ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice"

Transkript

1 ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč *

2 Obsah: Akce, které se uskutečnily a uskuteční na naší škole... 2 Ředitelské okénko... 3 Školní vzdělávací program (ŠVP)... 5 Interaktivní tabule v Rosicích... 6 Koutek Komunitní školy... 7 Informace od Sdružení rodičů... 8 Ze života školy... 9 Příprava žáků IX. třídy na volbu povolání... 9 O šikaně čtení na pokračování Školní družina Školní akce Sportujeme se školou Projektové dny ve škole Soutěže Anketa Čínský horoskop Pro chytré hlavy Křížovka na závěr Akce, které se uskutečnily na naší škole v září a říjnu 3.9. zahájení školního roku, slavnostní přivítání prvňáčků informativní schůzka v jídelně ZŠ Rosice a třídní schůzky Koloděj pro žáky VI. a IX. třídy pohádka O princezně Mlsalce pro žáky I. stupně dějepisná exkurze do Všestar pro žáky VI., VII. a VIII. třídy projektový den II. třídy Poslední vlaštovka projektový den I. třídy - Můj veselý drak podzimní Drakiáda schůzka žáků IX. třídy a jejich rodičů volba povolání návštěva dopravního hřiště v Chrudimi žáci III. třídy vlastivědná exkurze žáků IV. a V. třídy v Praze informat. schůzka pro vycházející žáky a jejich rodiče v ZŠ Chrast projektový den V. třídy Putování Prahou divadelní představení pro žáky I. IX. tř. v tělocvičně ZŠ Rosice návštěva Burzy škol v Chrudimi žáky IX. třídy fotbalový turnaj v Hrochově Týnci Akce, které se uskuteční na naší škole v listopadu a prosinci celoškolní projektový den návštěva IPS ÚP Chrudim žáky IX. třídy Mikuláš ve škole Vánoční jarmark vánoční disko v maskách 2

3 Ředitelské okénko Organizace školního roku 2007/2008 Organizace školního roku 2007/2008 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích, č.j / , dne 27. června 2006: Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2007 a skončí ve středu 2. ledna Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Termín Okresy, obvody hl. města Prahy Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek- Místek Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Prahavýchod, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 20. března a pátek 21. března Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 30. června 2008 do neděle 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2008/2009 začne v pondělí 1. září

4 Něco ze školního řádu: 3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: a) napomenutí třídního učitele, b) důtku třídního učitele (tj. důtku může udělit třídní učitel i na podnět jiného pedagogického pracovníka), c) důtku ředitele školy (tj. důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě). 4. Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou součástí školního řádu. Plán akcí ZŠ Rosice - školní rok 2007/2008 Telefony: kancelář (paní Chmelíková) školní jídelna (paní Sodomková) ředitelna (internetové stránky základní školy) (internetové stránky komunitní školy) ZÁŘÍ RODIČOVSKÁ SCHŮZKA KOLODĚJ (VI. a IX. třída) STÁTNÍ SVÁTEK ŘÍJEN DRAKIÁDA PODZIMNÍ PRÁZDNINY STÁTNÍ SVÁTEK (neděle) LISTOPAD PROJEKTOVÝ DEN ČTVRTLETNÍ PED. PORADA KONZULTAČNÍ DEN (15:00 17:00) STÁTNÍ SVÁTEK (sobota) PROSINEC MIKULÁŠ VE ŠKOLE VÁNOČNÍ JARMARK VÁNOČNÍ DISKO V MASKÁCH VÁNOČNÍ PRÁZDNINY LEDEN ŘEDITELSKÉ VOLNO KONZULTAČNÍ DEN (15:00 17:00) POLOLETNÍ PED. PORADA KONEC 1. POLOLETÍ ÚNOR POLOLETNÍ PRÁZDNINY ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY JARNÍ PRÁZDNINY MASOPUSTNÍ PRŮVOD SR (návrh) 4

5 BŘEZEN ŠKOLNÍ PLES KONZULTAČNÍ DEN VELIKONOČNÍ JARMARK VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY NOC S ANDERSENEM DUBEN ČTVRTLETNÍ PED. PORADA DEN ZEMĚ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (sobota) KVĚTEN STÁTNÍ SVÁTEK ŘEDITELSKÉ VOLNO STÁTNÍ SVÁTEK ŘEDITELSKÉ VOLNO PROJEKTOVÝ DEN KONZULTAČNÍ DEN DEN DĚTÍ SR (návrh) ČERVEN SPORTOVNÍ TÝDEN ZÁVĚREČNÁ PED. PORADA ŠKOLNÍ AKADEMIE KONEC ŠKOLNÍHO ROKU Pozn.: Termíny a akce se mohou v průběhu roku změnit. Milan Barták, ředitel školy Školní vzdělávací program (ŠVP) V letošním školním roce byla zahájena v I. a VI. třídě výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu. Jedná se o dokument, který si vypracovali sami učitelé na jednotlivých školách podle místních podmínek a vlastních představ. Programy umožňují učitelům větší svobodu, nabízejí možnost učit tak, jak to jim i jejich žákům nejvíce vyhovuje. Tento program se snaží rozvíjet v dětech potřebné dovednosti pro život. Důležité jsou metody a formy práce žáci již nesedí jen v lavicích, jak to kdysi bývalo, ale pracují ve skupinách, ve dvojicích, osvědčené jsou projektové dny, ať už v jednotlivých třídách nebo projekty celoškolní, kdy si žáci mohou vyzkoušet pracovat se svými spolužáky z jiných tříd, učí se práci organizovat a využívat již získané dovednosti. V tomto směru jsme již navázali na vlastní zkušenosti, neboť tímto způsobem již dříve učitelé pracovali. Pokud se absolventi středních a vysokých škol ucházejí o pracovní místo, jedním z hlavních požadavků je schopnost pracovat v týmu, dobře komunikovat. I k tomuto cíli směřují naše formy práce. Metody jsou voleny tak, aby žáky bavily a to, co se učí, je zaujalo, protože jen tak jsou aktivní a motivováni k dalšímu učení. Nové programy mají podporovat u žáků snahu celoživotně se vzdělávat. Je to i jedním z trendů současné doby, neboť vývoj všech oborů jde stále dopředu. I v tomto směru se naše škola snaží nabízet víc. Motivační název našeho ŠVP je Škola otevřená všem. Název obsahuje nejen myšlenku otevřenosti při řešení problémů, při uplatňování přínosných myšlenek a námětů z řad rodičů, ale spolupracujeme i s Komunitní školou Rosice, která nabízí zájmové kroužky pro naše žáky a tím též využití jejich volného času. Komunitní škola umožňuje našim 5

6 spoluobčanům a dalším zájemcům z okolí dále se vzdělávat, případně zajímavě využít volný čas. Tak se nabízí pro naše bývalé žáky možnost vrátit se na chvíli zpět do školních lavic. Otevřenost naší školy se dotýká zejména vzdělávání žáků, kdy je již tradicí integrovat žáky se specifickými poruchami učení, pro které máme několik vyškolených asistentek z řad pedagogů. Dále podle možností a podmínek zařazujeme do tříd žáky s různým sociálním a zdravotním znevýhodněním. Je to příležitost i pro ostatní žáky, naučí se být ohleduplní, tolerantní a respektovat odlišnosti. Tyto vlastnosti dnes ve společnosti často chybí, a proto bychom se chtěli na tuto oblast také zaměřit. Významné je úsilí školy o prohloubení jazykových dovedností, neboť souvisí s uplatněním našich žáků, umožňuje jim cestovat a tím dále poznávat. Na naší škole začínáme s výukou anglického jazyka již v 1. ročníku, s druhým jazykem se žáci seznamují v ročníku sedmém. Ve ŠVP si každá škola stanovila priority a právě u nás je výuka cizích jazyků jednou z nich. Dále je kladen důraz na využívání informačních a komunikačních technologií. Jejich využívání by mělo být pro naše absolventy běžnou záležitostí. Zaměřujeme se také na vytváření kladného vztahu k přírodě, ochranu životního prostředí a uvědomění si provázanosti člověka s přírodou. V rámci enviromentální výchovy jsou realizovány různé akce a projekty, např. Den Země, exkurze, třídění odpadů apod. Novým předmětem v naší škole je Mediální výchova - záměrem je naučit žáky orientovat se v mediálních sděleních a vytvářet si vlastní názor. Marcela Kohoutová, koordinátor ŠVP Interaktivně s interaktivní tabulí Interaktivní tabule v Rosicích Od tohoto školního roku využíváme na naší základní škole interaktivní tabuli. Je umístěna v V. třídě a slouží k tomu, aby žáci byli co nejvíce zapojeni do výuky. Myšlenka interaktivní tabule je velmi stará. Pedagogové využívali různé možnosti, aby učivo žákům co nejvíce přiblížili. V dobách dřívějších to byly např. promítací přístroje pro krátké filmové smyčky, projektory diapozitivů, zpětné projektory na promítání materiálů na průhledných fóliích, v poslední době i televize. Nejednalo se ale o výuku aktivní, protože žáci byli stále v roli diváka. Interaktivní tabule v sobě zahrnuje možnosti názorné výuky, které doplňuje o prvek interaktivity. Žák může do výuky aktivně vstupovat. Lze to přirovnat k práci na počítači, na tom ale žák pracuje sám, kdežto interaktivní tabule nabízí možnost společné práce celé třídy, kdy žáci sledují výuku na ploše skoro velikosti klasické tabule a mají možnost dění na tabuli ovládat, např. dotykem, příkazem z počítače nebo u některých typů tabulí dokreslováním speciální fixou přímo na tabuli. Přestože pořízení tabule není levnou záležitostí, škola se rozhodla pro její zakoupení, protože pro výuku žáků je velkým přínosem. Touto cestou děkujeme firmě Chládek a Tintěra, která na zakoupení tabule přispěla darem ,- Kč. 6

7 I velcí mohou do školy aneb koutek Komunitní školy Kroužky Komunitní školy Ačkoliv je již termín zahájení některých kroužků pořádaných Komunitní školu, o.s. za námi, činnost těchto kroužků se dosud nerozběhla, neboť nebyl ze strany Vás, žáků, takový zájem, aby kroužek mohl zahájit svoji pravidelnou činnost. Jedná se konkrétně o kroužek Míčových her, určený pro sportuchtivé zájemce z řad žáků 2. stupně školy. Pokud by byl dostatečný zájem chlapců i děvčat, stačí se přihlásit u p. uč. Kloudy. S ním je možné jednat o jiném než původně vyhlášeném termínu, který byl stanoven na čtvrtek od do hodin. Nabídka Technického kroužku oslovila více žáků naší školy, a proto bude činnost zahájena v předpokládaném termínu. Je vyhlášen pro žáky od 4. ročníku se zájmem o vědu a techniku. Předpokládaný termín je stanoven na úterý, vždy od 15:00 do 16:00 hodin, zahájení činnosti je připraveno na první listopadový týden. Ale jako v prvním případě i v tomto je možné jednat o oboustranně vhodném jiném dni, popř. čase. Těším se na Vás, že se budeme setkávat na výše uvedených kroužcích v hojném počtu a že tyto aktivity budou pro Vás vítaným zpestřením mimoškolních aktivit. Bližší informace Vám ochotně - jak jinak, že??? - podá lektor těchto kurzů, p. uč. Klouda. Luděk Klouda Více informací nástěnka proti sborovně II. stupně. A které kroužky mohou v rámci komunitní školy navštěvovat žáci naší školy? To v následujícím přehledu zpracovala Gabriela Paclíková z VIII. třídy: KARATE Určeno: všem žákům od 10 let HRAJEME SI S FLÉTNIČKOU Určeno: dětem od 1. do 4. ročníku ORIENTÁLNÍ TANEC Určeno: všem, kteří chtějí tancovat pro radost a pro zdraví; na věku, váze a zdatnosti nezáleží KERAMIKA Určeno: dětem a dospělým TECHNICKÝ KROUŽEK Určeno: žákům od ročníku Pozn.: zahájení viz článek výše DOPRAVNÍ KROUŽEK Určeno: žákům ročníku 7

8 Milí žáci, komunitní škola zahájila druhý rok své činnosti. Všichni z Vás obdrželi nabídku aktivit a myslím si, že bylo z čeho vybírat. Připravili jsme pro Vás nejen kurzy, které můžete navštěvovat po celý školní rok, ale i kurzy víkendové. Většina kurzů zahájila své aktivity již od začátku října (karate, orientální tanec, keramika, dopravní kroužek ) a některé začínají až v listopadu (technický kroužek, tvorba webu pro začátečníky ). Určitě neváhejte a využijte poslední možnost se přihlásit. Proběhly již i některé kurzy víkendové jóga a malování na hedvábí. A co nás čeká v nejbližší době? Kurz drátování s Petrem Šimkem, paličkování s Pavlínou Michalcovou a již tradiční vánoční aranžování s Janou Lenochovou. Ten z Vás, kdo rád kreslí a maluje, má možnost přihlásit se ještě do kroužku malby a grafiky. Veškeré informace najdete na nástěnce vedle počítačové učebny. Ludmila Kociánová, koordinátor komunitní školy Komunitní škola ve spolupráci se Základní školou Rosice a se Sdružením rodičů pro Vás již začíná připravovat Vánoční jarmark, na kterém bude možné kromě jiného zakoupit i další číslo časopisu Rosík. redakce časopisu Rosík Informace od Sdružení rodičů Sdružení rodičů na schůzce, která se konala dne , odsouhlasilo změnu ve výši rodičovského příspěvku. Pro letošní školní rok činí rodičovský příspěvek 200,- Kč za každé dítě navštěvující školu, to je v přepočtu na 10 měsíců částka 20,- Kč na měsíc. V loňském roce byla výše příspěvku 100,- Kč a celkem bylo tedy vybráno ,- Kč. Z této částky se dětem přispívalo na různé akce jako např. školu v přírodě částkou 5 600,- Kč, poznávací zájezd do Vídně 900,- Kč, poznávací zájezd do Londýna 1 100,- Kč, Koloděj 1 000,- Kč, dětský den, cestovné pro děti na dopravní hřiště a jiné. Pro letošní rok je taková částka nedostačující, neboť náklady se nám bohužel zvyšují. Nejnákladnější akcí pořádanou Sdružením rodičů v loňském roce byl dětský den. Velká část finančních prostředků byla hrazena ze sponzorských darů, neboť výše příspěvku by je nepokryla. Letos se bude opět dětem přispívat na akce obdobné těm loňským. Předsedkyně Sdružení rodičů paní Věra Malinská podle platných stanov sdružení odstoupila z funkce a novým předsedou byl zvolen pan Zdeněk Jakoubek. Milí rodiče, těšíme se na další spolupráci s Vámi. Příští schůzka Sdružení rodičů se koná dne v hod. ve školní jídelně, přijďte mezi nás. Za Sdružení rodičů Iveta Plachá Romana Chmelíková 8

9 Střípky ze života školy Máte něco dobrého? Školní bufet Ve škole máme bufet. Dají se v něm koupit všelijaké sladkosti, jídlo a pití. Je otevřen od konce školního roku 2006/2007, a to každou přestávku každý den. Prodává v něm paní Janečková. Nicole Svobodová, VIII. třída, Hedvika Chourová, VI. třída Informativní schůzka v jídelně ZŠ Rosice Dne se jako již tradičně konala úvodní schůzka zákonných zástupců žáků s pracovníky školy, na které došlo k rekapitulaci uplynulého školního roku z několika pohledů: výroční zpráva školy Milan Barták, ředitel školy uskutečněné akce školy Marcela Kohoutová, zástupkyně ředitele zpráva enviromentálního koordinátora Marek Odstrčil, učitel zpráva o činnosti výchovného poradce, metodika prevence, testování žáků I. a II. stupně (Scio, Cermat) Eva Malinská, výchovná poradkyně, metodik prevence zpráva o zavádění Školního vzdělávacího programu Marcela Kohoutová, zástupkyně ředitele zpráva o fungování Komunitní školy Rosice, o.s. Ludmila Kociánová, koordinátorka Komunitní školy Druhou částí setkání byly informativní schůzky v kmenových třídách. Eva Malinská, výchovná poradkyně Příprava žáků IX. ročníku na volbu povolání v období od září do listopadu 2007 Kariérové poradenství na naší škole funguje již několik let zajetým způsobem. Snažím se vycházejícím žákům zprostředkovat co nejvíce informací, které by jim mohly pomoci při zásadním životním kroku. Začínáme již pozvolna v nižších ročnících, ale stěžejní je závěrečný rok školní docházky. Máme za sebou poměrně intenzivní období, co se týká akcí k volbě povolání, které bude zakončeno návštěvou Informačního a poradenského střediska ÚP v Chrudimi. Uskutečnily se již následující akce: 4. října 2007 první schůzka v ZŠ Rosice, která měla za úkol seznámit žáky a jejich zákonné zástupce se základními informacemi ohledně přechodu na střední stupeň vzdělání a s plánem aktivit v oblasti volby povolání. 9

10 11. října 2007 schůzka v ZŠ Chrast se zástupci SOŠ, SOU z Pardubického kraje, kteří představili své školy a studijní i učební obory. 17. října 2007 návštěva Burzy škol v Chrudimi. Věřím, že všechny tyto akce přispějí ke zdárné volbě a pomohou Vám vybrat si správnou cestu životem Eva Malinská, výchovná poradkyně O šikaně čtení na pokračování díl pátý Šikanování z pohledu práva Pojem šikana a šikanování se objevuje jako důvod k rozhodnutí o zahájení trestního stíhání, vyskytuje se v žalobách i v odůvodnění rozsudku. Lze ho najít v soudních spisech i záznamech policie. Tento fakt pouze potvrzuje, že se jedná o velmi závažný čin, který na počátku může vypadat velmi nevinně (viz předchozí články), ale má obrovský dopad na postiženého nebo postižené a velkou nebezpečnost společenskou. (Agresor si může nést tento model chování i v dospělosti.) V právní praxi bývá pojem šikanování používán jako synonymum pro úmyslné jednání, které je namířeno proti jinému subjektu a které útočí na jeho lidskou důstojnost. Není vůbec důležité, zda dochází k verbálnímu (slovnímu) útoku nebo k hrozbě násilím či fyzickému útoku. Rozhodující pro právo je, že se tak děje úmyslně. V příštím čísle uzavřeme náš malý seriál článků o šikaně rozborem trestní postižitelnosti pachatelů a naplněním skutkové podstaty trestných činů, které se nabalují na plně rozvinutou šikanu. Eva Malinská, výchovná poradkyně Školní družina ve šk. roce 2007/2008 Provoz ve školním roce 2007/2008: pondělí pátek ranní družina: 6:50 7:25 odpolední družina: 11:20 15:20 Naše školní družina poskytuje dětem zajímavé okruhy činností. Náplň je různorodá. Například v letošním školním roce nás čeká: Vítání nového školního roku Drakiáda která je pořádána (jako minulý rok) spolu s MŠ Rosice a tímto navazujeme i na další aktivity, které nás čekají. Loučení s létem i když venku ještě hřeje sluníčko, tradičně, tak jako každý rok, i letos se budeme loučit kytičkou, pouštěnou ze synčanského mostu. Halloween vyrábění strašidýlek (svítidel z řepy) Vánoce a vše, co k nim patří dárečky, posezení a poslech koled Vernisáž a vtipnost našich výrobků 10

11 Zápis do první třídy Soutěže na ledě bruslení, klouzání Veršované pohádky a jejich dramatizace Zpíváme a učíme se ze zpěvníčků Zdeňka Svěráka a Jana Vodňanského. Pořádáme soutěže Doremi, Ztratila se písnička, Hledám rým. Velikonoční slavení pletení pomlázek, jak vidíme Velikonoce Svátek matek moje maminka, jak ji vidím já Hrajeme si na básníky rýmovačky. Účastníme se na celoškolních projektech a zároveň uskutečňujeme projekty při školní družině: Jablíčkový den Pohádkový den Stavím, stavíš, stavíme Maminka Loučení se školním rokem diskotéka Školní družina napomáhá ke smysluplnému trávení volného času a k využití různých zájmových zaměření. Alena Dostálová, vychovatelka ŠD Loučení s létem a Drakiáda se stávají součástmi aktivit naší školní družiny. O průběhu letošní Drakiády se můžete dočíst na str. 17 v článku redaktorky J. Stehlíkové z VIII. třídy a v postřezích žáků IV. a V. třídy. O tom, jak letos probíhalo Loučení s létem, si můžete přečíst v následujících řádcích. Alena Dostálová, vychovatelka ŠD Loučení s létem Na Loučení s létem si žáci přinesou kytičku, kterou potom posíláme po vodě, a tak se loučíme s teplým a kvetoucím létem s tím, že se k nám v příštím roce krásné květy opět vrátí. Alena Dostálová, vychovatelka ŠD Posílali jsme kytičky po vodě a věděli jsme, že se nejen loučíme s létem, ale zároveň vítáme podzim. Kristýnka Jiroutová, II. třída Na Loučení s létem jsem si přinesla jiřinu a ze synčanského mostu jsem ji se svými kamarády pouštěla po vodě do dálky. Zdenička Jakoubková, II. třída Kytičku jsem neměl, tak mi ji (jako všem, kteří kytičku neměli) dala paní vychovatelka. Všechny kytičky krásně plavaly. Robert Bureš, II. třída 11

12 ŠKOLNÍ AKCE Poprvé ve škole aneb Jak šlo Jů a Hele do první třídy Co náš čeká a nemine! Je pondělí 3. září. Spěchám do školy, těším se na naše nové prvňáčky, které budu letos učit Najednou se zastavím, koukám a říkám si: Hele, není to tamhle Hele? Já jdu dneska poprvé do školy, říká Hele, a tak jdeme společně. Naše třída se postupně zaplňuje dětmi s aktovkou na zádech, nechybí maminky, tatínkové ani mladší sourozenci. Možná tu je i nějaká babička nebo dědeček. Ti všichni se přišli podívat, jak se mávnutím kouzelného proutku stanou z jejich předškoláčků opravdoví prvňáci. A děti nám ukazují, že jsou tu opravdu správně. Každé z nich objevuje na louce u motýlka kytičku se svým jménem, všichni se umí představit, nikdo se nebojí ani nestydí (až na Hele, ale to se stydí naštěstí jenom chvilku), zkrátka vše je, jak má být. Vlastně skoro vše. Někdo nám tu ještě chybí. Kde je Jů? ptám se. Děti nevědí, nikdo ho nepotkal. Hele neví, prý se asi ztratilo po cestě. Zkoušíme ho zavolat. Jednou, podruhé Najednou se otevřou dveře a hele, Jů! Tak nakonec se přeci jen našlo. Potkalo totiž po cestě pana ředitele, a protože pan ředitel ví kudy do školy, přišli sem společně. Ahoj kamarádi, máme Vás rádi! Pan ředitel vítá nové žáčky. Deváťáci s paní učitelkou Brázdovou také vítají prvňáčky a nepřicházejí s prázdnou. Každý prvňáček dostává balíček s pomůckami. (Děkujeme, deváťáci na oplátku se s vámi přijdeme na konci roku rozloučit!) Aby děti nezapomněly, jak jim to první den ve škole slušelo, ujímá se jich nakonec pan fotograf. A pak už s novými zážitky hurá domů. A tak mám letos ve třídě 22 žáčků a 2 Jůheláky. Je nás úplně plná třída. A jestli mi to nevěříte, přijďte se klidně podívat Všem prvňáčkům přeji, aby se jim u nás ve škole líbilo, aby si tu našli spoustu kamarádů a společně tady prožili plno krásných a zajímavých dnů. Michaela Pavlíková, třídní učitelka I. třídy 12

13 Přivítání prvňáčků První školní den nás přivítala naše paní učitelka Brázdová, poté přišel pan ředitel a sdělil nám, že půjdeme jako nejstarší žáci na škole přivítat ty nejmladší, tedy prvňáky. Sešli jsme dolů k první třídě, paní zástupkyně nám pro prvňáky dala balíčky a šli jsme je přivítat. Paní učitelka přečetla jméno prvňáka a poté deváťáka, který předal balíček. Popřáli jsme jim hezký školní rok a pak se vrátili zpátky do své třídy. František Mládek a Pavel Stupavský, IX. třída Koloděj 2007 Ve dnech jsme se zúčastnili Koloděje ve Svratouchu. Jela VI. a IX. třída. Po příjezdu jsme se ubytovali v chatkách a pak jsme šli do budovy do velké místnosti. Tam jsme se seznámili s naším instruktorem, jmenoval se Roman, ale mohli jsme mu říkat Kaktus. Každý den jsme plnili úkoly, chodili jsme poslepu po lese. Hráli jsme mnoho her, třeba Ringo, Blbá hlava, Člověče, nezlob se, Slepá stezka, Veverky a mnoho dalších. Hráli jsme i noční hry. Kreslili jsme na trička. Bydleli jsme v chatkách, byla tam ohromná legrace. Doporučujeme každému, aby se této akce zúčastnil, je to super. A už se těšíme, až jako IX. třída pojedeme znovu. Hedvika Chourová a Lenka Pražanová, VI. třída Kdo je blíž? Očima šesťáků: Na Koloději to bylo moc fajn, byli jsme tam tři dny a zůstala bych tam klidně ještě déle. Kristýna Tlapáková, VI. třída Potom jsme v budově kreslili svoje vizitky a představovali jsme se. Tobě už koně nedělám! Obrázek i text David Smejkal, VI. třída Náš vedoucí se jmenoval Roman, ale říkali jsme mu Kaktus. Byl hodný, ale někdy se rozzlobil. Bydleli jsme v chatkách. Byla tam strašná zima, takže jsme museli být pořádně ustrojení. Milan Vrabec, VI. třída Líbily se mně hry Ringo a Petang. Ringo: Jste v kruhu a házíte kolečky a chytáte to kolečko jednou rukou. Petang: Nejdřív si uděláte čáru a hodíte prasátko, potom házíte koulemi a snažíte se hodit svoji kouli nejblíže prasátka. Petr Hejduk, VI. třída 13

14 Hráli jsme Veverku, ta byla legrační a Kaktus nám kreslil na obličej různé znaky, když jsme to spletli. Pak jsme hráli Blbou hlavu, to byla dobrá hra, pak bažinu, ta byla těžká, ale bavila mě. Provaz byl těžký. Obrázek i text Kristýna Chybová, VI. třída Očima deváťáků: Na Koloděje jsem se docela těšil. Už jsem trošku věděl, do čeho jdu. Pavel Stupavský, IX. třída jsem nastoupil do autobusu, který nás dovezl na akci Koloděj. Neměl jsem strach ani trému, protože už jsem tam jednou byl. Úplně největší zážitek, co jsem zažil, bylo meditování s Kaktusem. Létal jsem s Petrem Kozákem na létajícím koberci. Vojta Chytil, IX. třída Líbilo se mi tam. Aktivity byly dobré. David Kvasnička, IX. třída Ze začátku mě naštvalo, že jsme si nemohli vybrat chatku. Líbilo se mně tam, až na to, že jsme neslaňovali a že jsem si nezkusil ten lítací koberec. Nejvíc mě bavilo pálkování. Marcel Kutílek, IX. třída Snad to odpálím! Když jsme šli poslepu, tak jsem zjistila, že slepá bych být nechtěla. Akorát jsem si chtěla zahrát ringo. (Ringo hráli šesťáci, deváťáci hráli pálkovanou pozn. red.) Marta Bažantová, IX. třída Byla tam spousta dobrých aktivit, které mě bavily, ale některé mě nebavily. Třeba věže byly hodně o trpělivosti. Taky byla důležitá spolupráce a myslím si, že v naší skupině byla dobrá. Sabina Blehová, IX. třída Jsem moc ráda, že jsme se víc poznali se VI. třídou a jsem ráda, že jsem se tam seznámila víc s holkama! Štěpa Nováková, IX. třída Paní kuchařka Sodomková vařila výborně! Monika Váňová, IX. třída Koloděj je dobrá akce, zaměřená hlavně na spolupráci. Kdyby to šlo, rád bych si to zopakoval. Martin Klička, IX. třída Obr.: Kristýna Chybová, VI.. třída 14

15 Docela dost mě mrzí, že jsem se této naší společné akce nezúčastnil. Michal Hejduk, IX. třída Není nad to, udělat si dobrou partu! Pohádka O princezně Mlsalce Kuchaři nabízeli princezně samé lahůdky. Princezna Mlsalka se ptala, kdo co vaří. Zeptala se prvního kuchaře a on řekl, že uvařil maso. Ale princezna řekla, že mají maso každý den, a dala mu padáka. Ptala se druhého kuchaře, co uvařil on. Řekl, že zeleninu. Ale princezna řekla, že mají zelí s masem každý den, a také mu dala padáka. Nakonec se zeptala třetího kuchaře, co vaří, a on řekl, že samé sladkosti, a přinesl jí tašku sladkostí. A princezna řekla mňam. Potom jedla a jedla, až jí bolelo břicho a museli zavolat doktora. Pan doktor řekl, že princezna musí běhat. A ona běhala a běhala, až zhubla. Obr.: Míša Paclíková, III. třída Potom jeden pán otevřel okno, z okna nahodil prut a chytal ryby. Pak za prut zatahal a vytáhl botu. Řekl, že se bude hodit, a dal ji do skříně. Pak nahodil a vytáhl kravatu. Ta se taky bude hodit. Potom si připravil postel a někdo mu zaťukal na dveře a oba dva lenošili. A princezna měla dětí jako smetí. A to byl konec. Monika Zezulová a Marek Stehlík, V. třída Obr.: Pavel Stehno, III. třída 15

16 Všestary Uvnitř určitě pršet nebude! Na výlet do Všestar jsme jeli Jela VI., VII., VIII. a IX. třída. Jeli jsme autobusem asi hodinu a půl. Když jsme dojeli do Všestar, tak jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina se šla dívat na video a my jako druhá skupina jsme se šli dívat na staré stavby domů. Jelikož pršelo, šli jsme do domu, kde nám paní průvodkyně řekla nějaké informace. Pak jsme se prohodili s první skupinou a šli jsme se dívat na video, které bylo velmi zajímavé. Dozvěděli jsme se z něho, jak se kácely stromy, stavěly domy, vypalovaly nádoby. Když si někteří z nás vyzkoušeli sekání do dřeva, tak jsme nasedli do autobusu a odjeli zpět do Rosic ke škole. Michala Šimonová, VIII. třída Jeli jsme tam, abychom poznali, jak žili naši předkové, z čeho stavěli, co a jak vyráběli a jak hospodařili. Viděli jsme, jak se vyrábějí nástroje a jak se staví dům a z čeho se staví a jak se domy měnily, aby byly teplejší. Viděli jsme pravěké nástroje, ale pršelo, a proto jsme si práci s nástroji nemohli vyzkoušet. Zajímavé byly dvě lodě, které byly vytesané každá z jednoho stromu a mohly se plavit po moři. Asi nejvíc mě zaujali pravěké domy, které byly veliké, ale i malé a u kterých jsme si vyzkoušeli nepropustnost rákosových střech. Mirek Gallat, VI. třída Náš vzor do výuky Všestary Dne jsme jeli do pravěké vesnice ve Všestarech (u Hradce Králové pozn. red.). Jeli jsme tam proto, abychom se dozvěděli něco víc o pravěku. Milan Vrabec, VI. třída Když jsme tam přijeli, rozdělili jsme se do dvou skupin. Jedna skupina šla do takové místnosti, kde nám paní průvodkyně pustila video. Druhá skupina šla do pravěké vesničky. Nikola Tlustá, VI. třída Pravěký dům? Dobrá střecha nad hlavou! Na videu jsme viděli, jak skupina lidí vytvářela repliku pravěké vesnice. Chtěli si zkusit, jak to bylo obtížné, a proto tu vesničku stavěli pouze s nástroji, jako měli pravěcí lidé. David Smejkal, VI. třída Potom jsme si mohli prohlédnout pravěké zbraně, hrnce, atd. Pak jsme se šli podívat do té pravěké vesnice. Chodili jsme do domů vyrobených z hlíny. Lenka Pražanová, VI. třída 16

17 Viděli jsme tam, jak se stavěly domy a studně ze stromů a taky jsme viděli, jak se stavěla zeď z mokré hlíny a rákosu. Kristýna Tlapáková, VI. třída Nejvíc mě asi zaujalo, jak stavěli domy: z mokré hlíny a rákosu zdi, z rákosu střecha. Andrea Moučková, VI. třída A byla tam i pec, v které se vypalovala keramika. I příbytek v zemi, kde se usazovalo teplo. Zaujala mě taková svatyně, které se taky říkalo rondel. Hedvika Chourová, VI. třída Taky nám ukazovali, jak se vyráběla niť. Kristýna Chybová, VI. třída Drakiáda Drakiáda se konala ve čtvrtek v 16:00 na stadionu v Rosicích. Letošní drákiádu pořádala jako minulý školní rok Mateřská a Základní škola Rosice, připraveny byly soutěže, občerstvení a samozřejmě také pouštění draků. Každý si odnesl diplom s vyznamenáním, připravené soutěže měli na starost dobrovolníci ze VII. a VIII. třídy. Za každý splněný úkol dostaly děti proužek barevného papíru a za všechny proužky dostaly lísteček v hodnotě 30,- Kč. Za ten si mohly vyzvednout párek v rohlíku a popcorn. O zábavu nebylo nouze, tak si myslím, že na příští drakiádu se určitě zase všichni těšíte. Jitka Stehlíková, VIII. třída PODĚKOVÁNÍ Součástí Drakiády byly opět soutěže, letos s pohádkovým večerníčkovým zaměřením. Se soutěžemi nám ochotně pomáhali tito žáci: G. Paclíková, J. Stehlíková, L. Ulč, M. Hanková, L. Teplá, M. Šimonová, L. Michler, J. Sádecký a P. Samková z VIII. třídy a V. Růžičková ze VII. třídy. Tímto jim chci poděkovat. Alena Dostálová, vychovatelka ŠD Postřehy čtvrťáků: Na drakiádě to bylo moc prima, bylo tam šest soutěží a byla tam spousta draků. Byli tam červení draci, modří draci, žlutí draci a spousta barevných draků. Moc se těším, až bude další drakiáda! Míša Hesová, IV. třída Nejdřív jsme skládali papírové čepice. Pak jsme chodili po soutěžích. Dostávali jsme praporky a dávali jsme je drakovi na ocas. Pak jsme pouštěli draky a soutěžily jsme s holkami, komu vyletí drak výš. Moc se mi to líbilo. Anna Sádecká, IV. třída Obr.: Míša Tesařová, V. třída 17

18 Postřehy páťáků: U stanoviště jedna jsme si museli vyrobit Večerníčkovu čepici, u stanoviště dvě jsme museli hodit aspoň tři šišky do kroužku, u třetího stanoviště jsme museli poznat na obrázcích písničku, u čtvrtého stanoviště jsme měli udělat pro maxipsa Fíka boudu, jako pátý úkol bylo hledání bonbónů a poslední úkol bylo poskládat obrázky. Jiřka Šimonová, V. třída Pak jsme šli k paní učitelce Novotné a Kerhartové, tam jsme dostali odměnu: skládačku, diplom a lístek na občerstvení k paní Větrovské. Martina Chmelíková, V. třída Obr.: Jakub Beran, V. třída U stánku s občerstvením jsme dostali buď párek v rohlíku, nebo langoš, mohli jsme si vybrat. Ondra Šach, V. třída Ve čtvrtek zrovna nefoukal vítr a málo kterým dětem se draci vyhoupli do vzduchu. Andrea Červinková, V. třída Draků létalo málo a bylo to hodně zábavné. Martin Šach, V. třída Bylo to prima. Těším se na další drakiádu. Míša Dostálová, V. třída Putování Prahou My a Pražský hrad poprvé Vlastivěda to je věda, zpívá se v jedné písničce, ale pro žáky IV. a V. třídy doufáme, že to žádná věda nebude. Jejich probírané učivo se budeme snažit co nejvíce přiblížit pomocí různých akcí a výletů. A kde začít? No, přece v našem hlavním městě Praze. Tam jsme se společně vypravili 9. října. Vlakem! Cílem našeho putování bylo historické jádro Prahy. Věříme, že si děti odnesly spoustu poznatků a zážitků. A kam vyrazíme příště? Nechte se překvapit. tř. uč. Jitka Bumbálková a Alena Šachová 18

19 Dne jela IV. a V. třída na vlastivědnou exkurzi do Prahy. V 6:50 hod. jsme měli sraz v Chrasti na vlakovém nádraží. Jeli jsme vlakem z Chrasti do Pardubic a v Pardubicích jsme přestoupili na vlak do Prahy. Cesta byla klidná. Míša Dostálová, V. třída My a Pražský hrad podruhé Po příjezdu do Prahy jsme šli do metra, kterým jsme odjeli na Pražský hrad. Tam jsme si prohlédli Chrám svatého Víta a viděli střídání hradní stráže. Pak jsme se prošli po Karlově mostě. Míša Tesařová, V. třída Byli jsme se podívat na orloj a viděli jsme 12 apoštolů. Kačka Vašková, V. třída Viděli jsme různé památky: Katedrálu sv. Víta, šli jsme přes Karlův most, kolem Chrámu sv. Mikuláše. Chtěli jsme se také vydat do Zlaté uličky, ale nakonec jsme tam nešli. Výlet do Prahy byl moc a moc dobrý nápad. Druhý den jsme byli všichni unavení. Andrea Červinková, V. třída Podívali jsme se do Katedrály sv. Víta. Také jsme prošli Václavské náměstí a Staroměstské náměstí. Na závěr jsme šli do McDonaldu a prošli jsme pár obchůdků. Udělali jsme pár fotek a hurá na vlak. Tento výlet se mi moc líbil a doufám, že zase nějaký podnikneme. Martina Chmelíková, V. třída Praha je nejkrásnější město. Na Karlově mostě se mi líbily obrazy, které tam kreslili nějací pánové, například tam byl nakreslený Karel Gott. Dokonce jsme viděli Digi ze seriálu Ulice a doktora Suka ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. Praha je prostě úžasná. Ale když jsme jeli zpátky vlakem domů, tak mi trošku vadilo, že se v tom vlaku tolik topilo, bylo tam snad 27 C, možná snad ještě víc. Taky jsme viděli Vltavu a Čertovku neboli čertovské kolo, které vyrobil doopravdický čert. Jiřka Šimonová, V. třída Z výletu jsem si přivezla hodně zážitků a těším se na další výlet. Kateřina Motyčková, V. třída Sportujeme se školou Hrošiáda Hrošiáda se uskutečnila 3. října 2007 v Hrochově Týnci. Jeli jsme s paní učitelkou Rabasovou, a i když tam byla poprvé, tak to zvládla dobře. Až na to nehezké počasí se to docela vydařilo. Žáci II. až V. třídy chodili s paní učitelkou, protože tam většinou ještě nebyli, žáci z VI. až IX. třídy mohli chodit sami. 19

20 A v čem se soutěžilo? První disciplínou byl běh na 60 metrů, druhou skok do dálku a třetí hod krikeťákem. Všechno jsme odběhali, odskákali a odházeli a spěchali na autobus, kterým jsme se vrátili zpátky do Rosic. A jak naši sportovci dopadli, zveřejníme v příštím čísle. Hedvika Chourová, VI. třída Projektové dny ve škole Projekt I. třídy MŮJ VESELÝ DRAK (2. října 2007) Viděli jsme různé dráčky poletovat mezi mráčky, náhle vítr zafoukal od sebe je rozehnal Obr.: Tomášek Slavík, I. třída Obr.: Péťa Plachý, I. třída Dráčci se rozletěli po celém světě a od té doby je nikdo neviděl. Ten, kdo je chce najít, musí se vydat na dlouhou a náročnou cestu plnou různých úkolů. Obr.: Renda Braciník, I. třída My v I. třídě už víme, že na takovou cestu nestačí člověk sám. Každá chytrá hlava i šikovná ruka se hodí stačí, když se dají dohromady. A proto se za dráčky vypravilo šest skupinek prvňáčků. A co že jsme to všechno zažili? Četli jsme si příběh o klukovi Vláďovi, povídali jsme si o tom, jak se kluci v příběhu cítili, i o tom, jak se cítíme my (jestli náhodou někdo z nás nemá náladu na draka ). Vymýšleli jsme jména pro dráčky, které jsme si vyrobili, a učili je správně létat. Kreslili jsme, co všechno viděl dráček z oblohy nebo rozmotávali drakům zašmodrchané ocásky Obr.: Tomášek Šiba, I. třída A co bylo dál? To už pro vás naši prvňáčci nakreslili. A tak zkuste sami hádat, jestli jsme nakonec ty ztracené dráčky našli 20

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ

Více

Plán pro školní rok 2012/2013

Plán pro školní rok 2012/2013 Plán pro školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní teze ročního plánu ve vybraných oblastech. 2. Organizace školní roku 2012/2013. 3. Funkce, dlouhodobé úkoly. 4. Porady, třídní schůzky, konzultační dny,

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc Slovenská 587/5, 779 00, Olomouc IČ: 71342231 I. Výchova a vzdělávání PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/ Rozvíjet osobnost

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 322/2008 Sb. a č. 111/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí.

Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí. Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí. Penzion se nachází na úpatí Rýchorského hřebene, jehož vrcholem

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

STRUKTURA REGISTRU OVARIA

STRUKTURA REGISTRU OVARIA STRUKTURA REGISTRU OVARIA Vstupní údaje 1. Základní data 1. Datum stanovení diagnózy karcinomu ovarií [dd.mm.rrrr] (datum) 2. Výška v době stanovení diagnózy [cm] (číslo) 3. Váha v době stanovení diagnózy

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Plán práce na školní rok 2013/2014

Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené České Budějovice, Riegrova 1, 370 01 Telefon: 387 319 203, * 387 022 922 Mobil: 720 271 520 e-mail: skola@sluchpostcb.cz www.sluchpostcb.cz

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Plán pro školní rok 2011/2012

Plán pro školní rok 2011/2012 Plán pro školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní teze ročního plánu ve vybraných oblastech. 2. Organizace školní roku 2011/2012. 3. Funkce, dlouhodobé úkoly. 4. Porady, třídní schůzky, konzultační dny,

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 1 z 11 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

KARTY 8.11. 15.11.2010

KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA PI.2 strana 3 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA IDE.5a

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část

ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část 1. kolo 07. 09. 2014 neděle 8001 HC Ústí nad Labem Piráti Chomutov C. :. 8002 HC Děčín HC Junior Mělník. :. 8003 HC Kobra Praha HC Baník

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

Plán práce. školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Plán práce. školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Plán práce školní rok 2012 - Dne: 1. 9. 2012 Vypracovala: PaedDr. I. Jinková Rada školy schválila

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Pouze pro vnitřní potřebu 1 ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení (1) Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Nakladatelství: Učitelská unie, Metodějova 1466, 149 00 Praha 4. Řízení ve školství

Nakladatelství: Učitelská unie, Metodějova 1466, 149 00 Praha 4. Řízení ve školství Nakladatelství: Učitelská unie, Metodějova 1466, 149 00 Praha 4 Řízení ve školství Ročník: XXII. Číslo: 5/2014 2014 1 Ř í z e n í v e š k o l s t v í Publikace pro řídící pracovníky ve školství Vychází

Více