodce bezpečnou manipulací a transportem materiálu Flotex v pásech. p 2 Produkt Rozměry materiálu Flotex

Více

NÁVRHY KOMBINACÍ. 4 Řada[e] 2P800 TAD 1P800 O 2P400 D4 1P400 O Dřevo (dub) Základna (BA)

NÁVRHY KOMBINACÍ. 4 Řada[e] 2P800 TAD 1P800 O 2P400 D4 1P400 O Dřevo (dub) Základna (BA) Řada[e] 2 Řada[e] Řada[e] Pokud jde o řadu Series[e], prakticky jediným omezením je vaše představivost. Multifunkční úložné jednotky lze použít ve většině prostředí; pro neplánované schůzky, jako sedací

Více

Smlouva o umístění a provozování kontejnerů

Smlouva o umístění a provozování kontejnerů Smlouva o umístění a provozování kontejnerů uzavřená mezi ELEKTROWIN a.s. se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 140 00 IČ: 272 57 843 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu

Více

PA PLUS, s.r.o. - katalog dveří a zárubní

PA PLUS, s.r.o. - katalog dveří a zárubní Kontakt: PA PLUS, s.r.o. e-mail: vratacz@gmail.com web: www.vratacz.cz tel: +420 606 49 60 60 (CZ) Po-Pá 9:00-18:00 Chceme našim zákazníkům nabídnout poctivě vyrobené interiérové dveře z pravých materiálů

Více

Velkoobjemové boxy 186

Velkoobjemové boxy 186 Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Velkoobjemové boxy 186 GLT Velko- -objemové boxy 187 Varianty KOLOX KOLOX systém skládání Po otevření mechanismu zámků... KOLOX skládací velkoobjemový box KOLOX-GLT

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Podniková norma. Nákup hrubých přířezů. Závazné pokyny pro dodavatele přířezů

Podniková norma. Nákup hrubých přířezů. Závazné pokyny pro dodavatele přířezů Podniková norma Nákup hrubých přířezů Závazné pokyny pro dodavatele přířezů Originální název a cesta k dokumentu: F:\DATA\Spolecne\A-Zpracování dřeva\originální dokumenty\n030-5 Nákup hrubých přířezů.docx

Více

Nábytek SMART má tři varianty stolového podnoží, a to kombinace kovových nohou a lubů z DTD desek, celokovového podnoží typu U a typu A.

Nábytek SMART má tři varianty stolového podnoží, a to kombinace kovových nohou a lubů z DTD desek, celokovového podnoží typu U a typu A. Český kancelářský nábytek SMART představuje moderní koncept tvorby kancelářských pracovišť. Atraktivní geometrické linie odrážejí základní tvůrčí principy: jednoduchost, variabilitu a funkčnost kancelářského

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

Organizační směrnice č. 2/2014/SŘ. Provozní řády pracoviště Opočno. učebny pro teoretickou výuku učebny výpočetní techniky tělocvičny posilovny

Organizační směrnice č. 2/2014/SŘ. Provozní řády pracoviště Opočno. učebny pro teoretickou výuku učebny výpočetní techniky tělocvičny posilovny Organizační směrnice č. 2/2014/SŘ Provozní řády pracoviště Opočno učebny pro teoretickou výuku učebny výpočetní techniky tělocvičny posilovny Čj.: SŠNM/191/2014 Zpracovala: Mgr. Pavlína Sobotková Schválila:,

Více

nábytek ZAVĚŠENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY USNADŇUJÍ ÚDRŽBU FOTO VILLEROY & BOCH Living

nábytek ZAVĚŠENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY USNADŇUJÍ ÚDRŽBU FOTO VILLEROY & BOCH Living nábytek ZAVĚŠENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY USNADŇUJÍ ÚDRŽBU FOTO VILLEROY & BOCH 62 Living PŘI VÝBĚRU NÁBYTKU DO KOUPELNY BYCHOM SE NEMĚLI ŘÍDIT POUZE JEHO VZHLEDEM, TVAREM A VELIKOSTÍ, ALE MĚLI BYCHOM SE ZAJÍMAT

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image Postranní ochranné potahy pro ALFA ROMEO obj. č. D-AR 95 Postranní ochranné potahy chrání přední

Více

Podniková norma. Nákup hrubých přířezů. Závazné pokyny pro dodavatele přířezů

Podniková norma. Nákup hrubých přířezů. Závazné pokyny pro dodavatele přířezů Podniková norma Nákup hrubých přířezů Závazné pokyny pro dodavatele přířezů Originální název a cesta k dokumentu: F:\DATA\Spolecne\A-Zpracování dřeva\originální dokumenty\n030-5 Nákup hrubých přířezů.docx

Více

MTS Criterion řada 40 Manual Title

MTS Criterion řada 40 Manual Title MTS Criterion řada 40 Manual Title Pokyny pro zvedání Additional a přesunování Information be certain. 100-238-316 A Informace o autorských právech Informace o ochranné značce Vlastnické informace Validace

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží Dříve než začnete s montáží, seznamte se se všemi předpisy či normami, které platí pro tuto problematiku. Tento návod je doporučeným

Více

Zpřístupnění Předzámčí v Jevišovicích. Instalace expozice a ostatní práce s tím spojené

Zpřístupnění Předzámčí v Jevišovicích. Instalace expozice a ostatní práce s tím spojené VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou podle zákona č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem: Zpřístupnění Předzámčí v Jevišovicích Instalace

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Stránka 1 z 12 Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Číslo položky 1. Skříň policová Počet kusů 1 rozměry - výška 1900 až 2000

Více

my baby carrier NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ DŮLEŽITÉ! UCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ! > BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

my baby carrier NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ DŮLEŽITÉ! UCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ! > BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: my baby carrier NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Integrovaná kapuce DŮLEŽITÉ! UCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ! Integrované zádové prodloužení... > BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: POZOR: Vaše rovnováha může být ovlivněna vašim

Více

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří Vážené dámy a pánové, rádi bychom vám poblahopřáli ke koupi nových oken a poděkovali vám za důvěru, kterou jste nám projevili. K tomu, aby si nový výrobek udržel co nejdéle svou životnost, sestavili jsme

Více

Rýmařovsk. ovská 15. (druhy dřevd 22.05. / 2012. Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15. (druhy dřevd 22.05. / 2012. Ing. Martin Greško Základní škola, Bruntál Rýmařovsk ovská 15 Spojování dřeva spojení rohů rámů (druhy dřevd evěných spojů,, využit ití, ) 22.05. / 2012 Ing. Martin Greško Spojování dřeva (spojení rohů rámů) Rámy jsou zpravidla

Více

Doporučené balení zásilek

Doporučené balení zásilek Doporučené balení zásilek Hlavní zásady balení zásilek Maximální rozměry Vyplnění volného prostoru Povolené parametry zásilky Max. hmotnost tuzemské zásilky a zásilky na Slovensko: 50 kg Max. hmotnost

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce.

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW PODLAŽNÍ SYSTEM The Mezza-Stow system byl vyvinutý pro realizaci vícepodlažních systémů. Na rozdíl od klasických ocelových konstrukcí ho lze

Více

JAMU Výměna a oprava podlah v hereckých učebnách

JAMU Výměna a oprava podlah v hereckých učebnách Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591113 Fax : 542591142 E-mail: vinkler@jamu.cz Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno 23.5.2011 Věc:

Více

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny.

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny. Výkaz výměr Příloha č. 3 Výkaz výměr Místnost č. S 13: Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Cena v Kč bez DPH Výše DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické

Více

Záchrana sbírek v krizových situacích. Miloš Korhoň

Záchrana sbírek v krizových situacích. Miloš Korhoň Záchrana sbírek v krizových situacích Miloš Korhoň POSTUP PŘI ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ Prvních 48 hodin má rozhodující význam! Všichni vedoucí pracovníci i ostatní zaměstnanci by měli znát zásady řešení

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

PŘEDSTAVENÍ FIRMY PODPORUJEME AUTISTICKÉ DĚTI FOR HELP NABÍDKA DŘEVĚNÝCH A LAMINOVANÝCH VÝROBKŮ: NABÍDKA KOVOVÝCH VÝROBKŮ:

PŘEDSTAVENÍ FIRMY PODPORUJEME AUTISTICKÉ DĚTI FOR HELP NABÍDKA DŘEVĚNÝCH A LAMINOVANÝCH VÝROBKŮ: NABÍDKA KOVOVÝCH VÝROBKŮ: s.r.o. PŘEDSTAVENÍ FIRMY Firma vznikla v roce 2004 se sídlem v Ostravě a je zaměřena převážně na export do Velké Britanie, Francie a do Skandinávských zemí. Naší prioritou je dlouhodobá spolupráce na partnerské

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

CENÍK STĚHOVACÍCH SLUŽEB EASY MOVING

CENÍK STĚHOVACÍCH SLUŽEB EASY MOVING CENÍK STĚHOVACÍCH SLUŽEB EASY MOVING (dále jen ceník ) PLATNÝ OD 24. 8. 2015 Není-li uvedeno jinak, není v cenách zahrnuto DPH ve výši 21%. OBSAH STĚHOVÁNÍ OBYTNÝCH PROSTOR NEBO FIREMNÍ STĚHOVÁNÍ S VOZEM

Více

Kontejnery, noční stolky a komody. Mobilní kontejner. Noční stolky. Komody

Kontejnery, noční stolky a komody. Mobilní kontejner. Noční stolky. Komody Technický popis Moderní nábytková řada určena pro vybavování dětských pokojů nabízí široké spektrum prvků, různé modelové řady díky nimž je možné vytvářet kompozice podle vlastního uvážení a potřeb dítěte.

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

Pokládka & pokyny na údržbu, záruční podmínky

Pokládka & pokyny na údržbu, záruční podmínky Pokládka & pokyny na údržbu, záruční podmínky BerryAlloc Click Vinyl Kdekoli. Navždy. www.berryalloc.com (1/4) 1. Obecné pokyny PureLoc je LVT podlaha pro domácí užití a je vyroben dle normy EN 649T. PureLoc

Více

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč STĚHOVÁNÍ ALBOS MOVERS Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč Způsob oslovení zákazníka - bezplatná inspekce/prohlídka stěhované zásilky - seznámení s požadavky klienta - informování klienta

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 V Praze dne 31. března 214 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka a montáž laboratorního nábytku a vybavení k akci Rekonstrukce laboratoře pro organickou

Více

Společnost LENZA nabízí nábytkovou řadu

Společnost LENZA nabízí nábytkovou řadu Technický popis Společnost LENZA nabízí nábytkovou řadu určenou pro vybavování předsíní. Elegantní a moderní nábytek do předsíně je ergonomický a současně velmi funkční. Velký výběr rozměrů jednotlivých

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek

Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek Skladování: Desky KINDWOOD jsou hutnější něž přírodní dřevo. Při skladování musí být položené na rovném povrchu, v opačném případě by mohlo dojít ke zkroucení

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné.

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné. Seznámení s Pilates Pilates formuje a posiluje střední svaly v těle. Zaměřuje se na základní posturální svaly, které udržují tělo v rovnováze poskytují podporu pro páteř. Zejména se při cvičení pilates

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Residenční záruka (25 let) Living Expression a Total design (třída zátěže 32)

Residenční záruka (25 let) Living Expression a Total design (třída zátěže 32) Residenční záruka (25 let) Living Expression a Total design (třída zátěže 32) Tato záruka se vztahuje na laminátové podlahy řady Pergo L i vi n g E x p r e s si o n a T o t a l d e s i g n (t ř í d y z

Více

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE Světelné tabule Securit nabízí možnost výrazné a atraktivní prezentace, která zaujme kolemjdoucí. Jsou vhodné do venkovních prostor, odolné povětrnostním podmínkám. V případě

Více

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG)

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) Nové horizontálně posuvné dělící stěny díky technologii Clamp & Glue používají lepené bezpečnostní sklo pro bezpečnost a snadnější

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

PODROBNOSTI HODNOCENÍ VZORKŮ

PODROBNOSTI HODNOCENÍ VZORKŮ Příloha č. 2 zadávací dokumentace PODROBNOSTI HODNOCENÍ VZORKŮ HODNOCENÍ VZORKU: K01 KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE Estetická úroveň vzorku V rámci tohoto subkritéria budou hodnoceny estetické a designové vlastnosti

Více

Rozsah prací a četnosti úklidu

Rozsah prací a četnosti úklidu Příloha č. 3.2. Rozsah prací a četnosti úklidu Obecné zásady: Pracovník zhotovitele bude pružně a samostatně reagovat na aktuální potřebu úklidu a v případě nutnosti provede úklid i mimo běžný rozsah,

Více

Ceník služeb Cleaning service Karlovy Vary

Ceník služeb Cleaning service Karlovy Vary Čistící a úklidové práce Karlovy Vary Tomáš Suchan Loketská 10, 360 06 Karlovy Vary Tel/Fax: 352 665 935 Mobil: 606 519 616 IČ: 669 70 253 Email: suchan.tomas.kv@seznam.cz Skype: Mr.Cleaner Ceník služeb

Více

Technické podmínky č. TP/06

Technické podmínky č. TP/06 Technické podmínky č. TP/06 VKLÁDÁNÍ PŘÍLOH Změny v technické specifikaci: 15. 2. 2011 Doplnění formátů magazínů pro vkládání a pravidel pro manipulaci a A. Paloušek přepravu str. 5 a 7. 9. 7. 2013 Doplněna

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

COSMETIC ART TATTOO 2009

COSMETIC ART TATTOO 2009 COSMETIC ART TATTOO 2009 1. Mistrovství ČR v kosmetickém tetování Vážení milovníci kosmetického tetování, dovolujeme si Vás pozvat k účasti na prvním Mistrovství České republiky v kosmetickém tetování,

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

Prostá paleta nevratná technická dokumentace

Prostá paleta nevratná technická dokumentace Prostá nevratná technická dokumentace Podle zákona č. 10/001 Sb., v platném znění, o obecné bezpečnosti výrobků. Název výrobku PALETA PROSTÁ NEVRATNÁ Obsah : I. Všeobecný popis výrobku II. Technické parametry

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._08 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R CMC PLUS 1. Označení látky/přípravku a označení firmy Materiálové číslo: 1.1 Obchodní název CMC PLUS Použití látky/přípravku Produkt ke stabilizaci vinného kamene ve víně. 1.2 Údaje o výrobci/dodavateli

Více

POKYNY K INSTALACI. Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za nákup naší dýhované dřevěné podlahy Par-ky. Prosím přečtěte si pozorně tento montážní návod.

POKYNY K INSTALACI. Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za nákup naší dýhované dřevěné podlahy Par-ky. Prosím přečtěte si pozorně tento montážní návod. 1/5 POKYNY K INSTALACI Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za nákup naší dýhované dřevěné podlahy Par-ky. Prosím přečtěte si pozorně tento montážní návod. INSTALAČNÍ MATERIÁL (obrázek 1) Par-ky Instalační souprava

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

Návod na instalaci - Linoleum xf role

Návod na instalaci - Linoleum xf role LINOLEUM LINOLEUM XF Návod na instalaci - Linoleum xf role Antistatické Linoleum SD Říjen 2012 Popis řady Tarkett Linoleum SD: Linoleum je vyrobeno z přírodních surovin jako je lněný olej, pryskyřice,

Více