Moderní přístupy k tvorbě expozic z pohledu galerijního, muzejního a památkového

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní přístupy k tvorbě expozic z pohledu galerijního, muzejního a památkového"

Transkript

1 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Moderní přístupy k tvorbě expozic z pohledu galerijního, muzejního a památkového Duňa Panenková metodika přednášky

2

3 METODIKA Styl práce na přípravě výstavy, stálé expozice v muzeu nebo v galerii či trasy na památkovém objektu vychází ze stejných zásad, platných obecně v oboru dějin umění (výtvarného, hudebního, divadelního, fotografického a filmového a literárního) obecných dějin, archivnictví, knihovnictví a etnografii. Jedná se o práci s památkovým nebo současným, ale umělecky či v rámci přírodnin cenným materiálem. Jeho ochrana a odpovídající zacházení s ním zaručuje jeho existenci. Zaručuje také základní povinnost oborů předat ho dalším generacím. Povinností výše uvedených oborů je badatelská interpretace a prezentace badatelských výsledků a daného materiálu široké veřejnosti. Každá výstava jako akce, se odlišuje od jiné pouze formou vystavovaného materiálu. Jiné nároky na prezentaci mají tzv. galerijní formy obrazy, kresby, grafika, sochy či nové mediální formy jako videoart apod. Jiné potom muzejní materiál z oborů užitého umění a etnografie sklo, keramika, šperky, design, nábytek, móda atd. Jiné materiál z muzejních sbírek soustředěný v přirodovědeckých odděleních minerály, motýly, savci, květena, paleolontologie atd. Jiné pak sbírky archeologické. Specifiku ve výstavní činnosti tvoří obor památkové péče, který se soustředí na představení vysokého životního stylu v různých epochách, tj. na historický design v rámci interiérové instalace. Pro každý obor a jeho materiál platí především metodologie daného oboru, která se opírá o jeho specifické vlastnosti a tomu odpovídající formu studia. Prezentace materiálu musí ctít oborové zásady, aby nedošlo k dezinterpretaci a zanesení laických představ do výkladu, kdy je často přání otcem myšlenky. Vlastní přednášky a semináře se budou týkat rozdělení oborů a jejich materiálů do výše uvedených skupin a výklad současných zkušeností s jejich představováním v rámci evropských národních škol. Vyhodnocení stávajících zkušeností s těmito výstavními prezentacemi a trendy a ohlas návštěvníků. Obrazový materiál k tématu je dostupný na webových stránkách muzeí, galerií, hradů, zámků, tvrzí, technických památek, výstavních hal ad. jak v ČR, tak v zahraničí. Každá instituce ať veřejná či soukromá sbírka uvádí pohledy do instalací a v rámci tzv. kolekce nebo katalogu detailní pohledy na vystavovaná díla a exponáty. Vzhledem k možnostem vyhledávače google stačí zadat jakákoliv slova související s dotazem a už se objeví nabídka, která vede přes další odkazy návštěvníka stránek dál. Doporučení a praxe Doporučit literaturu k danému tématu nelze. Každý vysokoškolsky vzdělaný odborník se orientuje ve svém oboru a zná literaturu, kterou potřebuje k vlastní práci. Literatura shromažďující poznatky pro práci kurátorů, produkcí a komisařů výstav neexistuje a v současné době se dává dohromady formou, jako je tato. Existují oborové veletrhy, které se soustřeďují na výstavní činnost, tj. na představení materiálů potřebných pro práci restaurátorů, pro balení, výrobu transportních beden, vitrín, osvětlovacích těles,měřidel vlhkosti, intenzity osvětlení, teploty atd. atd. Vzhledem k velkému vědeckému pokroku se tento materiál rychle vyvíjí a především vojenský průmysl dává civilní sféře k dispozici nové a nové materiály a poznatky. Veletrhy se konají ve dvouletých cyklech a jsou nejlepší zdrojem aktuálních informací i proto, že jejich součástí jsou cykly přednášek odborníků z příslušných firem, které se věnují výzkumu a výrobě. Čím dále více je tato práce vědecky náročnější a specializovanější a je proto nutné, angažovat pro každou akci odborníky. Nainstalovat adekvátní klimatizaci pro výstavu svépomocí je naprosto vyloučené, stejně tak jako správně nasvítit vystavovaná díla atd. Zárukou profesionálního přístupu je profesionálně odváděná práce jednotlivých profesí. Příprava výstavy ad. je vždy týmová práce. Teorie přístupů k tvorbě expozic. 3

4 Veletrhy se konají v Evropě a v USA. V Evropě se konají v Mnichově, v USA pokaždé na jiném místě, které je včas avízováno. V ČR existuje toho času jediná specializovaná transportní firma s vyškoleným personálem na úrovni konzervátorských kurzů Kunsttrans Praha. Jedná se o dceřinou společnost mateřské firmy Kunsttrans Vídeň. KT Praha disponuje také dílnou na výrobu přepravních obalů a má odborníky na výrobu etuí na exponáty. Firmy jako Hrubý mooving začínají nabízet transportní a balicí služby uměleckých děl, ale jejich výhodou na trhu je jedině nižší cena, kterou tč. nabízejí proto, že se věnují přepravě na domácím trhu. Jakmile se zapojí přeprava do zahraničí, přefakturovávají se náklady zahraničních partnerských spedicí, které musejí odbavit dílo na příjmu v cílové zemi, a cena se dostává na úroveň cen dané země EU či USA, Japonska ad. Tato praxe a povinnost činí pak přepravu nákladnou. Žádná pojišťovna nepojistí přepravu děl z hřebíku na hřebík, pokud ji nepraktikuje odborná spedice. Přepravou děl se zaobírají muzea a galerie a NPÚ vlastními auty či díla v menším rozsahu přepravují také restaurátoři. Jedinou pojišťovnou specializovanou na pojišťování uměleckých děl ve střední Evropě je vzhledem ke zdejšímu malému trhu pojišťovna Uniqa Wien. Pouze Vídeň má specializovaný odbor, který se věnuje dané praxi již více jak 35 let. Národní odbočky, jako např. Uniqa v ČR tento know how nemají. 1. Příprava projektu = výstavy, stálé expozice, performance etc Odborná rovina a) vybrání tématu b) prodiskutování nosnosti tématu na odborné úrovni c) návrh autorského týmu, tj. kurátorů a šéfkurátora d) zpracování detailní koncepce e) rozvrh termínů pro zpracování tématu a stanovení dílčích oponentur f) stanovení oponentské rady f) kurátorské zpracovávání kapitol g) 1. oponentura přednesení stávajícího stavu zpracování tématu a diskuse s oponenty h) 2. oponentura přednesení stávajícího stavu zpracování tématu a diskuse s oponenty ch) 3. oponentura přednesení stávajícího stavu zpracování tématu a diskuse s oponenty i) příprava odborné konference j) odborná konference a následná diskuse se širokou odbornou veřejností; podle tématu domácí i zahraniční = závěrečná oponentura na úrovni široké odborné veřejnosti k) vypracování libreta l) diskuse s architektem m) diskuse s grafikem n) shromáždění obrázkového materiálu v příslušné kvalitě o) vypracování seznamu badatelských institucí a počtu pracovních cest nutných k práci v nich p) vypracování scénáře r) odevzdání scénáře Teorie přístupů k tvorbě expozic. 4

5 1.2. Praktická realizační rovina výstava či stálá expozice a) ve fázi přijetí tématu, před započetím badatelské práce je nutné připravit aproximativní rozpočet a rozhodnout, zda-li se najde investor pro financování A: celého projektu nebo jenom B: části projektu (výstavy, odborného katalogu, průvodce po výstavě, doprovodných tiskovin etc./ b) výběr výstavního sálu, domu etc. c) výběr partnerů majitelů exponátů veřejných sbírek i soukromých sběratelů : domácích i zahraničních d) formulování způsobu balení jednotlivých exponátů e) formulování způsobu transportů f) formulování způsobu pojištění g) formulovat předpokládaný počet kurýrů h) vypsat soutěž na architekta i) vypsat soutěž na grafika j) vypsat soutěž na výrobu výstavní architektury k) vypsat soutěž na výrobu výstavní grafiky l) vypsat soutěž na instalační skupinu m) poptat restaurátory n) rozhodnout o PR aktivitách o) rozhodnout o marketingovém plánu stanovit rozsah doprovodných aktivit p) rozhodnout o publikačních aktivitách a rozsahu r) vypsat soutěž na nakladatele s) vypsat soutěž na výrobu tiskovin t) rozhodnout o typu bezpečnosti výstavy v provozu, resp. vypsat soutěž na sekuritonskou firmu u) rozhodnout o typu úklidu výstavy v provozu, resp. vypsat soutěž na úklidovou firmu v) rozhodnout o formách prodeje vstupenek a suvenýrů a vypsat soutěž na dodavatelskou firmu w) rozhodnout o formě ošetřování exponátů během provozu x) rozhodnout o režimu odborného dozoru při provozu výstavy y) upřesnit rozpočet podle poptávek z) stanovit cash flow = čerpání finanční hotovosti podle měsíců v celém období přípravy a realizace projektu aa) zajistit fotodokumentaci hotové výstavy... pro účel propagace, pro archivování bb) zajistit filmovou dokumentaci hotové výstavy... pro účel propagace, pro archivování ROZBOR NÁKLADŮ NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝSTAVY Díla pro 1 výstavu mohou pocházet buď - pouze z českých sbírek (majetků) - pouze ze zahraničních sbírek (majetků) - z českých i zahraničních sbírek (majetků) 1) příprava díla na výstavu... konzervátorská nebo restaurátorská příprava díla... většinou jde na náklady vypůjčitele; nákup klimarámu, je-li to podmínka zápůjčky; vyrovnání tzv. exhibition fee = poplatku za zapůjčení exponátu, jestliže si ho majitel nárokuje; 2) balení díla (speciální materiál + práce s měřením exponátů + práce s výrobou obalu + práce se zabalením) + dtto zpět... měkké nebo pevné balení jednoduchá nebo klima bedna; 3) transport : tj. nakládka, převoz, vykládka, odeclení + vyřízení všech úředních výkonů s tím spojených; 1) odeclení v zemi původu 2) odeclení v ČR u transportů ze zemí mimo EU; celní dozor nad rozbalením děl ze zemí EU = poplatky + transport zpět v dtto šíři a povinnostech. Vyřízení speciálních povolení pro vycestování některých exponátů např. slonovina Ministerstvo Teorie přístupů k tvorbě expozic. 5

6 životního prostředí poplatky; Úschova transportních beden po dobu konání výstavy; tyto náklady se dělí na 3 skupiny. A) náklady spedice v zemi majitele, tj. účtují se v měně a cenách dané země a přeúčtovávájí se pořadateli prostřednictvím české spedice B) náklady české spedice na přijetí a odeslání zahraničního majetku v ČR C) náklady české spedice na svozy a rozvozy českých děl (majetku) v ČR!!! v optimálním případě = tj. souhlasí-li majitelé, sváží vše česká firma a vznikají jen náklady za české ceny a v Kč... tato praxe je vzácná, každá země si chce zajistit práci=výdělek pro vlastní firmy a lidi. 3a) kurýrní doprovod transportu... každou zápůjčku doprovází kurýr na náklady vypůjčitele; u zahraničních zápůjček je obvyklé platit u cest v rámci Evropy: letenka economy class, pobyt v hotelu v blízkosti výstavní adresy 3 dny a 2 noci; diety dle úrovně země zapůjčitele 3 dny; u zemí mimo Evropu se připočítává 1 den a pozor: letenka v bussines class; finální podmínky si ale stanovuje majitel ve smlouvě = výše částek se pak objeví v upraveném rozpočtu 4) pojištění... je nutné stanovit horní hranici počtu exponátů; roztřídit je do kategorií a vypočítat aproximativní pojistnou hodnotu jednoho kusu v dané kategorii podle aktuální úrovně na aukčním trhu; na základně jednání s pojišťovnou specializovanou na pojišťování uměleckých děl dohodnout pojistné podmínky a výši pojistné sazby pro pobyt; v ČR neexistuje pojišťovna s takovou specializací, protože zdejší trh je malý; je třeba mít na paměti, že každá pojišťovna nabídne pojištění princip obchodu, ALE není-li to její specializace, neumí pak pojistnou událost zlikvidovat=není napojena na příslušné odborníky/restaurátory se znalostí trhu; ve výsledku na volbu nevhodné pojišťovny doplatí pořadatel = vypůjčitel; 5) vykládka a rozbalení díla + zpětné zabalení... musí dělat odborná spedice, která dílo transportovala 6) převzetí díla restaurátorem + zpětné předání... condition report = podmínka zápůjčky; špatně vypracovaný cond.rep. s nedostatečnou fotodokumentací může v případě poškození exponátů vést k vyvlíknutí pojišťovny z pojistného plnění; výroba fotografií pro condition reporty přední, zadní a boční, horní a dolní pohledy 7) architektonický návrh výstavy... nutná podmínka realizace výstavy s ohledem k celkovému vzhledu výstavy, k bezpečnosti exponátů, bezpečnosti návštěvníků, tj. neporušení platných norem, s ohledem na návazné profese klimatologa a osvětlení výstavy; Skicovné pro soutěžící a honorář pro vítěze; 7a) projekt osvětlení výstavy; zápůjčka reflektorů není-li pořadatel dostatečně vybaven; demontáž po skončení a transport zpět; nákup mobilních měřítek úrovně osvětlení 7b) klima projekt vzhledem k provozu výstavy a předepsanému klimatu; zapůjčení klimajednotek; hlídání strojů a přístrojů během provozu výstavy; demontáž po skončení, transport zpět nákup mobilních měřidel vlhkosti, teploty 8) stavba výstavního fundusu + bourání... je zapotřebí zaúkolovat architekta, aby v rámci smlouvy měl i dozor nad výrobou a dozor na stavbou výstavy a odpovídal i svým honorářem za tyto části realizace; 8a) výrobce výstavní architektury je třeba ve smlouvě zavázat i k bourání, odvozu a likvidaci stavby cena dodávky musí být postavena i na tyto práce; Teorie přístupů k tvorbě expozic. 6

7 8b) podle charakteru výstavního domu a potřeby ochrany podlah ( i třeba jenom kvůli vyšší návštěvnosti za 1 den, nežli byla pro zátěž podlah projektována) je třeba zapracovat do rozpočtu nákup podlahové krytiny pro jejich ochranu; 8c) výroba nájezdní ramp, jsou-li ve výstavním domě schodiště a není-li provozní výtah; 8d) zapůjčení či nákup vitrín 8e) zapůjčení či nákup bezpečnostních kamer, ústředny, předmětových čidel etc. 8f) opravy zdí, malování, úklid po skončení a deinstalaci 9) instalační skupina = instalace exponátů + deinstalace; jedná se o pověšení obrazů, instalaci soch a objektů; instalaci větších eponátů ze všech typů sbírek; instalaci umělecko řemeslného či průmyslového materiálu dělají restaurátoři či konzervátoři pod vedením kurátora, či výtvarně schopný kurátor sám; instalaci knih, listin, archiválií etc. dělají zásadně restaurátoři do předem připravených stojánků, desek atd. 10) aranžéři = výroba instalačních pomůcek, adjustace 11) grafický návrh, tzv.grafický manuál celého projektu rozpracovaný na: - výstavní grafiku - propagační grafiku - informační grafiku - komunikační grafiku 12) výroba grafiky 13) překlady 14) náklady na likvidaci výstavního fundusu, úklid fundusu do skladu, atd. v případě, že si ho instituce ponechává pro další užití 15) úklid - před otevřením - v průběhu výstavy = provoz výstavy - po skončení výstavy 16) osvětlení - zapůjčené / z vlastních zdrojů - instalace + demontáž 17) provoz výstavy energie, nájmy 18) provoz výstavy kustodi / pokladní / sekuritoni 19) honorář autora,resp. honoráře kurátorů, jde-li o výstavu sestavovanou na popud a pro objednatele; honoráře oponentů projektu 20) honorář fotografa dtto 21) reprodukční práva či autorská práva za právo publikovat dílo 22) výrobní náklady na fofo/scan uměleckého díla zhotovených na náklady majitele a přeúčtovávaných pořadateli 23) redakční náklady - jazyková redakce + korektury - odborná = lektorská redakce - technická redakce (organizace a sestavení tisků) 24) zalámání + grafický návrh tisků 25) výroba filmů pro tisk, barevné korektury 26) tisk + vazba tiskovin 27) náklady na provoz kuratoria - honoráře komisaře, asistentů, ekonoma, právníka - produkčních, event. dalších podle rozsahu projektu - vybavení kanceláře computery, tiskárny, kopírka, nábytek, telefony přípojka, mobily; internet. přípojka - provoz kanceláře energie, nájem, kancelářské potřeby, internet, tonery etc. Teorie přístupů k tvorbě expozic. 7

8 VÝPŮJČKA UMĚLECKÉHO DÍLA 3) pobyt kurýra včetně diet, tj. letenku (jízdenku) + hotel Majitel rozhoduje o tom: 1) komu povolí manipulaci s uměleckými díly - balení - transport, včetně způsobu: - letecky - autem... trasa - separátní - sdružená 2) kde a za jakých podmínek bude dílo pojištěné 2a) zda a do jaké míry bude vypůjčitel za dílo všeobecně ručit 3) zda dílo bude doprovázet kurýr - dohled nad přepravou - dohled nad instalací / deinstalací 4) počet katalogů a tiskovin, které bude za zapůjčení požadovat 5) za jakých podmínek bude dílo vystavené - klima - teplota -osvětlení 6) zda a za jakých podmínek bude probíhat kontrola díla během výstavy Vypůjčitel hradí: veškeré náklady spojené s výše uvedenými činnostmi + 1) restaurování uměleckých děl, resp. jejich odbornou přípravu pro výstavu, a to v případě, že dílo je ve špatném stavu = nevystavitelném stavu a vypůjčitel na jeho zapůjčení z odborných důvodů trvá 2) restaurátora na převzetí uměleckého díla od majitele, resp. kurýra a vytvoření či jen vyplnění condition reportu EXPONÁTOVÝ LIST základní komunikační útvar mezi autorem/kurátorem a produkcí = kuratoriem výstavy. Ke každému exponátu je třeba do databáze dodat všechny uvedené údaje. Předpokládá to disciplinovanost se strany autorského týmu, ale tento způsob práce šetří čas. Kuratorium výstavy je pak samostatné a nemusí se znovu a znovu obracet na autora pro dílčí odpovědi. Navíc u mezinárodních projektů to ani není možné, protože partneři očekávají profesionální práci. Z daných údajů lze pak sestavit i katalogové heslo, popisky pod exponáty, různé typy seznamů pro dílčí partnery atd. Výstava:... Kapitola / Oddíl... Pracovní číslo... Badatel / Autor kapitoly/oddílu... Autor odborné statě / textu na panel... Autor kat. hesla / rozšířené popisky... Inventární číslo... Název díla ČJ... Název díla Aj či v jazyce partnerské instituce... Datace... Technika... Rozměr díla... Rozměr soklu nebo rámu (max.v. a š.)... Provenience... Stav exponátu... Poznámka... Teorie přístupů k tvorbě expozic. 8

9 Zapůjčovatel název... Smluvní adresa zapůjčovatele, Tel., Fax., ... Ředitel instituce zapůjčitele... Kontaktní osoba / kurátor sbírky zapůjčitele... Pojistná hodnota orig. měna... přepočet na Kč... Pojišťovna... Výstavní podmínky: Vlhkost, Světlo, Teplota Klimarám... Transportní podmínky... Transportní firma... Kurýr... Počet dní... Výše diet... Letenka... Souhlas s publikováním: ANO/NE Foto /scan... objem dat Majitel repro / autorských práv Cena repropráva / autorského práva: orig. měna... přepočet na Kč... Pracovní obrázek... fotokopie, skica, kresba... autor / původ Poznámka... Počet katalogů... Zápůjční smlouva vlastní: ANO/NE Zápůjční smlouva naše... Poznámka... Pohyb a zajištění díla při zapůjčení na výstavu příprava díla na výstavu restaurování, condition report dílo v depozitáři tzv. na hřebíku měření díla a výroba obalu zabalení v mateřské instituci, odeclení transport z depa do výstavní síně, doprovod kurýrů odeclení, vybalení, uskladnění obalů restaurátorská kontrola stavu díla a jeho předání kurýry zapůjčitele instalace a vystavení díla v připravené výstavní síni restaurátorské kontroly díla v průběhu výstavy restaurátorská kontrola díla po výstavě a předání zpět kurýrovi zapůjčitele přivezení obalů zabalení, odeclení transport z výstavní síně pořadatele na domovskou adresu díla, doprovod kurýra odeclení, vybalení restaurátorská kontrola díla návrat do depozitáře tzv. na hřebík Teorie přístupů k tvorbě expozic. 9

10 Manipulace se sbírkovými předměty přebíranými pro výstavu (v nezabaleném stavu) Materiál sestavil ing. Libor Veselý a PhDr. Duňa Panenková jako manuál pro pracovníky odborných spedicí s obecnou platností pro manipulaci s uměleckým dílem či muzejním exponátem jakékoliv povahy. A. Úvod Největším rizikům jsou sbírkové předměty vystaveny v průběhu manipulace, zvláště pak pokud nejsou zabaleny. Níže uvedená pravidla bezpečné manipulace vycházejí z předpokladu, že se jedná o předměty stabilní a v dobrém stavu, bez plísní a škůdců. Manipulaci s předměty, které tato kriteria nesplňují mohou provádět pouze restaurátoři. Zásady bezpečné manipulace je třeba dodržovat u všech sbírkových předmětů bez ohledu na jejich hodnotu. Skutečnost, že např. soukromí zapůjčitelé či někteří pracovníci muzeí a galerií některé z těchto zásad někdy nedodržují, nesmí být pro pracovníky odborné spedice a není důvodem, aby je nedodržovali také. Tato směrnice popisuje zásady bezpečné manipulace s nezabalenými předměty. Pracovníci odborné spediční firmy se s touto činností bez další pracovní návaznosti setkávají relativně zřídka (např. při stěhování depozitářů či při měření předmětů), přesto je třeba tyto zásady znát a dodržovat. Nejčastěji přicházejí odborné spedice do kontaktu s nezabalenými sbírkovými předměty v rámci balení a vybalování, proto je třeba věnovat pozornost také navazujícím doporučením na toto téma. I když jsou sbírkové předměty, se kterými přichází pracovník odborné spedice do styku (tj. ty které vlastník zkontroloval a připravil pro manipulaci), stabilní a v dobrém stavu, je tento dobrý stav relativní. Z několika důvodů jsou tyto předměty velmi křehké: - byly vyjmuty ze svého původního prostředí pro které vznikly (jiné klimatické podmínky v jejich původním prostředí a jiné v muzeu či galerii) - jde zpravidla o předměty staré, často za horizontem svým tvůrcem předpokládané životnosti - byly vytvořeny z materiálů, jejichž životnost a odolnost je omezená - mají často bohatý životopis, tj. často měnily majitele, bylo s nimi různě zacházeno B. Obecné zásady manipulace Před vlastní manipulací: - noste čisté a pohodlné oblečení bez předmětů, které by se mohly z oblečení uvolnit - v kapsách na blůze, košili či vestě nenoste předměty, které by mohly vypadnout a ohrozit tak manipulovaný předmět - z kapes kalhot před manipulací vyjměte nářadí - noste s sebou vždy čisté rukavice a používejte je na předměty, kde je jejich použití účelné. Rukavice měňte, jakmile jsou špinavé. - před manipulací si umyjte ruce mýdlem či jiným prostředkem a dobře ruce opláchněte, aby na nich nezůstaly zbytky mycího prostředku - před vlastní manipulací si ověřte místo, kam budete předmět ukládat. Ujasněte si předem trasu a způsob manipulace, než ji provedete, abyste problémy předvídali a vyřešili dříve, než k nim dojde. Vyjasněte si předem pořadí, ve kterém budou předměty manipulovány a způsob, jakým budou předměty ukládány na místě, kam jsou přemísťovány - ověřte si předem průchodnost dveří a výtahu pro dané předměty a předem si zajistěte, aby dveře byly otevřené a výtah volný - pokud to je možné, vyhněte se schodům při volbě trasy - pokud hrozí kolize mezi manipulací se sbírkovými předměty a jinou činnosti probíhající ve stejných Teorie přístupů k tvorbě expozic. 10

11 či tranzitních prostorách (kolize s jinými pracemi ve výstavních prostorách, kolize na nakládací rampě, apod.), snažte se jí předem zabránit v případě potřeby volejte kancelář - pokud bylo dílo již naší firmou měřeno a u zákazníka tudíž již zjištěny jeho požadavky na způsob manipulace a tudíž máte s sebou záznam o těchto skutečnostech, přečtěte si, co bylo se zákazníkem sjednáno Součinnost zákazníka, odesílatele, příjemce před provedením manipulace - v muzeu či galerii přicházíme do styku při manipulaci (stejně jako balení, přepravě a dalších činnostech) s kurátory sbírek, restaurátory, konzervátory, správci depozitářů a kurýry. Vysvětlení pojmů: 1) kurátoři sbírek jsou odborní správci sbírek, kteří se ve své činnosti zaměřují na obsahové, výtvarné a historické stránky sbírek. Znalosti kurátorů o správné manipulaci se sbírkovými předměty jsou rozdílné úrovně závisí na konkrétní osobě. Někteří kurátoři nemají jasnou představu, jak má být manipulace s danými předměty správně provedena. 2) restaurátoři jsou vysokoškolsky či jinak vysoce vzdělaní odborníci na stav a opravy sbírkových předmětů, často specializovaní na jednotlivé obory (malba, plastiky, papír, kov, apod.). Svoji kvalifikaci dokládají na Ministerstvu kultury, které jim uděluje licenci. Tím, že se restaurátoři zabývají zlepšením stavu předmětů a jejich odbornými opravami restaurováním, mají rozsáhlé znalosti o příčinách, které ke zhoršení stavu či poškození vedly. Jsou tudíž vysoce specializováni a vědí přesně, jaké mají pro danou manipulaci požadavky. 3) konzervátoři jsou údržbáři sbírkových předmětů, zabývající se jejich čištěním, drobnými opravami, průběžnou kontrolou exponátů v expozicích a depozitářích, apod. Jsou zpravidla absolventy odborné střední školy nebo kurzu vedeného restaurátory a zpravidla pracují pod vedením restaurátora. Také konzervátoři vědí přesně, jaké mají pro danou manipulaci požadavky. 4) správci depozitářů jsou osoby zaškolené pro základní pravidla manipulace 5) kurýři jsou pracovníci či zástupci vlastníka doprovázející díla během přepravy, kteří jsou zplnomocněni vlastníkem dohlížet na všechny činnosti související s daným dílem (v některých případech kurátoři sbírek, v některých případech restaurátoři či konzervátoři) - manipulace s předměty, kterou provádíme, má probíhat vždy dle instrukcí a pod dohledem kurýra, tj. pracovníka muzea/galerie (konzervátor, restaurátor, správce sbírky či jiná odpovědná osoba). Muzea a galerie jsou ze zákona povinny pečovat a chránit sbírkové fondy a chránit je před poškozením. Je věcí muzea/galerie, kterou osobu deleguje pro dohled nad naší prací. Je správné, je-li to konzervátor či restaurátor. Někteří kurátoři nemají jasné požadavky, jak má být s daným předmětem manipulováno. V těchto případech pak dochází k nepříjemné situaci, že jsme závislí na našem vlastním rozhodnutí a profesní zkušenosti (přitom však nemáme a ani nemůžeme mít vědomosti o daném díle a jeho stavu). Přestože však zástupce majitele žádné instrukce nedal, někdy proto že sám neví co s tím, bývá následně velmi kritický. I z toho důvodu je třeba vždy žádat před započetím manipulace instrukce od přítomné odpovědné osoby. - před vlastní manipulací tedy vždy zjistěte dotazem u přítomné odpovědné osoby muzea či galerie, ať již je to restaurátor, konzervátor, kurátor či jiná osoba jeho/její požadavky na způsob provedení manipulace, způsob uchopení předmětu, specifické požadavky, apod. Teorie přístupů k tvorbě expozic. 11

12 - nepřebírejte na sebe odpovědnost, která nám nepřísluší způsob manipulace stanoví odpovědná osoba muzea či galerie, my máme za úkol provést manipulaci dle daných požadavků - dbejte instrukcí pracovníka muzea/galerie (nejlépe restaurátor či konzervátor), jak máte s předmětem manipulovat restaurátoři znají stav exponátu a jeho slabá místa a vědí, proč kladou určité specifické požadavky - je-li přítomná odpovědná osoba nezkušená, tzn. nemá vlastní požadavky, jak má být práce provedena, vysvětlete Váš plánovaný pracovní postup a nechte si ho odsouhlasit - jsou-li vyjádřené požadavky odpovědného pracovníka ve zřejmém rozporu s Vaší profesní zkušeností, vysvětlete racionálně důvody, které Vás vedou k Vašemu názoru a trvá-li odpovědná osoba na pracovním postupu, který považujete na rizikový, požádejte odpovědnou osobu, aby Vám svůj požadavek písemně potvrdila např. na potvrzení o převzetí či jiný doklad. Požadavkem odpovědné osoby se i v takovém případě řiďte. V případě potřeby volejte pracovníka naší firmy, který danou zakázku řídí, či vedení firmy. - Potřebujete-li vzít předmět v zadní části police depozitáře a před ním stojí jiný předmět (tj. exponát, který Vy máte převzít není pracovníkem depozitáře připraven pro manipulaci) požádejte správce depozitáře o povolení manipulovat s předním předmětem(pozor je ale nepojištěn a je třeba o dodatečné manipulaci udělat záznam do přebíracího formuláře) nebo o to, aby tak sám učinil. V každém případě je třeba nejdříve přemístit ty předměty, které Vám brání v přístupu k dílu, se kterým máte Vy manipulovat. Pokud takováto situace nastane v rámci výstavy (tj. předměty jsou např. ve vitrínách), tyto předměty nemanipulujte, to je prací restaurátorů, konzervátorů a instalační skupiny. Při vlastní manipulaci: - nespěchejte, pracujte s rozvahou, řiďte se zásadou spěchej pomalu - minimalizujte manipulaci s nezabaleným předmětem, vozík či obal přemístěte k předmětu - manipulujte s objektem v jeho nejstabilnější poloze, zpravidla je to poloha ve které je předmět vystaven nebo skladován - předmět vždy uchopujte za jeho nejpevnější část (zvláště důležité u plastik, nábytku, apod.), resp. za jeho adjustaci, která zpravidla plní ochrannou funkci (rám, pasparta, apod.) - přenášejte vždy jen jeden předmět a k jeho uchopení použijte obě ruce, i když je předmět malý - velké, neforemné nebo těžké předměty přenášejte ve dvou nebo více osobách, je-li třeba požádejte o pomoc, i když se Vám to jeví např. společensky nevhodné - nepředávejte si předmět mezi sebou z rukou do rukou, raději ho postavte nebo položte a ať ho druhá osoba zvedne - nedělejte prudké a zbytečné pohyby, musíte-li jít pozadu registrujte, co je za Vámi a kolem Vás - chraňte předmět před nárazy, sklouznutím a prudkými změnami polohy. Nikdy nepracujte s nářadím nad předmětem, nemanipulujte s jedním předmětem nad druhým. - nejezte, nepijte a nekuřte v blízkosti předmětů. Využijte k tomu vyhrazená místa mimo výstavní prostory a depozitáře. - pokud dojde při manipulaci s předmětem k uvolnění jakékoliv jeho části (např. šupinka malby, část výzdoby rámu, apod.), tuto část zachovejte, pokuste se identifikovat, odkud se část uvolnila a uvolněnou část předejte pracovníkovi muzea, restaurátorovi, konzervátorovi či jiné odpovědné osobě Teorie přístupů k tvorbě expozic. 12

13 Vozíky, kolečka a manipulační prostředky - používejte čisté pěnové nebo kobercové podložky na podlahu a dna vozíků. Chraňte předměty na vozíku od vzájemného kontaktu pěnovými materiály, bublinami, přířezy kartonu. Mezi předmět a vložku dávejte hedvábný papír, aby nedošlo k oděru. Zajistěte každý předmět na vozíku proti pohybu a na jeden vozík nedávejte předměty velmi odlišné váhy a rozměru - ověřte čistotu, stabilitu a funkčnost vozíku před jeho použitím. Při použití velkých vozíků nebo vozíků s podpůrnou konstrukcí použijte dostatečný počet osob tak, aby byl vozík nejen tlačen či tažen, ale také zajištěna stabilita předmětů na vozíku, byly otevřené dveře, obsluhován výtah, apod. C. Specifické zásady manipulace pro jednotlivé skupiny sbírkových předmětů Rámované obrazy - klasicky adjustovaný obraz na plátně se skládá z napínacího rámu (lidově blindrám ), na kterém je napnuto plátno; tento celek je pak vložen a upevněn ve výřezu vnějšího ozdobného rámu. Základní funkcí vnějšího rámu je ochrana obrazu před rizikem mechanického poškození, zvyšuje také jeho pevnost a tuhost a umožňuje jeho zavěšení. Vnější rám má i estetickou funkci, je často zdobený a je tudíž třeba také rám samotný chránit před mechanickým poškozením. - neexistují okolnosti, za kterých by bylo nutné se dotýkat plochy obrazu (ať již z přední nebo zadní strany). Dotyk prstů na ploše obrazu např. způsobuje oslepnutí některých laků, což může mít za následek nutnost restaurovat celou plochu obrazu - obrazové plochy obrazu a plátna se smí dotýkat pouze restaurátor - ověřte před manipuklací, zda je obraz pevně osazen v rámu (někdy je blindrám upevněn ve vnějším rámu pouze pomocí hřebíků, které mohou být volné, což je špatně) a zda je rám pro velikost a váhu obrazu dostatečně stabilní (např. atelierové lišty na obrazech z 60. let). Na zjištěné nedostatky upozorněte přítomného odpovědného pracovníka; sami žádné úpravy na rámu a jeho fixaci neprovádějte. Není-li závada na místě odstraněna, zjištěné nedostatky zaznamenejte do dokladu o převzetí či jiného dokladu - obraz manipulujte uchopením pouze za jeho rám a použijte obě ruce, jednu na svislé straně a druhé na dolní vodorovné straně nebo obě ruce na svislých protilehlých stranách. Nikdy nezvedejte obraz za horní vodorovnou část rámu. Rámovaný obraz nikdy nepřenášejte uchopením za blindrám nebo jeho výztuže. - rám držte za jeho nejpevnější a nejméně dekorovanou část Vnější rámy lze z hlediska manipulace a specifických nároků rozdělit takto: 1) zlacené rámy a rámy se sádrovými ozdobami jsou mimořádně křehké. Rámy se zlaceným povrchem smějí být manipulovány pouze v rukavicích (ruce odírají tenkou vrstvu zlacení a prsty zanechávají jen obtížně odstranitelné stopy). Rámy se sádrovými ozdobami vždy držte za zadní část rámové lišty, kde ozdoby nejsou. Při opírání obrazů v rámech se sádrovými ozdobami podložte pod zadní hranu lišty podložku, aby váha obrazu nespočívala na sádrových ozdobách. 2) lakované leštěné rámy jsou velmi kluzké a je-li lak popraskaný, zanechávají v něm rukavice obtížně odstranitelné chloupky; v těchto případech použití rukavic vhodné není vhodnější jsou čité ruce. 3) ateliérová lišta a pomalované rámy: obzvlášť pečlivě je třeba chránit při přenášení ty obrazy 20. století, které jsou zarámovány velmi subtilním rámem, např. atelierovou lištou nebo u kterých malba pokračuje na rámu s těmito obrazy je třeba de facto zacházet tak, jako by nebyly zarámovány Teorie přístupů k tvorbě expozic. 13

Příprava knih před výstavou z pohledu restaurátora. Markéta Kropáčková restaurátorka papíru www.atypickeobaly.cz

Příprava knih před výstavou z pohledu restaurátora. Markéta Kropáčková restaurátorka papíru www.atypickeobaly.cz Příprava knih před výstavou z pohledu restaurátora Markéta Kropáčková restaurátorka papíru www.atypickeobaly.cz Pro kvalitní ošetření knihy před výstavou je důležitý čas na přípravu exponátu. Čím dřív

Více

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SGG TIMELESS Sklo pro sprchové zástěny. Pokyny pro používání. SAINT-GOBAIN GLASS simplicity. The future of habitat. Since 1665.

SGG TIMELESS Sklo pro sprchové zástěny. Pokyny pro používání. SAINT-GOBAIN GLASS simplicity. The future of habitat. Since 1665. SGG TIMELESS Sklo pro sprchové zástěny Pokyny pro používání SAINT-GOBAIN GLASS simplicity The future of habitat. Since 1665. SAINT-GOBAIN GLASS simplicity Pokyny pro používání OBSAH 1. Produkt 1.1 Životnost

Více

instalační příručka Instalační příručka ČR: SK:

instalační příručka Instalační příručka ČR: SK: Instalační příručka Číslo Rozměr, mm Délka Šířka Tloušťka Počet Grafické znázornění Stěna A C Stěna A Stěna A Stěna C Stěna D Stěna D Stěna B Stěna B Stěna B Stěna D Stěna B Stěna B D Stěna E Stěna E Stěna

Více

Vanové profily Cerfix Sanibord

Vanové profily Cerfix Sanibord PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM Vanové profily Cerfix Sanibord Použití SANIBORD

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka IČ: 60460709 Profil zadavatele:

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii.

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. NÁVOD K OBSLUZE Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. Dostává se Vám do ruky paletový vozík výjimečné

Více

instalační příručka dřevník Woodshed

instalační příručka dřevník Woodshed Délka Tloušťka Šířka Počet Ilustrace Použití B B C D C D A B A Krokev Střešní prkna Podlahová prkna Podlahová prkna Větrolam Okapové prkno Pomocná lať Podlahové lišty Podlahové lišty Podkladové latě Hřebíky

Více

Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU

Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU 2006 Aktualizované informace O našich výrobcích, jejich dostupnost a RADY pro zpracování jsou K DISPOZICI on line na internetové stránce NAŠICH VÝROBKŮ: http://www.yourglass.cz/

Více

1. část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 2014 Žárovice - ředitelství divize

1. část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 2014 Žárovice - ředitelství divize . část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 204 Žárovice - ředitelství divize TECHNICKÝ POPIS Technický popis k veřejné zakázce malého rozsahu Interiér a mobiliář pro objekty

Více

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY ZAVRAŽDĚNÍ SV. VÁCLAVA Anton Petter, 1844 II. etapa NÁZEV: Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA olejomalba na plátně ROZMĚRY 825 x 490 cm MAJITEL: Arcibiskupství Olomoucké

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar

Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar Manipulace, montáž a údržba desek Polydar Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar Během přepravy a skladování dbejte zvýšené opatrnosti, aby jste zabránili poškrábání desek nebo poškození hran.

Více

SMLOUVA O VÝPŮJČCE Č. J. NG 2181 / 2016 ve smyslu 2193 a násl. občanského zákoníku 89/2012 Sb. uzavřená mezi

SMLOUVA O VÝPŮJČCE Č. J. NG 2181 / 2016 ve smyslu 2193 a násl. občanského zákoníku 89/2012 Sb. uzavřená mezi NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE SMLOUVA O VÝPŮJČCE Č. J. NG 2181 / 2016 ve smyslu 2193 a násl. občanského zákoníku 89/2012 Sb. uzavřená mezi Národní galerie v Praze, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1 IČO

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._55 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POL. T26801 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POKYNY PRO POUŽITÍ Nosnost 1500 lb SKLÁDACÍ STOJAN PRO MOTOR VAROVÁNÍ PROSTUDUJTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE VEŠKERÁ VAROVÁNÍ A POKYNY PŘED POUŽITÍM STOJANU. NEPŘEKRAČUJTE

Více

Obraz v domácnosti. Pravidla umístění obrazu

Obraz v domácnosti. Pravidla umístění obrazu Obraz v domácnosti Pravidla umístění obrazu Závěsný obraz v interiéru bytu Správné umístění obrazu v interiéru má podporovat a zdůrazňovat umělecké hodnoty obrazu. Umístění obrazu má tvůrčí charakter,velký

Více

2. část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 2014 Myslejovice lesní správa

2. část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 2014 Myslejovice lesní správa 2. část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 204 Myslejovice lesní správa TECHNICKÝ POPIS Technický popis k veřejné zakázce malého rozsahu Interiér a mobiliář pro objekty VLS

Více

Návod ke zpracování STRATOBEL

Návod ke zpracování STRATOBEL Návod ke zpracování STRATOBEL 2006 Aktualizované informace O našich výrobcích, jejich dostupnost a RADY pro zpracování jsou K DISPOZICI on line na internetové stránce NAŠICH VÝROBKŮ: http://www.yourglass.cz/

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Schodové hrany Protect Protect R

Schodové hrany Protect Protect R PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM Schodové hrany Protect Protect R Použití PROTECT

Více

Schodové hrany Protect Protect S

Schodové hrany Protect Protect S PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM Schodové hrany Protect Protect S Použití PROTECT

Více

METODIKA K PROJEKTU NG V PRAZE Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerie

METODIKA K PROJEKTU NG V PRAZE Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerie DYNAMICKÉ POJETÍ BEZPEČNOSTI METODIKA K PROJEKTU NG V PRAZE Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerie DAGMAR JELÍNKOVÁ Metodické centrum pro muzea výtvarného umění BEZPEČNOST MUZEJNÍCH

Více

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda 2 ORTHEO DISC Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento produkt další osobě,

Více

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Č.j.:TACR/3635/2012 Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VYSVĚTLENÍ POJMŮ... 3 3. PRAVIDLA PRO PUBLICITU... 4 4. TYPY VÝSLEDKŮ... 5 5. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

NÁVOD K OBSLUZE RUČNÍ OHÝBAČKA TRUBEK ROT - 180K

NÁVOD K OBSLUZE RUČNÍ OHÝBAČKA TRUBEK ROT - 180K NÁVOD K OBSLUZE RUČNÍ OHÝBAČKA TRUBEK ROT - 180K T 024-02 09/2009 OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Účel použití 4) Technická data 5) Instalace tvářecího stroje 6) Rozebírání a likvidace 1 7) Rozkreslení

Více

Pohyblivé spoje a krytky spojů Procover Procover Fix

Pohyblivé spoje a krytky spojů Procover Procover Fix PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM Pohyblivé spoje a krytky spojů Procover Procover

Více

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA. zahradní domek SCOOT ČR: SK:

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA. zahradní domek SCOOT ČR: SK: Číslo Rozměr Počet Grafické znázorn ění Profil Název části Použití Podkladová lať Stěna A, B, E Stěna E1 Stěna D Stěna A, B, E, E1 Stěna A Stěna A, B Stěna A Stěna A Stěna B Stěna D Stěna D Stěna C, D

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba WN 800.52.667.6.32, 12/12 / 006701 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

Návod k použití. Hlavní příčiny nehod, které nastávají při používání žebříků. Návod k použití. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr.

Návod k použití. Hlavní příčiny nehod, které nastávají při používání žebříků. Návod k použití. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr. Strana 1 (celkem 7) Návod k použití Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr. 1) Hlavní příčiny nehod, které nastávají při používání žebříků a) Ztráta stability - Nesprávné umístění (nesprávný

Více

BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje. Tloušťka lamely: Šířka lamely:

BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje. Tloušťka lamely: Šířka lamely: BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje Tloušťka lamely: Šířka lamely: Délka lamely: Balení: 14 mm 96 mm 1840 mm 2,12m 2 /12ks Objemová hmotnost: 720 kg/m3 Součinitel tepelné vodivosti: 0,22 W/mK

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA zahradní domek MALTA

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA zahradní domek MALTA No. Délka Šířka Tloušťka Počet kusů Ilustrace Stěna A, B, C, D Stěna C, D Stěna A Stěna A, B Krokev Střešní prkna Větrolam Pomocná lať větrolamu Okapové Prkno Pomocná lať Latě Podlahová Lišta Pastorek

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MECHANICKÉMU VOZÍKU ALTO PLUS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MECHANICKÉMU VOZÍKU ALTO PLUS Des produits à vivre UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K M E CH A N I C K É M U V O Z Í K U Alto PLUS ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si pořídili mechanický vozík Alto Plus a blahopřejeme k dobrému výběru. Tato příručka

Více

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 V masážní vaně SPA-201 je již nainstalován kompletní masážní systém. Vana je vybavena stabilním nosným rámem, dále pak přívodem teplé a studené vody a odpadem.

Více

Pokládka šindelových obkladů

Pokládka šindelových obkladů Pokládka šindelových obkladů Pro pokládku cedrových šindelových obkladů je velmi nutné dodržovat pravidla montáže a zvolit správný upevňovací materiál. VÝBĚR UPEVŇOVACÍHO MATERIÁLU Pokládku cedrových šindelových

Více

Montážní návod. Posuvné dveře bez rámu. Seite 1. KAP. 1 Obsah dodávky Před montáţí zkontrolujte, prosím, obsah dodávky.

Montážní návod. Posuvné dveře bez rámu. Seite 1. KAP. 1 Obsah dodávky Před montáţí zkontrolujte, prosím, obsah dodávky. Montážní návod KAP. 1 Obsah dodávky Před montáţí zkontrolujte, prosím, obsah dodávky. Posuvné dveře bez rámu Obr. 1. Kování na posuvné dveře-vyobrazení (Skleněné dveře nejsou součástí dodávky). Seite 1

Více

LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm

LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm 10.05-V04-0400 LASEROVÁ VODOVÁHA 400MM Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO. TECHNICKÉ PARAMETRY Typ 10.05-V04-0400 Třída laseru II. Výkon laseru 1

Více

NÁVOD K OBSLUZE BBQ GRIL D02344

NÁVOD K OBSLUZE BBQ GRIL D02344 NÁVOD K OBSLUZE BBQ GRIL D02344 Děkujeme za zakoupení tohoto produktu v našem internetovém obchodě. Po opatrném rozbalení produktu a jeho vybalení z kartonu, pečlivě zkontrolujte všechny části výrobku

Více

Protihlukové panely s úpravou pro prostup IZS Hopkirk

Protihlukové panely s úpravou pro prostup IZS Hopkirk MONTÁŽNÍ NÁVOD pro dodávky a montáž stavebních dílců, vyráběných společností ŽPSV a.s. zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B. 744, den zápisu 29. 4. 1992. Protihlukové

Více

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Uživatelský manuál CZ. IN 6384 Minitrampolína insportline Jumpino s držadlem

Uživatelský manuál CZ. IN 6384 Minitrampolína insportline Jumpino s držadlem Uživatelský manuál CZ IN 6384 Minitrampolína insportline Jumpino s držadlem 1 VAROVÁNÍ! Určeno pouze k domácímu použití. Nevhodné pro děti mladší 3 let. Výrobek obsahuje malé části. Hrozí riziko udušení.

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Záruční list a návod k obsluze www.babypoint.eu VAROVÁNÍ! Před použitím židličky si pečlivě prostudujte návod a poté jej uschovejte pro pozdější nahlédnutí. Odstraňte plastový obal,

Více

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633 Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi Před zahájením činnosti si důkladně přečtěte tyto pokyny a příručku k plazmové televizi; zajistíte si tím správné provedení montáže. (Tyto pokyny si

Více

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Návod k obsluze by měl být vždy po ruce! 1. Obecné informace... 38 1.1 Informace k návodu k obsluze... 38 1.2 Informace týkající

Více

Název Minimální parametry Rozměr cca Množství

Název Minimální parametry Rozměr cca Množství Příloha č. 1 zadávací dokumentace Zadavatel: Název zakázky SOŠ strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 Dodávka a montáž nábytku pro SOŠ SE Velešín II Název Minimální parametry Rozměr cca Množství

Více

instalační příručka celoroční dům LANGON ČR: SK:

instalační příručka celoroční dům LANGON ČR: SK: Hřebíky Okna a dveře Prkna Střecha a dekorativní části DŮLEŽÍTÉ (Před tím než začnete pracovat, si důkladně přečtěte následující)! -Následující pokyny obsahují ilustrace a číselné popisky (každá část má

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 h a n d b o o k A L F A 5 0 0 úvod ALFA 500 Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO HYDRAULICKÝ VÁLEC

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO HYDRAULICKÝ VÁLEC BRANO a.s, 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 318, 553 632 345 fax:+420/ 553 632 407, 553 632 151 http://www.brano.eu info@brano.eu NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ

Více

NÁVOD NA ÚDRŽBU DŘEVĚNÉ SPORTOVNÍ PODLAHY

NÁVOD NA ÚDRŽBU DŘEVĚNÉ SPORTOVNÍ PODLAHY NÁVOD NA ÚDRŽBU DŘEVĚNÉ SPORTOVNÍ PODLAHY Dřevo jakožto přírodní a živý materiál reaguje na relativní vlhkost (RH). V případě suchého prostředí se dřevo smršťuje a v případě vysoké relativní vlhkosti bobtná.

Více

BULETIN Č. CX-CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO RUČNÍ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ KITO ŘADY CX

BULETIN Č. CX-CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO RUČNÍ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ KITO ŘADY CX BULETIN Č. CX-CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO RUČNÍ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ KITO ŘADY CX 1 OBSAH 1. DEFINICE... 3 2. PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ... 3 3. MONTÁŽ... 3 4. PŘED POUŽITÍM... 3 4.1 Bezpečnost...

Více

20.5.2013, Brno Připravil: Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D. ZÁVADY PŘI ZKOUŠKÁCH NÁBYTKU A JEJICH VZTAH K NORMÁM

20.5.2013, Brno Připravil: Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D. ZÁVADY PŘI ZKOUŠKÁCH NÁBYTKU A JEJICH VZTAH K NORMÁM 20.5.2013, Brno Připravil: Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D. ZÁVADY PŘI ZKOUŠKÁCH NÁBYTKU A JEJICH VZTAH K NORMÁM Bezpečný výrobek strana 2 Požadavky vyplývající ze zákonných předpisů Zákon č. 22/1997 Sb. o technických

Více

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit)

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) AIP velkoplošný tisk reklama aiptisk.cz finecolors.cz AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) 606 797 055 aip@aip.zlin.cz Kapa deska - výstavnictví - obrazy, včetně rámování

Více

Habermaaß-hra 4135. Vyřezávání Afrika

Habermaaß-hra 4135. Vyřezávání Afrika CZ Habermaaß-hra 4135 Vyřezávání Afrika Vážení rodiče, vyřezávání je prastará metoda tvarování dřeva. Je to forma umění, která žádá ostré nástroje. Je Vaší zodpovědností rozhodnout, zda je Vaše dítě připraveno

Více

Materiál Rizikové faktory Poškození. extrémní hodnoty relativní vlhkosti, výkyvy vlhkosti a teploty, kondenzace vody. UV záření, kyselé polutanty,

Materiál Rizikové faktory Poškození. extrémní hodnoty relativní vlhkosti, výkyvy vlhkosti a teploty, kondenzace vody. UV záření, kyselé polutanty, -53- XIII. PŘÍLOHY 13.1 Textová část Materiál Rizikové faktory Poškození plátno extrémní hodnoty relativní vlhkosti, výkyvy vlhkosti a teploty, kondenzace vody UV záření, kyselé polutanty, kyselé složky

Více

Indikátory efektivnosti preventivní konzervace v muzeu

Indikátory efektivnosti preventivní konzervace v muzeu Indikátory efektivnosti preventivní konzervace v muzeu Indikátory ICCROM kontrolní seznam 35 otázek určených pro muzea byly vytvořeny v rámci projektu Teamwork for Preventive Conservation mají napomoci

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.14 Konstrukce stolového a lůžkového nábytku

Více

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Návod k obsluze Technické informace o produktu Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2 2. Technické údaje 4 3. Doprava, balení 5 4. Návod k montáži

Více

Dveřní křídlo posuvné ZÁRUČNÍ LIST SPOLU S MONTÁŽNÍM NÁVODEM. POZOR: Před instalací si prostudujte pokyny a záruční podmínky.

Dveřní křídlo posuvné ZÁRUČNÍ LIST SPOLU S MONTÁŽNÍM NÁVODEM. POZOR: Před instalací si prostudujte pokyny a záruční podmínky. Dveřní křídlo posuvné 6 ZÁRUČNÍ LIST SPOLU S MONTÁŽNÍM NÁVODEM POZOR: Před instalací si prostudujte pokyny a záruční podmínky. Dveře posuvné interiérové Technická zkouška AT - 15-7783/2008 Prohlášení o

Více

Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 068/PB/OVZ/2015 dne: 23. února 2015 Věc: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2 K nadlimitní veřejné

Více

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

ČESKÝ NÁVOD PRO STOLNÍ FOTBÁLEK - D00082

ČESKÝ NÁVOD PRO STOLNÍ FOTBÁLEK - D00082 ČESKÝ NÁVOD PRO STOLNÍ FOTBÁLEK - D00082 Děkujeme, že jste si u nás zakoupili stolní skládací fotbálek. Doufáme, že splní Vaše očekávání a zažijete při hrách spoustu zábavy. Aby fotbálek sloužil tak jak

Více

PhDr. Daniel Ebel 2012 Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 -

PhDr. Daniel Ebel 2012 Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 - Kostel Povýšení Svatého Kříže, Loukovec Návrh na restaurování oken a dveří Celkový pohled na kostel Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 - Hlavní vstupní dveře pod věží Rozměr: 260 x 160 cm Vstupní

Více

MONTÁŽNÍ POSTUP. POLICOVÉ REGÁLY SÉRIE F ST Montáž, používání a údržba

MONTÁŽNÍ POSTUP. POLICOVÉ REGÁLY SÉRIE F ST Montáž, používání a údržba s.r.o. č.p. 218 Montážní postup č.: 13. objednávka č.... 687 33 Drslavice GSM: +420 731 587 132 schválil: Mandík firma:... tel: +420 572 614 150 fax: +420 572 614 153 datum: 28. 8. 2003 kontaktní osoba:...

Více

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Dodávka nábytku 2014

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Dodávka nábytku 2014 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Dodávka nábytku 2014 NÁVRHU ŘEŠENÍ INTERIÉRU KANCELÁŘSKÝCH PROSTORŮ Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13,

Více

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY ZÁSADY pro organizování a financování národních výstav a českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2012 Zásady pro organizování a financování českých oficiálních

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! A120406 V5/0713 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 VAROVÁNÍ

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 VAROVÁNÍ CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 UPOZORNĚNÍ: NEPŘEKRAČUJTE UVEDENOU MAXIMÁLNÍ NOSNOST. MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ÚRAZU NEBO K POŠKOZENÍ MAJETKU! Úhlopříčka TV 81-165cm (32" - 65") Max. VESA: 600

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 0051/00c ZÁVĚSNÁ LIŠTA Vydání: 8/07 ZL 20, ZL 37 Strana: 1 Stran: 5

KATALOGOVÝ LIST KM 0051/00c ZÁVĚSNÁ LIŠTA Vydání: 8/07 ZL 20, ZL 37 Strana: 1 Stran: 5 KATALOGOVÝ LIST KM 0051/00c ZÁVĚSNÁ LIŠTA Vydání: 8/07 ZL 20, ZL 37 Strana: 1 Stran: 5 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti závěsných profilových lišt (dále jen lišty) a úhlových

Více

Skladací minitrampolína. Návod k použití NR: 1254

Skladací minitrampolína. Návod k použití NR: 1254 Skladací minitrampolína Návod k použití NR: 1254 Tento návod si důkladně přečtěte. Je to důležitá část tohoto výrobku, proto si ho odložte pro případ, že by se vyskitly v budoucnu problémi, nebo otázky.

Více

Seznam. počet měr. jednotek/ za 4 roky. Měrná jednotka. Jednotková cena bez DPH. Rozměry Š x V x H v mm. Celková cena bez DPH/4 roky

Seznam. počet měr. jednotek/ za 4 roky. Měrná jednotka. Jednotková cena bez DPH. Rozměry Š x V x H v mm. Celková cena bez DPH/4 roky Seznam číslo položky název Požadované provedení orientační grafické znázornění jednotlivých výrobků, které zobrazují představu zadavatele (nejedná se v žádném případě o konkrétní typy ani výrobky) Kancelářské

Více

Návod k použití pro Lehké pojízdné lešení

Návod k použití pro Lehké pojízdné lešení Návod k použití pro Lehké pojízdné lešení Katalogové číslo: 239039 Pokyny pro bezpečnost práce: Montovat, demontovat a používat tento výrobek smí jen pracovníci seznámení s tímto návodem Kromě tohoto návodu

Více

11.03.2014. Ancona. Model č. 454 Alpská bílá, efekt zdrsněného dubu. Model č. 455 Havana-Dekor, efekt zdrsněného dubu

11.03.2014. Ancona. Model č. 454 Alpská bílá, efekt zdrsněného dubu. Model č. 455 Havana-Dekor, efekt zdrsněného dubu Model č. 5 Alpská bílá, efekt zdrsněného dubu Model č. 55 Havana-Dekor, efekt zdrsněného dubu 1 Ancona. Obsah Skříně s křídlovými dveřmi strana 3 Příslušenství ke skříním s křídlovými dveřmi strana Skříně

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

CHODÍTKO PRO SENIORY NÁVOD K POUŽITÍ

CHODÍTKO PRO SENIORY NÁVOD K POUŽITÍ CZ CHODÍTKO PRO SENIORY NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

Více

BAZÉNOVÉ SCHŮDKY INTEX

BAZÉNOVÉ SCHŮDKY INTEX Aktualizováno 28.1.2013 BAZÉNOVÉ SCHŮDKY INTEX Modely 36 (91 cm) & 42 (107 cm) & 48 ' (122 cm) NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné, abyste

Více

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Pozor: tento návod k provozu obsahuje upozornění, která jsou důležitá pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto sí bezpodmínečně peč1ivě přečtěte

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 417/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 278 ze dne 4.5.2011 k uzavření Smlouvy o výpůjčce uměleckých děl s Galerií hlavního města Prahy k výstavě 130. výročí povýšení

Více

Pokyny k pokládce masivní bambusové podlahy se zámkovým spojem

Pokyny k pokládce masivní bambusové podlahy se zámkovým spojem Pokyny k pokládce masivní bambusové podlahy se zámkovým spojem Před pokládkou Před instalací nechte podlahu v otevřených obalech v místnosti, ve které má být podlaha položená po dobu minimálně 48 hodin,

Více

Obecné zásady Design Floors Click

Obecné zásady Design Floors Click Obecné zásady Design Floors Click Instalace Instalace designových podlah Design Floors Click je jednoduchá a řídí se stejnými zásadami, které se vztahují na všechny kvalitní pružné podlahy. NÁRODNÍ SMĚRNICE

Více

ZVEDÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM

ZVEDÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM Školení o bezpečnosti ZVEDÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM Verze: 2 Datum vydání: květen 2011 Platnost do: prosinec 2011 Úvod Proč je školení o zvedání a manipulaci s materiálem tak důležité? V posledních

Více

> > PŘÍPRAVA CHCETE-LI DOSÁHNOUT DOBRÝCH VÝSLEDKŮ, DOPORUČUJEME PEČLIVĚ DODRŽOVAT UVEDENÉ POKYNY.

> > PŘÍPRAVA CHCETE-LI DOSÁHNOUT DOBRÝCH VÝSLEDKŮ, DOPORUČUJEME PEČLIVĚ DODRŽOVAT UVEDENÉ POKYNY. CHCETE-LI DOSÁHNOUT DOBRÝCH VÝSLEDKŮ, DOPORUČUJEME PEČLIVĚ DODRŽOVAT UVEDENÉ POKYNY. > > PŘÍPRAVA Doporučujeme objednávat všechny panely pro jeden podlahový projekt současně. 1 Panely Magnum vinyl vždy

Více

IN 1336 Bench lavička HERO

IN 1336 Bench lavička HERO N Á V O D N A P O U Ž I T Í IN 1336 Bench lavička HERO Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho 1 výrobku, ojediněle se

Více

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

C.B.M. KONTEJNERY MĚKCE A TVRDĚ ELOXOVANÉ HLINÍKOVÉ KONTEJNERY TYP FILTR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

C.B.M. KONTEJNERY MĚKCE A TVRDĚ ELOXOVANÉ HLINÍKOVÉ KONTEJNERY TYP FILTR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 3B instruments KONTEJNERY lékařské nástroje C.B.M. KONTEJNERY MĚKCE A TVRDĚ ELOXOVANÉ HLINÍKOVÉ KONTEJNERY TYP FILTR UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění: Před použití kontejneru se doporučuje zkontrolovat čistotu

Více

Kování pro posuvné dveře

Kování pro posuvné dveře Kování pro posuvné dveře Top Line 1200/ 1210/1230 Systém posuvných dveří Top Line 1200, Top Line 1210, Top Line 1230 umožňuje např. rozčlenit místnost nebo uzavřít šatnu, pracovnu, domácí kancelář atd.

Více

Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku.

Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku. DODACÍ PODMÍNKY : PLATBA A DOPRAVA : Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku. Platba předem na účet - zaslání zboží po připsání částky (obvykle do 2 až

Více

PRODUKTOVÝ LIST BAMBUSOVÝCH PODLAH

PRODUKTOVÝ LIST BAMBUSOVÝCH PODLAH PRODUKTOVÝ LIST BAMBUSOVÝCH PODLAH TYP HORIZONTAL (P+D) 1 15 mm 96 mm 960 mm 2,21m 2 /24ks 7-vrstvý matný lak s UV ochranou TYP VERTIKAL (P+D) 15 mm 96 mm 960 mm 2,21m 2 /24ks 7-vrstvý matný lak s UV ochranou

Více

KOLOTOČ+HOUPAČKA 2v1

KOLOTOČ+HOUPAČKA 2v1 KOLOTOČ+HOUPAČKA 2v1 CZ Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předávate-li tento výrobek

Více

Domácí zahradní gril

Domácí zahradní gril Domácí zahradní gril manuál Před použitím si pozorně přečtěte veškerá bezpečnostní upozornění a návod k sestavení. Tento gril je určen pro dřevěné uhlí, nepoužívejte jiná paliva. Před samotnou montáží

Více

ZAHRADNÍ KOVOVÝ DOMEK SH 2570 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ZAHRADNÍ KOVOVÝ DOMEK SH 2570 UŽIVATELSKÝ MANUÁL ZAHRADNÍ KOVOVÝ DOMEK SH 2570 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro instalaci produktu jsou nutné dvě osoby a 2-3 hodiny práce. PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! Upozornění: Pře užitím tohoto

Více

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné

Více

Návod k použití. Teplá vitrína pultová samoobslužná RTR 120 RTR 160

Návod k použití. Teplá vitrína pultová samoobslužná RTR 120 RTR 160 Návod k použití Teplá vitrína pultová samoobslužná RTR 120 RTR 160 Vážení zákazníci, děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky NORDline. Přejeme Vám, abyste byli se zakoupeným přístrojem plně spokojeni.

Více

Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Magda Součková

Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Magda Součková Výzkumný záměr Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci vzácných písemných památek Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Magda Součková Dřevěná krabice pro ochranu vzácné

Více