číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011"

Transkript

1 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili také naši mladí farníci

2 Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE Dvacátá třetí neděle v mezidobí ST Nezávazná památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka ČT Svátek Narození Panny Marie PÁ Nezávazná památka sv. Petra Klavera, kněze SO Nezávazná památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka Sobotní památka Panny Marie NE Dvacátá čtvrtá neděle v mezidobí Hlavní pouť ve Štípě Pouť členů Matice svatohostýnské na Svatém Hostýně, pontifikální mše svatá v 9 hod. PO Nezávazná památka Jména Panny Marie ÚT Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve ST Svátek Povýšení svatého Kříže ČT Památka Panny Marie Bolestné PÁ Nezávazná památka sv. Ludmily, mučednice SO Nezávazná památka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků Nezávazná památka sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve Sobotní památka Panny Marie NE Dvacátá pátá neděle v mezidobí Bohoslužby v našich kostelech Kostel sv. Filipa a Jakuba pondělí 6.30 a (studentská) úterý 6.30, večerní mše svatá není středa 6.30 a čtvrtek 6.30 a pátek 6.30 a sobota 6.30 a (s nedělní platností) neděle 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích pondělí bohoslužba není den řeholní komunity úterý (se vzděláváním dospělých) středa 8.00 čtvrtek (společná modlitba) pátek (mládežnická) sobota 8.00 neděle 8.00, (rytmická), 11.30, ŽIVOT FARNOSTÍ

3 DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ Bratři a sestry, drazí přátelé, máme za sebou prázdniny a dobu dovolených, ale dovolte mi, abych se v tomto zamyšlení vrátil až do měsíce června. Jeho závěr byl v naší farnosti ve znamení návštěvy relikvií blahoslavených manželů Zelie a Ludvíka Martinových, rodičů sv. Terezie z Lisieux. Nešlo ani tak ouctění jejich ostatků, ale daleko více ohold jejich životu a životu jako takovému. Okolnosti jejich života se v mnohém podobaly situaci, ve které žijeme my. Oni jich využili, aby dozráli ke svatosti. Je podnětné si připomenout, jaký byl Tereziin vztah k rodičům. Z něj vytušíme mnohé. Pán Bůh mi dal otce a matku, kteří byli víc hodni nebe než země Tak Terezie po celý svůj život nahlížela na své milované rodiče. Probudila se ve světě svatosti, viděla v něm jen krásno. Měla pocit, že celé její okolí vybudoval dobrý Bůh. Středobodem rodiny byl otec, který se pro Terezii stal jednotou lásky a autority. Na vztahu k otci, kterého se nikdy nebála, se učila chápat, co je to autorita dobrého Boha. Dívala se na svého otce, zatímco on se stále díval na Boha a tak se naučila prostřednictvím otce dívat na Boha. Jednou Terezii, to byla ještě malá, vzal otec s sebou do kostela. Při kázání se k ní naklonil a řekl: Dobře poslouchej, má královničko, mluví se o tvé svaté patronce. Opravdu jsem dobře poslouchala, ale dívala jsem se častěji na tatínka než na kazatele. Jeho krásná tvář mi tolik říkala! I při večerní modlitbě měla Terezie místo vedle otce. Stačilo jí jen se dívat, aby viděla, jak se modlí svatí. Tereziina matka zemřela velmi záhy, přesto i od ní získala vzácný poklad. Vzpomíná na ni slovy: Velmi často jsem Pánu Bohu odevzdávala své srdce malou formulí, které mě naučila maminka. Zdá se mi, že by bylo škoda, kdybychom na jejich životní příběh zapomněli. Mohou se stát našimi přímluvci, můžeme jim svěřovat naše rodiny, aby také dorůstaly ke svatosti. Jejich návštěvu bude připomínat malý relikviář s jejich ostatky, který naší farnosti otcové karmelitáni v závěru návštěvy svěřili a který se teď od začátku září vydává na cestu po našich rodinách. Všem vám na přímluvu blahoslavených Zelie a Ludvíka Martinových žehnám. P. Pavel Glogar Program hlavní pouti ve Štípě Sobota 10. září Mše svatá pro děti a mládež s následným programem Poutní mše svatá, celebruje Mons. Martin Holík, ředitel Radia Proglas Koncert duchovní hudby CANTICUM CAMERALE Neděle 11. září 7.00 Mše svatá 8.15 Mše svatá 9.30 Mše svatá Slavnostní mše svatá, celebruje Mons. Martin Holík, ředitel Radia Proglas Požehnání a rozloučení s poutníky Josef Pala ŽIVOT FARNOSTÍ

4 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, Zlín tel.: , web: Prosba o Boží pomoc na začátku školního roku V neděli 11. září při mši svaté v 8.30 hod. budou představeni ti, kteří se přihlásili do náboženství, i jejich vyučující. Všichni budeme prosit za naše děti, aby udělaly nový krok k poznání Ježíše a svého vztahu k Němu. Těšíme se, že přijdou i jejich rodiče, kmotři a ostatní příbuzní. Připomínáme, že vyučování náboženství začíná od pondělí 12. září. Rozpisy hodin i seznamy jsou na nástěnce v kostele u bočního vchodu vedle svatostánku. Je možné dodatečně ještě přihlásit své děti. Středeční mše svatá jako nabídka pomoci rodičům Každý rodič při křtu svého dítěte vzal na sebe povinnost, že naučí své dítě poznávat a milovat Boha. V dětství se kladou velice důležité pevné základy, na kterých se pak staví dál. Tento vztah Boha k nám a náš vztah k němu se nejvíce projevuje a prohlubuje aktivní účastí na mši svaté. Děti v naší farnosti mají příležitost objevovat Boží lásku k nám každou neděli při mši svaté v 8.30 hod., která je zaměřena více na děti. Děkujeme vám, rodiče, že své děti na tuto mši svatou přivádíte a že si s nimi pak i doma o této bohoslužbě povídáte. Aby v dítěti rostl vztah k Ježíši, opravdu nestačí, aby přicházelo jen tehdy, když to je povinnost. Účast na mši svaté by měla vycházet z lásky k Ježíši. Proto kromě té nedělní mše svaté budou bývat dětské mše svaté i každou středu v 17 hod., a to v kapli kláštera Regina. Možná, že řeknete, že dnešní děti mají tolik všelijakých kroužků a zájmů, že na to už není čas. Chápu, že času je stále méně. Ale člověk musí stále uvažovat, co je důležitější a podstatné nejen pro tento život, ale i pro věčnost. Jistě znáte, co řekl Pán Ježíš: Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? (Mk 8,36) Dosaďme si: Co prospěje, tzn. bude-li moje dítě v tom či onom dobré, ale ztratí věčnost? Proto vám i vašim dětem nabízíme pomoc v budování živého vztahu k Ježíši i skrze středeční dětské mše svaté. I my dospělí, abychom mohli předávat víru druhým, potřebujeme dělat nové a nové osobní zkušenosti s Pánem! Nejde přece jen naučit děti chodit v neděli do kostela. Bez osobního vztahu k Pánu, většina dětí v době dospívání víru odkládá či ztrácí a my se pak divíme. První mše svatá v kapli v klášteře Regina bude ve středu 7. září v 17 hod. Sraz bude před vchodem v hod. Do kaple pak půjdeme společně. Setkání akolytů Všichni, kteří v kostele podávají svaté přijímání, nebo jej roznášejí nemocným, jsou zváni v sobotu 24. září na ranní mši svatou. Po společné snídani na faře, půjdeme do budovy kláštera, kde v 8 hod. začne v učebně náboženství naše společné setkání, které zakončíme v kapli půlhodinovou adorací v 9.30 hod. Nabídka pro nemocné a starší věkem Pro ty, kteří se už nedostávají pro své stáří či nemoci na pravidelné bohoslužby, nabízíme návštěvy a přinesení Eucharistie na první pátek nebo dle domluvy. Ozvěte se, rádi přijdeme! 4 ŽIVOT FARNOSTÍ

5 Hledáme nové ministranty Milí rodiče, prosíme vás, nadchněte vaše chlapce od 2. třídy a výše ke službě ministrování. Zveme zvláště k této ministrantské službě ty, kteří byli v minulém školním roce u prvního svatého přijímání. Na poděkování za to, že mohli přijmout svátostného Ježíše, by mohli aspoň jeden rok věnovat ministrantské službě. První ministrantská schůzka v tomto školním roce bude v sobotu 10. září v 8 hod. na faře. Těšíme se na nové ministranty i na staré ministrantské mazáky. Hledáme nové zpěvačky na nedělní dětskou mši svatou v 8.30 hod. Milí rodiče, prosíme, nadchněte vaše nejmenší ratolesti od 4 do 9 let a přiveďte je do Babyscholy, která má zkoušku každou neděli od 7.30 hod. na faře v garáži. Děvčata od 10 do 15 let, i na vás čekají vaše nové kamarádky a těší se, že jim také přijdete pomoci zpívat do schóly. Zkoušky také každou neděli v 7.30 hod. na faře v sále. Příprava na biřmování Rok 2012 bude Rokem svátosti biřmování. Proto chceme tuto svátost nabídnout všem farníkům, kteří ji dosud nepřijali a mají více než 18 let. Horní hranice samozřejmě neexistuje. (Mladší budou mít příležitost v dalším roce.) Proč je tato svátost velice potřebná? Cituji Katechismus katolické církve: Kánon 1316: Biřmování zdokonaluje křestní milost; je svátostí, která dává Ducha Svatého, aby nás hlouběji zakořenil do božského synovství, pevněji přivtělil ke Kristu, zpevnil náš svazek s církví, aby nás plněji zapojil do jejího poslání a pomáhal nám vydávat svědectví o křesťanské víře slovem doprovázeným činy. Kánon 1314: Církev totiž chce, aby žádné z jeho dětí, neodešlo z tohoto světa, aniž by bylo zdokonaleno skrze Ducha Svatého darem plnosti Kristovy. Vy, kteří jste tuto svátost už přijali, povzbuďte ve vašich rodinách ty, kteří dosud váhají, nebo neví o této příležitosti. Přihlášky na biřmování se vyzvedněte na faře nebo v kostele a odevzdejte je nejpozději do 19. září. Příprava začne už koncem září. P. Ivan Fišar BUDE VÁS ZAJÍMAT Pozvání na svěcení kostela v Jasenné Po více než roční rekonstrukci farního kostela sv. Marie Magdalény v Jasenné budou tyto opravy završeny slavností, při které v neděli 18. září 2011 při mši svaté v 10 hod. kostel posvětí olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Současně bude posvěcen i nový oltář. Děkujeme všem dárcům a podporovatelům farnosti Jasenná. P. Jindřich Peřina Nabídka DVD z primiční mše svaté Nabízíme možnost objednání DVD z primiční oslavy ve Lhotě u Malenovic na mejlové adrese: Na stránkách je zároveň možnost shlédnou fotografie. Cena (2 DVD): 160 Kč ŽIVOT FARNOSTÍ

6 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Okružní 5430; Zlín, tel.: , web: Výuka náboženství Výuka náboženství ve školním roce 2011/12 bude probíhat v budově Církevní základní školy v tomto čase: 1. a 2. třída čtvrtek od do hod. 3. třída (příprava na první svaté přijímání) středa od do hod. 4. a 5. třída čtvrtek od do hod. Výuka pro 2. stupeň bude jako v předchozích letech ve farní učebně u kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů. Změna se týká termínu: středa od do hod. První setkání bude 14. září. Zahájení nového školního roku Zahájení nového školního roku církevní základní školy bude v pondělí 5. září v 8 hod. v našem kostele. Při mši svaté budeme učitelům a dětěm vyprošovat dary Ducha Svatého. Příprava na biřkování Ve školním roce 2011/2012 bude probíhat příprava na biřmování. Přihlášky jsou k dispozici v kostele nebo ve farní kanceláři. Přihlašujte se nejpozději do neděle 18. září. Pozvánka na koncert V sobotu 10. září v 15 hod. se v našem kostele uskuteční koncert souboru Musica Pro Sancta Cecilia. Jedná se o koncert v rámci festivalu Dny umění nevidomých. Jste srdečně zváni. Pozvánka na kněžské svěcení V sobotu 17. září přijmou v Brně-Žabovřeskách kněžské svěcení tři salesiáni. Bude mezi nimi i Petr Boštík, který od října nastoupí k nám do Zlína na Jižní Svahy. Proto plánujeme vypravit autobus na toto svěcení. Zájemci se mohou přihlašovat v sakristii kostela. Záloha je 100 Kč. P. Petr Glogar SLOUŽÍME NEMOCNÝM Mše svatá v Baťově nemocnici je sloužena každou sobotu v hod. v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) ve výukovém sále v suterénu. Svaté přijímání pro nemocné Svátost smíření (svatá zpověď) Svátost nemocných (pomazání nemocných) O tyto služby je třeba požádat na Farním úřadě ve Zlíně, na Sadové ulici 149, tel.: Nahlaste jméno, oddělení a pokoj, popř. bydliště. 6 ŽIVOT FARNOSTÍ

7 CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Česká 4787, Zlín Jižní Svahy, tel./fax: Arcibiskup Jan Graubner požehná novou školku V pátek 2. září bude slavnostně požehnána a otevřena nová církevní školka, která je součástí Církevní základní školy ve Zlíně. První zářijové pondělí do ní nastoupí celkem 45 dětí, pro které se otevřou díky usilovné práci a velkému nasazení mnoha dobrých lidí z řad farníků a především vedení církevní základní školy a organizačního týmu, krásně zrekonstruované prostory. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se nějakým způsobem na vzniku školky podíleli, ať už sponzorsky, či jakoukoliv jinou pomocí. Školka má také nové webové stránky: Michaela Straková Představujeme učitelky V každé třídě se budou věnovat dětem dvě učitelky. Všechny mají odpovídající pedagogické vzdělání a jsou věřící. Mgr. Magdaléna Kovářová, vedoucí učitelka CMŠ Vystudovala Střední školu pedagogickou v Krnově a Teologickou fakultu v Českých Budějovicích. Zajímá se o pedagogiku Marie Montessori a pedagogiku Franze Ketta. V rámci Českobratrské církve evangelické ve volném čase aktivně pracovala s dětmi a mládeží. Několik let také pomáhala s vedením letních salesiánských táborů. Ráda chodí do přírody, má ráda vůni levandule a pořádně hořkou čokoládu. Jana Babíková S dětmi má patnáctileté zkušenosti. Nejprve pracovala jsem vdětském diagnostickém ústavu, dále jako vychovatelka ve školní družině a nyní již devět let jako učitelka v mateřské školce. Bydlí ve Zlíně, ráda poslouchá hudbu a chodí do přírody. Má ráda upřímné lidi, její nejoblíbenější květiny jsou tulipány. Magda Honzíková Pochází z Otrokovic, kde žije se svou rodinou. S dětmi a mládeží aktivně pracuje ve svém volném čase v Klubu volného času a ve farnosti Otrokovice jako asistentka v hodinách náboženství 3. třídy, kde využívá metodiku Franze Ketta. Ráda jezdí na kole, toulá se přírodou a hraje deskové hry. Má ráda klasické české komedie a ráda zdolává rozhledny. Hana Chrastinová Pochází z vícečetné rodiny, vystudovala VOŠ ve Svatém Janu pod Skalou, obor Pedagogika. V rámci praxí navštívila několik mateřských školek, dětské domovy a školku pro děti s postižením. Ráda chodí do přírody, tvoří a pracuje na zahradě. Má ráda svou rodinu, rozkvetlou louku a 70% čokoládu. ŽIVOT FARNOSTÍ

8 Pracuje-li někdo na jednom pracovišti deset či více let, většinou o něm říkáme, že své práci dobře rozumí, že je v ní jako doma. Myslím si, že tato slova můžeme aplikovat i na práci lidí, kteří pracují ve službách církve. Pokud někdo vykonává službu kostelníka už téměř dvě desetiletí, asi nikdo nepochybuje o tom, že ji má rád a že pro ni žije. Většinou ji vykonávají důchodci, kteří se právě touto prací snaží sloužit Bohu, církvi a lidem. Na tyto muže (často i ženy) v pozadí se však často zapomíná, jejich práce je brána jako samozřejmost. Ve zlínské farnosti sv. Filipa a Jakuba máme kostelníky čtyři, vlastně tři a jednu kostelnici. Jistě je všichni dobře známe. Dnes chceme připomenout dva z nich, kteří v těchto dnech slaví významná životní jubilea. Na začátku srpna oslavil osmdesáté narozeniny Josef Polášek a na konci září slaví sedmdesátiny Jan Husek. Josef Polášek se narodil 10. srpna 1931 v Nevšové. Začal studovat na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži s úmyslem stát se knězem. Jeho záměr však překazila padesátá léta, která zcela změnila jeho život. Před nástupem základní vojenské služby mohl ještě krátce pracovat jako učitel ve Vysokém Poli a Poteči. Nová komunistická garnitura však neměla zájem, aby děti vychovával věřící člověk. A mladý Josef své náboženské přesvědčení před lidmi nikterak neskrýval. Začala se o něho dokonce zajímat i Státní bezpečnost. Situace došla tak daleko, že dva dny po své svatbě byl vyhozen z práce pro tzv. NAŠI KOSTELNÍCI JUBILANTI Naši jubilanti: Jan Husek a Josef Polášek Snímek Josef Pala ztrátu důvěry. Teprve po měsíci marného hledání nového zaměstnání našel protekčně místo dělníka v koželužnách v Otrokovicích. Následně vykonával různé profese, od těch dělnických až po technicko-hospodářské; mezitím si stačil udělat další maturitu na vodohospodářské průmyslovce. Hospodin ocenil jeho věrnost v darování hodné manželky, se kterou prožil 46 let společného života. Vychovali spolu čtyři děti. Dnes má 14 vnuků a dva pravnuky. Jeho touha po službě Bohu u oltáře trvala však stále. Plně ji však mohl naplnit až po odchodu do důchodu. Od roku 1994 slouží v naší farnosti jako kostelník. V březnu 1996 mu olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner udělil pověření podávat svaté přijímání ve farním kostele a zároveň je přinášet i nemocným. Po smrti své manželky se do této služby ponořil ještě více a nalezl v ní smysl svého života. Kostel se mu stal druhým domovem. Pan Polášek má rád hudbu a zpěv. Přes třicet let zpíval ve smíšením sboru Dvořák a stejně tak dlouho pravidelně zpívá při vánočních bohoslužbách v kostele sv. Petra a Pavla v Želechovicích nad Dřevnicí. Život druhého jubilanta byl zcela jiný. Celý život prožil ve Zlíně, kde se narodil 8 ŽIVOT FARNOSTÍ

9 23. září Po absolvování strojní průmyslovky začal pracovat jako konstruktér v metalurgii v ZPS, od roku 1990 vykonával tutéž práci, ale pro jinou firmu, odkud odešel předčasně ze zdravotních důvodů do invalidního důchodu. S manželkou Marií letos oslavili 48 let společného života, vychovali tři děti, z nichž nejstarší syn je knězem. Dnes se těší ze šesti vnoučat. Jan Husek se stal kostelníkem v naší farnosti v roce 1996 a za dva roky poté také akolytou. Spolu s Josefem Poláškem absolvovali v roce 2004 kurz pro pastorační pracovníky v olomoucké arcidiecézi. K jeho zálibám patří také zpěv; dlouhá léta zpíval v chrámovém sboru. Na otázku proč vykonávají kostelnickou službu odpověděl každý svým způsobem. U svatostánku se cítím mnohem blíže k Bohu než jinde a službu kostelníka mám velice rád. Kostel je můj druhý domov, říká Jan Husek. A druhý jubilant ho doplňuje: Služba Bohu je určitě lepší než sedět někde na vrátnici, nebo krmit kačeny na Dřevnici. V kostele jsem aspoň užitečný... Naše farní společenství děkuje oběma jubilantům za jejich obětavou službu, skromnost, pokoru a laskavý přístup k lidem okolo. Myslíme na ně v těchto dnech a oběma ze srdce vyprošuje Boží požehnání pro tělo i pro duši. Josef Pala OTÁZKY A ODPOVĚDI Svatý otec Benedikt XVI. podává eucharistii pouze lidem klečícím a do úst, a to bez výjimky. I v naší farnosti jsou lidé, kteří touží takto přijímat Kristovo Tělo. Je možné jim vyjít vstříc třeba instalací klekátka v jednom ze tří míst, kde se k přijímání přistupuje? Odpověď: Je pravda, že papež Benedikt XVI. podává sv. přijímání jen klečícím. Ale určitě to nenařizuje, protože i při jeho mších svatých ostatní podávají sv. přijímání v řadě. V naší farnosti podle instrukce našich biskupů se podává sv. přijímání buď do úst, nebo na ruku. Klečení není nařízeno. O klekátku neuvažujeme. Víme, že pokleknutí je přikázáno při přecházení kolem svatostánku a tam by mělo být na prvním místě instalováno. Ale ani tam se klekátko neinstaluje, protože víme, že ti, kteří by měli problémy po pokleknutí vstát, nejsou vůbec vázáni pokleknout. Pro ně stačí udělat před svatostánkem úklonu. Víme přece, že Pán Ježíš se dívá do srdce a ani tato úklona není o nic menší úkon zbožnosti než pokleknutí. P. Ivan Fišar Citace z knihy Benedikt XVI: Světlo světa (Brno 2011) str. 150: Otázka pro papeže: Jako papež jste začal udělovat svátost věřícím do úst a v pokleku. Považujete to za přiměřený postoj? Odpověď: Nejsem ze zásady proti přijímání na ruku, sám jsem jej udílel a takto jsem přijímal. Tím, že teď eucharistii nechávám přijímat v kleče a do úst, jsem chtěl dát znamení úcty a naléhavě připomenout reálnost Jeho přítomnosti. V neposlední řadě proto, že právě na masových akcích, jaké máme ve Svatopetrské bazilice a na Svatopetrském náměstí, hrozí značné zploštění. Slyšel jsem o lidech, kteří eucharistii strčili mezi doklady a odvezli si ji jako nějaký suvenýr. ŽIVOT FARNOSTÍ

10 CENTRUM PRO RODINU Okružní 5298, Zlín-Jižní Svahy; tel.: , Pravidelné programy V září začínají se svou činností kluby, kroužky a kurzy CPR Zlín: Klub maminek Zlín setkání probíhají každý čtvrtek od 9.30 hod. na faře farnosti sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149), v klubu Pod kánoí; první setkání v novém školním roce bude 8. září Sedmikrásek cvičení rodičů s dětmi máme ještě volná místa ve středu a v pátek od 9 a od hod., ve čtvrtek v 16 a v 17 hod. MiniSedmikrásek cvičení rodičů s dětmi od jednoho roku máme ještě volná místa v pátek od 9 hod. První setkání Sedmikrásku i MiniSedmikrásku je v týdnu od 12. září, cena je 650 Kč na pololetí pro rodiče s jedním dítětem, 1000 Kč se dvěma dětmi. Cvičení probíhá v orlovně. Tvořílek výtvarná dílna pro děti a rodiče bude probíhat každé druhé úterý od hod. v našem sále; kurzovné na pololetí (září až leden) je 350 Kč; první setkání je 13. září Kurzy angličtiny zveme všechny zájemce na výukové kurzy, které budou probíhat od 12. září vždy v pondělí v našem sále angličtina pro pokročilé: od 9.00 do hod., angličtina pro úplné začátečníky od do hod. Tyto kurzy účastníci hradí vždy před zahájením setkání ve výši 100 Kč. V průběhu kurzů nabízíme hlídání a program pro děti (po předchozí domluvě, hradí se 30 Kč za setkání). Rekondičně relaxační cvičení pro ženy probíhá každé úterý od 18 hod. v tělocvičně 9. ZŠ na Štefánikově ulici Cvičení na balónech probíhá každé pondělí od hod. v orlovně Modlitby matek setkání pro maminky a babičky bývá zpravidla druhý čtvrtek v měsíci, ale první setkání v tomto školním roce bude až 15. září od 9 hod. v kapli kláštera. Příprava snoubenců na manželství Nový kurz přípravy snoubenců začíná ve čtvrtek 8. září v 17 hod. Kurz obsahuje čtyři setkání od 17 do 19 hod. Další termíny jsou: , a Můžete se hlásit v naší kanceláři osobně, telefonicky nebo prostřednictvím webových stránek. Motoráček Ještě je několik volných míst v kurzech psychomotoriky Motoráček (pro rodiče s dětmi od narození do 6 let), které budou probíhat od 13. září v úterý dopoledne a ve středu odpoledne. V každé skupince jsou děti přibližně stejného věku. Kurzovné za celý kurz (6 setkání) je 450 Kč. 10 ŽIVOT FARNOSTÍ

11 Sportovní tatinec v Dřevohosticích Dobrodružný víkend tatínků s dětmi se uskuteční v termínu od 16. do 18. září, přihlaste se v naší kanceláři. Exercicie pro ženy V naší kanceláři se ještě můžete přihlašovat na exercicie s MUDr. Krausovou, které se uskuteční od úterý do neděle v poutním domě Stojanov na Velehradě. Cena je 2100 nebo 2300 Kč (podle typu ubytování). Jezdecké kroužky centra Ve spolupráci s Jezdeckým sportovním střediskem Zlín-Příluky nabízíme kroužky jízdy na koni. Mohou se zúčastnit předškoláci s rodiči nebo školáci, předběžná cena je 50 Kč za jedno setkání. Termíny budou určeny podle zájmu (můžete nahlásit den a hodinu, která vám vyhovuje, pokusíme se vám vyjít vstříc). Připravujeme kurzy Kurz efektivního rodičovství cyklus osmi setkání, pondělí od hod., první setkání se uskuteční 3. října, cena je 850 Kč Kurz pro nastávající rodiče cyklus šesti setkání, středa od 18 hod., první setkání se uskuteční 5. října, cena je 300 Kč/pár Kurz přirozeného plánování rodičovství cyklus čtyř setkání v průběhu tří měsíců, první setkání se uskuteční 13. října, cena je 300 Kč/pár Sociální inzertní služba CPR Matka s dcerou hledají pronájem bytu nebo ve Zlíně nebo v Malenovicích (ne přes RK). Tel.: , Erika Juráňová Kdo daruje kočárek a postýlku nastávající mamince v charitním domově pro matky s dětmi v tísni? Tel.: , Petra Botková Kdo nabídne matce s dvěma dětmi starší nábytek do dětského pokoje, jídelní stůl a židle, případně další zařízení na vybavení garsonky? Tel.: , Marta Kučíková Pronajmu zařízenou garsonku se samostatným vchodem, okna do zahrady, jedné pracující osobě nekuřákovi na 5 let (Zlín). Tel.: , Kolmašová Pronajmu jeden zařízený uzamykatelný pokoj s možností užívání společných prostor (zařízená kuchyň, koupelna, WC, předsíň, balkon) pro 1 nebo 2 nekuřáky (pracující nebo studenty) na 5 let (Zlín, v blízkosti UTB). Tel.: , Kolmašová Daruji světlou šatní skříň dvoudílnou a světlou nízkou skříňku. Tel.: , Kolmašová Andrea Šimečková ŽIVOT FARNOSTÍ

12 6. SKAUTSKÉ STŘEDISKO K Pasekám 569, Zlín, tel.: internet: Lochnesky v Narnii Od 16. do 30. července světlušky každý den procházely v letním táboře skříní do kouzelné země Narnie, kde pomáhaly Aslanovi a čtyřem sourozencům (Zuzce, Edmundovi, Petrovi a Lucce) přemoci Bílou čarodějnici a nastolit vládu dobra. Touhle nelehkou cestou jim pomáhali manželé Bobrovi, pan Tumnus, liška a modrý pták. Tábor nám nepokazilo ani deštivé počasí, které nás provázelo po celou dobu. I v gumákách jsme absolvovaly denní program: nástupy, slůvko na den s modlitbou, taneční sestava na rozcvičce, vyrábění rámečků, náhrdelníků a polštářků, večerní hry a ulovily jsme si také Aslana. Každý den jsme se setkávaly s pohádkovými postavami, které nás učily skautským dovednostem a oslavovaly jsme významné svátky v roce. Během tábora jsme se okoupaly v aqvaparku ve Vsetíně. Na tábor přijelo 26 dětí a 7 rádkyň. Na slibový den nás navštívil vůdce střediska Leoš Hrdlička a otec Jan Polák, který požehnal osm slibových odznaků a šest hvězd. Děkujeme za vaše modlitby a těšíme se na další zážitky prožité v Lidečku. Helena Gerychová Starověké Řecko Letos jsme se na táboře v Lidečku-Račném přesunuli pár tisíc let zpět do minulosti a pár tisíc kilometrů na jih, do starověkého Řecka. Členové tábora byli rozděleni do pradávných řeckých měst Sparty, Atén a Mykén. Během tábora jsme prožívali známé události z řecké historie a mytologie, jako byly například bitvy s Peršany umarathónu, Thermopyl a Salaminy, či souboje s bájnými tvory jako minotaurus či medůza. Cílem našich řeckých válečníků bylo uchránit zemi před Peršany a získat svému městu největší slávu. Úkolem kluků bylo nejprve zbudovat co největší město, význam města byl hodnocen podle počtu staveb a zejména počtu obyvatel, které tyto stavby dokázaly pojmout. Jednotlivé stavby v městech byly reprezentovány trojrozměrnými modely vytvořenými z kamene, dřeva a mramoru, což byly suroviny získávané v jednotlivých řeckých dobrodružstvích. Finance pro stavbu těchto budov pak bylo možno získat za různé táborové 12 ŽIVOT FARNOSTÍ

13 činnosti jako služba v kuchyni či noční hlídka. Každá postavená budova pak městu přinášela do další části tábora různé výhody, např. nové suroviny, finance, či obyvatele, kterými bylo třeba města naplnit. Vítězem táborové hry se pak stalo město, které ve svém centru postavilo nový div světa, jenž byl pojmenován Apollónova věž. Nejlepší pozici pro postavení divu světa si získáním největšího počtu obyvatel zajistila Sparta a tuto výhodu pak v napínavé závěrečné hře přetavila ve vítězství. Jako každý rok i letos jsme na táboře pořádali slavnostní složení skautských slibů, letos se takto řady skautů rozrostly o čtyři nové tváře. Skautským slibem se zavázali řídit Adam Majer z družiny Jestřábů, Vít a David Jaškovi z družiny Jaguárů a Marek Pelikán z družiny Delfínů. Jan Kouřil Městečko Cornwall Na pomezí Kanady a Spojených států leží městečko Cornwall, jež bylo odjakživa sužováno nepřízní počasí a nájezdy indiánů. Při našem příjezdu bylo značně poničeno, ale společnými silami se nám podařilo opravit salon a otevřít bar. Samozřejmě nechyběla ani banka a s ní bankéř, který proplácel práci odvedenou pro město. Během letního tábora se kluci podívali do jeskyní či vyzkoušeli jízdu na kajaku. Při cestě na daleký sever, se nám do cesty postavili Tatry Roháče. Překonat je nám trvalo tři dny a dvakrát jsme při tom nocovali u ples ve výšce kolem 1700 m.n.m. Odměnou za tvrdé horské počasí nám byly krásné výhledy a spousta zážitků. V závěrečné bitvě jsme pak ubránili město před tlupou banditů mohli se tak bez obav vrátit domů. Jan Pobořil Rodinný tábor Ve dnech od 10. do 14. srpna se vlidečku-račném konal stanový tábor pro rodiny s dětmi. Tábor byl pořádán v rámci rodinného skautingu 6. skautského střediska. Zažili jsme společné výlety do okolí i táboráky s kytarou. Děti si také přišly na své. Zúčastnily se olympijských her a společně s rodiči hledaly ukrytý poklad ve skalách. V blízkosti tábora měly děti postaveny lanové prolézačky. Ale největší radost jim dělala hra v blátě (k menší radosti rodičů). Na táboře nám vařili výborní kuchaři, takže nám nic nechybělo. Tábora se účastnilo dvanáct rodin. Nejmladší táborník měl jen tři měsíce, ale zvládl to s přehledem. Účastníci si tábor velmi chválili a všichni se již teď těší na další rok a další společné táboření. Lenka Ďaďanová Zahájení nového skautského roku Nový skautský rok zahájíme v neděli 11. září v kostele sv. Filipa a Jakuba při dětské mši svaté v 8.30 hod. Po bohoslužbě se mohou rodiče našich členů a také noví zájemci o skautskou činnost setkat před kostelem s našimi vedoucími. S našimi vedoucími se rodiče mohou setkat také před kostelem Panny Marie pomocnice křesťanů po mši svaté v 8 hod. Leoš Hrdlička ŽIVOT FARNOSTÍ

14 Organizace Orla v České republice, jak vyplývá z jejích stanov a také z tradice a zkušeností těch, kteří tuto organizaci vedli před námi, podporuje komplexní rozvoj člověka. Není zaměřena v prvním případě na výkonnost, ale snaží se dát prostor pro sportovní, kulturní a společenskou činnost všem skupinám mládeže i dospělých. Podle tohoto hlavního cíle organizuje jednota Orla ve Zlíně svoji činnost ve 20-ti oddílech, souborech a kroužcích, kde aktivně tráví svůj volný čas 535 členů. Přinášíme vám jejich přehled a nabídku, abyste se mohli v případě zájmu do této činnosti zapojit. Další informace najdete také na Dětský folklórní soubor Trnečka v budově orlovny ve Zlíně středa hod. (děti od 4 do 6 let) středa hod. (děti od 7 do 15 let) středa hod. (mládež od 16 do 18 let) Nábor proběhne ve středu v daných časech jednotlivých skupin Kontakt: M. Sousedíková, tel.: JEDNOTA OREL Nabídka pro děti a mládež Dětský rekreační aerobik v budově orlovny ve Zlíně pondělí hod. (děti od 4 do 7 let) pondělí hod. (děti od 8 do 12 let) čtvrtek 15,30-16,30 hod. (děti od 8 do 12 let) Nábor proběhne od do hod. Kontakt: M. Pašková, tel.: Gymnastické cvičení a hry v tělocvičně MŠ Louky úterý hod. Kontakt: A. Zbořil, tel.: Mažoretky Kontakt: K. Martincová, tel.: Sálová kopaná žáci v tělocvičně ZŠ Okružní ve Zlíně čtvrtek hod. Kontakt: A. Strohbach, tel.: Florbal mladší žáci Kontakt: M. Škarka, tel.: Florbal junioři v tělocvičně Gymnázia TGM ve Zlíně neděle hod. Kontakt: F. Ženožička, tel Sportovní aerobik Kontakt: S. Galíková, tel.: Stolní tenis v budově orlovny ve Zlíně úterý a pátek hod. (přípravka) úterý a pátek hod. (závodní skupina) Kontakt: P. Vítek, tel.: ŽIVOT FARNOSTÍ

15 Stolní tenis v budově orlovny ve Zlíně úterý a pátek hod. Kontakt: P. Vítek, tel.: Volejbal ženy ve sportovní hale na Bartošově čtvrti ve Zlíně pondělí hod. Kontakt: P. Sionová, tel.: Nabídka pro dospělé Volejbal muži ve sportovní hale na Bartošově čtvrti ve Zlíně pondělí hod. v tělocvičně ZŠ Okružní ve Zlíně středa hod. Kontakt: R. Václavek, tel.: Badminton v tenisové hale Růmy ve Zlíně středa hod. Kontakt: M. Schneiderová, tel.: Sálová kopaná muži v tělocvičně ZŠ Okružní ve Zlíně čtvrtek hod. Kontakt: A. Strohbach, tel.: Cvičení pro ženy v budově orlovny ve Zlíně pondělí hod. Kontakt: V. Klhůvková, tel.: středa hod. Kontakt: B. Velecká, tel.: čtvrtek hod. (ženy nad 60 let) Kontakt: V. Hlaváčová, tel.: čtvrtek hod. Kontakt: O. Baranová, tel.: Tančírna (výuka všech společenských tanců) v budově orlovny ve Zlíně neděle hod. Přihlášky do Kontakt: K. Pátík, tel.: Florbal muži v tělocvičně ZŠ Komenského I. ve Zlíně středa hod. Kontakt: J. Graubner, tel.: Fotbal muži Kontakt: P. Dudr, tel.: ŽIVOT FARNOSTÍ Zumba Kontakt: K. Martincová, tel.: RR49 studentská organizace Florbal, volejbal Kontakt: P. Klinkovský, tel.:

16 CHARITA Burešov 4886, Zlín, tel.: U příležitosti Dne charity, který je každoročně připomínán v den svátku sv. Vincence, připravujeme v měsíci září několik aktivit i pro širokou veřejnost. Představujeme Domovinku centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín, Zálešná I/3222, tel.: , Domovinka centrum denních služeb pro seniory (CDS), jež nabízí možnost denního pobytu pro seniory, je součástí Charity Zlín od začátku roku Základními činnostmi služby jsou pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutická činnost. Doplňkovou službou je doprava uživatelů do a z centra ve dnech jejich pobytu v zařízení. Služby centra jsou využívány seniory ze Zlína a blízkého okolí. Uživatelům je během dne zajištěna strava a nápoje, dále je jim nabídnut program odpovídající jejich možnostem a schopnostem. Při tvorbě programů je brán zřetel na vyslovená přání samotných uživatelů. Snahou je vyhovět nejen požadavkům většinovým, ale i individuálním. Uživatelé se také sami rozhodují, zda a kterých činností se zúčastní. Jedná se například o paměťová cvičení, společenské a kulturní programy, kreativní tvorbu. V letních měsících mohou společně pobývat v přilehlé stinné zahradě. Službu finančně podporují Statutární město Zlín, MPSV a drobní dárci. Pavla Romaňáková 16 ŽIVOT FARNOSTÍ

17 ŽIVOT FARNOSTÍ

18 HLASY A OHLASY Ohlédnutí za Dolomity 2011 Když jsem byla loni v Dolomitech a v pastoračním domě Velehrad, všechno jsem vnímala velmi intenzivně. S každým nepopsatelným zážitkem a krásným místem jsem se v duchu loučila a říkala si: Tady jsi možná naposled! A letos mi bylo dopřáno do Dolomit se vrátit. Prožívala jsem velkou vděčnost. Vděčnost je to jediné slovo, kterým bych snad alespoň trochu definovala týden v Dolomitech. Neskutečná krása hor, kde lidský rozum zůstává stát v úžasu nad Božím stvořením. Nejen holé skály, ale lesy, zelené louky, cestičky, chodníčky, horské chaty, pole kleče a azalek, počínající jaro i sněhové jazyky, spousta neznámých horských květin, kamarádi svišti, horské řeky a říčky, prudký déšť, hřejivé slunce Nedá se to popsat. K tomu se řadí hluboké zážitky ze společenství lidí, kteří se mi na týden stali blízkými a přála bych si, aby to trvalo i nadále. Vnímala jsem obdivuhodnou péči ze strany našeho horského vůdce Zdenka. S trpělivostí a pečlivostí vybíral trasy tak, aby si každý z nás mohl užít vší krásy podle svých sil. Věkový rozptyl mezi námi byl velký 35 až 76 let. A přesto si užili jak lehači, tak trhači. Některé plánované trasy musel měnit, protože byly vzhledem k množství sněhu příliš nebezpečné. Příjemné ale bylo, že všichni mysleli stále na vytváření dobré nálady a vzájemných vztahů. Určitě k tomu přispělo i večerní povídání při dobrém vínku. Jaká byla kuchyně? Prostě úžasná jídla jako od maminky. Eva byla nejen tou nejlepší kuchařkou, ale co víc, dokázala zorganizovat práci i šestičlenné skupině těch, na které ten den připadla služba. Služba v kuchyni nebyla žádná ulejvárna, ale spojila nás hezky dohromady. Trpělivost Evy byla obdivuhodná. K dobré náladě přispěli všichni jedni při hromadném drápání se na vrcholy, jiní při vtipné a profesionální obsluze při večeři, další poutavým vyprávěním. K poznání historie zdejšího kraje přispěl nemalou měrou Karel. Často nám popisoval události z 1. světové války, kdy v nesmírně obtížných podmínkách bránili naši dědové území Rakouska Uherska. Až tady na místě si člověk snad dokázal trochu představit tragickou realitu tvrdých válečných bojů ve vysokohorském terénu. Cestou z Drei Zinnen někteří při průzkumu vojenských kobek (kaveren) a štol, kterými jsou zdejší masivy přímo provrtány, ještě dnes nacházeli olověné kulky a úlomky šrapnelů. V duchu jsme děkovali, že nebyly určeny k naší záhubě. Své popisné vyprávění Karel dokládal i dobovými předměty. Mezi nejúspěšnější propriety bezesporu patřila jeho originální vojenská čapka pro 18 ŽIVOT FARNOSTÍ

19 další generace byla pořízena i zdařilá fotodokumentace. Zbyněk nás zase cestou k meditační stezce seznámil se životem sv. Františka z Asisi, v jehož duchu byla stezka v prostředí nádherných mohutných vodopádů projektována. A že měl rovněž pečlivě připraveny i názorné pomůcky, zakývali nám během jeho výkladu hlavami na mezi se pasoucí tři bratři osli. Ovzniku a složení majestátních masivů, na něž jsme se snažili vyškrábat, jsme byli poučeni erudovaným geologem Petrem, jehož bystré oko našlo mezi kamením i vzácné zkameněliny prehistorického živočicha. Několik silných zážitků jsem měla s našimi staršími účastníky zájezdu. Jak bojovali sami se sebou. Do jakých míst se odvážili. Když jsem je viděla při mši sv. na vrcholu Lagazuoi, kam museli přijít přes nelehký terén, a to někteří i s berličkou, draly se mi slzy do očí. A zase byla v srdci jen vděčnost za to, že jim Pán ještě dopřál zažít tuto neskutečnou krásu a oni měli možnost prožít slavnost eucharistie ve výšce m. Byl tu i pan kostelník Polanský, který se sem od lanovky vyškrábal i se svou nerozlučnou francouzskou holí (inu povinnost je povinnost a mše bez kostelníka no, řekněte sami...). Když jsem zjistila, že službu v kuchyni a jídelně má také skupinka starší pánů, někteří už byli dědoušci, nedalo mi to a nahlédla jsem do jídelny. Pomalu a pečlivě rovnali příbory a ubrousky na stolech, jako ostatní sloužili všem. Zůstala jsem stát a nechávala na sebe dopadnout sílu této chvíle. Když jsem pak jednoho z dědoušků silného chlapa s pevným stiskem ruky, viděla v kapli se s odevzdaností modlit, byla to pro mne neskutečně silná chvíle. Chvíle důvěry Bohu. Poutní dům Velehrad nám nabízel příležitost posílit naši víru. Kdykoliv jsme mohli pobýt s Ježíšem u svatostánku v kapli. Mši sv. jsme měli možnost prožívat každý den. Někteří z nás se poprvé v životě modlili modlitbu Církve Breviář a byl to také zážitek, i když zpočátku velký zmatek. Měli jsme možnost svátosti smíření i rozhovoru s kněžími. Ano měli jsme k dispozici hned dva kněze, místního otce Antonína a s sebou jsme si vezli našeho otce Petra. Ten o nás pečoval také na cestách. Každý den pro nás měl připraven krátký příběh, který nás nutil přemýšlet o mnoha důležitých věcech života. Nechyběl růženec ani křížová cesta. Znovu musím zopakovat svůj nejsilnější pocit z Dolomit VDĚČNOST Bohu i lidem. Náš Pán buď veleben. Marie Domanská Vážení přátelé, letošní putování za krásami Dolomit se i přes množství ještě neroztátého sněhu skutečně vydařilo. Děkuji všem vyjmenovaným i zamlčeným, kteří nám s organizací pomáhali a trpělivě snášeli moji organizátorskou nervozitu. Také se moc omlouvám těm, které jsme nemohli z kapacitních důvodů pobrat. Snad příště... Všechny, kteří chtějí na vlastní oči shlédnout, co jsme tam prováděli, i ty, kteří si chtějí zážitky jen připomenout, zvu v neděli 2. října v 15 hod. do klubu Pod kánoí. Mějte se pěkně a pokud vás napadne, kam příště napište: Anna Blechová ŽIVOT FARNOSTÍ

20 Poděkování za příspěvky na nové pódium Římskokatolická duchovní správa na Svatém Hostýně a Matice svatohostýnská děkují posluchačům Radia Proglas a dalším dárcům za jejich příspěvky na vybudování venkovního liturgického prostoru na Svatém Hostýně. Současné provizorní pódium bylo demontované a probíhají stavební přípravy na nové moderní zastřešené pódium podle návrhu arch. Františka Zajíčka. Nový liturgický prostor bude využit zvláště pro akce Jubilejního roku 2012, v němž si připomeneme 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské. Sbírka s podporou Radia Proglas nadále pokračuje, můžete ji podpořit příspěvkem na číslo účtu: /0100, var. symbol: 111 Předpokládaná cena venkovního pódia jsou dva miliony korun. Na Svatém Hostýně zároveň probíhají opravy fasády kaple sv. Jana Sarkandra a staré křížové cesty. Petr Cekota Poděkování sestrám františkánkám Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně se v neděli 14. srpna 2011 rozloučila se sestrami františkánkami, které opouštějí svůj klášter v Divadelní ulici. Při ranní mši svaté jim za sedmnáctiletou obětavou službu pro naši farnost poděkoval farář P. Ivan Fišar. Klášterní budova Regina však Kongregaci milosrdných sester III. řádu sv. Františka z Assisi zůstává. Její provoz bude řídit dosavadní správce budovy Pavel Záleský, který zde bude také bydlet, podobně jako před lety trvalý jáhen Mgr. Jan Blecha. Josef Pala Snímek Josef Pala Vlak Jana Pavla II. v olomoucké arcidiecézi Ve dnech 21. až 24. září přijede do naší arcidiecéze poutní Vlak Jana Pavla II. Je to moderní vlak, postavený v Polsku na jeho počest, který slouží k dopravě poutníků i jako pojízdná audiovizuální expozice, připomínající život a dílo prvního slovanského papeže. Ve vlaku je mimo jiné instalována i výstava Poutník Jan Pavel II. Ve středu 21. září přijede vlak z Maďarska do Starého Města u Uherského Hradiště. Tam bude na nádraží pro veřejnost otevřen ještě týž den odpoledne. Ve čtvrtek 22. září bude tamtéž otevřen od 9 do 17 hod. Poté vlak přejede do Olomouce, kde bude od pátku 23. září do soboty 24. září otevřen po oba dny od 9 do 17 hod. V Olomouci bude možné při této příležitosti navštívit i nově zrekonstruovaný Arcibiskupský palác, kde Svatý otec pobýval v roce 1995, kdy zde svatořečil bl. Zdislavu a bl. Jana Sarkandra. Tato cesta papežského vlaku je první svého druhu u nás a je mimořádnou událostí pro naši zemi. Prosíme farnosti naší arcidiecéze, především ty, pro které je to dostupné, aby využily této příležitosti, přijely si prohlédnout vlak a jeho expozice a daly tak najevo zájem a podporu odkazu blahoslaveného Jana Pavla II. (aco) 20 ŽIVOT FARNOSTÍ

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

číslo 14 ročník XXIII neděle 5. srpna 2012

číslo 14 ročník XXIII neděle 5. srpna 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 14 ročník XXIII neděle 5. srpna 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička Také o dovolené si udělejme čas na Boha

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2012 Středa 4. července

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY Dne 22. září uspořádala Charita Nový Hrozenkov pouť pro seniory, tentokrát do méně navštěvovaného, ale velmi pěkného mariánského

Více

zlínských číslo 17 ročník XXVI neděle 27. září 2015 Festival pod věží 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů

zlínských číslo 17 ročník XXVI neděle 27. září 2015 Festival pod věží 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 17 ročník XXVI neděle 27. září 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Festival pod věží 2015 Snímek Lenka Hrdličková Z LITURGICKÉHO

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Vzdělání, kultura, společenství

Vzdělání, kultura, společenství Vzdělání, kultura, společenství Školní rok 2013/2014 1 Brozura A5.indd 1 Brozura A5.indd 2 Milí přátelé, rádi bychom Vám přiblížili činnost občanského sdružení Centrum svaté Zdislavy, které v Jablonném

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Petr Klinkovský Zveme vás na tradiční pouť do farnosti

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více