Moderní přístupy k tvorbě expozic z pohledu galerijního, muzejního a památkového

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní přístupy k tvorbě expozic z pohledu galerijního, muzejního a památkového"

Transkript

1 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Moderní přístupy k tvorbě expozic z pohledu galerijního, muzejního a památkového Duňa Panenková metodika přednášky

2

3 METODIKA Styl práce na přípravě výstavy, stálé expozice v muzeu nebo v galerii či trasy na památkovém objektu vychází ze stejných zásad, platných obecně v oboru dějin umění (výtvarného, hudebního, divadelního, fotografického a filmového a literárního) obecných dějin, archivnictví, knihovnictví a etnografii. Jedná se o práci s památkovým nebo současným, ale umělecky či v rámci přírodnin cenným materiálem. Jeho ochrana a odpovídající zacházení s ním zaručuje jeho existenci. Zaručuje také základní povinnost oborů předat ho dalším generacím. Povinností výše uvedených oborů je badatelská interpretace a prezentace badatelských výsledků a daného materiálu široké veřejnosti. Každá výstava jako akce, se odlišuje od jiné pouze formou vystavovaného materiálu. Jiné nároky na prezentaci mají tzv. galerijní formy obrazy, kresby, grafika, sochy či nové mediální formy jako videoart apod. Jiné potom muzejní materiál z oborů užitého umění a etnografie sklo, keramika, šperky, design, nábytek, móda atd. Jiné materiál z muzejních sbírek soustředěný v přirodovědeckých odděleních minerály, motýly, savci, květena, paleolontologie atd. Jiné pak sbírky archeologické. Specifiku ve výstavní činnosti tvoří obor památkové péče, který se soustředí na představení vysokého životního stylu v různých epochách, tj. na historický design v rámci interiérové instalace. Pro každý obor a jeho materiál platí především metodologie daného oboru, která se opírá o jeho specifické vlastnosti a tomu odpovídající formu studia. Prezentace materiálu musí ctít oborové zásady, aby nedošlo k dezinterpretaci a zanesení laických představ do výkladu, kdy je často přání otcem myšlenky. Vlastní přednášky a semináře se budou týkat rozdělení oborů a jejich materiálů do výše uvedených skupin a výklad současných zkušeností s jejich představováním v rámci evropských národních škol. Vyhodnocení stávajících zkušeností s těmito výstavními prezentacemi a trendy a ohlas návštěvníků. Obrazový materiál k tématu je dostupný na webových stránkách muzeí, galerií, hradů, zámků, tvrzí, technických památek, výstavních hal ad. jak v ČR, tak v zahraničí. Každá instituce ať veřejná či soukromá sbírka uvádí pohledy do instalací a v rámci tzv. kolekce nebo katalogu detailní pohledy na vystavovaná díla a exponáty. Vzhledem k možnostem vyhledávače google stačí zadat jakákoliv slova související s dotazem a už se objeví nabídka, která vede přes další odkazy návštěvníka stránek dál. Doporučení a praxe Doporučit literaturu k danému tématu nelze. Každý vysokoškolsky vzdělaný odborník se orientuje ve svém oboru a zná literaturu, kterou potřebuje k vlastní práci. Literatura shromažďující poznatky pro práci kurátorů, produkcí a komisařů výstav neexistuje a v současné době se dává dohromady formou, jako je tato. Existují oborové veletrhy, které se soustřeďují na výstavní činnost, tj. na představení materiálů potřebných pro práci restaurátorů, pro balení, výrobu transportních beden, vitrín, osvětlovacích těles,měřidel vlhkosti, intenzity osvětlení, teploty atd. atd. Vzhledem k velkému vědeckému pokroku se tento materiál rychle vyvíjí a především vojenský průmysl dává civilní sféře k dispozici nové a nové materiály a poznatky. Veletrhy se konají ve dvouletých cyklech a jsou nejlepší zdrojem aktuálních informací i proto, že jejich součástí jsou cykly přednášek odborníků z příslušných firem, které se věnují výzkumu a výrobě. Čím dále více je tato práce vědecky náročnější a specializovanější a je proto nutné, angažovat pro každou akci odborníky. Nainstalovat adekvátní klimatizaci pro výstavu svépomocí je naprosto vyloučené, stejně tak jako správně nasvítit vystavovaná díla atd. Zárukou profesionálního přístupu je profesionálně odváděná práce jednotlivých profesí. Příprava výstavy ad. je vždy týmová práce. Teorie přístupů k tvorbě expozic. 3

4 Veletrhy se konají v Evropě a v USA. V Evropě se konají v Mnichově, v USA pokaždé na jiném místě, které je včas avízováno. V ČR existuje toho času jediná specializovaná transportní firma s vyškoleným personálem na úrovni konzervátorských kurzů Kunsttrans Praha. Jedná se o dceřinou společnost mateřské firmy Kunsttrans Vídeň. KT Praha disponuje také dílnou na výrobu přepravních obalů a má odborníky na výrobu etuí na exponáty. Firmy jako Hrubý mooving začínají nabízet transportní a balicí služby uměleckých děl, ale jejich výhodou na trhu je jedině nižší cena, kterou tč. nabízejí proto, že se věnují přepravě na domácím trhu. Jakmile se zapojí přeprava do zahraničí, přefakturovávají se náklady zahraničních partnerských spedicí, které musejí odbavit dílo na příjmu v cílové zemi, a cena se dostává na úroveň cen dané země EU či USA, Japonska ad. Tato praxe a povinnost činí pak přepravu nákladnou. Žádná pojišťovna nepojistí přepravu děl z hřebíku na hřebík, pokud ji nepraktikuje odborná spedice. Přepravou děl se zaobírají muzea a galerie a NPÚ vlastními auty či díla v menším rozsahu přepravují také restaurátoři. Jedinou pojišťovnou specializovanou na pojišťování uměleckých děl ve střední Evropě je vzhledem ke zdejšímu malému trhu pojišťovna Uniqa Wien. Pouze Vídeň má specializovaný odbor, který se věnuje dané praxi již více jak 35 let. Národní odbočky, jako např. Uniqa v ČR tento know how nemají. 1. Příprava projektu = výstavy, stálé expozice, performance etc Odborná rovina a) vybrání tématu b) prodiskutování nosnosti tématu na odborné úrovni c) návrh autorského týmu, tj. kurátorů a šéfkurátora d) zpracování detailní koncepce e) rozvrh termínů pro zpracování tématu a stanovení dílčích oponentur f) stanovení oponentské rady f) kurátorské zpracovávání kapitol g) 1. oponentura přednesení stávajícího stavu zpracování tématu a diskuse s oponenty h) 2. oponentura přednesení stávajícího stavu zpracování tématu a diskuse s oponenty ch) 3. oponentura přednesení stávajícího stavu zpracování tématu a diskuse s oponenty i) příprava odborné konference j) odborná konference a následná diskuse se širokou odbornou veřejností; podle tématu domácí i zahraniční = závěrečná oponentura na úrovni široké odborné veřejnosti k) vypracování libreta l) diskuse s architektem m) diskuse s grafikem n) shromáždění obrázkového materiálu v příslušné kvalitě o) vypracování seznamu badatelských institucí a počtu pracovních cest nutných k práci v nich p) vypracování scénáře r) odevzdání scénáře Teorie přístupů k tvorbě expozic. 4

5 1.2. Praktická realizační rovina výstava či stálá expozice a) ve fázi přijetí tématu, před započetím badatelské práce je nutné připravit aproximativní rozpočet a rozhodnout, zda-li se najde investor pro financování A: celého projektu nebo jenom B: části projektu (výstavy, odborného katalogu, průvodce po výstavě, doprovodných tiskovin etc./ b) výběr výstavního sálu, domu etc. c) výběr partnerů majitelů exponátů veřejných sbírek i soukromých sběratelů : domácích i zahraničních d) formulování způsobu balení jednotlivých exponátů e) formulování způsobu transportů f) formulování způsobu pojištění g) formulovat předpokládaný počet kurýrů h) vypsat soutěž na architekta i) vypsat soutěž na grafika j) vypsat soutěž na výrobu výstavní architektury k) vypsat soutěž na výrobu výstavní grafiky l) vypsat soutěž na instalační skupinu m) poptat restaurátory n) rozhodnout o PR aktivitách o) rozhodnout o marketingovém plánu stanovit rozsah doprovodných aktivit p) rozhodnout o publikačních aktivitách a rozsahu r) vypsat soutěž na nakladatele s) vypsat soutěž na výrobu tiskovin t) rozhodnout o typu bezpečnosti výstavy v provozu, resp. vypsat soutěž na sekuritonskou firmu u) rozhodnout o typu úklidu výstavy v provozu, resp. vypsat soutěž na úklidovou firmu v) rozhodnout o formách prodeje vstupenek a suvenýrů a vypsat soutěž na dodavatelskou firmu w) rozhodnout o formě ošetřování exponátů během provozu x) rozhodnout o režimu odborného dozoru při provozu výstavy y) upřesnit rozpočet podle poptávek z) stanovit cash flow = čerpání finanční hotovosti podle měsíců v celém období přípravy a realizace projektu aa) zajistit fotodokumentaci hotové výstavy... pro účel propagace, pro archivování bb) zajistit filmovou dokumentaci hotové výstavy... pro účel propagace, pro archivování ROZBOR NÁKLADŮ NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝSTAVY Díla pro 1 výstavu mohou pocházet buď - pouze z českých sbírek (majetků) - pouze ze zahraničních sbírek (majetků) - z českých i zahraničních sbírek (majetků) 1) příprava díla na výstavu... konzervátorská nebo restaurátorská příprava díla... většinou jde na náklady vypůjčitele; nákup klimarámu, je-li to podmínka zápůjčky; vyrovnání tzv. exhibition fee = poplatku za zapůjčení exponátu, jestliže si ho majitel nárokuje; 2) balení díla (speciální materiál + práce s měřením exponátů + práce s výrobou obalu + práce se zabalením) + dtto zpět... měkké nebo pevné balení jednoduchá nebo klima bedna; 3) transport : tj. nakládka, převoz, vykládka, odeclení + vyřízení všech úředních výkonů s tím spojených; 1) odeclení v zemi původu 2) odeclení v ČR u transportů ze zemí mimo EU; celní dozor nad rozbalením děl ze zemí EU = poplatky + transport zpět v dtto šíři a povinnostech. Vyřízení speciálních povolení pro vycestování některých exponátů např. slonovina Ministerstvo Teorie přístupů k tvorbě expozic. 5

6 životního prostředí poplatky; Úschova transportních beden po dobu konání výstavy; tyto náklady se dělí na 3 skupiny. A) náklady spedice v zemi majitele, tj. účtují se v měně a cenách dané země a přeúčtovávájí se pořadateli prostřednictvím české spedice B) náklady české spedice na přijetí a odeslání zahraničního majetku v ČR C) náklady české spedice na svozy a rozvozy českých děl (majetku) v ČR!!! v optimálním případě = tj. souhlasí-li majitelé, sváží vše česká firma a vznikají jen náklady za české ceny a v Kč... tato praxe je vzácná, každá země si chce zajistit práci=výdělek pro vlastní firmy a lidi. 3a) kurýrní doprovod transportu... každou zápůjčku doprovází kurýr na náklady vypůjčitele; u zahraničních zápůjček je obvyklé platit u cest v rámci Evropy: letenka economy class, pobyt v hotelu v blízkosti výstavní adresy 3 dny a 2 noci; diety dle úrovně země zapůjčitele 3 dny; u zemí mimo Evropu se připočítává 1 den a pozor: letenka v bussines class; finální podmínky si ale stanovuje majitel ve smlouvě = výše částek se pak objeví v upraveném rozpočtu 4) pojištění... je nutné stanovit horní hranici počtu exponátů; roztřídit je do kategorií a vypočítat aproximativní pojistnou hodnotu jednoho kusu v dané kategorii podle aktuální úrovně na aukčním trhu; na základně jednání s pojišťovnou specializovanou na pojišťování uměleckých děl dohodnout pojistné podmínky a výši pojistné sazby pro pobyt; v ČR neexistuje pojišťovna s takovou specializací, protože zdejší trh je malý; je třeba mít na paměti, že každá pojišťovna nabídne pojištění princip obchodu, ALE není-li to její specializace, neumí pak pojistnou událost zlikvidovat=není napojena na příslušné odborníky/restaurátory se znalostí trhu; ve výsledku na volbu nevhodné pojišťovny doplatí pořadatel = vypůjčitel; 5) vykládka a rozbalení díla + zpětné zabalení... musí dělat odborná spedice, která dílo transportovala 6) převzetí díla restaurátorem + zpětné předání... condition report = podmínka zápůjčky; špatně vypracovaný cond.rep. s nedostatečnou fotodokumentací může v případě poškození exponátů vést k vyvlíknutí pojišťovny z pojistného plnění; výroba fotografií pro condition reporty přední, zadní a boční, horní a dolní pohledy 7) architektonický návrh výstavy... nutná podmínka realizace výstavy s ohledem k celkovému vzhledu výstavy, k bezpečnosti exponátů, bezpečnosti návštěvníků, tj. neporušení platných norem, s ohledem na návazné profese klimatologa a osvětlení výstavy; Skicovné pro soutěžící a honorář pro vítěze; 7a) projekt osvětlení výstavy; zápůjčka reflektorů není-li pořadatel dostatečně vybaven; demontáž po skončení a transport zpět; nákup mobilních měřítek úrovně osvětlení 7b) klima projekt vzhledem k provozu výstavy a předepsanému klimatu; zapůjčení klimajednotek; hlídání strojů a přístrojů během provozu výstavy; demontáž po skončení, transport zpět nákup mobilních měřidel vlhkosti, teploty 8) stavba výstavního fundusu + bourání... je zapotřebí zaúkolovat architekta, aby v rámci smlouvy měl i dozor nad výrobou a dozor na stavbou výstavy a odpovídal i svým honorářem za tyto části realizace; 8a) výrobce výstavní architektury je třeba ve smlouvě zavázat i k bourání, odvozu a likvidaci stavby cena dodávky musí být postavena i na tyto práce; Teorie přístupů k tvorbě expozic. 6

7 8b) podle charakteru výstavního domu a potřeby ochrany podlah ( i třeba jenom kvůli vyšší návštěvnosti za 1 den, nežli byla pro zátěž podlah projektována) je třeba zapracovat do rozpočtu nákup podlahové krytiny pro jejich ochranu; 8c) výroba nájezdní ramp, jsou-li ve výstavním domě schodiště a není-li provozní výtah; 8d) zapůjčení či nákup vitrín 8e) zapůjčení či nákup bezpečnostních kamer, ústředny, předmětových čidel etc. 8f) opravy zdí, malování, úklid po skončení a deinstalaci 9) instalační skupina = instalace exponátů + deinstalace; jedná se o pověšení obrazů, instalaci soch a objektů; instalaci větších eponátů ze všech typů sbírek; instalaci umělecko řemeslného či průmyslového materiálu dělají restaurátoři či konzervátoři pod vedením kurátora, či výtvarně schopný kurátor sám; instalaci knih, listin, archiválií etc. dělají zásadně restaurátoři do předem připravených stojánků, desek atd. 10) aranžéři = výroba instalačních pomůcek, adjustace 11) grafický návrh, tzv.grafický manuál celého projektu rozpracovaný na: - výstavní grafiku - propagační grafiku - informační grafiku - komunikační grafiku 12) výroba grafiky 13) překlady 14) náklady na likvidaci výstavního fundusu, úklid fundusu do skladu, atd. v případě, že si ho instituce ponechává pro další užití 15) úklid - před otevřením - v průběhu výstavy = provoz výstavy - po skončení výstavy 16) osvětlení - zapůjčené / z vlastních zdrojů - instalace + demontáž 17) provoz výstavy energie, nájmy 18) provoz výstavy kustodi / pokladní / sekuritoni 19) honorář autora,resp. honoráře kurátorů, jde-li o výstavu sestavovanou na popud a pro objednatele; honoráře oponentů projektu 20) honorář fotografa dtto 21) reprodukční práva či autorská práva za právo publikovat dílo 22) výrobní náklady na fofo/scan uměleckého díla zhotovených na náklady majitele a přeúčtovávaných pořadateli 23) redakční náklady - jazyková redakce + korektury - odborná = lektorská redakce - technická redakce (organizace a sestavení tisků) 24) zalámání + grafický návrh tisků 25) výroba filmů pro tisk, barevné korektury 26) tisk + vazba tiskovin 27) náklady na provoz kuratoria - honoráře komisaře, asistentů, ekonoma, právníka - produkčních, event. dalších podle rozsahu projektu - vybavení kanceláře computery, tiskárny, kopírka, nábytek, telefony přípojka, mobily; internet. přípojka - provoz kanceláře energie, nájem, kancelářské potřeby, internet, tonery etc. Teorie přístupů k tvorbě expozic. 7

8 VÝPŮJČKA UMĚLECKÉHO DÍLA 3) pobyt kurýra včetně diet, tj. letenku (jízdenku) + hotel Majitel rozhoduje o tom: 1) komu povolí manipulaci s uměleckými díly - balení - transport, včetně způsobu: - letecky - autem... trasa - separátní - sdružená 2) kde a za jakých podmínek bude dílo pojištěné 2a) zda a do jaké míry bude vypůjčitel za dílo všeobecně ručit 3) zda dílo bude doprovázet kurýr - dohled nad přepravou - dohled nad instalací / deinstalací 4) počet katalogů a tiskovin, které bude za zapůjčení požadovat 5) za jakých podmínek bude dílo vystavené - klima - teplota -osvětlení 6) zda a za jakých podmínek bude probíhat kontrola díla během výstavy Vypůjčitel hradí: veškeré náklady spojené s výše uvedenými činnostmi + 1) restaurování uměleckých děl, resp. jejich odbornou přípravu pro výstavu, a to v případě, že dílo je ve špatném stavu = nevystavitelném stavu a vypůjčitel na jeho zapůjčení z odborných důvodů trvá 2) restaurátora na převzetí uměleckého díla od majitele, resp. kurýra a vytvoření či jen vyplnění condition reportu EXPONÁTOVÝ LIST základní komunikační útvar mezi autorem/kurátorem a produkcí = kuratoriem výstavy. Ke každému exponátu je třeba do databáze dodat všechny uvedené údaje. Předpokládá to disciplinovanost se strany autorského týmu, ale tento způsob práce šetří čas. Kuratorium výstavy je pak samostatné a nemusí se znovu a znovu obracet na autora pro dílčí odpovědi. Navíc u mezinárodních projektů to ani není možné, protože partneři očekávají profesionální práci. Z daných údajů lze pak sestavit i katalogové heslo, popisky pod exponáty, různé typy seznamů pro dílčí partnery atd. Výstava:... Kapitola / Oddíl... Pracovní číslo... Badatel / Autor kapitoly/oddílu... Autor odborné statě / textu na panel... Autor kat. hesla / rozšířené popisky... Inventární číslo... Název díla ČJ... Název díla Aj či v jazyce partnerské instituce... Datace... Technika... Rozměr díla... Rozměr soklu nebo rámu (max.v. a š.)... Provenience... Stav exponátu... Poznámka... Teorie přístupů k tvorbě expozic. 8

9 Zapůjčovatel název... Smluvní adresa zapůjčovatele, Tel., Fax., ... Ředitel instituce zapůjčitele... Kontaktní osoba / kurátor sbírky zapůjčitele... Pojistná hodnota orig. měna... přepočet na Kč... Pojišťovna... Výstavní podmínky: Vlhkost, Světlo, Teplota Klimarám... Transportní podmínky... Transportní firma... Kurýr... Počet dní... Výše diet... Letenka... Souhlas s publikováním: ANO/NE Foto /scan... objem dat Majitel repro / autorských práv Cena repropráva / autorského práva: orig. měna... přepočet na Kč... Pracovní obrázek... fotokopie, skica, kresba... autor / původ Poznámka... Počet katalogů... Zápůjční smlouva vlastní: ANO/NE Zápůjční smlouva naše... Poznámka... Pohyb a zajištění díla při zapůjčení na výstavu příprava díla na výstavu restaurování, condition report dílo v depozitáři tzv. na hřebíku měření díla a výroba obalu zabalení v mateřské instituci, odeclení transport z depa do výstavní síně, doprovod kurýrů odeclení, vybalení, uskladnění obalů restaurátorská kontrola stavu díla a jeho předání kurýry zapůjčitele instalace a vystavení díla v připravené výstavní síni restaurátorské kontroly díla v průběhu výstavy restaurátorská kontrola díla po výstavě a předání zpět kurýrovi zapůjčitele přivezení obalů zabalení, odeclení transport z výstavní síně pořadatele na domovskou adresu díla, doprovod kurýra odeclení, vybalení restaurátorská kontrola díla návrat do depozitáře tzv. na hřebík Teorie přístupů k tvorbě expozic. 9

10 Manipulace se sbírkovými předměty přebíranými pro výstavu (v nezabaleném stavu) Materiál sestavil ing. Libor Veselý a PhDr. Duňa Panenková jako manuál pro pracovníky odborných spedicí s obecnou platností pro manipulaci s uměleckým dílem či muzejním exponátem jakékoliv povahy. A. Úvod Největším rizikům jsou sbírkové předměty vystaveny v průběhu manipulace, zvláště pak pokud nejsou zabaleny. Níže uvedená pravidla bezpečné manipulace vycházejí z předpokladu, že se jedná o předměty stabilní a v dobrém stavu, bez plísní a škůdců. Manipulaci s předměty, které tato kriteria nesplňují mohou provádět pouze restaurátoři. Zásady bezpečné manipulace je třeba dodržovat u všech sbírkových předmětů bez ohledu na jejich hodnotu. Skutečnost, že např. soukromí zapůjčitelé či někteří pracovníci muzeí a galerií některé z těchto zásad někdy nedodržují, nesmí být pro pracovníky odborné spedice a není důvodem, aby je nedodržovali také. Tato směrnice popisuje zásady bezpečné manipulace s nezabalenými předměty. Pracovníci odborné spediční firmy se s touto činností bez další pracovní návaznosti setkávají relativně zřídka (např. při stěhování depozitářů či při měření předmětů), přesto je třeba tyto zásady znát a dodržovat. Nejčastěji přicházejí odborné spedice do kontaktu s nezabalenými sbírkovými předměty v rámci balení a vybalování, proto je třeba věnovat pozornost také navazujícím doporučením na toto téma. I když jsou sbírkové předměty, se kterými přichází pracovník odborné spedice do styku (tj. ty které vlastník zkontroloval a připravil pro manipulaci), stabilní a v dobrém stavu, je tento dobrý stav relativní. Z několika důvodů jsou tyto předměty velmi křehké: - byly vyjmuty ze svého původního prostředí pro které vznikly (jiné klimatické podmínky v jejich původním prostředí a jiné v muzeu či galerii) - jde zpravidla o předměty staré, často za horizontem svým tvůrcem předpokládané životnosti - byly vytvořeny z materiálů, jejichž životnost a odolnost je omezená - mají často bohatý životopis, tj. často měnily majitele, bylo s nimi různě zacházeno B. Obecné zásady manipulace Před vlastní manipulací: - noste čisté a pohodlné oblečení bez předmětů, které by se mohly z oblečení uvolnit - v kapsách na blůze, košili či vestě nenoste předměty, které by mohly vypadnout a ohrozit tak manipulovaný předmět - z kapes kalhot před manipulací vyjměte nářadí - noste s sebou vždy čisté rukavice a používejte je na předměty, kde je jejich použití účelné. Rukavice měňte, jakmile jsou špinavé. - před manipulací si umyjte ruce mýdlem či jiným prostředkem a dobře ruce opláchněte, aby na nich nezůstaly zbytky mycího prostředku - před vlastní manipulací si ověřte místo, kam budete předmět ukládat. Ujasněte si předem trasu a způsob manipulace, než ji provedete, abyste problémy předvídali a vyřešili dříve, než k nim dojde. Vyjasněte si předem pořadí, ve kterém budou předměty manipulovány a způsob, jakým budou předměty ukládány na místě, kam jsou přemísťovány - ověřte si předem průchodnost dveří a výtahu pro dané předměty a předem si zajistěte, aby dveře byly otevřené a výtah volný - pokud to je možné, vyhněte se schodům při volbě trasy - pokud hrozí kolize mezi manipulací se sbírkovými předměty a jinou činnosti probíhající ve stejných Teorie přístupů k tvorbě expozic. 10

11 či tranzitních prostorách (kolize s jinými pracemi ve výstavních prostorách, kolize na nakládací rampě, apod.), snažte se jí předem zabránit v případě potřeby volejte kancelář - pokud bylo dílo již naší firmou měřeno a u zákazníka tudíž již zjištěny jeho požadavky na způsob manipulace a tudíž máte s sebou záznam o těchto skutečnostech, přečtěte si, co bylo se zákazníkem sjednáno Součinnost zákazníka, odesílatele, příjemce před provedením manipulace - v muzeu či galerii přicházíme do styku při manipulaci (stejně jako balení, přepravě a dalších činnostech) s kurátory sbírek, restaurátory, konzervátory, správci depozitářů a kurýry. Vysvětlení pojmů: 1) kurátoři sbírek jsou odborní správci sbírek, kteří se ve své činnosti zaměřují na obsahové, výtvarné a historické stránky sbírek. Znalosti kurátorů o správné manipulaci se sbírkovými předměty jsou rozdílné úrovně závisí na konkrétní osobě. Někteří kurátoři nemají jasnou představu, jak má být manipulace s danými předměty správně provedena. 2) restaurátoři jsou vysokoškolsky či jinak vysoce vzdělaní odborníci na stav a opravy sbírkových předmětů, často specializovaní na jednotlivé obory (malba, plastiky, papír, kov, apod.). Svoji kvalifikaci dokládají na Ministerstvu kultury, které jim uděluje licenci. Tím, že se restaurátoři zabývají zlepšením stavu předmětů a jejich odbornými opravami restaurováním, mají rozsáhlé znalosti o příčinách, které ke zhoršení stavu či poškození vedly. Jsou tudíž vysoce specializováni a vědí přesně, jaké mají pro danou manipulaci požadavky. 3) konzervátoři jsou údržbáři sbírkových předmětů, zabývající se jejich čištěním, drobnými opravami, průběžnou kontrolou exponátů v expozicích a depozitářích, apod. Jsou zpravidla absolventy odborné střední školy nebo kurzu vedeného restaurátory a zpravidla pracují pod vedením restaurátora. Také konzervátoři vědí přesně, jaké mají pro danou manipulaci požadavky. 4) správci depozitářů jsou osoby zaškolené pro základní pravidla manipulace 5) kurýři jsou pracovníci či zástupci vlastníka doprovázející díla během přepravy, kteří jsou zplnomocněni vlastníkem dohlížet na všechny činnosti související s daným dílem (v některých případech kurátoři sbírek, v některých případech restaurátoři či konzervátoři) - manipulace s předměty, kterou provádíme, má probíhat vždy dle instrukcí a pod dohledem kurýra, tj. pracovníka muzea/galerie (konzervátor, restaurátor, správce sbírky či jiná odpovědná osoba). Muzea a galerie jsou ze zákona povinny pečovat a chránit sbírkové fondy a chránit je před poškozením. Je věcí muzea/galerie, kterou osobu deleguje pro dohled nad naší prací. Je správné, je-li to konzervátor či restaurátor. Někteří kurátoři nemají jasné požadavky, jak má být s daným předmětem manipulováno. V těchto případech pak dochází k nepříjemné situaci, že jsme závislí na našem vlastním rozhodnutí a profesní zkušenosti (přitom však nemáme a ani nemůžeme mít vědomosti o daném díle a jeho stavu). Přestože však zástupce majitele žádné instrukce nedal, někdy proto že sám neví co s tím, bývá následně velmi kritický. I z toho důvodu je třeba vždy žádat před započetím manipulace instrukce od přítomné odpovědné osoby. - před vlastní manipulací tedy vždy zjistěte dotazem u přítomné odpovědné osoby muzea či galerie, ať již je to restaurátor, konzervátor, kurátor či jiná osoba jeho/její požadavky na způsob provedení manipulace, způsob uchopení předmětu, specifické požadavky, apod. Teorie přístupů k tvorbě expozic. 11

12 - nepřebírejte na sebe odpovědnost, která nám nepřísluší způsob manipulace stanoví odpovědná osoba muzea či galerie, my máme za úkol provést manipulaci dle daných požadavků - dbejte instrukcí pracovníka muzea/galerie (nejlépe restaurátor či konzervátor), jak máte s předmětem manipulovat restaurátoři znají stav exponátu a jeho slabá místa a vědí, proč kladou určité specifické požadavky - je-li přítomná odpovědná osoba nezkušená, tzn. nemá vlastní požadavky, jak má být práce provedena, vysvětlete Váš plánovaný pracovní postup a nechte si ho odsouhlasit - jsou-li vyjádřené požadavky odpovědného pracovníka ve zřejmém rozporu s Vaší profesní zkušeností, vysvětlete racionálně důvody, které Vás vedou k Vašemu názoru a trvá-li odpovědná osoba na pracovním postupu, který považujete na rizikový, požádejte odpovědnou osobu, aby Vám svůj požadavek písemně potvrdila např. na potvrzení o převzetí či jiný doklad. Požadavkem odpovědné osoby se i v takovém případě řiďte. V případě potřeby volejte pracovníka naší firmy, který danou zakázku řídí, či vedení firmy. - Potřebujete-li vzít předmět v zadní části police depozitáře a před ním stojí jiný předmět (tj. exponát, který Vy máte převzít není pracovníkem depozitáře připraven pro manipulaci) požádejte správce depozitáře o povolení manipulovat s předním předmětem(pozor je ale nepojištěn a je třeba o dodatečné manipulaci udělat záznam do přebíracího formuláře) nebo o to, aby tak sám učinil. V každém případě je třeba nejdříve přemístit ty předměty, které Vám brání v přístupu k dílu, se kterým máte Vy manipulovat. Pokud takováto situace nastane v rámci výstavy (tj. předměty jsou např. ve vitrínách), tyto předměty nemanipulujte, to je prací restaurátorů, konzervátorů a instalační skupiny. Při vlastní manipulaci: - nespěchejte, pracujte s rozvahou, řiďte se zásadou spěchej pomalu - minimalizujte manipulaci s nezabaleným předmětem, vozík či obal přemístěte k předmětu - manipulujte s objektem v jeho nejstabilnější poloze, zpravidla je to poloha ve které je předmět vystaven nebo skladován - předmět vždy uchopujte za jeho nejpevnější část (zvláště důležité u plastik, nábytku, apod.), resp. za jeho adjustaci, která zpravidla plní ochrannou funkci (rám, pasparta, apod.) - přenášejte vždy jen jeden předmět a k jeho uchopení použijte obě ruce, i když je předmět malý - velké, neforemné nebo těžké předměty přenášejte ve dvou nebo více osobách, je-li třeba požádejte o pomoc, i když se Vám to jeví např. společensky nevhodné - nepředávejte si předmět mezi sebou z rukou do rukou, raději ho postavte nebo položte a ať ho druhá osoba zvedne - nedělejte prudké a zbytečné pohyby, musíte-li jít pozadu registrujte, co je za Vámi a kolem Vás - chraňte předmět před nárazy, sklouznutím a prudkými změnami polohy. Nikdy nepracujte s nářadím nad předmětem, nemanipulujte s jedním předmětem nad druhým. - nejezte, nepijte a nekuřte v blízkosti předmětů. Využijte k tomu vyhrazená místa mimo výstavní prostory a depozitáře. - pokud dojde při manipulaci s předmětem k uvolnění jakékoliv jeho části (např. šupinka malby, část výzdoby rámu, apod.), tuto část zachovejte, pokuste se identifikovat, odkud se část uvolnila a uvolněnou část předejte pracovníkovi muzea, restaurátorovi, konzervátorovi či jiné odpovědné osobě Teorie přístupů k tvorbě expozic. 12

13 Vozíky, kolečka a manipulační prostředky - používejte čisté pěnové nebo kobercové podložky na podlahu a dna vozíků. Chraňte předměty na vozíku od vzájemného kontaktu pěnovými materiály, bublinami, přířezy kartonu. Mezi předmět a vložku dávejte hedvábný papír, aby nedošlo k oděru. Zajistěte každý předmět na vozíku proti pohybu a na jeden vozík nedávejte předměty velmi odlišné váhy a rozměru - ověřte čistotu, stabilitu a funkčnost vozíku před jeho použitím. Při použití velkých vozíků nebo vozíků s podpůrnou konstrukcí použijte dostatečný počet osob tak, aby byl vozík nejen tlačen či tažen, ale také zajištěna stabilita předmětů na vozíku, byly otevřené dveře, obsluhován výtah, apod. C. Specifické zásady manipulace pro jednotlivé skupiny sbírkových předmětů Rámované obrazy - klasicky adjustovaný obraz na plátně se skládá z napínacího rámu (lidově blindrám ), na kterém je napnuto plátno; tento celek je pak vložen a upevněn ve výřezu vnějšího ozdobného rámu. Základní funkcí vnějšího rámu je ochrana obrazu před rizikem mechanického poškození, zvyšuje také jeho pevnost a tuhost a umožňuje jeho zavěšení. Vnější rám má i estetickou funkci, je často zdobený a je tudíž třeba také rám samotný chránit před mechanickým poškozením. - neexistují okolnosti, za kterých by bylo nutné se dotýkat plochy obrazu (ať již z přední nebo zadní strany). Dotyk prstů na ploše obrazu např. způsobuje oslepnutí některých laků, což může mít za následek nutnost restaurovat celou plochu obrazu - obrazové plochy obrazu a plátna se smí dotýkat pouze restaurátor - ověřte před manipuklací, zda je obraz pevně osazen v rámu (někdy je blindrám upevněn ve vnějším rámu pouze pomocí hřebíků, které mohou být volné, což je špatně) a zda je rám pro velikost a váhu obrazu dostatečně stabilní (např. atelierové lišty na obrazech z 60. let). Na zjištěné nedostatky upozorněte přítomného odpovědného pracovníka; sami žádné úpravy na rámu a jeho fixaci neprovádějte. Není-li závada na místě odstraněna, zjištěné nedostatky zaznamenejte do dokladu o převzetí či jiného dokladu - obraz manipulujte uchopením pouze za jeho rám a použijte obě ruce, jednu na svislé straně a druhé na dolní vodorovné straně nebo obě ruce na svislých protilehlých stranách. Nikdy nezvedejte obraz za horní vodorovnou část rámu. Rámovaný obraz nikdy nepřenášejte uchopením za blindrám nebo jeho výztuže. - rám držte za jeho nejpevnější a nejméně dekorovanou část Vnější rámy lze z hlediska manipulace a specifických nároků rozdělit takto: 1) zlacené rámy a rámy se sádrovými ozdobami jsou mimořádně křehké. Rámy se zlaceným povrchem smějí být manipulovány pouze v rukavicích (ruce odírají tenkou vrstvu zlacení a prsty zanechávají jen obtížně odstranitelné stopy). Rámy se sádrovými ozdobami vždy držte za zadní část rámové lišty, kde ozdoby nejsou. Při opírání obrazů v rámech se sádrovými ozdobami podložte pod zadní hranu lišty podložku, aby váha obrazu nespočívala na sádrových ozdobách. 2) lakované leštěné rámy jsou velmi kluzké a je-li lak popraskaný, zanechávají v něm rukavice obtížně odstranitelné chloupky; v těchto případech použití rukavic vhodné není vhodnější jsou čité ruce. 3) ateliérová lišta a pomalované rámy: obzvlášť pečlivě je třeba chránit při přenášení ty obrazy 20. století, které jsou zarámovány velmi subtilním rámem, např. atelierovou lištou nebo u kterých malba pokračuje na rámu s těmito obrazy je třeba de facto zacházet tak, jako by nebyly zarámovány Teorie přístupů k tvorbě expozic. 13

Vydání publikace bylo podpořeno Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Vydání publikace bylo podpořeno Ministerstvem průmyslu a obchodu. Pozámka o autorech Zdeňka Houžvičková je předsedkyní Profesní komory výrobců a kontrolorů hřišť sportovišť tělocvičen SOTKVO. Je zkušenou odbornicí ve vztahu k bezpečnosti jednotlivých herních a sportovních

Více

3/2013. www.moje-bydleni.com. Zařizujeme kuchyň. Budete se stěhovat?

3/2013. www.moje-bydleni.com. Zařizujeme kuchyň. Budete se stěhovat? 3/2013 www.moje-bydleni.com Zařizujeme kuchyň Budete se stěhovat? KOMERČNÍ PREZENTACE Na první pohled by se mohlo zdát, že na vstupních dveřích se mění maximálně design. Chyba lávky změn probíhá i v tomto

Více

Byty, Domy, Zahrady. pro

Byty, Domy, Zahrady. pro pro říjen 2007 Byty, Domy, Zahrady www.hyperbydleni.cz ZDARMA pro obchodní partnery Jak si pořídit nemovitost v zahraničí Nová koupelna v panelovém domě Co všechno ještě nevíte o střešních oknech PŘÍLOHA

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

Byty, Domy, Zahrady. pro. Domácí posilovna: Nutnost, nebo móda? Kamenná klasika pro každého Plánujeme nový bazén ROZŠÍŘENÁ PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE

Byty, Domy, Zahrady. pro. Domácí posilovna: Nutnost, nebo móda? Kamenná klasika pro každého Plánujeme nový bazén ROZŠÍŘENÁ PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE pro prosinec 2007 Byty, Domy, Zahrady www.hyperbydleni.cz ZDARMA pro obchodní partnery Domácí posilovna: Nutnost, nebo móda? Kamenná klasika pro každého Plánujeme nový bazén ROZŠÍŘENÁ PŘÍLOHA BUSINESS

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE NÁZEV PROJEKTU: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROZVOJE VENKOVA REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 08/005/3310A/231/001762 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "ROZVOJ FINANČNÍ KAPACITY DOTACE" TERMÍN KONÁNÍ: 11. 3. 2010 LEKTOR: MGR.

Více

Pomocník ICT koordinátorů z Brna

Pomocník ICT koordinátorů z Brna 20. 4. 2015 Angličtina pro ICT Pomocník Pomocník ICT koordinátorů z Brna Domů Odkazy» Informace pro nás» 1. semestr» 2. semestr» Úkoly Angličtina pro ICT Angličtina pro ICT Většina lidí si při představě

Více

Evropská síť kulturních expertů 1 European expert network on culture (EENC) Oceňování uměleckých děl pro potřeby půjčování

Evropská síť kulturních expertů 1 European expert network on culture (EENC) Oceňování uměleckých děl pro potřeby půjčování Evropská síť kulturních expertů 1 European expert network on culture (EENC) Oceňování uměleckých děl pro potřeby půjčování Cornelia Dümcke a Freda Matassa Zpráva EENC, říjen 2012 Dokument připravily Cornelia

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C)

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Manuál uživatele Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Za společnost Skanska a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom Vám pomohli rychleji se

Více

BYDLENÍ BEZ BARIÉR. www.ligavozic.cz

BYDLENÍ BEZ BARIÉR. www.ligavozic.cz BYDLENÍ BEZ BARIÉR www.ligavozic.cz POMÁHÁME LIDEM PŘEKONÁVAT BARIÉRY Kompletní řešení bariér Pružná výroba a servis Prodloužená záruka Spolehlivost Kvalita Schodišťové plošiny Schodišťové sedačky Stropní

Více

KRIZOVÝ PLÁN NÁRODNÍHO ARCHIVU PRAKTICKÁ ČÁST

KRIZOVÝ PLÁN NÁRODNÍHO ARCHIVU PRAKTICKÁ ČÁST KRIZOVÝ PLÁN NÁRODNÍHO ARCHIVU PRAKTICKÁ ČÁST PŘÍPAD HAVÁRIE NEBO ŽIVELNÍ POHROMY Národní archiv Praha Archivní 4, 149 01 Praha 4 Tel: 847472472 e-mail: michal.durovic@nacr.cz Význam vypracování plánu

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH

STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH HALLAN, s.r.o. HALLAN s.r.o. www..hallan.cz Praha 2008 Stravovací úsek pro cestovní ruch Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

a faktory jeho úspěšnosti

a faktory jeho úspěšnosti Ukazujeme, co umí internetová řešení e-shop a faktory jeho úspěšnosti Napsal kolektiv autorů: Václav Šourek, Asociace poskytovatelů internetových řešení Asociace.BIZ Jiří Štěpán, Et netera, a.s. Josef

Více

PANELOVÝ DŮM A BYT. PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace 28/2009. Pozvánky na výstavy: Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února

PANELOVÝ DŮM A BYT. PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace 28/2009. Pozvánky na výstavy: Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února 28/2009 ročník 12 Pozvánky na výstavy: PANELOVÝ DŮM A BYT Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace Ostrava, Brno, Praha Program PANEL by mohl pomoci proti krizi

Více

GRÜNDER-SERVICE /SLUŽBY PRO ZAKLADATELE PODNKŮ/

GRÜNDER-SERVICE /SLUŽBY PRO ZAKLADATELE PODNKŮ/ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKŮ Příručka pro zakladatelky a zakladatele podniků 6. vydání Podpora hospodářství GRÜNDER-SERVICE /SLUŽBY PRO ZAKLADATELE PODNKŮ/ WIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS /RAKOUSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY/

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

Vzorový podnikatelský záměr

Vzorový podnikatelský záměr Vzorový podnikatelský záměr Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, říjen 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje

Více

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH 1 ZÁKLADNÍ SKRIPTUM VZDĚLÁVACÍHO MODULU PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ V CESTOVNÍM RUCHU Autoři: Ing.Cyril Křůpala, Ing.

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 2 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný.

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný. 36/2011 ročník 14 Hledáte rady a tipy na bydlení? Zveme Vás na FOR ARCH PVA EXPO Praha 21. 25. 9. v Letňanech Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť www.panelovydum.cz Koupelna s luxferami

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Smluvní podmínky Tyto Smluvní podmínky (dále jen SP ) pořadatele (dále také CK ) spolu s Důležitými informacemi o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb uvedených v aktuálním katalogu

Více